Kim Âu Hà Văn Sơn

 

 1. Hận Cùng Trời Đất

 2. Viết Lại Lịch Sử

 3. Phản Bội - Phản Bội

 4. Tiếng Nói Công Lư

 5. Chính Nghĩa Là Của Chúng Ta

 6. Miami

 7. Đối Diện Lịch Sử

 8. Kim Âu và Biệt Kích

 9. Biệt kích trong gịng lịch sử

 10. Served In A Noble Cause

 11. Viết Lại Lịch Sử:(Secret Army Secret War) Video

 12. Đứng Đầu Ngọn Gió Video

 13. Con Người Bất Khuất Video

 14. Dấu Chân Biệt Kích Video

 15. Kiểm Lại Hồ Sơ Bồi Thường Cho Biệt Kích Video

 16. Hồi Chuông Báo Tử cho NTKX 4 videos

 17. Vĩnh Biệt Niên Trưởng Nguyễn Thái Kiên  3videos

 18. Vietnamese Commandos' History

 19. Vietnamese Commandos

 20. History of Viet Commandos

 21. Compensation Commission

 22. President Unit Citation

 23. Secret VN Commandos

 24. Gain recognition

 25. Honoring Republic

 26. Honoring Vietnamese Commandos

 27. Never Knew

 28. Uncommon Betrayal

 29. Back From The Dead

 30. The Lost Commandos

 31. Biệt kích trong gịng lịch sử

 32. Cờ bay trong gió

 33. John McCain Chưa Quên Quá Khứ

 34. Bob Barr

 35. Độc Hành  Kim Âu (thơ)

 36. Vẳng trong tiềm thức Kim Âu (thơ)

 37. Đi dưới bóng cờ  Kim Âu (thơ)

 38. Đôi mắt Kim Âu (thơ)

 39. Tin yêu Kim Âu (thơ)

 40. Nợ Núi Sông Kim Âu (thơ)

 41. Ta Về Giữa Độ Tàn Thu Kim Âu (thơ)

 42. Trên đỉnh lưu đày Kim Âu (thơ)

 43. Hiên ngang Kim Âu (thơ)

 44. Nửa Đêm Nghe Hồn Sử Gọi Kim Âu (thơ)

 45. Vẳng trong tiềm thức Kim Âu (thơ)

 46. Em Về Trong Nắng Xuân Kim Âu (thơ)

 47. Ngh́n Trùng Âm Vọng Kim Âu (thơ)

 48. Tuồng Tích Nhảm Nhí

 49. Thiên Cổ Tội Nhân

 50. Mục Đích Tốt - Nhân Sự Xấu

 51. Những Thuận Lợi Và Nguy Hại Cần Nhận Rơ

 52. Tâm Bút San Jose

 53. Ngày Đà Lạt Toàn Thế Giới

 54. Tám Năm Một Thoáng

 55. Không Thể Nào Quên

 56. Tài Liệu Lịch Sử (Màu)

 57. Tài Liệu Lịch Sử (B&W)

 58. Một Trang Lịch Sử (tài liệu US Senate)

 59. http://www.archive.org/details/

 60. http://www.archive.org/stream/djvu.txt

 61. http://ia311310.us.archive.org/3

 62. Một Trang Lịch Sử.pdf

 63. Thư Trung tá Vinh cảm ơn

 64. Biệt kích cảm tử Việt Nam Trong Gịng Lịch Sử

 65. Tu chính án về Biệt Kích

 66. Thư gởi anh Biệt Kích

 67. Trong ḷng huynh đệ

 68. Oplan 21

 69. Ăn thịt đồng đội

 70. Son Tay Raid

 71. Hành Xử Công Lư 1

 72. Hành Xử Công Lư 2

 73. Tuổi trẻ lên đường Kim Âu

 74. Kho Tàng Chuyện Bịp

 75. Cuộc chiến văn hoá với bọn phản chiến và tuyên vận

 76. Cuộc chiến của chúng ta

 77. Nguỵ tạo tin tức

 78. Chuyện văn bút

 79. Bản chất khó dấu

 80. Giữ Ǵn Bản Sắc

 81. Thời Thế Tạo Ăn Mày

 82. Được Phép Chết

 83. Âm Mưu Xóa Bỏ Ngày Quốc Hận

 84. Phi Nhân Phi Thú

 85. Vạn Sự Khởi Đầu Gian

 86. Cuối Năm Tẩy Uế

 87. Chủ Tịch Yes- No

 88. Bản Lai Diện Mục

 89. Họp Báo Khai Trừ

 90. Chuyện văn bút

 91. Sự việc con người

 92. Tọa Sơn Quan Khuyển Đấu

 93. Ư Thức Chính Trị

 94. Hậu Quả Thê Thảm Của Tṛ Ngụy Tạo Tin Tức

 95. Đôi Ḍng Nhận Định (TBCN480)

 96. Cá Mè Một Lứa

 97. Đối Thoại Với Ông Hiếu

 98. Loá Rắn Độc Kim Âu

 99. Chuyện Hoa Thịnh Đốn: Liêm Sỉ Của Người Lính (457)

 100. Những Tṛ Hí Lộng (456)

 101. Đốt Phong Long Phở Ḅ

 102. Đoàn Kết Hay Đoạn Kết (454)

 103. Đủ Dũng Khí Để Sống Tự Do

 104. Hiểm Họa Trước Mắt

 105. Đôi Ḍng Nhận Định

 106. Thầy Chùa Phá Đạo

 107. Chống Cộng Là Thuộc Tính Của Con Người  

 108. Xảo Kế Truy Điệu

 109. Chính Khứa Nhà Quàn

 110. Quỷ Lộng Chùa Hoang

 111. Con Người Vô Dụng

 112. Phân Định Chính Tà 1

 113. Phân Định Chính Tà 2

 114. Phân Định Chính Tà 3

 115. Càn Khôn Đă Chuyển

 116. Linh Hồn Mục Nát

 117. Làm Rơ Sư Thật

 118. Tiểu Nhân Đắc Ư

 119. Kẻ Sĩ và Bồi Bút

 120. Biệt Kích Cảm Tử Kiện Chính Phủ Hoa Kỳ

 121. Tú Gàn Kẻ Xuyên Tạc Sự Thật

 122. Lá Thư Tự Thú

 123. Người Tù Kiệt Xuất

 124. Hồi Chuông Báo Tử I

 125. Hồi Chuông Báo Tử II

 126. Hồi Chuông Báo Tử III

 127. Hồi Chuông Báo Tử IV

 128. Thư Trả Lời Mai Nhuệ Anh

 129. Thánh Nhân Vô Phí Vật

 130. Đặc Biệt Cho Nhóm 10%

 131. Hư Danh - Hư Cấu

 132. Tṛ chuyện với Lan Chi (vidéo)

 133. Trả Lời Phỏng Vấn Hồng Phúc (audio)

 134. Trả lời Thư Của Bà Khúc Minh Thơ (9/08)

 135. Anh Hùng RảiTruyền Đơn Lư Tống (9/08)

 136. Đào nương phó hội

 137. Kết thúc câu chuyện "nhận vơ" của Nguyễn chí Thiện

 138. Hồi Âm Thư Ngỏ của Lê Nguyên Hồng

 139. Tổ Việt Cộng Nằm Vùng Trên Liên Mạng Kim Âu

 140. Thị Nở nằm vùng Lê Minh Ngọc Hủi  Kim Âu

 141. Thư gởi Chu Tất Tiến Kim Âu

 142. Bất lịch sự Kim Âu

 143. Tù nhân (Buôn Bán) lương tâm Kim Âu

 144. Bịa đặt trơ tráo thủ đoạn của bọn Cộng Sản New

 145. Sự kiện Tam Ṭa

 146. Đôi ḍng về Việt Nam Quốc Dân Đảng

 147. Sang đoạt trí tuệ Kim Âu (hot)

 148. Lư lẽ của bồi bút:thời điểm Kim Âu (hot)

 149. Câu trả lời đă có từ lâu

 150. Hỏa mù chóng tan Kim Âu

 151. Đọc"Biến Động Miền Trung" Kim Âu

 152. Phúc đáp cho cái gọi là "LLCSCHPG"

 153. Vài ḍng cho Sơn Tùng Kim Âu

 154. Thức khuya mới biết đêm dài Kim Âu

 155. Tài liệu t́nh báo CIA thời chiến tranh Việt Nam

 156. Cộng Đồng Bát Nháo

 157. Cờ Vàng, Cờ Đỏ, Cờ Hoa. Kim Âu

 158. TCCĐ Hoa Thịnh Đốn đă đầu hàng Việt Cộng?

 159. Thức khuya mới biết đêm dài Kim Âu

 160. Tâm T́nh của nhà báo Kim Âu. Kim Âu

 161. Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Dởm Kim Âu

 162. LTCN bị bệnh « Thiếu xương thừa mỡ »

 163. "Dân Chủ-Nhân Quyền" của Hoa Kỳ-Hà Nội sản xuất

 164. Hề Ơi Oan Nghiệt Kim Âu

 165. Bài học nhỏ cho talawas Kim Âu

 166. Vạch mặt bọn "Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Dởm"

 167. Xoá bỏ "Ngày Quốc Hận" là xoá bỏ đại tội phân hóa dân tộc của Việt cộng

 168. 8406= MTVT/VC Kim Âu

 169. 8406 - MT/VT: Đặc T́nh Lộ Mặt Kim Âu

 170. Về Đất Kim Âu

 171. Phim Đấu Tranh  "Dân Chủ - Nhân Quyền" của Hoa Kỳ - Hà Nội sản xuất Kim Âu

 172. Tự nhiên như người Hà Lội Kim Âu

 173. Anh thư của nước Việt Kim Âu

 174. Một ư kiến về việc gây quỹ cho Cao Quang Ánh

 175. Sát Nhân Tạo Danh

 176. Buôn bán bài vị, vong linh VNCH Kim Âu

 177. Thời lai đồ điếu...Kim Âu 

 178. Loretta Sanchez không hề gian dối Kim Âu

 179. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây Kim Âu

 180. Không nên đánh đồng sự việc Kim Âu

 181. Tiễn Cao Xuân Huy Kim Âu

 182. Con bài phản gián Kim Âu

 183. Nhân Nghĩa Bà Tú Đễ Kim Âu

 184. Nếu biết giữ liêm sỉ và căn cước tỵ nạn Kim Âu

 185. Trả Lời Câu Hỏi Của Môt Vi Hữu Kim Âu

 186. Tri Nhân Tri Diện Bất Tri Tâm Kim Âu

 187. Câu Chuyện Chống Cộng Ở Hải Ngoại Kim Âu

 188. Ánh Sáng Và Bóng Tối Kim Âu

 189. Quốc Ca Hát Giữa Ḷng Thù Kim Âu

 190. Cảm nghĩ đầu Xuân

 191. Thư cho Đặng văn Nhâm

 192. Tham gia bầu cử với Việt Cộng

 193. Phản Tỉnh, Yêu nước không chống cộng.!.!.? Kim Âu

 194. Hồi đáp những lá thư ủng hộ tham gia ứng cử Q H khóa XIII Việt Cộng. Kim Âu

 195. Sư hợm hĩnh của kẻ vong thân

 196. 30 - 4 Marching for Freedom in Vietnam Kim Âu

 197. Thỏa hiệp hay đầu hàng đều là thừa nhận tính hợp hiến, hợp pháp của VC.  Kim Âu

 198. Bổn cũ soạn lại  Kim Âu

 199. Việt Tân Cố Xóa Bỏ Ngày Quốc Hận 30 - 4   Kim Âu

 200. Trương Gia Kỳ Sanh NằmVùng CS

 201. Đối Diện Với Lương Tâm Kim Âu

 202. Sức mạnh công luận. Kim Âu

 203. Lại Cờ Đỏ Sao Vàng

 204. Lấy nhục làm vinh Kim Âu

 205. Nghĩa tử nghĩa tận Kim Âu

 206. Người khôn nói với kẻ ngu bực ḿnh Kim Âu

 207. Đa nguyên đa đảng chính là hoà giải ḥa hợp

 208. Cám Ơn Anh Th́ Được, Xin Đừng Lợi Dụng Anh

 209. Đồng Đạo - Đồng Tù - Lương Tâm - Dă Tâm Kim Âu

 210. Vài Suy Nghĩ Về Cuộc Vận Động Để Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam Kim Âu

 211. Sự Hoảng Hốt Của Trương Khôi Kim Âu

 212. Dạy Cháu Trương Khôi Kim Âu

 213. Đảo chính Hiến Chương 2011 Kim Âu

 214. Tẩu Hỏa Nhập Ma Kim Âu

 215. Hài Kịch Lên Lon Kim Âu

 216. Nặc nô: tài nhỏ chí láo Kim Âu

 217. Bản Chất Khó Dấu

 218. Hành động tuyệt vọng của những kẻ cùng đường

 219. Lấy sai làm đúng Kim Âu

 220. Xác định tư cách Sáng lập Viên CĐNVQGHK Kim Âu

 221. Con Giun Đất Rộng Kim Âu

 222. Những tên "miệng hùm gan sứa"  Kim Âu

 223. Giữ lấy danh nghĩa và tính độc lập  Kim Âu

 224. Làm thế nào để cứu lấy cộng đồng Kim Âu

 225. Thế hệ gach nối - Con dao hai lưỡi Kim Âu

 226. Đại Hội Bất Thường Quậy

 227. Đấu Tranh V́ Thùng Tiền Donation Kim Âu  

 228. Hài Kịch Nhân Quyền Kim Âu

 229. Tệ hơn cán ngố  Kim Âu

 230. San Jose phản ứng với Bùi Tín Kim Âu

 231. Lưu manh nhân danh từ thiện Kim Âu

 232. Liêm Sỉ Chống Cộng Kim Âu

 233. Vài ḍng về cục ‘Đờm’ vĩnh hưng Kim Âu

 234. Đánh phá tượng đài: Việt Cộng hay tâm thần?

 235. Nếu không hợp tác được th́ đừng đánh phá

 236. Đoàn lữ hành cứ đi Kim Âu

 237. Dốt c̣n lắm chuyện Kim Âu

 238. Tấm khăn đen bịt mắt tử tội Kim Âu

 239. 40 năm! Vẩn Chưa Thức Tỉnh

 240. Không được phép hạ nhục anh linh tử sĩ VNCH

 241. Ngày 30 - 4 măi măi là Ngày Quốc Hận

 242. Không được phép quên Ngày Quốc Hận

 243. Từ Nghi vấn đến Sáng tỏ

 244. 30-4 Ngày Quốc Hận

 245. Phân định Lằn Ranh Quốc Cộng

 246. Chớ nuôi mầm mống gian hùng, phản phúc

 247. Chữ nghĩa có nơi

 248. Thế Nào Là Người Việt Quốc Gia Chân Chính?

 249. Chim có tổ, người có tông  

 250. Đôi ḍng nhận định về cái gọi là Cách mạng trắng

 251. Lễ Nghi Quân Cách - Chiến Sĩ Vị Quốc Vong Thân

 252. Tản mạn về những giá trị của quá khứ

 253. Sự Vô Minh Nỗi Ô Nhục Của Những Kẻ Vong Bản

 254. Cố gỡ càng thua Kim Âu

 255. Thư cho kẻ bại trận Kim Âu

 256. Phù Minh Di quẻ 36 Kinh Dịch Kim Âu

 257. Hăy dành lại quyền quyết định vận mạng đất nước Kim Âu

 258. Nội xâm-Ngoại xâm đều là giặc Kim Âu

 259. Hăy dành lại quyền quyết định vận mạng đất nước Kim Âu

 260. Nhân diện thú tâm Kim Âu

 261. Nguyễn Đ́nh Thắng: Lưu Manh Trí Thức Kim Âu

 262. Phát Ngôn Ngu Xuẩn Của Nguyễn văn Lương Kim Âu

 263. Ṇi phản quốc hại dân: Trần Ích Tắc- Lê Chiêu Thống TânThời

 264. Hội Đồng Quản Trị Dallas Băi Nhiệm Cung Nhật Thành

 265. Cơ chế quái đản: Cộng đồng ba ngôi Dallas Kim Âu

 266. Tù Nhân Lương Tâm hay Tù Nhận Lương Tháng Kim Âu

 267. Xuân tóc đỏ thời hiện đại: ĐIếu Cày Kim Âu

 268. Vài Lời Cho Một Hiện Tượng

 269. Ngày hành tŕnh hay hành h́nh tự do Kim Âu

 270. Hành tŕnh đến tự do hay Hành tŕnh vong thân Kim Âu

 271. Vạch mặt lũ súc sinh phản bội lư tưởng quốc gia Kim Âu

 272. Ngôn ngữ của phường vong bản: Our Journey to freedom KÂu

 273. Một ư kiến về thư phản kháng S-219 Kim Âu

 274. Đại Bợm - Đại Bịp - Đại Bại Kim Âu

 275. AQ Trương Minh Ḥa Kim Âu

 276. Thực tế lịch sử Kim Âu

 277. Diễn Biến Vụ Cờ Vàng Kim Âu

 278. Thực chất về các tổ chức cộng đồng Kim Âu

 279. Lực Lượng Vơ Trang CHMN Việt Nam ở Dallas Kim Âu

 280. Tṛ hề Hội Nghị Liên Kết Người Việt Hải Ngoại Kim Âu

 281. Tượng đài không phải là đền thờ Kim Âu

 282. Chuyện Nhố Nhăng

 283. Bộ mặt quỷ quyệt của Đàng Thiện Hưng Kim Âu

 284. Mua Danh - Mua Nhục

 285. MT HCM (Việt Tân): Kháng Chiến Hay Thảo Khấu 

 286. Lưu Danh - Lưu Xú Kim Âu

 287. Trâng Tráo Với Lịch Sử Kim Âu

 288. Căn Tính Nô  Lệ Vọng Ngoại Kim Âu

 289. Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

 290. Tạp Luận Thiện Tai! Thiện Tai! Kim Âu

 291. Trở Lại Vấn Đề Lợi Dung Danh Nghĩa TPB/VN Kim Âu

 292. Cám Ơn Anh: Chuyện Nhân Nghĩa Ma Cà Rồng Kim Âu

 293. Cô Nhi & Qủa Phụ Tṛ Lừa Ngu Xuẩn Kim Âu

 294. Chiến Tranh Uỷ Nhiệm và Lính Đánh Thuê Kim Âu

 295. Mắt Nhắm Mắt Mở Kim Âu

 296. Hào Kiệt For Rent Kim Âu

 297. Tiềm Năng Vô Hạn Kim Âu

 298. Một Chút Suy Tư Về Bầu Cử

 299. Tưởng niệm:Tội ác diệt chủng của Công Giáo ở Rwanda

 300. Gởi Bọn Gian Nhân Hiệp Đảng Kim Âu

 301. Hiện Tượng Đạo Văn Kỳ Qúai Kim Âu

 302. Nhật Tiến: Con Người Hay Súc Sinh Kim Âu

 303. Nặc Nô Hoàng Lan Chi:Sinh Vô Gia CưTử Vô Địa Táng

 304. Hèn Nhát Vô Trách Nhiệm Nên Mang Nhục Kim Âu

 305. Những Kẻ Thích Mang Nhục Kim Âu

 306. Chuyện Người Xà Ích (Chuyện Dzui Dzui 01)

 307. Tṛ Sơn Đông Măi Vơ: Danh Sách Chế Tài

 308. Xót Thương Hay Lăng Nhục

 309. Vài Ḍng Về Một Bài Thơ Thời Sự

 310. Công Chức Chính Quyền Liên Bang hay Những Kẻ  Phản Phúc? 

 311. Tổng Thống Trump và Đảng Cộng Ḥa "Drain The Swamp" 

 312. 41 Cách  Ngăn Chặn Sự Ô Nhiễm Không Khí Kim Âu dịch

 313. Thủy Triều Chống Trump Đang Rút Kim Âu dịch

 314. Impeach Donald Trump ư? B́nh Tĩnh Nào Lũ Khùng Dân Chủ

 315. Làm Sao Đàn Hạch Tổng Thống Trump Được Mà Mơ  dịch

 316. Giải Pháp Cho Ô Nhiễm Công Nghiệp  dịch

 317. Trump Và Cuộc Cách Mạng Hoa Kỳ Lần Thứ Hai  dịch

 318. Sẽ Không Có Cuộc Cách Mạng Mỹ Lần  Thứ Hai  dịch

 319. Thế Nào Là Trật Tự Tự Do Toàn Cầu  dịch

 320. Nếu Chúng Ta Không Chiến Đấu V́ Tự Do Tất Trở Thành Nô Lệ

 321. Women's March mất lập trường v́ nhận tài trợ của Soros dịch

 322. Thế Giới Thối Nát Của Chúng Ta Kim Âu dịch

 323. Chương Tŕnh Nghị Sự Cho Công Cuộc Đổi Mới Hoa Kỳ  dịch

 324. Tội Phạm Cần Phải Bị Trừng Trị : Bọn Rỉ Tin dịch

 325. Nhà Nước Nằm Vùng  dịch

 326. Thông Điệp của Tổng Thống Trump về Paris Climate Accord

 327. Soros và Clinton Khai Sinh "Cách Mạng Tím" dịch

 328. 10 Hành Động Tàn Ác Của George Soros  dịch

 329. 10 Lư Do Khiến George Soros Là Người Nguy Hiểm  dịch

 330. Khi Thù Ghét Dâng Trào dịch

 331. George Soros và Đồng Bọn Mưu Toan Tiến Hành Cuộc "Cách Mạng Tím" Tại Mỹ  dịch

 332. Những Tín Đồ của G S và Cuộc Chiến Lật  Đổ Tổng Thống Trump  

 333. Ông Trùm Của Cánh Tả dịch

 334. Liberal World Order vs Conservative  dịch

 335. Những Xă Hội Bí Ân  Kim Âu

 336. Mỹ! Một Đế Quốc Về Chiều (America! A Sunset Empire)  

 337. Công Cụ Kiểm Soát Huyết Mạch Tài Chính Thế Giới  Kim Âu

 338. Giết Người Trong Mộng  Kim Âu

 339. Sắc Lệnh Di Dân Chiến Thắng Ở Tối Cao Pháp Viện Kim Âu

 340. CIA và Truyền Thông Báo Chí Kim Âu

 341. Gặp Nhóm Bí Mật Vận Hành Thế Giới Kim Âu

 342. George Soros và Băng Đảng Ma Qủy Kim Âu

 343. Liệu Donald Trump Có Thể Kết Thúc CNN? Rush Limbaugh -

 344. Donald Trump, Ông Là Ai? Kim Âu

 345. Mộ Bia 2017 Đă Tạc Cho TruyềnThông Chủ Đạo Kim Âu

 346. Đối Đầu Âm Mưu Nô Dịch Hoa Kỳ Và Thế Giới

 347. Chặn Đứng Rối Loạn: Bắt George Soros

 348. Cuộc Cách Mạng Của Donald Trump Đă Bị Tràn Ngập

 349. Hoàng Sa - Việt Nam Thế Kỷ 21   Kim Âu

 350. Tổ Quốc Lâm Nguy- Cao Phi Viễn Tẩu Kim Âu

 351. Những Kẻ Chuyện Xài Bạc Gỉa, Loan Tin Vịt Kim Âu

 352. Huyền Thoại Gỉa Tạo Từ Truyện Ngắn "Thằng Khùng"

 353. Ai Giết Cựu Giám Đốc CIA? Kim Âu

 354. Tuồng Bịp Dở: Công Lư Cho Đạm Phong Kim Âu

 355. Chiến Tranh Việt Nam Cuộc Nội Chiến Ư Thức Hệ Kim Âu

 356. Chiến tranh Việt Nam: Một Lịch sử gần gũi  Kim Âu phỏng dịch

 357. Cuộc Chiến Sai Lầm  Kim Âu dịch

 358. Những Con Quái Vật Trong "Kinh Doanh" Từ Thiện Kim Âu

 359. 10 Tổ Chức Phi Lợi Nhuận Lén Lút Tham Nhũng Kim Âu

 360. 10 Sự Thực Kinh Khủng Trong Các Tổ ChứcTừ Thiện Kim Âu

 361. Tuồng Bịp Mới: Đ̣i Lại Tài Sản ở Việt Nam  Kim Âu

 362. Con Kiến Đi Kiện Củ Khoai Kim Âu

 363. Lời Chúc Đầu Năm  Kim Âu

 364. Giải Thưởng Tin Láo Toét  Năm 2017 Kim Âu

 365. Nguyễn Patriot Bị Bắt Tại Hong Kong Kim Âu

 366. Tát Cạn Đầm Lầy Washington D.C

 367. Tập Đoàn Hillary- Obama- FBI Mưu Toan Lật Đổ Trump Kim Âu

 368. Những Gánh Nặng Tài Chính Trong Vấn Đề Di Dân Lậu Kim Âu

 369. "American Hustler" Người Mỹ Mẫn Tiệp Kim Âu

 370. Cuồng Vọng Hoang Tưởng Của Obama Kim Âu

 371. FBI-CIA- Hillary-Obama: Deep State Đang Phá Hoại Nền Dân Chủ Pháp Trị Của Hoa Kỳ

 372. Clinton-Obama: Không Ai Đứng Trên Pháp Luật

 373. Chính Trị Của Nhân Quyền

 374. Khẩu Hiệu Của Những Con Ễnh Ương Ngốc Nghếch Kim Âu

 375. 17 Cơ Quan T́nh Báo Lớn,Lợi Hại Nhất Của Hoa Kỳ Kim Âu

 376. Hillary và Obama đi lên đồi.. Kim Âu

 377. Ác Quỷ George Soros Phải Vào Tù Kim Âu

 378. Những Nghịch Lư Trong Cuộc Điều Tra Của Mueller Kim Âu

 379. Điều Đă Sai Ở Việt Nam Kim Âu

 380. Bài Học Ngh́n Năm Kim Âu

 381. Vấn Đề Thương Phế Binh Kim Âu

 382. Phải Ủng Hộ Và Bảo Vệ Tổng Thống Trump Kim Âu

 383. Nixon - Kissinger Kết Thúc ChiếnTranh Trong Ô Nhục Kim Âu

 384. Tôn Kính Hay Phỉ Báng Quốc Kỳ? Kim Âu

 385. Bản Lai Diện Mục Winston Churchill Kim Âu

 386. Văn Hóa Đô La. Kim Âu

 387. GoFundMe Hành Vi Tục Tĩu Đáng Ghê Tởm Kim Âu

 388. Huyền Thoại Gia Đ́nh Bush Không C̣n Kim Âu

 389. Tát Cạn Đầm Lầy Episode-1 Kim Âu

 390. Sự Phá Bỏ Quyền Lực Toàn Cầu Của Hoa Kỳ Kim Âu

 391. Sự Thực Đáng Kinh Ngạc Của Lịch Sử Bị Che Dấu

 392. Hoa Kỳ Không Phải Là Một Nước Dân Chủ Kim Âu

 393. Liệu Ấn Độ Sẽ Là Một Siêu Cường Hải Quân Kim Âu

 394. John Mc Cain và Donald Trump Kim Âu

 395. Viết Báo = Viết Láo, Phóng Sự= Phóng Xạo, B́nh Luận= B́nh Loạn Kim Âu

 396. Served  In A Noble Cause

 397. Sự Thật Lịch Sử:Người Về Từ Cơi Chết Kim Âu

 398. Nọc Độc Của Tư Tưởng Nô Lệ Vọng Ngoại Phi Dân Tộc Kim Âu

 399. Trả Lời Hai Câu Hỏi Vớ Vẩn Kim Âu

 400. Những Kẻ Lên Đồng Ngu Xuẩn Kim Âu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVFOX NewsReutersAP NewsWhite HouseLearning Tác PhẩmLịch SửKim ÂuTinh HoaCongressHouseVấn ĐềNVR RadioĐà LạtDiễn ĐànBBC RadioVOA NewsRFA NewsRFISBSTác GỉaYouTubeFederal RegisterUS Library

 

 

 

 

 1. Hận Cùng Trời Đất

 2. Viết Lại Lịch Sử

 3. Phản Bội - Phản Bội

 4. Tiếng Nói Công Lư

 5. Chính Nghĩa Là Của Chúng Ta

 6. Miami

 7. Đối Diện Lịch Sử

 8. Kim Âu và Biệt Kích

 9. Biệt kích trong gịng lịch sử

 10. Served In A Noble Cause

 11. Viết Lại Lịch Sử:(Secret Army Secret War) Video

 12. Đứng Đầu Ngọn Gió Video

 13. Con Người Bất Khuất Video

 14. Dấu Chân Biệt Kích Video

 15. Kiểm Lại Hồ Sơ Bồi Thường Cho Biệt Kích Video

 16. Hồi Chuông Báo Tử cho NTKX 4 videos

 17. Vĩnh Biệt Niên Trưởng Nguyễn Thái Kiên  3videos

 18. Vietnamese Commandos' History

 19. Vietnamese Commandos

 20. History of Viet Commandos

 21. Compensation Commission

 22. President Unit Citation

 23. Secret VN Commandos

 24. Gain recognition

 25. Honoring Republic

 26. Honoring Vietnamese Commandos

 27. Never Knew

 28. Uncommon Betrayal

 29. Back From The Dead

 30. The Lost Commandos

 31. Biệt kích trong gịng lịch sử

 32. Cờ bay trong gió

 33. John McCain Chưa Quên Quá Khứ

 34. Bob Barr

 35. Độc Hành  Kim Âu (thơ)

 36. Vẳng trong tiềm thức Kim Âu (thơ)

 37. Đi dưới bóng cờ  Kim Âu (thơ)

 38. Đôi mắt Kim Âu (thơ)

 39. Tin yêu Kim Âu (thơ)

 40. Nợ Núi Sông Kim Âu (thơ)

 41. Ta Về Giữa Độ Tàn Thu Kim Âu (thơ)

 42. Trên đỉnh lưu đày Kim Âu (thơ)

 43. Hiên ngang Kim Âu (thơ)

 44. Nửa Đêm Nghe Hồn Sử Gọi Kim Âu (thơ)

 45. Vẳng trong tiềm thức Kim Âu (thơ)

 46. Em Về Trong Nắng Xuân Kim Âu (thơ)

 47. Ngh́n Trùng Âm Vọng Kim Âu (thơ)

 48. Tuồng Tích Nhảm Nhí

 49. Thiên Cổ Tội Nhân

 50. Mục Đích Tốt - Nhân Sự Xấu

 51. Những Thuận Lợi Và Nguy Hại Cần Nhận Rơ

 52. Tâm Bút San Jose

 53. Ngày Đà Lạt Toàn Thế Giới

 54. Tám Năm Một Thoáng

 55. Không Thể Nào Quên

 56. Tài Liệu Lịch Sử (Màu)

 57. Tài Liệu Lịch Sử (B&W)

 58. Một Trang Lịch Sử (tài liệu US Senate)

 59. http://www.archive.org/details/

 60. http://www.archive.org/stream/djvu.txt

 61. http://ia311310.us.archive.org/3

 62. Một Trang Lịch Sử.pdf

 63. Thư Trung tá Vinh cảm ơn

 64. Biệt kích cảm tử Việt Nam Trong Gịng Lịch Sử

 65. Tu chính án về Biệt Kích

 66. Thư gởi anh Biệt Kích

 67. Trong ḷng huynh đệ

 68. Oplan 21

 69. Ăn thịt đồng đội

 70. Son Tay Raid

 71. Hành Xử Công Lư 1

 72. Hành Xử Công Lư 2

 73. Tuổi trẻ lên đường Kim Âu

 74. Kho Tàng Chuyện Bịp

 75. Cuộc chiến văn hoá với bọn phản chiến và tuyên vận

 76. Cuộc chiến của chúng ta

 77. Nguỵ tạo tin tức

 78. Chuyện văn bút

 79. Bản chất khó dấu

 80. Giữ Ǵn Bản Sắc

 81. Thời Thế Tạo Ăn Mày

 82. Được Phép Chết

 83. Âm Mưu Xóa Bỏ Ngày Quốc Hận

 84. Phi Nhân Phi Thú

 85. Vạn Sự Khởi Đầu Gian

 86. Cuối Năm Tẩy Uế

 87. Chủ Tịch Yes- No

 88. Bản Lai Diện Mục

 89. Họp Báo Khai Trừ

 90. Chuyện văn bút

 91. Sự việc con người

 92. Tọa Sơn Quan Khuyển Đấu

 93. Ư Thức Chính Trị

 94. Hậu Quả Thê Thảm Của Tṛ Ngụy Tạo Tin Tức

 95. Đôi Ḍng Nhận Định (TBCN480)

 96. Cá Mè Một Lứa

 97. Đối Thoại Với Ông Hiếu

 98. Loá Rắn Độc Kim Âu

 99. Chuyện Hoa Thịnh Đốn: Liêm Sỉ Của Người Lính (457)

 100. Những Tṛ Hí Lộng (456)

 101. Đốt Phong Long Phở Ḅ

 102. Đoàn Kết Hay Đoạn Kết (454)

 103. Đủ Dũng Khí Để Sống Tự Do

 104. Hiểm Họa Trước Mắt

 105. Đôi Ḍng Nhận Định

 106. Thầy Chùa Phá Đạo

 107. Chống Cộng Là Thuộc Tính Của Con Người  

 108. Xảo Kế Truy Điệu

 109. Chính Khứa Nhà Quàn

 110. Quỷ Lộng Chùa Hoang

 111. Con Người Vô Dụng

 112. Phân Định Chính Tà 1

 113. Phân Định Chính Tà 2

 114. Phân Định Chính Tà 3

 115. Càn Khôn Đă Chuyển

 116. Linh Hồn Mục Nát

 117. Làm Rơ Sư Thật

 118. Tiểu Nhân Đắc Ư

 119. Kẻ Sĩ và Bồi Bút

 120. Biệt Kích Cảm Tử Kiện Chính Phủ Hoa Kỳ

 121. Tú Gàn Kẻ Xuyên Tạc Sự Thật

 122. Lá Thư Tự Thú

 123. Người Tù Kiệt Xuất

 124. Hồi Chuông Báo Tử I

 125. Hồi Chuông Báo Tử II

 126. Hồi Chuông Báo Tử III

 127. Hồi Chuông Báo Tử IV

 128. Thư Trả Lời Mai Nhuệ Anh

 129. Thánh Nhân Vô Phí Vật

 130. Đặc Biệt Cho Nhóm 10%

 131. Hư Danh - Hư Cấu

 132. Tṛ chuyện với Lan Chi (vidéo)

 133. Trả Lời Phỏng Vấn Hồng Phúc (audio)

 134. Trả lời Thư Của Bà Khúc Minh Thơ (9/08)

 135. Anh Hùng RảiTruyền Đơn Lư Tống (9/08)

 136. Đào nương phó hội

 137. Kết thúc câu chuyện "nhận vơ" của Nguyễn chí Thiện

 138. Hồi Âm Thư Ngỏ của Lê Nguyên Hồng

 139. Tổ Việt Cộng Nằm Vùng Trên Liên Mạng Kim Âu

 140. Thị Nở nằm vùng Lê Minh Ngọc Hủi  Kim Âu

 141. Thư gởi Chu Tất Tiến Kim Âu

 142. Bất lịch sự Kim Âu

 143. Tù nhân (Buôn Bán) lương tâm Kim Âu

 144. Bịa đặt trơ tráo thủ đoạn của bọn Cộng Sản New

 145. Sự kiện Tam Ṭa

 146. Đôi ḍng về Việt Nam Quốc Dân Đảng

 147. Sang đoạt trí tuệ Kim Âu (hot)

 148. Lư lẽ của bồi bút:thời điểm Kim Âu (hot)

 149. Câu trả lời đă có từ lâu

 150. Hỏa mù chóng tan Kim Âu

 151. Đọc"Biến Động Miền Trung" Kim Âu

 152. Phúc đáp cho cái gọi là "LLCSCHPG"

 153. Vài ḍng cho Sơn Tùng Kim Âu

 154. Thức khuya mới biết đêm dài Kim Âu

 155. Tài liệu t́nh báo CIA thời chiến tranh Việt Nam

 156. Cộng Đồng Bát Nháo

 157. Cờ Vàng, Cờ Đỏ, Cờ Hoa. Kim Âu

 158. TCCĐ Hoa Thịnh Đốn đă đầu hàng Việt Cộng?

 159. Thức khuya mới biết đêm dài Kim Âu

 160. Tâm T́nh của nhà báo Kim Âu. Kim Âu

 161. Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Dởm Kim Âu

 162. LTCN bị bệnh « Thiếu xương thừa mỡ »

 163. "Dân Chủ-Nhân Quyền" của Hoa Kỳ-Hà Nội sản xuất

 164. Hề Ơi Oan Nghiệt Kim Âu

 165. Bài học nhỏ cho talawas Kim Âu

 166. Vạch mặt bọn "Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Dởm"

 167. Xoá bỏ "Ngày Quốc Hận" là xoá bỏ đại tội phân hóa dân tộc của Việt cộng

 168. 8406= MTVT/VC Kim Âu

 169. 8406 - MT/VT: Đặc T́nh Lộ Mặt Kim Âu

 170. Về Đất Kim Âu

 171. Phim Đấu Tranh  "Dân Chủ - Nhân Quyền" của Hoa Kỳ - Hà Nội sản xuất Kim Âu

 172. Tự nhiên như người Hà Lội Kim Âu

 173. Anh thư của nước Việt Kim Âu

 174. Một ư kiến về việc gây quỹ cho Cao Quang Ánh

 175. Sát Nhân Tạo Danh

 176. Buôn bán bài vị, vong linh VNCH Kim Âu

 177. Thời lai đồ điếu...Kim Âu 

 178. Loretta Sanchez không hề gian dối Kim Âu

 179. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây Kim Âu

 180. Không nên đánh đồng sự việc Kim Âu

 181. Tiễn Cao Xuân Huy Kim Âu

 182. Con bài phản gián Kim Âu

 183. Nhân Nghĩa Bà Tú Đễ Kim Âu

 184. Nếu biết giữ liêm sỉ và căn cước tỵ nạn Kim Âu

 185. Trả Lời Câu Hỏi Của Môt Vi Hữu Kim Âu

 186. Tri Nhân Tri Diện Bất Tri Tâm Kim Âu

 187. Câu Chuyện Chống Cộng Ở Hải Ngoại Kim Âu

 188. Ánh Sáng Và Bóng Tối Kim Âu

 189. Quốc Ca Hát Giữa Ḷng Thù Kim Âu

 190. Cảm nghĩ đầu Xuân

 191. Thư cho Đặng văn Nhâm

 192. Tham gia bầu cử với Việt Cộng

 193. Phản Tỉnh, Yêu nước không chống cộng.!.!.? Kim Âu

 194. Hồi đáp những lá thư ủng hộ tham gia ứng cử Q H khóa XIII Việt Cộng. Kim Âu

 195. Sư hợm hĩnh của kẻ vong thân

 196. 30 - 4 Marching for Freedom in Vietnam Kim Âu

 197. Thỏa hiệp hay đầu hàng đều là thừa nhận tính hợp hiến, hợp pháp của VC.  Kim Âu

 198. Bổn cũ soạn lại  Kim Âu

 199. Việt Tân Cố Xóa Bỏ Ngày Quốc Hận 30 - 4   Kim Âu

 200. Trương Gia Kỳ Sanh NằmVùng CS

 201. Đối Diện Với Lương Tâm Kim Âu

 202. Sức mạnh công luận. Kim Âu

 203. Lại Cờ Đỏ Sao Vàng

 204. Lấy nhục làm vinh Kim Âu

 205. Nghĩa tử nghĩa tận Kim Âu

 206. Người khôn nói với kẻ ngu bực ḿnh Kim Âu

 207. Đa nguyên đa đảng chính là hoà giải ḥa hợp

 208. Cám Ơn Anh Th́ Được, Xin Đừng Lợi Dụng Anh

 209. Đồng Đạo - Đồng Tù - Lương Tâm - Dă Tâm Kim Âu

 210. Vài Suy Nghĩ Về Cuộc Vận Động Để Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam Kim Âu

 211. Sự Hoảng Hốt Của Trương Khôi Kim Âu

 212. Dạy Cháu Trương Khôi Kim Âu

 213. Đảo chính Hiến Chương 2011 Kim Âu

 214. Tẩu Hỏa Nhập Ma Kim Âu

 215. Hài Kịch Lên Lon Kim Âu

 216. Nặc nô: tài nhỏ chí láo Kim Âu

 217. Bản Chất Khó Dấu

 218. Hành động tuyệt vọng của những kẻ cùng đường

 219. Lấy sai làm đúng Kim Âu

 220. Xác định tư cách Sáng lập Viên CĐNVQGHK Kim Âu

 221. Con Giun Đất Rộng Kim Âu

 222. Những tên "miệng hùm gan sứa"  Kim Âu

 223. Giữ lấy danh nghĩa và tính độc lập  Kim Âu

 224. Làm thế nào để cứu lấy cộng đồng Kim Âu

 225. Thế hệ gach nối - Con dao hai lưỡi Kim Âu

 226. Đại Hội Bất Thường Quậy

 227. Đấu Tranh V́ Thùng Tiền Donation Kim Âu  

 228. Hài Kịch Nhân Quyền Kim Âu

 229. Tệ hơn cán ngố  Kim Âu

 230. San Jose phản ứng với Bùi Tín Kim Âu

 231. Lưu manh nhân danh từ thiện Kim Âu

 232. Liêm Sỉ Chống Cộng Kim Âu

 233. Vài ḍng về cục ‘Đờm’ vĩnh hưng Kim Âu

 234. Đánh phá tượng đài: Việt Cộng hay tâm thần?

 235. Nếu không hợp tác được th́ đừng đánh phá

 236. Đoàn lữ hành cứ đi Kim Âu

 237. Dốt c̣n lắm chuyện Kim Âu

 238. Tấm khăn đen bịt mắt tử tội Kim Âu

 239. 40 năm! Vẩn Chưa Thức Tỉnh

 240. Không được phép hạ nhục anh linh tử sĩ VNCH

 241. Ngày 30 - 4 măi măi là Ngày Quốc Hận

 242. Không được phép quên Ngày Quốc Hận

 243. Từ Nghi vấn đến Sáng tỏ

 244. 30-4 Ngày Quốc Hận

 245. Phân định Lằn Ranh Quốc Cộng

 246. Chớ nuôi mầm mống gian hùng, phản phúc

 247. Chữ nghĩa có nơi

 248. Thế Nào Là Người Việt Quốc Gia Chân Chính?

 249. Chim có tổ, người có tông  

 250. Đôi ḍng nhận định về cái gọi là Cách mạng trắng

 251. Lễ Nghi Quân Cách - Chiến Sĩ Vị Quốc Vong Thân

 252. Tản mạn về những giá trị của quá khứ

 253. Sự Vô Minh Nỗi Ô Nhục Của Những Kẻ Vong Bản

 254. Cố gỡ càng thua Kim Âu

 255. Thư cho kẻ bại trận Kim Âu

 256. Phù Minh Di quẻ 36 Kinh Dịch Kim Âu

 257. Hăy dành lại quyền quyết định vận mạng đất nước Kim Âu

 258. Nội xâm-Ngoại xâm đều là giặc Kim Âu

 259. Hăy dành lại quyền quyết định vận mạng đất nước Kim Âu

 260. Nhân diện thú tâm Kim Âu

 261. Nguyễn Đ́nh Thắng: Lưu Manh Trí Thức Kim Âu

 262. Phát Ngôn Ngu Xuẩn Của Nguyễn văn Lương Kim Âu

 263. Ṇi phản quốc hại dân: Trần Ích Tắc- Lê Chiêu Thống TânThời

 264. Hội Đồng Quản Trị Dallas Băi Nhiệm Cung Nhật Thành

 265. Cơ chế quái đản: Cộng đồng ba ngôi Dallas Kim Âu

 266. Tù Nhân Lương Tâm hay Tù Nhận Lương Tháng Kim Âu

 267. Xuân tóc đỏ thời hiện đại: ĐIếu Cày Kim Âu

 268. Vài Lời Cho Một Hiện Tượng

 269. Ngày hành tŕnh hay hành h́nh tự do Kim Âu

 270. Hành tŕnh đến tự do hay Hành tŕnh vong thân Kim Âu

 271. Vạch mặt lũ súc sinh phản bội lư tưởng quốc gia Kim Âu

 272. Ngôn ngữ của phường vong bản: Our Journey to freedom KÂu

 273. Một ư kiến về thư phản kháng S-219 Kim Âu

 274. Đại Bợm - Đại Bịp - Đại Bại Kim Âu

 275. AQ Trương Minh Ḥa Kim Âu

 276. Thực tế lịch sử Kim Âu

 277. Diễn Biến Vụ Cờ Vàng Kim Âu

 278. Thực chất về các tổ chức cộng đồng Kim Âu

 279. Lực Lượng Vơ Trang CHMN Việt Nam ở Dallas Kim Âu

 280. Tṛ hề Hội Nghị Liên Kết Người Việt Hải Ngoại Kim Âu

 281. Tượng đài không phải là đền thờ Kim Âu

 282. Chuyện Nhố Nhăng

 283. Bộ mặt quỷ quyệt của Đàng Thiện Hưng Kim Âu

 284. Mua Danh - Mua Nhục

 285. MT HCM (Việt Tân): Kháng Chiến Hay Thảo Khấu 

 286. Lưu Danh - Lưu Xú Kim Âu

 287. Trâng Tráo Với Lịch Sử Kim Âu

 288. Căn Tính Nô  Lệ Vọng Ngoại Kim Âu

 289. Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

 290. Tạp Luận Thiện Tai! Thiện Tai! Kim Âu

 291. Trở Lại Vấn Đề Lợi Dung Danh Nghĩa TPB/VN Kim Âu

 292. Cám Ơn Anh: Chuyện Nhân Nghĩa Ma Cà Rồng Kim Âu

 293. Cô Nhi & Qủa Phụ Tṛ Lừa Ngu Xuẩn Kim Âu

 294. Chiến Tranh Uỷ Nhiệm và Lính Đánh Thuê Kim Âu

 295. Mắt Nhắm Mắt Mở Kim Âu

 296. Hào Kiệt For Rent Kim Âu

 297. Tiềm Năng Vô Hạn Kim Âu

 298. Một Chút Suy Tư Về Bầu Cử

 299. Tưởng niệm:Tội ác diệt chủng của Công Giáo ở Rwanda

 300. Gởi Bọn Gian Nhân Hiệp Đảng Kim Âu

 301. Hiện Tượng Đạo Văn Kỳ Qúai Kim Âu

 302. Nhật Tiến: Con Người Hay Súc Sinh Kim Âu

 303. Nặc Nô Hoàng Lan Chi:Sinh Vô Gia CưTử Vô Địa Táng

 304. Hèn Nhát Vô Trách Nhiệm Nên Mang Nhục Kim Âu

 305. Những Kẻ Thích Mang Nhục Kim Âu

 306. Chuyện Người Xà Ích (Chuyện Dzui Dzui 01)

 307. Tṛ Sơn Đông Măi Vơ: Danh Sách Chế Tài

 308. Xót Thương Hay Lăng Nhục

 309. Vài Ḍng Về Một Bài Thơ Thời Sự

 310. Công Chức Chính Quyền Liên Bang hay Những Kẻ  Phản Phúc? 

 311. Tổng Thống Trump và Đảng Cộng Ḥa "Drain The Swamp" 

 312. 41 Cách  Ngăn Chặn Sự Ô Nhiễm Không Khí Kim Âu dịch

 313. Thủy Triều Chống Trump Đang Rút Kim Âu dịch

 314. Impeach Donald Trump ư? B́nh Tĩnh Nào Lũ Khùng Dân Chủ

 315. Làm Sao Đàn Hạch Tổng Thống Trump Được Mà Mơ  dịch

 316. Giải Pháp Cho Ô Nhiễm Công Nghiệp  dịch

 317. Trump Và Cuộc Cách Mạng Hoa Kỳ Lần Thứ Hai  dịch

 318. Sẽ Không Có Cuộc Cách Mạng Mỹ Lần  Thứ Hai  dịch

 319. Thế Nào Là Trật Tự Tự Do Toàn Cầu  dịch

 320. Nếu Chúng Ta Không Chiến Đấu V́ Tự Do Tất Trở Thành Nô Lệ

 321. Women's March mất lập trường v́ nhận tài trợ của Soros dịch

 322. Thế Giới Thối Nát Của Chúng Ta Kim Âu dịch

 323. Chương Tŕnh Nghị Sự Cho Công Cuộc Đổi Mới Hoa Kỳ  dịch

 324. Tội Phạm Cần Phải Bị Trừng Trị : Bọn Rỉ Tin dịch

 325. Nhà Nước Nằm Vùng  dịch

 326. Thông Điệp của Tổng Thống Trump về Paris Climate Accord

 327. Soros và Clinton Khai Sinh "Cách Mạng Tím" dịch

 328. 10 Hành Động Tàn Ác Của George Soros  dịch

 329. 10 Lư Do Khiến George Soros Là Người Nguy Hiểm  dịch

 330. Khi Thù Ghét Dâng Trào dịch

 331. George Soros và Đồng Bọn Mưu Toan Tiến Hành Cuộc "Cách Mạng Tím" Tại Mỹ  dịch

 332. Những Tín Đồ của G S và Cuộc Chiến Lật  Đổ Tổng Thống Trump  

 333. Ông Trùm Của Cánh Tả dịch

 334. Liberal World Order vs Conservative  dịch

 335. Những Xă Hội Bí Ân  Kim Âu

 336. Mỹ! Một Đế Quốc Về Chiều (America! A Sunset Empire)  

 337. Công Cụ Kiểm Soát Huyết Mạch Tài Chính Thế Giới  Kim Âu

 338. Giết Người Trong Mộng  Kim Âu

 339. Sắc Lệnh Di Dân Chiến Thắng Ở Tối Cao Pháp Viện Kim Âu

 340. CIA và Truyền Thông Báo Chí Kim Âu

 341. Gặp Nhóm Bí Mật Vận Hành Thế Giới Kim Âu

 342. George Soros và Băng Đảng Ma Qủy Kim Âu

 343. Liệu Donald Trump Có Thể Kết Thúc CNN? Rush Limbaugh -

 344. Donald Trump, Ông Là Ai? Kim Âu

 345. Mộ Bia 2017 Đă Tạc Cho TruyềnThông Chủ Đạo Kim Âu

 346. Đối Đầu Âm Mưu Nô Dịch Hoa Kỳ Và Thế Giới

 347. Chặn Đứng Rối Loạn: Bắt George Soros

 348. Cuộc Cách Mạng Của Donald Trump Đă Bị Tràn Ngập

 349. Hoàng Sa - Việt Nam Thế Kỷ 21   Kim Âu

 350. Tổ Quốc Lâm Nguy- Cao Phi Viễn Tẩu Kim Âu

 351. Những Kẻ Chuyện Xài Bạc Gỉa, Loan Tin Vịt Kim Âu

 352. Huyền Thoại Gỉa Tạo Từ Truyện Ngắn "Thằng Khùng"

 353. Ai Giết Cựu Giám Đốc CIA? Kim Âu

 354. Tuồng Bịp Dở: Công Lư Cho Đạm Phong Kim Âu

 355. Chiến Tranh Việt Nam Cuộc Nội Chiến Ư Thức Hệ Kim Âu

 356. Chiến tranh Việt Nam: Một Lịch sử gần gũi  Kim Âu phỏng dịch

 357. Cuộc Chiến Sai Lầm  Kim Âu dịch

 358. Những Con Quái Vật Trong "Kinh Doanh" Từ Thiện Kim Âu

 359. 10 Tổ Chức Phi Lợi Nhuận Lén Lút Tham Nhũng Kim Âu

 360. 10 Sự Thực Kinh Khủng Trong Các Tổ ChứcTừ Thiện Kim Âu

 361. Tuồng Bịp Mới: Đ̣i Lại Tài Sản ở Việt Nam  Kim Âu

 362. Con Kiến Đi Kiện Củ Khoai Kim Âu

 363. Lời Chúc Đầu Năm  Kim Âu

 364. Giải Thưởng Tin Láo Toét  Năm 2017 Kim Âu

 365. Nguyễn Patriot Bị Bắt Tại Hong Kong Kim Âu

 366. Tát Cạn Đầm Lầy Washington D.C

 367. Tập Đoàn Hillary- Obama- FBI Mưu Toan Lật Đổ Trump Kim Âu

 368. Những Gánh Nặng Tài Chính Trong Vấn Đề Di Dân Lậu Kim Âu

 369. "American Hustler" Người Mỹ Mẫn Tiệp Kim Âu

 370. Cuồng Vọng Hoang Tưởng Của Obama Kim Âu

 371. FBI-CIA- Hillary-Obama: Deep State Đang Phá Hoại Nền Dân Chủ Pháp Trị Của Hoa Kỳ

 372. Clinton-Obama: Không Ai Đứng Trên Pháp Luật

 373. Chính Trị Của Nhân Quyền

 374. Khẩu Hiệu Của Những Con Ễnh Ương Ngốc Nghếch Kim Âu

 375. 17 Cơ Quan T́nh Báo Lớn,Lợi Hại Nhất Của Hoa Kỳ Kim Âu

 376. Hillary và Obama đi lên đồi.. Kim Âu

 377. Ác Quỷ George Soros Phải Vào Tù Kim Âu

 378. Những Nghịch Lư Trong Cuộc Điều Tra Của Mueller Kim Âu

 379. Điều Đă Sai Ở Việt Nam Kim Âu

 380. Bài Học Ngh́n Năm Kim Âu

 381. Vấn Đề Thương Phế Binh Kim Âu

 382. Phải Ủng Hộ Và Bảo Vệ Tổng Thống Trump Kim Âu

 383. Nixon - Kissinger Kết Thúc ChiếnTranh Trong Ô Nhục Kim Âu

 384. Tôn Kính Hay Phỉ Báng Quốc Kỳ? Kim Âu

 385. Bản Lai Diện Mục Winston Churchill Kim Âu

 386. Văn Hóa Đô La. Kim Âu

 387. GoFundMe Hành Vi Tục Tĩu Đáng Ghê Tởm Kim Âu

 388. Huyền Thoại Gia Đ́nh Bush Không C̣n Kim Âu

 389. Tát Cạn Đầm Lầy Episode-1 Kim Âu

 390. Sự Phá Bỏ Quyền Lực Toàn Cầu Của Hoa Kỳ Kim Âu

 391. Sự Thực Đáng Kinh Ngạc Của Lịch Sử Bị Che Dấu

 392. Hoa Kỳ Không Phải Là Một Nước Dân Chủ Kim Âu

 393. Liệu Ấn Độ Sẽ Là Một Siêu Cường Hải Quân Kim Âu

 394. John Mc Cain và Donald Trump Kim Âu

 395. Viết Báo = Viết Láo, Phóng Sự= Phóng Xạo, B́nh Luận= B́nh Loạn Kim Âu

 396. Served  In A Noble Cause

 397. Sự Thật Lịch Sử:Người Về Từ Cơi Chết Kim Âu

 398. Nọc Độc Của Tư Tưởng Nô Lệ Vọng Ngoại Phi Dân Tộc Kim Âu

 399. Trả Lời Hai Câu Hỏi Vớ Vẩn Kim Âu

 400. Những Kẻ Lên Đồng Ngu Xuẩn Kim Âu

 

 

 

VIDEOS

 

 

Viết Lại Lịch Sử

(Secret Army Secret War)

 

Con Người Bất Khuất

 

 

Bản Lĩnh

 

Đồng Đội Suy Cử

 

 

Kế Hoạch Đấu Tranh

 

 

1-Biệt Kích hội quân tại D.C. 11-11-1999

 

 

2- Oplan 20: Phân Bổ Nhân Sự

 

 

3- Oplan 20 Hành quân 11-11-1999

 

 

4- Oplan 20  Kết thúc hành quân

 

 

5 - Tiệc hội ngộ tại Atlanta sau Washington D.C

 

 

6- Kiểm tra hồ sơ bồi hoàn tại văn pḥng luật sư

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

VIDEOS

 

 

1-Biệt Kích Seatle hội quân tại D.C. 11-11-1999