MINH THỊ

Dân tộc Việt Nam không cần thắp đuốc đi t́m tự do, dân chủ, nhân quyền ở Washington, Moscow, Paris, London, Péking, Tokyo. Đó là con đường của bọn nô lệ vọng ngoại, làm nhục dân tộc, phản bội tổ quốc, đă đưa đến kết thúc đau thương vào ngày 30 – 4- 1975 và để lại một xă hội thảm hại, đói nghèo lạc hậu ở Việt Nam gần nửa thế kỷ nay..Đă đến lúc quốc dân Việt Nam phải dũng cảm, kiên quyết đứng lên dành lại quyền quyết định vận mạng của đất nước. Kim Âu

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

֎֎֎֎֎֎

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Secret Army Secret War

֎ CIA Giải mật

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP

֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế

 

 

♣♣♣♣♣♣

 

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008

֎ 10-2008 ֎ 11.2008 ֎ 11-2008

֎ 12-2008 ֎ 01-2009 ֎ 02-2009

֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009

֎ 09-2009 ֎ 10-2009 ֎ 11-2009

֎ 12-2009 ֎ 01-2010 ֎ 03-2010

֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010

֎ 10-2010 ֎ 11-2010 ֎ 12-2010

֎ 01-2011 ֎ 02-2011 ֎ 03-2011

֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011

֎ 10-2011 ֎ 11-2011 ֎ 12-2011

֎ 01-2012 ֎ 06-2012 ֎ 12-2012

֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014

֎ 03-2015 ֎ 04-2015 ֎ 05-2015

֎ 12-2015 ֎ 01-2016 ֎ 02-2016

֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016

֎ 12-2016 ֎ 01-2017 ֎ 02-2017

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Diễn Đàn ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

   

 

 

 

 

 

 

v White House v National Archives v

v Federal Register v Congressional Record

v USA Government

v Associated Press v Congressional Record

v Reuter News v Real Clear Politics  

v MediaMatters v C-SPAN v.

v Videos Library v Judicial Watch v

v New World Order v Illuminatti News   

v New Max v CNSv Daily Storm v

v Observe v American Progress  v

v The Guardian v Political Insider v

v Ramussen Report  v Wikileaks  v

v The Online Books Page v

v American Free Press v

vNational Public Radio v

v National Review - Public Broacast v

v Federation of Anerican Scientist v

v Propublica v Inter Investigate v

v ACLU Ten  v CNBC v Fox News v

v CNN  v FoxAtlanta v

v Indonesian News v Philippine News v

v Nghiên Cứu Quốc Tế  v Nghiên Cứu Biển Đông 

v Thư Viện Quốc Gia 1 vThư Viện Quốc Gia 

v Học Viện Ngoại Giao  v Tự Điển Bách Khoa VN  

v Ca Dao Tục Ngữ v Học Viện Công Dân

v Bảo Tàng Lịch Sử v Nghiên Cứu Lịch Sử v

v Dấu Hiệu Thời Đại v Viêt Nam Văn Hiến   

v QLVNCH v Đỗ Ngọc Uyển  v

v Thư Viện Hoa Sen v Vatican?

v Roman Catholic  

v Khoa HọcTV  v Sai Gon Echo v

v Viễn Đông v Người Việt v Học Xá

v Việt Báo  v Việt List  v Xây Dựngv

v Phi Dũng v Việt Thức v Hoa Vô Ưu

v Đại Kỷ Nguyên v Việt Mỹv

v Việt Tribune v Saigon Times USA v

v Người Việt Seatle v Cali Today v

v Dân Việtv Việt Luận v Thơ Trẻ v

v Nam Úcv DĐ Người Dân

v Tin Mới vTiền Phong v Xă Luận vvv

v Dân Trí v Tuổi Trẻv Express v

vLao Động vThanh Niên vTiền Phong

v Tấm Gương

vSài G̣n v Sách Hiếm v Thế Giới  v Đỉnh Sóng

vChúng Ta  v Eurasia  v ĐCSVN v Bắc Bộ Phủ

v Nguyễn Tấn Dũng v Ba Sàm

v Văn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh v TPBVNCH v1GĐ/1TPB v Bia Miệng ♣♣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUNDBITE:

 

"Right now I fight not only for my honour, not only for money but also for the future of America that is exactly what I want to see in the United States of America because I think this nation is the best nation of humans."

 

Ha Van Son, Former South Vietnamese Commando. June 19/1996

 

 

 

 

 

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ... Wednesday, June 19, 1996

 

 

 

SỰ THẬT VỀ VỤ

 

BIỆT KÍCH CẢM TỬ KIỆN CHÍNH PHỦ HOA KỲ

 

KẾT THÚC TẠI QUỐC HỘI

 

VIETNAMESE COMMANDOS vs US GOVERNMENT 

 

 

Vạch trần âm mưu bôi nhọ những Anh Hùng Quốc Gia của Việt Cộng và bọn nằm vùng

 

 

Kim Âu

May 22 - 2006

 

 

 

 

Giữa trời Bắc Mỹ hiên ngang

Viết lại lịch sử, vẻ vang giống ṇi

Ngược gịng mệnh nước nổi trôi

Khí hùng Lạc Việt ngút trời Tự Do

 

Kim Âu

19/6/1996

 

 

 

 

 

 

 

SỰ THẬT KHÁCH QUAN

 

Đối với chúng tôi và tập thể những người thuộc Vietnamese Commandos Group. Lê Ngung là một tên phản bội lại chính lương tâm của hắn, phản bội và làm hỏng cuộc đấu tranh của tuyệt đại bộ phận anh em Biệt Kích. (đọc Miami! Gian Hùng Lộ Mặt  đăng tải trên Chính Nghĩa). Việc tên hèn hạ và toán của hắn mưu định chúng tôi đă biết trước hai tháng, khi Lê Ngung gọi điện thoại khắp nơi để t́m đồng minh. Tiếc thay chẳng có ai ủng hộ hắn và tŕnh độ của Lê Ngung lại hết sức giới hạn. Do đó tôi không ngạc nhiên và sự thật bài viết bịa tạc để bôi nhọ chúng tôi của nhóm Tourison -Lê Ngung chẳng có ǵ đáng kể ngoài việc nó sẽ giúp cho chính tôi một cơ hội để hâm nóng lại một Sự Kiện Lịch Sử.

Tŕnh độ của nhóm người này dù có sự tham gia của Tourison, và một đám tên bồi bút vẫn quá yếu, viết lách non cơ, không đủ kiến thức và hiểu biết  nên không thể thay đổi được SỰ THẬT. 

Chúng đă làm tṛ cười khi cố t́m mọi cách để chứng minh Hà văn Sơn là Biệt Kích Lôi Hổ, sau đó lại bảo Hà văn Sơn là Biệt Kích Giả điều này đồng nghĩa Biệt Kích Lôi Hổ là Biệt Kích Gỉa. Cuối cùng nhóm này cho Lê Ngung tự nhận, tự phong là Đại Diện Biệt KíchThật và tội là Đại Diện Biệt Kích Giả.

Kết cục chúng chẳng nói lên được điều ǵ có giá trị ngoài việc trắng trợn bóp méo SỰ THẬT, bóp méo LỊCH SỬ, tạo ra một lớp hỏa mù nhằm ḷe bịp những người không có điều kiện tiếp cận sự thật để đạt mục đích nhất thời phục vụ âm mưu bôi nhọ những Anh Hùng Quốc Gia theo yêu cầu của Việt Cộng.

 

Qúy độc giả đă biết vụ Vietnamese Commandos vs US Government đă thắng lợi và đi vào lịch sử gần 10 năm trong vinh quang bất khả tư nghị (19/6/1996 to 2006). Đây là một Sự Kiện Lịch Sử "không tiền khoáng hậu" về Vietnam War khi nhân vật Hà văn Sơn  đă làm nên lịch sử qua cuộc đấu tranh nhằm Viết Lại Lịch Sử (đă tuyên bố vào ngày 29/10/1995), mục đích xóa bỏ những định kiến sai trái, xuyên tạc sự thật của bọn phản chiến, bọn Việt Cộng và của chính phủ Hoa Kỳ về chiến tranh Việt Nam.

 

Theo tài liệu LỊCH SỬ "Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ... Wednesday, June 19, 1996 (1997)"

 

Hà văn Sơn là một con người có thật của lực lượng Biệt Kích Lôi Hổ phục vụ công tác của Oplan 35 được cựu tướng Singlaub xác nhận ở ḍng cuối trang 17: "He was a member of OP 35......And OP 35 was infact an American commanded organization which did cross border operations in  LAOS".  Ông ta là thành viên của OPLAN 35...Và OP 35 là một tổ chức chỉ huy bởi Mỹ  đă thực hiện nhiều công tác hành quân xuyên qua biên giới Lào ".(xem phóng ảnh 1) 

 

 

Lịch sử là ĐỊNH MỆNH v́ thế - Con người của LỊCH SỬ có thể là một người đi lạc. Chẳng vậy mà lư thuyết gia Nguyễn Mạnh Côn đă viết “ LẠC ĐƯỜNG VÀO LỊCH SỬ” và rồi thêm nữa “ĐEM TÂM T̀NH VIẾT LỊCH SỬ”. Quả thật: “Lịch sử chỉ có thể h́nh thành bởi những con người có tâm t́nh với LỊCH SỬ.”

VÀ KHI MỘT SỰ KIỆN ĐĂ TRỞ THÀNH LỊCH SỬ th́ tất cả mọi vấn đề vướng mắc sẽ sớm được giải đáp bằng chứng liệu LỊCH SỬ.

NGÀY 19 - 6 -1996 là một cột mốc LỊCH SỬ và tôi cũng thấy vui khi Tourison tham chiến giúp đưa ra một vài ḍng trích dẫn văn bản cuộc điều trần trước Ủy Ban T́nh Báo của Thượng Viện Quốc Hội Hoa Kỳ của Vietnamese Commandos Group HAY C̉N GỌI LÀ The Lost Army Commandos. Ở đây Tourison đă tự biến ḿnh thành một tên lưu manh khi dấu biến trang viết việc Tourison xác định Hà văn Sơn tự nghe và nói tiếng Anh được. (xem phóng ảnh trang 21, ḍng 20.) Nguyên văn Tourison nóí : He speaks English. If you keep the questions simple and direct. Senator, he will pick up. 

 

 

 

Tiếc thay cho Tourison đă bán rẻ nhân cách (nhổ ra liếm lại) khi nói xấu tôi và đưa cái vốn Anh Ngữ vào cửa miệng của Lê Ngung một cách bất xứng.

 

* Lê Ngung chính là người tôi đă nhường cho điều trần nhưng hắn tự biết thuộc ṇi vô học, đầu tôm - hắn c̣n kém tôi quá xa dù đến Hoa Kỳ trước 9 năm - nên đành chịu lép vế ngồi cùng anh em trong đoàn BK dự khán buổi Hà văn Sơn điều trần. Cách đây 10 năm chúng tôi đă ghi lại trong bài tường thuật "Tiếng Nói Công Lư".

 

trích Tiếng Nói Công Lư -

 

“Đứng trước văn pḥng Thượng Viện chờ những người chậm bước đi sau. Nh́n xuống tôi thấy Lê Ngung đang đi trong đám anh em. Thoắt đó đă mười mấy năm. Bè bạn gặp nhau tay bắt mặt mừng nhưng cũng không tránh khỏi ngậm ngùi, chua xót cho nhau. Thời gian độc ác, vô t́nh hủy hoại tất cả..

Nói chuyện với nhau vài câu, tôi đưa ư kiến : “Không gặp th́ thôi, bây giờ gặp Ngung ḿnh muốn bạn thay ḿnh làm công tác điều trần v́ dù sao bạn cũng đă qua đây trước ḿnh cả chục năm rồi”

Ngung thoái thác và thú nhận :

-”Sơn đảm nhiệm việc điều trần đi. Ḿnh cũng có nhiều chữ không chắc hiểu được, vả lại Sơn lư luận vững vàng, tự tin và hoạt bát hơn ḿnh nhiều đừng đẩy qua, đẩy lại hỏng việc”

hết trích: (anh em trong đoàn Atlanta gồm 14 người ai cũng công nhận đó là SỰ THẬT)

 

                     

 
Đứng Đầu Ngọn Gió by kimau

 

                             

Trong bài viết của nhóm Lê Ngung- Tourison bảo tôi không phải là người đại diện gia đ́nh Biệt Kích (hay Vietnamese Commandos) mà là tự xưng. Thật ra trong một SỰ VIỆC CÓ TÍNH CHẤT LỊCH SỬ nếu chúng tôi chỉ đi có một ḿnh tất nhiên sẽ khó nói ḿnh là đại diện cho ai ngoài chính ḿnh. Mặc dù tôi cũng chẳng cần mấy chữ đại diện biệt kích v́ nào có được bổng lộc, lợi ích hay hănh diện ǵ nhưng sự thực vẫn phải là sự thực nhất là SỰ THẬT LỊCH SỬ..

 

thực tế tại thượng viện cho thấy tổng số có 16 người, ngoài Kim Âu Hà văn Sơn  là thành viên duy nhất của OP 35 CHÍNH THỨC ĐIỀU TRẦN, c̣n lại 15 người thuộc OP 34A chỉ im lặng ngồi trong hàng ghế dự khán để chứng kiến, và người cầm đầu đưa đoàn Biệt Kích từ Atlanta đến dự khán buổi điều trần chính là tôi, Kim Âu Hà văn Sơn.

 

Thật là "nói với đầu gối" c̣n hơn. khi người đứng ra điều trần đem lại quyền lợi cho một tập thể th́ không phải là ĐẠI DIỆN mà một ông chỉ đến dự khán ngồi câm như thóc suốt buổi xem ông Hà văn Sơn làm việc với quốc hội, ngày nay lại xông ra sống chết đ̣i hai chữ ĐAỊ DIỆN chẳng hiểu để làm vốn kiếm ăn hay làm… thằng điên, thằng khùng ..chịu không ai hiểu nồi v́ sự việc đă qua cả chục năm.

 

Nếu như Kim Âu Hà văn Sơn không phải là đại diện của Vietnamese Commandos th́ sao đại diện (dởm) LÊ NGUNG không lên tiếng, không điều trần mà cứ ngồi câm như hến vậy?

 

Chuyện đơn giản nhất là khi một cộng đồng, một tổ chức nào tập hợp làm việc th́ nhân vật chính (chủ tịch hay người đứng đầu) mới là người phát ngôn. Chỉ có bọn ngu đần, dốt nát thậm tệ như đám Lê Ngung mới dám xem thường thiên hạ để làm chuyện CƯỠNG TỪ ĐOẠT LƯ ĐỐI VỚI MỘT SỰ KIỆN LỊCH SỬ.

Phải chăng Lê Ngung ngày nay nhận được lệnh của Tổng Cục Phản Gián Việt Cộng và bọn Kháng Chiến Ma, Việt Tân để bịa đặt, vu chụp những Anh Hùng Quốc Gia.

 

Nhưng Lê Ngung và Tourison quá chủ quan tưởng rằng tôi không lưu giữ những chứng từ văn bản gốc. Và đây là sự thực, Tourison hăy dịch cho Lê Ngung văn bản này.

 

Trích dẫn: Lá thư của Chủ Tịch Ủy Ban T́nh Báo Thượng Viện gởi Luật Sư John Mattes

(Xem phóng ảnh 1 và đọc nguyên văn phần dưới:

 

 

 

United States Senate Select Committee On Intelligent

June 18 , 1996

 

Mr. John Mattis

1401 Brickell, Suite 800

Miami, Fl. 33131

 

Dear Mr. Mattis:

          

We understand that you represent 281 former Vietnamese commandos seeking compensation from the U.S. government for the years they spent in North Vietnamese prison. Recently declassified Department of Defense documents raise troubling questions about the United States government's role in the covert military operation that infiltrated these commandos into North Vietnamese territory during the Vietnam War.

The Senate will be asked in the near future to consider legislation to provide these men, or their heirs, with compensation. The Committee has scheduled a public hearing for June 19, 1996, to examine the circumstances giving rise to the commandos' claims. The Committee plans to hear testimony from the Senators sponsoring legislation to compensate the commandos, officials from the Administration, and various individuals familiar with the operation. It also would be useful to hear from the commandos themselves. In this regard, we would appreciate any assistance you can provide in arranging for a group of the surviving commandos to participate in the Committee's hearing. If you are able to secure their attendance please inform the Committee of the names of those who will attend and ask them to select a single spokesperson for the group.          

Any questions regarding this hearing may be directed to Mr. Charlie Battaglia, the Committee staff director, at 202/224-1700.

 

Thank you for your assistance in this matter.

Sincerely,

Arlen Specter

Chair man

Bob Kerrey

Vice Chairman

 

Chúng tôi xin tạm dịch câu cuối cùng để chứng minh SỰ THỰC chính Hà văn Sơn là người được chọn là phát ngôn nhân duy nhất cho nhóm.

 

If you are able to secure their attendance please inform the Committee of the names of those who will attend and ask them to select a single spokesperson for the group.

Nếu ông có thể bảo đảm sự có mặt của họ hăy vui ḷng báo Ủy Ban danh sách của những người sẽ tham dự và bảo họ chọn ra một phát ngôn nhân duy nhất cho cả nhóm.  

Như vậy căn cứ vào thực tế có lẽ mọi người đều hiểu người thay mặt lực lượng Biệt Kích chính thức vào điều trần đem lại thành công là ông Hà Văn Sơn - người Đại Diện Biệt Kích.

Trường hợp ông Lê Ngung ngày nay có thể từ gầm giường chui ra tự nhận là Đại Diện Biệt Kích đó là quyền tự  do của ông ta nhưng ông Lê Ngung này không làm được một điều ǵ cho Biệt Kích, ngoài một chuyện rất đặc biệt và kỳ lạ đến kỳ cục là sau khi ông Kim Âu Hà văn Sơn làm xong việc đă hơn chục năm; những tên Biệt Kích bất tín và bản thân ông Lê Ngung quỵt tiền luật sư đă lănh tiền bồi hoàn xài hết nay bỗng giật ḿnh tỉnh giấc, t́m mọi cách để dèm pha, nói xấu, trắng trợn bịa đặt, xuyên tạc đời tư cá nhân và SỰ THẬT LỊCH SỬ khi cho rằng người đă làm cho ông được lănh tiền không phải là người đại diện cho Vietnamese Commandos.

Nhóm Lê Ngung c̣n đưa lên một phóng ảnh để làm bằng chứng nhằm cho mọi người biết rơ hơn Hà văn Sơn đă nói ǵ trước Uỷ Ban T́nh Báo Thượng Viện Hoa Kỳ. 

Thật tội nghiệp cho những kẻ biển lận! V́ nội dung phóng ảnh đính kèm chứng minh cho mọi người thấy Hà văn Sơn quả là nhân vật chính đă nói đạt yêu cầu để chiến thắng. Lê Ngung được Tourison cung cấp cho một trang tài liệu nhưng chúng tôi th́ sở hữu nguyên bản v́ đó chính là TÀI LIỆU LỊCH SỬ CỦA MỘT SỰ VIỆC ĐĂ TRỞ THÀNH LỊCH SỬ VÀ NHU THẾ NGƯỜI ĐẠI DIỆN BIỆT KÍCH ĐỨNG RA ĐIỀU TRẦN LÀ HÀ VĂN SƠN ĐĂ LƯU DANH THIÊN CỔ.

Việc đưa phóng ảnh này lên thực ra là KHEN và xác nhận bản lĩnh của ông Hà văn Sơn. Chúng tôi thành thực cảm ơn sự khờ khạo, quờ quạng, ngu đần của mấy tên trong nhóm Lê Ngung, Nguyễn Huy Khoan,  Trần Văn  Qúy , Vũ Viết Tinh và Nguyễn Như Ánh.. - những kẻ đă phản bội lại cuộc đấu tranh cho quyền lợi xứng đáng hơn của anh em BK.

 

(xem phóng ảnh 2)

 

 

 

Ghi chú:  tốc kư viên do nghe không rơ nên có nhiều chỗ đánh sai như:  tên Jim Vernon Dexter .Tên đúng là Jim Ronald Dexter. Frank Cius thành Frank Curst. Câu nói Dexter đă chết ở Thanh Hóa, Bắc Việt v́  Cộng sản đánh ông ta (beat him) trở thành (dead him). "We are glad to be here" trở thành "we made to be here"

 

Sự thực căn cứ theo báo chí, truyền thông và truyền h́nh và văn bản của Quốc Hội Hoa Kỳ cho thấy: trong cuộc điều trần của Vietnamese Commandos Group trước United States Senate Select Committee On Intelligent vào ngày 19 - 6 - 1996, chỉ có Hà văn Sơn là Đại Dịên Đích Thực và Duy Nhất.

 

Lê Ngung chỉ là một gă vô danh ngồi thu ḿnh trong đám đông dự khán, hoàn toàn không được nhắc tới. Vậy Lê Ngung ông Đại Diện Biệt Kích thật chỉ để ngồi câm miệng hến hay sao? Những thượng nghị  sĩ tổ chức điều trần để cho Đại Diện Biệt Kích lên tiếng mà ông Lê Ngung chẳng được gọi lên điều trần th́ ông đại diện cho ai? Ai là kẻ mạo danh?.

(Nhóm Tourison và Lê Ngung c̣n thắc mắc ǵ không?).

 

 

Và thêm nữa - xem phóng ảnh 3

 

 

 

 

Lá thư đề ngày 15 tháng 7 của United States Senate Select Committee On Intelligent do Kathleen P. Mc Ghee, Chief Clerk gởi Luật sư John Mattes nhờ chuyển cho Hà văn Sơn bản nháp (draft) để đọc, hiệu đính và chuyển trả lại cho bà làm bản lưu nhưng lá thư này măi đến tháng 10 - 1996 chúng mới nhận được (đă quá hạn 30 ngày) nên không c̣n hiệu lực.

 

July 15

Mr. John Mattis

1401 Brickell, Suite 800

Miami, Fl. 33131

Dear Mr. Mattis:

            Attached is a draft copy of the testimony of Mr. Ha Van Son on June 19, 1996 before the Select Committee on Intelligence. Please review the transcript and make any necessary editorial corrections to his remarks and return the transcript to me by August 12, 1996.

            Thank you for your assistance.

                                                                                    Sincerely,

 

Kathleen P. Mc Ghee

Chief Clerk

 

Nhóm Tourison và Lê Ngung tiếp tay bọn lưu manh bóp méo LỊCH SỬ nhưng chúng đă lầm.

Kim Âu Hà văn Sơn: Một người con đất Việt từ đáy mộ lao tù bước ra đă biết góp chút tâm t́nh cho lịch sử của dân tộc tất đủ trí năng để biết bao giờ và lúc nào cần thiết để làm sáng tỏ SỰ THẬT.

 

Mức độ lưu manh càng trắng trợn khi bọn người này bỏ hai chữ ĐẠI DIỆN để chỉ giữ lại ba chữ "Biệt Kích Thật" và "Biệt Kích Gỉa". Làm ǵ có chuyện “Biệt Kích Giả hay Biệt Kích Thật” hở ông Tourison.

 

Chỉ có một SỰ THẬT trong văn bản của Quốc Hội (US Senate )

 

 

 

SPECIAL REPORT OF THE

SELECT COMMITTEE ON INTELLIGENCE

UNITED STATES SENATE

JANUARY 4, 1995 TO OCTOBER 3, 1996

 

trích dẫn trang 23:

 

VIETNAMESE COMMANDOS

 

The Committee held a hearing on June 19, 1996, to hear testimony regarding a Vietnam-era covert action program. This operation, funded and supported by the United States, sent several hundred Vietnamese commandos into North Vietnam on espionage and sabotage missions. Nearly all of these commandos were killed or captured by the North Vietnamese. Those who were captured were not released in 1973 following the Paris peace agreement and spent as long as twenty years in North Vietnamese jails. Recently declassified documents and statements made by individuals involved with this program suggested that in 1964 U.S. officials directing the operation began declaring these men as killed-in-action so that the captured commandos could be dropped from the program's payroll. In a case in the U.S. Court of Claims, 281 of these commandos sought payment from the U.S. Government for the time they spend in prison.

After the Committee's hearing, Senators John Kerry and John McCain offered an amendment to the Defense Authorization Bill to provide these men, or their heirs, with compensation. The Administration, without reference to any outstanding legal issues, supported the Kerry-McCain amendment. This provision was included in the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 1997 signed by President Clinton. The Department of Defense Appropriations Conference Report contained identical language and provided up to $20 million for payment of the claims.

Định nghĩa đầu tiên và sau cùng về Vietnamese Commandos như trong tài liệu làm nền tảng của VCCC đă chỉ rơ :

 

Trích dẫn :

 Interim Report to Congress

Payments to Certain Persons Captured and Interned by North Vietnam

commonly referred to as the Vietnamese Commandos

 

I. BACKGROUND

Section 657 of the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 1997 (Public Law 104-201) requires the Secretary of Defense to report to Congress regarding the payment of claims by the Department of Defense (DoD) to certain persons captured and interned by North Vietnam. These persons are commonly referred to as the 'Vietnamese Commandos.' This provides an initial status report. A final report will be provided when payments have been completed.

Section 657 authorizes payments to a person who was captured and incarcerated by the Democratic Republic of Vietnam as a result of participation in operations conducted under OPLAN 34A or its predecessor. It also authorizes payments to a person who served as a Vietnamese operative pursuant to OPLAN 35, was captured and incarcerated by North Vietnamese forces as a result of OPLAN 35 operations in Laos or along the Lao-Vietnamese border, and remained in captivity after 1973. Should the Commando no longer be living, payments are authorized to the surviving spouse, and if none, to the surviving children in equal shares.

 

Tuy nhiên không phải đợi đến thời điểm thắng lợi rồi chúng tôi mới hiểu rơ Cuộc Chiến Tranh Bí Mật Chống Hà Nội. Bằng cớ là ngày 29 - 10 - 1995 trong buổi ra mắt “ Secret Army Secret War” đầu tiên và trang trọng nhất so với (Nam - Bắc Cali) của ông Tourison . Tôi - Hà văn Sơn - đă thay mặt 19 anh em trong Gia Đ́nh Biệt Kích Cảmn Tử ( The Lost Army Commandos) đọc bài diễn văn chính tôi viết với tựa đề :

 

 
Viết Lại Lịch Sử (Secret Army Secret War) by kimau

Up-to-the minute news videos.

  

 

“Bí Mật Về Những Người Lính Một Thời Bị Lăng Quên” như sau,

 

trích :

BÍ MẬT VỀ “NHỮNG NGƯỜI LÍNH MỘT THỜI BỊ LĂNG QUÊN”

 

Diễn văn đọc trong ngày ra mắt 29 - 10 - 1995 tại Georgia

 

 

Kính thưa Quư vị!

 

Trước tiên, tôi thay mặt cho toàn thể những gia đ́nh BKCT Tại Atlanta nói riêng và toàn thể Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ nói chung bày tỏ niềm hân hoan trước thịnh t́nh của quư vị đại diện các hội đ̣an, các cơ quan truyền thông, báo chí, các nhân sĩ Việt Mỹ, các chiến hữu, thân hữu đă hiện diên trong buổi nói chuyện ngày hôm nay.

Hơn hai mươi năm trôi qua, chiến tranh Việt Nam đă kết thúc một cách quá đau ḷng.

Đối với cà hai dân tộcViệt Mỹ, sự kiện đó đă trở thành thảm họa và cho đến nay lịch sử của cuộc chiến tranh đó vẫn c̣n những bí mật cần phải được soi sáng,. Tại diễn đàn này, hôm nay, chúng ta cùng nhau ôn lại trang sử cũ.

Kính thưa quư vị!

Hơn ba thập kỷ đă qua, câu chuyện về những người Biệt Kích Cảm Tử (COMMANDOS) ĐƯỢC COI NHƯ LÀ MỘT HUYỀN THOẠI. HƯ và THỰC lẫn lộn.

Huyền thoại đó đă bị vùi sâu vào bóng đêm của lịch sử trong một âm mưu nhằm xóa bỏ sự hiện diện của một đạo quân bí mật đă tiến hành một cuộc chiến tranh bí mật, trong đó một bộ phận nhằm lật đổ chế độ Cộng Sản tại Việt Nam để giành lại phần đất thân yêu đă bị nhuộm đỏ (Oplan 34 A), phần c̣n lại thực hiện những công tác ngoài biên cương nhằm ngăn chặn, hạn chế sự xâm nhập của Cộng quân qua con đường máu, gây cho chúng những tổn thất kinh hoàng.( Oplan 35)

 

Sau 1975, huyền thoại đó hoàn toàn đi vào quên lăng.

 

Nhưng thời gian gần đây đột nhiên các cơ quan truyền thông báo chí hướng sự chú ư tới những thông tin về những người trở về từ cơi chết sau hàng chục năm dài bị tù tội, đày đọa trong những nhà tù khủng khiếp của Cộng Sản Việt Nam.. Sự kiện này không chỉ giới hạn trong phạm vi Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ mà c̣n gây chấn động dư luận toàn thế giới.

Nổi bật nhất là hai vấn đề:

Thứ nhất: Một số Thượng Nghị Sĩ, Tướng Lănh trong quân đội Hoa Kỳ trước đây từng là cấp chỉ huy của những người BKCT Việt Nam lên tiếng yêu cầu Bộ Ngoại Giao cấp chiếu khán nhập nội cho toàn thể BKCT c̣n bị kẹt lại ở Việt Nam.

Thứ Hai:Luật Sư John Mattes thay mặt cho toàn thể BKCT Việt Nam đệ đơn vào ṭa án bồi thường của liên bang yêu cầu ṭa án buộc cục t́nh báo trung ương Mỹ (CIA) và cục t́nh báo Bộ Quốc Pḥng (D IA) phải bồi hoàn cho những người c̣n sống cũng như cho những người thừa kế của những BKCT đă chết trong oan khuất.

 

Kính thưa Quư Vị!

 

Chiến tranh Việt Nam đă lui vào quá khứ, tất cả mọi người đều muốn quên đi thất bại đau đớn đó để suy t́m một phương thức hành động mới cho tương lai. Nhưng chúng ta sẽ làm được ǵ khi lịch sử vẫn c̣n những vấn đề phải che đậy , dối trá.

Chiến tranh Việt Nam không thể và không bao giờ là một cuộc nội chiến như CIVIL WAR của Hoa Kỳ trước đây. Thực chất đó là một cuộc chiến tranh Ư Thức Hệ giữa hai hệ thống ư thức: TỰ DO và CỘNG SẢN mà bất hạnh thay Tổ Quốc của chúng ta lại trở thành một băi chiến trường , thành nơi đọ sức. V́ vậy, chiến đấu cho tổ quốc của chúng ta không chỉ giới hạn trong biên giới của quốc gia mà chính là giải trừ tai họa cho toàn thế giới.

Từ giao điểm của hai luồng tư tưởng:

1/ Tinh thần yêu Tổ Quốc của Những Người Việt Nam Tự Do

2/ Kế hoạch thực hiện Chiến Lược Toàn Cầu Bao Vây , Tiêu Diệt Cộng Sản của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ và Thế Giới Tự Do

Đội quân BKCT được thành lập. Tất cả nhũng thành viên của lực lượng này đều do người Mỹ trực tiếp tuyển mộ, huấn luyện, đào tạo đặc biệt tinh nhuệ đa năng để tiến hành những kế hoạch, công tác đặc biệt trong cuộc chiến tranh ngoài quy ước nhằm chặn đứng và tiêu diệt thế giới Cộng Sản. Để chi phí cho việc xây dựng lực lượng này. Cục T́nh Báo Trung Ương Mỹ đă tốn hơn trăm triệu Mỹ Kim thời đó.

Nhưng thật hết sức đau ḷng khi chúng ta buộc phải họp mặt tại đây để nói rơ trang sử bi thảm của những con người dường như được sinh ra để dâng hiến đời ḿnh cho Tổ Quốc và Lư Tưởng.

 

Kính thưa Quư vị!

Những trang chiến sử vẻ vang luôn luôn được tô điểm bằng những chiến công của những anh hùng trong chiến trận. Bắn hạ đối phương là chiến công của người cầm súng.

Nhưng có lẽ nhân loại chưa bao giờ được biết đến một chiến công quái gở, đáng ghê tởm là giết đi, đúng hơn là mượn tay kẻ địch để tiêu diệt cả một đội quân đặc biệt dũng cảm do chính ḿnh thành lập.

Hành động tội ác đó những tưởng đă thành công nhưng không ai có thể ngờ được rằng; mặc dù trở thành mục tiêu cần phải tiêu diệt của tất cả các bên những người Biệt Kích Việt Nam trải qua bao nỗi khổ đau đày đọa trong các nhà tù của Cộng Sản vẫn vững vàng , vẫn giữ toàn tiết tháo và phẩm cách bất diệt của người chiến sĩ để bước ra khỏi bóng đêm của Lịch Sử.

 

Kính Thưa Quư Vị!

Hiện diện tại hội trường nhỏ bé này có 18 thành viên của đội quân Biệt Kích Cảm Tử. Chúng tôi được sự đồng thuận của toàn thể anh em trong đội quân bí mật để công khai hóa sự thực về bí mật lịch sử này. Mục đích của chúng tôi không phải nhằm vào những quyền lợi vật chất nhỏ nhen, v́ tâm nguyện của những thành viên trong gia đ́nh Biệt Kích chỉ muốn được là Những Chiến Sĩ Vô Danh trong Lịch Sử nhưng không thể là thứ Lịch Sử bị nhào nặn , áp đặt bởi bất kỳ một thế lực nào.

Tất cả mọi hành đông bội phản, dối trá, đều là những vết nhơ trong Lịch Sử. Để gột rửa vết nhơ đó không thể chỉ là sự sám hối muộn màng như cựu Bộ trưởng Bộ Quốc Pḥng Mac Namara bằng cách viết hồi kư thú nhận sai lầm của ḿnh mà cái cần thiết là phải thừa nhận sự thật để VIẾT LẠI LỊCH SỬ.

Thảm kịch của những người Biệt Kích Cảm Tử Việt Nam không phải là ngẫu nhiên, thất bại của cuộc chiến tranh bí mật ở Việt Nam CHÍNH LÀ THẤT BẠI CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐIỀU HÀNH CUỘC CHIẾN NGOÀI QUY ƯỚC ĐÓ.

Thảm kịch của dân tộc Việt Nam cũng bắt nguồn từ sự sai lầm và bội ước trong quá khứ.

Cảm ơn anh TOURISON, một người Mỹ chân chính trong những người Mỹ chân chính đă viết lại lịch sử, đă trả lại cho những người Biệt Kích Cảm Tử Việt Nam vị trí của ḿnh trong chính sử.

Cảm ơn anh và những người đă cộng tác với anh về cuốn sách mà anh đă viết về chúng tôi.

Cảm ơn ḷng dũng cảm, chính trực và cao thượng của anh với việc viết lại trang sử bi hùng này.

 

Hà văn Sơn

 

Hết trích:

 

Ở đời, người ta phải biết cảm ơn đúng lúc và cũng phải biết tung ra những đ̣n quyết định cấp thời. Tôi đă thay mặt anh em chúng tôi cảm ơn ông Tourison nhưng khi ông xen vào công việc nội bộ của chúng tôi th́ tất cả t́nh cảm của ông với chúng tôi buộc phải chấm dứt.

Là con người thẩm thấu nền văn hóa phương Đông nên chúng tôi không có thói quen cân t́nh nghĩa bằng con số. V́ thế, những lá thư ông khuyên chúng tôi nên kư hợp đồng với luật sư John Mattes c̣n đây và cả những lá thư ông yêu cầu chúng tôi phản lại luật sư John Mattes vẫn c̣n được bảo lưu kỹ lưỡng.

Tuyệt đại bộ phận anh em chúng tôi không thích nghe việc chỉ trả cho luật sư 10% theo luật định. Chúng tôi trả đủ 23% v́ đó là Danh Dự và chúng tôi c̣n những việc cần làm.

Tiếc thay một thiểu số bội tín mà ngày nay anh em vẫn gọi là bọn phản bội đă làm hỏng việc lớn.

 

Âu đó cũng là ĐỊNH MỆNH.

 

Cuốn phim về buổi ra mắt sách của Tourison tại Atlanta vẫn c̣n đây, phim quay đẹp, rất t́nh cảm.Nếu Tourison có cần tôi sẽ copy tặng ông một bản làm kỷ niệm.

 

 

 

Cuốn phim về cuộc hội quân của Vietnamese Commandos tại Washington D.C do tôi đứng ra tổ chức vào dịp Veterans Day năm 1999 cũng c̣n đây, trong đó có đoạn anh em họ bầu lại cho tôi tiếp tục làm người Đại Diện Điều Hành.

Trong tay tôi có đủ các tài liệu và sách vở cần có để bảo vệ NHỮNG SỰ THẬT CỦA LỊCH SỬ không để cho bất kỳ ai vo tṛn, bóp méo.

 

Nhóm Tourison và Lê Ngung bảo rằng không hề có vụ kiện nào và các đương  sự cho tôi là kẻ bịa đặt về vụ kiện chính phủ Hoa Kỳ "Vietnamese vs US Government" nguyên văn như sau.

 

trích bài của Lê Ngung

 

b/ Cầm đầu vụ kiện chính phủ Mỹ: Chúng tôi xin xác định rằng không hề có vụ Biệt Kích chúng tôi kiện chính phủ Hoa Kỳ, mà chỉ có vụ ông Tourison điều trần trước Thượng Viện về 80 thùng hồ sơ về Biệt Kích vừa được giải mật để chứng minh trách nhiệm hành chánh của chính phủ Mỹ đối với chúng tôi. Việc kư kết hợp đồng với Luật Sư để vận động cho việc bồi thường tiền cho Biệt Kích được hoàn tất sáu tháng trước khi ông Sơn tới Mỹ. Như vậy, không có vụ kiện nào để ông Sơn cầm đầu hết. Nhờ có Thượng Nghị Sĩ John Kerry, Đảng Dân Chủ và Thượng Nghị sĩ John McCain, Đảng Cộng Hoà bảo trợ nên cuộc vận động đă đem lại kết quả, và toàn thể Biệt Kích đă được bồi thường tiền lương trong suốt thời gian bị cầm tù ngoài Bắc.

 

ngưng trích bài của Lê Ngung

 

 

Thưa quư độc giả, thật ra chúng tôi lúc nào cũng phải ǵn giữ danh dự cho anh em BK nhưng những phường đê mạt nói năng ngu xuẩn như thế này quả là chúng xem thường thiên hạ và đây là bằng chứng bài báo của Dexter Filkins ngày 6 tháng giêng 1996 tường tŕnh về việc một số luật sư liên bang yêu cầu U.S. Judge Lawrence S. Margolis hủy bỏ vụ Vietnamese Commandos vs USGovernment. Bài báo cũng cho biết vụ kiện vẫn được xem xét tại ṭa U.S. Claims Court in Washington.

 

Trích dẫn:

 

U.S. Seeks to Dismiss Vietnamese Raiders' Claim

Courts: Attorneys argue commandos missed deadline. Plaintiffs say key papers were only recently declassified.

 

February 06, 1996|DEXTER FILKINS | TIMES STAFF WRITER

 

A claim filed by a group of Vietnamese commandos who served in a CIA-sponsored army in the 1960s should be dismissed because the men waited too long to file legal papers, attorneys for the federal government said Monday.

 

In the first detailed response to the $11-million back-pay claim filed by the so-called "lost army" commandos, federal attorneys asked U.S. Judge Lawrence S. Margolis to dismiss the legal action on other grounds as well: that the commandos are not U.S. citizens, that they did not work for the United States, and that the law prohibits spies from discussing their contracts in public courts.

The case, now pending in U.S. Claims Court in Washington, was brought by 281 former South Vietnamese agents sent into North Vietnam on spy missions during the 1960s. Most were captured and served long prison sentences. About three-quarters of them now live in the United States, most in Orange and Los Angeles counties.

The commandos assert that the U.S. government recruited them, trained them and sent them on the secret missions, then wrote them off as dead when they were captured. They argue that the United States breached its contracts by cutting off pay to their families while the commandos were in prison.

They are asking the government to pay them $2,000 a year for every year each commando spent in prison, a total of $11 million.

In papers filed in court Monday, attorneys for the CIA, the U.S. Army and the Department of Defense did not acknowledge any role in the secret effort, known as Operation 34-Alpha. They argued the claim has no place in the courtroom.

The lawyers said the commandos waited too long to file their claim. Federal law requires that people filing such claims against the government must do so no more than six years after the alleged injury occurred.

Most of the commandos were released from Vietnamese prisons in the early- and mid-1980s. "All of the plaintiffs' claims are barred . . . and are outside of the court's jurisdiction," Assistant Atty. Gen. Frank W. Hunger wrote.

John Mattes, the attorney representing the commandos, rejected the government's contention, saying the documents outlining the U.S. government's role in Operation 34-Alpha were top-secret until 1992, when they were declassified. The commandos could not have filed their suit before now, he said.

Mattes said those documents suggest government officials knew the commandos were alive in Communist prisons but did nothing to get them out.

"The same government that kept the commandos in prison is now saying they didn't get to the courthouse in time," Mattes said.

The United States also argued the commandos' claim was not valid because their contracts apparently were with the government of South Vietnam, not the U.S. government.

 

"The plaintiffs apparently believe that they do not need to base their claim upon a contract between the United States and the commandos," Hunger wrote.

Mattes and the commandos say the United States funded and directed the operation, and used the South Vietnamese government as a front. They say the U.S. government has the contracts.

"The White House ordered this program, Congress funded it, and Army generals ran it," Mattes said.

 

 Ngưng trích

 

Chưa hết, quư vị theo dơi tiếp dưới đây là bằng chứng chính thức nằm trên trang web của Uỷ Ban Cứu Xét Bồi Thường (VCCC):

 

 

Trích dẫn:

 

Lawsuits

Section 657 states that payments “under this section shall be in full satisfaction of all claims by or on behalf of that individual against the United States arising from operations under OPLAN 34A or its predecessor or OPLAN 35.”

 

 

Nonetheless, the original lawsuit (April 1995) against the United States Government on behalf of the commandos remains open in the United States Court of Federal Claims. (vụ thứ 1)

 

In April 1998, the attorney representing commandos in the original 1995 lawsuit filed suit against a second attorney in the United States District Court for the District of Columbia. This suit charges the second attorney with interference with preexisting contractual client relationships. The attorney filing the lawsuit asked the Department to defer payment on disputed applications until such time as the validity of representation can be adjudicated in court. The VCCC Support Staff has received three subpoenas in conjunction with this suit. (vụ thứ 2 )

 

In June 1998, the attorney representing commandos in the original 1995 lawsuit filed a lawsuit in the United States District Court, District of Massachusetts seeking Veterans benefits for the commandos similar to those granted to members of the Armed Forces of the United States. (vụ thứ 3).

 

Hết trích

 

Tourison c̣n đần độn đến nỗi quên rằng chính hắn đă viết trong phần (Epilogue) Lời Kết của Secret Army, Secret War như sau:

trích dẫn:

On 24 April 1995, John Mattes, an attorney in Miami, Florida, entered a claim in the United States Court of Federal Claims, Washington, D.C., for compensation on behalf of 281 commando clients captured or killed in North Vietnam.  The claim asks only that the court direct the administration to pay the former agents in strict accordance with their contracts.

Hết trích

 

Tội nghiệp! Tourison không c̣n ǵ để nói về Hà văn Sơn hay sao mà chỉ dám nói Hà văn Sơn nói tiếng Anh dở. Một người trải qua 22 năm tù Cộng Sản, đến Hoa Kỳ chưa được hai năm đă  dám đầu đơn kiện chính phủ Hoa Kỳ đă cắp cặp đi hết ba ṭa quan lớn, đă vào điều trần tại quốc hội Hoa Kỳ đạt thắng lợi mỹ măn.

 

Vậy nói tiếng Anh dở hoặc hay kết quả cũng không  thể khác hơn. Một người chịu ba lần tù Cộng Sản, gần 23 năm tù chân ướt chân ráo đến Hoa Kỳ mà cả gan tự ḿnh trả lời tất cả các cuộc phỏng vấn của truyền h́nh, báo chí, dám phát biểu trước UNITED STATES SENATE SELECT COMMITTEE ON INTELLIGENCE mà không hề chuẩn bị, nếu chưa đạt mức nhuần nhuyễn nhưng cũng đă nói được những ǵ ḿnh cần nói.

 

Như vậy vần đề đă chuyển  sang một nghi vấn lớn? Không biết có phải Việt Cộng đă đạo diễn và trả tiền thuê mướn mà đồng loạt từ nhiều nơi xuất hiện hàng loạt tên vô danh tiểu tốt, những kẻ công khai và lũ đặc công dấu mặt tận t́nh vu chụp, bịa đặt, dựng chuyện tấn công ông Hà văn Sơn trắng trợn đế mức bất chấp cả SỰ THỰC LỊCH SỬ. 

PHÀI CHĂNG VIỆC CỘNG ĐANG TIẾN HÀNH VÔ HIỆU HÓA, BÔI NHỌ NHỮNG ANH HÙNG QUỐC GIA?

 

Ở một xứ sở chỉ cần vài con số an sinh xă hội là cơ quan an ninh đă biết rơ từng chi tiết trong lư lịch của một con người th́ Uỷ Ban T́nh Báo Đặc Biệt Thượng Viện Quốc Hội Hoa Kỳ nếu không làm thủ tục so sánh hồ sơ tướng mạo (h́nh ảnh, dấu vân tay, đặc điểm cá nhân) để xác nhận con người Hà văn Sơn đúng là người đă bị khai tử từ năm 1967 (giấy tử tuất đúng là của Hà văn Sơn) th́ ắt hẳn không có cuộc điều trần và vụ “Vietnamese Commandos” vĩnh viễn nằm trong vùng tối của lịch sử và không ai biết đến những con tốt thí vô danh.

Nh́n vào sự kiện lịch sử Vietnamese Comandos hearing..... UNITED STATES SENATE SELECT COMMITTEE ON INTELLIGENCE (Uỷ Ban T́nh Đáo Đặc Biệt Thượng Viện Quốc Hội Hoa Kỳ) mời đích danh một con người duy nhất có hồ sơ quân bạ, giấy tử tuất là ông Hà văn Sơn vào điều trần v́ toàn bộ biệt kích c̣n lại chẳng ai có một mẩu giấy chứng nhận.

 

Những bằng chứng thượng dẫn đă cho tất cả mọi người quan tâm tới sự kiện "Vietnamese Commandos vs US Government" thấy rơ vụ kiện lịch sử này chỉ có một đại diện duy nhất Hà văn Sơn đứng ra làm việc, vận động. Số biệt kích c̣n lại thực ra đều thuộc loại kém hiểu biết, ăn theo đă thế c̣n một đám phản phúc như Lê Ngung, Trần văn Qúy, Nguyễn Như Ánh, Vũ viết Tinh, Nguyễn Hữu Luyện, Nguyễn Huy Khoan đă từng cấu kết phá hoại công việc chung, hiện nay lại bịa đặt bôi nhọ người đă hy sinh thời gian, công sức và trí  tuệ để đem lại vinh dự và quyền lợi vật chất cho toàn thể Biệt Kích Nhảy Bắc trong đó có chúng quả cũng là điều kỳ lạ.

Những người hiểu biết khi đọc về vụ Vietnamese Commandos vs US Government đều thấy rơ  toàn bộ sự kiện lịch sử đó đều do một người đơn độc đứng ra làm việc đó là Hà Văn Sơn tức Kim Âu. Không có nhân vật Kim Âu Hà Văn Sơn vĩnh viễn “những con tốt thí đó” là những người lính, người tù bất hạnh nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam.

Hà văn Sơn ngoài việc có hồ sơ lưu giữ trong văn khố quốc gia Hoa Kỳ, c̣n được tướng Singlaub xác nhận là nhân viên của Oplan 35 do ông ta chỉ huy, đào tạo và đưa đi công tác.

 

Lê Ngung và bọn vô lại gọi là  Biệt Kích Nhảy Bắc th́ hoàn toàn vô thừa nhận, không một mẩu chứng từ nào v́ thế CHỈ ĐƯỢC ĂN THEO, ĂM NHỜ trường hợp của ông Hà văn Sơn là chuyện không thể chối căi  hay bác bỏ?.

 

Chỉ cần đọc lại đoạn trích của Lê Ngung đă thấy rơ tư tưởng của mấy thằng BKNB nhóm Nguyễn Hữu Luyện, Lê Ngung chỉ là loại ĂN MÀY, XIN XỎ TIỀN BẠC: “Như vậy, không có vụ kiện nào để ông Sơn cầm đầu hết. Nhờ có Thượng Nghị Sĩ John Kerry, Đảng Dân Chủ và Thượng Nghị sĩ John McCain, Đảng Cộng Hoà bảo trợ nên cuộc vận động đă đem lại kết quả, và toàn thể Biệt Kích đă được bồi thường tiền lương trong suốt thời gian bị cầm tù ngoài Bắc.”

 

Trong khi đó tài  liệu cho thấy ngược lại: HÀ VĂN SƠN ĐI KIỆN CHỨ KHÔNG XIN, HÀ VĂN SƠN LĂNH ĐẠO CUỘC ĐẤU TRANH Đ̉I DANH DỰ, CÔNG NHẬN SỰ HY SINH CỦA NHỮNG LỰC LƯỢNG BÍ MẬT TRONG CUỘC CHIẾN.

Khi vụ kiện lên đến Ṭa Tối Cao do không có luật để giải quyết việc làm bất nhân, vô đạo này, chánh án cho chuyển sự việc sang quốc hội. Và Hà văn Sơn đơn độc đi t́m sự giúp đỡ  sau rốt được Dân biểu Robert K Dornan nhận bảo trợ đưa dự luật ra Hạ Viện. Sau khi được Hạ Viện thông qua, Dự Luật Vietnamese Commandos, Hà Văn Sơn vận động được 5 vị Thượng  nghị sĩ từng chiến đấu ở Việt Nam đồng bảo trợ ra điều trần trước Uỷ Ban T́nh Báo Thượng Viện Hoa Kỳ và sau đó được đưa ra Thượng Viện thông qua thành luật.

Và chung cuộc, câu nói tất cả các báo Hoa Kỳ và hăng tin quốc tế đưa lên làm chuẩn mực cho thấy mục đích vẻ vang mà người Hà văn Sơn muốn đạt đến: Right now, We have to  fight for our honor. No money can pay for my life but my honor anh my friends honor must get recognized”. 

 

Tourison và nhóm vô liêm sỉ, ăn quỵt tiền luật sư, phản bội,  hăy đọc đoạn trích này:

 

ASSOCIATED PRESS - Wednesday, 19 June 1996

Vietnamese commando never knew U.S.declared him dead

 Copyright  1996 Nando.net .Copyright 1996 The Associated Press

 

“He was presumed dead,” said retired Maj. Gen. John K. Singlaub, who served two years as commander of the group that controlled the secret operation.

“Obviously, the criteria was lower for ARVN (South Vietnamese soldiers) than it was for U.S. soldiers,” said Kerrey.

At first, Singlaub said that the U.S. had no obligation for the commandos because they were part of a South Vietnamese operation.

But under questioning by Sen. Arlen Specter, R-Pa., the general conceded that Son was part of an operation controlled by Americans. With Singlaub seated immediately to his left at the witness table, Son told the committee, “Some leaders didn't think about the men who fight for the freedom.”

 

 

 

Kim Âu Hà văn Sơn và tướng Singlaub gặp lại tại căn cứ Fort Bragg

 

Sometimes struggling to make himself understood in English, Son said, “In 1967 after I was captured because two helicopters were shot down, when I was captured I believed the American government will take me out.

“You didn't think about what you do ... How can I tell you right now, I talk about my life with everybody and with senators because I think the United States of America is a good nation.”

After his testimony, Son said in an interview that “my father received information from the Americans that I was killed in action.”

“All the time I was in prison in North Vietnam my family was my father and my mother. (I believed they) received the money month by month. But in fact, no,” he said.

 

Hết trích.

 

SỰ THẬT BAO GIỜ CŨNG VẪN LÀ SỰ THẬT

 

Nhóm Tourison trích lời Hà văn Sơn ra để dẫn chứng. Lời tuyên bố mang đầy tính chân lư khi phê phán chính phủ Hoa Kỳ của ông Hà Văn Sơn như sau: “Không thể có thứ công lư nào được dựng nên bằng dối trá, phản bội, và cũng không có sự dối trá phản bội nào có thể vĩnh viễn dấu kín”

Cảm ơn nhóm Tourison đă giúp ông Hà văn Sơn phổ biến chân lư đấy!

Thêm nữa nhóm Tourison - Lê Ngung bảo rằng khi quốc hội vinh danh Vietnamese Commandos không có tên Hà văn Sơn, đây lại là một hành động đổi trắng thay đen trắng trợn,  xảo trá nữa, nếu không phải là quá sức ngu đần, đọc bài diễn văn của bà Loretta Sanchez, người đọc sẽ thấy chỉ có một cái tên được nhắc đến là ông Hà văn Sơn.

 

trích dẫn:

 

House of Representatives - May 21, 1998)

[Page: H3733] GPO's PDF

 

(Ms. SANCHEZ asked and was given permission to address the House for 1 minute and to revise and extend her remarks.)

Ms. SANCHEZ. Mr. Speaker, 2 weeks ago the House Committee on National Security unanimously approved my amendment to honor and recognize the former South Vietnamese army commandos who were employees of the United States Government during the Vietnam War.

Today, the Members of this House had the opportunity to properly honor those brave men by supporting the Department of Defense authorization bill for fiscal year 1999.

Last year, the President signed into law legislation that I advocated to ensure that the United States Government honor a 30-year-old bad debt and pay these men who worked for the United States Government the wages they earned but were denied during the Vietnam War.

These individuals were trained by the Pentagon to infiltrate and destabilize communist North Vietnam.

Many of these commandos were captured and tortured while in prison for 15 to 20 years, and many never made it out.

Declassified DOD documents showed that U.S. officials wrote off the commandos as dead even though they knew from various sources that many were alive in Vietnamese prisons.

The documents also show that U.S. officials lied to the soldiers' wives, paid them tiny Death Gratuities and washed their hands of the matter.

For example, Mr. Ha Van Son was listed as dead by our Government in 1967, although he was known to be in a communist prison in North Vietnam. Today he is very much alive and well and living in Chamblee, GA. In my hand I hold the United States Government's official declaration of his death.

Because it was a secret covert operation, the U.S. Government thought they could easily ignore the commandos, their families, friends, and their previous contacts without anyone noticing....

 

hết trích

 

Như vậy “không có sự dối trá phản bội nào có thể vĩnh viễn dấu kín”.

Lê Ngung, Vũ Viết Tinh, Phạm Ngọc Khánh,  Nguyễn Như Ánh, Trần văn Qúy, Nguyễn Huy Khoan bao lâu dấu mặt làm việc cho Việt Cộng ngày hôm nay thực tế đă phơi bày. Ai là Đại Diện Biệt Kích Thật và Ai là Đại Diện Biệt Kích Giả câu trả lời đă rơ.

 

Ai là Đại Diện Biệt Kích vào điều trần tại Thượng Viện đạt được thắng lợi chẳng những Hoa Kỳ mà toàn thế giới đều đă biết. C̣n việc Lê Ngung thích làm đại diện cũng chẳng ai tranh giành với hắn.

Nhưng đại diện để làm ǵ chứ? Có ai cần biết anh đại diện cho ai, cho biệt kích nhưng nếu không có việc vào điều trần tại quốc hội th́ biệt kích cũng chỉ là con số không to tướng, chỉ là những con tốt vô danh sang sông rồi chẳng ai cần biết tới.

Lê Ngung, Vũ Viết Tinh, Nguyễn Như Ánh, Phạm Ngọc Khánh, Trần văn Qúy, Nguyễn Huy Khoan những kẻ đă vong ân, bội tín, tự phỉ nhổ lên nhân cách của chính bản thân chúng và hủy hoại thể diện của những người biệt kích, làm xấu mặt cả dân tộc khi giở thói vong ơn bội nghĩa ăn quỵt cả tiền luật sư đă dành hàng mấy năm trời vào việc tố tụng, đồng thời làm hỏng vụ kiện chính của cả một tập thể.

Những người hiểu biết khi đọc về vụ Vietnamese Commandos vs US Government đều thấy rơ  toàn bộ sự kiện lịch sử đó đều do một người đơn độc đứng ra làm việc đó là Hà Văn Sơn tức Kim Âu. Không có nhân vật Kim Âu Hà Văn Sơn vĩnh viễn “những con tốt thí đó” là những người lính, người tù bất hạnh nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam. Lũ vong ân, bội tín do Nguyễn Hữu Luyện cầm đầu là một lũ hạ lưu, tham lam, ngu dốt, bất tài vô dụng lại c̣n phản phúc, vong ơn bội nghĩa, ăn quỵt đă hạ thấp nhân cách của chính bản thân chúng xuống hàng đê tiện mà c̣n làm nhục lây những người đứng đắn trong lực lượng. Bọn này vẫn không hiểu được sự ngu xuẩn, phản phúc chụp giựt, quỵt tiền luật sư của chúng đă làm mất đi 99% quyền lợi mà lẽ ra những người lính bị bỏ rơi xứng đáng được nhận.

Nếu chúng không ăn quỵt th́ số tiền bồi hoàn danh dự đó sẽ nhân lên hàng trăm lần theo thông luật – thứ nhất đồng mỹ kim từ năm 1973 tính theo kim bản vị (106,48) so với năm 2000 (272,65) sẽ phải nhân lên gấp bội, thứ hai tổng số tiền bồi hoàn sau gần 30 năm cộng thêm lăi suất cũng tăng thêm bội phần - chẳng khác tiền 401K – Nhưng quan trọng nhất là Kim Âu Hà Văn Sơn đă tính toán kỹ lưỡng bí mật soạn thảo kế hoạch tiến hành một vụ kiện đ̣i bồi thường thiệt hại về thể xác và tinh thần sau mấy chục năm bị giam giữ, đọa đầy nhưng v́ phải bảo mật nên không thể tiết lộ sớm. Khi đối diện với thái độ vô lại, vô ơn của bọn ngu đần hạ tiện. Chúng tôi đă xếp lộ đồ đấu tranh vào ngăn tủ vĩnh viễn. V́ thà bỏ không làm chứ không thể làm cho bọn vô học, bất tài lưu manh mạt hạng ngồi chờ sung rụng mà c̣n bố láo, bố lếu.(v́ vụ kiện là class action nên người nào cùng nhóm đều được hưởng quyền lợi như người tố tụng)

Thử hỏi bao nhiêu năm ở Hoa Kỳ có ai biết những cái tên như: Nguyễn Hữu Luyện, Lê Ngung, Vũ Viết Tinh, Nguyễn Như Ánh, Nguyễn Huy Khoan, Phạm Ngọc Khánh.. bọn vô lại này đă làm được ǵ cho xă hội cho đồng bào, đồng đội của chúng? Không một ai biết chúng, chúng ch́m nghỉm mắt tăm tích trong xă hội Hoa Kỳ, cộng đồng Việt Nam.

Chúng chưa hề có mặt và làm được bất cứ việc ǵ để thể hiện là ḿnh có lư tưởng quốc gia và c̣n quyết tâm chống Cộng, chúng chỉ là loài đà điểu, bọ hung suốt ngày và suốt đời quanh quẩn trong sinh kế. Thậm chí chúng chỉ biết "nằm chờ sung rụng", ăn theo, ăn có và ăn bẩn đến nỗi ăn quỵt cả tiền luật sư phí khi lănh được đồng tiền bồi hoàn danh dự. Lực Lượng BK rất là xấu hổ, nhục nhă khi có những thành phần bất hảo, vô hạnh không biết đến đạo lư tối thiểu là chữ tín. Vài ngh́n bạc chỉ có giá trị với những phường vô lại đê tiện không thể là cái giá để đánh mất tư cách, liêm sỉ và khí phách của những đấng trượng phu. 

Vietnamese Commandos là danh xưng của một thực thể đă tận hiến trong quá khứ được Quốc Hội Hoa Kỳ quyết định bồi hoàn và vinh danh. Sự kiện đó đă ghi vào lịch sử Hoa Kỳ và lịch sử thế giới muôn thu.

Người nào đă nhận đồng tiền bồi hoàn ấy hăy tự hỏi chính bản thân ḿnh đă làm được ǵ để thực thể ấy có một vị trí xứng đáng trong lịch sử, trong trào lưu đấu tranh ở hải ngoại.

Nếu không làm được ǵ nên biết nhục chứ đừng nhơn nhơn mạo nhận ḿnh là đại diện.

Đây là một trong những chuyện rất là mát dây, đại diện một nhóm người là để thay mặt họ để nói lên tiếng nói, nguyện vọng chung, tranh đấu để đạt được mục đích quyền lợi và ư tưởng cao thượng nào đó nhưng ông Lê Ngung tranh giành hai chữ đại diện một cách điên dại nhưng/. Thực tế cho thấy cái tên Lê Ngung nào đó chỉ vừa được biết tới khi tự nhận hắn là đại diện cho ///…ai đó mà chẳng biết hắn đại diện cho ai và đề làm ǵ và đă làm được điều ǵ.

Phải chăng sau những sự kiện chống bọn Kháng Chiến Ma trong  vụ biến Ngày Quốc Hận thành Ngày Diễn Hành Cho Tự Do và cuộc biểu t́nh chống Phan văn Khải tại Washington DC mà ông Kim Âu Hà văn Sơn là một thành viên trong Ban Tổ Chức nên Tổng Cục Phản Gián Việt Cộng và bọn Mặt Trận Kháng Chiến Phở Ḅ quyết tập trung tài lực đánh phá nhằm vô hiệu hóa một chiến sĩ chống cộng có tiếng, một  nhân vật có khả năng dẫn dắt công cuộc đấu tranh chống cộng ở hải ngoại.                                                                                                            

 

Kim Âu

May 22 – 2006

 

 

 

 

 

Đăng nguyên văn bài của Lê Ngung (Sơn Tùng viết theo lệnh Ngô Thị Hiền)

 

Date: Friday, May 19, 2006, 6:46 AM

 

ĐÀI TRUYỀN H̀NH VÀ TRUYỀN THANH VIỆT NAM HẢI NGOẠI 

ĐĂ PHỎNG VẤN ĐẠI DIỆN BIỆT KÍCH GIẢ VÀ ĐẠI DIỆN BIỆT KÍCH THẬT

 

Lê Văn Ngung

Đại Diện Gia Đ́nh Biệt Kích 

 

Trong cuộc phỏng vấn truyền thanh số 140 ngày 18-12-2005, và cuộc phỏng vấn Truyền H́nh trước đó của Hệ Thống Truyền Thanh Và Truyền H́nh Việt Nam Hải Ngoại, xướng ngôn viên của Đài đă long trong giới thiệu ông Hà Văn Sơn là đại diện của gia đ́nh Biệt Kích nhẩy Bắc, và cũng rất long trọng trích dẫn lời tuyên bố mang đầy tính chân lư khi phê phán chính phủ Hoa Kỳ của ông Hà Văn Sơn như sau: 

"Không thể có thứ công lư nào được dựng nên bằng dối trá, phản bội, và cũng không có sự dối trá phản bội nào có thể vĩnh viễn dấu kín"   

Chân lư đó đă bị chính ông Hà Văn Sơn phản bội một cách vô cùng liều lĩnh - tới mức độ điên cuồng ngay trong buổi phỏng vấn, khi ông Sơn tuyên bố ông là đại diện chính thức của gia đ́nh Biệt Kích, cầm đầu vụ kiện chính phủ Hoa Kỳ, ngày 19-6-1996 vào Quốc Hội điều trần để đem lại danh dự cho Biệt Kích và làm cho Quốc Hội Hoa Kỳ lần đầu tiên phải vinh danh Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà và các lực lượng đồng minh tham chiến tại Việt Nam.   

Gia đ́nh Biệt Kích??!! chúng tôi vô cùng kinh ngạc trước thái độ "lộng ngôn" của một người mạo danh đại diện Biệt Kích, nên chúng tôi vội gửi ngay tới ông Hồng Phúc, giới chức đă phỏng vấn ông Hà Văn Sơn một tập hồ sơ gồm 52 trang, 1 DVD thâu lại hầu hết các chương tŕnh truyền h́nh và báo chí cuả Hoa Kỳ đă tường thuật và loan tin về vụ Biệt Kích được bồi thường tiền lương trong thời gian bị cấm tù ngoài Bắc, 1 DVD thâu lại các hoạt đông của gia đ́nh Biệt Kích về vấn đề nói trên, hoàn toàn không có mặt ông Hà Văn Sơn, kể cả các cuộc tiếp xúc với bà Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez về việc vận đông Hạ Viện vinh danh Biệt Kích, và quan trọng hơn cả là "Tập Biên Bản" dày 66 trang của buổi điều trần tại Thượng Viện ngày 19-6-1996 mang danh hiệu:   

UNITED STATES SENATE   

TRANSCRIPT OF PROCEEDINGS BEFORE THE 

SELECT COMMITTEE ON INTELLIGENCE   

VIETNAMESE COMMANDOS 

WEDNESDAY, JUNE 19, 199

 

Chúng tôi đă đề nghị ông Hồng Phúc mở lại cuộc phỏng vấn về vấn đề này để chúng tôi đem sự thật về vị trí của nó. Chúng tôi đă mời ông Sedgwick Tourison, người nắm giữ mọi chi tiết về vấn đề biệt kích, ông Nguyễn Văn Chiến, cùng bị bắt trên lănh thổ Lào, và cùng bị giam giữ chung với ông Hà Văn Sơn tại miền Bắc để tham dự buổi phỏng vấn này. Để vắn tắt, chúng tôi chỉ tŕnh bầy ba điểm chính yếu: 

Một là ông Hà Văn Sơn không phải là Biệt Kích nhẩy Bắc. 

CHỨNG MINH:  Ông Nguyễn Văn Chiến xác nhận ông Hà Văn Sơn cùng một đơn vị Lôi Hổ với ông Chiến tại Phú Bài, cùng bị bắt trong chuyến công tác tại Lào. Biên Bản buổi điều trần tại Thượng Viện ghi lại lời khai của ông Hà Văn Sơn là ông đi công tác và bị bắt tại Lào (trang 24, ḍng thứ hai). Ông Sơn nói rằng ông đi cùng với người Mỹ để giải cứu chiếc Phantom bị bắn rơi tại vùng Nghệ An - Quảng B́nh là những lời hoàn toàn bịa đặt. V́ không phải là biệt kích nhẩy Bắc nên ông Sơn không hiểu biết ǵ về những quy luật tiếp tế và trang bị của chúng tôi. Khi xâm nhập miền Bắc, tuyệt đối không ai được mang một vật dụng ǵ có chữ USA, kể cả vũ khí đạn dược cũng do người Mỹ mua từ các nước trung lập. Việc đưa bộ binh Mỹ vào lănh thổ Bắc Việt, dù chỉ một người thôi, cũng là vấn đề cực kỳ hệ trọng, không bao giờ có thể xảy ra. Người Mỹ vô cùng thận trọng yếu tố pháp lư (Quốc Tế) này.   

Hai là Ông Hà Văn Sơn "tự nhận là đại diện Gia Đ́nh Biệt Kích, cầm đầu vụ kiện chính phủ Hoa Kỳ để vào Quốc Hội điều trần, đ̣i danh dự cho Biệt Kích, làm cho Quốc Hội Hoa Kỳ phải lần đầu tiên vinh danh Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà và các lực lượng đồng minh tham chiến tại Việt Nam". Chúng tôi không thể hiểu v́ sao ông Sơn lại làm cái việc dối trá dại dột như vậy.   

 

a/ Đại diện: Như trên đă tŕnh bày, ông Hà Văn Sơn không phải là Biệt Kích Nhẩy Bắc, th́ làm sao ông Sơn lại có thể là đại diện của gia đ́nh Biệt Kích được. Hơn thế nữa, trong tập tài liệu đă chuyển tới ông Hồng Phúc, có thư của Luật Sư John Mattes gửi toàn thể Gia Đ́nh Biệt Kích thông báo rằng Biệt Kích Lê Văn Ngung là Đại Diện chính thức của Gia Đ́nh Biệt Kích, và một DVD thâu lại các buổi họp của gia đ́nh Biệt Kích, đă nêu rơ vai tṛ đại diện của Biệt Kích Lê Văn Ngung.   

 

 

 

 

 

b/ Cầm đầu vụ kiện chính phủ Mỹ: Chúng tôi xin xác định rằng không hề có vụ Biệt Kích chúng tôi kiện chính phủ Hoa Kỳ, mà chỉ có vụ ông Tourison điều trần trước Thượng Viện về 80 thùng hồ sơ về Biệt Kích vừa được giải mật để chứng minh trách nhiệm hành chánh của chính phủ Mỹ đối với chúng tôi. Việc kư kết hợp đồng với Luật Sư để vận động cho việc bồi thường tiền cho Biệt Kích được hoàn tất sáu tháng trước khi ông Sơn tới Mỹ. Như vậy, không có vụ kiện nào để ông Sơn cầm đầu hết. Nhờ có Thượng Nghị Sĩ John Kerry, Đảng Dân Chủ và Thượng Nghị sĩ John McCain, Đảng Cộng Hoà bảo trợ nên cuộc vận động đă đem lại kết quả, và toàn thể Biệt Kích đă được bồi thường tiền lương trong suốt thời gian bị cầm tù ngoài Bắc.

   

c/ Ông Sơn điều trần trước Quốc Hội: Ngày 19-6-1996 có 14 Biệt Kích được Luật Sư John Mattes và ông Tourison đưa vào Thượng Viện, trong đó có ông Hà Văn Sơn, để chứng minh rằng họ c̣n sống, và họ có thật, không phải là họ đă chết hết như đă báo cáo. Vai tṛ của ông Sơn được Thượng Nghị Sĩ Arlen Specter, Chủ Tịch Uỷ Ban T́nh Báo Thượng Viện xác định như sau:

 "Ông Sơn, hôm nay chỉ cần ông xác nhận một tài liệu gọi là tiền tử tuất. Tài liệu đó viết rằng: Tôi là Hà Văn Cẩu, Căn Cước số 06935, nhận của văn pḥng liên lạc số tiền là 61,200 đồng Việt Nam" (Biên Bản, trang 25, từ ḍng 4 tới ḍng 7) Và ông Hà Văn Sơn đă xác nhận rằng đó chính là chữ kư của cha của ông ấy. Sau đó ông Sơn trả lời vài câu hỏi về lư lịch và công tác của ông. Không có ǵ hơn thế.    

d/ Ông Hà Văn Sơn, người có hai bộ mặt trái ngược nhau:

Ông Hà Văn Sơn, với giọng hùng hồn lên án người Mỹ dám chê Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà không chịu chiến đấu nên ông đă vào Quốc Hội chứng minh là ông đă chiến đấu giải trừ Cộng Sản trên toàn thế giới, và qua vụ kiện chính phủ Mỹ ông Sơn đă đ̣i lại danh dự cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, làm cho Quốc Hội Mỹ phải lần đầu tiên vinh danh QLVNCH và các lực lượng đồng minh tham chiến tại Việt Nam. Đấy là lời ông Sơn nói trên đài truyền thanh và truyền h́nh Việt Nam Hải Ngoại. Nhưng khi đứng trong Thượng Viện Hoa Kỳ th́ ông Sơn lại có thái độ ngược lại, v́ khi Thượng Nghị Sĩ Specter gọi ông Hà Văn Sơn là biệt kích Việt Nam th́ ông Sơn thanh minh ngay rằng ông không phải là biệt kích Việt Nam (Biên Bản, trang 23, ḍng 15-17). Nghe ông Sơn chối bỏ danh xưng Biệt Kich Việt Nam, Thượng Nghị Sĩ Specter có vẻ ngạc nhiên nên hỏi lại ông Sơn rằng:

 "Vậy ông tự xếp loại hoặc tự phân hạng ông như thế nào? Ông tự nhận ông là ǵ? (How would you classify or categorize yourself? What would you call yourself? (Biên Bản trang 23, ḍng 19-20)".

 Tới đây th́ ông Sơn không hiểu câu hỏi nên trả lời rằng

 "Tôi không có – Tôi chỉ là một toán viên (I haven't - I only a team member 'viết lại nguyên văn' – Biên bản, trang 23, ḍng 21) "   

Chúng tôi hiểu rằng ông Sơn sợ nhận là biệt kích Việt Nam th́ chính phủ Mỹ sẽ không trả tiền, và ư ông Sơn muốn nói ông ấy là biệt kích Mỹ, nhưng v́ không hiểu câu hỏi nên không nói ra được. Thật đáng buồn, ông Sơn không biết là tại Việt Nam cũng như tại nhiều quốc gia khác, các cơ quan quân sự và dân sự của Mỹ phải "thuê" biết bao chuyên gia đủ tầm cỡ làm việc cho các chương tŕnh của họ. Những người làm việc và lănh lương của Mỹ vẫn là những nhà trí thức của Pháp, Đức, Đại Hàn, và Việt Nam vân vân. Đâu có phải hễ lănh tiền của Mỹ th́ phải mang danh xưng là người Mỹ? Biệt Kích Việt Nam cũng nằm trong t́nh trạng đó.   

Ghi chú: không có Hà văn Sơn th́ mấy thằng nằm chờ sung rồi ăn quỵt vĩnh viễn nằm trong bóng tối, không ai biết đến làm sao chúng có danh dự. Đó là t́nh trạng trước khi ông Hà văn Sơn đứng ra đấu tranh trước pháp đ́nh

C̣n nữa, vừa chối bỏ vị trí danh dự của ḿnh, ông Hà Văn Sơn lại lao đầu ngay vào một cái nhục nhă thứ hai nữa. Ông Sơn đ̣i chánh phủ Mỹ phải công nhận danh dự của ông và các "bạn". Đây là lời ông Sơn:

 "Vấn đề không chỉ là tiền. Không có tiền trả cho mạng sống của tôi. Nhưng tôi nghĩ danh dự của tôi và danh dự của các bạn tôi phải được nh́n nhận

 (The problem is not (only) the money. No money can pay for my life. But I think my honor and my friends honor must be recognition - "chép nguyên văn" Biên Bản, trang 54, ḍng 24 - 25) .   

Biệt kích Việt Nam cũng như biết bao người tỵ nạn chính trị đến Hoa Kỳ từ những quốc gia khác nhau. Ai cũng có danh dự và niềm tự hào dân tộc riêng của ḿnh. Không có ai điên khùng phải đi xin chánh phủ Mỹ nh́n nhận danh dự của ḿnh. Xin như vậy có nghiă là ḿnh chưa có danh dự và nếu chánh phủ Mỹ không công nhận danh dự của Biệt Kích Việt Nam th́ Biệt Kích Việt Nam không có danh dự? Hơn nữa, khi ông Sơn nói "NO MONEY CAN PAY FOR MY LIFE th́ Thượng Viện Mỹ phải hiểu là ông Sơn trách Mỹ không có tiền để trả cho mạng sống của ông ấy, nhưng sự thật chúng tôi hiểu là ông Sơn muốn nói "không có tiền nào mua được mạng sống của tôi!" .   

Một câu khác cũng khiến chúng tôi cười ra nước mắt khi nghe ông Sơn nói

 "because the Communist dead him.

 (chúng tôi hiểu ư ông Sơn muốn nói là: v́ ông ấy bị Cộng Sản giết, nhưng làm sao Thượng Viện và báo chí Mỹ có thể hiểu câu nói như vậy?)" Biên Bản, trang 24, ḍng 7 - Chép nguyên văn)" Trong buổi phỏng vấn truyền h́nh, khi trả lời câu hỏi của ông Hồng Phúc, ông Tourison nói:

 "v́ giọng nói tiếng Anh của ông Hà Văn Sơn làm cho mọi người không thể hiểu được ông ấy nói ǵ"  

Mặc dầu Thượng Nghị Sị Arlen Specter nói

" Ông Sơn, tôi nghĩ lời nói cuối cùng của ông về vấn đề danh dự là rất rất quan trọng, và tôi ngợi khen ông đă nói như vậy (Biên Bản, trang 55, ḍng 24-25),

 rồi quay ra thảo luận với các vị khác về việc nên hay không nên trả tiền cho biệt kích Việt Nam. Để kết luận, Thượng Nghị Sĩ Arlen Specter nói

" . . . nhiệt t́nh chịu đựng nguy hiểm của gián điệp ngoại quốc khi làm việc cho CIA sẽ mất đi rất nhiều nếu những người của Miền Nam Việt Nam không được trả lương.

 ( . . . that foreign spies might be far less willing to take risks for the CIA if these South Vietnamese are not paid. – Chép nguyên văn – Biên Bản , trang 60, ḍng 19-20-21). Vấn đề xin công nhận danh dự của ông Hà Văn Sơn không được xét, mặc dù ông Sơn đă tỏ ḷng trung thành với người Mỹ bằng cách chối bỏ vị trí thiêng liêng của người Biệt Kích là chiến đấu cho Việt Nam dưới danh nghiă là người Việt Nam.

  

Sau đó Hạ Viện kư bill, SECTION 606 ghi rơ là trả lương cho biệt kích Việt Nam bị Cộng Sản cầm tù. Hai năm sau Hạ Viện thông qua dự luật của Bà Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez đề vinh danh Biệt Kích Việt Nam, (không có ông Hà Văn Sơn trong đó v́ ông Hà Văn Sơn đă tuyên bố trước Thượng Viện Hoa Kỳ rằng ông không phải là Biệt Kích Việt Nam. Vinh Danh là tuyên dương thành tích, hoàn toàn không liên quan tới vấn đề danh dự mà ông Hà Văn Sơn đă xin Thượng Viện nh́n nhận.) *Thật ra dự luật Vinh Danh và Tuyên Dương Thành Tích tại Quốc Hội Hoa Kỳ đúng theo đ̣i hỏi của ông Hà văn Sơn và cũng chỉ NÊU RƠ một cái tên duy nhất là ông Hà văn Sơn. Kim Âu ghi chú 

 

Ba là Gia đ́nh Biệt Kích chúng tôi biết rất rơ v́ lư do ǵ ông Sơn, sau ngót 16 năm bị cầm tù ngoài Bắc, đă hai lần bị bắt lại. Việc ông Sơn tuyên bố trên hệ thống truyền thanh và truyền h́nh rằng ông Sơn mua và chôn 200 kilô thuốc nổ để phá đập thủy điện Krong Pha sau khi ông ấy ra tù chỉ là huyền thoại riêng do ông Sơn mới sáng tác. Chúng tôi tự hỏi,Việt Cộng tại Việt Nam sẽ nghĩ ǵ về hệ thống truyền thông hải ngoại và các nhà chống cộng hải ngoại, nhất là sau khi nghe những lời giới thiệu hùng hồn của xướng ngôn viên về một biệt kích và chủ báo chống cộng lỗi lạc như ông (Kim Âu) Hà Văn Sơn? * Đám vô lại ồn ào cho rằng một kư trà, cà phê c̣n không đi lọt trạm kiểm soát huống chi 200kg  thuốc nổ. Thật là ngu xuẩn v́ thực tế đối với dân nghèo, buôn bán c̣ con th́ một hai kư cà phê, hàng lậu khó thoát. Nhưng đă là người có tiền, có hợp đồng với “thương nghiệp nhà nước” để buôn chuyến lớn th́ chở 200 kg, thậm chí hai tấn thuốc nổ cũng chỉ là chuyện hết sức b́nh thường v́ thuốc nổ chỉ là một loại hàng hóa dùng để bắn đá, làm pháo, đánh cá..v.v..Kim Âu ghi chú 

 

* * * 

Đối với Gia Đ́nh Biệt Kích, ông Hà Văn Sơn c̣n gây nhiều tội ác khác nữa. Việc truy lănh tiền bồi thường là công lao của biết bao cơ quan truyền thông, hội đoàn, cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản đă yểm trợ tinh thần, công sức không bờ bến của ông Tourison, các vị Dân Cử và truyền thông Hoa Kỳ mới đem lại kết quả như đă thấy. Vào thời gian đó biết bao gia đ́nh biệt kích mới tới Hoa Kỳ, đang nóng ḷng mong đợi nhận lănh số tiền bồi thường đó để giải quyết những khó khăn trong thời gian mới định cư tại Hoa Kỳ. Nhưng ông Hà Văn Sơn đă v́ những ư muốn cá nhân, đứng trong danh sách nguyên đơn cùng với Luật Sư John Mattes kiện Bộ Quốc Pḥng, buộc Bộ Quốc Pḥng phải trao tổng số tiền của Quốc Hội chi ra để bồi thường cho toàn thể Biệt Kích để Luật Sư trả cho từng biệt kích sau khi đă khấu trừ 23% cộng thêm 500 USD trong tiền bồi thường của mỗi biệt kích, mặc dù Quốc Hội đă ban hành luật chỉ cho Luật Sư John Mattes lấy tối đa là 10% tiền bồi thường của mỗi biệt kích mà thôi. Vụ kiện của ông Hà Sơn và Luật Sư được xét xử tại Toà Án ở Miami. Luật Sư và ông Hà Văn Sơn thắng kiện nên Bộ Quốc Pḥng phải chống án. Lên Toà trên th́ Bộ Quốc Pḥng thắng kiện. Nhờ vậy mỗi Biệt Kích được nhận tiền bồi thường trực tiếp từ Bộ Quốc Pḥng. Vụ ông Hà Sơn đứng nguyên đơn cùng với Luật Sư kiện Bộ Quốc Pḥng đă làm cho Gia Đ́nh Biệt Kích nhận tiền bồi thường chậm lại hơn một năm trong khi mọi gia đ́nh đang mong đợi.Ông Hà Văn Sơn muốn cho Luật Sư lấy 23% cộng thêm 500 USD trước khi phát tiền cho Biệt Kích, và ông Hà Văn Sơn chống lại luật của Quốc Hội chỉ cho Luật Sư lấy tối đa là 10% mà thôi. Tội ác chối bỏ danh xưng Biệt Kích Việt Nam và đứng hẳn về phía Luật Sư chống lại luật của Quốc Hội và quyền lợi của gia đ́nh Biệt Kích là một hành động khó tha thứ. 

Khi mới thắng kiện tại Toà Án Miami, ông Sơn viết báo nói ". . . Những Biệt Kích cảm tử Việt Nam bước vào lịch sử của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ bằng những thắng lợi phi thường" (Trích Tuần Báo Chinh Nghĩa tại Atlanta của ông Hà Sơn số ra tháng 11/1998, trang 15). Khi đọc chữ Biệt Kích Cảm Tử Việt Nam tôi thấy lạnh sương sống v́: Danh xưng này không hề có trước năm 1975 và không một ai biết tới cái danh xưng ghê rợn này cho tới khi nó xuất hiện trên tờ báo quảng cáo của ông Hà Văn Sơn tại Atlanta. Chính ông Hà Văn Sơn đă chối bỏ danh xưng chân chính của ḿnh là Biệt Kích Việt Nam chỉ v́ sợ không được chính phủ Hoa Kỳ trả tiền, phải chăng cái đau đớn nhục nhă đó được ông Hà Văn Sơn gọi là đă "bước vào lịch sử của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ bằng những thắng lợi phi thường". Vài sự kiện điển h́nh được nêu lên để chứng minh "lối sống hai cuộc đời" của ông Hà Văn Sơn, trong đó là một cuộc đời chỉ nói những cái không bao giờ làm, và một cuộc đời chỉ làm những cái không bao giờ dám nói ra.   

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông Hồng Phúc và Ban Giám Đốc Hệ Thống Truyền Thanh và Truyền H́nh Việt Nam Hải Ngoại đă cho chúng tôi cơ hội đem sự thật về vị trí của nó, nhằm bảo vệ nếp sống khiêm tốn và tinh thần tự trọng của Gia Đ́nh Biệt Kích chúng tôi. Tiền nhân đă dạy "giấy rách giữ lấy nền". Biệt Kích chúng tôi luôn luôn giữ vững truyền thống tốt đẹp của một thể chế chính trị đă một thời thực thi dân chủ và tự do cho miền Nam Việt Nam dưới danh hiệu Việt Nam Cộng Hoà. Tuy nay chế độ đó không c̣n nữa, nhưng chúng tôi vẫn tự duy tŕ nền nếp trong giao tế xă hội, c̣n biết đâu là trên, đâu là dưới. Tinh thần kỷ luật vẫn c̣n tồn tại bất diệt trong ḷng chúng tôi. Thái độ "lộng ngôn" của ông Hà Văn Sơn phải được lên án trước dư luận nhằm duy tŕ măi măi tinh thần "Huynh Đệ Chi Binh" của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà".   

TCD ông Hồng Phúc phỏng vấn

DVD ông Hồng Phúc phỏng vấn ông Hà Văn Sơn Đại Diện Biệt Kích thật   

Ghi Chú : Thiếu h́nh DVD của cô Lan Chi phỏng vấn ông Hà Văn Sơn, v́ DVD này không thuộc về Chương Tŕnh Thế Giới Ngày Nay nên không có h́nh phía sau.   

 

Ngày 30-4-2006   

Cựu Biệt Kích Lê Văn Ngung 

Đại Diện Gia Đ́nh Biệt Kích 

Điện Thoại: 410-763-8253 

Địa chỉ: 7285 Kathy Street 

Easton, MD 21601

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

http://www.chinhnghia.com/

http://www.kimau.com

http://www.tinhhoa.org

http://chinhnghiaviet.informe.com/forum/

http://nguoidalat.informe.com/forum/

http://chinhnghiamedia.informe.com/forum/

www.nguyenkinhdoanh.com

www.nguyenkinhdoanh.net

www.lesyminhtung.net

www.diendantheky.net

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments: