KIM ÂU -CHÍNH NGHĨA -TINH HOA - STKIM ÂU

CHÍNH NGHĨA MEDIA-VIETNAMESE COMMANDOS

BIÊT KÍCH -STATE NATION -LƯU TRỮ -VIDEO/TV

DICTIONAIRIES -TÁC GỈA-TÁC PHẨM -BÁO CHÍ . WORLD-KHẢO CỨU -DỊCH THUẬT -TỰ ĐIỂN -THAM KHẢO-THỜI THẾ -VĂN HỌC-MỤC LỤC- POPULATION. WBANK. BNG. ARCHIVES. ĐKN. POPULAR MEC- POP SCIENCE * CONSTITUTION -LÀM SAO -TÌM IP - COMPUTER - US FACT

POP - EIR- FDA EXPRESS - LAWFARE

 

ĐẶC BIỆT

 1. Served  In A Noble Cause

 2. Hào Kiệt For Rent

 3. Trò Bịp Cứu Trợ TPB: Cám Ơn Anh

 4. Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

 5. Văn Kiện Về Quyền Con Người

 6. Liberal World Order

 7. The Heritage Constitution

 8. The Invisible Government Dan Moot

 9. The Invisible Government David Wise

 10. Montreal Protocol Hand Book

 11. Death Of A Generation

 12. Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa Toàn Thư

 13. Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

 14. Phân Định Chính Tà

 15. Giáo Hội La  Mã:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

 16. Secret Army Secret War - CIA Giải mật

 17. Mật Ước Thành Đô: Tin Bịa Đặt

 18. Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang- HCM Toàn Tập

 19. Lãnh Hải Việt Nam ở Biển Đông

 20. Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

 21. Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

 22. Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

 23. Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

 24. Trò Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

 25. Hài Kịch Nhân Quyền

 26. CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

 27. Tội Ác PG Ấn Quang

 28. Âm mưu của Ấn Quang

 29. Vụ Đài VN Hải Ngoại

 30. Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

 31. Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

 32. Lịch Sử CTNCT

 33. Tượng Đài: Lưu Xú - Lưu Manh

 34. Về Tác Phẩm Vô Ðề

 35. Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh

 36. Bút Ký Tôi Phải Sống

 37. Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

 38. Đặc Công Đỏ Việt Thường

 39. Kháng Chiến Phở Bò

 40. Băng Ðảng Việt Tân

 41. Mặt Trợn Việt Tân

 42. Tù Binh và Hòa Bình

 43. Nước Mắt Trước Cơn Mưa

 44. 55 Ngày Chế Độ Sài Gòn Sụp Đổ

 45. Drug Smuggling in Vietnam War

 46. The Fall of South Vietnam

 47. Giờ Thứ 25

 48. Economic assistant to South VN 1954- 1975

 49. RAND History of Vietnam War era

 50. Chiến Sĩ Vô Danh 

 

 

 LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

-09/2018 -10/2018 -11/2018 -12/2018 -01/2019 -02/2019

-03/3019 -04/2019 -05/2019 -06/2019 -07/2019 -08/2019

-09/2019 -10/2019 -11/2019 -12/2019 -01/2020 -02/2020

-03/2020 -04/2020 -05/2020 -06/2020 -07/2020 -08/2020

-09/2020 -10/2020 -11/2020 -12/2020 -01/2021 -02/2021

 

THAM KHẢO

Dec/2018. Jan/2019. Feb/2019. Mar/2019. Apr/2019

May/2019. Jun/2019. Jul/2019. Aug/2019. Sep/2019. Oct/2019. Nov/2019. Dec/2019. Jàn/2020. Feb/2020

Mar/2020. Apr/2020. May/2020.Jun/2020.  Jul/2020.

Aug/2020.Sep/2020. Oct/2020. Nov/2020. Dec/2020

Jàn/2021. Feb/2021. Mar/2021. Apr/2021. May/2021.

Jun/2021.  Jul/2021. Aug/2021.Sep/2021. Oct/2021. Nov/2021. Dec/2021

 

 

 

MINH THỊ

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA MÌNH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LÃNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ GÌN DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐÃI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI HÒA VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG CON NGƯỜI, XÃ HỘI VÀ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CƯỜNG THỊNH PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

 

 

CNBC .Fox .FoxAtl .OAN .CBS .CNN .VTV

.WhiteHouse .NationalArchives .FedReBank

.Fed Register .Congr Record .History .CBO

.US Gov .CongRecord .C-SPAN .CFR .RedState

.VideosLibrary .NationalPriProject .Verge .Fee

.JudicialWatch .FRUS .WorldTribune .Slate

.Conspiracy .GloPolicy .Energy .CDP .Archive

.AkdartvInvestors .DeepState .ScieceDirect

.NatReview .Hill .Dailly .StateNation .WND

-RealClearPolitics .Zegnet .LawNews .NYPost

.SourceIntel .Intelnews .Reuter .AP .QZ .NewAme

.GloSec .GloIntel .GloResearch .GloPolitics

.Infowar .TownHall .Commieblaster .Examiner

.MediaBFCheck .FactReport .PolitiFact .IDEAL

.MediaCheck .Fact .Snopes .MediaMatters

.Diplomat .News Link .Newsweek .Salon

.OpenSecret .Sunlight .Pol Critique .EpochTim

.N.W.Order .Illuminatti News.GlobalElite

.NewMax .CNS .DailyStorm .F.Policy .Whale

.Observe .Ame Progress .Fai .City .BusInsider 

.Guardian .Political Insider .Law .Media .Above

.SourWatch .Wikileaks .Federalist .Ramussen

.Online Books .Breibart .Interceipt .PRWatch

.AmFreePress .Politico .Atlantic .PBS .WSWS

.N PublicRadio .ForeignTrade .Brookings .WTimes

.FAS .Millenium .Investors .ZeroHedge .DailySign

.Propublica .Inter Investigate .Intelligent Media  

.Russia News .Tass Defense .Russia Militaty

.Scien&Tech .ACLU .Veteran .Gateway. DeepState

.Open Culture .Syndicate .Capital .Commodity

.DeepStateJournal .Create .Research .XinHua

.Nghiên Cứu QT .NCBiển Đông .Triết Chính Trị

.TVQG1 .TVQG .TVPG .BKVN .TVHoa Sen

.Ca Dao .HVCông Dân .HVNG .DấuHiệuThờiĐại

.BảoTàngLS.NghiênCứuLS .Nhân Quyền.Sài Gòn Báo

.Thời Đại.Văn Hiến .Sách Hiếm.Hợp Lưu  

.Sức Khỏe .Vatican .Catholic .TS KhoaHọc

.KH.TV .Đại Kỷ Nguyên .Tinh Hoa .Danh Ngôn

.Viễn Đông .Người Việt.Việt Báo.Quán Văn

.TCCS .Việt Thức .Việt List .Việt Mỹ .Xây Dựng

.Phi Dũng .Hoa Vô Ưu.ChúngTa .Eurasia.

.NVSeatle .CaliToday .NVR .Phê Bình .

.Việt Luận .Nam Úc .Người Dân .Buddhism

.Tiền Phong .Xã Luận .VTV .HTV .Trí Thức

.Dân Trí .Tuổi Trẻ .Express .Tấm Gương

.Lao Động .Thanh Niên .Tiền Phong .MTG

.Echo .Sài Gòn .Luật Khoa .Văn Nghệ .SOTT

.ĐCS .Bắc Bộ Phủ .Ng.TDũng .Ba Sàm .CafeVN

.Văn Học .Điện Ảnh .VTC .Cục Lưu Trữ .SoHa

.ST/HTV .Thống Kê .Điều Ngự .VNM .Bình Dân

.Đà Lạt * Vấn Đề * Kẻ Sĩ * Lịch Sử *.Trái Chiều

.Tác Phẩm * Khào  Cứu * Dịch Thuật * Tự Điển *

 

 

THÁNG 10-2020

 

UPI - REUTERS - APVI - THẾ GIỚI - VIỆT NAM - BBC - VOA - RFI - RFA - HOUSE- TỬ VI - VTV - HTV

PLUTO - INTERNET - SONY - CHINA - SINHUA - FOX NATION - FOXNEWS - NBC - ESPN - SPORT TV

EPOCH- LEARNING- FOX BUSINESS- WHITE HOUSE- CONGRESS-FED REGISTER- DIỄN ĐÀN-

 

Constitution - Prohibition Era

http://clerk.house.gov/floorsummary/floor.aspx?day=20190926

   

 

 

Donald Trump & Joe Biden Bản ghi lại cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên năm 2020

Donald Trump & Joe Biden Bản ghi lại cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên năm 2020

 Donald Trump & Joe Biden 1 Presidential Debate Transcript 2020

 

Bản ghi đầy đủ cuộc tranh luận tổng thống năm 2020 đầu tiên giữa Donald Trump và Joe Biden. Cuộc tranh luận đã được kiểm duyệt bởi Chris Wallace của Fox News vào ngày 29 tháng 9 năm 2020 tại Cleveland, Ohio.

Chris Wallace: ( 01:20 )

Chào buổi tối từ Khuôn viên Giáo dục Sức khỏe của Đại học Case Western Reserve và Phòng khám Cleveland. Tôi là Chris Wallace của Fox News và tôi chào mừng bạn đến với cuộc tranh luận đầu tiên trong số các Cuộc tranh luận Tổng thống năm 2020 giữa Tổng thống Donald J. Trump và cựu Phó Tổng thống Joe Biden. Cuộc tranh luận này được bảo trợ bởi Ủy ban về các cuộc tranh luận của Tổng thống. Ủy ban đã thiết kế định dạng, sáu phân đoạn khoảng 15 phút với hai phút trả lời của mỗi ứng viên cho câu hỏi đầu tiên, sau đó thảo luận mở cho phần còn lại của mỗi phân đoạn. Cả hai chiến dịch đã đồng ý với các quy tắc này. Để ghi lại, tôi quyết định các chủ đề và câu hỏi trong mỗi chủ đề. Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng không có câu hỏi nào được chia sẻ với Ủy ban hoặc hai ứng cử viên.

Chris Wallace: ( 02:10 )

Cuộc tranh luận này đang được tiến hành theo các giao thức sức khỏe và an toàn được thiết kế bởi Cleveland Clinic, nơi đang đóng vai trò là cố vấn An ninh Y tế cho Ủy ban cho cả bốn cuộc tranh luận. Để đề phòng, cả hai chiến dịch đã thống nhất các ứng viên sẽ không bắt tay vào đầu cuộc tranh luận tối nay. Các khán giả ở đây trong hội trường đã hứa sẽ giữ im lặng. Không có tiếng cổ vũ, không có tiếng la ó hay những sự gián đoạn khác để chúng tôi, và quan trọng hơn là bạn, có thể tập trung vào những gì ứng viên phải nói. Không có tiếng ồn nào ngoại trừ ngay bây giờ, khi chúng tôi chào đón ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, Tổng thống Trump và Phó Tổng thống được đề cử của Đảng Dân chủ Biden.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 02:49 )

Bạn khỏe không?

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 02:51 )

Bạn thế nào?

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 02:51 )

Tôi khỏe.

 

Chris Wallace: ( 03:11 )

Các quý ông, rất nhiều người đã chờ đợi đêm nay, vì vậy chúng ta hãy bắt đầu. Chủ thể đầu tiên của chúng tôi là Tòa án tối cao. Tổng thống Trump, bạn đã đề cử Amy Coney Barrett vào cuối tuần để kế nhiệm Ruth Bader Ginsburg quá cố trên Tòa án. Bạn nói rằng Hiến pháp rõ ràng về nghĩa vụ của bạn và Thượng viện trong việc xem xét một người được đề cử vào Tòa án. Phó Tổng thống Biden, bạn nói rằng đây là một nỗ lực của Tổng thống và đảng Cộng hòa nhằm cản trở một cuộc hẹn mà bạn gọi là lạm quyền. Câu hỏi đầu tiên của tôi cho cả hai người tối nay, tại sao bạn đúng trong lập luận của bạn và đối phương của bạn sai? Và bạn nghĩ một Barrett Tư pháp sẽ đưa ra tòa án ở đâu? Tổng thống Trump, trong phân đoạn đầu tiên này, bạn đi trước. Hai phút.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 04:01 )

Cảm ơn bạn rất nhiều, Chris. Tôi sẽ nói với bạn rất đơn giản. Chúng tôi đã thắng cuộc bầu cử. Các cuộc bầu cử có hậu quả. Chúng tôi có Thượng viện, chúng tôi có Nhà Trắng, và chúng tôi có một ứng cử viên phi thường được mọi người kính trọng. Hàng đầu, học thuật hàng đầu, tốt về mọi mặt. Tốt về mọi mặt. Trên thực tế, một số người tán thành lớn nhất của cô ấy là những người rất tự do từ Notre Dame và những nơi khác. Vì vậy, tôi nghĩ cô ấy sẽ rất tuyệt vời. Chúng tôi có nhiều thời gian. Ngay cả khi chúng tôi đã làm điều đó sau cuộc bầu cử. Tôi có rất nhiều thời gian sau cuộc bầu cử, như bạn biết. Vì vậy, tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ nổi bật. Cô ấy sẽ tốt như bất kỳ ai đã phục vụ trên tòa án đó. Chúng tôi thực sự cảm thấy điều đó. Chúng tôi có một giáo sư tại Notre Dame, rất được mọi người kính trọng, nói rằng cô ấy là sinh viên giỏi nhất mà ông ấy từng có. Anh ấy đã là giáo sư trong một thời gian dài tại một trường học lớn.

 Tổng thống Donald J. Trump: ( 04:53 )

Và chúng tôi đã thắng cuộc bầu cử và do đó chúng tôi có quyền chọn cô ấy, và rất ít người cố ý nói khác. Và nhân tiện, đảng Dân chủ, họ thậm chí sẽ không nghĩ đến việc không làm điều đó. Sự khác biệt duy nhất là họ sẽ thử và làm điều đó nhanh hơn. Không đời nào họ từ bỏ nó. Họ có Merrick Garland, nhưng vấn đề là họ không có cuộc bầu cử nên đã bị dừng lại. Và có lẽ điều đó cũng sẽ xảy ra ngược lại. Chắc chắn sẽ xảy ra ngược lại. Vì vậy, chúng tôi đã thắng cuộc bầu cử và chúng tôi có quyền làm điều đó, Chris. 

Chris Wallace: ( 05:22 )

Tổng thống Trump, cảm ơn. Cùng câu hỏi với bạn, Phó Tổng thống Biden. Bạn có hai phút. 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 05:29 )

Trước hết, xin cảm ơn ngài đã làm việc này và rất mong chờ điều này, ngài Tổng thống. 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 05:34 )

Cảm ơn Joe. 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 05:36 )

Người dân Hoa Kỳ có quyền nói ai là người được đề cử của Tòa án Tối cao và điều đó xảy ra khi họ bỏ phiếu cho các Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ và khi họ bỏ phiếu cho Tổng thống Hoa Kỳ. Bây giờ họ sẽ không có được cơ hội đó vì chúng ta đang ở giữa một cuộc bầu cử. Cuộc bầu cử đã bắt đầu. Hàng chục nghìn người đã bỏ phiếu và vì vậy điều nên xảy ra là chúng ta nên chờ đợi. Chúng ta nên chờ xem kết quả của cuộc bầu cử này như thế nào vì đó là cách duy nhất mà người dân Mỹ thể hiện quan điểm của họ là việc họ bầu làm Tổng thống và người họ bầu làm Phó Tổng thống. 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 06:12 )

Bây giờ, những gì đang bị đe dọa ở đây là Tổng thống đã nói rõ, ông ấy muốn loại bỏ Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng. Anh ấy đang chạy về điều đó, anh ấy đã chạy về điều đó và anh ấy đang quản lý điều đó. Anh ta hiện đang ở trong Tòa án Tối cao đang cố gắng loại bỏ Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng, đạo luật sẽ tước quyền có bảo hiểm y tế của 20 triệu người hiện nay, nếu nó được đưa ra tòa. Và công lý, tôi không phản đối công lý, cô ấy có vẻ như là một người rất tốt. Nhưng cô ấy đã viết, trước khi vào ghế dự bị, đó là quyền của cô ấy, rằng cô ấy nghĩ rằng Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng không hợp hiến. Thứ khác ở trên sân, và nếu nó bị đánh sập, điều gì sẽ xảy ra? Quyền của phụ nữ được thay đổi một cách cơ bản. Một lần nữa, một người phụ nữ có thể trả nhiều tiền hơn vì cô ấy đã có sẵn tình trạng mang thai.

 Phó Tổng thống Joe Biden: ( 07:08 )

Và điều đó đã kết thúc khi chúng tôi, trên thực tế, đã thông qua Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng, và có hàng trăm triệu người mắc các bệnh từ trước và họ cũng sẽ bị đưa đi. Những điều kiện sẵn có đó, các công ty bảo hiểm sẽ thích điều này. Và vì vậy nó không thích hợp để làm điều này trước cuộc bầu cử này. Nếu anh ta thắng cuộc bầu cử và Thượng viện là đảng Cộng hòa, thì anh ta sẽ đi tiếp. Nếu không, chúng ta nên đợi đến tháng Hai.

 Tổng thống Donald J. Trump: ( 07:34 )

Không có một trăm triệu người mắc các bệnh từ trước. Về mặt tiếng nói, mọi người đã có tiếng nói của họ. Được rồi, Justice Ginsburg đã nói rất mạnh mẽ, rất mạnh mẽ, vào một thời điểm nào đó cách đây 10 năm hoặc lâu hơn, cô ấy nói một Tổng thống và Thượng viện được bầu trong một khoảng thời gian, nhưng một Tổng thống được bầu trong bốn năm. Chúng tôi đã không được bầu trong ba năm. Tôi không được bầu trong ba năm. Vì vậy, chúng tôi có Thượng viện, chúng tôi có một Tổng thống-

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 08:01 )

Anh ấy được bầu vào cuộc bầu cử tiếp theo.

Tổng thống Donald J. Trump: ( 08:02 )

Trong khoảng thời gian đó, trong khoảng thời gian đó, chúng ta có một cơ hội. Tôi không được bầu trong ba năm. Tôi được bầu trong bốn năm. Joe, hàng trăm triệu người đã hoàn toàn sai lầm. Tôi không biết bạn lấy số đó ở đâu. Vấn đề lớn hơn mà bạn gặp phải là bạn sẽ tiêu diệt 180 triệu người bằng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tư nhân của họ, rằng họ rất vui vì điều này.

 Phó Tổng thống Joe Biden: ( 08:24 )

Điều đó đơn giản là không đúng.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 08:25 )

Chà, bạn chắc chắn sẽ theo chủ nghĩa xã hội. Bạn đang đi đến chủ nghĩa xã hội-

 

Chris Wallace: ( 08:29 )

Các quý ông, chúng ta đang thảo luận cởi mở.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 08:31 )

Thảo luận mở.

 

Chris Wallace: ( 08:32 )

Thảo luận cởi mở, vâng, tôi đồng ý. Tiếp tục đi, Phó Tổng thống.

 Phó Tổng thống Joe Biden: ( 08:33 ) Thứ nhất, ông ấy biết những gì tôi đề xuất. Điều tôi đề xuất là chúng tôi mở rộng Obamacare và chúng tôi tăng nó lên. Chúng tôi không lau bất kỳ. Và một trong những cuộc tranh luận lớn mà chúng tôi đã có với 23 đồng nghiệp của tôi đang cố gắng giành được đề cử mà tôi đã thắng, đó là nói rằng Biden muốn cho phép mọi người vẫn có bảo hiểm tư nhân. Họ có thể. Họ làm. Họ sẽ theo đề xuất của tôi.

 Tổng thống Donald J. Trump: ( 08:58 )

Đó không phải là những gì bạn đã nói và cũng không phải là những gì đảng của bạn đang nói.

 Phó Tổng thống Joe Biden: ( 09:00 )

Đó chỉ đơn giản là một lời nói dối.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 09:02 )

Đảng của bạn không nói điều đó. Bên bạn muốn đi theo nền y học xã hội chủ nghĩa và chăm sóc sức khỏe xã hội chủ nghĩa.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 09:05 )

Đảng là tôi. Ngay bây giờ, tôi là Đảng Dân chủ. 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 09:08 )

Và họ sẽ thống trị bạn, Joe. Bạn có biết rằng. 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 09:09 ) Hiện tại tôi là Đảng Dân chủ. 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 09:11 ) Theo Harris thì không.

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 09:12 ) Cương lĩnh của Đảng Dân chủ là những gì tôi, trên thực tế, đã tán thành, những gì tôi đã tán thành. Bây giờ, đây là thỏa thuận. Thỏa thuận là nó sẽ xóa sạch các điều kiện tồn tại từ trước. Và, nhân tiện, 20, 200 triệu - 200.000 người đã chết trên đồng hồ của anh ấy, bao nhiêu người trong số họ sống sót? Chà, có bảy triệu người mắc bệnh COVID. Điều đó có ý nghĩa gì đối với họ nếu bạn bãi bỏ Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng?

 Tổng thống Donald J. Trump: ( 09:39 )

Joe, bạn đã có 308.000 quân nhân chết vì bạn không thể cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thích hợp cho họ trong quân đội. Vì vậy, đừng nói với tôi về điều này. 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 09:47 )

Tôi rất vui khi nói về điều này. 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 09:48 )

Và nếu bạn ở đây, không phải là 200, sẽ là hai triệu người vì bạn đến rất muộn trong buổi bốc thăm. Bạn không muốn tôi cấm Trung Quốc, nơi đã bị lây nhiễm nặng. Bạn không muốn tôi cấm châu Âu.

 

Chris Wallace: ( 09:58 ) Được rồi, thưa ngài Tổng thống.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 10:00 )

Bạn sẽ muộn hơn nhiều, Joe, muộn hơn nhiều.

 

Chris Wallace: ( 10:04 ) Ngài Tổng thống.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 10:04 )

Chúng ta đang nói về hai triệu người.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 10:05 )

Bạn sẽ không thể khiến anh ta im lặng.

 

Chris Wallace: ( 10:06 )

Thưa Chủ tịch, với tư cách là người điều hành, chúng ta sẽ nói về COVID trong phần tiếp theo. Nhưng hãy tiến lên.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 10:11 )

Để tôi kết thúc. Vấn đề là Tổng thống cũng phản đối Roe V. Wade. Đó là trên lá phiếu và tòa án, trong tòa án, và vì vậy điều đó cũng đang bị đe dọa ngay bây giờ. Và cuộc bầu cử là tất cả-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 10:25 )

Bạn không biết có gì trên lá phiếu. Tại sao nó lại có trên lá phiếu? Tại sao nó lại có trên lá phiếu? Nó không có trên lá phiếu.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 10:31 )

Đó là lá phiếu tại tòa án.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 10:32 )

Tôi không nghĩ vậy.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 10:33 )

Tại tòa án.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 10:34 )

Không có gì xảy ra ở đó.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 10:35 )

Donald, bạn có thể yên lặng trong một phút.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 10:36 )

Bạn không biết quan điểm của cô ấy về Roe V. Wade? Bạn không biết ở đây xem.

 

Chris Wallace: ( 10:40 )

Được rồi. Được rồi. Hãy nói chuyện. Chúng tôi có rất nhiều thứ để giải nén ở đây, các quý ông. Chúng tôi có rất nhiều thời gian. Về chăm sóc sức khỏe, và sau đó chúng tôi sẽ trở lại với Roe V. Wade.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 10:51 ) Được

rồi.

 

Chris Wallace: ( 10:51 )

Thưa Tổng thống, Tòa án Tối cao sẽ xét xử một vụ án một tuần sau cuộc bầu cử, trong đó Chính quyền Trump, cùng với 18 Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang đang tìm cách lật đổ Obamacare, để chấm dứt Obamacare.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 11:05 )

Đúng vậy.

 

Chris Wallace: ( 11:05 )

Bạn đã trải qua tuần trước-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 11:07 )

Bởi vì họ muốn chăm sóc sức khỏe tốt.

 

Chris Wallace: ( 11:08 )

Nếu tôi có thể hỏi câu hỏi của mình, thưa ông.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 11:11 )

Chăm sóc sức khỏe tốt.

 

Chris Wallace: ( 11:11 )

Trong bốn năm qua, bạn đã hứa bãi bỏ và thay thế Obamacare, nhưng bạn chưa bao giờ nghĩ ra một kế hoạch, một kế hoạch toàn diện, để thay thế Obamacare.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 11:25 )

Vâng, tôi có. Tất nhiên tôi có. Nhiệm vụ cá nhân.

 

Chris Wallace: ( 11:26 )

[crosstalk 00:11:26] khi tôi hoàn thành, tôi sẽ cho một cơ hội-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 11:28 )

Xin lỗi. Tôi đã thoát khỏi nhiệm vụ cá nhân, đó là một phần lớn của Obamacare.

 

Chris Wallace: ( 11:31 )

Đó không phải là một nơi toàn diện.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 11:32 )

Đó hoàn toàn là một điều lớn. Đó là phần tồi tệ nhất của Obamacare.

 

Chris Wallace: ( 11:35 )

Tôi không hỏi, thưa ông.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 11:36 )

Chris, đó là phần tồi tệ nhất của Obamacare.

 

Chris Wallace: ( 11:38 )

Bạn đang tranh luận về anh ấy không phải tôi. Cho tôi hỏi câu hỏi của tôi.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 11:38 )

Tôi sẽ hỏi Joe. Nhiệm vụ cá nhân là khía cạnh không được ưa chuộng nhất của Obamacare.

 

Chris Wallace: ( 11:44 )

Thưa Tổng thống. 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 11:44 )

Tôi đã thoát khỏi nó. Và chúng tôi sẽ bảo vệ mọi người. 

Chris Wallace: ( 11:46 )

Thưa Tổng thống, tôi là người điều hành cuộc tranh luận này và tôi muốn ông cho tôi hỏi câu hỏi của tôi và sau đó ông có thể trả lời. 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 11:52 )

Hãy tiếp tục. 

Chris Wallace: ( 11:53 )

Trong suốt bốn năm qua, bạn chưa bao giờ nghĩ ra một kế hoạch toàn diện nào để thay thế Obamacare, và chỉ vào thứ Năm tuần trước, bạn đã ký một Sắc lệnh hành pháp mang tính biểu tượng để bảo vệ những người mắc các bệnh từ trước năm ngày trước cuộc tranh luận này. Vậy câu hỏi của tôi, thưa ông, kế hoạch chăm sóc sức khỏe của Trump là gì?

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 12:16 )

Trước hết, tôi đoán là tôi đang tranh luận về bạn, không phải anh ấy, nhưng điều đó không sao cả. Tôi không ngạc nhiên. Hãy để tôi chỉ cho bạn một điều. Không có gì tượng trưng. Tôi đang giảm giá thuốc. Tôi đang đi với các Tổ chức được ưu ái, điều mà không Tổng thống nào có đủ can đảm để làm vì bạn đang chống lại các công ty lớn. Giá thuốc sẽ giảm 80 hoặc 90%. Bạn có thể đã làm điều đó trong suốt 47 năm làm việc trong chính phủ, nhưng bạn đã không làm điều đó. Không ai làm cả. Vì vậy, chúng tôi đang cắt giảm chăm sóc sức khỏe.

Chris Wallace: ( 12:40 )

Còn những điều kiện tồn tại từ trước thì sao?

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 12:40 )

Tất cả những điều chúng tôi đã làm.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 12:41 )

Ông ấy đã không chăm sóc sức khỏe.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 12:42 )

Tôi sẽ cho bạn một ví dụ. Insulin, nó đang phá hủy gia đình, phá hủy con người, cái giá phải trả. Tôi đang mua nó với giá rẻ như nước vậy, bạn muốn biết sự thật. Quá rẻ. Hãy xem xét tất cả các loại thuốc mà chúng tôi đang làm. Giá thuốc kê đơn, chúng tôi sẽ cho phép các Thống đốc của chúng tôi bây giờ đi đến các quốc gia khác để mua thuốc bởi vì khi đó họ chỉ trả một phần rất nhỏ so với những gì chúng tôi làm.

 

Chris Wallace: ( 13:03 )

Được rồi, như tôi nói, đây là cuộc thảo luận mở.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 13:04 )

Đây là một vấn đề lớn.

 

Chris Wallace: ( 13:06 )

Thưa ông, ông sẽ rất vui. Tôi chuẩn bị chọn một trong những điểm của bạn để hỏi Phó Chủ tịch, đó là, ông ấy chỉ ra rằng bạn muốn thêm một tùy chọn công khai vào Obamacare.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 13:17 ) Vâng.

 

Chris Wallace: ( 13:17 )

Và lập luận mà anh ấy cũng như các đảng viên Đảng Cộng hòa khác đưa ra là điều đó sẽ chấm dứt bảo hiểm tư nhân.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 13:23 )

Không phải vậy.

 

Chris Wallace: ( 13:25 )

Nếu tôi bắt đầu đặt câu hỏi.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 13:26 ) Nhân tiện,đó không phải là những gì đảng của bạn nói.

 

Chris Wallace: ( 13:29 )

Và nó sẽ chấm dứt bảo hiểm tư nhân và tạo ra sự tiếp quản của chính phủ về y tế.

 Phó Tổng thống Joe Biden: ( 13:32 )

Không. Chỉ dành cho những người nghèo đến mức đủ điều kiện nhận Medicaid, họ mới có thể nhận được miễn phí đó ở hầu hết các Tiểu bang, ngoại trừ các Thống đốc muốn từ chối những người nghèo Medicaid. Bất kỳ ai đủ điều kiện nhận Medicare, xin lỗi, Medicaid sẽ tự động được ghi danh vào lựa chọn công khai. Đại đa số người dân Mỹ vẫn sẽ không ở trong lựa chọn đó. Số một. Số hai.

 Tổng thống Donald J. Trump: ( 13:57 )

Joe, bạn đã đồng ý với Bernie Sanders, người đứng ngoài cùng bên trái, trong bản tuyên ngôn, chúng tôi gọi như vậy. Và điều đó mang lại cho bạn thuốc xã hội hóa.

 Phó Tổng thống Joe Biden: ( 14:04 )

Nhìn kìa.

 Tổng thống Donald J. Trump: ( 14:05 )

Bạn đang nói rằng bạn không đồng ý?

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 14:06 )

Tôi sẽ không lắng nghe ông ấy. Sự thật của vấn đề là tôi đã đánh bại Bernie Sanders.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 14:10 )

Không nhiều.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 14:10 )

Tôi đã đánh bại anh ta rất nhiều.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 14:12 )

Không nhiều.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 14:12 )

Tôi đang đứng đối diện với bạn, bạn già.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 14:14 )

Nếu Pocahontas rời đi sớm hai ngày, bạn sẽ mất mọi cuộc bầu cử sơ bộ.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 14:17 )

Tất cả những gì ông ấy biết phải làm-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 14:18 )

Vào Thứ Ba, bạn rất may mắn.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 14:21 )

Hãy xem anh ấy là thỏa thuận. Tôi đã rất may mắn. Tôi cũng sẽ rất may mắn tối nay.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 14:23 )

Với cái gì?

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 14:23 )

Và tối nay tôi sẽ đảm bảo.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 14:25 )

Với cái gì?

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 14:25 )

Bởi vì đây là thỏa thuận, đây là thỏa thuận. Thực tế là mọi thứ anh ấy nói cho đến nay chỉ đơn giản là dối trá. Tôi không ở đây để nói ra những lời nói dối của anh ta. Mọi người đều biết anh ta là một kẻ nói dối.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 14:34 )

Nhưng bạn đồng ý. Joe, anh là kẻ nói dối. Bạn tốt nghiệp cuối cùng trong lớp chứ không phải đầu tiên trong lớp.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 14:41 )

Chúa ơi, tôi muốn chắc chắn rằng-

 

Chris Wallace: ( 14:43 )

Thưa Tổng thống, ông có thể để ông ấy nói hết được không, thưa ông?

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 14:44 )

Không, ông ấy không biết cách làm điều đó.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 14:46 )

Bạn sẽ ngạc nhiên. Bạn sẽ ngạc nhiên. Tiếp tục đi, Joe.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 14:47 ) Anh

chàng sai lầm, một đêm sai lầm, sai thời điểm.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 14:51 )

Nghe này, bạn đồng ý với Bernie Sanders và tuyên ngôn.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 14:55 )

Không có tuyên ngôn nào, số một.

 

Chris Wallace: ( 14:57 )

Xin hãy để anh ấy nói chuyện, thưa Tổng thống.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 14:58 ) Thứ

hai.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 14:58 )

Ông ấy vừa đánh mất bên trái.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 14:59 ) Thứ

hai.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 15:01 )

Bạn vừa đánh mất bên trái. Bạn đã đồng ý với Bernie Sanders về một kế hoạch mà bạn hoàn toàn đồng ý và theo kế hoạch đó [crosstalk 00:15:10], họ gọi nó là y học xã hội hóa.

 

Chris Wallace: ( 15:13 ) Ngài

Tổng thống.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 15:14 )

Tôi sẽ cho bạn biết những gì, ông ấy không giúp đỡ gì cho những người cần chăm sóc sức khỏe.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 15:20 )

Bernie là ai?

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 15:21 )

Bởi vì trên thực tế, ông ấy đã phải chi phí chăm sóc sức khỏe cho 10 triệu người mà họ đã phải chi trả từ người sử dụng lao động vì cuộc suy thoái của ông ấy. Số một. Thứ hai, hiện có 20 triệu người đang được chăm sóc sức khỏe thông qua Obamacare mà ông ấy muốn loại bỏ nó. Anh ấy sẽ không bao giờ nhìn vào mắt bạn và nói đó là điều anh ấy muốn làm. Mang nó đi.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 15:41 )

Không, tôi muốn cung cấp cho họ dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn với giá thấp hơn nhiều, bởi vì Obamacare không tốt.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 15:45 )

Ông ấy không biết làm thế nào. Anh ấy không biết làm thế nào để làm điều đó.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 15:46 )

Tôi đã sửa nó rồi.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 15:47 )

Ông ấy chưa bao giờ đưa ra một kế hoạch nào.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 15:49 )

Chúng tôi đã sửa nó ở một mức độ nào đó. Obamacare, như bạn có thể biết nhưng có lẽ không, Obamacare không tốt.

 

Chris Wallace: ( 15:54 )

Các quý ông, quý vị có nhận ra rằng cả hai mình đang nói cùng một lúc không. Hãy để Tổng thống. Tiếp tục đi, thưa ngài.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 15:59 )

Obamacare là không tốt. Chúng tôi đã làm cho nó tốt hơn và tôi có một lựa chọn để thực hiện từ rất sớm. Chúng tôi đã tước bỏ nhiệm vụ cá nhân. Chúng tôi đảm bảo các điều kiện đã có từ trước, nhưng đã tước bỏ nhiệm vụ cá nhân. Nghe này, nó là như vậy. Và điều đó đã bị phá hủy… Họ thậm chí không nên gọi nó là Obamacare, sau đó tôi phải lựa chọn, tôi để người của tôi điều hành nó thực sự tốt hay tệ? Nếu tôi điều hành nó không tốt, họ có thể sẽ đổ lỗi cho anh ấy, nhưng họ sẽ đổ lỗi cho tôi. Nhưng quan trọng hơn, tôi muốn giúp đỡ mọi người. Được chứ. Tôi nói, "Bạn phải chạy nó thật tốt." Và tôi vừa có một cuộc gặp với họ. Họ nói rằng vấn đề là, bất kể bạn điều hành Obamacare tốt như thế nào, đó là một thảm họa. Nó quá đắt. Phí bảo hiểm quá cao, nó không hoạt động. Vì vậy, chúng tôi muốn loại bỏ nó. Chris, chúng tôi muốn loại bỏ điều đó và cung cấp thứ gì đó rẻ hơn và tốt hơn.

 Chris Wallace: ( 16:42 )

Tôi hiểu điều đó, thưa ông. Nhưng tôi phải cho bạn thời gian gần bằng nhau. 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 16:45 )

Hãy tiếp tục. 

Chris Wallace: ( 16:45 )

Vui lòng để Phó Tổng thống nói chuyện, thưa ông. 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 16:47 ) Tốt. 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 16:48 )

Ông ấy không có kế hoạch chăm sóc sức khỏe. 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 16:50 )

Tất nhiên, chúng tôi làm. 

Chris Wallace: ( 16:52 ) Làm ơn.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 16:52 )

Anh ấy gửi đi những mơ tưởng. Anh ta có các Lệnh điều hành không có quyền lực. Anh ấy đã không giảm chi phí thuốc cho bất kỳ ai. Anh ấy đã hứa về một kế hoạch chăm sóc sức khỏe kể từ khi anh ấy được bầu. Anh ấy không có gì, giống như hầu hết mọi thứ khác mà anh ấy nói về. Anh ta không có một kế hoạch. Anh ấy không có kế hoạch. Và sự thật là người đàn ông này không biết mình đang nói về cái gì. [xuyên âm 00:17:14].

 

Chris Wallace: ( 17:13 ) Được

rồi, tôi có một câu hỏi cuối cùng cho bạn.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 17:15 )

Chắc chắn rồi.

 

Chris Wallace: ( 17:16 )

Thưa Phó Tổng thống, nếu đảng viên Cộng hòa ở Thượng viện, ban đầu chúng tôi đang nói về Tòa án tối cao ở đây, nếu đảng viên Cộng hòa ở Thượng viện tiếp tục và xác nhận Công lý Barrett thì đã có cuộc nói chuyện về việc chấm dứt vụ án hoặc thậm chí đóng gói tòa án, thêm vào chín thẩm phán ở đó. Bạn gọi đây là một sự phân tâm của Tổng thống. Nhưng trên thực tế, nó không phải do Tổng thống đưa ra. Nó được đưa ra bởi một số đồng nghiệp đảng Dân chủ của bạn trong Quốc hội. Vì vậy, câu hỏi của tôi cho bạn là, bạn đã từ chối nói về nó trong quá khứ, bạn có sẵn sàng nói với người Mỹ tối nay rằng bạn có ủng hộ việc chấm dứt vụ án hay đóng gói ra tòa hay không?

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 17:55 )

Dù tôi đảm nhận vị trí nào thì điều đó cũng sẽ trở thành vấn đề. Vấn đề là người dân Mỹ nên nói. Bạn nên đi ra ngoài và bỏ phiếu. Bạn đang bỏ phiếu ngay bây giờ. Bỏ phiếu và cho các Thượng nghị sĩ biết rõ cảm giác của bạn. 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 18:05 ) Bạn định đóng gói tòa án? 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 18:07 ) Hãy bỏ phiếu ngay bây giờ.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 18:08 )

Bạn định đóng gói tòa án?

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 18:09 )

Trên thực tế, hãy đảm bảo rằng bạn cho mọi người biết, các Thượng nghị sĩ của bạn.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 18:12 )

Ông ấy không muốn trả lời câu hỏi.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 18:17 )

Tôi sẽ không trả lời câu hỏi.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 18:18 )

Tại sao bạn không trả lời câu hỏi đó? Bạn muốn đặt nhiều Thẩm phán Tòa án Tối cao mới. Cấp tiến trái.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 18:18 )

Anh có im lặng không?

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 18:20 )

Nghe này, ai trong danh sách của bạn, Joe? Ai trong danh sách của bạn?

 

Chris Wallace: ( 18:23 )

Các quý ông, tôi nghĩ chúng ta đã kết thúc chuyện này-

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 18:25 )

Điều này thật phi tổng thống.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 18:25 )

Anh ấy chuẩn bị đóng gói đến tòa án. Anh ấy sẽ không đưa ra một danh sách.

 

Chris Wallace: ( 18:27 )

Chúng tôi đã kết thúc phân đoạn. Chúng ta sẽ chuyển sang phân đoạn thứ hai.

 

Phó chủ tịch Joe Biden: ( 18:30 )

Đó thực sự là một phân đoạn hiệu quả, phải không? Tiếp tục ngáp, anh bạn.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 18:35 )

Mọi người hiểu, Joe.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 18:37 )

Họ chắc chắn làm được.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 18:37 )

47 năm, bạn không làm gì cả. Họ đã hiểu.

 

Chris Wallace: ( 18:40 ) Được

rồi, môn thứ hai là COVID-19, một môn cực kỳ nghiêm túc. Vì vậy, chúng ta hãy cố gắng nghiêm túc với nó. Chúng tôi đã có hơn bảy triệu trường hợp nhiễm coronavirus ở Hoa Kỳ và hơn 200.000 người đã chết. Ngay cả sau khi chúng tôi sản xuất vắc-xin, các chuyên gia nói rằng có thể mất vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm trước khi chúng ta trở lại bình thường. Câu hỏi của tôi dành cho cả hai bạn là, dựa trên những gì bạn đã nói và làm cho đến nay, và những gì bạn đã nói sẽ làm bắt đầu từ năm 2021, tại sao người dân Mỹ nên tin tưởng bạn hơn đối thủ để đối phó với cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng này. ở đằng trước? Trong trường hợp này, câu hỏi dành cho bạn trước tiên, thưa bạn. Hai phút, không bị gián đoạn.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 19:33 )

Chúc may mắn. 200.000 người chết. Như bạn đã nói, hơn bảy triệu người bị nhiễm ở Hoa Kỳ. Trên thực tế, chúng ta có 4% dân số thế giới, 20% số người chết. 40.000 người mỗi ngày đang ký hợp đồng COVID. Thêm vào đó, khoảng từ 750 đến 1000 người mỗi ngày đang chết. Khi anh ấy được giới thiệu với con số đó, anh ấy nói, "Nó là như thế nào." Chà, nó là như thế nào bởi vì bạn là chính bạn. Đó là lý do tại sao nó là. Tổng thống không có kế hoạch. Anh ấy chưa bày ra bất cứ thứ gì. Anh ấy đã biết suốt hồi tháng Hai cuộc khủng hoảng này nghiêm trọng như thế nào. Anh biết đó là một căn bệnh chết người. Anh ấy đã làm gì? Anh ấy ghi âm như thừa nhận rằng anh ấy biết điều đó. Anh ta nói rằng anh ta không nói với chúng tôi hoặc đưa ra cảnh báo cho mọi người về điều đó vì anh ta không muốn làm người dân Mỹ hoảng sợ. Bạn đừng hoảng sợ. Anh hoảng sợ. Ngoài việc đó ra, anh ấy đã làm gì?

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 20:30 )

Ông ấy vào và chúng tôi nhấn mạnh rằng những người chúng tôi có mặt tại Trung Quốc có thể đến Vũ Hán và tự xác định xem điều này nguy hiểm như thế nào. Ông thậm chí không yêu cầu ông Tập làm điều đó.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 20:43 )

Sai.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 20:43 )

Ông ấy nói với chúng tôi rằng ông Tập đã làm một công việc tuyệt vời. Anh ấy nói chúng tôi nợ anh ấy món nợ biết ơn vì đã quá minh bạch với chúng tôi. Và anh ấy đã làm gì sau đó? Sau đó anh ta không làm gì cả. Anh đợi và đợi và đợi. Anh ấy vẫn chưa có kế hoạch.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 20:57 )

Sai.

 

Chris Wallace: ( 20:57 )

Thưa ông, đó là hai phút của anh ấy.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 20:57 )

Thật sai lầm.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 20:57 )

Tôi đã nghỉ việc vào tháng 3, chính xác là những gì chúng ta nên làm. Và tôi đã đặt ra một lần nữa vào tháng Bảy, những gì chúng ta nên làm. Chúng tôi nên cung cấp tất cả các thiết bị bảo hộ có thể. Chúng tôi nên cung cấp số tiền mà Ngôi nhà đã thông qua để có thể ra ngoài và nhận được sự giúp đỡ của mọi người mà họ cần để duy trì hoạt động kinh doanh của mình. Trường mở tốn rất nhiều tiền. Bạn nên ra khỏi boongke của mình và thoát ra khỏi bẫy cát trong sân gôn của bạn và đi vào Phòng Bầu dục, tập hợp các đảng viên Dân chủ và Cộng hòa và tài trợ cho những gì cần làm ngay bây giờ để cứu sống.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 21:30 )

Vì vậy, nếu chúng tôi lắng nghe bạn.

 

Chris Wallace: ( 21:31 )

Chờ đã. Ông có hai phút, thưa ông.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 21:31 )

Nếu chúng tôi lắng nghe bạn, đất nước sẽ bị bỏ ngỏ, hàng triệu người đã chết chứ không phải 200.000 người. Và một người là quá nhiều. Đó là lỗi của Trung Quốc. Đáng lẽ nó không bao giờ xảy ra. Họ đã ngăn không cho nó đi vào, nhưng đó là lỗi của Trung Quốc. Và, nhân tiện, khi bạn nói về con số, bạn không biết có bao nhiêu người đã chết ở Trung Quốc. Bạn không biết có bao nhiêu người chết ở Nga. Bạn không biết bao nhiêu người đã chết ở Ấn Độ. Họ không cung cấp cho bạn một con số chính xác, chỉ để bạn hiểu. Nhưng nếu bạn nhìn vào những gì chúng tôi đã làm, tôi đã kết thúc nó và bạn nói, “Anh ấy là người bài ngoại. Anh ấy là một người phân biệt chủng tộc và anh ấy bài ngoại, ”bởi vì bạn không nghĩ rằng tôi nên đóng cửa đất nước của chúng ta. Đợi tí.

 

Chris Wallace: ( 22:06 )

Thưa ông, đó là hai phút của anh ấy.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 22:07 )

Bạn không nghĩ rằng chúng tôi nên đóng cửa đất nước của mình vì bạn nghĩ rằng nó thật khủng khiếp. Bạn sẽ không đóng nó trong hai tháng nữa. Trên thực tế, bằng việc làm sớm của tôi, Tiến sĩ Fauci nói, “Tổng thống Trump đã cứu sống hàng nghìn người”. Nhiều Thống đốc Đảng Dân chủ của bạn nói, "Tổng thống Trump đã làm một công việc phi thường." Chúng tôi đã làm việc với Thống đốc. Oh thực sự, hãy xem đi. Các thống đốc nói rằng tôi đã làm một công việc phi thường. Hầu hết họ đều nói rằng. Trên thực tế, những người không nhất thiết đứng về phía tôi đã nói rằng “Tổng thống Trump đã làm một công việc phi thường.” Chúng tôi đã làm. Chúng tôi có áo choàng. Chúng tôi có mặt nạ. Chúng tôi đã tạo ra máy thở. Bạn sẽ không tạo ra máy thở. Và bây giờ chúng ta còn vài tuần nữa mới có vắc xin. Chúng tôi đang thực hiện trị liệu. Ít người chết khi mắc bệnh. Số người chết ít hơn rất nhiều. Chúng tôi đã hoàn thành một công việc tuyệt vời.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 22:54 )

Điều duy nhất tôi chưa hoàn thành tốt công việc, và đó là do tin tức giả mạo, bất kể bạn nói gì với họ, họ đều gây ấn tượng xấu với bạn. Đó chỉ là tin giả. Họ cho bạn báo chí tốt, họ cho tôi báo chí xấu bởi vì nó là như vậy, thật không may. Nhưng hãy để tôi nói vài điều. Tôi không quan tâm. Tôi đã quen với nó. Nhưng tôi sẽ nói với bạn, Joe, bạn không bao giờ có thể làm được công việc mà chúng tôi đã làm. Bạn không có nó trong máu của bạn. Bạn có thể không bao giờ làm điều đó, Joe.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 23:15 )

Tôi biết cách thực hiện công việc. Tôi biết cách hoàn thành công việc.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 23:18 )

Chà, bạn đã không làm tốt lắm trong bệnh Cúm lợn. H1-N1, bạn là một thảm họa. Tham mưu trưởng của chính bạn nói rằng bạn là một thảm họa.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 23:25 )

14.000 người chết, không phải 200.000.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 23:27 ) Nhân tiện,một căn bệnh ít gây chết người hơn rất nhiều.

 

Chris Wallace: ( 23:32 )

Thưa ông, ông đã nói đúng. Hãy để anh ta trả lời nó.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 23:33 )

Và không có ai… Chúng tôi không đóng cửa nền kinh tế. Đây là nền kinh tế của anh ấy mà anh ấy đóng cửa. Lý do nó ngừng hoạt động là vì các bạn đang ở nhà. Có bao nhiêu người trong số các bạn thức dậy sáng nay và có một chiếc ghế trống ở bàn bếp vì ai đó đã chết vì COVID? Có bao nhiêu người trong số các bạn rơi vào hoàn cảnh mất bố hoặc mẹ và thậm chí không thể nói chuyện với họ, bạn đã có một y tá cầm điện thoại lên để bạn có thể nói lời tạm biệt?

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 23:57 )

Chúng tôi sẽ mất nhiều người hơn, nhiều người hơn nữa. Bạn đã có thể trễ nhiều tháng. Anh chậm hơn tôi nhiều tháng, Joe.

 

Phó chủ tịch Joe Biden: ( 24:03 )Giám đốc CDC của chính ông ấy nói rằng chúng tôi có thể mất thêm 200.000 người nữa từ nay đến cuối năm. Và anh ấy nói, chỉ cần đeo mặt nạ, chúng ta có thể tiết kiệm được một nửa số đó. Chỉ là một chiếc mặt nạ. Và nhân tiện, về toàn bộ khái niệm về vắc-xin, chúng tôi đang sử dụng vắc-xin, nhưng tôi không tin tưởng anh ta chút nào. Bạn cũng vậy. Tôi biết bạn không. Những gì chúng tôi tin tưởng là một nhà khoa học. 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 24:25 )

Bạn không tin tưởng Johnson & Johnson, Pfizer?

 

 

Phần 2

Chris Wallace:

Được rồi, thưa các quý ông. Hãy để tôi chuyển sang câu hỏi về tương lai vì cả hai bạn đều đã chạm vào hai trong số những câu hỏi tôi sẽ hỏi. Tập trung vào tương lai trước, Tổng thống Trump, bạn đã nhiều lần mâu thuẫn hoặc mâu thuẫn với một số nhà khoa học hàng đầu của chính phủ của bạn. Tuần trước, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh, Tiến sĩ Redfield cho biết phải đến mùa hè trước khi vắc xin này được phổ biến rộng rãi cho công chúng. Bạn nói rằng anh ấy đã nhầm lẫn và nhầm lẫn. Đó là hai từ của bạn. Nhưng Tiến sĩ Slaoui, người đứng đầu Chiến dịch Warp Speed ​​của bạn, đã nói chính xác điều tương tự. Cả hai đều sai?

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 00:15 )

Chà, tôi đã nói chuyện với các công ty và chúng ta có thể có sớm hơn rất nhiều. Đó là một điều rất chính trị bởi vì những người như thế này thà biến nó thành chính trị hơn là cứu sống.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 00:22 )

Chúa ơi.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 00:23 )

Đó là một điều rất chính trị. Tôi đã nói chuyện với Pfizer, tôi đã nói chuyện với tất cả những người mà bạn phải nói chuyện, Moderna, Johnson & Johnson, và những người khác. Họ có thể đi nhanh hơn thế rất nhiều. Nó trở nên rất chính trị bởi vì cánh tả… Hoặc tôi không biết nếu tôi gọi họ là trái, tôi không biết tôi gọi họ là gì.

 

Chris Wallace: ( 00:38 )

Vì vậy, bạn đang đề nghị rằng người đứng đầu Chiến dịch Warp Speed ​​của bạn, Tiến sĩ Slaoui-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 00:42 )

Tôi không đồng ý với ông ấy. Không, tôi không đồng ý với cả hai điều đó. Và anh ấy không nói điều đó. Anh ấy nói nó có thể ở đó, nhưng nó cũng có thể sớm hơn nhiều. Tôi đã có anh ta trong văn phòng của tôi hai ngày trước.

 

Chris Wallace: ( 00:49 )

Anh ấy đã nói về mùa hè, thưa ngài, trước khi nó thường có sẵn, giống như Tiến sĩ Redfield.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 00:53 )

Bởi vì ông ấy nói rằng có khả năng chúng tôi sẽ có câu trả lời trước ngày 1 tháng 11. Nó cũng có thể là sau đó.

 

Chris Wallace: ( 00:59 )

Tôi đang nói về thời điểm nó thường khả dụng, không phải-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 01:00 )

Chà, chúng tôi sẽ giao nó ngay lập tức. Chúng tôi đã thiết lập quân đội. Về mặt logic, tất cả chúng đã được thiết lập. Chúng tôi có quân đội cung cấp binh lính và họ có thể làm 200.000 quân mỗi ngày. Họ sẽ giao hàng-

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 01:11 )

Đây cũng chính là người đã nói với bạn-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 01:13 )

Tất cả đã được thiết lập.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 01:14 )

… đến Lễ Phục sinh, điều này sẽ biến mất. Khi thời tiết ấm áp, nó sẽ biến mất. Kỳ diệu, giống như một phép màu. Và nhân tiện, có thể bạn có thể tiêm một ít thuốc tẩy vào cánh tay của mình, và điều đó sẽ xử lý được. Đây là cùng một người đàn ông.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 01:24 )

Điều đó đã được nói một cách mỉa mai, và bạn biết điều đó. Điều đó đã được nói một cách mỉa mai.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 01:28 )

Vậy đây là thỏa thuận. Người đàn ông này đang nói về một loại vắc-xin. Mọi công ty nghiêm túc đều đang nói về việc có thể có vắc xin vào cuối năm nay, nhưng việc phân phối vắc xin đó sẽ không diễn ra cho đến đầu giữa năm sau mới có thể xuất xưởng, nếu chúng ta tiêm vắc xin. Và cầu Chúa chúng tôi sẽ làm được. Cầu Chúa, chúng tôi sẽ làm được.

 

Chris Wallace: ( 01:49 )

Thưa Phó chủ tịch, tôi muốn bắt-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 01:50 )

Bạn sẽ có vắc xin sớm hơn thế.

 

Chris Wallace: ( 01:51 )

Mặc dù vậy, tôi muốn tiếp tục câu hỏi này. Bạn nói rằng công chúng có thể tin tưởng các nhà khoa học, nhưng họ không thể tin tưởng Tổng thống Trump. Trong thực tế, bạn đã nói điều đó một lần nữa tối nay. Người đồng hành của bạn, Thượng nghị sĩ Harris, đi xa hơn, nói rằng các chuyên gia y tế công cộng trích dẫn, "Sẽ bị bóp nghẹt, sẽ bị đàn áp." Với thực tế là các cuộc thăm dò đã cho thấy rằng mọi người quan tâm đến vắc-xin và không muốn dùng nó, liệu bạn và người đồng hành của mình, Thượng nghị sĩ Harris, có góp phần vào nỗi sợ hãi đó không?

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 02:18 )

Không hơn câu hỏi bạn vừa hỏi anh ấy. Bạn chỉ ra rằng anh ấy gây áp lực và không đồng ý với các nhà khoa học của chính mình.

 

Chris Wallace: ( 02:25 )

Nhưng bạn đang nói rằng bạn không thể-

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 02:26 )

Mọi người đều biết-

 

Chris Wallace: ( 02:26 )

Hoặc Thượng nghị sĩ Harris đang nói rằng bạn không thể tin tưởng nhà khoa học.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 02:28 )

Chà, không, không. Bạn có thể tin tưởng nhà khoa học. Cô ấy không nói điều đó. Bạn có thể tin tưởng vào-

 

Chris Wallace: ( 02:32 )

Cô ấy nói rằng các chuyên gia y tế công cộng trích dẫn, "Sẽ bị bịt miệng, sẽ bị đàn áp."

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 02:36 )

Vâng. Chà, đó là những gì anh ấy sẽ cố gắng làm, nhưng có hàng ngàn nhà khoa học ngoài kia, như ở bệnh viện tuyệt vời này không làm việc cho anh ấy. Công việc của họ không phụ thuộc vào anh ta. Họ là những người ... Và nhân tiện-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 02:51 )

Chúng tôi đã nói chuyện với các nhà khoa học phụ trách-

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 02:53 ) Nhân tiện-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 02:53 )

… họ sẽ sớm có vắc-xin.

 

Chris Wallace: ( 02:55 )

Để anh ta nói hết.

 

Phó chủ tịch Joe Biden: ( 02:55 )

Bạn có tin trong giây lát những gì anh ấy nói với bạn sau tất cả những lời nói dối mà anh ấy đã nói với bạn về toàn bộ vấn đề liên quan đến COVID không? Anh ấy thậm chí vẫn chưa thừa nhận rằng anh ấy biết điều này đang xảy ra, biết nó sẽ nguy hiểm như thế nào vào tháng 2 và anh ấy thậm chí còn không nói với bạn. Anh ấy được ghi nhận là đã nói điều đó. Anh ta hoảng hốt hay anh ta chỉ nhìn vào thị trường chứng khoán. Một trong hai. Vì đoán cái gì? Rất nhiều người đã chết và nhiều người nữa sẽ chết trừ khi anh ta trở nên thông minh hơn, nhanh hơn rất nhiều-

 

Chris Wallace: ( 03:27 ) Ngài

Tổng thống?

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 03:28 )

Bạn có dùng từ thông minh không? Vì vậy, bạn nói rằng bạn đã đến Delaware State, nhưng bạn quên tên trường đại học của bạn. Bạn đã không đến Bang Delaware. Bạn tốt nghiệp thấp nhất hoặc gần như thấp nhất trong lớp. Đừng bao giờ dùng từ thông minh với tôi. Đừng bao giờ sử dụng từ đó.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 03:44 )

Ồ, hãy cho tôi nghỉ ngơi.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 03:44 )

Vì bạn biết gì không? Không có gì thông minh về bạn, Joe. 47 năm bạn không làm gì cả.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 03:49 )

Chà, hãy tranh luận này-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 03:51 )

Để tôi nói với bạn vài điều, Joe. Nếu bạn chịu trách nhiệm về những gì tôi đã trải qua, tôi phải đóng cửa nền kinh tế vĩ đại nhất trong lịch sử của đất nước chúng ta. Và nhân tiện, bây giờ nó đang được xây dựng trở lại và đang tăng nhanh.

 

Chris Wallace: ( 04:02 )

Chúng tôi sẽ đề cập đến nền kinh tế trong phân đoạn tiếp theo, thưa ông.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 04:04 )

Được rồi. Nó đang tăng nhanh. Tôi mong muốn được nói về nó.

 

Chris Wallace: ( 04:06 )

Được rồi. Khi nói đến cách xử lý vi-rút cho đến nay, hai bạn đã có những cách tiếp cận rất khác nhau và điều này sẽ ảnh hưởng đến cách xử lý vi-rút trong tương lai khi bất kỳ ai trong số các bạn trở thành tổng thống tiếp theo. Tôi muốn nhanh chóng đi qua một số trong số đó. Mở lại. Phó Tổng thống Biden, ông đã miễn cưỡng hơn nhiều so với Tổng thống Trump về việc mở cửa lại nền kinh tế và trường học. Tại sao thưa ông?

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 04:31 )

Bởi vì ông ấy không có kế hoạch. Nếu tôi đang chạy nó, tôi sẽ biết kế hoạch là gì. Bạn phải cung cấp cho các doanh nghiệp này khả năng có tiền để có thể mở lại với PPE, cũng như với hệ thống vệ sinh mà họ cần. Bạn phải cung cấp cho chúng cổ điển-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 04:45 )

Hãy nói điều đó với Nancy Pelosi.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 04:47 )

Liệu anh ấy có im lặng trong một phút không?

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 04:49 )

Nói điều đó với Nancy Pelosi, và Schumer [crosstalk 00:04:52] Chuck.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 04:52 )

Nancy Pelosi và Schumer, họ có một kế hoạch. Anh ấy thậm chí sẽ không gặp họ. Đảng Cộng hòa sẽ không gặp nhau tại Thượng viện. Anh ấy ngồi trong sân gôn của mình. Ý tôi là, theo nghĩa đen, hãy nghĩ về nó. Hãy suy nghĩ về nó.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 05:04 )

Bạn có thể chơi nhiều hơn tôi, Joe.

 

Chris Wallace: ( 05:06 )

Còn câu hỏi về việc mở lại và sự thật thì sao-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 05:08 )

Chà, ông ấy muốn đóng cửa đất nước này và tôi muốn giữ nó mở, và chúng tôi đã làm một điều tuyệt vời bằng cách đóng cửa nó-

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 05:15 )

Bạn vừa thừa nhận rằng bạn sẽ đóng cửa nó.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 05:15 )

Chờ một chút, Joe. Hãy để tôi đóng cửa anh trong một giây, Joe, chỉ trong một giây. Anh ta muốn đóng cửa đất nước. Chúng tôi chỉ trải qua nó. Chúng tôi phải làm vậy, bởi vì chúng tôi không biết gì về căn bệnh này. Bây giờ chúng tôi phát hiện ra rằng những người cao tuổi có vấn đề về tim và tiểu đường và các vấn đề khác nhau rất, rất dễ bị tổn thương. Chúng tôi đã học được rất nhiều điều. Trẻ nhỏ thì không, ngay cả những người trẻ hơn thì không. Chúng tôi đã học được rất nhiều điều, nhưng anh ấy muốn đóng nó lại. Nhiều người sẽ bị tổn thương nếu tiếp tục. Nếu bạn nhìn vào Pennsylvania, nếu bạn nhìn vào một số bang đã bị đóng cửa, họ có thống đốc đảng Dân chủ, tất cả, một trong những lý do họ đóng cửa là vì họ muốn đóng cửa cho đến sau cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 11.

 

Chris Wallace: ( 05:54 ) Được

rồi. Tôi muốn chuyển sang một-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 05:55 )

Bởi vì đó là một vấn đề chính trị.

 

Chris Wallace: ( 05:55 )

Tôi muốn chuyển sang một chủ đề khác.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 05:55 )

Tôi phải trả lời điều đó.

 

Chris Wallace: ( 05:55 )

Tôi muốn chuyển đi-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 05:57 )

Nhưng những trạng thái đó-

 

Chris Wallace: ( 05:58 )

Các quý ông, tôi muốn chuyển sang một chủ đề khác.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 06:00 )

Những bang đang hoạt động không tốt nên đã đóng cửa ngay bây giờ.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 06:02 )

Tôi phải trả lời điều đó.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 06:04 )

Ông ấy muốn đóng cửa cả nước.

 

Chris Wallace: ( 06:04 )

Tổng thống Trump, bạn đã bắt đầu ngày càng đặt câu hỏi về tính hiệu quả của khẩu trang trong việc ngăn ngừa bệnh tật. Và trên thực tế, gần đây bạn đã trích dẫn vấn đề người phục vụ chạm vào mặt nạ và chạm vào đĩa của họ. Bạn đang thắc mắc về hiệu quả của mặt nạ?

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 06:20 )

Không, tôi nghĩ rằng mặt nạ là được. Bạn phải hiểu, nếu bạn nhìn ... Ý tôi là, tôi có một chiếc mặt nạ ngay đây. Tôi đeo mặt nạ khi tôi nghĩ rằng tôi cần nó. Ví dụ như đêm nay, tất cả mọi người đều đã có một bài kiểm tra và bạn đã có khoảng cách xã hội và tất cả những điều bạn phải làm, nhưng tôi đeo khẩu trang-

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 06:33 )

Giống như cuộc biểu tình của bạn.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 06:33 )

… khi cần. Khi cần, tôi đeo khẩu trang.

 

Chris Wallace: ( 06:35 )

Được rồi. Để tôi hỏi-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 06:36 )

Tôi không đeo mặt nạ như anh ấy. Mỗi khi bạn gặp anh ấy, anh ấy đều đeo mặt nạ. Anh ấy có thể đang nói cách anh ấy 200 feet và anh ấy xuất hiện với chiếc mặt nạ lớn nhất mà tôi từng thấy. Tôi sẽ nói điều này-

 

Chris Wallace: ( 06:45 )

Phó Tổng thống Biden, tiếp tục đi, thưa ngài.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 06:48 )

Hãy nhìn xem, cách để mở các doanh nghiệp là cung cấp cho họ cơ hội đủ để có thể mở. Chúng tôi đã cung cấp tiền,

 

Chris Wallace: ( 06:55 )

Nhưng tôi đang hỏi ông về mặt nạ.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 06:56 )

Chà, mặt nạ tạo nên sự khác biệt lớn. Chính người đứng đầu CDC của ông ấy nói nếu chúng ta chỉ đeo mặt nạ từ bây giờ, nếu mọi người đeo mặt nạ và cách xa xã hội từ bây giờ đến tháng Giêng, chúng ta có thể sẽ cứu được tới 100.000 mạng người. Nó quan trọng. Nó quan trọng.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 07:10 )

Và họ cũng đã nói điều ngược lại. Họ cũng đã nói-

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 07:12 )

Chưa có người nghiêm túc nào nói ngược lại. Không có người nghiêm túc.

 

Chris Wallace: ( 07:14 )

Được rồi. Tôi muốn hỏi bạn-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 07:17 )

Tiến sĩ Fauci. Tiến sĩ Fauci nói ngược lại.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 07:18 )

Ông ấy không nói ngược lại.

 

Chris Wallace: ( 07:19 )

Tôi muốn hỏi bạn, chúng ta chỉ còn hơn một phút nữa trong phân đoạn này.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 07:22 )

Ông ấy nói rất mạnh mẽ, "Mặt nạ không tốt." Sau đó anh ta thay đổi ý định. Anh ấy nói, "Mặt nạ tốt."

 

Chris Wallace: ( 07:25 )

Tôi muốn hỏi-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 07:25 )

Tôi ổn với mặt nạ. Tôi không chiến đấu với mặt nạ.

 

Chris Wallace: ( 07:27 )

Tôi muốn hỏi cả hai bạn về một chủ đề cuối cùng vì các cách tiếp cận khác nhau của bạn thậm chí đã ảnh hưởng đến cách bạn đã vận động. Tổng thống Trump, bạn đang tổ chức các cuộc biểu tình lớn với đám đông chen chúc nhau, hàng nghìn người.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 07:38 )

Bên ngoài.

 

Chris Wallace: ( 07:39 )

Bên ngoài. Vâng thưa ngài. Đã đồng ý. Phó chủ tịch Biden, bạn đang tổ chức các sự kiện nhỏ hơn nhiều với-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 07:46 )

Bởi vì sẽ không có ai xuất hiện.

 

Chris Wallace: ( 07:47 )

… những người đeo mặt nạ.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 07:47 )

Chà, đó là sự thật. Không ai xuất hiện trước các cuộc biểu tình của anh ấy.

 

Chris Wallace: ( 07:50 ) Được

rồi. Trong mọi trường hợp, tại sao bạn tổ chức các cuộc biểu tình lớn? Tại sao bạn không? Ông đi trước, thưa ông.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 07:56 )

Bởi vì mọi người muốn nghe những gì tôi nói. Ý tôi là-

 

Chris Wallace: ( 07:59 )

Nhưng bạn không lo lắng về việc chúng ta sẽ lây lan dịch bệnh?

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 08:01 )

… Tôi đang làm công việc của mình với tư cách là một tổng thống, và tôi sẽ có 25, 35.000 người có mặt tại các sân bay. Chúng tôi sử dụng sân bay và nhà treo và chúng tôi có rất nhiều người-

 

Chris Wallace: ( 08:06 )

Ông không lo lắng về vấn đề bệnh tật, thưa ông?

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 08:08 )

Chà, cho đến nay chúng tôi không gặp vấn đề gì. Nó ở bên ngoài. Đó là một sự khác biệt lớn theo các chuyên gia. Chúng tôi thực hiện chúng bên ngoài, chúng tôi có rất nhiều đám đông, như bạn thấy, và theo đúng nghĩa đen là thông báo trước 24 giờ. Và Joe thực hiện các vòng tròn và có ba người ở đâu đó.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 08:26 ) Nhân tiện

, bạn có thấy một trong những cuộc biểu tình lớn cuối cùng mà ông ấy có không? Một phóng viên đến hỏi anh ta một câu hỏi, anh ta nói, “Không, không, không. Đứng lại, đeo mặt nạ vào, đeo mặt nạ vào. Bạn đã được kiểm tra chưa? Tôi còn cách rất xa những người khác ”. Đó là những gì anh ấy nói, "Tôi sẽ ổn thôi." Anh ấy không lo lắng về bạn. Anh ấy không lo lắng về những người ngoài kia [crosstalk 00:08:48].

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 08:48 )

Chúng tôi không có tác động tiêu cực nào.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 08:49 )

Không ảnh hưởng tiêu cực. Nào.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 08:51 )

Chúng tôi không có tác động tiêu cực nào, và chúng tôi đã có 35, 40.000 người tham gia các cuộc biểu tình này.

 

Chris Wallace: ( 08:55 ) Được

rồi. Bạn có muốn nhanh chóng kết thúc không? Bởi vì tôi muốn chuyển sang bước tiếp theo của chúng ta-

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 08:57 )

Vâng, tôi muốn. Anh ấy hoàn toàn vô trách nhiệm với cách mà anh ấy xử lý sự xa cách xã hội và những người đeo mặt nạ, về cơ bản đã khuyến khích họ không nên làm vậy. Anh ta là một kẻ ngốc về điều này.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 09:08 )

Nếu bạn có thể thu hút được đám đông, bạn sẽ làm được điều tương tự. Nhưng bạn không thể. Không ai quan tâm.

 

Chris Wallace: ( 09:12 )

Các quý ông, chúng ta có thể chuyển sang phần-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 09:13 )

Không quan tâm.

 

Chris Wallace: ( 09:13 )

Các quý ông, chúng ta có thể chuyển sang nền kinh tế không?

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 09:15 )

Vâng.

 

Chris Wallace: ( 09:15 )

Nền kinh tế, tôi nghĩ công bằng mà nói, phục hồi nhanh hơn dự kiến ​​sau khi đóng cửa-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 09:22 )

Nhanh hơn nhiều.

 

Chris Wallace: ( 9:22 )

... trong quý II. Tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống 8,4% vào tháng trước. Cục Dự trữ Liên bang cho biết tác động đến tăng trưởng, sẽ có, sẽ không lớn như họ mong đợi. Tổng thống Trump, bạn nói rằng chúng ta đang trong quá trình phục hồi hình chữ V. Phó chủ tịch Biden, bạn nói nó giống hình chữ K hơn. Điều đó có ý nghĩa gì đối với người dân Mỹ về nền kinh tế? Tổng thống Trump, trong phân đoạn này, bạn đi trước.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 09:52 )

Vì vậy, chúng tôi đã xây dựng nền kinh tế vĩ đại nhất trong lịch sử. Chúng tôi đã đóng cửa vì bệnh dịch hạch ở Trung Quốc. Khi bệnh dịch ập đến, chúng tôi đóng cửa, điều này rất khó làm về mặt tâm lý. Anh ấy không nghĩ rằng chúng tôi nên đóng nó lại và anh ấy đã sai. Một lần nữa, hai triệu người sẽ chết ngay bây giờ thay vì… Tuy nhiên, 204.000 người là quá nhiều. Một người là quá nhiều. Lẽ ra từ Trung Quốc chưa từng xảy ra. Nhưng những gì đã xảy ra là chúng tôi đã đóng cửa và bây giờ chúng tôi mở cửa trở lại và chúng tôi đang kinh doanh băng đĩa. Chúng tôi đã có 10,4 triệu người trong thời gian bốn tháng mà chúng tôi đã đưa trở lại lực lượng lao động. Đó là một kỷ lục mà chưa ai từng thấy trước đây. Và anh ấy muốn đóng cửa ... Anh ấy sẽ đóng nó lại. Anh ta sẽ phá hủy đất nước này.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 10:31 )

Rất nhiều người, giữa ma túy, rượu và trầm cảm, khi bạn bắt đầu tắt nó, bạn hãy xem những gì đang xảy ra tại một số bang do Đảng Dân chủ điều hành, nơi họ gặp khó khăn tắt máy. Và tôi nói với bạn rằng đó là vì họ không muốn mở nó. Một trong số họ đã ra mắt vào tuần trước, bạn đã thấy rằng, “Ồ, chúng tôi sẽ khai trương vào ngày 9 tháng 11”. Tại sao ngày 9 tháng 11? Bởi vì đó là sau cuộc bầu cử. Họ nghĩ rằng họ đang làm tổn thương chúng tôi bằng cách giữ họ đóng cửa. Họ đang làm tổn thương mọi người. Mọi người biết phải làm gì. Họ có thể có khoảng cách xã hội. Họ có thể rửa tay, họ có thể đeo khẩu trang. Họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn, nhưng họ phải mở ra những trạng thái này.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 11:04 )

Khi bạn nhìn vào Bắc Carolina, khi bạn nhìn, và những thống đốc này đang bị bao vây, Pennsylvania, Michigan và một vài bang khác, bạn phải mở ra những bang này. Thật không công bằng. Bạn đang nói về nó gần giống như đang ở trong tù. Và bạn nhìn vào những gì đang xảy ra với ly hôn, nhìn vào những gì đang xảy ra với chứng nghiện rượu và ma túy. Đó là một điều rất, rất buồn. Và anh ta sẽ đóng cửa toàn bộ đất nước. Tên này sẽ đóng cửa cả nước và phá hủy đất nước của chúng ta. Đất nước của chúng ta đang trở lại vô cùng tốt đẹp, lập nhiều kỷ lục như nó đã làm được. Chúng tôi không cần ai đó vào và nói, "Hãy tắt nó đi."

 

Chris Wallace: ( 11:36 ) Được

rồi. Hai phút, thưa ngài. Bây giờ chúng tôi đã chuyển đến bạn. Như tôi đã nói, đặt ra câu hỏi, chủ tịch nói đó là phục hồi hình chữ V, bạn nói đó là phục hồi hình chữ K. Có gì khác biệt?

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 11:48 )

Sự khác biệt là các triệu phú và tỷ phú như ông ấy ở giữa cuộc khủng hoảng COVID đã làm rất tốt. Tỷ phú đã kiếm thêm 300 tỷ đô la nữa nhờ đề xuất thuế quá mức của mình và ông chỉ tập trung vào thị trường. Nhưng các bạn ở nhà, các bạn sống ở Scranton và Claymont và tất cả các thị trấn nhỏ và thị trấn của tầng lớp lao động ở Mỹ, các bạn có khỏe không? Anh chàng này đã trả tổng cộng 750 đô la tiền thuế.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 12:17 )

Điều đó sai.

 

Chris Wallace: ( 12:18 )

Thưa ông, chờ đã. Không, thưa ngài-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 12:18 )

[xuyên âm 00:12:19].

 

Chris Wallace: ( 12:20 )

Vâng, tôi hiểu. Bạn đã đồng ý với hai phút, vì vậy hãy để anh ấy có nó.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 12:23 )

Tôi có lấy lại được thời gian của mình không? Sự thật là ông ấy đã làm việc này theo cách mà ông ấy sẽ là tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ rời nhiệm sở, có ít công việc hơn trong chính quyền của mình so với khi ông ấy trở thành tổng thống. Ít công việc hơn so với khi ông trở thành tổng thống. Người đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 12:40 )

Thứ hai, những người bị mất việc làm là những người đã ở tiền tuyến. Những người đã cứu mạng chúng ta, những người đang chết ngoài kia. Những người luôn tự đặt mình vào con đường để đảm bảo rằng tất cả chúng ta đều có thể cố gắng đạt được điều đó. Và ý tưởng rằng ông ấy đang nhấn mạnh rằng chúng ta hãy tiến tới và cởi mở khi bạn có gần một nửa số tiểu bang ở Hoa Kỳ có số ca tử vong do COVID và các trường hợp COVID ở Hoa Kỳ tăng lên đáng kể, và ông ấy muốn mở ra nhiều hơn nữa. Tại sao anh ta muốn mở nó ra? Tại sao anh ấy lại quan tâm đến… Bạn không thể khắc phục nền kinh tế cho đến khi bạn khắc phục được cuộc khủng hoảng COVID. Và anh ấy không có ý định làm bất cứ điều gì để làm cho tất cả các bạn ở nhà tốt hơn về sức khỏe và sự an toàn của bạn.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 13:25 )

Trường học. Tại sao trường học không mở? Bởi vì để mở chúng một cách an toàn sẽ tốn rất nhiều tiền. Họ sẽ đưa, chính quyền của anh ấy sẽ đeo mặt nạ cho giáo viên và học sinh, và sau đó họ quyết định không, không thể làm vậy vì đây không phải là trường hợp khẩn cấp quốc gia. Không phải là trường hợp khẩn cấp quốc gia. Họ không làm gì để giúp các doanh nghiệp nhỏ. Không có gì. Họ đang đóng cửa. Một trong sáu giờ đã biến mất. Anh ấy phải bắt đầu công việc và quan tâm đến nhu cầu của người dân Mỹ để chúng tôi có thể mở cửa an toàn.

 

Chris Wallace: ( 13:54 ) Được

rồi. Hết giờ rồi, thưa ông. Chúng ta sẽ đến-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 13:56 )

Tôi phải trả lời điều đó.

 

Chris Wallace: ( 13:57 )

Cả hai đều có hai phút, thưa ngài.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 13:59 )

Xin lỗi, ông ấy đã đưa ra một tuyên bố.

 

Chris Wallace: ( 14:01 )

Và bạn cũng vậy.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 14:03 )

Không, mọi người muốn trường của họ mở. Họ không muốn bị đóng cửa. Họ không muốn nhà nước của họ đóng cửa. Họ muốn nhà hàng của họ. Tôi nhìn vào New York. Thật đáng buồn khi những gì đang xảy ra ở New York. Nó gần giống như một thị trấn ma, và tôi không chắc nó có thể khôi phục lại những gì họ đã làm với New York. Mọi người muốn địa điểm của họ mở. Họ muốn trở lại cuộc sống của họ.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 14:19 )

Mọi người muốn được an toàn.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 14:20 )

Họ sẽ cẩn thận, nhưng họ muốn trường học của họ mở cửa.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 14:22 )

Mọi người muốn được an toàn.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 14:23 )

Tôi là người đã đưa bóng đá trở lại. Nhân tiện, tôi đã mang bóng đá Big Ten trở lại. Đó là tôi và tôi rất vui khi làm điều đó-

 

Chris Wallace: ( 14:30 ) Được

rồi. Hãy-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 14:31 )

… và người dân Ohio rất tự hào về tôi. Và bạn biết làm thế nào tôi phát hiện ra không? Khi [xuyên âm 00:14:35].

 

Chris Wallace: ( 14:36 )

Quý vị, chúng tôi sẽ xem xét các kế hoạch kinh tế của quý vị trong giây lát, nhưng trước tiên, thưa Tổng thống, như quý vị đã biết, có một báo cáo mới rằng vào năm 2016, năm ông được bầu làm tổng thống, và năm 2017, năm đầu tiên của bạn trên cương vị tổng thống, bạn đã trả 750 đô la một năm thuế thu nhập liên bang mỗi năm đó. Tôi biết rằng bạn phải trả nhiều loại thuế khác, nhưng tôi đang hỏi bạn câu hỏi cụ thể này. Có đúng là bạn đã trả $ 750 tiền thuế thu nhập liên bang mỗi hai năm đó không?

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 15:08 )

Tôi đã trả hàng triệu đô la tiền thuế, hàng triệu đô la thuế thu nhập. Và để tôi kể cho bạn nghe, có một câu chuyện trong một trong những tờ báo trả tiền-

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 15:16 )

Cho chúng tôi xem tờ khai thuế của bạn.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 15:17 )

Tôi đã trả 38 triệu đô la một năm, tôi trả 27 triệu đô la một năm.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 15:24 )

Cho chúng tôi xem tờ khai thuế của bạn.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 15:24 )

Bạn sẽ thấy nó ngay sau khi nó hoàn thành, bạn sẽ thấy nó. Bạn biết đấy, nếu bạn muốn, hãy đến Ban bầu cử. Có khoảng 118 trang báo cáo nói rằng mọi thứ tôi có, mọi ngân hàng mà tôi có, tôi hoàn toàn chịu đòn bẩy vì tài sản rất tốt và tôi đã xây dựng một công ty tuyệt vời.

 

Chris Wallace: ( 15:42 )

Thưa ông, tôi đang hỏi ông một câu hỏi cụ thể, đó là-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 15:43 )

Nhưng để tôi nói với bạn-

 

Chris Wallace: ( 15:43 )

Tôi hiểu tất cả những điều đó.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 15:44 )

Giải phóng tờ khai thuế của bạn.

 

Chris Wallace: ( 15:45 )

Tôi hiểu tất cả những điều đó-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 15:45 )

Hãy để tôi-

 

Chris Wallace: ( 15:47 )

Không, thưa Tổng thống, tôi đang hỏi ông một câu hỏi. Bạn sẽ cho chúng tôi biết bạn đã nộp bao nhiêu thuế thu nhập liên bang trong năm 2016 và 2017?

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 15:56 )

Hàng triệu đô la.

 

Chris Wallace: ( 15:58 )

Bạn đã trả hàng triệu đô la trong-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 15:59 )

Hàng triệu đô la, vâng.

 

Chris Wallace: ( 15:59 )

Vậy không phải 750?

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 16:00 )

Hàng triệu đô la. Và bạn sẽ thấy nó. Và bạn sẽ thấy nó.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 16:03 )

Khi nào? Không?

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 16:04 )

Nhưng hãy để tôi nói với bạn-

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 16:05 )

Trong [xuyên âm 00:16:04]?

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 16:05 )

Chris, để tôi nói vài điều, đó là luật thuế. Tôi không muốn trả thuế. Trước khi tôi đến đây, tôi là một nhà phát triển tư nhân, tôi là một người kinh doanh tư nhân. Giống như mọi cá nhân khác, trừ khi họ ngu ngốc, họ sẽ tuân theo luật, và đó là điều. Ông ấy đã thông qua một dự luật thuế cho chúng tôi tất cả những đặc quyền này để khấu hao và tín dụng thuế. Chúng tôi xây dựng tòa nhà và chúng tôi nhận được các khoản tín dụng thuế, như khách sạn trên Đại lộ Pennsylvania. Nhân tiện, chính quyền Obama đã trao cho tôi, nếu bạn có thể tin điều đó. Bây giờ người đàn ông đã bị sa thải ngay sau khi điều đó xảy ra, nhưng đó là ...

 

Chris Wallace: ( 16:40 )

Phó chủ tịch Biden, bạn có muốn trả lời không?

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 16:42 )

Vâng, tôi muốn phản hồi. Hãy nhìn xem, mã số thuế đặt anh ta vào vị trí mà anh ta đóng thuế ít hơn số tiền một giáo viên ở trường kiếm được là vì anh ta… Anh ta nói anh ta thông minh vì anh ta có thể tận dụng mã số thuế. Và anh ta lợi dụng mã số thuế. Đó là lý do tại sao tôi sẽ loại bỏ việc cắt giảm thuế của Trump. Và tôi sẽ loại bỏ việc cắt giảm thuế.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 17:06 )

Không sao đâu.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 17:07 )

Và đảm bảo rằng chúng tôi đầu tư vào những người thực sự cần sự giúp đỡ. Mọi người ngoài kia cần giúp đỡ.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 17:13 )

Nhưng tại sao bạn không làm điều đó trong 25 năm qua?

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 17:16 )

Bởi vì bạn không phải là tổng thống-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 17:18 )

Tại sao bạn không làm điều đó trong 25 năm qua?

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 17:19 )

Bởi vì bạn không phải là tổng thống và làm mọi thứ rối tung lên.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 17:20 )

Bạn là Thượng nghị sĩ và [xuyên âm 00:17:21] -

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 17:21 )

Bạn là tổng thống tồi tệ nhất mà nước Mỹ từng có. Nào.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 17:24 )

Này, Joe, hãy để tôi nói với bạn, Joe. Trong 47 tháng, tôi đã làm được nhiều hơn những gì bạn đã làm trong 47 năm, Joe. Chúng tôi đã làm những điều mà bạn thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến.

 

Chris Wallace: ( 17:33 )

Được rồi. Các quý ông?

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 17:33 )

Bao gồm cả việc sửa chữa quân đội bị hỏng mà bạn đã giao cho tôi, bao gồm cả việc chăm sóc các khoản nợ của bạn.

 

Chris Wallace: ( 17:38 )

Thưa Tổng thống, chúng tôi đang nói về nền kinh tế. Tôi muốn hỏi ông về kế hoạch của ông trong tương lai bởi vì thưa Phó chủ tịch, kế hoạch kinh tế của ông-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 17:46 )

Ông ấy không có.

 

Chris Wallace: ( 17:47 )

… nếu bạn được bầu làm tổng thống, hãy tập trung nhiều vào chính phủ lớn, thuế lớn, chi tiêu lớn. Tôi muốn tập trung đầu tiên vào các loại thuế. Bạn đề xuất hơn 4 nghìn tỷ đô la trong một thập kỷ thuế mới đối với những cá nhân kiếm được hơn 400.000 đô la mỗi năm.

 

Chris Wallace: ( 18:03 )

… về các cá nhân kiếm được hơn 400.000 đô la một năm và các tập đoàn. Tổng thống Trump nói rằng kiểu tăng thuế sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế vì nó vừa mới thoát khỏi suy thoái.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 18:13 )

Chà, hãy nhìn vào phân tích được thực hiện bởi các công ty Phố Wall, chỉ ra rằng kế hoạch kinh tế của tôi sẽ tạo ra nhiều hơn 7 triệu việc làm so với kế hoạch của ông ấy trong 4 năm, số một. Và thứ hai, nó sẽ tạo ra thêm 1 nghìn tỷ đô la tăng trưởng kinh tế, bởi vì nó sẽ là mua của Mỹ. Chính phủ liên bang chi 600 tỷ đô la mỗi năm cho mọi thứ, từ tàu, đến thép, đến các tòa nhà và những thứ tương tự. Và theo đề xuất của tôi, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng mỗi xu trong số đó phải được thực hiện bởi một công ty-

 

Chris Wallace: ( 18:50 )

Nhưng tôn trọng, thưa ông, tôi đang nói về thuế chứ không phải chi tiêu.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 18:53 ) Nhân tiện

, tôi sẽ loại bỏ một số lượng đáng kể các loại thuế. Tôi sẽ tính thuế doanh nghiệp 28%. Nó không nên là 21%. Ý tôi là bạn có 91 công ty liên bang, tôi muốn nói là 500 công ty, những người không trả một xu nào cho việc thu thuế hàng tỷ đô la.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 19:09 )

Tại sao bạn không làm điều đó trước đây, khi bạn là phó tổng thống với Obama?

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 19:12 )

Bởi vì trên thực tế, bạn đã thông qua điều đó, đó là đề xuất thuế của bạn.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 19:16 )

Tôi đã hoàn thành. Và bạn biết điều gì đã xảy ra không?

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 19:17 )

Vâng, bạn đã hoàn thành nó-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 19:18 )

Nền kinh tế của chúng ta bùng nổ như chưa từng bùng nổ trước đây.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 19:20 )

Nền kinh tế-

 

Chris Wallace: ( 19:20 ) Ngài

Tổng thống-

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 19:22 )

Để tôi kết thúc.

 

Chris Wallace: ( 19:23 )

Thưa Tổng thống, hãy để tôi tiếp tục. Bạn sẽ tiếp tục phương pháp tiếp cận thị trường tự do, giảm thuế, bãi bỏ quy định hơn, đúng không?

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 19:31 )

Không giảm thuế cho người dân Mỹ.

 

Chris Wallace: ( 19:34 )

Nhưng hãy để tôi-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 19:34 )

Xin lỗi.

 

Chris Wallace: ( 19:34 )

Bạn nói về nền kinh tế đang bùng nổ. Hóa ra là trong ba năm cuối cùng của Obama trên cương vị tổng thống, số lượng việc làm được tạo ra nhiều hơn, một triệu rưỡi việc làm, so với ba năm đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống của bạn.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 19:47 )

Họ có sự phục hồi kinh tế chậm nhất kể từ năm 1929. Đây là sự phục hồi chậm nhất. Ngoài ra, họ đã tiếp quản một cái gì đó ở dưới đây. Tất cả những gì bạn phải làm là bật đèn và bạn sẽ nhận được rất nhiều. Nhưng họ đã có sự phục hồi kinh tế chậm nhất kể từ năm 1929, và hãy để tôi kể cho bạn nghe về thị trường chứng khoán. Khi thị trường chứng khoán đi lên, điều đó có nghĩa là công ăn việc làm. Nó cũng có nghĩa là 401ks. Nếu bạn tham gia, nếu bạn đã từng trở thành tổng thống với ý tưởng của mình, bạn muốn chấm dứt thuế của tôi. Tôi sẽ cho bạn biết những gì, bạn sẽ mất. Một nửa số công ty đã rót vốn vào đây sẽ rời đi. Và rất nhiều công ty đã ở đây, họ sẽ rời đi những nơi khác. [crosstalk 00:20:25] Họ sẽ rời đi và bạn sẽ mắc chứng trầm cảm, những điều bạn chưa từng thấy.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 20:29 )

Nhìn kìa-

 

Chris Wallace: ( 20:29 )

Phó chủ tịch.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 20:30 )

… chúng tôi thừa hưởng cuộc suy thoái tồi tệ nhất, ngắn hạn của cuộc suy thoái trong lịch sử Hoa Kỳ. Tôi đã được yêu cầu mang nó trở lại. Chúng tôi đã có thể phục hồi kinh tế để tạo ra công việc mà bạn đang nói đến. Chúng tôi đã trao cho anh ấy một nền kinh tế đang bùng nổ, anh ấy đã thổi bùng nó.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 20:44 )

Nó không nở rộ.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 20:45 )

Anh ấy đã thổi bay nó.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 20:46 )

Ông ấy đang bùng nổ. Đây là đợt phục hồi yếu nhất kể từ năm 1929.

 

Chris Wallace: ( 20:50 )

Chờ đã, có công bằng không khi nói rằng anh ấy đã thổi bay nó khi thực tế-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 20:53 )

Khi COVID xuất hiện.

 

Chris Wallace: ( 20:54 )

… khi tỷ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục trước COVID.

 

Phó chủ tịch Joe Biden: ( 20:57 )

Vâng, bởi vì những gì ông ấy đã làm, ngay cả trước COVID, sản xuất đã đi vào lỗ hổng. Sản xuất đã đi vào lỗ hổng-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 21:04 )

Xin lỗi, Chris, chờ đã.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 21:05 )

… số một. Số hai-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 21:06 )

Chris.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 21:06 ) Thứ ba.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 21:07 )

Họ nói rằng sẽ mất ... Không, bạn đang ở vị trí số hai.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 21:09 )

Không.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 21:10 )

Chris, Chris. Họ nói rằng nó sẽ mất ...

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 21:12 )

Anh chàng này-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 21:12 )

… một phép màu khi đưa ngành sản xuất trở lại. Tôi đã mang lại 700.000 việc làm. Họ chẳng mang về được gì. Họ đã từ bỏ sản xuất.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 21:20 )

Chúng tôi đã không. [xuyên âm 00:21:21]

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 21:21 )

… giá vé tiêu chuẩn.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 21:22 )

Tôi là người đã đưa ngành công nghiệp ô tô trở lại.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 21:25 )

Ông ấy hoàn toàn từ bỏ sản xuất.

 

Chris Wallace: ( 21:25 ) Được rồi, hãy để anh ấy-

 

Phó chủ tịch Joe Biden: ( 21:25 )

Tôi được yêu cầu đưa Chrysler và General Motors trở lại. Ông đã đưa chúng trở lại đây ngay tại bang Ohio và Michigan. Anh ta đã thổi bay nó. Họ đi rồi. Anh ta đã thổi bay nó. Và trên thực tế, chúng đã biến mất-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 21:34 )

Ohio đã có một năm tốt nhất mà nó từng có vào năm ngoái. Michigan đã có một năm tuyệt vời nhất mà họ từng có.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 21:40 )

Điều đó không đúng.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 21:41 )

Nhiều công ty xe hơi đến từ Đức, từ Nhật Bản, đến Michigan, đến Ohio và họ không đi cùng bạn. [xuyên âm 00:21:47].

 

Chris Wallace: ( 21:47 ) Ngài

Phó Chủ tịch, hãy tiếp tục.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 21:48 )

Và bạn hãy xem những gì anh ấy thực sự đã làm. Anh ấy làm rất ít. Các giao dịch thương mại của anh ấy cũng giống như vậy. Anh ấy nói về những giao dịch thương mại tuyệt vời này. Anh ấy nói về nghệ thuật của thỏa thuận. Trung Quốc đã hoàn thiện nghệ thuật luyện thép. Hiện tại, chúng tôi có thâm hụt với Trung Quốc cao hơn so với trước đây. Chúng tôi có thâm hụt thương mại cao nhất-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 22:06 )

Trung Quốc đã ăn trưa của bạn- [xuyên âm 00: 00: 22: 07].

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 22:08 )

… với Mexico.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 22:09 )

Trung Quốc đã ăn trưa của bạn, Joe. Và không có gì ngạc nhiên khi con trai bạn vào và lấy ra hàng tỷ đô la. Anh ta bỏ ra hàng tỷ đô la để quản lý. Anh ấy kiếm được hàng triệu đô la. Và nữa, trong khi chúng ta đang ở đó, tại sao chỉ vì tò mò, vợ của thị trưởng Moscow đã cho bạn một cậu con trai ba triệu rưỡi đô la?

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 22:28 )

Điều đó không đúng.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 22:28 )

Ông ấy đã làm gì để xứng đáng? Anh ấy đã làm gì với-

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 22:31 )

Điều đó không đúng.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 22:31 )

… xứng đáng với 183.000 đô la?

 

Chris Wallace: ( 22:31 )

Thưa ông, bạn đã hỏi anh ấy một câu hỏi, hãy để anh ấy trả lời.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 22:37 )

Điều đó không đúng.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 22:38 )

Ồ, thực sự là ông ấy không nhận được ba triệu rưỡi?

 

Chris Wallace: ( 22:39 ) Ngài

Tổng thống-

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 22:40 )

Hoàn toàn-

 

Chris Wallace: ( 22:41 )

Thưa ngài Tổng thống. Bạn đã đặt một câu hỏi- [crosstalk 00:22:41]

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 22:41 )

Hoàn toàn mất uy tín. Hoàn toàn mất uy tín. Và nhân tiện-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 22:45 )

Chờ đã, anh ấy không nhận được ba triệu rưỡi đô la, Joe?

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 22:48 ) Ngài

Phó

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 22:48 )

Ông ấy nhận được ba triệu rưỡi-

 

Chris Wallace: ( 22:49 )

Thưa Tổng thống.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 22:49 )

… đô la.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 22:50 )

Điều đó không đúng.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 22:51 )

Ồ, vậy à?

 

Chris Wallace: ( 22:51 )

Thưa Tổng thống, đây là một cuộc thảo luận mở. Vui lòng- [xuyên âm 00:22:56]

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 22:56 )

Đó là một sự thật.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 22:57 )

Đó không phải là sự thật.

 

Chris Wallace: ( 22:57 )

Chà, bạn đã nêu vấn đề, hãy để Phó chủ tịch trả lời.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 23:00 )

Nó hoàn toàn mất uy tín.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 23:01 )

Burisma trả cho anh ấy 183.000 mỗi tháng, không có kinh nghiệm về năng lượng?

 

Chris Wallace: ( 23:06 ) Ngài

Tổng thống-

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 23:07 )

Con trai tôi không làm gì sai ở Barisma-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 23:10 )

Tôi nghĩ ông ấy đã làm.

 

Chris Wallace: ( 23:10 )

Thưa Tổng thống, hãy để ông ấy trả lời. [xuyên âm 00:23:13].

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 23:11 )

Ông ấy không muốn để tôi trả lời, vì ông ấy biết tôi có sự thật. Vị trí của anh ấy đã hoàn toàn bị mất uy tín-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 23:20 )

Bởi ai?

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 23:20 )

Và bạn có thể-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 23:20 )

Các phương tiện truyền thông.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 23:20 )

bởi tất cả mọi người. Vâng, bởi các phương tiện truyền thông, bởi các đồng minh của chúng tôi.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 23:23 )

Bởi các phương tiện truyền thông, bởi vì họ từ chối nói về nó-

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 23:23 )

Bởi Ngân hàng Thế giới-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 23:24 )

… bởi vì họ xấu hổ.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 23:27 ) Đối với

mọi người, đã mất uy tín. Và vấn đề thực tế [crosstalk 00:23:30] Vấn đề thực tế-

 

Chris Wallace: ( 23:30 ) Ngài

Tổng thống, xin hãy dừng lại.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 23:31 )

Ngay cả những người đã tuyên thệ-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 23:33 )

Vậy để tôi hỏi bạn điều này, Joe- [crosstalk 00:23:35].

 

Chris Wallace: ( 23:36 ) Tiếp

tục đi, tôi đang lắng nghe bạn.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 23:37 )

Ngay cả những người dưới quyền

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 23:38 )

Ông ấy nhận được ba triệu rưỡi đô la từ Moscow.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 23:40 )

… đã tuyên thệ trong chính quyền của ông ấy nói rằng tôi đã làm công việc của mình và tôi đã làm rất tốt.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 23:47 )

Ồ, vậy à?

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 23:47 )

Tôi đã làm được điều đó một cách vinh dự.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 23:47 )

Tôi muốn biết họ là ai.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 23:48 )

Vâng, tôi sẽ cung cấp cho bạn danh sách những người-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 23:50 )

Tôi sẽ sa thải họ.

 

Chris Wallace: ( 23:50 )

Không, không. Tiếp tục đi, thưa ngài.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 23:51 )

Tôi chắc chắn rằng bạn đã sa thải hầu hết họ, bởi vì họ đã làm rất tốt.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 23:54 )

Một số người không làm tốt công việc.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 23:55 )

Chà, đây là- [xuyên âm 00:23:57]

 

Chris Wallace: ( 23:57 ) Tiếp

tục. Bạn nhận được- [crosstalk 00:23:57] Chờ một chút. Bạn nhận được lời cuối cùng, Mr.-

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 23:59 )

Chà, thật khó để nói gì với tên hề này. Xin lỗi, người này.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 24:02 )

Này, hãy để tôi nói với bạn, Joe-

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 24:03 )

Không, không. Ngài Tổng thống- [crosstalk 00:24:05]

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 24:04 )

Ba triệu rưỡi, Joe.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 24:06 )

Điều đó đơn giản là không đúng.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 24:07 )

Tại sao ông ấy xứng đáng nhận được ba triệu rưỡi từ Moscow?

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 24:09 )

Nhìn này, đây là thỏa thuận. Chúng tôi muốn nói về gia đình và đạo đức. Tôi không muốn làm điều đó. Ý tôi là, gia đình anh ấy, chúng ta có thể nói chuyện cả đêm. Gia đình anh ấy đã-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 24:19 ) Gia

đình tôi-

 

Chris Wallace: ( 24:20 )

Không, không- [xuyên âm 00:06:20].

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 24:20 )

Gia đình tôi đã mất đi một khối tài sản khi xuống tay và giúp chúng tôi quản trị.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 24:24 )

Và đó là một- [xuyên âm 00:24:25]

 

Chris Wallace: ( 24:25 ) Ngài

Tổng thống-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 24:26 )

Mỗi người trong số họ đều mất một tài sản-

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 24:27 )

Đây không phải là về gia đình tôi hay gia đình anh ấy. Đó là về gia đình bạn, người dân Mỹ. [crosstalk 00:24:32] Điều đó không đúng. Nó không muốn nói về những gì bạn cần. Bạn, người dân Mỹ, đó là về bạn. Đó là những gì chúng ta đang nói ở đây. [xuyên âm 00:24:42]

 

Chris Wallace: ( 24:43 )

Đó là phần cuối của phân đoạn. Chúng tôi đang tiếp tục.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 24:46 )

Ông ấy không chấp nhận điều đó.

 

Chris Wallace: ( 24:47 )

Phó chủ tịch-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 24:47 )

Chris, tôi có thể thành thật không? Đó là một câu hỏi rất quan trọng-

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 24:49 )

Cố gắng trung thực.

 

Chris Wallace: ( 24:50 )

Không.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 24:50 )

Ông ấy đứng lên-

 

Chris Wallace: ( 24:52 )

Câu trả lời cho câu hỏi là không.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 24:53 )

… và Ukraine bị đe dọa-

 

Chris Wallace: ( 24:55 )

Thưa ông-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 24:55 )

… với một tỷ đô la-

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 24:57 )

Điều đó hoàn toàn không đúng.

 

Chris Wallace: ( 25:01 )

Dừng lại. [crosstalk 00:25:02] Các bạn, tôi ghét phải lớn giọng, nhưng tôi- [crosstalk 00:25:05] Tại sao tôi phải khác biệt với hai bạn? Vì vậy, đây là thỏa thuận.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 25:09 )

Đó là một điểm tốt.

 

Chris Wallace: ( 25:09 )

Chúng tôi có sáu phân đoạn. Chúng tôi đã kết thúc phân đoạn đó. Chúng ta sẽ chuyển sang phân đoạn tiếp theo. Trong phân đoạn đó, mỗi bạn sẽ có hai khoảnh khắc không bị gián đoạn. Trong hai phút gián đoạn đó, thưa Tổng thống, ông có thể nói bất cứ điều gì mình muốn. Tôi sẽ hỏi một câu hỏi về chủng tộc, nhưng nếu bạn muốn trả lời về vấn đề khác, hãy tiếp tục. Nhưng tôi nghĩ rằng đất nước sẽ được phục vụ tốt hơn, nếu chúng tôi cho phép cả hai người nói chuyện với nhau ít bị gián đoạn hơn. Tôi đang kêu gọi ông làm điều đó.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 25:37 )

Chà, và cả ông ấy nữa.

 

Chris Wallace: ( 25:38 ) Thành thật mà nói, bạn đang làm gián đoạn nhiều hơn những gì anh ấy làm.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 25:40 )

Chà, không sao đâu, nhưng ông ấy làm được rất nhiều.

 

Chris Wallace: ( 25:41 )

Chà, thưa ông, ít hơn-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 25:43 )

Anh ấy làm rất nhiều.

 

Chris Wallace: ( 25:43 )

Không, ít hơn bạn có. Hãy tiếp tục. Vấn đề lúa gạo. Phó Tổng thống Biden, bạn nói rằng phản ứng của Tổng thống Trump đối với bạo lực ở Charlottesville ba năm trước, khi ông ấy nói về những người rất tốt ở cả hai bên, là điều trực tiếp khiến bạn khởi động cuộc tranh cử tổng thống này.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 26:05 )

Ồ, chắc chắn rồi.

 

Chris Wallace: ( 26:06 )

Tổng thống Trump, bạn thường nói rằng bạn tin rằng bạn sẽ làm được nhiều điều cho người Mỹ da đen hơn bất kỳ tổng thống nào, ngoại trừ Abraham Lincoln.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 26:16 )

Đúng vậy.

 

Chris Wallace: ( 26:16 )

Câu hỏi của tôi dành cho hai bạn, là tại sao cử tri nên tin tưởng bạn hơn là đối thủ của bạn để giải quyết các vấn đề chủng tộc mà đất nước này phải đối mặt trong bốn năm tới? Phó Tổng thống Biden, ông đi trước.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 26:29 )

Đó là về công bằng và bình đẳng. Đó là về sự đoan trang. Đó là về hiến pháp. Và chúng tôi chưa bao giờ từ bỏ việc cố gắng đòi hỏi sự công bằng cho tất cả mọi người, sự bình đẳng cho toàn nước Mỹ. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ hoàn thành nó, nhưng chúng tôi chưa bao giờ bỏ qua nó như anh ấy đã làm. Đó là sự thật, lý do tôi tham gia cuộc đua là khi những người đó… Nhắm mắt lại, hãy nhớ những người đó trông như thế nào từ cánh đồng, mang theo đuốc, mạch máu của họ phồng lên, chỉ phun ra mật bài Do Thái và đi cùng với Ku. Klux Klan. Một phụ nữ trẻ bị giết và họ hỏi tổng thống rằng ông ấy nghĩ gì. Anh ấy nói, "Có những người rất tốt ở cả hai bên." Chưa bao giờ tổng thống nói điều gì như vậy. [xuyên âm 00:27:10].

 

Chris Wallace: ( 27:11 )

Đó là ...

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 27:12 )

Bây giờ-

 

Chris Wallace: ( 27:12 )

… phút thưa ông.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 27:13 )

… điểm thứ hai tôi muốn nói với bạn, đó là khi Floyd bị giết, khi ông Floyd bị giết, đã có một cuộc biểu tình ôn hòa trước Nhà Trắng. Anh ấy đã làm gì? Anh ta ra khỏi boongke của mình, cho quân đội sử dụng hơi cay vào họ để anh ta có thể đi ngang qua một nhà thờ và cầm một cuốn Kinh thánh. Và rồi điều gì đã xảy ra sau đó? Giám mục của chính nhà thờ đó nói rằng đó là một sự ô nhục. Vị tướng có mặt với ông cho biết tất cả những gì ông muốn làm là chia rẽ mọi người, không đoàn kết mọi người. Đây là một tổng thống đã sử dụng mọi thứ như một tiếng còi chó, để cố gắng tạo ra sự hận thù phân biệt chủng tộc, phân biệt chủng tộc.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 27:50 )

Đây là một người đàn ông, thực tế, bạn nói về việc giúp đỡ người Mỹ gốc Phi, cứ 1000 người Mỹ gốc Phi thì có một người đã thiệt mạng vì coronavirus. Và nếu anh ta không làm điều gì đó nhanh chóng, vào cuối năm nay, cứ 500 người thì sẽ có một người bị giết. Một trong 500 người Mỹ gốc Phi. Người đàn ông này như một vị cứu tinh của người Mỹ gốc Phi? Người đàn ông này quan tâm ở tất cả? Người đàn ông này hầu như không làm gì cả. Hãy nhìn xem, thực tế là bạn phải nhìn vào những gì anh ấy nói về. Bạn phải nhìn vào những gì anh ấy đã làm. Và những gì anh ta đã làm thật là tai hại cho cộng đồng người Mỹ gốc Phi.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 28:27 ) Vì

vậy-

 

Chris Wallace: ( 28:28 )

Tổng thống Trump, bạn có hai phút. Tại sao người Mỹ nên tin tưởng bạn hơn đối thủ để giải quyết các vấn đề chủng tộc?

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 28:34 )

Bạn đã thực hiện một dự luật tội phạm, năm 1994, nơi bạn gọi chúng là những kẻ săn mồi siêu hạng. Người Mỹ gốc Phi là những kẻ săn mồi siêu hạng và họ chưa bao giờ quên điều đó. Họ chưa bao giờ quên nó.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 28:43 )

Tôi chưa bao giờ nói-

 

Chris Wallace: ( 28:44 )

Không, không, thưa ông. Đó là hai phút của anh ấy.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 28:45 )

Vì vậy, bạn đã làm điều đó và họ gọi bạn là một kẻ săn mồi siêu hạng và bây giờ tôi đang cho mọi người ra khỏi tù, rằng bạn đã đối xử với cộng đồng người Mỹ gốc Phi, bạn đã đối xử với cộng đồng da đen cũng tệ như bất kỳ ai trên đất nước này. Bạn đã làm được năm 1990… Và đó là lý do tại sao, nếu bạn nhìn vào các cuộc thăm dò, tôi đang làm tốt hơn bất kỳ đảng viên Cộng hòa nào đã làm trong một thời gian dài, bởi vì họ đã thấy những gì bạn đã làm. Bạn gọi chúng là những kẻ săn mồi siêu hạng, và bạn còn gọi chúng tệ hơn thế. Vì bạn nhìn lại lời khai của mình trong những năm qua, bạn đã gọi chúng là tệ hơn thế rất nhiều. Theo liên quan đến nhà thờ và liên quan đến các tướng lĩnh, chúng tôi chỉ nhận được sự ủng hộ của 250 vị lãnh đạo quân đội và các tướng lĩnh, tổng hỗ trợ. Thực thi pháp luật, hầu hết mọi nhóm thực thi pháp luật ở Hoa Kỳ. Tôi có Florida. Tôi có Texas. Tôi có Ohio. Tôi có mọi ... Xin lỗi,

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 29:39 )

Tôi không nghĩ rằng bạn có bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật nào. Bạn thậm chí không thể nói từ thực thi pháp luật. Bởi vì nếu bạn nói những lời đó, bạn sẽ mất tất cả những người ủng hộ cánh tả cực đoan của bạn. Và tại sao anh không nói những lời đó, Joe? Tại sao bạn không nói những lời thực thi pháp luật? Vì bạn biết gì không? Nếu gọi chúng tôi ở Portland, chúng tôi sẽ dập tắt ngọn lửa đó trong nửa giờ. Nhưng họ sẽ không làm điều đó, bởi vì họ được điều hành bởi đảng Dân chủ cực đoan cánh tả. Nếu bạn nhìn vào Chicago, nếu bạn nhìn vào bất kỳ nơi nào bạn muốn nhìn, Seattle, họ nghe nói rằng chúng tôi sẽ đến vào ngày hôm sau và họ đưa tay lên và chúng tôi đã trở lại Seattle. Minneapolis, chúng tôi đã lấy lại được, Joe, bởi vì chúng tôi tin vào luật pháp và trật tự, nhưng anh thì không. 10 thành phố hàng đầu và chỉ khoảng 40 thành phố hàng đầu do đảng Dân chủ điều hành, và trong nhiều trường hợp, cánh tả cực đoan. Và họ đã quấn bạn quanh ngón tay của họ, Joe, đến mức bạn không muốn nói gì về luật pháp và trật tự. Và tôi sẽ cho bạn biết những gì, người dân đất nước này muốn và yêu cầu luật pháp và trật tự và bạn thậm chí ngại nói ra.

 

Chris Wallace: ( 30:35 ) Được

rồi. Tôi muốn quay lại câu hỏi về chủng tộc. Phó Tổng thống Biden, sau khi bồi thẩm đoàn lớn trong vụ Breonna Taylor quyết định không buộc tội bất kỳ cảnh sát nào về tội giết người, bạn đã nói rằng điều đó đặt ra câu hỏi, "Liệu công lý có thể được áp dụng bình đẳng ở Mỹ hay không." Bạn có tin rằng có một hệ thống công lý riêng biệt nhưng không bình đẳng cho người da đen ở đất nước này?

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 30:59 )

Vâng, có. Có sự bất công mang tính hệ thống ở đất nước này, trong giáo dục và công việc, trong việc thực thi pháp luật và cách thức thực thi nó. Nhưng hãy nhìn xem, đại đa số cảnh sát đều là những người nam nữ tốt, đàng hoàng, danh giá. Họ liều mạng mỗi ngày để chăm sóc chúng tôi, nhưng có một số quả táo không tốt. Và khi chúng xảy ra, khi chúng tìm thấy chúng, chúng phải được sắp xếp. Họ phải chịu trách nhiệm. Họ phải chịu trách nhiệm. Và những gì tôi sẽ làm với tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ là kêu gọi toàn bộ nhóm người tại Nhà Trắng, mọi thứ, từ các nhóm dân quyền, đến cảnh sát, cảnh sát trưởng, và chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 31:38 )

Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này. Vì vậy, chúng tôi đã thay đổi cách thức để chúng tôi minh bạch hơn khi những điều này xảy ra. Những cảnh sát này không vui khi thấy chuyện gì đã xảy ra với George Floyd. Những cảnh sát này không vui khi thấy điều gì đã xảy ra với Breonna Taylor. Hầu hết đều không thích điều đó, nhưng chúng ta phải có một hệ thống mà mọi người phải chịu trách nhiệm khi… Và nhân tiện, bạo lực để đáp trả không bao giờ thích hợp, không bao giờ thích hợp. Phản đối ôn hòa là, bạo lực không bao giờ là thích hợp.

 

Chris Wallace: ( 32:04 ) Được

rồi, Mr.-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 32:05 ) Biểu

tình ôn hòa là gì? Khi họ chạy qua giữa thị trấn-

 

Chris Wallace: ( 32:08 )

Tổng thống Trump-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 32:09 )

… và đốt phá các cửa hàng của bạn và giết người khắp nơi- [crosstalk 00:32:14].

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 32:11 )

Đó không phải là cuộc biểu tình ôn hòa.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 32:13 )

Không, không phải, nhưng bạn nói là có.

 

Chris Wallace: ( 32:15 )

Tổng thống Trump, tôi muốn tiếp tục vấn đề chủng tộc. Tôi hứa chúng ta sẽ giải quyết vấn đề luật pháp và trật tự trong giây lát.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 32:21 )

Tốt thôi.

 

Chris Wallace: ( 32:21 )

Trong tháng này, chính quyền của bạn đã chỉ đạo các cơ quan liên bang chấm dứt việc đào tạo về tính nhạy cảm chủng tộc đề cập đến đặc quyền của người da trắng hoặc lý thuyết về chủng tộc quan trọng. Tại sao bạn lại quyết định làm điều đó, để kết thúc khóa đào tạo nhạy cảm về chủng tộc? Và ông có tin rằng có sự phân biệt chủng tộc có hệ thống ở đất nước này không, thưa ông?

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 32:42 )

Tôi đã kết thúc nó vì nó phân biệt chủng tộc. Tôi đã kết thúc nó vì rất nhiều người phàn nàn rằng họ bị yêu cầu làm những điều hoàn toàn điên rồ. Rằng đó là một cuộc cách mạng triệt để đang diễn ra trong quân đội của chúng ta, trong các trường học của chúng ta, ở khắp nơi. Và bạn biết điều đó, và mọi người khác cũng vậy. Và anh ấy sẽ biết điều đó- [crosstalk 00:33:02]

 

Chris Wallace: ( 33:02 )

Điều gì là triệt để về đào tạo nhạy cảm chủng tộc?

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 33:05 )

Nếu bạn là một người nào đó, bạn không có địa vị trong cuộc sống. Nó giống như một sự đảo ngược. Và nếu bạn nhìn vào mọi người, chúng tôi đã trả cho mọi người hàng trăm nghìn đô la để dạy những ý tưởng rất tồi và những ý tưởng rất bệnh hoạn. Và thực sự, họ đang dạy mọi người ghét đất nước của chúng tôi Và tôi sẽ không làm điều đó. Tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Chúng ta phải quay trở lại những giá trị cốt lõi của đất nước này. Họ đã dạy mọi người rằng đất nước của chúng ta là một nơi kinh khủng. Đó là một nơi phân biệt chủng tộc. Và họ đang dạy mọi người ghét đất nước của chúng tôi. Và tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

 

Chris Wallace: ( 33:38 )

Phó chủ tịch Biden.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 33:39 )

Không ai làm điều đó. Anh ta là người phân biệt chủng tộc.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 33:42 )

Bạn không biết.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 33:43 )

Đây là thỏa thuận. Tôi biết thêm nhiều điều về điều này- [xuyên âm 00:15:43].

 

Chris Wallace: ( 33:45 )

Hãy để anh ta kết thúc.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 33:47 )

Thực tế là có sự vô cảm về chủng tộc. Mọi người phải được nhận thức về những gì người khác cảm thấy như thế nào, những gì xúc phạm họ, những gì là hạ nhục họ. Điều quan trọng là mọi người biết. Nhiều người không muốn làm tổn thương cảm xúc của người khác, nhưng nó tạo ra sự khác biệt lớn. Nó tạo ra một sự khác biệt to lớn trong cách một đứa trẻ có thể lớn lên và có lòng tự trọng. Nó hơi giống như cách anh chàng này và bạn bè của anh ấy coi thường rất nhiều người. Họ coi thường những người như người Công giáo Ireland, như tôi, những người lớn lên ở Scranton. Họ coi thường những người không có tiền. Họ coi thường những người có đức tin khác. Họ coi thường những người khác màu da. Trên thực tế, chúng ta đều là người Mỹ. Cách duy nhất chúng ta sẽ mang đất nước này lại với nhau là gắn kết mọi người lại với nhau. Không có gì chúng ta không thể làm, nếu chúng ta làm điều đó cùng nhau. Chúng ta có thể làm được điều này và chúng ta có thể đánh bại nạn phân biệt chủng tộc ở người Mỹ.

 

Chris Wallace: ( 34:41 )

Phó Tổng thống… Ý tôi là, Tổng thống Trump, thưa ngài.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 34:43 )

Trong chính quyền Obama-Biden, có sự chia rẽ to lớn. Có hận thù. Bạn nhìn Ferguson, bạn nhìn, hoặc bạn đến rất… Nhiều nơi, hãy nhìn vào Oakland. Nhìn những gì đã xảy ra ở Oakland. Hãy nhìn những gì đã xảy ra ở Baltimore. Hãy nhìn xem những gì đã xảy ra… Thành thật mà nói, nó còn bạo lực hơn những gì tôi đang thấy bây giờ.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 35:01 )

Ôi Chúa ơi.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 35:01 )

Nhưng lý do-

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 35:02 )

Điều này thật nực cười.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 35:03 )

… là Đảng Dân chủ điều hành những thành phố này-

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 35:05 )

Hoàn toàn nực cười.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 35:06 )

… không muốn nói, giống như bạn, về luật và trật tự.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 35:08 )

Tội phạm bạo lực-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 35:09 )

Và bạn vẫn chưa đề cập. Bạn có ủng hộ luật pháp và trật tự?

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 35:12 )

Tôi ủng hộ luật pháp. Bạn- [xuyên âm 00:35:15].

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 35:14 )

Bạn có ủng hộ luật pháp và trật tự không? [xuyên âm 00:35:17]

 

Chris Wallace: ( 35:16 )

Bạn đã hỏi một câu hỏi, hãy để anh ấy nói hết. [crosstalk 00:35:18] Hãy để anh ấy trả lời.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 35:20 )

Luật pháp và trật tự với công lý, nơi mọi người được đối xử công bằng.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 35:23 )

Được rồi.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 35:24 )

Và thực tế của vấn đề là tội phạm bạo lực đã giảm 17%, 15% trong chính quyền của chúng tôi. Nó đã lên đồng hồ của anh ấy.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 35:31 )

Nó đã đi xuống nhiều hơn trong chúng tôi.

 

Chris Wallace: ( 35:33 ) Được

rồi, chúng ta đã hoàn tất- [crosstalk 00:35:35] Thưa Tổng thống, ông sẽ rất vui vì bây giờ chúng ta sẽ nói về luật và trật tự.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 35:41 )

Những nơi chúng tôi gặp khó khăn là các thành phố do dân chủ điều hành-

 

Chris Wallace: ( 35:44 )

Đó chính xác là câu hỏi của tôi. Đặc biệt trong mùa hè này, số vụ giết người đã gia tăng đáng kể ở Mỹ, và bạn thường đổ lỗi cho các thị trưởng dân chủ và thống đốc dân chủ. Nhưng trên thực tế, đã có những mức tăng đột biến tương đương ở các thành phố do Đảng Cộng hòa lãnh đạo, như Tulsa và Fort Worth. Vì vậy, câu hỏi là, đây có thực sự là…

 

Chris Wallace: ( 36:03 )

Nó giống như Tulsa và Fort đáng giá. Vậy câu hỏi đặt ra là đây có thực sự là vấn đề của đảng không?

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 36:05 )

Tôi nghĩ là một vấn đề của đảng, bạn có thể đưa ra một vài ví dụ nhưng nếu bạn nhìn vào Chicago, điều gì đang xảy ra ở Chicago, nơi 53 người bị bắn và 8 người chết, nếu bạn nhìn vào New York nơi nó đang đi lên, giống như chưa ai từng thấy bất cứ điều gì. Các con số đang tăng lên 100%, 150%, 200% tội phạm, thật là điên rồ khi những gì đang xảy ra và anh ấy không muốn nói luật và trật tự bởi vì anh ấy không thể vì anh ấy sẽ mất những người ủng hộ cực đoan của mình và một khi anh ấy làm điều đó, nó kết thúc với. Nhưng nếu anh ta có thể điều hành đất nước này và họ điều hành nó theo cách anh ta muốn điều hành nó, chúng tôi sẽ có bằng cách các vùng ngoại ô của chúng tôi sẽ biến mất. Và bạn sẽ thấy những vấn đề như bạn chưa từng thấy trước đây.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 36:45 )

Anh ấy sẽ không biết một vùng ngoại ô trừ khi bạn rẽ nhầm.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 36:47 )

Ồ, tôi biết các vùng ngoại ô rất nhiều.

 

Chris Wallace: ( 36:48 )

Các quý ông đợi một chút.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 36:50 )

Tôi lớn lên ở vùng ngoại ô. Đây không phải là năm 1950. Tất cả những tiếng huýt sáo và phân biệt chủng tộc chó này không hoạt động nữa. Vùng ngoại ô đang được tích hợp rộng lớn. Ngày nay, có nhiều người chở con cái của họ đến sân tập bóng đá và / hoặc người da trắng và người gốc Tây Ban Nha trong cùng một chiếc xe như đã từng có trong quá khứ, điều thực sự là mối đe dọa đối với vùng ngoại ô và sự an toàn của họ là việc anh ta không đối phó với COVID . Họ đang chết ở ngoại ô. Sự thất bại của anh ta trong việc đối phó với môi trường, họ đang bị ngập lụt, họ đang bị kiệt sức vì anh ta không chịu làm bất cứ điều gì. Đó là lý do tại sao các vùng ngoại ô đang gặp khó khăn.

 

Chris Wallace: ( 37:23 ) Tuy nhiên,

tôi muốn nói về vấn đề luật và trật tự này. Và trong khuyến nghị chung đến từ lực lượng đặc nhiệm Biden-Bernie Sanders, bạn đã nói về trích dẫn hình dung lại chính sách. Trước hết, việc tưởng tượng lại chính sách nghĩa là gì và bạn có ủng hộ không? Nếu tôi có thể kết thúc câu hỏi, việc tưởng tượng lại chính sách nghĩa là gì và bạn có ủng hộ lời kêu gọi Black Lives Matter để cộng đồng kiểm soát chính sách không?

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 37:54 )

Hãy nhìn xem, điều tôi ủng hộ là cảnh sát có cơ hội giải quyết những vấn đề họ gặp phải và tôi hoàn toàn phản đối việc phá hoại các văn phòng cảnh sát. Trên thực tế, cảnh sát địa phương, cảnh sát địa phương, người duy nhất đang cạn kiệt ngân sách của mình kêu gọi cắt giảm 400 triệu đô la hỗ trợ thực thi pháp luật địa phương. Họ cần được hỗ trợ nhiều hơn. Khi xuất hiện trong cuộc gọi 9-11, họ cần có người đi cùng với tư cách là nhà tâm lý học hoặc bác sĩ tâm thần để họ không phải dùng vũ lực và có thể khiến mọi người thất vọng. Chúng ta phải có sự kiểm soát cộng đồng như chúng ta đã từng làm trước đây khi các sĩ quan làm quen với những người trong cộng đồng. Đó là khi tội ác giảm xuống, nó không tăng lên. Nó đã đi xuống. Và vì vậy chúng ta phải…

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 38:35 )

Đó không phải là những gì họ đang nói về điều này. Đó không phải là những gì nó là về. Anh ta đang nói về việc hạ bệ cảnh sát.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 38:39 )

Điều đó không đúng.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 38:40 )

Ông ấy không được hỗ trợ về mặt luật pháp nào. Anh ta không có cơ quan thực thi pháp luật.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 38:45 )

Điều đó không đúng.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 38:45 )

Ông ấy hầu như không có gì cả. Ồ, thực sự, bạn có ai đặt tên cho một nhóm ủng hộ bạn đặt tên cho một nhóm đã ra mắt và hỗ trợ bạn. Tiến lên. Hãy nghĩ rằng chúng ta có thời gian.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 38:54 )

Chúng tôi không có thời gian để làm bất cứ điều gì.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 38:55 )

Không, không nghĩ ngay bây giờ. Kể tên một nhóm thực thi pháp luật đã hỗ trợ bạn.

 

Chris Wallace: ( 39:00 )

Bây giờ, quý ông. Tôi nghĩ tôi sẽ nói rằng tôi sẽ rút lại điểm mấu chốt.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 39:03 )

Không có bất kỳ.

 

Chris Wallace: ( 39:04 )

Và tôi muốn chuyển sang một chủ đề khác, đó là vấn đề biểu tình ở nhiều thành phố đã trở thành bạo lực ở Portland, Oregon, đặc biệt là chúng tôi đã có hơn 100 ngày biểu tình liên tục, tôi nghĩ bạn sẽ đồng ý, bạn nói về các cuộc biểu tình ôn hòa. Nhiều người trong số đó đã biến thành bạo loạn. Ông Phó chủ tịch, ông nói rằng những người phạm tội phải chịu trách nhiệm. Câu hỏi tôi đặt ra là với tư cách là ứng cử viên dân chủ, và trước đó tối nay, bạn đã nói rằng bạn là Đảng Dân chủ ngay bây giờ, bạn đã bao giờ gọi Thị trưởng Dân chủ của Portland hoặc Thống đốc của Đảng Dân chủ của Oregon và nói, "Này, bạn phải hãy dừng việc này lại, đưa Vệ binh Quốc gia vào, làm bất cứ điều gì cần thiết, nhưng bạn sẽ chấm dứt những ngày và tháng bạo lực ở Portland. ”

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 39:50 )

Tôi không giữ chức vụ công. Bây giờ tôi là một cựu phó chủ tịch. Tôi đã nói rõ. Tôi đã nói rõ trong các tuyên bố công khai của mình rằng hành vi bạo lực phải được truy tố. Nó nên bị truy tố và bất cứ ai vi phạm nó phải bị truy tố.

 

Chris Wallace: ( 40:02 )

Nhưng bạn chưa bao giờ kêu gọi mọi người…

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 40:02 )

Anh ấy chưa bao giờ làm điều đó.

 

Chris Wallace: ( 40:02 )

Xin lỗi, thưa ngài. Bạn chưa bao giờ kêu gọi các nhà lãnh đạo ở Portland và Oregon kêu gọi và điều động Vệ binh Quốc gia và đánh bật 100 ngày bạo loạn.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 40:15 )

Trên thực tế, họ có thể giải quyết vấn đề đó nếu anh ấy tránh xa.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 40:19 )

Ồ vậy sao? Tôi đã cử Marshalls của Hoa Kỳ đến để bắt kẻ giết một thanh niên ngay giữa phố và họ đã bắn anh ta trong ba ngày mà Portland không làm gì cả. Tôi đã cử các cảnh sát trưởng Hoa Kỳ để họ lo việc kinh doanh.

 

Chris Wallace: ( 40:33 ) Tiếp

tục đi thưa ngài.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 40:34 )

Và theo cách người phát ngôn cũ của chính ông ấy nói, "Bạo loạn, hỗn loạn và bạo lực giúp ông ấy gây ra." Đó là tất cả những gì về điều này.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 40:43 )

Tôi không biết ai đã nói điều đó.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 40:44 )

Tôi đồng ý.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 40:45 )

Ai?

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 40:46 )

Tôi nghĩ Kellyanne Conway.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 40:48 )

Tôi không nghĩ cô ấy nói vậy.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 40:48 )

Cô ấy đã nói thế.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 40:49 )

Tôi không nghĩ vậy.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 40:50 )

Đây là vấn đề, vấn đề là đó là lý do tại sao ông ấy tiếp tục cố gắng khuấy động mọi thứ. Anh ấy không muốn làm mọi thứ lắng xuống thay vì đi vào và nói chuyện với mọi người và nói, “Hãy tập hợp mọi người lại với nhau. Tìm ra cách giải quyết vấn đề này. " Anh ta làm gì vậy? Anh ta chỉ đổ xăng vào lửa liên tục và mỗi lần đơn độc.

 

Chris Wallace: ( 41:10 )

Được rồi. Và để kết thúc điều này, hãy nhấn nút phân đoạn này, tôi sẽ cho bạn một phút để trả lời, thưa ông. Bạn đã nhiều lần chỉ trích…

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 41:16 )

Có nghĩa là tôi phải trả lời những thứ của anh ấy.

 

Chris Wallace: ( 41:17 )

Bạn đã nhiều lần…

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 41:18 )

Chờ một chút, bạn đã đưa ra một tuyên bố.

 

Chris Wallace: ( 41:19 )

Bạn đã nói đi nói lại. Tôi đang hỏi bạn.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 41:22 )

Tôi rất muốn kết thúc nó.

 

Chris Wallace: ( 41:24 )

Bạn biết đấy, thưa ông nếu bạn muốn chuyển chỗ ngồi, chúng tôi rất nhanh có thể làm được điều đó.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 41:28 )

Tôi sẽ cử Vệ binh Quốc gia, mọi chuyện sẽ kết thúc. Điều đó sẽ không có vấn đề gì. Nhưng tôi không muốn chấp nhận Vệ binh Quốc gia.

 

Chris Wallace: ( 41:33 )

Bạn đã nhiều lần chỉ trích phó tổng thống vì đã không chỉ trích cụ thể Antifa và các nhóm cực đoan cánh tả khác. Nhưng bạn có sẵn sàng tối nay để lên án những người theo chủ nghĩa tối cao da trắng và nhóm dân quân và nói rằng họ cần phải từ bỏ và không làm tăng thêm bạo lực ở một số thành phố như chúng ta đã thấy ở Kenosha và như chúng ta đã thấy ở Portland.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 41:57 )

Chắc chắn, tôi sẽ làm điều đó.

 

Chris Wallace: ( 41:59 )

Bạn đã chuẩn bị cụ thể để làm điều đó chưa.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 42:00 )

Tôi muốn nói rằng hầu hết mọi thứ tôi thấy là từ cánh trái chứ không phải từ cánh phải.

 

Chris Wallace: ( 42:04 )

Nhưng bạn đang nói gì vậy?

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 42:06 )

Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Tôi muốn thấy hòa bình.

 

Chris Wallace: ( 42:08 ) Làm

đi, thưa ngài.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 42:09 )

Nói đi, làm thì nói.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 42:10 )

Bạn muốn gọi họ là gì? Cho tôi một cái tên, cho tôi một cái tên, đi trước kẻ nào mà bạn muốn tôi lên án.

 

Chris Wallace: ( 42:14 )

Đảng cực hữu da trắng và dân quân cánh hữu.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 42:18 )

Các Chàng trai Tự hào, hãy đứng lại và sát cánh. Nhưng tôi sẽ cho bạn biết ai đó phải làm gì đó với Antifa và cánh trái bởi vì đây không phải là vấn đề của cánh phải mà là cánh trái.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 42:28 )

Giám đốc FBI của chính ông ấy nói không giống như những người theo chủ nghĩa tối cao da trắng, Antifa là một ý tưởng không phải là một tổ chức-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 42:35 )

Ồ, bạn đang đùa tôi đấy.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 42:36 )

… không phải dân quân. Đó là những gì mà Giám đốc FBI của ông ta nói.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 42:41 )

Vậy thì bạn biết không, anh ấy đã sai.

 

Chris Wallace: ( 42:42 )

Chúng tôi đã hoàn tất, thưa ông. Chuyển sang phần tiếp theo… [crosstalk 00:42:46]

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 42:46 )

Antifa là tệ.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 42:47 )

Mọi cơ quan trong chính quyền của bạn đều nói với bạn sự thật, đó là một ý tưởng tồi. Bạn không có ý tưởng về bất cứ điều gì.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 42:53 )

Bạn biết không, Antifa là một nhóm cực đoan nguy hiểm.

 

Chris Wallace: ( 42:56 ) Được

rồi, các quý ông, chúng ta đang chuyển sang hồ sơ Trump-Biden.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 42:58 )

Và bạn nên cẩn thận với họ, họ sẽ ném bạn.

 

Chris Wallace: ( 43:00 )

Tôi sẽ hỏi một câu hỏi. Khi tổng thống tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai, đó thường là một cuộc trưng cầu dân ý về hồ sơ của ông ấy nhưng phó tổng thống Biden, bạn muốn trích dẫn một trong những câu nói của cha bạn, điều này không so sánh tôi với đấng toàn năng, hãy so sánh tôi với người thay thế. Và trong trường hợp này, thưa ông, bạn là người thay thế. Nhìn vào hồ sơ của cả hai, tôi sẽ hỏi từng người trong số các bạn. Tại sao cử tri nên bầu bạn làm tổng thống thay vì đối thủ của bạn trong phân đoạn này, Tổng thống Trump bạn sẽ đi trước, hai phút.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 43:30 )

Bởi vì chưa bao giờ có một chính quyền hay tổng thống nào làm được nhiều hơn những gì tôi đã làm trong khoảng thời gian ba năm rưỡi. Và đó là bất chấp trò lừa bịp luận tội và bạn, vậy những gì đã xảy ra hôm nay với Hillary Clinton, nơi đó hoàn toàn là một trò lừa đảo lớn. Nhưng mặc dù trải qua tất cả những điều này, nơi tôi đã phải chiến đấu, cả hai bên sườn, phía sau tôi và phía trên, chưa bao giờ có một chính quyền nào làm được những gì tôi đã làm. Điều vĩ đại nhất, trước khi COVID xuất hiện trong nền kinh tế vĩ đại nhất trong lịch sử, tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất, mọi thứ đều tốt. Mọi thứ đã diễn ra.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 44:03 )

Và nhân tiện, có một sự thống nhất sẽ xảy ra. Mọi người đã gọi cho tôi lần đầu tiên sau nhiều năm, họ gọi và họ nói rằng có lẽ đã đến lúc và sau đó điều gì đã xảy ra? Chúng tôi bị trúng đạn. Nhưng bây giờ chúng tôi đang xây dựng nó trở lại. Việc xây dựng lại quân đội, bao gồm Lực lượng Không gian và tất cả những thứ khác. Việc sửa chữa VA đã trở nên lộn xộn dưới thời ông, 308.000 người đã chết vì họ không được chăm sóc sức khỏe đúng cách. Nó là một mớ hỗn độn. Và bây giờ chúng tôi đã nhận được 91% xếp hạng chấp thuận tại VA, bác sĩ thú y của chúng tôi. Chúng tôi chăm sóc các bác sĩ thú y của chúng tôi. Nhưng chúng tôi đã xây dựng lại quân đội của mình. Và tôi sẽ nói với bạn điều gì đó, một số người nói có thể là quan trọng nhất vào cuối nhiệm kỳ đầu tiên, tôi sẽ có khoảng 300 thẩm phán Liên bang và thẩm phán Tòa phúc thẩm, 300 và hy vọng là ba thẩm phán tuyệt vời của Tòa án tối cao,

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 45:05 )

Khi bạn rời nhiệm sở, bạn không rời bỏ bất kỳ thẩm phán nào. Điều đó giống như bạn không làm điều đó. Họ để lại 128 sơ hở và nếu tôi là thành viên trong đảng của ông ấy, vì họ có một chút triết lý khác nhau, nên tôi nói, nếu bạn để lại 128 sơ hở cho chúng tôi thì bạn không thể là một tổng thống tốt. Bạn không thể là một phó chủ tịch giỏi nhưng tôi muốn cảm ơn bạn vì nó đã mang lại cho chúng tôi gần như, nó có thể sẽ trên con số đó. Đến cuối nhiệm kỳ này, 300 thẩm phán. Đó là một kỷ lục.

 

Chris Wallace: ( 45:34 )

Xem xét cả hai hồ sơ của bạn. Tại sao cử tri nên bầu bạn Tổng thống thay vì Tổng thống Trump, bạn có hai phút không bị gián đoạn.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 45:42 )

Dưới thời tổng thống này, chúng ta trở nên yếu hơn, ốm hơn, nghèo hơn, chia rẽ hơn và bạo lực hơn. Khi tôi là phó chủ tịch, chúng tôi đã thừa hưởng một cuộc suy thoái. Tôi đã được yêu cầu sửa chữa nó. Tôi đã làm. Chúng tôi đã để lại cho anh ấy một nền kinh tế đang bùng nổ và anh ấy đã gây ra suy thoái. Về việc yếu hơn, thực tế là tôi đã đối đầu với Putin và nói rõ với ông ấy rằng chúng tôi sẽ không lấy bất kỳ thứ gì của ông ấy. Nó là con chó con của Putin. Anh ta vẫn từ chối thậm chí nói bất cứ điều gì với Putin về tiền thưởng trên đầu các binh sĩ Mỹ.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 46:14 )

Con trai bạn có 3 triệu rưỡi đô la.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 46:17 ) Nhân tiện

, con trai tôi…

 

Chris Wallace: ( 46:19 )

Chờ một chút. Thưa Tổng thống, chiến dịch của ông được cả hai bên đồng ý sẽ nhận được câu trả lời trong hai phút, không bị gián đoạn. Chà, bạn là một bên đã đồng ý với điều đó và tại sao bạn không tuân theo những gì mà chiến dịch của bạn đã đồng ý như một quy tắc cơ bản. Được không, thưa ông?

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 46:33 )

Ông ấy không bao giờ giữ lời.

 

Chris Wallace: ( 46:34 )

Không, đó là một câu hỏi tu từ.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 46:37 )

Bạn có thể lấy lại 30 giây không?

 

Chris Wallace: ( 46:39 )

Có. Bạn có thể có, hãy tiếp tục.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 46:42 )

Vì vậy, thứ ba, chúng tôi nghèo. Các tỷ phú đã trở nên giàu có hơn rất nhiều khi kiếm được hơn 3 - 400 tỷ đô la chỉ kể từ COVID. Bạn ở trong nhà, bạn ít gặp rắc rối hơn trước đây. Về mặt bạo lực hơn. Khi chúng tôi còn đương chức, ở Mỹ ít bạo lực hơn 15% so với hiện nay. Ông ấy là Tổng thống Hoa Kỳ. Nó nằm trên đồng hồ của anh ấy. Và đối với quốc gia bị chia rẽ nhiều hơn, nó không thể tiếp tục bị chia cắt. Chúng ta không thể theo cách này. Và nói về con trai tôi, cách bạn nói về quân đội, cách bạn nói về việc họ là những kẻ thất bại và chỉ là những kẻ thất bại. Con trai tôi ở Iraq. Anh ấy đã ở đó một năm. Anh ấy có Ngôi sao màu nâu. Anh ấy đã nhận được Huân chương Dịch vụ Đáng chú ý. Anh ấy không phải là một kẻ thất bại. Ông là một người yêu nước và những người bị bỏ lại đằng sau đó là những anh hùng.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 47:39 )

Thật không?

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 47:39 )

Và tôi bực bội-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 47:40 )

Bạn đang nói Hunter, bạn đang nói về Hunter.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 47:42 )

Tôi đang nói về con trai tôi, Beau Biden, bạn đang nói về Thợ săn?

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 47:44 )

Tôi không biết Beau. Tôi biết Hunter. Hunter bị đuổi khỏi quân đội. Anh ta đã bị ném ra ngoài một cách thảm hại.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 47:51 )

Điều đó không đúng, anh ấy không bị giải ngũ một cách đáng tiếc.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 47:53 )

Đối với việc sử dụng cocaine. Và anh ấy không có việc làm cho đến khi bạn trở thành phó chủ tịch.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 47:56 )

Điều đó không đúng.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 47:56 )

Khi bạn trở thành phó tổng thống, ông ấy đã kiếm được nhiều tiền ở Ukraine, ở Trung Quốc, ở Moscow và nhiều nơi khác.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 48:01 )

Điều đó không đúng.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 48:04 )

Anh ấy kiếm được nhiều tiền nhưng anh ấy không có việc làm.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 48:07 )

Con trai tôi cũng giống như nhiều người ở nhà mắc chứng nghiện ma túy. Anh ấy đang vượt qua nó. Anh ấy đã sửa nó. Anh ấy đã làm việc trên nó. Và tôi tự hào về anh ấy, tôi tự hào về con trai tôi.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 48:17 )

Nhưng tại sao ông ấy được cấp hàng chục triệu đô la?

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 48:19 )

Ông ấy không được cấp hàng chục triệu đô la. [crosstalk 00:48:23] Tất cả đều bị mất uy tín.

 

Chris Wallace: ( 48:27 )

Chúng tôi đã trải qua điều này. Tôi nghĩ người dân Mỹ muốn nghe về những chủ đề quan trọng hơn. Vâng, với tư cách là người điều hành, thưa ông, tôi sẽ thực hiện một cuộc gọi đánh giá ở đây.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 48:35 )

Tôi biết nhưng khi ai đó nhận được ba triệu rưỡi đô la từ Thị trưởng Moscow.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 48:39 )

Điều đó không đúng. Báo cáo đó hoàn toàn mất uy tín.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 48:43 )

Tại sao ông ấy có được nó?

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 48:45 )

Mitt Romney trong ủy ban đó nói rằng nó không đáng giá tiền của người đóng thuế. Báo cáo đó được viết vì lý do chính trị.

 

Chris Wallace: ( 48:50 )

Tôi muốn nói về biến đổi khí hậu.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 48:52 )

Tôi cũng vậy.

 

Chris Wallace: ( 48:53 )

Được rồi. Hiện nay cháy rừng ở miền Tây đang hoành hành. Họ đã đốt cháy hàng triệu mẫu Anh. Chúng đã khiến hàng trăm nghìn người phải di dời. Khi các quan chức nhà nước ở đó đổ lỗi cho các đám cháy là do biến đổi khí hậu. Thưa Tổng thống, ông nói, tôi không nghĩ rằng khoa học biết. Trong bốn năm của mình, bạn đã kéo Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp ước Khí hậu Paris. Bạn đã lật lại một số hồ sơ về Môi trường của Obama, bạn tin gì về khoa học biến đổi khí hậu và bạn sẽ làm gì trong 4 năm tới để đối đầu với nó?

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 49:27 )

Tôi muốn không khí và nước sạch. Tôi muốn không khí sạch đẹp. Chúng tôi hiện có lượng carbon thấp nhất… Nếu bạn nhìn vào con số của chúng tôi ngay bây giờ, chúng tôi đang làm một cách phi thường. Nhưng tôi không phá hủy công việc kinh doanh của chúng tôi. Các doanh nghiệp của chúng tôi không bị chi hoa hồng. Nếu bạn nhìn vào Hiệp định Paris, đó là một thảm họa theo quan điểm của chúng tôi. Và mọi người thực sự rất vui mừng về những gì đang diễn ra vì doanh nghiệp của chúng tôi đang hoạt động tốt. Đối với các đám cháy có liên quan, bạn cần quản lý rừng. Ngoài mọi thứ khác, các tầng rừng được chất đầy cây cối, những cây chết lâu năm và chúng giống như những mảnh đất, lá cây và mọi thứ khác. Bạn thả một điếu thuốc vào đó cả khu rừng cháy rụi. Bạn phải quản lý rừng.

 

Chris Wallace: ( 50:09 )

Ông tin gì về khoa học biến đổi khí hậu, thưa ông?

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 50:13 )

Tôi tin rằng chúng ta phải làm mọi thứ có thể để có nước vô nhiễm trong không khí và làm bất cứ điều gì khác mà chúng ta có thể làm được. Chúng tôi đang trồng một tỷ cây xanh, Dự án Tỷ cây và nó rất thú vị đối với rất nhiều người.

 

Chris Wallace: ( 50:25 )

Bạn tin rằng con người ô nhiễm, khí đốt, khí thải gây hiệu ứng nhà kính góp phần vào sự nóng lên toàn cầu của hành tinh này.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 50:32 )

Tôi nghĩ rất nhiều thứ phải làm, nhưng tôi nghĩ ở một mức độ nào đó, có. Tôi nghĩ ở một mức độ nào đó, có, nhưng tôi cũng nghĩ chúng ta phải quản lý rừng tốt hơn. Mỗi năm tôi đều nhận được cuộc gọi. California đang cháy, California đang cháy. Nếu điều đó đã được làm sạch, nếu đó là, nếu bạn có quản lý rừng, quản lý rừng tốt, bạn sẽ không nhận được những lời kêu gọi đó. Ở Châu Âu, họ sống là những thành phố trong rừng. Họ gọi là thành phố rừng. Họ duy trì khu rừng của họ. Họ quản lý rừng của họ. Tôi đã ở cùng với người đứng đầu một quốc gia lớn, đó là một thành phố trong rừng. Anh ta nói, “Thưa ông, chúng tôi có những cây còn nhiều hơn, chúng bốc cháy dễ dàng hơn nhiều so với California. Không nên có vấn đề đó. ” Tôi đã nói chuyện với Thống đốc về nó. Tôi rất hòa thuận với thống đốc. Nhưng tôi nói, “Vào một thời điểm nào đó, bạn không thể có hàng trăm nghìn mẫu đất bị đốt cháy mỗi năm. 

Chris Wallace: ( 51:25 )

Nhưng nếu bạn tin vào khoa học về biến đổi khí hậu, tại sao bạn lại lùi Kế hoạch Điện sạch của Obama nhằm hạn chế lượng khí thải carbon và các nhà máy điện? Tại sao bạn lại thư giãn…?

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 51:35 )

Bởi vì nó đã khiến giá năng lượng tăng vọt.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 51:38 )

Tại sao bạn lại nới lỏng các tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu vốn sẽ tạo ra nhiều ô nhiễm hơn từ ô tô và xe tải?

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 51:44 )

Chà, không hẳn vì những gì đang xảy ra là chiếc xe hơi rẻ hơn nhiều và nó là chiếc xe an toàn hơn nhiều và bạn nói về một sự khác biệt nhỏ. Và sau đó điều gì sẽ xảy ra vì giá xe bạn sẽ có ít nhất gấp đôi và gấp ba số lượng xe đã mua. Chúng tôi có những con sên cũ đã 10, 12 năm tuổi. Nếu bạn làm như vậy, chiếc xe sẽ an toàn hơn. Nó sẽ rẻ hơn nhiều 3.500 đô la.

 

Chris Wallace: ( 52:06 )

Nhưng trong trường hợp của California, họ đơn giản là bỏ qua điều đó.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 52:08 )

Không, nhưng bạn sẽ mua rất nhiều ô tô trên thị trường bởi vì mọi người sẽ có đủ khả năng mua một chiếc ô tô. Bây giờ, chúng ta sẽ xem điều đó diễn ra như thế nào. Nhưng rất nhiều người đồng ý với tôi, rất nhiều người. Chiếc xe trở nên đắt như vậy vì họ có máy tính ở khắp nơi để tốn thêm một ít xăng. Và tôi cũng ổn với xe điện. Tôi nghĩ rằng tôi là tất cả cho ô tô điện. Tôi đã đưa ra những ưu đãi lớn cho ô tô điện nhưng những gì họ đã làm ở California thật là điên rồ.

 

Chris Wallace: ( 52:34 ) Được

rồi, Phó chủ tịch Biden. Tôi muốn bạn phản hồi về hồ sơ biến đổi khí hậu của tổng thống nhưng tôi cũng muốn hỏi bạn về một mối quan tâm. Bạn đề xuất 2 nghìn tỷ đô la cho các công việc xanh. Bạn nói về các giới hạn mới, không phải bãi bỏ, mà là các giới hạn mới về fracking. Chấm dứt việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch để tạo ra điện vào năm 2035 và không tiếp nhận khí nhà kính vào năm 2050. Tổng thống nói rằng rất nhiều điều này sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế và tiêu tốn hàng triệu việc làm.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 53:03 )

Anh ấy hoàn toàn sai, số một. Thứ hai, nếu trên thực tế, trong quá trình quản lý của chúng tôi trong hành động phục hồi, tôi đã chịu trách nhiệm giảm giá năng lượng tái tạo xuống rẻ hơn so với giá rẻ như than, khí đốt và dầu mỏ. Sẽ không có ai xây dựng một nhà máy đốt than khác ở Mỹ. Không ai sẽ xây dựng một nhà máy chữa cháy dầu khác ở Mỹ. Họ sẽ chuyển sang năng lượng tái tạo. Số một, số hai, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng tôi có thể sử dụng hạm đội liên bang và biến nó thành một đội xe chạy bằng xe điện của họ. Để đảm bảo rằng chúng tôi có thể làm được điều đó, chúng tôi sẽ đặt 500.000 trạm sạc trên tất cả các đường cao tốc mà chúng tôi sẽ xây dựng trong tương lai. Chúng ta sẽ xây dựng một nền kinh tế mà trên thực tế là sẽ cung cấp cho chúng ta khả năng xây dựng 4 triệu tòa nhà và đảm bảo rằng chúng trên thực tế được phong hóa theo cách mà trên thực tế chúng sẽ thải ra ít khí và dầu hơn đáng kể. bởi vì nhiệt sẽ không được thoát ra ngoài. Có rất nhiều thứ mà chúng ta có thể làm…

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 54:03 )

Khí và dầu vì nhiệt sẽ không thoát ra ngoài. Có rất nhiều điều mà chúng ta có thể làm bây giờ để tạo ra hàng nghìn hàng nghìn việc làm. Chúng ta có thể đạt mức 0 ròng, về sản xuất năng lượng, vào năm 2035. Không những không gây tốn kém công ăn việc làm của con người mà còn tạo ra việc làm, tạo ra hàng triệu việc làm được trả lương cao. Không phải 15 đô một giờ, mà là mức lương thịnh hành, bằng cách có một cơ sở hạ tầng mới trên thực tế, là xanh. Và điều đầu tiên tôi sẽ làm, tôi sẽ tham gia lại Hiệp định Paris. Tôi sẽ tham gia Hiệp định Paris vì cùng với chúng tôi, hãy nhìn xem điều gì đang xảy ra. Tất cả đều tan rã. Và nói về một người không có quan hệ với chính sách đối ngoại. Các khu rừng nhiệt đới của Brazil đang bị tàn phá, đang bị xé nát. Lượng carbon được hấp thụ trong khu rừng nhiệt đới đó nhiều hơn lượng carbon thải ra ở Hoa Kỳ. Thay vì làm điều gì đó về điều đó, Tôi sẽ tập hợp lại và đảm bảo rằng chúng tôi có các quốc gia trên thế giới đạt được 20 tỷ đô la, và nói, “Đây là 20 tỷ đô la. Đừng xé rừng nữa. Và nếu bạn không làm vậy, thì bạn sẽ có những hậu quả kinh tế đáng kể. "

 

Chris Wallace: ( 55:11 )

Còn về lập luận mà Tổng thống Trump nói về cơ bản, rằng bạn phải cân bằng giữa lợi ích môi trường và lợi ích kinh tế? Và anh ấy đã vẽ đường cho mình.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 55:21 )

Chà, anh ấy chưa vẽ một đường thẳng. Anh ta muốn đảm bảo rằng khí mê-tan không phải là vấn đề. Bây giờ bạn có thể thải ra nhiều khí mê-tan hơn mà không thành vấn đề. Mêtan. Đây là một người nói rằng bạn không cần phải có các tiêu chuẩn về số dặm cho ô tô hiện có. Đây là anh chàng đã nói điều đó, thực tế là-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 55:39 )

Không đúng. Không đúng-

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 55:40 )

Tất cả đều đúng. Và đây là thỏa thuận-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 55:42 )

Ông ấy đang nói về Thỏa thuận mới xanh. Và nó không phải là 2 tỷ [crosstalk 00:55:45] hay 20 tỷ, như bạn đã nói [crosstalk 00:55:46]. Đó là 100 nghìn tỷ đô la.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 55:49 )

Tôi đang nói về kế hoạch Biden [xuyên âm 00:55:51] -

 

Chris Wallace: ( 55:50 )

Hãy để anh ấy đi một phút, và sau đó bạn có thể đi.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 55:52 )

Và xây dựng lại tòa nhà.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 55:53 )

Không.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 55:53 )

Đó là điều ngu ngốc nhất-

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 55:54 )

Đó không phải là-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 55:54 )

… nực cười nhất [crosstalk 00:55:56] khi hai hệ thống ô tô bị loại ra-

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 55:59 )

Không đúng-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 56:00 )

… họ cũng muốn dắt bò đi đâu.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 56:01 )

Không đúng.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 56:01 )

Điều đó cũng không đúng, phải không?

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 56:03 )

Không đúng.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 56:04 )

Đây là 100 nghìn tỷ-

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 56:06 )

Đơn giản là… Nhìn này-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 56:06 )

Đó là số tiền mà đất nước chúng ta có thể kiếm được trong 100 năm [crosstalk 00:02:10] -

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 56:09 )

Đơn giản là không phải như vậy-

 

Chris Wallace: ( 56:14 ) Được

rồi. Hãy để tôi [xuyên âm 00:02:12]. Chờ một chút, thưa ngài. Tôi thực sự đã nghiên cứu kế hoạch của bạn, và nó bao gồm nâng cấp 4 triệu tòa nhà, chống chọi với 2 triệu ngôi nhà trong vòng 4 năm, xây dựng một triệu rưỡi ngôi nhà tiết kiệm năng lượng. Vì vậy, câu hỏi trở thành, tổng thống đang nói, tôi nghĩ một số người ủng hộ tổng thống sẽ nói, điều đó nghe có vẻ như nó sẽ tốn rất nhiều tiền và làm tổn hại nền kinh tế.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 56:38 )

Những gì nó sẽ làm, nó sẽ tạo ra hàng ngàn và hàng triệu việc làm. Công việc được trả lương tốt [crosstalk 00:02:41].

 

Chris Wallace: ( 56:42 )

Hãy để anh ta kết thúc, thưa ngài.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 56:43 )

Anh ấy không biết làm thế nào để làm điều đó-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 56:45 )

100 triệu đô la.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 56:46 )

Thực tế là, nó sẽ tạo ra hàng triệu công việc được trả lương cao và những ưu đãi thuế này cho mọi người để vượt qua thời tiết, điều mà ông ấy muốn loại bỏ. Nó sẽ làm cho nền kinh tế an toàn hơn nhiều. Hãy nhìn xem chúng ta phải trả bao nhiêu bây giờ để đối phó với các cơn bão, đối phó với ... Nhân tiện, anh ấy có câu trả lời cho các cơn bão. Anh ấy nói, có lẽ chúng ta nên thả vũ khí hạt nhân vào họ, và họ có thể-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 57:05 )

Tôi chưa bao giờ nói điều đó cả-

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 57:06 )

Vâng, ông ấy đã nói điều đó-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 57:06 )

Họ đã làm được.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 57:08 )

Và đây là thỏa thuận-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 57:09 )

Bạn bịa đặt rất nhiều-

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 57:10 )

… chúng ta sẽ ở một vị trí mà chúng ta có thể tạo ra những công việc khó khăn, chăm chỉ, tốt bằng cách đảm bảo môi trường trong sạch và tất cả chúng ta đều đang ở trong tình trạng tốt hơn. Bây giờ chúng ta chi hàng tỷ đô la, hàng tỷ đô la, cho lũ lụt, bão, nước biển dâng. Chúng tôi đang gặp rắc rối thực sự. Hãy nhìn xem điều gì đã xảy ra ở Trung Tây với những cơn bão này đi qua và quét sạch toàn bộ các khu vực và quận ở Iowa. Chúng đã không xảy ra trước đây. Đó là do sự nóng lên toàn cầu. Chúng ta chiếm 15% vấn đề của thế giới. Nhưng phần còn lại của thế giới, chúng ta phải làm cho họ đi cùng. Đó là lý do tại sao chúng ta phải quay trở lại Hiệp định Paris.

 

Chris Wallace: ( 57:52 ) Được

rồi, các quý ông-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 57:52 )

Chờ một chút, Chris. Vậy tại sao ông ấy không làm điều đó trong 47 năm? Bạn là phó chủ tịch-

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 57:56 )

Cho 47-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 57:56 )

Vậy tại sao bạn không làm cho thế giới ... Trung Quốc thải bụi bẩn thực sự vào không khí. Nga thì có. Ấn Độ thì có. Tất cả đều làm. Chúng ta phải tốt. Và nhân tiện, anh ấy đã đưa ra một vài tuyên bố. Green New Deal là một trăm nghìn tỷ đô la.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 58:08 )

Đó không phải là kế hoạch của tôi [crosstalk 00:58:10]. Giao dịch mới màu xanh lá cây [crosstalk 00:58:14] không phải là kế hoạch của tôi. [xuyên âm 00:58:15] -

 

Chris Wallace: ( 58:15 )

Các quý ông-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 58:16 )

Ông ấy đã đưa ra tuyên bố về quân đội. Anh ấy nói tôi đã nói gì đó về quân đội. Anh ấy và bạn bè của anh ấy đã tạo ra nó, và sau đó họ đã làm với nó. Tôi chưa bao giờ nói điều đó.

 

Chris Wallace: ( 58:23 )

Được rồi. [crosstalk 00:58:24] Ngài Phó Chủ tịch-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 58:28 )

Ông ấy gọi quân đội là những tên khốn ngu ngốc.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 58:28 )

Tôi không nói điều đó-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 58:31 )

Ông ấy đã nói điều đó qua băng. [xuyên âm 00:58:32] -

 

Chris Wallace: ( 58:31 )

Làm ơn, thưa ông. [xuyên âm 00:58:33] Dừng lại.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 58:34 )

Tôi sẽ không bao giờ nói rằng [crosstalk 00:58:35] -

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 58:35 )

Chơi đi. Chơi nó-

 

Chris Wallace: ( 58:36 )

Dừng lại. Tiếp tục đi-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 58:37 )

Bạn đang ở trên băng-

 

Chris Wallace: ( 58:38 ) Ngài

Phó Chủ tịch đã trả lời câu hỏi cuối cùng của mình.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 58:41 )

Câu hỏi cuối cùng là, tôi không thể nhớ câu nào trong số tất cả các câu nói của anh ấy [crosstalk 00:04:44].

 

Chris Wallace: ( 58:44 ) Bản thân

tôi đang gặp một chút rắc rối, nhưng…

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 58:47 )

Vâng.

 

Chris Wallace: ( 58:48 )

Và về nền kinh tế và câu hỏi về cái giá của nó.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 58:52 )

Nền kinh tế-

 

Chris Wallace: ( 58:53 )

Thỏa thuận Mới Xanh và ý tưởng về những thay đổi môi trường của bạn sẽ làm gì-

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 58:57 )

Thỏa thuận Mới Xanh sẽ tự trả giá khi chúng tôi tiến lên. Chúng tôi sẽ không xây dựng những nhà máy mà trên thực tế, là những nhà máy gây ô nhiễm lớn-

 

Chris Wallace: ( 59:05 )

Vậy, bạn có ủng hộ Thỏa thuận mới xanh không?

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 59:07 )

Xin lỗi?

 

Chris Wallace: ( 59:08 )

Bạn có ủng hộ việc-

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 59:08 )

Không, tôi không ủng hộ Thỏa thuận mới xanh.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 59:10 )

Ồ, bạn không? Ồ, đó là một tuyên bố lớn.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 59:12 )

Tôi ủng hộ [crosstalk 00:05:13] -

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 59:13 )

Bạn vừa đánh mất cánh trái triệt để.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 59:15 )

Tôi ủng hộ [crosstalk 00:59:17] kế hoạch Biden mà tôi đã đưa ra.

 

Chris Wallace: ( 59:19 )

Được rồi.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 59:19 )

Kế hoạch Biden, khác với cái mà ông gọi là Thỏa thuận mới xanh cấp tiến.

 

Chris Wallace: ( 59:24 ) Được

rồi, các quý ông, phân đoạn cuối cùng, tính toàn vẹn của cuộc bầu cử. Khi chúng ta gặp nhau tối nay, hàng triệu người Mỹ đang nhận được các lá phiếu gửi qua thư hoặc đi bỏ phiếu sớm. Chúng ta nên tự tin đến mức nào rằng đây sẽ là một cuộc bầu cử công bằng, và bạn đã chuẩn bị gì để làm trong hơn năm tuần tới? Bởi vì nó sẽ không chỉ đến ngày bầu cử, mà còn kiểm đếm một số lá phiếu gửi qua thư sau ngày bầu cử. Bạn chuẩn bị làm gì để trấn an người dân Mỹ rằng tổng thống tiếp theo sẽ là người chiến thắng hợp pháp trong cuộc bầu cử này. Trong phân đoạn cuối cùng này, thưa Phó chủ tịch, ông đi trước.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 01:00:02 )

Chuẩn bị để mọi người bỏ phiếu. Họ nên truy cập iwillvote.com, quyết định cách họ sẽ bỏ phiếu, khi nào họ sẽ bỏ phiếu và họ sẽ bỏ phiếu bằng cách nào. Giám đốc An ninh Nội địa của chính ông, cũng như giám đốc FBI, nói rằng không có bằng chứng nào cho thấy các lá phiếu gửi qua đường bưu điện là một nguồn để bị thao túng và gian lận. Họ nói rằng. Thực tế là sẽ có hàng triệu người vì COVID mà sẽ bỏ phiếu bằng lá phiếu gửi qua thư như anh ấy. Anh ấy ngồi sau Bàn Kiên quyết và gửi lá phiếu của mình đến Florida, số một. Thứ hai, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng những người muốn bỏ phiếu trực tiếp đều có thể bỏ phiếu vì có đủ người theo dõi cuộc thăm dò để đảm bảo rằng họ có thể giữ khoảng cách về mặt xã hội. Các cuộc thăm dò được mở đúng giờ, và các cuộc thăm dò vẫn mở cho đến khi các phiếu được kiểm.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 01:00:55 )

Hiển thị và bình chọn. Bạn sẽ quyết định kết quả của cuộc bầu cử này. Bỏ phiếu, bỏ phiếu, bỏ phiếu. Nếu bạn có thể bỏ phiếu sớm ở tiểu bang của mình, hãy bỏ phiếu sớm. Nếu bạn có thể bỏ phiếu trực tiếp, hãy bỏ phiếu trực tiếp. Bỏ phiếu theo bất kỳ cách nào là cách tốt nhất cho bạn, bởi vì bạn sẽ… Ông ấy không thể ngăn bạn quyết định kết quả của cuộc bầu cử này. Và về vấn đề có hay không… Khi phiếu bầu được kiểm và tất cả đều được đếm, điều đó sẽ được chấp nhận. Nếu tôi thắng, điều đó sẽ được chấp nhận. Nếu tôi thua, điều đó sẽ được chấp nhận. Nhưng nhân tiện, nếu thực tế anh ấy nói, anh ấy không chắc mình sẽ chấp nhận điều gì. À, để tôi nói với bạn một điều, điều đó không quan trọng, bởi vì nếu chúng ta nhận được phiếu bầu, mọi thứ sẽ kết thúc. Anh ấy sẽ đi. Anh ta không thể nắm quyền. Nó sẽ không xảy ra. Nó sẽ không xảy ra, vì vậy hãy bỏ phiếu. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn hiểu, bạn có quyền kiểm soát của mình để xác định đất nước này sẽ như thế nào trong bốn năm tới. Nó sẽ thay đổi hay bạn sẽ phải nhận thêm 4 năm nữa cho những lời nói dối này?

 

Chris Wallace: ( 01:01:52 )

Thưa Tổng thống, hai phút.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 01:01:53 )

Vì vậy, khi tôi nghe Joe nói về một sự chuyển đổi, không có sự chuyển đổi nào so với khi tôi chiến thắng. Tôi đã thắng cuộc bầu cử đó. Và nếu bạn nhìn Hillary Clinton quanh co, nếu bạn nhìn vào tất cả những người khác nhau, không có quá trình chuyển đổi, bởi vì họ đến sau khi tôi cố gắng thực hiện một cuộc đảo chính. Họ đến sau khi theo dõi chiến dịch của tôi. Họ bắt đầu từ ngày tôi chiến thắng, và thậm chí trước khi tôi chiến thắng. Kể từ ngày tôi bước xuống thang cuốn với đệ nhất phu nhân của chúng tôi, họ đã là một thảm họa. Chúng là một nỗi ô nhục đối với đất nước chúng tôi, và chúng tôi đã bắt được chúng. Chúng tôi đã bắt được tất cả. Chúng tôi có tất cả trên băng. Chúng tôi đã bắt được tất cả. Nhân tiện, bạn đã đưa ra ý tưởng cho Đạo luật Logan chống lại Tướng Flynn. Tốt hơn bạn nên nhìn vào điều đó, vì chúng tôi đã hiểu được bạn và Tổng thống Obama đang ngồi trong văn phòng.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 01:02:35 )

Anh ấy cũng biết về nó. Vì vậy, đừng nói với tôi về một quá trình chuyển đổi miễn phí. Theo như những lá phiếu có liên quan, đó là một thảm họa. Một lá phiếu được trưng cầu, được, được trưng cầu, là được. Bạn đang gạ tình. Bạn đang hỏi. Họ gửi nó trở lại. Bạn gửi lại nó. Tôi đã làm điều đó. Nếu bạn không mong muốn… Họ đang gửi hàng triệu lá phiếu trên khắp đất nước. Có gian lận. Họ tìm thấy chúng trong những con lạch. Họ đã tìm thấy một số, chỉ tình cờ có tên Trump vào ngày hôm trước trong một giỏ giấy vụn. Chúng đang được gửi đi khắp nơi. Họ đã cử hai người đến một khu vực của Đảng Dân chủ. Họ đã gửi đi một nghìn lá phiếu. Mọi người có hai lá phiếu. Đây sẽ là một trò gian lận như bạn chưa từng thấy. Điều khác, nó là tốt đẹp. Vào ngày 3 tháng 11, bạn đang xem và biết ai đã thắng cuộc bầu cử. Và tôi nghĩ chúng tôi sẽ làm tốt vì mọi người thực sự hài lòng với công việc chúng tôi đã làm.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 01:03:22 )

Nhưng bạn biết không? Chúng tôi sẽ không biết. Chúng ta có thể không biết trong nhiều tháng bởi vì những lá phiếu này sắp hết. Hãy xem những gì đã xảy ra ở Manhattan. Hãy xem những gì đã xảy ra ở New Jersey. Hãy xem những gì đã xảy ra ở Virginia và những nơi khác. Họ không mất 2%, 1%, nhân tiện là quá nhiều. Một cuộc bầu cử có thể thắng hoặc thua với điều đó. Họ đang mất 30 và 40%. Đó là một trò gian lận, và thật đáng tiếc. Và bạn có thể tưởng tượng nơi họ nói, "Bạn phải có lá phiếu của mình trước ngày 10 tháng 11." Ngày 10 tháng 11. Về lý thuyết, đó là bảy ngày sau khi cuộc bầu cử được công bố. Chúng tôi có các trạng thái chính [xuyên âm 01:03:58] với điều đó-

 

Chris Wallace: ( 01:03:58 )

Thưa ông.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 01:03:58 )

… tất cả đều do đảng Dân chủ điều hành-

 

Chris Wallace: ( 01:03:59 )

Hai phút là hai phút.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 01:04:00 )

Tất cả đều do đảng Dân chủ điều hành.

 

Chris Wallace: ( 01:04:02 )

Tổng thống Trump-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 01:04:02 )

Đó là một cuộc bầu cử gian lận.

 

Chris Wallace: ( 01:04:04 )

Bạn sẽ có thể tiếp tục. Bạn đã tính phí trong nhiều tháng rằng việc bỏ phiếu trong thư sẽ là một thảm họa. Bạn nói rằng nó bị gian lận [crosstalk 00: 01: 04: 11], rằng nó sẽ dẫn đến gian lận. Nhưng vào năm 2018, trong cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua, 31 triệu người đã bỏ phiếu bằng thư. Đó là hơn một phần tư tổng số cử tri năm đó đã bỏ phiếu qua đường bưu điện. Bây giờ hàng triệu lá phiếu gửi qua thư đã hết sạch, bạn sẽ làm gì với nó? Và bạn có tin tưởng vào Tòa án tối cao, bao gồm cả Justice Barrett, để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào không?

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 01:04:38 )

Vâng. Tôi nghĩ rằng tôi đang trông cậy vào họ để xem các lá phiếu, chắc chắn. Tôi hy vọng chúng tôi không cần họ, trong điều kiện của cuộc bầu cử. Nhưng đối với những lá phiếu, tôi nghĩ vậy, bởi vì những gì đang xảy ra là không thể tin được. Hôm nay tôi đọc thấy có ít nhất 1% số phiếu bầu cho năm 2016 bị vô hiệu. Họ lấy chúng. Chúng tôi không thích chúng. Chúng tôi không thích chúng. Họ ném chúng ra ngoài-

 

Chris Wallace: ( 01:04:59 )

Nhưng bạn sẽ làm gì với nó-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 01:04:59 )

… trái và phải.

 

Chris Wallace: ( 01:05:00 )

Hiện có hàng triệu lá phiếu được chuyển đi. Bạn định làm gì-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 01:05:02 )

Những gì bạn làm là bạn đi và bỏ phiếu. Bạn thực hiện một cuộc bỏ phiếu được trưng cầu, và điều đó không sao-

 

Chris Wallace: ( 01:05:05 )

Không. Tôi biết khiếu nại của bạn [crosstalk 01:05:05]. Tôi đang hỏi bạn về thực tế là hàng triệu người đã nhận được-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 01:05:08 )

Bạn đi và bỏ phiếu. Bạn đi và bỏ phiếu-

 

Chris Wallace: ( 01:05:11 )

Không. Nhưng điều tôi đang nói là [crosstalk 01:05:11], bạn sẽ làm gì với thực tế là hàng triệu người-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 01:05:14 )

Bạn cũng vậy, Chris, một lá phiếu được trưng cầu ý kiến, bạn sẽ gửi nó đến đâu, họ gửi lại và bạn đang gửi. Họ có rất nhiều người đưa thư. Bạn có thấy những gì đang xảy ra? Hãy nhìn vào West Virginia, người đưa thư bán các lá phiếu. Chúng đang được bán. Chúng đang bị đổ xuống sông. Đây là một điều kinh khủng đối với đất nước chúng ta.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 01:05:30 )

Không có [xuyên âm 01:05:32]… Không có bằng chứng về điều đó-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 01:05:33 )

Điều này sẽ không kết thúc tốt đẹp.

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 01:05:34 )

Không có bằng chứng về điều đó-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 01:05:34 )

Chuyện này sẽ không kết thúc tốt đẹp đâu-

 

Chris Wallace: ( 01:05:37 )

Được rồi. Phó Tổng thống Biden, thực tế, hãy tiếp tục, thưa ngài-

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 01:05:37 )

Năm tiểu bang đã có các cuộc bỏ phiếu qua thư trong thập kỷ qua hoặc hơn. Năm, trong đó có hai bang thuộc Đảng Cộng hòa. Và bạn không cần phải trưng cầu lá phiếu. Nó được gửi cho bạn. Nó được gửi đến nhà của bạn. Những gì họ đang nói là nó phải được đóng dấu bưu điện vào ngày bầu cử. Nếu nó không được vào cho đến thứ bảy, thứ tám, thứ chín, nó vẫn nên được tính. Anh ấy chỉ sợ kiểm phiếu thôi-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 01:06:03 )

Bạn đã nhầm. Bạn nhầm rồi [crosstalk 01:06:04]. Tôi thích kiểm phiếu [crosstalk 01:06:05] -

 

Chris Wallace: ( 01:06:05 )

Tôi muốn tiếp tục với bạn về vấn đề này [crosstalk 01:06:06] Phó chủ tịch Biden-

 Tổng thống Donald J. Trump: ( 01:06:07 )

Chris, anh ấy thật sai lầm khi phát biểu như thế-

 

Chris Wallace: ( 01:06:09 )

Không. Xin lỗi. Phó Tổng thống Biden, trên thực tế, vấn đề lớn nhất trong những năm qua với việc bỏ phiếu qua thư không phải là gian lận, về mặt lịch sử. Đó là những con số khá lớn, đôi khi hàng trăm nghìn lá phiếu bị ném ra ngoài vì chúng không được điền đúng cách, hoặc có một số bất thường khác, hoặc chúng đã bỏ lỡ [crosstalk 01:06:28] thời hạn. Vì vậy, câu hỏi tôi đặt ra là, bạn có lo ngại rằng Tòa án Tối cao với một Luật sư Tư pháp sẽ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào không?

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 01:06:36 )

Tôi lo ngại rằng bất kỳ tòa án nào sẽ giải quyết việc này, bởi vì đây là thỏa thuận. Khi bạn nhận được một lá phiếu và bạn điền vào nó, bạn phải có một bản tuyên thệ. Nếu bạn không biết, bạn có ai đó nói rằng, đây là tôi. Bạn sẽ có thể, nếu trên thực tế, bạn có thể xác minh đó là bạn trước khi lá phiếu được ném ra, điều đó đủ để có thể đếm lá phiếu vì ai đó đã mắc lỗi và không chấm đúng I. Ai họ đã bỏ phiếu, làm chứng, nói họ đã bình chọn cho ai, hãy nói đó là bạn. Điều đó là hoàn toàn chính đáng.

 

Chris Wallace: ( 01:07:09 ) Được rồii.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 01:07:10 )

Xin lỗi [crosstalk 01:07:11] -

 

Chris Wallace: ( 01:07:12 )

Không. Không. Tôi có một [xuyên âm 00:13:12] cuối cùng. Các bạn, tôi có một câu hỏi cuối cùng [crosstalk 01:07:14] -

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 01:07:15 )

Bạn biết điều đó không thể được thực hiện. Bạn biết điều đó là không thể, và đã có gian lận [crosstalk 01:07:19] -

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 01:07:19 )

Dịch vụ thư gửi [crosstalk 01:07:21] 185 triệu thư mỗi ngày [crosstalk 01:07:24] -

 

Chris Wallace: ( 01:07:24 )

Chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện. Tại tám tiểu bang, [crosstalk 01:07:27] nhân viên bầu cử bị cấm, theo luật hiện hành, tám tiểu bang, ngay từ khi bắt đầu xử lý lá phiếu, thậm chí lấy chúng ra khỏi phong bì và san phẳng chúng cho đến ngày bầu cử. Điều đó có nghĩa là rất có thể, bởi vì sẽ có một sự gia tăng đáng kể trong việc bỏ phiếu gửi thư, mà chúng ta sẽ không biết vào đêm bầu cử ai là người chiến thắng, mà có thể là vài ngày. Có thể là vài tuần-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 01:07:50 )

Có thể là vài tháng-

 

Chris Wallace: ( 01:07:50 )

… cho đến khi chúng tôi tìm ra chủ tịch mới là ai. Đầu tiên cho bạn, thưa ông. Cuối cùng, cho phó chủ tịch, và tôi hy vọng không ai trong số các bạn sẽ làm gián đoạn người kia. Bạn sẽ kêu gọi những người ủng hộ bạn bình tĩnh trong thời gian kéo dài này, không tham gia vào bất kỳ cuộc bất ổn dân sự nào? Và bạn sẽ cam kết tối nay rằng bạn sẽ không tuyên bố chiến thắng cho đến khi cuộc bầu cử đã được chứng nhận độc lập? Tổng thống Trump, bạn đi trước-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 01:08:16 )

Tôi kêu gọi những người ủng hộ tôi đi bỏ phiếu và theo dõi rất cẩn thận, bởi vì đó là điều phải xảy ra. Tôi đang thúc giục họ làm điều đó. Như bạn đã biết, hôm nay có một vấn đề lớn. Ở Philadelphia, họ vào xem. Họ được gọi là những người theo dõi cuộc thăm dò, một điều rất an toàn, rất tốt. Họ đã bị ném ra ngoài. Họ không được phép xem. Bạn biết tại sao mà? Bởi vì những điều tồi tệ xảy ra ở Philadelphia. Những điều tồi tệ. Và tôi đang thúc giục mọi người của tôi. Tôi hy vọng đó sẽ là một cuộc bầu cử công bằng. Nếu đó là một cuộc bầu cử công bằng-

 

Chris Wallace: ( 01:08:44 )

Bạn đang thúc giục họ điều gì?

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 01:08:45 )

… Tôi 100% trên tàu. Nhưng nếu tôi thấy hàng chục nghìn lá phiếu bị thao túng, tôi không thể làm theo điều đó. Và tôi sẽ cho bạn biết tại sao-

 

Chris Wallace: ( 01:08:53 )

Điều đó có nghĩa là gì, không đi cùng-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 01:08:53 )

… theo lẽ thường-

 

Chris Wallace: ( 01:08:54 )

Điều đó có nghĩa là bạn sẽ nói với mọi người của bạn-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 01:08:55 )

Tôi sẽ cho bạn biết ý nghĩa của nó-

 

Chris Wallace: ( 01:08:55 )

… đi dạo phố?

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 01:08:56 )

Có nghĩa là bạn có một cuộc bầu cử gian lận. Bạn đang gửi đi 80 triệu lá phiếu-

 

Chris Wallace: ( 01:09:00 )

Và bạn sẽ làm gì với điều đó?

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 01:09:01 )

Họ không được trang bị ... Những người này không được trang bị để xử lý nó, số một. Thứ hai, họ gian lận. Họ gian lận. Này, họ đã tìm thấy những lá phiếu trong một giỏ giấy vụn cách đây ba ngày, và tất cả chúng đều có tên là những lá phiếu quân sự. Có quân đội. Tất cả đều có tên Trump trên đó.

 

Chris Wallace: ( 01:09:17 )

Phó chủ tịch Biden-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 01:09:17 )

Bạn nghĩ điều đó tốt?

 

Chris Wallace: ( 01:09:18 )

Phó chủ tịch Biden, câu hỏi cuối cùng dành cho bạn. Bạn sẽ kêu gọi những người ủng hộ của bạn bình tĩnh trong khi cuộc bỏ phiếu được tính? Và bạn sẽ cam kết không tuyên bố chiến thắng cho đến khi cuộc bầu cử được chứng nhận độc lập?

 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 01:09:30 )

Vâng. Và đây là thỏa thuận. Chúng tôi đếm các lá phiếu, như bạn đã chỉ ra. Một số lá phiếu này ở một số bang thậm chí không thể được mở cho đến ngày bầu cử. Và nếu có hàng nghìn lá phiếu, sẽ mất thời gian để làm điều đó. Và nhân tiện, quân đội của chúng tôi ... Họ đã bỏ phiếu bằng lá phiếu kể từ khi Nội chiến kết thúc, có hiệu lực. Và đó là những gì sắp xảy ra. Tại sao nó, đối với họ, bằng cách nào đó không lừa đảo. Đó là quá trình tương tự. Nó trung thực. Không ai xác nhận rằng có gian lận liên quan đến các lá phiếu gửi qua thư, bằng cách nào đó đó là một quá trình gian lận.

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 01:10:07 )

Nó đã được thành lập. Hãy xem cuộc đua của Carolyn Maloney-

 

Chris Wallace: ( 01:10:10 )

Tôi đã hỏi bạn. Bạn đã có cơ hội để trả lời [crosstalk 01:10:13]. Tiếp tục [xuyên âm 01:10:14]. Phó Tổng thống Biden, hãy tiếp tục. 

Phó Tổng thống Joe Biden: ( 01:10:15 )

Anh ấy không biết mình đang nói về cái gì. Đây là thỏa thuận. Thực tế là, tôi sẽ chấp nhận nó, và anh ấy cũng vậy. Bạn biết tại sao mà? Bởi vì một khi người chiến thắng được tuyên bố sau khi tất cả các lá phiếu được kiểm, tất cả các phiếu bầu sẽ được tính, đó sẽ là kết thúc của nó. Đó sẽ là kết thúc của nó. Và nếu đó là tôi, thực tế, tốt. Nếu không phải tôi, tôi sẽ ủng hộ kết quả. Và tôi sẽ là một tổng thống, không chỉ cho Đảng Dân chủ. Tôi sẽ là tổng thống của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa. Và anh chàng này- 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 01:10:41 )

Tôi muốn xem một lá phiếu trung thực- 

Chris Wallace: ( 01:10:43 )

Các quý ông, hãy nói thế là xong [crosstalk 01:10:45]. Đây là phần cuối của cuộc tranh luận này-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 01:10:47 )

Tôi muốn thấy một số phiếu trung thực.

 

Chris Wallace: ( 01:10:48 )

Chúng tôi sẽ để nó ở đó-

 

Tổng thống Donald J. Trump: ( 01:10:49 )

Và tôi nghĩ ông ấy cũng vậy-

 

Chris Wallace: ( 01:10:50 )

… sẽ được tiếp tục trong các cuộc tranh luận khác khi chúng ta tiếp tục. Tổng thống Trump, Phó Tổng thống Biden, đó là một giờ rưỡi thú vị. Tôi muốn cảm ơn cả hai bạn đã tham gia vào cuộc tranh luận đầu tiên trong số ba cuộc tranh luận mà bạn đã đồng ý tham gia. Chúng tôi muốn cảm ơn Đại học Case Western Reserve và Phòng khám Cleveland đã tổ chức sự kiện này. Cuộc tranh luận tiếp theo, được tài trợ bởi Ủy ban về các cuộc tranh luận của Tổng thống, sẽ kéo dài một tuần kể từ ngày mai, ngày 7 tháng 10, tại Đại học Utah ở Thành phố Salt Lake. Hai ứng cử viên phó tổng thống, Phó Tổng thống Mike Pence và Thượng nghị sĩ Kamala Harris sẽ tranh luận lúc 9:00 tối miền Đông đêm đó. Rất mong các bạn đón xem. Cho đến lúc đó, cảm ơn bạn, và ngủ ngon. Cảm ơn bạn.

 

https://www.rev.com/blog/transcripts/donald-trump-joe-biden-1st-presidential-debate-transcript-2020

https://www.debates.org/voter-education/debate-transcripts/

https://speakwrite.com/transcripts/presidential-debate-2020-01/

https://dividedwefall.com/

https://mixi.media/newdata

 

Lãnh đạo GOP về Bản ghi cuộc họp báo của Lực lượng Đặc nhiệm Trung Quốc ngày 30 tháng 9

Các nhà lãnh đạo GOP về Bản ghi cuộc họp báo của Lực lượng Đặc nhiệm Trung Quốc Ngày 30 tháng 9

David Bossie: Trump rõ ràng đánh bại Biden trong cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên

Biden đã không hoàn thành trong 47 năm những gì Trump đã giao cho người dân Mỹ trong 47 tháng

David N. Bossie Bởi David N. Bossie | Tin tức Fox

Laura Ingraham: Trump và Biden chia sẻ sân khấu trong cuộc tranh luận 'sôi nổi'

Đối với bất kỳ người hợp lý nào theo dõi, rõ ràng là Tổng thống Trump đã chuẩn bị sẵn sàng và đánh bại cựu Phó Tổng thống Joe Biden một cách vang dội tại cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên vào tối thứ Ba ở Cleveland.

Bạn phải mang đến cho mình một trò chơi “A” để đối đầu với nhà vô địch và không ngạc nhiên khi ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ là Biden không thể cạnh tranh. Đáng buồn thay, điều đó không quan trọng đối với các đồng minh của Biden trong giới truyền thông tự do, những người sẽ phớt lờ những sự kiện chắc chắn như mặt trời mọc vào buổi sáng.

Thật ngạc nhiên, với việc bỏ phiếu sớm đã được tiến hành cho cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11, đêm thứ Ba là lần đầu tiên hàng triệu cử tri trong cuộc tổng tuyển cử có cái nhìn sâu sắc về Biden. Trong khi Tổng thống Trump hàng ngày tỏ ra mạnh dạn lãnh đạo đất nước chúng ta như mũi nhọn của mũi giáo Mỹ, thì Biden đã tự giam mình trong tầng hầm Delaware của mình trong phần lớn thời gian.

Trong nhiều thập kỷ, vào thời điểm mùa tranh luận đã xoay quanh các ứng cử viên cho vị trí tổng thống đã tiếp xúc với công chúng nhiều hơn do sự nghiêm ngặt của đường mòn tranh cử. Nhưng Biden đã sử dụng đại dịch COVID-19 như một cái cớ để làm càng ít càng tốt để có được lòng tin của người dân Mỹ.

Ngay từ đầu chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của mình, ứng cử viên khi đó là Trump đã nói rõ rằng ObamaCare là một thảm họa và hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta cần được cải cách. Tổng thống đã ưu tiên di chuyển kế hoạch thị trường tự do của mình trong ba năm, nhưng Quốc hội đã quá hỏng để có cơ hội và khắc phục vấn đề. Tổng thống Trump đang có lợi ích đặc biệt để giảm giá thuốc kê đơn— điều mà Biden vẫn thiếu can đảm để làm.

Nhưng Biden, sau 47 năm nắm quyền ở đầm lầy Washington, vẫn không thể trả lời những câu hỏi cơ bản.

Tại sao Biden không trả lời các câu hỏi về việc liệu ông có làm đảo lộn tiền lệ hàng thập kỷ hay không bằng cách đóng gói Tòa án Tối cao với những người theo chủ nghĩa tự do và kết thúc cuộc tranh cử Thượng viện?

Phản ứng của Biden đối với các chính sách của Tổng thống Trump đã gây ra tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất cho người Mỹ gốc Phi, người Mỹ gốc Tây Ban Nha và người Mỹ gốc Á trong lịch sử quốc gia chúng ta trước khi đại dịch xảy ra?

Câu trả lời của Biden cho dự luật tội ác thảm khốc năm 1994 và mối quan hệ tốt đẹp của anh ta với các thượng nghị sĩ miền Nam theo chủ nghĩa tách biệt là gì? Anh ta không có câu trả lời; Biden chỉ có thể vận động những lời xúc phạm cá nhân không bảo mật.

Đây là sự thật. Thông điệp bao quát giả mạo của Biden là "chỉ cần tin tưởng tôi" và màn khói của đảng phái giả của phương tiện truyền thông chống Trump sẽ không cắt giảm mù tạt trong năm nay vì đơn giản là có quá nhiều thứ đang bị đe dọa. Những người đóng thuế Mỹ chăm chỉ đang tự hỏi: Thịt bò ở đâu?

Tổng thống Trump đang tranh cử tái đắc cử với tinh thần có mục đích và khẩn trương. Rõ ràng là anh ấy muốn thêm 4 năm nữa vì anh ấy muốn giữ cho nước Mỹ vĩ đại. Mặt khác, Biden đang đi bộ chứ không phải tranh cử tổng thống - và từ từ. Trump đang chiến đấu với tất cả khả năng của mình để giữ chức tổng tư lệnh của mình vì ông ấy quan tâm sâu sắc đến con đường nguy hiểm đến chủ nghĩa xã hội mà Biden đang có cho nước Mỹ.

Tổng thống đã thực hiện một màn trình diễn mệnh lệnh và trông giống như một người đương nhiệm đã được thử nghiệm trong trận chiến đang ngứa ngáy để lấy một số thứ ra khỏi ngực. Chính quyền Obama-Biden đã theo dõi chiến dịch của Trump năm 2016 và sau đó xúi giục một nỗ lực đảo chính thất bại chống lại tổng thống được bầu hợp lệ trước khi ông ấy nhậm chức. Biden không có câu trả lời nào cho điều không thể chối cãi.

Tổng thống cuối cùng cũng có cơ hội hỏi Biden nhiều câu hỏi khác mà giới truyền thông tự do từ chối hỏi.

Phản ứng của Tổng thống Trump đối với virus coronavirus Trung Quốc đã rất nổi bật.

Về vấn đề tính liêm chính của bầu cử và quá trình chuyển đổi quyền lực một cách hòa bình, người ta đã nói nhiều về hành vi gian lận cử tri. Joe Biden và những người kiểm soát của ông ở bên trái từ chối thừa nhận rằng bỏ phiếu phổ thông qua thư mở ra cánh cửa cho sự hỗn loạn - bất kể các báo cáo hàng ngày về những lá phiếu tai quái. Mọi người đều biết rằng chính Hillary Clinton vẫn chưa chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử năm 2016.

Phản ứng của Tổng thống Trump đối với virus coronavirus Trung Quốc đã rất nổi bật. Tổng thống đã làm mọi thứ trong khả năng của mình để giữ an toàn cho người Mỹ. Từ việc nhanh chóng dừng chuyến du lịch quốc tế đến Hoa Kỳ, đến việc thực hiện yêu cầu của mọi thống đốc bất kể đảng phái chính trị, đến việc thông báo cho công chúng, để đảm bảo có đủ thiết bị bảo hộ cá nhân, giường và máy thở, đến việc triển khai Chiến dịch Warp Speed ​​một cách nhanh chóng tìm một loại vắc xin, chủ tịch này đã tăng lên trong dịp này.

Rất dễ bị chỉ trích khi bạn đang ngồi ở những chiếc ghế rẻ tiền như Biden, nhưng rõ ràng nếu Biden là người đương đầu với cuộc khủng hoảng chưa từng có này, anh ta đã thất bại.

Hơn nữa, và điều đáng chú ý là, nếu Tổng thống Trump làm mọi thứ hoàn toàn ngược lại, Biden và các tay sai của ông ta sẽ chỉ trích ông ta như nhau. Đó là những gì chúng tôi gọi là Hội chứng sắp xếp Trump.

New York Times - hoạt động giống như một Super PAC tự do khác ủng hộ Joe Biden - lại một lần nữa đưa chủ đề cũ về khai thuế vào chiến dịch. Đầu tuần này, tờ Times đã thu thập được hồ sơ thuế của tổng thống thông qua các phương tiện có nhiều nghi vấn và sau đó thông tin được chọn lọc để miêu tả ông dưới góc độ tiêu cực.

Sau đó, trong một nỗ lực phối hợp rõ ràng, Biden đã đưa ra các tờ khai thuế của riêng mình. Người dân Mỹ không bị lừa bởi trò đóng thế này. Họ biết rằng Tổng thống Trump đã kiếm được rất nhiều tiền trước khi ông ấy được bầu vào văn phòng công, và họ biết gia đình của Joe Biden đã kiếm được rất nhiều tiền trong suốt 4 thập kỷ của ông ấy trong văn phòng công quyền.

Nếu Biden trung thực và thẳng thắn, ông sẽ ra lệnh cho con trai mình là Hunter và các thành viên khác trong gia đình giải phóng tờ khai thuế của họ. Giới truyền thông phải tìm hiểu về khoản thanh toán 3,5 triệu đô la được báo cáo của Hunter Biden từ Nga.

Tổng thống Trump đã phát biểu đầy màu sắc vào tối thứ Ba về sự khác biệt lớn giữa thành tích và tầm nhìn lạc quan về tương lai của ông so với Joe Biden đang buồn ngủ.

Tổng thống nói về tầm quan trọng của tự do ưu tiên tự do cá nhân so với xã hội xã hội chủ nghĩa; kỷ niệm và học hỏi từ lịch sử dân tộc của chúng tôi thay vì xóa nó; và nâng đỡ tất cả người Mỹ bằng các chính sách kinh tế ủng hộ tăng trưởng so với một bộ máy quan liêu vô tướng chọn người thắng và kẻ thua. Đây không phải là những màu phấn nhạt; đây là những tuyên bố của Trumpian từ một tổng thống Mỹ phi thường.

Sự tương phản với Biden không thể lớn hơn. Thật khó chịu, bây giờ Biden nói rằng anh ủng hộ cảnh sát, nhưng sau những tuyên bố và hành động vào mùa hè này của cả anh và người bạn đời đang điều hành - Thượng nghị sĩ Kamala Harris, D-Calif. - không thể tin được. Khi bị Tổng thống Trump thúc ép, Biden đã thất bại trong việc nêu tên một tổ chức cảnh sát duy nhất ủng hộ ứng cử của ông và từ chối đích danh những kẻ vô chính phủ Antifa.

Hơn nữa, không thể tin tưởng Biden trong việc giữ an toàn cho biên giới của chúng ta, tăng thuế và các quy định giết việc làm, cho phép chính phủ cấm bảo hiểm y tế tư nhân hoặc đưa ra các quyết định chính sách đối ngoại với tinh thần hòa bình mạnh mẽ.

Ngược lại, trong suốt 18 tháng, Biden đã thể hiện sự thờ ơ tuyệt đối với luật pháp và trật tự và cảnh sát anh hùng của chúng ta, đã hứa sẽ tăng thuế, ủng hộ Trung Quốc, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí cho những người nhập cư bất hợp pháp và ban hành các phần của Thỏa thuận mới Xanh xã hội chủ nghĩa được ủng hộ bởi Thượng nghị sĩ xã hội chủ nghĩa Bernie Sanders của Vermont và Hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ Alexandria Ocasio-Cortez của New York muốn.

Không ai tin anh bây giờ, Joe.

Tương tự, bài hùng biện của Biden về ứng cử viên đủ tiêu chuẩn xuất sắc của Tòa án Tối cao của Tổng thống Trump - Thẩm phán Amy Coney Barrett của Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ số 7 - sẽ phản tác dụng tại các cuộc thăm dò. Biden dường như không hiểu rằng các thẩm phán không phải là người hoạch định chính sách về chăm sóc sức khỏe hay bất cứ điều gì khác; đây là những chiến thuật hù dọa dân chủ điển hình.

Quyết định xuất sắc của Tổng thống Trump khi đưa một người mẹ 48 tuổi đang làm việc sống ở giữa Vành đai Rỉ sét lên tòa án cao nhất trong vùng đất gửi một tín hiệu đến các cử tri từ Minnesota đến Pennsylvania rằng ông đánh giá cao các giá trị nền tảng của Mỹ.

Thực tế này rất đáng quan tâm đối với Biden, người dành cả ngày của mình để nghiền ngẫm chương trình nghị sự xã hội chủ nghĩa lạc lõng của những người theo thuyết tinh hoa ven biển.

Người dân Mỹ đã chứng kiến ​​người ngoài cuộc chính trị tối cao Donald Trump đưa ra một trường hợp mạnh mẽ vào tối thứ Ba về lý do tại sao ông xứng đáng thêm bốn năm tại vị thay vì sinh vật đầm lầy cuối cùng của Washington Joe Biden.

Biden vẫn chưa có câu trả lời về lý do tại sao ông không thực hiện được trong 47 năm những gì Tổng thống Trump đã giao cho người dân Mỹ chỉ trong 47 tháng. Người dân Mỹ xứng đáng được biết.

 

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BIẾT THÊM TỪ DAVID BOSSIE

Gutfeld về đề cử Nobel thứ ba của Trump

Trump, Biden, trong cuộc tranh luận nảy lửa, buôn bán tranh chấp về thuế, đại dịch và gọi tên sân trường cũ kỹ

GĂNG TAY TẮT

Trump, Biden, trong cuộc tranh luận nảy lửa, buôn bán tranh chấp về thuế, đại dịch và gọi tên sân trường cũ kỹ.

Biden tham gia vào cuộc tranh luận khi chiến dịch của anh ấy quảng cáo kỷ lục gây quỹHOWARD KURTZ: Cuộc tranh luận Trump-Biden trở thành cuộc tranh luận mệt mỏiPhán quyết tranh luận của Dana Perino: 'Biden đã xóa bỏ ngưỡng rất thấp đã được đặt ra cho anh ta'DAVID BOSSIE: Trump rõ ràng đánh bại Biden trong cuộc tranh luận tổng thống đầu tiênTruyền thông kêu gọi các cuộc tranh luận sắp tới bị 'hủy bỏ', thúc giục Biden rút lui sau cuộc ẩu đả đầu tiên với TrumpLIZ PEEK: Cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên không có người chiến thắng rõ ràng, Trump cần phải làm điều này ở lần đối đầu tiếp theoREP. ERIC SWALWELL: Biden thắng cuộc tranh luận đầu tiên, Trump là kẻ thù tồi tệ nhất của sự thậtChiến dịch tranh cử của Trump, RNC tuyên bố Trump là người chiến thắng trong cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên

DOUG SCHOEN: Đây là bài học lớn nhất từ ​​cuộc tranh luận đầu tiên

- Đây là người chiến thắng về phong cách và chất

Điều rút ra lớn nhất là không có bất ngờ nào xảy ra và không có gì xảy ra sẽ thay đổi thái độ

Doug Schoen Bởi Doug Schoen | Tin tức Fox

Trump nói thẳng với Biden về COVID: 'Anh ta sẽ đóng cửa toàn bộ đất nước'

Cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên giữa Tổng thống Trump và cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã kết thúc. Sau đêm thi, điều rút ra lớn nhất là không có bất ngờ nào xảy ra và không có điều gì xảy ra sẽ làm thay đổi bất kỳ thái độ nào, khiến ứng cử viên giành được hay bị mất phiếu bầu hoặc di chuyển bất kỳ cử tri chưa quyết định nào theo cách này hay cách khác.Thật vậy, trong khi cuộc tranh luận gây tranh cãi và đôi khi trở nên cá nhân, nó thiếu bất kỳ chất thực sự nào có thể thay đổi thái độ theo bất kỳ cách nào có ý nghĩa.Với mức độ qua lại giữa các ứng viên , nội dung câu trả lời của các ứng viên thường bị mất đi và lùi lại phong cách lập luận và chỉ huy phòng của họ.

Mặc dù về phong cách, theo quan điểm của tôi, Tổng thống Trump là người chiến thắng rõ ràng - Trump là người chỉ huy cuộc trò chuyện, kiểm soát cuộc thảo luận và nếu không phải là tổng thống, chắc chắn sẽ chỉ huy nhiều hơn.

Mặt khác, Biden đã trở nên bực tức đôi khi đối mặt với chiến lược không dừng lại của Trump - khi tổng thống nói chuyện với cả Biden và người điều hành - và Biden thậm chí còn công kích cá nhân vào Trump, gọi ông là "kẻ nói dối". và một "chú hề."

Tuy nhiên, về mặt chất lượng thực tế, đêm đó là một trận hòa.

Tổng thống Trump yếu nhất về chủ đề coronavirus, điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Đại dịch là một lỗ hổng chính trị rõ ràng đối với tổng thống, vì hầu hết các cuộc thăm dò công khai đều cho thấy đa số người Mỹ không tán thành việc Trump xử lý vi rút.

Biden, Trump nói về SCOTUS: 'Bạn có im lặng không?'

Tương tự, Biden mạnh nhất trong cuộc thảo luận về coronavirus. Biden đã tấn công mạnh mẽ vào Trump vì đã sớm hạ thấp mối đe dọa của coronavirus, điều mà ông cho rằng đã góp phần khiến 200.000 người Mỹ chết vì đại dịch coronavirus và nước Mỹ đang làm tồi tệ hơn phần còn lại của thế giới.

Trump đã vật lộn để truyền đạt một trường hợp hấp dẫn về đại dịch coronavirus và thất bại và xoay chuyển chủ đề khi Biden tấn công Trump vì thất bại trong việc dẫn đầu đại dịch, có thời điểm gọi Biden là ngu ngốc và nghi ngờ hồ sơ đại học của anh ấy.

Tuy nhiên, khi cuộc trò chuyện chuyển hướng khỏi coronavirus, hiệu suất của Trump về chất từ ​​từ được cải thiện, trong khi Biden từ từ giảm dần.

Thượng nghị sĩ Ron Johnson: Mối quan hệ tham nhũng của gia đình Biden với các nhà tài phiệt nước ngoài, các quan chức đã gặp gỡ các phương tiện truyền thông chính thống ngáp

Rachel Campos Duffy: Các nhà nữ quyền có vấn đề với Amy Coney Barrett

Thượng nghị sĩ Chris Coons: Đừng lấp đầy ghế của Tòa án Tối cao do Ginsburg bỏ trống cho đến năm 2021 - hãy bảo vệ các tổ chức của chúng tôi

Về vấn đề nền kinh tế, theo sau phân khúc coronavirus, Trump đã cải thiện từ cuộc thảo luận trước đó. Và sau đó vào thời điểm cuộc trò chuyện phát triển thành một cuộc thảo luận về quan hệ chủng tộc và luật và trật tự, Trump đã hoàn toàn chỉ huy cuộc thảo luận và đây là điểm yếu rõ ràng của cựu Phó Tổng thống.

Thật vậy, Biden đã gặp khó khăn khi xác định mình nằm ngoài khuôn khổ “chống luật lệ và trật tự” mà Trump đã đưa anh ta vào, và phải vật lộn để đáp trả các cuộc tấn công của Trump về bạo lực và bạo loạn ở các thành phố do Đảng Dân chủ lãnh đạo.

Do đó, về tác động của cuộc tranh luận đối với cuộc đua, theo quan điểm của tôi, không ứng cử viên nào có khả năng thuyết phục được bất kỳ cử tri chưa quyết định nào theo cách này hay cách khác.

Mặc dù vậy, trong khi màn trình diễn của Trump có thể sẽ giúp ông củng cố sự ủng hộ của Đảng Cộng hòa, thì màn trình diễn của Biden có thể không khiến các đảng viên Dân chủ cảm động theo bất kỳ cách nào có ý nghĩa.

Tuy nhiên, Biden đã có thể tự mình vượt qua phần lớn cuộc tranh luận, và nếu không có gì khác, màn trình diễn của anh ấy phần lớn đã làm mất hiệu lực của các cuộc tấn công trước đó của tổng thống vào trí tuệ và khả năng nhận thức của Biden.

Cuối cùng, với cuộc bầu cử gần một tháng nữa, và với hàng nghìn người Mỹ đã đi bỏ phiếu, cuộc tranh luận này đã làm rõ rằng cuộc đua đang gần hơn nhiều người nghĩ và còn lâu mới kết thúc.

Douglas E. Schoen là một cộng tác viên của Fox News. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm với tư cách là nhà thăm dò ý kiến ​​và nhà tư vấn chính trị. Cuốn sách mới của anh ấy là " Kế hoạch tổng thể của Putin " .. Theo dõi anh ấy trên Twitter @DouglasESchoen.

 

Truyền thông kêu gọi các cuộc tranh luận sắp tới bị 'hủy bỏ', thúc giục Biden rút lui sau cuộc ẩu đả đầu tiên với Trump

"Không có lý do gì, không phải một, mà Joe Biden nên tham gia vào một cuộc tranh luận khác," người dẫn chương trình MSNBC Joe Scarborough tuyên bố

Bởi Joseph A. Wulfsohn | Tin tức Fox

Dana Perino: 'Biden xóa thanh rất thấp đã được thiết lập'

Bảng điều khiển của Fox News All-Star phân tích cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên giữa Tổng thống Trump, cựu VP Joe Biden.

Một làn sóng thủy triều từ các phương tiện truyền thông chính thống đang suy đoán liệu hai cuộc tranh luận còn lại giữa Tổng thống Trump và Joe Biden  có nên được tổ chức sau cuộc đọ sức tàn bạo đầu tiên vào tối thứ Ba ở Cleveland hay không.

Dường như có một sự đồng thuận rộng rãi về tính chất lộn xộn và xấu xí của cuộc tranh luận đầu tiên - vốn chứa đầy sự gián đoạn và lăng mạ. Hai cuộc tranh luận nữa dự kiến ​​diễn ra vào ngày 15 tháng 10 và ngày 22 tháng 10, với một cuộc tranh luận phó tổng thống được ấn định vào ngày 7 tháng 10.

Trong bài đưa tin sau cuộc tranh luận của MSNBC, người dẫn chương trình "ReidOut" Joy Reid đã đặt câu hỏi với đồng nghiệp Nicolle Wallace, người đã từng làm việc trong các chiến dịch tranh cử tổng thống trong quá khứ, liệu Biden có nên bận tâm đến cuộc tranh luận tiếp theo hay không.

"Nếu bạn là đội của Joe Biden, bạn có làm một người khác không?" Reid hỏi.

Wallace nhanh chóng trả lời rằng Biden cần thực hiện cam kết của mình.

“Joe Biden phải ra đi vì bạn không thể chống lại kẻ bắt nạt, kẻ đang cố gắng làm bất cứ điều gì anh ta đang làm, nhấc chân lên và nhìn vào nền dân chủ của chúng ta, bằng cách không xuất hiện và đứng lên chống lại kẻ bắt nạt,” Wallace nói. "Bạn đứng đó bởi vì bạn đã thực hiện một thỏa thuận và bạn kết thúc thỏa thuận."

Người dẫn chương trình của CNN, Wolf Blitzer, đã bắt đầu tin đồn hậu tranh luận trên mạng bằng cách cân nhắc về tương lai của cuộc đối đầu Trump-Biden.

"Nó chắc chắn sẽ đặt ra rất nhiều câu hỏi ... về tương lai của cuộc tranh luận tổng thống giữa hai ứng cử viên này. Nhân tiện, tôi sẽ không ngạc nhiên, nếu đây là cuộc tranh luận tổng thống cuối cùng giữa tổng thống Hoa Kỳ và cựu phó tổng thống Hoa Kỳ, ”Blitzer nói.

Juan Williams: Cuộc tranh luận 'đáng thất vọng' và thiếu 'chất lượng'Video

Một số nhân vật CNN khác đã tán tỉnh ý tưởng loại bỏ các cuộc tranh luận đã lên lịch.

"Có nên tranh luận khác không?" Người phụ trách CNN, Anderson Cooper hỏi. "Cuộc tranh luận giữa các phó tổng thống sẽ diễn ra tiếp theo và đáng lẽ phải có thêm hai cuộc tranh luận nữa."

Nhà phân tích David Axelrod của CNN trả lời: “Tôi phải nói rằng tôi không nghĩ rằng đất nước sẽ khao khát một thứ khác trong số này. "Tôi nghĩ Biden có một quyết định để đưa ra."

Tạp chí tự do The Atlantic đã đăng một op-ed với tiêu đề "Hủy bỏ các cuộc tranh luận."

"Đêm nay là cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên của cuộc bầu cử năm 2020, và nếu còn bất kỳ ý nghĩa hay lòng thương xót nào trên đất nước này, thì đó cũng sẽ là cuộc tranh luận cuối cùng", nhà văn David Graham của Atlantic viết.

Slate chạy một đoạn tương tự với tiêu đề "Hủy phần còn lại của các cuộc tranh luận."

Những người khác đã lên Twitter để bày tỏ tình cảm như vậy.

"Đây là một sự ô nhục, một điểm thấp trong lịch sử tranh luận của Mỹ. Không có lý do gì, không phải một, mà Joe Biden nên tham gia vào một cuộc tranh luận khác", người dẫn chương trình MSNBC Joe Scarborough đã tweet.

"Không còn tranh luận nữa. Không còn tranh luận nữa", nhà báo Jose Antonio Vargas nhắc lại.

"Hãy hủy bỏ các cuộc tranh luận còn lại," cựu người dẫn chương trình MSNBC, Melissa Harris-Perry nói. "Các cuộc tranh luận bây giờ là mối nguy hiểm đối với an toàn công cộng và là mối đe dọa trực tiếp đến tính mạng của Người da đen. Hãy hủy bỏ các cuộc tranh luận."

"Hủy bỏ phần còn lại của các cuộc tranh luận tổng thống. Không cần tiếp tục hợp pháp hóa chủ nghĩa Quốc xã, quyền tối cao của người da trắng, bạo lực và dối trá", phóng viên Emma Grey của Huffington Post nói.Laura Ingraham: Cuộc tranh luận Trump-Biden 'gay cấn' cho thấy định dạng truyền thống 'không hoạt động tốt lắm'

CNN gọi cuộc tranh luận tổng thống là một 'buổi trình diễn ---' và một 'sự ô nhục', đổ lỗi cho Trump

Nhóm Trump phản ứng với những lời chỉ trích sau câu hỏi về 'quyền tối cao của người da trắng''LIÊN TỤC BỊ TỪ CHỐI'

Nhóm Trump phản ứng với những lời chỉ trích sau câu hỏi về 'quyền tối cao của người da trắng'

Nicolle Wallace của MSNBC: Màn tranh luận của Trump 'giống như một cuộc tấn công'

Trump nhắm mục tiêu vào các giao dịch kinh doanh nước ngoài của Hunter Biden trong cuộc xung đột tranh luận sôi nổi

XEM: Tổng thống Trump, Joe Biden tham gia cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên

Chris Wallace chất vấn Biden về việc im lặng trước bạo lực ở PortlandVideo

CHÍNH TRỊ

Newt Gingrich: 'Sự thù địch và cường độ' của cuộc tranh luận gợi nhớ đến năm 2016

Cảnh sát trưởng ở Portland phủ nhận tuyên bố tranh luận của Trump về việc giành được sự chứng thực của ông

Nhóm của Biden cam kết tham gia tất cả các cuộc tranh luận tổng thống sau cuộc đấu tranh ở Cleveland

CHÍNH TRỊ

Ông chủ công đoàn cảnh sát Portland ủng hộ kế hoạch hạn chế quyền hội họp: báo cáo

 

Cuộc tranh luận tổng thống: Những lời xúc phạm bay lên khi Trump, Biden gây hấn khi thách đấu đầu tiên, người điều hành làm việc để giữ trật tự

Trump, Biden tranh cãi về mọi thứ từ đề cử của Tòa án Tối cao, coronavirus và gia đình

Marisa Schultz | Tin tức Fox

Biden: Tôi là Đảng Dân chủ ngay bây giờ '

Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden đối đầu với Tổng thống Trump tại cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên.

Tổng thống Trump và ứng cử viên đảng Dân chủ  Joe Biden đã bắt đầu cuộc tranh luận tổng thống nảy lửa đầu tiên của họ vào đêm thứ Ba, xoay quanh mọi thứ từ việc đề cử Tòa án Tối cao, coronavirus và các con trai của Biden, với người điều hành Chris Wallace của Fox News nhiều lần cảnh cáo Trump vì đã làm gián đoạn.

Cuộc đọ sức đầu tiên trong ba cuộc đọ sức giữa Trump, 74 tuổi và Biden, 77 tuổi, tập trung vào các cuộc tấn công vào Hunter Biden, những người thông minh và gọi tên sân trường. Khi Trump tiếp tục công kích, Biden đã cố gắng hạ bệ ông ta bằng cách gọi tổng thống là "gã hề" và "kẻ nói dối".

Wallace liên tục mắng Trump vì không tuân theo các quy tắc tranh luận bằng cách ngắt lời và người đưa tin kỳ cựu thường đóng vai trò trọng tài đấu vật hơn là người điều hành.

"Quý nhân, ta ghét bỏ cao giọng, nhưng là tại sao không phải so với hai người các ngươi khác nhau?" Wallace nói.

Trump tỏ ra đung đưa, nhưng Biden giữ vững lập trường của riêng mình và không rơi vào những cạm bẫy tranh luận trước đó, nơi ông cắt ngắn thời gian của mình hoặc vấp phải phản ứng. Hai người đàn ông thường xuyên nói chuyện với nhau trong một cuộc ẩu đả đôi khi rất khó hiểu.

Tổng thống đã giới thiệu kỷ lục của mình tại Nhà Trắng về việc thúc đẩy nền kinh tế và cách ông đối phó với đại dịch, tuyên bố: "Chưa bao giờ có một chính quyền hoặc tổng thống nào làm được nhiều hơn những gì tôi đã làm trong khoảng thời gian ba năm rưỡi, và đó là bất chấp trò lừa bịp luận tội. "

Nhưng Biden cho biết dưới thời Trump, đất nước đã trở nên yếu hơn, ốm hơn, nghèo hơn và bạo lực hơn.

(Thắng cử  tổng thống 2026

"Bạn là tổng thống tồi tệ nhất mà nước Mỹ từng có", Biden nói tại một thời điểm.

Biden đã tìm cách tự xác định mình là nhà lãnh đạo ổn định của Đảng Dân chủ và tách mình khỏi kế hoạch chăm sóc sức khỏe của Bernie Sanders và Thỏa thuận mới xanh của Hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez.

"Bạn vừa mất bên trái," Trump nói với Biden.

Trump cáo buộc Biden đã không khuyến khích những kẻ bạo động bạo lực và đứng lên thực thi pháp luật ở các thành phố do Đảng Dân chủ lãnh đạo, nơi đang làm sáng tỏ tình hình bất ổn chủng tộc.

"Người dân đất nước này muốn và yêu cầu luật pháp và trật tự và bạn thậm chí ngại nói ra điều đó", Trump nói.

Wallace hỏi Biden tại sao ông không gọi thị trưởng Portland, Ore., Để điều động Vệ binh Quốc gia để ngăn chặn bạo lực.

"Hiện tôi không giữ chức vụ công", Biden nói và nói thêm rằng "vụ bạo hành nên bị truy tố."

Wallace quay sang Trump và hỏi ông ta: "Tối nay, bạn có sẵn sàng lên án những người theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng và các nhóm dân quân và nói rằng họ cần phải từ bỏ không?"

Trump nói rằng ông ấy sẵn sàng làm điều đó, nhưng sau đó nói: "Proud Boys, hãy đứng lại và chờ đợi. Nhưng tôi sẽ cho bạn biết những gì, ai đó phải làm gì đó với Antifa và cánh trái."

“Antifa là một ý tưởng, không phải một tổ chức,” Biden trả lời, tham khảo tuyên bố của Giám đốc FBI Christopher Wray rằng Antifa giống một phong trào hoặc hệ tư tưởng hơn.

Proud Boys, nhóm bảo thủ, đã tán dương những bình luận của Trump và bắt đầu quảng cáo hàng hóa bằng những lời "đứng về phía trước" của Trump.

Cuộc tranh luận ở Cleveland bắt đầu với việc Trump đứng trước sự lựa chọn của Tòa án Tối cao về Thẩm phán Amy Coney Barrett và nỗ lực của ông để khiến bà được Thượng viện xác nhận trước cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11.

"Chúng tôi đã thắng cuộc bầu cử. Các cuộc bầu cử có hậu quả", Trump nói, giải thích lý do tại sao ông chỉ định một người được đề cử trong một năm bầu cử.

Biden, người từ chối cho biết liệu anh ta ủng hộ việc đóng gói tòa án hay kết thúc cuộc tranh luận tại Thượng viện, cho biết người dân Mỹ nên quyết định ai là người kế nhiệm cố Tư pháp Ruth Bader Ginsburg, người đã qua đời ngày 18/9.

"Chúng ta nên chờ xem kết quả của cuộc bầu cử này như thế nào vì đó là cách duy nhất để người dân Mỹ bày tỏ quan điểm của mình", Biden nói.

Cuộc tranh luận nhanh chóng chuyển sang việc Trump tranh cãi với Wallace và sau đó với Biden về chăm sóc sức khỏe và Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng thời Obama.

Trump: Bạn không biết đó là trên lá phiếu?  Tại sao nó lại có trên lá phiếu?Video

Trump cáo buộc Biden cố gắng loại bỏ bảo hiểm y tế tư nhân. "Không đúng," Biden vặn lại.

"Đảng của bạn muốn đi lên xã hội chủ nghĩa," Trump nói.

"Hiện tại tôi là Đảng Dân chủ", Biden nói. Ông cũng đánh trả Trump vì việc xử lý virus coronavirus và muốn bãi bỏ các biện pháp bảo vệ của ObamaCare đối với các điều kiện tồn tại từ trước.

Trump cáo buộc Biden ôm "tuyên ngôn" xã hội chủ nghĩa của Thượng nghị sĩ Bernie Sanders và khi Biden giữ vững lập trường của mình, Trump nói: "Bạn vừa mất bên trái."

Trump đã vận động các cuộc tấn công vào Biden, bao gồm cả sự thông minh của anh ta và quy mô đám đông. Biden đã cố gắng hạ gục anh ta bằng cách gọi anh ta là kẻ nói dối, "thằng hề" và hỏi, "Anh có im đi không?"

"Mọi người, các bạn có biết tên hề này đang làm gì không?" Biden nói ở một điểm khác.

Trump đã đánh Biden vì kỷ lục 47 năm của ông ở Washington và cáo buộc Biden muốn giữ đất nước đóng cửa như một nhà tù trong đại dịch.

"Không có gì thông minh về bạn, Joe," Trump nói.

Joe Biden từ chối nói liệu anh ta có 'đóng gói' Tòa án Tối cao hay khôngVideo

Trump đã theo đuổi Biden vì các giao dịch của con trai ông Hunter tại Burmisa ở Ukraine, vốn là nguồn gốc cho việc luận tội Trump.

Biden bảo vệ Hunter là không làm gì sai và nói rằng ông tự hào về con trai mình vì đã vượt qua cơn nghiện ma túy.

Biden tiếp tục say sưa kể về người con trai quá cố của mình, Beau, và sự phục vụ của anh ấy cho đất nước trước khi qua đời vì bệnh ung thư vào năm 2015.

Biden đã đề cập đến những bình luận chê bai mà Trump đã đưa ra về các cựu chiến binh, như The Atlantic đưa tin.

"Con trai tôi đã ở Iraq. Nó đã ở đó một năm. ... Nó không phải là kẻ thất bại. Nó là một người yêu nước. Và những người bị bỏ lại ở đó là những anh hùng", Biden nói.

Trump quay lại cuộc trò chuyện với người con trai khác của Biden: "Ồ, vậy hả? Bạn đang nói về Hunter?"

"Tôi đang nói về con trai tôi, Beau Biden," Biden nói.

"Tôi không biết Beau. Tôi biết Hunter", Trump nói.

Đây là cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên của chu kỳ bầu cử năm 2020 chưa từng có, bị tàn phá bởi một đại dịch toàn cầu và mở rộng các cơ hội bỏ phiếu sớm và gửi qua thư để ngăn chặn sự lây lan của virus coronavirus chết người.

Việc bỏ phiếu đã được tiến hành ở nhiều bang, bao gồm cả chiến trường Pennsylvania, Michigan và Minnesota. Trên toàn quốc gần 1,3 triệu người đã bỏ phiếu qua đường bưu điện hoặc thông qua bỏ phiếu trực tiếp sớm, theo Dự án Bầu cử Hoa Kỳ .

Chiến dịch tranh cử của Trump, đã cố gắng giữ một lịch trình đi lại rõ ràng bất chấp đại dịch, đã không thành công trong cuộc tranh luận lần thứ tư trước đó nhiều để tính đến các lịch trình bỏ phiếu mới.

Trump nói thẳng với Biden về COVID: 'Anh ta sẽ đóng cửa toàn bộ đất nước'Video

Trump và các đồng minh của ông trong nhiều tháng đã mô tả Biden trốn tránh giới truyền thông trong tầng hầm của mình và đã thích thú khi có cơ hội đối đầu với Biden, người sẽ không được trợ giúp bởi máy chụp ảnh từ xa.

Chiến dịch Biden đã thu được lợi nhuận từ khoản gây quỹ kỷ lục 364,5 triệu đô la vào tháng 8 và dẫn đầu nhất quán trong các cuộc thăm dò dư luận trên toàn quốc và ở nhiều bang. Biden đã tìm cách tập trung vào việc Trump xử lý đại dịch coronavirus, đã cướp đi sinh mạng của hơn 200.000 người ở Hoa Kỳ.

Cuộc tranh luận tiếp theo của Biden-Trump dự kiến ​​diễn ra vào ngày 15 tháng 10 và cuộc tranh luận cuối cùng là ngày 22 tháng 10. Phó Tổng thống Mike Pence và người bạn điều hành của Biden, Thượng nghị sĩ Kamala Harris, D-Calif., Sẽ đối đầu tiếp theo trong cuộc tranh luận phó tổng thống về Ngày 7 tháng 10.

Fox Business 'Hillary Vaughn và Fox News' Jacqui Heinrich đã đóng góp vào báo cáo này.

Tin tức đáng kinh ngạc về nền kinh tế của Trump mà truyền thông chính thống bỏ qua: Andy Puzder

Trước đại dịch coronavirus, thành công kinh tế của Tổng thống Trump đã vượt qua bất kỳ nhiệm kỳ tổng thống nào khác

Số sản xuất của Fed tại Dallas cho thấy sự phục hồi hình chữ V: Stephen Moore

Nhà kinh tế Stephen Moore của FreedomWorks cho rằng các phương tiện truyền thông chính thống không dành đủ sự quan tâm cho sự phục hồi kinh tế tích cực của Mỹ.

Một tin tức kinh tế quan trọng gần đây đã bị lu mờ do tin tức quan trọng về cái chết của Thẩm phán Tòa án Tối cao Ruth Bader Ginsburg và việc Tổng thống Trump đề cử Thẩm phán Amy Coney Barrett.

Được công bố hai tuần trước, báo cáo của Cục Điều tra Dân số về “Thu nhập và Nghèo đói ở Hoa Kỳ” cho năm 2019 cho thấy rõ ràng rằng, trước đại dịch, thành công kinh tế của Tổng thống Trump đã vượt qua bất kỳ nhiệm kỳ tổng thống nào khác.

Đầu tiên, Cục điều tra dân số báo cáo rằng thu nhập trung bình thực tế của hộ gia đình đã tăng lên 68.703 đô la vào năm 2019, mức tăng ấn tượng 6,8% so với năm 2018. Đây là mức tăng thu nhập trung bình lớn nhất trong một năm được ghi nhận kể từ năm 1967. Nó cũng là mức tăng trưởng hơn 45% trong một năm ($ 4,379) so với Obama / Biden đã tạo ra trong toàn bộ 8 năm tại vị của họ ($ 3,021).

Như trường hợp của Trump trong ba năm đầu tiên, các lợi ích kinh tế rất phổ biến. Trong khi tỷ lệ tăng trưởng chung là 6,8%, thu nhập trung bình thực tế thậm chí còn tăng cao hơn 7,9% đối với người Mỹ da đen, 7,1% đối với người Mỹ gốc Tây Ban Nha và 10,6% đối với người Mỹ gốc Á. Tất cả đều đạt mức cao kỷ lục cũng như mức thu nhập mới của từng nhóm này.

Đối với những luận điểm về việc Trump cắt giảm thuế chỉ mang lại lợi ích cho những người giàu có, thì chúng là sai. Khi thu nhập tăng vào năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh 1,3 điểm phần trăm xuống mức thấp nhất trong 60 năm là 10,5%. Đây là mức giảm nghèo lớn nhất trong hơn 50 năm. Nó đã đưa hơn 4,1 triệu người thoát khỏi đói nghèo, mức giảm hàng năm lớn nhất kể từ năm 1966. Chỉ để so sánh, dưới thời Obama / Biden, số người sống trong cảnh nghèo đói đã tăng 787.000 người.

Các nhóm thiểu số lại trải qua những cải tiến lớn nhất. Trong khi tỷ lệ nghèo chung giảm 1,3 điểm phần trăm, nghèo da đen giảm 2,0 điểm phần trăm, nghèo gốc Tây Ban Nha giảm 1,8 và nghèo châu Á giảm 2,8. Theo Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Nhà Trắng (CEA) “tỷ lệ nghèo đói giảm xuống mức thấp kỷ lục mọi thời đại đối với mọi chủng tộc và dân tộc vào năm 2019”.

Tỷ lệ nghèo ở trẻ em giảm xuống còn 14,4%, tỷ lệ nghèo ở trẻ em thấp nhất được ghi nhận kể từ năm 1973 và giảm từ 18% vào cuối thời Obama / Biden. Chương trình phúc lợi gia đình tốt nhất thực sự là một công việc.

Hãy nhìn rộng hơn một chút. Trong ba năm đầu tiên của chính quyền Trump, từ năm 2016 đến năm 2019, thu nhập trung bình thực tế của hộ gia đình đã tăng 9,2% trong khi nền kinh tế đưa 6,6 triệu người thoát nghèo. Đó là mức giảm nghèo lớn nhất trong 3 năm kể từ khi bắt đầu bất kỳ nhiệm kỳ tổng thống nào kể từ lần giảm đầu tiên vào năm 1964 khi Cuộc chiến chống đói nghèo bắt đầu.

TRUMP PICK AMY CONEY BARRETT CÓ Ý NGHĨA GÌ CHO TƯƠNG LAI CỦA TÒA ÁN SUPREME

Kể từ năm 2016, nền kinh tế đã đưa 1,2 triệu người Mỹ da đen thoát khỏi đói nghèo, mức giảm lớn nhất được ghi nhận trong 3 năm đầu tiên của bất kỳ nhiệm kỳ tổng thống nào.

Làm thế nào về điều cấm kỵ của Đảng Dân chủ "bất bình đẳng thu nhập"? Chắc chắn với những tuyên bố của đảng Dân chủ rằng các chính sách kinh tế của Trump chỉ mang lại lợi ích cho người giàu, thì chắc chắn nó đã tăng lên. Vâng, nó không.

Với thu nhập ngày càng tăng, bất bình đẳng thu nhập đã giảm trong năm thứ hai liên tiếp khi tỷ trọng thu nhập của 20% người có thu nhập thấp nhất nắm giữ tăng 2,4%.

KẾ HOẠCH THUẾ CỦA BIDEN CHI PHÍ NGÂN HÀNG MỸ LỚN NHẤT 7 tỷ đô la

Mặc dù COVID-19 ảnh hưởng đến nỗ lực thu thập dữ liệu của Cục điều tra dân số, nhưng nó nhận thấy rằng chất lượng dữ liệu đáp ứng các tiêu chuẩn thông thường của Cục điều tra dân số. Theo CEA, nghiên cứu của Cục điều tra dân số cho thấy rằng ngay cả khi tính đến các vấn đề tiềm ẩn với tỷ lệ phản hồi, "thu nhập trung bình thực tế vẫn sẽ tăng lên và tình trạng nghèo đói vẫn sẽ giảm đi rất nhiều."

Những con số trước đại dịch này cho thấy tiềm năng của tất cả người Mỹ đối với các chính sách ủng hộ tăng trưởng của Tổng thống Trump, đặc biệt so với sự trì trệ của các chính sách lớn của chính phủ thời Obama / Biden.

Khi chúng ta đến gần Ngày bầu cử, hãy nhớ rằng ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden muốn đảo ngược các chính sách của Trump, bãi bỏ việc cắt giảm thuế của Trump, tăng cường quy định và phát triển chính phủ trong việc mở rộng các chính sách thời Obama vốn tạo ra sự phục hồi kinh tế yếu nhất kể từ Thế chiến II. Tổng thống Trump muốn xây dựng lại nền kinh tế bằng các chính sách tạo ra thị trường lao động mạnh nhất trong thời hiện đại, bao gồm cả những con số tích cực trong lịch sử của năm 2019.

Báo cáo Thu nhập và Nghèo đói của Cục Điều tra Dân số cho năm 2019 đã đặt ra một tiêu chuẩn mới để đo lường thành công kinh tế khi đại dịch kết thúc. Tổng thống Trump đã hứa rằng nền kinh tế sẽ vượt xa những kết quả ấn tượng mà chúng ta đã thấy vào năm 2019 nếu ông ấy tái đắc cử. Với những kết quả đó, chúng tôi có mọi lý do để tin anh ấy.

Andy Puzder là giám đốc điều hành của  CKE Restaurants  trong hơn 16 năm, theo nghề luật sư. Ông hiện là Nghiên cứu viên cao cấp tại Trường Chính sách Công của Đại học Pepperdine. Ông được Tổng thống Trump đề cử giữ chức Bộ trưởng Lao động Hoa Kỳ. Năm 2018, Puzder là tác giả của cuốn " The Capitalist Comeback: The Trump Boom and the Left's Plot to Stop It " (Đường trung tâm). Tác phẩm mới nhất của anh ấy, Broadside by Encounter Books có tựa đề “ Đưa nước Mỹ trở lại làm việc ” được phát hành vào ngày 28 tháng 4 năm 2020.

Trump chọn Amy Coney Barrett có thể có ý nghĩa gì đối với tương lai của Tòa án tối cao

Phương pháp tiếp cận pháp lý của Thẩm phán là xem xét ngôn ngữ hiến pháp có nghĩa là gì khi được thông qua và không có trong văn bản pháp luật, thay vì giải thích mục đích của các nhà lập pháp

Bởi Jess Bravin , Brent Kendall , Jacob Gershman The Wall Street Journal

Trump chọn Amy Coney Barrett làm ứng cử viên của Tòa án Tối cao

Tổng thống Trump chọn Thẩm phán Amy Coney Barrett để điền vào ghế của Tư pháp Ruth Bader Ginsburg trong Tòa án Tối cao.

Nếu được xác nhận với Tòa án Tối cao , Amy Coney Barrett có thể lên đến đỉnh điểm là nhiệm vụ kéo dài hàng thập kỷ để đảm bảo một dấu ấn bảo thủ đối với luật pháp Mỹ, ảnh hưởng đến vai trò của chính phủ, quyền của các cá nhân và việc giải thích các điều khoản hiến pháp đã được tranh luận lâu dài như bảo vệ bình đẳng, đúng quy trình. của luật pháp và hình phạt tàn nhẫn và bất thường.

Hầu hết những người được bổ nhiệm của Tòa án tối cao kể từ năm 1969—15 trong số 19 người — đều do đảng Cộng hòa đề cử, nhưng những người bảo thủ đã không thể thay thế hoàn toàn nhiều học thuyết pháp lý tiến bộ tồn tại trong những năm 1930 và ra đời vào những năm 1950 và 60 dưới thời Chánh án Earl Warren. Kể từ thời đại đó, những người theo chủ nghĩa tự do chủ yếu duy trì thiểu số 4 phiếu thuận, làm chậm bước chuyển của tòa án về phe cánh hữu và thường xuyên có thể giành được chiến thắng 5-4 khi quan điểm của một phe bảo thủ trùng lặp với quan điểm của họ.

TRUMP NOMINATES AMY CONEY BARRETT TO SUPREME TÒA ÁN

Cái chết của Justice Ruth Bader Ginsburg đã tạo cơ hội cho những người bảo thủ củng cố sự thống trị của họ. Thẩm phán Barrett, người được Tổng thống Trump chọn để lấp chỗ trống vào thứ Bảy, dường như được thiết kế riêng cho một nhiệm vụ mà nhiều người bảo thủ hy vọng sẽ xác định lại việc giải thích hiến pháp.

Là thành viên lâu năm của Hiệp hội Liên bang, nơi đã nuôi dưỡng nhiều thế hệ luật sư bảo thủ cho các vai trò nổi bật trong chính phủ, học viện và tòa án, Thẩm phán Barrett đã có bằng luật của Nhà thờ Đức Bà và trau dồi quan điểm của mình thông qua các mối quan hệ thư ký với Thẩm phán Laurence Silberman và Thẩm phán Antonin Scalia, ánh sáng dẫn đầu của phong trào hợp pháp bảo thủ. Sau đó, cô gia nhập khoa luật của Notre Dame và tạo ra một dòng học bổng giúp cô trở thành một tiếng nói nổi bật trong tư duy pháp lý bảo thủ.

Giống như Justice Scalia, Thẩm phán Barrett được biết đến như một người theo chủ nghĩa nguyên bản và là người theo chủ nghĩa văn bản — nghĩa là, cô ấy áp dụng Hiến pháp theo sự hiểu biết của mình về ý nghĩa của ngôn ngữ của nó khi được thông qua và khi giải thích các đạo luật, cô ấy dựa vào văn bản luật hơn là mục đích các nhà lập pháp đã cố gắng đạt được.

Thẩm phán Barrett đã viết vào đầu tháng này: “Suy đoán về mong muốn của quốc hội là một doanh nghiệp xúc xắc, đó là một trong số nhiều lý do mà chúng tôi nên tuân theo văn bản này. Cô ấy không đồng tình với quyết định cho phép một bị cáo chưa bị kết án trước khi Tổng thống Trump ký luật giảm một số bản án được hưởng lợi từ các hình phạt khoan hồng hơn của luật.

Tổng thống Donald Trump đi dọc Colonnade với Thẩm phán Amy Coney Barrett sau một cuộc họp báo để công bố Barrett là ứng cử viên của ông vào Tòa án Tối cao, tại Vườn Hồng ở Nhà Trắng, Thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 năm 2020, ở Washington. (Ảnh AP / A

Chủ nghĩa nguyên bản và chủ nghĩa văn bản đã được những người bảo thủ ủng hộ như những phương pháp để kiềm chế luật học tự do có khả năng đọc các quyền hiến pháp một cách rộng rãi.

Lý lịch tư pháp và học thức của thẩm phán Barrett cho thấy luật học của cô sẽ tạo ra kết quả thận trọng. Theo kết quả của một người được Trump bổ nhiệm thứ ba, "Có thể có một số năm gầy, những năm gầy hơn cho những người tiến bộ", cựu Thượng nghị sĩ Russ Feingold (D., Wis.), Chủ tịch Hiệp hội Hiến pháp Hoa Kỳ tự do cho biết. Ở tuổi 48, thẩm phán Barrett có thể phục vụ đến giữa thế kỷ.

Được ông Trump đề cử vào Tòa phúc thẩm Mỹ thứ bảy có trụ sở tại Chicago vào năm 2017, Thẩm phán Barrett đã được xác nhận sau một phiên điều trần gây tranh cãi, nơi một số thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ đặt câu hỏi liệu đức tin Công giáo của bà có xâm phạm vào các quyết định pháp lý thế tục hay không.

Bà nói: “Không bao giờ thích hợp để một thẩm phán áp đặt những kết án cá nhân của thẩm phán đó, cho dù họ xuất phát từ đức tin hay bất cứ nơi nào khác, vào luật pháp.

Bị buộc bởi Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein (D., California) để nói liệu bà có ủng hộ Roe kiện Wade, quyết định năm 1973 công nhận quyền chấm dứt thai kỳ của phụ nữ hay không, khi đó-GS. Barrett nói, "Tôi đang được xem xét cho một vị trí trên tòa phúc thẩm, và sẽ không có cơ hội để bỏ phiếu cho Roe."

Tòa án tối cao, một mình có quyền xem xét lại các tiền lệ của mình, có thể có. “Nếu chúng tôi đưa ra thêm hai hoặc có lẽ ba thẩm phán, điều đó sẽ xảy ra,” ứng cử viên Trump khi đó đã nói trong một cuộc tranh luận năm 2016 khi được hỏi về việc lật ngược quyết định. "Và điều đó sẽ tự động xảy ra, theo ý kiến của tôi, bởi vì tôi đang đưa ra các thẩm phán chung thân cho tòa án."

Thẩm phán Barrett đã không viết ý kiến về việc phá thai nhưng đã bỏ phiếu cho thấy cô ấy, ít nhất, hoài nghi về phạm vi của các quyền như Tư pháp Ginsburg và những người theo chủ nghĩa tự do khác đã nhìn thấy chúng.

Năm ngoái, thẩm phán Barrett là một trong năm thẩm phán phản đối khi toàn bộ Seventh Circuit từ chối xem xét lại phán quyết của hội đồng ba thẩm phán ngăn cản luật thông báo của phụ huynh ở Indiana. Những người bất đồng chính kiến đặt câu hỏi về tính đúng đắn của các tòa án liên bang ngăn chặn luật phá thai của tiểu bang trước khi chúng có hiệu lực.

Năm 2018, cô tham gia một nhóm bất đồng chính kiến bày tỏ nghi ngờ về phán quyết hủy bỏ điều khoản cấm phá thai của Indiana nếu một phụ nữ muốn kết thúc thai kỳ chỉ vì giới tính hoặc khuyết tật của thai nhi. Không có phán quyết phá thai nào trước đây của Tòa án Tối cao cho rằng các quốc gia bất lực trong việc ngăn chặn các vụ phá thai nhằm lựa chọn giới tính, chủng tộc và các thuộc tính khác của trẻ em, những người phản đối lập luận.

Thẩm phán Amy Coney Barrett phát biểu sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Barrett là ứng cử viên của ông vào Tòa án Tối cao, tại Vườn Hồng ở Nhà Trắng, Thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 năm 2020, ở Washington. (Ảnh AP / Alex Brandon)

Tòa án Tối cao đã đi theo quỹ đạo cực hữu, đặc biệt kể từ khi Tư pháp bảo thủ Samuel Alito kế nhiệm Reagan trung hữu bổ nhiệm Sandra Day O'Connor vào năm 2006. Cánh bảo thủ của tòa án đã ủng hộ những người theo chủ nghĩa tự do để đưa ra các miễn trừ tôn giáo khỏi luật liên bang; bãi bỏ các quy định tài chính chiến dịch vì vi phạm Tu chính án thứ nhất; và để cho phép các gerrymanders dưới góc nhìn, không có cách nào để xác định thời điểm một cơ quan lập pháp đảng phái đã đi quá xa.

Trong những năm gần đây, Chánh án John Roberts là người bảo thủ có nhiều khả năng tham gia phe tự do nhất trong cuộc bỏ phiếu 5-4 — chẳng hạn như giúp vô hiệu hóa hạn chế phá thai ở Louisiana trong nhiệm kỳ tòa án vừa qua — nhưng ông không phải là người duy nhất. Công lý Clarence Thomas đã đưa ra một cuộc bỏ phiếu thứ năm cho những người theo chủ nghĩa tự do trong một quyết định năm 2015 cho phép Texas loại trừ các Con trai của Liên minh Cựu chiến binh khỏi chương trình cấp biển số xe kỷ niệm, John Malcolm, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Pháp lý và Tư pháp Meese tại Quỹ Di sản cho biết.

Ông Malcolm nói: “Tại bất kỳ thời điểm nào, khối tự do của tòa án có thể tước bỏ công lý khỏi khối bảo thủ. Với Justice Barrett, "khối tự do có thể loại bỏ một trong những thẩm phán đó, nhưng ... bạn vẫn có đa số 5-4 cho phe bảo thủ." Do đó, người được bổ nhiệm thứ ba của Trump, sau Thẩm phán Neil Gorsuch và Brett Kavanaugh, có thể chốt các kết quả thận trọng trên toàn diện.

Các quan điểm được biết đến của thẩm phán Barrett nằm ở bên phải của hai người được bổ nhiệm trước đó của Trump, và phần nào ở bên trái của Thẩm phán Thomas và Alito, theo một phân tích về hệ tư tưởng tư pháp của các nhà nghiên cứu tại Đại học Washington ở St. Louis và Đại học Michigan. Do đó, “công lý trung gian” của tòa án, hiện là Chánh án Roberts, sẽ chuyển sang quyền Công lý Kavanaugh, một trong những tác giả của nghiên cứu, Lee Epstein, một nhà khoa học chính trị và giáo sư luật tại Đại học Washington, cho biết.

Tuy nhiên, sau khi được bổ nhiệm vào những chiếc ghế suốt đời của họ, một số thẩm phán đã đi chệch khỏi con đường tư tưởng của họ. Người tiền nhiệm của Justice Ginsburg, Justice Byron White, một người được bổ nhiệm của Tổng thống Kennedy, đôi khi tham gia phe bảo thủ, chẳng hạn như bất đồng quan điểm với Roe. Tư pháp David Souter, do Tổng thống George HW Bush bổ nhiệm, đã không thực hiện được khuôn mặt như mong đợi từ nhà vô địch tự do mà ông đã thành công, William Brennan.

Một vấn đề trọng tâm đối với tòa án 6-3 là tần suất - và tốc độ ra sao - nó có thể chuyển sang xem xét lại một số phán quyết trước đây của tòa án vốn bị giới luật bảo thủ coi là không thiện cảm. Các thẩm phán không thể lật tẩy tiền lệ trước đây trong môi trường chân không vì họ muốn đi theo một hướng mới. Các đương sự đầu tiên sẽ phải đưa ra những vụ việc nêu lên những vấn đề như vậy, và tòa án sẽ phải đồng ý xét xử.

Không rõ bằng cách nào mà một tòa án có diện mạo mới sẽ tiếp cận với sự quyết đoán, học thuyết pháp lý thúc đẩy sự ổn định của luật pháp bằng cách tuân thủ tiền lệ, ngay cả khi các thẩm phán đến sau sẽ quyết định vấn đề theo cách khác. Cụm từ này là tiếng Latinh để chỉ những gì đã được quyết định.

 

 

Thẩm phán Amy Coney Barrett lắng nghe khi Tổng thống Donald Trump công bố Barrett là ứng cử viên của ông vào Tòa án Tối cao, trong Vườn Hồng ở Nhà Trắng, Thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 năm 2020, ở Washington. (Ảnh AP / Alex Brandon)

Đã quen với việc chơi phòng ngự, các thẩm phán tự do đã khẳng định tính tôn nghiêm của tiền lệ trong nhiều năm. Công lý Elena Kagan viết trong một ý kiến năm 2015: “Tôn trọng những quyết định nhìn chằm chằm có nghĩa là dính vào một số quyết định sai lầm. "Các phán đoán đúng không cần đến nguyên tắc đó để hỗ trợ chúng."

Chánh án Roberts đã tuân theo một số tiền lệ mà ông nói là đã quyết định sai, khẳng định rằng sự thay đổi trong diễn giải pháp lý với mỗi thay đổi về nhân sự sẽ khiến tòa án giống một thể chế chính trị hơn là một cơ quan tư pháp. Ngược lại, Justice Thomas lập luận rằng các tiền lệ nên bị loại bỏ nếu chúng đi ngược lại quan điểm của ông về ý nghĩa ban đầu của Hiến pháp.

Thẩm phán Barrett đôi khi đã chỉ trích những quyết định nhìn chằm chằm. Trong một bài báo đánh giá luật năm 2003, bà cho rằng học thuyết này có thể tước bỏ các quyền theo thủ tục tố tụng của các cá nhân bằng cách gây khó khăn cho việc thách thức các tiền lệ pháp mà họ tin là sai.

Mặc dù Thẩm phán Barrett có một lý lịch tư pháp hạn chế, một số ý kiến của cô ấy, cũng như các bài viết của cô ấy với tư cách là một giáo sư luật, giúp xác định quan điểm của cô ấy. Trái ngược với Công lý Ginsburg, Thẩm phán Barrett đã lên tiếng đọc rộng rãi hơn các biện pháp bảo vệ quyền được mang vũ khí của Tu chính án thứ hai.

Các quyết định 5 đến 4 của Tòa án Tối cao vào năm 2008 và 2010 đã công nhận quyền của một cá nhân được giữ một khẩu súng ngắn để tự vệ. Tòa án đã từ chối thụ lý một vụ án súng lớn kể từ đó, trong khi các tòa án cấp dưới ủng hộ phần lớn các luật của tiểu bang và địa phương quy định về vũ khí và đạn dược, mặc dù bốn thẩm phán - Thomas, Alito, Gorsuch và Kavanaugh - được biết là có quan điểm rộng rãi của Tu chính án thứ hai.

Năm ngoái, Thẩm phán Barrett đã phản đối lệnh cấm sở hữu súng đối với các trọng tội bị kết án, bất đồng quan điểm trong một vụ án liên quan đến một bị cáo cổ cồn trắng bị kết tội gian lận Medicare. Bà nói rằng chính phủ cần phải chứng minh rằng các trọng tội thực sự nguy hiểm trước khi tước bỏ quyền sở hữu súng của họ.

Bà viết: “Các cơ quan lập pháp thời kỳ thành lập không tước bỏ quyền sở hữu vũ khí của các trọng tội chỉ vì địa vị của họ là trọng tội.

Thử nghiệm Tu chính án thứ hai của cô ấy trong trường hợp đó, bằng cách nhấn mạnh tầm quan trọng của các thực tiễn lịch sử, có thể khiến các quy định về súng khó được thông qua hơn so với cách tiếp cận mà hầu hết các tòa án cấp dưới sử dụng, nhằm kiểm tra xem quy định có gánh nặng quyền của Tu chính án thứ hai hay không và nếu có , liệu gánh nặng có được biện minh bởi những lo ngại về an toàn công cộng hay không.

Ở những nơi khác, ý kiến của Thẩm phán Barrett đã thể hiện niềm tin rằng cơ quan hành pháp có phạm vi rộng trong việc thiết lập chính sách nhập cư. Năm nay, cô viết trong một bài bất đồng quan điểm rằng chính quyền Trump có thẩm quyền thực thi một quy tắc giúp dễ dàng từ chối cư trú của những người nhập cư có thu nhập hạn chế vì họ có thể sử dụng trợ cấp công.

Bà lưu ý rằng các nhà phê bình cho rằng cách tiếp cận của chính quyền là quá khắc nghiệt, nhưng điều tương tự cũng có thể nói về luật nhập cư mà Quốc hội đã thông qua, bà nói thêm: “Kiện tụng không phải là phương tiện để giải quyết các tranh chấp chính sách”.

Trong một trường hợp năm 2019, sau khi một viên chức lãnh sự từ chối cấp thị thực cho một phụ nữ Yemen có chồng là công dân Hoa Kỳ, Thẩm phán Barrett đã viết đa số ý kiến bác bỏ một thách thức đối với quyết định của viên chức lãnh sự. Bà cho biết các tòa án hầu như không có chỗ để đoán lại những quyết định đó theo luật liên bang, khiến các quyết định của lãnh sự không thể xem xét lại. Những người phản đối lập luận rằng người chồng ít nhất phải có một thủ tục hợp pháp để biết cơ sở thực tế để loại trừ vợ mình.

Giống như của Justice Scalia, phương pháp tiếp cận thủ tục hình sự của Thẩm phán Barrett đôi khi có thể mang lại lợi ích cho bị cáo thông qua việc thực thi nghiêm ngặt các quyền theo hiến pháp để đối chất với các nhân chứng bị truy tố và bảo vệ khỏi các cuộc khám xét không hợp lý.

Nhưng bà đã miễn cưỡng để các thẩm phán liên bang bỏ qua các bản án của tòa án tiểu bang vì những thiếu sót trong hiến pháp bị cáo buộc, nói rằng các tòa án liên bang phải tôn trọng các thủ tục hình sự của tiểu bang.

Trong trường hợp một người đàn ông bị kết tội cố ý giết người, cô thừa nhận rằng các công tố viên Indiana đã giữ kín thông tin có thể giúp bào chữa cho anh ta, nhưng vẫn duy trì một quan điểm bất đồng quan điểm rằng các tòa án Indiana đã không sai lầm nghiêm trọng để biện minh cho việc đảo ngược kết tội.

Ở đầu kia của quang phổ, Thẩm phán Barrett đã bỏ phiếu để loại bỏ bằng chứng cho việc cảnh sát vi phạm quyền của nghi phạm. Cô ấy đã viết một ý kiến về việc tuyên bố tội sở hữu súng trái phép, nói rằng cuộc gọi 911 nặc danh từ một thiếu niên không cho cảnh sát nghi ngờ hợp lý để chặn một chiếc xe hơi trong một bãi đậu xe nơi phát hiện khẩu súng.

Và trong một trường hợp khác, cô cho biết các nhân viên Cơ quan Thực thi Ma túy đã khám xét nhầm nhà của một kẻ buôn bán heroin dựa trên sự đồng ý mà họ nhận được từ một phụ nữ mặc áo choàng tắm, người mà họ cho rằng sống ở đó nhưng thực tế thì không.

Thẩm phán Barrett viết: “Các cảnh sát có thể giả định một cách hợp lý rằng người phụ nữ đã qua đêm tại căn hộ, nhưng đó là chừng mực mà một chiếc áo choàng tắm có thể mang họ đi. Theo Tu chính án thứ tư, cô kết luận, các đặc vụ đã tiến hành một cuộc khám xét phi lý.