MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt

֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Đại Kỷ Nguyên ֎ ֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Lottery

֎ Vietnamese Commandos ֎ Video/TV 

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Diễn Đàn

֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Bài Vở Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎ Tiếng Việt ֎ Diễn Đàn ֎ Learning ֎ Sports ֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Đà Lạt ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

v WhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

v Federal Register vCongr Record v CBO

v US Government vCongressional Record

v C-SPAN v VideosLibrary vNational Pri Project

v JudicialWatch vReuter vAP v World Tribune

v RealClearPolitics vMediaMattersvLawNews

v NationalReviewv Hill v Dailly vStateNation

v Infowar vTownHall vCommieblaster v Examiner

v MediaBiasFactCheck vFactReport vPolitiFact

v MediaFactCheck v FactCheck v Snopes

v OpenSecret v SunlightFoundation v Veteran

v New World Order vIlluminatti News vGlobalElite   

v New Max v CNSv Daily Storm v ForeignPolicy

v Observe v American Progress vFair vCity

v Guardian v Political Insider v Law v Media

v Ramussen Report  v Wikileaks  v Federalist

v The Online Books Page v Breibart  Interceipt

v AmericanFreePress v PoliticoMag v Atlantic

v National Public Radio v ForeignTrade v Slate  

v CNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS v CNN

v Federation of American Scientist v Millenium

v Propublica vInter Investigate vIntelligent Media  

v Russia Newsv Tass Defense vRussia Militaty

v Science&Technology vACLU Ten v Gateway  

v Open Culture v Syndicate v Capital Research

v Nghiên Cứu Quốc Tế v Nghiên Cứu Biển Đông 

v Thư Viện Quốc Gia 1 vThư Viện Quốc Gia 

v Học Viện Ngoại Giao v Tự Điển BKVN  

v Ca Dao Tục Ngữ v Học Viện Công Dân

v Bảo Tàng Lịch Sử v Nghiên Cứu Lịch Sử

v Dấu Hiệu Thời Đại v Văn Hiến v Sách Hiếm   

v QLVNCH v Đỗ Ngọc Uyển v Hợp Lưu

v Thư Viện Hoa Sen v Vatican? v Roman Catholic

v Khoa HọcTV v Đại Kỷ Nguyên v Đỉnh Sóng

v Viễn Đông v Người Việt v Việt Báo v Quán Văn

v Việt Thức v Việt List  v Việt Mỹ v Xây Dựng

v Phi Dũng v Hoa Vô Ưu v Chúng Ta  v Eurasia

v Việt Tribune v Saigon Times USA v Thơ Trẻ

v Người Việt Seatle v Cali Today v

v Dân Việtv Việt Luận v Nam Úcv DĐ Người Dân

v Tin Mới vTiền Phong v Xă Luận vvv

v Dân Trí v Tuổi Trẻv Express v Tấm Gương

v Lao Động vThanh Niên vTiền Phong

v Sai Gon Echo v Sài G̣n v Thế Giới 

v ĐCSVN v Bắc Bộ Phủ v Ng T Dũng v Ba Sàm

v Văn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh

v TPB v1GĐ/1TPB v Bia Miệng

 

 LOẠT BÀI VẠCH MẶT TR̉ LỪA BỊP  CỦA BỌN

NAM LỘC, HẠNH NHƠN, TRÚC HỒ SBTN

 

 

CHUYỆN NHÂN NGHĨA MA CÀ RỒNG

 

 

“CÁM ƠN ANH”

 

 

 

Diễn đàn liên mạng mới chính thức nhận được Thư Mời Tham Dự Buổi Họp Báo Công Bố Kết Qủa Đại Nhạc Hội “Cám Ơn Anh” Kỳ 10 do bà Nguyễn Hạnh Nhơn thay mặt  Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH gới lên diễn đàn liên mạng qua điện thư của chú Phạm Ḥa NKT. Nội dung thư mời của bà Hạnh Nhơn rất đơn giản không mang tính chất khích bác v́ bà ta là người có thẩm quyền và cũng chịu trách nhiệm cao nhất trong khi việc làm của nhóm này không chứng tỏ được sự trong sáng và minh bạch. Nhưng điều đáng nói là tên M C Nam Lộc đính kèm một lá thơ mang nội dung như sau:

 

TRÍCH NGUYÊN VĂN:

 

Kính thưa quư vị,

Hàng năm cứ vào khoảng Tháng Mười, sau khi kết toán sổ sách chi thu của Đại Nhạc Hội “Cám Ơn Anh” để gây quỹ cứu trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH, th́ Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH (HO/ TPB&QP/VNCH) đều tổ chức một buổi họp báo để tường tŕnh kết quả.  

Năm nay, cũng không ngoài thông lệ đó, vào ngày 15 tháng 10, 2016 tới đây, qua THƯ MỜI HỌP BÁO đính kèm, Hội HO/TPB&QP/VNCH một lần nữa lại trân trọng kính mời quư vị đại diện các cơ quan truyền thông, báo chí, đại diện cộng đồng, các cơ quan, đoàn thể. Quư vị mạnh thường quân, thiện nguyện viên, các nhà bảo trợ, anh chị em văn nghệ sĩ cùng tất cả qúy vị đồng hương bớt chút th́ giờ quư báu đến tham dự cuộc họp báo để theo dơi buổi tường tŕnh kết quả tài chánh đồng thời báo cáo công tác hoạt động của hội.

Cũng tương tự như các buổi họp báo tường tŕnh công tác và kết quả tài chánh trước đây, khách mời tham dự không phân biệt thành phần đều có thể nêu lên những thắc mắc hoặc đặt các câu hỏi trực tiếp đến bà Hội Trưởng Nguyễn Thị Hạnh Nhơn cùng các thành viên trong ban điều hành của Hội HO/TPB&QP/VNCH về mọi vấn đề như Giấy Phép Hoạt Động, Quản Trị Tài Chánh, Kiểm Toán Thuế Vụ, Danh Sách Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH (đă, đang và sẽ nhận được tiền cứu trợ), Sổ Sách Chi Thu, cùng tất cả mối quan tâm khác nếu có.

Kính thưa quư vị, tấm ḷng nhân ái của các thiện nguyện viên cùng các nhà mạnh thường quân đă đóng góp tiền của và công sức để tạo phương tiện tài chánh hầu giúp đỡ các Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH trong nhiều năm qua, vô cùng rộng lượng và cao quư, v́ thế mọi giấy tờ sổ sách cần phải phân minh rơ ràng. Hoạt động của Hội HO/ TPB&QP/VNCH luôn luôn rộng mở như một quyển sách mà ai cũng có thể đọc và xem được mọi chi tiết, đặc biệt là qua các buổi tường tŕnh kết quả và công tác hàng năm, đều đặn và liên tục từ hơn 1 thập niên qua.

Chính v́ lẽ đó mà số tiền do quư vị ân nhân và mạnh thường quân đóng góp mỗi ngày một cao hơn, riêng năm nay 2016, chúng tôi hy vọng sẽ “phá kỷ lục” so với 10 năm trước.

Hội HO/TPB&QP/VNCH trân trọng và tri ân những ư kiến đóng góp, những lời chỉ trích và phê b́nh xây dựng ngơ hầu kết quả mỗi ngày một khả quan hơn để có thể giúp đỡ cho các chiến hữu đă phải hy sinh một phần thân thể trong cuộc chiến bảo vệ tư do và dân chủ, họ đang sống vất vưởng ở quê nhà trước khi quá trễ.

Việc minh bạch về sổ sách cùng kết quả tích cực về tài chánh cũng là câu trả lời gián tiếp cho những luận điệu không đúng sự thật của những kẻ phá hoại. Những người không dám xuất hiện hay trực tiếp đối chất để đặt câu hỏi với các thành viên trách nhiệm của Hội HO/ TPB&QP/ VNCH qua những buổi họp báo công khai hàng năm, mà chỉ lén lút viết bài đưa lên mạng chỉ trích một cách vô ư thức.   

Một lần nữa xin trân trọng kính chuyển THƯ MỜI HỌP BÁO đính kèm và kính mong quư vị vui ḷng tiếp tay phổ biến rộng răi. 

Nam Lộc

October 1st, 2016

 

HẾT TRÍCH

 

Qua lá thư thượng dẫn Nam Lộc đă phải chấp nhận việc mọi người có quyền đặt câu hỏi, thắc mắc về mọi mặt là hoàn toàn chính đáng v́ hội HO/TPB&QP/VNCH buộc phải trả lời theo đứng chức trách của một hội thiện nguyện nhân danh TPB&QP>VNCH để xin tiền cứu trợ trong xă hội như sau: “ khách mời tham dự không phân biệt thành phần đều có thể nêu lên những thắc mắc hoặc đặt các câu hỏi trực tiếp đến bà Hội Trưởng Nguyễn Thị Hạnh Nhơn cùng các thành viên trong ban điều hành của Hội HO/TPB&QP/VNCH về mọi vấn đề như Giấy Phép Hoạt Động, Quản Trị Tài Chánh, Kiểm Toán Thuế Vụ, Danh Sách Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH (đă, đang và sẽ nhận được tiền cứu trợ), Sổ Sách Chi Thu, cùng tất cả mối quan tâm khác nếu có.”Hội HO/TPB&QP/VNCH trân trọng và tri ân những ư kiến đóng góp, những lời chỉ trích và phê b́nh xây dựng ngơ hầu kết quả mỗi ngày một khả quan hơn”.

 

Nếu lá thư dừng lại ở đó mọi người đều có thể dễ dăi với bọn Ma Cà Rồng này nhưng với bản chất lưu manh tên Nam Lộc gài thêm đoạn văn ngu muội như sau “Việc minh bạch về sổ sách cùng kết quả tích cực về tài chánh cũng là câu trả lời gián tiếp cho những luận điệu không đúng sự thật của những kẻ phá hoại. Những người không dám xuất hiện hay trực tiếp đối chất để đặt câu hỏi với các thành viên trách nhiệm của Hội HO/ TPB&QP/ VNCH qua những buổi họp báo công khai hàng năm, mà chỉ lén lút viết bài đưa lên mạng chỉ trích một cách vô ư thức.” 

 

Nói tên Ma Cô Nam Lộc ngu v́ chính hắn tự vả vào mồm hắn khi đă đồng ư với việc một tổ chức đă xin tiền để làm việc thiện, trách nhiệm trước tiên là phải trả lời tất cả mọi vấn đề công luận hay bất cứ cá nhân nào đặt ra không có quyền từ chối, phàn nàn v́ đó là cơ hội để chứng minh UY TÍN và SỰ TRONG SẠCH của hội nếu có.

Ngược lại bọn chúng lại kêu ca, xua đám quân khuyển ra tấn công những người đặt vấn đề công khai đă đủ cho thấy đó là việc làm của một bọn gian nhân hiệp đảng. Thật sự chẳng có ai đánh phá việc làm từ thiện nên bọn lưu manh mới được một thời gian tác quái. Mười năm nay chúng thu hàng chục triệu nhưng số sách của bọn chúng chưa thể nói là minh bạch, bằng cớ mời quư vị đọc vài emails dưới đây:

 

TRÍCH

 

 Joann Ngoc Hu Ha, DDS <dietcongpc@gmail.com>

Aug 10 at 1:28 AM

To

cuong0@sbcglobal.net Nguyen Thi Thanh hinh_tran2005@yahoo.com Y. VO Dao Nguyen 72 and 3 more...

BCC usaelection@googlegroups.com

Message body

---------- Forwarded message ----------

From: Joann Mai Thanh Dung, Ph D

Date: 2016-08-09

Subject: Fwd: ..Có Người Hỏi Số Tiền Này Đi Về Đâu - Đại Nhạc Hội ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 10 thu được $600,000

To:

Tiền của đồng bào đóng góp thì ai cũng có quyền hỏi; nếu ban tổ chức không trã lời hay trả lời không chính xác về chi thu là có vấn đề. Hai đại nhạc hội vừa qua ỡ quận Cam, dân trí thức và giàu ở quận Cam rất ít người ũng hộ vì có họp báo để tường trình chi thu nhưng có vẽ không được mạch lạc thêm vào đó thiền chi tiêu hàng năm cũng như không rõ ràng. Tuy nhiên xin vui lòng đừng kết án người có lòng khi chưa có bằng chứng chắc chắn; nếu muốn bằng chứng quý vị vui lòng liên lạc IRS <sở thuế vụ liên bang> xin hồ sơ thuế của Hội TPBQP trong 3 năm qua thì sẽ rõ. Vì hồ sơ thuế của hội TPBQP cung cấp có thể là giả.

Hội TPBQP là hội thiện nguyện bất vụ lợi có giấy phép của sở thuế vụ liên bang nên hàng năm họ phải khai thuế; theo luật liên bang ban tổ chức có quyền tiêu 60 phần trăm của số tiền thu được một cách hợp pháp. Họ có thể tiêu 90 phần trăm số tiền thâu được nếu họ thích nhưng có nếu bị phanh phui có thể mất giấy phép bất vụ lợi của sở thuế vụ liên bang.

Thân Kính, JMTD 

 

 

Thiệt hông: //Thư Mời Họp Báo công bố Kết Quả Gây Quỹ 2016 của Hội HO Cứu Trợ TPB&QP VNCH - 341

People

Ngoc AAA Van, JD <aaa@pacificwest.com>  Oct 1 at 6:14 PM

To          

H Vuong  H. Vuong

CC: press@yahoogroups.com  News@yahoogroups.com

BCC: myfriendsq@googlegroups.com

Message body

 

---------- Forwarded message ----------

From: Cao Anh Minh

Date: 2016-09-26

Subject  TPBQT

 

Trịnh Hội từng về sống với VC ở VN; lương 100 đôn 1 tháng mua 3 căn nhà mỗi căn 1 triệu đôn; Có tin là NNL và TH vừa mua thêm 1 biệt thự gần 2 triệu; TH và NNL là bạn thân.

 

Tin về TPB dưới đâu cũng do Hội TPBQP, TH, NNL, qua cại loa Janet Nguyễn và đồng bọn tung ra để kiếm tiền và phiếu.

 

Hội TPBQP không ai đi làm mà 4 người trong ban chấp hành đều là triệu phú; nhà to cửa rộng? chũ tịch và PCT thì hưởng trợ cấp xã hội chưa đi làm 1 ngày mà cũng sắm xe hơi nhà lớn.

 

Quãng caó xin tiền rầm rộ trên tất cã diễn đàn mà khi nói đến tiền bạc lại họp báo; tại sao không đưa lên các diễn đàn??

 

Thôi thì xin chúc mừng tất cả

 

 

Steven Hoang Duoc Quynh, Pharm D 

< ATalentfromGod@saintly.com

Today at 11:25 PM

To THINH NGUYEN kimau48@yahoo.com LINHGIANG1200@yahoo.com Lt Col Nguyen Hanh Nhon Nguyen Van Uc (KQ) and 6 more...

Message body

---------- Forwarded message ----------

From: 

Cao Anh Lan JD

Date: 2016-10-01 

Subject: Thư Mời Họp Báo Công Bố Kết Quả Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Kỳ 10 LẠI CHUYỆN MA CÀ RỒNG CÁM ƠN ANH

To:

​Chửi và chụp mỡ lẫn nhau chĩ làm trò cười cho những kẽ ôm tiền ​sướng thân; tiền bạc của đồng hương thì ai cũng có quyền đặt câu hỏi; cứ đưa chi tiêu lên các trang điện toán; chĩ có mờ ám mới lo sợ giấu diếm.

​Tuyên bố lung tung thì còn chối được chứ đưa lên mạng thì coi chừng bị họa vì có thể như vạch áo cho thiên hạ nhìn.​

 

De : AU DANG <bangphong033@gmail.com>

Envoyé : jeudi 6 octobre 2016 02:24

À : GS Tran Huy Bich Tran

Objet : NHỜ ANH CHUYỂN GIÙM THƯ NÀY CHO TRUNG TÁ BÙI QUYỀN 

Thưa Anh Trần Huy Bích, 

Nhân đọc một bức thư của người cựu chiến binh nhảy dù xưng là thuộc cấp cũ của Trung tá Bùi Quyền. Người lính ấy tên là Nguyễn Công Lư, thương phế binh, từng viết thư cho ông Trúc Hồ và bà Hạnh Nhơn để xin yểm trợ tài chánh, nhưng không được hồi âm.

V́ tôi mất địa chỉ email của anh Bùi Quyền, nên phải nhờ cậy anh Bích chuyển giùm. Biết đâu v́ t́nh của vị chỉ huy cũ đối với thuộc cấp mà anh Bùi Quyền sẽ gióng lên tiếng chuông để những anh em cựu chiến sĩ biết công ty Trúc Hồ - Nam Lộc sẽ ngưng việc lợi dụng danh nghĩa "Là lành đùm lá rách" để tổ chức các Đại Nhạc Hội "Cám Ơn Anh" nhằm lấy tiền bỏ túi riêng.

Thật khổ cho người Việt Nam ḿnh cứ liên tục bị kẻ gian lừa đảo. Hết anh em Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh + Hoàng Cơ Định lừa đảo vụ Kháng Chiến th́ lại đến Trúc Hồ + Nam Lộc lừa đảo bằng T́nh Thương Bà Tú Đễ!

Mong anh Bích cho tôi biết phản ứng của Trung tá Nhảy Dù Bùi Quyền nhé!

Kính thư,

Bằng Phong Đặng văn Âu

 

HẾT TRÍCH

 

Những emails thượng dẫn chỉ là một phần nhỏ ư kiến trên diễn đàn liên mạng đă cho công chúng thấy rơ bộ mặt gian trá, bịp bợm, lừa đảo của bọn gian nhân hiệp đảng. Đóng vở kịch lương thiện, trong sạch, tên Nam Lộc tự ấn định SÁU vấn đề chính để mọi người có quyền hỏi đến:

1-Giấy Phép Hoạt Động,

2-Quản Trị Tài Chánh,

3-Kiểm Toán Thuế Vụ,

4-Danh Sách Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH (đă, đang và sẽ nhận được tiền cứu trợ),

5-Sổ Sách Chi Thu,

6-cùng tất cả mối quan tâm khác nếu có.

 

Hắn quên rằng từ trước đến nay chúng tôi chỉ đặt có một vấn đề duy nhất là : Danh Sách Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH (đă, đang và sẽ nhận được tiền cứu trợ), nhưng bọn Ma Cà Rồng này đâu dám công khai, minh bạch trước công luận. Sở dĩ chúng tôi phải đặt vấn đề v́ chúng tôi đă tiếp tay Khu Hội CTNC/GA làm việc cứu trợ này hơn 10 năm đến khi số TPB đă cạn, xem như không c̣n mới chấm dứt. Chúng tôi thừa kinh nghiệm để biết thực hư, để có thể chỉ ra mặt trái của tṛ lưu manh cứu trợ Thương Phế Binh hiện nay.

Gă Nam Lộc thật ngu xuẩn khi vu cáo cho các cây bút công chính là đă viết ra “những luận điệu không đúng”, tôi thách bọn Ma Cà Rồng này chỉ cho thiên hạ thấy chúng tôi -Kim Âu- viết những ǵ không đúng và chắc chắn khi một người đi vạch mặt bọn gian tà, bất lương đương nhiên là "kẻ phá hoại sự nghiệp lừa đảo bịp bợm của chúng là Nam Lộc, Hạnh Nhơn và SBTN cùng bọn theo đóm ăn tàn."

 

Chắc chắn chúng tôi không phải là người sợ hăi ǵ bọn lưu manh hút máu đồng bào hải ngoại để không dám đối diện, đối chất với chúng. Nếu Nam Lộc và bọn Ma Cà Rồng lên tiếng thách thức; tôi sẽ chấp một chọi năm. Nghĩa là một ḿnh Kim Âu Hà Văn Sơn sẵn sàng trực tiếp đối luận với Nam Lộc, đại diện SBTN, ba người của hội HO/TPB/QP/VNCH về riêng chủ đề TPB và Cô Nhi &Qủa Phụ/VNCH.

 

Nhưng chúng tôi dám chắc 100% đám Ma Cà Rồng này chỉ nói gỡ gạc sĩ diện chứ chúng đâu có đủ can đảm đối diện với chúng tôi để bị vạch mặt trước toàn thể công chúng.

 

Chỉ một việc, chúng đưa thành phần “Cô Nhi&Qủa Phụ” vào khẩu hiệu để kêu gọi đóng góp cứu trợ đă cho thấy mưu đồ bịp bợm và lừa đảo. Nếu muốn quyên góp cho Cô Nhi VNCH th́ chỉ được phép quyên đến năm 1993 là chấm dứt v́ lúc đó những em bé không cha sanh trong năm 1975 đă đủ tuổi trưởng thành pháp định (18 TUỔI).

 

Cô nhi là trẻ mồ côi. Không ai gọi những người đă trưởng thành là cô nhi. Chỉ có mụ Hạnh Nhơn và hội HO TPB/CN/QP ở trên “đỉnh cao trí tệ” của nhân loại nên mới gọi bà già 54 tuổi con ông tướng Lê văn Hưng là Cô Nhi mà thôi. Đúng hơn phải gọi là bà già 54 tủổi là Bà Cố Cô Nhi mới phải đạo.

 

Khiếp thế “ đỉnh cao trí tệ” đến như vậy là tột đỉnh dzồi đấy. Ôi! Nói ra th́ đáng buồn. Không hiểu sao một bộ phận người Việt Tỵ Nạn ở hải ngoại NGU ĐẾN THẾ? Chúng nó bịp tỏng ṭng tong mà cứ thề níu áo, lạy lục người đi chợ Việt để nằn ń xin tiền gởi cho chúng nó để được NGU THÊM.

Tôi đă đưa ra hai câu hỏi mà bọn Ma Cà Rồng Nam Lộc, Hạnh Nhơn và SBTN không dám trả lời.

 

Thế nào là điều kiện để được xác định là một CÔ NHI/VNCH?

Thế Nào th́ đủ điều kiện để làm QUẢ PHỤ/VNCH?

 

Tôi đă cho họ 48 tiếng để trả lời nhưng hai câu hỏi này như nùi giẻ nhét vào họng làm sao mở miệng nổi.

Vậy th́ chưa đối chất chúng tôi đă là người chiến thắng do đó tôi đâu có sợ ǵ mà không nhận đối chất.

Lẽ dễ hiểu hai khái niệm CÔ NHI và QUẢ PHỤ này dùng làm khẩu hiệu hoàn toàn không phù hợp sau 41 năm mất chế độ VNCH. Không ai gọi một người đă trưởng thành là CÔ NHI và không ai gọi một bà QUẢ PHỤ đă ôm cầm sang thuyền khác là QUẢ PHỤ. Hai chữ QUẢ PHỤ dùng chỉ người đàn bà góa bụa.

 

QUẢPHỤ/VNCH là vợ quân nhân VNCH chết trận không tái giá, ở vậy thờ chồng, nuôi con đến lúc trưởng thành. Nếu có những người phụ nữ sắt son, tiết liệt như vậy việc giúp đỡ họ là chuyện nên làm nhưng quá hiếm. Theo tôi biết có ba bà quả phụ Ngụy văn Thà, Nguyễn Thành Trí và Nguyễn Văn Đương nhưng cả ba người quả phụ này đến nay khi được hỏi đều trả lời chưa hề nhận đồng tiền nào của  đám Ma Cà Rồng Cám Ơn Anh. Vả lại sau 41 năm con cái của họ đă trưởng thành và đủ tư cách và ḷng tự trọng để không cần nhận những đồng tiền cứu trợ dành cho những kẻ khốn khó, mất đi một phần thân thể.....

 

Bài viết đă được tác giả đưa lên liên mạng mà Nam Lộc nói là lén lút quả là cái đầu hắn có vấn đề khi những bài viết đấy lúc nào cũng đi thẳng vào email của bọn hắn. Sự thật dưới ánh mắt của chúng tôi; loại Ma Cô mà người đời gọi là MC bộ năo của chúng chỉ có chưa đủ ngh́n chữ lập đi, lập lại để kiếm tiền trên sân khấu vậy thôi. Bọn này lấy kiến thức, lư luận ở đâu để đối chất, đối luận với ai ngoài tài nói bừa, nói láo rồi cười cầu tài với mấy chị em làm nails yêu nhạc “sến”.

Nam Lộc viết nguyên văn:”Hoạt động của Hội HO/ TPB&QP/VNCH luôn luôn rộng mở như một quyển sách mà ai cũng có thể đọc và xem được mọi chi tiết, đặc biệt là qua các buổi tường tŕnh kết quả và công tác hàng năm, đều đặn và liên tục từ hơn 1 thập niên qua.”

 

Tuy nói vậy nhưng hành động của bọn gian nhân, bịp bợm này hoàn toàn ngược lại v́ bao nhiêu năm nay đám Ma Cà Rồng này dấu biệt hồ sơ không dám cho ai biết do sợ mất mối làm ăn. Nếu bọn chúng đă công khai tất cả trên liên mạng, trang web, báo chí một cách minh bạch th́ ngay cả có sai sót mọi người cũng biết du di đâu người nào phải đặt vấn để với bọn hắn làm ǵ cho mệt xác. Chẳng qua v́ không muốn đồng tiền từ tâm của đồng bào bị bọn lưu manh lợi dụng, lạm dụng, bọn công an cộng sản làm hồ sơ gỉa vừa được tiền vừa khinh người Việt tỵ nạn NGU ĐẦN, bọn lừa đảo, gian hùng vừa được ăn chặn làm giàu vừa giở giọng "nhân nghĩa ma cà rồng" nên mới phải lên tiếng làm rơ vấn đề cho đồng bào, chiến hữu tỉnh cơn mê lú.

 

Sự thực nguồn gốc chương tŕnh Cứu Trợ Thương Phế Binh do Tổng Hội và  Khu Hội CTNCT/VNCH ở các địa phương khởi xướng từ năm 1995. Chương tŕnh kéo dài 10 năm cho đến 2005 th́ chấm dứt v́ hầu như số TPB c̣n không đáng  kể, thêm vào đó các hội ái hữu quân binh chủng đă đủ khả năng tự lo liệu cho đồng đội.

 

Lợi dụng khoảng trống này, một số bọn hoạt đầu nhảy xổ ra dùng h́nh ảnh của các anh em Thương Phế Binh bày tṛ “Cám Ơn Anh” nhưng thực ra là lợi dụng t́nh thương đồng bào, chiến hữu dành cho các anh em TPB trong mưu đồ làm tiền.

Chúng tôi, nguyên Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút của Tuần Báo Chính Nghĩa 14 năm, cầm bút theo tôn chỉ “Văn dĩ tải đạo không phải để xưng tụng, tung hô bất cứ ai, không buông xuôi, a ṭng theo những gịng tư tưởng sai trái. Chúng tôi chỉ tôn trọng sự thật và lẽ phải. Khi đối diện với những vấn đề gian tà, bất chính chúng tôi hành xử theo đúng tinh thần hai câu thơ của cụ Đồ Chiểu: “ Chở bao nhiêu đạo thuyển không khẳm. Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà.” để vạch mặt những phường bất lương làm giàu bằng nghề bịp bợm, lừa đảo.

 

Những tṛ bịp bợm, gian trá chỉ tồn tại khi có một số người, một bộ phận xă hội quá NGU ĐẦN DỐT NÁT không đủ nhận định ĐÚNG SAI. Mở mắt, khai tâm cho những kẻ NGU ĐẤN bằng sự thật và lư luận là nhiệm vụ của người cầm bút. Nhưng khi người ta đă biết SỰ THẬT mà vẫn cứ NGU v́ những thị dục huyễn ngă thấp hèn trở thành nuôi dưỡng những mầm mống gian hùng th́ bộ phận xă hội đấy, đám nhân quần đấy thật sự bệnh hoạn và băng hoại.

 

Một lần nữa chúng tôi kêu gọi đồng bào và chiến hữu hăy cân nhắc thận trọng khi mở rộng từ tâm giúp đỡ những người khốn khó. Qúy vị có thể tự ḿnh gởi trực tiếp cho những người cần được giúp đỡ không cần phải qua trung gian của  bọn bất lương. Một tổ chức từ thiện trong sáng và minh bạch phải là một tổ chức tôn trọng dư luận công chúng và phải chứng minh rơ ràng THU - CHI minh bạch từng đồng xu nhận của mạnh thường quân.

 

Nếu những tổ chức này đă nhờ các diễn đàn phổ biến lời kêu gọi th́ việc công khai hóa danh sách Thương Phế Binh đă hay sẽ nhận được đồng tiền cứu trợ  qua websites cũng là một nghĩa vụ bắt buộc không thể viện lư do nào để thoái thác.

 

 

Kim Âu

OCT 01/2016

 

 

 

 

Sáng OCT 1/2016

 

Đọc qua lá thư do một nick gởi tới đă thấy thằng Nam Lộc ngu tận mạng khi gởi lá thư mời của một hội mà không theo khuôn phép nào cả. Người đă viết bài đưa lên mạng mà hắn c̣n vu là lén lút. Khi một tổ chức đă xin tiền để làm việc thiện, trách nhiệm trước tiên là phải trả lời tất cả mọi vấn đề công luận hay bất cứ cá nhân nào đặt ra không có quyền từ chối, phàn nàn v́ đó là cơ hội để chứng minh UY TÍN và SỰ TRONG SẠCH của hội nếu có. Ngược lại kêu ca, xua đám quân khuyển ra tấn công những người đặt vấn đề công khai đă  quá đủ cho thấy đó là việc làm của một bọn gian nhân hiệp đảng. Thật sự chẳng có ai đánh phá việc làm từ thiện nên bọn lưu manh mới được một thời gian tác quái. Ở lá thư không bảo chứng này thằng Nam Lộc đă quá ngu khi nói những người đặt vấn đề như  Kim Âu là đánh phá.

Trong khi đó trước nhất là  góp ư, thứ hai là đặt vấn đề, thứ ba chất vấn, thứ tư là yêu cầu công khai.

Đừng bày tṛ đóng kịch thách thức lếu láo v́ không có ai hưởn để phải mất tiền vé máy bay đến tham dự tṛ lừa đảo. Ngược lại : Hăy đọc cho kỹ một THÁCH THỨC DUY NHẤT NÀY THÔI. MÀ TÔI TIN CHẮC BỌN MA CÀ RỒNG này không bao giờ dám thực hiện.

Kim Âu THÁCH  bọn Ma Cà Rồng hăy release toàn bộ danh sách Thương Phế Binh và Cô Nhi – Qủa Phụ đă nhận tiền cứu trợ lên diễn đàn liên mạng, báo chí v́ đây không phải là bí mật quốc gia và cũng không hại ǵ cho người đă nhận tiền. Đồng thời giải thích rơ :

 

Thế nào là điều kiện để được xác định là một CÔ NHI?

Thế Nào th́ đủ điều kiện để làm QUẢ PHỤ?

 

Trong ṿng 48 tiếng mụ Hạnh Nhơn và tên M C Nam Lộc (1)  không trả lời thỏa đáng được hai câu hỏi này là sự thật coi như đă quá rơ.

 

Lẽ dễ hiểu hai khái niệm CÔ NHI và QUẢ PHỤ này hoàn toàn không phù hợp sau 41 năm mất chế độ VNCH. Không ai gọi một người đă trưởng thành là CÔ NHI và không ai gọi một bà QUẢ PHỤ đă ôm cầm sang thuyền khác là QUẢ PHỤ.

Nếu sót lại vài bà th́ xă hội tỵ nạn phải xếp họ vào loại TIẾT HẠNH KHẢ PHONG và tôn vinh chẳng khác ǵ NGŨ HỔ TƯỚNG.

 

Tôi rất tiếc quư vị đă không gời thư mời chính thức nên không có đủ thời gian và chương tŕnh để bay sang đóng vai VỊT NGHE SẤM làm nền cho tṛ bịp thiên hạ là ông Kim Âu cũng có mặt chứng kiến mà thôi. Nghe báo cáo xuông th́ không đủ để xác nhận sự minh bạch . Theo tôi nếu quư vị đủ can đảm để chứng minh th́ hăy copy 200 CD-DVD phát hay thu 10$ một DVD và loan báo cho liên mạng biết. Chúng tôi rất hoan hỉ “order” để được biết việc làm của quư vị .

 

Trường hợp quư vị không làm được như vậy mà muốn tiếp Kim Âu này th́ chuẩn bị hết hồ sơ đầy đủ để trong máy computer. Ngài Kim Âu sẽ bất ngờ đến Nam Cali và xuất hiện ở Văn Pḥng Hội không biết lúc nào.  Kim Âu này chỉ cần  quư vị đủ can đảm đồng ư cho Kim Âu mở máy và save hết hồ sơ các loại vào LEXAR để rồi sẽ giúp quư vị đưa lên liên mạng v́ không thể làm hay đọc tại chỗ trong ṿng một ngày, một buổi mà hết những việc làm của 10 năm. Nếu quư vị dám có gan như vậy th́ cứ chính thức lên tiếng trên liên mạng để công luận làm chứng.

 

Kim Âu

OCT 01/2016

Ghi chú: (1) MC là viết tắt của hai chữ Ma Cô

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

Tặng Kim ÂuChính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments: