Trang Chủ . Kim Âu . Lưu Trữ . Báo Chí . BBC . RFI . RFA . Tác Giả . Kỹ thuật . Dịch Thuật . Quảng Cáo . Groups . Portal . Forum .Tinh Hoa . Da Lat . Thư Quán . ChinhNghiaMedia . Liên lạc

 

Một Trang Lịch Sử (tài liệu US Senate)

 

 

* Trang Chủ

* Kim Âu

* Báo Chí

* Quảng Cáo

* Tác Giả

* Mục Lục

* Pháp Lư

* Cộng Đồng Georgia

* Một Trang Lịch Sử /details

* Một Trang Lịch Sử /djvu.txt

* Một Trang Lịch Sử /org/3

* Một Trang Lịch Sử/pdf

* Biệt kích trong gịng lịch sử

* Hồi Chuông Báo Tử

* Mapquest

* Thời Thế

* Tháng 7 - 2008

* Tháng 8 - 2008

* Tháng 9 - 2008

* Tháng 10 - 2008

* Tháng 10 bis 2008

* Tháng 11 - 2008

* Tháng 12 - 2008

* Tháng 1-2009

* Tháng 2-2009

* Tháng 3-2009

* Tháng 4-2009

* Tháng 5-2009

* Tháng 6-2009

* Tháng 7-2009

* Tháng 8-2009

* Tháng 9-2009

* Tháng 10-2009

* Tháng 11-2009

* Tội Ác của nhóm PG Ấn Quang

* Vụ Đài Việt Nam Hải Ngoại

* Vấn đề Cựu Tù CT

* Về Tác Phẩm Vô Đề

* Hồng Y Và Lá Cờ

* Giấc Mơ Lănh Tụ

* Biến Động Miền Trung

* Con Đường Đạo

* Gian Đảng Phở Ḅ

* Băng Đảng Việt Tân

* Gian đảng bịp bợm

* Mộng Bá Vương

* Phía Nam Hoành Sơn

* Vô đề - Khuyết danh

* Lưu Trữ

* Nguyễn Mạnh Trinh

* Phùng Ngọc Sa

* Nguyễn văn Chức

* Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

* Hoàng Đạo Thế Kiệt

* Dương Như Nguyện

* Đinh Thạch Bích

* Hoàng Hải Thủy

* Đỗ Hoàng Gia

* Trúc Đông Quân

* Nguyễn Mạnh Quang

* Đào Vũ Anh Hùng

* Đỗ Văn Phúc

* Đinh Lâm Thanh

* Nam Nhân

* Nguyễn Đạt Thịnh

* Phạm Thanh Phương

* Thuư Đặng (BN 587)

* Trương Minh Ḥa

* Tân Dân

* Trần Thanh

* VietEdit

* ChinhNghia Forum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

VIDEOS

 

Viết Lại Lịch Sử

(Secret Army Secret War)

1-Biệt Kích hội quân tại D.C. 11-11-1999

http://www.youtube.com/watch?v=ZqQiW8TU1_A

2- Oplan 20: Phân Bổ Nhân Sự

http://www.youtube.com/watch?v=QYps2DtRnWk

3- Oplan 20 Hành quân 11-11-1999

http://www.youtube.com/watch?v=idpEaKYds9Q

4- Oplan 20  Kết thúc hành quân

http://www.youtube.com/watch?v=e2BpssLyjUs

5 - Tiệc hội ngộ tại Atlanta sau Washington D.C

http://www.youtube.com/watch?v=3NQL9POio9k

6- Kiểm tra hồ sơ bồi hoàn tại văn pḥng luật sư

http://www.youtube.com/watch?v=Fo4UUA8xJyE

 

1-Biệt Kích Seatle hội quân tại D.C. 11-11-1999

2-Biệt Kích Seatle hội quân tại D.C. 11-11-1999/01

3-Biệt Kích Seatle hội quân tại D.C. 11-11-1999/02

4-Biệt Kích Seatle hội quân tại D.C. 11/11/1999/03

 

1- Biệt Kích San Jose tại Washington D.C.

2-Biệt Kích San Jose tại Washington D.C.01

 

Fort Bragg 01

http://www.youtube.com/watch?v=-uxl-wdirgI

Fort Bragg 02

http://www.youtube.com/watch?v=ToBrjwDdgio

Fort Bragg 03

http://www.youtube.com/watch?v=xsWr4yE6myI

Fort Bragg 04

http://www.youtube.com/watch?v=B1Z7CayFpFE

Fort Bragg 05

http://www.youtube.com/watch?v=yDIuPMr3EwI

Fort Bragg 06

http://www.youtube.com/watch?v=y1ikMiIfFss

Hội ngộ tại Fort Bragg 07

http://www.youtube.com/watch?v=HopuvSsT6Q0

Hội ngộ tại Fort Bragg 08 bis

http://www.youtube.com/watch?v=Dm6B7JVxWbM

Hội ngộ tại Fort Bragg 09

http://www.youtube.com/watch?v=UjcyGPK3yT0

Hội ngộ tại Fort Bragg 10

http://www.youtube.com/watch?v=dJrZoDUDS2A

Hội ngộ tại Fort Bragg 11

http://www.youtube.com/watch?v=s6pgu_Rz09s

Hội ngộ tại Fort Bragg 12

http://www.youtube.com/watch?v=M5koffq8ocE

Hội ngộ tại Fort Bragg 13

http://www.youtube.com/watch?v=DEsqIT5iZpM

Hội ngộ tại Fort Bragg 14

http://www.youtube.com/watch?v=rMYjPHGOdMs

 

Việtnam30nămQuôcHận1

http://www.youtube.com/watch?v=WG85zBSG8pM

Việtnam30nămQuôcHận2

http://www.youtube.com/watch?v=4j0Cr1zIh1A

Việtnam30nămQuôcHận3

http://www.youtube.com/watch?v=rNtcf1ZrhEE

Việtnam30nămQuôcHận4

http://www.youtube.com/watch?v=rh83pgHXQ40

Việtnam30nămQuôcHận5

http://www.youtube.com/watch?v=gp0vat1z5sk

Việtnam30nămQuôcHận6

http://www.youtube.com/watch?v=4VKx_XkuIQY

Việtnam30nămQuôcHận7

http://www.youtube.com/watch?v=bjc0lPs_Y5o

Việtnam30nămQuôcHận8

http://www.youtube.com/watch?v=nJ5YQGHPZjM

 

Biểu T́nh Trước Toà Đại Sứ CS 30 năm

http://www.youtube.com/watch?v=dCS6e6aOvb8

Biểu T́nh Trước Toà Đại Sứ CS 30 năm 1

http://www.youtube.com/watch?v=7MUF0bJEMtI

Biểu T́nh Trước Toà Đại Sứ CS 30 năm2

http://www.youtube.com/watch?v=72GRoAud9p8

Biểu T́nh Trước Toà Đại Sứ CS 30 năm3

http://www.youtube.com/watch?v=PHkDME6pGX8

Biểu T́nh Trước Toà Đại Sứ CS 30 năm4

http://www.youtube.com/watch?v=WZvoP4UAvxg

Biểu T́nh Trước Toà Đại Sứ CS 30 năm 5

http://www.youtube.com/watch?v=aOb1OyYIkX4

Biểu T́nh Trước Toà Đại Sứ CS 30 năm 6

http://www.youtube.com/watch?v=gzbIsy-H5LE

 

 

Biểu T́nh Đuổi Phan Văn Khải 1

http://www.youtube.com/watch?v=4sXu31_5zA0

Biểu T́nh Đuổi Phan Văn Khải 2

http://www.youtube.com/watch?v=rFZEkeyuKPI

Biểu T́nh Đuổi Phan Văn Khải 3

http://www.youtube.com/watch?v=rBN0oWzw1Kk

Biểu T́nh Đuổi Phan Văn Khải 4

http://www.youtube.com/watch?v=igpnzGfXaDo

Biểu T́nh Đuổi Phan Văn Khải 5

http://www.youtube.com/watch?v=SaXlTL0HfmA

Biểu T́nh Đuổi Phan Văn Khải 6

http://www.youtube.com/watch?v=utkSYcsIVyU

Biểu T́nh Đuổi Phan Văn Khải 7

http://www.youtube.com/watch?v=pKEWY-U8wE0

Biểu T́nh Đuổi Phan Văn Khải 8

http://www.youtube.com/watch?v=goUl5JJgzsU

Biểu T́nh Đuổi Phan Văn Khải 9

http://www.youtube.com/watch?v=m2_YFqrGax0

Biểu T́nh Đuổi Phan Văn Khải 10

http://www.youtube.com/watch?v=xjN1LmDLCfI

Biểu T́nh Đuổi Phan Văn Khải 11

http://www.youtube.com/watch?v=5T2LgGdEtV8

Biểu T́nh Đuổi Phan Văn Khải 12

http://www.youtube.com/watch?v=yCRUTLdNHqs

Biểu T́nh Đuổi Phan Văn Khải 12bis

http://www.youtube.com/watch?v=mC1c138Heuc

 

Hồi Chuông Báo Tử cho Nguyễn Hữu Luyện 01

http://www.youtube.com/watch?v=IG-LfAYO4lU

Hồi Chuông Báo Tử cho Nguyễn Hữu Luyện 02

http://www.youtube.com/watch?v=KUmF9YvI7No

Hồi Chuông Báo Tử cho Nguyễn Hữu Luyện 03

http://www.youtube.com/watch?v=yGA6HpMX0aM

Hồi Chuông Báo Tử cho Nguyễn Hữu Luyện 04

http://www.youtube.com/watch?v=DFoKtm5Jzp8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một Trang Lịch Sử (tài liệu US Senate)

 


Viết Lại Lịch Sử (Secret Army Secret War)
Uploaded by kimau. - Watch the latest news videos.

 


 

 

 

 

 

 

 


1-Biệt Kích Seatle dự hội quân D.C.11/11/1999
Uploaded by kimau. - Family events, birthdays and parenting videos.

 


2-Biệt Kích Seatle dự hội quân D.C.11/11/1999
Uploaded by kimau. - Discover videos of people, family and friends.

 

 


3-Biệt Kích Seatle dự hội quân D.C.11/11/1999
Uploaded by kimau. - Explore more family videos.

 


4-Biệt Kích Seatle dự hội quân D.C.11/11/1999
Uploaded by kimau. - Family events, birthdays and parenting videos.

 


Biệt Kích San Jose dự hội quân tại D.C.
Uploaded by kimau. - Family events, birthdays and parenting videos.

 


Biệt Kích San Jose dự hội quân D.C.11/11/1999/01
Uploaded by kimau. - Videos of family and friends from around the world.