MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

 Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Chính Nghĩa ֎ Chính Nghĩa

֎Tinh Hoa ֎ Bài Của Kim Âu ֎

֎ Đại Kỷ Nguyên ֎ Vietnamese Commandos 

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVFOX NewsReutersAP NewsWhite HouseLearning Tác PhẩmLịch SửKim ÂuTinh HoaCongressHouseVấn ĐềNVR RadioĐà LạtDiễn ĐànBBC RadioVOA NewsRFA NewsRFISBSTác  GỉaYouTubeFederal RegisterUS Library

 

 

 

 

 

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNN

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvWSWS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge DailySign

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvVeteranvGateway

vOpen CulturevSyndicatevCapital vCreatevResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàngLSvNghiênCứuLS vNhân Quyền

vThời ĐạivVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn ĐôngvNgười ViệtvViệt BáovQuán Văn

vViệt ThứcvViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi DũngvHoa Vô ƯuvChúngTavEurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều Ngự

SATURDAY, MAY 12, 2018

 

CÔNG TỐ MUELLER GẶP RẮC RỐI

 

 

 

Cá Tháng Tư thường được dùng để chỉ một tin phịa, được tạo ra với dụng ư lừa thiên hạ cho vui nhà vui cửa, nhưng Cá Tháng Tư năm nay đă mang lại nhiều tin nghe có vẻ hoang đường, nhưng h́nh như lại là sự thật. Ngọn gió chính trị Mỹ h́nh như đang đổi chiều từ Tháng Tư qua, trở thành thuận lợi cho TT Trump và ngược lại, dĩ nhiên bất lợi cho công tố Mueller, đảng DC, và TTDC.

 

Chuyện đầu tiên là phúc tŕnh điều tra vụ Nga can dự vào bầu cử tổng thống do Hạ Viện công bố đă đưa ra nhiều chi tiết lạ trong hậu trường.

Theo phúc tŕnh, ông James Clapper, cựu giám đốc T́nh Báo Quốc Gia, National Intelligence Agency (NIA) là người đă thông đồng với CNN về vụ Hồ Sơ Nga. Đây là hồ sơ liên quan đến chuyện ông Trump năm 2013 đă đi Nga, thuê hai chị em ta đến tè trên giường của TT Obama đă ngủ khi trước đó ông viếng thăm Nga. Hồ sơ này, xin nhắc lại, được vài người Nga không rơ là ai, cung cấp cho một anh cựu gián điệp của Anh, anh này bán hồ sơ lại cho tổ chức Fusion GPS được bà Hillary thuê để đi lùng tin xấu về ông Trump. Hồ sơ này được gửi đến cả chục cơ quan ngôn luận lớn nhưng không được đăng v́ tính vu vơ, không bằng chứng đáng tin nào.

CNN qua cửa sau, móc nối với bà Valerie Jarrett, cố vấn tâm phúc của TT Obama, xin bà Jarrett chỉ thị cho giám đốc FBI Comey báo cáo vụ Hồ Sơ Nga lên TT Obama. Chỉ cần ông Comey báo cáo cho tổng thống là tự động Hồ Sơ Nga trở nên ‘nặng kư’, đáng đăng. Ông Comey làm đúng như vậy, báo cáo lên TT Obama (và cả TT đắc cử Trump). Ông Clapper mau mắn x́ ngay cho CNN tin ông Comey đă báo cáo. Một cách gián tiếp đốc thúc CNN công bố chuyện này ra. Và CNN đă là cơ quan truyền thông lớn duy nhất tung toàn bộ Hồ Sơ Nga ra công chúng ngay sau đó.

Sau khi CNN x́ ra th́ tới phiên FBI ra tay: dùng Hồ Sơ về một chuyện lăng nhăng không ai kiểm chứng đi xin trát ṭa theo dơi một phụ tá cao cấp của ông Trump.

Tin động trời hơn mới được Hạ Viện công bố là đă có một nhóm một chục đại gia, phần lớn từ Cali và New York, bỏ ra 50 triệu tài trợ anh gián điệp Anh tiếp tục đi lùng tin xấu về ông Trump sau khi ông đă đắc cử, qua trung gian một công ty có tên là Penn Quarter Group của anh Daniel Jones, một cựu nhân biên FBI, cũng là cựu phụ tá của bà Dianne Feinstein, thượng nghị sĩ DC của Cali.

Toàn bộ câu chuyện là một ‘phối hợp công tác’ tuyệt hảo giữa ban vận động của bà Hillary với Fusion, Nga, gián điệp Anh, FBI, NIA, bà Jarrett, bà Feinstein, và CNN. Có cần điều tra không nhỉ?

Câu hỏi là tại sao cuộc điều tra về ông Trump ‘thông đồng’ với Nga hơn cả năm nay vẫn chẳng có một chút dấu vết mà cứ kéo dài măi, trong khi đủ loại mánh mung về bà Hillary ‘thông đồng’ với Nga đă lộ ra nhưng chẳng ai điều tra ǵ hết. Có cái ǵ sặc mùi phe đảng, nhất là nếu công tố Mueller kết luận phiá ông Trump đă phạm tội ǵ đó.

Đă vậy, tuần qua, đă nổ ra hàng loạt tin không vui cho công tố Mueller.

Tin thứ nhất, thẩm phán liên bang Amy Berman Jackson đă nêu vấn đề dường như thứ trưởng Rosenstein đă cho công tố Mueller quá nhiều quyền hạn, vượt xa luật lệ hiện hành của bộ Tư Pháp liên quan đến quyền hạn của công tố đặc biệt. Theo bà thẩm phán này, luật lệ bộ Tư Pháp đ̣i hỏi cuộc điều tra phải dựa trên một sự kiện thực tế và cụ thể -specific factual matter- chứ không thể dựa trên một nghi ngờ nào đó, rồi cho công tố tha hồ đi ‘ṃ cua’ để t́m tội. Nói cách khác, theo bà thẩm phán, phải có tội th́ mới có điều tra, chứ không thể đi điều tra để nặn ra tội.

Tin thứ nh́ là bom thứ thiệt. Thẩm phán liên bang T.S. Ellis, thụ lư vụ truy tố ông Manafort, cựu giám đốc ban vận động tranh cử của ông Trump về cả chục tội như lừa đảo, rửa tiền,… Tất cả đều là tội –nếu có- vi phạm mấy năm trước khi ông Manafort hợp tác với ông Trump. Quan ṭa nói toạc với luật sư của công tố Mueller “ai cũng biết các ông thật ra chẳng cần biết ông Manafort có lừa đảo ngân hàng hay không mà chỉ muốn bắt ông này để ép ông ta khai ra tội của ông Trump thôi”. Dĩ nhiên đây là điều cả thế giới đă biết, nhưng ông Ellis là quan ṭa đầu tiên nói huỵch tẹt ra. Chẳng những vậy, ông ṭa c̣n chất vấn luật sư của ông Mueller là ai cho các ông cái quyền đó khi những việc các ông truy tố chẳng liên quan xa gần ǵ đến công tác các ông được giao phó, tức là điều tra về vụ thông đồng với Nga. Ông ṭa cho luật sư của công tố Mueller hai tuần để chứng minh công tố Mueller có thẩm quyền truy tố ông Manafort. Vấn đề ở đây cực kỳ quan trọng. Nếu không chứng minh được rơ ràng thẩm quyền, ông ṭa có thể bác bỏ việc truy tố ông Manafort. Có nghiă là việc truy tố các ông khác như Gates, Papadopoulos, tướng Flynn, và cả chục người khác, có thể bị bác hết luôn và công tố Mueller tay trắng hoàn trắng tay.

Chưa hết. Tin thứ ba, một thẩm phán khác, bà Dabney Friedrich từ chối đơn xin hoăn xử vụ 13 công dân Nga và 3 công ty Nga bị truy tố can dự phá đám cuộc bầu cử. Công tố Mueller truy tố những người này nhưng họ đều đă trở về Nga từ lâu lắm rồi và không có cách nào gửi trát ṭa tới họ được và chắc chắn chẳng có ai điên rồ qua Mỹ hầu ṭa hết. Nhưng tự nhiên lại có một văn pḥng luật sư tự nhận là đại diện cho một trong ba công ty Nga đó, chất vấn công tố Mueller dựa trên tài liệu nào để truy tố họ, liệt kê ra một danh sách những câu hỏi và tài liệu họ muốn công tố Mueller đưa cho họ làm bằng chứng về ‘tội’ của ông Manafort. Trong số đó có nhiều tài liệu liên quan đến vấn đề ngoại giao tế nhị cũng như an ninh có tính mật không công khai hóa trước ṭa được. Công tố Mueller bị đặt trong t́nh trạng kẹt cứng, nên xin hoăn phiên xử để xét lại hồ sơ tố tụng. Nhưng bà quan ṭa bác bỏ mà không giải thích. Theo các chuyên gia luật, bà bác bỏ v́ vấn đề thủ tục. Đáng lẽ ra công tố Mueller phải có chuẩn bị đầy đủ tài liệu trước và dự đoán những tài liệu sẽ bị chất vấn trước, chứ không phải đợi đến giờ chót rồi xin hoăn. Ṭa đâu có rảnh dữ vậy. Công tố Mueller h́nh như đinh ninh những bị cáo Nga chẳng ai qua Mỹ hầu ṭa, chẳng có luật sư nào của họ khiếu nại ǵ, nên đă lập hồ sơ hơi ‘cẩu thả’.

Cả 3 quyết định của 3 quan ṭa dựa trên 3 vụ truy tố khác nhau, đều hoàn toàn bất lợi cho công tố Mueller và đe dọa toàn bộ hồ sơ Mueller xụp đổ.

Rồi thiên hạ cũng được đọc trong phúc tŕnh của Hạ Viện là cả hai ông giám đốc và phó giám đốc FBI, Comey và McCabe, đều đă ra điều trần trước Hạ Viện và khẳng định họ không thấy tướng Flynn ‘nói láo’ chuyện ǵ hết. Ở đây, xin nhắc lại công tố Mueller tố tướng Flynn bốn tội nói láo, nhưng tướng Flynn chỉ nhận có một tội là ‘khai lộn ngày gặp đại sứ Nga’. Nếu công tố Mueller tố tướng Flynn nói láo FBI mà FBI lại nói tướng Flynn không nói láo, th́ ông Mueller tố tướng Flynn chuyện ǵ bây giờ?

Chuyện khác nữa. Báo New York Times đăng nguyên văn danh sách gần 50 câu hỏi công tố Mueller muốn hỏi TT Trump. Những câu hỏi xoáy quanh hai vấn đề chính như ông Trump có những liên lạc nào với các viên chức Nga và diễn biến việc giải nhiệm giám đốc FBI Comey ra sao, nhưng cũng có những câu hỏi liên quan đến các vụ kinh doanh của ông Trump trước đây, cũng như những trao đổi với luật sư riêng của tổng thống, ông Cohen.

Không ai rơ danh sách này có chính xác hay không và làm sao NYT nhận được, do ai x́ ra? Thật ra câu hỏi “ai x́ ra” cũng bằng thừa khi danh sách do nhóm Mueller lập ra mà lại được NYT phổ biến. Đó là cách ông Mueller loan tin cho thiên hạ biết TT Trump đang bị nghi ngờ chuyện ǵ, qua đó, TTDC bảo đảm sẽ tiếp tay vặn hỏi TT Trump. Chưa bao giờ lại có chuyện công tố ‘thông đồng’ với báo chí lộ liễu như bây giờ.

Bỏ qua việc ai x́ danh sách này ra, nh́n vào các câu hỏi, các chuyên gia thấy ngay đó là một cái bẫy khổng lồ để bắt TT Trump không phải về tội thông đồng với Nga, mà về tội cản trở công lư hay nói láo với ông Mueller. Các câu hỏi đều thuộc loại gọi là ‘câu hỏi mở’ –open questions- không cho TT Trump trả lời ngắn gọn kiểu ‘có hay không’, ‘đúng hay sai’,… mà ép ông phải dài ḍng giải thích và nhất là phát biểu tư tưởng, là những chuyện có tính chủ quan, rất dễ diễn giải, vặn vẹo để truy tố.

Các chuyên gia luật cũng ngạc nhiên thấy có nhiều câu hỏi rất lạ, như TT nghĩ sao về việc này, việc nọ. Hay TT cân nhắc như thế nào, nghĩ ǵ, bàn với ai trước khi giải nhiệm ông Comey? Hay tại sao đến bây giờ TT vẫn c̣n chỉ trích ông Comey? Đây là loại câu hỏi không phải là để đi t́m dữ kiện mà là đi t́m ư đồ, cách suy nghĩ. Người ta có thể đặt câu hỏi công tố Mueller đang làm ‘cảnh sát tư tưởng’ hay sao? Đang t́m cách truy tố TT Trump về tội ‘suy nghĩ’ chuyện ǵ đó hay sao? Luật pháp Mỹ quy định ‘làm’ một chuyện ǵ sai luật mới là phạm pháp. Công tố Mueller bây giờ t́m cách tố TT Trump không phải v́ đă ‘làm’ chuyện ǵ, mà v́ đă ‘suy nghĩ’ chuyện ǵ đó.

Danh sách câu hỏi có điểm đặc biệt là … chẳng có ǵ mới lạ về chuyện ‘thông đồng’ với Nga. Tất cả những câu hỏi đều liên quan đến những chuyện ai cũng biết rồi. Có nghĩa là trong hơn một năm qua, công tố Mueller đă không khám phá ra bất cứ ‘tội’ mới nào ngoài việc vồ mấy con ruồi về những chuyện chẳng dính dáng ǵ đến thông đồng với Nga của ông Trump. Nếu dựa trên những chuyện mọi người đều biết th́ cho đến nay, chưa ai thấy TT Trump đă phạm tội ǵ.

LS Giuliani của TT Trump đang điều đ́nh về các chi tiết của cuộc phỏng vấn TT Trump của công tố Mueller, như phỏng vấn bao lâu, bao nhiêu câu hỏi, có hữu thệ không, câu hỏi nào được hay không được hỏi, có thu h́nh, có phổ biến cho báo chí và công chúng hay không,… Tin mới nhất, ông Giuliani đă đề nghị công tố Mueller nộp các câu hỏi để TT Trump trả lời trên giấy tờ cho rơ ràng minh bạch chứ không qua phỏng vấn miệng, nhưng công tố Mueller đă bác đề nghị này, có thể v́ biết tính nói năng bừa băi của TT Trump, nên muốn hỏi miệng, dễ bắt tội ‘khai gian’ nếu tổng thống nói lộn chuyện ǵ, như tướng Flynn khai lộn ngày gặp đại sứ Nga.

Tin mới nhất được x́ ra là công tố Mueller đe dọa nếu TT Trump không hợp tác, tự nguyện nhận gặp công tố Mueller để trả lời các câu hỏi, th́ công tố Mueller có thể ra pháp lệnh –subpoena- bắt TT Trump phải gặp ông hay ra trước một đại bồi thẩm đoàn –grand jury- để trả lời.

Chuyện không giản dị. Trong lịch sử Mỹ, chưa có một tổng thống nào đă bị subpoena và phải ra điều trần. TT Nixon bị trát ṭa bắt phải giao nộp cuốn băng ghi âm chứ không bị bắt ra thẩm tra. TT Clinton bị dọa subpoena, sau đó điều đ́nh để được chất vấn với nhiều điều kiện quan trọng, v́ áp lực chính trị. Đặc biệt hơn nữa trong trường hợp TT Trump, công tố Mueller không phải là công tố độc lập thuộc ngành Tư Pháp, mà chỉ là công tố đặc biệt của bộ Tư Pháp, tức là viên chức thuộc thẩm quyển của Hành Pháp dưới quyền tổng thống.

Trên căn bản pháp lư, subpoena của công tố Mueller nếu có, có giá trị như thế nào với TT Trump là điều các luật gia đang tranh căi, có thể sẽ phải lên đến Tối Cao Pháp Viện giải quyết (các cụ tỵ nạn xin đừng hấp tấp kết luận ẩu v́ phe đảng để rồi hố to như vụ TCPV biểu quyết 9-0 cho TT Trump trong vụ sắc lệnh giới hạn di dân). Dù sao, subpoena cũng sẽ đặt TT Trump dưới áp lực chính trị rất nặng nề. Và đó chính là vũ khí công tố Mueller muốn dùng: áp lực chính trị lên TT Trump.

Dân Mỹ cũng đă bắt đầu nh́n thấy bức h́nh chung: Theo thăm ḍ của một đài TV ‘phe ta’, CBS, 54% khối độc lập không đảng phái nghĩ công tố Mueller có mưu đồ chính trị -politically motivated- trong cuộc điều tra, và gần 1/4 cử tri DC cũng nghĩ vậy. Một con số nguy hơn nữa: 64% cho rằng ông Mueller đi câu lâu quá và đă đến lúc kết thúc cuộc điều tra rồi. Đây là những con số khá lạ lùng khi ta biết toàn thể bộ máy TTDC đă bênh vực, bào chữa, tiếp tay cho công tố Mueller mạnh như thế nào trong cả năm qua. Chứng tỏ dân Mỹ không dễ bị TTDC cho vào tṛng đâu.

Cũng trong câu chuyện này, có tin ông Comey đă có ‘sáng kiến’ tự biện minh nghe rất vui tai: bị chất vấn về vấn đề x́ các bản ghi chú của ông ra, ông Comey giải thích ông “không phải là x́ tin mật” mà chỉ là “chia sẻ suy nghĩ cá nhân” v́ tài liệu ghi chép của ông là tài liệu cá nhân không thuộc sở hữu của FBI. Đây là cách ngụy biện phản sự thật thô bạo nhất của một giám đốc FBI là người chuyên đi bắt người khai gian. Ông ghi chép cuộc thảo luận mật của giám đốc FBI với tổng thống, kể lại những câu nói của tổng thống, trên máy computer của FBI, trong giờ làm việc tức là trong khi làm công vụ lănh lương của FBI, sao lại là tài liệu cá nhân của riêng ông.

Nhân vụ ‘có tội’, TT Trump đi vận động cho cuộc bầu tháng Mười Một tới, đă tuyên bố nếu phe DC thắng, họ chắc chắn sẽ t́m cách đàn hặc ông, đúng như diễn đàn này đă bàn nhiều lần.

Ta cần biết TT Trump nói đến nguy cơ đàn hặc để lay tỉnh cử tri CH, cho họ thấy phe DC sẽ không từ một thủ đoạn nào để đảo chánh ông, chẳng có nghiă là TT Trump nhận tội ǵ. Đàn hặc hay không chưa ai biết, chỉ biết cả hai lănh tụ DC tại Hạ Viện (bà Pelosi) và Thượng Viện (ông Schumer) đều đă chính thức bác bỏ và cảnh giác các đồng nghiệp cần chấm dứt nêu chuyện này ra, chẳng những không thực hiện được mà lại kích động cử tri ủng hộ TT Trump đi bầu cho đông thôi, bất lợi cho phe ta.

Nôm na ra, phe DC đang cố tránh né nói chuyện đàn hặc trong khi TT Trump lại cố lôi chuyện đàn hặc ra để kích động cử tri CH.

Khổ cho vài cụ tỵ nạn không hiểu vấn đề, nghe TT Trump nói lo sợ bị đàn hặc, nhẩy tưng tưng mừng rỡ gửi email khắp nơi, đại khái hô hoán Trump đă biết ḿnh có tội và cho các fans của ông biết ông sắp sửa bị truất phế. V́ thiếu hiểu biết, các cụ tưởng đang đánh Trump trong khi thật ra đang tiếp tay cho ông ta. Hố to rồi các cụ ơi!

Trong khi đó, TTDC đang làm rùm beng về câu chuyện luật sư Avenatti của cô đào đóng phim sex tố cáo luật sư Cohen của TT Trump đă nhận được tiền của vài công ty Nga. TTDC làm rùm beng chuyện nhận tiền với ư đồ ám chỉ đây là tiền Nga ‘thông đồng’ với Trump. Chẳng biết có đúng hay không, kẻ này chỉ théc méc sao ông Avenatti lại có được những hồ sơ kinh doanh tuyệt mật của ông Cohen vài ngày sau khi công tố Mueller cho FBI đến tịch thu hồ sơ của ông Cohen? Có mùi khét khét! Đă có sự ‘thông đồng’ ǵ giữa ông Avenatti với ông Mueller chăng?

Một câu hỏi khác: các luật sư Mỹ đều lănh lương cỡ cả ngàn đô một giờ làm việc. Vậy chứ ai là người đứng trong hậu trường trả lương cho ông Avenatti nhỉ? Ông Avenatti cho biết ông lănh thù lao từ một quỹ do thiên hạ đóng góp để bênh vực cô đào, dĩ nhiên chẳng ai biết ai đóng góp vào quỹ và đóng bao nhiêu. Có cần công khai hóa ra không?

Một điều lộ liễu mà TTDC không bàn tới: những giao dịch kinh doanh của ông Cohen có liên quan ǵ tới việc Trump thông đồng với Nga? Cho dù ông Cohen có nhận tiền của một công ty Nga th́ cũng có thể chỉ là tiền thù lao do ông Cohen làm việc ǵ đó cho công ty Nga thôi, có liên quan ǵ đến TT Trump hay cuộc bầu cử? Ta đừng quên TT Trump chỉ là một thân chủ và ông Cohen c̣n không biết bao nhiêu thân chủ khác và lo không biết bao nhiêu vụ thưa kiện khác, không dính dáng ǵ đến TT Trump hết.

Nh́n vào tất cả những chuyện trên, người ta có cảm tưởng cuộc săn phù thủy của công tố Mueller đang gặp khó khăn lớn. Ít nhất th́ muốn tiếp tục, công tố Mueller sẽ phải vất vả thuyết phục các quan ṭa là ông không đi săn phù thủy và sẽ phải đưa ra ánh sáng cách làm việc của ông, các tài liệu và ‘bí mật’ ông đă khám phá, không c̣n có thể điều tra trong bí mật, không ai biết ông đang làm ǵ, có được những tin ǵ, và ông không thể tự do múa vơ Sơn Đông, giăng bẫy giờ chót được nữa. Để xem ông sẽ làm ǵ đây.

 

Giới thiệu bài: Sau khi viết xong bài này, Diển Đàn có nhận được một bài của độc giả KTAH cũng viết về công tố Mueller. Tuy có vài phần trùng hợp, nhưng bài viết của độc giả này có tính bổ túc, có nhiều chi tiết bài B́nh Luận này không viết tới. Xin giới thiệu cùng quư độc giả bài mới này trên trang ‘Bài Khách’ tuần này. Và cũng xin cám ơn độc giả KTAH đă góp bài.

 

 

 

 Vũ Linh

 May 12, 2018

 

 

http://www.publiccentralbank.com/

https://thedaysofnoah.wordpress.com/2011/01/08/the-rothschild-1920-1944-the-secret-instigators-of-world-war-2/

https://www.conspiracies.net/rothschild-conspiracy/

https://www.disclose.tv/these-banks-are-owned-or-controlled-by-the-rothschild-family-read-the-complete-list-312082

http://www.usagold.com/federalreserve.html

http://www.takebackourrights.org/docs/StoleAmerica.html

http://www.tabletmag.com/jewish-arts-and-culture/books/216065/secret-language-of-george-soros

https://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_UFOs

https://www.google.com/#q=council+of+foreign+relations

http://www.conspiracyarchive.com/2013/12/21/the-council-on-foreign-relations-cfr-and-the-new-world-order/

http://www.jeremiahproject.com/newworldorder/nworder06.html

https://www.thenewamerican.com/usnews/foreign-policy/item/1213-council-on-foreign-relations

https://www.idealist.org/en/nonprofit/b55f594f1e64496cae54ca70b73f334a-council-on-foreign-relations-washington

https://www.lewrockwell.com/2016/08/joachim-hagopian/council-foreign-relations/

http://www2.ucsc.edu/whorulesamerica/power/postwar_foreign_policy.html

http://www.thirdworldtraveler.com/Ruling_Elites/CouncilForeignRelations.html

http://www.endtimesdaily.com/articles-1/no-003-how-the-global-elitists-control-us-the-fed-amp-the-c-f-r

https://realcurrencies.wordpress.com/2013/07/15/does-rothschild-own-all-central-banks/

 

 

 

Tôn Giáo Dân Tộc

 

 


 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge ֎ Mười điều răn ֎ Ten Commandements

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎ Foreign Trade

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days ֎ USA Census

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: