MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.(1)

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

 

֎ Kim Âu ֎ Chính Nghĩa ֎ Chính Nghĩa

֎Tinh Hoa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Constitution

֎ Đại Kỷ Nguyên ֎ Vietnamese Commandos 

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ Served  In A Noble Cause

֎ Tṛ Bịp Cứu Trợ TPB: Cám Ơn Anh

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Việt Nam Đệ Nhất Cộng Ḥa Toàn Thư

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Những Ngày Ở Cạnh Tổng Thống NĐD

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

     ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

     ֎ The Fall of South Vietnam

     ֎ Giờ Thứ 25

     ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

     ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

 

 ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎07/2008 ֎08/2008 ֎09/2008 ֎10/2008

֎11/2008 ֎11/2008 ֎12/2008 ֎01/2009

֎02/2009 ֎03/2009 ֎04/2009 ֎05/2009

֎06/2009 ֎07/2009 ֎08/2009 ֎09/2009

֎10/2009 ֎11/2009 ֎12/2009 ֎01/2010

֎03/2010 ֎04/2010 ֎05/2010 ֎06/2010

֎07/2010 ֎08/2010 ֎09/2010 ֎10/2010

֎11/2010 ֎12/2010 ֎01/2011 ֎02/2011

֎03/2011 ֎04.2011 ֎05.2011 ֎06.2011

֎07/2011 ֎08/2011 ֎09/2011 ֎10/2011

֎11/2011 ֎12/2011 ֎05/2012 ֎06/2012

֎12/2012 ֎01/2013 ֎12/2013 ֎03/2014

֎09.2014 ֎10.2014 ֎12/2014 ֎03/2015

֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2016

֎02/2016 ֎03/2016 ֎07/2016 ֎08/2016

֎09/2016 ֎10/2016 ֎11/2016 ֎12/2016

֎01/2017 ֎02/2017 ֎03/2017 ֎04/2017

֎05/2017 ֎06/2017 ֎07/2017 ֎08/2017

֎09/2017 ֎10/2017 ֎11/2017 ֎12/2017

֎01/2018 ֎02/2018 ֎03/2018 ֎04/2018

֎05/2018 ֎06/2018 ֎07/2018 ֎08/2018

֎09/2018 ֎10/2018 ֎11/2018 ֎12/2018

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVFOX NewsReutersAP NewsWhite HouseLearning Tác PhẩmLịch SửKim ÂuTinh HoaCongressHouseVấn ĐềNVR RadioĐà LạtDiễn ĐànBBC RadioVOA NewsRFA NewsRFISBSTác  GỉaYouTubeFederal RegisterUS Library

 

 

 

 

 

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNNvVTV

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFactvIDEAL

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvWSWS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge DailySign

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvVeteranvGateway

vOpen CulturevSyndicatevCapitalvCommodity vCreatevResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNGvDấuHiệuThờiĐại

vBảoTàngLSvNghiênCứuLS vNhân Quyền

vThời ĐạivVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn ĐôngvNgười ViệtvViệt BáovQuán Văn

vTCCSvViệt ThứcvViệt ListvViệt MỹvXây Dựng

vPhi DũngvHoa Vô ƯuvChúngTavEurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nhvTrái Chiều

vViệt LuậnvNam ÚcvDĐNgười DânvViệt Học

vTiền PhongvXă LuậnvVTVvHTVvTrí Thức

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền PhongvMTG

vEchovSài G̣nvLuật KhoavVăn Chương

vĐCSvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa SàmvCafeVN

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu TrữvSoHa

vST/HTVvvThống KêvĐiều NgựvVNMvB́nh Dân

Kim Âu

Tri nhân, tri diện, bất tri tâm

 

 

Các cụ ngày xưa có câu "Họa hổ, hoạ b́, nan họa cốt. Tri nhân, tri diện, bất tri tâm". Vẽ con cọp , vẽ được da cọp, khó vẽ được xương. Biết người, biết mặt, không biết được tâm địa..

 

Vi hữu Ngô Thiếu Hiệp (đoán thôi) đánh máy c̣n chưa bỏ được dấu, chỉ tiếp xúc 15 phút đă đánh gía được Nguyễn Hữu Luyện hơn chúng tôi (đă từng coi NHL như anh), hơn Trung Uư Đặng Đ́nh Thuư người cầm toán “Hector2” đi bổ sung cho Nguyễn Hữu Luyện, hơn những người đă từng chung sống nhiều năm trong tù với Luyện th́ quả nhiên tư chất của ông Hiêp đă hơn người (ở cái khỏan kém trí).

 

Đọc mấy ḍng ông Hiệp viết ra, chúng tôi không xác định được không gian, địa điểm, nơi chốn ông Hiệp gặp ông NHL. Ông Hiệp nên nhớ, sau khi chúng tôi (BK) rời khỏi trại Cổng Trời về xuôi. Nguyễn Hữu Luyện và chúng tôi luôn di chuyển chung nhóm và chưa bao giờ có ai xem Luyện là người đứng đầu (ông NHL chỉ đứng đầu toán Hector 1 của ông mà thôi). Một cựu quân nhân có chút kiến thức tổng quát phải hiểu nguyên tắc ngăn cách của các toán công tác (toán này không biết tổ chức, nhiệm vụ, nhân sự của toán khác).

 

Sở dĩ biết nhau chẳng qua do gặp gỡ trong tù. Ông Hiệp cường điệu làm như ông đă “ĐẤU TRÍ” với VC trong tù ghê gớm lắm. Bỏ đi ông Hiêp ơi! Chúng tôi chưa thấy một anh tù tŕnh diện đi học tập cải tạo nào “đấu trí, đấu rận” ǵ với VC cả . Tôi chỉ thấy các anh tranh giành nhau từ miếng ăn, nước uống. T́m đủ mọi cách thể hiện cải tạo tốt, để được nhận bưu phẩm, được nhận thăm nuôi, để sớm về với gia đ́nh. Tiêu biểu nhất là câu chuyện hai ông tướng tranh nhau miếng cháy đến "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với nhau.

 

Các anh có ǵ bí mật VC cần khai thác để gọi là “ĐẤU TRÍ”? Anh không nh́n thấy sự thật chính các anh là một đám vơ biền bất trí th́ lấy cái ǵ để “đấu trí”. Theo lời văn anh viết, chắc anh nghĩ rằng Nguyễn Hữu Luyện là người bản lănh để “ĐẤU TRÍ” với VC.

 

Vậy th́ chúng tôi chứng minh cho anh thấy Nguyễn Hữu Luyện là một người lính HÈN, một tên PHẢN QUỐC

 

Đây là lá thư (thú tội) do chính Nguyễn Hữu Luyện viết, nhờ cô Trần Nam B́nh "post" lên diễn đàn Nước Việt mấy năm trước. Mời anh Hiệp và diễn đàn đọc lại để thấy hành động đầu hàng và tự nguyện hợp tác với Cộng Sản Bắc Việt của ông ta, lá thư này thừa chứng minh tài trí, bản lĩnh HÈN HẠ, PHẢN QUỐC, BÁN ĐỨNG ĐỒNG ĐỘI của Nguyễn Hữu Luyện.

 

 

Trích nguyên văn

 

Lá thư riêng,      

 

Nguyễn hữu Luyện  

 

Ước mong rằng những người em thân thương trong toán xâm nhập Bắc B́nh thuộc Nha Kỹ Thuật/Bộ Tổng Tham Mưu/QLVNCH sẽ đọc trang thư này. Hồi tưởng thời gian 1965-1966, khi tôi gặp các em, những học sinh trung học của Sài G̣n, thế hệ trai thời loạn. Việc đưa các em vào công tác xâm nhập miền Bắc đă tạo ra những ràng buộc định mệnh giữa các em và tôi. Riêng đối với tôi, đó là khởi điểm của giai đoạn phát triển cao độ về ư thức trách nhiệm, ư thức đấu tranh, lập trường chính trị, và cách sống, cách hành động của tôi trong quăng đời c̣n lại.

Tôi nhớ lại một kỷ niệm cực kỳ đau đớn trong vùng công tác ở ngoài Bắc. Buổi sáng hôm đó, tôi dẫn 3 chú từ Khu An Toàn trong vùng núi đá tai mèo hiểm trở vào bản làng để tiếp xúc với dân. Chú Hải dùng tiếng Lào để thông dich. Đau đớn thay, cả bốn chúng tôi bị bắt trong bản này. Khu an toàn của chúng ta đă bị nhiều đơn vị biên pḥng bao vây trước đó.

Trong bộ chỉ huy của địch, viên Thủ Trưởng ở cái lán nhỏ, tôi bị giam ngay cạnh đó. Khi thấy họ sửa soạn chó để đem vào trong hang bắt các em, trong ḷng tôi đau xót vô cùng. Nghĩ tới cha mẹ và gia đ́nh các em đă đặt hết niềm tin vào tôi khi tôi hứa sẽ đưa các em từ vùng công tác trở về an toàn, tôi nghẹn ngào, xót xa.

 Là người trực tiếp kiểm soát kết qủa huấn luyện của các em, tôi hiểu rất rơ những ǵ các em có thể và những ǵ các em không thể làm lúc đó.

Mặc dầu kết qủa huấn luyện tốt đẹp của các em tại Long Thành đă làm các cố vấn Mỹ ngạc nhiên, nhưng các em vẫn không thể hoạt động trong rừng một ḿnh. Cũng như sỹ quan tác chiến trong quân lực VN và các quốc gia tân tiến, tất cả phải được học hỏi thêm, dẫn dắt qua thực tế chiến trường trong nhiều năm mới có thể xử dụng bản đồ địa bàn một cách có hiệu qủa, không có ngoại lệ cho vấn đề này.

Sau khi suy tính, tôi quyết định nhờ anh lính gác báo với Thủ Trưởng của anh ta là tôi xin gặp. Một lúc sau viên Thủ Trưởng tới gặp tôi. Tôi rất b́nh tĩnh nói với anh ta rằng “Tất cả các chú em tôi đều ở lứa tuổi học tṛ, mới trải qua 6 tháng huấn luyện và chưa hề có kinh nghiệm tác chiến. Tôi có trách nhiệm với gia đ́nh các em đó và phải bảo vệ an toàn cho các em.

Tôi viết thơ nhờ anh cho người đưa chú Cát là Trưởng Toán để chú Cát gọi các chú về đây, tránh nổ súng và tránh đổ máu. Chúng tôi cam phận cá chậu chim lồng.

Trong thư tôi báo chú Cát biết là tôi đă bị bắt, và bảo chú Cát b́nh tĩnh theo đơn vị này tới gặp tôi. Điều quan trọng là phải giữ an toàn cho tất cả các chú, mọi trách nhiệm thuộc phần tôi, các em cứ an tâm. Nhưng từ đó, tôi không được gặp các em cho tới 2 năm sau 1975.

 Quăng đời đen tối của tôi bắt đầu từ đấy. Hơn 21 năm để suy ngẫm công và tội, t́nh nghĩa anh em và trách nhiệm đối với Quân Lực, tôi đau khổ, và hổ thẹn với chính ḿnh.

Những suy nghĩ đó đă trở thành ngọn hải đăng để dẫn đường cho tôi tự kiện toàn bản thân, giữ trọn ḷng trung thành với QLVNCH. Thời gian trong tù thực sự là vô gía v́ đă giúp tôi nhận thức được nhiều vấn đề mà tôi nghĩ rằng nếu ở ngoài đời, chắc chắn tôi không thể thấy. Chính những nỗi dằn vặt, đau khổ v́ không làm tṛn lời hứa với gia đ́nh các em, cũng như những hối hận day dứt v́ không hoàn thành được nhiệm vụ giao phó đă giúp tôi t́m thấy ánh sáng chân lư. Và ánh sáng chân lư đó đă dẫn dắt tôi đến việc làm ngày hôm nay.

NHÀ TÙ CS LÀ NƠI HUỶ DIỆT TOÀN BỘ NHÂN CÁCH, NHƯNG CŨNG LÀ NƠI ĐƯA NHÂN CÁCH LÊN CAO VÀ CAO MĂI NẾU C̉N SỐNG, TÙY SỨC CHỊU ĐỰNG CỦA MỖI NGƯỜI. ÍT AI RA KHỎI NHÀ TÙ CS VỚI NHÂN CÁCH VỐN CÓ CỦA M̀NH.

Cảm ơn các em toán Bắc B́nh, các em đă là nguyên nhân của sự trưởng thành và tu thân của tôi.

Ước mong giữa chúng ta, ngày sau sẽ như ngày trước, dù rằng chúng ta nay đă già rồi.

 

Nguyễn Hữu Luyện

 

Hết trích

 

 

Toàn bộ những người tù ở ngoài Bắc không ai lập công lớn với Tổng Cục Phản Gián Việt Cộng như Nguyễn Hữu Luyện. Một ḿnh Nguyễn Hữu Luyện đă đưa cả toán “Hector1” vào rọ, sau đó Luyện lại lập ĐẠI CÔNG giao luôn toán “Hector 2” cho Tồng Cục Phản Gián Việt Cộng. Hai toán viên đă bỏ mạng trong cuộc phục kích của cộng sản tại băi đáp, toàn thể những người c̣n lại trước sau đều sa lưới.

Tổng cộng, Nguyễn Hữu Luyện đă giao cho Việt Cộng 24 nhân  viên công tác của Việt Nam Cộng Ḥa . Những người này hứng chịu xấp xỉ 500 năm tù khổ sai. (không kể hai người chết)

Đại Công Cáo Thành! Ô Hô! Ai Tai! Chiến Công Vĩ  Đại của Người Tù Kiệt Xuất.

Đó là bản lănh, tài trí, tư cách của Nguyễn Hữu Luyện. Câu chuyện về một đ̣n PHẢN GIÁN của Việt Cộng.Vậy mà lâu lâu lại thấy đó đây "post" lên câu chuyện gỉa tưởng “Người Tù Kiệt Xuất” của “Nhà Dzăng Kiệt Xuất” Lô răng Phan Lạc Phúc. Thật là mỉa mai cho chữ nghĩa và danh hiệu Nhà Dzăng!

Ông Ngô Thiệu Hiệp thấy Nguyễn Hữu Luyện nổi lên nhờ vụ kiện WJC nên học thói “đỉa đeo chân hạc” nhưng đâu có biết, người đầu tiên đă giúp Nguyễn Hữu Luyện bước ra ánh sáng chính là Kim Âu.

Ông Trương Ngọc Tích, ông Trần Xuân Thời, bà Tôn Nữ Hoàng Hoa vẫn c̣n sống để xác nhận Kim Âu là người vận động Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ chính thức xuất 7,000 USD để ông Nguyễn Hữu Luyện trả tiền cho luật sư Keane khởi kiện.

Vào thời kỳ đó, chúng tôi Chủ  nhiệm-Chủ  Bút Tuần báo Chính Nghĩa đă tung lên diễn đàn bài viết đầu tiên để báo động về sự việc đang diễn ra ở William Joinner Center. Bài viết đó có tên (Vạch mặt bọn khoa bảng lưu manh- tác gỉa Kim Âu), bài báo gây ra một tác động mạnh mẽ  trong cộng đồng Việt Nam hải ngoại, người được đưa lên là một nhân vật đang nằm trong bóng tối : Anh Nguyễn Hữu Luyện, một cựu đại úy QLVNCH, cố vấn quân sự của “Toán Hector1”.

 

 

Ông Nguyễn hữu Luyện - Ông Bùi Diễm  và Kim Âu Hà văn Sơn

 

Việc chúng tôi hết ḷng giúp đỡ anh Luyện vào thời kỳ đó là do tinh thần bao dung trong hy vọng người anh em của ḿnh sẽ làm được một điều ǵ khá hơn cho rạng danh Gia Đ́nh Biệt Kích. Nhưng sau khi tiếp tay làm việc với anh Luyện khoảng gần hai tháng, nhận những hồ sơ về vụ kiện mà anh "fax" tới, khi thấy mục đích ban đầu của vụ kiện và thực tế hồ sơ “file” vào ṭa hoàn toàn khác biệt, chúng tôi đă thẳng thắn rút khỏi cuộc đối đầu không cần thiết mà chúng tôi đă nh́n thấy trước kết quả. 

Tuy nhiên, việc khởi xướng và lui lại của chúng tôi không gây ra một xáo trộn bất lợi nào cho người vừa bước ra khỏi bóng tối là anh Nguyễn Hữu Luyện - lúc đó đă trở thành “Người Tù Kiệt Xuất” -. Chúng tôi im lặng không nửa lời phê phán. Mặc dù chúng tôi không hài ḷng với những ư tưởng khoa trương, ḷe bịp của những người chủ xướng theo đuổi vụ kiện WJC.

Măi đến khi vụ kiện đă đi vào ngơ cụt, chúng tôi có một lá thư riêng (private) gởi cho anh Luyện với một yêu cầu làm anh không được hài ḷng. Lập tức “Người Tù Kiệt Xuất” trả nghĩa cho tôi bằng cách tung lá thư “private” lên diễn đàn (hành động này thể hiện tư cách của Nguyễn Hữu Luyện) với mưu toan dùng đám lâu la, âm binh để lập ṭa án nhân dân xử tội chúng tôi. Kết quả, những phản ứng của chúng tôi (báo Người Việt đăng hết những lá thư đối thoại) đă khiến ông Luyện phải nén ḷng bay từ Boston đến nhà chúng tôi ở Atlanta để hàn gắn những đổ vỡ. Lần đó chúng tôi vẫn v́ t́nh đồng đội, đồng tù, tiếp tục bao dung, tha thứ bỏ qua cho Nguyễn Hữu Luyện.

 

 

 

Hàng ngồi từ trái qua phải:  Kim Âu, Đại Tá Chính, Nguyễn Hữu Luyện, BK Quách Nhung, BK Hoàng văn Vân (tại nhà Kim Âu Hà văn Sơn) 

 

Mấy năm sau “ngựa quen đường cũ”, Nguyễn Hữu Luyện âm thầm kéo bè, kết cánh được Hoàng Ngọc Liên trợ thủ, Ngô thị Hiền đài Việt Nam Hải Ngoại tạo điều kiện đơn phương tấn công Kim Âu bằng đủ mọi thủ đoạn bá đạo. Thậm chí có những người như Nguyễn Huy Khoan, toán của Lê Ngung không hề lên internet cũng có bài viết kư tên bôi nhọ Kim Âu.

Khi chúng tôi sang Nam Cali lên đài VHN nói chuyện với ông Nguyễn Phương Hùng và lên tiếng thách thức Nguyễn Hữu Luyện đối chất trên truyền h́nh.(Phan Nhât Nam và SBTN đồng ư cho giờ) Nguyễn Hữu Luyện đă gây khó dễ bằng mọi cách để tránh né, bỏ cuộc.

 

 

Phan Nhật Nam, Kim Âu, Nguyễn Hữu Luyện, Đoàn Hữu Định  tại Boston

 

Tôi là người đă đưa Nguyễn Hữu Luyện từ trong bóng tối ra ánh sáng, đưa Luyện lên đỉnh “hư danh” nhưng bản chất phản trắc, vô ơn bạc nghĩa của Nguyễn Hữu Luyện buộc tôi bằng ng̣i bút và lư luận phải trả anh ta về với bóng tối để SỰ THẬT MĂI MĂI LÀ SỰ THẬT.

 

Chúng tôi đă tha cho Nhạc Bất Quần Nguyễn Hữu Luyện đôi lần nhưng không thể “quá tam ba bận”. Lần thứ nhất khi tôi đến Hoa Kỳ năm 1994 bước vào việc khởi kiện chính phủ Hoa Kỳ, chúng tôi đă gọi điện thoại cho vài người trong đó có Đặng Chí B́nh (Thép Đen) và Nguyễn Hữu Luyện để kêu gọi anh em cần phải đứng ra làm việc. Những người này đều thoái thác với những lư do khác nhau nhưng riêng Nguyễn Hữu Luyện chẳng những đă phản đối c̣n mắng tôi với lư do đó là chuyện không tưởng mà c̣n gây ra tác hại .v..v..

 

Lúc đó chúng tôi hỏi lại:”Anh nói vậy nhưng nếu tôi đứng ra làm mà thắng th́ sao?”.

Nguyễn Hữu Luyện trả lời:”Cậu làm có thắng tôi cũng không thèm nhận số tiền bồi hoàn.

 

Quả thật khi tôi vào Quốc Hội Hoa Kỳ điều trần thắng lợi, mọi người làm thủ tục lănh tiền, tôi gọi đến để xem ông Luyện đă làm thủ tục xong chưa, ông ta vội vă nói với tôi lư do: CHỈ V̀ CÁC CHÁU BÊN KIA KHỔ QUÁ nên tôi mới lănh nhưng gởi hết cho chúng nó chứ không tiêu xài ǵ?!!!.Trong khi tôi hoàn toàn không nghĩ ǵ về lời nói bốc đồng do thiếu ư thức, kiến thức nhất thời (thể hiện bất trí) trước đây. Tiền bồi hoàn là tiền xương máu của ông Luyện, ông tiêu xài như thế nào đó là quyền tự do của ông; không ai có tư cách ǵ để can thiệp hay có ư kiến. Nhưng chắc v́ ông đă trót lỡ lời một cách ngu xuẩn với tôi trước kia nay sự việc đă thành công nên ông cảm thấy hổ thẹn v́ thế  vội bào chữa. Rốt cuộc ông Nguyễn Hữu Luyện cũng dứt khoát “KHÔNG TỪ CHỐI NHẬN TIỀN”.

“Quân tử nhất ngôn là quân tử dại. Nói đi nói lại là quân tử khôn” . Chắc người tư cách, bản lĩnh như thế là bậc TRÍ phải không ông Hiệp?

 

Sự thật cho thấy nếu Nguyễn Hữu Luyện là bậc TRÍ th́ tên tuổi ông ta phải ghi vào chính sử Hoa Kỳ chứ không phải cái tên của Hà văn Sơn gắn liền, đi cùng với đạo luật bồi thường cho "Vietnamese Commandos".

 

Như ông Ngô Thiệu Hiệp phán, tôi chỉ là một kẻ vơ biền. Nếu như chỉ một người Việt Nam vơ biền  như tôi mà công luận Hoa Kỳ phải trích dẫn lời nói của gă vơ biền để đưa lên báo chí, truyền thông làm nền cho bài viết th́ quả là vinh hạnh cho TRÍ TUỆ và DANH DỰ của người Việt Nam đến chừng nào.

Ông Hiệp có đủ TRÍ để hiểu khi báo chí trích dẫn ngôn từ của một người tŕnh bày trước công luận đưa vào bản tin là để tỏ sự ngưỡng mộ, thán phục hay không?

 

Ngày xưa khi sứ thần của Trung Hoa đến Việt Nam, Trạng Quỳnh đă phải đóng gỉa làm anh chèo đ̣ để đối đáp nhằm cho thấy dân tộc Việt Nam có văn hiến. V́ thế khi sứ gỉa Trung Hoa đánh dắm rồi xuất ngôn: “Lôi động Nam bang” vỗ đùi đắc ư th́ lập tức anh chèo đ̣ (Trạng Quỳnh) vén quần "tè" xuống sông và lẩm bẩm:”Vũ quá Bắc hải”. Nghe vế đối, sứ gỉa Trung Hoa giật ḿnh hăi sợ khi thấy một kẻ tiện nhân như anh chèo đ̣ mà chữ nghĩa như thế th́ không hiểu những văn gia, vơ tướng nước Nam tài trí, vũ dũng đến nhường nào.

Tôi không phải là Trạng Quỳnh nhưng tiếng nói của người lính tại Quốc Hội Hoa Kỳ đă thể hiện được tinh thần, trí tuệ, nhân cách và văn hiến Việt Nam.

Bậc ĐẠI TRÍ là người viễn kiến, nh́n xa trông rộng, thấy trước kết cuộc để tiên liệu phương thức hành động dẫn tới.

Ông Ngô Thiệu Hiệp đọc đến đây chắc hiểu được chữ TRÍ không ở cùng với ông v́ thế ông không đủ tư cách để đánh gía cái TRÍ của người hơn ông.

Ông Hiệp và nhiều người khác hay nói đến Nghị Quyết 36 như con vẹt mới học nói. Loài vẹt chỉ có thói quen bắt chước chứ không có trí tuệ. Sự thực Việt Cộng đă hoàn thành gần hết những mục tiêu của chúng rồi mới tung ra Nghị Quyết 36. Ngày nay thực phẩm, sản phẩm văn hóa, băng  đĩa, sách vở của Việt Cộng tràn ngập hải ngoại, mỗi năm lượng kiều hối chúng thu vào từ 8 đến 10 tỷ Mỹ Kim. Số lượng người cúi đầu chui qua lá cờ đỏ sao vàng để vào Việt Nam với đủ lư do biện minh đă đến 95% tổng số người tỵ nạn.

Ngày nay những người cầm bút c̣n trung kiên với lư tưởng chống cộng đến hơi thở cuối cùng như chúng tôi không cần quan tâm đến nghị quyết 36 hay 35 nào cả. Mục tiêu của chúng tôi là đánh thức lương tâm và liêm sỉ của người tỵ nạn, nên từ "lư luận để thuyết phục" đến "nặng lời thoá mạ" chỉ là những biện pháp cần thiết tuỳ theo đối tượng.

  

  

Kim Âu

 

 29-01-2011

 

 


SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: