KIM ÂU -CHÍNH NGHĨA -TINH HOA - STKIM ÂU

CHÍNH NGHĨA MEDIA-VIETNAMESE COMMANDOS

BIÊT KÍCH -STATE NATION -LƯU TRỮ -VIDEO/TV

DICTIONAIRIES -TÁC GỈA-TÁC PHẨM -BÁO CHÍ . WORLD-KHẢO CỨU -DỊCH THUẬT -TỰ ĐIỂN -THAM KHẢO-THỜI THẾ -VĂN HỌC-MỤC LỤC- POPULATION. WBANK. BNG. ARCHIVES. ĐKN. POPULAR MEC- POP SCIENCE * CONSTITUTION -LÀM SAO -T̀M IP - COMPUTER

 

ĐẶC BIỆT

 1. Served  In A Noble Cause

 2. Hào Kiệt For Rent

 3. Tṛ Bịp Cứu Trợ TPB: Cám Ơn Anh

 4. Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

 5. Văn Kiện Về Quyền Con Người

 6. Liberal World Order

 7. The Heritage Constitution

 8. The Invisible Government Dan Moot

 9. The Invisible Government David Wise

 10. Montreal Protocol Hand Book

 11. Death Of A Generation

 12. Việt Nam Đệ Nhất Cộng Ḥa Toàn Thư

 13. Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

 14. Phân Định Chính Tà

 15. Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

 16. Secret Army Secret War - CIA Giải mật

 17. Mật Ước Thành Đô: Tin Bịa Đặt

 18. Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang- HCM Toàn Tập

 19. Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

 20. Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

 21. Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

 22. Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

 23. Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

 24. Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

 25. Hài Kịch Nhân Quyền

 26. CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

 27. Tội Ác PG Ấn Quang

 28. Âm mưu của Ấn Quang

 29. Vụ Đài VN Hải Ngoại

 30. Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

 31. Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

 32. Lịch Sử CTNCT

 33. Tượng Đài: Lưu Xú - Lưu Manh

 34. Về Tác Phẩm Vô Đề

 35. Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh

 36. Bút Kư Tôi Phải Sống

 37. Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

 38. Đặc Công Đỏ Việt Thường

 39. Kháng Chiến Phở Ḅ

 40. Băng Đảng Việt Tân

 41. Mặt Trợn Việt Tân

 42. Tù Binh và Ḥa B́nh

 43. Nước Mắt Trước Cơn Mưa

 44. 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

 45. Drug Smuggling in Vietnam War

 46. The Fall of South Vietnam

 47. Giờ Thứ 25

 48. Economic assistant to South VN 1954- 1975

 49. RAND History of Vietnam War era

 50. Chiến Sĩ Vô Danh 

 

 

 LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

-09/2018 -10/2018 -11/2018 -12/2018 -01/2019 -02/2019

-03/3019 -04/2019 -05/2019 -06/2019 -07/2019 -08/2019

-09/2019 -10/2019 -11/2019 -12/2019 -01/2020 -02/2020

-03/2020 -04/2020 -05/2020 -06/2020 -07/2020 -08/2020

-09/2020 -10/2020 -11/2020 -12/2020 -01/2021 -02/2021

 

THAM KHẢO

Dec/2018. Jan/2019. Feb/2019. Mar/2019. Apr/2019

May/2019. Jun/2019. Jul/2019. Aug/2019. Sep/2019. Oct/2019. Nov/2019. Dec/2019. Jàn/2020. Feb/2020

Mar/2020. Apr/2020. May/2020.Jun/2020.  Jul/2020.

Aug/2020.Sep/2020. Oct/2020. Nov/2020. Dec/2020

Jàn/2021. Feb/2021. Mar/2021. Apr/2021. May/2021.

Jun/2021.  Jul/2021. Aug/2021.Sep/2021. Oct/2021. Nov/2021. Dec/2021

 

 

 

Beginner's Guide Web Design

Responsive Web Design

Professional Web Design

Learning Web Design 4

A List Apart Responsive Web Design

Responsive Web Design Ethan

The Book of CSS3

Mastering Resposive Web Design HTML 5

HTML Tutorial

HTML5 CSS3 Responsive Cookbook

Principle of Web Design

Real Life Responsive Wed Design

Learning Responsive Web Design

Learn HTML and CCS

Pro HTML 5 Accessi

Thiết Kế Web


http://www.expression-web-tutorials.com/

https://www.w3schools.com/howto/howto

_css_social_media_buttons.asp

https://archive.org/details/pdfy-Skb-ch_k7psDm90Q

https://www.codecademy.com/en/forum_

questions/532619b28c1ccc0cac002730

https://www.w3schools.com/html/html_responsive.asp

https://www.w3schools.com/css/css_rwd_intro.asp

https://www.w3schools.com/css/css_rwd_intro.asp

https://archive.org/details/pdfy-Cj2ZiIXHRr7NZ6Ro

https://archive.org/details/responsivewebdesign

https://speckyboy.com/free-web-design-ebooks/

How To Broadcast Videos On You Tube

Computer Page

 

https://vimeo.com/

http://www.imdb.com/

https://www.crackle.com/

https://www.popcornflix.com/pages/movies/d/movies

https://archive.org/details/feature_films

https://capitalhill.org/2019/03/10/cnns-fake-news-story-hit-with-massive-lawsuit/

 

 

 

UPI - REUTERS - APVI - THẾ GIỚI - VIỆT NAM - BBC - VOA - RFI - RFA - HOUSE- TỬ VI - VTV - HTV

PLUTO - INTERNET - SONY - CHINA - SINHUA - FOXNEWS - NBCSPORT  ESPNSPORT - SPORT TV

EPOCH - LEARNING- FOX BUSINESS- WHITE HOUSE- CONGRESS-FED REGISTER- DIỄN ĐÀN-

 

 

Kiểm soát dân số I:

Sự ra đời của một hệ tư tưởng

 

B Hartmann 1

Chi nhánh mở rộng

PMID: 9285280 DOI: 10,2190 / BL3N-XAJX-0YQB-VQBX

trừu tượng

 

 

Kiểm soát dân số, với tư cách là một chiến lược phát triển quốc tế lớn, là một hiện tượng tương đối gần đây. Tuy nhiên, nguồn gốc của nó bắt nguồn từ các trào lưu xă hội vào thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, với đỉnh điểm là phong trào kiểm soát sinh đẻ có tổ chức ở châu Âu và Hoa Kỳ. Những xung đột và mâu thuẫn trong lịch sử của phong trào đó đặt ra nhiều cuộc tranh luận ngày nay về chính sách dân số và quyền phụ nữ. Thuyết ưu sinh có ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào kiểm soát sinh đẻ của Hoa Kỳ trong nửa đầu thế kỷ 20. Sau Thế chiến II, các cơ quan và tổ chức tư nhân đóng một vai tṛ quan trọng trong việc hợp pháp hóa việc kiểm soát dân số như một cách để đảm bảo quyền kiểm soát của phương Tây đối với các nguồn tài nguyên của Thế giới thứ ba và ngăn chặn bất ổn chính trị. Vào cuối những năm 1960, Hoa Kỳ chính phủ trở thành nhà tài trợ chính cho các chương tŕnh kiểm soát dân số ở nước ngoài và xây dựng sự hỗ trợ đa phương thông qua việc thành lập Quỹ Hoạt động Dân số của Liên hợp quốc. Tại Hội nghị Dân số Thế giới năm 1974, các chính phủ Thế giới thứ ba đă thách thức tính ưu việt của việc kiểm soát dân số. Trong khi những lời chỉ trích của họ đă khiến các cơ quan dân số thay đổi chiến lược của họ, kiểm soát dân số vẫn là một thành phần trọng tâm của các chính sách phát triển quốc tế và an ninh quốc gia ở Hoa Kỳ.

 

PIP: Bài viết này chủ yếu dựa trên tác phẩm "Cơ thể phụ nữ, quyền phụ nữ" của Linda Gordon và "Mục tiêu dân số" của Bonnie Mass để phân tích lịch sử của phong trào kiểm soát sinh sản và truy t́m các yếu tố có trong cuộc tranh luận hiện tại về nguồn gốc của chúng trong các xung đột và mâu thuẫn lịch sử của phong trào. Sau khi lưu ư rằng con người đă cố gắng kiểm soát sinh đẻ từ thời cổ đại, bài báo bắt đầu với nỗ lực của những người theo chủ nghĩa tân Malthus cấp tiến ở Anh nhằm thúc đẩy kiểm soát sinh sản và tiếp tục bằng cách phác họa sự thay đổi trong việc nhấn mạnh từ giảm nghèo sang quyền phụ nữ. Vào thế kỷ 20 ở Mỹ, sự thay đổi quan điểm về t́nh dục và lực lượng vũ trang của tầng lớp lao động đă khơi dậy phong trào kiểm soát sinh sản ở Mỹ và truyền cảm hứng cho công việc của Margaret Sanger. Sau khi Sanger chia rẽ với những người cấp tiến xă hội, các chuyên gia và các nhà ưu sinh bắt đầu đóng vai tṛ chính trong các nỗ lực kiểm soát dân số. Những người theo chủ nghĩa ưu sinh và phân biệt chủng tộc đă cố gắng sử dụng biện pháp kiểm soát sinh đẻ cho kỹ thuật xă hội; nó đă được sử dụng một lần nữa như một công cụ trong kỷ nguyên mới của kế hoạch hóa xă hội sau Thế chiến thứ hai khi nó biến chất thành "kế hoạch hóa gia đ́nh". Sự cần thiết của Hoa Kỳ đối với các nguồn lực của các nước đang phát triển dẫn đến lo ngại về sự gia tăng dân số sẽ thúc đẩy ngọn lửa dân tộc. Do đó, các cơ quan tư nhân đă bắt đầu nỗ lực kiểm soát dân số sau chiến tranh ở các nước đang phát triển. Điều này đă nhận được sự chấp thuận chính thức của Hoa Kỳ với báo cáo năm 1958 của Ủy ban Draper nhắm mục tiêu tăng trưởng dân số thế giới như một vấn đề an ninh của Hoa Kỳ. Năm 1966, Tiến sĩ Ravenhold lănh đạo Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ vào lĩnh vực dân số.

 

Trích dẫn bởi 1 bài báo

Sự trở lại của phượng hoàng: Đại hội Động vật học Quốc tế năm 1963 và các nhà động vật học Hoa Kỳ trong thế kỷ XX.

Johnson K.

J Hist Biol. Mùa thu năm 2009; 42 (3): 417-56. doi: 10.1007 / s10739-008-9160- 

 

Ghi chú của người biên tập:  Bài tiểu luận dưới đây được phỏng theo Robert Zubrin's  Merchants of Despair: Radical Environmentalists, Criminal Pseudo-Sciences , and The Fatal Cult of Antihumanism , là phần mới nhất trong loạt Sách Atlantis Mới của chúng tôi .

 

Holocaust kiểm soát dân số

Robert Zubrin

 

Tở đây là một luồng ư thức hệ duy nhất chạy qua một tập hợp dường như khác nhau của các phong trào chính trị và khoa học hiện đại độc hại, từ chủ nghĩa quân phiệt, chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, bài ngoại và chủ nghĩa môi trường cấp tiến, đến chủ nghĩa xă hội, chủ nghĩa Quốc xă và chủ nghĩa cộng sản toàn trị. Đây là tư tưởng của antihumanism: niềm tin rằng loài người là một đám sâu bọ có khát vọng và ham muốn không bị hạn chế gây nguy hiểm cho trật tự tự nhiên, và rằng các biện pháp chuyên chế là cần thiết để hạn chế loài người. Nhà tiên tri sáng lập của chủ nghĩa phản nhân văn hiện đại là Thomas Malthus (1766-1834), người đă đưa ra cơ sở giả khoa học cho ư tưởng rằng khả năng sinh sản của con người luôn vượt trội hơn các nguồn lực sẵn có. Sau đánh giá bi quan và thiếu chính xác này về khả năng khéo léo của con người trong việc phát triển các nguồn lực mới, Malthus ủng hộ các chính sách áp bức dẫn đến nạn đói của hàng triệu người ở Ấn Độ và Ireland.

 

Trong khi lập luận của Malthus rằng sự gia tăng dân số của con người luôn dẫn đến nạn đói và nghèo đói rơ ràng là trái ngược với các bằng chứng lịch sử, cho thấy mức sống toàn cầu tăng lên cùng với sự gia tăng dân số, nó vẫn tồn tại và thậm chí c̣n tạo được sức mạnh trong giới trí thức và các nhà lănh đạo chính trị trong thế kỷ 20 và 20. những thế kỷ đầu tiên. Biểu hiện tai hại nhất của nó trong những thập kỷ gần đây là học thuyết về kiểm soát dân số, được nhà sinh thái học nổi tiếng Paul Ehrlich chủ trương, người có cuốn sách chống nhân loại bán chạy nhất năm 1968, Quả bom dân số.đă từng là kinh thánh của chủ nghĩa tân giàu có. Trong cuốn sách này, Ehrlich đă cảnh báo về t́nh trạng dân số quá đông và chủ trương rằng chính phủ Mỹ áp dụng các biện pháp kiểm soát dân số nghiêm ngặt, cả trong nước và đối với các nước thuộc Thế giới thứ ba nhận viện trợ nước ngoài của Mỹ. (Cần lưu ư rằng Ehrlich là người cố vấn và cộng tác thường xuyên với John Holdren, cố vấn khoa học của Tổng thống Obama.)

 

"Biểu đồ kinh dị"

Quảng cáo trên toàn trang báo này của một nhóm kiểm soát dân số nổi tiếng cảnh báo rằng những người thuộc Thế giới thứ ba là mối đe dọa đối với ḥa b́nh.  (Bấm để phóng to)

Thư viện Đại học Princeton lịch sự

Cho đến giữa những năm 1960, các chương tŕnh kiểm soát dân số của Mỹ, cả trong và ngoài nước, phần lớn được tài trợ và thực hiện bởi các tổ chức tư nhân như Hội đồng Dân số và Tổ chức Phụ huynh có kế hoạch - những nhóm có nguồn gốc sâu xa từ phong trào ưu sinh. Trong khi các Tổ chức Rockefeller, Ford và Milbank đă định đoạt hàng triệu đô la cung cấp cho họ, th́ các nguồn lực sẵn có để hỗ trợ công việc của họ là ít ỏi so với tham vọng rộng lớn của họ. T́nh h́nh này đă thay đổi hoàn toàn vào giữa những năm 1960, khi Quốc hội Hoa Kỳ, phản ứng trước sự kích động của tư tưởng dân số quá đông, cuối cùng đă chiếm dụng quỹ liên bang để thực hiện các chương tŕnh kiểm soát dân số trong nước và sau đó là nước ngoài. Đột nhiên, thay v́ chỉ hàng triệu, đă có hàng trăm triệu và cuối cùng là hàng tỷ đô la để tài trợ cho các chiến dịch toàn cầu về phá thai hàng loạt và cưỡng bức triệt sản. Kết quả sẽ là thảm họa con người trên phạm vi toàn thế giới.

 

Trong số những người đầu tiên được nhắm mục tiêu là dân số thuộc Thế giới thứ ba của Mỹ tại quê nhà - thổ dân da đỏ Mỹ. Bắt đầu từ năm 1966, Bộ trưởng Nội vụ Stuart Udall bắt đầu sử dụng tiền Medicaid mới có để thiết lập các chương tŕnh triệt sản tại các bệnh viện Dịch vụ Y tế Ấn Độ (IHS) do liên bang tài trợ. Như đă báo cáo bởi Angela Franks trong cuốn sách năm 2005 của cô về Di sản ưu sinh của Margaret Sanger :

 

Những cuộc triệt sản này thường được thực hiện mà không có sự đồng ư đầy đủ với đầy đủ thông tin .... Bác sĩ người Mỹ bản địa Constance Redbird Uri ước tính rằng có tới 1/4 phụ nữ Ấn Độ trong độ tuổi sinh đẻ đă được triệt sản vào năm 1977; tại một bệnh viện ở Oklahoma, một phần tư phụ nữ thừa nhận (v́ bất kỳ lư do ǵ) đă bỏ đi triệt sản .... Cô ấy cũng thu thập bằng chứng rằng tất cả phụ nữ thuần chủng của bộ tộc Kaw ở Oklahoma đều bị triệt sản vào những năm 1970 ....

 

Thật không may, và thật đáng kinh ngạc, các vấn đề với Dịch vụ Y tế Ấn Độ dường như vẫn tồn tại ... gần đây [vào đầu những năm 1990], ở Nam Dakota, IHS một lần nữa bị buộc tội không tuân theo các quy tŕnh đồng ư được thông báo, lần này là đối với Norplant, và dường như đă thúc đẩy Thuốc tránh thai có tác dụng kéo dài đối với phụ nữ Mỹ bản địa không nên sử dụng do chống chỉ định, các t́nh trạng bệnh lư đă có từ trước. Trung tâm Tài nguyên Giáo dục Sức khỏe Phụ nữ Mỹ bản địa báo cáo rằng một phụ nữ gần đây đă được các bác sĩ của cô ấy nói rằng họ sẽ loại bỏ mô cấy chỉ nếu cô ấy đồng ư thắt ống dẫn trứng. Những giấc mơ diệt chủng của các quan chức vẫn c̣n in bóng trên đất Mỹ.. 

 

Theo The New Atlantis

Các chương tŕnh về một nhân vật có thể so sánh được cũng được thiết lập tại các pḥng khám do Văn pḥng Cơ hội Kinh tế Hoa Kỳ tài trợ tại các khu dân cư có thu nhập thấp (chủ yếu là người da đen) ở Hoa Kỳ. Trong khi đó, trên lănh thổ Puerto Rico của Hoa Kỳ, một chương tŕnh triệt sản hàng loạt do Quỹ Draper / Ủy ban Khủng hoảng Dân số khởi xướng và được thực hiện với quỹ liên bang từ Bộ Y tế, Giáo dục và Phúc lợi thông qua các bệnh viện lớn của ḥn đảo cũng như một loạt pḥng khám nhỏ hơn. Theo báo cáo của một nhiệm vụ t́m hiểu thực tế y tế được thực hiện vào năm 1975, nỗ lực này đă thành công trong việc triệt sản gần một phần ba phụ nữ Puerto Rico trong độ tuổi sinh đẻ.

 

Better Dead Than Red

H ơn , không phải ở trong nước mà là ở nước ngoài mà pháo hạng nặng nhất của cuộc tấn công kiểm soát dân số đă được chỉ đạo. Trong Chiến tranh Lạnh, bất cứ thứ ǵ từ chương tŕnh Apollo đến tài trợ giáo dục công đều có thể được bán cho chính phủ liên bang nếu nó có thể được coi là một phần của cuộc đấu tranh toàn cầu chống lại chủ nghĩa cộng sản. Theo đó, các hệ tư tưởng ở một số cấp độ quyền lực và ảnh hưởng cao nhất đă h́nh thành nên một đường lối của đảng mà dân số của các quốc gia nghèo trên thế giới cần phải cắt giảm mạnh để giảm bớt nguồn tuyển dụng tiềm năng cho chính quyền cộng sản. Tổng thống Lyndon Johnson đă bị một nhà kinh tế học của RAND Corporation cung cấp một nghiên cứu gian lận sử dụng các phép tính đă nấu chín để “chứng minh” rằng trẻ em Thế giới thứ ba thực sự có giá trị kinh tế tiêu cực. Do đó, bằng cách cho phép quá nhiều trẻ em được sinh ra, các chính phủ châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh đă làm sâu sắc thêm t́nh trạng nghèo đói của người dân, đồng thời nhân rộng số đông những người vô sản tức giận sẵn sàng chống lại Mỹ bởi những người tổ chức cuộc Cách mạng Thế giới sắp tới.

 

Tổng thống Johnson đă mua cái claptrap, bao gồm cả phép toán rởm. Hai tháng sau, ông tuyên bố với Liên Hợp Quốc rằng “năm đô la đầu tư vào việc kiểm soát dân số có giá trị bằng một trăm đô la đầu tư vào tăng trưởng kinh tế”. Với việc chính quyền Johnson hiện đang ủng hộ việc kiểm soát dân số, Quốc hội đă thông qua Đạo luật Hỗ trợ Nước ngoài vào năm 1966, trong đó có điều khoản trích lập quỹ từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) để các chương tŕnh kiểm soát dân số được thực hiện ở nước ngoài. Luật c̣n hướng dẫn thêm rằng tất cả viện trợ kinh tế của Hoa Kỳ cho các nước ngoài phải được thực hiện tùy thuộc vào sự sẵn sàng hợp tác của chính phủ họ với mong muốn của Bộ Ngoại giao để thiết lập các sáng kiến ​​như vậy trong biên giới của họ. Nói cách khác, đối với những người cai trị Thế giới thứ ba sẵn sàng giúp khử trùng những đối tượng nghèo hơn của họ, sẽ có cà rốt. Đối với những kiểu bất hợp tác, sẽ có một cây gậy. Với bản chất của hầu hết các chính phủ Thế giới thứ ba, cách tiếp cận đơn giản thanh lịch như vậy thực tế đă đảm bảo thành công. Cơ sở kiểm soát dân số rất vui mừng.

 

Một Văn pḥng Dân số đă được thành lập trong USAID và Tiến sĩ Reimert Thorolf Ravenholt được bổ nhiệm làm giám đốc đầu tiên của nó vào năm 1966. Ông sẽ giữ chức vụ này cho đến năm 1979, sử dụng nó để tạo ra một đế chế toàn cầu gồm các tổ chức kiểm soát dân số hoạt động với ngân sách hàng tỷ đô la. để ngăn chặn sự tồn tại của những người bị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ coi là không mong muốn.

 

Trong cuốn sách kinh hoàng năm 2008 Kiểm soát dân số: Chi phí thực tế, Lợi ích ảo tưởng , tác giả Steven Mosher đă đưa ra một mô tả đầy màu sắc về Ravenholt:

 

Tiến sĩ Ravenholt là ai? Một nhà dịch tễ học được đào tạo, ông ta rơ ràng coi mang thai như một căn bệnh, cần được loại trừ giống như cách người ta loại bỏ bệnh đậu mùa hoặc sốt vàng da. Khi nó xảy ra, anh ta cũng là một kẻ lầm đường lạc lối. 

Anh ta bắt đầu công việc tránh thai, triệt sản và phá thai của phụ nữ trên thế giới với một sự hung hăng khiến các đồng nghiệp trẻ tuổi của anh ta phải rút lui v́ kinh tởm. Danh thiếp của anh ấy được in trên bao cao su, và anh ấy rất vui khi trao chúng cho tất cả những người đến. Anh ta không ngớt nói về cách phân phối số lượng thuốc tránh thai lớn hơn và đảm bảo rằng chúng đă được sử dụng. Ông ủng hộ các chiến dịch triệt sản hàng loạt, từng nói với tờ St. Louis Post-Dispatchrằng một phần tư tổng số phụ nữ có khả năng sinh sản trên thế giới phải được triệt sản để đáp ứng các mục tiêu của Hoa Kỳ về kiểm soát dân số và duy tŕ “hoạt động b́nh thường của các lợi ích thương mại của Hoa Kỳ trên toàn thế giới”. Ravenholt giải thích, cần phải có những biện pháp nghiêm ngặt như vậy để ngăn chặn “bùng nổ dân số”, nếu không được kiểm soát, sẽ làm giảm mức sống ở nước ngoài khiến các cuộc cách mạng nổ ra “chống lại sự hiện diện thương mại mạnh mẽ của Hoa Kỳ.” ...

 

Duyên dáng th́ không. Để kỷ niệm hai năm năm của Hoa Kỳ vào năm 1976, ông đă nảy ra ư tưởng sản xuất bao cao su “ngôi sao và sọc” với các màu đỏ, trắng và xanh lam để phân phối khắp thế giới .... Một lần khác, trong một bữa tối dành cho người dân các nhà nghiên cứu, Ravenholt đi dạo quanh pḥng tạo chuyển động bơm bằng nắm tay như thể anh ta đang vận hành một máy hút chân không bằng tay - một máy hút chân không cầm tay để thực hiện phá thai - trước sự kinh hăi của những vị khách khác.

 

Quan điểm của Ravenholt về những người không da trắng được thể hiện đủ rơ trong một nhận xét của ông vào năm 2000 về chế độ nô lệ: “Người da đen Mỹ nên cảm ơn những ngôi sao may mắn của họ rằng thể chế nô lệ đă tồn tại trong những thế kỷ trước; nếu không, những người da đen Mỹ này sẽ không tồn tại: tổ tiên của họ sẽ bị giết bởi kẻ thù da đen của họ, thay v́ bị bán làm nô lệ ”.

 

Như phương pháp hoạt động của ḿnh, Ravenholt đă áp dụng cách phân phối mạnh mẽ quỹ của ḿnh cho Liên đoàn Các bậc cha mẹ có kế hoạch quốc tế, Hội đồng Dân số và nhiều tổ chức tư nhân khác của phong trào kiểm soát dân số, cho phép họ thực hiện các chiến dịch triệt sản và phá thai hàng loạt trên toàn thế giới mà không có Hoa Kỳ sự can thiệp theo quy định của chính phủ và cho phép ngân sách của họ tăng vọt - đầu tiên là gấp mười lần, sau đó là gấp trăm lần, sau đó thậm chí nhiều hơn. Điều này làm vui mừng các nhà lănh đạo và nhân viên của cơ sở kiểm soát dân số, những người có thể hưởng thụ một lối sống sang trọng, ở trong những khách sạn tốt nhất, ăn những món ăn ngon nhất và bay hạng nhất khi họ bay ṿng quanh thế giới để thiết lập các chương tŕnh xóa bỏ người nghèo. .

 

Ravenholt cũng không ngại mua một lượng lớn thuốc tránh thai và dụng cụ tử cung (IUD) chưa được kiểm chứng, chưa được phê duyệt, bị lỗi hoặc bị cấm và phân phối chúng cho các nhà thầu phụ của phong trào kiểm soát dân số của anh ta sử dụng cho hàng triệu phụ nữ Thế giới thứ ba không nghi ngờ, nhiều người trong số họ phải chịu đựng hoặc chết trong hậu quả. Chúng bao gồm các loại thuốc và thiết bị đă được FDA tuyên bố là không an toàn để sử dụng ở Mỹ và đă phải đối mặt với các vụ kiện thành công ở Mỹ v́ kết quả gây hại của chúng. Những thực hành này làm hài ḷng các nhà sản xuất thiết bị như vậy.

 

Do đó, khi nhận được sự hỗ trợ không đủ tiêu chuẩn của cả cơ sở kiểm soát dân số và một số công ty dược phẩm lớn, Ravenholt đă có thể vận động Quốc hội để đảm bảo các khoản chiếm dụng ngày càng tăng nhằm mở rộng hơn nữa đế chế đang phát triển của ḿnh.

 

Thành công của anh ấy thật đáng chú ư. Trước khi Ravenholt tiếp quản, chi phí của USAID cho việc kiểm soát dân số chỉ chiếm chưa đến 3% số tiền mà cơ quan này chi cho các chương tŕnh y tế ở các quốc gia thuộc Thế giới thứ ba. Đến năm 1968, Ravenholt có ngân sách 36 triệu đô la, so với ngân sách chương tŕnh y tế của USAID là 130 triệu đô la. Đến năm 1972, kinh phí kiểm soát dân số của Ravenholt đă tăng lên 120 triệu đô la mỗi năm, với số tiền được chi trực tiếp cho hoạt động pḥng chống dịch bệnh của USAID và các sáng kiến ​​chăm sóc sức khỏe khác, hậu quả là giảm xuống c̣n 38 triệu đô la. Chỉ trong 5 năm ngắn ngủi, chương tŕnh viện trợ nước ngoài phi quân sự của Hoa Kỳ đă chuyển từ sứ mệnh nhân ái thành cơ quan diệt trừ loài người.

 

Năm 1968, Robert McNamara, một người trung thành tin tưởng vào việc kiểm soát dân số, từ chức Bộ trưởng Quốc pḥng để đảm nhận chức vụ Chủ tịch Ngân hàng Thế giới. Từ vị trí này, ông đă có thể đưa ra một chính sách mới, khiến các khoản vay của Ngân hàng Thế giới cho các nước Thế giới thứ ba phụ thuộc vào việc chính phủ của họ tuân theo việc kiểm soát dân số, với hạn ngạch triệt sản hàng năm do các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới đặt ra. Thiếu tiền mặt và nợ nần chồng chất, nhiều quốc gia nghèo nhận thấy áp lực này rất khó chịu đựng. Điều này đă củng cố bàn tay của Ravenholt vô cùng lớn.

 

Phá hủy ngôi làng

USau khi lên nắm quyền vào tháng 1 năm 1969, chính quyền mới của Nixon đă t́m cách thúc đẩy hơn nữa chương tŕnh nghị sự kiểm soát dân số. Đáp lại vận động hành lang của Tướng William H. Draper, Jr., cựu Bộ trưởng Lục quân và là người hàng đầu lo sợ về dân số quá tải, Nixon đă chấp thuận sự hỗ trợ của chính phủ Hoa Kỳ cho việc thành lập Quỹ Liên hợp quốc về Hoạt động Dân số (UNFPA). Với tổ chức này như một phương tiện, các quỹ bổ sung khổng lồ của Mỹ sẽ được đổ vào nỗ lực kiểm soát dân số toàn cầu, với nguồn của họ được ngụy trang để dễ dàng được các chính phủ chấp nhận mà các nhà lănh đạo cần duy tŕ quan điểm dân túy đối lập với “Chủ nghĩa đế quốc Yankee”. Trong khi Hoa Kỳ là người ủng hộ chính của ḿnh, UNFPA cũng đóng vai tṛ là một kênh cho các quỹ kiểm soát dân số bổ sung đáng kể từ các quốc gia châu Âu, Canada và Nhật Bản,

 

Đi xa hơn nữa, Tổng thống Nixon vào năm 1970 đă thành lập một Ủy ban đặc biệt về Tăng trưởng Dân số và Tương lai Hoa Kỳ, với người tăng cường kiểm soát dân số lâu năm John D. Rockefeller III làm chủ tịch. Báo cáo lại vào năm 1972, Rockefeller đă trích dẫn một cách có thể dự đoán được mối đe dọa của sự gia tăng dân số Hoa Kỳ đáng báo động, và kêu gọi một loạt các biện pháp kiểm soát dân số để ngăn chặn mối đe dọa giả định của các nhóm dân số phụ thuộc vào phúc lợi, tội phạm hoặc gánh nặng tài chính khác nhân lên ngoài tầm kiểm soát. Đúng như dự đoán, báo cáo đă tạo ra điểm số của các tiêu đề báo và các bài báo trên tạp chí có mục đích củng cố sự đồng thuận về kiểm soát dân số.

 

Nhưng lợi ích chính của Nixon trong việc kiểm soát dân số là giá trị được cho là một vũ khí thời Chiến tranh Lạnh. Tổng thống đă buộc tội Henry Kissinger, Cố vấn An ninh Quốc gia kiêm Ngoại trưởng của ông, thực hiện một nghiên cứu bí mật về vai tṛ của các biện pháp kiểm soát dân số trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cộng sản toàn cầu. Kissinger đă tập hợp một nhóm chuyên gia từ Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC), Cơ quan T́nh báo Trung ương, Bộ Quốc pḥng, Bộ Ngoại giao Mỹ, USAID và các cơ quan khác để nghiên cứu câu hỏi. Kết quả được ban hành vào ngày 10 tháng 12 năm 1974 dưới dạng tài liệu đă được phân loại của NSC có tiêu đề “Những tác động của tăng trưởng dân số trên toàn thế giới đối với an ninh và lợi ích ở nước ngoài của Hoa Kỳ”. Tài liệu - được gọi là Bản ghi nhớ Nghiên cứu An ninh Quốc gia 200 (NSSM 200),

 

NSSM 200 đă được giải mật vào năm 1989 và hiện đă có sẵn để giám sát. Xem xét tài liệu, điều rơ ràng là tư duy của Nietzschean về phía các tác giả của nó, những người (ngầm chấp nhận đường lối cộng sản) rơ ràng coi quần chúng mới sinh trên thế giới là kẻ thù có thể có của Mỹ, hơn là bạn bè của cô, và là những trở ngại tiềm tàng đối với khai thác sự giàu có của thế giới, chứ không phải với tư cách là khách hàng, người lao động và đối tác kinh doanh tham gia cùng với Mỹ trong nỗ lực toàn đội nhằm phát triển và thúc đẩy nền kinh tế thế giới. Bản ghi nhớ đă đưa ra trường hợp cho một nỗ lực kiểm soát dân số trên phạm vi toàn cầu nhưng không thể truy t́m lại những người ủng hộ giàu có của nó.

 

Vào ngày 26 tháng 11 năm 1975, NSSM 200 được chính quyền Ford chính thức thông qua. Một bản ghi nhớ tiếp theo do NSC ban hành năm 1976 đă kêu gọi Hoa Kỳ sử dụng quyền kiểm soát nguồn cung cấp lương thực để áp đặt việc kiểm soát dân số trên quy mô toàn cầu. Nó cũng lưu ư thêm giá trị của việc sử dụng quyền lực độc tài và lực lượng quân sự như những phương tiện để buộc các dân tộc thuộc Thế giới thứ ba tuân theo các biện pháp kiểm soát dân số, nói thêm: “Trong một số trường hợp, sự chỉ đạo mạnh mẽ có liên quan đến các biện pháp khuyến khích như trả tiền cho những người chấp nhận triệt sản hoặc không khuyến khích như ưu tiên thấp trong việc phân bổ nhà ở hoặc trường học cho những người có gia đ́nh đông con hơn. Hướng đi như vậy là sai lầm của một chương tŕnh hiệu quả. ”

 

Không một chút biện minh nào, nhưng với tổ chức hoàn hảo, nguồn tài trợ hào phóng, khả năng lănh đạo tích cực và sự hậu thuẫn của một nhóm có quan điểm đáng kính đă được khẳng định, phong trào kiểm soát dân số hiện được coi là đại diện cho lợi ích chiến lược cốt lơi của siêu cường hàng đầu thế giới. Bây giờ nó đă được định vị để tàn phá trên quy mô toàn cầu.

 

Đặc điểm của các chương tŕnh kiểm soát dân số

OTrong số hàng tỷ đô la đóng thuế mà chính phủ Hoa Kỳ đă chi cho việc kiểm soát dân số ở nước ngoài, một phần đă được USAID chi trực tiếp cho các hoạt động thực địa của chính ḿnh, nhưng phần lớn đă được rửa thông qua nhiều cơ quan quốc tế. Kết quả của kế hoạch tài trợ gián tiếp này, mọi nỗ lực nhằm buộc đế chế kiểm soát dân số tuân thủ các hoạt động của ḿnh theo các tiêu chuẩn y tế, đạo đức, an toàn hoặc nhân quyền được chấp nhận đều vô ích. Thay vào đó, bất chấp trực tiếp các luật do Quốc hội ban hành để cố gắng sửa chữa t́nh h́nh, những ǵ đă và đang tiếp tục gây ra với chi phí công là một sự tàn bạo trên quy mô rộng lớn và đa dạng đến mức gần như bất chấp mô tả. Tuy nhiên, điều đáng để cố gắng truyền đạt cho độc giả phần nào cảm nhận về tội ác đang được thực hiện bằng tiền của họ. Trước khi mô tả một số nghiên cứu điển h́nh,

 

Thứ nhất, họ độc tài từ trên xuống . Khi bán nỗ lực cho người Mỹ, USAID và những người thụ hưởng tuyên bố rằng họ đang cung cấp cho phụ nữ Thế giới thứ ba “quyền lựa chọn” liên quan đến việc sinh con. Không có sự thật cho tuyên bố này. Như Betsy Hartmann, một nhà phê b́nh nữ quyền tự do về các chương tŕnh này, đă rơ ràng chỉ ra trong cuốn sách về Quyền sinh sản và Sai lầm năm 1995 của cô, “Quyền lựa chọn của phụ nữ” nhất thiết phải bao gồm quyền lựa chọn sinh con - chính xác là điều mà các chiến dịch kiểm soát dân số phủ nhận cô ấy. Thay v́ cung cấp "sự lựa chọn" cho các cá nhân, mục đích của các chiến dịch là tước bỏ khả năng sinh sản của toàn bộ quần thể. Điều này được thực hiện bởi các chính phủ quốc gia, dưới áp lực của USAID hoặc Ngân hàng Thế giới, đặt ra hạn ngạch cho việc triệt sản, đặt ṿng tránh thai hoặc các thủ tục tương tự do cơ quan dân sự của chính họ áp đặt đối với đối tượng. Những nhân viên chính phủ đáp ứng hoặc vượt quá hạn ngạch “người chấp nhận” sẽ được thưởng; ai không thực hiện sẽ bị kỷ luật.

 

Thứ hai, các chương tŕnh không trung thực . Việc các công chức chính phủ làm việc trong các chương tŕnh kiểm soát dân số thường xuyên nói dối về các mục tiêu tương lai của họ để đạt được hạn ngạch về hậu quả của các hoạt động sẽ được thực hiện đối với họ. Ví dụ, nông dân Thế giới thứ ba thường được nhân viên kiểm soát dân số của chính phủ cho biết rằng hoạt động triệt sản có thể đảo ngược, trong khi thực tế th́ không.

 

Thứ ba, các chương tŕnh có tính chất cưỡng chế . Như một thông lệ, các chương tŕnh kiểm soát dân số cung cấp “khuyến khích” và / hoặc “không khuyến khích” để buộc “người chấp nhận” chấp nhận “hỗ trợ” của họ. Trong số các “khuyến khích” được sử dụng thường xuyên là cung cấp hoặc từ chối viện trợ tiền mặt hoặc thực phẩm cho những người chết đói hoặc con cái của họ. Trong số các “khuyến khích” được tuyển dụng là quấy rối cá nhân, sa thải khỏi việc làm, phá hủy nhà cửa và từ chối đi học, nhà ở công cộng, hoặc hỗ trợ y tế cho người ngoan cố.

 

Thứ tư, các chương tŕnh thiếu trách nhiệm và cẩu thả về mặt y tế . Như một thông lệ, các chương tŕnh sử dụng thiết bị bị lỗi, chưa được chứng minh, không an toàn, thử nghiệm hoặc chưa được phê duyệt, bao gồm cả thiết bị đă bị cấm hoàn toàn ở Hoa Kỳ. Họ cũng sử dụng một số lượng lớn nhân viên được đào tạo không đầy đủ để thực hiện các hoạt động có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, hoặc duy tŕ thiết bị y tế trong điều kiện được cho là vô trùng hoặc an toàn. Hậu quả là hàng triệu người chịu sự điều hành của các bộ trưởng điều hành các hoạt động kiểm soát dân số một cách vô trách nhiệm như vậy đă thiệt mạng. Điều này đặc biệt đúng ở châu Phi, nơi việc tái sử dụng kim tiêm dưới da không đúng cách mà không được khử trùng trong các pḥng khám kiểm soát dân số đă góp phần vào sự lây lan nhanh chóng của các bệnh truyền nhiễm chết người, bao gồm cả AIDS.

 

Thứ năm, các chương tŕnh này tàn nhẫn, nhẫn tâm và lạm dụng nhân phẩm và quyền con người . Một thực tế thường xuyên là triệt sản phụ nữ mà không được họ biết hoặc không được họ đồng ư, thường là khi họ bị suy yếu sau khi sinh. Điều này tương đương với vụ cưỡng hiếp có tổ chức của chính phủ. Phá thai cưỡng bức cũng là một điển h́nh. Những vụ vi phạm nhân quyền này và các vụ vi phạm nhân quyền khác trong chiến dịch kiểm soát dân số đă được ghi nhận rộng răi, với các đối tượng là nạn nhân ở Úc, Bangladesh, Trung Quốc, Guatemala, Haiti, Honduras, Ấn Độ, Indonesia, Kenya, Kosovo, Nam Phi, Sri Lanka, Thái Lan, Tây Tạng , Hoa Kỳ, Venezuela và Việt Nam.

 

Thứ sáu, các chương tŕnh phân biệt chủng tộc. Cũng giống như bản thân chương tŕnh kiểm soát dân số toàn cầu thể hiện nỗ lực của các chính phủ (do người da trắng lănh đạo) của Hoa Kỳ và các đế quốc cũ của Châu Âu nhằm cắt giảm dân số không da trắng ở Thế giới thứ ba, v́ vậy, trong mỗi quốc gia được nhắm mục tiêu, nhóm cai trị địa phương thường đă sử dụng chương tŕnh kiểm soát dân số để cố gắng loại bỏ những người mà họ coi thường. Ví dụ, ở Ấn Độ, những người theo đạo Hindu thuộc tầng lớp trên cầm quyền đă tập trung nỗ lực kiểm soát dân số vào việc loại bỏ những người theo đạo Hồi và những người thuộc đẳng cấp thấp hơn. Ở Sri Lanka, những người Singhalese cầm quyền đă nhắm mục tiêu tiêu diệt người Tamil theo đạo Hindu. Ở Peru, hậu duệ nói tiếng Tây Ban Nha của những người chinh phục đă chỉ đạo chương tŕnh kiểm soát dân số của đất nước hướng tới mục tiêu ngăn chặn việc sinh sản của những người bản địa không phải là người gốc Tây Ban Nha. Ở Kosovo, Người Serb đă sử dụng biện pháp kiểm soát dân số chống lại người Albania, trong khi ở Việt Nam, chính quyền Cộng sản đă nhắm mục tiêu vào nỗ lực kiểm soát dân số chống lại dân tộc thiểu số Hmong, đồng minh thời chiến của Mỹ. Tại Trung Quốc, các dân tộc thiểu số Tây Tạng và Uyghur đă trở thành mục tiêu đặc biệt của nỗ lực kiểm soát dân số của chính phủ, với nhiều người trong số này bị vây bắt v́ tội cưỡng bức phá thai và triệt sản. Ở Nam Phi dưới chế độ phân biệt chủng tộc, mục đích của chương tŕnh kiểm soát dân số do chính phủ điều hành đă không thể nói trước được. Ở các quốc gia châu Phi da đen khác nhau, bộ lạc nào nắm giữ quyền lực thường xuyên chỉ đạo chiến dịch dân cư nhằm loại bỏ các đối thủ truyền thống của bộ tộc họ. Không có ǵ đáng ngạc nhiên trong bất kỳ điều này. Chủ nghĩa giàu có luôn có mối liên hệ chặt chẽ với phân biệt chủng tộc,

 

Chương tŕnh nghị sự kiểm soát dân số hiện đă được thực hiện ở hơn một trăm quốc gia. Mặc dù chúng tôi không thể cung cấp các bản tường thuật chi tiết về những nỗ lực của từng nỗ lực trong số chúng ở đây, nhưng bây giờ chúng ta hăy chuyển sang xem xét ba trong số các trường hợp quan trọng và nghiêm trọng nhất.

 

Ấn Độ

SKể từ thời Malthus, Ấn Độ luôn là mục tiêu hàng đầu trong mắt các nhà kiểm soát dân số. Cả những người quản lư thuộc địa Anh và những người Bà La Môn thuộc tầng lớp cao, những người kế vị họ lên nắm quyền sau khi giành độc lập vào năm 1947 đều nh́n vào “quần chúng đông đúc” của các tầng lớp thấp của quốc gia đó với sự sợ hăi và khinh thường. Đảng Quốc đại của Jawaharlal Nehru (đă kiểm soát chính phủ quốc gia của Ấn Độ trong ba thập kỷ đầu tiên mà không bị gián đoạn) đă bị ảnh hưởng đáng kể bởi các liên hệ trước độc lập với Hội Fabian Anh ủng hộ Malthusian. Những thành viên đáng chú ư của giới thượng lưu bản địa, chẳng hạn như Quư bà Rama Rau có ảnh hưởng và đáng gờm, đă bị thu hút bởi những ư tưởng của Margaret Sanger, người theo chủ nghĩa ưu sinh và là người sáng lập Planned Parenthood. Do đó trong những năm 1950 và đầu những năm 1960, Chính phủ Ấn Độ đă cho phép các tổ chức như Hội đồng Dân số, Quỹ Ford và Liên đoàn Quốc tế dành cho các bậc cha mẹ có kế hoạch thành lập cửa hàng bên trong biên giới của đất nước, nơi họ có thể đặt ra về việc hạn chế sự sinh sản của loài chó đốm của quốc gia, hay c̣n gọi là “những thứ không thể chạm tới”. Tuy nhiên, chính phủ đă không phân bổ công quỹ cho các tổ chức này, v́ vậy các chương tŕnh của họ vẫn tương đối nhỏ.

 

"Biểu đồ kinh dị"

Trại triệt sản hàng loạt ở Ấn Độ. © Nick RainMọi thứ thay đổi hoàn toàn vào năm 1965, khi chiến tranh với Pakistan khiến nền kinh tế của đất nước rơi vào t́nh trạng hỗn loạn, gây thất thu và thất thu. Khi Thủ tướng Indira Gandhi - con gái của Nehru - nhậm chức vào tháng 1 năm 1966, Ấn Độ đang thiếu 20 triệu tấn ngũ cốc và thiếu tiền để mua dự trữ thay thế trên thị trường thế giới. Cô không c̣n lựa chọn nào khác ngoài việc đến Hoa Kỳ, tay trong tay, cầu xin viện trợ lương thực.

 

Có rất nhiều điều mà Hoa Kỳ có thể yêu cầu được đáp lại từ Ấn Độ, chẳng hạn như hỗ trợ cho phía phương Tây trong Chiến tranh Lạnh (Ấn Độ không liên kết), và đặc biệt là cho nỗ lực chiến tranh ở gần Việt Nam, vốn đang nóng lên. nhanh chóng. Một trong những phụ tá của Tổng thống Lyndon Johnson, Joseph Califano, đă gợi ư trong một bản ghi nhớ với tổng thống rằng Hoa Kỳ tiến hành nhanh chóng cam kết viện trợ lương thực để đảm bảo một khuynh hướng thân Mỹ như vậy. Đáp lại, anh ta nhận được một cuộc gọi từ Johnson ngay chiều hôm đó. "Bạn có mất trí nhớ không?" tổng thống bùng nổ. Ông tuyên bố không chắc chắn rằng ông sẽ không “bỏ tiền viện trợ nước ngoài ở những quốc gia mà họ từ chối giải quyết các vấn đề dân số của chính họ”.

 

Indira Gandhi đến Washington vào cuối tháng 3 và gặp gỡ đầu tiên với Ngoại trưởng Dean Rusk, người đă trao cho cô một bản ghi nhớ yêu cầu "một nỗ lực lớn để kiểm soát sự gia tăng dân số" như một điều kiện để được viện trợ lương thực. Sau đó, vào ngày 28 tháng 3 năm 1966, cô gặp riêng tổng thống. Không có ghi chép nào về cuộc tṛ chuyện của họ, nhưng rơ ràng là cô ấy đă đầu hàng hoàn toàn. Hai ngày sau, Tổng thống Johnson gửi thông điệp tới Quốc hội yêu cầu viện trợ lương thực cho Ấn Độ, với sự chấp thuận: "Chính phủ Ấn Độ tin rằng không thể có giải pháp hữu hiệu cho vấn đề lương thực của Ấn Độ mà không bao gồm việc kiểm soát dân số."

 

Theo thỏa thuận, hạn ngạch triệt sản và đặt ṿng tránh thai được đặt ra cho từng bang của Ấn Độ, và sau đó trong từng bang cho từng khu hành chính địa phương. Mỗi bệnh viện trong cả nước đều có một phần lớn cơ sở vật chất được chỉ huy cho các hoạt động khử trùng và đặt ṿng tránh thai. (Các ṿng tránh thai, được cung cấp cho chính phủ Ấn Độ bởi Hội đồng Dân số, là loại không vô trùng. Tại tỉnh Maharashtra, 58% phụ nữ được khảo sát đă trải qua cơn đau, 24% đau dữ dội và 43% chảy máu nghiêm trọng và nhiều). Nhưng riêng các bệnh viện th́ không đủ khả năng đáp ứng chỉ tiêu, v́ vậy hàng trăm trại triệt sản đă được thành lập ở các vùng nông thôn, do các nhân viên y tế chỉ có hai ngày huấn luyện điều hành và điều hành. Hạn ngạch tối thiểu được đặt ra cho các nhân viên y tế trại được trả lương của nhà nước - họ phải thực hiện 150 lần thắt ống dẫn tinh hoặc 300 lần đặt ṿng tránh thai mỗi tháng, nếu không lương của họ sẽ được tính. Các bác sĩ tư nhân cũng được tuyển dụng để hỗ trợ, với mức lương được trả theo công việc: 10 rupee cho mỗi lần thắt ống dẫn tinh và 5 rupee cho mỗi lần đặt ṿng tránh thai.

 

Để có được các đối tượng cho các bộ trưởng này, chính phủ Ấn Độ đă cung cấp cho mỗi tỉnh 11 rupee cho mỗi lần đặt ṿng tránh thai, 30 cho mỗi lần thắt ống dẫn tinh và 40 cho mỗi lần thắt ống dẫn trứng. Các quỹ này có thể được phân chia theo kế hoạch kiểm soát dân số cụ thể của từng chính quyền cấp tỉnh, với một số dành cho nhân viên chương tŕnh, một số được chi làm tiền hoa hồng cho các “động viên” làm việc tự do, một số được trả như động lực cho “những người chấp nhận” và một số được chia cho những người khác sử dụng của chính phủ hoặc tư nhân bởi các quản trị viên. Các ưu đăi điển h́nh cho các đối tượng dao động từ 3 đến 7 rupee cho đặt ṿng tránh thai và 12 đến 25 rupee cho việc triệt sản. Những khoản tiền này có vẻ tầm thường - một đồng rupee năm 1966 tương đương với 65 xu ngày nay - nhưng vào thời điểm đó, 2 đến 3 rupee là tiền lương một ngày cho một lao động Ấn Độ.

 

Khi những thách thức này không khiến đủ đối tượng đáp ứng hạn ngạch, một số bang đă áp dụng “khuyến khích” bổ sung: ví dụ như Madhya Pradesh, đă từ chối cấp nước tưới cho những ngôi làng không đạt hạn ngạch của họ. Đối mặt với nạn đói, hàng triệu người nghèo khó không c̣n cách nào khác là phải đi triệt sản. V́ các h́nh thức cưỡng chế được sử dụng hoạt động hiệu quả nhất đối với những người nghèo nhất, hệ thống cũng cung cấp phần thưởng ưu sinh của việc loại bỏ những thứ không thể chạm tới được.

 

Kết quả thật ấn tượng. Năm 1961, tổng số ca triệt sản (thắt ống dẫn tinh và thắt ống dẫn trứng kết hợp) được thực hiện ở Ấn Độ là 105.000. Năm 1966-67, tổng số hàng năm tăng vọt lên 887.000, tăng hơn nữa lên hơn 1,8 triệu vào năm 1967-68. Không nghi ngờ ǵ nữa, LBJ rất tự hào.

 

Tuy nhiên, trong khi hủy hoại cuộc sống của hàng triệu người, sự gia tăng chóng mặt của các số liệu về triệt sản có tác động rất ít đến quỹ đạo tăng dân số chung của Ấn Độ. Năm 1968, Paul Ehrlich đă viết trong Bom tấn dân số, “Tôi vẫn chưa gặp bất kỳ ai quen thuộc với t́nh h́nh nghĩ rằng Ấn Độ sẽ tự túc lương thực vào năm 1971,” do đó biện minh cho lời kêu gọi rơ ràng chống nhân đạo của ḿnh rằng “chúng ta phải cho phép [Ấn Độ] trượt xuống cống.” Như trong rất nhiều điều khác, Ehrlich đă sai; Ấn Độ đă đạt được khả năng tự cung tự cấp lương thực vào năm 1971 - không phải thông qua việc kiểm soát dân số, mà thông qua các kỹ thuật nông nghiệp được cải tiến của cuộc Cách mạng Xanh. Nó không quan trọng. Những người nắm giữ hầu bao tại USAID yêu cầu hạn ngạch thậm chí cao hơn. Họ có chúng. Đến năm 1972-1973, số vụ triệt sản ở Ấn Độ lên tới ba triệu ca mỗi năm.

 

Sau đó, vào mùa thu năm 1973, OPEC đưa ra lệnh cấm vận dầu mỏ, khiến giá xăng dầu tăng gấp 5 lần trong đêm. Đối với các quốc gia giàu có như Hoa Kỳ, đ̣n đánh tài chính dẫn đến rất nặng nề. Đối với những nước nghèo như Ấn Độ, điều đó thật tàn khốc. Năm 1975, điều kiện ở Ấn Độ trở nên tồi tệ đến mức Thủ tướng Gandhi tuyên bố t́nh trạng khẩn cấp quốc gia và nắm quyền độc tài. Một lần nữa bị thúc đẩy đến mức tuyệt vọng, cô nhận ra ḿnh được sự giúp đỡ của Ngân hàng Thế giới, dẫn đầu bởi Tổng công ty Malthusian Robert S. McNamara. McNamara nói rơ: nếu Ấn Độ muốn có thêm các khoản vay, Gandhi cần sử dụng quyền hạn của ḿnh để giải quyết dứt điểm hơn vấn đề dân số được cho là của Ấn Độ. Cô ấy đă đồng ư. Thay v́ khuyến khích, vũ lực bây giờ sẽ được sử dụng để đạt được sự tuân thủ. “Một số quyền cá nhân phải được tuân thủ,” cô nói, “v́ quyền con người của quốc gia, quyền được sống,

 

Gandhi đă giao cho con trai Sanjay của ḿnh trực tiếp phụ trách cuộc tấn công dân số mới. Anh ta bắt đầu công việc của ḿnh một cách thích thú. Cưỡng chế quá mức đă trở thành quy định: triệt sản là điều kiện để được giao đất, nước, điện, thẻ suất ăn, chăm sóc y tế, tăng lương, và giấy phép xe kéo. Cảnh sát đă được cấp hạn ngạch cho các cá nhân nab để triệt sản. Các đội phá dỡ được cử đến các khu ổ chuột để san ủi các ngôi nhà - đôi khi là cả khu dân cư - để các trung đội cảnh sát vũ trang có thể kéo những người cư ngụ đă bị cưỡng bức đến các trại cưỡng bức. Chỉ riêng ở Delhi, 700.000 người đă bị đuổi khỏi nhà của họ. Nhiều người trong số những người thoát khỏi ṿng tṛn ngay lập tức đă bị từ chối nhà ở mới cho đến khi họ chấp nhận triệt sản.

 

Các cuộc tấn công này đă kích động sự phản kháng, với hàng ngh́n người thiệt mạng trong các trận chiến với cảnh sát, những người đă sử dụng đạn thật để đối phó với những người biểu t́nh. Khi rơ ràng rằng các ngôi làng Hồi giáo cũng đang là mục tiêu có chọn lọc, mức độ bạo lực vẫn gia tăng hơn nữa. Ngôi làng Pipli chỉ bị quy phục khi các quan chức chính phủ đe dọa người dân địa phương bằng các cuộc bắn phá từ trên không. Như giám đốc kế hoạch hóa gia đ́nh ở Maharashtra giải thích, "Bạn phải coi nó giống như một cuộc chiến .... Dù bạn muốn hay không, sẽ có một vài người chết."

 

Các biện pháp phục vụ mục đích của họ. Trong năm 1976, tám triệu người Ấn Độ đă bị triệt sản. Không bị thất vọng trước sự vi phạm nhân quyền lớn trong chiến dịch, các nhà tài trợ nước ngoài của nó đă bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn. Thụy Điển tăng tài trợ cho việc kiểm soát dân số Ấn Độ thêm 17 triệu USD. Reimert Ravenholt đă đặt hàng 64 máy mổ nội soi tân tiến - tổng cộng đủ để khử trùng cho 12.800 người mỗi ngày - đă gấp rút đến Ấn Độ để giúp đỡ nỗ lực này. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới McNamara hoàn toàn vui mừng. Tháng 11 năm 1976, ông đến Ấn Độ để chúc mừng chính phủ của Indira Gandhi v́ công việc xuất sắc của nó. "Cuối cùng," ông nói, "Ấn Độ đang tiến hành một cách hiệu quả để giải quyết vấn đề dân số của ḿnh."

 

Thủ tướng Gandhi đă nhận các khoản vay của cô ấy. Bà cũng đă thành công vào năm 1977, khi, trong cuộc bầu cử dân chủ lớn nhất trong lịch sử, người dân Ấn Độ đă bất chấp ba thập kỷ tiền lệ và bỏ phiếu bầu Đảng Quốc hội của bà mất quyền lực trong một vụ nổ vang trời.

 

Thật không may, ở hầu hết các quốc gia thuộc Thế giới thứ ba, mọi người thiếu một lựa chọn như vậy để bảo vệ ḿnh trước sự kiểm soát dân số. Không may thay, bất chấp sự sụp đổ của chính phủ Gandhi, áp lực tài chính đối với Ấn Độ từ Ngân hàng Thế giới và USAID để thực hiện kiểm soát dân số vẫn tiếp tục. Vào đầu những năm 1980, bốn triệu ca triệt sản đă được thực hiện hàng năm đối với những học sinh lớp dưới của Ấn Độ như một phần của chính sách cưỡng chế hai con mỗi gia đ́nh.

 

V́ ở vùng nông thôn Ấn Độ, con trai được coi là cần thiết để tiếp nối ḍng họ và phụng dưỡng cha mẹ khi về già, giới hạn này khiến nhiều gia đ́nh t́m cách vứt bỏ con gái sơ sinh, thường là do chết đuối, ngạt thở, bị bỏ rơi trong cống rănh hoặc băi rác, hoặc thiêu xác trên giàn hỏa táng. Gần đây, phương tiện chính để loại bỏ giới tính kém mong muốn đă trở thành phá thai có chọn lọc giới tính, làm sai lệch tỷ lệ giới tính sao cho 112 trẻ trai được sinh ra trên mỗi trăm trẻ gái ở Ấn Độ (vượt xa tỷ lệ tự nhiên từ 103 đến 106), với tỷ lệ thậm chí c̣n sai lệch ở một số vị trí. Có thể hiểu được quy mô mà những vụ giết người này đă và đang được thực hiện, thậm chí chỉ xét về khía cạnh diệt chủng giới, có thể được thu thập từ thực tế rằng ở Ấn Độ ngày nay, đàn ông nhiều hơn phụ nữ 37 triệu người.

 

Peru

B v́ sự gần gũi của họ với Hoa Kỳ, Trung và Nam Mỹ từ lâu đă nằm trong tầm ngắm của những người kiểm soát dân số từ cơ sở an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Kể từ những năm 1960, với sự thúc giục của USAID, các chương tŕnh kiểm soát dân số tàn bạo đă được thực hiện ở hầu hết các quốc gia từ Mexico đến Chile. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào một trong số họ, đó là Peru, bởi v́ cuộc điều tra tội phạm về những thủ phạm hàng đầu của nó đă cung cấp một số tài liệu tốt nhất về các vụ lạm dụng có hệ thống đă và đang tiếp tục được thực hiện dưới lớp áo kiểm soát dân số trên khắp Trung và Nam Mỹ.

 

Peru nhiều núi có một số khu vực dân cư thưa thớt nhất trên hành tinh. Tuy nhiên, thực tế này không ngăn cản các nhà lập kế hoạch của USAID cho rằng những khu vực nông thôn này quá đông dân cư, cũng như các chương tŕnh tài trợ được thiết kế để loại bỏ người dân của họ. Bắt đầu từ năm 1966, những nỗ lực này diễn ra ở mức độ tương đối thấp cho đến những năm 1990, khi người mạnh mẽ Alberto Fujimori nắm quyền gần như độc tài trong nước.

 

Năm 1995, Tổng thống Fujimori phát động chiến dịch triệt sản trên toàn quốc. Các đội khử trùng di động được tập hợp tại Lima và sau đó được triển khai để di chuyển qua các vùng nông thôn để tiến hành các “lễ hội thắt lưng” kéo dài một tuần ở làng này sang làng khác. Trước khi các đội triệt sản đến, các nhân viên của Bộ Y tế đă được cử đến để quấy rối những phụ nữ địa phương phải phục tùng. Những phụ nữ chống đối đă bị các nhân viên chính phủ đến thăm nhà nhiều lần và bị chửi mắng thậm tệ, những người này đă chế nhạo phụ nữ và trẻ em gái bản địa rằng họ không hơn “mèo” hay “chó” v́ muốn có con. Nếu điều này không đủ, các bà mẹ được thông báo rằng trừ khi họ nộp đơn thắt cổ chân, con của họ sẽ không đủ điều kiện để nhận viện trợ thực phẩm của chính phủ.

 

Cả đội chống quấy rối chính phủ và các thành viên của đơn vị triệt sản đều hoạt động theo hệ thống hạn ngạch, phấn đấu đạt mục tiêu 100.000 ca nối ống dẫn trứng trên toàn quốc mỗi năm. Họ được trả tiền nếu đạt chỉ tiêu nhưng sẽ bị trừng phạt nếu không bắt đủ số lượng phụ nữ được chỉ định để triệt sản. Do đó, nhiều phụ nữ vào pḥng khám để sinh con đă bị triệt sản mà không có lư do xin phép họ. Do sự đào tạo hạn chế của các nhân viên triệt sản (trong nhiều trường hợp được cung cấp bởi các chuyên gia kiểm soát dân số Trung Quốc nhập khẩu), t́nh trạng mất vệ sinh phổ biến trong “lễ hội thắt dây” của làng và hoàn toàn thiếu sự chăm sóc sau phẫu thuật, không có ǵ ngạc nhiên khi nhiều người phải chịu đựng các biến chứng nghiêm trọng và hơn một số đă chết sau khi bị cắt xẻo.

 

Trong khi các nhân viên chính phủ thực hiện việc triệt sản hàng loạt là những người thành thị có nguồn gốc từ Tây Ban Nha, phần lớn nạn nhân là những người bản địa nói tiếng Quechua ở vùng nông thôn gốc Inca. Điều này, tất nhiên, không phải là ngẫu nhiên. Khi Fujimori bị bắt vào năm 2000, tổng thống mới, Alejandro Toledo, đă yêu cầu Quốc hội Peru cho phép điều tra về chiến dịch kiểm soát dân số. Theo đó, một ủy ban điều tra được gọi là AQV được thành lập dưới sự chỉ đạo của Tiến sĩ Hector Chavez Chuchon. AQV đă đệ tŕnh báo cáo của ḿnh lên Ủy ban Nhân quyền của Quốc hội Peru vào ngày 10 tháng 6 năm 2003.

 

Theo báo cáo, trong nỗ lực kéo dài 5 năm, chính phủ Fujimori đă triệt sản 314.605 phụ nữ. Hơn nữa, chiến dịch kiểm soát dân số của Fujimori đă “thực hiện các cuộc triệt sản lớn đối với các nhóm dân tộc được chỉ định, mang lại lợi ích cho các nhóm dân tộc hoặc xă hội khác không bị tai họa với cường độ tương tự ... hành động phù hợp với định nghĩa của tội ác Diệt chủng.” Bản báo cáo tiếp tục đưa ra “Cáo buộc theo hiến pháp” Fujimori và các quan chức khác nhau trong chính phủ của ông “v́ cáo buộc đă thực hiện các tội ác chống lại Cá nhân Tự do, chống lại Tính mạng, Cơ thể và Sức khỏe, Âm mưu h́nh sự và Diệt chủng.”

 

Các nhà tài trợ chính cho chiến dịch diệt chủng của Fujimori là USAID (đă phớt lờ luật pháp Hoa Kỳ và cuộc điều tra của Quốc hội năm 1998 để tiếp tục hỗ trợ tài chính cho nỗ lực này), UNFPA và Liên đoàn Các bậc cha mẹ có kế hoạch quốc tế.

 

Trung Quốc

Tôi n Tháng Sáu 1978, Song Jian, một quản lư cấp cao phụ trách phát triển hệ thống điều khiển cho chương tŕnh hướng dẫn tên lửa Trung Quốc, đă đến Helsinki cho một hội nghị quốc tế về lư thuyết hệ thống điều khiển và thiết kế. Khi ở Phần Lan, anh ấy đă chọn các bản sao của Giới hạn để tăng trưởng và Kế hoạch chi tiết cho sự sống c̣n - các ấn phẩm của Câu lạc bộ Rome, một nguồn chính của tuyên truyền Malthusian - và làm quen với một số người châu Âu đang quảng bá phương pháp sử dụng máy tính hóa của báo cáo “ phân tích hệ thống ”để dự đoán và thiết kế tương lai của con người.

 

Bị cuốn hút bởi những khả năng đó, Song trở về Trung Quốc và xuất bản lại bài phân tích của Câu lạc bộ dưới tên riêng của ḿnh (không ghi công), tạo dựng danh tiếng về tư duy xuất sắc và độc đáo. Thật vậy, trong khi máy tính của Câu lạc bộ Rome dự đoán về sự thiếu hụt tài nguyên sắp xảy ra, các biểu đồ cho thấy sự rút ngắn thời gian gia tăng dân số và các cuộc thảo luận về “khả năng chuyên chở”, “giới hạn tự nhiên”, sự tuyệt chủng hàng loạt và “Trái đất tàu vũ trụ” bị cô lập đều là những lời sáo rỗng trong phương Tây vào năm 1978, ở Trung Quốc, họ là những ư tưởng mới mẻ và nổi bật. Chẳng bao lâu, Song đă trở thành một siêu sao khoa học. Nắm bắt thời điểm để nắm bắt quyền lực và tầm quan trọng lớn hơn, anh ấy đă tập hợp một nhóm các nhà toán học ưu tú từ trong bộ phận của ḿnh và với sự trợ giúp của một máy tính mạnh mẽ để cung cấp các hiệu ứng đặc biệt cần thiết, đă đưa ra một nhận định được tính toán sâu sắc rằng quy mô dân số "chính xác" của Trung Quốc là 650 đến 700 triệu người - tức là ít hơn dân số thực tế năm 1978 khoảng 280 đến 330 triệu người. Phân tích của Song nhanh chóng nhận được sự ủng hộ ở các cấp cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc v́ nó có mục đích chứng minh rằng lư do khiến Trung Quốc tiếp tục nghèo đói không phải là ba mươi năm sa đọa thảm hại, mà là sự tồn tại của người dân Trung Quốc. (Để làm rơ sự sai lầm hoàn toàn trong lập luận của Tống, chỉ cần lưu ư rằng vào năm 1980, nước láng giềng Hàn Quốc, với mật độ dân số gấp 4 lần Trung Quốc, có tổng sản phẩm quốc dân b́nh quân đầu người gấp 7 lần.) ở Ủy ban Trung ương cũng rất ấn tượng trước bài viết lảm nhảm về máy tính giả khoa học mà Song dùng để chỉnh sửa lư thuyết của ḿnh - mà,

 

Song đề xuất rằng các nhà cầm quyền của Trung Quốc đặt ra giới hạn một trẻ em cho mỗi gia đ́nh, có hiệu lực ngay lập tức. Đặng Tiểu B́nh thích những ǵ Song phải nói, v́ vậy những người có thể có sức mạnh chống lại chính sách một con đă nhanh chóng tự bảo vệ ḿnh bằng cách xếp hàng ủng hộ. Tại hội nghị quan trọng về dân số Thành Đô vào tháng 12 năm 1979, chỉ có một người dũng cảm, Liang Zhongtang, giáo viên chủ nghĩa Mác tại Trường Đảng tỉnh Thiểm Tây, đă kêu gọi các đồng chí trong đảng của ḿnh xem xét sự tàn bạo mà họ sắp gây ra: “Chúng ta đă làm cho nông dân 'chịu đủ đắng cay trong lănh vực kinh tế. Chúng ta không thể khiến họ đau khổ thêm nữa ”. Liang cũng cố gắng lập luận trên quan điểm thực tế. Ông nói, nếu chúng ta thực hiện chính sách này, mọi cặp vợ chồng đang làm việc tại Trung Quốc sẽ cần phải hỗ trợ 4 ông bà già, một con và chính họ - một điều rơ ràng là không thể. Không ai trong số những đứa trẻ sẽ có anh chị em, hoặc chú hoặc d́. Không ai trong số các bậc cha mẹ sẽ có bất kỳ người thân thuộc thế hệ của họ để giúp đỡ khi cần thiết. Cơ cấu xă hội của đời sống làng xă sẽ bị phá vỡ hoàn toàn. Sẽ không có ai phục vụ trong Quân đội.

 

Nhưng những phản đối vô lư như vậy đă vô ích. Từ trên xuống cấp dưới nhanh chóng: mỗi gia đ́nh một con bây giờ là chính sách của ban lănh đạo Đảng không thể sai lầm, và sẽ không có bất đồng nào nữa được dung thứ.

 

Do đó đă bắt đầu chương tŕnh kiểm soát dân số mạnh mẽ nhất kể từ thời Đức Quốc xă. Những người kiểm soát dân số sẽ không cần phải phụ thuộc vào các mánh khóe, hối lộ, từ chối quyền lợi, các lễ hội du lịch, hoặc các trung đội phá dỡ khu ổ chuột để thu phục nạn nhân của họ. Giờ đây, họ có quyền lực có tổ chức và không ngừng của một nhà nước toàn trị để thực thi ư chí của họ, nắm giữ không chỉ một bộ máy quan liêu khổng lồ, mà c̣n cả lực lượng cảnh sát và quân đội khổng lồ, cảnh sát mật, các cơ sở nhà tù rộng lớn, toàn bộ kiểm soát truyền thông và hàng chục triệu người đưa tin. . Trong Bom tấn dân số , Paul Ehrlich đă kêu gọi sự kiểm soát của nhà nước đối với việc sinh sản của con người, với “quy định sinh đẻ bắt buộc”. Giờ đây, chỉ 12 năm sau, giấc mơ không tưởng của Ehrlich đă trở thành hiện thực ác mộng đối với 1/5 nhân loại.

 

Qian Xinzhong, một cựu thiếu tướng được Liên Xô đào tạo trong Quân đội Giải phóng Nhân dân, được giao phụ trách chiến dịch. Ông yêu cầu tất cả phụ nữ có một con phải đặt ṿng tránh thai bằng thép không gỉ và phải được kiểm tra thường xuyên để đảm bảo rằng họ không bị can thiệp. Để loại bỏ thiết bị được coi là một hành động tội phạm. Tất cả các bậc cha mẹ có hai con trở lên phải được triệt sản. Bất kỳ ai dưới 23 tuổi đều không được phép mang thai, dù đă kết hôn hay chưa, và tất cả các trường hợp mang thai trái phép đều phải được phá bỏ. Qian nói: “Trong mọi trường hợp không được phép sinh con thứ ba.

 

Những phụ nữ bất chấp các lệnh này đă bị bắt và triệt sản bằng vũ lực. Các em bé sẽ bị phá thai ngay từ tháng thứ 9 của thai kỳ, với nhiều tiếng khóc v́ bị đâm chết ngay lúc mới sinh. Những người phụ nữ chạy trốn để cố gắng cứu con của họ đă bị săn đuổi, và nếu họ không thể bị bắt, nhà của họ bị phá hủy và cha mẹ của họ bị tống vào tù, ở đó cho đến khi nhận được 20.000 nhân dân tệ - thu nhập khoảng ba năm cho một nông dân - đă được trả tiền cho việc thả họ. Những đứa trẻ được sinh ra từ những kẻ đào tẩu như vậy bị tuyên bố là "trẻ em da đen", những người không hợp pháp trong mắt nhà nước, không có bất kỳ quyền có việc làm, đi học công, chăm sóc sức khỏe hoặc sinh sản.

 

Các nhà lănh đạo của UNFPA và Liên đoàn Các bậc cha mẹ có kế hoạch quốc tế đă rất vui mừng, và vội vă gửi tiền (chủ yếu do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cung cấp cho họ) và nhân sự để giúp hỗ trợ chiến dịch. Trung Quốc đă công khai tàn bạo trong các phương pháp của ḿnh đến mức nhân viên thông tin của IPPF, Penny Kane, bày tỏ sự báo động - không phải ở những ǵ đang được thực hiện với hàng triệu phụ nữ, trẻ em gái và trẻ sơ sinh Trung Quốc, mà ở thảm họa quan hệ công chúng có thể xảy ra với IPPF h́nh ảnh nếu người Mỹ phát hiện ra nó đang làm ǵ. “Các biện pháp rất mạnh đang được thực hiện để giảm dân số,” Kane viết từ Trung Quốc, “Tôi nghĩ rằng trong tương lai không xa, điều này sẽ trở thành một câu chuyện báo chí lớn v́ nó chứa đựng tất cả các thành phần cho chủ nghĩa giật gân - Chủ nghĩa cộng sản, cưỡng bức kế hoạch hóa gia đ́nh, giết những bào thai c̣n sống, song hành với Ấn Độ, v.v.

 

"Biểu đồ kinh dị"

Những đứa trẻ sinh ra ở Trung Quốc bất chấp chính sách một con được coi là "trẻ em da đen" và không có quyền được hưởng lương thực, chăm sóc sức khỏe hay giáo dục. Nếu là nữ, họ thường bị giết, khi mới sinh, hoặc nếu bị bắt sau đó, tại các trại trẻ mồ côi nơi họ được tập trung. H́nh trên là Mei Ming, một bé gái hai tuổi bị trói vào ghế trong “pḥng hấp hối”. Cái xô bên dưới dùng để hứng nước tiểu và phân của cô ấy khi cô ấy chết trong vài ngày tới v́ đói và bị bỏ rơi. Bức ảnh trên được chụp bởi một đoàn truyền h́nh Anh trong quá tŕnh quay bộ phim tài liệu năm 1995 The Dying Rooms . Chính phủ Trung Quốc phủ nhận sự tồn tại của những căn pḥng hấp hối.

Courtesy Chăm sóc mồ côi của Trung Quốc và bị bỏ rơi

Không quan tâm đến những lo ngại của Kane, IPPF đă tăng cường hỗ trợ cho chiến dịch. Tuy nhiên, đúng như lo lắng của cô, câu chuyện đă bắt đầu vỡ lở ở phương Tây. Vào ngày 30 tháng 11 năm 1981, Wall Street Journal đă đăng một câu chuyện nhân chứng của Michele Vink báo cáo rằng những phụ nữ bị “c̣ng tay, trói bằng dây thừng hoặc bị nhốt trong giỏ lợn” khi họ bị bắt đi phá thai cưỡng bức. Theo Vink, các phương tiện vận chuyển phụ nữ đến bệnh viện ở Quảng Châu "tràn ngập tiếng kêu khóc", trong khi trẻ sơ sinh không được phép bị giết hàng loạt. Một trong những nguồn tin của Vink cho biết: “Mỗi ngày có hàng trăm thai nhi đến nhà xác.

 

Vào ngày 15 tháng 5 năm 1982, New York Timesphóng viên nước ngoài Christopher Wren đă đưa ra một cuộc triển lăm thậm chí c̣n tàn khốc hơn. Ông đă tường thuật về những câu chuyện hàng ngh́n phụ nữ Trung Quốc bị “bắt tṛn và buộc phải phá thai”, và những câu chuyện về những phụ nữ “bị nhốt trong xà lim hoặc bị lôi ra trước các cuộc mít tinh hàng loạt và cố chấp đồng ư phá thai,” cũng như “những người cảnh giác [ai] những phụ nữ có thai bị bắt cóc trên đường phố và lôi họ, đôi khi bị c̣ng tay hoặc xích, đến các pḥng khám phá thai ”. Ông dẫn lời một phóng viên Trung Quốc đă mô tả "những đứa trẻ bị phá thai thực sự khóc khi chúng được sinh ra." Nỗi kinh hoàng trở nên lộ liễu đến mức không thể phủ nhận. Đến năm 1983, ngay cả bản thân các tờ báo Trung Quốc cũng đăng tải những câu chuyện về “nạn giết thịt, chết đuối và để lại cái chết cho trẻ sơ sinh nữ và sự ngược đăi của những phụ nữ đă sinh con gái”.

 

Không hề bối rối trước sự đưa tin của báo chí, Qian đă nỗ lực gấp đôi. Các quan chức Đảng Cộng sản địa phương được cấp hạn ngạch cho việc triệt sản, phá thai và đặt ṿng tránh thai. Nếu vượt quá họ, họ có thể được thăng chức. Nếu không gặp được họ, họ sẽ bị khai trừ khỏi Đảng trong ô nhục. Các biện pháp này đảm bảo kết quả. Năm 1983, 16 triệu phụ nữ và 4 triệu nam giới bị triệt sản, 18 triệu phụ nữ đặt ṿng tránh thai và hơn 14 triệu trẻ sơ sinh bị phá thai. Trong tương lai, những con số này vẫn được duy tŕ, với tổng số ca phá thai cưỡng bức, cấy ṿng tránh thai và triệt sản vượt quá 30 triệu mỗi năm cho đến năm 1985.

 

Để kỷ niệm những thành tích của Qian, UNFPA vào năm 1983 đă trao cho anh ta (cùng với Indira Gandhi) giải thưởng Dân số Liên hợp quốc đầu tiên, với bằng tốt nghiệp, huy chương vàng và 25.000 đô la tiền mặt. Trong bài phát biểu chúc mừng tại lễ trao giải ở New York, Tổng thư kư Liên Hợp Quốc Javier Pérez de Cuéllar cho biết: “Xét đến thực tế là Trung Quốc và Ấn Độ chứa hơn 40% nhân loại, tất cả chúng ta đều phải ghi nhận sự đánh giá sâu sắc của chúng ta về cách mà họ các chính phủ đă bố trí các nguồn lực cần thiết để thực hiện các chính sách dân số trên quy mô lớn. " Qian đứng lên và hứa sẽ tiếp tục "kiểm soát số lượng dân số và nâng cao chất lượng dân số." LHQ không đơn độc trong việc bày tỏ sự đánh giá cao của ḿnh. Ngân hàng Thế giới đă gửi lời cảm ơn của ḿnh theo cách chân thành nhất có thể - nghĩa là bằng tiền mặt,

 

Với tầm quan trọng hàng đầu đối với các gia đ́nh nông thôn Trung Quốc là sinh con trai, vừa để chăm sóc cha mẹ già yếu, vừa để nối dơi tông đường và tôn vinh tổ tiên, nhiều nông dân đơn giản không thể chấp nhận con gái là con một của họ. Kết quả là sự gia tăng đột biến về tội phạm xâm hại phụ nữ có lẽ không gây khó khăn đặc biệt cho các nhà chức trách, v́ thái độ của họ đối với các vấn đề liên quan, nhưng tổng sự suy sụp xă hội mà nó gây ra là. Trước thực tế này, vào năm 1988, chính quyền ở một số tỉnh đă thỏa hiệp một chút và đồng ư rằng các cặp vợ chồng sinh con gái đầu ḷng sẽ được phép cố gắng sinh con trai thêm một lần nữa - với điều kiện không được sinh con trái phép hoặc các vi phạm khác đối với chính sách dân số của bất kỳ ai trong thôn của hai vợ chồng trong năm đó. Trong khi đưa ra một chút về mặt dân số, “cải cách” này đă có tác dụng nổi tiếng - theo quan điểm toàn trị - là phá hủy sự đoàn kết của nông dân, vốn trước đây đă có tác dụng che chắn cho phụ nữ địa phương sinh con ở ẩn. Thay vào đó, áp lực nhóm cuồng loạn đă được huy động để chống lại những kẻ nổi loạn như vậy, với mọi người trong làng biến thành những kẻ ŕnh ṃ chính phủ để cảnh sát hàng xóm của họ chống lại những hành vi vi phạm có thể xảy ra.

 

Tuy nhiên, việc giết các con gái vẫn tiếp tục diễn ra. Trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2004, gần 1,25 bé trai được sinh ra trên mỗi bé gái - cho thấy rằng 1/5 tổng số bé gái ở Trung Quốc hoặc bị phá thai hoặc bị sát hại. Ở một số tỉnh, tỷ lệ bị loại bỏ cao tới một nửa.

 

 

4 vấn đề ~ $ 24

Theo dơi để The New Atlantis .

 

Phí khủng khiếp

Tôi n 1991, UNFPA đầu Nafis Sadik đi đến Trung Quốc để chúc mừng các đầu sỏ chính trị của Cộng ḥa Nhân dân cho chương tŕnh tuyệt vời của họ, mà vào thời điểm đó đă tiệt trùng, cấy DCTC trong, hoặc thực hiện phá thai trên khoảng 300 triệu người. Bà nói: “Trung Quốc có mọi lư do để cảm thấy tự hào và hài ḷng về những thành tựu đáng kể đă đạt được trong chính sách kế hoạch hóa gia đ́nh và kiểm soát gia tăng dân số trong mười năm qua. “Giờ đây, đất nước có thể cung cấp kinh nghiệm và các chuyên gia đặc biệt của ḿnh để giúp các nước khác .... UNFPA sẽ tuyển dụng một số [chuyên gia kế hoạch hóa gia đ́nh của Trung Quốc] làm việc ở các nước khác và phổ biến kinh nghiệm của Trung Quốc về kiểm soát gia tăng dân số và kế hoạch hóa gia đ́nh.”

 

Sadik đă thực hiện tốt lời hứa của ḿnh. Với sự giúp đỡ của UNFPA, mô h́nh kiểm soát dân số của Trung Quốc đă được thực hiện hầu như toàn bộ tại Việt Nam và được sử dụng để nâng cao hiệu quả tàn bạo của các nỗ lực chống con người ở nhiều quốc gia khác, từ Bangladesh, Sri Lanka đến Mexico và Peru.

 

Trong khi đó, nhiều quốc gia khác cũng có những câu chuyện nghiệt ngă tương tự. Chương tŕnh kiểm soát dân số Indonesia rất rộng răi và mang tính cưỡng chế; Betsy Hartmann đă kể lại một trường hợp vào năm 1990, trong đó “nhân viên kế hoạch hóa gia đ́nh đi cùng với cảnh sát và quân đội đi từ nhà này sang nhà khác và đưa những người đàn ông và phụ nữ đến nơi đặt ṿng tránh thai. Những phụ nữ từ chối đă cắm ṿng tránh thai vào họng súng ”. Cam kết kiểm soát dân số từ lâu của chính phủ Indonesia đồng nghĩa với việc các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe khác không được ưu tiên, đó là lư do tại sao tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh của nước này cao gấp đôi so với các nước láng giềng Malaysia và Thái Lan.

 

Sự phân bổ sai các nguồn lực y tế khan hiếm thậm chí c̣n rơ ràng hơn ở châu Phi cận Sahara. Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và các chương tŕnh nên dành riêng cho việc chống lại bệnh sốt rét và các bệnh chết người khác thay vào đó là dành riêng cho việc kiểm soát dân số. Như Tiến sĩ Stephen Karanja, cựu thư kư của Hiệp hội Y tế Kenya, đă viết vào năm 1997:

 

Ngành y tế của chúng ta đang sụp đổ. Hàng ngh́n người Kenya sẽ chết v́ bệnh sốt rét, việc điều trị chỉ tốn vài xu, trong các cơ sở y tế có kệ thuốc được kê tới trần với hàng triệu đô la thuốc, ṿng tránh thai, Norplant, Depo-Provera, v.v. hầu hết được cung cấp bằng tiền của Mỹ .... Các pḥng mổ đặc biệt có đầy đủ dịch vụ và không thiếu dụng cụ được mở trong bệnh viện để triệt sản phụ nữ. Trong khi ở cùng các bệnh viện, không thể phẫu thuật cấp cứu v́ thiếu các dụng cụ và vật tư mổ cơ bản.

 

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2000, Karanja tiếp tục, “Bạn không thể thực hiện các hoạt động v́ không có thiết bị, không có vật liệu. Nhà hát điều hành không hoạt động. Nhưng nếu để triệt sản th́ rạp đă trang bị sẵn ”. Tệ hơn nữa, như Steven Mosher đă lập luận trong cuốn sách Kiểm soát dân số của ḿnh , có lư do chính đáng để tin rằng 100 triệu kim tiêm dưới da được vận chuyển đến châu Phi từ những năm 1990 để tiêm thuốc tránh thai đă là nguyên nhân chính gây ra đại dịch AIDS kinh hoàng ở lục địa này - đă dẫn đến hàng chục triệu người chết, dự kiến ​​sẽ có thêm gần hai triệu người chết trong năm nay, năm tới, và trong nhiều năm tới.

 

Trên khắp thế giới, phong trào kiểm soát dân số đă dẫn đến hàng tỷ sinh mạng bị mất hoặc bị hủy hoại. Chúng ta không thể chỉ dừng lại ở việc bác bỏ khoa học giả và kể lại tội ác của những người kiểm soát dân số. Chúng ta cũng phải vạch trần và đối đầu với hệ tư tưởng phản nhân văn cơ bản. Nếu ư tưởng được chấp nhận rằng các nguồn tài nguyên của thế giới là cố định chỉ có quá nhiều thứ để đi xung quanh, th́ mỗi cuộc sống mới không được chào đón, mỗi hành động hoặc suy nghĩ không được kiểm soát là một mối đe dọa, mỗi người về cơ bản là kẻ thù của mọi người khác, và mỗi chủng tộc hoặc quốc gia là kẻ thù của mọi chủng tộc hay quốc gia khác. Kết quả cuối cùng của một thế giới quan như vậy chỉ có thể là sự tŕ trệ, chuyên chế, chiến tranh và diệt chủng. Những tội ác khủng khiếp được ủng hộ hoặc gây ra bởi những người sùng đạo chống lại nhân đạo trong hai thế kỷ qua đă chứng minh điều này một cách rơ ràng.

 

Đó là lư do tại sao chúng ta phải từ chối chủ nghĩa phản nhân văn và thay vào đó là một đạo đức dựa trên niềm tin vào khả năng sáng tạo và phát minh của con người. V́ khi làm như vậy, chúng ta tuyên bố rằng chúng ta đang sống không phải ở cuối lịch sử, mà ở đầu lịch sử; rằng chúng tôi tin tưởng vào tự do và không hối tiếc; đang tiến hành và không bị ứ đọng; yêu hơn là ghét; trong cuộc sống hơn là cái chết; trong hy vọng hơn là tuyệt vọng.

 

Robert Zubrin là mộtbiên tập viên đóng góp choNew Atlantis. Bài tiểu luận này được chuyển thể từ cuốn sách mới của anh ấy - tập mới nhất trong bộ sách New Atlantis Books của chúng tôi - Những kẻbuôn người của sự tuyệt vọng: Những nhà bảo vệ môi trường cấp tiến, Những nhà khoa học giả h́nh sự, và Giáo phái phản nhân đạo chết người.

 

 

https://www.thenewatlantis.com/publications/the-population-control-holocaust

 

Von: "Ozzy bin Oswald"

Datum: Thứ 4, ngày 17 tháng 11 năm 2004 12:52:50 +0800

"Mỹ phải thực hiện một số hành động ở đâu đó trên thế giới thể hiện quyết tâm tiếp tục là một cường quốc thế giới." 

-Henry Kissinger được trích dẫn trên The Washington Post, tháng 4 năm 1975

Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ bắn chết tù nhân bị thương ở nhà thờ Hồi giáo Fallujah

 Phiên bản ngắn của video tại đây. 

 

"Bất cứ điều ǵ có thể làm để đề pḥng sự gián đoạn nguồn cung và phát triển các lựa chọn thay thế trong nước, nền kinh tế Mỹ sẽ đ̣i hỏi một lượng lớn và ngày càng tăng các khoáng sản từ nước ngoài, đặc biệt là từ các nước kém phát triển hơn. và ổn định xă hội của các nước cung cấp. Bất cứ khi nào giảm bớt áp lực dân số thông qua giảm tỷ lệ sinh có thể làm tăng triển vọng cho sự ổn định đó, chính sách dân số trở nên phù hợp với nguồn cung cấp tài nguyên và lợi ích kinh tế của Hoa Kỳ. "

 

 - Ủy ban Quốc gia về Chính sách Vật liệu, Hướng tới Chính sách Vật liệu Quốc gia: Các vấn đề và Dữ liệu Cơ bản, tháng 4 năm 1972 

 

Năm 1972, Tổng thống Nixon đă bổ nhiệm thành viên hội đồng thành lập, John D. Rockefeller III, làm chủ tịch Ủy ban Tổng thống về "Dân số và Tương lai Hoa Kỳ". Cũng chính Rockefeller đă thành lập Hội đồng Dân số vào năm 1952, và công khai kêu gọi "không tăng trưởng dân số".

 

Ủy ban Dân số và Tương lai Hoa Kỳ của Rockefeller đă đặt nền móng cho bản ghi nhớ An ninh Quốc gia của Henry Kissinger, NSSM 200 , vào tháng 4 năm 1974, trong đó nêu rơ sự gia tăng dân số ở các nước đang phát triển chiến lược, giàu nguyên liệu là mối quan tâm ưu tiên cao nhất về an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.

 

Trong những năm 1970, khi Kissinger là Giám đốc Hội đồng An ninh Quốc gia cũng như Bộ trưởng Ngoại giao, thực phẩm và dầu mỏ nổi lên như những mặt hàng an ninh quốc gia chiến lược của Hoa Kỳ. Kissinger đă khởi xướng chiến lược "lấy dầu làm lương thực" gây tranh căi, trong đó một Liên Xô thiếu lương thực đă nhập khẩu một lượng lớn ngũ cốc của Mỹ và trả nó bằng một lượng lớn dầu của Liên Xô với giá đô la. Sản lượng dầu nội địa của Hoa Kỳ, ngoài Alaska, đă đạt đỉnh vào năm 1970 và bắt đầu sụt giảm ổn định. Mỹ ngày càng trở thành quốc gia nhập khẩu dầu mỏ. An ninh quốc gia trở nên gắn liền với an ninh của dầu nhập khẩu giá rẻ, và thực phẩm là một vũ khí trong kho vũ khí an ninh của Mỹ kể từ thời điểm đó. Đồng nghiệp trong Nội các của Kissinger, Bộ trưởng Nông nghiệp, Earl Butz, đă phản ánh chính sách của Kissinger khi ông tuyên bố, "Những người đói chỉ lắng nghe những người có một miếng bánh ḿ. Thức ăn là một công cụ.

 

Năm 1974, Kissinger đệ tŕnh bản ghi nhớ NSSM 200 lên Tổng thống Nixon, coi sự gia tăng dân số ở các nước đang phát triển giàu nguyên liệu chính là "mối đe dọa an ninh quốc gia" của Hoa Kỳ . Kể từ thời điểm đó, việc kiểm soát tốc độ tăng trưởng kinh tế và gia tăng dân số ở các nước đang phát triển chính là ưu tiên an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.

 

Kissinger mắc nợ sự nghiệp chính trị của ḿnh từ cuối những năm 1950 khi làm nhà nghiên cứu cho gia đ́nh Rockefeller, và nhờ sự hậu thuẫn của họ để lên nắm quyền. Gia đ́nh Rockefeller đă từng là trung tâm địa chính trị dầu mỏ và nguyên liệu của Hoa Kỳ kể từ đầu những năm 1900, khi Standard Oil Trust được xây dựng. Kissinger nhận thức rơ tầm quan trọng của lương thực và năng lượng đối với lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ. http://www.currentconcerns.ch/archive/2004/05/20040505.php

 

Chính sách Không đông đảo Haig-Kissinger

 

Báo cáo đặc biệt EIR (Đánh giá t́nh báo điều hành) ngày 10 tháng 3 năm 1981

 

Cơ quan nhắm mục tiêu cho hoạt động là Nhóm chuyên gia nghiên cứu về Chính sách Dân số của Hội đồng An ninh Quốc gia. Nhóm hoạch định chính sách thuộc Văn pḥng Các vấn đề Dân số của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, được thành lập vào năm 1975 bởi Henry Kissinger. Nhóm này đă soạn thảo tài liệu Global 2000 của chính quyền Carter, trong đó kêu gọi giảm dân số toàn cầu, và cùng một bộ máy đang tiến hành cuộc nội chiến ở El Salvador như một dự án giảm dân số có ư thức.

 

Thomas Ferguson, nhân viên phụ trách phụ trách người Mỹ Latinh của Văn pḥng Các vấn đề Dân số (OPA) của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “Có một chủ đề duy nhất đằng sau tất cả công việc của chúng tôi - chúng tôi phải giảm mức dân số. "Hoặc họ [các chính phủ] làm theo cách của chúng tôi, thông qua các phương pháp tốt đẹp hoặc họ sẽ nhận được loại hỗn độn mà chúng tôi có ở El Salvador, ở Iran, hoặc ở Beirut. Dân số là một vấn đề chính trị. Một khi dân số vượt quá tầm kiểm soát nó đ̣i hỏi chính phủ độc tài, thậm chí chủ nghĩa phát xít, để giảm nó "Các chuyên gia," Ferguson nói, "không quan tâm đến việc giảm dân số v́ lư do nhân đạo. Nghe hay đấy. Chúng tôi xem xét các hạn chế về tài nguyên và môi trường. Chúng tôi xem xét các nhu cầu chiến lược của ḿnh và chúng tôi nói rằng đất nước này phải giảm dân số - nếu không chúng tôi sẽ gặp khó khăn.

 

V́ vậy, các bước được thực hiện. El Salvador là một ví dụ cho thấy thất bại của chúng ta trong việc giảm dân số bằng các biện pháp đơn giản đă tạo cơ sở cho một cuộc khủng hoảng an ninh quốc gia. Chính phủ El Salvador đă thất bại trong việc sử dụng các chương tŕnh của chúng tôi để giảm dân số của họ. Bây giờ họ có một cuộc nội chiến v́ nó .... Sẽ có sự phân tán và thiếu lương thực. Họ vẫn c̣n quá nhiều người ở đó. "

 

Các cuộc nội chiến là những cách rút ra phần nào để giảm dân số, quan chức OPA nói thêm. "Cách nhanh nhất để giảm dân số là vượt qua nạn đói, như ở châu Phi hoặc thông qua dịch bệnh như Cái chết đen", tất cả đều có thể xảy ra ở El Salvador. OPA của Ferguson giám sát dân số ở Thế giới thứ ba và lập bản đồ các chiến lược để giảm chúng. Ngân sách cho năm tài chính 1980 là 190 triệu đô la; cho năm 198l, nó sẽ là $ 220 triệu. Báo cáo Global 2000 kêu gọi tăng gấp đôi con số đó. Lĩnh vực của Kissinger Năm 1975, OPA được thành lập dưới sự điều hành của Cục Đại dương, Môi trường Quốc tế và Khoa học của Bộ Ngoại giao - một cơ quan do Henry Kissinger thành lập.

 

Cơ quan này được giao thực hiện các chỉ thị của NSC Ad Hoc Group. Theo một phát ngôn viên của NSC, Kissinger đă khởi xướng cả hai nhóm sau khi thảo luận với các nhà lănh đạo của Câu lạc bộ Rome trong hội nghị dân số năm 1974 ở Bucharest và Rome. Câu lạc bộ Rome , do giới quư tộc da đen ở châu Âu kiểm soát, là cơ quan thúc đẩy chính cho việc giảm thiểu mức độ diệt chủng của dân số thế giới. Nhóm Ad Hoc được chính quyền Carter dành "ưu tiên cao", thông qua sự can thiệp của Cố vấn An ninh Quốc gia Zbigniew Brzezinski và các Bộ trưởng Ngoại giao Cyrus Vance và Edmund Muskie.

 

Theo chuyên gia của OPA Ferguson, Kissinger đă khởi xướng một chính sách toàn diện về chính sách phát triển của Hoa Kỳ đối với Thế giới thứ ba. “Trong một thời gian dài,” Ferguson tuyên bố, “người dân ở đây rất rụt rè” Họ lắng nghe lập luận từ các nhà lănh đạo Thế giới thứ ba cho rằng biện pháp tránh thai tốt nhất là cải cách và phát triển kinh tế. V́ vậy, chúng tôi đă thúc đẩy các chương tŕnh phát triển và chúng tôi đă giúp tạo ra một quả bom hẹn giờ về dân số. "Chúng tôi đang để mọi người sinh sản như ruồi mà không cho phép các nguyên nhân tự nhiên làm giảm dân số. Chúng tôi đă tăng tỷ lệ sống sót khi sinh, kéo dài tuổi thọ bằng cách giảm tỷ lệ tử vong và không làm ǵ để giảm tỷ lệ sinh.

 

Chính sách đó đă kết thúc. Chúng tôi đang nói với Global 2000 và trong chính sách thực tế rằng bạn phải giảm tỷ lệ dân số. Giảm và kiểm soát dân số hiện là mục tiêu chính sách hàng đầu của chúng tôi - sau đó bạn có thể có một số phát triển. " - các chính sách cho phép các quốc gia duy tŕ dân số ngày càng tăng.

 

http://home.iae.nl/users/lightnet/world/depopulation.htm

https://foreignpolicynews.org/2020/03/25/observing-elites-manipulate-our-fear-covid-19-propaganda-and-knowledge/

ttps://childrenshealthdefense.org/news/government-corruption/gates-globalist-vaccine-agenda-a-win-win-for-pharma-and-mandatory-vaccination/

https://oxfamapps.org/media/press_release/covid-19-could-kill-more-people-through-hunger-than-the-disease-itself-warns-oxfam/

https://foreignpolicynews.org/2020/07/25/covid-19-does-not-exist-the-global-elites-campaign-of-terror-against-humanity/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn * Một Trang Lịch Sử

Vietnamese Commandos' History * Vietnamese Commandos vs US Government * Lost Army Commandos

Bill of Compensation * Never forget * Viết Lại Lịch Sử  Video * Secret Army Secret War Video

Đứng Đầu Ngọn Gió Video * Con Người Bất Khuất Video * Dấu Chân Biệt Kích Video * Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.* Gulf of Tonkin Incident * Pentagon Bạch Hóa * The heart of a boy

U.S Debt Clock * Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton * None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) * Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

The World Order Eustace Mullin * Trăm Việt trên vùng định mệnh * Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis * Lyndon Baines Johnson Library Musuem

Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn * Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

Nghi Thức Ngoại Giao * Lễ Nghi Quân Cách * Sắc lệnh Cờ Vàng * Quốc Tế Cộng Sản

How Does a Bill Become Law? * New World Order * Diplomacy Protocol. PDF

The World Order Eustace Mullin * Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

Vietnam War Document * American Policy in Vietnam

Foreign Relations Vietnam Volum-1 * The Pentagon Papers * Pentagon Papers Archives

Vietnam and Southeast Asia Doc * Vietnam War Bibliogaphy * Công Ước LHQ về Luật Biển

CIA and NGOs * CIA And The Generals * CIA And The House Of Ngo * Global Slavery

Politics of Southeast Asia * Bên Gịng Lịch Sử

Dấu Binh Lửa * Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

Bách Việt  * Lược Sử Thích Ca  * Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

Douglas Mac Arthur 1962 * Douglas Mac Arthur 1951 * John Hanson, President of the Continental Congress

Phương Pháp Biện Luận * Build your knowledge

To be good writer * Ca Dao -Tục Ngữ * Chùa Bái Đính * Hán Việt

Top 10 Crime Rates  * Lever Act * Espionage Act 1917 * Indochina War * Postdam * Selective Service Act

War Labor Board * War of Industries * War Production Board * WWII Weapon * Supply Enemy * Wold War II * OSS

Richest of The World * Truman Committee   * World Population * World Debt * US Debt Clock *

An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email * Public Holiday * Funny National Days

Oil Clock * GlobalResearch * Realworldorder * Thirdworldtraveler * Thrivemovement *Prisonplanet.com *Infowars

Rally protest *Sơ Lược VềThuyền Nhân  *The Vietnamese Population in USA *Lam vs Ngo

VietUni * Funny National Days  * 1DayNotes   

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 


 

 

Your name:


Your email:


Your comments:


MINH THỊ

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG CON NGƯỜI, XĂ HỘI VÀ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CƯỜNG THỊNH PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

CNBC .Fox .FoxAtl .OAN .CBS .CNN .VTV

.WhiteHouse .NationalArchives .FedReBank

.Fed Register .Congr Record .History .CBO

.US Gov .CongRecord .C-SPAN .CFR .RedState

.VideosLibrary .NationalPriProject .Verge .Fee

.JudicialWatch .FRUS .WorldTribune .Slate

.Conspiracy .GloPolicy .Energy .CDP .Archive

.AkdartvInvestors .DeepState .ScieceDirect

.NatReview .Hill .Dailly .StateNation .WND

-RealClearPolitics .Zegnet .LawNews .NYPost

.SourceIntel .Intelnews .Reuter .AP .QZ .NewAme

.GloSec .GloIntel .GloResearch .GloPolitics

.Infowar .TownHall .Commieblaster .Examiner

.MediaBFCheck .FactReport .PolitiFact .IDEAL

.MediaCheck .Fact .Snopes .MediaMatters

.Diplomat .News Link .Newsweek .Salon

.OpenSecret .Sunlight .Pol Critique .EpochTim

.N.W.Order .Illuminatti News.GlobalElite

.NewMax .CNS .DailyStorm .F.Policy .Whale

.Observe .Ame Progress .Fai .City .BusInsider 

.Guardian .Political Insider .Law .Media .Above

.SourWatch .Wikileaks .Federalist .Ramussen

.Online Books .Breibart .Interceipt .PRWatch

.AmFreePress .Politico .Atlantic .PBS .WSWS

.N PublicRadio .ForeignTrade .Brookings .WTimes

.FAS .Millenium .Investors .ZeroHedge .DailySign

.Propublica .Inter Investigate .Intelligent Media  

.Russia News .Tass Defense .Russia Militaty

.Scien&Tech .ACLU .Veteran .Gateway. DeepState

.Open Culture .Syndicate .Capital .Commodity

.DeepStateJournal .Create .Research .XinHua

.Nghiên Cứu QT .NCBiển Đông .Triết Chính Trị

.TVQG1 .TVQG .TVPG .BKVN .TVHoa Sen

.Ca Dao .HVCông Dân .HVNG .DấuHiệuThờiĐại

.BảoTàngLS.NghiênCứuLS .Nhân Quyền.Sài G̣n Báo

.Thời Đại.Văn Hiến .Sách Hiếm.Hợp Lưu  

.Sức Khỏe .Vatican .Catholic .TS KhoaHọc

.KH.TV .Đại Kỷ Nguyên .Tinh Hoa .Danh Ngôn

.Viễn Đông .Người Việt.Việt Báo.Quán Văn

.TCCS .Việt Thức .Việt List .Việt Mỹ .Xây Dựng

.Phi Dũng .Hoa Vô Ưu .ChúngTa .Eurasia.

.NVSeatle .CaliToday .NVR .Phê B́nh .Trái Chiều

.Việt Luận .Nam Úc .Người Dân .Buddhism

.Tiền Phong .Xă Luận .VTV .HTV .Trí Thức

.Dân Trí .Tuổi Trẻ .Express .Tấm Gương

.Lao Động .Thanh Niên .Tiền Phong .MTG

.Echo .Sài G̣n .Luật Khoa .Văn Nghệ .SOTT

.ĐCS .Bắc Bộ Phủ .Ng.TDũng .Ba Sàm .CafeVN

.Văn Học .Điện Ảnh .VTC .Cục Lưu Trữ .SoHa

.ST/HTV .Thống Kê .Điều Ngự .VNM .B́nh Dân

.Đà Lạt * Vấn Đề * Kẻ Sĩ * Lịch Sử * Diễn Đàn *

.Tác Phẩm * Khào  Cứu * Dịch Thuật * Tự Điển *