* Kim u -Chnh Nghĩa -Tinh Hoa -Bi Vở Kim u

* Chnh Nghĩa Media -Vietnamese Commandos 

* Biệt kch  -StateNation -Lưu Trữ. -Video/TV

* Dictionaries -Tc Giả -Tc Phẩm -Bo Ch . World

* Khảo  Cứu -Dịch Thuật -Tự Điển -Tham Khảo

* Thời Thế -Văn Học -Mục Lục - Population.

* BNG. Archives. ĐKN. wBank

* Constitution -Lm Sao -Tm IP -Computer

 

ĐẶC BIỆT

 1. Served  In A Noble Cause

 2. Ho Kiệt For Rent

 3. Tr Bịp Cứu Trợ TPB: Cm Ơn Anh

 4. Hiến Chương Lin Hiệp Quốc

 5. Văn Kiện Về Quyền Con Người

 6. Liberal World Order

 7. The Heritage Constitution

 8. The Invisible Government Dan Moot

 9. The Invisible Government David Wise

 10. Montreal Protocol Hand Book

 11. Death Of A Generation

 12. Việt Nam Đệ Nhất Cộng Ha Ton Thư

 13. Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

 14. Phn Định Chnh T

 15. Gio Hội La  M:Lịch Sử v Hồ Sơ Tội c

 16. Secret Army Secret War - CIA Giải mật

 17. Mật Ước Thnh Đ: Tin Bịa Đặt

 18. Hồ Ch Minh Hay Hồ Quang- HCM Ton Tập

 19. Lnh Hải Việt Nam ở Biển Đng

 20. Sự Thật Về Trận Hong Sa

 21. Nhật Tiến: Đặc Cng Văn Ha?

 22. Cm Ơn Anh hay Bm Xương Anh

 23. Chống Cải Danh Ngy Quốc Hận

 24. Tr Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

 25. Hi Kịch Nhn Quyền

 26. CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

 27. Tội c PG Ấn Quang

 28. m mưu của Ấn Quang

 29. Vụ Đi VN Hải Ngoại

 30. Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

 31. Vấn đề Cựu T Cải Tạo

 32. Lịch Sử CTNCT

 33. Tượng Đi: Lưu X - Lưu Manh

 34. Về Tc Phẩm V ề

 35. Trăm Việt Trn Vng Định Mệnh

 36. Bt K Ti Phải Sống

 37. Dn Chủ Cuội - Nhn Quyền Bịp

 38. Đặc Cng Đỏ Việt Thường

 39. Khng Chiến Phở B

 40. Băng ảng Việt Tn

 41. Mặt Trợn Việt Tn

 42. T Binh v Ha Bnh

 43. Nước Mắt Trước Cơn Mưa

 44. 55 Ngy Chế Độ Si Gn Sụp Đổ

 45. Drug Smuggling in Vietnam War

 46. The Fall of South Vietnam

 47. Giờ Thứ 25

 48. Economic assistant to South VN 1954- 1975

 49. RAND History of Vietnam War era

 50. Chiến Sĩ V Danh 

 

 

 LƯU TRỮ BI  VỞ THEO THNG/NĂM

-09/2018 -10/2018 -11/2018 -12/2018 -01/2019 -02/2019

-03/3019 -04/2019 -05/2019 -06/2019 -07/2019 -08/2019

-09/2019 -10/2019 -11/2019 -12/2019 -01/2020 -02/2020

-03/2020 -04/2020 -05/2020 -06/2020 -07/2020 -08/2020

-09/2020 -10/2020 -11/2020 -12/2020 -01/2021 -02/2021

 

THAM KHẢO

Dec/2018. Jan/2019. Feb/2019. Mar/2019. Apr/2019

May/2019. Jun/2019. Jul/2019. Aug/2019. Sep/2019. Oct/2019. Nov/2019. Dec/2019. Jn/2020. Feb/2020

Mar/2020. Apr/2020. May/2020.Jun/2020.  Jul/2020.

Aug/2020.Sep/2020. Oct/2020. Nov/2020. Dec/2020

Jn/2021. Feb/2021. Mar/2021. Apr/2021. May/2021.

Jun/2021.  Jul/2021. Aug/2021.Sep/2021. Oct/2021. Nov/2021. Dec/2021

 

 

 

Beginner's Guide Web Design

Responsive Web Design

Professional Web Design

Learning Web Design 4

A List Apart Responsive Web Design

Responsive Web Design Ethan

The Book of CSS3

Mastering Resposive Web Design HTML 5

HTML Tutorial

HTML5 CSS3 Responsive Cookbook

Principle of Web Design

Real Life Responsive Wed Design

Learning Responsive Web Design

Learn HTML and CCS

Pro HTML 5 Accessi

Thiết Kế Web


http://www.expression-web-tutorials.com/

https://www.w3schools.com/howto/howto

_css_social_media_buttons.asp

https://archive.org/details/pdfy-Skb-ch_k7psDm90Q

https://www.codecademy.com/en/forum_

questions/532619b28c1ccc0cac002730

https://www.w3schools.com/html/html_responsive.asp

https://www.w3schools.com/css/css_rwd_intro.asp

https://www.w3schools.com/css/css_rwd_intro.asp

https://archive.org/details/pdfy-Cj2ZiIXHRr7NZ6Ro

https://archive.org/details/responsivewebdesign

https://speckyboy.com/free-web-design-ebooks/

How To Broadcast Videos On You Tube

Computer Page

 

https://vimeo.com/

http://www.imdb.com/

https://www.crackle.com/

https://www.popcornflix.com/pages/movies/d/movies

https://archive.org/details/feature_films

https://capitalhill.org/2019/03/10/cnns-fake-news-story-hit-with-massive-lawsuit/

 

 

Kim uBo ChDịch ThuậtTự ĐiểnThư QunLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVFOX NewsReutersAP NewsWhite HouseLearningTrang Chủ Tc PhẩmLịch SửKim uTinh HoaCongressHouseVấn ĐềNVR RadioĐ LạtDiễn ĐnBBC RadioVOA NewsRFA NewsRFISBSTc GỉaYouTubeFederal RegisterUS Library

 

C phải tỷ lệ tử vong COVID-19 l tin giả?

'N c th xut hin nhiu hơn mt k giết người khc l cm, đơn gin l v cch ghi li ci chết'

Th tư 8 thng 4 năm 2020 - 11:31 sng EST

SHUTTERSTOCK.COM

Tc gi Robert L. Kinney III

PHN TCH

Ngy 8 thng 4 năm 2020 ( LifeSiteNews ) - Khi đc bnh lun sau đy, người ta nn ghi nh mt vi trch dn. Đu tin, mt trch dn ca Carl Heneghan, mnh dch t hc v gim đc ca Trung tm y hc da trn bng chng ti Đi hc Oxford:

Chng ti biết, trong mt trn dch, mi người s gi mi ci chết như th n lin quan đến Covid-19. Nhưng đ khng phi l trường hp Lun lun, khi mi người nhn li cc ghi ch trường hp v ch đnh nguyn nhn, h nhn ra rng h s đnh gi qu cao trường hp t vong lin quan đến căn bnh ny.

Tiếp theo, t Tiến sĩ Deborah Birx, mt ngun c thm quyn Msau khi gii thch rng cch tiếp cn bo co v ci chết ca Covid-19 (t vong) Hoa K l mt người rt t do, Tiến sĩ Birx lưu rng nếu ai đ chếvi Covid- 19, chng ti đang tnh đ l ci chết ca Covid-19. (2:49:18 v tiếp theo, nhn mnh thm)

Gn đy, c kiến ​​cho rng cc bin php h khc đ buc mi người  nh ca h, buc hng triu người tht nghip, ngho đi v cc vn đ nghim trng khc, v hy b vic c hnh l Thnh l Thnh L cng khai nht c th khng da trn bng chng khoa hc m l, mc ti thiu, sai v sai. C kiến ​​cho rng mt đnh nghĩa khng r rng v ci chết ca Covid-19 đang dn đến bo co sai lm v t l t vong ca Covid-19, điu ny khiến hng triu người lm tưởng rng Covid-19 đang giết người hay l nguyn nhn ca ci chết khi điu đ khng đng

Cũng c kiến ​​cho rng mhướng dn gn đy v người chng nhn giy chng t (thường l bc sĩ) t Trung tm kim sot v phng nga dch bnh Hoa K (CDC) ni rng, cc quy tc v m ha v la chn nguyn nhn gy t vong d kiến ​​s dn đến Covid-19 l nguyn nhn cơ bn thường xuyn hơn khng phi s dn đến t l t vong Covid-19 tăng cao.  

Kh năng đnh nghĩa v ci chết ca Covid-19 do CDC s dng, v bng cch m rng tt c cc ngun khc bao gm c cc phương tin truyn thng chnh thng, khng ch đ cp đến ci chết hogy ra bi trm Covid-19. N đ được đt ra, da trn mt hướng dn được cng b t CDC rng đnh nghĩa v ci chết ca Covid-19 bao gm cc trường hp gi đnh v gi đnh ca nhng người đ chết thm ch khng xt nghim dương tnh vi SARS-CoV-2, virus gy ra Covid-19 . Kh năng ny đ được pht hin l chnh xc. CDC cung cp mt li gii thch v đnh nghĩa hoc tiu ch đưa vo ca h đi vi mt ci chết ca Covid-19.

Cc trường hp t vong do bnh coronavirus được xc đnh bng cch s dng m ICD 10 10 U07.1. T vong được m ha thnh U07.1 khi bnh coronavirus 2019 hoc COVID-19 được bo co l nguyn nhn gp phn gy t vong trong giy chng tChng c th bao gm cc trường hp được xc nhn trong phng th nghim, cũng như cc trường hp khng c xc nhn trong phng th nghim. Nếu người chng nhn nghi ng COVID-19 hoc xc đnh c kh năng xy ra (v d: cc trường hp c tnh thuyết phc mc đ chc chn hp l), h c th bo co COVID-19 dưới dng xc sut c th c nghĩa l xc nhn hoc xc nhn ca Khăn trn giy chng t[Nhn mnh thm]

Hơn na, d lir rng chnh thc ca CDC v d liu T vong ca Covid-19 (thp hơn nhiu so vi con s khng chnh thc) gii thch rng

[d] bao gm d liu, mt khi được Trung tm Thng k Y tế Quc gia (NCHS) nhn v x l, được lp theo bng ca tiu bang hoc khu vc ti phn trong đ ci chết xy ra. S người chết khng được lp bng theo tnh trng cư tr ca người qu c. Cc trường hp t vong COVID-19 cũng c th được phn loi hoc đnh nghĩa khc nhau trong cc h thng bo co v gim st khc nhau. S t vong trong bo co ny bao gm cc trường hp t vong COVID-19 được xc nhn trong phng th nghim v cc trường hp t vong COVID-19 được xc nhn lm sng. Điu ny bao gm cc trường hp t vong trong đ COVID-19 được lit k l nguyn nhn c th xy ra mc đ cao nht c th xy ra. Mt s s y tế đa phương v tiu bang ch bo co cc ca t vong do COVID được phng th nghim xc nhn. [Nhn mnh thm]

Người ta c th b qua cc s m ha k thut; điu quan trng cn nh l mt ci chết chnh thc ca Covid-19 do CDC bo co c th bao gm nhng người đ chết thm ch khng được xt nghim hoc khng xt nghim dương tnh vi SARS-CoV-2. Ngoi ra, c th ch đơn thun l nghi ng, gi đnh hoc gi đnh rng, Covid-19, đ gp phn gy ra ci chết cho mt ci chết đ chnh thc được coi l mt ci chết ca Covid-19. Mt s đim quan trng đ được đưa ra lin quan đến đnh nghĩa v ci chết ca Covid-19; nhiu hơn s được thc hin trong mt thi đim.

Tuy nhin, trước tin, CDC tuyn b rng cc s y tế đa phương v tiu bang ch bo co cc trường hp t vong do COVID được xc nhn trong phng th nghim v cc trường hp t vong COVID-19 cũng c th được phn loi hoc đnh nghĩa khc nhau trong cc h thng bo co v gim st khc nhau. N khng hon ton r rng nhng g tuyn b c nghĩa. Nhưng, lin quan đến cc phương php bo co ca cc tiu bang khc nhau, t nht mt tiu bang bo co mt trường hp t vong Covid-19 được xc nhn trong phng th nghim ch đơn thun l mt người chết v cũng đ th nghim dương tnh vi SARS-CoV-2. Điu ny c nghĩa l ci chết ca mt người r rng c th l do bnh khng lin quan đến Covid-19 nhưng nếu h xt nghim dương tnh vi vi-rt, h s được đưa vo danh sch t vong ca Covid-19. T mbi bo gn đy :

B Y tế Florida t chi tr li cc cu hi v phương php hoc quy trnh ghi li cc trường hp t vong do coronavirus, ngoi vic đưa ra tuyn b cho biết danh sch ca khoa bao gm mi người được biết đ chết v được xt nghim dương tnh.

Khi nh nước bo co cc trường hp t vong lin quan đến COVID-19, điu ny khng nht thiết c nghĩa l COVID-19 l nguyn nhn gy ra ci chết. Khi nh nước bo co v ci chết, điu đ c nghĩa l c nhn được xt nghim dương tnh vi COVID-19.

Mt đc đim k thut r rng b b qua trong tuyn b. Th nghim trn my tnh được thc hin đi vi SARS-CoV-2, loi virus gy ra Covid-19. Bnh Covid-19 cn chn đon. D sao đi na, Florida, mt tiu bang c dn s gi cao, r rng đnh nghĩa ci chết lin quan đến COVID-19, ch đơn thun l ci chếca SAR vi SARS-CoV-2, ch khng phi ci chếca Covid-19. Cch tiếp cn như vy r rng s dn đến s phn n v đnh lc hướng ca nhng người cao tui Death Covid-19 v c th gy ra s s hi cho nhng người theo di cc bo co chnh thng khiến người ta nghĩ sai rng Covid-19 đang giết chết nhiu người hơn l Covid trung thc v thng thn Thng k -19 ci chết s miu t.

CDC cũng lưu nhng điu sau đy lin quan đến vic tnh ton s liu thng k t l t vong hoc t vong ca h:

S liu thng k t l t vong được bin son theo cc quy đnh ca T chc Y tế Thế gii (WHO) quy đnh rng cc quc gia thnh vin ca WHO phn loi v m nguyn nhn t vong vi bn sa đi hin ti ca Phn loi thng k quc tế v bnh v cc vn đ sc khe lin quan (ICD). ICD cung cp hướng dn cơ bn được s dng hu hết cc quc gia đ m ha v phn loi nguyn nhn t vong.

M ha 10 ca 10, được tuyn truyn bi T chc Y tế Thế gii, được s dng nhiu quc gia v do đ, t l t vong ca COVID-19 T vong v trn thế gii c th được đnh gi theo cch hơi sai lch, gy hiu lm v thi phng. Đng ch l r rng  , Anh, Trung Quc v Canada đu s dng m ha t vong 10 ca T chc Y tế Thế gii cho giy chng t.

Mt gio sư bnh hc đ ngh hưu gn đy ti Vương quc Anh đ bnh lun v vn đ nghim trng ca vic thng k sai lm ca Covid-19 death. ng lưu rng bt k người no Anh chết sau khi xt nghim dương tnh vi Covid-19 s phi được ghi li, ngay c khi h chết v cc nguyn nhn khc:

Trong điu kin kh hu hin nay, bt c ai c xt nghim dương tnh vi Covid-19 chc chn s được cc nhn vin lm sng chăm sc h biết: nếu bt k bnh nhn no trong s ny chết, nhn vin s phi ghi li ch đnh Covid-19 trn giy chng t - tri vi thng thường thc hnh cho hu hết cc bnh nhim trng loi ny. C mt s khc bit ln gia Covid-19 gy ra ci chết v Covid-19 được tm thy mt người đ chết v nhng nguyn nhn khc. Lm cho Covid-19 đng ch c th lm cho s xut hin ca n gy ra s người chết ngy cng tăng, cho d điu ny c đng hay khng. N c th xut hin nhiu hơn mt k giết người hơn l cm, đơn gin l v cch ghi li ci chết. [Nhn mnh thm]

Đng ch l, tc gi cũng trch dn thc tế rng, xt nghim ca Vương quc Anh đ được đưa vo bnh vin, nơi tp trung nhiu bnh nhn d b nh hưởng bi bt k bnh nhim trng no. Mt vn đ ln bao gm tt c nhng người đ chết đ th nghim dương tnh vi SARS-CoV-2 trong thng k t vong Covid-19 l mt người c th b nhim nhiu hơn mt loi virus cng mt lc. Cn chn đon v xt nghim phn bit đ xc đnh chnh xc nếu SARS-CoV-2 hoc, ni, cm, l nguyn nhn gy t vong. Như mt bi bo đnh gi ngang hng, nhng li chế nho đ ch ra rng nhim trng đường h hp đng thi vi t nht hai loi virus l ph biến bnh nhn nhp vin.

Mt s loi virus đường h hp đ được pht hin c kh năng tham gia vo cc bnh nhim trng đng thi bao gm virus hp bo h hp (RSV), virut mũi người (hRV), enterovirus người (hEV), virus cm A (IAV), virus cm B (IBV), metapneumovirus người (hMPV), coronavirus (CoV) , virus parainfluenza (PIV), adenovirus (AdV) v bocavirus người (hBoV).

Người ta cũng cn lưu thc tế khoa hc rng

Mt s tc nhn truyn nhim [bao gm c virus] d dng ly truyn (nghĩa l chng rt d ly lan), nhưng chng khng c kh năng gy bnh (nghĩa l chng khng c đc lc cao).

Ngoi ra, mt đim cn nh l 160.000 người M tr ln t vong hng năm do cc bnh h hp dưới mn tnh (như hen suyn, COPD, v.v.). Nhng người như vy c th s phi nhp vin đến cui đi v bnh vin l nơi m mm bnh, bao gm c virus truyn nhim, c th d dng mc phi.

Kết hp cc bo co khoa hc đ ni trn: c nhng loi virus ly lan rt d dng nhưng khng c kh năng gy bnh (v do đ khng c kh năng gy t vong), nhim trng đng thi nhiu hơn mt loi virus ph biến bnh nhn nhp vin v 160.000 người M tr ln t vong hng năm t cc bnh h hp dưới mn tnh (ch khng phi t Covid-19). Người ta c th thy vn đ vi vic xc đnh T vong Covid-19 l mt người chết sau khi xt nghim dương tnh vi SARS-CoV-2. Mt đnh nghĩa như vy l sai lch tt nht. Tuy nhin, khi thi gian tri qua, CDC v cc phương tin truyn thng chnh thng thiếu thng bo cho cng chng v nghĩa thc s ca ci chết ca Covid-19, Tally tr thnh mt ti c đo đc nghim trng đi vi Điu răth 8 .

Cui cng, người ta biết rng trong hu hết cc trường hp - hoc thường xuyn hơn khng phi - - SARS-CoV-2 khng gy ra triu chng hoc ch gy ra cc triu chng nh tương t như cm; v 98% nhng người đ hi phc Covid-19 v khng chết. Nếu đ l trường hp, th c v như CDC nn hướng dn cc bc sĩ d kiến ​​bo co thường xuyn hơn l Covid-19 khng phi l nguyn nhn gy ra hoc gy ra t vong trong giy chng t. Tuy nhin, thay vo đ, cc bc sĩ ca CDC đ hướng dn cc quy tc v m ha v la chn nguyn nhn gy t vong cơ bn được d kiến ​​s dn đến Covid-19 l nguyn nhn cơ bn thường xuyn hơn so vi khng phi. 

Người ta phi t hi nếu đ s l gian ln. Giy chng t l ti liu hp php v c tnh lm sai lch ti liu đ c th l m mưu la gt - đc bit nếu lm như vy trong hng ngn trường hp dn đến li ch chnh tr cho cc đng minh chnh tr (bng cch thc đy lut b phiếu hoc c th đ li cho s t vong b thi phng trn mt đi th chnh tr) hoc li ch tin t (bng cch thc đy phn b ti tr tăng ln). Nhng người đ nghin cu nhng người phn đi Gio hi Cng gio nn biết rng t do tn gio v cc n lc v s sng c th d dng b đn p dưới v bc ca lut php y tế cng cng, hay lut php v an ton cng cng.

D bng cch no, r rng l cc quyết đnh cc đoan vi hu qu c hi đang được da trn t l t vong Covid-19 tăng cao v khng khoa hc. 

Robert L. Kinney III, Pharm.D., MA c bng Tiến sĩ Dược ti Đi hc Purdue v bng Thc sĩ Triết hc vi s tp trung vo đo đc sinh hc t Đi hc Steiscenville ca Franciscan. ng đ được xut bn trong The Linacre Quarterly, National Christian Bioethics Quarterly, Crisismagazine.com, v Homiletic and Pastoral Review.

 


Tặng Kim u


Chnh kh hạo nhin! Tổ Quốc tnh.
Nghĩa trung can đảm, ci thin thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hng phục.
Sơn đỉnh vn phi, vạn l trnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Lin lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lnh một thời bị lng qun: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn * Một Trang Lịch Sử

Vietnamese Commandos' History * Vietnamese Commandos vs US Government * Lost Army Commandos

Bill of Compensation * Never forget * Viết Lại Lịch Sử  Video * Secret Army Secret War Video

Đứng Đầu Ngọn Gi Video * Con Người Bất Khuất Video * Dấu Chn Biệt Kch Video * Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kch Video

The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.* Gulf of Tonkin Incident * Pentagon Bạch Ha * The heart of a boy

U.S Debt Clock * Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton * None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) * Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

The World Order Eustace Mullin * Trăm Việt trn vng định mệnh * Chnh Đề Việt Nam Tng Phong (dịch)

OSS vo Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis * Lyndon Baines Johnson Library Musuem

Chủ Nghĩa Dn Tộc Sinh Tồn * Nguồn Gốc Dn Tộc Việt Nam Bnh Nguyn Lộc

Nghi Thức Ngoại Giao * Lễ Nghi Qun Cch * Sắc lệnh Cờ Vng * Quốc Tế Cộng Sản

How Does a Bill Become Law? * New World Order * Diplomacy Protocol. PDF

The World Order Eustace Mullin * Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

Vietnam War Document * American Policy in Vietnam

Foreign Relations Vietnam Volum-1 * The Pentagon Papers * Pentagon Papers Archives

Vietnam and Southeast Asia Doc * Vietnam War Bibliogaphy * Cng Ước LHQ về Luật Biển

CIA and NGOs * CIA And The Generals * CIA And The House Of Ngo * Global Slavery

Politics of Southeast Asia * Bn Ging Lịch Sử

Dấu Binh Lửa * Đại Hội Ton Qun? Phng Ngọc Sa

Bch Việt  * Lược Sử Thch Ca  * Chủ thuyết Dn Tộc Sinh Tồn

Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

Douglas Mac Arthur 1962 * Douglas Mac Arthur 1951 * John Hanson, President of the Continental Congress

Phương Php Biện Luận * Build your knowledge

To be good writer * Ca Dao -Tục Ngữ * Cha Bi Đnh * Hn Việt

Top 10 Crime Rates  * Lever Act * Espionage Act 1917 * Indochina War * Postdam * Selective Service Act

War Labor Board * War of Industries * War Production Board * WWII Weapon * Supply Enemy * Wold War II * OSS

Richest of The World * Truman Committee   * World Population * World Debt * US Debt Clock *

An Sinh X Hội - Cch Tm IP Email * Public Holiday * Funny National Days

Oil Clock * GlobalResearch * Realworldorder * Thirdworldtraveler * Thrivemovement *Prisonplanet.com *Infowars

Rally protest *Sơ Lược VềThuyền Nhn  *The Vietnamese Population in USA *Lam vs Ngo

VietUni * Funny National Days  * 1DayNotes   

Lin lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 


 

 

Your name:


Your email:


Your comments:


MINH THỊ

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC V DN TỘC LN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO C NHN, PHE NHM, ĐẢNG PHI HAY BẦY ĐN TN GIO CỦA MNH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ GN DI SẢN VĂN HA DN TỘC, ĐI LỌC V KẾT HỢP HI HA VỚI VĂN  MINH VĂN HA TON CẦU ĐỂ XY DỰNG CON NGƯỜI, X HỘI V ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CƯỜNG THỊNH PH HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim u

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

CNBC .Fox .FoxAtl .OAN .CBS .CNN .VTV

.WhiteHouse .NationalArchives .FedReBank

.Fed Register .Congr Record .History .CBO

.US Gov .CongRecord .C-SPAN .CFR .RedState

.VideosLibrary .NationalPriProject .Verge .Fee

.JudicialWatch .FRUS .WorldTribune .Slate

.Conspiracy .GloPolicy .Energy .CDP .Archive

.AkdartvInvestors .DeepState .ScieceDirect

.NatReview .Hill .Dailly .StateNation .WND

-RealClearPolitics .Zegnet .LawNews .NYPost

.SourceIntel .Intelnews .Reuter .AP .QZ .NewAme

.GloSec .GloIntel .GloResearch .GloPolitics

.Infowar .TownHall .Commieblaster .Examiner

.MediaBFCheck .FactReport .PolitiFact .IDEAL

.MediaCheck .Fact .Snopes .MediaMatters

.Diplomat .News Link .Newsweek .Salon

.OpenSecret .Sunlight .Pol Critique .EpochTim

.N.W.Order .Illuminatti News.GlobalElite

.NewMax .CNS .DailyStorm .F.Policy .Whale

.Observe .Ame Progress .Fai .City .BusInsider 

.Guardian .Political Insider .Law .Media .Above

.SourWatch .Wikileaks .Federalist .Ramussen

.Online Books .Breibart .Interceipt .PRWatch

.AmFreePress .Politico .Atlantic .PBS .WSWS

.N PublicRadio .ForeignTrade .Brookings .WTimes

.FAS .Millenium .Investors .ZeroHedge .DailySign

.Propublica .Inter Investigate .Intelligent Media  

.Russia News .Tass Defense .Russia Militaty

.Scien&Tech .ACLU .Veteran .Gateway. DeepState

.Open Culture .Syndicate .Capital .Commodity

.DeepStateJournal .Create .Research .XinHua

.Nghin Cứu QT .NCBiển Đng .Triết Chnh Trị

.TVQG1 .TVQG .TVPG .BKVN .TVHoa Sen

.Ca Dao .HVCng Dn .HVNG .DấuHiệuThờiĐại

.BảoTngLS.NghinCứuLS .Nhn Quyền.Si Gn Bo

.Thời Đại.Văn Hiến .Sch Hiếm.Hợp Lưu  

.Sức Khỏe .Vatican .Catholic .TS KhoaHọc

.KH.TV .Đại Kỷ Nguyn .Tinh Hoa .Danh Ngn

.Viễn Đng .Người Việt.Việt Bo.Qun Văn

.TCCS .Việt Thức .Việt List .Việt Mỹ .Xy Dựng

.Phi Dũng .Hoa V Ưu .ChngTa .Eurasia.

.NVSeatle .CaliToday .NVR .Ph Bnh .Tri Chiều

.Việt Luận .Nam c .Người Dn .Buddhism

.Tiền Phong .X Luận .VTV .HTV .Tr Thức

.Dn Tr .Tuổi Trẻ .Express .Tấm Gương

.Lao Động .Thanh Nin .Tiền Phong .MTG

.Echo .Si Gn .Luật Khoa .Văn Nghệ .SOTT

.ĐCS .Bắc Bộ Phủ .Ng.TDũng .Ba Sm .CafeVN

.Văn Học .Điện Ảnh .VTC .Cục Lưu Trữ .SoHa

.ST/HTV .Thống K .Điều Ngự .VNM .Bnh Dn

.Đ Lạt * Vấn Đề * Kẻ Sĩ * Lịch Sử * Diễn Đn *

.Tc Phẩm * Kho  Cứu * Dịch Thuật * Tự Điển *