MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU   THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

֎֎֎֎֎֎֎

 

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP

֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

 

 

 

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Diễn Đàn ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Đà Lạt ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

v WhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

v Federal Register vCongr Record v CBO

v US Government vCongressional Record

v C-SPAN v VideosLibrary vNational Pri Project

v JudicialWatch vReuter vAP v World Tribune 

v RealClearPolitics vMediaMattersvLawNews

v NationalReviewv Hill v Dailly vStateNation

v Infowar vTownHall vCommieblaster v Examiner

v MediaBiasFactCheck vFactReport vPolitiFact

v MediaFactCheck v FactCheck v Snopes

v OpenSecret v SunlightFoundation v Veteran

v New World Order vIlluminatti News vGlobalElite   

v New Max v CNSv Daily Storm v ForeignPolicy

v Observe v American Progress vFair vCity

v Guardian v Political Insider v Law v Media

v Ramussen Report  v Wikileaks  v Federalist

v The Online Books Page v Breibart  Interceipt

v AmericanFreePress v PoliticoMag v Atlantic

v National Public Radio v ForeignTrade v Slate  

v CNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS v CNN

v Federation of American Scientist v Millenium

v Propublica vInter Investigate vIntelligent Media  

v Russia Newsv Tass Defense vRussia Militaty

v Science&Technology vACLU Ten v Gateway  

v Open Culture v Syndicate v Capital Research

v Nghiên Cứu Quốc Tế v Nghiên Cứu Biển Đông 

v Thư Viện Quốc Gia 1 vThư Viện Quốc Gia 

v Học Viện Ngoại Giao v Tự Điển BKVN  

v Ca Dao Tục Ngữ v Học Viện Công Dân

v Bảo Tàng Lịch Sử v Nghiên Cứu Lịch Sử

v Dấu Hiệu Thời Đại v Văn Hiến v Sách Hiếm   

v QLVNCH v Đỗ Ngọc Uyển v Hợp Lưu

v Thư Viện Hoa Sen v Vatican? v Roman Catholic

v Khoa HọcTV v Đại Kỷ Nguyên v Đỉnh Sóng

v Viễn Đông v Người Việt v Việt Báo v Quán Văn

v Việt Thức v Việt List  v Việt Mỹ v Xây Dựng

v Phi Dũng v Hoa Vô Ưu v Chúng Ta  v Eurasia

v Việt Tribune v Saigon Times USA v Thơ Trẻ

v Người Việt Seatle v Cali Today v

v Dân Việtv Việt Luận v Nam Úcv DĐ Người Dân

v Tin Mới vTiền Phong v Xă Luận vvv

v Dân Trí v Tuổi Trẻv Express v Tấm Gương

v Lao Động vThanh Niên vTiền Phong

v Sai Gon Echo v Sài G̣n v Thế Giới 

v ĐCSVN v Bắc Bộ Phủ v Ng T Dũng v Ba Sàm

v Văn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh

v TPB v1GĐ/1TPB v Bia Miệng

 

 LÀM THẾ NÀO ĐỂ CỨU LẤY TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG?

 

 

 

 

Như quư vị đă biết và đang theo dơi, hiện trạng lộn xộn vừa qua của tổ chức TCCĐNVQG Hoa Kỳ sau việc phủ bác bản DTTCHC 2011 tạo ra một số câu hỏi làm như tổ chức này đang lâm nguy hay đi vào con đường đổ vỡ. Có kẻ bảo việc phân hóa, chia rẽ này sẽ làm cho TCCĐNVQG Hoa Kỳ suy yếu, đánh mất sự tín nhiệm của đồng bào, đồng hương. ….

Thật ra t́nh trạng có bi thảm đến thế hay không, chúng ta nên xem xét lại một cách kỹ lưỡng để rút ra một kết luận đúng nhất.

 

Nh́n vào thực chất TCCĐ NVQG Hoa Kỳ cho thấy chưa bao giờ là một tổ chức quyền lực để phải nói tới việc suy yếu hay đổ vỡ, trong quá tŕnh gần hai mươi năm tồn tại có lúc đă xảy ra t́nh trạng đông lạnh, phân liệt, tách hai nhưng bảo rằng sự việc đó gây ra một hiệu ứng nào đến sự thăng tiến của cộng đồng tỵ nạn hải ngoại th́ hơi ngoa ngôn nếu không muốn nói là khoa trương quá đáng.

 

Nếu cộng đồng là một thực thể cầm quyền th́  sự suy yếu là một vấn đề lớn dẫn tới đổ vỡ, hỗn loạn nhưng thực tế TCCĐNVQG Hoa Kỳ chỉ là một tổ chức vô vụ lợi, tự phong 360*, tồn tại trên tinh thần tự nguyện hợp tác để phục vụ nên việc gia nhập hay rời bỏ tổ chức chỉ là chuyện rất b́nh thường”. Tôi không bao giờ cho rằng sự phân biệt rạch ṛi cái tốt với cái xấu; người hiểu biết với kẻ vô tri, người có thiện chí xây dựng với kẻ nuôi âm mưu lợi dụng để dẫn tới phải chia tay sẽ để lại hậu quả không hay. Ngược lại, một khi đă cùng đứng làm việc trong một tổ chức nếu những cái mặt nạ đang khoác lâu nay trong ứng xử đă rớt xuống; những âm mưu, tâm địa man trá đă lơa lồ trước ánh mắt của mọi người th́ việc mời những kẻ đă quay lưng với sự thật - đă có dă tâm vu cáo, tấn công người cùng tổ chức v́ không được như nguyện - bước ra khỏi tổ chức lại là chuyện tốt nhất cho tất cả các bên.

 

Những năm trước đây không có Nguyễn Kinh Luân (hạt Tarrant), Dương Đức Vĩnh (Michigan) tham gia, TCCĐNVQG Hoa Kỳ hoạt động b́nh thường, không có ǵ trục trặc. Mấy năm nay, từ khi có thêm Nguyễn Kinh Luân (hạt Tarrant), Dương Đức Vĩnh (Michigan),  thử hỏi TCCĐNVQG Hoa Kỳ có đạt được thành quả nào đáng nhắc tới hay không? V́ thế những con người này liệu có quan trọng đến mức cần phải lưu giữ họ hay không? Khi những bằng chứng cho thấy sự kém hiểu biết và ư đồ khuynh loát của nhóm này đă dẫn đến việc làm rối loạn kỷ cương của tổ chức? Mở rộng liên kết là tiến tŕnh phát triển của một tổ chức. Tuy nhiên kết nạp những thành phần thiếu kinh nghiệm sống và kiến thức nông cạn bao giờ cũng trở thành mầm mống chia rẽ, nhiểu loạn.

 

Có kẻ sẽ bảo rằng nếu trục xuất họ ra khỏi tổ chức sẽ làm mất uy tín TCCĐNVQG Hoa Kỳ! Thật sự cho đến giờ phút này liệu chúng ta có cần nh́n thẳng vào mắt nhau để nói rằng: Từ năm 2006 đến nay TCCĐNVQG Hoa Kỳ đă làm ǵ để chứng tỏ là một tổ chức có uy tín. Xem xét cụ thể từ nhiệm kỳ đầu tiên 2006 – 2009 do Nguyễn Bác Ái và Nguyễn văn Tần đảm trách kết thúc với kết quả là con số không về mọi mặt. Từ năm 2009 đến nay ngoài hai đại hội 2010 ở Nam Cali, 2011 Florida, của TCCĐNVQG Hoa Kỳ Nguyễn văn Tần chẳng khác con chó chạy rông với những tṛ múa máy hoang tưởng mà những nhà đấu tranh thực sự nào cũng phải bịt mũi. Nguyễn văn Tần lừa dối bản thân ḿnh, lừa dối lẫn nhau và lừa dối tất cả mọi người quanh hắn. Hết “Cộng Đồng Các Quốc Gia Đông Dương” rồi đến “Cộng Đồng Liên Châu”, Khối Truyền Thông Quốc Nội (với trưởng khối Long Điền chuyên viên chui gầm giường và lục lọi băi rác).

 

Ngày nay tại Virginia không thể t́m ra một người nào chấp nhận Nguyễn văn Tần th́ lấy đâu ra uy tín để làm việc. Sáu năm qua bấu víu vào danh nghĩa của Tổ Chức CĐNVQGHK, mỗi nhiệm kỳ một chức vụ, CTHĐĐD, CTHĐCH nhưng Nguyễn văn Tần không làm được bất cứ chuyện ǵ ngoài việc gây ra mâu thuẫn, vu hăm, trấn áp những người đồng hành nhằm thâu tóm quyền lực hoang tưởng để thực hiện âm mưu mua bán danh nghĩa trong khi thực chất Tổ Chức CĐNVQGHK CHỈ LÀ MỘT TỔ CHỨC VÔ VỤ LỢI.

 

Suy cho cùng th́ Nguyễn văn Tần chỉ là một thứ giây kư sinh sống bám, hoàn toàn bất lực trong mọi hoạt động.Thậm chí khi được yêu cầu tổ chức một cuộc hội thảo vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc Tế Nhân Quyền đương sự cũng phải thoái thác v́ không có người.

 

Qúy vị đừng lo Tổ Chức CĐNVQGHK mất uy tín v́ tổ chức này chưa hề có uy tín th́ lấy ǵ để mất. Đó là sự thực hết sức phũ phàng mà mọi thành viên cần tỉnh táo nhận định để thanh lọc hàng ngũ.

 

Đất nước th́ có quốc pháp, nhà th́ có gia quy. Tổ chức muốn hoạt động trơn tru th́ phải có kỷ cương. Thành viên đă gia nhập tổ chức th́ phải tôn trọng nội lệ, nội quy căn bản lấy đó làm kim chỉ nam để làm việc. Tổ chức vô vụ lợi th́ phải biết giới hạn của ngôn từ, chớ khoa trương khoác lác, nuôi ảo tưởng lănh đạo để “lănh đạn”.

 

Sáu năm lịch sử của Tổ Chức CĐNVQGHK thành tích đă không có ǵ c̣n nảy sinh chuyện kéo bè, kết cánh vu hăm, trấn áp  người ngay để khuynh loát nhằm bán đứng tổ chức.

Chuyện một Hoàng tử cái bang đến móc hầu bao ăn mày để làm sân khấu cho Tổ Chức CĐNVQGHK diễn tuồng Nghị Gật chỉ là chuyện cổ tích thời hiện đại, là chuyện tráo bài ba lá của nhóm Nguyễn văn Tần.

 

Thực tế cho thấy việc phối hợp các tổ chức cộng đồng địa phương trong các công tác chung chỉ có hiệu quả nhờ sự đồng thuận v́ lư tưởng do không có mâu thuẫn về lợi ích. Bao lâu nay những cuộc tập hợp đấu tranh lớn của cộng đồng Việt Nam đều diễn ra tại hai địa phương có tính chất “chiến lược” là thủ đô Washington DC có tầm vóc quốc gia với các cơ quan đầu nào lập pháp, hành pháp của Hoa Kỳ và New York có tầm vóc quốc tế do có các cơ quan trụ sở của Liên Hiệp Quốc. Sáu năm nay Tổ Chức CĐNVQGHK đă làm được ǵ ở Hoa Thịnh Đốn? Nộp được mấy kháng thư? Thứ công việc mà bất cứ một thường trú nhân hay công dân Hoa Kỳ nào cũng làm được.

 

Ở New York ngoài việc ăn theo Ngày Diễn Hành Văn Hóa thử hỏi Tổ Chức CĐNVQGHK và Nguyễn văn Tần đă làm được ǵ?

 

Xét cho cùng, Tổ Chức CĐNVQGHK chỉ tồn tại trên sự đồng thuận, hợp tác. V́ là một tổ chức tất phải có nội lệ, nội quy (đao to búa lớn th́ gọi là HIẾN CHƯƠNG cho đă tai).

Tổ Chức CĐNVQGHK làm được ǵ hay chẳng làm được ǵ, không mấy ai cần biết tới nhưng đă tự phong cho ḿnh một cái tên (danh nghĩa) th́ phải cố gắng nâng cao giá trị của cái tên (danh nghĩa) bằng cách xây dựng uy tín. Muốn xây dựng uy tín th́ cần phải củng cố tổ chức, giữ vững kỷ cương. Kết nạp để phát triển và thanh lọc để thải loại nhằm kiện toàn tổ chức là công việc b́nh thường không có ǵ ghê gớm.

 

Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản là một đại khối có hàng ngh́n, hàng vạn tổ chức mang danh nghĩa cộng đồng. Nhiều tổ chức đă h́nh thành rồi âm thầm biến mất.

Có những tổ chức hoạt động hữu hiệu lớn mạnh.

 

Nhưng điều quan trọng nhất là những tổ chức đó chưa hẳn đem lại phúc lợi ǵ cho cộng đồng mà có khi trở thành sự “vô phúc” và “bất lợi” khi lọt vào tay bọn ma trơi, đầu cơ trục lợi như Mặt Trận Việt Tân, Tổ Chức Phục Hưng, Nguyễn văn Tần, Nguyễn Kinh Luân  v..v

 

Muốn cứu lấy Tổ Chức CĐNVQGHK (sự thực có ǵ mà phải la hoảng lên như vậy) chỉ có cách loại trừ thành phần bất hảo, vô dụng , phá hoại ra khỏi tổ chức.

 

“Qúy hồ tinh bất quư hồ đa”. Sự việc đâu c̣n đó, bằng chứng, văn bản, phim ảnh con người vẫn hiện diện chưa có người nào đi sang bên kia thế giới.

Ai là kẻ vu hăm đồng bạn, gây rối, phá hoại đă và sẽ có câu trả lời rơ ràng.

Những bộ phận trách nhiệm cứ quy chiếu hiến chương, nội quy mà làm việc, xử trí.

 

Muốn nhập vào cuộc chơi phải chấp nhận luật chơi. Chơi sái luật đương nhiên bị phạt, nhẹ th́ thẻ vàng, nặng th́ thẻ đỏ, cấm vĩnh viễn…Tṛ chơi giải trí cờ bạc, thể thao cũng c̣n có luật lệ huống chi một tổ chức mang danh nghĩa  lớn lao như Tổ Chức CĐNVQGHK.

 

Qúy vị có trách nhiệm hăy xem xét và làm việc cho nghiêm minh.  Uy  tín của quư vị và uy tín của Tổ Chức CĐNVQGHK có sáng lên hay không là do ở quyết tâm hành động của quư vị./.

 

Kim Âu

 

DEC 07/2011

 

 

 

 

* 360 : GIÁ  LÀM LICENSE VÀ BY LAWS 

 

*Có một số vị trong cộng đồng nóng mặt khi thấy chúng tôi bị bôi bác.Cảm ơn sự quan tâm của quư vị nhưng đối với những con người làm công tác liên quan đến chính trị th́ bản thân họ đă được xác định qua những sự kiện do các cơ quan thẩm quyền công bố, đă lường trước những vu hăm, bịa chuyện, bôi bác nên hầu như không có tác dụng. Chúng tôi là người quản trị nhiều diễn đàn toàn cầu và đối đầu với nhiều thế lực lớn chứ không phải vài tên thuộc Tổ Chức Phục Hưng như Nguyễn văn Tần, Nguyễn Kinh Luân và “con giun đất ruộng”. Hiện nay có khoảng sáu cái web được tạo ra để “chăm sóc” sáng tác minh họa về Kim Âu Hà văn Sơn nhưng chẳng hề hấn ǵ. Chúng tôi có cả một trang web đủ bài vở, phim ảnh về những sự kiện liên quan nên không mất th́ giờ vào việc ném bùn văng mạng lạc đề. Qúy vị cứ tập trung vào chủ đề hiện nay của cộng đồng không  nên xao lăng. Hàng triệu người đă đọc những bài viết của chúng tôi trong đó có hàng trăm, hàng ngh́n cây bút lư luận chứ không phải chỉ một nhóm hơn trăm người trong diễn đàn Tổ Chức CĐNVQGHK.  

 

Atlanta,ngàỳ 02/12/2011.

 

Kính gởi :- Ông Nguyễn Văn Tánh Chủ Tịch HĐĐB Cộng Đồng NVQGHK.

 

                 -Ông Nguyễn Văn Tần   Chủ Tịch CHTU Cộng Đồng NVQGHK.

 

                 -Ông Vơ Đ́nh Hữu Chủ Tịch HĐGS Cộng Đồng NVQGHK.

 

Kính thưa 3 vị Chủ Tịch,

 

Tôi xin thay mặt Cộng Đồng NVQG Georgia kính xin 3 vị khẩn t́m phương cách cứu nguy cái Tổ Chức Cộng Đồng NVQGHK. Sự thật cá nhân Ông A, Chị B và cả cái Hiến Chương bây giờ không quan trọng bằng cái Tổ Chức mà quí vị đă khổ công xây dựng trong nhiều năm. Nếu uy-tín của Tổ chức không c̣n, nội lực của Tổ chức không c̣n th́ Tổ chức ấy ra sao? Hệ lụy của nó thế nào?

 

Kính chúc 3 vị Chủ Tịch nhiều sức khoẻ.

 

Nguyễn-Thanh-Minh.

 

CT/HĐĐB/ CĐNVQG Georgia.

 

 

In a message dated 12/3/2011 1:53:09 P.M. Eastern Standard Time, CDVNHK@gmail.com writes: 

 

Kính Ông Nguyễn Thanh Minh CT/HĐĐB/CD Atlanta Georgia    

 Tôi thật ḷng không muốn dây dưa ǵ thêm với việc này, và cố giữ im lặng, nhưng Ông Minh đă nêu tên tôi, v́ kính trọng Ông Minh, tôi đành phải gởi Email trả lời.

Thưa Ông Minh,

Oan có đầu, nợ có chủ.

Ông Minh là người ngồi gần bàn chủ tọa nên tôi tin rằng Ông Minh đă hiểu rơ tất cả mọi vấn đề.Ủy Ban Tu Chính Hiến Chương làm việc suốt năm để thực hiện yêu cầu của Đại Hội Đồng 2009 và 2010 là soạn thảo Bản Hiến Chương 2011 theo mô thức Non-profit Organization.

Họ đă chuẩn bị chu đáo để tŕnh bày trước Đại Hội 2011 v́  Hội Đồng Đại Diện đă thông qua và đưa vào chương tŕnh thảo luận chiều Thứ Bảy ngày 8 tháng  10 năm 2011. Đại Hội 2011 có thể chê trách, nêu lên những điểm, những điều khoản, những từ ngữ không hay,  không chính xác, không phù hợp hoặc không thuận ḷng người và biểu quyết cần sửa đổi hay không chấp thuận.

Tôi nghĩ rằng họ sẽ vui vẻ đồng ư và tiếp tục công tác tu chính nếu bị biểu không chấp thuận từng điều khoản hay toàn bộ Bản TCHC 2011.

Đàng này Ban Tổ Chức không những không cho họ tŕnh bày mà c̣n chụp cho họ cái mũ VI HIẾN, CÓ ÂM .

Ông Minh nghĩ rằng chúng ta có công b́nh với Ủy Ban Tu Chính Hiến Chương hay không ???

Tôi nghĩ UB/TCHC không đ̣i hỏi ǵ hơn là một sự xác nhận của toàn thể CĐ/NVQG/HK là họ đă thi hành ĐÚNG chỉ thị của Đại Hội Đồng 2009 và 2010 và người nào đă chụp mũ họ là VI HIẾN, là CÓ ÂM MƯU phải rút lại lời phê phán đó để trả lại CÔNG BẰNG cho họ. Có như vậy họ mới c̣n tinh thần để tiếp tục phục vụ CĐ/NVQG/HK. 

Chưa kể những điều không đúng ngay từ căn bản của Đại Hội 2011 cần phải được chấn chỉnh. Tôi c̣n nhớ công tác chuẩn bị Đại Hội năm 2006 do BS Tích chủ tọa  và 2009, tôi chủ tọa, hai Ban Tổ Chức Đại Hội trên liên tục tham dự  gần 20 phiên hội giữa Ban Tổ Chức, Hội Đồng Đại Diện và những nhân sự  có kinh nghiêm về CĐ/NVQG/HK để đưa ra từng Tiểu Mục của Chương Tŕnh Đại Hội, thảo luận rốt ráo và biểu quyết cho từng đề tài, từng tiểu mục trước khi chung quyết Chương Tŕnh Chi Tiết của Đại Hội.

Tại sao các công tác chuẩn bị này không xảy ra cho Đại Hội 2011 tại Orlando Florida ???

Tôi không nghĩ Cộng Đồng Florida chịu trách nhiệm về việc này, mà một vài cá nhân đă làm cho CD Florida nghĩ rằng một vài người có toàn quyền (độc tài) quyết định tất cả mọi việc trong CĐ/NVQG/HK.

Điều đó không đúng.

Hành động át giọng Ủy Ban Tu Chính Hiến Chương, không cho phép họ tŕnh bày mà c̣n chụp mũ họ VI HIẾN, CÓ ÂM MƯU là một sai lầm lớn. Hành động mời Ông Lưu Tươi TBTC Đại Hội lên Bàn Chủ Tọa mà không tham khảo ư kiến mọi người là một sai lầm.

Hành động đơn phương chỉ định Ông Đỗ Văn Hội làm XNV tổng quát mà không tham khảo ư kiến mọi người là một sai lầm.

Hành động của BTC CẮT NGANG BẢN BÁO CÁO CÔNG TÁC của các Hội Đồng là một sai phạm.Tất cả các sai lầm đó xảy ra chỉ v́ những cá nhân đơn phương quyết định độc tài, không thảo luận dân chủ để lấy ư kiến chung trong các phiên hội chuẩn bi cho Đại Hội 2011 ta.i Orlando.

Điều quan trọng là: Làm sao chấm dứt các tệ trạng đó trước Đại Hội 2012 ???

Sau Đại Hội 2011, một số thành  viên HĐCHTU/CD/NVQG/HK cố gắng trung dung, nỗ lực dàn xếp để khỏi tạo thêm trở ngại cho CĐ/NVQG/HK. Nhưng người nào đó đă không nhận thức được vấn đề lại rủ thêm HVS và tiếp tục đánh phá.

Hành động đó đă làm tràn ly nước đă đầy, không những làm phương hại đến uy tín của CĐ/NVQG/HK mà sẽ tạo thêm nhiều tai hại trong tương lai.

Bây giờ, Ông Minh yêu cầu CT các Hội Đồng có biện pháp cứu nguy,  thưa Ông Minh, cá nhân tôi làm được ǵ hơn trong hoàn cảnh này.

Xin ông Minh cho tôi lời khuyên và nêu ra những đề nghị thực tiễn về những ǵ tôi cần làm, tôi sẽ chuyển những đề nghị đó về HĐCHTU để bàn bạc và sẽ cố gắng thi hành nếu khả thi.

Riêng tôi, với quan điểm rằng:

  QUYỀN HẠN CỦA CD/NVQG/HK LÀ DO  CÁC CĐ/TV GIAO PHÓ      

đây là lúc tất cả các CĐ/TV cần nổ lực lên tiếng, đưa ra những đề nghi cụ thể để mọi người chung tay giải quyết các vấn nạn mà CĐ/NVQG/HK đang gặp phải.

Thưa quư vị, vào lúc này IM LẶNG LÀ VÀNG không c̣n đúng nữa.

Tôi xin chấm dứt và chờ đợi những đề nghị cụ thể mà Ông Minh và các Chủ Tịch CĐ/TV sẽ đưa ra.

Nguyễn Văn Tần - HTD

CT/HĐCHTU/CĐ/NVQG/HK   

12/03/2011

 

 

Kính thưa quư vị trên diễn đàn

 

Lá thư của Ông Nguyễn Thanh Minh CT/HĐĐB/CĐNVQG Georgia gửi  

3 vị  Chủ Tịch: Nguyễn Văn Tánh 

                          Nguyễn Văn Tần  

                          Vơ Đ́nh Hữu

 

khẩn khoản kính xin 3 vị t́m phương cách cứu nguy tổ chức CĐNVQG/HK.  

Ông Minh đă có nhận định thật chính xác của một người có TÂM và tha thiết với CĐ là ngay giây phút này cái (tu chính) Hiến Chương không c̣n quan trọng hơn là sự sống c̣n của Tổ Chức CĐNVQG/HK...có nghiă là chúng ta đừng bàn căi vể Hiến Chương nữa tạm bỏ nó qua một bên hăy cùng nhau ngồi lại t́m cách hàn gắn và cứu nguy tổ chức CĐ trước. Thế mà ông Chủ Tịch Nguyễn Văn Tần đă lợi dụng lá thư này để tiếp tục đánh phá gây chia rẽ CĐ theo ư của ông ta. 

Xin quư vị đọc thẩm định và cho biết đề nghị, lời yêu cầu của ông Nguyễn Thanh Minh và thư trả lời của ông Nguyễn Văn Tần có dính líu ǵ với nhau không hay chỉ gây chia rẽ làm cho vấn đề trầm trọng thêm? 

Đây có xứng đáng là lối hành xử của một vị Chủ Tịch CHTU CĐNVQG/HK hay không?

 

Nguyễn Thanh Thụy

 

Chủ Tịch CĐVN/Trung Tâm FL.

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: