MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG CON NGƯỜI, XĂ HỘI VÀ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CƯỜNG THỊNH PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Diễn Đàn ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMedia

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookings

vCNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteran

vOpen Culture vSyndicate vCapital Research

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCS 

vĐCSVN v Bắc Bộ Phủ v Ng.TDũng v Ba Sàm

vVăn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh

vTPB v1GĐ/1TPB vThống Kê

 

 

FBI lấy một Mulligan

JED BABBIN - Kim Âu phỏng dịch

Ngày 8 tháng 1 năm 2018, 12:05

 

Nếu chúng ta vẫn là một quốc gia của pháp luật, công lư sẽ được thực hiện trong vụ bê bối Clinton Clinton và Clinton Foundation.

 

Tuần trước FBI tuyên bố mở lại cuộc điều tra về việc sử dụng một hệ thống thư điện tử cá nhân không có bảo đảm của Hillary Clinton trong khi cô ấy là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của chính phủ và điều tra lại một cách riêng biệt sự việc điều tra những hành vi bất hợp pháp của cô và các nhân viên liên quan đến việc đóng góp cho Quỹ Clinton ở cùng năm.

 

Không có ǵ ngạc nhiên khi FBI muốn "lấy Mulligan" trên cả hai. FBI - có nghĩa là sau đó - sự miễn trừ kỳ lạ của Clinton trong vụ kiện cựu Tổng thống Clinton và vụ chôn dấu của FBI lần thứ hai đă gây thiệt hại nhiều hơn cho danh tiếng của FBI hơn bất kỳ sự kiện nào khác trong lịch sử của FBI.

Một điều tra của Bộ Tư pháp, FBI tổng hợp vào mess email Clinton sẽ sớm làm nổi bật tính chất  minh bạch về những sự kiện xấu xí, tồi tệ. Đó có lẽ là lư do cho sự hồi sinh.

Mỗi bộ sự kiện - một trong những mô tả rơ ràng về hành vi phạm tội và một cái khác có khả năng - đều đáng xem lại.

 Khi Obama chọn Hillary Clinton làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của ông, Hillary ra lệnh cho việc thành lập một hệ thống "Clintonmail" riêng biệt trên một chiếc máy computer c̣n lại từ chiến dịch tranh cử tổng thống thất bại của bà năm 2008. Lư do cho điều đó là hiển nhiên. Email Chính phủ được lưu trữ và cuối cùng được phát hành cho các phóng viên và sử gia. Clintonmail, một hệ thống phi chính phủ, nhằm ngăn chặn công chúng và các công tố viên - từ bao giờ nh́n thấy thông tin liên lạc của cô ấy.

Mặc dù bà được Bộ Ngoại giao yêu cầu không được phép làm việc đó, nhưng bà Clinton đă sử dụng hệ thống tư nhân của ḿnh để điều hành hoạt động của Bộ Ngoại giao. Hàng ngàn email được gửi và nhận trong hệ thống "Clintonmail" chứa thông tin mật, bao gồm SI / TK (thông tin vệ tinh tối mật) và SAP (thông tin bí mật hàng đầu về hoạt động bí mật).

Bộ luật h́nh sự Hoa Kỳ, cụ thể là Đoạn 793 (f) của Bộ luật Hoa Kỳ, đă làm cho nó trở thành trọng tội, có thể bị phạt tới 10 năm tù giam, để xử lư thông tin bí mật một cách "cẩu thả một cách thô lỗ". Clinton và nhân viên của cô đă làm điều này thường xuyên bằng cách gửi và nhận thông tin bí mật và bí mật hàng đầu qua hệ thống Clintonmail.

 

Chúng ta không biết nhưng phải cho rằng sau đó - Tổng thống Obama đă thảo luận về các thông tin mật được đánh giá cao trong email với Clinton trong hệ thống tư nhân của bà. Chúng tôi biết, từ email của một trong những giám đốc điều hành của công ty Sông Platte, đă được Clinton thuê để điều hành hệ thống Clintonmail, rằng máy chủ mà nó chạy là hoàn toàn không có bảo đảm và dễ bị tổn thương đối với những kẻ hacker có tay nghề thấp nhất để thâm nhập nó.

 

Obama, trong một cuộc phỏng vấn 60 Phút vào tháng 10 năm 2015 , nói rằng các email cá nhân của Clinton không gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Nói tóm lại, ông ta đang nói với FBI cách điều tra của nó sẽ ra sao. Và FBI tuân theo.

 

Lướt qua cuộc họp báo nổi tiếng của Comey vào tháng 7 năm 2016, trong đó ông nói với giới truyền thông rằng mặc dù bà Clinton và nhân viên của bà đối xử với thông tin bí mật với "thái độ bất cẩn" nhưng không có ư định làm hại đến an ninh quốc gia và do đó không có trường hợp bị truy tố. Mục 793 (f) không có yêu cầu về ư định trong định nghĩa về tội phạm.

 

Chúng tôi biết rằng Comey đă bắt đầu soạn thảo bản ghi nhớ mà ông đọc trong bản tuyên bố hồi tháng 7 trước khi các nhân chứng chính - và bà Clinton - đă được phỏng vấn. Chúng tôi cũng biết rằng theo lời đề nghị của Peter Strzok, một trong những nhân viên hàng đầu của FBI được giao nhiệm vụ, bản dự thảo ban đầu của Comey đă bị thay đổi. Comey đă sử dụng từ "sơ suất cẩu thả" và thay đổi nó để nói "cực kỳ bất cẩn."

 

Strzok là nhân viên sau đó đă bị đuổi việc bởi Robert Mueller v́ để lộ việc qua những email viết cho người t́nh, một luật sư của FBI, cho thấy sự thiên vị chống Trump của ḿnh.

 

Chúng tôi cũng biết rằng, trong những giai đoạn đầu của cuộc điều tra (sau đó - Chưởng lư Loretta Lynch đă ra lệnh cho Comey coi đó như một "vấn đề" thay v́ điều tra), các thoả thuận về miễn trừ đă được trao cho các nhân viên của Clinton một cách tự do như kẹo Halloween.

 

Tổng giám đốc của Cheryl Mills, nhận được một thỏa thuận miễn trừ cũng như những người khác bao gồm cả John Bentel và Heather Samuelson. Nhân viên IT của Bộ Ngoại giao Clinton Brian Pagliano, người đă được Clinton trả riêng để điều hành hệ thống Clintonmail, cũng đă nhận được một thỏa thuận miễn trừ cũng như Paul Combetta, nhân viên của công ty Platte River.

 

Những người khác có liên quan cũng có thể đă được miễn trừ, mặc dù những thoả thuận này chưa được báo cáo.

 

Thoả thuận miễn trừ là rất hiếm. Họ chỉ được cấp cho các nhân chứng mà lời khai của họ là quan trọng đối với vụ án và không thể lấy được. Chúng được thực hiện trên cơ sở cung cấp bằng chứng, thường là trước khi một bồi thẩm đoàn lớn. Nhưng không có bồi thẩm đoàn nào được đưa ra để theo đuổi cuộc điều tra của Clintonmail. Các miễn trừ đă được cung cấp bởi phi hành đoàn của Comey, có ư định ngăn cản việc truy tố nhân viên dù sự tham gia của họ vào tội ác hiển nhiên.

 

Như tờ báo Daily Caller đă báo cáo, Abedin đă thường xuyên chuyển tiếp email Bộ Ngoại giao nhạy cảm (được phân loại), bao gồm mật khẩu cho hệ thống chính phủ, vào tài khoản thư Yahoo cá nhân của cô ấy. Nhiều người trong số họ, bao gồm cả thông tin bí mật, đă được t́m thấy trên chiếc laptop của chồng cô Anthony Weiner. Weiner không có bất cứ sự bảo đảm an ninh nào. (Anh ta đă bị kết án về việc đưa tài liệu khiêu dâm đến trẻ vị thành niên.)

 

Cuộc thẩm vấn FBI của bà Clinton cuối cùng đă không được tuyên thệ. Nó không được ghi lại, dù các cuộc phỏng vấn bắt buộc phải theo thủ tục FBI. Cheryl Mills được phép tham dự cuộc phỏng vấn của Clinton trong một phần của đội bào chữa pháp luật của Clinton, mặc dù cô - như một nhân chứng quan trọng và là người đồng lơa - đă bị cấm bởi các thủ tục FBI (và do luật sư yêu cầu) không làm như vậy.

 

Các điều tra viên của Quốc hội nói rằng họ đă t́m thấy bằng chứng bằng văn bản rằng FBI tin rằng luật này đă bị vi phạm trong buôn bán thông tin bí mật của Clinton (hoặc nhân viên của cô) trong hệ thống email cá nhân của cô.

 

Tất cả những điều này làm tăng lên lời tuyên bố của Comey về việc Clinton đă cố t́nh và sai lầm nghiêm trọng.

 

Nếu Bộ Tư pháp nghiêm túc trong việc mở lại cuộc điều tra này, và Tổng Chưởng lư sẽ hoàn toàn có thể - một nhóm công tố viên nên được phân công nhiệm vụ đó, một bồi thẩm đoàn được thừa nhận và bằng chứng được tŕnh bày trong bảng điều khiển đó. Điều đó chắc chắn sẽ dẫn tới bản cáo trạng của Hillary Clinton và một số nhân viên hàng đầu của bà.

 

Đây không phải là một cuộc truy tố chính trị, dù giới truyền thông sẽ hét ầm lên. Đó là công lư, là sự công bằng theo luật pháp quốc gia ngoài ra không có ǵ hơn.

 

Michael Horowitz, Tổng Thanh tra của Bộ Tư pháp, đang chuẩn bị phát hành vào tháng 3 hoặc tháng 4 báo cáo về cuộc điều tra riêng của ḿnh về cách FBI xử lư cuộc điều tra qua vụ email của Clinton. Bản báo cáo dự kiến ​​phác thảo những hành động sai trái của FBI như thế nào, đó là sai trái hết sức có hại qua sự ủng hộ Clinton.

 

Vấn đề của Quỹ Clinton rất phức tạp. Tuy nhiên, cần được điều tra và, nếu thích hợp, phải bị truy tố với sức mạnh b́nh đẳng.

 

Chúng ta biết rằng trong khi Clinton là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, các nhà tài trợ cho Quỹ Clinton đă được tiếp cận với bà trong khi nhiều người khác đang kinh doanh trước khi bà trở thành Bộ trưởng Bộ Ngoại giao th́ không. Điều đó là đủ để gây ra nghi ngờ rằng Hillary và nhân viên của bà đang bán hàng.

 

Trong nhiệm kỳ của Clinton tại Bộ Ngoại giao, một thỏa thuận, trong đó 20% năng lực sản xuất uranium của Mỹ được bán cho một công ty dưới sự kiểm soát của Nga có tên Uranium One, đă được Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Hoa Kỳ - CFIUS phê chuẩn - c̣n Clinton là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Bộ Ngoại giao là thành viên của CFIUS và sẽ có ảnh hưởng lớn đến việc phê duyệt thỏa thuận.

 

Như tờ New York Times báo cáo vào năm 2015, sau thỏa thuận Uranium One là một số nhà lănh đạo ngành khai thác mỏ Canada, những người đă từng là nhà tài trợ cho Quỹ Clinton. Chủ tịch Uranium One đă sử dụng quỹ gia đ́nh của ḿnh để ủng hộ Quỹ Clinton trị giá 2.35 triệu đô la.

 

Không ngạc nhiên ǵ, ngay sau khi người Nga tuyên bố ư định mua Uranium One và 20% sản lượng urani, Bill Clinton đă được trả 500.000 đô la cho một bài phát biểu tại Moscow. Putin gọi Bill để cảm ơn ông về bài diễn văn.

 

Công ty kiểm tra ngân phiếu Renaissance Capital của Bill - Nga dường như gắn liền với vụ x́ căng đan thúc đẩy Quốc hội xem xét các lệnh trừng phạt "Đạo luật Toàn cầu Magnitsky" đối với những người vi phạm nhân quyền Nga. Cùng lúc đó, Hillary đă tuyên bố sự phản đối của bà đối với đạo luật "Đạo luật Toàn cầu Magnitsky".

 

Các đạo luật hối lộ liên bang - ví dụ 18 US Code Section 201 - làm cho việc tham nhũng bất hợp pháp bất cứ điều ǵ có liên quan đến chính phủ liên bang làm bất cứ điều ǵ có giá trị để yêu cầu chính thức thực hiện hoặc không thực hiện bất kỳ hành động chính thức nào hoặc cho một quan chức nào đó t́m kiếm hoặc chấp nhận bất cứ thứ ǵ cho một mục đích.

 

Đó là một tiêu chuẩn pháp lư khó khăn để đáp ứng. Tuy nhiên, Toà án Tối cao đă cho rằng không cần phải có một kế hoạch trực tiếp chứng minh, chỉ là một mối liên hệ giữa hối lộ và hành động hoặc không hành động. Tuy nhiên, chứng minh rằng Nexus sẽ rất khó khăn với các nhân chứng bất hợp tác ở đây và một số nhân chứng không đến được ở nước ngoài. Không phải đề cập đến hàng chục ngh́n email Clintonmail bị dấu trước tiên của chính phủ và sau đó xóa hoàn toàn sử dụng chương tŕnh "BleachBit".

 

Clinton và các nhân viên của bà đều là "viên chức chính phủ" theo ư nghĩa của các luật có liên quan. Nó sẽ phụ thuộc vào các nhà điều tra - và bằng chứng đưa ra trước một bồi thẩm đoàn nếu một người bị thương - để xác định sự đáng trách của họ. Với sự phức tạp của các mối quan hệ liên quan - Hillary và nhân viên của bà, ông Bill Clinton và của ông, cũng như hành động của con gái họ - và hàng ngh́n hành động họ đă riêng biệt và tập thể trong nhiệm kỳ bốn năm của Clinton làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, có rất nhiều điều cần phải điều tra.

 

Điều cốt yếu là các cuộc điều tra và truy tố có thể xảy ra do có quá nhiều rủi ro. Tính thánh thiêng của các bí mật được giữ chặt chẽ nhất của quốc gia đă bị vi phạm một cách khinh rẻ trong các hành vi mà luật pháp trừng phạt như các tội trọng h́nh. Có thể, và chắc chắn, rằng các hành động của Clinton như là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là kết quả của việc hối lộ dưới h́nh thức quyên góp cho quỹ gia đ́nh, về lệ phí tiếng nói trả cho chồng, và nhiều hơn nữa.

 

Những cuộc điều tra này cần được tiếp tục trong tay những người không thiên vị bởi niềm tin chính trị của họ. Điều quan trọng là chúng ta lấy lại ḷng tin của chúng ta vào FBI, nhưng đó không phải là phần quan trọng nhất của nó.

 

Một lần nữa, đây không phải là một loại t́nh trạng chính trị nào được đưa ra trước ṭa án. Hillary Clinton phải được điều tra một cách công bằng bởi những người không thiên vị và bị truy tố nếu họ xác định bằng chứng để biện minh cho hành động đó.

 

Bạn tôi, JJ O'Connor nêu lên câu hỏi cuối cùng. Hillary là một cựu đệ nhất phu nhân. Nếu cô ấy vào tù, cơ quan mật vụ có nên chiếm một pḥng giam liền kề để bảo vệ cô ấy không? Mọi người tự hỏi.

 

 

https://spectator.org/jeff-sessions-goes-to-pot-on-marijuana-policy/

https://www.fbi.gov/investigate/public-corruption

 

 

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA ֎ Lam vs Ngo

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: