Trang ChủKim ÂuBáo ChíLưu TrữVấn ĐềChính Nghĩa ViệtĐà LạtThư QuánDịch ThuậtTự Điển

Tác Phẩm Chính Nghĩa BBC LONDON HISTORY AUSTRALIAN RFI PARIS Chân Thiện Mỹ Tác Giả

ESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVLearning

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NGUYỄN NGỌC BÍCH VÀ VÀI KẺ MỆNH DANH

 

LÀ PH̉NG THƯƠNG MẠI Á CHÂU,

 

 LẤY DANH NGHĨA G̀ ĐỂ THAY TÊN NGÀY QUỐC HẬN.?

 

-TRƯƠNG MINH H̉A 

 

 

 

 

     

     Giáo sư" Mulberry Sea" Nguyễn Ngọc Bích, là chủ tịch cái gọi là nghi hội toàn quốc Hoa Kỳ, đă cùng với một vài kẻ trong pḥng thương mại Á châu, đă lợi dụng sự sinh hoạt dân chủ và nhứt là tiếp cận với ông Dick Black, một cựu chiến binh Việt Nam để manh tâm thay ngày quốc hận thành ngày miền nam Việt Nam, được chính giáo sư" bể dâu" viết trong bài có tựa đề là:   " 30/4 NĂM NAY, VIRGINIA ĐI ĐẦU TRONG VIỆC CÔNG-NHẬN NGÀY NAM VIỆT-NAM”.

 

     Đây là một mưu đồ mới nhằm xóa ngày quốc hận 30 tháng 4 bằng đổi tên nhiều lần nhưng thất bại và lần nầy th́ Nguyễn Ngọc Bích với vài kẻ trong cái gọi là pḥng thương mại Việt Mỹ, tự biên tự diễn hay vận động bằng nhiều ngơ ngách, len lách để nhờ bàn tay người Mỹ, trong có có một cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam, nhưng h́nh như ông Dick Black chưa thấu đáo được nổi đau quốc hận của toàn dân Việt Nam, nên ông tỏ ra phấn khởi để thay ngày quốc hận thành ngày Nam Việt Nam. Một cái tên không dính dáng ǵ đến ngày tang chung của dân tộc, nhưng lại được giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, khoa bảng miền năm chấp nhận.

 

    Cái gọi là Nghị Hội Toàn Quốc Hoa Kỳ, là tổ chức tốt mă rả đám, hữu danh vô thực, có nhiều hoạt động gần như đi đúng hướng với băng đảng Việt Tân,  Nguyễn Ngọc Bích cùng với vài người, chỉ là vài cá nhân, nhưng rất giảo hoạt, nhờ quốc gia đào tạo khả năng chuyên môn và ngoại ngữ trước năm 1975, nay ông dùng vốn liếng học thức đó để thay ngày quốc hận bằng cái gọi là ngày miền nam Việt Nam hay là ngày Việt Nam Cộng Ḥa, là sự thách thức nghiêm trọng vào nạn nhân cộng sản nói riêng và toàn nước Việt Nam yêu chuộng dân chủ, tự do. Ngày 30 tháng 4 không những tác động vào dân miền nam trước bọn ăn cướp" giặc từ miền bắc vô đây, bàn tay nhuốm máu đồng bào" mà cũng làm tiêu tan ngày" quân miền nam giải phóng miền bắc" và cũng chính ngày 30-4 năm 1975 kéo dài đến hệ lụy đen tối khi đất nước bị" bên thắng cuộc" thừa thắng xông lên để" biến nước Việt thành lănh thổ Trung Cộng". Ngày Quốc Hận là Quốc Hận, không ai có quyền tự ư đặt tên như lũ Việt Cộng từng đổi tên thủ đô Saigon thành thành phố Hồ Chí Minh, nhưng chúng không muốn ngày gọi là quốc khánh 2 tháng 9 trùng vớ ngày Hồ Chí Minh" tiêu diêu nơi miền Lê Mác" nên đă dời lại 1 ngày, là ngày 3 tháng 9 năm 1969. Ở Việt nam, bị giặc chiếm, th́ chúng tha hồ đổi tên, nhưng ở nước ngoài, là vùng đất của người tị nạn, nên bọn Việt gian không thể tự ư thay tên ngày quốc hận bằng bất cứ danh xung nào. Chỉ có mặt trận Hoàng Cơ Minh mới dám biến ngày Giỗ Tổ Hùng Vương thành ngày quốc khánh. Nếu giáo sư Nguyễn Ngọc Bích chấp nhận  ngày giỗ của cha mẹ hắn là ngày sinh nhật, th́ việc thay ngày quốc hận thành bất cứ tên ǵ cũng không ai phản đối, v́ biết kẻ nào chấp nhận ngày sinh thành ngày tử là loạn trí, đáng vô nhà thương điên, chớ người b́nh thường không bao giờ chấp nhận điều nầy.

 

    Bất cứ ai manh tâm thay thế ngày quốc hận bằng nhiều danh từ khác, mà trong đó lũ đảng Việt Tân chính là thủ phạm với: ngày quốc kháng, ngày tị nạn, ngày thuyền nhân, ngày diễn hành cho tự do, gần đây có ngày:" hoa cách mạng" tức là ở nhà kư tên, đ̣i bỏ điều 4 hiến pháp, góp ư sửa hiến pháp mà cũng gọi là" hoa cách mạng" thật là hết cách, chỉ có đám lưu manh Việt Tân mới mặt chay mày đá" dám nghĩ dám làm" như châm ngôn của Việt Cộng" cứu cánh biện minh cho hành động".

 

    Vinh danh quân lực VNCH hay sự chiến đấu anh dũng của quân dân miền nam, không thể trùng vào ngày tang thương của cả dân tộc. Nhưng việc thay ngyà quốc hận thành ngày vinh danh miền nam VN được coi là" ăn mừng" như ngày quân lực, th́ đây là sự khiêu khích trắng trợn cả dân tộc Việt Nam, ăn mừng ngày Việt Nam Cộng Ḥa ngay vào ngày quốc hận, có nghĩa là" ăn mừng" với ngày" đại thắng mùa xuân" tại Việt Nam. Điều nầy giống như mang dàn nhạc kích động vào" giúp vui" cho đám tang, th́ gia chủ bắt buộc phải tống cổ dàn nhạc" trái mùa" nầy, nếu nóng tánh, đập cho một trận bỏ ghét.

 

 Nghi quyết SJ 455 của nghị viện tiểu bang Virginia, không phải tự nhiên mà có, v́ cả năm, sao không thực hiện mà phải đợi đến tháng tư đen?. Câu trả lời dành cho Prof Mulberry Sea Nguyễn Ngọc Bích và vài kẻ nằm trong cái gọi là pḥng thương mại Á Châu. Ông Dick Black là cựu chiến binh Mỹ, tham chiến tại VN, dù ông có cảm t́nh với miền nam tự do, như là chiến sĩ đồng minh, nên ông có cảm t́nh với VNCH. Đây là điểm mà những tên Việt gian lợi dụng để tiếp cận, thay đổi tên ngày quốc hận thành ngày Việt Nam Cộng Ḥa, một mưu đồ đen tối, người Việt Nam không trách ông Dick Black, nhưng hận những kẻ" núp bóng quốc gia, thờ ma cộng sản" đang sống trong cộng đồng hải ngoại, nhưng đây là thứ" đồng sàng dị mộng" mồm nói quốc gia, tâm theo ma cộng sản.

 

Ông Dick Black lầm tưởng là việc làm nầy là bày tỏ ḷng ngưỡng mộ quân dân miền nam, nên ông phấn khởi viết lá thư gởi cho người liên hệ là Thi Kham Nguyen, trong đó gởi luôn cho Nguyễn Ngọc Bích sau đây:

 

From: Dick Black [mailto:SenatorBlack@usa.net] Sent: Monday, April 08, 2013 1:50 PM To: Thi-Kham Nguyen Cc: aabac@aabac.org; nguyennbich37726@aol.comSubject: Re: VIETNAM DAY O4 /3O/ 2OI3 .....

 April 8, 2013

 

 Dear Mr. Nguyen:

 

Thank you for your email regarding the resolution that I drafted and passed during the 2013 Session of the Virginia General Assembly. That resolution established that henceforth, April 30 will be celebrated as Republic of Vietnam Day in Virginia.  The Resolution passed unanimously in the Senate and had only one dissenting vote among the 100-member House of Delegates.

I wrote the resolution in order to create a permanent, and accurate, historical record of the heroism of the South Vietnamese who fought against communist tyranny.  The resolution records the vicious savagery of the butchers who eventually captured South Vietnam.  It tells how two million people fled the “People’s Paradise” of the bloodthirsty dictator, Ho Chi Minh.   It recounts how supplies were cut off, leaving the valiant RVN fighters without ammunition to continue fighting, and how over one million innocent Vietnamese were sent to concentration camps, where a third of them died.

The Asian American Chamber of Commerce gathered a group of former RVN military and police officials at my office to discuss the resolution and ensure its accuracy.  I am grateful to Mr. Tinh Phan, its Chairman and to Mrs. My Lan Tran, its Executive Director, for organizing this meeting.  I’m also grateful to Nguyen Ngoc Bich, Chairman of the National Congress of Vietnamese Americans, for his leadership within the Vietnamese-American community in the United States, and to Sen. Toddy Puller and to Delegates Mark Keam and Bob Marshall, who each played special roles in enacting the resolution.

We are translating the resolution into Vietnamese, and I hope the resolution can find its way into occupied Vietnam.  The people of Vietnam deserve to know that the State of Virginia recognizes how gallantly the South Vietnamese fought and that their sacrifices will not be forgotten.

As a pilot, I flew hundreds of RVN soldiers into battle.  As an infantry officer with the 1st Marine Regiment, I fought many ground battles side-by-side with brave RVN soldiers.  Before I left Vietnam, I was wounded at the Hoi An River, south of Da Nang.  It is my hope that the sons and daughters of the brave men who fought to defend the free Republic of Vietnam will learn the truth as this resolution reaches Vietnamese in occupied South Vietnam and across the world.

Warm Regards,

Richard H. Black

Senator of Virginia, 13th District.

 

 Dưới đây là thư trả lời của đương sự:

 

From: Thi-Kham Nguyen

Sent: Friday, April 05, 2013 9:43 PM

To: Senatorblack@usa.net

Subject: VIETNAM DAY O4 /3O/ 2OI3 .....

THANK  YOU  FOR  VN  DAY  THAT  YOU'RE  AGREE  WITH  US :

REPUBLIC   VN   DAY+  FOR  EVER

I SENT  TO  YOU  A  LETTER  FROM  FRANCE  /  COTE  D' AZUR

KHAM  LE  THANH  NGUYEN

 

Như vậy, kẻ trà lời thư cho ông dân biểu Dick Black lấy danh nghĩa ǵ mà chấp nhận, bán đứng ngày quốc hận 30-4 thành ngày Việt Nam Cộng Ḥa ( Repubic VN day) vĩnh viễn?.

 

Trong thành phần người Việt tị nạn, ngoài những thương gia làm ăn có lương tâm, là một số thương gia chỉ biết:" không có lập trường vĩnh viễn, chỉ có lợi nhuận mà thôi", nhứt là ngày nay, thời Việt Cộng mở cửa để sống sót và cũng là" tương kế tựu kế" để vừa hốt tiền kẻ thù bỏ nước ra đi t́m tự do và vừa dùng những kẻ yêu mến lợi nhuận để làm lợi cho đảng. Do đó trong hàng ngũ doanh gia, xuất hiện loại gian thương ở ngay trong cộng đồng và về làm ăn trong nước. Đây là những kẻ v́ lợi nhuận mà phản bội chính ḿnh qua hành vi làm ăn với Việt Cộng, họ xé bỏ căn cước tị nạn và lời khai với Cao Ủy Liên Hiệp Quốc khi mới đến trại tị nạn. Chính bản thân, lương tri mà họ c̣n phản bội, th́ dân tộc bị họ phản bộ để kiếm lời là điều không khó hiểu.

 

Đa số các doanh gia tị nạn, quay về làm ăn đă bị đánh tư sản như: Úc kiều Nguyễn Trung Trực, vua chả gị Ḥa Lan là Trịnh Vĩnh B́nh, ngay cả cháu ngoan ghẻ bác hồ là Trần Văn Trường cũng bỏ của chạy lấy người, về Mỹ được đảng Việt Tân cưu mang, mở họp báo để quyên tiền, giúp cho đương sự có tiền về kiện thưa lấy lại tài sản. Tuy nhiên trong số nầy có vài doanh gia như Nancy Bùi, Carina Hoàng Oanh là làm ăn bền, th́ phải có" thể lệ và điều kiện áp dụng". ( những việc làm ăn của hai đương sự đă được nhiều bài viết, lưu trữ trên internet, muốn t́m hiểu rất dễ).

 

Do bản chất gian thương, nên những kẻ" làm giàu không có lương tâm" nào đề nghị, vận động thay ngày quốc hận thành ngày Việt Nam Cộng Ḥa là điều phù hợp với ư đồ của cộng sản trong việc chạy tội ác đối với dân tộc.

 

Đây là mưu đồ rất thâm độc, nếu không có thái độ hay phản ứng kịp thời, th́ cái danh hiệu mới" Republic Vietnam day" sẽ lan rộng và các cơ sở Việt Tân, cùng lũ Việt gian vận động các quốc hội tiểu bang, hội đồng thành phố, đồng loạt để xóa sạch ngày quốc hận, thay vào là ngày" ăn mừng" vinh danh Việt Nam Cộng Ḥa.

 

Việc thay tên ngày QUỐC HẬN cũng được hiểu là chiến dịch đối đầu, trả đũa với chiến dịch cờ vàng ba sọc đỏ được công nhận ở nhiều thành phố và nghị viện một số tiểu bang có đông dân cư Việt Nam. Nếu lần nầy thành công, mượn tay Mỹ để thay tên ngày quốc hận, th́ những kẻ thực hiện từ mặt nổi đến bóng tối đă hoàn thành công tác xuất sắc, mà từ năm 1975 đến nay, đảng cộng sản khó ḷng mà thực hiện.

 

Đề nghị cộng đồng ở Virginia hăy viết một văn thư bằng Anh ngữ, giải thích cho nghị viện tiểu bang hiểu rơ ngày quốc hận 30-4, nhứt là cho ông Dick Black và các cựu chiến binh biết rơ ngày 30-4 là ngày đau buồn của dân VN. Thư nên gởi cho từng nghị viên, chính phủ, nếu được đăng báo Anh ngữ.. Đây là việc làm cần thiết, sẽ có tác dụng chận đứng âm mưu gian hiểm của kẻ thù và lũ Việt gian, nên thực hiện càng sớm càng tốt./. 

 

Trương  Minh Ḥa

14.04.2013

 

 


 


 

 

  http://www.chinhnghia.com/

http://chinhnghiaviet.informe.com/forum/

http://nguoidalat.informe.com/forum/

http://chinhnghiamedia.informe.com/forum/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments: