MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG CON NGƯỜI, XĂ HỘI VÀ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CƯỜNG THỊNH PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Diễn Đàn ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Đà Lạt ֎  Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMedia

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookings

vCNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteran

vOpen Culture vSyndicate vCapital Research

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều Ngự

 

 

KIM ÂU

 

 PHÂN ĐỊNH

CHÍNH TÀ

 

 

Chủ Nhiệm Tuần Báo Chính Nghĩa Kim Âu và Nhà Văn Phan Nhật Nam tại Ramada Plaza Hotel

**********

 

 

Chiều thứ tư ngày 3 tháng giêng đầu năm 2007, chúng tôi bay sang Orange County để thủ tín với công luận mặc dù vào giờ chót ông Phan Nhật Nam đă báo không đủ khả năng để thực hiện buổi hội thoại, đối luận về bài viết Hồi Chuông Báo Tử Cho “Người Tù Kiệt Xuất “ nên SBTN và ông buộc phải “cancel”.

Ngồi trên phi cơ, chúng tôi ôn lại diễn biến của cuộc đối đầu giữa Chính với Tà, giữa SỰ THẬT và GIAN DỐI từ sau bài viết “Hồi Chuông Báo Tử Cho “Người Tù Kiệt Xuất” “ được đăng tải trên báo chí và loan tải trên liên mạng.

Thật ra câu chuyện bắt đầu từ việc chúng tôi trả lời phỏng vấn trên đài THVNHN tại Washington DC trong chương tŕnh “Tṛ Chuyện Với Hoàng Lan Chi” vào ngày 1 tháng 8 - 2005.

Nội dung buổi nói chuyện này chỉ ôn lại một chút quá tŕnh lịch sử của Vụ Vietnamese Commandos kiện chính phủ Hoa Kỳ, việc chúng tôi vào Quốc Hội điều trần ngày 19 - 6 -1996 đưa tới thắng lợi chung cuộc là Lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ chuẩn thuận bồi thường cho những người Biệt Kích bị bỏ rơi sau khi kư kết Hiệp Định Paris về Việt Nam USD 20,000,000.

Trong buổi nói chuyện này, cô phóng viên của đài THVNHN đă hỏi chúng tôi về một số vấn đề trong cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản ở Hoa Kỳ. Mặc dù không hề chuẩn bị trước nhưng chúng tôi đă chuyển đề tài “Tṛ Chuyện Với Hoàng Lan Chi” thành một đ̣n phản công chống lại những âm mưu của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam. Chúng tôi tŕnh bày một số nhận định :

1-Những người đặt ra vấn đề Ḥa Hợp Ḥa Giải chỉ là những kẻ hoạt đầu chính trị, Bởi v́ bọn cầm quyền Cộng sản có ḥa giải là ḥa giải với Mỹ để t́m đường gia nhập WTO, t́m kiếm viện trợ về nhân đạo, kinh tế và quân sự để củng cố sức mạnh, bảo vệ quyền lợi của chúng mà thôi. Không bao giờ bọn cầm quyền Cộng Sản chịu ḥa hợp, ḥa giải với người quốc gia chúng ta. Bởi Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản chúng ta đâu có ǵ để mà họ phải ḥa giải.

2- Bọn Cộng Sản và đám tay sai ở hải ngoại tung ra những lời kêu gọi Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản về đầu tư làm ăn, góp phần xây dựng đất nước nhưng thực tế chỉ một vụ Trịnh Vĩnh B́nh cũng cho chúng ta thấy bộ mặt ăn cướp trắng trợn của chúng. Chúng tôi kết luận: Về nước đầu tư có nghĩa là đem dâng của cải cho bọn cướp ngày.

3- Nhiều tổ chức hoạt đầu ở hải ngoại đứng đầu là bọn Mặt Trận - Việt Tân chuyên làm chuyện bịp bợm móc túi đồng bào, nay đưa ra khẩu hiệu “xóa ngăn cách, vượt thử thách”, âm mưu biến Ngày Quốc Hận 30 - 4 thành Ngày Tự Do là v́ chúng đang làm tôi mọi cho Cộng Sản để bóp méo lịch sử nhằm chuyển ngày toàn quốc bị nhấn ch́m trong thảm họa Cộng Sản thành ngày hội mừng chiến thắng. Bọn hoạt đầu bịp bợm này mơ tưởng chuyện chia ghế trong quốc hội CSVN nên chúng đang bày đủ mọi tṛ hề để chứng tỏ chúng là tổ chức lănh đạo toàn khối Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản. Theo chúng tôi bọn Cộng Sản Việt Nam đưa miếng mồi đó ra để nhử lũ chuột hoạt đầu háo danh, tham chức. Đây là một đ̣n chính trị thâm hiểm nhằm tiếp tục phân hóa cộng đồng Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản. Những cái ghế mà đám hoạt đầu chính trị , những tổ chức c̣ mồi mơ tưởng chỉ là loại ghế bàn chông, ghế điện.v.. v.

 

Kết thúc buổi nói chuyện dài 52 phút trên truyền h́nh VNHN, chúng tôi nói rơ quan điểm của những Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản chân chính ngày hôm nay là cần phải xây dựng, củng cố lại tổ chức Cộng Đồng ở các địa phương, tạo thực lực để nâng tầm vóc của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản lên ngang tầm với các Cộng Đồng Thiểu Số khác đang hiện diện trên đất nước Hoa Kỳ.

Lấy đó làm bàn đạp cho những thế hệ sau hội nhập vào các cơ cấu lập pháp, hành pháp bản địa đến mức độ khả dĩ vận dụng tài nguyên của Hoa Kỳ vào việc chuyển hóa dân chủ ở Việt Nam.

 

Trong phạm vi vài câu nói, chúng tôi chỉ phác họa một ư tưởng của chúng tôi về chiến lược đấu tranh của Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản. Nhưng hơn một năm nay, giữa những thế lực hoạt đầu, tay sai Cộng Sản từ xa với chúng tôi -Chủ Nhiệm Tuần Báo Chính Nghĩa- đă có một cuộc đối đầu không khoan nhượng trên liên mạng.

Bằng mọi thủ đoạn hạ lưu, dơ bẩn nhất bọn Mặt Trận Việt Tân cấu kết với một vài tên lưu manh vô danh tiểu tốt do Nguyễn Hữu Luyện, Ngô thị Hiền, Sơn Tùng đứng đầu đă cố gắng bịa đặt, chụp mũ, thêu dệt đủ mọi chuyện nhằm đánh phá chúng tôi.

Nhưng kết quả sau cùng chỉ làm cho uy tín và thực lực của Chính Nghĩa đi tới những tầm cao hơn và xa hơn....

 

***

 

(Phần 3)

 

 

 

 

Khi một phía t́m cách tránh né, cuộc đối luận coi như không thành. Tuy nhiên hậu quả của buổi nói chuyện của chúng tôi trên SBTN làm một bạn văn là Việt Hải động ḷng báo cho ông Phan Nhật Nam biết.Ông Nam là bạn của chúng tôi và ông Luyện đưa ra ư kiến nhưng ông Luyện bắt bẻ và phủ nhận thực tế (xin quư vị xem h́nh phía dưới của ba người)

 

Trích thư trả lời Việt Hải

10:11 AM

19 - 11 - 2006

 

Kính anh Việt Hải

 

Tôi có thấy ư kiến của các anh về hội luận trên SBTN.

Như tôi đă viết ra, tôi sẵn sàng tới bất kỳ nơi nào, không đặt điều kiện ǵ ngoài yêu cầu được bảo vệ sự trung thực của show đối luận (đặt máy riêng, dvd), sắp xếp thời gian phù hợp

Sở dĩ tôi chưa lên tiếng với quư anh v́ Phan Nhật Nam với tôi đâu xa lạ ǵ.

Điều quan trọng VHN - TV là nơi đầu tiên thực hiện nguyên tắc truyền thông hai chiều.

Và lời thách thức của tôi được tung ra trên đài này.

Trường hợp VHN - TV và anh Nguyễn Phương Hùng không chấp nhận nữa th́ tôi sẵn sàng đi bất cứ đâu “debate” nếu có email trực tiếp tới tôi.

Hiện nay v́ thái độ bất nhă của ông Luyện, anh Nguyễn Phương Hùng đă có phản ứng.

Buổi đối luận về Hồi Chuông Báo Tử Cho Người Tù Kiệt Xuất coi như không thành.

Ông bạn Phan Nhật Nam cần thực chứng mời vào www.chinhnghia.com đọc trước.

Sau đó cần ǵ thêm báo cho tôi biết. Rất vui được gặp bạn cũ trại 5 Lam Sơn.

Nhưng ông Nguyễn Hữu Luyện không dám lên đâu. Ông ta nại lư do để tránh né.

Theo tôi ông Phan Nhật Nam lên tiếng mời cả hai, nếu có môt bên không chấp nhận th́ bên c̣n lại vẫn có quyền lên. Ông Nguyễn Hữu Luyện có quyền gửi mấy câu hỏi qua anh Phan Nhật Nam để hỏi tôi.

Phần tôi lúc nào cũng sẵn sàng, tôi không đặt điều kiện v́ người “host “ thừa biết ḿnh phải làm ǵ rồi..

Hiện nay thời biểu tôi có thể bay qua Cali như sau: 3, 4, 9,10,11, 23, 29 tháng 12 - 2006.

Nếu có lời mời, chúng tôi sẽ tới.

Xin cảm ơn sự quan tâm của quư anh

Chúc vui mạnh

Kim Âu Hà văn Sơn

PS : Nếu được có thể gọi trực tiếp tới tôi

Cell :404 - 593 - 4036

 

Hết trích

 

Mấy hôm sau, ông Phan Nhật Nam chính thức lên tiếng đề nghị làm một buổi hội luận trên đài SBTN trong chương tŕnh “Những vấn đề của chúng ta”.

Biết ư ông bạn cũ muốn làm dịu t́nh h́nh, chúng tôi gọi nói chuyện với ông Nam. Khi nghe tôi nói thời lượng cần phải từ một đến hai tiếng, hơn nữa tôi đă nói chuyện trên VHN - TV nên cũng phải “biết trước, biết sau” để chờ xem ông Nguyễn Phương Hùng có định làm tiếp không.

Ông Nam nói như vậy là vô phương v́ chương tŕnh của ông chỉ có 30 phút, để ông hỏi lại ông Trúc Hồ rồi tính sau.

Với bản chất biển lận và gian ngoa như Nguyễn Hữu Luyện, thời gian chờ đợi là cơ hội để phe nhóm ông ta tung tin bừa băi là chúng tôi t́m cách trốn tránh. Một lần nữa chúng tôi minh định qua lá thư :

 

 

Trích thư của Kim Âu

 

Atlanta, 5:19 PM. Nov 29/2006

Kính gửi quư thức gỉa trên diễn đàn

Kính gửi ông Nguyễn Hữu Luyện

 

Chúng tôi thực sự chán ngán cái cách cứ nói ngược của ông (Nguyễn Hữu Luyện). Ông hay nói chữ “academic” nhưng việc chưa xảy ra, ông đă tưởng tượng nó sẽ như thế này hay thế khác. Thư tôi trả lời ông có ǵ không rơ ràng chứ. Chúng tôi chiều ông để cho ông lên mà. Nếu như chúng tôi (và tôi đă làm rồi), hể đài đồng ư tổ chức cho giờ và sắp xếp thời gian phù hợp là chúng tôi đi ngay, không cần đ̣i hỏi hay đặt điều kiện ǵ cả. Khi ông Phan Nhật Nam lên tiếng làm “host” ông mừng rỡ nói sẽ lo từ A- Z, chúng tôi cũng chiều ông chứ có từ chối đâu. Cuối cùng th́ ông lại ngậm tăm, rồi đổ là chúng tôi không thực hiện .. etc..

Sở dĩ tôi không chọn ai làm trọng tài v́ như thế c̣n ǵ là công bằng cho hai bên và không nói ǵ về việc sắp xếp hay quy định điều này, điều kia v́ làm như vậy thật vô lư. Chúng tôi quan niệm: “Nhập gia tuỳ tục, đáo giang tuỳ khúc”.

Đi vào nhà người ta mà đ̣i hỏi ở master bedroom, đ̣i gia chủ phải chuyển bức tranh này ra chỗ kia, đưa cái TV này qua chỗ nọ quả là một sự áp đặt ngược ngạo.

Chúng tôi hy vọng ông nhận ra cuộc đối đầu giữa ông và chúng tôi cần phải đi đúng tŕnh tự:

Điều tối quan trọng là ông nên gửi thư yêu cầu VHN - TV, bởi chính ông đă làm họ ngưng lại.

Khi nhận thư của ông, họ sẽ xem xét và quyết định, sau đó họ sẽ đưa ra nguyên tắc đối luận, thời lượng dành cho đối luận, lúc đó ông và chúng tôi sẽ tham khảo và có ư kiến (đó mới chính là lúc cần bàn phải làm thế nào).

Tiếp đến là việc chọn lựa thời gian thuận tiện cho cả đôi bên (nói rơ luôn, chúng tôi chỉ rảnh thứ bảy, chủ nhật và thứ hai).

Đối với chúng tôi ai làm “trọng tài” cũng thế thôi, công việc của trọng tài là chọn câu hỏi đúng đề tài, giữ đúng thời lượng hỏi đáp công bằng cho đôi bên, ngăn chặn việc vi phạm nguyên tắc đối luận, không cho phát biểu lạc đề, xem xét xác nhận các tài liệu, v.. v. Có ǵ phức tạp đâu để phải tốn thời gian thư qua, thư lại?

Tôi mong ông hăy viết thư cho VHN-TV. Phần chúng tôi đă nhiều lần xác định với VHN-TV chỉ cần thời gian phù hợp là chúng tôi sẽ đến Cali tiếp ông.

 

Kính chúc ông an mạnh

Kim Âu Hà văn Sơn

 

Hết trích

 

Trong t́nh trạng bế tắc do ông Nguyễn Hữu Luyện gây sự với đài VHN - TV để tránh né tất nhiên show đối luận coi như bất thành. Nguyễn Hưũ Luyện lợi dụng cơ hội này tiếp tục tung hỏa mù, chụp mũ vu khống bậy bạ đến mức độ chính những người đàn em của ông ta cũng phải thốt lên:“ Ông Luyện đă bị lưu manh hóa, thay đổi bản chất hoàn toàn”.

Điều này không có ǵ lạ, ông bà ta xưa đă nói “gần mực th́ đen, gần đèn th́ sáng”. Nguyễn Hữu Luyện chơi với đám lưu manh như Khánh Lèo, Ánh Cuội, Tinh C̣i , Ngung Cái Sắn th́ học được tṛ lưu manh vặt vănh, hạ cấp. Chơi với “đám lưu manh ngụy văn bút” như Phạm Quang Tŕnh, Nguyễn Bửu Thoại, Nguyễn Phước Đáng th́ học được thói lưu manh có tổ chức, tạo nhiều e mail chửi bới vung văi khắp các diễn đàn. Cuối cùng “cái kim bọc giẻ lâu ngày cũng phải ḷi ra”. Cả nhóm vô h́nh chung tự bộc lộ bản chất vô liêm sỉ, hạ đẳng, tự phơi trần cái tâm thú vật cho mọi người ghê tởm.

 

Bất ngờ ông Phan Nhật Nam lại lên tiếng đề nghị tổ chức buổi hội luận giữa Hà văn Sơn và Nguyễn Hữu Luyện trên SBTN. Số giờ được trù liệu lần này được một tiếng và chính thức gửi thư mời như sau:

 

Trích thư của Nhà Văn Phan Nhật Nam

 

THÂN GỞI HAI NGƯỜI BẠN HÀ VĂN SƠN

VÀ NGUYỄN HỮU LUYỆN

Date: 11/30/2006 7:44:55 P.M. Eastern Standard Time From: Pnn943

 

THƯA HAI BẠN,

Tôi xin bỏ qua những lời lẽ xă giao thông thường để tŕnh bày đến Hai Người Bạn những điều cần thiết, thẳng thắng, trung trực mà tôi có được - Hai Người Bạn đă cùng tôi qua cảnh chết ở Trại 5 Lam Sơn Thanh Hóa (1978-1979):

Dù rằng trong ḷng tôi không hề muốn nhắc lại chuyện hiềm khích giữa hai người Bạn mà tôi hằng quư mến, kính trọng ( Bạn Hà Văn Sơn là người Bạn Thân cùng ngang độ tuổi; Bạn Nguyễn Hữu Luyện thật sự là Niên Trưởng của tôi).

Nhưng hôm nay tôi xin nhắc lại một lần chính thức và tùy nghi hai bạn quyết định qua trực tiếp liên lạc với cá nhân tôi.

Sau khi bàn chuyện với Giám Đốc SBTN, Nhạc Sĩ Trúc Hồ sáng ngày 11/30/06, tôi được đồng thuận từ Ban Giám Đốc Đài để tổ chức một Buổi Hội Thoại dự trù với hai Người Khách Mời (Guest) Hà Văn Sơn và Nguyễn Hữu Luyện theo những yếu tố sau đây:

1/Cuộc hội thoại sẽ được tổ chức trong ṿng 60'

2/Đài SBTN sẽ trực tiếp thu h́nh trong ṿng 60 phút - Tŕnh chiếu trong hai đợt - Mỗi dợt 30 phút.

3/ Hai Khách Mời sẽ tŕnh bày/trả lời với tổng số: SÁU CÂU HỎi/SÁU CÂU TRẢ LOI

4/Các câu hỏi /trả lời trên sẽ căn cứ' trên văn bản của Hai Khách Mời chuyển trước “2 Tuần (14 ngày) kể từ NGÀY N (N-14) “ đến cho Người Điều Hợp (Host) Chương Tŕnh- Phan Nhật Nam.

5/Người Điều Hợp sẽ chuyển lại những câu hỏi đến Hai Khách Mời TRƯỚC 1 Tuần (7 ngày) kể từ NGÀY N (N-7)

6/NGÀY N DỰ TRÙ LÀ NGÀY THỨ NĂM ĐẦU TIÊN CỦA THÁNG 1/2007 (1/4/07)

7/GIỜ THÂU H̀NH sẽ kéo dài từ: 9:00 PM ĐẾN 10:00 PM NGÀY 1/4/07

8/GIỜ PHÁT H̀NH sẽ là: 4:PM- 4:30 PM CỦA HAI THỨ BA (1/9 và 1/16/07)

MONG THƯ HAI BẠN TRẢ LỜI

KÍNH THƯ,

PHAN NHẬT NAM

 

Hết trích

 

Ngay sau khi đọc email của ông Phan Nhật Nam gửi tới, chúng tôi thấy THỜI LƯỢNG phát h́nh tạm đủ nên trả lời hoàn toàn đồng ư và không cần đ̣i hỏi điều kiện nào.

Nhận thự phản hồi của chúng tôi, ông Phan Nhật Nam đợi ông Nguyễn Hữu Luyện biểu đồng t́nh nhưng vẫn bặt tin v́ lư do đó ông Phan Nhật Nam gửi ra một e mail thứ 2 nội dung như sau:

 

Trích thư số 2 của Nhà Văn Phan Nhật Nam

 

 

“Tôi đă nhận được thư của Anh Hà Văn Sơn và điện thoại sáng ngày 12/1/06. Anh Hà Văn Sơn đồng ư với lịch tŕnh dự tính (scheduled timing) tức là Ngày 4/1/07 Tại TrungTam ASIA/SBTN 10501GARDEN GROVE BLVD. GG, CA92843.

Để nói rơ hơn về Nội Dung Hội Luận , tôi xin lập lại những điều sau:

1/- Hội luận sẽ thực hiện trên nội dung của những tài liệu do HAI ANH HÀ VĂN SƠN VÀ NGUYỄN HỮU LUYỆN cung cấp

2/Căn cứ vào những nội dung ( CỦA MỖI NGƯỜI) trên tôi sẽ đặt ra SÁU (6) CÂU HỎI VÀ MỖI ANH SẼ TRẢ LỜI TRÊN 6 CÂU NÀY

3/Sáu câu hỏi sẽ chuyển đến hai anh trước 7 ngày ( N-7) để hai anh thay đổi hoặc điều chỉnh ( cho đúng với NỘI DUNG CẦN TR̀NH BÀY CỦA HAI ANH) .

BAO TRÙM TRÊN TẤT CẢ SỰ KIỆN LÀ TINH THẦN: HAI ANH LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐĂ, ĐANG CHIẾN ĐẤU V̀ CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA VỚI VỊ THẾ NGUỜỪI LÍNH QUÂN LỰC VNCH ( NÓI CHUNG) VÀ BIỆT KÍCH QUÂN VNCH NÓI RIÊNG - TÔI SẼ ĐIỀU HỢP CHƯƠNG TR̀NH VỚI TINH THẦN NGUYÊN ỦY VÀ BẤT BIẾN NÀY

KINH THƯ

PNNAM

 

Hết trích

 

Ông Nguyễn Hữu Luyện VẪN TIẾP TỤC IM HƠI , LẶNG TIẾNG.Chúng tôi bèn fordward hai lá thư của ông Nam tới e mail của ông Luyện. Qua hai ngày, ông Luyện phản ứng qua lá thư dưới:

 

Ngày 4 tháng 12 năm 2006

Kính thưa: Ông Trúc Hồ

Giám Đốc Hệ Thông Truyền H́nh SBTN

&

Ông Phan Nhật Nam

Vị Mạnh Thường Quân đă nhận lănh trách nhiệm điều hành Đối Chất

 

 

Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn Ông Trúc Hồ, Giám Đốc Hệ Thống Truyền H́nh SBTN, đă chấp thuận lời thỉnh cầu của tôi để cho mở cuộc đối chất với ông Hà Văn Sơn trên hê thống truyền h́nh SBTN trong khuôn khổ của bài “HỒI CHUÔNG BÁO TỬ CHO NGƯỜI TÙ KIỆT XUẤT NGUYỄN HỮU LUYỆN” do chính ông Hà Văn Sơn sáng tác. Xin bầy tỏ ḷng biết ơn của tôi qua thư này..

 

*

* *

 

Kính thưa ông Phan Nhật Nam, tôi xin được phép xưng hô anh và tôi cho vấn đề diễn tả được tự nhiên không bị hàng rào nghi thức g̣ bó. Tôi cũng xin trân trọng tŕnh bày trước dư luận rằng ông Phan Nhật Nam là một trong chín nguyên đơn của vụ kiện WJC thuộc trường đại học Massachusetts Boston. Nếu có quư vị nào lên tiếng phản đối vai tṛ điều hành đối chất của ông Phan Nhật Nam v́ e ngại tính vô tư của ông Phan Nhật Nam th́ xin lên tiếng để Ban Giám Đốc SBTN kịp thời điều chỉnh để tránh mọi dị nghị có thể xảy ra sau này.

Thư anh Nam gửi tôi sai điạ chỉ email nên tới 4 giờ chiều nay December 3, 2006 tôi mới nhận được thư của anh do ông Hà Văn Sơn forward. Xin cảm ơn ông Hà Văn Sơn.

Tôi đả đọc lá thư của anh Nam viết gửi cho ông Hà Văn Sơn và tôi. Theo tinh thần của thư đó, tôi xin nêu lên 3 điểm sau:

I/ Anh Phan Nhật Nam gọi đây là cuộc HỘI LUẬN nhưng theo lời thách thức của ông Kim Âu Hà Văn Sơn, và tôi đă chấp nhận là ĐỐI CHẤT trên hệ thống truyền h́nh SBTN, không phải HỘI LUẬN.

 

II/ Anh Phan Nhât Nam viết:

BAO TRÙM TRÊN TẤT CẢ SỰ KIỆN LÀ TINH THẦN: HAI ANH LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐĂ, ĐANG CHIẾN ĐẤU V̀ CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA VỚI VỊ THẾ NGUỜỪI LÍNH QUÂN LỰC VNCH ( NÓI CHUNG) VÀ BIỆT KÍCH QUÂN VNCH NÓI RIÊNG - TÔI SẼ ĐIỀU HỢP CHƯƠNG TR̀NH VỚI TINH THẦN NGUYÊN ỦY VÀ BẤT BIẾN NÀY

 

 

Người thứ hai Phan Nhật Nam , Kim Âu Hà văn Sơn, Nguyễn Hữu Luyện, Đoàn Hữu Định, Trần văn Chính

 

 

Anh Nam ơi! Anh diễn đạt tư tưởng thật là cao cả, tôi xin nghiêng ḿnh kính phục. Nhưng tôi buộc ḷng phải PHỦ NHẬN ư nghiă cao cả đó trong trường hợp này, giữa ông Hà Văn Sơn và tôi v́ ngày 19-6-1996, ông Hà Văn Sơn được mời vào Thượng Viện Hoa Kỳ để xác nhận chữ kỶ của thân phụ ông ấy trên tấm phiếu nhận tiền tử tuất của ông Hà Văn Sơn. Giấy nhận tiền tử tuất do Hoa Kỳ trả cho thân phụ ông Sơn là bằng chứng chính yếu cho buổi điều trần của ông Tourison để cột chánh phủ Hoa Kỳ vào trách nhiệm bồi thường tiền cho Biệt Kích Nhẩy Bắc v́ Toán của ông Sơn là những Dân Sự Chiến Đấu phục vụ trong các Toán Lôi Hổ do Mỹ phụ trách về mọi mặt. Khi Toán ông Sơn được trao trả sau Hoà Đàm Paris th́ được Mỹ thanh toán tiền lương đầy đủ trong suốt thời gian bị cầm tù ngoài miền Bắc.

Ông Tourison đặt ra một tiền đề là CÁC NHÂN VIÊN DO MỸ XỬ DỤNG ĐĂ TRỞ VỀ TRƯỚC 1975 TH̀ ĐƯỢC TRẢ TIỀN ĐẦY ĐỦ, C̉N NHỮNG NHÂN VIÊN ĐƯỢC VỀ SAU 1975 TH̀ SAO? [ Secret War Secret Army, p. 274]. Chính tiền đề này là ṿng tḥng lọng cột chính phủ Mỹ vào việc bồi thường cho biệt kích nhảy bắc.

Trên đây là lư do v́ sao ông Hà Sơn vào Thương Viện. Nhưng cũng v́ sự có mặt của ông Hà Văn Sơn đă gây một tổn thất vô cùng đau đớn cho QLVNCH khi Thượng Nghị Sĩ Specter gọi ông Hà Văn Sơn là Biệt Kích Việt Nam th́ ông Sơn trả lời ngay tức khắc rằng ông ấy không phải là Biệt Kích Việt Nam, nguyên văn như sau:

Chairman SPECTER: What happened to you during the service you rendered as a South Vietnamese commando?

*[Những ǵ đă xảy ra cho ông trong thời gian ông phục vụ với tư cách là một biệt kích của Miền Nam Việt Nam]

Mr. SON: No, I'm not a South Vietnamese commando

* [Không, tôi không phải là biệt kích của Miền Nam Việt Nam]

Chairman SPECTER: How would you classify or categorize yourself? What would you call yourself?

*[Ông tự xếp loại ông như thế nào? Ông tự nhận ông là ǵ?

Mr. SON: I haven't I only a team member

*[Tôi không có Tôi chỉ là một toán viên] Ông Sơn không hiểu câu hỏi nên trả lời lạc đề

(UNITED STATES SENATE Transcript of Proceedings before the Select Committee on Intelligence. Wednesday, June 19, 1996, page 23, Line 15-21)

Đứng trước báo chí Hoa Kỳ, ông Hà Văn Sơn đă chối bỏ vị trí đích thực và vị trí danh dự của ông ấy là Biệt Kích VNCH.. Bây giờ anh Nam nêu vấn đề QLVNCH giữa tôi với ông Sơn là không đúng. Trong thời gian ở tù ông Sơn cũng đă bộc lộ tâm trạng rơ ràng rồi. Biệt Kích đă nói nhiều về ông Sơn. Do bởi những thực tế đó, tôi và ông Sơn không thể là ĐỒNG ĐỘI..

 

 

 

III/ Xin đổi 6 câu hỏi và 6 câu trả lời do anh Nam nêu ra thành mỗi bên chỉ có 5 phút để tŕnh bày một vấn đề. V́ anh Nam tính mỗi bên 6 câu, thành 12 câu và nếu mỗi câu 5 phút sẽ tṛn 1 giờ đồng hồ. Nhưng nếu không quy định rơ ràng mỗi câu 5 phút, th́ có bên dùng hàng chục phút hoặc hơn nữa cho một câu th́ sẽ hết giờ của những câu sau.

VI/ Ngoài ra tôi xin gửi tới anh Nam một đề nghị quan trọng cần phải được thoả thuận trước khi vào ĐỐI CHẤT::

1.Những dữ kiện do hai bên nêu lên phải được chứng minh bằng tài liệu hoặc nhân chứng. Những lời nói theo cách suy diễn riêng phải được Điều Hợp Viên chặn lại để duy tŕ trật tự cho buổi Đối Chất, nếu không pḥng truyền h́nh sẽ thành cái chợ . Hơn nữa phải dùng thời giờ ngắn ngủi vào việc chứng minh.

2.Vai tṛ nhân của nhân chứng

3.Những nhân chứng ở xa th́ kiểm chứng bằng điện thoại, nhân chứng ở tại vùng Orange County xin mời vào pḥng truyền h́nh để xác nhận diện đối diện với cả hai bên.

4.Các chi tiết cần thiết về 3 điểm trên sẽ bàn lại một cách thiết thực có sự đồng ư của hai bên.

Xin cảm ơn anh Phan Nhật Nam và kính chúc anh luôn vui manh.

Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn Ông Trúc Hồ, Giám Đốc Hệ Thống Truyền H́nh SBTN, và xin kính chúc Ông cùng SBTN thành công và gặp nhiều thuận lợi trên đà phát triển.

 

Kính thư

Nguyễn Hữu Luyện

 

 

***

 

Đọc qua lá thư trên, thực sự chúng tôi thấy thương hại cho cái tầm hiểu biết và cách hành xử đáng khinh bỉ của ông Nguyễn Hữu Luyện. Ông ta đă cùng đồng bọn ra sức bóp méo lịch sử nhưng chỉ trong một đoạn văn ngắn ông Nguyễn Hữu Luyện đă tự mâu thuẫn với tất cả những ǵ ông ta cùng đồng bọn viết ra trước đây: “v́ ngày 19-6-1996, ông Hà Văn Sơn được mời vào Thượng Viện Hoa Kỳ để xác nhận chữ kư của thân phụ ông ấy trên tấm phiếu nhận tiền tử tuất của ông Hà Văn Sơn. Giấy nhận tiền tử tuất do Hoa Kỳ trả cho thân phụ ông Sơn là bằng chứng chính yếu cho buổi điều trần của ông Tourison để cột chánh phủ Hoa Kỳ vào trách nhiệm bồi thường tiền cho Biệt Kích Nhẩy Bắc v́ Toán của ông Sơn là những Dân Sự Chiến Đấu phục vụ trong các Toán Lôi Hổ do Mỹ phụ trách về mọi mặt. (đoạn nghiêng này ông Luyện viết đă thể hiện mâu thuẫn với những ǵ ông ta cố bác bỏ).

 

Bản chất nô lệ và hèn hạ của Nguyễn Hữu Luyện bộc lộ khi tâng bốc, đề cao vai tṛ của Tourison là một anh GI'S  có vợ Tàu, nói được ít tiếng Việt và ăn được cả mắm tôm. Tourison có một thời gian cùng làm việc với luật sư John Mattes, cùng biết về trường hợp BK bị bỏ rơi và có lưu giữ một bản danh sách các toán nên được gọi ra LÀM CHỨNG. Chỉ có thế không hơn, không kém.

 

Nguyễn Hữu Luyện đă đánh giá quá cao Tourison nhưng lại đánh giá quá thấp Ủy Ban T́nh Báo Thượng Viện Hoa Kỳ khi cho rằng :“ Ông Tourison đặt ra một tiền đề là CÁC NHÂN VIÊN DO MỸ XỬ DỤNG ĐĂ TRỞ VỀ TRƯỚC 1975 TH̀ ĐƯỢC TRẢ TIỀN ĐẦY ĐỦ, C̉N NHỮNG NHÂN VIÊN ĐƯỢC VỀ SAU 1975 TH̀ SAO? [ Secret War Secret Army, p. 274]. Chính tiền đề này là ṿng tḥng lọng cột chính phủ Mỹ vào việc bồi thường cho biệt kích nhảy bắc.Sic.

 

Ở đây độc giả chắc hẳn đă thấy rơ sự non kém của Nguyễn Hữu Luyện về phương pháp luận khi ông ta trách móc ông Phan Nhật Nam. Ông Nguyễn Hữu Luyện viết mà không hiểu ḿnh viết cái ǵ. Câu trích của Luyện chứng tỏ những người trong cuộc đều là CÁC NHÂN VIÊN DO MỸ XỬ DỤNG. Điều này cho thấy, ông Nguyễn Hữu Luyện đi học là để kiếm chút khoa bảng dối ǵa mà thôi. Mảnh bằng Bachelor của ông ta đưa vào thực tế chẳng khác ǵ mảnh giấy vệ sinh sau khi ném vào bồn cầu.

 

Thật ra ông Phan Nhật Nam thừa biết vụ kiện “Vietnamese Commandos vs US Government” LÀ VỤ KIỆN CỦA MỘT TẬP THỂ (CLASS ACTION). Sở dĩ phải có cuộc điều trần trước Quốc Hội v́ trong lịch sử của Hoa Kỳ từ thời lập quốc đến thời điểm đó chưa có một vụ nào như vậy nên Tư Pháp mới phải chuyển qua cơ quan LẬP PHÁP giải quyết. Đă có vụ kiện th́ phải có luật sư và nguyên cáo.

Tourison không là NGUYÊN CÁO, chẳng là BỊ CÁO, cũng không phải là luật sư đại diện của NGUYÊN CÁO. Thử hỏi Tourison lấy tư cách nào để đặt tiền đề hay kết luận?

Nguyễn Hữu Luyện chỉ là một gă BK hèn nhát, biển lận, kiến thức nông cạn, đă quay lưng lại với SỰ THẬT, không dám đứng lên Đ̉I HỎI CÔNG LƯ, ngồi chờ sung rụng, lấy tư cách ǵ để phê phán những người dám đứng dậy đấu tranh?

Nguyễn Hữu Luyện ngốc nghếch đến độ không thấy vụ “Vietnamese Commandos vs US Government” là vụ kiện của một tập thể Biệt Kích nên hiển nhiên NHỮNG NGƯỜI CÙNG ĐƯỢC LĂNH TIỀN BỒI THƯỜNG ĐỀU PHẢI LÀ ĐỒNG ĐỘI. (xem phóng ảnh bản tin về cuộc điều trần)

 

 

Đọc những lá thư thiếu cả những kiến thức sơ đẳng của ông Nguyễn Hữu Luyện, chúng tôi có cảm giác như ông ta đang mắc bệnh tâm thần.

Tuy nhiên những hành động vu khoát, bôi nhọ lịch sử của phe nhóm Nguyễn Hữu Luyện buộc chúng tôi phải dạy cho ông Nguyễn Hữu Luyện một bài học về ư tưởng cho rằng Dân Sự Chiến Đấu là (lính đánh thuê) và thế nào là Chính Nghĩa Quốc Gia.

 

Ông Nguyễn Hữu Luyện hết sức đần độn nên cho đến nay cũng không biết rằng thực tế của lịch sử đă chỉ rơ:

Cuộc chiến tranh Việt Nam là một cuộc chiến tranh ủy nhiệm, là cuộc đối đầu của các thế lực quốc tế đương thời. Nhăn quan và kiến thức hạn hẹp của một GĂ VƠ BIỀN như ông Nguyễn Hữu Luyện th́ cho rằng cứ không nhận ḿnh chiến đấu cho Hoa Kỳ là Chính Nghĩa đứng về phía những Người Việt Quốc Gia. Trong khi thực tế lịch sử cho thấy QLVNCH sống nhờ quân viện, khi viện trợ không c̣n VNCH sụp đổ nhanh chóng.

Việc cả hai tập đoàn cầm quyền phải chấp nhận cho các lực lượng ngoại quốc vào tham chiến thể hiện cả hai tập đoàn đều mất tự chủ hay nói đúng hơn đều là những tập đoàn thừa sai cho các thế lực quốc tế trong sự trở ḿnh để tiến hóa của lịch sử nhân loại, (điều này là t́nh trạng chung của các quốc gia nhược tiểu.)

 

Việt Nam ở vào THỜI ĐIỂM ĐÓ từ một vương triều lạc hậu, nô lệ giặc Pháp, nhờ vào sự đổi thay của thế giới sau khi đệ nhị thế chiến kết thúc, BỖNG CHỐC trở thành một quốc gia dân chủ non trẻ. Chịu ảnh hưởng tác động của những chủ thuyết mới, dân tộc Việt Nam bị phân hóa thành hai khối đi theo hai trào lưu tư tưởng đối nghịch để bắn giết lẫn nhau, gây ra hận thù tư tưởng sâu sắc chưa biết đến ngày nào mới chấm dứt.

Bởi cuộc chiến ở Việt Nam về bản chất vốn là một cuộc đối đầu giữa hai ư thức hệ : Tự Do và Cộng Sản. Cho nên trong cuộc chiến Việt Nam, quân dân VNCH không phải chỉ chiến đấu để bảo vệ Tổ Quốc mà c̣n để gỉai trừ tai họa Cộng Sản cho toàn thế giới và đây chính là luận điểm chứng minh việc cầm súng, nhận tiền viện trợ của ngoại bang chỉ là một cách vận dụng tài nguyên quốc tế để bảo vệ nền dân chủ non trẻ của đất nước.

V́ thế tất cả những người cầm súng chiến đấu trong bất kỳ lực lượng nào của Đồng Minh tham chiến thời kỳ Vietnam War cũng vẫn không đánh mất Chính Nghĩa.

 

Chính nghĩa quốc gia không nằm ở chỗ những người lính lănh tiền của ai, cầm vũ khí nhăn hiệu nào mà Chính Nghĩa của Người Việt Quốc Gia thể hiện qua việc đă chọn đúng con đường tiến bộ và phát triển của nhân loại để cương quyết chối bỏ và chống lại chủ thuyết Cộng Sản vô thần, phi nhân.

 

TNS John Mc Cain đă nói rất đúng trong chuyến đi thăm Hà Nội:“Trong cuộc chiến đă qua ở Việt Nam, bọn xấu đă thắng.”

 

 

Để tránh mất thời gian, chúng tôi viết lá thư dưới đây để sau đó giữ im lặng đợi cho đến ngày hẹn bay qua Cali tham dự buổi đối chất.

 

****

 

Kính gửi quư diễn đàn!

Kính gửi ông Nguyễn Hữu Luyện!

 

Qua lá thư hồi âm của ông, chúng tôi tin rằng những bậc thức gỉa đều hiểu rơ tâm trạng của ông ngày hôm nay ra sao?

Chúng tôi đă chiều ư ông gần như hoàn toàn. Khi ông Phan Nhật Nam lên tiếng, tôi cũng đă đồng ư nhưng nói rằng tôi chỉ muốn (đối chất) và thời lượng 30 phút quá ít. Ông Phan Nhật Nam phải ngưng lại để chờ ư kiến của ông Trúc Hồ.

Ông và phe đảng lợi dụng thời gian bế tắc (do chính ông gây ra) để vu chụp, chửi bới, lăng mạ tất cả những người không đồng ư với phe nhóm ông trên diễn đàn.

Chúng tôi đă buộc ḷng nhắc nhở ông hăy giữ tư cách không nên lạm dụng những lá thư qua lại để đả kích nhau.

Việc tôi đă nhận lời, đồng thời chuyển thư của ông Phan Nhật Nam thay mặt SBTN MỜI ÔNG và CHÚNG TÔI tham dự buổi Hội Thoại đă thêm một lần nữa chứng minh: chúng tôi rất quang minh chính đại trong lời nói cũng như việc làm.

Hơn ai hết, chúng tôi hiểu ông Phan Nhật Nam có thiện ư với ông và là bạn của cả hai bên.

Chúng tôi không hề sợ hăi sự thiên lệch nào nên đă lấy vé phi cơ, thuê xe và khách sạn .

Chúng tôi đă phải sắp xếp để đến Orange County ngày 3 tháng giêng 2007 và sẽ có mặt tại SBTN đúng hẹn 4 tháng giêng 2007 dù rằng những ngày thứ tư, thứ năm, chúng tôi không được phép rời toà báo hàng chục năm nay.

Thật ra chúng tôi không hài ḷng về việc Hội Thoại và đưa trước câu hỏi v́ như thế tạo điều kiện cho ông đọc câu trả lời cho qua chuyện. Nhưng chúng tôi ư thức rằng ḿnh không có quyền đ̣i hỏi đài SBTN thay đổi chủ trương của họ. SBTN là chủ đài, ông Phan Nhật Nam là host điều hợp chương tŕnh. Ông Phan Nhật Nam muốn ǵ, chúng tôi chấp nhận hết. Chúng tôi chẳng làm cái chuyện kèo nài tiền đề một cách chủ quan như ông.

Chúng tôi buồn v́ ông đă không thể hiện được vai tṛ của một “tân học gỉa”

Qua lá thư này, một lần nữa, chúng tôi biết và những bậc thức gỉa biết : Ông Nguyễn Hữu Luyện đă cố t́nh trốn tránh.

Dầu sao, chúng tôi cảm ơn ông đă giúp cho chúng tôi bằng chứng xác tín về hành động bôi nhọ lịch sử của ông và phe đảng. Chúng tôi đă không lầm, chúng tôi không có lỗi khi v́ tự vệ, bảo vệ sự thật mà phải nói lên NHỮNG SỰ THẬT KHÔNG NÊN NÓI RA.

Ông có đến Onrange County hay không, đối với chúng tôi điều này không c̣n quan trọng nữa.

Thủ tín và thể hiện sự tôn trọng với VHN - TV ngoài việc lên SBTN cùng ông Phan Nhật Nam, chúng tôi cũng mong mỏi VHN - TV thuận cho chúng tôi tŕnh bày đến tận cùng của SỰ THẬTvà có lời cảm ơn nơi đă tiên phong thực hiện đạo tắc truyền thông hai chiều trên truyền h́nh.

Đứng trên phạm trù triết học của SỰ VIỆC:

Ông Nguyễn Hữu Luyện là CHỦ THỂ của HÀNH VI PHẢN QUỐC, PHẢN ĐỒNG ĐỘI, PHẢN ĐÀN EM.

Chúng tôi, Kim Âu Hà văn Sơn chỉ là KHÁCH THỂ, đây cũng là vị trí của toàn bộ khán thính gỉa.

Sự nhận định và phê phán của chúng tôi nếu có NẶNG hay NHẸ cũng vẫn là NHẬN ĐỊNH KHÁCH QUAN.

Bản thân ông là CHỦ THỂ nằm vào thế phải BIỆN MINH, ông có tài giỏi đến đâu cũng vẫn chỉ là Ư KIẾN CHỦ QUAN của người đă PHẠM TỘI.

Ông trốn tránh là phải, chúng tôi không ngạc nhiên nhưng kể từ nay tất cả những tṛ đấu tố, vu chụp, bịa đặt, những tṛ “lộng gỉa thành chân”, những hành động bá đạo của phe nhóm ông không c̣n mảy may gía trị.

Vừa qua, chúng tôi đi xem phim “Déja Vu”, một cuốn phim gỉa tưởng trong đó bằng máy móc tân kỳ nhân vật chính đă trở lại quá khứ và muốn thay đổi nó.

Kết thúc cuốn phim là quá khứ đă thay đổi như ước nguyện của vai chính nhưng khách quan khán gỉa đều thấy SỰ THẬT vẫn là SỰ THẬT.

Thật ḷng lúc đó chúng tôi nghĩ tới ông (Nguyễn Hữu Luyện). Giới thiệu phim này với ông, mong ông đi xem để nh́n thấy sự vô vọng của nhân loại trong toan tính đổi thay những ǵ đă trở thành lịch sử.

 

Kính chúc ông an mạnh

Atlanta 11:08 ngày 4 tháng 12 năm 2006

Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

xem tiếp phần 4>>>>>>.

 

xem phần 1 >>>>>>>>>

 

xem tiếp phần 2>>>>>>

 

xem tiếp phần 3  >>>>>

 

 

 

 

 

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA ֎ Lam vs Ngo

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: