MINH THỊ

DÂN TỘC VIỆT NAM KHÔNG CẦN THẮP ĐUỐC ĐI T̀M TỰ DO, DÂN CHỦ, NHÂN  QUYỀN Ở WASHINGTON, MOSCOW, PARIS, LONDON, PÉKING, TOKYO. ĐÓ LÀ CON ĐƯỜNG  CỦA BỌN NÔ LỆ VỌNG NGOẠI LÀM NHỤC DÂN TỘC, PHẢN BỘI TỔ QUỐC, ĐĂ ĐƯA ĐẾN KẾT THÚC ĐAU THƯƠNG VÀO NGÀY 30 - 4- 1975 ĐỂ LẠI MỘT XĂ HỘI  THẢM HẠI, ĐÓI NGHÈO, LẠC HẬU Ở VIỆT NAM GẦN NỬA THẾ KỶ NAY. ĐĂ ĐẾN LÚC QUỐC DÂN VIỆT NAM PHẢI DŨNG CẢM, KIÊN QUYẾT ĐỨNG LÊN GIÀNH LẠI QUYỀN QUYẾT ĐỊNH VẬN MẠNG CỦA ĐẤT NƯỚC.  

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

 

* Kim Âu * Chính Nghĩa * Chính Nghĩa * Tinh Hoa

* Bài Của Kim Âu * Chính Nghĩa Media * Lưu Trữ

* Vietnamese Commandos * Biệt kích  * StateNation

* Video/TV * Dictionaries * Tác Giả * Tác Phẩm

* Khảo  Cứu * Dịch Thuật * Tự Điển * Tham Khảo

* Thời Thế * Văn Học * Báo Chí * Mục Lục * Pháp Lư

* FOXSport *Archives *ESPNSport * Lottery

* Constitution * Làm Sao * T́m IP * Computer

 

ĐẶC BIỆT

 1. Served  In A Noble Cause

 2. Tṛ Bịp Cứu Trợ TPB: Cám Ơn Anh

 3. Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

 4. Văn Kiện Về Quyền Con Người

 5. Liberal World Order

 6. The Heritage Constitution

 7. The Invisible Government Dan Moot

 8. The Invisible Government David Wise

 9. Montreal Protocol Hand Book

 10. Death Of A Generation

 11. Việt Nam Đệ Nhất Cộng Ḥa Toàn Thư

 12. Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

 13. Phân Định Chính Tà

 14. Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

 15. Secret Army Secret War - CIA Giải mật

 16. Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

 17. Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang- HCM Toàn Tập

 18. Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

 19. Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

 20. Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

 21. Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

 22. Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

 23. Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

 24. Hài Kịch Nhân Quyền

 25. CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

 26. Tội Ác PG Ấn Quang

 27. Âm mưu của Ấn Quang

 28. Vụ Đài VN Hải Ngoại

 29. Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

 30. Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

 31. Lịch Sử CTNCT

 32. Tượng Đài: Lưu Xú - Lưu Manh

 33. Về Tác Phẩm Vô Đề

 34. Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh

 35. Bút Kư Tôi Phải Sống

 36. Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

 37. Đặc Công Đỏ Việt Thường

 38. Kháng Chiến Phở Ḅ

 39. Băng Đảng Việt Tân

 40. Mặt Trợn Việt Tân

 41. Tù Binh và Ḥa B́nh

 42. Nước Mắt Trước Cơn Mưa

 43. 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

 44. Drug Smuggling in Vietnam War

 45. The Fall of South Vietnam

 46. Giờ Thứ 25

 47. Economic assistant to South VN 1954- 1975

 48. RAND History of Vietnam War era

 49. Chiến Sĩ Vô Danh 

 

 

     LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

-07/2008 -08/2008 -09/2008 -10/2008 -11/2008 -11/2008

-12/2008 -01/2009 -02/2009 -03/2009 -04/2009 -05/2009

-06/2009 -07/2009 -08/2009 -09/2009 -10/2009 -11/2009

-12/2009 -01/2010 -03/2010 -04/2010 -05/2010 -06/2010

-07/2010 -08/2010 -09/2010 -10/2010 -11/2010 -12/2010

-01/2011 -02/2011 -03/2011 -04.2011 -05.2011 -06.2011

-07/2011 -08/2011 -09/2011 -10/2011 -11/2011 -12/2011

-05/2012 -06/2012 -12/2012 -01/2013 -12/2013 -03/2014 -09.2014 -10.2014 -12/2014 -03/2015 -02/2015 -02/2015 -02/2015 -02/2016 -02/2016 -03/2016 -07/2016 -08/2016

-09/2016 -10/2016 -11/2016 -12/2016 -01/2017 -02/2017

-03/2017 -04/2017-05/2017 -06/2017 -07/2017 -08/2017

-09/2017 -10/2017 -11/2017 -12/2017-01/2018 -02/2018

-03/2018 -04/2018 -05/2018 -06/2018 -07/2018 -08/2018

-09/2018 -10/2018 -11/2018 -12/2018 -01/2019 -02/2019

-03/3019 -04/2019 -05/2019 -06/2019 -07/2019 -08/2019 

 

Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. Mar/2017. 

Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017. Jul/2017. Aug/2017.

Sep/2017. Oct/2017. Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018.

Feb/2018. Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018. Nov/2018.

Dec/2018. Jan/2019. Feb/2019. Mar/2019. Apr/2019

 

Beginner's Guide Web Design

Responsive Web Design

Professional Web Design

Learning Web Design 4

A List Apart Responsive Web Design

Responsive Web Design Ethan

The Book of CSS3

Mastering Resposive Web Design HTML 5

HTML Tutorial

HTML5 CSS3 Responsive Cookbook

Principle of Web Design

Real Life Responsive Wed Design

Learning Responsive Web Design

Learn HTML and CCS

Pro HTML 5 Accessi

Thiết Kế Web


http://www.expression-web-tutorials.com/

https://www.w3schools.com/howto/howto

_css_social_media_buttons.asp

https://archive.org/details/pdfy-Skb-ch_k7psDm90Q

https://www.codecademy.com/en/forum_

questions/532619b28c1ccc0cac002730

https://www.w3schools.com/html/html_responsive.asp

https://www.w3schools.com/css/css_rwd_intro.asp

https://www.w3schools.com/css/css_rwd_intro.asp

https://archive.org/details/pdfy-Cj2ZiIXHRr7NZ6Ro

https://archive.org/details/responsivewebdesign

https://speckyboy.com/free-web-design-ebooks/

Computer Page

 

https://vimeo.com/

http://www.imdb.com/

https://www.crackle.com/

https://www.popcornflix.com/pages/movies/d/movies

https://archive.org/details/feature_films

https://capitalhill.org/2019/03/10/cnns-fake-news-story-hit-with-massive-lawsuit/

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Diễn Đàn ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

v White House v National Archives v

v Federal Register v Congressional Record

v USA Government

v Associated Press v Congressional Record

v Reuter News v Real Clear Politics  

v MediaMatters v C-SPAN v.

v Videos Library v Judicial Watch v

v New World Order v Illuminatti News   

v New Max v CNSv Daily Storm v

v Observe v American Progress  v

v The Guardian v Political Insider v

v Ramussen Report  v Wikileaks  v

v The Online Books Page v Breibart

v American Free Press v Politico Mag

v National Public Radio v

v National Review - Public Broacast v

v Federation of Anerican Scientist v

v Propublica v Inter Investigate v

v ACLU Ten  v CNBC v Fox News v

v CNN  v FoxAtlanta v Gateway

v Indonesian News v Philippine News v

v Nghiên Cứu Quốc Tế  v Nghiên Cứu Biển Đông 

v Thư Viện Quốc Gia 1 vThư Viện Quốc Gia 

v Học Viện Ngoại Giao  v Tự Điển Bách Khoa VN  

v Ca Dao Tục Ngữ v Học Viện Công Dân

v Bảo Tàng Lịch Sử v Nghiên Cứu Lịch Sử v

v Dấu Hiệu Thời Đại v Viêt Nam Văn Hiến   

v QLVNCH v Đỗ Ngọc Uyển  v

v Thư Viện Hoa Sen v Vatican?

v Roman Catholic  

v Khoa HọcTV  v Sai Gon Echo v

v Viễn Đông v Người Việt v

v Việt Báo  v Việt List  v Xây Dựngv

v Phi Dũng v Việt Thức v Hoa Vô Ưu

v Đại Kỷ Nguyên v Việt Mỹv

v Việt Tribune v Saigon Times USA v

v Người Việt Seatle v Cali Today v

v Dân Việtv Việt Luận v Thơ Trẻ v

v Nam Úcv DĐ Người Dân

v Tin Mới vTiền Phong v Xă Luận vvv

v Dân Trí v Tuổi Trẻv Express v

vLao Động vThanh Niên vTiền Phong

v Tấm Gương

vSài G̣n v Sách Hiếm v Thế Giới  v Đỉnh Sóng

vChúng Ta  v Eurasia  v ĐCSVN v Bắc Bộ Phủ

v Nguyễn Tấn Dũng v Ba Sàm

v Văn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh v TPBVNCH v1GĐ/1TPB v Bia Miệng ♣♣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  BIỆT KÍCH CẢM TỬ VIỆT NAM

 TRONG GỈNG LỊCH SỬ

 

 

 

 

http://www.archive.org/details/vietnamesecomman00unit

 

http://www.archive.org/stream/vietnamesecomman00unit/vietnamesecomman00unit_djvu.txt

 

http://ia311310.us.archive.org/3/items/vietnamesecomman00unit/

 

http://ia311310.us.archive.org/3/items/vietnamesecomman00unit/vietnamesecomman00unit.pdf

 

  

 

Ngày 27 - 1 - 1973, khi kư kết Hiệp Định Paris về Việt Nam, những nhà lănh đạo của Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Ḥa không phải không biết đến những người Biệt Kích Cảm Tử Việt Nam c̣n đang nằm lại trong những trại tù hiểm độc của Bắc Việt. Những bằng chứng Lịch Sử trong giai đoạn đó ngày nay được giải mật đă chứng minh rơ sự cố t́nh bỏ rơi hay nói đúng hơn là thủ tiêu toàn bộ một lực lượng tinh nhuệ được đào tạo để diệt Cộng ngay trong ḷng Cộng Sản. Hành động sát nhân của những kẻ cầm quyền của tất cả các phe trong giai đoạn đó đă đă làm lộ rơ bản chất của bọn cầm quyền ở bất cứ chế độ nào cũng đểu cáng như nhau và những chữ Tự Do, Dân Chủ,Nhân Quyền, Công Bằng và Bác Ái thật ra chỉ là những chiêu bài hoa mỹ để che đậy những mưu đồ dơ bẩn. Muốn có một xă hội thật sự Công Bằng, Bác Ái chỉ có một cách là Con Người phải vùng lên đấu tranh thật cương quyết, có mưu lược và táo bạo không để bọn cầm quyền lấn át nền Dân Chủ, chà đạp Nhân Quyền đẩy họ vào thế buộc phải giải quyết thỏa đáng những vấn đề của Sự Thật, của Lịch Sử. 

 

 

 

Trong cuộc chiến v́ danh dự của dân tộc, Chính Sách Cựu Chiến Binh mà Lực Lượng Biệt Kích Cảm Tử Việt Nam yêu cầu Chính Phủ Hoa Kỳ giải quyết chỉ là “diện” mà thay đổi mối quan hệ Nhân Quyền mới là “điểm”. Ngôn từ mà chúng tôi xác định lại rất nhiều lần là “Political Battle” .

 

Kiện Chính Phủ Hoa Kỳ nghe đến chuyện này ai cũng thấy lạ và buồn cười . Tục ngữ Việt Nam có câu “con kiến mà kiện củ khoai”. “Đáo tụng đ́nh” chỉ là chuyện vô phúc nhưng “đáo tụng đ́nh” với những kẻ cầm quyền c̣n tệ, c̣n vô phúc hơn. Thắng lợi chỉ là chuyện không tưởng, Ngoại trừ Lực Lượng Biệt Kích Cảm Tử Việt Nam chưa có ai đă làm được điều đó và trận thắng vang dội này không kết thúc như một vụ xử tầm thường tại ṭa án mà kết thúc ngay tại Quốc Hội ( cơ quan Lập Pháp) bằng một đạo luật có ảnh hưởng nhiều đến việc thay đổi quan điểm sai lầm của dư luận Mỹ trước đây về cuộc chiến Việt Nam.

 

 

 

Nửa đêm hôm trước, bồi hồi xem lại những cuốn phim, h́nh ảnh, báo chí về Biệt Kích. Nghe đi, nghe lại tư tưởng của chính ḿnh gói ghém trong những buổi trả lời phỏng vấn của các phóng viên quốc tế. Tự kiểm điểm, tạm hài ḷng với những thành quả đă đạt được. Những thành quả đă đi vào Lịch Sử của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ và Thế Giới, đưa một một lực lượng vô danh với những tên gọi The Lost Commandos - Biệt Kích Cảm Tử Việt Nam - Vietnamese Commandos vào Lịch Sử. Những tên gọi này đă trở nên vĩnh hằng với thời gian và không gian. 

 

Lịch Sử đă lưu lại dấu ấn đậm nét về cuộc đấu tranh đ̣i quyền sống , quyền làm người thật sự có chất người, có danh dự và vinh quang. Chất người đó thể hiện qua ngôn ngữ đối thoại trước Quốc Hội, toát ra qua những câu trả lời độc đáo đầy tính kiêu hùng, ngạo mạn. Biệt Kích Cảm Tử Việt Nam không cúi đầu xin xỏ mà buộc mọi người phải kính trọng bằng sự công khai thừa nhận lỗi lầm trong quá khứ của họ và bồi hoàn danh dự. 

 

" The senators unveiled the amendment as Ha van Son, a former commando who now lives in Atlanta after nearly 20 years in Vietnamese prisons, told the Senate Intelligence Committee that he and  other commandos want recognition more than money. "We have to fight" said Son. " Right now, we have to fight for our honor. No money can pay for my life. But my honor and my friends' honor must get recognized" 

 

 

 

Ghi chú: trong trang phóng ảnh này có một số chữ sai do tốc kư viên nghe không rơ cần hiệu đính. 

 

1- First I appreciate everybody, we're glad to be here..... đánh ra chữ (made)

 

2-Tên của hai người Hoa Kỳ: Jim Ronald DexterFrank Christ không phải là Jim Vernon Dexter Frank Curst

 

3-Mr. Jim Ronald Dexter was dead in Tang Wa province, North Vietnam, because the Communist beat him (viết thành dead him) 

 

Full text of "Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ... Wednesday, June 19, 1996"

 

Full PDF copy of "Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ... Wednesday, June 19, 1996"

 

Full PDF Black and White copy of "Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ... Wednesday, June 19, 1996"  

 

 

***** 

 

 

Ngày 29 - 10 - 1995, taị Atlanta Georgia, lần đầu tiên Người Việt Quốc Gia tại hải ngoại biết đến lực lượng Biệt Kích Cảm Tử Việt Nam qua buổi ra mắt của “ Những Người Lính Một Thời Bị Lăng Quên” đồng thời giới thiệu cuốn sách “Secret Army , Secret War” nói về cuộc chiến bí mật ở Việt Nam và tác giả Sedwick Tourison.

Trong lần xuất hiện đầu tiên này, tôi thay mặt anh em trong lực lượng đọc bài diễn văn khai mạc đề cập đến vấn đề “ Viết Lại Lịch Sử”. Tâm nguyện và ước vọng mà tôi phát biểu ngày hôm đó có tạo ra những suy nghĩ khác biệt ở từng cá nhân có mặt. Nhưng chắc chắn không ai ngờ những lời lẽ đầy quyết tâm trong bài diễn văn đó có thể trở thành lịch sử.

 

Trước giờ khai mạc, trong lúc mạn đàm ông Trần Đệ, Chủ Nhiệm báo Gia Đ́nh, Orlando hỏi S. Tourison: “Ông có biết Biệt Kích Cảm Tử Việt Nam muốn ǵ và sẽ làm ǵ để giúp đỡ họ?”.

Câu trả lời :Như anh Hà Sơn vừa nói. Điều Biệt Kích Cảm Tử Việt Nam cần là Chính Phủ Hoa Kỳ phải Xác Định Lại Vị Trí và Vai Tṛ của họ trong Lịch Sử. Họ biết làm việc.”

Vào thời gian đó tôi chỉ mới tới Hoa Kỳ được một năm. Tiếp xúc với Sedwick Tourison vài lần , đă gặp gỡ vài phóng viên quốc tế nhưng vẫn giữ kín nên không mấy người hay biết. Đó là thời gian chuẩn bị vào chiến dịch của Lực Lượng Biệt Kích để cứu lấy những đồng đội c̣n đang kẹt lại ở Việt Nam v́ trục trặc hồ sơ và mở rộng mặt trận truyền thông để buộc CIA và Ngũ Giác Đài phải nh́n nhận Sự Thật. Một Sự Thật “không tiền khoáng hậu”. làm nảy sanh ra những mối ganh tỵ, nảy sanh ra lắm kẻ ác tâm cầu mong chúng tôi thất bại nhiều hơn là thắng lợi. Bọn chúng vốn không xa lạ ǵ với chúng ta mà chính là một đàn, một lũ giá áo túi cơm; bất tài vô tướng, quen thói sống nô lệ, hèn mọn nên khi thấy có những người dám công khai đứng ra đối đầu với những sai trái của CIA và Ngũ Giác Đài cũng như của Chính Phủ Hoa Kỳ trong cuộc chiến Việt Nam th́ vội dè bỉu, chê bai. 

 

Bọn người hèn nhát đó làm sao hiểu nổi cái hùng khí tích tụ của mấy ngh́n năm lịch sử. Chúng sợ chết nên khi thấy những người xem thường cái chết, thể hiện bản lĩnh, tài trí hơn chúng th́ cầu mong cho CIA và FBI ra tay để dân tộc Việt Nam không xuất lộ những người hơn chúng. Trong suốt thời đoạn tranh chấp đó, chúng tôi chưa hề được sự ủng hộ của bất kỳ một tổ chức quốc gia nào và cũng chẳng kêu gọi một sự tài trợ giúp đỡ nào. Cuộc chiến đấu đơn độc đó vẫn mang h́nh ảnh của những người chiến sĩ tiên phong lẻ loi mở đường vào đất địch.

Nhưng vượt lên trên tất cả, tâm huyết và mưu lược của Biệt Kích Cảm Tử Việt Nam đă làm nên lịch sử.

Lịch Sử đă phải viết lại từ việc một lực lượng đơn độc, công nhiên đối đầu với CIA, Ngũ Giác Đài đạt được thắng lợi ghi tên vào lịch sử Hoa Kỳ và qua thắng lợi đó c̣n dẫn tới việc yêu cầu được Quốc Hội ghi nhận, Vinh danh Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa và các Lực Lượng Đồng minh trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Sự kiện này là một sự kiện lịch sử mang tầm vóc thế giới. Sự thật rành rành có nhăn hiệu cầu chứng của Quốc Hội Hoa Kỳ và được công khai toàn thế giới. Trên xứ sở này, Văn bản của Quốc Hội Hoa Kỳ là giá trị tuyệt đối bất khả thương nghị. Và chỉ có Chính Nghĩa là tờ báo đầu tiên công bố. Bởi lẽ người đă dồn nhiều tâm huyết vận động do hiểu rơ tầm vóc, nội dung và ư nghĩa Lịch Sử của văn bản này không thể là ai khác ngoài nhân vật chủ công. Nhưng cuộc đấu vẫn chưa chấm dứt.....

 

 

***

 

 

Buổi sáng ngày 10 - 7 -1999, chúng tôi, hai người ra phi trường sớm để đón luật sư John Mattes từ Miami lên gặp anh em Lực Lượng Biệt Kích Cảm Tử Việt Nam. Luật sư lên lần này là để triển khai kế hoạch đấu tranh của Biệt Kích Cảm Tử Việt Nam trong việc đ̣i hỏi Chính Sách Cựu Chiến Binh. Kế hoạch này đă được đề cập tới từ lâu (trong bài Lộ Đồ Quyết Thắng) nhưng thời điểm phát động th́ phải tính toán, chờ đợi cho thật phù hợp với mọi điều kiện khách quan. Trong buổi họp bàn thảo triển khai kế hoạch đấu tranh ngày 10 - 7 -1999 vừa qua. Trước mặt anh em Biệt Kích Cảm Tử Việt Nam tại Atlanta, luật sư John Mattes đă nói rơ: Chính The Lost Commandos đă làm thay đổi lịch sử của cuộc chiến tranh Việt Nam, thay đổi lịch sử Hoa Kỳ và thế giới.

Ông cũng nói trên toàn hành tinh này duy nhất chỉ có đài truyền h́nh và truyền thanh Cộng Sản Việt Nam là không loan tải những thông tin về chiến thắng lịch sử của Biệt Kích Cảm Tử Việt Nam.

Đó là chuyện tất nhiên v́ không bao giờ Cộng Sản muốn thừa nhận những người đă không bị chúng khuất phục v́ thế những kẻ nào cố t́nh xuyên tạc lịch sử th́ cũng chỉ là Cộng Sản. Bởi nếu là Người Việt Quốc Gia không ai cầu cho những chiến hữu của ḿnh thất bại.

 

****

 

Từ ngày đặt chân đến Hoa Kỳ chính thức trả lời các cuộc phỏng vấn của truyền h́nh và truyền thanh Hoa Kỳ cũng như thế giới. Chỉ bằng khả năng của chính ḿnh, tôi đă nêu cao được tinh thần và tư tưởng của một lực lượng trung kiên, bất khuất, nêu cao được tinh thần chiến đấu của QLVNCH, giữ vững được niềm tự hào khôn nguôi về Tổ Quốc và Dân Tộc không chút mưu cầu lợi lộc.

Sự h́nh thành của Lịch Sử phải bắt nguồn từ tâm t́nh và ư chí. Lịch Sử không tô vẽ được bằng tiền bạc.

Nh́n lại thắng lợi này nếu là Người Việt Quốc Gia hay là anh em Quân Cán Chính VNCH, quư vị có chối bỏ Văn Bản Vinh Danh Quân Lực VNCH và Các Lực Lượng Đồng Minh trong Chiến Tranh Việt Nam của Quốc Hội Hoa Kỳ để chấp nhận sự xuyên tạc của Cộng Sản và giới truyền thông Âu Mỹ nhắm vào QLVNCH hay không? Chối bỏ một vinh dự để nhận lấy sự khinh bỉ chắc điều này không ai làm.

Lực lượng Biệt Kích Cảm Tử Việt Nam không kể công. Trên vai tṛ Lịch Sử của Biệt Kích Cảm Tử Việt Nam trong cuộc chiến Việt Nam đă được Quốc Hội, Chính Phủ Hoa Kỳ xác nhận và tuyên dương bằng cuộc đấu tranh lẻ loi, chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ và sứ mạng văn hồi Danh Dự cho Tổ Quốc và Dân Tộc của chúng tôi để chuộc lại thất bại v́ đă không làm tṛn nhiệm vụ trong chiến tranh từ những sai lầm không do chúng tôi tạo ra. Việc nhắc lại những ngôn từ đă được viết ra trên giấy trắng mực đen tại Quốc Hội Hoa Kỳ, đă đi vào Lịch Sử ngày nay cũng không c̣n là một nhu cầu. Nhưng không biết bảo vệ những giá trị của quá khứ đă được thẩm định th́ thử hỏi nền tảng ở đâu cho chúng ta đặt chân lên để bước tới tương lai.

Mọi phán xét xin dành cho hậu thế nhưng ngay ngày hôm nay, chúng ta cũng thấy được ảnh hưởng của sự kiện trên qua sự thay đổi thái độ và quan điểm của giới truyền thông Âu Mỹ cũng như các chính trị gia Hoa Kỳ khi nói về cuộc chiến tranh Việt Nam.

Nhưng cuộc đối đầu của những người đă tận hiến cho Tự Do của Thế Giới và Tổ Quốc ngày hôm nay vẫn đang tiếp tục phát triển lên một bước mới v́ sự b́nh đẳng giữa các dân tộc, b́nh đẳng giữa người với người trong những giá trị nhân bản, cao cả nhất của Ư Thức Hệ Tự Do.

Và chắc chắn Lực Lượng Biệt Kích Cảm Tử Việt Nam (The Lost Commandos hay Vietnamese Commandos) sẽ một lần nữa là Lực Lượng Độc Nhất gây chấn động Hoa Kỳ và thế giới trong một cuộc đấu chính trị cuối thiên kỷ thứ 20. Biệt Kích Cảm Tử Việt Nam nói được và đă làm được.

Hơn ba mươi năm về trước lư tưởng của Biệt Kích Cảm Tử Việt Nam là Ư Thức Hệ Tự Do (gịng chữ Latin: de oppresso - liber trên phù hiệu mang ư nghĩa giải phóng những người bị áp bức). Ngày hôm nay mục đích tối thượng của cuộc chiến đấu vẫn là: Cho Sự B́nh Đẳng giữa các Dân Tộc trên Thế Giới. Cho Sự B́nh Đẳng giữa Con Người với Con Người. Cho Sự B́nh Đẳng giữa Con Người Với Con Người trong những Phẩm Giá làm Người.

 

Dẫu cho tất cả những người trẻ tuổi hào hùng, quyết tử của ba mươi năm về trước nay đă già nua, luống tuổi nhưng Tổ Quốc Việt Nam sẽ hănh diện về những dấu ấn tư tưởng mà những người con yêu của đất nước để lại cho lịch sử mai hậu.

Vài thập kỷ nữa tất cả thành viên của Lực Lượng Biệt Kích Cảm Tử Việt Nam sẽ không c̣n hiện diện nhưng nếu nhân loại c̣n tồn tại th́ Lịch Sử vẫn c̣n và bởi sự kiện của lực lượng chúng ta chính là Lịch Sử.

 

 

Với những anh em trong Lực Lượng Biệt Kích Cảm Tử Việt Nam. Cuộc họp ngày 10 - 7 - 1999 tại nhà hàng Đồng Khánh giữa anh em chúng ta và Luật Sư John Mattes đă xác định rơ trách nhiệm và sứ mạng Lịch Sử của Lực Lượng Biệt Kích Cảm Tử Việt Nam.

Cuộc chiến đấu Cho Sự B́nh Đẳng giữa các Dân Tộc Trên Thế Giới. Cho Sự B́nh Đẳng giữa Con Người với Con Người. Cho Sự B́nh Đẳng của Con Người Với Con Người trong những Phẩm Giá làm Người chưa chấm dứt.

Chúng ta không thể tự đánh mất niềm tự hào và kiêu hănh của chúng ta. Tất cả anh em chúng ta đă dám chết cho Tổ Quốc và Tự Do từ ba mươi năm về trước.

Kẻ thù, Đồng Minh và kể cả Chính Phủ Việt Nam Cộng Ḥa đă từng phản bội và khai tử chúng ta. Nhưng “Hồn Thiêng Sông Núi” đă ǵn giữ không cho chúng ta chết hết trong oan khuất.Chúng ta đă trở lại, chúng ta đă làm cho thế giới bàng hoàng xúc động.

Chắc chắn sự sống c̣n của chúng ta đến ngày hôm nay là Đặc Ân của Mẹ Việt Nam đă ban cho chúng ta để thực hiện một sứ mạng thiêng liêng cuối cùng với Mẹ.

Đừng phụ ḷng bà Mẹ Lớn của chúng ta. Hỡi những người chiến hữu anh hùng hăy nhớ lại phương châm: “Thà chết một đống c̣n hơn sống một người”.

Một lần nữa tất cả chúng ta hăy tỏ rơ cho thế giới biết tinh thần và khí phách của Lực Lượng Biệt Kích Cảm Tử Việt Nam trong thời gian sắp tới.

Tinh thần và khí phách đó là chính là Sức Mạnh Vô Song Sẽ Góp Phần Làm Thay Đổi Lịch Sử Nhân Loại.

De oppresso - Liber là lư tưởng của chúng ta. Chúng ta chiến đấu để giải phóng những người bị áp bức.

Không lẽ chúng ta chấp nhận sự bất công và áp bức cố ư nhắm vào chính chúng ta.

Chúng ta phải đứng dậy để tiếp tục đấu tranh cho Sự Thật và Công Lư.

V́ Lịch Sử chỉ có thể viết lên bằng tinh thần và ư chí chiến đấu để chiến thắng./.

 

 

 

 

 Kim Âu Hà Văn Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

  http://www.chinhnghia.com/

http://www.kimau.com

http://www.tinhhoa.org

http://chinhnghiaviet.informe.com/forum/

http://nguoidalat.informe.com/forum/

http://chinhnghiamedia.informe.com/forum/

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments: