Trang ChủKim ÂuBáo ChíLưu TrữVấn ĐềChính Nghĩa ViệtĐà LạtThư QuánDịch ThuậtTự Điển

Tác Phẩm Chính Nghĩa BBC LONDON HISTORY AUSTRALIAN RFI PARIS Chân Thiện Mỹ Tác Giả

ESPN3BannerLottery

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tham Gia Quốc Hội Bù Nh́n Của Việt Gian Cộng Sản Là Tự Sát

 

 

Tôn Nữ Hoàng Hoa  

 

 

 

Hôm nay có rất nhiều người gọi tôi nói về một video của ông Việt Thường đang kêu gọi tham gia vào Quốc Hội Bù Nh́n của Việt Gian Cộng Sản.   

Thật t́nh tôi không cần phải ṿng vo làm ǵ cho phiền ḷng người đọc. Rất rơ rang, tôi muốn đi thẳng ngay vào vấn đề , về cái gọi là Quốc Hội của Việt gian Cộng Sản.  

Thông thường trên các nước tự do, dân chủ thật sự, nền móng pháp luật được đặt trên  nguyên tắc "tam phân" . Đó là quyền Lập Pháp, quyền Hành Pháp và quyền Tư Pháp.  

Quyền Lập Pháp thuộc tổ chức đại diện cho dân và do dân trực tiếp bầu ra. Quyền Hành pháp được trao cho tổ chức công quyền đứng đầu là Tổng Thống hay Thủ tướng do dân bầu ra và quyền Tư Pháp là quyền xét xử các vụ tranh tụng trong khuôn khổ luật pháp hiện hành.

Xem như vậy nguồn gốc của mọi thứ quyền hành đó là  TOÀN DÂN. Dân dùng phương pháp bầu cử để chọn người đại diện và giao phó nhiệm vụ. Đại biểu trong Quốc Hội được Dân giao cho trách nhiệm Lập Pháp. Tổng Thống hay Thủ Tướng cũng do dân bầu ra và giao nhiệm vụ thi hành pháp luật cũng như các Thẫm phán như ở Mỹ thường do dân bầu ra hoặc do Tổng Thống dân cử lựa chọn có nhiệm vụ phán xử các vụ tranh tụng.   

Trên đây chính là pháp quyền của các nước có tự do dân chủ thật sự.   

C̣n ở Việt Nam dưới cái Xă Hội Chủ Nghĩa của VGCS th́ sao? Việt gian Cộng sản có thể tạo dựng được một hệ thống pháp quyền không? Chắc chắ là KHÔNG. Bởi từ quan niệm ĐẢNG đứng trên NHÀ NƯỚC  VÀ GIAI CẤP th́ có tính cách TẬP THỂ CHUYÊN CHÍNH . Do đó rất khó cho VGCS ư thức được nền tảng của mọi quyền hành đi từ người DÂN.   

CHÍNH CÁI TÍNH CÁCH CHUYÊN CHẾ CỦA GIAI CẤP VÔ SẢN mà đảng VGCS DỰA VÀO  để tự cho ḿnh có quyền lănh đạo và thống trị đất nước, th́  tại VN dưới chế độ cai trị độc tài của VGCS sẽ không bao giờ có thể tạo dựng được một hệ thống pháp quyền dựa trên căn bản mọi quyền hành thuộc về TOÀN DÂN, để từ đó có thể,  có một nền móng pháp luật được đặt ra trên nguyên tắc "TAM PHÂN" như đă tŕnh bày ở trên.  

Từ quan niệm Đảng đứng trên nhà nước, ra lệnh cho nhà nước thi hành th́ ở đó VGCS đă không ư thức được quyền lợi của người dân là tối cao với sự bảo vệ của pháp luật.

Do đó làm ǵ có Quốc Hội để lập pháp đi từ cơ bản nguyện vọng của người dân.   

V́ thế, Quốc Hội của VGCS chỉ là một hệ thống bù nh́n bịp thế giới để củng cố sự cai trị lâu dài của Đảng Việt Gian Cộng Sản.

Trên 57 năm qua,  từ khi Việt Gian CS cưỡng chiếm miền Bắc và xâm chiếm Miền Nam, VGCS chỉ dùng sự đập phá, khủng bố, thủ tiêu, đàn áp để tạo nên sức mạnh.   

Sau thời gian chiến tranh VGCS đă không c̣n có đủ khả năng thi hành hệ thống này để có thể đem lại một sự ổn định trong xă hội. Do đó VGCS phải đổi kế hoạch.

Hiện nay có một số người cho rằng VGCS đă đổi thay th́ chúng ta phải thay đổi đường lối đấu tranh với VGCS để đi đến thắng lợi.

 

Một lần nữa tôi lại vô cùng thất vọng cho những người đang đấu tranh chống VGCS lại cưu mang tư tưởng này. Chúng tôi nghĩ rằng bọn VGCS chưa bao giờ thay đổi mà chỉ lừa bịp người dân và cả thế giới để củng cố sự cai trị của chúng tại Việt Nam.  

Cái khác biệt của VGCS hôm nay qua sự cầm quyền của chúng tại VN là VGCS đi từ Thời Chiến Tranh qua Thời Ổn định.

Như đă tŕnh bày ở trên VGCS chuyên nghề đập phá để tạo ra sức mạnh. Nhưng đến khi hết chiến tranh, cưỡng chiếm toàn cơi VN chúng không thể dùng ngón nghề đập phá để ổn định xă hội . Không lẽ tư chúng đập phá chúng. Cho nên v́ phải đi vào chu kỳ ổn định đất nước mà chúng đă cưỡng đoạt, Việt Gian CS phải áp dụng một kế hoạch khác.

Chúng ta phải hiểu rằng, sau 30 tháng 4 năm 1975, VGCS cưỡng chiếm miền Nam đă quyết tâm xây dựng một nền kinh tế quốc doanh trên toàn cơi Việt Nam. Quyết tâm của VGCS đă bị quần chúng phản kháng bằng h́nh thức lăng công, bất hợp tác. Vựa thóc Vùng Cửu Long dưới thới VNCH là vựa lúa của Vùng Đông Nam Á nhưng dưới nền kinh tế quốc Doanh của VGCS đă trở thành những vựa cỏ khô, đồng cháy.

Sư phản kháng của quần chúng đă làm cho VGCS thất bại nặng nề, đă làm cho ḍng sông của Xă Hội Chủ Nghĩa ngưng chảy. Chính sự ngưng chảy đó đă làm cho Xă Hội Chủ Nghĩa tŕ trệ. Và, để cứu văn t́nh trạng tŕ trệ đó, VGCS đă phải hô hào một nghị quyết " Đổi Mới" để chuyển đổi kinh tế Quốc Doanh qua Kinh Tế Thị Trường nhưng vẫn lũng lẳng Định Hướng Xă Hội Chủ Nghĩa.

Đây là một kế hoạch trống đánh xuôi , kèn thổi ngược, chân trước đá chân sau nhưng VGCS vẫn hô hào. Kinh tế Thị Trường chấp nhận cho tư nhân có quyền làm giàu mà không có tội với nhân dân nhưng VGCS lại ḷng tḥng thêm cái đuôi định hướng Xă Hội Chủ Nghĩa tức là tư nhân dưới xă hội chủ nghĩa của chế độ CS không được quyền làm giàu v́ như thế sẽ có tội với nhân dân. Do đó "Đổi Mới" của VGCS chỉ là một nội dung có cốt lơi lừa bịp thế giới và dân tộc VN.   

Tuy vậy, Đảng VGCS vẫn không thay đổi hành vi cướp bóc đối với các hoạt động kinh tế của các tư nhân, tư doanh trong nước. Chắc chắn những ai quan tâm cho người dân trong nước sẽ không bao giờ quên được những biến cố tịch biên, tịch thu, đổi tiền với mục đích phá tan mọi khả năng kinh tế của tư nhân, tư doanh.

Trong Đại Hội 7 của đảng VGCS, khẩu hiệu được đặt trên hàng đầu của Cộng đảng VN là : "ĐỔI MỚI KINH TẾ LÀ MỆNH LỆNH". Khẩu hiệu này đi từ nhu cầu thực tại trên việc SINH TỒN và BÁM VÍU VÀO QUYỀN LỰC của Việt gian công sản, chứ không phải là một Ư THỨC CẢI THIỆN DÂN SINH, DÂN CHỦ.

 

Nói như thế để quí vị hiểu rằng một vài bài viết hay một vài lời hô hào đánh bóng cho một hệ thống pháp quyền giả tạo ở Việt Nam cũng không đủ một thể giá để bảo đăm sự an toàn cho người dân. Cho dù lời kêu gọi đó có đi từ Tổng Bí Thư của Đảng VGCS hay Thủ Tướng Việt Cộng cũng không giá trị khi thực trạng tại VN là một điễn h́nh thực tế, mà bất cứ ai nh́n vào  sự diễn tiến ở Việt Nam cũng không thể nào lượng giá được cho một sự hiện hữu của một hệ thống pháp quyền.  

Thêm vào đó, ai ai cũng thấy tại Việt Nam:  

1. Bất cứ những ai có quan điễm cấp tiến, phê b́nh Đảng đều bị đàn ảp.

2. Hệ thông kết án của VGCS vượt qua Hiến Pháp và bỏ qua Quốc Hội

3. Việt gian CS không thượng tôn pháp luật và các cơ quan hành chánh không theo nguyên tắc tôn trọng pháp luật

4. Pháp đ́nh của VGCS dung dưỡng và bảo vệ chức quyền hoàn toàn đi ngược lại t́nh và lư của luật pháp dân chủ pháp trị.

Nói tóm lại các cố gắng chắp vá và đổi thay về kinh tế không phải là một hệ thống pháp quyền để từ đó người dân có thể tham gia vào chính quyền qua các cuộc bầu cử để người dân có thể chọn mặt gởi vàng lựa người đại diện cho ḿnh vào Quốc Hội.

Cho nên có một số ư kiến cho rằng VGCS đă thay đổi, th́ ḿnh phải thay đổi đường lối đấu tranh. Câu hỏi được đặt ra là tại sao chúng ta phải thay đổi đường lối đấu tranh với VGCS? Trong khi đảng VGCS chưa bao giờ có ư thức thay đổi chính trị .   

VGCS có thay đổi chăng chỉ v́ nhu cầu cứu rỗi quyền lực của Đảng VGCS chứ chưa đủ để cấu tạo nên một phần cùa hệ thống pháp quyền cai trị bằng luật và đ̣i hỏi một sự thượng tôn pháp luật rơ ràng.

Hơn nữa, điều 4 của Hiến Pháp Việt Cộng vẫn quy định đảng Việt gian CS ( Hành Pháp) đứng trên Hiến Pháp và đứng trên pháp luật (Tư pháp) Như vậy th́ cơ quan  Quốc Hội ( lập pháp) của VGCS có phải chỉ là một công cụ bù nh́n hay không?   

Như thường lệ, bài viết của chúng tôi không nhắm vào sự đă kích bất cứ ai. Chúng tôi hoan nghênh những bài viết chống VGCS, vạch mặt sự gian trá của CSVN, nhưng chắc chắn chúng tôi không bao giờ  chấp nhận những chiêu bài hoà hợp hoà giăi với Việt Gian Cộng Sản hay hợp tác với chúng bằng bất cứ phương diện nào hoặc lấy những ư kiến chống Cộng thiếu minh bạch để điều hướng cho công cuộc đấu tranh chống VGCS tại hải ngoại ..   

Đó chính là mục tiêu mà người viết muốn chuyển đến tất cả quí độc giả qua bài viết hôm nay.   

 

Tôn Nữ Hoàng Hoa

3/15/2011

 

  http://www.chinhnghia.com/

http://chinhnghiaviet.informe.com/forum/

http://nguoidalat.informe.com/forum/

http://chinhnghiamedia.informe.com/forum/

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments: