Bài Cũ :  Tháng 6/08. Tháng 7 /2008   Tháng 8/08.  Tháng 9/08. 10/08. 11/08. 12/08  xin mời quư vị vào phần lưu trữ c̣n có  nhiều tài liệu, bài vở mới dùng vào việc nghiên cứu , tham khảo

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIÊN NGANG

 

 

 

Núi vẫn hiên ngang đứng giữa trời.

Sao mờ. Sao nhạt. Phải thay ngôi.

Thiên cơ diệu ảo - đêm thần bí

Tù ngục sầu ray rứt nửa đời

 

 

 

Thù nước khi nào rửa được đây?

Bao xuân uất hận - kiếp lưu đầy.

Mẹ già tức tủi - đôi hàng lệ

Vẫn đợi mong ta - những tháng ngày

 

 

 

Xuân đến trời đêm tối mịt mùng

Một đời nguyền giữ vẹn kiên trung

Đêm cũ sẽ qua - ngày mới đến.

B́nh minh xuân sáng tỏa vô cùng.

 

 

 

Kim Âu

 

 

MINH THỊ

 

Bài trong trang này nhằm cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu tham khảo, điều nghiên của Người Việt Quốc Gia trong tinh thần "tri kỷ, tri bỉ", " biết ta, biết địch" để nhận rơ những âm mưu, quỷ kế, ngôn từ và hành động của kẻ thù và có phản ứng, đối sách kịp thời.

  Trang Chủ . Lưu Trữ. Báo Chí . Tác Giả . Chính Trị . Văn Nghệ . Khoa Học . Mục Lục . ***