MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG CON NGƯỜI, XĂ HỘI VÀ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CƯỜNG THỊNH PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Diễn Đàn ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Đà Lạt ֎  Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMedia

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookings

vCNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteran

vOpen Culture vSyndicate vCapital Research

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều Ngự

 

 

KIM ÂU 

 PHÂN ĐỊNH

CHÍNH TÀ

 

 

Chủ Nhiệm Tuần Báo Chính Nghĩa Kim Âu và Nhà Văn Phan Nhật Nam tại Ramada Plaza Hotel

**********

 

 

Chiều thứ tư ngày 3 tháng giêng đầu năm 2007, chúng tôi bay sang Orange County để thủ tín với công luận mặc dù vào giờ chót ông Phan Nhật Nam đă báo không đủ khả năng để thực hiện buổi hội thoại, đối luận về bài viết Hồi Chuông Báo Tử Cho “Người Tù Kiệt Xuất “ nên SBTN và ông buộc phải “cancel”.

Ngồi trên phi cơ, chúng tôi ôn lại diễn biến của cuộc đối đầu giữa Chính với Tà, giữa SỰ THẬT và GIAN DỐI từ sau bài viết “Hồi Chuông Báo Tử Cho “Người Tù Kiệt Xuất” “ được đăng tải trên báo chí và loan tải trên liên mạng.

Thật ra câu chuyện bắt đầu từ việc chúng tôi trả lời phỏng vấn rên đài THVNHN tại Washington DC trong chương tŕnh “Tṛ Chuyện Với Hoàng Lan Chi” vào ngày 1 tháng 8 - 2005.

Nội dung buổi nói chuyện này chỉ ôn lại một chút quá tŕnh lịch sử của Vụ Vietnamese Commandos kiện chính phủ Hoa Kỳ, việc chúng tôi vào Quốc Hội điều trần ngày 19 - 6 -1996 đưa tới thắng lợi chung cuộc là Lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ chuẩn thuận bồi thường cho những người Biệt Kích bị bỏ rơi sau khi kư kết Hiệp Định Paris về Việt Nam USD20,000,000.

Trong buổi nói chuyện này, cô phóng viên của đài THVNHN đă hỏi chúng tôi về một số vấn đề trong cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản ở Hoa Kỳ. Mặc dù không hề chuẩn bị trước nhưng chúng tôi đă chuyển đề tài “Tṛ Chuyện Với Hoàng Lan Chi” thành một đ̣n phản công chống lại những âm mưu của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam. Chúng tôi tŕnh bày một số nhận định :

 

1-Những người đặt ra vấn đề Ḥa Hợp Ḥa Giải chỉ là những kẻ hoạt đầu chính trị, Bởi v́ bọn cầm quyền Cộng sản có ḥa giải là ḥa giải với Mỹ để t́m đường gia nhập WTO, t́m kiếm viện trợ về nhân đạo, kinh tế và quân sự để củng cố sức mạnh, bảo vệ quyền lợi của chúng mà thôi. Không bao giờ bọn cầm quyền Cộng Sản chịu ḥa hợp, ḥa giải với người quốc gia chúng ta. Bởi Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản chúng ta đâu có ǵ để mà họ phải ḥa giải.

 

2- Bọn Cộng Sản và đám tay sai ở hải ngoại tung ra những lời kêu gọi Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản về đầu tư làm ăn, góp phần xây dựng đất nước nhưng thực tế chỉ một vụ Trịnh Vĩnh B́nh cũng cho chúng ta thấy bộ mặt ăn cướp trắng trợn của chúng. Chúng tôi kết luận: Về nước đầu tư có nghĩa là đem dâng của cải cho bọn cướp ngày.

 

3- Nhiều tổ chức hoạt đầu ở hải ngoại đứng đầu là bọn Mặt Trận - Việt Tân chuyên làm chuyện bịp bợm móc túi đồng bào nay đưa ra khẩu hiệu “xóa ngăn cách, vượt thử thách”, âm mưu biến Ngày Quốc Hận 30 - 4 thành Ngày Tự Do là v́ chúng đang làm tôi mọi cho Cộng Sản để bóp méo lịch sử nhằm chuyển ngày toàn quốc bị nhấn ch́m trong thảm họa Cộng Sản thành ngày hội mừng chiến thắng. Bọn hoạt đầu bịp bợm này mơ tưởng chuyện chia ghế trong quốc hội CSVN nên chúng đang bày đủ mọi tṛ hề để chứng tỏ chúng là tổ chức lănh đạo toàn khối Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản. Theo chúng tôi bọn Cộng Sản Việt Nam đưa miếng mồi đó ra để nhử lũ chuột hoạt đầu háo danh, tham chức. Đây là một đ̣n chính trị thâm hiểm nhằm tiếp tục phân hóa cộng đồng Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản. Những cái ghế mà đám hoạt đầu chính trị , những tổ chức c̣ mồi mơ tưởng chỉ là loại ghế bàn chông, ghế điện.v.. v.

 

Kết thúc buổi nói chuyện dài 52 phút trên truyền h́nh VNHN, chúng tôi nói rơ quan điểm của những Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản chân chính ngày hôm nay là cần phải xây dựng, củng cố lại tổ chức Cộng Đồng ở các địa phương, tạo thực lực để nâng tầm vóc của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản lên ngang tầm với các Cộng Đồng Thiểu Số khác đang hiện diện trên đất nước Hoa Kỳ. Lấy đó làm bàn đạp cho những thế hệ sau hội nhập vào các cơ cấu lập pháp, hành pháp bản địa đến mức độ khả dĩ vận dụng tài nguyên của Hoa Kỳ vào việc chuyển hóa dân chủ ở Việt Nam.

 

Trong phạm vi vài câu nói, chúng tôi chỉ phác họa một ư tưởng của chúng tôi về chiến lược đấu tranh của Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản. Nhưng hơn một năm nay, giữa những thế lực hoạt đầu, tay sai Cộng Sản từ xa với chúng tôi -Chủ Nhiệm Tuần Báo Chính Nghĩa- đă có một cuộc đối đầu không khoan nhượng trên liên mạng.

Bằng mọi thủ đoạn hạ lưu, dơ bẩn nhất bọn Mặt Trận Việt Tân cấu kết với một vài tên lưu manh vô danh tiểu tốt do Nguyễn Hữu Luyện, Ngô thị Hiền, SơnTùng đứng đầu đă cố gắng bịa đặt, chụp mũ, thêu dệt đủ mọi chuyện nhằm đánh phá chúng tôi.

Nhưng kết quả sau cùng chỉ làm cho uy tín và thực lực của Chính Nghĩa đi tới những tầm cao hơn và xa hơn....

 

***

 

(Phân Định Chính Tà )

phần 2

 

Bản Lai Diện Mục của Nguyễn Hữu Luyện:

 

 

Đọc lá thư của ông Nguyễn Phương Hùng, ông Luyện đă không dám nhận đối đầu nhưng lại tỏ ra hết sức ngụy biện và lộ hẳn bản chất gian trá qua hai lá thư dưới đây:

 

Kính thưa ông Kim Âu Hà Văn Sơn,

 

Xin Ông bớt chút thời giờ để xúc tiến lời thách thức của Ông. Tôi mong đợi ông lâu rồi.

Xin ông cho DƯ LUẬN được biết sau khi tôi nhận lời thách thức của ông và ông “trung úy” Đặng Đ́nh Thúy có nghiă là đối chất tay ba th́ ông đă làm ǵ để xúc tiến cuộc đối chất tay ba nàỵ Tôi thấy rằng ông c̣n quên không đưa ông Nguyễn Ngọc Trâm tức Nguyễn Mạnh Hải lên đối chất cùng với Ông, như vậy ông không c̣n lo sợ bị thiếu nhân chứng nữa.

Rất nóng ḷng mong đợi ông lên đài truyền h́nh để chứng minh ông là người có tài năng và đạo đức cao độ nên mặc dầu ông chỉ là một nhân viên ngành bán quân sự hay nói rơ hơn là ngành dân sự chiến đấu, làm việc dưới quyền Trung Sĩ Mỹ Ronald Dexter, mà ông đă sai khiến được hai “chiến hữu” trung kiên là “trung úy” Đặng Đ́nh Thúy và Thiếu Tá Nguyễn Ngọc Trâm tức Nguyễn Mạnh Hùng.

Tôi xin xác nhận ḷng trung thành cao độ của ông Thiếu Tá Nguyễn Ngọc Trâm tức Nguyễn Mạnh Hùng đối với Ông, v́ sau khi tôi nhận lời thách thức của ông th́ ông Trâm tự Hùng đă mau chóng nhờ hai vị khách tôi rất kính mến là ông Đoàn Hữu Định và ông Bùi Khuê đứng ra giới thiệu để ông Trâm tự Hùng làm công việc giải hoà. Ngoài ra chính ông Nguyễn Phương Hùng là người đưa ông lên đá truyền h́nh SBTN cũng đă mau chóng giải lời thách thức đối chất cho ông bằng cách viết cho tôi và bảo tôi đưa câu hỏi để ông ấy đọc trên đài truyền h́nh, khỏi cần lên đài cho tốn công, tốn củạ Chính tôi đă trách ông Nguyễn Phương Hùng về việc đó.

Bây giờ th́ qúa trễ cho ông Kim Âu Hà Văn Sơn rồi. Đối chất trên Đài Truyền H́nh có nghĩa là ông và tôi đă đắt díu nhau ra trước Toà Án Dư Luận đó. Nơi đây, cả ông lẫn tôi đều phải chịu nhận sự phán xét của đồng bào hải ngoại. Sau cuộc đối chất này, hoặc là tôi sẽ phải suốt đời mang danh PHẢN QUỐC hoặc là ông sẽ suốt đời phải mang danh CHUYÊN NGHIỆP LƯỜNG GẠT DƯ LUẬN, CHỬI MƯỚN ĐỂ KIẾM ĂN.

 

Kính xin Ông sớm quyết định

Kính chào Ông

NHL

 

 

CỘNG ĐỒNG11/16/2006 3:33:21 PM 

 

Nguyễn Hữu Luyện Trả Lời

Ông Kim Âu Hà Văn Sơn Lần Cuối

 

Kính thưa Quư Độc Giả trên diễn đàn điện tử đang quan tâm đến vấn đề dưới đây:

Ông Kim Âu Hà Văn Sơn vừa đưa thư lên diễn đàn nói về những điều kiện phải thực hiện trong buổi đối chất. do tôi đề nghị khi nhận lời thách thức của ông ấy. Theo đó tôi xin tŕnh bày như sau:

Sở dĩ tôi nêu các khoản chi phí để đi dự show đối chất lên v́ đó là trách nhiệm của ông Kim Aạu Hà Văn Sơn là người “MỜI”. Nhưng ông Sơn không nhận phần trách nhiệm cao thượng đó th́ thôi. Trong khi có nhiều vị hoặc đă lên NET hoặc đă gửi email riêng xác định hảo ư giúp phương tiện cho tôi đi dự đối chất để làm sáng tỏ vấn đề. Do đó tôi xin hủy bỏ việc yêu cầu ông Sơn phải chiụ các khoản chi phí cho tôi. Tôi đi dự đối chất với sự giúp đỡ tài chánh của nhiều vị hảo tâm là một vinh hạnh vô cùng lớn lao trong đời tôi, và đó cũng là những ân t́nh cao quư nhất trong suốt quăng đời c̣n lại của tôi. Tôi rất sung sướng và tự hào về những giúp đỡ có tính khích lê cao cả như vậy. Đây chính là t́nh đồng bào, t́nh non, t́nh nước và t́nh thương dành cho những người lính già như chúng tôi.

Nếu được 100 vị cho tôi mỗi vị 3 USD để mua vé máy bay th́ sức mạnh tinh thần sẽ vút lên cao bội phần hơn so với một vị hảo tâm cho tôi nguyên một vé máy bay. Có hai em thuộc thế hệ thứ hai (2nd generation) viết thư qua ông Phạm Ngọc Khánh t́nh nguyện giúp tôi với những lời vô cùng cảm động. Tôi sẽ viết thư cho hai em và đưa lên NET để xin nhận của mỗi em 5 USD. Trong suốt mấy tháng qua, ông Kim Âu Hà Văn Sơn đă độc diễn vở tuồng “TỐ KHỔ” theo đúng nghi thức của “ĐỘI CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT vào nửa cuối của thập niên 1950 dưới chế độ cộng sản tại Bắc Việt. Tôi nói là ông Sơn độc diễn v́ tôi hoàn toàn im lặng hay nói rơ hơn là chỉ có một lần duy nhất, cách đây vài tuần lễ, khi ông Hà Văn Sơn viết trên NET rằng ông ấy đă có lần kết nghĩa với tôi. Thấy thế tôi sợ quá đến đổ mồ hôi hột ra và phải lên NET thanh minh ngay rằng không bao giờ lại có thể có chuyện tôi kết nghĩa với ông Kim Âu Hà Văn Sơn. Trong thư ông Kim Âu mới viết, ông ấy đă khước từ toàn bộ trách nhiệm của ông ấy là người lên tiếng thách thức. Do đó tôi phải có thư này để xác nhận thêm một lần nữa và lần này là lần cuối, không thể mất thời giờ thêm nữa. Xin kính mời Quư Vị theo dơi những đề nghị thông thường trong thư gửi ông Sơn ở dưới đây.

Chân thành cảm ơn Quư Vị đă theo dơi.

Kính chúc Quư Vị luôn an khang.

Kính bút

 

Nguyễn Hữu Luyện

 

Tất nhiên chúng tôi thực hiện đúng nghi thức đối đáp bằng cách vạch trần bộ mặt ngụy trá của ông Nguyễn Hữu Luyện trong lá thư trả lời ngay trong ngày hôm đó ( 17 - 11 - 2006)

 

 

Chủ Nhiệm Tuần Báo Chính Nghĩa Kim Âu và Đại Uư Nguyễn Hùng Trâm tại tư thất của ông Trâm

 

 

 

Kính gửi ông Thế Phương

 

Nhờ ông post lá thư này lên để trả lời lá thư của ông Nguyễn Hữu Luyện.

Như ông đă biết việc tôi lên truyền h́nh là do công luận yêu cầu.

Việc của tôi đă xong. Tôi có thể khỏi cần nói ǵ nữa cả nhưng tôi muốn fair play dù tôi chỉ là người lên tiếng sau phe nhóm ông Luyện. Tôi đâu phải là chủ đài để có thể quyết định. Đúng ra thư bàn về việc đối luận không nên đả kích nhau làm ǵ.

Nhưng đă đối đầu, ông Luyện muốn sao th́ tôi đáp lại như vậy cho đúng nghi thức.

Chúc ông an mạnh

 

Kim Âu Hà văn Sơn

 

Atlanta 17 - 11 - 2006

 

Kính gửi ông Nguyễn Hữu Luyện!

 

Khi ông và tôi đều đồng ư có một cuộc đối luận được đài Truyền H́nh Việt Hải Ngoại cho “show” th́ việc đó chắc chắn chỉ c̣n là vấn đề sắp xếp thời gian sao cho thuận cả đôi đường.

Xin nhắc lại: ông và tôi đều không phải là người của đài Truyền H́nh Việt Hải Ngoại.

Họ giúp phương tiện cho hai bên có điều kiện tŕnh bày SỰ THẬT là quá tốt rồi.

Tôi tự thấy ḿnh không có quyền đặt điều kiện nào ngoài quyền bảo lưu sự trung thực của buổi đối luận, quyền phổ biến và chỉ có thế.

Đọc lá thư của ông tôi thấy buồn cho ông. Cái bệnh chụp mũ đă ăn sâu vào năo bộ.

Chẳng ai “TỐ KHỔ” ông cả v́ thế những ǵ ông viết ra nó chỉ thể hiện cái “tâm” của chính ông.

Chắc mọi người đều thấy trong việc đương cự với tṛ ĐỘI CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT CỦA CÁC ÔNG, tôi chỉ độc lập chiến đấu. Đă độc lập th́ làm sao có ĐỘI.

Mời ông cùng diễn đàn đọc lá thư này để thấy ai là ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI CẢI CÁCH CHUYÊN NGHỀ ĐẤU TỐ

 

Trích:

Email nội bộ của ông Nguyễn Hữu Luyện gửi cho các thân hữu.

 

LGT: Sau khi bài viết “Vụ kiện WJC - Ai có quyền viết lịch sử của một cộng đồng” của ông Trương Vũ được đăng tải trên một số báo, và được phổ biến rộng răi trên các trang mạng, ông Nguyễn Hữu Luyện đă gửi một Email nội bộ, gởi tới các thân hữu đang hỗ trợ cho ông trong vụ kiện này. Nội dung của lá thư là những gợi ư của ông để đối phó với bài viết của ông Trương Vũ. V́ một lư do nào đó lá thư này cũng được phổ biến rộng răi trên các trang mạng, Peter Huỳnh Vơ là một trong những người đầu tiên góp ư với ông Nguyễn Hữu Luyện. Lá thư nguyên thủy của ông Nguyễn Hữu Luyện khi gửi cho các thân hữu đă không bỏ dấu. Chúng tôi đăng tải lại nguyên văn, và để cho dễ đọc chúng tôi mạn phép bỏ dấu vào lá thư này.

 

Sent: Monday, August 09, 2004 8:49 PM

 

Subject: Những gợi ư về bài của Trương Vũ

 

Kính các anh chị

 

Chúng ta cần có phản ứng mạnh và đồng loạt ở khắp nơi về bài viết của Trương Vũ. Phía bị cáo đang cố gắng tranh thủ dư luận, chuẩn bị cho hành động của họ sau khi có quyết định của chánh án. Phía chúng ta cũng cần phải có thái độ quyết liệt để UMass Boston biết rơ là nếu chánh án c̣n tiếp tục thiên vị chống lại CD th́ chúng ta sẽ cương quyết chống án và huy động đồng bào, mỗi người 1 đô la để đưa vụ kiện tới thắng lợi cuối cùng. Trước hết trên NET cần tràn ngập bài phản ứng của chúng ta từ khắp nơi.

Tôi đang viết dở, v́ quá nhiều công việc phải giải quyết ngay nên hôm nay gửi tới các anh chị mới chỉ có 1/10 chi tiết cần phải viết để vạch trần thái độ vô liêm sỉ của Trương Vũ. Tôi sẽ cố gắng trong ngày mai. Bây giờ xin gửi tới các anh chị một phần nhỏ để các anh chị đọc trước. Xin mở attachments

 

Kính chúc các anh chị luôn an khang.

Xin các anh chị khai thác chi tiết để đánh, đánh đồng loạt và thật nhiều người đánh tới tấp.

 

Kính

NHL

hết trích:

 

Trong khi ông Luyện nói rằng im lặng nhưng thực ra ông huy động bao nhiêu người, diễn đàn đều biết cả. Cái tṛ “ném đá dấu tay”, “chụp mũ” bây giờ tầm thường lắm rồi ông Luyện, nên việc viết rồi để tên người này, người nọ vào tôi thấy nó thô bỉ làm sao.

Phường hạ lưu th́ có lẽ lấy làm đắc ư khi chửi bừa được vài câu nhưng bậc thức gỉa th́ ngoảnh mặt khinh bỉ. Không nói ra nhưng phản ứng của giới thầm lặng thế nào chắc bản thân ông đă rơ. Chính công luận đă thấy âm mưu của ông nên người ta mới đ̣i hỏi nguyên tắc truyền thông hai chiều. Và lời yêu cầu đó được những người trung thực trong đài Truyền H́nh Việt Hải Ngoại đáp ứng. Phe ông đă nói, sau đó là tôi nói nhưng tôi ư thức rằng ông và tôi cần đối diện nhau để SỰ THẬT PHẢI LÀ SỰ THẬT

Bây giờ chỉ c̣n việc các bên tính toán ngày đối diện nhau, nói nhiều vô ích và tôi cũng không lợi dụng thư từ qua lại để đả kích ông làm ǵ.

H́nh như ông Luyện có bệnh tự huyễn hoặc, thích quyên góp lại hay quên.

 

Nếu ông cảm thấy đắc ư với những ǵ ông viết trong lá thư, tôi xin phép nhắc vài điều để ông nhớ:

 

1 - Ông quên từ chuyện ông xa xả chửi tôi khi tôi đề nghị ông tham gia cuộc đấu tranh của BK kiện chính phủ Hoa Kỳ. Ông nói với tôi không nên làm chuyện vô ích và ông không thèm nhận tiền bồi thường nếu thắng.. v.. v.... Nhắc lại nó rẻ tiền quá phải không ông Luyện?

2 - Ông Luyện quên rằng ông đă từng giới thiệu “nhà báo Kim Âu Hà văn Sơn người bắn phát súng đầu tiên vào thành tŕ phản chiến U MASS BOSTON” hay sao?

3 - Ông quên rằng ông đă năn nỉ tôi làm thế nào cho ông có cái “title Cộng đồng VN Hoa Kỳ” để hỗ trợ ông đi kiện. Tôi yêu cầu bà Tôn Nữ Hoàng Hoa. Sau đó Cộng Đồng VN Hoa Kỳ do ông Trương Ngọc Tích, ông Trần Xuân Thời và bà Tôn Nữ Hoàng Hoa điều hành đă chi USD7,000 để cho ông khởi kiện WJC. Lúc đó, v́ ông mà tôi làm mất ḷng bao nhiêu anh em trong văn giới ở Boston.Tới lúc đọc bản “motion” do LS Keanne đệ nạp vào ṭa, tôi mới lẳng lặng rút lui, huỷ bỏ việc đưa ông qua Atlanta gây quỹ.

4 - Ông chưa quên việc ông đă chơi tṛ “mất vệ sinh” khi đưa lá thư “private” của tôi viết cho ông lên diễn đàn để phe đảng ông ĐẤU TỐ tôi chứ?

5 - Ông Luyện cũng quên luôn việc ông năn nỉ để tôi đồng ư cho ông xuống gặp tôi tại nhà ở Atlanta nhằm hàn gắn lại t́nh huynh đệ. Bây giờ th́ ông viết làm ra vẻ kinh hăi nghe rẻ tiền làm sao.

Mời ông cùng diễn đàn đọc lá thư này để đổ mồ hôi hột.

 

 

NGUYỄN HỮU LUYỆN - BÙI DIẼM - KIM ÂU

 

Trích:

From: “Luyen Nguyen”

To: Chinhnghia@aol.com

Subject: RE: Fwd: [SGHN_9] Chuyển thư

Date: Thu, 19 Aug 2004 02:45:16 +0000

 

 

Sơn thân,

 

Những chuyện không vui giữa Sơn và tôi, chỉ là chuyện riêng của hai người lính, chúng ta không thể và không muốn mất nhau, cho nên mới có thư này để chúng ta t́m về với để thêm những bàn tay xây dựng Cộng Đồng. Để tôi xem có xe bus hoặc Amtrak sang Atlanta rồi tôi sẽ đi và nhờ Sơn đón tôi tại bến. Khi chúng ta có thành tâm thiện chí để phụng sự đại cuộc, th́ chuyện ǵ cũng có thể bỏ qua. Cộng Đồng đang ở trong giai đoạn cực kỳ khó khăn, và chúng ta nên v́ nghĩa lớn mà quên đi chuyện nhỏ, mong gặp Sơn sớm.

Chúc Sơn và gia đ́nh luôn an khang hạnh phúc. Thân

 

NHL

 

hết trích:

 

Lá thư nay ṭa soạn báo Người Việt c̣n bản lưu đấy ông ạ. Ông hăy tập sống có trách nhiệm với lương tâm của chính ḿnh đi?

Nhắc ông vài điều như vậy để ông cẩn trọng trong ngôn từ. Và cái “hư danh” của ông từ đâu mà ra nếu không có sự vận động mở đường của tôi từ phút đầu tiên?

Ông nên nhớ những ǵ tôi viết là để tự vệ và nói lên SỰ THẬT chứ không hề viết ǵ nhắm vào đời tư của ông, ông nên đọc cho kỹ để vận dụng vào đối luận.

Qua lá thư cuối của ông, tôi mới biết ông c̣n thích “gambling”

Theo tôi MỘT NỬA SỰ THẬT CHƯA PHẢI LÀ SỰ THẬT.

 

Nếu tôi có làm ông kẹt ba điểm, tôi cũng cứ cho ông tiếp tục tới hết thời lượng đài cho phép xử dụng.Tôi hoàn toàn phóng khoáng và muốn đi tới tận cùng sự việc. Tôi không muốn “ăn non” nên không cần ràng buộc. Công bằng về thời lượng cho đôi bên là quá đủ rồi. Đối với tôi trọng tài là khán thính gỉa. Anchor man của đài chỉ là điều hợp.

Tôi và ông chỉ là những người được hưởng QUYỀN PHÁT BIỂU MỘT CÁCH CÔNG BẰNG CHO ĐÔI BÊN.

Không có quan ṭa nào để xử tội PHẢN BỘI của ông trong buổi đối luận.

Không có Nhà Tù và Pháp Trường sau khi buổi đối luận kết thúc.

 

Chỉ có SỰ THẬT ĐƯỢC CÔNG KHAI cho mọi người cùng phán xét.

 

Một lần nữa nhắc nhẹ ông, trong những lá thư bàn về việc đối luận không nên lợi dụng để đả kích nhau làm ǵ. Ông viết sao th́ tôi đáp ứng vậy cho đúng lễ nhạc mà thôi.

Cuối cùng chỉ hy vọng một ngày nào đó ông hăy thành thật với chính lương tâm của ông.

 

Kính chúc ông cùng gia quyến khoẻ mạnh

Kim Âu Hà văn Sơn

 

Thư 19 - 11 - 2006

 

Kính gửi ông Nguyễn Hữu Luyện.

 

Tôi thiết nghĩ ông không nên lắm lời làm ǵ. Tôi đă khẳng định lúc nào tôi cũng sẵn sàng đối chất với ông cả. Ông không nên vội vàng đặt ra con số này nọ cho mệt.

Ông hăy lo đọc bài Hồi Chuông Báo Tử Cho “NTKX” và những bài liên quan cho kỹ đi.

Tôi đă viết chúng ta không nên lợi dụng những lá thư này để đả kích nhau

Tôi có thừa anh em, bè bạn nhưng không bao giờ tôi để họ can dự vào những cái tṛ mà ông và phe nhóm đang làm. Nó tầm thường và nhớp nhúa quá.

Ông khỏi đóng vai tṛ quân tử Tầu kiểu Nhạc Bất Quần. Cả diễn đàn này cũng phải bật cười về cách viết lách của ông đấy.Ông hăy để dành những đồng tiền dơ bẩn mà đảng của ông giao cho vào việc trả tiền vé phi cơ cho đồng bọn đến D.C “cải cách ruộng đất” như ông đang làm vậy.

Chúng ta ǵa hết rồi bỏ qua chuyện căi cọ vô ích đi! Trẻ con lắm.

TÔI THÁCH ÔNG CHỨ KHÔNG PHẢI ÔNG THÁCH TÔI.

Và lời thách - mời là một cách nói lịch sự - được đưa ra khi buổi nói chuyện của tôi tại VHN - TV kết thúc. Cách làm của tôi hàm ư đề nghị VHN - TV thực hiện nguyên tắc truyền thông hai chiều và tôi tin tưởng VHN - TV sẽ chấp thuận.Ông chỉ cần lên tiếng đồng ư một cách lịch sự là họ sẽ thu xếp.

Phần tôi phải giữ nguyên tắc tôn trọng VHN-TV v́ việc làm trong sáng của họ.

Tôi không có thói “qua cầu rút ván”. “ăn cháo đá bát”.

Đối với tôi, ông chẳng có một chút tư cách và khả năng nào ngoài cái tṛ “núp bóng giật dây”, “ném đá dấu tay”.

Bằng chữ nghĩa tôi đă kết tội khiếm diện ông PHẢN BỘI rồi. Ông có trả lời, trả vốn được ǵ đâu ngoài tṛ ĐẤU TỐ mà ông đă dày kinh nghiệm chỉ đạo qua các nạn nhân Trương Vũ, Nguyễn văn Lục, Đinh Lâm Thanh.v.. v..

Nếu qủa ông có tài biện bác th́ chính đây là lúc tôi tạo cơ hội cho ông biện minh công khai trên truyền h́nh.

Nói trước bước không tới, hăy đợi tới chung cuộc rồi sẽ biết thắng bại.

Tôi xác định bởi v́ ông sống tệ quá nên tôi phải tự vệ và chỉ độc lập chiến đấu nhưng lúc nào tôi cũng tin tưởng Chính Nghĩa sẽ cả thắng.

Ông đừng vội nói ai LƯỜNG GẠT. Ông đă chẳng từng LƯỜNG GẠT cả Diễn Đàn về chuyện ông Bùi Quang Cát sẽ lên tiếng nói hết SỰ THẬT đấy sao?

Bao giờ th́ ông Bùi Quang Cát lên tiếng hở ông?

Hôm nay website của tôi bị trục trặc kỹ thuật. Trong ṿng 24 tiếng tới mời ông lên www.chinhnghia.com bấm vào phần âm thanh đoạn ông Tiếp dạy ông đi đêm để nghe lại tiếng ḷng ḿnh.

Và tôi đoan chắc chỉ có đám LƯU MANH mới dám tung ra một lá thư chửi bới người khác trong đó nói rằng đă bàn bạc với một người cương quyết không trả lời điện thoại của họ gọi tới.

Tất nhiên cuộc đối luận sẽ diễn ra đúng nguyên tắc, công bằng về thời lượng phát biểu.

Cả ông và tôi không có quyền chọn trọng tài, việc đó hăy để cho chủ đài quyết định.

Ông thấy tôi có lo lắng ǵ để phải đặt điều kiện đâu. Người làm công tác chuyên môn trong đài tự hiểu phải thực hiện thật đứng đắn.

Tôi cũng đang chờ VHN - TV hoặc SBTN lên tiếng.

Ông đă nhận lời th́ tất nhiên sẽ gặp tôi. Khỏi lo lắng làm ǵ.

Ông hăy nhờ ai ngoài phe đảng của ông cho ư kiến xem ông viết thế nào để tỉnh người ra nhé.

Hay ông chối biến cái “Lá thư riêng” ông đă gửi cho các toán viên Hector 1 -mà ông gọi mấy chú học tṛ- không phải do ông viết là tốt nhất.

Ông cao tuổi rồi đă đến lúc sống ngay thẳng để tâm được an b́nh.

Gian dối sinh ra cay cú, cay cú th́ hay làm bậy, làm bậy th́ chỉ tự hại ḿnh.

Vài lời khuyên ông vậy thôi.

Kính chúc ông an khang

Kim Âu Hà văn Sơn

19 - 11 - 2006

 

Tiếp theo là lá thư ngày 20 - 11 - 2006

 

Kính gửi quư vị thức gỉa trên diễn đàn!

Kính gửi ông Nguyễn Hữu Luyện

 

Việc tôi thách thức ông (Nguyễn Hữu Luyện) lên VHN-TV rất là quang minh, chính đại. Không bao giờ chúng tôi rút lại ư kiến này.

Một số anh em quen biết có ư vận động gỉang ḥa nhưng theo tôi ḥa để làm ǵ khi ông (Nguyễn Hữu Luyện) vẫn giữ nguyên bản chất và cũng không công bằng cho cả hai bên.

Như quư vị và ông Nguyễn Hữu Luyện đă biết, từ phút đầu tiên VHN-TV đă lên tiếng qua ông Nguyễn Phương Hùng sẵn sàng tổ chức việc này (ông Nguyễn Phương Hùng c̣n có ư kiến mời ông Đào Hiếu Thảo về phụ trách điều hợp). Không hiểu v́ lư do ǵ, ông Nguyễn Hữu Luyện đă có những lời lẽ khiến ông Nguyễn Phương Hùng ngưng lại. Sau đó ông Việt Hải đưa lên ư kiến ông Phan Nhật Nam nhận làm “host” cho cuộc hội luận, tôi đă nói chuyện qua điện thoại với ông Phan Nhật Nam.

Khi ông Phan Nhật Nam nói: “Cả hai “bác” đều là máu thịt của tôi, tôi chỉ muốn êm đẹp.”

Tôi cảm động trước LỜI CHÍ T̀NH của ông Nam nhưng vẫn giữ nguyên ư định.

Khi tôi đề cập vấn đề trước sau với VHN - TV và thời lượng. Ông Nam nói: “Như vậy tôi không làm được v́ SHOW của tôi chỉ có 30 phút”

Như vậy việc chưa thành là do ai.

Tất cả quư vị trên diễn đàn và ông Nguyễn Hữu Luyện đều hiểu dù VHN-TV tôn trọng và thực hiện nguyên tắc truyền thông hai chiều, người muốn lên tiếng trên đài cũng cần có thái độ lịch sự tối thiểu. Ông Nguyễn Hữu Luyện nếu muốn cứ viết thư cho VHN - TV.

 

Thêm nữa, ông muốn đưa điều kiện nào cứ đề nghị với VHN - TV. Phần tôi sẽ đưa thời biểu tôi có thể đến Cali để thu h́nh buổi đối chất. Live Broadcast theo ư ông được th́ qúa tốt, không th́ cũng chẳng sao.Tôi chỉ cần đặt máy thu riêng và quyền phổ biến là đủ.Tôi không cần ra điều kiện mà sẵn sàng theo tôn ư của ông.

 

Ông muốn cuộc đối đầu này diễn ra theo cách nào, tôi cũng chiều ông hết. Tôi đă bỏ qua cho ông nhiều lần, tôi có liêm sỉ nên khi đọc bài của ông Đỗ Sơn viết trên Take2Tango về BK tôi lập tức ngưng lại. Có lẽ băng đảng của ông hiểu nhầm sự tự chế của tôi. Nhưng lần này, hoặc là ông dám đối diện với tôi để biện minh cái tội PHẢN BỘI TỔ QUỐC, PHẢN BỘI ĐỒNG ĐỘI, PHẢN BỘI ĐÀN EM của ông, hoặc là ông im lặng ôm lấy nó rồi cứ thể hiện nhân cách của ông cho mọi người thấy qua việc núp sau lưng “đội cải cách của ông” để tung tin vịt, chửi bới, vu khống chụp mũ người khác.

Thời gian sau này tôi rất lấy làm tiếc việc đă góp sức phóng ông lên đỉnh HƯ DANH. Nhưng HƯ DANH đảo lại là DANH HƯ đấy ông Nguyễn Hữu Luyện.

Tôi khuyên ông đừng tự làm xấu thêm nhân cách của ḿnh qua việc lôi kéo người ngoại cuộc có hảo tâm vào để t́m cách chửi bới họ.

 

Vấn đề chính là Nguyễn Hữu Luyện có dám đối đầu với Hà văn Sơn trên truyền h́nh hay không thế thôi. Tất cả mọi ư kiến bên ngoài, không từ chính tôi -Hà văn Sơn -và ông - Nguyễn Hữu Luyện - đưa ra đều không có giá trị.

Bao lâu nay ông vẫn núp sau lưng đám đàn em của ông để làm chuyện bất chính, chỉ một chiêu “Đả thảo kinh xà”, ông đă tự để lộ bản lai diện mục của ông.

 

Hiện nay, những bậc thức gỉa trên diễn đàn đều nhận ra ông đang ở trong t́nh trạng “tiến thoái lưỡng nan”. Tới cũng chết, lui cũng chết. Cách gỉai quyết của ông bây giờ là chạy ḷng ṿng tính kế cho tới cuối đời hư.

Ông muốn như thế th́ tuỳ ông.

 

Tôi chỉ xin phép nhắc ông: Ông có quyền yêu cầu VHN - TV thực hiện đạo tắc truyền thông.

Nhưng con đường độc diễn của ông không c̣n giá trị v́ tôi đă công nhiên lên tiếng thách ông đối chất trên đài. Ông cứ tính kế đến chừng nào đủ sức vuợt qua th́ cho tôi biết.

 

Kính chúc ông an mạnh

 

Kim Âu Hà văn Sơn

7: 23 pm

20 - 11 - 2006

 

xem tiếp phần 3  >>>>>

 

xem phần 1 >>>>>>>>>

 

 

 

 

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA ֎ Lam vs Ngo

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: