Trang Chủ . Kim Âu . Video . Lưu Trữ . Báo Chí . BBC . Tác Gỉa . Forum 4 . Groups . Portal 1 . Forum 2 .Tinh Hoa . Da Lat . Thư Quán . ChinhNghia Media . Tác Phẩm . Dịch Thuật . Tự Điển . Liên lạc

 

Một Trang Lịch Sử (tài liệu US Senate)

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đi Sng Ca N Tù Nhân Trong Nhà Tù Ca Bn Vit Gian Cng Sn:

 

 L Tuyn                                            

 

Lê Th Công Nhân

   « Đon trường ai có qua cu mi hay ». Qu đúng như vy,  nếu nhng ai đă tng « qua cu », dù ch mt ln, bước vào trong các nhà tù ca bn vit-gian-cng-sn, th́ tt phi biết thế nào là « đon trường » vi vô vàn tân kh, mà chng có bút mc nào đ din t cho trn vn c.

     Trước khi viết bài này, tôi đă hết sc cân nhc, đn đo: Du đây là mt bài viết vi nhng điu hoàn toàn trung thc. Tuy nhiên, tôi biết nó s làm mt s người phn đi, v́ h không mun nh́n nhn s tht.

   Nhưng, tôi vn là con người luôn luôn tâm nim:  Sut đi phi  làm tṛn bn phn ca mt người cm bút trung thc.

 Chính v́ thế, tôi t thy, v́ phi đt Đi Cuc Chung lên trên hết,  nên tôi phi viết, phi nói lên nhng điu mà có mt s  người đă may mn, nên không « được » vào các nhà tù ca bn vit-gian-cng-sn, nên chưa biết, và cũng không mun cho mi người b la bp thêm mt ln nào na.

   K t ngày 06-3-2010, khi Ls Lê Th Công Nhân « được ra tù », th́ đă có rt nhiu nhng bài viết đ ca tng Lê Th Công Nhân là: « Anh thư- Nh kiu nước Nam, viên ngc quư ca nhân dân…v… v… ».

   Nhưng, đng thi cũng đă có nhng bài viết ca các v  đă đt nhiu nghi vn qua s « tù »  và « ra tù » ca Lê Th Công Nhân. Và, cho đến nay, trên các din đàn đă có nhiu bài viết, ư kiến: Bênh và chng, có nhiu ư kiến hơi quá đáng.

   Thc tâm, tôi không mun lên tiếng v Lê Th Công Nhân. Nếu,  chính Lê Th Công Nhân đng nói ra nhng điu không đúng vi s tht, và nhng người khác cũng đng bênh vc đến nng li đi vi các v đă nêu lên nhng nghi vn v Lê Th Công Nhân.

 Đi sng thc ca n tù nhân, trong nhà tù ca bn vit-gian-cng-sn:

   Sau ngày 30-4-1975, khi nước mt nhà tan, th́ đă có hàng triu người là Dân-Quân-Cán-Chính Vit Nam Cng Ḥa, đă tng b b tù v́ nhiu ti danh khác nhau. Có nhng người, ban đu h đi h, đi tên, và b đi khi đa phương, đ trn tránh « ci to ». Nhưng, sau mt thi gian, h vn không thoát khi chế đ « h khu – đăng kư tm trú, tm vng ». Bi vy, nên h đă b bn công an các đa phương bt, và « di lư v đa phương » đ ri cho vào nhà tù vi cp bc, chc v, và nhng vic làm, cũng như tên h tht ca h trước ngày mt nước, mà v́ trn tránh nên h không khai báo.

  Và, chính bn thân tôi, tôi đă « được » bn vit-gian-cng-sn cho vào nhiu nhà tù khác nhau như:

   Nhà giam Kho Đn, s 15 đường Đào Duy T, Đà Nng, nhà giam Hi An, nhà giam Tam Kỳ, c ba nơi này tôi đă gn hai năm, đ « thm cung ».

   Sau khi đă « kết cung » tôi b đưa vào tri T.154, tc hu thân ca « Tri ci to Đá Trng », nơi Bác rut ca tôi đă b ḿnh ti đó vào năm 1964. Tri này, nm ti thôn 3, xă Phước Lănh, qun Tiên Phước, tnh Qung Nam. Sau ngày mt nước bn VGCS đi tên là Tiên Lănh.

   Tôi vn nh tt c nhng đau thương, máu l và nhng cái chết tc tưởi bên b km gai oan nghit!!!! Nhng h́nh nh y, tt c đă đu khc sâu trong tâm tưởng ca tôi cho đến phút cui ca cuc đi.    Vy, nhân đây, tôi xin sơ lược qua nhng ln đă trong các nhà tù ca bn viêt-gian-cng-sn như sau:

   Ban đu, khi mi b bt, cũng như bao nhiêu người khác, tôi đă b giam vào pḥng s 09, Khu B, là pḥng dành cho n tù. Trong pḥng thường có trên dưới 50 người, tt c tù nhân đu tri chiếu, giăng màn do gia đ́nh « thăm nuôi » đem vào, ri tri trên hai dăy bc xi-măng, ga pḥng là li đi.

   Mi ngày, tù nhân phi hc « 30 điu ni quy »., phi đim danh hai ln, sáng và ti. Ban đêm,  phi ct người « trc » phi xưng tên và s tù đ « báo cáo cán b » mi ln mt tên công an vào đi gác.

  V ăn ung hàng ngày, chúng tôi được phát ba ln, mi ln mt chén sn đn cơm gt sát ming chén,  loi chén nhôm mà ngày xưa bn b đi Bc Vit thường dùng. Bui sáng chúng tôi ch ăn vi mui rang, bui trưa và ti th́ ăn vi mt chén canh rau mung nu vi mui, chúng tôi không h thy mt lát tht hay cá ǵ c.

   Khi vào nhà giam Hi An, th́ chúng tôi pḥng s 13, Khu C, là pḥng dành cho n tù, nhưng đây, có khi s tù lên ti trên dưới 70 người, nên rt cht chi, chúng tôi tri chiếu nm sát vai nhau dưới nn xi-măng.

    Ti đây, hàng ngày, chúng tôi li càng đói thê thm hơn. Tôi nh có ln chúng tôi phi ăn sn luc sut c tun, cho đến khi c pḥng b ng đc sn, nôn ra đy pḥng, th́ mi được cho ăn sn đn cơm tr li.

   Nhà giam Tam Kỳ, chúng tôi, n tù đă trong pḥng cũng s 13, nhưng khu B. Mi sinh hot đu như nhau, nên thiết tưởng không cn phi dài ḍng thêm na.

  Nhưng, tôi phi nói tht rơ: Chúng tôi đu phi thay phiên làm v sinh, múc nước cu tiêu hàng ngày. C̣n chuyn « tm trung » như Lê Th Công Nhân đă nói là mt chuyn hết sc b́nh thường. Bi mi ln bn công an cho đi tm, th́ tt c đu ra mt cái giếng ln mt lượt, ri cùng dùng gu múc nước đ tm, ban đu, th́ cũng có ngượng, nhưng sau ri quen, v́ cũng ch toàn là n tù thôi.

   Tôi cũng cn nói thêm, là c ba nơi này, chúng tôi đă b giam sut ngày đêm không thy ánh mt tri.

   Tri « ci to »:

 Như tôi đă nói, sau khi đă « kết cung » th́ chúng tôi b đưa vào nhà tù « ci to ».

      Khi mi nhp tri, chúng tôi phi tp trung vào hi trường ca tri nam đ hc « Bn tiêu chun ci to » và «  35 điu ni quy » v́ hai tri nam-n ch có mt hi trường và đc bit là c nam và n tù mi khi « vi phm ni quy » th́ đu phi b vào nhà cùm, tc nhà bit giam tri nam, v́ tri n không có nhà bit giam. V́ thế, h mt n tù nào mà b vào nhà cùm, th́ c tri nam đu biết ; nên n tù rt s phi vào nhà cùm ca tri nam.

    Thi gian hc « ni quy » t mt tun đến mười ngày, sau đó, là lao đng kh sai. V́ đây là tri tù chuyên v nông nghip, nên tt c tù nhân hàng ngày phi dm ḿnh dưới śnh ly, ti ngc, ti bng, đ cy gt, hoc lên rng đ đn ci, trng sn… v…v… Tt c nhng công vic nng nhc này, đu phi « đt ch tiêu » theo mc « khoán ». Nếu không « đt » th́ riêng n tù chúng tôi phi chu h́nh pht là không được tm.

   H́nh pht này, đi vi n tù là đáng s nht, v́ sau mt ngày dm ḿnh dưới śnh ly, mà không được tm ra, th́ ti v pḥng ch biết leo lên chiếc sp g mà khóc, ch chng thiết tha ǵ đến chén sn đn cơm na!!!                          

      Lê Th Công Nhân đă nói không đúng vi s tht:

   Tôi đă đc, và lưu gi nhng li nói ca Lê Th Công Nhân, khi cô ta đă nói:

 « Mi tháng tù nhân được phát cho 17 kư go (mười by kư go), ăn không hết, và mi tun được vài lát tht heo m ».

  Vy, tôi xin khng đnh là Lê Th Công Nhân đă nói không đúng vi s tht, mà ch tuyên truyn cho bn vit-gian-cng-sn.

   Khi tôi viết lên điu này, hin vn có nhiu người đă tng trong các nhà tù ca bn viêt-gian-cng-sn, h đang có mt ti hi ngoi. Tt c h đu biết, nhưng v́ mt l nào đó, mà tt c đu im lng???

  Tôi đă biết và nh mt cách chc chn là, mi tháng tù nhân ch được cp cho 08 kư (tám kư go) và 09 kư (chín kư ) sn do tù nhân trng.

  Mi ngày « đi cp dưỡng » tc nhà bếp nu nướng, nhưng khi đến tay tù nhân, th́ ch được chia cho mi ngày ba ba, mi ba ch mt chén cơm, gt sát bng ming, cũng loi chén nhôm sơn mu xanh lá cây, mà trước kia b đi Bc Vit thường dùng.

   Bui ăn sáng,  nhà bếp ch phát mt chén cơm và mt ít mui rang, c̣n trưa và chiu, có mt bát canh rau mung, hay rau ci nu vi mui, cũng do tù nhân trng.

   Tt c tù nhân chúng tôi, không h thy mt lát tht m hay mt th ǵ khác c.  Mà hàng năm, chúng tôi ch được « bi dưỡng » được ba ln vào dp Tết Nguyên Đán, ngày l lao đng: 01-5 và ngày 19-5 là ngày sinh nht ca H Chí Minh. Mi ln như vy, chúng tôi được chia cho không quá ba lát tht heo hoc ḅ, cũng do tù nuôi và cơm trng. Nhưng có lúc « đt xut » là khi nào có heo, ḅ ca gia đ́nh công an tri, hay ca tri mà b bnh mà chết, th́ « Ban giám th » bt tù nhân phi ăn giúp heo chết, đ tr tin ăn hàng ngày.  

  V lao đng, th́ ch có nhng người già yếu, bnh tt như Linh Mc Tng Kiên Hùng (hin Ngài đang có mt ti Hoa kỳ) v́ Cha b què mt chân, nên mi được nhà làm v sinh, quét pḥng. C̣n tt c đu phi lao đng kh sai như nhau. C̣n Lê Th Công Nhân là mt người khe mnh, vi đôi bp tay rn chc, nước da hng hào, mp mp c  đu ḿnh và t chi, trông như bà bán bún ḅ, ch không h có bng beo, xanh tái như nhng người b « phù thũng », nên đng nói nhng chuyn hoang đường. Mt khác, n tù  không b phù thũng như nam tù.

    Tr li vi chuyn n tù « tm trung » như Lê Th Công Nhân đă nói. Đó là chuyn rt b́nh thường, bi mi bui chiu, sau khi lao đng v, mà được bn công an cho ra sui tm, là chúng tôi vui mng lm, v́ tm sui được sch s hơn tm nước giếng.

  Tôi vn không bao gi quên nhng ln được tm sui đó: Chúng tôi như mt by « tiên n », đu b hết « b cánh » đ ch c̣n như nhng con người t thu hng hoang ; chúng tôi hp ln gia gịng nước sui đến say mê.  Bi vy, mi có nam tù, đă tng b n tù ném đá, v́ cái ti dám núp ḿnh dưới bi cây, đ nh́n lén n tù tm! Tôi c̣n nh tên my ông đy.

     N tù có con:

   Cũng có người tù, khi vào tù, th́ đă có thai, nên khi  đến ngày khai hoa n nhy, th́ bn công an  đưa ra bnh vin, đ sinh con, h bnh vin khong mt tháng, th́ công an giao con cho chng, cha, m hay thân nhân đ bế v nhà nuôi, c̣n tù nhân th́ tr li tri. Và, sau đó, có th s được ra tù sm hơn, v́ « nhân đo », mà đôi khi con ca n tù, li là git máu rơi ca công an, khi bng đă ln, th́ bn công an phi đưa đi mt nơi khác giu kín, cho đến khi sinh con, đ bo v « danh d » cho « cán b ». Nhưng lúc này, người n tù khác l, v́ gái mt con, thân h́nh đă thay đi, đy đà, trông khác thường, mà h không làm sao qua được cp mt ca nhng n tù khác trong tri cho được, bi h đă tr thành mt thiếu ph, mà ai trông thy, cũng đu nhn biết mt cách rt rơ ràng.

   Tôi cũng cn phi nói cho nhng người không biết ǵ v « Chế đ gim án » ca bn vit-gian-cng-sn:

   Hàng năm, « Ban giám th » ca tri tù, đu có t chc « L gim án » ti hi trường.  Tt c tù nhân, dù không có án cũng đu vào hi trường, đ nghe đc danh sách ca nhng người được gim án.  Thi gian gim án, tùy theo « mc đ ci to tt » ca tù nhân.

  Nhưng, mt điu xin mi người nên biết:  «Chế đ gim án »  có ghi rơ ràng: «Chế đ gim án ch dành cho nhng người có mc án tù , t ba năm tr lên ». Nghĩa là nhng người có án dưới ba năm, không bao gi được gim án. Nhưng,  vn có mt chế đ đc bit, dành cho n tù đă có thai trước và sau khi tù, hoc có thai vi công an trong tri, th́ dù mc án dưới ba năm cũng đu được gim án.

  Vy, Lê Th Công Nhân, có mc án tù ba năm tr lên hay không???

 

V nhng li ca bà Trn Th L đă viết:

 Đc qua, ai cũng thy, bà L là người đă tng sang Pháp, đi đây, đi đó, trong khi bn vit-gian-cng-sn th́ xét lư lch ba đi. Nhưng nhng li ca bà Trn Th L không thuyết phc được ai. Bà cũng đem Lê Th Công Nhân ra khoe như là môt người có « thiên mnh » chc s làm « dua ». Theo tôi,  chính bà Trn Th L đă làm mt tác dng ca cái lá « bùa » Lê Th Công Nhân.

   Bà Trn Th L đă viết: V́ khi mang thai, bà c nh́n hoài vào h́nh ca Đc Pht, nên khi sinh ra, Lê Th Công Nhân mi có tóc mai hai bên ging Đc Pht, dài như hai quai nón v…v… Nhưng, theo tướng pháp, th́ khi mt đa tr sinh ra, mà có lông tóc mc nhiu và vô trt t, là du hiu ca s chia ĺa gia cha-m, và nếu là con gái mà nhiu … tóc như quai nón li c̣n … kinh khiếp hơn na …  Điu này, chc tác gi Nam Nhân, mi nói hết được, c̣n tôi, v́ là ph n, nên khó nói thêm.

    Nhân nh́n thy tm h́nh ba m con ca bà Trn Th L, Lê Th Công Nhân và em gái Minh Tâm, c ba đu có cái cp má sao ging … trư bát gii quá, nên tôi xin chép li my câu ca dao, mà ông bà ta đă khuyến cáo, đ mi người đc cho vui:

 

   Đàn bà phc phch mp to,

Vic làm th́ nhác … y cho th́ mng”.

 

“Đàn bà phc phch mp tṛn,

Ăn vt như chp, đánh con c ngày”.

 

“Đàn bà mao-phát như rng,

Tánh hay dâm lon, không chng là ai”.

 

  “Mt má bu, coi lâu mun chi,

Mt ch đin, tin rưỡi cũng mua”.

 

   Nhng câu ca dao trên, là ca người xưa đ li. Song, xét cho cùng, th́ chúng ta chc cũng đu thy vn đúng quá đi ch.

  Lê Th Công Nhân va “ ra tù” lin gp “ lănh t” Nguyn Đan Quế:

Ti sao Lê Th Công Nhân va “ra tù” th́ lin được gp Nguyn Đan Quế,  người mà ngày xưa, vào năm 1968 -1972, trong my năm tu nghip ti Pháp, Quế đă thành lp ra cái t chc “Hướng V Đt Vit” đ đi khp Âu Châu kêu gi phn chiến, đ̣i M rút quân  … v… v… và là người không h tù, nhưng đă láo khoét là đă tù gn 30 năm.  Nguyn Đan Quế đă liên lc ngay vi Lê Th Công Nhân, và đă có người chuyn h́nh nh lên các din đàn. Trước đây, tôi đă viết vi nhng bng chng v Nguyn Đan Quế, qua bài: Thế Nào Là Tù Ci To? Bài s 1. Hin vn c̣n lưu gi trên trang đin báo Hn Vit: hon-viet.co.uk  Xin quư đc gi hăy đc li, đ biết rơ hơn v tên vit gian Nguyn Đan Quế.

   Đ khi mt thi gi ca quư đc gi, v chuyn Lê Th Công Nhân và Nguyn Đan Quế, tôi xin thưa ngay: V́ trước đây, cái gi là “Cao Trào Nhân Bn” ca Nguyn Đan Quế, như trong mt “Tài liu tuyt mt”, nên đă chn mt người đ làm “thánh n, đng thi cũng là M Maria, cũng là M Quan Âm đng thi cũng là M Âu Cơ giáng trn, là M Vit Nam. Và, ta s viết sm Trng Tŕnh đ vinh danh M v … v…”.

Nhưng, ri sau đó đă b đ v, v́ “ thánh n” đă có ti c tiu đi đàn ông, đi qua đi “ thánh n”, nên đă đ ra … thánh con.

     Chính v́ thế, hôm nay Nguyn Đan Quế, tên cm đu cái gi là “Cao trào Nhân Bn” là con đ ca băng đng Hoàng Cơ Minh, tc Vit Tân, như tác gi Bách Linh đă tiết l trên Văn Ngh Tin Phong. Bây gi, c hai băng đng tuy hai mà mt này, li chn Lê Th Công Nhân đ đưa lên làm “thánh n” đ bp thiên h Nhưng, xin mi người hăy b́nh tĩnh và hăy  ch xem, v́ ri  tân “thánh n” này, cũng s ḷi thêm ra nhng điu  … vui lm.

   Cui cùng, tôi xin nhn vi Lê Th Công Nhân, nếu mai này có sang M, đ “t nn chính tr” th́ nh đem theo đy đ nhng người thân trong gia đ́nh. Đng đ li mt người nào, dù ln hay bé, bi h đu cùng ct nhc vi Lê Th Công Nhân …  

 

17-3-2010.

L Tuyn

 

LƯ ĐI NGUYÊN

 

THÀNH ĐI TÁC CHIN LƯỢC CA M

NU VIT NAM CI THIN NHÂN QUYN

 

Nhà ngoi giao thâm niên, nguyên trưởng nhóm Tư Vn Lănh Đo b Ngoi Giao, cu đi s Viê.tcng ti Ḥalan, ông Đinh Hoàng Thng, tr li cuc phng vn trên mng Viê.tnamNet ngày 17/02/10 như sau: “Viê.tnam cn Hoakỳ đóng vai tṛ đi trng trong vic đương đu vi các tham vng ln thách thc truyn thng và phi truyn thng trong khu vc”. Ông thêm: “Đng trên quan nim đa chính tr, mt trong nhng đi tác chiến lược hàng đu ca Viê.tnam hin nay là Hoakỳ”. Ông Đinh Hoàng Thng nhc li li viên đi s đu tiên ca M ti Viê.tnam ông Raymond Burghardt: “Hoakỳ và Viê.tnam cùng có chung nhiu li ích chiến lược, trong s đó có c vic duy tŕ quân b́nh lc lượng Đông Nam Á”. Ông cũng không quên nhc li phát biu ca Thượng Ngh Sĩ Dân Ch M, Jim Webb v vic M mun có vai tṛ rơ ràng hơn trong cuc tranh chp lănh th, lănh hi ti bin Đông, rng: “Hoakỳ cn xác đnh rơ ràng, chi tiết và c th vic bo v ch quyn ca các quc gia trong khu vc này”.

 

Tng kết ca b Ngoi Giao Viê.tcng th́ Viê.tnam hin nay đă có quan h đi tác chiến lược vi Trungquc, , Nga, Nhâ.tbn, Hànquc và Tây Ban Nh Câu hi ca kư gi trong nước đt ra vi ông Đinh Hoàng Thng là khi nào quan h chiến lược gia Viê.tnam và Hoakỳ mi xy ra ?  Ông Đinh Hoàng Thng kỳ vng vào năm 2010, thi đim hai nước k nim 15 năm thiết lp quan h ngoi gia Theo ông: “Nâng cp quan h đi tác chiến lược vi Hoakỳ nhân dp 15 năm hai nước thiết lp bang giao li đúng vào thi đim Đng ta đang chun b đi hi 11 s là tín hiu quan trng cho thy tm nh́n toàn cu ca lănh đo hai nước”… “Cc din thế gii và khu vc có nhiu yếu t bp bênh”… “S tri dy ca Trungquc và s gây ra mt s thay đi ln, đến mc din mo ca trt t được kiến to và xây dng t sau thế chiến th hai s không c̣n tn ti na”… “Viê.tnam phi khn trương hoàn thin khuôn kh quan h đi tác chiến lược vi tt c các nước ln, coi các quan h này là nn móng chc chn và bn vng trong k nguyên toàn cu hóa và hi nhp”… “Phi thiết lp cho được mt h thng truyn tin trong sut đ c khi sóng yên bin lng, ln hu s, chúng ta có bn bè đi tác, to thêm càng nhiu thế và lc cho chúng ta càng tt”.

 

Tht là hiếm khi bt gp được mt ư kiến có tm nh́n chiến lược quc tế thiết thc, đă công khai nói ra trên báo đng, t mt cu viên chc cao cp có kinh nghim quc tế trong ngành ngoi giao ca Viê.tcng như trên. Nhưng, khi bn lănh t Viê.tcng c̣n ngp ln trong tham vng quyn lc và tham nhũng bt chính, c̣n dùng bùa chú: “Ch nghĩa Mác- Lê và tư tưởng H Chí Minh” chết tit đ khng chế hèn hóa tư tưởng đng viên, c̣n dùng chc v li lc đ mua chuc ràng buc đng viên, c̣n đt đng vào v thế thng tr toàn dân, c̣n coi quyn li ca đng trên quyn li ca quc gia, c̣n coi s tn ti ca cng đng quan trng hơn s tn ti ca dân tc, do đó, nhóm lănh đo Mancng Hàni đă ngoan ngoăn thi hành kế hoch ‘tm ăn dâu’ ca bn Bành Trướng Bc Kinh nhm xâm chiếm toàn din Viê.tnam, th́ ư kiến ca ông Đinh Hoàng Thng ri ra cũng ch là “Tiếng nói trong sa mc”, nếu không có nhng áp lc chính tr cc mnh t quc tế ti quc dân làm bùng n cuc “T Din Biến” trong ni ti đng Cng Sn Vit Nam t nay đến kỳ Đi Hi XI nà

 

Thc ra t năm 1999, tng thng Dân Ch Hoakỳ, Bill Clinton đă đưa bàn tay ra cho tng bí thư Viê.tcng, Lê Kh Phiêu nm ly đ kéo Viê.tnam đi lên phía trên Trungcng, bng cách cho Viê.tnam kư Thương Ước vi M trước Trungcng mt năm. Nhưng Lê Kh Phiêu b Trungcng áp lc quyết lit, chng nhng không dám kư Thương Ước vi M, mà phi kư sau Trungcng mt năm, li c̣n b buc phi kư dâng đt, hiến bin cho Trungcng na mi là thua thit ln cho Viê.tnam . Thế vn không yên, trước Đi Hi IX, Lê Kh Phiêu đă b ba viên c vn Đ Mười, Lê Đc Anh, Vơ Văn Kit theo lnh Trungcng kết bè lt đ. Nếu Lê Kh Phiêu vi cánh quân đi gi ni quyn hành Đi Hi IX th́ t́nh thế cng đng và Viê.tnam có l đă đi khác. thi Lê Kh Phiêu, phong trào Dân Ch trong gii cu đng viên tương đi lên khá ma.nh. Nhưng ri đến thi tng bí thư bù nh́n Nông Đc Mnh th́ phong trào T Do Dân Ch Nhân Quyn Viê.tnam b đàn áp khc lit. Thc quyn ca Viê.tcng lúc này nm trong tay Tng Cc 2, do Trung Ương T́nh Báo S Hoa Nam ca Trungcng trc tiếp điu khin. Cũng do chính sách chng khng b toàn cu, và ‘v béo’ Trungcng ca chính quyn Cng Hoà M, Geoge W. Bush trong 8 năm qua, Viê.tcng b rơi hn vào thế ‘đi dây’ gia M và Trungcô.ng. Nhưng phi nghiêng v phía Trungcng nhiu hơn, nên không dám thng thn tr thành ‘đi tác chiến lược vi Hoakỳ’ mc dù thường xuyên b Trungcng ln chiếm. Nên rt d hiu, nhng người c̣n lương tri, đu có chung mt ư nghĩ như ông Đinh Hoàng Thng, coi M là đi tác chiến lược hàng đu ca Viê.tnam trong lúc nà

 

V phía M th́ vn c lng lng nhp ni Viê.tnam v mt đu tư, và m rng th trường giao thương. Nhưng Viê.tnam chưa được công nhn là nn kinh tế th trường và chưa kư hip ước thương mi song phương b́nh đng vi M, nên hàng hóa Viê.tnam vn b ct chung vào vi Trungcng, gi đó là được nâng đ v thuế biu, đ ri thường rơi vào trường hp b trng pht v cnh hàng hóa bán phá giá. V mt quc pḥng, hm đi M tng bước chng mc hin din Viê.tnam và bin Đông, nhưng chưa th vơ trang cho quân đi Viê.tnam, v́ đó vn là quân đi ca đng Viê.tcng, đng chí ct rut vi Trungcô.ng. Như vy có khác ǵ ‘trao trng cho ác’. Thế nên Hoakỳ phi đy mnh đà Dân Ch Hoá Viê.tnam, mi nh́n nhn Viê.tnam là đi tác chiến lược hàng đu ca ho..

 

Chính v́ vy, mà  Tr Lư Ngoi Trưởng Hoakỳ chuyên trách v Á châu, ông Kurt Campbell, trước khi đến Viê.tnam đă điu trn trước y Ban Đi Ngoi H Vin Washington rng: “Mun kiến thiết quan h thân cht vi M, Viê.tnam cn ci thin h sơ nhân quyn ca ḿnh”… “chính quyn Viê.tnam hin nay đang mun mt quan h cht ch hơn vi Hoakỳ v́ lư do chiến lược”… “s rt khó quan h như vy, nếu Viê.tnam không có bước tiến rơ r đ ci thin t́nh h́nh trong nước”. Bn Phúc Tŕnh hàng năm ca b Ngoi Giao M, công b ngày 11/03/2010. Viê.tnam vn c̣n nhiu vn đ v Nhân Quyn. “Người dân không th thay đi chính ph. Hot đng đi lp b cm đoán…tiếp tc kim soát t do báo chí, ngôn lun, đi li, t hp và lp hộị Các giáo hi đc lp b cm đoán…như Giáo Hi Pht Giáo Vit Nam Thng Nht, Pht Giáo Ḥa Ho và mt s Giáo Hi Thiên Chúa Giáo”. Nhiu dân biu M đ̣i đưa Viê.tnam tr li danh sách CPC. Phóng Viên T Do Không Biên Gii đưa Viê.tnam vào danh sách “K Thù Internet”. y Hi T Do Tôn Giáo Quc Tế Hoakỳ đ̣i biu quyết lut v T Do Tôn Giáo Viê.tnam. Có l trước áp lc quá d di ca M v Nhân Quyn, nên Viê.tcng đành phi tm ngưng thi hành án trong 12 tháng cho Lm Nguyn Văn Lư. Viê.tcng biết rơ rng, Lm Nguyn Văn Lư và cô n Ls Lê Th Công Nhân mà ra khi tù, th́ s có nhiu dp gây khó chu không nh cho chúng, nhưng v́ chính sách M ca tng thng Dân Ch Obama đă đi chiu, không làm sao khác được.

Little Saigon ngày 16/03/2010.