MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU   THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

     ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

     ֎ The Fall of South Vietnam

     ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

     ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

.

 

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Diễn Đàn ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Đà Lạt ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlatevWSWS

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvNewsnow

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNNvCreate

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedgevDailySignvNewser

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia MilitatyvPradva

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteranvRussiavTass

vOpen CulturevSyndicatevCapital ResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều Ngự

 

HỒI CHUÔNG BÁO TỬ CHO

"NGƯỜI TÙ KIỆT XUẤT"

Dẫn Nhập: Trong mấy ngày qua, chúng tôi đă cân nhắc rất nhiều trước khi quyết định phải ôn lại quá khứ để nói lên những SỰ THẬT mà ḿnh được biết. SỰ THẬT về một câu chuyện hết sức giả dối mà người ta đang lạm dụng nó nhằm tạo cho ḿnh một thứ uy tín để tiến hành những tṛ chơi bá đạo......

Cách đây mấy năm, tuần báo Chính Nghĩa đă tung lên diễn đàn bài viết đầu tiên để báo động về sự việc đang diễn ra ở William Joinner Center.Trong bài viết đó (Vạch mặt bọn khoa bảng lưu manh), người được đưa lên là một nhân vật đang nằm trong bóng tối : Anh Nguyễn Hữu Luyện, một cựu đại úy QLVNCH, cố vấn quân sự của Toán Hector 1.

Việc chúng tôi hết ḷng giúp đỡ anh Luyện vào thời kỳ đó là do hy vọng người anh em của ḿnh sẽ làm được một điều ǵ khá hơn cho rạng danh Gia Đ́nh Biệt Kích. Nhưng sau khi tiếp tay làm việc với anh Luyện khoảng gần hai tháng, nhận những hồ sơ về vụ kiện mà anh "fax" tới, khi thấy mục đích ban đầu của vụ kiện và thực tế hồ sơ file vào ṭa hoàn toàn khác biệt, chúng tôi đă thẳng thắn rút khỏi cuộc đối đầu không cần thiết mà chúng tôi đă nh́n thấy trước kết quả.

 

Ông Nguyễn hữu Luyện - Ông Bùi Diễm  và Kim Âu Hà văn Sơn

 

Tuy nhiên, việc khởi xướng và lui lại của chúng tôi không gây ra một xáo trộn bất lợi nào cho người vừa bước ra khỏi bóng tối là anh Nguyễn Hữu Luyện - lúc đó đă trở thành “Người Tù Kiệt Xuất” -. Chúng tôi im lặng không nửa lời phê phán.Mặc dù chúng tôi không hài ḷng với những ư tưởng khoa trương, ḷe bịp của những người chủ xướng theo đuổi vụ kiện WJC.

Măi đến khi vụ kiện đă đi vào ngơ cụt, chúng tôi có một lá thư riêng (private) gởi cho anh Luyện với một yêu cầu làm anh không được hài ḷng.Lập tức “Người Tù Kiệt Xuất” trả nghĩa cho tôi bằng cách tung lá thư “private” lên diễn đàn với mưu toan dùng đám lâu la, âm binh để lập ṭa án nhân dân xử tội chúng tôi. Kết quả, những phản ứng của chúng tôi đă khiến ông Luyện phải nén ḷng bay từ Boston đến nhà chúng tôi ở Atlanta để hàn gắn những đổ vỡ.

 

Phan Nhật Nam, Kim Âu, Nguyễn Hữu Luyện, Đoàn Hữu Định  tại Boston

 

Vài ngày ở Atlanta để thăm hỏi một số đồng minh đủ cho anh Luyện biết chúng tôi không ngán ngại bất kỳ cá nhân, tổ chức hoặc thế lực nào. Giữ lời cam kết với anh em trong gia đ́nh BK, chúng tôi bỏ qua mọi chuyện. Hai năm trôi qua, thời gian gần đây không phải ngẫu nhiên một số tên bội tín, phản phúc, bần tiện, ngu dốt bày tṛ xuyên tạc SỰ THẬT LỊCH SỬ dựng lên câu chuyện Biệt Kích Giả - Biệt Kích Thật (bọn này là bọn bỉ ổi, trắng trợn ăn quỵt tiền thù lao của luật sư John Mattes dẫn tới việc những chương tŕnh đấu tranh tiếp nối cho quyền lợi của tập thể Gia Đ́nh Biệt Kích phải bỏ dở dang). (đọc bài Gian Hùng Lộ Mặt)

Chúng tôi đă đoan chắc có bàn tay của “Người Tù Kiệt Xuất” nhưng mọi mưu toan láo lếu đều bị đập vụn (đọc bài Sự Thật Khách Quan).Tên bồi bút Tú Gàn vào cuộc ăn có cũng lănh một đ̣n chí mạng ( tṛ bịa đặt láo lếu của hắn bị vạch trần), đành câm họng trước SỰ THẬT NHƯ NGỌN NÚI (đọc bài Thẩm Phán Ngu Đần). Tṛ bôi bác bị lật tẩy và công việc đấu tranh lại cuốn chúng tôi vào những chuyến đi tốn quá nhiều thời gian. Chúng tôi cho qua.

Cuối cùng việc ǵ phải đến đă đến. Cây kim bọc giẻ lâu ngày cũng ḷi ra, vừa qua trong những cuộc tranh căi giữa ông Vơ văn Sáu -Chủ nhiệm tờ Góp Gió- với đám lâu la, âm binh của “Người Tù Kiệt Xuất” về một lá thư, bọn âm binh này đă cố t́nh kéo chúng tôi vào cuộc.

Nh́n lại những e mail và cách làm việc của bọn này, chúng tôi biết ngay có sự điều động của Nguyễn Hữu Luyện. Giữ lời hứa cũ, chúng tôi lên tiếng qua diễn đàn cho anh Luyện biết. Nhưng thấy chúng tôi sau này v́ bận rộn ít xuất hiện trên diễn đàn, anh Luyện tin rằng đội âm binh, lâu la chuyên nghề vu khống, chụp mũ, chửi bậy của anh ta đủ sức làm loạn nên im lặng đứng đằng sau giật dây (thủ đoạn của đám âm binh này chúng tôi đă biết rơ qua cuộc nói chuyện với Trần Văn Tiếp). V́ thế bài viết này có là “Hồi Chuông Báo Tử Cho Người Tù Kiệt Xuất” ắt cũng không làm cho chúng tôi phải ân hận.

Tiện đây, chúng tôi cũng minh định với toàn thể mọi người : Vụ Kiện WJC thắng hay bại chẳng liên quan hay ảnh hưởng ǵ đến chúng tôi. Chúng tôi chẳng cần ai tranh đấu bảo vệ cho danh dự và căn cước tỵ nạn của chúng tôi. Cho dù một trăm cái chương tŕnh nghiên cứu như WJC cũng không xóa được sự thật toát ra từ những tác phẩm có tính đại chúng như HÀNH TR̀NH BIỂN ĐÔNG...v.. v.

Lịch sử Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản là sự nghiệp của toàn thể những Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản. Cuộc bỏ phiếu bằng chân, tự thân nó đă viết nên trang sử bi thảm, vẽ lên diện mạo và căn cước chân thực của Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản trước toàn thế giới mà chẳng có chương tŕnh nghiên cứu của đại học uy tín nào đủ tầm vóc bóp méo căn cước của Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản.

Ở xứ sở tự do này, quư vị có quyền muốn làm ǵ th́ làm nhưng đừng nhân danh chiến đấu cho chúng tôi về những điều không thực.

Vụ WJC chỉ là một vụ kiện đ̣i bồi thường v́ bị kỳ thị trong lúc xin việc không hơn không kém. Những lư lẽ dối trá, bất toàn của nó không thuyết phục được những người hiểu biết.

Quư vị đừng tự hoang đường với ư nghĩ rằng việc quư vị mạo nhận là đại diện cho cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản trong vụ kiện WJC làm cho nhân thân của quư vị trở thành bất khả xâm phạm. Vụ kiện của quư vị thắng hay bại đối với chúng tôi không quan trọng.

Điều quan trọng nhất là: chúng tôi vĩnh viễn không bao giờ chấp nhận Cộng Sản, vĩnh viễn không ḥa hợp, ḥa giải với chúng nó, vĩnh viễn không chấp nhận bất cứ tổ chức hoạt đầu nào nhân danh đại diện chúng tôi để mưu toan làm tay sai cho ngoại bang và Cộng Sản để chia chác tài nguyên của Tổ Quốc, buôn bán xương máu của Dân Tộc Việt Nam.

***

 

(phần 2)  

 

HECTOR 2

 

 

 

 

Như chúng tôi đă viết trong bài Gian Hùng Lộ Mặt từ 30 - 10 - 1998:

“Secret Army Secret War” (một cuốn sách với những tài liệu thật nhưng phần ghi lại lời kể của một vài Biệt Kích th́ chỉ là những câu chuyện không phản ảnh đầy đủ sự thực, với quá nhiều đoạn đầy cảm tính phiến diện, thiếu sót).

Riêng đoạn viết về Hector 2, Tourison bỏ mất chi tiết quan trọng nhất là có 4 thành viên của toán này  đă vượt ṿng vây đi thoát 16 ngày, sang đến Lào mới bị bắt: “Bốn người đó : Cố vấn của toán Đặng Đ́nh Thúy, Toán trưởng Mai Nhuệ Anh, và hai toán viên Nguyễn văn Độ, Lê Ngọc Kiên.”

Dưới đây là vắn tắt câu chuyện của trận đánh:

“Trong một địa h́nh ḷng chảo, một bên là vách đá dựng đứng ở hướng Tây sát một khu trũng đọng nước trông như một cái hồ nhỏ. Một bên là rặng cây rậm rạp mọc trên băi đá tai mèo gồ ghề giáp vách đá dựng đứng hướng Đông mà trực thăng vừa bay ṿng ngang qua. Hai hướng Bắc Nam là đầu thông qua nơi khác đều đă bị án ngữ bởi lực lượng chủ công của Việt Cộng. Theo lệnh trước khi máy bay xuống băi, hai anh Khả và Huấn đă nhanh chóng chiếm hai vị trí để làm công tác an ninh, sau khi máy bay cất cánh, toàn toán đă dạt vào các lùm cây sát vách đá thẳng đứng t́m vị trí để pḥng ngừa bất trắc.

Vừa vào đến b́a rừng đă có tiếng súng nổ v́ Huấn đă phát giác có địch quân hiện diện. Ngay những phút đầu tiên, địch khai hỏa dữ dội, ném lựu đạn chầy và bắn như văi trấu về hướng Hector 2. Dưới hỏa lực hùng hậu của đối phương phủ chụp lên đầu, Lê Ngọc Kiên và Nguyễn văn Độ đă phản ứng như một cái máy, hai họng tiểu liên Thụy Điển liên tiếp nhả đạn về hướng địch quân. Sau mấy loạt đạn cả hai nhanh chóng lẩn vào bụi cây, và cả hai tập hợp lại được với toán trưởng Mai Nhuệ Anh và cố vấn của toán Đặng Đ́nh Thúy cũng đang chiến đấu. Bốn người tạo thành một tổ, trận đánh tiếp diễn ác liệt, không thể chống trả hỏa lực áp đảo của đối phương, Hector 2 bị xé lẻ thành các nhóm nhỏ. Trận đánh không cân sức tiếp tục kéo dài trong lúc hoàng hôn đang xuống. Chiến địa nằm lọt thỏm trong thung lũng sâu, nên khi bầu trời tắt nắng th́ màn đêm tối đen bao trùm rất nhanh, hai bên im lặng giữ vững vị trí. Trời mưa lất phất không lớn nhưng gió th́ gào rít kinh hồn bởi thông luồng qua giữa hai vách đá dựng đứng. Trận địa yên tĩnh, hai bên dường như cùng án binh bất động, nhưng trong đêm tối đầy bất trắc, những thành viên của Hector2 đang t́m cách thoát khỏi cạm bẫy...

Sáng hôm sau, lực lượng Cộng Sản bắt được bốn người. Trừ hai người chết tại chỗ, điểm lại c̣n thiếu nửa toán Hector2. Bọn Việt Cộng cấp tốc huy động lực lượng truy bắt năm người c̣n lại. Tám ngày sau, họ bắt được anh Nguyễn văn Đ́nh, trưởng nhóm truyền tin. Nhưng c̣n bốn người nữa vẫn biệt tăm. Măi đến chiều tối ngày 8 tháng 10 năm 1966 (ngày thứ 16), may mắn cho Cộng Sản Bắc Việt. Lực lượng Lào Cộng đă bắt được bốn người sau cùng tại bản hoang “CA- Y” nằm sâu trong nội địa Lào đến tám cây số đường chim bay, trong t́nh trạng họ đă kiệt sức v́ không có lương thực.”

Cuộc chiến đấu dũng cảm của toán Hector2 nổ ra trong điều kiện hoàn toàn bất lợi, hoàn toàn bị động v́ vừa đặt chân xuống đất đă lọt vào ổ phục kích. Nằm gọn trong ṿng vây của một đơn vị lớn Cộng quân vượt trội về nhân số và hỏa lực. Họ vẫn thoát đi được.Và những người cuối cùng nếu có lương thực hẳn đă đi thoát.

 

Trong khi bộ phận c̣n lại của Hector 1 (sau khi Nguyễn Hữu Luyện đă bị bắt) là 11 người, vẫn giữ được đường dây liên lạc với trung ương, tất cả mọi người đều trong t́nh trạng chiến đấu tốt. Họ lại thông thạo địa h́nh, địa vật và chưa bị đối phương phát giác. Chắc chắn tinh thần chiến đấu của họ cũng dũng mănh không kém ǵ những người anh em của họ trong toán Hector2. Vậy tại sao họ lại đành thúc thủ để cho Việt Cộng bắt?

 

Xét qua trường hợp hai toán bị bắt, đọc lại lá thư tự đánh bóng của ông Luyện, chắc hẳn quư vị độc giả đă nhận thấy những lời lẽ đạo đức giả Nguyễn Hữu Luyện viết ra chỉ nhằm chạy tội phản bội cho chính bản thân ḿnh.

Nếu như Luyện tŕ hoăn lâu hơn 5 tiếng (không tự nguyện sớm viết thư kêu gọi đầu hàng), th́ ba điều kiện chắc chắn xẩy ra:

1-     Nhân viên truyền tin kịp phát công điện báo cáo với trung ương về t́nh trạng hiện tại của toán.

2-     Bộ phận c̣n lại sẽ di chuyển.

3-    Trung ương sẽ phải quyết định đưa toán về hoặc chuyển địa bàn hoạt động. . . v́ cố vấn quân sự và toán trưởng đă mất tích.

Thực tế, như quư vị đă thấy: Không một phát súng nổ, trong khi 11 nhân viên c̣n lại tại hang của Hector1: Mỗi nhân viên đều hai tay hai súng (Nhân viên công tác được trang bị hai súng: Một tiểu liên Thụy Điển, một súng colt), đạn, lựu đạn đầy đủ cùng ḿn bẫy gài xung quanh vị trí ẩn nấp la liệt .

Vậy mà họ đành thúc thủ  chỉ v́ ông Luyện đă bàn giao họ cho Việt Cộng bằng lá thư kêu gọi đầu hàng. 

 

 

MẬT KHẨU AN NINH (AN T̉AN)

MẬT KHẨU AN NINH CỦA RÉMUS 23 : 2 GIỜ BA MƯƠI

Theo “The Secret War Against Hanoi” và lời kể của Đỗ văn Tâm

Trường hợp toán Remus hoạt động ở Lai Châu từ năm 1962: Toán nhảy dù xuống vùng Điện Biên ngày 16 - 4 - 1962 sau khi toán tiếp đất vài ngày đă chạm địch, toán trưởng Điêu Chính Ích bị thương nặng và cuối cùng tất cả đă lọt vào tay lực lượng Cộng Sản. Tất nhiên truyền tin lên máy và cứ thế mọi báo cáo vẫn đều đặn gửi về trung ương theo chu kỳ liên lạc.Từ năm 1962 - 1967, toán này được bổ sung năm (5) lần.Trung ương nghi ngờ toán đă bị Cộng Sản bắt làm phản gián v́ đă nhiều lần Rémus không báo cáo đầy đủ kết qủa về các công tác được giao.Để thẩm định,Trung ương cử hai nhân viên, trong đó hiệu thính viên chính là Trương Tuấn Ḥang (Rémus 24) - một người bạn học trên tôi hai lớp ở trường trung học Trần Hưng Đạo, Đà Lạt - và Đỗ văn Tâm tức Tám Móc (Rémus 23) - cả hai hiện cư ngụ tại Seatle, Washington State - sẽ nhảy bổ sung cho Rémus. Công tác an ninh và tiếp nhận tại băi đáp thuộc phần trách nhiệm của Rémus được xem như đang hoạt động trong ḷng địch.Theo thuyết tŕnh trước khi lên đường, Remus 23 và Rémus 24 có nhiệm vụ cụ thể như sau:

1 - Sau khi bắt tay được với người của Rémus, Đỗ văn Tâm sẽ dựa vào họ chọn người giúp Tâm tiến hành công tác nghe trộm đường dây điện thoại Hà Nội - Bắc Kinh.

2 - Chụp h́nh tất cả các toán viên c̣n lại và mọi hoạt động của toàn toán. Quan trọng nhất là 33 ngày sau, Hoàng sẽ cùng một nhân viên công tác dài hạn trước đó trở về trung ương qua phương thức thoát nhập bằng Skyhook. Nhân viên đó được chỉ đích danh là ông Điêu Chính Hoa (bí số Rémus 8) hiện nay cũng cư ngụ tại Seatle.

Hoàng và Tâm được huấn luyện kỹ về thoát nhập bằng Skyhook. Sau khi trung ương nhận được địa điểm an toàn cho Hoàng và Tâm nhảy dù xuống. Đêm 21 tháng tám 1967, phi cơ đến điểm hẹn đúng giờ, tín hiệu an toàn chữ T quá rơ. Ngay khi đèn nhẩy bật xanh, các kiện hàng cùng Đỗ văn Tâm và Trương Tuấn Hoàng tuần tự lao vào khoảng không. Nhưng dù của Hoàng bị bọc gió nên lạc xa băi. Nơi Tâm đáp xuống là một đồi cỏ tranh cao dầy.Tâm nhanh chóng cuộn dù, nhét vội vào một bụi rậm và theo tín hiệu máy "beacon" t́m đến các kiện hàng.Hàng gồm 5 kiện: 3 kiện là thuốc men và hàng hóa, hai kiện c̣n lại là hai bộ dụng cụ thoát nhập bằng phi cơ .

Trên đường di chuyển, Tâm nghe tiếng người x́ xào nho nhỏ bên tay phải.Tâm khấp khởi mừng thầm v́ đă gặp người của Rémus nên hỏi mật khẩu:Sáu!

Nhóm người bên kia trả lời: Bốn!

Mật khẩu HỎI cộng ĐÁP tṛn MƯỜI.

Như trút được gánh nặng ngh́n cân,Tâm vội tiến đến để gặp anh em tay bắt mặt mừng.Nhưng niềm vui mới chớm đă tan biến, Tâm sững sờ nh́n hàng chục họng súng vây quanh, chĩa vào ḿnh.

- Thế là xong! Chưa nổ được loạt nào cho phỉ chí! Tâm thầm nhủ.

Sau khi bắt được Tâm, nhóm người này tiếp tục bủa đi lùng t́m Trương Tuấn Hoàng để lại hai người canh chừng Tâm với hai tay bị trói ngoặt ra sau.Trời sáng dần, Tâm nằm yên tự nhủ phải t́m cách thoát thân chứ không thể để bọn chúng hành xác được.Cơ hội đến, khi mặt trời lên khá cao.Nhóm người có nhiệm vụ đón bắt biệt kích chuẩn bị ăn cơm sớm.Hai tên lính canh đến mở trói cho Tâm.Vừa đủ thời gian dăn gân cốt, lựa lúc hai tên này bất pḥng Tâm đánh gục một tên, đá ngă tên c̣n lại và lao xuống chân đồi t́m đường thoát thân.Lực lượng đi bắt biệt kích ở xung quanh rất đông ùa tới. Tâm tả xung, hữu đột nhưng cuối cùng cũng bị đánh gục.Sau đó họ trói Tâm lại cho ngồi trên ổ kiến vàng.Măi đến lúc có mấy người ăn mặc thường phục đến hỏi cung chúng mới đưa Tâm ra khỏi ổ kiến.Tâm cho biết:”Bọn này là cán bộ chuyên môn của cục phản gián.Sau vài câu mở đầu hăm dọa, hứa hẹn khoan hồng, nói chuyện về trại Quyết Thắng, để cho tôi thấy bọn nó biết về trại khá rơ.Cuối cùng chúng nó hỏi tôi:Mật khẩu an toàn của anh là ǵ?”

Tâm trả lời :“2 giờ ba mươi!”

Một tên trong bọn lập lại:”2 giờ ba mươi!”

(Tôi hỏi Tâm: Vậy mật khẩu an ninh của anh nhận khi thuyết tŕnh công tác, dùng để báo động cho trung ương trong trường hợp đă bị bắt như thế nào?

Tâm đáp:- Là câu trả lời đúng giờ ḿnh xuống băi.

Tôi lại hỏi Tâm: Vậy nếu không bị bắt th́ trả lời thế nào?

- Th́ trả lời bất cứ câu nào tùy ư, chỉ tuyệt đối không dùng câu “2 giờ ba mươi” mà thôi.) 

Trong thời gian đó, Trương Tuấn Ḥang lạc băi khá xa nhưng cũng di chuyển một ḿnh về nơi có tín hiệu, tuy có hơi chậm nhưng cuối cùng cũng lọt vào bẫy như Tâm.Ở nơi tạm giam trong căn cứ của họ, Tâm nh́n thấy lực lượng Cộng Sản bắt được Hoàng giải về căn cứ vào buổi chiều hôm sau.Hiệu thính viên cũ của Rémus vẫn lên máy theo chu kỳ liên lạc.Một thời gian ngắn sau đó, sang năm 1968 Hà Nội công bố bắt được một toán gián điệp biệt kích ở Lai Châu.

 

Trích “The Secret War Against Hanoi”: The six-man Team Remus parachuted in April 12, 1962, near Dien Bien Phu to “establish a base area from which intelligence collection activities could be launched.” It was to gather “enemy military, political, and economic information; locate resupply drop zones and safe areas for possible infiltration of additional agents; collect available documents; and recruit subsources and support personnel.”In 1964, Remus reported that it had sabotaged a couple of bridges. McNamara was elated. Colby recalled that the secretary of defense “was just asexcited as a baby” over such reports. “I remember him thinking this was a big deal, like that’s going to change the course of the war.” Because it was believed to be successful, Remus was reinforced five times. With the 1966 change in the agents’ mission, the team began to make excuses about why it had provided so little useful information. In 1967, SOG ordered the team to exfiltrate two agents. They claimed it was too dangerous.In 1968, all radio contact with the team ceased. At the same time, the “ interrogation of a recently captured NVA prison of war revealed he had knowledge of a SVN ranger team in the Reùmus area of operation in June 1962. On May 13, 1968, Hanoi con firm this by annoucing captured of a ranger team. All facts presented left no doubt this was team Rémus” Hết trích.

 

Như vậy ngay kỳ liên lạc sau khi Tâm bị bắt và khai Mật Khẩu An Ninh Cá Nhân là: 2 giờ ba mươi. Trung ương đă biết: Rémus hoạt động dưới sự điều khiển của Bắc Việt từ lâu. 

 

MẬT KHẨU AN TOÀN CỦA ÔNG LUYỆN

 

Trích Secret Army Secret War:

At the interrogation point, HECTOR 2 came face to face with what had happened to HECTOR1.The latter’s two primary radio operators, Tran Huu Tuan and Nguyen Van Thuy, who were kept separate under armed guard, were also at the headquarters. Their presence lent credibility to what a North Vietnamese officer told them after HECTOR 2’s capture, “The part of your team sent in earlier was captured. After we captured your team, its radio operators were the one who went on their radio and asked for reinforcements. That’s why you all were sent in. the first half of your team has already been sent down to the coastal lowlands and you all will be sent there later. You know we’ve been waiting here for you for nearly two months? 

Tạm dịch:Tại nơi thẩm vấn, HECTOR 2 trực diện với những ǵ đă xảy đến với HECTOR1.Hai nhân viên truyền tin chủ yếu:Trần Hữu Tuấn và Nguyễn văn Thùy, những người bị giữ riêng bởi lính vũ trang, cùng ở bộ chỉ huy.Sự hiện diện của họ chứng thực cho những ǵ mà sĩ quan quân đội Cộng Sản đă nói với họ sau khi Hector 2 bị bắt:“Một phần toán của các anh đưa vào sớm đă bị bắt.Sau khi chúng tôi bắt toán trước của các anh.Truyền tin của toán đă làm công việc xin bổ sung. Đó là lư do tại sao tất cả các anh được gửi vào.Toán đầu tiên của các anh đă được đưa về vùng cận duyên và tất cả các anh cũng sẽ được đưa về đấy sau. Các anh phải biết chúng tôi đă đợi các anh ở đây đến gần hai tháng.” 

 

Đọc qua đoạn văn thượng dẫn, những người không hiểu sẽ đánh giá tội lỗi thuộc về hai nhân viên truyền tin nhưng thật ra không phải vậy. Công điện của các toán công tác đặc biệt được phát và thu bằng tín hiệu morse. Tất nhiên v́ vấn đề bảo mật, mọi công điện gởi đi đều phải được mă hóa (encode). Nơi nhận sẽ thu toàn bộ tín hiệu morse rồi chuyển qua bộ phận mă dịch hay giải mă (decode). Lúc đó người ta mới hiểu được nội dung công điện. Như vậy hiệu thính viên của hai bên đều có giữ một sổ mă. Khi lọt vào tay địch nếu sổ mă không hủy kịp, kẻ thù sẽ biết cách mă hóa, mă dịch và cưỡng bách hiệu thính viên làm công tác phản gián.

Đối phương phải xử dụng hiệu thính viên của toán bị bắt v́ cách gơ "ma níp" của mỗi người đều mang tính cách cá biệt chẳng khác ǵ nét chữ riêng của mỗi người. (cách đánh của mỗi nhân viên đă được thu trước khi đi công tác). V́ thế trong lúc lên máy phát công điện nhân viên truyền tin có thể báo động bằng nhiều cách. Tuy nhiên, khi làm việc dưới họng súng đang dí vào đầu khó có ai dám báo động, đă có nhiều nhân viên truyền tin ăn báng súng khi có ư gơ ”ma nip” khác với chính cách gơ của họ.

Như vậy không lẽ nhân viên truyền tin (ban phản gián Việt Cộng) toàn quyền muốn thảo công điện thế nào tùy thích.? C̣n vai tṛ của người chỉ huy toán.Vai tṛ của các toán viên? Không lẽ tất cả đều bị xóa bỏ.?

Thực tế không như vậy. Nhân viên truyền tin chỉ chuyển bản công điện, đă mă hóa về trung ương.Và người có thẩm quyền tối cao của toán mới chính là người viết công điện bằng bạch văn (để sau đó nhân viên truyền tin mă hóa). Một công điện sẽ không có giá trị khi được thảo ra không đúng phong cách viết công điện của người có thẩm quyền tối cao, không đúng theo những quy ước riêng với Trung Ương mà chỉ có ông ta và Trung Ương biết.

Trường hợp ngay cả bản công điện đă hoàn hảo, trung ương vẫn có nhiều yếu tố khác giải đoán ra là toán đă bị vô hiệu hóa nếu có ư nghi ngờ.

Yếu tố đó là tầng mật mă thứ hai. Tầng mật mă thứ hai này là mật khẩu an ninh của những người trong toán. “MẬT KHẨU AN NINH” tạm gọi là một dạng câu hỏi và một câu đáp theo “MẬT ƯỚC TAY ĐÔI” giữa trưởng công tác ở trung ương với nhân viên công tác hoạt vụ.

Trong hoàn cảnh hoạt động bí mật, trưởng công tác ở tận trung ương muốn đánh giá kịp thời t́nh h́nh hoạt động của toán chỉ có cách liên lạc qua truyền tin; v́ thế những Mật Khẩu An Ninh hay An Toàn đều là những dấu hiệu cuối cùng để kết luận toán hoặc nhân viên công tác đó c̣n hoạt động hữu hiệu hay đă bị địch kiểm soát. (trường hợp Đỗ văn Tâm - Rémus 23).

 

Như vậy công điện xin bổ sung hay tăng cường thêm toán Hector2 không phải do truyền tin tạo ra. Những người đặt bẫy cho Hector2 đi vào chỉ có thể thực hiện được kế hoạch, khi có sự cộng tác để thảo công điện của người có thẩm quyền tối cao của Hector1 : ông Nguyễn Hữu Luyện.

Khi xin bổ sung toán Hector2, chắc chắn trung ương phải hỏi "Mật Khẩu An Ninh Cá Nhân" của người đứng đầu toán để chắc chắn ông Luyện không bị Việt Cộng kiểm soát.

 

Nếu không có mật khẩu an ninh (tối hậu) của ông Luyện (sống để dạ, chết đem theo) khi gửi công điện trả lời về việc xin bổ sung toán Hector2, chắc chắn trung ương không để Hector2 lên đường.

 

Ông Luyện có dám nói rằng ông không có "Mật Khẩu An Toàn Cá Nhân" không?

 

Việc toán Hector 2 đến tăng cường cho Hector 1 và rơi ngay vào bẫy khiến có nhiều câu hỏi lớn được đặt ra:

Phải chăng ông Nguyễn Hữu Luyện đă cộng tác với Việt Cộng trong việc thảo công điện?

Phải chăng ông đă tiết lộ "Mật Khẩu An Ninh Cá Nhân" của ông cho Việt Cộng ngụy tạo t́nh h́nh an toàn của toán Hector1 để Trung Ương đưa toán Hector2 ra bổ sung?

 

Nhưng điểm qua cách hành xử của ông Luyện ngay sau khi bị bắt (đọc lá thư tự thú), chắc hẳn mọi người đă có câu kết luận một cách nhanh chóng.

 

Hàng ngồi từ trái qua phải: BK Kim Âu, Đại Tá Chính, BK Nguyễn Hữu Luyện, BK Quách Nhung, BK Hoàng văn Vân

 

Ngoài việc tốn của (hơn tấn hàng gồm lương thực, vũ khí, khí tài) cái quan trọng là mất nhân viên. Hai mạng người đă vùi thây ở một nơi chưa có cả địa danh phía Tây rặng Trường Sơn.Trung ương mất thêm một sĩ quan huấn luyện. Tổng số thời gian bị giam giữ, tù tội của hai toán lên đến cả nửa thiên kỷ.Hơn hai chục người mất cả tuổi xuân, hạnh phúc, tương lai trong ngục tù Cộng Sản! Chỉ v́ hành động phản bội của ông Nguyễn Hữu Luyện! Vậy mà ông Luyện vẫn an nhiên tự tại, sống thanh thản không một lời xin lỗi anh em, vẫn lợi dụng một nhóm nhỏ để viết lên những gịng chữ bịa đặt, bất nhân; vẫn lợi dụng bất kỳ người nào nhẹ dạ để “ném đá dấu tay” với mưu đồ che dấu SỰ THẬT.

Khi trích dẫn một vài trang của “Secret Army Secret War” viết về Hector2 trong đó có đoạn tác giả Tourison cho rằng Hector2 là một con mồi sống. Ông Nguyễn Hữu Luyện rất hài ḷng về đoạn này, v́ đây là bằng chứng để ông chạy tội.

Nhưng ông Luyện quên đọc đoạn khác, cũng trong “Secret Army Secret War”. Mời quư vị đọc đoạn văn trích dưới đây, sẽ thấy những luận cứ đó hoàn toàn không đúng.

 

TRÍCH: “Các trực thăng từ từ đáp xuống nhưng v́ trực thăng chở khá nặng nên khi chạm đến đất xốp đă bị lún sâu, khiến cho càng phi cơ dính cứng ngắc.Mọi người, kể cả Đại Úy Dũng, các huấn luyện viên Mỹ phải đến phụ bỏ đồ xuống.” NGƯNG TRÍCH

 

Không ai tự nguyện cùng với con mồi dẫn thân vào chỗ chết! Vai tṛ của ông Dũng trong Sở hết sức quan trọng. Đại úy Dũng là một sĩ quan trưởng công tác của nhiều toán đang hoạt động. Nếu ông Dũng bị bắt, sự tổn thất sẽ không lường nổi.Và một điều chắc chắn nữa, việc ông Dũng theo chân toán Hector 2 xuống đến băi đáp khi xâm nhập miền Bắc. Bắt buộc ông Dũng phải xin ư kiến Trung Ương và được sự chấp thuận th́ mới dám đi. Nếu thực sự ông Dũng đă đánh giá dùng toán Hector 2 làm con mồi sống, như sự nhận thức hết sức ngốc nghếch của tác giả cuốn “Secret Army Secret War”, th́ sự đánh giá đó phải là từ Trung Ương, chứ không là từ cá nhân ông Dũng.Thực tế, ông Dũng đă xuống băi đáp, đă phụ đẩy các kiện hàng.

Vậy có nghĩa Trung Ương cũng dùng ông Dũng làm con mồi sống luôn chăng?

Thế th́ phải kể thêm luôn những sĩ quan huấn luyện của Hoa Kỳ đă đi theo tới băi cũng phải trở thành con  mồi sống cho Cộng Sản Bắc Việt nữa chứ!

 

Thử hỏi: Liệu những trưởng công tác ở Trung Ương có hành động điên rồ, thật điên rồ như vậy không?

Chúng tôi tin tất cả độc giả cùng đều một câu trả lời khẳng định: Không!

 

Thật tội nghiệp, một sĩ quan t́nh báo như ông Luyện, không biết phân tích hay phối kiểm nguồn tin ư? Sao ấu trĩ đến độ dễ dàng tin vào luận cứ “con mồi sống” thậm vô lư như vậy!

Việc toán Hector 2 không là “con mồi sống”, tức xác định rơ tính cách phản bội của ông Luyện đă tiết lộ mật khẩu an ninh cá nhân, làm Trung ương tin tưởng để toán Hector 2 ra đi bổ sung. 

 

SỰ THẬT:

NẾU ÔNG LUYỆN KHÔNG PHẢN BỘI BẰNG TỰ NGUYỆN VIẾT THƯ KÊU GỌI THÀNH VIÊN C̉N LẠI HECTOR 1 RA ĐẦU HÀNG. KHÔNG TIẾP TỤC PHẢN BỘI BẰNG KHAI THẬT MẬT KHẨU AN NINH CÁ NHÂN, TH̀ CHẮC CHẮN TOÁN HECTOR 2 KHÔNG LỌT BẪY.

PHẠM TRÙ TỘI PHẢN BỘI CỦA ÔNG LUYỆN THẾ NÀO TRONG CHỨC VỤ LÀ MỘT SĨ QUAN TRƯỚC TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI SỞ, ĐỐI VỚI QUỐC GIA VÀ TỔ QUỐC?

ĐỘC GIẢ CÓ THỂ TỰ THẤY ĐƯỢC! 

 

Sunday 27/2006

 

Kim Âu

 

 

Thư Trần Văn Tiếp

 

Tôi xin thưa chuyện cùng ông Hà văn Sơn và những độc giả đang theo dơi câu chuyện dài của các cựu biệt kích,

Trần Ngọc Nghĩa, một cựu biệt kích cùng đi chung với đại úy Dũng trên phi cơ thứ nhất, đă có mặt tại băi đáp của toán Hector 2, cho biết vài chi tiết đáng lưu ư.

 

1. Sau khi toán Hector 1 của ông Nguyễn Hữu Luyện đă ra Bắc khoảng hơn một tháng, trong Nam, toán Hector 2 vào khu cấm để chuẩn bị đi công tác. Đại úy Dũng là trưởng công tác của 2 toán có nói với toán Hector 2: “Thời gian gần đây không liên lạc được với toán 1, chưa biết t́nh h́nh ra sao.”

Lúc nghe vậy, toán Hector 2 rất buồn và thương xót các anh em toán 1, nên đồng thanh xin đại úy Dũng: “Cứ để cho chúng tôi xuống vùng công tác để biết t́nh h́nh của toán 1”. Khoảng hơn một tuần sau, đại úy Dũng và cố vấn Mỹ vào khu cấm thuyết tŕnh để chuẩn bị cho chuyến công tác.

2. Toán Hector 2 được thả ra Bắc bằng 2 phi cơ trực thăng bán phản lực CH 83. Đại úy Dũng đi phi cơ thứ nhất. Khi đến băi đáp, các biệt kích nhảy ra 2 bên cửa hông, c̣n những kiện hàng được đẩy ra theo phía đuôi. Trên phi cơ, ngoài 2 phi công, chỉ có đại úy Dũng và các biệt kích, không có huấn luyện viên Mỹ.

Biệt kích Nguyễn văn Chí nhảy xuống trước, bẻ một nhánh cây ném lên phi cơ cho đại úy Dũng để làm bằng chứng toán đă được thả xuống. Sau đó, phi cơ thứ nhất bay lên và lượn chung quanh để yểm trợ trong lúc phi cơ thứ 2 đáp xuống. Khi phi cơ thứ 2 thả người xong, bay lên cùng phi cơ thứ nhất rời băi đáp trở về.

3. Khi 2 phi cơ đă bay khuất, các cựu biệt kích c̣n đang nằm tại băi đáp, cưu biệt kích Nghĩa nh́n thấy biệt kích Khả là toán phó của toán Hector 2 tay bị ḷi xương, máu văi đầy trên mặt cỏ, anh ta tưởng rằng anh Khả bị ngă từ trên phi cơ xuống bị gẫy tay. Cựu biệt kích Nghĩa ḅ đến toán trưởng Mai Nhuệ Anh để báo t́nh trạng của anh Khả. Ngay lúc ấy, có nhiều tiếng súng nổ chung quanh và các biệt kích ḅ đi t́m chổ núp.

 

Thưa ông Sơn,

 

Khi được cựu biệt kích Trần Ngọc Nghĩa thuật lại các chi tiết, tôi nhận thấy:

Toán ông Luyện mất liên lạc khoảng nửa tháng sau đó mới liên lạc lại được và lư do được biết

 

1. Sau hơn một tháng, toán Hector 2 vẫn không nhận được tin của toán 1 (theo lời của đại úy Dũng) có nghĩa là ông Nguyễn Hữu Luyện đă không ra lệnh cho các nhân viên truyền tin toán Hector 1 của ông báo tin ǵ về miền Nam.

 

2. Đại úy Dũng không xuống băi đáp và không có huấn luyện viên Mỹ phụ đẩy các kiện hàng như lời bàn của ông Hà văn Sơn. Xin ông Hà văn Sơn xác định rằng có hay không có huấn luyện viên Mỹ theo phi cơ thả toán Hector 2 xuống đất Bắc.

 

3. Cựu biệt kích Khả nằm ngay tại băi đáp v́ bị thương do địch bắn. Một người nào đó đă kể lại không đúng sự thật “hai anh Khả và Huấn đă nhanh chóng chiếm hai vị trí để làm công tác an ninh”.

Xin ông cho biết người đó là ai ???

Nếu có anh em cựu biệt kích nào trong toán Hector 2 không nghe đại úy Dũng nói giống như lời kể của cựu biệt kích Trần Ngọc Nghĩa (Thời gian gần đây không liên lạc được với toán 1,chưa biết t́nh h́nh ra sao), xin ông Hà văn Sơn vui ḷng cho độc giả biết tên họ và số điện thoại để liên lạc, hầu làm sáng tỏ vấn đề ông Nguyễn hữu Luyện và các nhân viên truyền tin toán Hector 1 phản bội đồng đội.

 

 

Kính ông Tiếp!

 

Thật buồn khi những người anh em phải gọi nhau bằng ông. Và cũng đáng buồn khi phải dùng lư luận và SỰ THẬT để bẻ găy những ư kiến của một người anh em cũ.

Dưới đây tôi sẽ tuần tự trả lời những vấn đề mà ông Tiếp đề cập tới.

Câu chuyện Hồi Chuông Báo Tử có hai phần HECTOR 1 và HECTOR 2.

Điều làm tôi ngạc nhiên là ông Tiếp lại đặt vấn đề về phần 2 tức phần viết về Hector 2.

Như vậy hẳn ông Tiếp đă liên lạc với những người bạn cùng toán Hector 1 rồi chứ?

Tôi chỉ muốn nhắc với ông Tiếp rằng: “Chúng ta quá hiểu nhau để Trần văn Tiếp không nên hỏi những câu hỏi như vậy”. V́ chắc chắn, ông Tiếp biết là chúng tôi có trí nhớ rất kỳ lạ. Và những chuyện ǵ chúng tôi viết ra đều do nhiều người đă kể lại cho chúng tôi trong những năm chung sống, chung nhà cùm (Nguyễn văn Độ cùm chung buồng với tôi ở trại Cổng Trời khá lâu).

Câu chuyện về Hector 2 được viết ra qua việc quy nạp từ nhiều nguồn kể lại và được phân tích rất kỹ. Ông không phải là người cầm bút chuyên nghiệp nên không xác định được “tính không gian, tính thời gian, tính hợp lư của câu chuyện.”

Xin mời ông Tiếp, ông Nghĩa và mọi người đọc phần trả lời.

 

Trả lời tiểu mục số 1.

Tôi không hiểu  ông  Tiếp viết ǵ trong đoạn này. Tôi muốn  ông  xác định câu “sau hơn một tháng” khởi điểm ở thời đoạn nào? Từ khi toán Hector 1 xuống băi. Hay từ khi anh Luyện bị bắt và viết thư kêu gọi các anh ra đầu hàng?

Nếu từ khi ông Luyện đă bị bắt th́ phải viết như thế này để bảo vệ ông Luyện mới đúng : Việt cộng chưa ra lệnh cho ông Luyện thảo công điện giao cho nhân viên truyền tin của Việt Cộng mă hóa rồi giao cho nhân viên truyền tin toán Hector 1 gởi về trung ương (gơ ma nip mà thôi chứ không biết nội dung công điện nói ǵ)

Dưới đây tôi xin kể lại cho ông Tiếp và ông Nghĩa về t́nh trạng của toán Hector 2: Sau khi Hector 1 ra đi, Toán Hector 2 lưu lại Đà Nẵng. Toán được ở riêng một trại và mọi sinh hoạt b́nh thường không như trong t́nh trạng vào khu cấm. Tại đây toán Hector 2 được một cố vấn Mỹ đến dậy thêm cho toán chi tiết về phương cách tiếp cứu phi công.

Đến đầu tháng chín, toán Hector 2 mới trở về trại Quyết Thắng, sau đó vài ngày mới vào khu cấm ở cho đến ngày 23 là đi công tác.

Ông Tiếp viết qua lời kể của ông Nghĩa rất ngô nghê. Thật ra chỉ Trung ương mới nhận được những thông tin của Hector 1 GỬI VỀ chứ không phải nhân viên của Hector 2. Qua cách ông Tiếp  viết mọi người cảm thấy h́nh như ông Dũng không biết trách nhiệm của một người trưởng công tác nên tiết lộ những chuyện làm mất nhuệ khí của những người sắp vào đất địch. Và thật kỳ lạ khi Trung Ương MACVSOG và Trung Ương Sở lại phải tuân theo ư kiến của các nhân viên toán bằng cách chiều ḷng cho họ đi công tác (đ̣i đi ngay). Trẻ con thế! Ông Tiếp và ông Nghĩa đừng làm tṛ cười cho thiên hạ.

 

Trả lời tiểu mục số 2.

Ông Tiếp đă trích đoạn kết của Hector 2, trong đó chúng tôi có trích lại một đoạn ngắn trong bản dịch của “Secret Army Secret War” do chính ông đưa lên.

Sự thực chúng tôi có thể trả lời cho ông Tiếp biết rằng đoạn trích này là một cái bẫy để cho người trong cuộc góp phần chứng minh là ông Tourison đă viết không đúng.

Chúng tôi th́ khác Tourison ở chỗ là tiếp nhận sự kiện từ nhiều người và có thể khẳng định như thế này:

Hai chiếc trực thăng CH 83 tuần tự nối đuôi nhau đáp xuống băi, lư do t́nh h́nh an ninh ở băi đáp khá tốt. Đại Úy Dũng có mặt trên trực thăng thứ nhất, ông Dũng đă phụ đẩy các kiện hàng, sau đó bước xuống băi đáp cầm theo ba lô chứa đầy gị và bánh chưng bỏ ngay bên cạnh kiện hàng. Ông Dũng c̣n cúi xuống lấy một cục đá hay đất tại băi đáp rồi mới trở lên phi cơ. (ông Nghĩa không hề biết chuyện này)

Trên phi cơ lúc đó ngoài hai phi công c̣n có nhân viên trong phi hành đoàn và chính họ mới là những người cùng phụ đẩy kiện hàng xuống. Đây là chi tiết sai lạc khiến cho Tourison viết nguyên văn trích: “The helicopter came in slowly for its landing. The weight of the team and equipment unexpectedly caused the aircraft to become mired in the soft ground. Everyone, including Captain Dung and the American training officers who had come with them, joined in off-loading the equipment as quickly as possible. The helicopter’s load was lightened sufficiently for it to take off, and there was a lot of joking, smiling, and waving good-bye as the helicopter lifted off for the flight back to Thailand.” ngưng trích:

Kết luận Hector 2 không phải là con mồi sống chỉ cần có Đại úy Dũng có mặt là đủ nhưng như đă nói, chúng tôi muốn có người của Hector 2 chỉ ra phần viết sai của “Secret Army Secret War” nên mới đưa luôn phần ông Tourison viết vào. Cảm ơn ông Tiếp, ông Nghĩa đă làm cho câu chuyện thêm sinh động.

 

Trả lời tiểu mục số 3.

Như chúng tôi đă viết, ông Tiếp và ông Nghĩa không phân biệt được vị trí trong không gian của băi đáp. Băi đáp là một vùng khá rộng lớn, theo cách viết của ông Tiếp th́ ông Khả nằm ở đâu? Chính hai ông mới là người viết sai.

Anh Khả hy sinh v́ làm nhiệm vụ rất đúng theo chiến thuật đổ bộ bằng trực thăng.Hector 2 không đi dạo nhé hai ông Tiếp và Nghĩa nhớ cho. Xâm nhập đất địch đấy các ông ạ.

Nguyên tắc đổ bộ bằng trực thăng là những người nhảy xuống tiếp đấp đầu tiên phải lập tức chiếm lĩnh một vị trí thuận lợi có khả năng yểm trợ cho đồng đội xuống sau. Hai ông không thể phản đối điều tôi viết ra được.Việc anh Khả và anh Huấn hy sinh là do vị trí hai anh định chiếm lĩnh đă có địch mai phục. Tuy không ai chứng kiến khi súng nổ nhưng chúng ta có thể phân tích và suy ra hai anh Khả, Huấn đă nhanh chóng tiến vào ngay nơi có địch, những tên Việt Cộng nằm phục ở đây buộc phải nổ súng và động cơ trực thăng đă át đi tiếng súng đầu tiên.

Ông Nghĩa cùng toàn toán đều nằm trong b́a rừng và rơ ràng ông đă sai v́ ông Nghĩa làm công tác truyền tin nên không phải nhận lệnh an ninh băi.

Câu hỏi phụ của ông Tiếp ở tiểu mục này thể hiện sự cố t́nh bóp méo kết luận của chúng tôi. V́ thế chúng tôi phải khẳng định : Hai nhân viên truyền tin của Hector 1 cũng như những nhân viên truyền tin các toán khác không thể là người phản bội. Họ chỉ là những người “gơ ma nip” để chuyển đi bản công điện đă mă hóa chứ không có quyền thảo công điện.

Quyền thảo công điện của Hector 1 là thẩm quyền của ông Luyện.

 

Ông Tiếp hăy nhớ chính các ông mới là người cần phải liên lạc với nhau chứ không phải là tôi. Chẳng lẽ các ông lại vô t́nh với nhau đến thế. Trong khi bản thân tôi đi tới đâu cũng cố dành thời gian để thăm hỏi anh em. Nếu không nhầm, tôi đă t́m ông Tiếp đến ba lần chỉ để thăm hỏi xem gia đ́nh và các cháu ra sao mà thôi?

Có đúng không ông Tiếp?

Những ǵ tôi viết ra ngày hôm nay đều nằm trong trí nhớ từ ngày c̣n trong tù. Ông Tiếp có thắc mắc cứ tự t́m hiểu lấy.Giới thầm lặng họ khôn ngoan lắm. Viết ra đúng hay sai họ hiểu cả. Ai có tŕnh độ, khả năng thế nào họ cũng hiểu hết. 

Kim Âu

xem tiếp >>>>>>>>>>>>>>>>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: