Phái đoàn Tổ Chức Cộng Đồng Việt Nam Thống Hợp

tiếp nhận Nghị Quyết Cờ Vàng năm 2009

Ngày 2 tháng tư vừa qua, Phái đoàn Tổ Chức Cộng Đồng Việt Nam Thống Hợp đă đến nhận bản NQ Cờ Vàng cho năm 2009 tại văn pḥng thống đốc tiểu bang GEORGIA. Đây là thủ tục cần thiết để duy tŕ tính hiệu lực của Nghị Quyết.Thành viên phái đoàn gồm nhiều đại biểu hội đoàn và các nhân sĩ đủ mọi thành phần trong cộng đồng: ông Ngô Thanh Lâm -Chủ Tịch BCH, ông Nguyễn Thanh Minh -CT Hội Đồng Đại Biểu, ông Nguyễn Minh Tuấn -Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát cùng toàn bộ BCH của Tổ Chức Cộng Đồng Việt Nam Thống Hợp và các nhân sĩ trong cộng đồng như ông Trần Quư Phong -cựu dân biểu VNCH và Đỗ Tiến Hóa -cựu dân biểu VNCH, các vị đại diện các hội đoàn yểm trợ Tổ Chức Cộng Đồng Thống Hợp Việt Nam như: ông Thái Ôi Xiếng (Hội Ái Hữu VBQG ĐL), ông Hà văn Sơn (Hội Gia Đ́nh Biệt Kích), ông Thái Quang Ty (Hội Ái Hữu ĐH Huế) ông Lưu Diệu Nam, ông Quế (Hội Cao Niên), ông Lê văn Ḷng CSQG, bà Lư Thị Thái (Hội Phụ Nữ), bà Lệ Đoàn, v..v..tháp tùng phái đoàn về phía báo chí có ông Kim Âu - Chủ Nhiệm Tuần báo Chính Nghĩa và ông Nguyễn Tân đại diện báo Trẻ tại Atlanta, Anh Khoa Đài truyền thanh VNHN..v..v
Như chúng ta đă biết, Nghị Quyết Cờ Vàng có nội dung công nhận lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là biểu tượng chính thức của cộng đồng Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản tại Georgia cũng như nhiều tiểu bang có Người Việt cư ngụ khác ở Hoa Kỳ. Việc thỉnh nguyện các chính quyền sở tại công nhận lá cờ VNCH là biểu tượng của cộng đồng thể hiện tinh thần xác quyết căn cước tỵ nạn, lư tưởng cũng như nguồn gốc h́nh thành của cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ nói chung và tiểu bang Georgia nói riêng.
Qua phong trào này, lằn ranh Quốc Cộng tiếp tục phân định rơ ràng. Không thể có hai lá cờ cho một Tổ Quốc. Kết quả của phong trào này cho thấy Đại Khối Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản ở hải ngoại nhất quyết xua đuổi, triệt hạ lá cờ máu của cộng đảng độc tài toàn trị ở Việt Nam ra khỏi bất cứ nơi nào chúng xuất hiện.

Việc tổ chức tiếp nhận NQ Cờ Vàng ngày 2/4/2009 của Tổ Chức Cộng Đồng Việt Nam Thống Hợp thêm một lần nữa khẳng định công cuộc đấu tranh chính nghĩa chống lại bạo quyền cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục hành tiến, đồng thời cũng chỉ rơ Tổ Chức Cộng Đồng Việt Nam Thống Hợp là một tổ chức chân chính đang kế thừa, bảo lưu những gía trị chân chính của Đại Khối Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản ở hải ngoại.
H́nh ảnh buổi tiếp nhận Nghị Quyết này thật chẳng khác một ngọn núi Thái Sơn đang đè bẹp quả trứng ung thối bé mọn của băng đảng phở ḅ Việt Tân, cánh tay nối dài của Việt Cộng hiện liều thân làm vật cản, ngăn chặn sự phát triển của cộng đồng bằng những luận điệu bịp bợm, lời lẽ bẩn thỉu của bọn hạ lưu đứng vất vưởng bên lề đường Buford Hwy như chúng ngu xuẩn tự nhận.

 


 

Phái đoàn cộng đồng chụp trước điện Capitol of Georgia

 

 

Phái đoàn cộng đồng chụp trước điện Capitol of Georgia

 

 

Các chị phụ nữ trong phái đoàn cộng đồng chụp trong điện Capitol of Georgia

 

 

Thống Đốc Sony Perdue trao Nghị Quyết Cờ Vàng cho phái đoàn cộng đồng tại điện Capitol of Georgia

 

 

Phái đoàn cộng đồng tại điện Capitol of Georgia

  Trang Chủ . Kim Âu . Lưu Trữ. Báo Chí . RFI . RFA . Tác Giả . Chính Trị . Văn Nghệ . Khoa Học . Mục Lục . Quảng Cáo . Photo . Photo 1. Tinh Hoa . Liên lạc

 

Một Trang Lịch Sử (tài liệu US Senate)

 

 

 

 

MINH THỊ

Bài trong trang này nhằm cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu tham khảo, điều nghiên của Người Việt Quốc Gia trong tinh thần "tri kỷ, tri bỉ", " biết ta, biết địch" để nhận rơ những âm mưu, quỷ kế, ngôn từ và hành động của kẻ thù và có phản ứng, đối sách kịp thời. V́ mục đích chiến đấu chống kẻ thù chung là Cộng Sản nên nhận được bài cùng lập trường là chúng tôi tiếp sức phổ biến. V́ thế có những tác gỉa chúng tôi đăng bài nhưng chưa liên lạc được. Nếu tác gỉa nào cảm thấy không hài ḷng xin liên lạc qua email, chúng tôi sẽ lấy bài của quư vị xuống trong ṿng 48 tiếng. 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám