MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU   THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

֎֎֎֎֎֎֎

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Secret Army Secret War

֎ CIA Giải mật

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP

֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học  

 

 

♣♣♣♣♣♣

 

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008

֎ 10-2008 ֎ 11.2008 ֎ 11-2008

֎ 12-2008 ֎ 01-2009 ֎ 02-2009

֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009

֎ 09-2009 ֎ 10-2009 ֎ 11-2009

֎ 12-2009 ֎ 01-2010 ֎ 03-2010

֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010

֎ 10-2010 ֎ 11-2010 ֎ 12-2010

֎ 01-2011 ֎ 02-2011 ֎ 03-2011

֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011

֎ 10-2011 ֎ 11-2011 ֎ 12-2011

֎ 01-2012 ֎ 06-2012 ֎ 12-2012

֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014

֎ 03-2015 ֎ 04-2015 ֎ 05-2015

֎ 12-2015 ֎ 01-2016 ֎ 02-2016

֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016

֎ 12-2016 ֎ 01-2017 ֎ 02-2017

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Diễn Đàn ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

v White House v National Archives v

v Federal Register v Congressional Record

v USA Government

v Associated Press v Congressional Record

v Reuter News v Real Clear Politics  

v MediaMatters v C-SPAN v.

v Videos Library v Judicial Watch v

v New World Order v Illuminatti News   

v New Max v CNSv Daily Storm v

v Observe v American Progress  v

v The Guardian v Political Insider v

v Ramussen Report  v Wikileaks  v

v The Online Books Page v Breibart

v American Free Press v Politico Mag

v National Public Radio v

v National Review - Public Broacast v

v Federation of Anerican Scientist v

v Propublica v Inter Investigate v

v ACLU Ten  v CNBC v Fox News v

v CNN  v FoxAtlanta v Gateway

v Indonesian News v Philippine News v

v Nghiên Cứu Quốc Tế  v Nghiên Cứu Biển Đông 

v Thư Viện Quốc Gia 1 vThư Viện Quốc Gia 

v Học Viện Ngoại Giao  v Tự Điển Bách Khoa VN  

v Ca Dao Tục Ngữ v Học Viện Công Dân

v Bảo Tàng Lịch Sử v Nghiên Cứu Lịch Sử v

v Dấu Hiệu Thời Đại v Viêt Nam Văn Hiến   

v QLVNCH v Đỗ Ngọc Uyển  v

v Thư Viện Hoa Sen v Vatican?

v Roman Catholic  

v Khoa HọcTV  v Sai Gon Echo v

v Viễn Đông v Người Việt v

v Việt Báo  v Việt List  v Xây Dựngv

v Phi Dũng v Việt Thức v Hoa Vô Ưu

v Đại Kỷ Nguyên v Việt Mỹv

v Việt Tribune v Saigon Times USA v

v Người Việt Seatle v Cali Today v

v Dân Việtv Việt Luận v Thơ Trẻ v

v Nam Úcv DĐ Người Dân

v Tin Mới vTiền Phong v Xă Luận vvv

v Dân Trí v Tuổi Trẻv Express v

vLao Động vThanh Niên vTiền Phong

v Tấm Gương

vSài G̣n v Sách Hiếm v Thế Giới  v Đỉnh Sóng

vChúng Ta  v Eurasia  v ĐCSVN v Bắc Bộ Phủ

v Nguyễn Tấn Dũng v Ba Sàm

v Văn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh v TPBVNCH v1GĐ/1TPB v Bia Miệng ♣♣

 

 

 

 

 

 

MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU   THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

֎֎֎֎֎֎֎

 

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP

֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

 

 

 

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

 

 

 

 

 

v WhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

v Federal Register vCongr Record v CBO

v US Government vCongressional Record

v C-SPAN v VideosLibrary vNational Pri Project

v JudicialWatch vAssociatedPress vReuter News

v RealClearPolitics vMediaMattersvLawNews

v NationalReviewv Hill v Dailly vStateNation

v Infowar vTownHall vCommieblaster v Examiner

v MediaBiasFactCheck vFactReport vPolitiFact

v MediaFactCheck v FactCheck v Snopes

v OpenSecret v SunlightFoundation v Veteran

v New World Order vIlluminatti News vGlobalElite   

v New Max v CNSv Daily Storm v ForeignPolicy

v Observe v American Progress vFair vCity

v Guardian v Political Insider v Law v Media

v Ramussen Report  v Wikileaks  v Federalist

v The Online Books Page v Breibart  Interceipt

v AmericanFreePress v PoliticoMag v Atlantic

v National Public Radio v ForeignTrade v Slate  

v CNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS v CNN

v Federation of American Scientist v Millenium

v Propublica vInter Investigate vIntelligent Media  

v Russia Newsv Tass Defense vRussia Militaty

v Science&Technology vACLU Ten v Gateway  

v Open Culture v Syndicate v Capital Research

v Nghiên Cứu Quốc Tế v Nghiên Cứu Biển Đông 

v Thư Viện Quốc Gia 1 vThư Viện Quốc Gia 

v Học Viện Ngoại Giao v Tự Điển BKVN  

v Ca Dao Tục Ngữ v Học Viện Công Dân

v Bảo Tàng Lịch Sử v Nghiên Cứu Lịch Sử

v Dấu Hiệu Thời Đại v Văn Hiến v Sách Hiếm   

v QLVNCH v Đỗ Ngọc Uyển v Hợp Lưu

v Thư Viện Hoa Sen v Vatican? v Roman Catholic

v Khoa HọcTV v Đại Kỷ Nguyên v Đỉnh Sóng

v Viễn Đông v Người Việt v Việt Báo v Quán Văn

v Việt Thức v Việt List  v Việt Mỹ v Xây Dựng

v Phi Dũng v Hoa Vô Ưu v Chúng Ta  v Eurasia

v Việt Tribune v Saigon Times USA v Thơ Trẻ

v Người Việt Seatle v Cali Today v

v Dân Việtv Việt Luận v Nam Úcv DĐ Người Dân

v Tin Mới vTiền Phong v Xă Luận vvv

v Dân Trí v Tuổi Trẻv Express v Tấm Gương

v Lao Động vThanh Niên vTiền Phong

v Sai Gon Echo v Sài G̣n v Thế Giới 

v ĐCSVN v Bắc Bộ Phủ v Ng T Dũng v Ba Sàm

v Văn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh

v TPB v1GĐ/1TPB v Bia Miệng

 

Vietnamese Commandos' Hearing  History Document

 

 

 

 

 

Kim Âu

 

 

HƯ DANH - HƯ CẤU

 

 

 

 

Phân Tích bài : “GÓP PHẦN LÀM SÁNG TỎ VẤN ĐỀ HECTOR 2”

 

của BK Nguyễn văn Thùy Trưởng đài truyền tin toán “Hector 1”hậu thân của toán “Bắc B́nh”.

Truyền Tin Phản Gián Chính Thức Sau Khi Toán “Hector 1” Bị Lực Lượng Cộng Sản Bắc Việt Bắt

 

 

***

 

 

Như chúng tôi đă thông báo trước, sau Hồi Chuông Báo Tử Cho “Người Tù Kiệt Xuất” th́ đương nhiên “Người Tù Kiệt Xuất” biến thành “Người Hèn Kiệt Sức”. Toàn thể quư vị, những bậc thức giả trên diễn đàn đều đă thấy rơ SỰ THẬT. Và quư vị trên diễn đàn cũng đă thấy. Để chống lại những bài viết nhằm soi sáng SỰ THẬT. Ông Nguyễn Hữu Luyện không biết làm ǵ hơn là  kêu gọi đám âm binh, lâu la, cùi hủi phun ra những ǵ dơ bẩn nhất mà chúng ngậm trong miệng, chứa trong đầu từ thuở mới mở mắt chào đời cho đến nay.

Những hành vi quá sức hạ cấp của chúng không mảy may tác động đến chúng tôi nhưng quả thật có làm cho quư vị phiền ḷng. Tuy nhiên, đổi lại: SỰ THẬT ĐĂ ĐƯỢC SÁNG TỎ.

 

SỰ THẬT NGÀY NAY ĐĂ PHƠI TRẦN TRONG LÁ THƯ THÚ TỘI CỦA ÔNG NGUYỄN HỮU LUYỆN.

 

Khi ông Nguyễn Hữu Luyện nhờ cô Trần Nam B́nh post lá thư (thú tội) lên diễn đàn, chúng tôi giật ḿnh : Lá Thư Tự Sát. Nhưng diễn đàn chẳng qua chỉ là một góc thông tin, và cũng không mấy người để ư nên tác dụng có hạn chế. Tuy nhiên, ông Nguyễn Ngọc Trâm một cựu sĩ quan trong Ban Huấn Luyện trại Quyết Thắng, Long Thành (có bí danh là Nguyễn Mạnh Hùng) đọc lá thư này xong, liền lên tiếng kết tội bằng cách gửi một lá thư nhờ ông Đoàn Hữu Định chuyển tới ông Nguyễn Hữu Luyện.

Gần hai năm sau, lá thư của ông Trâm lại đến tay ông Vơ Văn Sáu và sau đó được phổ biến khá rộng răi trên diễn đàn. Lúc đầu mọi người đều nghĩ đây là một lá thư rơi. V́ ông Vơ văn Sáu cho rằng đó là lá thư của ông Nguyễn Mạnh Hải, bởi ba chữ đầu bí danh của ông Nguyễn Ngọc Trâm là NMH trùng với ba chữ đầu tên họ của ông Nguyễn Mạnh Hải cũng là  NMH, một Biệt Kích toán “Hector 1” đă bặt vô âm tín sau khi vượt biên.

Đám lâu la của ông Nguyễn Hữu Luyện vin vào cớ đó, nhâu nhâu kết tội ông Vơ văn Sáu.

Ở đây mọi người thấy rơ sự xảo quyệt của ông Nguyễn Hữu Luyện. Dù biết đích xác tác giả của lá thư đó chính là ông ta, ông Nguyễn Hữu Luyện vẫn cố t́nh dấu diếm.

Đương sự bấu víu vào một hy vọng mong manh là ông Nguyễn Ngọc Trâm đă quên hoặc không có mặt trên diễn đàn, rồi mọi chuyện sẽ qua đi và nhóm âm binh, lâu la, cùi hủi của ông Nguyễn Hữu Luyện sẽ mặc sức băm vằm một người dám đụng đến “Người Tù Kiệt Xuất”.

 

Nhưng quả là “thiên bất dung gian”, trong một đêm kiểm soát thông tin trên net, chúng tôi đọc được một đoạn văn dơ bẩn của đám âm binh, thấy chúng liệt kê tên chúng tôi vào với tên của ông Đinh Lâm Thanh, Vơ Văn Sáu và Nguyễn Hữu Nghĩa (là những người tôi chưa từng quen biết bao giờ).

Không dư thời gian nhưng chúng tôi cũng thấy cần phải lên tiếng một lần để nói lên SỰ THẬT.

V́ dựa vào danh nghĩa giả tạo “Người Tù Kiệt Xuất”, một dúm người văn dốt, vơ dát gây chiến, bịa đặt, chửi bới bậy bạ, vu chụp khắp nơi. (chuyện này là một mưu đồ thâm độc nhằm vào một mục đích lớn hơn).

Với đầu óc nặng tính anh chị (thể hiện qua cung cách chỉ huy toán Bắc B́nh) ông Nguyễn Hữu Luyện tuởng ḿnh đang là phù thủy điều khiển đám âm binh để tác oai, tác quái nhưng ông ta đă nhầm.

Ông ta đă “giao trứng cho ác” khi giới thiệu một số BK cho bọn xấu (Ngô thị Hiền, Sơn Tùng)  lợi dụng và rốt lại chúng tôi nhận thấy ông Nguyễn Hữu Luyện chỉ là một con bài thí, một thứ bung xung. Phù thủy ở nơi khác, ngoài tầm nh́n của ông ta.

Trước hiện tượng này, chúng tôi nhận rơ mục đích mà bọn phù thủy nham hiểm đó nhắm tới là bôi bẩn tất cả những chứng nhân của lịch sử.

 

Mối nguy hại đó cần phải triệt tiêu. Danh nghĩa ô nhục “Người Tù Kiệt Xuất” đó cần phải hạ xuống và hạ xuống bằng SỰ THẬT.

 

- SỰ THẬT CẦN PHẢI ĐƯỢC SOI SÁNG

 

Trách nhiệm của người cầm bút là phải hỗ trợ cho những người dám nói lên SỰ THẬT. Chúng tôi phải lên tiếng. Thực tế cho thấy sau khi bài “Hồi Chuông Báo Tử Cho Người Tù Kiệt Xuất” đưa lên, cộng thêm những đoạn hỏi đáp phụ, thư trả lời v.v đă quá thừa đất để vun cho bốn chữ “Người Tù Kiệt Xuất” yên một nấm mồ. CÂU CHUYỆN COI NHƯ CHẤM HẾT.

 

Chúng tôi đă định rửa tay để quay sang những công việc khác. Nhưng ông Nguyễn Hữu Luyện đă cất công điện thoại năn nỉ khắp nơi để hy vọng “những người em thân thương trong toán xâm nhập Bắc B́nh” sẽ cứu ông ta, những người mà ông ta đă đánh giá “không thể hoạt động trong rừng một ḿnh”,“các chú em tôi đều ở lứa tuổi học tṛ, mới trải qua 6 tháng huấn luyện và chưa hề có kinh nghiệm tác chiến”, những người mà ông nói: “ Tôi có trách nhiệm với gia đ́nh các em đó và phải bảo vệ an toàn cho các em”. (theo lá thư của ông Nguyễn Hữu Luyện). Nhưng nhục nhă và mỉa mai thay, cách bảo vệ hữu hiệu nhất lúc đó của ông Nguyễn Hữu Luyện là trao họ cho Cộng Sản.

Tất nhiên, ông Nguyễn Hữu Luyện, một người có tâm địa như đă bộc lộ trong lá thư do chính ông ta viết ra theo đoạn văn thượng dẫn th́ có ngần ngại ǵ không làm thêm một điều tốt nữa là bảo vệ luôn toán “Hector 2” rập khuôn cái cách mà ông ta đă làm với “Hector 1”.

Thảng hoặc, một vài người em tội nghiệp đó thí cho vài chữ, nhóm Nguyễn Hữu Luyện vội đưa danh tính, đính kèm theo địa chỉ, điện thoại để “notary public”.

Ông Nguyễn Hữu Luyện quên rằng những tṛ khỉ, liệt kê một vài cái tên không ai hay biết đó chẳng có tác dụng ǵ ngoài việc làm cho những bậc thức giả thêm khinh bỉ.

 

SỰ THẬT KHÔNG AI THAY ĐỔI ĐƯỢC. SỰ THẬT LÀ CHÂN LƯ KHÁCH QUAN CÓ MỘT KHÔNG HAI.

 

SỰ THẬT NHƯ THẾ NÀO?

 

SỰ THẬT, như chúng tôi đă viết ra trong “Hồi Chuông Báo Tử Cho Người Tù Kiệt Xuất” đều do người trong cuộc kể lại. Sự thật về toán “Hector 2” c̣n nhiều lắm, nhưng chúng tôi chỉ viết đủ và thấy không cần thiết dài ḍng, rườm rà chi tiết. Và chắc chắn thế nào cũng có người lên tiếng, lúc đó chúng tôi có viết thêm cũng không muộn. Quả nhiên có người lên tiếng thật.

 

Ông Mai Nhuệ Anh lên tiếng chỉ nhằm bôi bẩn ông Đặng Đ́nh Thúy và thêm thắt những câu vô cớ mạ lỵ chúng tôi. Hai lá thư với những lập luận ngu dốt của ông Mai nhuệ Anh biến những khóa sinh ở trại Quyết Thắng, thành những tên lâu la trong truyện Thủy Hử, muốn phong ai làm chủ tướng cũng được.

Ngu vừa thôi Mai Nhuệ Anh!

Sở Bắc - Nha Kỹ Thuật - Bộ Quốc Pḥng là một bộ phận quan trọng của QLVNCH.

Giá trị của một người lính (dù không có quân số của BQP/VNCH) là buộc phải tôn trọng cấp chỉ huy trực tiếp của ḿnh đúng theo hệ thống tổ chức, quân kỷ, quân giai.

 

Ông Mai Nhuệ Anh chỉ là một khóa sinh ở trại Quyết Thắng, toán trưởng một tiểu toán không đủ tư cách nói về cơ cấu tổ chức, phương pháp lănh đạo và chỉ huy của Sở Bắc - Nha Kỹ Thuật - Bộ Quốc Pḥng - QLVNCH.

Hai lá thư của ông Mai Nhuệ Anh chỉ bộc lộ sự ngu đần, óc kiêu binh, thói vô chính phủ của một người không biết ḿnh là ai.

Hai lá thư của ông tự bôi tro trát trấu lên mặt ông và ngoài việc dùng để tấn công, đe dọa, chiêu hàng ông Thúy Đặng, phần c̣n lại không có chi tiết nào có thể đem ra bảo vệ cho ông Nguyễn Hữu Luyện mà chỉ dẫn tới việc làm cho quư vị trên diễn đàn được nghe và thấm thía những lời vàng ngọc của ông Trần văn Tiếp dạy bảo ông Nguyễn Hữu Luyện.

 

Trong cuốn băng, tiếng ông Trần văn Tiếp nhấn mạnh hai lần “Em nhắn khôn hơn ”, "Em c̣n khôn hơn anh như vậy..” (ngụ ư dạy cho ông Nguyễn Hữu Luyện biết, nếu gọi một người mà họ không thèm trả lời th́ phải viện một cái cớ khác nhắn vào máy để cho người ta gọi lại. Lúc đó ḿnh sẽ có cơ hội năn nỉ. Ông Nguyễn Hữu Luyện nhớ làm cho tốt nhé!). mời nghe trong phần ghi âm.

 

Sở dĩ có cuộn băng này do trước đó ông Nguyễn Hữu Luyện gọi điện cầu cứu ông Bùi Quang Cát. Ông Cát nghe ông Luyện năn nỉ xong là thoái thác bằng cách không thèm nghe điện thoại của ông Luyện nữa. Cùng đường, ông Luyện quay qua nhờ ông Trần văn Tiếp gọi cho ông Cát. Khi ông Cát nghe ông Tiếp nói xong (CHUYỆN CHÚNG M̀NH) lập tức quyết định không tiếp xúc nữa. Vậy mà ông Nguyễn Hữu Luyện dám lừa dối cả diễn đàn, PHẢN BỘI lại ḷng tin của cộng đồng khi hứa hẹn là hăy chờ ông Cát sẽ nói lên tất cả những SỰ THẬT.

Và SỰ THẬT đă được nói ra không phải từ ông Cát mà từ cuốn băng ghi âm. Chúng ta hăy tự hỏi, ông Luyện kiên tŕ móc nối với ông Cát nhằm mục đích ǵ?

Chắc chắn không ngoài việc chạy tội cho bản thân, đồng thời thực hiện mưu đồ bôi bẩn chúng tôi- Kim Âu Hà văn Sơn và những người bảo vệ SỰ THẬT khác.

Quư độc giả hăy tự hỏi? Tại sao cuốn băng ghi âm này lại lọt đến tay chúng tôi?

Lẽ dễ hiểu v́ chỉ có chúng tôi là người đủ bản lĩnh để làm sáng tỏ SỰ THẬT về ông Nguyễn Hữu Luyện.

Sự thoái thác qua thái độ im lặng của ông Cát dẫn tới việc ông Trần văn Tiếp và ông Nguyễn Hữu Luyện liều lĩnh đưa lên một lá thư nói rằng: “Sau khi thảo luận (có thảo luận hay không quư độc giả cũng đă rơ) với ông Bùi Quang Cát, Trưởng Toán “Hector I”. Ông Bùi Quang Cát đang trong t́nh trạng sức khoẻ suy yếu. Riêng đôi mắt không c̣n làm việc được nữa”.

Vậy mà theo chúng tôi được biết, thị lực của anh Cát hiện nay đọc báo qua ánh đèn đêm không cần đeo kiếng. Mắt người ta dẫu có lúc bị mờ nhưng đến lúc cần th́ cũng đủ sáng để nh́n rơ đục trong chứ có đâu mờ măi.

Cuối cùng, cậy cục măi, đến ngày 18 tháng 9 năm 2006, ông Nguyễn văn Thùy, Trưởng Đài Truyền Tin Toán “Hector I”, đồng ư cho nhóm Nguyễn Hữu Luyện đưa lên một lá thư với tiêu đề “GÓP PHẦN LÀM SÁNG TỎ VẤN ĐỀ TOÁN HECTOR II”.

Lá thư vừa tung lên liên mạng, ngay sau đó ông Phạm Ngọc Khánh người lâu nay làm nhiệm vụ dán tem cho các bài viết của nhóm ông Nguyễn Hữu Luyện vội vàng lên tiếng xin lỗi, với lư do phóng nhầm bản thảo thay v́ bản chính.

Sự trục trặc này khiến cho diễn đàn thêm một lần nữa chán ngán v́ cái tṛ ma đầu của nhóm Nguyễn Hữu Luyện.( tṛ hề dán tem và liệt kê danh tính). Nếu đúng là bài của ông Thùy viết chuyển qua cho ông Phạm Ngọc Khánh (chuyên viên phụ trách dán tem), ông Khánh chỉ cần đọc rồi phóng lên diễn đàn (forward) th́ đâu có chuyện phải xin lỗi và thay bằng bản khác.

Chẳng qua, đây cũng là một câu chuyện mà ông Thuỳ được nhóm ông Luyện gợi ư sáng tác . Sau đó chuyển qua cho nhóm ông Luyện thêm mắm - dặm muối, hoa ḥe - hoa sói, được ông Thùy đồng ư cho dán tem nếu không lạm dụng để chửi rủa người khác mà thôi.

Ông Thùy dẫu sao cũng c̣n chút liêm sỉ nên mặc dù bênh ông Luyện nhưng vẫn không muốn làm mất ḷng những anh em khác. Mời quư vị xem đoạn văn ông Thùy đă buộc nhóm ông Luyện phải bỏ đi so với bản chính đưa lên cùng với lời xin lỗi.

 

TRÍCH BẢN CŨ: Nhưng hôm nay, lương tâm buộc tôi phải lên tiếng để làm sáng tỏ vấn đề khi thủ đoạn bịa đặt một cách có hệ thống trên vài tờ báo và trên các diễn đàn điện tử nhằm mục đích phỉ báng đă lên tới đỉnh cao khiến tôi không thể im lặng được nữa. Ngưng trích

 

TRÍCH BẢN MỚI: Nhưng hôm nay, tôi phải lên tiếng để làm sáng tỏ vấn đề có liên quan tới hai toán Hector (Hậu thân của Toán Bắc B́nh) và của bản thân tôi. . Ngưng trích

 

Điều ǵ khiến cho ông Nguyễn Hữu Luyện phải làm những chuyện để bộc lộ ra nhóm của ông ta chỉ là một nhóm người khánh kiệt lương tâm đến như vậy.

Câu trả lời quá rơ : ĐỂ CHẠY TỘI. Chạy tội để làm ǵ? Chạy tội để vớt vát lại một chút sĩ diện của người Trưởng Ban Biên Tập Một Cuốn Sách gồm những bài viết của nhiều học giả (Ông Nguyễn Hữu Luyện chỉ biên tập thôi chứ không có bài). Tóm lại là ông Luyện “quá giang” theo kiểu Việt Cộng Phạm Tuân lên vũ trụ). Bởi ông Luyện chỉ quen đọc giữa hai hàng chữ. C̣n chuyện viết lách th́ ngoài dấu ấn “kính chúc quư vị an khang “, bài ông ta viết ai muốn hiểu sao th́ hiểu (đọc qua mấy lá thư do ông Nguyễn Hữu Luyện viết th́ rơ) “.

 

Trở lại với bài viết để tên ông BK Nguyễn văn Thùy Trưởng đài truyền tin “Hector 1”, chúng tôi thấy ngay đó là một bài viết bộc lộ quá nhiều sơ hở, thậm chí rất là vô lư so với những sự thực mà mọi người đă biết.

Để tránh mất ḷng, trước khi viết bài này, chúng tôi đă hơn ba lần cho người gọi đến ông Nguyễn văn Thùy theo số điện thoại đă “notary public” trên bài viết. Tuyệt nhiên ông Thùy không nhấc máy.

Đây là t́nh trạng chung của những số điện thoại mà nhóm Nguyễn Hữu Luyện đưa lên. Hóa ra nhóm ông Luyện sử dụng chiến thuật ra vẻ công khai, minh bạch nhưng thật ra lại trốn tránh không dám trả lời.

Nhưng hiện tượng này không khó hiểu v́ tuy bài viết có tên người, nhưng người được dán tên vào có lẽ chẳng biết ḿnh đă viết ǵ ở trong bài đấy nên “Biết Trả Lời Sao” khi có người cắc cớ hỏi những câu hóc búa.(Nguyễn Hữu Luyện cấu kết với Ngô thị Hiền giao cho Sơn Tùng viết)

 

Tất nhiên chúng tôi có thể bỏ qua không cần phải lên tiếng v́ mọi việc coi như đă xong. Nhưng để chứng minh cho toàn thể diễn đàn thấy nhóm Nguyễn Hữu Luyện không có khả năng viết lách nhưng lại chuyên nghề bóp méo SỰ THẬT, chúng tôi phải phân tích những điều không thật trong lá thư của ông BK Nguyễn văn Thùy Trưởng Đài Truyền Tin “Hector 1”.

 

Lá thư của ông Nguyễn văn Thùy viết ra không ngoài mục đích muốn cứu ông Nguyễn Hữu Luyện nhưng quư vị độc giả hăy theo dơi phần dưới đây để thấy ư tưởng đó chỉ là vô vọng.

 

Lá thư do ông BK Nguyễn Văn Thùy chia ra làm hai phần rơ rệt. Phần ông Thùy viết về “Hector 1”, chúng tôi không có ư kiến. Nhưng phần viết về “code an ninh” và “Hector 2” của ông Thùy lại quá vụng về, sơ hở trong lư luận, hư cấu vô tội vạ. Mời quư thức giả cùng chúng tôi lượng định và cân nhắc:

 

1- Anh Luyện có gửi một “code” nào về để gọi toán 2 ra không?

 

Việc ông Thùy kể về tín hiệu “Mặt Trời Mọc” đă xảy ra trước khi "Hector 1" bị bắt, lúc ông vẫn c̣n là trưởng đài truyền tin của Hector 1. Nhưng việc ông quyết đoán là ông Nguyễn Hữu Luyện không đưa code an ninh vào công điện trả lời cho Trung Ương do ông phát đi sau này là HOÀN TOÀN SAI.

Trong vai tṛ của một truyền tin phản gián chính thức do Việt Cộng chỉ huy, ông Thùy không được làm ǵ hơn là việc gơ “ma níp”. Việc mă hóa và mă dịch để phản gián hoàn toàn do cán bộ chuyên môn của VC (sổ mă trong tay những chuyên viên của chúng), ông Thùy chỉ biết gơ “ma nip“ mà thôi.

 

Không lẽ ông Thùy đă được tuyên thệ gia nhập Đảng Cộng Sản Việt Nam để được quyền thảo công điện, mă dịch -mă hóa phục vụ công tác truyền tin phản gián?.

(Chắc chắn ông Nguyễn văn Thùy trả lời là không).

 

Ông Nguyễn văn Thùy cùng quư độc giả phải đồng ư rằng:

Một toán xâm nhập đứt liên lạc truyền tin với trung ương những hai tuần là một sự việc quá nghiêm trọng.

Khi liên lạc truyền tin được tái lập, Trưởng đài truyền tin phản gián hẳn đă phải làm việc khá vất vả và chắc chắn người có thẩm quyền tối cao của toán phải trả lời rơ ràng những code an ninh để chứng tỏ ḿnh và toán vẫn b́nh an , việc mất liên lạc phải có lư do chính đáng.

 

Ông Thùy nên nhớ nếu mạch truyền tin nối lại với Trung Ương không đáp ứng được những câu hỏi kiểm tra an ninh, ông Thùy sẽ mất cái JOB TRƯỞNG ĐÀI TRUYỀN TIN PHẢN GIÁN và đương nhiên ông sẽ không được ở tại vùng công tác cho đến khi "Hector 2" ra bổ sung.

 

Ông Nguyễn văn Thùy vừa muốn bênh ông Luyện lại vừa muốn bạch hóa bản thân ḿnh không có lỗi nên TỰ MÂU THUẪN. Đây là bằng chứng việc ông Nguyễn văn Thùy làm truyền tin phản gián đă khiến cho Trung Ương không c̣n nghi ngại ǵ về việc toán "Hector 1" đứt liên lạc hai tuần lễ nên mới thả tiếp tế.

 

Trích thư BK Nguyễn văn Thùy: “Khoảng một tháng rưỡi sau ngày bị bắt, hai chiếc phản lực tới thả tiếp tế gồm 12 thùng hàng giống như h́nh dạng trái bom, khi rơi xuống tới lưng chừng th́ dù bung ra - gồm toàn lương thực, và quần áo (lúc đó tôi đang bị sốt rét và được nghe tụi bộ đội kể lại).” Ngưng trích.

 

Ông Thùy là Trưởng đài truyền tin của “Hector 1” (toán xâm nhập) chắc phải biết việc thả tiếp tế không phải ngẫu nhiên mà phải có công điện yêu cầu từ toán công tác. Khi Trung ương đồng ư tiếp tế, toán công tác trong ḷng địch phải cho tọa độ băi thả tiếp tế, ngày và giờ thả tiếp tế.

Sau khi trung ương thả tiếp tế hai tuần th́ “Hector 2” ra bổ sung, tất nhiên toán “Hector 2” nhận lệnh đi bổ sung cho “Hector 1” v́ mạch máu truyền tin đă thông suốt, các biện pháp an ninh qua truyền tin đă xác định “Hector 1” an toàn và đang hoạt động hữu hiệu.

Toán “Hector 2” được thả ngay vào tọa độ cũ nơi mà “Hector 1” đă xuống chứng minh điều này (sẽ là chuyện hi hữu nếu Hector 1 không an toàn).

Vậy th́ ông Thùy chọn giữ điều ông chỉ biết gơ “ma nip” hay chọn việc chính ông đă mă hóa, mă dịch trong tất cả các công điện liên lạc với Trung Ương. Bởi v́ chỉ như thế ông mới có quyền nói: “Riêng tôi TÔI XÁC NHẬN LÀ KHÔNG”. về code an ninh của ông Luyện.

 

Nếu ông Thùy xác quyết như vậy th́ chiến công, thành tích lừa được Trung Ương thả tiếp tế và đưa toán “Hector 2” ra bổ sung là công của ông Thùy chứ không phải của ông Nguyễn Hữu Luyện phải không?

 

Ông Nguyễn văn Thùy hăy tỉnh táo lại đi, ngoài ông ra c̣n có Trưởng Đài Truyền Tin Phản Gián khác. Ở Seatle nơi ông cư ngụ cũng có, tại Atlanta cũng có Tôi đă tham khảo với họ rất kỹ, họ đều xác nhận là họ chỉ biết gơ “ma nip” .

 

2- Toán 2 có bị phục kích hay không?

Trong một bài viết ngắn (lá thư ngày 18 - 9 - 2006 ) của ông BK Nguyễn văn Thùy mà có nhiều chuyện ngẫu nhiên ắt khó có độ khả tín.

 

 

Việc ông Nguyễn văn Thùy vơ đoán “Hector 2” bị bắt chỉ là một chuyện t́nh cờ, ngẫu nhiên, đă hạ thể giá trị chiến đấu của “Hector 2” , những đồng đội của ông xuống hàng thấp nhất.

Ông Thùy đă tự nhận không biết ǵ về chiến thuật th́ tốt nhất không nên có ư kiến. Ông Thùy nói rằng băi đáp nhỏ chỉ vừa cho một chiếc trực thăng đáp xuống, nhưng thực tế khi “Hector 2” xuống băi, hai trực thăng nối đuôi nhau đáp xuống và cùng ở trên băi suốt thời gian xuống kiện hàng.

 

Trong “Secret Army Secret War “ ông Tourison đă ước tính :

 

Trích “Secret Army Secret War “: ” The area, measuring less than two hundred feet across, was surrounded by stark karst formations.” Ngưng Trích (rộng chừng hai trăm bộ (chừng bảy mươi mét) bề ngang)

 

Ông Nguyễn văn Thùy ước đoán lực lượng đụng với Hector 2 chỉ khoảng nửa tiểu đội rải ra do đi t́m bắt ông Thùy và ông Toán. Và nửa tiểu đội đó đă bị tổn thất mấy mạng chỉ c̣n lại mấy người mà vẫn áp đảo 9 BK có trang bị tiểu liên đang phản ứng mănh liệt để thoát thân.

 

Khó nghe quá! Ông Thùy quả thực quá chủ quan tới mức coi thường độc giả hay ông muốn hạ nhục toán "Hector 2" và như vậy tự hạ nhục chính bản thân ông?.

 

Ông Nguyễn văn Thùy chắc phải có cuốn “Secret Army Secret War” trong tay. Mời ông đọc đoạn trích dưới đây.

 

TRÍCH “SECRET ARMY SWECRET WAR”: As the individual commandos were captured and herded together, they learned that their captors were from a North Vietnamese border defense regiment permanently stationed along this part of the “strategic route,” that broad system of roads and trails known as the Ho Chi Minh Trail. The troop bragged that they provided security for the North Vietnamese Army units moving into Laos through Quang Binh Province as they made their way into South Vietnam. The captors were all so very young and spoke with heavy accent of the natives of Quang Binh Province. To capture the commandos, they explained, they had been reinforced by local village militia as added insurance that the commandos would be unable to evade the ambush.The next morning, the commandos saw the body of a dead North Vietnamese officer and learned that he was the unit medical technician. When they looked around, they saw other North Vietnamese wounded lying there, shivering. NGƯNG TRÍCH

 

TRÍCH BẢN DỊCH“Quân Đội Bí Mật Chiến Tranh Bí Mật”: Khi các toán viên bị bắt và bị gom lại một chỗ th́ họ mới biết được đơn vị bắt họ là trung đoàn biên pḥng có nhiệm vụ túc trực trong khu vực đó để bảo vệ một đoạn của “con đường chiến lược” gồm hệ thống nhiều đường ṃn và đường lớn xe chạy mang tên Đường Ṃn Hồ Chí Minh. Các tay bộ đội khoe rằng họ có bổn phận bảo vệ an ninh cho các đơn vị chính quy Bắc Việt di chuyển vào Nam Các tay bộ đội này rất trẻ và nói đặc giọng Quảng B́nh. Muốn bắt toán biệt kích này, theo lời mấy tay bộ đội, họ phải phối hợp với dân quân tự vệ trong làng để cho chắc chắn không một toán viên nào có thể chạy trốn được . Qua sáng hôm sau, các toán viên thấy xác một sĩ quan Bắc Việt và được cho biết đó là y sỹ của đơn vị bắt họ. Nh́n chung quanh, họ cũng thấy nhiều người khác bị thương đang nằm run cầm cập . . NGƯNG TRÍCH

 

Và tiếp theo

 

TRÍCH “SECRET ARMY SWECRET WAR : “The border defense unit started the march with its captives on 25 September. That first night, they rested in a small streamside village and started out again early the next morning. After a forced march through dense jungle, the prisoners arrived in another village at 10P.M. on 26 September. Long abandoned by its former hill tribe residents, the village was now headquarters for the provincial border dense forces regiment that had captured the team.At the regimental headquarters, the team members waited for two or three days before the interrogators, who were coming from the coastal lowlands, could reach them. “.NGƯNG TRÍCH

 

TRÍCH BẢN DỊCH “Đội Quân Bí Mật Chiến Tranh Bí Mật”: Ngày 25 tháng Chín toán quân biên pḥng bắt đầu di chuyển, mang theo các tù binh. Đêm đầu tiên, họ nghỉ lại tại ngôi làng nhỏ bên cạnh bờ suối để qua sáng hôm sau lên đường tiếp . Sau khi băng qua khu rừng rậm, toán tù binh bị đưa đến một ngôi làng khác đúng 10 giờ đêm ngày 26 tháng Chín. Ngôi làng bị dân bỏ hoang từ lâu, và nay là bộ chỉ huy trung đoàn lực lượng biên pḥng; đơn vị đă bắt Toán “HECTOR 2”. Tại bộ chỉ huy trung đoàn, các toán viên phải đợi hai ba ngày sau để chờ các chuyên viên thẩm vấn từ vùng dưới lên.. NGƯNG TRÍCH

 

Như vậy chuyện ông Trưởng Đài Truyền Tin Phản Gián Nguyễn văn Thùy viết ra, ông Tourison mà đọc được chắc phải lắc đầu ngao ngán. Ôi “Secret Army Secret War”.

Sao?

Nhóm ông Nguyễn Hữu Luyện có hỏi ông Tourison là :

Ai đă kể cho ông ta nghe những chuyện này và yêu cầu ông Tourison cho biết danh tính, địa chỉ, điện thoại chưa?

Ông Thùy quá chủ quan hay ông không biết nội dung lá thư để tên của ông. (Sơn Tùng chấp bút)

Câu chuyện ông viết về “Hector 2” , đem đối chiếu với những ǵ mà chính ông Nguyễn Hữư Luyện “công bố “ (công bố có nghĩa là xác nhận giá trị của tài liệu được đưa ra) trên liên mạng th́ lá thư của ông Thùy chỉ là chuyện hư cấu, tưởng tượng nhằm mục đích cố gắng chạy tội cho ông Nguyễn Hữu Luyện.

Thiết tưởng qua những phân tích và bằng chứng thượng dẫn, bài trả lời này đă quá đủ để độc giả kết luận những ǵ ông BK Nguyễn văn Thùy, Trưởng đài Truyền Tin Phản Gián “Hector 1” viết về toán “Hector 2” HOÀN TOÀN SAI VỚI SỰ THẬT.

 

Như vậy ông Nguyễn văn Thùy, Trưởng đài Truyền Tin Phản Gián không thể chạy tội cho ông Nguyễn Hữu Luyện mà trái lại c̣n tự buộc dây vào cổ.

 

Tục ngữ Việt Nam có câu “Ốc chưa mang nổi ḿnh ốc, c̣n muốn làm cọc cho rêu” là vậy.

Có thể sẽ c̣n vài con ốc nữa... Nhưng..

 

SỰ THẬT VỀ TEAM HECTOR và ông NGUYỄN HỮU LUYỆN ĐỐI VỚI CHÚNG TÔI XEM NHƯ ĐĂ KẾT THÚC.

 

Cảm ơn quư vị đă cất công theo dơi./.

 

Kim Âu Hà Văn Sơn

 

>>>>>>>>Hồi Chuông Báo Tử IV

 

 

Những bài liên quan: