MINH THỊ

 

LỊCH SỬ ĐĂ CHỨNG MINH, KHÔNG MỘT ĐÁM NGOẠI NHÂN NÀO YÊU THƯƠNG ĐẤT NƯỚC, DÂN TỘC CỦA CHÚNG TA NẾU CHÍNH CHÚNG TA KHÔNG BIẾT YÊU THƯƠNG LẤY ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN TỘC CỦA M̀NH. 

DÂN TỘC VIỆT NAM PHẢI TỰ QUYẾT ĐỊNH LẤY VẬN MỆNH CỦA M̀NH CHỨ KHÔNG THỂ VAN NÀI, CẦU XIN ĐƯỢC TRỞ THÀNH QUÂN CỜ PHỤC VỤ CHO LỢI ÍCH CỦA NGOẠI BANG VÀ NHỮNG THẾ LỰC QUỐC TẾ. 

 

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt

֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports

֎ Vietnamese Commandos ֎ Video/TV ֎ Lottery

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Diễn Đàn

֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Diễn Đàn ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Đà Lạt ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

v WhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

v Federal Register vCongr Record v CBO

v US Government vCongressional Record

v C-SPAN v VideosLibrary vNational Pri Project

v JudicialWatch vAssociatedPress vReuter News

v RealClearPolitics vMediaMattersvLawNews

v NationalReviewv Hill v Dailly vStateNation

v Infowar vTownHall vCommieblaster v Examiner

v MediaBiasFactCheck vFactReport vPolitiFact

v MediaFactCheck v FactCheck v Snopes

v OpenSecret v SunlightFoundation v Veteran

v New World Order vIlluminatti News vGlobalElite   

v New Max v CNSv Daily Storm v ForeignPolicy

v Observe v American Progress vFair vCity

v Guardian v Political Insider v Law v Media

v Ramussen Report  v Wikileaks  v Federalist

v The Online Books Page v Breibart  Interceipt

v AmericanFreePress v PoliticoMag v Atlantic

v National Public Radio v ForeignTrade v Slate  

v CNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS v CNN

v Federation of American Scientist v Millenium

v Propublica vInter Investigate vIntelligent Media  

v Russia Newsv Tass Defense vRussia Militaty

v Science&Technology vACLU Ten v Gateway  

v Open Culture v Syndicate v Capital Research

v Nghiên Cứu Quốc Tế v Nghiên Cứu Biển Đông 

v Thư Viện Quốc Gia 1 vThư Viện Quốc Gia 

v Học Viện Ngoại Giao v Tự Điển BKVN  

v Ca Dao Tục Ngữ v Học Viện Công Dân

v Bảo Tàng Lịch Sử v Nghiên Cứu Lịch Sử

v Dấu Hiệu Thời Đại v Văn Hiến v Sách Hiếm   

v QLVNCH v Đỗ Ngọc Uyển v Hợp Lưu

v Thư Viện Hoa Sen v Vatican? v Roman Catholic

v Khoa HọcTV v Đại Kỷ Nguyên v Đỉnh Sóng

v Viễn Đông v Người Việt v Việt Báo v Quán Văn

v Việt Thức v Việt List  v Việt Mỹ v Xây Dựng

v Phi Dũng v Hoa Vô Ưu v Chúng Ta  v Eurasia

v Việt Tribune v Saigon Times USA v Thơ Trẻ

v Người Việt Seatle v Cali Today v

v Dân Việtv Việt Luận v Nam Úcv DĐ Người Dân

v Tin Mới vTiền Phong v Xă Luận vvv

v Dân Trí v Tuổi Trẻv Express v Tấm Gương

v Lao Động vThanh Niên vTiền Phong

v Sai Gon Echo v Sài G̣n v Thế Giới 

v ĐCSVN v Bắc Bộ Phủ v Ng T Dũng v Ba Sàm

v Văn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh

v TPB v1GĐ/1TPB v Bia Miệng

http://nhakythuatvnch.blogspot.com/

http://bietkichsobac.blogspot.com/

http://bietkichsobac.blogspot.com/2010/10/vietnamese-commando-hearing.html

 

HỒI CHUÔNG BÁO TỬ CHO

"NGƯỜI TÙ KIỆT XUẤT"

 

Dẫn Nhập: Trong mấy ngày qua, chúng tôi đă cân nhắc rất nhiều trước khi quyết định phải ôn lại quá khứ để nói lên những SỰ THẬT mà ḿnh được biết. SỰ THẬT về một câu chuyện hết sức giả dối mà người ta đang lạm dụng nó nhằm tạo cho ḿnh một thứ uy tín để tiến hành những tṛ chơi bá đạo......

Cách đây mấy năm, tuần báo Chính Nghĩa đă tung lên diễn đàn bài viết đầu tiên để báo động về sự việc đang diễn ra ở William Joinner Center.Trong bài viết đó (Vạch mặt bọn khoa bảng lưu manh), người được đưa lên là một nhân vật đang nằm trong bóng tối : Anh Nguyễn Hữu Luyện, một cựu đại úy QLVNCH, cố vấn quân sự của Toán Hector 1.

Việc chúng tôi hết ḷng giúp đỡ anh Luyện vào thời kỳ đó là do hy vọng người anh em của ḿnh sẽ làm được một điều ǵ khá hơn cho rạng danh Gia Đ́nh Biệt Kích. Nhưng sau khi tiếp tay làm việc với anh Luyện khoảng gần hai tháng, nhận những hồ sơ về vụ kiện mà anh "fax" tới, khi thấy mục đích ban đầu của vụ kiện và thực tế hồ sơ file vào ṭa hoàn toàn khác biệt, chúng tôi đă thẳng thắn rút khỏi cuộc đối đầu không cần thiết mà chúng tôi đă nh́n thấy trước kết quả.

Tuy nhiên, việc khởi xướng và lui lại của chúng tôi không gây ra một xáo trộn bất lợi nào cho người vừa bước ra khỏi bóng tối là anh Nguyễn Hữu Luyện - lúc đó đă trở thành “Người Tù Kiệt Xuất” -. Chúng tôi im lặng không nửa lời phê phán.Mặc dù chúng tôi không hài ḷng với những ư tưởng khoa trương, ḷe bịp của những người chủ xướng theo đuổi vụ kiện WJC.

Măi đến khi vụ kiện đă đi vào ngơ cụt, chúng tôi có một lá thư riêng (private) gởi cho anh Luyện với một yêu cầu làm anh không được hài ḷng.Lập tức “Người Tù Kiệt Xuất” trả nghĩa cho tôi bằng cách tung lá thư “private” lên diễn đàn với mưu toan dùng đám lâu la, âm binh để lập ṭa án nhân dân xử tội chúng tôi. Kết quả, những phản ứng của chúng tôi đă khiến ông Luyện phải nén ḷng bay từ Boston đến nhà chúng tôi ở Atlanta để hàn gắn những đổ vỡ.

Vài ngày ở Atlanta để thăm hỏi một số đồng minh đủ cho anh Luyện biết chúng tôi không ngán ngại bất kỳ cá nhân, tổ chức hoặc thế lực nào. Giữ lời cam kết với anh em trong gia đ́nh BK, chúng tôi bỏ qua mọi chuyện. Hai năm trôi qua, thời gian gần đây không phải ngẫu nhiên một số tên bội tín, phản phúc, bần tiện, ngu dốt bày tṛ xuyên tạc SỰ THẬT LỊCH SỬ dựng lên câu chuyện Biệt Kích Giả - Biệt Kích Thật (bọn này là bọn bỉ ổi, trắng trợn ăn quỵt tiền thù lao của luật sư John Mattes dẫn tới việc những chương tŕnh đấu tranh tiếp nối cho quyền lợi của tập thể Gia Đ́nh Biệt Kích phải bỏ dở dang). (đọc bài Gian Hùng Lộ Mặt)

Chúng tôi đă đoan chắc có bàn tay của “Người Tù Kiệt Xuất” nhưng mọi mưu toan láo lếu đều bị đập vụn (đọc bài Sự Thật Khách Quan).Tên bồi bút Tú Gàn vào cuộc ăn có cũng lănh một đ̣n chí mạng ( tṛ bịa đặt láo lếu của hắn bị vạch trần), đành câm họng trước SỰ THẬT NHƯ NGỌN NÚI (đọc bài Thẩm Phán Ngu Đần). Tṛ bôi bác bị lật tẩy và công việc đấu tranh lại cuốn chúng tôi vào những chuyến đi tốn quá nhiều thời gian. Chúng tôi cho qua.

Cuối cùng việc ǵ phải đến đă đến. Cây kim bọc giẻ lâu ngày cũng ḷi ra, vừa qua trong những cuộc tranh căi giữa ông Vơ văn Sáu -Chủ nhiệm tờ Góp Gió- với đám lâu la, âm binh của “Người Tù Kiệt Xuất” về một lá thư, bọn âm binh này đă cố t́nh kéo chúng tôi vào cuộc.

Nh́n lại những e mail và cách làm việc của bọn này, chúng tôi biết ngay có sự điều động của Nguyễn Hữu Luyện. Giữ lời hứa cũ, chúng tôi lên tiếng qua diễn đàn cho anh Luyện biết. Nhưng thấy chúng tôi sau này v́ bận rộn ít xuất hiện trên diễn đàn, anh Luyện tin rằng đội âm binh, lâu la chuyên nghề vu khống, chụp mũ, chửi bậy của anh ta đủ sức làm loạn nên im lặng đứng đằng sau giật dây (thủ đoạn của đám âm binh này chúng tôi đă biết rơ qua cuộc nói chuyện với Trần Văn Tiếp). V́ thế bài viết này có là “Hồi Chuông Báo Tử Cho Người Tù Kiệt Xuất” ắt cũng không làm cho chúng tôi phải ân hận.

Tiện đây, chúng tôi cũng minh định với toàn thể mọi người : Vụ Kiện WJC thắng hay bại chẳng liên quan hay ảnh hưởng ǵ đến chúng tôi. Chúng tôi chẳng cần ai tranh đấu bảo vệ cho danh dự và căn cước tỵ nạn của chúng tôi. Cho dù một trăm cái chương tŕnh nghiên cứu như WJC cũng không xóa được sự thật toát ra từ những tác phẩm có tính đại chúng như HÀNH TR̀NH BIỂN ĐÔNG...v.. v.

Lịch sử Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản là sự nghiệp của toàn thể những Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản. Cuộc bỏ phiếu bằng chân, tự thân nó đă viết nên trang sử bi thảm, vẽ lên diện mạo và căn cước chân thực của Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản trước toàn thế giới mà chẳng có chương tŕnh nghiên cứu của đại học uy tín nào đủ tầm vóc bóp méo căn cước của Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản.

Ở xứ sở tự do này, quư vị có quyền muốn làm ǵ th́ làm nhưng đừng nhân danh chiến đấu cho chúng tôi về những điều không thực.

Vụ WJC chỉ là một vụ kiện đ̣i bồi thường v́ bị kỳ thị trong lúc xin việc không hơn không kém. Những lư lẽ dối trá, bất toàn của nó không thuyết phục được những người hiểu biết.

Quư vị đừng tự hoang đường với ư nghĩ rằng việc quư vị mạo nhận là đại diện cho cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản trong vụ kiện WJC làm cho nhân thân của quư vị trở thành bất khả xâm phạm. Vụ kiện của quư vị thắng hay bại đối với chúng tôi không quan trọng.

Điều quan trọng nhất là: chúng tôi vĩnh viễn không bao giờ chấp nhận Cộng Sản, vĩnh viễn không ḥa hợp, ḥa giải với chúng nó, vĩnh viễn không chấp nhận bất cứ tổ chức hoạt đầu nào nhân danh đại diện chúng tôi để mưu toan làm tay sai cho ngoại bang và Cộng Sản để chia chác tài nguyên của Tổ Quốc, buôn bán xương máu của Dân Tộc Việt Nam.

***

 

(phần 2)  

 

HECTOR 2

 

Như chúng tôi đă viết trong bài Gian Hùng Lộ Mặt từ 30 - 10 - 1998:

“Secret Army Secret War” (một cuốn sách với những tài liệu thật nhưng phần lời kể chuyện của một vài Biệt Kích th́ chỉ là những câu chuyện không đầy đủ nếu không muốn nói có nhiều đoạn đầy cảm tính phiến diện, thiếu sót).

Riêng đoạn viết về Hector 2, Tourison bỏ mất 4 thành viên đă vượt ṿng vây đi thoát đến 16 ngày: “Bốn người đó : Cố vấn của toán Đặng Đ́nh Thúy, Toán trưởng Mai Nhuệ Anh, và hai toán viên Nguyễn văn Độ, Lê Ngọc Kiên.”

Dưới đây là vắn tắt câu chuyện của trận đánh:

“Trong một địa h́nh ḷng chảo, một bên là vách đá dựng đứng ở hướng Đông sát một khu trũng đọng nước trông như một cái hồ nhỏ.Một bên là rặng cây rậm rạp mọc trên băi đá tai mèo gồ ghề giáp vách đá dựng đứng hướng Tây mà trực thăng vừa bay ngang qua. Hai hướng Bắc Nam là đầu thông qua nơi khác đều bị án ngữ bởi lực lượng chủ công của Việt Cộng. Theo lệnh trước khi máy bay xuống băi, hai anh Khả và Huấn đă nhanh chóng chiếm hai vị trí để làm công tác an ninh, sau khi máy bay cất cánh, toàn toán đă dạt vào các lùm cây sát vách đá thẳng đứng t́m vị trí để pḥng ngừa bất trắc.

Vừa vào đến b́a rừng đă có tiếng súng nổ v́ Huấn đă phát giác có địch quân hiện diện. Ngay những phút đầu tiên, địch khai hỏa dữ dội, ném lựu đạn chầy và bắn như văi trấu về hướng Hector 2. Dưới hỏa lực hùng hậu của đối phương phủ chụp lên đầu, Lê Ngọc Kiên và Nguyễn văn Độ đă phản ứng như một cái máy, hai họng tiểu liên Thụy Điển liên tiếp nhả đạn về hướng địch quân. Sau mấy loạt đạn cả hai nhanh chóng lẩn vào bụi cây, và cả hai tập hợp lại được với toán trưởng Mai Nhuệ Anh và cố vấn của toán Đặng Đ́nh Thúy cũng đang chiến đấu. Bốn người tạo thành một tổ, trận đánh tiếp diễn ác liệt, dưới hỏa lực hùng hậu của đối phương, Hector 2 bị xé lẻ thành các nhóm nhỏ. Trận đánh tiếp tục kéo dài trong lúc hoàng hôn đang xuống. Chiến địa nằm lọt thỏm trong thung lũng sâu, nên khi tắt nắng th́ màn đêm tối đen bao trùm rất nhanh, hai bên im lặng giữ vững vị trí. Trời mưa lất phất không lớn nhưng gió th́ gào rít kinh hồn bởi thông luồng qua giữa hai vách đá dựng đứng. Trận địa yên tĩnh, hai bên dường như cùng án binh bất động, nhưng trong đêm tối đầy bất trắc, những thành viên của Hector2 đang t́m cách thoát khỏi cạm bẫy.

Sáng hôm sau, lực lượng Cộng Sản bắt được bốn người. Trừ hai người chết tại chỗ, điểm lại c̣n thiếu nửa toán Hector2. Bọn Việt Cộng cấp tốc huy động lực lượng truy bắt năm người c̣n lại. Tám ngày sau, họ bắt được anh Nguyễn văn Đ́nh, trưởng nhóm truyền tin.Nhưng c̣n bốn người nữa vẫn biệt tăm. Măi đến chiều tối ngày 8 tháng 10 năm 1966 (ngày thứ 16), may mắn cho Cộng Sản Bắc Việt. Lực lượng Lào Cộng đă bắt được bốn người sau cùng tại bản hoang “CA- Y” nằm sâu trong nội địa Lào đến tám cây số đường chim bay, trong t́nh trạng họ đă kiệt sức v́ không có lương thực.”

Cuộc chiến đấu dũng cảm của toán Hector2 nổ ra trong điều kiện hoàn toàn bất lợi, hoàn toàn bị động v́ vừa đặt chân xuống đất đă bị phục kích. Nằm gọn trong ṿng vây của một đơn vị lớn Cộng quân vượt trội về nhân số và hỏa lực. Họ vẫn thoát đi được.Và những người cuối cùng nếu có lương thực hẳn đă đi thoát.Trong khi bộ phận c̣n lại của Hector 1 (sau khi anh Luyện đă bị bắt) là 11 người, vẫn giữ được đường dây liên lạc với trung ương, tất cả mọi người đều trong t́nh trạng chiến đấu tốt. Họ lại thông thạo địa h́nh, địa vật và chưa bị đối phương phát giác. Chắc chắn tinh thần chiến đấu của họ cũng dũng mănh không kém ǵ những người anh em của họ trong toán Hector2. Vậy tại sao họ lại đành thúc thủ để cho Việt Cộng bắt?

Xét qua trường hợp hai toán bị bắt, đọc lại lá thư tự đánh bóng của ông Luyện, chắc hẳn quư vị độc giả đă nhận thấy những lời lẽ đạo đức giả ông Luyện viết ra chỉ nhằm chạy tội phản bội cho chính bản thân ḿnh.

Nếu như ông Luyện tŕ hoăn lâu hơn 5 tiếng (không tự nguyện sớm viết thư kêu gọi đầu hàng), th́ ba điều kiện chắc chắn xẩy ra:

1-     Nhân viên truyền tin kịp phát công điện báo cáo với trung ương về t́nh trạng hiện tại của toán.

2-     Bộ phận c̣n lại sẽ di chuyển.

3-     Trung ương sẽ phải quyết định đưa toán về hoặc chuyển địa bàn hoạt động. . . v́ cố vấn quân sự và toán trưởng đă mất tích.

Thực tế, như quư vị đă thấy: Không một phát súng nổ, trong khi 11 nhân viên c̣n lại tại hang của Hector1: Mỗi nhân viên đều hai tay hai súng (Nhân viên công tác được trang bị hai súng: Một tiểu liên Thụy Điển, một súng colt), đạn, lựu đạn đầy đủ cùng ḿn bẫy gài xung quanh vị trí ẩn nấp la liệt .

Vậy mà họ đành thúc thủ v́ ông Luyện đă bàn giao họ cho Việt Cộng bằng lá thư kêu gọi đầu hàng. 

 

MẬT KHẨU AN NINH (AN T̉AN)

MẬT KHẨU AN NINH CỦA RÉMUS 23 : 2 GIỜ BA MƯƠI

Theo “The Secret War Against Hanoi” và lời kể của Đỗ văn Tâm

Trường hợp toán Remus hoạt động ở Lai Châu từ năm 1962: Toán nhảy dù xuống vùng Điện Biên ngày 16 - 4 - 1962 sau khi toán tiếp đất vài ngày đă chạm địch, toán trưởng Điêu Chính Ích bị thương nặng và cuối cùng tất cả đă lọt vào tay lực lượng Cộng Sản. Tất nhiên truyền tin lên máy và cứ thế mọi báo cáo vẫn đều đặn gửi về trung ương theo chu kỳ liên lạc.Từ năm 1962 - 1967, toán này được bổ sung năm (5) lần.Trung ương nghi ngờ toán đă bị Cộng Sản bắt làm phản gián v́ đă nhiều lần Rémus không báo cáo đầy đủ kết qủa về các công tác được giao.Để thẩm định,Trung ương cử hai nhân viên, trong đó hiệu thính viên chính là Trương Tuấn Ḥang (Rémus 24) - một người bạn học trên tôi hai lớp ở trường trung học Trần Hưng Đạo, Đà Lạt - và Đỗ văn Tâm tức Tám Móc (Rémus 23) - cả hai hiện cư ngụ tại Seatle, Washington State - sẽ nhảy bổ sung cho Rémus.Công tác an ninh và tiếp nhận tại băi đáp thuộc phần trách nhiệm của Rémus được xem như đang hoạt động trong ḷng địch.Theo thuyết tŕnh trước khi lên đường, Remus 23 và Rémus 24 có nhiệm vụ cụ thể như sau:

1 - Sau khi bắt tay được với người của Rémus, Đỗ văn Tâm sẽ dựa vào họ chọn người giúp Tâm tiến hành công tác nghe trộm đường dây điện thoại Hà Nội - Bắc Kinh.

2 - Chụp h́nh tất cả các toán viên c̣n lại và mọi hoạt động của toàn toán. Quan trọng nhất là 33 ngày sau, Hoàng sẽ cùng một nhân viên công tác dài hạn trước đó trở về trung ương qua phương thức thoát nhập bằng Skyhook. Nhân viên đó được chỉ đích danh là ông Điêu Chính Hoa (bí số Rémus 8) hiện nay cũng cư ngụ tại Seatle.

Hoàng và Tâm được huấn luyện kỹ về thoát nhập bằng Skyhook. Sau khi trung ương nhận được địa điểm an toàn cho Hoàng và Tâm nhảy dù xuống. Đêm 21 tháng tám 1967, phi cơ đến điểm hẹn đúng giờ, tín hiệu an toàn chữ T quá rơ. Ngay khi đèn nhẩy bật xanh, các kiện hàng cùng Đỗ văn Tâm và Trương Tuấn Hoàng tuần tự lao vào khoảng không. Nhưng dù của Hoàng bị bọc gió nên lạc xa băi.Nơi Tâm đáp xuống là một đồi cỏ tranh cao dầy.Tâm nhanh chóng cuộn dù, nhét vội vào một bụi rậm và theo tín hiệu máy "beacon" t́m đến các kiện hàng.Hàng gồm 5 kiện: 3 kiện là thuốc men và hàng hóa, hai kiện c̣n lại là hai bộ dụng cụ thoát nhập bằng phi cơ .

Trên đường di chuyển, Tâm nghe tiếng người x́ xào nho nhỏ bên tay phải.Tâm khấp khởi mừng thầm v́ đă gặp người của Rémus nên hỏi mật khẩu:Sáu!

Nhóm người bên kia trả lời: Bốn!

 

Mật khẩu HỎI cộng ĐÁP tṛn MƯỜI.

Như trút được gánh nặng ngh́n cân,Tâm vội tiến đến để gặp anh em tay bắt mặt mừng.Nhưng niềm vui mới chớm đă tan biến, Tâm sững sờ nh́n hàng chục họng súng vây quanh, chĩa vào ḿnh.

- Thế là xong! Chưa nổ được loạt nào cho phỉ chí! Tâm thầm nhủ.

Sau khi bắt được Tâm, nhóm người này tiếp tục bủa đi lùng t́m Trương Tuấn Hoàng để lại hai người canh chừng Tâm với hai tay bị trói ngoặt ra sau.Trời sáng dần, Tâm nằm yên tự nhủ phải t́m cách thoát thân chứ không thể để bọn chúng hành xác được.Cơ hội đến, khi mặt trời lên khá cao.Nhóm người có nhiệm vụ đón bắt biệt kích chuẩn bị ăn cơm sớm.Hai tên lính canh đến mở trói cho Tâm.Vừa đủ thời gian dăn gân cốt, lựa lúc hai tên này bất pḥng Tâm đánh gục một tên, đá ngă tên c̣n lại và lao xuống chân đồi t́m đường thoát thân.Lực lượng đi bắt biệt kích ở xung quanh rất đông ùa tới. Tâm tả xung, hữu đột nhưng cuối cùng cũng bị đánh gục.Sau đó họ trói Tâm lại cho ngồi trên ổ kiến vàng.Măi đến lúc có mấy người ăn mặc thường phục đến hỏi cung chúng mới đưa Tâm ra khỏi ổ kiến.Tâm cho biết:”Bọn này là cán bộ chuyên môn của cục phản gián.Sau vài câu mở đầu hăm dọa, hứa hẹn khoan hồng, nói chuyện về trại Quyết Thắng, để cho tôi thấy bọn nó biết về trại khá rơ.Cuối cùng chúng nó hỏi tôi:Mật khẩu an toàn của anh là ǵ?”

Tâm trả lời :“2 giờ ba mươi!”

Một tên trong bọn lập lại:”2 giờ ba mươi!”

(Tôi hỏi Tâm: Vậy mật khẩu an ninh của anh nhận khi thuyết tŕnh công tác, dùng để báo động cho trung ương trong trường hợp đă bị bắt như thế nào?

Tâm đáp:- Là câu trả lời đúng giờ ḿnh xuống băi.

Tôi lại hỏi Tâm: Vậy nếu không bị bắt th́ trả lời thế nào?

- Th́ trả lời bất cứ câu nào tùy ư, chỉ tuyệt đối không dùng câu “2 giờ ba mươi” mà thôi.) 

Trong thời gian đó, Trương Tuấn Ḥang lạc băi khá xa nhưng cũng di chuyển một ḿnh về nơi có tín hiệu, tuy có hơi chậm nhưng cuối cùng cũng lọt vào bẫy như Tâm.Ở nơi tạm giam trong căn cứ của họ, Tâm nh́n thấy lực lượng Cộng Sản bắt được Hoàng giải về căn cứ vào buổi chiều hôm sau.Hiệu thính viên cũ của Remus vẫn lên máy theo chu kỳ liên lạc.Một thời gian ngắn sau đó, sang năm 1968 Hà Nội công bố bắt được một toán gián biệt biệt kích ở Lai Châu.

Trích “The Secret War Against Hanoi”: The six-man Team Remus parachuted in April 12, 1962, near Dien Bien Phu to “establish a base area from which intelligence collection activities could be launched.” It was to gather “enemy military, political, and economic information; locate resupply drop zones and safe areas for possible infiltration of additional agents; collect available documents; and recruit subsources and support personnel.”In 1964, Remus reported that it had sabotaged a couple of bridges. McNamara was elated. Colby recalled that the secretary of defense “was just asexcited as a baby” over such reports. “I remember him thinking this was a big deal, like that’s going to change the course of the war.” Because it was believed to be successful, Remus was reinforced five times. With the 1966 change in the agents’ mission, the team began to make excuses about why it had provided so little useful information. In 1967, SOG ordered the team to exfiltrate two agents. They claimed it was too dangerous.In 1968, all radio contact with the team ceased. At the same time, the “ interrogation of a recently captured NVA prison of war revealed he had knowledge of a SVN ranger team in the Reùmus area of operation in June 1962. On May 13, 1968, Hanoi con firm this by annoucing captured of a ranger team. All facts presented left no doubt this was team ReùmusHết trích.

Như vậy ngay kỳ liên lạc sau khi Tâm bị bắt và khai Mật Khẩu An Ninh Cá Nhân là: 2 giờ ba mươi. Trung ương đă biết: Rémus hoạt động dưới sự điều khiển của Bắc Việt từ lâu. 

MẬT KHẨU AN TOÀN CỦA ÔNG LUYỆN

Trích Secret Army Secret War:

At the interrogation point, HECTOR 2 came face to face with what had happened to HECTOR1.The latter’s two primary radio operators, Tran Huu Tuan and Nguyen Van Thuy, who were kept separate under armed guard, were also at the headquarters. Their presence lent credibility to what a North Vietnamese officer told them after HECTOR 2’s capture, “The part of your team sent in earlier was captured. After we captured your team, its radio operators were the one who went on their radio and asked for reinforcements. That’s why you all were sent in. the first half of your team has already been sent down to the coastal lowlands and you all will be sent there later. You know we’ve been waiting here for you for nearly two months? 

Tạm dịch:Tại nơi thẩm vấn, HECTOR 2 trực diện với những ǵ đă xảy đến với HECTOR1.Hai nhân viên truyền tin chủ yếu:Trần Hữu Tuấn và Nguyễn văn Thùy, những người bị giữ riêng bởi lính vũ trang, cùng ở bộ chỉ huy.Sự hiện diện của họ chứng thực cho những ǵ mà sĩ quan quân đội Cộng Sản đă nói với họ sau khi Hector 2 bị bắt:“Một phần toán của các anh đưa vào sớm đă bị bắt.Sau khi chúng tôi bắt toán trước của các anh.Truyền tin của toán đă làm công việc xin bổ sung. Đó là lư do tại sao tất cả các anh được gửi vào.Toán đầu tiên của các anh đă được đưa về vùng cận duyên và tất cả các anh cũng sẽ được đưa về đấy sau. Các anh phải biết chúng tôi đă đợi các anh ở đây đến gần hai tháng.” 

Đọc qua đoạn văn thượng dẫn, những người không hiểu sẽ đánh giá tội lỗi thuộc về hai nhân viên truyền tin nhưng thật ra không phải vậy. Công điện của các toán công tác đặc biệt được phát và thu bằng tín hiệu morse. Tất nhiên v́ vấn đề bảo mật, mọi công điện gởi đi đều phải được mă hóa (encode). Nơi nhận sẽ thu toàn bộ tín hiệu morse rồi chuyển qua bộ phận mă dịch hay giải mă (decode). Lúc đó người ta mới hiểu được nội dung công điện. Như vậy hiệu thính viên của hai bên đều có giữ một sổ mă. Khi lọt vào tay địch nếu sổ mă không hủy kịp, kẻ thù sẽ biết cách mă hóa, mă dịch và cưỡng bách hiệu thính viên làm công tác phản gián.

Đối phương phải xử dụng hiệu thính viên của toán bị bắt v́ cách gơ "ma níp" của mỗi người đều mang tính cách cá biệt chẳng khác ǵ nét chữ riêng của mỗi người. (cách đánh của mỗi nhân viên đă được thu trước khi đi công tác). V́ thế trong lúc lên máy phát công điện nhân viên truyền tin có thể báo động bằng nhiều cách. Tuy nhiên, khi làm việc dưới họng súng đang dí vào đầu khó có ai dám báo động, đă có nhiều nhân viên truyền tin ăn báng súng khi có ư gơ ”ma nip” khác với chính cách gơ của họ.

Như vậy không lẽ nhân viên truyền tin (ban phản gián Việt Cộng) toàn quyền muốn thảo công điện thế nào tùy thích.? C̣n vai tṛ của người chỉ huy toán.Vai tṛ của các toán viên? Không lẽ tất cả đều bị xóa bỏ.?

Thực tế không như vậy. Nhân viên truyền tin chỉ chuyển bản công điện, đă mă hóa về trung ương.Và người có thẩm quyền tối cao của toán mới chính là người viết công điện bằng bạch văn (để sau đó nhân viên truyền tin mă hóa). Một công điện sẽ không có giá trị khi được thảo ra không đúng phong cách viết công điện của người có thẩm quyền tối cao, không đúng theo những quy ước riêng với Trung Ương mà chỉ có ông ta và Trung Ương biết.

Trường hợp ngay cả bản công điện đă hoàn hảo, trung ương vẫn có nhiều yếu tố khác giải đoán ra là toán đă bị vô hiệu hóa nếu có ư nghi ngờ.

Yếu tố đó là tầng mật mă thứ hai. Tầng mật mă thứ hai này là mật khẩu an ninh của những người trong toán. “MẬT KHẨU AN NINH” tạm gọi là một dạng câu hỏi và một câu đáp theo “MẬT ƯỚC TAY ĐÔI” giữa trưởng công tác ở trung ương với nhân viên công tác hoạt vụ.

Trong hoàn cảnh hoạt động bí mật, trưởng công tác ở tận trung ương muốn đánh giá kịp thời t́nh h́nh hoạt động của toán chỉ có cách liên lạc qua truyền tin; v́ thế những Mật Khẩu An Ninh hay An Toàn đều là những dấu hiệu cuối cùng để kết luận toán hoặc nhân viên công tác đó c̣n hoạt động hữu hiệu hay đă bị địch kiểm soát. (trường hợp Đỗ văn Tâm - Rémus 23).

 

Như vậy công điện xin bổ sung hay tăng cường thêm toán Hector2 không phải do truyền tin tạo ra. Những người đặt bẫy cho Hector2 đi vào chỉ có thể thực hiện được kế hoạch, khi có sự cộng tác để thảo công điện của người có thẩm quyền tối cao của Hector1 : ông Nguyễn Hữu Luyện.

Khi xin bổ sung toán Hector2, chắc chắn trung ương phải hỏi "Mật Khẩu An Ninh Cá Nhân" của người đứng đầu toán để chắc chắn ông Luyện không bị Việt Cộng kiểm soát.

Nếu không có mật khẩu an ninh (tối hậu) của ông Luyện (sống để dạ, chết đem theo) khi gửi công điện trả lời về việc xin bổ sung toán Hector2, chắc chắn trung ương không để Hector2 lên đường.

Ông Luyện có dám nói rằng ông không có "Mật Khẩu An Toàn Cá Nhân" không?

Việc toán Hector 2 đến tăng cường cho Hector 1 và rơi ngay vào bẫy khiến có nhiều câu hỏi lớn được đặt ra:

Phải chăng ông Nguyễn Hữu Luyện đă cộng tác với Việt Cộng trong việc thảo công điện?

Phải chăng ông đă tiết lộ "Mật Khẩu An Ninh Cá Nhân" của ông cho Việt Cộng ngụy tạo t́nh h́nh an toàn của toán để Trung Ương đưa toán Hector2 ra bổ sung?

Nhưng qua cách hành xử của ông Luyện ngay sau khi bị bắt (đọc lá thư tự thú), chắc hẳn mọi người đă có câu kết luận một cách nhanh chóng.

 

Ngoài việc tốn của (hơn tấn hàng gồm lương thực, vũ khí, khí tài) cái quan trọng là mất nhân viên. Hai mạng người đă vùi thây ở một nơi chưa có cả địa danh phía Tây rặng Trường Sơn.Trung ương mất thêm một sĩ quan huấn luyện. Tổng số thời gian bị giam giữ, tù tội của hai toán lên đến cả nửa thiên kỷ.Hơn hai chục người mất cả tuổi xuân, hạnh phúc, tương lai trong ngục tù Cộng Sản! Chỉ v́ hành động phản bội của ông Nguyễn Hữu Luyện! Vậy mà ông Luyện vẫn an nhiên tự tại, sống thanh thản không một lời xin lỗi anh em, vẫn lợi dụng một nhóm nhỏ để viết lên những gịng chữ bịa đặt, bất nhân; vẫn lợi dụng bất kỳ người nào nhẹ dạ để “ném đá dấu tay” với mưu đồ che dấu SỰ THẬT.

Khi trích dẫn một vài trang của “Secret Army Secret War” viết về Hector2 trong đó có đoạn tác giả Tourison cho rằng Hector2 là một con mồi sống. Ông Nguyễn Hữu Luyện rất hài ḷng về đoạn này, v́ đây là bằng chứng để ông chạy tội.

Nhưng ông Luyện quên đọc đoạn khác, cũng trong “Secret Army Secret War”. Mời quư vị đọc đoạn văn trích dưới đây, sẽ thấy những luận cứ đó hoàn toàn không đúng.

 

TRÍCH: “Các trực thăng từ từ đáp xuống nhưng v́ trực thăng chở khá nặng nên khi chạm đến đất xốp đă bị lún sâu, khiến cho càng phi cơ dính cứng ngắc.Mọi người, kể cả Đại Úy Dũng, các huấn luyện viên Mỹ phải đến phụ bỏ đồ xuống.” NGƯNG TRÍCH

 

Không ai tự nguyện cùng với con mồi dẫn thân vào chỗ chết! Vai tṛ của ông Dũng trong Sở hết sức quan trọng. Đại úy Dũng là một sĩ quan trưởng công tác của nhiều toán đang hoạt động. Nếu ông Dũng bị bắt, sự tổn thất sẽ không lường nổi.Và một điều chắc chắn nữa, việc ông Dũng theo chân toán Hector 2 xuống đến băi đáp khi xâm nhập miền Bắc. Bắt buộc ông Dũng phải xin ư kiến Trung Ương và được sự chấp thuận th́ mới dám đi. Nếu thực sự ông Dũng đă đánh giá dùng toán Hector 2 làm con mồi sống, như sự nhận thức hết sức ngốc nghếch của tác giả cuốn “Secret Army Secret War”, th́ sự đánh giá đó phải là từ Trung Ương, chứ không là từ cá nhân ông Dũng.Thực tế, ông Dũng đă xuống băi đáp, đă phụ đẩy các kiện hàng.

Vậy có nghĩa Trung Ương cũng dùng ông Dũng làm con mồi sống luôn chăng?

Thế th́ phải kể thêm c̣n những sĩ quan huấn luyện của Hoa Kỳ đă đi theo tới băi là cũng phải thành luôn mồi sống cho Cộng Sản Bắc Việt nữa chứ!

Thử hỏi: Liệu Trung Ương có hành động điên rồ, thật điên rồ như vậy không?

Chúng tôi tin tất cả độc giả cùng đều một câu trả lời khẳng định: Không!

Thật tội nghiệp, một sĩ quan t́nh báo như ông Luyện, không biết phân tích hay phối kiểm nguồn tin ư? Sao ấu trĩ đến độ dễ dàng tin vào luận cứ “con mồi sống” thậm vô lư như vậy!

Việc toán Hector 2 không là “con mồi sống”, tức xác định rơ tính cách phản bội của ông Luyện đă tiết lộ mật khẩu an ninh cá nhân, làm Trung ương tin tưởng để toán Hector 2 ra đi bổ sung. 

 

SỰ THẬT:

NẾU ÔNG LUYỆN KHÔNG PHẢN BỘI BẰNG TỰ NGUYỆN VIẾT THƯ KÊU GỌI THÀNH VIÊN C̉N LẠI HECTOR 1 RA ĐẦU HÀNG. KHÔNG TIẾP TỤC PHẢN BỘI BẰNG KHAI THẬT MẬT KHẨU AN NINH CÁ NHÂN, TH̀ CHẮC CHẮN TOÁN HECTOR 2 KHÔNG LỌT BẪY.

PHẠM TRÙ TỘI PHẢN BỘI CỦA ÔNG LUYỆN THẾ NÀO TRONG CHỨC VỤ LÀ MỘT SĨ QUAN TRƯỚC TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI SỞ, ĐỐI VỚI QUỐC GIA VÀ TỔ QUỐC?

ĐỘC GIẢ CÓ THỂ TỰ THẤY ĐƯỢC! 

 

Sunday 27/2006

 

Kim Âu

 

 

Thư Trần Văn Tiếp

 

Tôi xin thưa chuyện cùng ông Hà văn Sơn và những độc giả đang theo dơi câu chuyện dài của các cựu biệt kích,

Trần Ngọc Nghĩa, một cựu biệt kích cùng đi chung với đại úy Dũng trên phi cơ thứ nhất, đă có mặt tại băi đáp của toán Hector 2, cho biết vài chi tiết đáng lưu ư.

 

1. Sau khi toán Hector 1 của ông Nguyễn Hữu Luyện đă ra Bắc khoảng hơn một tháng, trong Nam, toán Hector 2 vào khu cấm để chuẩn bị đi công tác. Đại úy Dũng là trưởng công tác của 2 toán có nói với toán Hector 2: “Thời gian gần đây không liên lạc được với toán 1, chưa biết t́nh h́nh ra sao.”

Lúc nghe vậy, toán Hector 2 rất buồn và thương xót các anh em toán 1, nên đồng thanh xin đại úy Dũng: “Cứ để cho chúng tôi xuống vùng công tác để biết t́nh h́nh của toán 1”. Khoảng hơn một tuần sau, đại úy Dũng và cố vấn Mỹ vào khu cấm thuyết tŕnh để chuẩn bị cho chuyến công tác.

2. Toán Hector 2 được thả ra Bắc bằng 2 phi cơ trực thăng bán phản lực CH 83. Đại úy Dũng đi phi cơ thứ nhất. Khi đến băi đáp, các biệt kích nhảy ra 2 bên cửa hông, c̣n những kiện hàng được đẩy ra theo phía đuôi. Trên phi cơ, ngoài 2 phi công, chỉ có đại úy Dũng và các biệt kích, không có huấn luyện viên Mỹ.

Biệt kích Nguyễn văn Chí nhảy xuống trước, bẻ một nhánh cây ném lên phi cơ cho đại úy Dũng để làm bằng chứng toán đă được thả xuống. Sau đó, phi cơ thứ nhất bay lên và lượn chung quanh để yểm trợ trong lúc phi cơ thứ 2 đáp xuống. Khi phi cơ thứ 2 thả người xong, bay lên cùng phi cơ thứ nhất rời băi đáp trở về.

3. Khi 2 phi cơ đă bay khuất, các cựu biệt kích c̣n đang nằm tại băi đáp, cưu biệt kích Nghĩa nh́n thấy biệt kích Khả là toán phó của toán Hector 2 tay bị ḷi xương, máu văi đầy trên mặt cỏ, anh ta tưởng rằng anh Khả bị ngă từ trên phi cơ xuống bị gẫy tay. Cựu biệt kích Nghĩa ḅ đến toán trưởng Mai Nhuệ Anh để báo t́nh trạng của anh Khả. Ngay lúc ấy, có nhiều tiếng súng nổ chung quanh và các biệt kích ḅ đi t́m chổ núp.

 

Thưa ông Sơn,

 

Khi được cựu biệt kích Trần Ngọc Nghĩa thuật lại các chi tiết, tôi nhận thấy:

Toán ông Luyện mất liên lạc khoảng nửa tháng sau đó mới liên lạc lại được và lư do được biết

 

1. Sau hơn một tháng, toán Hector 2 vẫn không nhận được tin của toán 1 (theo lời của đại úy Dũng) có nghĩa là ông Nguyễn Hữu Luyện đă không ra lệnh cho các nhân viên truyền tin toán Hector 1 của ông báo tin ǵ về miền Nam.

 

2. Đại úy Dũng không xuống băi đáp và không có huấn luyện viên Mỹ phụ đẩy các kiện hàng như lời bàn của ông Hà văn Sơn. Xin ông Hà văn Sơn xác định rằng có hay không có huấn luyện viên Mỹ theo phi cơ thả toán Hector 2 xuống đất Bắc.

 

3. Cựu biệt kích Khả nằm ngay tại băi đáp v́ bị thương do địch bắn. Một người nào đó đă kể lại không đúng sự thật “hai anh Khả và Huấn đă nhanh chóng chiếm hai vị trí để làm công tác an ninh”.

Xin ông cho biết người đó là ai ???

Nếu có anh em cựu biệt kích nào trong toán Hector 2 không nghe đại úy Dũng nói giống như lời kể của cựu biệt kích Trần Ngọc Nghĩa (Thời gian gần đây không liên lạc được với toán 1,chưa biết t́nh h́nh ra sao), xin ông Hà văn Sơn vui ḷng cho độc giả biết tên họ và số điện thoại để liên lạc, hầu làm sáng tỏ vấn đề ông Nguyễn hữu Luyện và các nhân viên truyền tin toán Hector 1 phản bội đồng đội.

 

 

Kính ông Tiếp!

 

Thật buồn khi những người anh em phải gọi nhau bằng ông. Và cũng đáng buồn khi phải dùng lư luận và SỰ THẬT để bẻ găy những ư kiến của một người anh em cũ.

Dưới đây tôi sẽ tuần tự trả lời những vấn đề mà ông Tiếp đề cập tới.

Câu chuyện Hồi Chuông Báo Tử có hai phần HECTOR 1 và HECTOR 2.

Điều làm tôi ngạc nhiên là ông Tiếp lại đặt vấn đề về phần 2 tức phần viết về Hector 2.

Như vậy hẳn ông Tiếp đă liên lạc với những người bạn cùng toán Hector 1 rồi chứ?

Tôi chỉ muốn nhắc với ông Tiếp rằng: “Chúng ta quá hiểu nhau để Trần văn Tiếp không nên hỏi những câu hỏi như vậy”. V́ chắc chắn, ông Tiếp biết là chúng tôi có trí nhớ rất kỳ lạ. Và những chuyện ǵ chúng tôi viết ra đều do nhiều người đă kể lại cho chúng tôi trong những năm chung sống, chung nhà cùm (Nguyễn văn Độ cùm chung buồng với tôi ở trại Cổng Trời khá lâu).

Câu chuyện về Hector 2 được viết ra qua việc quy nạp từ nhiều nguồn kể lại và được phân tích rất kỹ. Ông không phải là người cầm bút chuyên nghiệp nên không xác định được “tính không gian, tính thời gian, tính hợp lư của câu chuyện.”

Xin mời ông Tiếp, ông Nghĩa và mọi người đọc phần trả lời.

 

Trả lời tiểu mục số 1.

Tôi không hiểu  ông  Tiếp viết ǵ trong đoạn này. Tôi muốn  ông  xác định câu “sau hơn một tháng” khởi điểm ở thời đoạn nào? Từ khi toán Hector 1 xuống băi. Hay từ khi anh Luyện bị bắt và viết thư kêu gọi các anh ra đầu hàng?

Nếu từ khi ông Luyện đă bị bắt th́ phải viết như thế này để bảo vệ ông Luyện mới đúng : Việt cộng chưa ra lệnh cho ông Luyện thảo công điện giao cho nhân viên truyền tin của Việt Cộng mă hóa rồi giao cho nhân viên truyền tin toán Hector 1 gởi về trung ương (gơ ma nip mà thôi chứ không biết nội dung công điện nói ǵ)

Dưới đây tôi xin kể lại cho ông Tiếp và ông Nghĩa về t́nh trạng của toán Hector 2: Sau khi Hector 1 ra đi, Toán Hector 2 lưu lại Đà Nẵng. Toán được ở riêng một trại và mọi sinh hoạt b́nh thường không như trong t́nh trạng vào khu cấm. Tại đây toán Hector 2 được một cố vấn Mỹ đến dậy thêm cho toán chi tiết về phương cách tiếp cứu phi công.

 

Đến đầu tháng chín, toán Hector 2 mới trở về trại Quyết Thắng, sau đó vài ngày mới vào khu cấm ở cho đến ngày 23 là đi công tác.

Ông Tiếp viết qua lời kể của ông Nghĩa rất ngô nghê. Thật ra chỉ Trung ương mới nhận được những thông tin của Hector 1 GỬI VỀ chứ không phải nhân viên của Hector 2. Qua cách ông Tiếp  viết mọi người cảm thấy h́nh như ông Dũng không biết trách nhiệm của một người trưởng công tác nên tiết lộ những chuyện làm mất nhuệ khí của những người sắp vào đất địch. Và thật kỳ lạ khi Trung Ương MACVSOG và Trung Ương Sở lại phải tuân theo ư kiến của các nhân viên toán bằng cách chiều ḷng cho họ đi công tác (đ̣i đi ngay). Trẻ con thế! Ông Tiếp và ông Nghĩa đừng làm tṛ cười cho thiên hạ.

 

Trả lời tiểu mục số 2.

Ông Tiếp đă trích đoạn kết của Hector 2, trong đó chúng tôi có trích lại một đoạn ngắn trong bản dịch của “Secret Army Secret War” do chính ông đưa lên.

Sự thực chúng tôi có thể trả lời cho ông Tiếp biết rằng đoạn trích này là một cái bẫy để cho người trong cuộc góp phần chứng minh là ông Tourison đă viết không đúng.

 

Chúng tôi th́ khác Tourison ở chỗ là tiếp nhận sự kiện từ nhiều người và có thể khẳng định như thế này:

Hai chiếc trực thăng CH 83 tuần tự nối đuôi nhau đáp xuống băi, lư do t́nh h́nh an ninh ở băi đáp khá tốt. Đại Úy Dũng có mặt trên trực thăng thứ nhất, ông Dũng đă phụ đẩy các kiện hàng, sau đó bước xuống băi đáp cầm theo ba lô chứa đầy gị và bánh chưng bỏ ngay bên cạnh kiện hàng. Ông Dũng c̣n cúi xuống lấy một cục đá hay đất tại băi đáp rồi mới trở lên phi cơ. (ông Nghĩa không hề biết chuyện này)

Trên phi cơ lúc đó ngoài hai phi công c̣n có nhân viên trong phi hành đoàn và chính họ mới là những người cùng phụ đẩy kiện hàng xuống. Đây là chi tiết sai lạc khiến cho Tourison viết nguyên văn trích: “The helicopter came in slowly for its landing. The weight of the team and equipment unexpectedly caused the aircraft to become mired in the soft ground. Everyone, including Captain Dung and the American training officers who had come with them, joined in off-loading the equipment as quickly as possible. The helicopter’s load was lightened sufficiently for it to take off, and there was a lot of joking, smiling, and waving good-bye as the helicopter lifted off for the flight back to Thailand.” ngưng trích:

Kết luận Hector 2 không phải là con mồi sống chỉ cần có Đại úy Dũng có mặt là đủ nhưng như đă nói, chúng tôi muốn có người của Hector 2 chỉ ra phần viết sai của “Secret Army Secret War” nên mới đưa luôn phần ông Tourison viết vào. Cảm ơn ông Tiếp, ông Nghĩa đă làm cho câu chuyện thêm sinh động.

 

Trả lời tiểu mục số 3.

Như chúng tôi đă viết, ông Tiếp và ông Nghĩa không phân biệt được vị trí trong không gian của băi đáp. Băi đáp là một vùng khá rộng lớn, theo cách viết của ông Tiếp th́ ông Khả nằm ở đâu? Chính hai ông mới là người viết sai.

Anh Khả hy sinh v́ làm nhiệm vụ rất đúng theo chiến thuật đổ bộ bằng trực thăng.Hector 2 không đi dạo nhé hai ông Tiếp và Nghĩa nhớ cho. Xâm nhập đất địch đấy các ông ạ.

Nguyên tắc đổ bộ bằng trực thăng là những người nhảy xuống tiếp đấp đầu tiên phải lập tức chiếm lĩnh một vị trí thuận lợi có khả năng yểm trợ cho đồng đội xuống sau. Hai ông không thể phản đối điều tôi viết ra được.Việc anh Khả và anh Huấn hy sinh là do vị trí hai anh định chiếm lĩnh đă có địch mai phục. Tuy không ai chứng kiến khi súng nổ nhưng chúng ta có thể phân tích và suy ra hai anh Khả, Huấn đă nhanh chóng tiến vào ngay nơi có địch, những tên Việt Cộng nằm phục ở đây buộc phải nổ súng và động cơ trực thăng đă át đi tiếng súng đầu tiên.

Ông Nghĩa cùng toàn toán đều nằm trong b́a rừng và rơ ràng ông đă sai v́ ông Nghĩa làm công tác truyền tin nên không phải nhận lệnh an ninh băi.

Câu hỏi phụ của ông Tiếp ở tiểu mục này thể hiện sự cố t́nh bóp méo kết luận của chúng tôi. V́ thế chúng tôi phải khẳng định : Hai nhân viên truyền tin của Hector 1 cũng như những nhân viên truyền tin các toán khác không thể là người phản bội. Họ chỉ là những người “gơ ma nip” để chuyển đi bản công điện đă mă hóa chứ không có quyền thảo công điện.

Quyền thảo công điện của Hector 1 là thẩm quyền của ông Luyện.

 

Ông Tiếp hăy nhớ chính các ông mới là người cần phải liên lạc với nhau chứ không phải là tôi. Chẳng lẽ các ông lại vô t́nh với nhau đến thế. Trong khi bản thân tôi đi tới đâu cũng cố dành thời gian để thăm hỏi anh em. Nếu không nhầm tôi đă t́m ông Tiếp đến ba lần chỉ để thăm hỏi xem gia đ́nh và các cháu ra sao mà thôi?

Có đúng không ông Tiếp?

Những ǵ tôi viết ra ngày hôm nay đều nằm trong trí nhớ từ ngày c̣n trong tù. Ông Tiếp có thắc mắc cứ tự t́m hiểu lấy.Giới thầm lặng họ khôn ngoan lắm. Viết ra đúng hay sai họ hiểu cả. Ai có tŕnh độ, khả năng thế nào họ cũng hiểu hết. 

Kim Âu

 

*Chuyện dài… “Người Tù Kiệt Xuất”.

    

 

 

 

Không thể “đồng hoá” Nguyễn Hữu Luyện với các anh em Biệt Kích khác. Dĩ nhiên là tất cả những người Quốc gia chân chính của miền Nam đều biết ơn và hết ḷng ngưỡng mộ đối với các Chiến sĩ Biệt kích Nhảy Bắc - Họ là những Anh hùng Vô danh một khi đă ra đi không hẹn ngày trở lại. Nhưng dứt khoát không có tên ông Nguyễn hữu Luyện (NHL) trên Bảng Vàng này. Bởi v́ ông NHL đă “tham sống sợ chết”, tự ư hợp tác với kẻ thù. Khi bị bắt, ông không hề bị đánh đập, tra khảo, đă hèn nhát tự nguyện viết thư giao cho toán trưởng Bùi Quang Cát dẫn bọn VC t́m đưa cho các anh em BK c̣n lại (11 người) đang ẩn núp trong hang động, kêu gọi phải buông súng đầu hàng địch. Và ông NHL c̣n giúp VC giăng bẫy để tóm gọn luôn toán Hector 2, làm 2 BK chết oan uổng.

     Đối với CS Hànội, ông NHL đă có công rất lớn, phá vỡ kế hoạch xâm nhập BK của VNCH và HK. Chắc chắn ông NHL cũng đă tiết lộ toàn bộ kế hoạch tuyển và huấn luyện BK, cũng như đưa BK xâm nhập miền Bắc.

     C̣n đối với chánh phủ VNCH, qua các hành động hợp tác với địch trên đây, ông NHL chắc chắn cũng sẽ phải ra Toà án Quân Sự để lănh án thật nặng nề về tội Phản Quốc.

     CS Hànội đă thưởng công cho ông NHL : Không phải đi lao động cực nhọc; không bị nhốt chung với các tù nhân khác; mà một ḿnh ở riêng một căn lều và c̣n có vài anh em tù khác phục dịch (Tạp Ghi của Kư Giả Lô Răng tiết lộ).

     Phải chăng v́ thế mà ông NHL trở thành “Người Tù Kiệt Xuất” ?

     Đối với một số vị đă hết lời ca tụng ông NHL nào hiên ngang trong tù, dám khước từ lao động suốt mười mấy năm trời mà VC phải chào thua, phải kính nễ NHL, v.v… Đả Cẩu không dám nói quư vị ấy nói sai. Ở đây Đả Cẩu chỉ xin góp ư vài điều :

     1.- Các BK Nhảy Bắc một khi đă bị VC bắt, chúng coi như là tội Gián Điệp. Chúng muốn giết hay tha ǵ cũng không có Công Ước LHQ hay bất cứ tổ chức Quốc tế Nhân Đạo nào có thể can thiệp hay bảo vệ họ.

     Là cấp chỉ huy, chắc chắn ông NHL phải biết rơ điều đó. Có lẽ v́ thế mà ông NHL đă mau mắn xin Hợp Tác với địch để đới công chuộc tội !?

     2.- Như vậy, dưới con mắt của CS Hànội, ông NHL là một “con bài sáng giá”. Ngoài việc ưu đăi ra, VC c̣n cố ư tạo uy tín cá nhân cho NHL, biến NHL thành một “Người Hùng” trong tù !

     Quư vị nên hiểu rằng, trong trại tù VC không bao giờ có bất cứ anh nào dám vỗ ngực “từ chối” lao động cả. Hành động một ḿnh là nó “làm thịt” ngay : Hoặc đánh đập tại chỗ để khủng bố tinh thần các tù nhân khác; hay bắt nhốt cùm dài hạn. Hoặc chúng âm thầm chuyển đi nơi khác thủ tiêu một cách bí mật. Đó là thực tế 100% .

     Bởi vậy, mọi cuộc phản kháng, các anh em tù bao giờ cũng hành động tập thể. Việt cộng không trừng phạt tập thể được. Nhưng sau đó chúng liền cho phân tán mỏng anh em đi nhiều nơi, rồi bắt cùm những ai chúng t́nh nghi là chủ chốt. Bản thân tôi cũng đă nếm mùi 31 ngày cùm một chân qua một cây sắt tṛn dài cố định phía dưới chân trên giường xi măng, xuyên qua hai bức vách, ổ khoá ở bên ngoài. Người tù chỉ có thể đứng lên, ngồi xuống chứ không di chuyển được. Chúng chỉ cho mặc một bộ đồ tù nằm trên “giường” xi măng trong nhà kỷ luật suốt 31 ngày liền; không có mùng mền, chiếu, không tắm rửa, ăn ngủ và vệ sinh tại chỗ; mỗi bữa ăn chỉ có 2 muỗng cơm, chan một muỗng nước muối, và 2 muỗng nước uống để riêng ! Cái đói và cái lạnh của vùng núi rừng miền Trung (Trại A20 Xuân Phước, Phú Yên) vào mùa đông nó hành hạ không bút mực nào tả xiết, cái giường xi măng lạnh như tảng đá băng, tù nhân phải ngủ ngồi !

     Xin lỗi : Ông NHL mà vỗ ngực khước từ lao động, và c̣n thách nó “bắn” nữa… th́ quả là chuyện “điên khùng”, cuội ! VC nó nắm đầu đem ra bắn thiệt chứ đừng có giởn mặt ! Con cá nằm trên thớt VC th́ chống nó một ḿnh là tự sát, như Kha Tư Giáo ở Phú Quốc; và Quách Văn Bảo ở Hốc Môn; và c̣n nhiều nữa !

     3.- Xin quư vị thức giả hăy b́nh tâm suy nghĩ cho kỹ : CS Hànội rất thâm độc. Chắc chắn chúng sẽ dùng con bài NHL cho mục đích về sau, khi đưa NHL qua Mỹ. Bởi vậy, chúng đă cố t́nh đánh bóng tên tuổi NHL thành “Người Tù Kiệt Xuất” và an bài cả một đám văn nô chuyên thổi phồng, tô son điểm phấn cho NHL; đồng thời c̣n huấn luyện cho một đám Âm Binh chó săn hung hăng sẵn sàng nhảy vào cắn xé, chửi bới, chụp mũ VC cho bất cứ ai dám đụng tới NHL ! Những đám âm binh này luôn giấu kín lai lịch. Như tên “leminhngoc99@yahoo.com” rất là nguy hiểm. Tên này chính là cựu sĩ quan VNCH tên thực là Nguyễn Bửu Thoại, tác giả cuốn sách “Trở Lại Mật Khu Śnh Lầy”. Là sĩ quan QLVNCH mà bây giờ y lại viết sách bịa đặt chuyện, vu cáo các Sĩ Quan SĐ.21 BB trước 75 đi hành quân bắt gái hiếp dâm tập thể, giết hại dân lành dă man, v.v… th́ hắn đúng là tên VC nằm vùng trong Quân đội. Ngoài ra hắn c̣n cấu kết với tên Hải Triều, tên bác sĩ bất lương Nguyễn Đức An, cựu đại tá Phạm Bá Hoa, đánh phá Văn Bút VNHN và Tổng Hội Thủ Đức. Hiện tên Nguyễn Bửu Thoại đang vận động ra ứng cử chức Chủ Tịch Văn Bút VNHN. Xin hăy lột mặt nạ tên VC này !

     Về phần ông cựu đại tá Phạm Bá Hoa. Đả Cẩu không nghe ở trong tù ông ta có làm điều ǵ hại ai không. Nhưng việc ông ta được cử làm “Trật Tự Thi Đua” th́ không phải là chuyện đơn giản. Bởi v́, mọi chức vụ như Đội trưởng hay Nhà trưởng… đều do bọn Quản giáo trại chỉ định. Riêng chức “Trật Tự Thi Đua” th́ phải được Bộ Nội Vụ chấp thuận.

     Vậy việc ông Phạm Bá Hoa về hùa với Nguyễn Bửu Thoại đánh phá Văn Bút và Hội Thủ Đức có liên quan ǵ với nhau không ?

     Người Việt Quốc gia chúng ta cần tĩnh táo để phân biệt “bạn” hay “thù” !

 

*Góp ư với ông bạn Đào Nguyên <dao_nguyen1960@yahoo.com>.

     Thưa ông bạn Đào Nguyên. Đọc thư ông gởi cho 2 ông Thiết Bảng Tôn và NVT khoá IV/CTCT liên quan đến ông Nguyễn Hữu Luyện (NHL), lời lẽ nhẹ nhàng, dùng t́nh cảm để biện minh cho ông NHL nên dễ nghe và có thiện cảm hơn.

     Thưa ông bạn, nhưng dù sao th́ cái tội của ông NHL quá lớn không thể bỏ qua được -- trừ phi chính ông NHL nh́n nhận “tội lỗi” và xin mọi người tha thứ; thay v́ ông NHL lại chơi tṛ xuỵt chó, cho bọn âm binh chó săn của ông ta như leminhngoc, dieusaonam, malthanh, thanhtin, haisu, phamhonglinh… xúm lại sủa gâu gâu, chửi bới, chụp mũ VC bừa băi… càng làm hại cho ông NHL mà thôi. Hoặc ông NHL nghĩ rằng cái đám chó săn âm binh của ông ta có đủ sức trấn áp tất cả tiếng nói của lẽ phải ?!

     Tôi xin nhấn mạnh : Chính ông NHL đă “tự thú” tội lỗi của ông ta qua chính lá thư ông ta gởi cho các anh em BK 2 toán Hectors 1 & 2 cách đây 2 năm, khi ông ta tự ư dẫn 3 BK vào làng thổ dân, bị thổ dân Lào đánh lừa bảo giao súng cho chúng, rồi bị bắt một cách lăng xẹt như tṛ đùa. Đă hành quân bí mật đi vào ḷng địch, lại ló mặt ra đi tiếp xúc với dân vùng địch. Tại sao lại khinh xuất đến độ dễ dàng giao súng cho dân ? Ông NHL đă quên câu khi đang hành quân th́ súng là vợ, đạn là con. Vũ khí bất ly thân. Và phải luôn bảo mật tối đa, tránh tai mắt dân. Nếu lỡ bị người dân nào phát hiện th́ chỉ có 2 cách để giải quyết : Một là thủ tiêu ngay người dân đó; hai là bắt họ mang đi cho tới khi xong công tác.

     Ông NHL có ngu ngốc hay khùng điên không ? Cấp chỉ huy tài giỏi như thế ư ? Hay ông NHL chính là người của VC ? (xin lỗi). Đă thế, ông NHL c̣n tự nguyện viết thư gọi anh em c̣n lại ra hàng địch. Nhục ơi, là nhục ! Chuyện tầy đ́nh như thế đâu phải là chuyện nhỏ, thưa ông Đào Nguyên ?

     Qua hành động của ông NHL như trên, ai cũng có quyền đánh giá ông NHL hèn nhát; tham sống sợ chết; lập công để chuộc tội với địch. Tức là “Phản Bội”. Không c̣n có cách nào biện minh được !

    Vậy th́ : Ông Luyện đă hèn, đă sợ chết; chẳng đời nào ông ta lại có cái can đảm; cái hiên ngang khí phách của một kẻ sĩ, chống lại VC bằng cách “từ chối lao động” suốt mười mấy năm trời. Ông NHL càng không thể so sánh với một viên ngọc quư, nghe nó tiếu lâm làm sao !?

     Trong sách Tạp Ghi của Kư Giả Lô Răng tiết lộ : Ông NHL được ở một ḿnh một căn lều, không phải đi lao động, và luôn luôn có vài anh em tù khác phục dịch…

     Đả Cẩu tin những điều trong Tạp Ghi bằng giấy trắng mực đen, chứ không phải NGHE ai đó nói một cách vô tội vạ. Ở tù kiểu ông NHL là loại tù CHA; được Việt cộng THƯỞNG CÔNG HỢP TÁC chứ c̣n ǵ nữa ?

     Nói cho cùng. Chuyện chúng ta phanh phui ông NHL hôm nay với một mục đích là ngăn chận bàn tay VC có thể xử dụng ông NHL vào mục đích xâm nhập và làm phân hoá hàng ngũ người Việt Quốc gia tại hải ngoại. Nếu ông NHL biết ăn năn hối lỗi, qua đây sống một cuộc đời b́nh lặng… th́ chẳng ai hoài công nhắc tới tên ông làm ǵ. Đàng này ông NHL lại múa may quay cuồng, lừa dối cộng đồng qua vụ kiện Đại học Massachusetts. Đi đây đi đó, lúc nào cũng vỗ ngực “Người Tù Kiệt Xuất” để làm ǵ ? Ông NHL không nhận ḿnh là người của Đảng Việt Tân nhưng không ai tin. Làm sao ông NHL có nhiều tiền để đi khắp thế giới ? Vụ ông NHL làm bộ răng giả ở Canada hơn 3 ngàn đô la… do tiền của ai cho ?

     Xin trở lại vụ ông NHL chống “lao động”. Nên nhớ việc “cưỡng bách đi lao động” là “chính sách” của VC. Ngay các Tướng lănh VNCH bị đi tù có Công Ước Quốc Tế bảo vệ cũng không được miễn. Ông NHL là một BK Nhảy Bắc, đối với VC là tội “Gián Điệp”. NHL là cái thá ǵ mà dám “phản đối” đi lao động ? Bọn VC sẽ “làm thịt” ngay, nếu không sẽ loạn to : những người tù nhân khác sẽ “noi gương anh dũng” của NHL, cũng “từ chối” lao động th́ chuyện ǵ sẽ xảy ra ?

      Tóm lại, những điều ǵ mà ông bạn Đào Nguyên “nghe” anh em nói lại về ông NHL khí phách, hiên ngang này nọ… cũng cần phải xem xét lại cho kỹ. Như đă nói : VC có cả một đội ngũ Văn Nô Việt Tân chuyên đánh bóng cho NHL.

     Thân chào ông .

Đả Cẩu Đại Hiệp (báo Góp Gió)

26303 114th Ave SE – Kent, WA 98030-7866

Tel: 253-850-8072

 

Saig̣n Nhỏ ngày 8.9.2006

Tú Gàn

Khi Tú Khờ ra chiêu!

 

 

 

 

   Ngày 23.9.2006 tới đây, báo Saigon Nhỏ ở Minnesota sẽ tổ chức “Chương Tŕnh Ca Nhạc Dạ Vũ” để kỷ niệm 5 năm tờ Saigon Nhỏ phát hành tại Minnesota. Ông Nguyễn Sĩ ở Apple Valley, đại diện Saigon Nhỏ tại Minnesota. đang ráo riết chuẩn bị để cống hiến các thân hào nhân sĩ, độc giả và các thân chủ quảng cáo một chương tŕnh vừa hào hứng vừa thân mật.

   Chúng tôi nhớ lại, tại một số tiểu bang, khi Saigon Nhỏ mới xuất hiện lần đầu tiên, một nhóm nhỏ thường được chúng tôi gọi là “dân quân xă ấp” đă t́m cách ngăn cản. Theo đúng bài vở đă học được của công an trong nước, họ ra lệnh cho các chợ và tiệm sách không được bán báo Saigon Nhỏ, họ gọi điện thoại cho các thân chủ quảng cáo yêu cầu phải rút quảng cáo ra khỏi Saigon Nhỏ, nếu không cơ sở của họ sẽ bị tẩy chay... Lư do mà họ nêu ra rất đơn giản: “Saigon Nhỏ là báo của Cộng Sản, đă chống Cha Lư, chống Chính Phủ Việt Nam Tự Do...

   Rất may, tiếng nói của họ chẳng ai quan tâm, nên chỉ sau khi một vài số báo Saigon Nhỏ được phát hành tại địa phương, người ta lại thấy các “dân quân” này cũng có mặt trong hàng ngũ những độc giả thân yêu đă đến đứng chờ trước văn pḥng đại diện của Saigon Nhỏ mỗi tuần để được nhận báo sớm.

   Hiện nay báo Saigon Nhỏ đă có mặt tại 21 nơi trên toàn nước Mỹ với số in hàng tuần lên đến 80.000 ấn bản, nhờ vậy Saigon Nhỏ đă có nhà in riêng, có thể in báo lấy và sẽ in cả nhật báo. Những tháng tới, Sàigon Nhỏ sẽ phát hành thêm ở một số tiểu bang nữa như Florida, Chicago, v.v. Xin cám ơn thịnh t́nh của độc giả.

   CHIẾN THUẬT CỦA “DÂN QUÂN XĂ ẤP”

   Nạn “dân quân xă ấp” lộng hành trước đây rất phổ biến tại những nơi có đông người Việt sinh sống, nhất là tại Little Saigon và San Jose. Dưới thời Bùi Bỉnh Bân, Hồ Anh Tuấn “trị v́” ở Orange County hay Sư Bà Đoàn Trang tại San Jose, đồng bào đă phải xấu hổ khi chứng kiến cảnh biểu t́nh tuột quần hay la hét trong pḥng họp và ngoài đường phố của “dân quân xă ấp”. Trên đài Sống Trên Đất Mỹ của Vạn Vơ, đài Việt Nam Tự Do của chú Chánh hay đài Quê Hương của Đoan Trang... họ muốn chửi ai cứ chửi thoải mái. Nói chung, những người hay tổ chức nào vạch trần âm mưu bất chính của họ hay không chịu làm như họ sai khiến, đều bị biến thành “tay sai cộng sản” để oanh tạc. Từ Hội Đồng Liên Tôn, các ban đại diện cộng đồng, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Tập Thể Cựu Quân Lực VNCH, Mặt Trận Hoàng Cơ Minh... đến Tổng Hội Sinh Viên, các hội ái hữu, các cơ quan truyền thông tại địa phương... đều bị “lănh đạn” hàng đêm! Saigon Nhỏ bị chiếu cố nhiều nhất.

   Họ làm như tại nước Mỹ này, những nơi có nhiều người Việt cư ngụ đều đă mặc nhiên trở thành lănh thổ của “Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam nối dài”, và họ là những người có tránh nhiệm áp dụng luật lệ ở trong nước tại đó. Họ coi luật lệ của nước Mỹ này chẵng ra cái thá ǵ cả.

   Tại Little Saigon, thời kỳ lộng hành của “dân quân xă ấp” coi như đă chấm dứt cách đây khoảng 5 năm, sau khi Bùi Bỉnh Bân và Hồ Anh Tuấn biến mất. Đă có một sự cố gắng liên kết giữa Hồ Anh Tuấn và nhóm chú Chánh, nhưng chẳng cứu văn được ǵ. Đài Sống Trên Đất Mỹ của Vạn Vơ trở thành đài Sống Trên Las Vegas, Đài Việt Nam Tự Do của chú Chánh được biến thành đài âm phủ, báo Lập Trường của Hồ Anh Tuấn đi theo “Thùng Tiền Chính Nghĩa”, v.v.

   Tuy nhiên, tại một số nơi, hiện tượng này vẫn c̣n. Một thí dụ cụ thể là tại Minnesota. Trong khi văn pḥng đại diện Sàigon Nhỏ ở địa phương lo ráo riết chuẩn bị ngày kỷ niệm 5 năm có mặt của Saigon Nhỏ, vào giữa tháng 8 vừa qua, một “Bản Tin Sinh Hoạt Người Việt - Minnesota” ở dưới kư tên là Tú Khờ đă được phổ biến tại nhiều nơi để chống lại việc này với những lời lẽ thường được nghe hàng ngày ở chợ Cầu Muối hay trên đài Sống Trên Đất Mỹ trước đây. Tuy gọi là bản tin, nhưng thật sự đây là một thư rơi, một thư nặc danh.

   Trên nguyên tắc, những thư rơi, thư nặc danh, thư viết những chuyện bịa đặt, thư chửi bới khống không dẫn chứng hoặc dẫn chứng theo lối bịa đật, thư dùng những lời lẽ tục tỉu... đều bị ném vào thùng rác. Tuy nhiên, v́ nạn “dân quân xă ấp” lộng hành vẫn c̣n tiếp tục xẩy ra một vài nơi, nên chúng tôi quyết định cho đăng lại nguyên văn “Bản Tin” này để độc giả thấy rơ hơn việc làm của các “dân quân xă ấp” và chiến thuật mà họ thường dùng để khủng bố trắng từ trước đến nay.

   Chiến thuật của tất cả các nhóm “dân quân xă ấp” gồm những phương thức chính sau đây:

   Phương thức một: Dùng những lời lẽ của Chợ Cầu Muối để đánh phủ đầu. Đây là phương thức phổ biến nhất. Hiện nay, trên các diễn đàn Internet, gần như tuần nào cũng có xuất hiện một vài lối “tranh luận” theo kiểu này, gây phiền hà cho người đọc, v́ phải mất công đục bỏ.

   Phương thức hai: Bịa đặt ra những sự kiện giả tạo và gán cho người họ muốn tấn công rồi căn cứ vào đó “oanh tạc”. Trong trường hợp này, nếu quư vị không cải chánh, một số người không biết rơ quư vị có thể sẽ hiểu lầm quư vị. Nhưng nếu quư vị cải chánh, quư vị sẽ bị rơi vào mê hồn trận của đám này ngay: Họ sẽ bịa ra các sự kiện giả tạo khác để “oanh tạc”, quư vị lại phải cải chánh tiếp và quư vị sẽ bị quay như một con ṃng ṃng. Chúng tôi biết một số người ở Orange County khi sa vào cái bẩy này chỉ c̣n cách là ngồi khóc!

   Cách tốt nhất là lật tẩy chúng. Một thí dụ cụ thể mà Tú Gàn đă tường thuật lại: Khi đài Sống Trên Đất Mỹ của Vạn Vơ và báo Lập Trường của Hồ Anh Tuấn tố cáo Tú Gàn trước khi đi xuất cảnh đă đến Hà Nội nhận chỉ thị của Bùi Thiện Ngộ ra hải ngoại phá hoại cộng đồng, một thính giả đă gọi vào hỏi: “Bùi Thiện Ngộ là Bộ Trưởng Nội Vụ, chỉ lo về an ninh quốc nội, c̣n phá hoại cộng đồng người Việt ở hải ngoại là công việc của t́nh báo hải ngoại, do Cục T́nh Báo Hải Ngoại của Tổng Cục Phản Gián điều khiển. Tại sao Tú Gàn lại đến nhận chỉ thị của Bùi Thiện Ngô? Mấy cha ngu quá! Im cái mồn đi!” Vạn Vơ ú ớ.

   C̣n nếu không có phương tiện để lật tẩy, im lặng là tốt nhất. Với thời gian sự thật sẽ dần dần sáng tỏ. W. Bryant đă từng nói: “Truth crushed to the earth shall rise again.” Sự thật dù có chôn vùi xuống đất rồi nó vẫn trổi dậy.

    Du Miên viết báo tố cáo Lê Triều Phát đă bán khu Phúc Lộc Thọ ở Little Saigon cho Việt Cộng. Thiên hạ nhốn nháo cả lên, nhưng Lê Triều Phát chỉ cười chớ chẳng thèm nói ǵ cả. Ít lâu sau, thiên hạ chẳng thấy chuyện ǵ xẩy ra, đă nói với nhau: Tin của Du Miên là tin phịa. C̣n những người thạo tin coi đó là “tin khều”! Khi Tú Gàn viết về Cha Lư và ải Nam Quan, “dân quân xă ấp” la hét, chửi bới, tố cáo Tú Gàn là tay sai cộng sản hay đặc công cộng sản nằm vùng. Tú Gàn có “ke” đâu. Bây giờ mọi người đă thấy rơ sự thật!

   Phương thức ba: Trích một cụm từ, một câu hay một đoạn ra khỏi toàn bộ một lời tuyên bố  hay một bài viết của người muốn tấn công rồi đem ra xuyên tạc.

   Đây là phương thức mà Tráng Sĩ của tờ Lập Trường ở Orange County, Kiêm Ái của tờ Quê Hương ở San José, bà Nhàn ở San Francisco... thường sử dụng để bảo vệ nồi cơm của Hồ Anh Tuấn và Đoan Trang trước đây.

   Dĩ nhiên, tất cả những phương thức “tranh luận” theo các kiểu nói trên trên đều được xếp vào loại lưu manh và chỉ những người thiếu giáo dục mới xử dụng. Chính những tṛ lưu manh này đă làm nhiều cộng đồng bị bể nát, và những người có khả năng và tài đức không c̣n muốn ra làm việc cộng đồng nữa v́ họ không muốn “dây với hủi”!

   VỀ “BẢN TIN” CỦA TÚ KHỜ

   Để độc giả thấy rơ hơn những phương thức nói trên, chúng tôi xin đăng lại dưới đây “Bản Tin” của Tứ Khờ như một thí dụ điển h́nh. “Bản Tin” đó nguyên văn như sau:

   “Vào tháng 08/2006 được báo Saigon Nhỏ MN loan tin về Chương Tŕnh Ca Nhạc Dạ Vũ Kỷ Niệm 5 Nam Tờ Báo đă Phát Hành ở MN. Một tin làm Người Việt MN xôn xao, đây không phải là điều lănh hay dữ v́ sự việc đă gợi lại sự căm phẫn của hầu hết Người Việt MN trong thời gian gần đây, vào khoảng tháng 04/2006 chính Tờ Báo này được sự góp nhặt tin tức từ Sĩ Nguyễn và được Tú Gàn dàn dựng Phê B́nh ác ư nhắm vào Vụ Kiện 54 Người Biểu T́nh Chống Hạ Cờ của Phạm Tuận tại VN Center ngày 17/12/03. Nột dung bài báo đả kích nặng nề, lăng nhục và cười cợt thậm tệ Người Biểu T́nh và 54 người đứng tên chống lại những người có trách nhiệm trong việc Hạ Cờ...

   “Sự việc trở nên phức tạp hơn bởi v́ bài báo hoàn toàn hướng về một chiều hay bị cuốn hút theo quyền lợi nào đó để rồi xô đẩy người bị kiện từ thất lợi này thêm thất lợi khác. Đúng là nhà sập b́m leo... Nếu Độc Giả là Người MN th́ bài báo được đánh giá là nói xạo, láo cá, gia nô hạ tiện... Nếu Độc Giă từ các Tiểu Bang khác không rơ vụ việc một khi đọc bài báo sẽ đánh giá Người Biểu T́nh là Gây Chuyện, là Vô Phép Vô Thiện... Và Phạm Tuận sẽ là Người Hùng là Lê Lai Cứu Chúa...

   “Trong bài báo có đoạn Tú Gàn c̣n xấc láo cho rằng “những người già ăn tiền Trợ Cấp là Tép Rêu nên được bỏ qua.” Một lời nói hầu như không dành để cho người cầm bút như hắn, thật là vô giáo dục. Lời nói đă xúc phạm tới những người già hưởng tiền Trợ Cấp là những người đáng Cha Anh của mầy và người Chế Độ VNCH đă xả thân ở nơi chiến trường hứng đạn, che chắn cho mầy đến đất Tự Do để rồi trở mặt dùng chút hiểu biết dựa vào Tự Do Báo Chí ở đất Mỹ làm nổi bậc cá nhân dẫm lên thân xác Người Tỵ Nạn, chà đạp Nhân Phẩm của người đồng cảnh ngộ...

   “Tú Gàn mầy là ai? Tú Gàn hay Tú Khùng? Sanh ra chỉ làm t́nh làm tội người khác để lấy tiếng... Là Tiểu Nhân hạ tiện mà đọ ḷng người khác, cứ chưởi người ta mọi thứ th́ lại làm mọi thứ, có đúng không? Đừng tưởng ti tiện muốn nói ǵ, muốn viết ǵ cũng được, chẳng ai dám làm ǵ, hăy chờ xem! Nguyên nhân nào, hậu quả nấy. Hôm nay người ta chưa hỏi tội được, th́ ngày mai, ngày kia thôi! Giả như Gia Đ́nh và mầy trong chuyến đi đều gặp nạn rồi ăn tiền trợ cấp, mầy sẽ nghĩ sao?

   “Cũng đừng ngỡ ḿnh là người cầm cân nẩy mực là nắm vận mạng con người, càng phải hiểu rằng đôi khi mầy c̣n thua một đứa trẻ mới biết nói bập bẹ v́ nó biết sợ và nghe lời người lớn nó cũng không chọc phá thiên hạ để để Cha Mẹ bị họa lây...

   “Không ai có thời giờ dạy dỗ cho những gàn bướng như mầy, uổng công Cha Mẹ sanh thành nuôi cho ăn học biết được chút chữ nghĩa, viết bậy bạ chọc phá cho thiên hạ chưởi ông chưởi Cha chẳng biết dạy con, tuy tao sức khỏe không được tốt lắm nhưng cũng dành chút th́ giờ để dạy cho mầy sửa đổi làm những việc hữu dụng cho Nhân Quần Xă Hội để được tiếng thơm lây cho Tổ Tông Họ Hàng... Mắc mớ ǵ ăn cái đách ǵ để bênh vực cho thằng Phạm Tuận lưu manh, xảo quyệt, chính hắn đă vỗ ngực là người ra lệnh Hạ Cờ rồi nhục nhă chối bửa trước Ṭa để được lấy phần thắng, hắn vốn là người Điếc không sự Súng, chưa thấy Quan Tài chưa đổ Lệ, hiện c̣n chơi bảng hiệu Khiêu Khích Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn MN (trước là “Chợ Ḥa Thành” nay bôi sửa là “Chợ Ho. Than.) mầy hăy lên đây xem hành động  của một Trí Thức mà bênh cho hắn...

   “Cũng xin có lời khuyên Tú Khùng đừng nên vác mặt lên MN chẳng ai hoan nghênh mầy đâu... Chỉ có gia đ́nh Phạm Tuận thôi... Hoàng Dược Thảo cũng nên chuẩn bị những câu trả lời trước người Việt MN về trách nhiệm bài Báo và Người Việt MN có nên Ủng Hộ cho Chương Tŕnh này không? Một khi bài báo hăy c̣n in đậm trong kư ức của chúng ta...

   “Chúng tôi viết bản tin này đến Đồng Hương Tỵ Nạn VN với tính cách cá nhân, cũng không cần biết người viết là ai? Xin hăy nhận xét vụ việc để có cái nh́n đúng đắn và tùy nghi...

   “Thành thật xin lỗi Đồng Hương v́ có v́ có nhiều lời lẽ chê trách quá đáng về Tù Khùng...

   “Trân trọng kính Chào Quư Vị.

   Hoa Kỳ  - ngày 12/8/2006.

   “TÚ KHỜ

   TRỞ LẠI VỤ ÁN NÓN CỐI

   Chắc quư vị c̣n nhớ, trên Saig̣n Nhỏ số ra ngày 14.4.2006 chúng tôi đă viết một bài dưới đầu đề “Nón cối lại bị hạ!” để nói về bản án ngày 22.3.2006 của Ṭa án liên bang ở Ramsey County tuyên phạt 7 người trong cộng đồng người Việt tại Minnesota, trong đó có cả ông Chủ Tịch Cộng Đồng Lê Đ́nh Thăng, một số tiền phạt lên đến 693.000 đô v́ xử dụng nón cối!

   Khi tŕnh bày vụ án này, chúng tôi đă căn cứ vào đơn khởi tố của nguyên đơn là ông Phạm Tuận, các chứng từ hai bên đă nộp, các cuộc tranh luận tại phiên ṭa và bản án ṭa đă tuyên đọc. Sau đó chúng tôi phân tích và đưa ra một vài nhận xét để giúp đồng bào sống trên đất Mỹ rút kinh nghiệm và không để một trường hợp đáng tiếc như thế tái diễn nữa.

   Quả thật, đọc đơn khởi tố của nguyên đơn Phạm Tuận với các chứng từ đính kèm, ít ai có thể hiểu được tại sao một chuyện quái đản như thế lại có thể xẩy ra: Trong một thỉnh nguyện thư đề ngày 12.1.2004 được viết dưới tiêu đề của Hội Đồng Đại Diện CĐNV tại Minnesota gởi Tổng Thống Bush với 51 chữ kư yêu cầu cất chức hội viên HĐQT Vietnam Education Foundation của ông Phạm Ngọc Tuận với một bản tài liệu đính kèm liệt kê 18 “tội phạm” tày trời của ông ta như: Ông ta đă từng làm việc như là một người chùi nhà nhưng lại khai là Chánh Kỹ Sư để lừa mọi người; ông ta lăng mạ vợ và các con của ông mỗi ngày; ông là người cố ư gây hỏa hoạn, đốt tiệm của ông ta năm 1994 để lănh tiền bảo hiểm rồi dùng tiền đó xây một tiệm to hơn; ông đă moi tiền trợ cấp hàng tháng của con ông đang đau khổ v́ bệnh hoạn; ông cho phép con cái làm t́nh bừa băi trước khi chúng đính hôn, v.v.

   Trên Saigon Nhỏ số ra ngày 14.4.2006, Tú Gàn đă viết: “Nếu đây là một truyền đơn lá cải, lâu lâu được phổ biến qua các diễn đàn trên Internet hay một lá thư nặc danh th́ có thể hiểu được. Nhưng với một thỉnh nguyện thư viết dưới danh nghĩa Hội Đồng Đại Diện CĐNV tại Minnesota gởi cho Tổng Thống nước Mỹ, mà viết thiếu chính xác và có nhiều điều vu khống như vậy khó mà chấp nhận được. Chính quyền Mỹ sẽ nghĩ như thế nào về cộng đồng chúng ta khi nhận được một lá đơn như vậy? Nếu đơn tố cáo này bị đưa ra trước ṭa như một bằng chứng của sự vu khống, làm sao chứng minh ngược lại được? Trong 18 “tội phạm” của ông Tuận đă được liệt kê, chỉ không chứng minh được một hai tội như tội đốt tiệm hay tội phép con cái làm t́nh bừa băi... là cũng lănh đủ rồi!”

    Chúng tôi càng khó hiểu hơn khi được biết ông Lê Đ́nh Thăng, Chủ Tịch Cộng Đồng Minnesota là một người tốt nghiệp Trường Quốc Gia Hành Chánh ở Sài G̣n, và bà Linda Vũ, cựu Chủ Tịch, là hai người đă đóng góp tích cực cho CĐVN ở Minnesota... lại có thể để bị lôi cuốn vào một chuyện quái đản như thế này.

Với những sự vu khống trắng trợn và đầy ác ư như thế, không một luật sư nào có thể bênh vực cho các bị can và không một quan ṭa nào không tuyên phạt nặng các bị can.

    Ông Thăng xác định rằng “việc chúng ta chống những kẻ hạ cờ tổ quốc Việt Nam Cộng Ḥa là một việc làm chính đáng.” Ra trước ṭa, bị can Trần Văn Thành, một Đại Úy QLVNCH, mặc quân phục và thắt cà vạt cờ vàng ba sọc đỏ, đă nói với bồi thẩm đoàn: “Hai người anh và cha tôi đă chết dưới lá cờ này. V́ lá cờ này và cờ nước Mỹ, chúng tôi đă t́nh nguyện đổ máu.” Nhưng Luật sư Rosha của nguyên đơn đă lưu ư rằng chuyện đó không có liên can ǵ đến vụ tranh tụng hôm nay. Và Ṭa Án Mỹ đă không xét ǵ đến việc hạ cờ hay không hạ cờ, mà chỉ xét xem các bị đơn có mạ lỵ phỉ báng gây thiệt hại cho bị đơn hay không mà thôi.

    Vă lại, ông Phạm Ngọc Tuận không phải là người đă hạ hay ra lệnh hạ lá cờ vàng ba sọc đỏ trên Vietnam Center xuống. Trong bản Lên tiếng số 1 đề ngày 23.12.2003 ông Phạm Văn Vy, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Vietnam Center đă nói rơ:

    Vào ngày 17.12.2003, Hội Ái Hữu Bùi Chu Minnesota đă mượn pḥng ốc và tổ chức một bữa ăn tại Vietnam Center để đón tiếp ĐGM Hoàng Văn Tiệm, Giáo phận Bùi Chu, tới thăm các giáo dân gốc Bùi Chu. Hiện diện trong số quan khách tiếp đón ĐGM Tiệm, có các linh mục chánh xứ, phó xứ và nhân sĩ tại Minnesota cùng một vài vị tu sĩ tháp tùng ĐGM đến từ các tiểu bang khác.

    Khi phái đoàn của ĐGM tới, một vị đại diện đă vào thông báo cho ban tổ chức là ĐGM thấy rất nhiều người chụp h́nh quay phim nên lo ngại có thể bị nhà nước cộng sản dùng làm bằng chứng gây khó dễ...  Trong sự nô nức xúc động, một vài anh em đă vội vàng lên sân thượng kéo lá cờ xuống để ĐGM an tâm bước vào hội đường và “lá cờ quốc gia lại được kéo lên ngay. Sự việc xẩy ra thật nhanh và đột ngột nên hầu hết quan khách cũng không hề biết có chuyện kéo cờ xuống khi Đức Cha bước qua cửa.” Ông Chu Mạnh Bích chính là người đă lập tức kéo lá cờ lên trái với những lời buộc cáo trong các bản tin đă đưc ra. 

    Cuối bản Lên Tiếng, ông Vy đă nói như sau:

    “Tôi cũng nhân dịp này cám ơn các hội đoàn và đồng hương đă luôn sốt sắng, đề cao cảnh giác, lên tiếng phản đối để bảo vệ lá cờ chính nghĩa của chúng ta. Một lá cờ và lư tưởng mà cả tôi cùng quư vị đă bỏ gần hết đời người để tranh đấu và bảo vệ. Tôi cũng xin cám ơn các bằng hữu xa gần khắp nơi trên thế giới đă thăm hỏi và đă đặt sự tín nhiệm nơi tôi. Thưa quư anh chị, tôi đă phụ ḷng và đă làm cho anh chị em thất vọng v́ một sự sơ xuất là đă không kịp thời ngăn cản việc kéo cờ xuống nhất thời làm hoang mang và xáo trộn các sinh hoạt chung của tập thể người Việt Hải Ngoại. Tôi đă không làm tṛn trọng trách quư anh chị trao phó và đă làm thương tổn t́nh đoàn kết đùm bọc lẫn nhau. Mong anh chị em lượng thứ. Qua sự việc này chúng ta mới có cơ hội để thấy rằng cộng đồng của chúng ta rất vững mạnh và sẵn sàng tranh đấu cho chính nghĩa Quốc Gia Dân Tộc. Đây cũng là bài học chung cho tất cả chúng ta và các thế hệ mai hậu là phải biết luôn quư trọng lá cờ Quốc Gia và phải luôn đề cao cảnh giác cho những âm mưu chia rẽ.”

    Kết quả, hôm 22.3.2006, sau khi họp bàn, các bồi thẩm đă đồng thanh quyết định tuyên phạt các bị đơn như sau: Lê Đ́nh Thăng (Chủ Tịch CĐNV tại Minnesota): 159.990 đô; Dean Do: 136.990 đô; Linda Vũ (cựu Chủ Tịch): 148.490 đô; Trần Văn Thành: 129.760 đô; Bùi Trầm: 13.260 đô; Nguyễn Văn Thiệt (cựu Trung Tá Không Quân): 45.450 đô và Phan Anh Tuấn: 59.060 đô.

    TIẾP TỤC PHỈ BÁNG VÀ ĐE DOẠ

    Dĩ nhiên, bài tŕnh bày và phân tích của chúng tôi đă làm phía bị đơn buồn. Tuy họ không thể chỉ trích một điểm nào trong bài viết của chúng tôi, nhưng họ không muốn chúng tôi đưa những điều họ muốn giấu ra trước công luận. Đó là tâm lư thường t́nh. Một số người trong cuộc thay v́ nhận lỗi và xây dựng lại ḥa khí trong cộng đồng, đă cho rằng Tú Gàn bênh nguyên đơn Phạm Ngọc Tuận. Nhưng Tú Gàn đâu phải là Chánh Án Ṭa Liên Bang Ramsey County mà có thể bênh bên này ghét bên kia được? Tú Gàn chỉ tŕnh bày đúng sự thật. Nếu người nào đó cảm thấy Tú Gàn tường thuật sai, xin cứ viết bài yêu cầu Saigon Nhỏ đính chính như luật lệ Hoa Kỳ đă quy định. Đừng dùng phương thức của các “dân quân xă ấp” trong xă hội văn minh này.

    Trong “Bản Tin” nói trên, Tú Khờ đă viết như sau: “Trong bài báo có đoạn Tú Gàn c̣n xấc láo cho rằng “những người già ăn tiền Trợ Cấp là Tép Rêu nên được bỏ qua.” (tác giả để trong ngoặc kép, có nghĩa là trích nguyên văn).

    Nhưng Tú Gàn đă đọc lại toàn thể bài báo mà không thấy có đoạn nào viết như vậy. Trong bài báo, Tú Gàn có viết:

   “Sau khi nộp đơn kiện, luật sư của nguyên đơn bắt đầu lấy lời khai của một số bị đơn. Chẳng ai có thể đưa ra được một bằng chứng nào để chứng minh ông Phạm Ngọc Tuận là tay sai Cộng Sản hoặc ông Tuận đă vi phạm một trong 18 “tội phạm” đă được liệt kê. Tuy nhiên, nếu lấy lời khai của tất cả 51 bị đơn, số phí tổn có thể lên đến vài trăm ngàn, nên bên nguyên đơn đă cho một số “tép riu” hay không có tài sản làm đơn xin lỗi rồi băi nại. Theo phương châm “nắm kẻ có tóc, không ai nắm kẻ trọc đầu”, cuối cùng, nguyên đơn quyết định chỉ giữ lại 7 người quan trọng mà thôi.”

   Đến đây, độc giả nào cũng có thể thấy rơ: Ư nghĩa trong câu Tú Gàn viết và trong câu mà Tú Khờ đă phịa ra và bỏ vào ngoặc kép hoàn toàn khác xa nhau. Sau đó, Tú Khờ đă dựa vào câu do chính ḿnh phịa ra để chất vấn Tú Gàn như sau:

   “Một lời nói hầu như không dành để cho người cầm bút như hắn, thật là vô giáo dục. Lời nói đă xúc phạm tới những người già hưởng tiền Trợ Cấp là những người đáng Cha Anh của mầy và người Chế Độ VNCH đă xả thân ở nơi chiến trường hứng đạn, che chắn cho mầy đến đất Tự Do để rồi trở mặt dùng chút hiểu biết dựa vào Tự Do Báo Chí ở đất Mỹ làm nổi bậc cá nhân dẫm lên thân xác Người Tỵ Nạn, chà đạp Nhân Phẩm của người đồng cảnh ngộ...”

   Nh́n chung, “Bản Tin” của Tú Khờ đă theo rất đúng các phương thức lưu manh mà đám “dân quân xă ấp” đă sử dụng trong suốt 30 năm qua, từ việc dùng “văn chương Cầu muối” để đánh phủ đầu, đến phịa ra những điều tưởng tượng để gán cho Tú Gàn rồi căn cứ vào điều do chính ḿnh phịa ra đó để mở cuộc oanh tạc!

   MAGNA ET VERITAS

   Nhưng cổ nhân đă dạy: “Trung ngôn nghịch nhĩ lợi ư hành. Lương dược khổ khẩu lợi ư bệnh”, có nghĩ là lời thẳng trái tai nhưng được việc, thuốc hay đắng miệng nhưng khỏi bệnh. Nhờ hai bản án rất nặng mà hai Ṭa Án Mỹ đă giáng xuống, phong trào chụp nón cối lên đầu mọi người và mọi tổ chức ở hải ngoại bỗng nhiên xẹp xuống. Bây giờ ít ai dám chụp cho ai là tay sai cộng sản nữa, v́ nếu không chứng minh được sẽ bị Ṭa Mỹ cho lănh sẹo!

    Chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm đối phó với “dân quân xă ấp” và chúng tôi tin lời của Vulgate:

   “Magna est veritas et praevalet.” Chân lư là sức mạnh và sẽ chiến thắng.

   Tú Gàn

 

 

 


SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

Tặng Kim ÂuChính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments: