KIM ÂU -CHÍNH NGHĨA -TINH HOA - STKIM ÂU

CHÍNH NGHĨA MEDIA-VIETNAMESE COMMANDOS

BIÊT KÍCH -STATE NATION -LƯU TRỮ -VIDEO/TV

DICTIONAIRIES -TÁC GỈA-TÁC PHẨM -BÁO CHÍ . WORLD-KHẢO CỨU -DỊCH THUẬT -TỰ ĐIỂN -THAM KHẢO-THỜI THẾ -VĂN HỌC-MỤC LỤC- POPULATION. WBANK. BNG. ARCHIVES. ĐKN. POPULAR MEC- POP SCIENCE * CONSTITUTION -LÀM SAO -TÌM IP - COMPUTER - US FACT

POP - EIR- FDA EXPRESS - LAWFARE

 

ĐẶC BIỆT

 1. Served  In A Noble Cause

 2. Hào Kiệt For Rent

 3. Trò Bịp Cứu Trợ TPB: Cám Ơn Anh

 4. Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

 5. Văn Kiện Về Quyền Con Người

 6. Liberal World Order

 7. The Heritage Constitution

 8. The Invisible Government Dan Moot

 9. The Invisible Government David Wise

 10. Montreal Protocol Hand Book

 11. Death Of A Generation

 12. Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa Toàn Thư

 13. Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

 14. Phân Định Chính Tà

 15. Giáo Hội La  Mã:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

 16. Secret Army Secret War - CIA Giải mật

 17. Mật Ước Thành Đô: Tin Bịa Đặt

 18. Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang- HCM Toàn Tập

 19. Lãnh Hải Việt Nam ở Biển Đông

 20. Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

 21. Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

 22. Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

 23. Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

 24. Trò Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

 25. Hài Kịch Nhân Quyền

 26. CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

 27. Tội Ác PG Ấn Quang

 28. Âm mưu của Ấn Quang

 29. Vụ Đài VN Hải Ngoại

 30. Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

 31. Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

 32. Lịch Sử CTNCT

 33. Tượng Đài: Lưu Xú - Lưu Manh

 34. Về Tác Phẩm Vô Ðề

 35. Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh

 36. Bút Ký Tôi Phải Sống

 37. Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

 38. Đặc Công Đỏ Việt Thường

 39. Kháng Chiến Phở Bò

 40. Băng Ðảng Việt Tân

 41. Mặt Trợn Việt Tân

 42. Tù Binh và Hòa Bình

 43. Nước Mắt Trước Cơn Mưa

 44. 55 Ngày Chế Độ Sài Gòn Sụp Đổ

 45. Drug Smuggling in Vietnam War

 46. The Fall of South Vietnam

 47. Giờ Thứ 25

 48. Economic assistant to South VN 1954- 1975

 49. RAND History of Vietnam War era

 50. Chiến Sĩ Vô Danh 

 

 

 LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

-09/2018 -10/2018 -11/2018 -12/2018 -01/2019 -02/2019

-03/3019 -04/2019 -05/2019 -06/2019 -07/2019 -08/2019

-09/2019 -10/2019 -11/2019 -12/2019 -01/2020 -02/2020

-03/2020 -04/2020 -05/2020 -06/2020 -07/2020 -08/2020

-09/2020 -10/2020 -11/2020 -12/2020 -01/2021 -02/2021

 

THAM KHẢO

Dec/2018. Jan/2019. Feb/2019. Mar/2019. Apr/2019

May/2019. Jun/2019. Jul/2019. Aug/2019. Sep/2019. Oct/2019. Nov/2019. Dec/2019. Jàn/2020. Feb/2020

Mar/2020. Apr/2020. May/2020.Jun/2020.  Jul/2020.

Aug/2020.Sep/2020. Oct/2020. Nov/2020. Dec/2020

Jàn/2021. Feb/2021. Mar/2021. Apr/2021. May/2021.

Jun/2021.  Jul/2021. Aug/2021.Sep/2021. Oct/2021. Nov/2021. Dec/2021

 

 

 

Beginner's Guide Web Design

Responsive Web Design

Professional Web Design

Learning Web Design 4

A List Apart Responsive Web Design

Responsive Web Design Ethan

The Book of CSS3

Mastering Resposive Web Design HTML 5

HTML Tutorial

HTML5 CSS3 Responsive Cookbook

Principle of Web Design

Real Life Responsive Wed Design

Learning Responsive Web Design

Learn HTML and CCS

Pro HTML 5 Accessi

Thiết Kế Web


http://www.expression-web-tutorials.com/

https://www.w3schools.com/howto/howto

_css_social_media_buttons.asp

https://archive.org/details/pdfy-Skb-ch_k7psDm90Q

https://www.codecademy.com/en/forum_

questions/532619b28c1ccc0cac002730

https://www.w3schools.com/html/html_responsive.asp

https://www.w3schools.com/css/css_rwd_intro.asp

https://www.w3schools.com/css/css_rwd_intro.asp

https://archive.org/details/pdfy-Cj2ZiIXHRr7NZ6Ro

https://archive.org/details/responsivewebdesign

https://speckyboy.com/free-web-design-ebooks/

How To Broadcast Videos On You Tube

Computer Page

 

https://vimeo.com/

http://www.imdb.com/

https://www.crackle.com/

https://www.popcornflix.com/pages/movies/d/movies

https://archive.org/details/feature_films

https://capitalhill.org/2019/03/10/cnns-fake-news-story-hit-with-massive-lawsuit/

 

 

 

UPI - REUTERS - APVI - THẾ GIỚI - VIỆT NAM - BBC - VOA - RFI - RFA - HOUSE- TỬ VI - VTV - HTV

PLUTO - INTERNET - SONY - CHINA - SINHUA - FOX NEWS - NBCSPORT  ESPNSPORT - EPOCH

SPORT TV- LEARNING- FOX BUSINESS- WHITE HOUSE- CONGRESS-FED REGISTER- DIỄN ĐÀN-

 

Đăng ký theo Đảng: Nơi Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa đang ở phía trước

Bởi Rhodes Cook
Đã đăng 

 

- Tổng cộng, có 31 tiểu bang (cộng với Đặc khu Columbia) có đăng ký đảng; ở những nơi khác, chẳng hạn như Virginia, cử tri đăng ký mà không cần tham chiếu đến đảng phái. Ở 19 tiểu bang và Quận, có nhiều đảng viên Dân chủ đăng ký hơn đảng viên Cộng hòa. Ở 12 bang, có nhiều đảng viên Cộng hòa đăng ký hơn đảng Dân chủ. Tổng cộng, 40% tổng số cử tri ở các bang đăng ký đảng là đảng viên Dân chủ, 29% là đảng viên Cộng hòa và 28% là đảng viên độc lập. Trên bình diện quốc gia, lợi thế của đảng Dân chủ ở các bang đăng ký đảng là 12 triệu.

Nghiên cứu đăng ký đảng

Đây không phải là thời điểm tốt nhất đối với Đảng Dân chủ. Không có Nhà Trắng; không có Thượng viện; không có Hạ viện; và một thiểu số rõ ràng các thống đốc và cơ quan lập pháp tiểu bang thuộc sở hữu của họ. Tuy nhiên, đảng Dân chủ tiếp cận cuộc bầu cử giữa kỳ vào mùa thu này với lợi thế trong một khía cạnh quan trọng của tiến trình chính trị - sức mạnh của họ ở các bang nơi cử tri đăng ký theo đảng.

Tổng cộng, có 31 tiểu bang (cộng với Đặc khu Columbia) có đăng ký đảng; ở những nơi khác, chẳng hạn như Virginia, cử tri đăng ký mà không cần tham chiếu đến đảng phái. Trong số các bang đăng ký đảng có một số bang đông dân nhất của quốc gia: California, New York, Florida, North Carolina, Pennsylvania, New Jersey, Arizona và Massachusetts.

Sự thật cơ bản: Tại 19 tiểu bang và Quận, có nhiều đảng viên Dân chủ đăng ký hơn đảng Cộng hòa. Ở 12 bang, có nhiều đảng viên Cộng hòa đăng ký hơn đảng Dân chủ. Tổng cộng, 40% tổng số cử tri ở các bang đăng ký đảng là đảng viên Dân chủ, 29% là đảng viên Cộng hòa và 28% là đảng viên độc lập. Trên bình diện quốc gia, lợi thế của đảng Dân chủ ở các bang đăng ký đảng là 12 triệu.

Tuy nhiên, Đảng Cộng hòa Donald Trump đã tìm thấy con đường dẫn đến chiến thắng vào năm 2016 là đi qua các bang đăng ký đảng. Anh ấy đã ghi bàn gần như quét sạch những nơi có nhiều đảng viên Cộng hòa hơn đảng Dân chủ, giành 11 trong số 12, trong khi cũng giành sáu trong số 19 tiểu bang nơi có nhiều đảng viên Dân chủ hơn đảng Cộng hòa - một nhóm bao gồm các bang chiến trường quan trọng là Florida, Bắc Carolina và Pennsylvania.

Bản đồ 1 và Bảng 1: Tổng số đăng ký đảng theo tiểu bang, tháng 7 năm 2018

Đảng Dân chủ không còn kiểm soát Nhà Trắng, Thượng viện, Hạ viện hoặc đối với vấn đề đó đối với hầu hết các thống đốc hoặc cơ quan lập pháp tiểu bang. Nhưng họ vẫn duy trì một chỗ đứng vững chắc trong tiến trình chính trị với lợi thế của họ trong lĩnh vực đăng ký cử tri. Ít nhất đó là trường hợp của 31 tiểu bang và Đặc khu Columbia đăng ký cử tri theo đảng phái chính trị. Tính đến tháng này, 13 trong số các tiểu bang này (cộng với Quận) tự hào có đa số cử tri Dân chủ trong số cử tri đã đăng ký, so với tám tiểu bang có đa số đảng Cộng hòa. Ở 10 bang khác, có nhiều đảng viên độc lập đăng ký hơn đảng Dân chủ hoặc đảng Cộng hòa, với đảng Dân chủ đăng ký nhiều hơn đảng viên Cộng hòa ở sáu trong số các bang này và GOP có nhiều cử tri hơn đảng Dân chủ ở bốn bang còn lại. Chúng được chỉ ra trong biểu đồ là “I (d)” hoặc “I (r)”. Trên toàn quốc, Cứ 10 cử tri đã đăng ký ở các bang đăng ký đảng thì có bốn người là đảng viên Dân chủ, với ít hơn ba trong số 10 cử tri đăng ký là đảng viên Cộng hòa hoặc đảng độc lập. Nhìn chung, lợi thế hiện tại của đảng Dân chủ so với đảng Cộng hòa ở các bang đăng ký đảng là 12 triệu.
 

 

 

 

 

Nguồn: Số đăng ký đảng gần đây được sử dụng ở đây là từ các trang web bầu cử của tiểu bang và dựa trên tổng số được tổng hợp vào đầu tháng 7 năm 2018. Dữ liệu đăng ký tính đến các tháng sau: tháng 10 năm 2016 (Kansas và Rhode Island); Tháng 2 năm 2017 (Massachusetts); Tháng 11 năm 2017 (Connecticut); Tháng 1 năm 2018 (Oklahoma); Tháng 3 năm 2018 (Arizona và Maine); Tháng 4 năm 2018 (New Hampshire và New York); Tháng 5 năm 2018 (California, Florida, Maryland, Nebraska và Pennsylvania); Tháng 6 năm 2018 (Arkansas, District of Columbia, Kentucky, New Jersey, New Mexico, North Carolina và West Virginia); và tháng 7 năm 2018 (Alaska, Colorado, Delaware, Idaho, Iowa, Louisiana, Nevada, Oregon, Nam Dakota, Utah và Wyoming).

Lưu ý: Ở các tiểu bang như Arizona, Colorado, Connecticut, Iowa, Maine, Nevada, New York, Rhode Island, South Dakota và Utah, tổng số cử tri tích cực và không hoạt động được hiển thị trên trang web bầu cử của tiểu bang, nhưng chỉ số của cử tri đã đăng ký tích cực được sử dụng trong bài viết này. Cột “khác” bao gồm các cử tri đã đăng ký với các bên thứ ba. Phần trăm không phải lúc nào cũng cộng với 100 do làm tròn. Phần trăm không (0%) cho biết nhỏ hơn 0,5%. “NA” cho biết không có số nào trong danh mục này.

Một số lưu ý

Tại thời điểm này, có thể là khôn ngoan nếu tạm dừng và đặt câu hỏi: Tại sao những con số này lại quan trọng, riêng lẻ hay tổng thể?

Chắc chắn có những sự kiện tranh luận rằng chúng nên được thực hiện với một hoặc hai hạt muối. Hầu hết các tiểu bang đăng ký đảng được tìm thấy ở nhiều địa hình Dân chủ hơn: Đông Bắc (11 tiểu bang cộng với Đặc khu Columbia) và Tây (10 tiểu bang), tiếp theo là miền Nam (sáu tiểu bang) và Trung Tây (bốn tiểu bang), tất cả đều sau các bang nông thôn phía tây sông Mississippi.

Để chắc chắn, có một số tiểu bang lớn không đăng ký cử tri theo đảng, chẳng hạn như Texas, Georgia, Washington, và các nền tảng của Trung Tây công nghiệp: Illinois, Indiana, Michigan, Ohio và Wisconsin. Nếu họ đăng ký theo đảng, Texas, Georgia và Indiana gần như chắc chắn sẽ thêm vào tổng số của Đảng Cộng hòa; các quốc gia công nghiệp có lẽ ít như vậy.

So sánh tổng số đăng ký đảng giữa các bang tại một thời điểm cụ thể có thể hơi sai lệch, đặc biệt là vì một số gần đây có thể đã hoàn thành việc thanh lọc "gỗ chết" trên cuộn của họ trong khi những người khác thì không. Thông thường, đường xu hướng trong một chuỗi năm có giá trị hơn để xem xét hơn là số lượng đăng ký một lần.

Các tiểu bang cũng có thể khác nhau về cách họ báo cáo cử tri tích cực và không hoạt động. Về cơ bản, những người sau này đã không bỏ phiếu trong một số cuộc bầu cử liên tiếp và không đáp lại nỗ lực của các quan chức bầu cử để tiếp cận họ, mặc dù họ thường được phép xuất hiện và bỏ phiếu nếu họ không di chuyển. Một số tiểu bang hoạt động tích cực với những cử tri không hoạt động để tạo ra một tổng số lớn. Một số tiểu bang tách hai loại ra riêng biệt, trong đó số lượng cử tri tích cực thường ít hơn số lượng cử tri không hoạt động, đôi khi bằng một tỷ lệ vượt quá 10-1 (Bài viết này chỉ sử dụng tổng số của tiểu bang là cử tri tích cực, nếu có thể.)

Và có một số ý kiến ​​cho rằng việc xác định đảng phái của cử tri có thể có ý nghĩa ít hơn so với trước đây, vì số lượng cá nhân đăng ký là "Độc lập" (hoặc "Không có ưu tiên đảng phái", "Không liên kết" hoặc bất kỳ điều gì khác so với số lượng các tiểu bang riêng lẻ thích) phát triển đều đặn. Vào đầu thế kỷ này, chỉ có 20% tổng số cử tri ở các bang đăng ký đảng là độc lập. Ngày nay, tổng số đó đang đạt tới 30%.

Nhìn chung, có 10 tiểu bang có nhiều đảng viên độc lập đăng ký hơn đảng Dân chủ hoặc đảng Cộng hòa. Các bang này chủ yếu ở Đông Bắc, với một cụm cũng ở phía Tây. Để so sánh, có đa số cử tri đã đăng ký của đảng Dân chủ ở 13 tiểu bang cộng với Đặc khu Columbia và tám tiểu bang khác có đảng Cộng hòa cao hơn cả đảng Dân chủ và đảng độc lập. Ngoài ra, có sáu tiểu bang nơi có đa số độc lập nhưng đảng viên Dân chủ đông hơn đảng viên Cộng hòa và bốn tiểu bang nơi số người độc lập đứng đầu về tổng số đăng ký nhưng đảng viên Cộng hòa đông hơn đảng viên Dân chủ. Điều đó tạo ra lợi thế đăng ký bang 19 đến 12 cho đảng Dân chủ đã đề cập trước đó.

Với sự phát triển của các đảng phái độc lập, nhiều cử tri dường như đang nói với hai đảng lớn: "một vết thương lòng trên cả hai nhà của bạn."

Tuy nhiên, cũng có thể lập luận rằng đăng ký Đảng Dân chủ hay Cộng hòa là một tuyên bố nhiều hơn so với trước đây. Trong thời đại đảng phái sắc bén hiện nay, giữa hai đảng chính có sự chênh lệch nhiều hơn “một xu”, vì vậy việc đăng ký trở thành đảng viên Dân chủ hay đảng Cộng hòa là một hành động phân biệt rất có chủ ý.

Và điều đó làm cho số liệu đăng ký đảng đáng xem xét. So sánh tổng số đăng ký đảng vào trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 với cuộc bỏ phiếu thực tế vào tháng 11 cho thấy mối tương quan đáng chú ý giữa đăng ký đảng và tiểu bang theo kết quả bầu cử tiểu bang. Hai mươi bốn trong số 31 tiểu bang đăng ký đảng đã giành được chiến thắng bởi ứng cử viên mà đảng của họ có nhiều cử tri đăng ký hơn (chiết khấu những người độc lập cho so sánh cụ thể này). Đó là tỷ lệ tương quan 77% giữa lợi thế đăng ký đảng và kết quả bầu cử thắng lợi. Tỷ lệ phần trăm tăng lên tới 88% nếu một bên loại bỏ miền Nam, một khu vực của quốc gia nơi đăng ký đảng phái là một chỉ số tụt hậu về vận may của hai bên lớn.

Biểu đồ 1 và Bảng 2: Xu hướng đăng ký đảng trên toàn quốc kể từ năm 2000

Kể từ năm 2000, tỷ lệ cử tri Đảng Dân chủ và Cộng hòa đăng ký trên toàn quốc ở các bang đăng ký đảng đều giảm, trong khi tỷ lệ cử tri độc lập đã đăng ký tăng đều đặn. Đảng Cộng hòa gần như đã đạt được tỷ lệ đăng ký trên toàn quốc, vốn từ lâu đã đứng thứ hai trên toàn quốc sau Đảng Dân chủ. Nhìn chung, tổng số đảng viên Dân chủ và đảng Cộng hòa đã đăng ký, là 77% vào tháng 10 năm 2000, hiện đã giảm xuống còn 69%, trong khi tỷ lệ các đảng viên độc lập đăng ký trong cùng thời kỳ đã tăng từ 22% lên 28%.
 

 

 

Lưu ý: Dựa trên số cử tri đã đăng ký đang hoạt động ở các tiểu bang nơi số lượng người đăng ký hoạt động và không hoạt động được liệt kê. Trong các mục từ trước cuộc bầu cử năm 2000, 2008 và 2016, "Những người độc lập" bao gồm một số lượng tương đối nhỏ các cử tri đa dạng đã đăng ký không phù hợp với một danh mục cụ thể. Tỷ lệ phần trăm không tăng lên 100 vì tỷ lệ nhỏ cử tri bên thứ ba đã đăng ký không được bao gồm.

Các nguồn: Bản tin hàng tháng của Richard Winger, Tin tức Tiếp cận Lá phiếu , cho các số đăng ký của đảng trước cuộc bầu cử vào năm 2000, 2008 và 2016; trang web của các văn phòng bầu cử tiểu bang cho tháng 7 năm 2018.

Chủ nghĩa ngoại lệ miền Nam

Mặc dù đảng Dân chủ bắt đầu mất ưu thế ở miền Nam cách đây nửa thế kỷ, họ vẫn giữ được lợi thế đăng ký ở bốn trong sáu tiểu bang miền Nam nơi cử tri đăng ký theo đảng: Florida, Kentucky, Louisiana và Bắc Carolina.

Ở Arkansas, có một hệ thống đăng ký đảng thô sơ, trong đó có một số đảng viên Cộng hòa nhiều hơn đảng Dân chủ, nhưng đại đa số cử tri không xác định với đảng nào. Ở Oklahoma, một trong những bang đỏ nhất trong vài thập kỷ qua, lợi thế đăng ký đảng cuối cùng đã không chuyển từ đảng Dân chủ sang đảng Cộng hòa cho đến một vài năm trước đây trong nhiệm kỳ tổng thống của Barack Obama. (Oklahoma là bang duy nhất trong thế kỷ này mà lợi thế đăng ký đã chuyển đổi giữa các đảng phái và đảng Cộng hòa dẫn đầu có thể sẽ giữ lâu dài. Ở các bang chiến địa như Colorado, Iowa và Nevada, lợi thế đăng ký đã chuyển đổi ít nhất một lần giữa các bữa tiệc từ năm 2000 và ít có vẻ lâu dài.)

Đó là một câu hỏi mở là tại sao các bang đăng ký đảng khác ở miền Nam cũng không nghiêng về phe Cộng hòa. Trong nhiều năm, họ đã thường xuyên bỏ phiếu cho các ứng cử viên GOP lên và xuống lá phiếu, kể cả năm 2016 khi toàn bộ khu vực ngoại trừ Virginia ủng hộ Trump. Những người miền nam da trắng từng đăng ký tham gia Đảng Dân chủ đã chết dần chết mòn trong nhiều năm. Và thời gian mà các cử tri đăng ký đảng Dân chủ vì đảng này sơ bộ tương đương với cuộc bầu cử đã qua lâu. Tuy nhiên, ở các bang đang bùng nổ như Florida và Bắc Carolina, một làn sóng người bên ngoài đăng ký đảng Dân chủ có thể giúp đảng này chống lại sự gia tăng đăng ký GOP lớn sẽ chuyển các bang về tay Đảng Cộng hòa.

Hiện tại, đảng Cộng hòa đã dần dần chiếm được lợi thế đăng ký của đảng Dân chủ ở các bang đăng ký đảng miền Nam. Tại Florida, thâm hụt GOP hiện chỉ còn dưới 230.000 cử tri đã đăng ký sau khi gần 660.000 vào tháng 10 năm 2008. Tại Bắc Carolina, đảng Cộng hòa theo sau ít hơn 575.000 cử tri đã đăng ký, sau khi giảm 865.000 một thập kỷ trước; trong khi ở Kentucky và Louisiana, thâm hụt đăng ký GOP ngày nay lần lượt là dưới 300.000 và 400.000 người đăng ký, ít hơn một nửa so với mức thâm hụt ở mỗi bang vào trước cuộc bầu cử năm 2000.

Bảng 3: Xu hướng đăng ký theo tiểu bang kể từ năm 2000

Ranh giới đăng ký của đảng Dân chủ trên toàn quốc đã được định hình ở hai bờ biển, nơi họ đã có thành công bầu cử lớn nhất vào cuối năm. Riêng tại California, số cử tri đăng ký của đảng Dân chủ dưới 1,7 triệu cử tri vào tháng 10 năm 2000 đã tăng hơn gấp đôi lên gần 3,7 triệu. Ở New York, lợi thế đăng ký của đảng Dân chủ đã tăng từ chỉ 2 triệu vào thời điểm trước bầu cử năm 2000 lên gần 3 triệu ngày nay. Ngoài phần lớn Đông Bắc và Tây, đảng Dân chủ cũng đã giữ được lợi thế ở một số bang đăng ký đảng ở miền Nam, nơi họ đã thống trị từ lâu tại hòm phiếu nhưng đã hoạt động trong nhiều năm. Ranh giới đăng ký của đảng Dân chủ ở Florida, Kentucky, Louisiana và Bắc Carolina đã dần bị xói mòn trong những thập kỷ gần đây nhưng vẫn tồn tại.

 

 

 

 

 

Lưu ý: Biên độ đăng ký của Đảng Dân chủ và Cộng hòa lớn nhất trong số bốn điểm dữ liệu được in đậm. Dấu hoa thị (*) cho biết vào tháng 7 năm 2018, có nhiều cử tri đăng ký độc lập hơn đảng Dân chủ hoặc Cộng hòa. “NA” chỉ ra rằng số liệu đăng ký đảng không có sẵn. Tổng số đăng ký của đảng dựa trên số lượng cử tri tích cực ở các tiểu bang nơi tổng số cho cả cử tri tích cực và không hoạt động được đăng.

Nguồn: Số liệu đăng ký của đảng trước bầu cử cho các năm 2000, 2008 và 2016 được Richard Winger tổng hợp và xuất bản trong bản tin hàng tháng của ông, Tin tức Tiếp cận Phiếu bầu. Dữ liệu tháng 7 năm 2018 được tác giả tổng hợp từ số đăng ký đảng được đăng trên các trang web bầu cử của tiểu bang (xem ghi chú Nguồn cho Bản đồ 1 và Bảng 1).

Rất nhiều nhất quán ở những nơi khác

Ở phần còn lại của đất nước, có sự nhất quán hơn nhiều giữa tổng số đăng ký đảng và kết quả bầu cử năm 2016, chỉ có ba tiểu bang không thuộc miền Nam bỏ phiếu “chống lại ngũ cốc”. Vào đêm bầu cử ở Pennsylvania, có 915.081 người đăng ký đảng Dân chủ hơn đảng Cộng hòa; Trump đã mang về cho bang 44.292 phiếu bầu. Ở Tây Virginia, có thêm 175.867 đảng viên Đảng Dân chủ đã đăng ký; Trump đã giành được 300.577 phiếu bầu. Và ở New Hampshire, có 24.232 đảng viên Cộng hòa đăng ký nhiều hơn đảng Dân chủ vào mùa thu năm 2016, nhưng Hillary Clinton đã chiếm tiểu bang với 2.736 phiếu bầu. Đó là nó. 22 bang đăng ký đảng khác bên ngoài miền Nam đã được đảng này bỏ phiếu bầu tổng thống với nhiều cử tri đăng ký hơn bang còn lại.

Và ở nhiều bang “đồng bộ” này, lợi thế đăng ký trong những năm gần đây đã trở nên phổ biến hơn theo Đảng Cộng hòa hoặc Dân chủ tùy từng trường hợp, được tăng cường nhờ sự gia tăng lành mạnh của các thành viên độc lập.

Trường hợp điển hình: California. Mười tám năm trước, 45% trong số 15,7 triệu cử tri đã đăng ký của bang là đảng viên Dân chủ, 35% là đảng viên Cộng hòa và 14% là đảng viên độc lập. Tháng trước, vào đêm trước của cuộc sơ bộ ngày 5 tháng 6 ở California, 44% trong số 19,0 triệu cử tri đã đăng ký là đảng viên Dân chủ (giảm một điểm phần trăm so với năm 2000), 25,5% là đảng viên độc lập (tăng 11 điểm) và 25% là đảng viên Cộng hòa (giảm 10 điểm ), khi đảng Cộng hòa tụt xuống vị trí thứ ba trong tổng số đăng ký của California và các thành viên độc lập tăng lên thứ hai. Trong quá trình này, quốc gia đông dân nhất của quốc gia này đã chuyển từ một quốc gia có khả năng cạnh tranh mơ hồ đối với đảng Cộng hòa vào đầu thế kỷ 21 thành một quốc gia mà đảng Cộng hòa gặp khó khăn khi cạnh tranh trên toàn tiểu bang.

Xu hướng đăng ký ở California là một mô hình thu nhỏ của các loại đăng ký đảng trong toàn quốc. Đảng Dân chủ đang chạy trước và hàng ngũ của những người độc lập đang tăng lên. Tuy nhiên, các cử tri đã đăng ký ở cả hai đảng dường như tham gia rộng rãi. Đó là trường hợp của năm 2016 và có khả năng sẽ xảy ra vào năm 2018, với việc Trump đưa ra các vấn đề để khơi dậy căn cứ của mình. Nói tóm lại, đây là một thời đại có tính đảng phái cao khi tổng số đăng ký đảng và các xu hướng đi cùng với chúng, rất đáng xem.

Bản đồ 2 và Bảng 4: Đăng ký đảng và cuộc bỏ phiếu tổng thống năm 2016

Trong số 31 bang đăng ký đảng, 24 bang đã được thực hiện trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 bởi đảng có nhiều cử tri đăng ký nhất. Donald Trump đã giành được 11 trong số 12 bang có lợi thế đăng ký của đảng Cộng hòa, trong khi Hillary Clinton giành được 13 trong số 19 bang (cộng với Đặc khu Columbia) có nhiều đảng viên Dân chủ đăng ký hơn đảng Cộng hòa. Bốn trong số các bang đăng ký của đảng Dân chủ mà Trump đã tham gia là ở miền Nam, dẫn đầu là Florida và Bắc Carolina. Ông cũng đã vượt qua các lợi thế đăng ký của đảng Dân chủ ở Tây Virginia và Pennsylvania để giành được cả hai. Tiểu bang duy nhất có nhiều đảng viên Cộng hòa đăng ký hơn đảng Dân chủ mà Hillary Clinton thực hiện vào năm 2016 là New Hampshire, nơi kết quả rất gần.
 

 

 

 

 

Ghi chú: Dấu hoa thị (*) cho biết các tiểu bang có nhiều cử tri độc lập đã đăng ký hơn là đảng Dân chủ hoặc đảng Cộng hòa vào tháng 10 năm 2016. “Độc lập” bao gồm một số lượng tương đối nhỏ các cử tri đã đăng ký không phù hợp với bất kỳ hạng mục cụ thể nào.

Các nguồn: Tin tức về quyền truy cập lá phiếu của Richard Winger cho dữ liệu đăng ký đảng tháng 10 năm 2016; Mỹ Bỏ phiếu 32 (CQ Press, một dấu ấn của SAGE) cho kết quả bầu cử tổng thống năm 2016.https://www.wpr.org/polls-missed-mark-2016-experts-say-things-are-different-2020

https://www.vanityfair.com/news/2020/10/do-donald-trumps-abysmal-poll-numbers-matter

https://www.pennlive.com/opinion/2020/10/will-trump-prove-the-polls-wrong-again-it-depends-on-who-pollsters-are-talking-to-analysis.html

https://www.newstatesman.com/world/2020/10/us-2020-election-could-polls-be-underestimating-donald-trump

https://www.texastribune.org/2020/10/23/texas-polls-2020-election/

https://www.charlotteobserver.com/news/politics-government/article245682065.html

LIST BIG FINANCE GROUPS IN USA

https://www.bankrate.com/banking/biggest-banks-in-america/

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_banks_in_the_United_States

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_financial_services_companies_by_revenue

https://disfold.com/top-us-financial-companies/

https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/the-world-s-100-largest-banks-2020-57854079

 

 

Federal Election Commission. FINANCIAL SUPPORT FOR CAMPAIGN 2020. Eligible Voters Of 2020 In USA&

https://www.brookings.edu/blog/fixgov/2020/08/14/election-2020-a-once-in-a-century-massive-turnout/

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Facebook - Why The Poll Is Always Wrong 

https://www.fec.gov/help-candidates-and-committees/candidate-taking-receipts/contribution-limits/

https://www.opensecrets.org/elections-overview/contribution-limits

https://support.actblue.com/donors/contributions/are-there-limits-or-minimums-for-how-much-i-can-contribute/

https://www.insidepoliticallaw.com/2019/02/07/fec-increases-contribution-limits-2019-2020/

https://www.physicianspractice.com/view/political-contribution-faqs-business-rules-anonymity-limits

https://www.state.gov/elections-101-campaign-finance-in-the-2020-elections/

https://www.bettergov.org/news/what-the-gov-what-can-candidates-and-elected-officials-buy-with-campaign-funds/

Anti Bias In Media

https://library.ship.edu/c.php?g=282121&p=1879738

Sheldon Adelson Sheldon+Adelson

https://features.propublica.org/trump-inc-podcast/sheldon-adelson-casino-magnate-trump-macau-and-japan/

https://www.businessinsider.com/who-is-sheldon-adelson-billionaire-casino-mogul-megamansion-trump-2019-5

Why the Polls Were Wrong In 2016

https://www.google.com/search?q=Big Six Media&oq=big+six&aqs=

https://en.wikipedia.org/wiki/Media_conglomerate#:

https://www.morriscreative.com/6-corporations-control-90-of-the-media-in-america/

https://www.grunge.com/55860/companies-didnt-realize-run-world/

https://internationalbusinessguide.org/corporations/

https://truththeory.com/10-corporations-secretly-rule-world-must-watch/

https://www.businessinsider.com/companies-control-everything-we-buy-2017-8

https://www.lovemoney.com/gallerylist/72895/the-50-companies-that-rule-the-world

https://www.thiswestisourwest.com/index.cfm/in-the-news/the-147-companies-that-control-everything/

https://www.forbes.com/sites/brendancoffey/2011/10/26/the-four-companies-that-control-the-147-companies-that-own-everything/#167fb61e685b 

 

https://www.businessinsider.com/companies-control-everything-we-buy-2017-8

https://www.reuters.com/article/us-usa-drugpricing-lobbying-special-repo/big-pharma-wages-stealth-war-on-drug-price-watchdog-

https://www.invest2020gene.com/nonbrandedmedical?gclid=CjwKCAjw_sn8BRBrEiwAnUGJDmhTLV2pf2paXOPhKiGox3xjZUngqolGh4K5j5iCV9srC1kClr3_

 

khoCO4gQAvD_BwE

https://www.beckershospitalreview.com/pharmacy/top-10-pharma-companies-by-revenue.html

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_biomedical_companies_by_revenue

Bill Clinton Selling Secrets To China

https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_Cox_Report_controversy

https://mattstoller.substack.com/p/how-bill-clinton-and-american-financiers

https://capitalresearch.org/article/flashback-bill-clinton-gave-china-missile-technology/

https://capitalresearch.org/article/george-soros-a-lifetime-fortune-spent-on-liberal-influence/

https://fas.org/irp/congress/1999_cr/s990315-prc.htm

https://archives.frontpagemag.com/fpm/flashback-bill-clinton-gave-china-missile-matthew-vadum/

https://world.wng.org/2000/09/selling_out_america

https://www.qgazette.com/articles/op-ed-how-the-clinton-administration-allowed-china-to-rob-america-of-a-critical-natural-resource/

https://www.courierherald.com/letters/clinton-to-blame-for-current-fight-with-china-not-trump/

https://herald-review.com/opinion/letters/letter-biden-harris-would-mean-end-of-america/article_8cd247f7-6668-5d10-96b3-1816357fa15c.html#tracking-source=article-related-bottom

https://herald-review.com/opinion/letters/letter-democrats-ignore-clinton-wrongdoing/article_b69bc056-f7e6-5d27-9690-629354174866.html 

https://americanpromise.net/who-we-are/?gclid

Famotidine Uses&oq=Famotidin&aqs\

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a687011.html#:

https://www.webmd.com/drugs/2/drug-5035-2033/famotidine-oral/famotidine-oral/details

https://www.webmd.com/sleep-disorders/what-is-melatonin

https://www.mayoclinic.org/drugs-supplements-melatonin/art-20363071

https://www.nccih.nih.gov/health/melatonin-what-you-need-to-know

https://facty.com/lifestyle/wellness/10-health-benefits-of-melatonin/?st

https://facty.com/lifestyle/wellness/10-health-benefits-of-melatonin/2/

What Is Test Positive

https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/positive-test-result

https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-covid-19-and-medical-devices/antibody-serology-testing-covid-19-information-patients-and-consumers#:~:text=A%20positive%20antibody%20test%20does,from%20getting%20infected%20again.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html

https://www.advisory.com/daily-briefing/2020/06/22/antibody-tests

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing-and-tracing/what-your-test-result-means/

https://www.health.harvard.edu/blog/which-test-is-best-for-covid-19-2020081020734 

 

https://sites.austincc.edu/caddis/

https://independent.academia.edu/AddisCameron

https://www.coursehero.com/file/21537719/CHpt9Hist1302html/

https://time.com/4081760/margaret-sanger-history-eugenics/

https://www.vox.com/2014/10/6/6829675/saul-alinsky-explain-obama-hillary-clinton-rodham-organizing

 

OPOID&EPIDEMIC

Tax'S Law USA. https://www.usa.gov/taxes. https://www.justia.com/tax/. https://www.hg.org/tax.html. https://www.fedortax.com/en/understanding-tax-fraud. https://www.irs.gov/help/tax-law-questions

https://gop-waysandmeans.house.gov/brady-calls-for-investigation-into-potentially-criminal-leak-of-trumps-private-tax-info/

https://lawandcrime.com/legal-analysis/no-the-new-york-times-did-not-break-the-law-by-exposing-details-of-president-trumps-tax-returns/

https://www.rev.com/blog/transcripts/donald-trump-joe-biden-1st-presidential-debate-transcript-2020

https://www.debates.org/voter-education/debate-transcripts/

https://speakwrite.com/transcripts/presidential-debate-2020-01/

https://dividedwefall.com/

https://mixi.media/newdata 

 

x-law-is-fundamentally-flawed-and-will-require-basic-restructuring

https://commodity.com/data/debt-clock/ 

https://www.americanoversight.org/topic/government-transparency

https://lawprofessors.typepad.com/whitecollarcrime_blog/2020/08/what-a-durham-report-may-look-like-hasnt-anyone-heard-of-speaking-indictments.html

https://justthenews.com/government/rudy-giuliani-thinks-durham-will-recommend-charges-connection-probe

https://www.justsecurity.org/71883/an-open-letter-to-connecticut-u-s-attorney-john-durham/

https://www.realclearinvestigations.com/articles/2020/08/06/ex-colleagues_see_durham_dropping_bombshells_before_labor_day_124753.html

https://thecrimereport.org/2020/08/14/as-pressure-grows-barr-hints-that-durham-report-is-coming/

https://lawandcrime.com/high-profile/john-durham-to-interview-former-cia-director-john-brennan-this-week-report/

https://www.zergnet.com/news/5224179/joe-biden-just-made-up-a-head-turning-nickname-for-trump

How Many Civil War in American History

Total Export Of USA

http://nationaldebtclocks.org

https://www.census.gov/foreign-trade/statistics/highlights/annual.html#:~:text=2018%20exports%20of%20goods%20(%24,were%20the%20highest%20on%20record.

https://www.thebalance.com/u-s-imports-and-exports-components-and-statistics-3306270

https://www.thebalance.com/nafta-4073013

Politician Lies that Is Normal

Bankruptcy Chapter 7 - 11 - 13  Comparison

https://www.credit.com/debt/filing-for-bankruptcy-difference-between-chapters-7-11-13/

https://www.credit.com/debt/filing-for-bankruptcy-difference-between-chapters-7-11-13/

https://www.simonresnik.com/chapter-13/understanding-chapter-7-11-13-bankruptcy/2462/#.X12MTWhKhhE

http://www.ms-bankruptcy.com/bankruptcy-info/differences

https://www.canb.uscourts.gov/faq/general-bankruptcy/what-difference-between-bankruptcy-cases-filed-under-chapters-7-11-12-and-13

https://money.howstuffworks.com/personal-finance/debt-management/chapters-bankruptcy.htm

https://money.howstuffworks.com/personal-finance/debt-management/chapters-bankruptcy.htm

https://www.legalzoom.com/articles/how-does-trump-repeatedly-file-for-bankruptcy-and-still-stay-on-top

https://www.urbanedjournal.org/degree/does-donald-trump-have-college-degree

https://www.urbanedjournal.org/politics/trump-tax-brackets-how-trump-changed-tax-brackets-and-rates-will-your-tax-rate-change 

President Trump Accomplishments To Date List 2020 - Trump Accomplishments

https://www.frcaction.org/accomplishments

https://www.hhs.gov/about/news/2020/07/24/fact-sheet-trump-administration-accomplishments-empower-americans-disabilities.html

https://www.promiseskept.com/recent/

https://am970theanswer.com/content/all/trumps-list-289-accomplishments-in-just-20-months-relentless-promise-keeping

https://www.washingtonexaminer.com/washington-secrets/trumps-list-289-accomplishments-in-just-20-months-relentless-promise-keeping

The Washington Examiner Trump 289 Accomplishments In Just 20 Months

http://sites.austincc.edu/caddis/

http://sites.austincc.edu/caddis/vietnam-wars/

http://sites.austincc.edu/caddis/great-war/

http://sites.austincc.edu/caddis/postwar-america/

http://sites.austincc.edu/caddis/nixon-kissinger-era/

http://sites.austincc.edu/caddis/conservative-resurgence/

http://sites.austincc.edu/caddis/gridlock-globalization/

http://sites.austincc.edu/caddis/new-world-order/

http://sites.austincc.edu/caddis/stock-market-crash-great-depression/

http://sites.austincc.edu/caddis/bull-moose-from-a-bully-pulpit/ 

https://www.heritage.org/constitution?gclid=Cj0KCQjw7sz6BRDYARIsAPHzrNIijs5dp7h4A6yaB75L-

https://labblog.uofmhealth.org/body-work/drug-calms-cytokine-storm-associated-45-lower-risk-of-dying-among-covid-19-patients-on

Anti Vaxxer Movement Worldwide - Anti Vaxxers Arguments AntiVaxXX

https://www.globalcitizen.org/en/content/fake-news-health-epidemics/

http://quansysbio.com/cytokine-release-syndrome-human-multiplex/

https://www.biotechsupportgroup.com/

https://h2forlife.com/

https://www.breakthroughs.com/foundations-science/inside-cytokine-storm-when-your-immune-system-too-strong

https://www.nature.com/articles/s41587-020-0634-9

https://www.biolegend.com/en-us/videos/cytokine-storm-syndrome-in-the-lungs

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S135961  

 

Virome Database Virom Virology

https://neuro-times.com/life/?cep

Athony Fauci The Dog of Bill Gates

https://www.fli.org.au/bill-gates-saviour-for-a-new-world-order/

https://www.geekwire.com/2020/bill-gates-says-world-will-need-7-billion-doses-covid-19-vaccine-stop-pandemic/

https://www.biotechsupportgroup.com/

https://www.chronicpaindrivers.com/?cmp=knc-brd-carat-chronicpaindrivers-google-search-cytokines-KW-cytokine

http://quansysbio.com/cytokine-release-syndrome-human-multiplex/

https://www.webmd.com/lung/news/20200417/cytokine-storms-may-be-fueling-some-covid-deaths

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3294426/

https://www.newscientist.com/term/cytokine-storm/

https://en.wikipedia.org/wiki/Cytokine_storm

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2767939

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2020.01446/full

https://www.medscape.com/viewarticle/937044

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/05/200521165706.htm

https://www.knowablemagazine.org/article/health-disease/2020/what-cytokine-storm? 

 

Statistic Of Unemployment 

 

https://constitutioncenter.org/interactive-constitution/amendment/amendment-xxi

https://www.law.cornell.edu/constitution/amendmentxiv - THE RIGHT TO RUN FOR OFFICE 

Prohibition Era in America & Prohibition Era in America - LLFMyElRguLPc2pmyuosmK-HDGwlyUiEEIaAk20EALw_wcB

https://fivethirtyeight.com/features/what-happens-if-a-presidential-nominee-can-no-longer-run-for-office/

https://www.lawfareblog.com/durham-investigation-what-we-know-and-what-it-means

https://www.ntd.com/durham-probe-wont-affect-the-2020-election-attorney-general-says_503044.html

https://www.justsecurity.org/71883/an-open-letter-to-connecticut-u-s-attorney-john-durham/

https://www.justice.gov/usao-ct/pr/statement-us-attorney-john-h-durham

https://thehill.com/homenews/campaign/515110-largest-police-union-endorses-trump-for-re-election

Timeline Of Depopulation&oq=TI - https://www.webmd.com/lung/coronavirus-history#:

https://medlineplus.gov/viralinfections.html

https://medicalxpress.com/tags/virus/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21523/

https://www.genome.gov/genetics-glossary/Virus

https://www.doctorswithoutborders.org/covid19?source=

https://www.theatlantic.com/politics/archive/2020/09/trump-americans-who-died-at-war-are-losers-and-suckers/615997/

https://nihrecord.nih.gov/2017/06/30/nih-hosts-4th-workshop-gates-foundation

Trump Agenda 2020. Unemployment Rate Clock In USA

https://www.cell.com/ - https://www.scientificamerican.com/article/nine-covid-19-myths-that-just-wont-go-away/

https://thefreedomarticles.com/deep-down-virus-rabbit-hole-question-everything/

https://thefreedomarticles.com/digital-dollar-us-bills-mention-central-bank-digital-currency/

https://thefreedomarticles.com/emergency-powers-worldwide-gov-power-grabs-scripted-agenda/

*https://thefreedomarticles.com/western-medicine-rockefeller-medicine/

https://thefreedomarticles.com/flexner-report-rockefeller-ama-takeover/

https://thefreedomarticles.com/tax-exempt-foundations-rockefeller-fronts/

https://thefreedomarticles.com/2010-rockefeller-foundation-paper-plan-exploit-pandemic/

*https://www.youtube.com/watch?v=ctvt0ansKkw

https://thefreedomarticles.com/cancer-busting-myths-cancer-microbe-p1/

https://www.drrobertyoung.com/post/dismantling-the-viral-theory

*https://www.drrobertyoung.com/post/the-corona-virus-is-just-a-concept-that-only-exists-on-pape

*https://thefreedomarticles.com/plastic-oils-vs-saturated-fats/

https://www.extremetech.com/extreme/129389-berkeley-scientists-turn-harmless-virus-into-piezoelectric-generator

https://thefreedomarticles.com/6-solid-scientific-reasons-to-assuage-your-coronavirus-panic/

https://www.fda.gov/media/134922/download

https://www.youtube.com/watch?v=KUw1Rzbde5U

https://www.youtube.com/watch?v=HQQtOQUkUoI

https://www.youtube.com/watch?v=NcS60a9cdg4

https://www.youtube.com/watch?v=MLD2NTe9pfM

https://vaccineimpact.com/2017/german-supreme-court-upholds-biologists-claim-that-measles-virus-does-not-exist/

https://vaccinationdanger.blogspot.com/2017/02/measles-is-not-virus.html

https://www.youtube.com/watch?v=pB8g0b-FkW0

http://whale.to/b/lanka.html

https://thefreedomarticles.com/inner-terrain-vs-outer-key-good-health/

https://rupress.org/jcb/article/162/6/960/33690/When-is-a-virus-an-exosome

https://thefreedomarticles.com/coronavirus-5g-connection-coverup-vaccines-transhumanism/

https://www.globalresearch.ca/us-overcounting-coronavirus-deaths/5713210?utm_campaign=magnet&utm_source=article_page&utm_medium=related_articles

https://off-guardian.org/tag/iain-davis/

https://www.corona-stocks.com/the-covid-19-scamdemic-part-1-the-hard-road-to-a-new-world-order/

https://in-this-together.com/anti-rationalist/

https://quackwatch.org/consumer-protection/covid-19-consumer-protection/?gclid=CjwKCAjwkdL6BRAREiwA-kiczCvaBpk-7JhtBU48eY7rwiyEjbJ1eJ98fja-cvF_zNoIVF8mqzDOvBoCakgQAvD_BwE 

 

 

CDC COVID DEATH ONLY 6%OF TOTAL

https://fox8.com/news/coronavirus/new-cdc-report-shows-94-of-covid-19-deaths-in-us-had-underlying-medical-conditions/

https://www.kctv5.com/coronavirus/questions-remain-over-weekend-cdc-mortality-rate-announcement/article_7247900c-ebdb-11ea-97d9-0bb46daa0a9f.html

https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid19/index.htm

https://www.axios.com/cdc-covid-deaths-contributing-health-conditions-3315196c-986f-4ae3-ba35-2075fd64bce1.html

https://www.cdc.gov/arthritis/data_statistics/comorbidities.htm?_ga=2.21224830.411381035.1599024221-1738845645.1598828530

https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2020/09/01/fact-check-cdcs-data-covid-19-deaths-used-misleading-claims/5681686002/

https://www.ksl.com/article/50012971/cdc-report-found-94-of-covid-19-deaths-included-comorbid-factors-heres-what-that-means

https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid19/index.htm

https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2020/09/01/fact-check-cdcs-data-covid-19-deaths-used-misleading-claims/5681686002/

https://www.globalresearch.ca/remdesivir-covid-19-1-6-trillion-modestly-beneficial-drug/5717690

https://www.hhs.gov/about/news/2020/06/29/trump-administration-secures-new-supplies-remdesivir-united-states.html

https://www.gilead.com/

https://www.bbc.com/vietnamese/world-53079338

 

 

George Soros The Dog Of Rothschild Rockefeller

https://justthenews.com/world/asia/made-china-owned-china-20-deals-show-how-china-gobbling-us-assets

https://www.marketwatch.com/story/trade-war-watch-these-are-the-us-companies-with-the-most-at-stake-in-china-2018-03-29

U.S. Companies In China Statistics. https://www.newchic.com/

https://ballotpedia.org/Donald_Trump_presidential_campaign,_2020

https://www.theglobalist.com/united-states-democracy-donald-trump-george-floyd-protests-2020-presidential-elections-dictatorship/

https://www.theglobalist.com/united-states-coronavirus-pandemic-2020-presidential-elections-donald-trump-republican-party-joe-biden-democratic-party/

https://www.theglobalist.com/united-states-donald-trump-mike-pence-pardon-resignation-joe-biden-bill-barr-2020-us-presidential-elections/\

\

 

 


 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc tình.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lý trình.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lãng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn * Một Trang Lịch Sử

Vietnamese Commandos' History * Vietnamese Commandos vs US Government * Lost Army Commandos

Bill of Compensation * Never forget * Viết Lại Lịch Sử  Video * Secret Army Secret War Video

Đứng Đầu Ngọn Gió Video * Con Người Bất Khuất Video * Dấu Chân Biệt Kích Video * Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.* Gulf of Tonkin Incident * Pentagon Bạch Hóa * The heart of a boy

U.S Debt Clock * Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton * None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) * Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

The World Order Eustace Mullin * Trăm Việt trên vùng định mệnh * Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis * Lyndon Baines Johnson Library Musuem

Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn * Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam Bình Nguyên Lộc

Nghi Thức Ngoại Giao * Lễ Nghi Quân Cách * Sắc lệnh Cờ Vàng * Quốc Tế Cộng Sản

How Does a Bill Become Law? * New World Order * Diplomacy Protocol. PDF

The World Order Eustace Mullin * Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

Vietnam War Document * American Policy in Vietnam

Foreign Relations Vietnam Volum-1 * The Pentagon Papers * Pentagon Papers Archives

Vietnam and Southeast Asia Doc * Vietnam War Bibliogaphy * Công Ước LHQ về Luật Biển

CIA and NGOs * CIA And The Generals * CIA And The House Of Ngo * Global Slavery

Politics of Southeast Asia * Bên Giòng Lịch Sử

Dấu Binh Lửa * Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

Bách Việt  * Lược Sử Thích Ca  * Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

Douglas Mac Arthur 1962 * Douglas Mac Arthur 1951 * John Hanson, President of the Continental Congress

Phương Pháp Biện Luận * Build your knowledge

To be good writer * Ca Dao -Tục Ngữ * Chùa Bái Đính * Hán Việt

Top 10 Crime Rates  * Lever Act * Espionage Act 1917 * Indochina War * Postdam * Selective Service Act

War Labor Board * War of Industries * War Production Board * WWII Weapon * Supply Enemy * Wold War II * OSS

Richest of The World * Truman Committee   * World Population * World Debt * US Debt Clock *

An Sinh Xã Hội - Cách Tìm IP Email * Public Holiday * Funny National Days

Oil Clock * GlobalResearch * Realworldorder * Thirdworldtraveler * Thrivemovement *Prisonplanet.com *Infowars

Rally protest *Sơ Lược VềThuyền Nhân  *The Vietnamese Population in USA *Lam vs Ngo

VietUni * Funny National Days  * 1DayNotes   

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 


 

 

 

MINH THỊ

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA MÌNH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LÃNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ GÌN DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐÃI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI HÒA VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG CON NGƯỜI, XÃ HỘI VÀ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CƯỜNG THỊNH PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

CNBC .Fox .FoxAtl .OAN .CBS .CNN .VTV

.WhiteHouse .NationalArchives .FedReBank

.Fed Register .Congr Record .History .CBO

.US Gov .CongRecord .C-SPAN .CFR .RedState

.VideosLibrary .NationalPriProject .Verge .Fee

.JudicialWatch .FRUS .WorldTribune .Slate

.Conspiracy .GloPolicy .Energy .CDP .Archive

.AkdartvInvestors .DeepState .ScieceDirect

.NatReview .Hill .Dailly .StateNation .WND

-RealClearPolitics .Zegnet .LawNews .NYPost

.SourceIntel .Intelnews .Reuter .AP .QZ .NewAme

.GloSec .GloIntel .GloResearch .GloPolitics

.Infowar .TownHall .Commieblaster .Examiner

.MediaBFCheck .FactReport .PolitiFact .IDEAL

.MediaCheck .Fact .Snopes .MediaMatters

.Diplomat .News Link .Newsweek .Salon

.OpenSecret .Sunlight .Pol Critique .EpochTim

.N.W.Order .Illuminatti News.GlobalElite

.NewMax .CNS .DailyStorm .F.Policy .Whale

.Observe .Ame Progress .Fai .City .BusInsider 

.Guardian .Political Insider .Law .Media .Above

.SourWatch .Wikileaks .Federalist .Ramussen

.Online Books .Breibart .Interceipt .PRWatch

.AmFreePress .Politico .Atlantic .PBS .WSWS

.N PublicRadio .ForeignTrade .Brookings .WTimes

.FAS .Millenium .Investors .ZeroHedge .DailySign

.Propublica .Inter Investigate .Intelligent Media  

.Russia News .Tass Defense .Russia Militaty

.Scien&Tech .ACLU .Veteran .Gateway. DeepState

.Open Culture .Syndicate .Capital .Commodity

.DeepStateJournal .Create .Research .XinHua

.Nghiên Cứu QT .NCBiển Đông .Triết Chính Trị

.TVQG1 .TVQG .TVPG .BKVN .TVHoa Sen

.Ca Dao .HVCông Dân .HVNG .DấuHiệuThờiĐại

.BảoTàngLS.NghiênCứuLS .Nhân Quyền.Sài Gòn Báo

.Thời Đại.Văn Hiến .Sách Hiếm.Hợp Lưu  

.Sức Khỏe .Vatican .Catholic .TS KhoaHọc

.KH.TV .Đại Kỷ Nguyên .Tinh Hoa .Danh Ngôn

.Viễn Đông .Người Việt.Việt Báo.Quán Văn

.TCCS .Việt Thức .Việt List .Việt Mỹ .Xây Dựng

.Phi Dũng .Hoa Vô Ưu.ChúngTa .Eurasia.

.NVSeatle .CaliToday .NVR .Phê Bình .

.Việt Luận .Nam Úc .Người Dân .Buddhism

.Tiền Phong .Xã Luận .VTV .HTV .Trí Thức

.Dân Trí .Tuổi Trẻ .Express .Tấm Gương

.Lao Động .Thanh Niên .Tiền Phong .MTG

.Echo .Sài Gòn .Luật Khoa .Văn Nghệ .SOTT

.ĐCS .Bắc Bộ Phủ .Ng.TDũng .Ba Sàm .CafeVN

.Văn Học .Điện Ảnh .VTC .Cục Lưu Trữ .SoHa

.ST/HTV .Thống Kê .Điều Ngự .VNM .Bình Dân

.Đà Lạt * Vấn Đề * Kẻ Sĩ * Lịch Sử *.Trái Chiều

.Tác Phẩm * Khào  Cứu * Dịch Thuật * Tự Điển *