֎ Kim Âu ֎ Chính Nghĩa ֎ Chính Nghĩa

֎Tinh Hoa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Constitution

֎ Đại Kỷ Nguyên ֎ Vietnamese Commandos 

֎ Biệt kích trong giòng lịch sử ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ Tìm IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lý

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎07/2008 ֎08/2008 ֎09/2008 ֎10/2008

֎11/2008 ֎11/2008 ֎12/2008 ֎01/2009

֎02/2009 ֎03/2009 ֎04/2009 ֎05/2009

֎06/2009 ֎07/2009 ֎08/2009 ֎09/2009

֎10/2009 ֎11/2009 ֎12/2009 ֎01/2010

֎03/2010 ֎04/2010 ֎05/2010 ֎06/2010

֎07/2010 ֎08/2010 ֎09/2010 ֎10/2010

֎11/2010 ֎12/2010 ֎01/2011 ֎02/2011

֎03/2011 ֎04.2011 ֎05.2011 ֎06.2011

֎07/2011 ֎08/2011 ֎09/2011 ֎10/2011

֎11/2011 ֎12/2011 ֎05/2012 ֎06/2012

֎12/2012 ֎01/2013 ֎12/2013 ֎03/2014

֎09.2014 ֎10.2014 ֎12/2014 ֎03/2015

֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2016

֎02/2016 ֎03/2016 ֎07/2016 ֎08/2016

֎09/2016 ֎10/2016 ֎11/2016 ֎12/2016

֎01/2017 ֎02/2017 ֎03/2017 ֎04/2017

֎05/2017 ֎06/2017 ֎07/2017 ֎08/2017

֎09/2017 ֎10/2017 ֎11/2017 ֎12/2017

֎01/2018 ֎02/2018 ֎03/2018 ֎04/2018

֎05/2018 ֎06/2018 ֎07/2018 ֎08/2018

֎09/2018 ֎10/2018 ֎11/2018 ֎12/2018

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Served  In A Noble Cause

֎ Trò Bịp Cứu Trợ TPB: Cám Ơn Anh

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa Toàn Thư

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Giáo Hội La  Mã:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Trò Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đình Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Những Ngày Ở Cạnh Tổng Thống NĐD

֎ Lãnh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Trò Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Ðề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lãnh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Ký Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Bò

֎ Băng Ðảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Hòa Bình

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài Gòn Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Giờ Thứ 25

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

 

 

 

Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVFOX NewsReutersAP NewsWhite HouseLearning Tác PhẩmLịch SửKim ÂuTinh HoaCongressHouseVấn ĐềNVR RadioĐà LạtDiễn ĐànBBC RadioVOA NewsRFA NewsRFISBSTác  GỉaYouTubeFederal RegisterUS Library

 

Chiến Tranh Thương Mi Rt Tai Hi, Vì Sao Trump li đang gây chiến vi Trung Hoa?

 

Nathan Bomey, Adam Shell, Paul Davidson

Trn Thuý Hc chuyn ng

 

 

(Ngun: Trade wars are damaging, so why is Trump fighting one with ChinaUSA TODAY)

 

Chiến Tranh thương mi có ý nghĩa gì đi vi bn

Mc thuế mi ca Tng thng Trump trên 34 t đô la hàng hóa Trung Quc đã khi đu s tăng giá đánh vào các công ty và người tiêu dùng M. Vy nó nh hưởng đến người M bình thường như thế nào? Đây là cách nhìn ca chúng tôi.

Không ging như mt trn đu th thao mà mt bên thng và bên kia b đánh bi, không có gì đm bo rng ai s giành chiến thng khi Hoa Kỳ và Trung Quc tham gia vào s vic tranh chp leo thang v thuế quan.

Trong thc tế, trong các cuc chiến tranh thương mi, c hai bên thường b mt mát và nhng người vô can bên ngoài cũng b tn thương.

Đ chc chn có mt chiến thng ln thì Trung Quc phi nhanh chóng h thp các rào cn thương mi và thuế quan. Đó là điu mà Tng thng Donald Trump đang hy vng bng cách đánh thuế 25 phn trăm trên 34 t đô la hàng nhp khu ca Trung Quc, và trên 16 t đô la hàng hoá khác trong vòng vài tun. Ông cũng đe da thuế 10 phn trăm trên 200 t đô la b sung trong thi gian ti và thêm 200 t đô la nếu cn thiết.

Vi tt c nhng áp lc đó, ông ta đánh cuc rng Trung Quc s nhung b vì Trung Quc da nhiu vào người mua M hơn là M da vào Trung Quc.

V mt lý thuyết, Trung Quc d b tn thương hơn vì s mt cân bng thương mi tr giá 375 t đô la gia Hoa Kỳ và Trung Quc t lâu đã khiến TT Trump bc bi.

Nhưng trong thc tế các cuc chiến tranh thương mi thường mang li nhng hu qu không ai mong mun.

Theo Charles Skuba, mt giáo sư v thương mi quc tế ti Trường Kinh doanh McDonough thuc Đi hc Georgetown, cho biết

"Phương trình thng-thua đơn gin" không áp dng cho các tranh chp thương mi”, Charles Skuba, người làm vic trong cơ quan v năng lc thương mi ca chính ph Tng Thng George W. Bush lưu ý rng các d liu thun tuý kinh tế cho thy "Trung Quc s b thus l nhiu hơn.

"Tuy nhiên, khi đào sâu vn đ mt cách sâu xa hơn, chúng ta s thy rng trong mt cuc chiến thương mi toàn din ... s có nhiu thuơng vong v mt kinh tế hơn, ông nói.

Cách đánh thuế quan tr đũa nhau đưa đến

có nhng đòn chí mng và các tn tht v kinh tế ngoài d liu.

Hàng nhp khu ca Trung Quc có th phi chu mc thuế mi nht ca Trump là t găng tay bóng chày qua hi sn đến dung khí và áo đi mưa.

Tt c các mc thuế quan đã được áp dng cùng nhng mc thuế quan đang đe da s được thi hành s làm mc tăng trưởng kinh tế ca M gim 0.5% đim vào năm ti nếu chúng được tiếp tc như thế. Mark Zandi, nhà kinh tế trưởng ca Analytics ca Moody (Moody’s Investors Service Financial services company) cho biết. Trung Quc, ông nói, cũng s chu mt s thoái b tương t trong s tăng trưởng kinh tế.

Greg Daco, người đng đu kinh tế M ti Oxford Economics, nhìn nhn rng Trung Quc s phi chu nhiu thit hi hơn bi vì thương mi chiếm gn 20% nn kinh tế ca Trung Quc trong khi thuơng mi ch chiếm khong 14% nn kinh tế M.

Tuy nhiên, theo li Daco, Hoa Kỳ, Trung Quc và châu Âu s rơi vào tình trng suy thoái nếu Trump đánh thêm tt c các mc thuế mà ông ta đe da lên trên nhng khon thuế đã thu được - tng s tin là 560 t đô la thuế-quan - đc bit khi nhng đng thái này s làm st gim c phiếu, suy gim nim tin ca người tiêu dùng và doanh nghip.

 

Đây là bng phân tích nhng Ri ro và Phn thưởng t cuc chiến thương mi:

 

* Vic Làm

- Ri Ro:

Các công ty M ct gim vic làm khi h chuyn vic sn xut sang các th trường nước ngoài đ tránh thuế quan ca Trung Quc đi vi hàng hóa ca M.

Vi tt c các mc thuế đã được áp đt hoc b đe da trong tranh chp M-Trung có nghĩa là s gim đi 700.000 vic làm ca M, Mark Zandi ước tính. Vic sn xut ti M chuyn ra nước ngoài đã xy ra trong mt cuc

chiến thương mi khác, đó là hãng

Harley- Davidson gn đây đã công b kế hoch chuyn mt s cơ s sn xut ca M sang các hot đng nước ngoài đ tránh thuế quan ca Liên minh châu Âu đi vi xe đp M.

Các công ty Trung Quc có th s dng cùng mt chiến lược như trên, đóng ca các nhà máy Trung Quc, sa thi công nhân và chuyn sn xut sang Hoa Kỳ đ tránh thuế và gn gũi hơn vi khách hàng M.

Khong 700.000 đến 1 triu vic làm có th b mt các thành ph Trung Quc, theo Daco ca Oxford Economics.

 

- Phn Thung:

Nếu thuế quan ca Trung Quc đi vi hàng hóa ca M được h xung do kết qu ca các cuc đàm phán thành công, thì hiu qu lâu dài có th là tích cc đi vi công nhân Hoa Kỳ.

Đó là vì chi phí thp hơn chuyn thành li nhun cao hơn và doanh thu

 

Đu tư

Ri ro:

Trung Quc tr đũa bng cách bán phá giá trái phiếu chính ph M, mt đng thái có kh năng tăng chi phí đi vay M cho người tiêu dùng, doanh nghip và chính ph liên bang và gây xáo trn trên th trường tài chính.

Trung Quc là nhà đu tư nước ngoài s 1 ti Kho bc Hoa Kỳ, vi s nm gi 1,18 nghìn t đô la vào cui tháng Tư, theo B Tài chính và Cc D tr Liên bang.

Tuy nhiên, vn đ là nếu Trung Quc la chn nhng gì Wall Street gi là "la chn ht nhân", người Trung Quc cũng s phi chu đng ni đau tài chính, Peter Hooper, chuyên gia kinh tế trưởng ca Deutsche Bank New York cho biết.

"Ngay c vi căng thng thương mi tiếp tc leo thang, chúng tôi không thy nó như là mt kch bn có kh năng," Andrew Hunter, nhà kinh tế M ti Kinh tế vn có tr s ti Vương quc Anh cho biết. "Nó s không có li cho Trung Quc."

 

Ri ro khác:

Các công ty Hoa Kỳ kinh doanh ti Trung Quc phi đi mt vi nhng hn chế gia tăng, làm hng doanh thu và li nhun ca h.

Điu đó s có mt hiu ng (ricochet) gây hi tr li cho người tiêu dùng M, suy gim qu hưu trí và 401 (k) đu tư, vì c phiếu b l.

Ví d, nhà sn xut ô tô Silicon Valley Tesla gn đây đã buc phi tăng giá xe ô tô do California sn xut cho khách hàng Trung Quc sau khi Trung Quc tăng thuế nhp khu xe t 25% lên 40% đ tr đũa cho nhng đng thái ca Trump.

"Thc tế là nhiu công ty M da vào khách hàng Trung Quc cho s tăng trưởng doanh s hin ti và tương lai ca h", Skuba ca Georgetown nói.

 

- Phn Thưởng:

Trung Quc đng ý gim rào cn nhp cnh, cho phép truy cp t do hơn đi vi các công ty Hoa Kỳ. Điu này có th bao gm nâng các yêu cu đ chia s li nhun và s hu trí tu vi các công ty Trung Quc.

"Tng thng Trump đã chính xác mt phn - chúng ta cn ép Trung Quc tiến lên nhanh hơn trong t do hóa th trường và v cơ bn cho phép các công ty M tiếp cn nhiu hơn và ngăn chn nhiu hành vi lm dng hơn", Skuba nói.

 

* Đa Lý Chính Tr

 

- Ri Ro: Trung Quc tr thù bng cách t chi giúp Hoa Kỳ đàm phán gim thiu mt lot các vũ khí ht nhân Bc Triu Tiên. Trung Quc cũng có th tăng cường quan h kinh tế vi các nước châu Á khác, bao gm Hàn Quc, Nht Bn và Thái Lan, đ đi trng vi Hoa Kỳ.

Trung Quc có mt li thế chính tr v mt này bi vì Tng thng Tp cn Bình có th áp đt hành đng đơn phương sâu rng mà không phi đi mt vi phn ng chính tr có th xy ra M.

“Tp Cn Bình nm quyn sut đi, Donald Trump thì phi lo lng v vn cuc bu c gia kỳ, David "DavidRosenberg, nhà kinh tế hc và chiến lược gia ti Gluskin Sheff Toronto, đã viết trong mt bn báo cáo là " Trung Quc x dng trường kỳ kháng chiến bt c khi nào và đâu.

 

- Phn Thưởng:

Các nước khác, lo s thit hi kinh tế trong cuc chiến thương mi ca h vi Hoa Kỳ, đng ý nhượng b vi tin đ rng nếu Hoa Kỳ sn sàng mo him mi quan h rt sinh li vi Trung Quc, chc chn Hoa Kỳ s làm tương t vi h.

Ví d như M Tây Cơ, chc chn quan sát chiến tranh thương mi Trung Quc rt cht ch, nhà kinh tế chính tr và giáo sư Mauro Guillen ca trung Wharton cho biết, Mexico hin đang đàm phán li Hip đnh Thương mi T do Bc M vi Hoa Kỳ và Canada vì Trump đòi hi mt tha thun tt hơn.

"Bt c khi nào bn thông báo rng bn s áp đt các mc thuế này, bn đang gi mt thông đip", Guillen nói. "Câu hi ln đi vi tôi là, ai là ngui đuc d đnh là s nghe thông đip này ?”.

(Source: https://www.usatoday.com/story/money/2018/07/13/trade-wars-tariffs-us-china-donald-trump/778719002/)

 

 

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc tình.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lý trình.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lãng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam Bình Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Giòng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xã Hội - Cách Tìm IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA ֎ Lam vs Ngo

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 


 

 

Your name:


Your email:


Your comments:


MINH THỊ

Dân tộc Việt Nam không cần thắp đuốc đi tìm tự do, dân chủ, nhân quyền ở Washington, Moscow, Paris, London, Péking, Tokyo. Đó là con đường của bọn nô lệ vọng ngoại, làm nhục dân tộc, phản bội tổ quốc, đã đưa đến kết thúc đau thương vào ngày 30 – 4- 1975 và để lại một xã hội thảm hại, đói nghèo lạc hậu ở Việt Nam gần nửa thế kỷ nay..Đã đến lúc quốc dân Việt Nam phải dũng cảm, kiên quyết đứng lên dành lại quyền quyết định vận mạng của đất nước. Kim Âu

 

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

 

 

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNNvVTV

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFactvIDEAL

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvWSWS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge DailySign

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvVeteranvGateway

vOpen CulturevSyndicatevCapitalvCommodity vCreatevResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNGvDấuHiệuThờiĐại

vBảoTàngLSvNghiênCứuLS vNhân Quyền

vThời ĐạivVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn ĐôngvNgười ViệtvViệt BáovQuán Văn

vTCCSvViệt ThứcvViệt ListvViệt MỹvXây Dựng

vPhi DũngvHoa Vô ƯuvChúngTavEurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê BìnhvTrái Chiều

vViệt LuậnvNam ÚcvDĐNgười Dân

vTiền PhongvXã LuậnvVTVvHTVvTrí Thức

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền PhongvMTG

vEchovSài GònvLuật Khoa

vĐCSvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa SàmvCafeVN

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu TrữvSoHa

vST/HTVvvThống KêvĐiều NgựvVNMvBình Dân