MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Chính Nghĩa ֎ Chính Nghĩa

֎Tinh Hoa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Constitution

֎ Đại Kỷ Nguyên ֎ Vietnamese Commandos 

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎07/2008 ֎08/2008 ֎09/2008 ֎10/2008

֎11/2008 ֎11/2008 ֎12/2008 ֎01/2009

֎02/2009 ֎03/2009 ֎04/2009 ֎05/2009

֎06/2009 ֎07/2009 ֎08/2009 ֎09/2009

֎10/2009 ֎11/2009 ֎12/2009 ֎01/2010

֎03/2010 ֎04/2010 ֎05/2010 ֎06/2010

֎07/2010 ֎08/2010 ֎09/2010 ֎10/2010

֎11/2010 ֎12/2010 ֎01/2011 ֎02/2011

֎03/2011 ֎04.2011 ֎05.2011 ֎06.2011

֎07/2011 ֎08/2011 ֎09/2011 ֎10/2011

֎11/2011 ֎12/2011 ֎05/2012 ֎06/2012

֎12/2012 ֎01/2013 ֎12/2013 ֎03/2014

֎09.2014 ֎10.2014 ֎12/2014 ֎03/2015

֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2016

֎02/2016 ֎03/2016 ֎07/2016 ֎08/2016

֎09/2016 ֎10/2016 ֎11/2016 ֎12/2016

֎01/2017 ֎02/2017 ֎03/2017 ֎04/2017

֎05/2017 ֎06/2017 ֎07/2017 ֎08/2017

֎09/2017 ֎10/2017 ֎11/2017 ֎12/2017

֎01/2018 ֎02/2018 ֎03/2018 ֎04/2018

֎05/2018 ֎06/2018 ֎07/2018 ֎08/2018

֎09/2018 ֎10/2018 ֎11/2018 ֎12/2018

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Served  In A Noble Cause

֎ Tṛ Bịp Cứu Trợ TPB: Cám Ơn Anh

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Việt Nam Đệ Nhất Cộng Ḥa Toàn Thư

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Những Ngày Ở Cạnh Tổng Thống NĐD

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Giờ Thứ 25

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVFOX NewsReutersAP NewsWhite HouseLearning Tác PhẩmLịch SửKim ÂuTinh HoaCongressHouseVấn ĐềNVR RadioĐà LạtDiễn ĐànBBC RadioVOA NewsRFA NewsRFISBSTác  GỉaYouTubeFederal RegisterUS Library

 

 

 

 

 

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNNvVTV

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFactvIDEAL

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvWSWS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge DailySign

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvVeteranvGateway

vOpen CulturevSyndicatevCapitalvCommodity vCreatevResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNGvDấuHiệuThờiĐại

vBảoTàngLSvNghiênCứuLS vNhân Quyền

vThời ĐạivVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn ĐôngvNgười ViệtvViệt BáovQuán Văn

vTCCSvViệt ThứcvViệt ListvViệt MỹvXây Dựng

vPhi DũngvHoa Vô ƯuvChúngTavEurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nhvTrái Chiều

vViệt LuậnvNam ÚcvDĐNgười DânvBuddhism

vTiền PhongvXă LuậnvVTVvHTVvTrí Thức

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm GươngvTinh Hoa

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền PhongvMTG

vEchovSài G̣nvLuật Khoa Văn Nghệ

vĐCSvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa SàmvCafeVN

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu TrữvSoHa

vST/HTVvvThống KêvĐiều NgựvVNMvB́nh Dân

Tâm Bút

 

Cảm Nghĩ Đầu Xuân 

 

 Kim Âu

 

 

 

 

Xuân chưa khuất dạng đă nghe thấy mấy tên Tôn Thất Sơn, Châu Hiền Quang và Nguyễn Phước Đáng trong Tổ Đặc Công Liên Mạng của Nguyễn thị Lưu tức Lê Minh Ngọc làm tṛ quậy phá trên mạng thấy ngu ngơ, ngờ nghệch làm sao. Bao năm nay qua việc mấy tên này xưng tụng với nhau nào là: “nhà giáo” dành cho Nguyễn Phước Đáng và “bác sĩ” dành cho tên Tôn Thất Sơn h́nh như cùng một “tŕnh độ” với “bác sĩ” và “nhà giáo” Xă Hội Chủ Nghĩa. “Ngang mức” đây có nghĩa là “dốt ngang”.

Thông thường th́ Bác sĩ, nhất là bác sĩ quân y Nhảy Dù của QLVNCH th́ Pháp văn, Anh văn đâu đến nỗi tồi do Y khoa Sài G̣n ngày xưa nặng về Pháp ngữ ,v́ thế cái tŕnh độ “b́nh dân học vụ” của Tôn Thất Sơn thuộc loại “bác sĩ” nào, tôi nghĩ cả diễn đàn này rất khó đánh gía (không lẽ Y Khoa Huế).

Phàm đă là nhà giáo th́ cho dù là “giáo làng – giáo viên tiểu học trường làng” của VNCH cũng phải học qua Sư Phạm Vĩnh Long hay Sư Phạm Quy Nhơn (như Trịnh Công Sơn-tên nhạc sĩ ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản- giáo viên trường làng Bảo Lộc.) nhưng ngu như Nguyễn Phước Đáng th́ có lẽ thuộc loại học trong “bưng biền, mật khu”. Như vậy từ nay phải gọi chính xác Nguyễn Phước Đáng là “giáo gian”.

Chúng tôi chưa gặp gỡ mấy tên này bao giờ nên khi bảo chúng ngu dốt chắc có người lại cho rằng chúng tôi nói không bằng cớ nhưng quư vị căn cứ vào những ǵ mấy tên này viết trong email gởi lên diễn đàn mà suy ra th́ cả Tổ Nằm Vùng Liên Mạng đều là một lũ hết sức dốt nát về chữ nghĩa Việt Nam cũng như ngoại ngữ (Anh, Pháp văn). Mặc dù chúng được gài sang ở xứ người đă quá lâu.

Tôn Thất Sơn, Nguyễn Phước Đáng và băng đảng Việt Tân, đặc công liên mạng dốt là chuyện số phận đă an định. Trời sanh ra bộ óc của chúng theo công thức ”90% là phân dơi, phân chuột, phân người, 9% là bă đậu, 1% là óc tinh tinh” như thế làm sao mà thay đổi được. V́ thế chúng có hay trơ trẽn nói những chuyện bịa đặt để thiên hạ khinh bỉ cái tâm bất lương đê mạt của chúng mà không thấy ngượng mồm, nhục mặt th́ quư vị nên hiểu chúng như loại ngựa kéo bị bịt mắt, roi đét vào mông là bước tới, là loại chó má nghe tiếng xuỵt là sủa nhặng xị để lập công, nếu không muốn nói là thứ robot con rối hễ lắp pin, bật công tắc là chúng ngọ nguậy.

 

Bao nhiêu năm nay, nhóm của chúng (Nguyễn Phước Đáng, Tôn Thất Sơn, Nguyễn Thị Lưu, Đỗ Thuấn, Phạm Long Châu Hiền Quang, Phạm Quang Tŕnh, Trần Hữu Phái  v..v.) quậy phá khắp các diễn đàn. Chúng mạo nhận là hội viên Văn Bút VNHN nhưng chưa ai thấy những tên này sáng tác nổi một bài viết nào độ chừng hơn ngh́n chữ. Tŕnh độ như tên Nguyễn Phước Đáng thậm chí một bài thơ, một chuyện ngắn, một bài nghiên cứu, tham luận cũng không có, nói ǵ đến tác phẩm, vậy mà thường NỔ là Viện sĩ Viện Việt Học Hải Ngoại, mạo nhận là thành viên Văn Bút, thật đáng xấu hổ cho bọn người háo danh, bất tài, vô tướng.

 

Chủ Tịch Nguyễn Đăng Tuấn đă xác định Trung Tâm VBVNHN không có hội viên nào tên Nguyễn Phước Đáng. Đă thế chúng c̣n đặt ra những cái tên nào là đoàn kết chống cộng, người tử tế, đấu tranh dân chủ v.v để chuyên tâm ca tụng bọn Việt Công hết thời Bùi Tín, Trần Độ, Dương Thu Hương, Hoàng Minh Chính và đám Dân Chủ Cuội, Nhân Quyền Dởm do Việt Tân, Việt Công dàn dựng lên để móc túi và phá nát hải ngoại.

 

Hô hào chống cộng mà “đội giặc làm cha, thờ giặc làm thầy”, chuyên nghề bịa đặt chụp mũ những Người Quốc Gia Chân Chính th́ chúng chống cộng hay chống quốc gia?

 

Sở dĩ những người quốc gia không muốn trả lời những ngôn ngữ buông tuồng hạ lưu câu chẳng thành cú của chúng v́ không đáng mất th́ giờ. Hầu hết người quốc gia chân chính đều quen mặt biết tên nhau từ trước 1975 nên khi bọn đặc công bịa đặt chụp mũ là chúng đă tự “lạy ông tôi ở bụi này”.

Trường hợp ông Nhung Râu trọn đời là một sĩ quan LLĐB, xuất thân khóa 11 Thủ Đức mà chúng bảo là VC chắc chắn cả cộng đồng Virginia, Maryland, DC đều phải bịt mũi mà cười. Anh em chiến hữu trong LLDB và Nhảy Dù cũng hết ư kiến. Sở dĩ anh em chiến hữu không muốn lên tiếng là để lũ đặc công liên mạng nhâu nhâu lộ diện ra bằng hết cho diễn đàn phân biệt chính tà.

Ông Nhung Râu là ai?Vợ chồng ông Bùi Dương Liêm/Nguyễn Thị Bé Bảy, Hai Chủ Tịch CĐNVQGHK Nguyễn văn Tần, Nguyễn văn Tánh vv..vv quá rơ. Khối Người Việt Quốc Gia Chân Chính ngoài mối quan hệ chiến hữu c̣n là bằng hữu tâm giao, quen biết từ thuở mới vào đời, liên quan chồng chéo hàng bao nhiêu người bạn cũ cùng thời trong quá khứ xa xưa.

Đặc tính của người quốc gia là tôn trọng tinh thần dân chủ và sự khác biệt giữa các khuynh hướng chính trị nên tạo thành nhiều khối khác nhau nhưng tựu chung đều liên minh chặt chẽ trong việc duy tŕ Lằn Ranh Quốc Cộng. V́ thế bọn nằm vùng, đặc công liên mạng càng hí hửng quậy phá chừng nào th́ chân tướng của chúng tự phơi bày ra chừng đấy. Người quốc gia chân chính chỉ góp mặt vài lời, mọi người đều biết người đó là ai.

 

Ngược lại bọn đặc công liên mạng của Việt Công, muôn đời chúng phải dấu biến tông tích, ḷi ra được vài cái tên th́ toàn thuộc loại vô danh tiểu tốt, núp dưới chiêu bài chống cống cộng để chống người quốc gia, núp dưới chiêu bài Văn Bút để phá hoại Văn Bút. Nhân danh tự do ngôn luận để “ngôn láo, luận bừa” làm ô nhiễm các diễn đàn.

Nh́n lại cả quá khứ của bọn này chỉ là loại tay sai, “đỉa bám chân trâu”, chúng hết pḥ đám Việt Tân này lại sang pḥ đám Việt Cộng khác. Khốn nạn cho chúng hễ chúng pḥ loại Việt gian nào th́ chỉ một thời gian ngắn bọn “tinh tinh, khỉ đột” đấy lại ḷi đuôi.

Một thời chúng kéo nhau theo pḥ Ngô thị Hiền, Nguyễn Hữu Lễ, sau đó lại xoay qua Nguyễn Bửu Thoại, Nguyễn Hữu Luyện. Khi đám Ngô thị Hiền, Nguyễn Hữu Luyện hết thời, chúng lại xoay sang bưng bợ Thiện Lé, Bùi Tín, Hoàng Minh Chính, Lư Tống. Nh́n vào những tṛ quấy rối của bọn này, mọi người đều thấy chúng chỉ là loại chó sủa theo lệnh chủ.

Đời thuở có ai tự nhận là người tử tế mà đi giao du với bọn ma quỷ, âm binh, đặc công liên mạng; và cha sinh, mẹ đẻ ra làm “người” có ai lại tự nguyện xin được làm Chó như Tôn Thất Sơn th́ thật chúng tôi cũng hết ư kiến. Hô hào chống cộng như tên Phạm văn Long mà ṃ về Việt Nam cưới vợ trẻ rước qua Mỹ, để rồi ngày nay phải mang bệnh “thần kinh thương nhớ”:

“T́m em như thể t́m chim.

Hồn Lôi bay mất, anh ch́m xuồng luôn”…

 

Với một đám âm binh, bát nháo, vô tích sự như vậy, có đáng ǵ để phải quan tâm đến chúng.

 

 

Chúng tôi chỉ thực sự biết đến đám ma đầu này khi vụ “Nguyễn Hữu Luyện vs Kim Âu” năm 2006 nổ ra quá lớn. Lúc đó Luyện đang đứng đầu vụ WJC, đang chuẩn bị Cao Học (Master) ở UMass Boston, nên được sự ủng hộ của một đám theo đóm ăn tàn và đảng Việt Tân.

Nguyễn Hữu Luyện lúc đó được Ngô Thị Hiền cho dùng đài THVNHN ở Washington DC để tấn công ông Kim Âu theo tṛ tuyên truyền trắng một chiều, rất hèn hạ, thêm vào đó Tú Gàn và báo Sài G̣n Nhỏ cũng trắng trợn xuyên tạc sự thật khi tưởng tượng ra những chuyện nhảm nhí như Biệt Kích Gỉa, Biệt KíchThật “Đại Tá Lambertson” dự buổi điều trần giúp Biệt Kích..v.v (a). Những bài viết bịa đặt như vậy nay trở thành những vết chàm trên mặt Tú Gàn, đồng thời cho thấy sự bỉ ổi, vô trách nhiệm, vô liêm sỉ của những tay bồi bút và hạ thấp gía trị truyền thông, báo chí hải ngoại.

 

Trong trận bút chiến này, chúng tôi được thân hữu cho biết Hoàng Ngọc Liên -cựu trung tá nhảy dù- một người cầm bút nhân cách hết sức tồi tàn - từ khi sang Hoa Kỳ làm cho báo Văn Nghệ Tiền Phong suốt ngày hắn chỉ viết thư xin tiền, bất kể người quen hay lạ. Sau khi VNTP cho nghỉ hắn ṃ vê North Carolina sống bám gấu quần một me Mỹ (nay đă về ở Sacramento).

Hắn tự xưng là một sĩ quan già dấu tên để chiêu dụ kích động ḷng ghen tỵ của mấy tên biệt kích vô học viết chuyện bịa đặt về Kim Âu Hà văn Sơn theo ư Nguyễn Hữu Luyện đem giao cho nặc nô Nguyễn thị Lưu, Tôn Thất Sơn, băng đảng Việt Tân và đặc công  phóng lên liên mạng.

Hoàng Ngọc Liên, Nguyễn Hữu Luyện tưởng rằng chúng tôi không  biết hành vi đê tiện của họ v́ ngoài mặt lúc nào họ cũng đóng vai đạo mạo, lịch sự, hoà nhă. Nhưng theo ḍng bút chiến, chúng tôi không ngờ Nguyễn Hữu Luyện trở thành một kẻ đánh mất tư cách, khi dở tṛ bá đạo, huy động toàn bộ những người ủng hộ hắn bịa điều, đặt chuyện, dở tṛ đấu tố chúng tôi; trong khi Kim Âu Hà văn Sơn chính là người đă đưa y (Luyện) từ trong bóng tối ra ánh sáng. Tôi tin chắc nếu một người nào đă đọc qua những cái gọi là “bài viết” của nhóm Nguyễn Hữu Luyện như Ánh, Tinh, Ngung, Khánh v.v đều thấy đó là  thứ ngôn ngữ hạ tiện, thô bỉ, trơ tráo của những tên hạ đẳng, thuộc thành phần trộm cắp, đầu đường xó chợ, vô giáo dục của xă hội miền Nam.

Nhóm người này nhân cách tệ mạt, thể hiện qua việc bội tín, ăn quỵt cả tiền luật sư dù đă thỏa thuận theo hợp đồng kư kết trước khi tiến hành vụ kiện “Vietnamese Commandos vs U.S. Government”.

Khổng tử đă nói:“Nhân vô tín bất lập” (Người không giữ tín không đứng được ở đời), chữ Tín là một trong “ngũ thường” (căn bản của đạo đức phương Đông không bao giờ lỗi thời nếu thay ư nghĩa của những chữ quân, sư, phụ..v..v.. theo thời đại), mọi giao tiếp của xă hội nhân loại cốt lấy chữ Tín làm chủ. Bội tín là hành vi tồi bại mà những người lương thiện đều chê trách, khinh bỉ là phường vô lại mạt hạng nhưng mấy tên này lại trơ tráo cho đó là khôn ngoan. Điều đó cho thấy bọn này tồi tệ đến mức không thấy hành vi của chúng đă tự bộc lộ bản chất của thành phần bất hảo, thiếu giáo dục.

Thời gian đó tuy “tứ bề thọ địch”, chúng tôi vẫn chẳng chút nao núng, ngược lại c̣n xem đó là dịp để nhắc lại một sử kiện. Vào thời đoạn đó, ông Nguyễn Phương Hùng đă làm một buổi “truyền thông hai chiều” rất hay là vụ trực tiếp phỏng vấn chúng tôi- Kim Âu- trên đài VHN.

Cuối buổi nói chuyện, chúng tôi Kim Âu công khai thách thức Nguyễn  Hữu Luyện đối chất trên truyền h́nh. Việc này đẩy Nguyễn Hữu Luyện vào thế bí. V́ đây là cơ hội để hai bên tŕnh bày cho công luận nhận rơ đâu là sự thật, phân biệt phải trái, chính tà. Ai đúng, ai bịa đặt? thay v́ chỉ nói một chiều theo cảm tính.

Sau nhiều ngày lời qua tiếng lại, người theo dơi chuyện xung đột nhận thấy Nguyễn Hữu Luyện cố ư gây khó dễ để tránh né và cuối cùng Nguyễn Hữu Luyện đă không dám gặp trực diện Hà văn Sơn đối chất trên truyền h́nh. Qua thái độ hèn hạ lẩn trốn, không dám đối diện với Kim Âu công luận đều biết tất cả những ǵ Nguyễn Hữu Luyện với đám em út thảo khấu vô học và băng đảng âm binh, đặc công liên mạng viết về Kim Âu Hà văn Sơn đều là chuyện bịa đặt, vô căn cứ.

Hậu qủa của cuộc thách thức đối đầu khiến Nguyễn Hữu Luyện mất hết uy tín và không c̣n sự ủng hộ, ch́m nghỉm đúng như Kim Âu nói “trả lại ông ta vào bóng tối..”

 

 

Người nào đă vào www.chinhnghia.com xem bài vở và một số đoạn phim ảnh từ buổi khởi đầu đấu tranh của những người Biệt Kích (bị bỏ rơi lại Bắc Việt, năm 1973) ở Hoa Kỳ đều thấy rơ: Những thắng lợi, niềm vinh quang có ư nghĩa lịch sử, những đồng tiền bồi thường kia không phải từ trên trời rơi xuống mà kết qủa của cuộc đấu tranh gay gắt, là sự cả thắng, làm sáng tỏ Chính Nghĩa, Công Lư trong một cuộc đấu không cân sức.

 

Bởi khi ngược gịng thời gian: Năm 1988, Cựu Biệt Kích Vũ Đức Gương đă khởi kiện đ̣i bồi thường lần đầu tiên nhưng hoàn toàn thất bại, con đường đấu tranh đă bị chặn đứng.

 

Vụ thứ hai  “Vietnamese Commandos vs US Government” khởi kiện năm 1995 đă trải qua khó khăn tưởng đă “dismiss”.

Nhờ người trong cuộc không “đánh trống bỏ dùi” mà biết vận động, quảng bá qua truyền thông, báo chí, truyền h́nh nên vụ kiện đă khơi dậy cảm hứng của  công luận Hoa Kỳ, đưa vụ “Lost Army Commandos” lên đỉnh điểm cho thấy nếu không có người trong cuộc đủ tài trí, thông minh, can đảm, dám hành động, biết đối đáp th́ không thể dẫn tới chiến thắng.

 

Chuyện sơ  đẳng  nhất một người b́nh thường nào cũng hiểu:  trong một vụ kiện; điều kiện bắt buộc để thành lập một phiên ṭa phải có bên “nguyên đơn: (plaintiff)”, và bên “bị đơn: (defendant)” trong khi tầm vóc của vụ “Vietnamese Commandos vs US Government” là một vụ kiện quan trọng mang tính chất lịch sử, ảnh hưởng đến thể diện Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ và danh dự của những lực lượng Việt Nam với  Đồng Minh đă chiến đấu cho Tự Do.

Vậy th́ bên nguyên đơn Vietnamese Commandos có AI , NGƯỜI NÀO đă ĐẠI DIỆN cho phía “plaintiff” để cùng luật sư ra trước các phiên ṭa của Federal Super Claim Court?

Căn cứ vào các dữ kiện, tài  liệu, độc gỉa đă thấy rơ câu trả lời: Nhân vật đó chính là Hà văn Sơn.

 

Trước đây, người ta tưởng rằng vụ “Vietnamese Commandos vs US Government” đă bị “dismiss” rồi được Quốc Hội tái cứu xét nhưng măi đến thời gian gần đây qua tài liệu chúng tôi (Hà văn Sơn) tiết lộ khi lên tiếng bênh vực nữ dân biểu Loretta Sanchez, người ta mới biết toà khiếu tố tối cao vẫn  “treo” vụ kiện (pending) và chuyển hồ sơ sang cho Quốc Hội thẩm định, làm ra luật mới để giải quyết thỏa đáng trước công luận.

Và Uỷ Ban T́nh Báo Thượng Viện Hoa Kỳ đă tổ chức cuộc điều trần ngày 19-6-1996, không ngoài mục đích t́m ra bằng chứng cụ thể để xác định nhóm Vietnamese Commandos có thuộc về chính phủ Hoa Kỳ huấn luyện, điều động trong công tác hay không.

Luật sư John Mattes đă trả lời phỏng vấn trong ngày điều trần 19-6-1996:

"Mattes said he is confident the U.S. Congress will approve the reparations program. If that happens, the suit with the U.S. Claims Court would be withdrawn. Otherwise, he will pursue the lawsuit, which he claims now has an excellent chance of being decided in his favor, following the Senate action and the release of recent declassified documents.

Mattes cho biết ông tin tưởng Quốc hội Mỹ sẽ thông qua chương tŕnh bồi thường. Nếu điều đó xảy ra.Vụ kiện trước U.S. Claims Court sẽ được rút lại. Nếu không, ông sẽ theo đuổi vụ kiện, mà ông tuyên bố bây giờ có một cơ hội tuyệt vời được quyết định trong lợi thế của ḿnh, theo những hành động Thượng viện và việc công khai những tài liệu mới giải mật."

Ở đây một lần nữa độc gỉa lại thấy một buổi điều trần đ̣i hỏi tất phải có “bên nguyên, bên bị”, có nhân chứng để tŕnh bày sự việc, công nhận, phản bác..v..v.. để Quốc Hội cứu xét.  Nếu không có người đứng ra trả lời, tŕnh bày vấn đề một cách cụ thể th́ đương nhiên không có buổi điều trần,  nói ǵ tới thành công hay thất bại.

Vậy th́ trong sự kiện lịch sử: “Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ... Wednesday, June 19, 1996, người đại diện phía Biệt Kích đó là ai?

Câu trả lời: Hà văn Sơn Former South Vietnamese Commando (tức Kim Âu).

Hà văn Sơn là ai, làm ǵ, tất cả đă bạch hóa qua hồ sơ và được cựu tướng Jonh K. Singlaub xác nhận trước Uỷ Ban T́nh Báo Thượng Viện Hoa Kỳ. Trong buổi điều trần, trước US Senator Intelligence Select Committee,  tướngJ.K Singlaub đă phủ nhận trách nhiệm của phía Hoa Kỳ với toàn bộ nhóm Oplan 34A nhưng ngược lại ông rất trung thực và có thành ư khi xác nhận ông Hà văn Sơn thuộc Oplan35 chính do ông ta tuyển mộ, đào tạo và trả lương.

Căn cứ vào những bằng chứng cụ thể từ Hà văn Sơn, Uỷ Ban T́nh Báo Thượng Viện Hoa Kỳ đă kết luận và hướng dẫn toàn thể Quốc Hội thông qua Đạo Luật Vietnamese Commandos.

Đó là lần đầu tiên sau khi Chiến Tranh Việt Nam chấm dứt 1975, Quốc Hội Hoa Kỳ công nhận và vinh danh các lực lượng quân sự của QLVNCHvà Đồng Minh tham chiến trong thời kỳ Vietnam Conflict.

Người lính Hà văn Sơn đă làm nên chuyện. Vấn đề đáng nói là Hà văn Sơn đă làm lịch sử đúng như viễn kiến trong bài diễn văn đă đọc vào ngày 29-10- 1995 với nhan đề “Viết Lại Lịch Sử”.

Thực tế lịch sử sau 30-4-1975 cho thấy chính thể miền Nam bị xóa sổ, Việt Nam Cộng Ḥa đă thua trận và tệ hại hơn nữa, lại mất dạng luôn không c̣n tiếng nói. Cả một triều đ́nh cũ đă dâng đất nước cho giặc cộng..và nhanh chóng biến mất khỏi tầm lịch sử chính thống.

Nhưng người lính Việt Nam dơng dạc lên tiếng trước Quốc Hội Hoa Kỳ đă làm sáng tỏ được ư nghĩa lịch sử của cuộc đấu tranh, thể hiện được bản lĩnh khiến giới truyển thông, báo chí quốc tế chứng kiến phải ngưỡng mộ, thán phục khi trích dẫn câu nói: “In former time, we fight for freedom and defeat the communists. Right now we have to fight for our honor. The problem is not the money. No money (can) pay for my life. But I think my honor and my friends honor must be recognition, get recognition.”Ngày xưa, chúng tôi chiến đấu cho tự do và đánh bại những người cộng sản. Bây giờ chúng tôi phải chiến đấu v́ danh dự của chúng tôi. Vấn đề không phải tiền bạc. Không có đồng tiền nào có thể trả cho cuộc sống của tôi. Nhưng tôi nghĩ rằng danh dự của tôi bạn bè của tôi phải được công nhận.”

Chủ tịch Uỷ Ban T́nh Báo Thượng Viện Chairman Arlen Specter chủ tŕ buổi điều trần cũng phải lên tiếng tán thưởng: …Mr. Son, I think your last statement about honor is a very, very important one, and I commend you for making it. Tôi nghĩ rằng câu cuối cùng của bạn về danh dự rất, rất quan trọng, và tôi ngợi khen bạn về lời nói đó.

 

Trong cuộc điều trần này, chúng tôi đă vận động và đạt được thắng lợi cả “Điểm” và “Diện”.

“Điểm” là vụ kiện Vietnamese Commandos. “Diện” là sự lăng nhục mà QLVNCH, Người Việt Quốc Gia phải hứng chịu trước và sau thời kỳ chiến tranh Vietnam. Gần đây tên tổng thống mù tịt về lịch sử George Bush c̣n nói bậy (1)

 

Đọc tài liệu lịch sử về vụ điều trần do tốc kư viên của quốc hội chép lại, nhân chứng Sedgwick Tourison có nhắc tới cái tên Lê Ngung là người khẩn cầu Tourison viết sách về biệt kích đang ngồi gần ông ta. Nhưng Lê Ngung câm như thóc, chỉ  biết “ngậm miệng ăn quỵt”. 

Nhưng hơn mười năm sau, đồng tiền ăn quỵt tiêu hết, rồi nhảy ra nhận ḿnh là đại diện để người đời chê cười là loại ngu dốt.

 

Trong sự kiện “Vietnamese Commandos vs US Government” cái tên Hà văn Sơn bao trùm lên tất cả mọi hoạt động. Thực tế cho thấy:

 

1-Hà văn Sơn công khai tư tưởng “Viết Lại Lịch Sử” đứng mũi chịu sào, đi hết các cấp ṭa án.

2-Chỉ có một ḿnh Hà văn Sơn đi với luật sư để ra ṭa và  “lobby” ở Quốc Hội,

3-Hà văn Sơn tự tŕnh bày và thông dịch cho đồng đội khi báo chí truyền  h́nh phỏng vấn.

4-Chỉ có một ḿnh Hà văn Sơn là người điều trần trước Uỷ Ban T́nh Báo Thượng Viện.

5-Hồ sơ của Hà văn Sơn  Bằng chứng duy nhất, để đi tới kết thúc thắng lợi?

6- “Statement” của Hà văn Sơn lưu lại trong văn bản lịch sử.

7-Đặc biệt một ḿnh Hà văn Sơn đứng ra tổ chức cuộc hội quân từ 10,11,12 /11/1999

8-Người dẫn đầu đoàn Biệt Kích đi lănh President Unit Citation: Hà văn Sơn

9-Hà văn Sơn tự gánh chịu mọi phí tổn trong cuộc đấu tranh, không nhận của ai một cent.

 

Nguyễn Hữu Luyện và vài tên lâu la không làm được ǵ, ngoài việc ra sức bóp méo  sự thật, xuyên tạc lịch sử,  tự hạ nhục bằng những hành động vô vọng. Trong tất cả các tài liệu chính thức, chúng tôi không t́m đâu ra một gịng chữ nào viết về chúng tôi có thể dịch thành chữ Biệt Kích, hay Dân Sự Chiến Đấu.. (Former South Vietnamese commandos…. U.S. Senate approves reparations for Vietnamese espionage. ..He was a member of an elite unit, called spy commandos, trained by the CIA to conduct intelligence and sabotage missions deep into North Vietnam-Laos border) 

 

Năm 1999 tiến sĩ Richard H.Shultz, Jr đă xuất bản cuốn sách “The Secret War Against Hanoi” đưa ra ánh sáng toàn bộ cơ cấu, tổ chức, nhân sự, kế hoạch của cuộc chiến bí mật chống Hà Nội. Tài liệu lịch sử này cho thấy Oplan 34A hay Oplan 35 đều là  những chương tŕnh  thuộc công tác “impossible mission” trong cuộc chiến bí mật chống Hà Nội.

 

Oplan 35 được MACVSOG đánh gía cao hơn Oplan 34A. Nguyễn Hữu Luyện tự phơi bày sự  ngu dốt và vô liêm sỉ của Luyện và đồng bọn khi nói liều Hà văn Sơn là CIDG trong khi chính hắn cũng tự nhận là CIDG.

 

Vô liêm sỉ là v́ bản thân Luyện lúc đó chỉ là một sĩ quan cấp thấp chẳng chút mảy may hiểu biết về cơ cấu, tổ chức, kinh nghiệm công tác, y và  đồng bọn làm ra vẻ xem thường CIDG nhưng không biết toàn bộ những nhân viên phục vụ “Chiến Tranh Ngoại Lệ” đều thuộc về CIDG, lănh tiền của chương tŕnh CIDG.

 

Nguyễn Hữu Luyện c̣n ngu dốt không phân biệt được nhân sự thuộc các Oplan đều thuộc dạng nhân viên công tác đặc biệt của MACV-SOG.

 

Khi chúng tôi đưa những tấm ảnh của Luyện chụp chung với Kim Âu, tấm th́ ở Boston ngày khởi kiện WJC, tấm th́ chụp lúc Luyện xuống Atlanta xin lỗi Hà văn Sơn trong website www.chinhnghia.com, người đọc thấy rơ thái độ vô ơn, tệ bạc, tráo trở của tên lưu manh thời đại. Luyện đă đứng trụ, đạo diễn những màn bịa đặt đấu tố Hà văn Sơn nhưng v́ quá hạ cấp nên không có tác dụng, khi bị thách thức đối chất. Nguyễn Hữu Luyện và lũ ngợm này trốn biệt.

 

Qua tổng hợp các câu chuyện, h́nh ảnh của Hà văn Sơn trong tù và hoạt động khi ra khỏi nhà tù hiện lên rất rơ:

 

1-Năm 1973, khi Hiệp định Paris được kư kết Hà văn Sơn đă về đến trại Ba Sao, Nam Hà nhưng Kim Âu đă bị loại ra khỏi danh sách trao trả đưa đi biệt giam theo như cụ Nguyễn văn Đăi, Đại Biểu Chính Phủ Vùng I, tức nhà văn Hoàng Liên quen biết Hà văn Sơn từ Đà Lạt kể lại trong hồi kư “Ánh Sáng và Bóng Tối”….

 

2-Ngày 19-5-1973 từ nơi biệt giam ở trại Ba Sao, Nam Hà, Hà văn Sơn bị đưa thẳng lên trại Cổng Trời, Quyết Tiến, Hà Giang tại đây Kim Âu lập tức bị đưa vào nhà cùm. Mấy tháng sau, nhóm biệt kích đầu tiên từ Phố Lu bị đưa lên trại này hết sức bất ngờ khi được những tù nhân ở trại cho biết Hà văn Sơn đă nằm trong cùm hàng mấy tháng.

 Hơn hai năm sau, Cộng Sản chiếm miền Nam và tổ chức “hiệp thương thống nhất”, Hà văn Sơn mới được chúng “đại xá” ra khỏi nhà cùm.

 

3 Trong ngục tù Cộng Sản đói rét làm cho con người biến chất, thậm chí có kẻ tự nhận thà làm con chó sống chứ không nhận làm sư tử để phải chết. Nhiều kẻ ngày nay to tiếng nhưng trong tù chỉ vài ngày cùm kẹp đă van lạy trối chết xin hàng, xin tha. Riêng Hà văn Sơn ngay tại trại tử h́nh Cổng Trời chịu hơn hai năm cùm kẹp vẫn không hề chịu khuất phục.

Nếu Việt Nam Cộng Ḥa không sụp đổ ngày 30-4-1975, nếu không xảy ra Chiến Tranh Biên Giới giữa Việt Cộng với Trung Cộng chắc chắn Hà văn Sơn đă nằm lại ở nghĩa địa đồi Bà Then, Trại Cổng Trời, Quyết Tiến, Hà Giang.…

Người đă không sợ cùm kẹp đói rét, không hèn nhát chẳng có lư do ǵ để họ biến chất.

 

4- Khi ra khỏi nhà tù về với gia đ́nh, một điều hầu như tất cả những người tù đều biết là bọn cộng sản tiếp tục dùng lệnh quản chế như ngón đ̣n thâm hiểm để d́m chết người tù tại địa phương nhưng Hà văn Sơn tự ḿnh xé lệnh quản chế để tiếp tục bôn ba hoạt động và lănh thêm mấy lần tù tội.

 

5- Năm 1994, tấp tểnh đến Hoa Kỳ, Hà văn Sơn đă không lo vun đắp cho gia đ́nh mà can đảm đứng lên, hy sinh thời gian, tiền bạc, đấu tranh trong vụ Vietnamese Commandos vs US Government” nói lên ư nghĩa sự việc, tiên liệu kết quả thắng lợi của công việc ḿnh đang làm.

 

"Khôn ngoan đến cửa quan mới biết". Con tạo trớ trêu sắp xếp cho Hà văn Sơn với Nguyễn Hữu Luyện những công việc khá giống nhau khi mỗi người đứng đầu một vụ  môt vụ kiện lớn. Tài ba trí tuệ con người thể hiện qua thành qủa công việc.

Đối chiếu vụ “Vietnamese Commandos vs U.S. Government” với thành công vẻ vang và "Vụ kiện WJC" ch́m xuồng đau đớn. Người có nhận xét sẽ thấy hai vụ kiện này có một điểm tương đồng là thuộc dạng “class action”.

 

-Vụ WJC, có 12 nguyên đơn cùng đứng tên nhưng hầu như mọi người chỉ biết có Nguyễn Hữu Luyện là đại diện nhăm nhăm huy động tài lực cộng đồng nên vụ này khá ồn ào nhưng cuối cùng thất bại thảm hại -

 

-Vụ “Vietnamese Commandos vs U.S. Government” có 281 nguyên đơn nhưng thực tế cho thấy chỉ có Hà văn Sơn đại diện nhưng mọi hoạt động nhắm vào công luận Hoa Kỳ và "lobby" tại Quốc Hội Hoa Kỳ,  dẫn tới  kết quả thắng lợi vẻ vang.  

 

Trước những bằng chứng hiển nhiên, Nguyễn Hữu Luyện trong vai tṛ đội trưởng đội cải cách đấu tố buộc phải nhận chịu thất bại. Bọn đầu sai âm binh, đặc công liên mạng, văn dốt vũ dát như Nguyễn Phước Đáng, Tôn Thất Sơn, Nguyễn Thị Lưu, Hoàng Ngọc Liên, Trần Hữu Phái. Trần Tù chỉ  là một đám mù ḷa, câm điếc, ú ớ không nói được tiếng người đâu đáng để chúng tôi phải tốn th́ giờ.

 

Tuy nhiên bản chất của bọn đầu sai không chịu nằm yên th́nh thỏang chúng vẫn tru tréo, láo lếu để đời không quên chúng; giống như chuyện hàng năm vẫn c̣n những kẻ tự lừa dối ḿnh để đi t́m kiếm sự vinh danh QLVNCH một cách bất xứng ở một vài tổ chức vô vụ lợi. Trong khi thực tế cho thấy quan điểm sai lầm của Hoa Kỳ về những giá trị lịch sử thời kỳ Vietnam War đă thay đổi một cách chính danh tại quốc hội Hoa Kỳ qua những văn bản lịch sử dưới đây:  

 

SEC. 535. SENSE OF CONGRESS REGARDING THE HEROISM, SACRIFICE, AND SERVICE OF THE MILITARY FORCES OF SOUTH VIETNAM AND OTHER NATIONS IN CONNECTION WITH THE UNITED STATES ARMED FORCES DURING THE VIETNAM CONFLICT.

 

(a) FINDINGS- Congress finds the following:

(1) South Vietnam, Australia, South Korea, Thailand, New Zealand, and the Philippines contributed military forces, together with the United States, during military operations conducted in Southeast Asia during the Vietnam conflict.

(2) The contributions of the combat forces from these nations continued through long years of armed conflict.

(3) As a result, in addition to the United States casualties exceeding 210,000, this willingness to participate in the Vietnam conflict resulted in the death, and wounding of more than 1,000,000 military personnel from South Vietnam and 16,000 from other allied nations.

(4) The service of the Vietnamese and other allied nations was repeatedly marked by exceptional heroism and sacrifice, with particularly noteworthy contributions being made by the Vietnamese Airborne, Commando, Infantry and Ranger units, the Republic of Korea Marines, the Capital and White Horse divisions, the Royal Thai Army Black Panther Division, the Royal Australian Regiment, the New Zealand ÀV' force, and the 1st Philippine Civic Action Group.

(b) SENSE OF CONGRESS- Congress recognizes and honors the members and former members of the military forces of South Vietnam, the Republic of Korea, Thailand, Australia, New Zealand, and the Philippines for their heroism, sacrifice and service in connection with United States Armed Forces during the Vietnam conflict. 

 

SEC. 536. SENSE OF CONGRESS REGARDING THE HEROISM, SACRIFICE, AND SERVICE OF FORMER SOUTH VIETNAMESE COMMANDOS IN CONNECTION WITH UNITED STATES ARMED FORCES DURING THE VIETNAM CONFLICT.

 

(a) FINDINGS- Congress finds the following:

(1) South Vietnamese commandos were recruited by the United States as part of OPLAN 34A or its predecessor or OPLAN 35 from 1961 to 1970.

(2) The commandos conducted covert operations in North Vietnam during the Vietnam conflict.

(3) Many of the commandos were captured and imprisoned by North Vietnamese forces, some for as long as 20 years.

(4) The commandos served and fought proudly during the Vietnam conflict.

(5) Many of the commandos lost their lives serving in operations conducted by the United States during the Vietnam conflict.

(6) Many of the Vietnamese commandos now reside in the United States.

(b) SENSE OF CONGRESS–Congress recognizes and honors the former South Vietnamese commandos for their heroism, sacrifice, and service in connection with United States armed forces during the Vietnam conflict.

 

***

 

Sau buổi điều trần tại Quốc Hội, chúng tôi thực sự cảm khái ghi lại tâm t́nh qua bốn câu thơ khẩu khí:

 

Giữa trời Bắc Mỹ hiên ngang

Viết Lại Lịch Sử vẻ vang giống ṇi

Ngược gịng mệnh nước nổi trôi

Khí Hùng Lạc Việt ngút trời tự do

 

Thần thái đấy, hùng khí kia đă tỏ rơ.Thắng lợi của cuộc đấu tranh đă trở thành lịch sử. Gần bốn chục năm đă qua, trên bước đường lưu lạc ai là người c̣n tâm huyết rửa mối quốc nhục và đủ tự tin hạ bút :

 

Ta c̣n đứng - giữa trời - mây - non - nước.

Nhớ kẻ mài gươm dưới nguyệt tà.

Mài gươm hay chỉ mài tâm huyết

Tâm huyết anh hùng viết sử ca

 

(Nợ Núi Sông)

 

Mỗi người sinh ra trên đời chỉ có một đời sống. Giá trị lớn nhất của đời sống là biết thừa kế tinh thần, khí phách của tiền nhân, tự hào về đất nước và dân tộc của ḿnh.

Lịch sử đầy rẫy những thăng trầm, hưng phế, thịnh suy nhưng dù trong cảnh ngộ nào chăng nữa chỉ những người có tâm t́nh với lịch sử, mới có thể làm nên lịch sử.

 

 

Kim Âu

 

14/1/2011

 

(1) Transcript: Bush Talks to O'Reilly

O'REILLY:  The South Vietnamese didn't fight for their freedom, which is why they don't have it today. 

BUSH:  Yes.

http://www.foxnews.com/story/0,2933,133712,00.html

 

 

(a) bằng chứng Tú Gàn bố láo: ḍng thứ tư từ dưới lên cho thấy David Lambertson là Đại sứ Hoa Kỳ ở Thái Lan

 

U.s. Aids Ex-south Vietnamese Commandos It Forgot

October 08, 1995|By New York Times News Service.

HO CHI MINH CITY — The young South Vietnamese paratrooper fell out of the sky over North Vietnam on a CIA mission in 1963. He was captured within hours and spent the next 25 years in prisons and labor camps.

All those years, and during the last seven years he has worked as a farmer, the former paratrooper, Pham Cong Hoan, has thought about one thing. "I wondered why I sacrificed all of my life for America, but America never came to get me," he said the other day. Friday, the United States finally acknowledged Hoan and his role in the U.S. participation in Vietnam. He and more than a dozen other former South Vietnamese commandos were interviewed by U.S. immigration officials here, and all but two were given permission to immigrate to the United States. At least 16 others had appointments scheduled for Saturday. For years, U.S. officials said they did not believe the stories of such men. In all, about 450 South Vietnamese commandos were sent on spy missions behind enemy lines in CIA and military operations to monitor troop movements, transportation and communication networks and to sabotage rail lines and supply routes. All were captured or killed. About 100 remain in Vietnam, and a U.S. immigration official said their cases were now considered "exceptional" and deserving special review.

Some former commandos already have emigrated through a U.S. program set up in 1980 for Amerasians and South Vietnamese soldiers who were political prisoners. More than 420,000 Vietnamese, one-third of them former political prisoners, have entered the United States through the program.

But others, like 64-year-old Nguyen Van Ngo, were not even granted an interview until Friday.

To qualify, former prisoners had to prove that they spent at least three years in re-education camps set up by the communist government for former South Vietnamese soldiers after the war's end on April 30, 1975. Although Ngo spent a total of 17 years in prison, only the time in re-education camps after 1975 was counted in the calculation.

Ngo had the dubious misfortune of being released from a camp on April 15, 1978, 15 days short of a three-year chunk of time. He was later imprisoned again, but not in a re-education camp.

The records of Ngo and the others have now been reviewed by the U.S. ambassador to Thailand, David Lambertson.

John Mattes, a former counsel for the Senate committee on prisoners of war, said, "This is the first acknowledgment by the U.S. government that these men existed, were inside North Vietnam, were captured and were abandoned by the U.S. government." Mattes has filed suit in federal court seeking back pay for the commandos.

 

 

 

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: