MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG CON NGƯỜI, XĂ HỘI VÀ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CƯỜNG THỊNH PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Diễn Đàn ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Đà Lạt ֎  Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMedia

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookings

vCNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteran

vOpen Culture vSyndicate vCapital Research

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều Ngự

 

 

 

KIM ÂU

 

 PHÂN ĐỊNH

CHÍNH TÀ

 

 

Chủ Nhiệm Tuần Báo Chính Nghĩa Kim Âu và Nhà Văn Phan Nhật Nam tại Ramada Plaza Hotel, Garden Grove, Cali  (Jan 4 - 2007)

**********

 

 

Chiều thứ tư ngày 3 tháng giêng đầu năm 2007, chúng tôi bay sang Orange County để thủ tín với công luận mặc dù vào giờ chót ông Phan Nhật Nam đă báo không đủ khả năng để thực hiện buổi hội thoại, đối luận về bài viết Hồi Chuông Báo Tử Cho “Người Tù Kiệt Xuất “ nên SBTN và ông buộc phải “cancel”.

Ngồi trên phi cơ, chúng tôi ôn lại diễn biến của cuộc đối đầu giữa Chính với Tà, giữa SỰ THẬT và GIAN DỐI từ sau bài viết “Hồi Chuông Báo Tử Cho “Người Tù Kiệt Xuất” “ được đăng tải trên báo chí và loan tải trên liên mạng.

Thật ra câu chuyện bắt đầu từ việc chúng tôi trả lời phỏng vấn rên đài THVNHN tại Washington DC trong chương tŕnh “Tṛ Chuyện Với Hoàng Lan Chi” vào ngày 1 tháng 8 - 2005.

Nội dung buổi nói chuyện này chỉ ôn lại một chút quá tŕnh lịch sử của Vụ Vietnamese Commandos kiện chính phủ Hoa Kỳ, việc chúng tôi vào Quốc Hội điều trần ngày 19 - 6 -1996 đưa tới thắng lợi chung cuộc là Lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ chuẩn thuận bồi thường cho những người Biệt Kích bị bỏ rơi sau khi kư kết Hiệp Định Paris về Việt Nam USD20,000,000.

Trong buổi nói chuyện này, cô phóng viên của đài THVNHN đă hỏi chúng tôi về một số vấn đề trong cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản ở Hoa Kỳ. Mặc dù không hề chuẩn bị trước nhưng chúng tôi đă chuyển đề tài “Tṛ Chuyện Với Hoàng Lan Chi” thành một đ̣n phản công chống lại những âm mưu của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam.

Chúng tôi tŕnh bày một số nhận định :

1-Những người đặt ra vấn đề Ḥa Hợp Ḥa Giải chỉ là những kẻ hoạt đầu chính trị, Bởi v́ bọn cầm quyền Cộng sản có ḥa giải là ḥa giải với Mỹ để t́m đường gia nhập WTO, t́m kiếm viện trợ về nhân đạo, kinh tế và quân sự để củng cố sức mạnh, bảo vệ quyền lợi của chúng mà thôi. Không bao giờ bọn cầm quyền Cộng Sản chịu ḥa hợp, ḥa giải với người quốc gia chúng ta. Bởi Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản chúng ta đâu có ǵ để mà họ phải ḥa giải.

2- Bọn Cộng Sản và đám tay sai ở hải ngoại tung ra những lời kêu gọi Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản về đầu tư làm ăn, góp phần xây dựng đất nước nhưng thực tế chỉ một vụ Trịnh Vĩnh B́nh cũng cho chúng ta thấy bộ mặt ăn cướp trắng trợn của chúng. Chúng tôi kết luận: Về nước đầu tư có nghĩa là đem dâng của cải cho bọn cướp ngày.

3- Nhiều tổ chức hoạt đầu ở hải ngoại đứng đầu là bọn Mặt Trận - Việt Tân chuyên làm chuyện bịp bợm móc túi đồng bào nay đưa ra khẩu hiệu “xóa ngăn cách, vượt thử thách”, âm mưu biến Ngày Quốc Hận 30 - 4 thành Ngày Tự Do là v́ chúng đang làm tôi mọi cho Cộng Sản để bóp méo lịch sử nhằmẩ chuyển ngày toàn quốc bị nhấn ch́m trong thảm họa Cộng Sản thành ngày hội mừng chiến thắng. Bọn hoạt đầu bịp bợm này mơ tưởng chuyện chia ghế trong quốc hội CSVN nên chúng đang bày đủ mọi tṛ hề để chứng tỏ chúng là tổ chức lănh đạo toàn khối Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản. Theo chúng tôi bọn Cộng Sản Việt Nam đưa miếng mồi đó ra để nhử lũ chuột hoạt đầu háo danh, tham chức. Đây là một đ̣n chính trị thâm hiểm nhằm tiếp tục phân hóa cộng đồng Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản. Những cái ghế mà đám hoạt đầu chính trị , những tổ chức c̣ mồi mơ tưởng chỉ là loại ghế bàn chông, ghế điện.v.. v.

 

Kết thúc buổi nói chuyện dài 52 phút trên truyền h́nh VNHN, chúng tôi nói rơ quan điểm của những Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản chân chính ngày hôm nay là cần phải xây dựng, củng cố lại tổ chức Cộng Đồng ở các địa phương, tạo thực lực để nâng tầm vóc của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản lên ngang tầm với các Cộng Đồng Thiểu Số khác đang hiện diện trên đất nước Hoa Kỳ. Lấy đó làm bàn đạp cho những thế hệ sau hội nhập vào các cơ cấu lập pháp, hành pháp bản địa đến mức độ khả dĩ vận dụng tài nguyên của Hoa Kỳ vào việc chuyển hóa dân chủ ở Việt Nam.

 

Trong phạm vi vài câu nói, chúng tôi chỉ phác họa một ư tưởng của chúng tôi về chiến lược đấu tranh của Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản. Nhưng hơn một năm nay, giữa những thế lực hoạt đầu, tay sai Cộng Sản từ xa với chúng tôi - Chủ Nhiệm Tuần Báo Chính Nghĩa - đă có một cuộc đối đầu không khoan nhượng trên liên mạng.

Bằng mọi thủ đoạn hạ lưu, dơ bẩn nhất bọn Mặt Trận Việt Tân cấu kết với một vài tên lưu manh vô danh tiểu tốt do Nguyễn Hữu Luyện đứng đầu đă cố gắng bịa đặt, chụp mũ, thêu dệt đủ mọi chuyện nhằm đánh phá chúng tôi.

Nhưng kết quả sau cùng chỉ làm cho uy tín và thực lực của Chính Nghĩa đi tới những tầm cao hơn và xa hơn....

 

***

 

Một chuyến đi

Chuyến đi đầu năm vừa rồi là chuyến đi thứ ba của chúng tôi sang Nam Cali trong mấy tháng gần đây, hai chuyến trước trong nửa cuối năm 2006. Chuyến đầu tiên đi San Diego dự đám cưới ái nữ của ông Vũ Công Dân và bà Nông Kim Yến chủ báo Con Ong Việt, tiện dịp thăm các bậc lăo thành trong đấu tranh như ông Phùng Ngọc Sa, Chu Tử Kỳ, Đinh Thạch Bích. Chuyến đó chúng tôi có đến Orange County thăm mấy người anh em cũ.

Chuyến thứ hai, chúng tôi đến Orange County để lên truyền h́nh VHN - TV nói chuyện về bài viết “Hồi Chuông Báo Tử Cho Người Tù Kiệt Xuất “ với ông Nguyễn Phương Hùng.

Nhiều vị độc giả sẽ đặt câu hỏi: Tại sao chỉ một bài báo mà dẫn tới việc xuất hiện trên h́nh VHN - TV?

“Đúng thế! Nếu một bài báo viết về một câu chuyện b́nh thường, tất nhiên không thể gây sóng gió trên công luận. Nếu cuộc đối đầu chỉ mang tính chất cá nhân chắc chắn không thể tạo thành một cuộc bút chiến kéo dài gần hai năm trên diễn đàn liên mạng. Thực chất đó là cuộc đối đầu không khoan nhượng đó là cuộc đấu tranh quyết liệt giữa CHÍNH và TÀ, giữa SỰ THỰC và DỐI TRÁ nên buộc phải kết thúc một cách minh bạch trên hai đài truyền h́nh lớn nhất của Người Việt ở hải ngoại là (Truyền H́nh Việt Hải Ngoại) VHN - TV và SBTN.”

 

Đài VHN - TV thực hiện buổi nói chuyện này nhằm làm sáng tỏ một SỰ THẬT gây ra nhiều tranh căi ảnh hưởng lớn đến công luận, đồng thời thực hiện đạo tắc truyền thông hai chiều.

Buổi nói chuyện của chúng tôi - Kim Âu Hà văn Sơn- với ông Nguyễn Phương Hùng dài hơn 1 tiếng và phát nhiều lần trên VHN - TV ngay sau đó vài hôm. Kết thúc buổi nói chuyện, nhằm tránh kéo dài sự tranh căi một cách vô bổ, chúng tôi - Kim Âu Hà văn Sơn - đă lên tiếng thách thức ông Nguyễn Hữu Luyện và phe đảng nếu có đủ can đảm đối diện với SỰ THẬT xin mời lên VHN - TV đối luận hay đối chất ǵ cũng được.

Thật ra sau buổi nói chuyện của chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Luyện (Người Tù Kiệt Xuất) đă thân bại, danh liệt. Chính Nghĩa đă cả thắng, chúng tôi thừa hiểu không bao giờ ông Nguyễn Hữu Luyện dám đối đầu với chúng tôi để bị hạ nhục thêm nữa nên sự thách thức của chúng tôi đưa ra một cách quang minh chính đại chẳng qua chỉ muốn cho công chúng được thấy ông Nguyễn Hữu Luyện tự đóng nắp quan tài bằng những hành động trí trá, gian xảo và lưu manh của chính ông ta (Nguyễn Hữu Luyện).

Dựa trên nguyên tắc truyền thông hai chiều mà đài VHN - TV chủ trương, việc chúng tôi thách thức ông Nguyễn Hữu Luyện đối chất xem như chắc chắn sẽ được VHN - TV đồng ư.

 

 

 

Sau khi lời thách thức của chúng tôi công khai trên diễn đàn, ông Nguyễn Hữu Luyện - bấy lâu nay núp dưới một số email của người khác để làm chuyện mất tư cách (chính ông ta và Ngô thị Hiền, Sơn Tùng viết bài nhưng lại lấy tên người khác để dán vào như h́nh thức notary public) - v́ cùng đường nên buộc phải lộ diện.

Tất nhiên ông Nguyễn Hữu Luyện t́m mọi cách tránh né đối đầu bằng những tṛ cũ rích không c̣n tác dụng như : tung hỏa mù, chụp mũ, bịa đặt, phỉ báng cá nhân.

Ông ta kết bạn với những tên bất hảo như : Tinh C̣i, Ánh Cuội, Khánh Lèo, Quư Chổi, Thái Vồ, Độ Lợn, Ngung Cái Sắn, Tân Sún (thành phần mà trước đây ông ta chối bỏ) để lấy chúng làm khiên mộc cho ông ta.

Nhưng khốn thay những cái tên kèm theo những biệt danh dị hợm, quái đản này đă phơi bày bản chất của một dúm lưu manh được xếp vào loại “Nhân bất học, bất tri lư”

Khi buộc phải ứng phó với sự thách thức của chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Luyện đă lộ nguyên h́nh là một gă vô liêm sỉ khi viết một lá thư đ̣i chúng tôi phải đài thọ cho chuyến đi của ông ta như sau:

 

13- 11 - 2006

Ông Nguyễn Hữu Luyện Chấp Nhận Đối Chất

Với Ông Kim Âu - Hà Văn Sơn tại Nam Cali...

 

Kính thưa Quư Vị,

Tôi vắng nhà ít ngày, vừa trở về và nhận được tin ông Kim Âu Hà Văn Sơn báo là ông đă lên đài truyền h́nh Việt Hải Ngoại tại Nam California để nói về những vấn đề xoay quanh bài viết của ông ấy nhan đề Hồi Chuông Báo Tử Cho Người Tù Kiệt Xuất Nguyễn Hữu Luyện. Ông Kim Âu Hà Văn Sơn lên tiếng thách đố tôi lên đài truyền h́nh để đối chất. Tôi nghĩ rằng đây là dịp thuận tiện để ông Kim Âu Hà Văn Sơn nh́n thấy sự thật về những ǵ ông đă nói và viết trên NET, Website và tờ báo Chính Nghĩa của ông ấy nên tôi đă nhận lời lên đài Truyền H́nh Việt Hải Ngoại để thưa chuyện cùng Quư Vị.

Kính chúc Quư Vị luôn an khang

Kính bút

Nguyễn Hữu Luyện

 

TÁI BÚT: Kính xin ông Thế Phương post bài này lên Take2tango.

Chân thành cám ơn Ông.

 

Kính thưa ông Kim Âu Hà Văn Sơn,

Tôi về tới nhà check email mới biết là ông muốn tôi lên đài Truyền H́nh Việt Hải Ngoại tại Nam California để đối chất với ông những ǵ ông đă nói và đă viết về tôi. Tôi xin nhận lời với những điều kiện rất dễ dàng và thoải mái cho ông như sau:

1. Đài Truyền H́nh Việt Hải Ngoại phải chính thức loan báo trên NET là sẽ thực hiện một show đối chất giữa ông và tôi về những ǵ ông đă viết trong bài. Hồi Chuông Báo Tử cho Người Tù Kiệt Xuất Nguyễn Hữu Luyện và những ǵ ông đă nói và viết về tôi trong mấy tháng qua.

2.Thời lượng của show này do ông và Đài Việt Hải Ngoại quyết định

3. Show đối chất này phải có Trọng Tài. Tôi xin nhường quyền lựa chọn trọng tài cho ông và tôi xin hứa trước là tôi chấp nhận bất kể một vị trong tài nào mà ông đă lựa chọn. *(thực tế cho thấy ông NHL rất cần trọng tài về phe với ông ta)

4. Xin ông tôn trọng luật chung, về phần tôi, xin hứa là sẽ chứng minh bất kể một sự việc nào

mà tôi nói ra, xin ông cũng hứa tôn trọng luật này như vậy. Bất kể sự việc nào mà không chứng minh được th́ coi đó là dối trá, người nói ra phải chịu trách nhiệm trước dư luận.

5. Đài Truyền H́nh VHN phải cam kết đưa ngay cho tôi một DVD của buổi truyền h́nh này sau khi kết thúc, tất nhiên tôi phải ngồi đợi để lấy DVD đó, và tôi chỉ ra về sau khi đă có DVD trong tay. Nếu v́ một lư do nào đó, show phải kết thúc ngoài dự tính, Đài truyền H́nh cũng vẫn phải cho tôi DVD của show c̣n dang dở đó, và Trọng Tài phải tuyên bố rơ lư do dẫn đến việc kết thúc ngoài ư muốn

6. Đài Việt Hải Ngoại phải tuyên bố trước dư luận rằng đài VHN cho phép tôi được phổ biến DVD đó tại bất cứ đài truyền h́nh nào trong và ngoài nước Mỹ

7. Về điều kiện thời gian phát biểu của mỗi bên sẽ quyết định như sau:

a/ Ông Kim Âu Hà Văn Sơn có 15 phút để tóm tắt tất cả những ǵ ông đă nói và viết về tôi trong suốt mấy tháng qua, sau đó sẽ đi vào phần đối chất

b/ Vào phần đối chất, ông Kim Âu Hà Văn Sơn được quyền nói trước. Mỗi người nói trong ṿng 5 phút. Trong Tài sẽ tuyệt đối nghiêm khắc trong vấn đề đo thời gian này.

8. V́ Nhà Báo Kim Âu Hà Văn Sơn nêu lên vấn đề này và lên tiếng mời do đó Nhà Báo Kim Âu Hà Văn Sơn phải cung cấp vé máy bay đi và về, cũng như tiện nghi ăn ở cho tôi trong thời gian làm show đối chất. Tôi sẵn sàng ở bất cứ nơi nào Nhà Báo Kim Âu Hà Văn Sơn chỉ định, miễn là có cơm ăn và có chỗ để ngủ cho qua ngày làm show đối chất là tôi cảm ơn rồi. Phương tiện đi lại từ nơi ở tới đài truyền h́nh cũng do ông Kim Âu Hà Văn Sơn đài thọ. Trong trường hợp ông Kim Âu Hà Văn Sơn bảo tôi cùng ăn cùng ở một chỗ với ông tôi cũng vui vẻ nhận lời vô điều kiện.

9. Thiếu một trong những điều kiện trên là mặc nhiên coi như ông Kim Âu Hà Văn Sơn đă từ chối và về phần tôi, cũng bải bơ việc nhận lời thách đố của ông Kim Âu Hà Văn Sơn.

Kính chúc ông Kim Âu luôn vui mạnh

Kính

Nguyễn Hữu Luyện

 

Trước đ̣i hỏi vô lư này chúng tôi đă trả lời ông ta qua lá thư ngày 14 - 11 - 2006

 

Atlanta 14 - 11 - 2006

Kinh Gởi Ông Nguyễn Hữu Luyện!

 

Tôi không hề nhận được lá thư gửi bằng e mail của ông. Take2tango cũng không phải là website tôi thường ghé đến. V́ thế tôi biết được lá thư của ông hơi muộn!

Đó là lư do khiến e mail này tới ông hơi chậm.

Tôi đă đọc qua lá thư của ông và có vài ư kiến sau đây:

 

1 - Việc chúng tôi lên đài Truyền H́nh Việt Hải Ngoại hoàn toàn do công luận yêu cầu và đài Truyền H́nh Việt Hải Ngoại chỉ làm chức năng của một cơ quan truyền thông chân chính là thực hiện “nguyên tắc truyền thông hai chiều”.

2 - Khác với thái độ hèn kém của các ông, tôi đă lên tiếng thách ông lên đối luận đồng thời có đề nghị Trung Uư Đặng Đ́nh Thuư (Cố vấn Hector 2 cùng tham gia). Đây là một thái độ hoàn toàn cởi mở, thẳng thắn trước công luận (fair play) để ông có quyền biện giải về những ǵ tôi đă viết trong bài “Hồi Chuông Báo Tử Cho (Người Tù Kiệt Xuất)”. Lời thách thức này có thành hiện thực hay không là do sự đồng ư giữa hai phía và chủ đài THVHN . Trước công luận, tôi và ông đều b́nh đẳng trong quyền phát biểu nếu đài Truyền H́nh VHN (hoặc đài khác do ông chọn) đồng ư thực hiện. V́ thế ông và tôi đều không có quyền đặt điều kiện.

3 - Trọng tài không là ai khác ngoài khán thính gỉa của đài (công luận). Và người điều hợp cuộc đối luận không ai khác hơn là anchor man của đài VHN (hoặc đài khác do ông chọn). Tôi sẽ tôn trọng phương thức đối luận đứng đắn, công minh của chủ đài đưa ra.

4 - Tôi đă có điều kiện lên tiếng kết luận ông PHẢN BỘI rồi nên không cần thiết phải lên tiếng trước. Tôi xin dành cho ông quyền ưu tiên để bác bỏ những ư kiến của tôi. Nhưng tôi nhận thấy h́nh như ông không hiểu nguyên tắc của việc đối luận một cách nghiêm cẩn.

5 - Danh dự của con người là vô giá. Nếu ông coi danh dự của ông và phe nhóm chỉ bằng giá một vé máy bay khứ hồi với phí tổn của vài ngày lưu lại Nam Cali th́ theo tôi đây chỉ là một cách thoái thác khéo.

6 - Để đáp lễ việc phe nhóm của ông bịa đặt phỉ báng cá nhân tôi trước và sau khi những SỰ THẬT về ông bị vạch trần, để có câu trả lời đích đáng cho một số kẻ làm công tác truyền thông thiếu lương tâm, chúng tôi đă phải dành thời gian và tự trả chi phí cho chuyến đi của chúng tôi để làm sáng tỏ SỰ THẬT trước công luận.

V́ thế, khi ông đặt điều kiện tôi phải đài thọ chi phí cho ông qủa là một đ̣i hỏi thật phi lư. Tôi nghĩ ông phải hiểu hai chữ đối luận đă hàm chứa ư nghĩa thách thức, đồng thời cũng là mở một lối thoát cho ông có ĐIỀU KIỆN chứng minh ông không phải là người PHẢN BỘI.

7 - Chúng tôi không dư tiền bạc nhưng đủ hào hiệp nếu cần phải đài thọ chi phí cho những người đồng bạn, chiến hữu thân thiết đang cùng đấu tranh v́ đại cuộc và chính nghĩa của dân tộc nhưng đối với những người đă PHẢN BỘI th́ chúng tôi không thể tốn một đồng xu cắc bạc nào cho họ.

8 - Phần chúng tôi sẵn sàng đến bất cứ đài TH nào mà ông cảm thấy ưng ư nhất. Và tôi không cần đ̣i hỏi bất kỳ ai đài thọ chi phí ăn ở đi lại cho chúng tôi, ngoài việc yêu cầu có sự đồng thuận về thời gian thu h́nh (thứ bảy hay chủ nhật), về quyền đặt máy quay riêng và quyền phổ biến buổi đối luận này.

9 - Chúng tôi, Kim Âu Hà văn Sơn chỉ viết lên SỰ THẬT nên không có nhu cầu biện giải v́ sự việc coi như đă kết thúc.Việc chúng tôi sẵn sàng thực hiện đạo tắc truyền thông là để trả sự công bằng trong phát biểu ư kiến cho chính ông Nguyễn Hữu Luyện.

Ông Nguyễn Hữu Luyện tiếp nhận hảo ư của chúng tôi hay không điều đó tự ông quyết định lấy.

Kính chúc ông cùng gia quyến mạnh khoẻ.

Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

Sau khi lá thư của chúng tôi được đưa lên, ông Nguyễn Phương Hùng có công khai một lá thư mời cả hai bên:

 

Fountain Valley, 15 tháng 11 năm 2006

Kính gửi 2 ông Nguyễn Hữu Luyện. Hà Văn Sơn

Cùng kính gửi quư diễn đàn,

Kính thưa 2 vị và quư vị diễn đàn,

 

Trước hết chúng tôi thay mặt Ban Giám Đốc đài truyền h́nh VHN-TV rất vui mừng về sự quan tâm của quư khán thính giả và qúy vị về câu chuyện Người Tù Kiệt Xuất Nguyễn Hữu Luyện và Hồi Chuông Báo Tử của ông Hà Văn Sơn.

Với chủ trương và tôn chỉ của đài truyền h́nh Việt Hải Ngoại là phổ biến những tin tức, thông báo và sinh hoạt có ảnh hưởng hoặc liên quan đến đời sống của cộng đồng người Việt hải ngoại, chúng tôi rất cảm thấy đầy khích lệ về sư quan tâm nói trên. Lẽ dĩ nhiên là một cơ quan truyền thông chức năng của chúng tôi tiên khởi là phổ biến rộng răi tin tức, sinh hoạt và giải trí đến mọi gia đ́nh cũng như trau dồi Việt ngữ cho con em chúng ta. Tuy nhiên, trong những tháng qua đă có những buổi phỏng vấn trên đài truyền h́nh của chúng tôi tạo nên những mâu thuẫn về chính kiến trong cộng đồng tại hải ngoạị Một cách công bằng, VHN-TV là đài truyền h́nh Việt ngữ duy nhất đă làm công việc mà chúng tôi nghĩ rằng đă làm một sự thông tin hai chiều và công bằng cho cả hai ông Nguyễn Hữu Luyện và Hà Văn Sơn.

Nhưng h́nh như cả hai ông Nguyễn Hữu Luyện và Hà Văn Sơn cũng như nhưng người bênh vực h́nh như vẫn chưa thỏa măn về những ǵ đă phổ biến và sự thông cảm vẫn chưa thật sự giải tỏa. Mặc dù, truyền h́nh Việt Hải Ngoại chưa chính thức nhận được lời yêu cầu của ông Nguyễn Hữu Luyện (Ông Nguyễn Hữu Luyện chỉ ngỏ ư trên diễn đàn là sẵn sàng đối chất với ông Hà Văn Sơn, nếu đài truyền h́nh Việt Hải Ngoại bằng ḷng nhận lời trung gian tổ chức buổi hội thoại).

Sáng nay, chúng tôi đă nhận được điện thoại của ông Hà Văn Sơn để xin đài truyền h́nh VHN-TV tổ chức buổi hội thoại giữa ông và ông Nguyễn Hữu Luyện để làm sáng tỏ một lần xong rồi anh em bắt tay nhau. Sau khi thảo luận Ban Giám Đốc chúng tôi đi đến quyết định như sau:

1. Buổi hội luận sẽ được thâu h́nh vào ngày Thứ Năm từ 8 giờ tối (Giờ California). Thời gian chấm dứt có thể sau 1 hay 2 giờ hội thảo.

2. Tuyệt đối không đả kích bất cứ cá nhân nào trong buổi tranh luận. Nhất là tránh đề cập đến đời tư và cuộc sống cá nhân của người hội thoại hoặc những nhân chứng cần trưng dẫn hoặc bất cứ nhân vật nào.

3. Tránh to tiếng hay xử dụng những lời nói khiếm nhă hoặc không thích hợp nơi công cộng và trên đài truyền h́nh.

4. Tránh đề cập đời tư của người đang hội thoại và thảo luận trong tinh thần tương kính và tôn trọng.

5. Mỗi người sẽ có tối đa 5 phút để trả lời câu hỏi của người điều hợp hoặc người đang hội thoại và tránh đi ra ngoài đề tài hoặc câu hỏi. Điều hợp viên có quyền cắt ngang để tránh sự mất th́ giờ.

6. Buổi hội thọai sẽ được thu h́nh và không trực tiếp phát h́nh. Ban giám đốc sẽ phát h́nh 100% và không kiểm duyệt để giữ sự trung thực của hội thoại viên cũng như tôn trọng khán thính giả trong sự nhận định qua những dữ kiện.

7. Chương tŕnh nếu dài hơn 1 giờ sẽ được phát hơn 1 lần nếu cần. VHN-TV sẽ thông báo chương tŕnh của các buổi phát h́nh.

8. Để tránh tốn kém phương tiện di chuyển, hai ông Nguyễn Hữu Luyện và Hà Văn Sơn không cần hiện diện tại California để thu h́nh. Ban Giám Đốc chỉ cần 2 vị gửi h́nh về để chúng tôi chiếu trên truyền h́nh khi nói chuyện với khán thính giả. Lẽ nhiên nếu có sự của quư vị trên đài th́ sự hội thoại sẽ sinh động hơn.

9. Xin 2 vị nếu được e-mail nguyenhung@bdqvn.org những câu hỏi muốn được hỏi hoặc những vấn đề không muốn tranh luận hoặc gửi tài liệu chứng minh, chúng tôi sẽ phổ biến trên truyền h́nh. Khán thính giả và diễn đàn cũng có thể gửi câu hỏi về e-mail nói trên. Xin vui ḷng ngắn gọn, tránh đề cập cá nhân, Chúng tôi chỉ nhận những e-mail có để số điện thoại hầu kiểm chứng tác giả câu hỏị Chúng tôi có toàn quyền quyết định trong việc chuyển đạt câu hỏi.

10. Xin 2 vị cho biết tôn ư hoặc cần bổ túc. Chúng tôi sẽ cho biết chương tŕnh thảo luận sau khi được sự hồi âm của 2 vị.

Trân trọng cám ơn 2 vị và quư diễn đàn. Một lần nữa thay mặt truyền h́nh Việt Hải Ngoại VHN-TV chúng tôi xin minh xác hoàn toàn đứng trung lập trong buổi thảo luận và chỉ giữ đúng vị trí điều hợp. Chúng tôi chỉ mong quư vị sẽ t́m được một sự cảm thông và tạo sự đoàn kết anh em trong đại gia đ́nh Biệt Kích sau buổi điều hợp.

 

Nguyễn Phương Hùng

VHN-TV Đặc Phái Viên &

Sinh Hoạt Cộng Đồng

Điện thoại tư gia (714) 923-9126

hoặc Cell (714) 469-0462

Đọc tiếp phần 2

Phân Định Chính Tà

phần 2

 

Bản Lai Diện Mục của Nguyễn Hữu Luyện:

 

 

Đọc lá thư của ông Nguyễn Phương Hùng, ông Luyện đă không dám nhận đối đầu nhưng lại tỏ ra hết sức ngụy biện và lộ hẳn bản chất gian trá qua hai lá thư dưới đây:

 

Kính thưa ông Kim Âu Hà Văn Sơn,

 

Xin Ông bớt chút thời giờ để xúc tiến lời thách thức của Ông. Tôi mong đợi ông lâu rồi.

Xin ông cho DƯ LUẬN được biết sau khi tôi nhận lời thách thức của ông và ông “trung úy” Đặng Đ́nh Thúy có nghiă là đối chất tay ba th́ ông đă làm ǵ để xúc tiến cuộc đối chất tay ba nàỵ Tôi thấy rằng ông c̣n quên không đưa ông Nguyễn Ngọc Trâm tức Nguyễn Mạnh Hải lên đối chất cùng với Ông, như vậy ông không c̣n lo sợ bị thiếu nhân chứng nữa.

Rất nóng ḷng mong đợi ông lên đài truyền h́nh để chứng minh ông là người có tài năng và đạo đức cao độ nên mặc dầu ông chỉ là một nhân viên ngành bán quân sự hay nói rơ hơn là ngành dân sự chiến đấu, làm việc dưới quyền Trung Sĩ Mỹ Ronald Dexter, mà ông đă sai khiến được hai “chiến hữu” trung kiên là “trung úy” Đặng Đ́nh Thúy và Thiếu Tá Nguyễn Ngọc Trâm tức Nguyễn Mạnh Hùng.

Tôi xin xác nhận ḷng trung thành cao độ của ông Thiếu Tá Nguyễn Ngọc Trâm tức Nguyễn Mạnh Hùng đối với Ông, v́ sau khi tôi nhận lời thách thức của ông th́ ông Trâm tự Hùng đă mau chóng nhờ hai vị khách tôi rất kính mến là ông Đoàn Hữu Định và ông Bùi Khuê đứng ra giới thiệu để ông Trâm tự Hùng làm công việc giải hoà. Ngoài ra chính ông Nguyễn Phương Hùng là người đưa ông lên đá truyền h́nh SBTN cũng đă mau chóng giải lời thách thức đối chất cho ông bằng cách viết cho tôi và bảo tôi đưa câu hỏi để ông ấy đọc trên đài truyền h́nh, khỏi cần lên đài cho tốn công, tốn củạ Chính tôi đă trách ông Nguyễn Phương Hùng về việc đó.

Bây giờ th́ qúa trễ cho ông Kim Âu Hà Văn Sơn rồi. Đối chất trên Đài Truyền H́nh có nghĩa là ông và tôi đă đắt díu nhau ra trước Toà Án Dư Luận đó. Nơi đây, cả ông lẫn tôi đều phải chịu nhận sự phán xét của đồng bào hải ngoại. Sau cuộc đối chất này, hoặc là tôi sẽ phải suốt đời mang danh PHẢN QUỐC hoặc là ông sẽ suốt đời phải mang danh CHUYÊN NGHIỆP LƯỜNG GẠT DƯ LUẬN, CHỬI MƯỚN ĐỂ KIẾM ĂN.

 

Kính xin Ông sớm quyết định

Kính chào Ông

NHL

 

 

CỘNG ĐỒNG11/16/2006 3:33:21 PM 

 

Nguyễn Hữu Luyện Trả Lời

Ông Kim Âu Hà Văn Sơn Lần Cuối

 

Kính thưa Quư Độc Giả trên diễn đàn điện tử đang quan tâm đến vấn đề dưới đây:

Ông Kim Âu Hà Văn Sơn vừa đưa thư lên diễn đàn nói về những điều kiện phải thực hiện trong buổi đối chất. do tôi đề nghị khi nhận lời thách thức của ông ấy. Theo đó tôi xin tŕnh bày như sau:

Sở dĩ tôi nêu các khoản chi phí để đi dự show đối chất lên v́ đó là trách nhiệm của ông Kim Aạu Hà Văn Sơn là người “MỜI”. Nhưng ông Sơn không nhận phần trách nhiệm cao thượng đó th́ thôi. Trong khi có nhiều vị hoặc đă lên NET hoặc đă gửi email riêng xác định hảo ư giúp phương tiện cho tôi đi dự đối chất để làm sáng tỏ vấn đề. Do đó tôi xin hủy bỏ việc yêu cầu ông Sơn phải chiụ các khoản chi phí cho tôi. Tôi đi dự đối chất với sự giúp đỡ tài chánh của nhiều vị hảo tâm là một vinh hạnh vô cùng lớn lao trong đời tôi, và đó cũng là những ân t́nh cao quư nhất trong suốt quăng đời c̣n lại của tôi. Tôi rất sung sướng và tự hào về những giúp đỡ có tính khích lê cao cả như vậy. Đây chính là t́nh đồng bào, t́nh non, t́nh nước và t́nh thương dành cho những người lính già như chúng tôi.

Nếu được 100 vị cho tôi mỗi vị 3 USD để mua vé máy bay th́ sức mạnh tinh thần sẽ vút lên cao bội phần hơn so với một vị hảo tâm cho tôi nguyên một vé máy bay. Có hai em thuộc thế hệ thứ hai (2nd generation) viết thư qua ông Phạm Ngọc Khánh t́nh nguyện giúp tôi với những lời vô cùng cảm động. Tôi sẽ viết thư cho hai em và đưa lên NET để xin nhận của mỗi em 5 USD. Trong suốt mấy tháng qua, ông Kim Âu Hà Văn Sơn đă độc diễn vở tuồng “TỐ KHỔ” theo đúng nghi thức của “ĐỘI CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT vào nửa cuối của thập niên 1950 dưới chế độ cộng sản tại Bắc Việt. Tôi nói là ông Sơn độc diễn v́ tôi hoàn toàn im lặng hay nói rơ hơn là chỉ có một lần duy nhất, cách đây vài tuần lễ, khi ông Hà Văn Sơn viết trên NET rằng ông ấy đă có lần kết nghĩa với tôi. Thấy thế tôi sợ quá đến đổ mồ hôi hột ra và phải lên NET thanh minh ngay rằng không bao giờ lại có thể có chuyện tôi kết nghĩa với ông Kim Âu Hà Văn Sơn. Trong thư ông Kim Âu mới viết, ông ấy đă khước từ toàn bộ trách nhiệm của ông ấy là người lên tiếng thách thức. Do đó tôi phải có thư này để xác nhận thêm một lần nữa và lần này là lần cuối, không thể mất thời giờ thêm nữa. Xin kính mời Quư Vị theo dơi những đề nghị thông thường trong thư gửi ông Sơn ở dưới đây.

Chân thành cảm ơn Quư Vị đă theo dơi.

Kính chúc Quư Vị luôn an khang.

Kính bút

 

Nguyễn Hữu Luyện

 

Tất nhiên chúng tôi thực hiện đúng nghi thức đối đáp bằng cách vạch trần bộ mặt ngụy trá của ông Nguyễn Hữu Luyện trong lá thư trả lời ngay trong ngày hôm đó ( 17 - 11 - 2006)

 

 

Chủ Nhiệm Tuần Báo Chính Nghĩa Kim Âu và Đại Uư Nguyễn Hùng Trâm tại tư thất của ông Trâm

 

 

 

Kính gửi ông Thế Phương

 

Nhờ ông post lá thư này lên để trả lời lá thư của ông Nguyễn Hữu Luyện.

Như ông đă biết việc tôi lên truyền h́nh là do công luận yêu cầu.

Việc của tôi đă xong. Tôi có thể khỏi cần nói ǵ nữa cả nhưng tôi muốn fair play dù tôi chỉ là người lên tiếng sau phe nhóm ông Luyện. Tôi đâu phải là chủ đài để có thể quyết định. Đúng ra thư bàn về việc đối luận không nên đả kích nhau làm ǵ.

Nhưng đă đối đầu, ông Luyện muốn sao th́ tôi đáp lại như vậy cho đúng nghi thức.

Chúc ông an mạnh

 

Kim Âu Hà văn Sơn

 

Atlanta 17 - 11 - 2006

 

Kính gửi ông Nguyễn Hữu Luyện!

 

Khi ông và tôi đều đồng ư có một cuộc đối luận được đài Truyền H́nh Việt Hải Ngoại cho “show” th́ việc đó chắc chắn chỉ c̣n là vấn đề sắp xếp thời gian sao cho thuận cả đôi đường.

Xin nhắc lại: ông và tôi đều không phải là người của đài Truyền H́nh Việt Hải Ngoại.

Họ giúp phương tiện cho hai bên có điều kiện tŕnh bày SỰ THẬT là quá tốt rồi.

Tôi tự thấy ḿnh không có quyền đặt điều kiện nào ngoài quyền bảo lưu sự trung thực của buổi đối luận, quyền phổ biến và chỉ có thế.

Đọc lá thư của ông tôi thấy buồn cho ông. Cái bệnh chụp mũ đă ăn sâu vào năo bộ.

Chẳng ai “TỐ KHỔ” ông cả v́ thế những ǵ ông viết ra nó chỉ thể hiện cái “tâm” của chính ông.

Chắc mọi người đều thấy trong việc đương cự với tṛ ĐỘI CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT CỦA CÁC ÔNG, tôi chỉ độc lập chiến đấu. Đă độc lập th́ làm sao có ĐỘI.

Mời ông cùng diễn đàn đọc lá thư này để thấy ai là ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI CẢI CÁCH CHUYÊN NGHỀ ĐẤU TỐ

 

Trích:

Email nội bộ của ông Nguyễn Hữu Luyện gửi cho các thân hữu.

 

LGT: Sau khi bài viết “Vụ kiện WJC - Ai có quyền viết lịch sử của một cộng đồng” của ông Trương Vũ được đăng tải trên một số báo, và được phổ biến rộng răi trên các trang mạng, ông Nguyễn Hữu Luyện đă gửi một Email nội bộ, gởi tới các thân hữu đang hỗ trợ cho ông trong vụ kiện này. Nội dung của lá thư là những gợi ư của ông để đối phó với bài viết của ông Trương Vũ. V́ một lư do nào đó lá thư này cũng được phổ biến rộng răi trên các trang mạng, Peter Huỳnh Vơ là một trong những người đầu tiên góp ư với ông Nguyễn Hữu Luyện. Lá thư nguyên thủy của ông Nguyễn Hữu Luyện khi gửi cho các thân hữu đă không bỏ dấu. Chúng tôi đăng tải lại nguyên văn, và để cho dễ đọc chúng tôi mạn phép bỏ dấu vào lá thư này.

 

Sent: Monday, August 09, 2004 8:49 PM

 

Subject: Những gợi ư về bài của Trương Vũ

 

Kính các anh chị

 

Chúng ta cần có phản ứng mạnh và đồng loạt ở khắp nơi về bài viết của Trương Vũ. Phía bị cáo đang cố gắng tranh thủ dư luận, chuẩn bị cho hành động của họ sau khi có quyết định của chánh án. Phía chúng ta cũng cần phải có thái độ quyết liệt để UMass Boston biết rơ là nếu chánh án c̣n tiếp tục thiên vị chống lại CD th́ chúng ta sẽ cương quyết chống án và huy động đồng bào, mỗi người 1 đô la để đưa vụ kiện tới thắng lợi cuối cùng. Trước hết trên NET cần tràn ngập bài phản ứng của chúng ta từ khắp nơi.

Tôi đang viết dở, v́ quá nhiều công việc phải giải quyết ngay nên hôm nay gửi tới các anh chị mới chỉ có 1/10 chi tiết cần phải viết để vạch trần thái độ vô liêm sỉ của Trương Vũ. Tôi sẽ cố gắng trong ngày mai. Bây giờ xin gửi tới các anh chị một phần nhỏ để các anh chị đọc trước. Xin mở attachments

 

Kính chúc các anh chị luôn an khang.

Xin các anh chị khai thác chi tiết để đánh, đánh đồng loạt và thật nhiều người đánh tới tấp.

 

Kính

NHL

hết trích:

 

Trong khi ông Luyện nói rằng im lặng nhưng thực ra ông huy động bao nhiêu người, diễn đàn đều biết cả. Cái tṛ “ném đá dấu tay”, “chụp mũ” bây giờ tầm thường lắm rồi ông Luyện, nên việc viết rồi để tên người này, người nọ vào tôi thấy nó thô bỉ làm sao.

Phường hạ lưu th́ có lẽ lấy làm đắc ư khi chửi bừa được vài câu nhưng bậc thức gỉa th́ ngoảnh mặt khinh bỉ. Không nói ra nhưng phản ứng của giới thầm lặng thế nào chắc bản thân ông đă rơ. Chính công luận đă thấy âm mưu của ông nên người ta mới đ̣i hỏi nguyên tắc truyền thông hai chiều. Và lời yêu cầu đó được những người trung thực trong đài Truyền H́nh Việt Hải Ngoại đáp ứng. Phe ông đă nói, sau đó là tôi nói nhưng tôi ư thức rằng ông và tôi cần đối diện nhau để SỰ THẬT PHẢI LÀ SỰ THẬT

Bây giờ chỉ c̣n việc các bên tính toán ngày đối diện nhau, nói nhiều vô ích và tôi cũng không lợi dụng thư từ qua lại để đả kích ông làm ǵ.

H́nh như ông Luyện có bệnh tự huyễn hoặc, thích quyên góp lại hay quên.

 

Nếu ông cảm thấy đắc ư với những ǵ ông viết trong lá thư, tôi xin phép nhắc vài điều để ông nhớ:

 

1 - Ông quên từ chuyện ông xa xả chửi tôi khi tôi đề nghị ông tham gia cuộc đấu tranh của BK kiện chính phủ Hoa Kỳ. Ông nói với tôi không nên làm chuyện vô ích và ông không thèm nhận tiền bồi thường nếu thắng.. v.. v.... Nhắc lại nó rẻ tiền quá phải không ông Luyện?

2 - Ông Luyện quên rằng ông đă từng giới thiệu “nhà báo Kim Âu Hà văn Sơn người bắn phát súng đầu tiên vào thành tŕ phản chiến U MASS BOSTON” hay sao?

3 - Ông quên rằng ông đă năn nỉ tôi làm thế nào cho ông có cái “title Cộng đồng VN Hoa Kỳ” để hỗ trợ ông đi kiện. Tôi yêu cầu bà Tôn Nữ Hoàng Hoa. Sau đó Cộng Đồng VN Hoa Kỳ do ông Trương Ngọc Tích, ông Trần Xuân Thời và bà Tôn Nữ Hoàng Hoa điều hành đă chi USD7,000 để cho ông khởi kiện WJC. Lúc đó, v́ ông mà tôi làm mất ḷng bao nhiêu anh em trong văn giới ở Boston.Tới lúc đọc bản “motion” do LS Keanne đệ nạp vào ṭa, tôi mới lẳng lặng rút lui, huỷ bỏ việc đưa ông qua Atlanta gây quỹ.

4 - Ông chưa quên việc ông đă chơi tṛ “mất vệ sinh” khi đưa lá thư “private” của tôi viết cho ông lên diễn đàn để phe đảng ông ĐẤU TỐ tôi chứ?

5 - Ông Luyện cũng quên luôn việc ông năn nỉ để tôi đồng ư cho ông xuống gặp tôi tại nhà ở Atlanta nhằm hàn gắn lại t́nh huynh đệ. Bây giờ th́ ông viết làm ra vẻ kinh hăi nghe rẻ tiền làm sao.

Mời ông cùng diễn đàn đọc lá thư này để đổ mồ hôi hột.

 

 

NGUYỄN HỮU LUYỆN - BÙI DIẼM - KIM ÂU

 

Trích:

From: “Luyen Nguyen”

To: Chinhnghia@aol.com

Subject: RE: Fwd: [SGHN_9] Chuyển thư

Date: Thu, 19 Aug 2004 02:45:16 +0000

 

 

Sơn thân,

 

Những chuyện không vui giữa Sơn và tôi, chỉ là chuyện riêng của hai người lính, chúng ta không thể và không muốn mất nhau, cho nên mới có thư này để chúng ta t́m về với để thêm những bàn tay xây dựng Cộng Đồng. Để tôi xem có xe bus hoặc Amtrak sang Atlanta rồi tôi sẽ đi và nhờ Sơn đón tôi tại bến. Khi chúng ta có thành tâm thiện chí để phụng sự đại cuộc, th́ chuyện ǵ cũng có thể bỏ qua. Cộng Đồng đang ở trong giai đoạn cực kỳ khó khăn, và chúng ta nên v́ nghĩa lớn mà quên đi chuyện nhỏ, mong gặp Sơn sớm.

Chúc Sơn và gia đ́nh luôn an khang hạnh phúc. Thân

 

NHL

 

hết trích:

 

Lá thư nay ṭa soạn báo Người Việt c̣n bản lưu đấy ông ạ. Ông hăy tập sống có trách nhiệm với lương tâm của chính ḿnh đi?

Nhắc ông vài điều như vậy để ông cẩn trọng trong ngôn từ. Và cái “hư danh” của ông từ đâu mà ra nếu không có sự vận động mở đường của tôi từ phút đầu tiên?

Ông nên nhớ những ǵ tôi viết là để tự vệ và nói lên SỰ THẬT chứ không hề viết ǵ nhắm vào đời tư của ông, ông nên đọc cho kỹ để vận dụng vào đối luận.

Qua lá thư cuối của ông, tôi mới biết ông c̣n thích “gambling”

Theo tôi MỘT NỬA SỰ THẬT CHƯA PHẢI LÀ SỰ THẬT.

 

Nếu tôi có làm ông kẹt ba điểm, tôi cũng cứ cho ông tiếp tục tới hết thời lượng đài cho phép xử dụng.Tôi hoàn toàn phóng khoáng và muốn đi tới tận cùng sự việc. Tôi không muốn “ăn non” nên không cần ràng buộc. Công bằng về thời lượng cho đôi bên là quá đủ rồi. Đối với tôi trọng tài là khán thính gỉa. Anchor man của đài chỉ là điều hợp.

Tôi và ông chỉ là những người được hưởng QUYỀN PHÁT BIỂU MỘT CÁCH CÔNG BẰNG CHO ĐÔI BÊN.

Không có quan ṭa nào để xử tội PHẢN BỘI của ông trong buổi đối luận.

Không có Nhà Tù và Pháp Trường sau khi buổi đối luận kết thúc.

 

Chỉ có SỰ THẬT ĐƯỢC CÔNG KHAI cho mọi người cùng phán xét.

 

Một lần nữa nhắc nhẹ ông, trong những lá thư bàn về việc đối luận không nên lợi dụng để đả kích nhau làm ǵ. Ông viết sao th́ tôi đáp ứng vậy cho đúng lễ nhạc mà thôi.

Cuối cùng chỉ hy vọng một ngày nào đó ông hăy thành thật với chính lương tâm của ông.

 

Kính chúc ông cùng gia quyến khoẻ mạnh

Kim Âu Hà văn Sơn

 

Thư 19 - 11 - 2006

 

Kính gửi ông Nguyễn Hữu Luyện.

 

Tôi thiết nghĩ ông không nên lắm lời làm ǵ. Tôi đă khẳng định lúc nào tôi cũng sẵn sàng đối chất với ông cả. Ông không nên vội vàng đặt ra con số này nọ cho mệt.

Ông hăy lo đọc bài Hồi Chuông Báo Tử Cho “NTKX” và những bài liên quan cho kỹ đi.

Tôi đă viết chúng ta không nên lợi dụng những lá thư này để đả kích nhau

Tôi có thừa anh em, bè bạn nhưng không bao giờ tôi để họ can dự vào những cái tṛ mà ông và phe nhóm đang làm. Nó tầm thường và nhớp nhúa quá.

Ông khỏi đóng vai tṛ quân tử Tầu kiểu Nhạc Bất Quần. Cả diễn đàn này cũng phải bật cười về cách viết lách của ông đấy.Ông hăy để dành những đồng tiền dơ bẩn mà đảng của ông giao cho vào việc trả tiền vé phi cơ cho đồng bọn đến D.C “cải cách ruộng đất” như ông đang làm vậy.

Chúng ta ǵa hết rồi bỏ qua chuyện căi cọ vô ích đi! Trẻ con lắm.

TÔI THÁCH ÔNG CHỨ KHÔNG PHẢI ÔNG THÁCH TÔI.

Và lời thách - mời là một cách nói lịch sự - được đưa ra khi buổi nói chuyện của tôi tại VHN - TV kết thúc. Cách làm của tôi hàm ư đề nghị VHN - TV thực hiện nguyên tắc truyền thông hai chiều và tôi tin tưởng VHN - TV sẽ chấp thuận.Ông chỉ cần lên tiếng đồng ư một cách lịch sự là họ sẽ thu xếp.

Phần tôi phải giữ nguyên tắc tôn trọng VHN-TV v́ việc làm trong sáng của họ.

Tôi không có thói “qua cầu rút ván”. “ăn cháo đá bát”.

Đối với tôi, ông chẳng có một chút tư cách và khả năng nào ngoài cái tṛ “núp bóng giật dây”, “ném đá dấu tay”.

Bằng chữ nghĩa tôi đă kết tội khiếm diện ông PHẢN BỘI rồi. Ông có trả lời, trả vốn được ǵ đâu ngoài tṛ ĐẤU TỐ mà ông đă dày kinh nghiệm chỉ đạo qua các nạn nhân Trương Vũ, Nguyễn văn Lục, Đinh Lâm Thanh.v.. v..

Nếu qủa ông có tài biện bác th́ chính đây là lúc tôi tạo cơ hội cho ông biện minh công khai trên truyền h́nh.

Nói trước bước không tới, hăy đợi tới chung cuộc rồi sẽ biết thắng bại.

Tôi xác định bởi v́ ông sống tệ quá nên tôi phải tự vệ và chỉ độc lập chiến đấu nhưng lúc nào tôi cũng tin tưởng Chính Nghĩa sẽ cả thắng.

Ông đừng vội nói ai LƯỜNG GẠT. Ông đă chẳng từng LƯỜNG GẠT cả Diễn Đàn về chuyện ông Bùi Quang Cát sẽ lên tiếng nói hết SỰ THẬT đấy sao?

Bao giờ th́ ông Bùi Quang Cát lên tiếng hở ông?

Hôm nay website của tôi bị trục trặc kỹ thuật. Trong ṿng 24 tiếng tới mời ông lên www.chinhnghia.com bấm vào phần âm thanh đoạn ông Tiếp dạy ông đi đêm để nghe lại tiếng ḷng ḿnh.

Và tôi đoan chắc chỉ có đám LƯU MANH mới dám tung ra một lá thư chửi bới người khác trong đó nói rằng đă bàn bạc với một người cương quyết không trả lời điện thoại của họ gọi tới.

Tất nhiên cuộc đối luận sẽ diễn ra đúng nguyên tắc, công bằng về thời lượng phát biểu.

Cả ông và tôi không có quyền chọn trọng tài, việc đó hăy để cho chủ đài quyết định.

Ông thấy tôi có lo lắng ǵ để phải đặt điều kiện đâu. Người làm công tác chuyên môn trong đài tự hiểu phải thực hiện thật đứng đắn.

Tôi cũng đang chờ VHN - TV hoặc SBTN lên tiếng.

Ông đă nhận lời th́ tất nhiên sẽ gặp tôi. Khỏi lo lắng làm ǵ.

Ông hăy nhờ ai ngoài phe đảng của ông cho ư kiến xem ông viết thế nào để tỉnh người ra nhé.

Hay ông chối biến cái “Lá thư riêng” ông đă gửi cho các toán viên Hector 1 -mà ông gọi mấy chú học tṛ- không phải do ông viết là tốt nhất.

Ông cao tuổi rồi đă đến lúc sống ngay thẳng để tâm được an b́nh.

Gian dối sinh ra cay cú, cay cú th́ hay làm bậy, làm bậy th́ chỉ tự hại ḿnh.

Vài lời khuyên ông vậy thôi.

Kính chúc ông an khang

Kim Âu Hà văn Sơn

19 - 11 - 2006

 

Tiếp theo là lá thư ngày 20 - 11 - 2006

 

Kính gửi quư vị thức gỉa trên diễn đàn!

Kính gửi ông Nguyễn Hữu Luyện

 

Việc tôi thách thức ông (Nguyễn Hữu Luyện) lên VHN-TV rất là quang minh, chính đại. Không bao giờ chúng tôi rút lại ư kiến này.

Một số anh em quen biết có ư vận động gỉang ḥa nhưng theo tôi ḥa để làm ǵ khi ông (Nguyễn Hữu Luyện) vẫn giữ nguyên bản chất và cũng không công bằng cho cả hai bên.

Như quư vị và ông Nguyễn Hữu Luyện đă biết, từ phút đầu tiên VHN-TV đă lên tiếng qua ông Nguyễn Phương Hùng sẵn sàng tổ chức việc này (ông Nguyễn Phương Hùng c̣n có ư kiến mời ông Đào Hiếu Thảo về phụ trách điều hợp). Không hiểu v́ lư do ǵ, ông Nguyễn Hữu Luyện đă có những lời lẽ khiến ông Nguyễn Phương Hùng ngưng lại. Sau đó ông Việt Hải đưa lên ư kiến ông Phan Nhật Nam nhận làm “host” cho cuộc hội luận, tôi đă nói chuyện qua điện thoại với ông Phan Nhật Nam.

Khi ông Phan Nhật Nam nói: “Cả hai “bác” đều là máu thịt của tôi, tôi chỉ muốn êm đẹp.”

Tôi cảm động trước LỜI CHÍ T̀NH của ông Nam nhưng vẫn giữ nguyên ư định.

Khi tôi đề cập vấn đề trước sau với VHN - TV và thời lượng. Ông Nam nói: “Như vậy tôi không làm được v́ SHOW của tôi chỉ có 30 phút”

Như vậy việc chưa thành là do ai.

Tất cả quư vị trên diễn đàn và ông Nguyễn Hữu Luyện đều hiểu dù VHN-TV tôn trọng và thực hiện nguyên tắc truyền thông hai chiều, người muốn lên tiếng trên đài cũng cần có thái độ lịch sự tối thiểu. Ông Nguyễn Hữu Luyện nếu muốn cứ viết thư cho VHN - TV.

 

Thêm nữa, ông muốn đưa điều kiện nào cứ đề nghị với VHN - TV. Phần tôi sẽ đưa thời biểu tôi có thể đến Cali để thu h́nh buổi đối chất. Live Broadcast theo ư ông được th́ qúa tốt, không th́ cũng chẳng sao.Tôi chỉ cần đặt máy thu riêng và quyền phổ biến là đủ.Tôi không cần ra điều kiện mà sẵn sàng theo tôn ư của ông.

 

Ông muốn cuộc đối đầu này diễn ra theo cách nào, tôi cũng chiều ông hết. Tôi đă bỏ qua cho ông nhiều lần, tôi có liêm sỉ nên khi đọc bài của ông Đỗ Sơn viết trên Take2Tango về BK tôi lập tức ngưng lại. Có lẽ băng đảng của ông hiểu nhầm sự tự chế của tôi. Nhưng lần này, hoặc là ông dám đối diện với tôi để biện minh cái tội PHẢN BỘI TỔ QUỐC, PHẢN BỘI ĐỒNG ĐỘI, PHẢN BỘI ĐÀN EM của ông, hoặc là ông im lặng ôm lấy nó rồi cứ thể hiện nhân cách của ông cho mọi người thấy qua việc núp sau lưng “đội cải cách của ông” để tung tin vịt, chửi bới, vu khống chụp mũ người khác.

Thời gian sau này tôi rất lấy làm tiếc việc đă góp sức phóng ông lên đỉnh HƯ DANH. Nhưng HƯ DANH đảo lại là DANH HƯ đấy ông Nguyễn Hữu Luyện.

Tôi khuyên ông đừng tự làm xấu thêm nhân cách của ḿnh qua việc lôi kéo người ngoại cuộc có hảo tâm vào để t́m cách chửi bới họ.

 

Vấn đề chính là Nguyễn Hữu Luyện có dám đối đầu với Hà văn Sơn trên truyền h́nh hay không thế thôi. Tất cả mọi ư kiến bên ngoài, không từ chính tôi -Hà văn Sơn -và ông - Nguyễn Hữu Luyện - đưa ra đều không có giá trị.

Bao lâu nay ông vẫn núp sau lưng đám đàn em của ông để làm chuyện bất chính, chỉ một chiêu “Đả thảo kinh xà”, ông đă tự để lộ bản lai diện mục của ông.

 

Hiện nay, những bậc thức gỉa trên diễn đàn đều nhận ra ông đang ở trong t́nh trạng “tiến thoái lưỡng nan”. Tới cũng chết, lui cũng chết. Cách gỉai quyết của ông bây giờ là chạy ḷng ṿng tính kế cho tới cuối đời hư.

Ông muốn như thế th́ tuỳ ông.

 

Tôi chỉ xin phép nhắc ông: Ông có quyền yêu cầu VHN - TV thực hiện đạo tắc truyền thông.

Nhưng con đường độc diễn của ông không c̣n giá trị v́ tôi đă công nhiên lên tiếng thách ông đối chất trên đài. Ông cứ tính kế đến chừng nào đủ sức vuợt qua th́ cho tôi biết.

 

Kính chúc ông an mạnh

 

Kim Âu Hà văn Sơn

7: 23 pm

20 - 11 - 2006

 

xem tiếp phần 3  >>>>>

 

xem phần 1 >>>>>>>>>

 

Phân Định Chính Tà )

 

(Phần 3)

 

NGUYỄN LỮU LUYỆN : KẺ DỐI TRÁ VÀ HÈN HẠ

 

 

 

 

Khi một phía t́m cách tránh né, cuộc đối luận coi như không thành. Tuy nhiên hậu quả của buổi nói chuyện của chúng tôi trên SBTN làm một bạn văn là Việt Hải động ḷng báo cho ông Phan Nhật Nam biết.Ông Nam là bạn của chúng tôi và ông Luyện đưa ra ư kiến nhưng ông Luyện bắt bẻ và phủ nhận thực tế (xin quư vị xem h́nh phía dưới của ba người)

 

Trích thư trả lời Việt Hải

10:11 AM

19 - 11 - 2006

 

Kính anh Việt Hải

 

Tôi có thấy ư kiến của các anh về hội luận trên SBTN.

Như tôi đă viết ra, tôi sẵn sàng tới bất kỳ nơi nào, không đặt điều kiện ǵ ngoài yêu cầu được bảo vệ sự trung thực của show đối luận (đặt máy riêng, dvd), sắp xếp thời gian phù hợp

Sở dĩ tôi chưa lên tiếng với quư anh v́ Phan Nhật Nam với tôi đâu xa lạ ǵ.

Điều quan trọng VHN - TV là nơi đầu tiên thực hiện nguyên tắc truyền thông hai chiều.

Và lời thách thức của tôi được tung ra trên đài này.

Trường hợp VHN - TV và anh Nguyễn Phương Hùng không chấp nhận nữa th́ tôi sẵn sàng đi bất cứ đâu “debate” nếu có email trực tiếp tới tôi.

Hiện nay v́ thái độ bất nhă của ông Luyện, anh Nguyễn Phương Hùng đă có phản ứng.

Buổi đối luận về Hồi Chuông Báo Tử Cho Người Tù Kiệt Xuất coi như không thành.

Ông bạn Phan Nhật Nam cần thực chứng mời vào www.chinhnghia.com đọc trước.

Sau đó cần ǵ thêm báo cho tôi biết. Rất vui được gặp bạn cũ trại 5 Lam Sơn.

Nhưng ông Nguyễn Hữu Luyện không dám lên đâu. Ông ta nại lư do để tránh né.

Theo tôi ông Phan Nhật Nam lên tiếng mời cả hai, nếu có môt bên không chấp nhận th́ bên c̣n lại vẫn có quyền lên. Ông Nguyễn Hữu Luyện có quyền gửi mấy câu hỏi qua anh Phan Nhật Nam để hỏi tôi.

Phần tôi lúc nào cũng sẵn sàng, tôi không đặt điều kiện v́ người “host “ thừa biết ḿnh phải làm ǵ rồi..

Hiện nay thời biểu tôi có thể bay qua Cali như sau: 3, 4, 9,10,11, 23, 29 tháng 12 - 2006.

Nếu có lời mời, chúng tôi sẽ tới.

Xin cảm ơn sự quan tâm của quư anh

Chúc vui mạnh

Kim Âu Hà văn Sơn

PS : Nếu được có thể gọi trực tiếp tới tôi

Cell :404 - 593 - 4036

 

Hết trích

 

Mấy hôm sau, ông Phan Nhật Nam chính thức lên tiếng đề nghị làm một buổi hội luận trên đài SBTN trong chương tŕnh “Những vấn đề của chúng ta”.

Biết ư ông bạn cũ muốn làm dịu t́nh h́nh, chúng tôi gọi nói chuyện với ông Nam. Khi nghe tôi nói thời lượng cần phải từ một đến hai tiếng, hơn nữa tôi đă nói chuyện trên VHN - TV nên cũng phải “biết trước, biết sau” để chờ xem ông Nguyễn Phương Hùng có định làm tiếp không.

Ông Nam nói như vậy là vô phương v́ chương tŕnh của ông chỉ có 30 phút, để ông hỏi lại ông Trúc Hồ rồi tính sau.

Với bản chất biển lận và gian ngoa như Nguyễn Hữu Luyện, thời gian chờ đợi là cơ hội để phe nhóm ông ta tung tin bừa băi là chúng tôi t́m cách trốn tránh. Một lần nữa chúng tôi minh định qua lá thư :

 

 

Trích thư của Kim Âu

 

Atlanta, 5:19 PM. Nov 29/2006

Kính gửi quư thức gỉa trên diễn đàn

Kính gửi ông Nguyễn Hữu Luyện

 

Chúng tôi thực sự chán ngán cái cách cứ nói ngược của ông (Nguyễn Hữu Luyện). Ông hay nói chữ “academic” nhưng việc chưa xảy ra, ông đă tưởng tượng nó sẽ như thế này hay thế khác. Thư tôi trả lời ông có ǵ không rơ ràng chứ. Chúng tôi chiều ông để cho ông lên mà. Nếu như chúng tôi (và tôi đă làm rồi), hể đài đồng ư tổ chức cho giờ và sắp xếp thời gian phù hợp là chúng tôi đi ngay, không cần đ̣i hỏi hay đặt điều kiện ǵ cả. Khi ông Phan Nhật Nam lên tiếng làm “host” ông mừng rỡ nói sẽ lo từ A- Z, chúng tôi cũng chiều ông chứ có từ chối đâu. Cuối cùng th́ ông lại ngậm tăm, rồi đổ là chúng tôi không thực hiện .. etc..

Sở dĩ tôi không chọn ai làm trọng tài v́ như thế c̣n ǵ là công bằng cho hai bên và không nói ǵ về việc sắp xếp hay quy định điều này, điều kia v́ làm như vậy thật vô lư. Chúng tôi quan niệm: “Nhập gia tuỳ tục, đáo giang tuỳ khúc”.

Đi vào nhà người ta mà đ̣i hỏi ở master bedroom, đ̣i gia chủ phải chuyển bức tranh này ra chỗ kia, đưa cái TV này qua chỗ nọ quả là một sự áp đặt ngược ngạo.

Chúng tôi hy vọng ông nhận ra cuộc đối đầu giữa ông và chúng tôi cần phải đi đúng tŕnh tự:

Điều tối quan trọng là ông nên gửi thư yêu cầu VHN - TV, bởi chính ông đă làm họ ngưng lại.

Khi nhận thư của ông, họ sẽ xem xét và quyết định, sau đó họ sẽ đưa ra nguyên tắc đối luận, thời lượng dành cho đối luận, lúc đó ông và chúng tôi sẽ tham khảo và có ư kiến (đó mới chính là lúc cần bàn phải làm thế nào).

Tiếp đến là việc chọn lựa thời gian thuận tiện cho cả đôi bên (nói rơ luôn, chúng tôi chỉ rảnh thứ bảy, chủ nhật và thứ hai).

Đối với chúng tôi ai làm “trọng tài” cũng thế thôi, công việc của trọng tài là chọn câu hỏi đúng đề tài, giữ đúng thời lượng hỏi đáp công bằng cho đôi bên, ngăn chặn việc vi phạm nguyên tắc đối luận, không cho phát biểu lạc đề, xem xét xác nhận các tài liệu, v.. v. Có ǵ phức tạp đâu để phải tốn thời gian thư qua, thư lại?

Tôi mong ông hăy viết thư cho VHN-TV. Phần chúng tôi đă nhiều lần xác định với VHN-TV chỉ cần thời gian phù hợp là chúng tôi sẽ đến Cali tiếp ông.

 

Kính chúc ông an mạnh

Kim Âu Hà văn Sơn

 

Hết trích

 

Trong t́nh trạng bế tắc do ông Nguyễn Hữu Luyện gây sự với đài VHN - TV để tránh né tất nhiên show đối luận coi như bất thành. Nguyễn Hưũ Luyện lợi dụng cơ hội này tiếp tục tung hỏa mù, chụp mũ vu khống bậy bạ đến mức độ chính những người đàn em của ông ta cũng phải thốt lên:“ Ông Luyện đă bị lưu manh hóa, thay đổi bản chất hoàn toàn”.

Điều này không có ǵ lạ, ông bà ta xưa đă nói “gần mực th́ đen, gần đèn th́ sáng”. Nguyễn Hữu Luyện chơi với đám lưu manh như Khánh Lèo, Ánh Cuội, Tinh C̣i , Ngung Cái Sắn th́ học được tṛ lưu manh vặt vănh, hạ cấp. Chơi với “đám lưu manh ngụy văn bút” như Phạm Quang Tŕnh, Nguyễn Bửu Thoại, Nguyễn Phước Đáng th́ học được thói lưu manh có tổ chức, tạo nhiều e mail chửi bới vung văi khắp các diễn đàn. Cuối cùng “cái kim bọc giẻ lâu ngày cũng phải ḷi ra”. Cả nhóm vô h́nh chung tự bộc lộ bản chất vô liêm sỉ, hạ đẳng, tự phơi trần cái tâm thú vật cho mọi người ghê tởm.

 

Bất ngờ ông Phan Nhật Nam lại lên tiếng đề nghị tổ chức buổi hội luận giữa Hà văn Sơn và Nguyễn Hữu Luyện trên SBTN. Số giờ được trù liệu lần này được một tiếng và chính thức gửi thư mời như sau:

 

Trích thư của Nhà Văn Phan Nhật Nam

 

THÂN GỞI HAI NGƯỜI BẠN HÀ VĂN SƠN

VÀ NGUYỄN HỮU LUYỆN

Date: 11/30/2006 7:44:55 P.M. Eastern Standard Time From: Pnn943

 

THƯA HAI BẠN,

Tôi xin bỏ qua những lời lẽ xă giao thông thường để tŕnh bày đến Hai Người Bạn những điều cần thiết, thẳng thắng, trung trực mà tôi có được - Hai Người Bạn đă cùng tôi qua cảnh chết ở Trại 5 Lam Sơn Thanh Hóa (1978-1979):

Dù rằng trong ḷng tôi không hề muốn nhắc lại chuyện hiềm khích giữa hai người Bạn mà tôi hằng quư mến, kính trọng ( Bạn Hà Văn Sơn là người Bạn Thân cùng ngang độ tuổi; Bạn Nguyễn Hữu Luyện thật sự là Niên Trưởng của tôi).

Nhưng hôm nay tôi xin nhắc lại một lần chính thức và tùy nghi hai bạn quyết định qua trực tiếp liên lạc với cá nhân tôi.

Sau khi bàn chuyện với Giám Đốc SBTN, Nhạc Sĩ Trúc Hồ sáng ngày 11/30/06, tôi được đồng thuận từ Ban Giám Đốc Đài để tổ chức một Buổi Hội Thoại dự trù với hai Người Khách Mời (Guest) Hà Văn Sơn và Nguyễn Hữu Luyện theo những yếu tố sau đây:

1/Cuộc hội thoại sẽ được tổ chức trong ṿng 60'

2/Đài SBTN sẽ trực tiếp thu h́nh trong ṿng 60 phút - Tŕnh chiếu trong hai đợt - Mỗi dợt 30 phút.

3/ Hai Khách Mời sẽ tŕnh bày/trả lời với tổng số: SÁU CÂU HỎi/SÁU CÂU TRẢ LOI

4/Các câu hỏi /trả lời trên sẽ căn cứ' trên văn bản của Hai Khách Mời chuyển trước “2 Tuần (14 ngày) kể từ NGÀY N (N-14) “ đến cho Người Điều Hợp (Host) Chương Tŕnh- Phan Nhật Nam.

5/Người Điều Hợp sẽ chuyển lại những câu hỏi đến Hai Khách Mời TRƯỚC 1 Tuần (7 ngày) kể từ NGÀY N (N-7)

6/NGÀY N DỰ TRÙ LÀ NGÀY THỨ NĂM ĐẦU TIÊN CỦA THÁNG 1/2007 (1/4/07)

7/GIỜ THÂU H̀NH sẽ kéo dài từ: 9:00 PM ĐẾN 10:00 PM NGÀY 1/4/07

8/GIỜ PHÁT H̀NH sẽ là: 4:PM- 4:30 PM CỦA HAI THỨ BA (1/9 và 1/16/07)

MONG THƯ HAI BẠN TRẢ LỜI

KÍNH THƯ,

PHAN NHẬT NAM

 

Hết trích

 

Ngay sau khi đọc email của ông Phan Nhật Nam gửi tới, chúng tôi thấy THỜI LƯỢNG phát h́nh tạm đủ nên trả lời hoàn toàn đồng ư và không cần đ̣i hỏi điều kiện nào.

Nhận thự phản hồi của chúng tôi, ông Phan Nhật Nam đợi ông Nguyễn Hữu Luyện biểu đồng t́nh nhưng vẫn bặt tin v́ lư do đó ông Phan Nhật Nam gửi ra một e mail thứ 2 nội dung như sau:

 

Trích thư số 2 của Nhà Văn Phan Nhật Nam

 

 

“Tôi đă nhận được thư của Anh Hà Văn Sơn và điện thoại sáng ngày 12/1/06. Anh Hà Văn Sơn đồng ư với lịch tŕnh dự tính (scheduled timing) tức là Ngày 4/1/07 Tại TrungTam ASIA/SBTN 10501GARDEN GROVE BLVD. GG, CA92843.

Để nói rơ hơn về Nội Dung Hội Luận , tôi xin lập lại những điều sau:

1/- Hội luận sẽ thực hiện trên nội dung của những tài liệu do HAI ANH HÀ VĂN SƠN VÀ NGUYỄN HỮU LUYỆN cung cấp

2/Căn cứ vào những nội dung ( CỦA MỖI NGƯỜI) trên tôi sẽ đặt ra SÁU (6) CÂU HỎI VÀ MỖI ANH SẼ TRẢ LỜI TRÊN 6 CÂU NÀY

3/Sáu câu hỏi sẽ chuyển đến hai anh trước 7 ngày ( N-7) để hai anh thay đổi hoặc điều chỉnh ( cho đúng với NỘI DUNG CẦN TR̀NH BÀY CỦA HAI ANH) .

BAO TRÙM TRÊN TẤT CẢ SỰ KIỆN LÀ TINH THẦN: HAI ANH LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐĂ, ĐANG CHIẾN ĐẤU V̀ CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA VỚI VỊ THẾ NGUỜỪI LÍNH QUÂN LỰC VNCH ( NÓI CHUNG) VÀ BIỆT KÍCH QUÂN VNCH NÓI RIÊNG - TÔI SẼ ĐIỀU HỢP CHƯƠNG TR̀NH VỚI TINH THẦN NGUYÊN ỦY VÀ BẤT BIẾN NÀY

KINH THƯ

PNNAM

 

Hết trích

 

Ông Nguyễn Hữu Luyện VẪN TIẾP TỤC IM HƠI , LẶNG TIẾNG.Chúng tôi bèn fordward hai lá thư của ông Nam tới e mail của ông Luyện. Qua hai ngày, ông Luyện phản ứng qua lá thư dưới:

 

Ngày 4 tháng 12 năm 2006

Kính thưa: Ông Trúc Hồ

Giám Đốc Hệ Thông Truyền H́nh SBTN

&

Ông Phan Nhật Nam

Vị Mạnh Thường Quân đă nhận lănh trách nhiệm điều hành Đối Chất

 

 

Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn Ông Trúc Hồ, Giám Đốc Hệ Thống Truyền H́nh SBTN, đă chấp thuận lời thỉnh cầu của tôi để cho mở cuộc đối chất với ông Hà Văn Sơn trên hê thống truyền h́nh SBTN trong khuôn khổ của bài “HỒI CHUÔNG BÁO TỬ CHO NGƯỜI TÙ KIỆT XUẤT NGUYỄN HỮU LUYỆN” do chính ông Hà Văn Sơn sáng tác. Xin bầy tỏ ḷng biết ơn của tôi qua thư này..

 

*

* *

 

Kính thưa ông Phan Nhật Nam, tôi xin được phép xưng hô anh và tôi cho vấn đề diễn tả được tự nhiên không bị hàng rào nghi thức g̣ bó. Tôi cũng xin trân trọng tŕnh bày trước dư luận rằng ông Phan Nhật Nam là một trong chín nguyên đơn của vụ kiện WJC thuộc trường đại học Massachusetts Boston. Nếu có quư vị nào lên tiếng phản đối vai tṛ điều hành đối chất của ông Phan Nhật Nam v́ e ngại tính vô tư của ông Phan Nhật Nam th́ xin lên tiếng để Ban Giám Đốc SBTN kịp thời điều chỉnh để tránh mọi dị nghị có thể xảy ra sau này.

Thư anh Nam gửi tôi sai điạ chỉ email nên tới 4 giờ chiều nay December 3, 2006 tôi mới nhận được thư của anh do ông Hà Văn Sơn forward. Xin cảm ơn ông Hà Văn Sơn.

Tôi đả đọc lá thư của anh Nam viết gửi cho ông Hà Văn Sơn và tôi. Theo tinh thần của thư đó, tôi xin nêu lên 3 điểm sau:

I/ Anh Phan Nhật Nam gọi đây là cuộc HỘI LUẬN nhưng theo lời thách thức của ông Kim Âu Hà Văn Sơn, và tôi đă chấp nhận là ĐỐI CHẤT trên hệ thống truyền h́nh SBTN, không phải HỘI LUẬN.

 

II/ Anh Phan Nhât Nam viết:

BAO TRÙM TRÊN TẤT CẢ SỰ KIỆN LÀ TINH THẦN: HAI ANH LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐĂ, ĐANG CHIẾN ĐẤU V̀ CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA VỚI VỊ THẾ NGUỜỪI LÍNH QUÂN LỰC VNCH ( NÓI CHUNG) VÀ BIỆT KÍCH QUÂN VNCH NÓI RIÊNG - TÔI SẼ ĐIỀU HỢP CHƯƠNG TR̀NH VỚI TINH THẦN NGUYÊN ỦY VÀ BẤT BIẾN NÀY

 

 

Người thứ hai Phan Nhật Nam , Kim Âu Hà văn Sơn, Nguyễn Hữu Luyện, Đoàn Hữu Định, Trần văn Chính

 

 

Anh Nam ơi! Anh diễn đạt tư tưởng thật là cao cả, tôi xin nghiêng ḿnh kính phục. Nhưng tôi buộc ḷng phải PHỦ NHẬN ư nghiă cao cả đó trong trường hợp này, giữa ông Hà Văn Sơn và tôi v́ ngày 19-6-1996, ông Hà Văn Sơn được mời vào Thượng Viện Hoa Kỳ để xác nhận chữ kỶ của thân phụ ông ấy trên tấm phiếu nhận tiền tử tuất của ông Hà Văn Sơn. Giấy nhận tiền tử tuất do Hoa Kỳ trả cho thân phụ ông Sơn là bằng chứng chính yếu cho buổi điều trần của ông Tourison để cột chánh phủ Hoa Kỳ vào trách nhiệm bồi thường tiền cho Biệt Kích Nhẩy Bắc v́ Toán của ông Sơn là những Dân Sự Chiến Đấu phục vụ trong các Toán Lôi Hổ do Mỹ phụ trách về mọi mặt. Khi Toán ông Sơn được trao trả sau Hoà Đàm Paris th́ được Mỹ thanh toán tiền lương đầy đủ trong suốt thời gian bị cầm tù ngoài miền Bắc.

Ông Tourison đặt ra một tiền đề là CÁC NHÂN VIÊN DO MỸ XỬ DỤNG ĐĂ TRỞ VỀ TRƯỚC 1975 TH̀ ĐƯỢC TRẢ TIỀN ĐẦY ĐỦ, C̉N NHỮNG NHÂN VIÊN ĐƯỢC VỀ SAU 1975 TH̀ SAO? [ Secret War Secret Army, p. 274]. Chính tiền đề này là ṿng tḥng lọng cột chính phủ Mỹ vào việc bồi thường cho biệt kích nhảy bắc.

Trên đây là lư do v́ sao ông Hà Sơn vào Thương Viện. Nhưng cũng v́ sự có mặt của ông Hà Văn Sơn đă gây một tổn thất vô cùng đau đớn cho QLVNCH khi Thượng Nghị Sĩ Specter gọi ông Hà Văn Sơn là Biệt Kích Việt Nam th́ ông Sơn trả lời ngay tức khắc rằng ông ấy không phải là Biệt Kích Việt Nam, nguyên văn như sau:

Chairman SPECTER: What happened to you during the service you rendered as a South Vietnamese commando?

*[Những ǵ đă xảy ra cho ông trong thời gian ông phục vụ với tư cách là một biệt kích của Miền Nam Việt Nam]

Mr. SON: No, I'm not a South Vietnamese commando

* [Không, tôi không phải là biệt kích của Miền Nam Việt Nam]

Chairman SPECTER: How would you classify or categorize yourself? What would you call yourself?

*[Ông tự xếp loại ông như thế nào? Ông tự nhận ông là ǵ?

Mr. SON: I haven't I only a team member

*[Tôi không có Tôi chỉ là một toán viên] Ông Sơn không hiểu câu hỏi nên trả lời lạc đề

(UNITED STATES SENATE Transcript of Proceedings before the Select Committee on Intelligence. Wednesday, June 19, 1996, page 23, Line 15-21)

Đứng trước báo chí Hoa Kỳ, ông Hà Văn Sơn đă chối bỏ vị trí đích thực và vị trí danh dự của ông ấy là Biệt Kích VNCH.. Bây giờ anh Nam nêu vấn đề QLVNCH giữa tôi với ông Sơn là không đúng. Trong thời gian ở tù ông Sơn cũng đă bộc lộ tâm trạng rơ ràng rồi. Biệt Kích đă nói nhiều về ông Sơn. Do bởi những thực tế đó, tôi và ông Sơn không thể là ĐỒNG ĐỘI..

 

 

 

III/ Xin đổi 6 câu hỏi và 6 câu trả lời do anh Nam nêu ra thành mỗi bên chỉ có 5 phút để tŕnh bày một vấn đề. V́ anh Nam tính mỗi bên 6 câu, thành 12 câu và nếu mỗi câu 5 phút sẽ tṛn 1 giờ đồng hồ. Nhưng nếu không quy định rơ ràng mỗi câu 5 phút, th́ có bên dùng hàng chục phút hoặc hơn nữa cho một câu th́ sẽ hết giờ của những câu sau.

VI/ Ngoài ra tôi xin gửi tới anh Nam một đề nghị quan trọng cần phải được thoả thuận trước khi vào ĐỐI CHẤT::

1.Những dữ kiện do hai bên nêu lên phải được chứng minh bằng tài liệu hoặc nhân chứng. Những lời nói theo cách suy diễn riêng phải được Điều Hợp Viên chặn lại để duy tŕ trật tự cho buổi Đối Chất, nếu không pḥng truyền h́nh sẽ thành cái chợ . Hơn nữa phải dùng thời giờ ngắn ngủi vào việc chứng minh.

2.Vai tṛ nhân của nhân chứng

3.Những nhân chứng ở xa th́ kiểm chứng bằng điện thoại, nhân chứng ở tại vùng Orange County xin mời vào pḥng truyền h́nh để xác nhận diện đối diện với cả hai bên.

4.Các chi tiết cần thiết về 3 điểm trên sẽ bàn lại một cách thiết thực có sự đồng ư của hai bên.

Xin cảm ơn anh Phan Nhật Nam và kính chúc anh luôn vui manh.

Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn Ông Trúc Hồ, Giám Đốc Hệ Thống Truyền H́nh SBTN, và xin kính chúc Ông cùng SBTN thành công và gặp nhiều thuận lợi trên đà phát triển.

 

Kính thư

Nguyễn Hữu Luyện

 

 

***

 

Đọc qua lá thư trên, thực sự chúng tôi thấy thương hại cho cái tầm hiểu biết và cách hành xử đáng khinh bỉ của ông Nguyễn Hữu Luyện. Ông ta đă cùng đồng bọn ra sức bóp méo lịch sử nhưng chỉ trong một đoạn văn ngắn ông Nguyễn Hữu Luyện đă tự mâu thuẫn với tất cả những ǵ ông ta cùng đồng bọn viết ra trước đây: “v́ ngày 19-6-1996, ông Hà Văn Sơn được mời vào Thượng Viện Hoa Kỳ để xác nhận chữ kư của thân phụ ông ấy trên tấm phiếu nhận tiền tử tuất của ông Hà Văn Sơn. Giấy nhận tiền tử tuất do Hoa Kỳ trả cho thân phụ ông Sơn là bằng chứng chính yếu cho buổi điều trần của ông Tourison để cột chánh phủ Hoa Kỳ vào trách nhiệm bồi thường tiền cho Biệt Kích Nhẩy Bắc v́ Toán của ông Sơn là những Dân Sự Chiến Đấu phục vụ trong các Toán Lôi Hổ do Mỹ phụ trách về mọi mặt. (đoạn nghiêng này ông Luyện viết đă thể hiện mâu thuẫn với những ǵ ông ta cố bác bỏ).

 

Bản chất nô lệ và hèn hạ của Nguyễn Hữu Luyện bộc lộ khi tâng bốc, đề cao vai tṛ của Tourison là một anh GI'S  có vợ Tàu, nói được ít tiếng Việt và ăn được cả mắm tôm. Tourison có một thời gian cùng làm việc với luật sư John Mattes, cùng biết về trường hợp BK bị bỏ rơi và có lưu giữ một bản danh sách các toán nên được gọi ra LÀM CHỨNG. Chỉ có thế không hơn, không kém.

 

Nguyễn Hữu Luyện đă đánh giá quá cao Tourison nhưng lại đánh giá quá thấp Ủy Ban T́nh Báo Thượng Viện Hoa Kỳ khi cho rằng :“ Ông Tourison đặt ra một tiền đề là CÁC NHÂN VIÊN DO MỸ XỬ DỤNG ĐĂ TRỞ VỀ TRƯỚC 1975 TH̀ ĐƯỢC TRẢ TIỀN ĐẦY ĐỦ, C̉N NHỮNG NHÂN VIÊN ĐƯỢC VỀ SAU 1975 TH̀ SAO? [ Secret War Secret Army, p. 274]. Chính tiền đề này là ṿng tḥng lọng cột chính phủ Mỹ vào việc bồi thường cho biệt kích nhảy bắc.Sic.

 

Ở đây độc giả chắc hẳn đă thấy rơ sự non kém của Nguyễn Hữu Luyện về phương pháp luận khi ông ta trách móc ông Phan Nhật Nam. Ông Nguyễn Hữu Luyện viết mà không hiểu ḿnh viết cái ǵ. Câu trích của Luyện chứng tỏ những người trong cuộc đều là CÁC NHÂN VIÊN DO MỸ XỬ DỤNG. Điều này cho thấy, ông Nguyễn Hữu Luyện đi học là để kiếm chút khoa bảng dối ǵa mà thôi. Mảnh bằng Bachelor của ông ta đưa vào thực tế chẳng khác ǵ mảnh giấy vệ sinh sau khi ném vào bồn cầu.

 

Thật ra ông Phan Nhật Nam thừa biết vụ kiện “Vietnamese Commandos vs US Government” LÀ VỤ KIỆN CỦA MỘT TẬP THỂ (CLASS ACTION). Sở dĩ phải có cuộc điều trần trước Quốc Hội v́ trong lịch sử của Hoa Kỳ từ thời lập quốc đến thời điểm đó chưa có một vụ nào như vậy nên Tư Pháp mới phải chuyển qua cơ quan LẬP PHÁP giải quyết. Đă có vụ kiện th́ phải có luật sư và nguyên cáo.

Tourison không là NGUYÊN CÁO, chẳng là BỊ CÁO, cũng không phải là luật sư đại diện của NGUYÊN CÁO. Thử hỏi Tourison lấy tư cách nào để đặt tiền đề hay kết luận?

Nguyễn Hữu Luyện chỉ là một gă BK hèn nhát, biển lận, kiến thức nông cạn, đă quay lưng lại với SỰ THẬT, không dám đứng lên Đ̉I HỎI CÔNG LƯ, ngồi chờ sung rụng, lấy tư cách ǵ để phê phán những người dám đứng dậy đấu tranh?

Nguyễn Hữu Luyện ngốc nghếch đến độ không thấy vụ “Vietnamese Commandos vs US Government” là vụ kiện của một tập thể Biệt Kích nên hiển nhiên NHỮNG NGƯỜI CÙNG ĐƯỢC LĂNH TIỀN BỒI THƯỜNG ĐỀU PHẢI LÀ ĐỒNG ĐỘI. (xem phóng ảnh bản tin về cuộc điều trần)

 

 

Đọc những lá thư thiếu cả những kiến thức sơ đẳng của ông Nguyễn Hữu Luyện, chúng tôi có cảm giác như ông ta đang mắc bệnh tâm thần.

Tuy nhiên những hành động vu khoát, bôi nhọ lịch sử của phe nhóm Nguyễn Hữu Luyện buộc chúng tôi phải dạy cho ông Nguyễn Hữu Luyện một bài học về ư tưởng cho rằng Dân Sự Chiến Đấu là (lính đánh thuê) và thế nào là Chính Nghĩa Quốc Gia.

 

Ông Nguyễn Hữu Luyện hết sức đần độn nên cho đến nay cũng không biết rằng thực tế của lịch sử đă chỉ rơ:

Cuộc chiến tranh Việt Nam là một cuộc chiến tranh ủy nhiệm, là cuộc đối đầu của các thế lực quốc tế đương thời. Nhăn quan và kiến thức hạn hẹp của một GĂ VƠ BIỀN như ông Nguyễn Hữu Luyện th́ cho rằng cứ không nhận ḿnh chiến đấu cho Hoa Kỳ là Chính Nghĩa đứng về phía những Người Việt Quốc Gia. Trong khi thực tế lịch sử cho thấy QLVNCH sống nhờ quân viện, khi viện trợ không c̣n VNCH sụp đổ nhanh chóng.

Việc cả hai tập đoàn cầm quyền phải chấp nhận cho các lực lượng ngoại quốc vào tham chiến thể hiện cả hai tập đoàn đều mất tự chủ hay nói đúng hơn đều là những tập đoàn thừa sai cho các thế lực quốc tế trong sự trở ḿnh để tiến hóa của lịch sử nhân loại, (điều này là t́nh trạng chung của các quốc gia nhược tiểu.)

 

Việt Nam ở vào THỜI ĐIỂM ĐÓ từ một vương triều lạc hậu, nô lệ giặc Pháp, nhờ vào sự đổi thay của thế giới sau khi đệ nhị thế chiến kết thúc, BỖNG CHỐC trở thành một quốc gia dân chủ non trẻ. Chịu ảnh hưởng tác động của những chủ thuyết mới, dân tộc Việt Nam bị phân hóa thành hai khối đi theo hai trào lưu tư tưởng đối nghịch để bắn giết lẫn nhau, gây ra hận thù tư tưởng sâu sắc chưa biết đến ngày nào mới chấm dứt.

Bởi cuộc chiến ở Việt Nam về bản chất vốn là một cuộc đối đầu giữa hai ư thức hệ : Tự Do và Cộng Sản. Cho nên trong cuộc chiến Việt Nam, quân dân VNCH không phải chỉ chiến đấu để bảo vệ Tổ Quốc mà c̣n để gỉai trừ tai họa Cộng Sản cho toàn thế giới và đây chính là luận điểm chứng minh việc cầm súng, nhận tiền viện trợ của ngoại bang chỉ là một cách vận dụng tài nguyên quốc tế để bảo vệ nền dân chủ non trẻ của đất nước.

V́ thế tất cả những người cầm súng chiến đấu trong bất kỳ lực lượng nào của Đồng Minh tham chiến thời kỳ Vietnam War cũng vẫn không đánh mất Chính Nghĩa.

 

Chính nghĩa quốc gia không nằm ở chỗ những người lính lănh tiền của ai, cầm vũ khí nhăn hiệu nào mà Chính Nghĩa của Người Việt Quốc Gia thể hiện qua việc đă chọn đúng con đường tiến bộ và phát triển của nhân loại để cương quyết chối bỏ và chống lại chủ thuyết Cộng Sản vô thần, phi nhân.

 

TNS John Mc Cain đă nói rất đúng trong chuyến đi thăm Hà Nội:“Trong cuộc chiến đă qua ở Việt Nam, bọn xấu đă thắng.”

 

 

Để tránh mất thời gian, chúng tôi viết lá thư dưới đây để sau đó giữ im lặng đợi cho đến ngày hẹn bay qua Cali tham dự buổi đối chất.

 

****

 

Kính gửi quư diễn đàn!

Kính gửi ông Nguyễn Hữu Luyện!

 

Qua lá thư hồi âm của ông, chúng tôi tin rằng những bậc thức gỉa đều hiểu rơ tâm trạng của ông ngày hôm nay ra sao?

Chúng tôi đă chiều ư ông gần như hoàn toàn. Khi ông Phan Nhật Nam lên tiếng, tôi cũng đă đồng ư nhưng nói rằng tôi chỉ muốn (đối chất) và thời lượng 30 phút quá ít. Ông Phan Nhật Nam phải ngưng lại để chờ ư kiến của ông Trúc Hồ.

Ông và phe đảng lợi dụng thời gian bế tắc (do chính ông gây ra) để vu chụp, chửi bới, lăng mạ tất cả những người không đồng ư với phe nhóm ông trên diễn đàn.

Chúng tôi đă buộc ḷng nhắc nhở ông hăy giữ tư cách không nên lạm dụng những lá thư qua lại để đả kích nhau.

Việc tôi đă nhận lời, đồng thời chuyển thư của ông Phan Nhật Nam thay mặt SBTN MỜI ÔNG và CHÚNG TÔI tham dự buổi Hội Thoại đă thêm một lần nữa chứng minh: chúng tôi rất quang minh chính đại trong lời nói cũng như việc làm.

Hơn ai hết, chúng tôi hiểu ông Phan Nhật Nam có thiện ư với ông và là bạn của cả hai bên.

Chúng tôi không hề sợ hăi sự thiên lệch nào nên đă lấy vé phi cơ, thuê xe và khách sạn .

Chúng tôi đă phải sắp xếp để đến Orange County ngày 3 tháng giêng 2007 và sẽ có mặt tại SBTN đúng hẹn 4 tháng giêng 2007 dù rằng những ngày thứ tư, thứ năm, chúng tôi không được phép rời toà báo hàng chục năm nay.

Thật ra chúng tôi không hài ḷng về việc Hội Thoại và đưa trước câu hỏi v́ như thế tạo điều kiện cho ông đọc câu trả lời cho qua chuyện. Nhưng chúng tôi ư thức rằng ḿnh không có quyền đ̣i hỏi đài SBTN thay đổi chủ trương của họ. SBTN là chủ đài, ông Phan Nhật Nam là host điều hợp chương tŕnh. Ông Phan Nhật Nam muốn ǵ, chúng tôi chấp nhận hết. Chúng tôi chẳng làm cái chuyện kèo nài tiền đề một cách chủ quan như ông.

Chúng tôi buồn v́ ông đă không thể hiện được vai tṛ của một “tân học gỉa”

Qua lá thư này, một lần nữa, chúng tôi biết và những bậc thức gỉa biết : Ông Nguyễn Hữu Luyện đă cố t́nh trốn tránh.

Dầu sao, chúng tôi cảm ơn ông đă giúp cho chúng tôi bằng chứng xác tín về hành động bôi nhọ lịch sử của ông và phe đảng. Chúng tôi đă không lầm, chúng tôi không có lỗi khi v́ tự vệ, bảo vệ sự thật mà phải nói lên NHỮNG SỰ THẬT KHÔNG NÊN NÓI RA.

Ông có đến Onrange County hay không, đối với chúng tôi điều này không c̣n quan trọng nữa.

Thủ tín và thể hiện sự tôn trọng với VHN - TV ngoài việc lên SBTN cùng ông Phan Nhật Nam, chúng tôi cũng mong mỏi VHN - TV thuận cho chúng tôi tŕnh bày đến tận cùng của SỰ THẬTvà có lời cảm ơn nơi đă tiên phong thực hiện đạo tắc truyền thông hai chiều trên truyền h́nh.

Đứng trên phạm trù triết học của SỰ VIỆC:

Ông Nguyễn Hữu Luyện là CHỦ THỂ của HÀNH VI PHẢN QUỐC, PHẢN ĐỒNG ĐỘI, PHẢN ĐÀN EM.

Chúng tôi, Kim Âu Hà văn Sơn chỉ là KHÁCH THỂ, đây cũng là vị trí của toàn bộ khán thính gỉa.

Sự nhận định và phê phán của chúng tôi nếu có NẶNG hay NHẸ cũng vẫn là NHẬN ĐỊNH KHÁCH QUAN.

Bản thân ông là CHỦ THỂ nằm vào thế phải BIỆN MINH, ông có tài giỏi đến đâu cũng vẫn chỉ là Ư KIẾN CHỦ QUAN của người đă PHẠM TỘI.

Ông trốn tránh là phải, chúng tôi không ngạc nhiên nhưng kể từ nay tất cả những tṛ đấu tố, vu chụp, bịa đặt, những tṛ “lộng gỉa thành chân”, những hành động bá đạo của phe nhóm ông không c̣n mảy may gía trị.

Vừa qua, chúng tôi đi xem phim “Déja Vu”, một cuốn phim gỉa tưởng trong đó bằng máy móc tân kỳ nhân vật chính đă trở lại quá khứ và muốn thay đổi nó.

Kết thúc cuốn phim là quá khứ đă thay đổi như ước nguyện của vai chính nhưng khách quan khán gỉa đều thấy SỰ THẬT vẫn là SỰ THẬT.

Thật ḷng lúc đó chúng tôi nghĩ tới ông (Nguyễn Hữu Luyện). Giới thiệu phim này với ông, mong ông đi xem để nh́n thấy sự vô vọng của nhân loại trong toan tính đổi thay những ǵ đă trở thành lịch sử.

 

Kính chúc ông an mạnh

Atlanta 11:08 ngày 4 tháng 12 năm 2006

Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

xem phần 1 >>>>>>>>>

 

xem tiếp phần 2>>>>>>

 

xem tiếp phần 3  >>>>>

 

 

 

 

 

 

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA ֎ Lam vs Ngo

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: