r

 

 

 

 

 

MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt

֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports

֎ Vietnamese Commandos ֎ Video/TV ֎ Lottery

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Diễn Đàn

֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎07/2008 ֎08/2008 ֎09/2008 ֎10/2008

֎11/2008 ֎11/2008 ֎12/2008 ֎01/2009

֎02/2009 ֎03/2009 ֎04/2009 ֎05/2009

֎06/2009 ֎07/2009 ֎08/2009 ֎09/2009

֎10/2009 ֎11/2009 ֎12/2009 ֎01/2010

֎03/2010 ֎04/2010 ֎05/2010 ֎06/2010

֎07/2010 ֎08/2010 ֎09/2010 ֎10/2010

֎11/2010 ֎12/2010 ֎01/2011 ֎02/2011

֎03/2011 ֎04.2011 ֎05.2011 ֎06.2011

֎07/2011 ֎08/2011 ֎09/2011 ֎10/2011

֎11/2011 ֎12/2011 ֎05/2012 ֎06/2012

֎12/2012 ֎01/2013 ֎12/2013 ֎03/2014

֎09.2014 ֎10.2014 ֎12/2014 ֎03/2015

֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2016

֎02/2016 ֎03/2016 ֎07/2016 ֎08/2016

֎09/2016 ֎10/2016 ֎11/2016 ֎12/2016

֎01/2017 ֎02/2017 ֎03/2017 ֎04/2017

֎05/2017 ֎06/2017 ֎07/2017 ֎08/2017

֎09/2017 ֎10/2017 ֎11/2017 ֎12/2017

֎01/2018 ֎02/2018 ֎03/2018 ֎04/2018

֎05/2018 ֎06/2018 ֎07/2018 ֎08/2018

֎09/2018 ֎10/2018 ֎11/2018 ֎12/2018

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

 

Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVFOX NewsReutersAP NewsWhite HouseLearning Tác PhẩmLịch SửKim ÂuTinh HoaCongressHouseVấn ĐềNVR RadioĐà LạtDiễn ĐànBBC RadioVOA NewsRFA NewsRFISBSTác  GỉaYouTubeFederal RegisterUS Library

 

 

 

 

 

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNN

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvWSWS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge DailySign

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvVeteranvGateway

vOpen CulturevSyndicatevCapitalvCommodity vCreatevResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàngLSvNghiênCứuLS vNhân Quyền

vThời ĐạivVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn ĐôngvNgười ViệtvViệt BáovQuán Văn

vViệt ThứcvViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi DũngvHoa Vô ƯuvChúngTavEurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều NgựvVNM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIUS, FRANK EDWARD JR.

Name:         Frank Edward Cius, Jr.  

Rank/Branch:        Lance Corporal/US Marine Corps     

Unit:  HHM 165, Marine Air Group 36

   

Date of Birth:        20 March 1947    

Home of Record:  Buffalo, NY         

Date of Loss:         03 June 1967       

Country of Loss:   Laos 

Loss Coordinates: 161914N 1064049E (XD795050) 

Click coordinates to view (4) maps   

Status in 1973:      Returned POW    

Category:    

 

Aircraft/Vehicle/Ground:          CH46A "Sea Knight"    

Other Personnel In Incident:     Timothy R. Bodden; Ronald J. Dexter; John G. Gardner; Stephen P. Hanson and Billy Laney; (missing); Mr. Ky and Charles F. Wilklow (rescued)

REMARKS:  RELSD 730305 BY PRG

 

SYNOPSIS:  The Boeing-Vertol CH46 Sea Knight arrived in Southeast Asia on 8 March 1966 and served the Marine Corps throughout the rest of the war. With a crew of three or four depending on mission requirements, the tandem-rotor transport helicopter could carry 24 fully equipped troops or 4600 pounds of cargo and was instrumental in moving Marines throughout South Vietnam, then supplying them accordingly.

 

Military Assistance Command Vietnam - Studies and Observation Group (MACV-SOG) was a joint service unconventional warfare task force engaged in highly classified operations throughout Southeast Asia. The 5th Special Forces channeled personnel into MACV-SOG through Special Operations Augmentation (SOA) that provided their "cover" while under secret orders to MACV-SOG. These teams performed highly classified, deep penetration missions of strategic reconnaissance and interdiction that were called, depending on the location and time frame, "Shining Brass," “Salem House,” “Daniel Boone” or "Prairie Fire" missions.

 

Oscar Eight was the code name given to a sector of eastern Laos located in rugged jungle covered mountains approximately 25 miles northwest of the infamous A Shau Valley, Saravane Province, Laos. The area encompassed the junction of Highway 92, which was a primary north-south artery of the Ho Chi Minh Trail, and Highway 922, which branched off and ran directly east where it crossed into South Vietnam at a strategic point near the northern edge of the A Shau Valley. Oscar Eight was also located at the southeastern end of a large and narrow jungle covered valley that had two primary roads running through it, one on each side of the valley. Highway 92 ran along the west side and Highway 919 along the east. A power line ran parallel to Highway 92 and sometimes crossed it. In addition to the roads and power line, the Hoi An River also flowed through the valley passing the road junction roughly 1 mile west of it.

 

More American aircraft were downed in this sector than any other place in Laos. This was because burrowed deep in the hills of Oscar Eight was North Vietnamese General Vo Bam's 559th Transportation Group's forward headquarters. It was also the Ho Chi Minh Trail's control center and contained the largest NVA storage facility outside of North Vietnam. Oscar Eight was defended by consecutive belts of anti-aircraft artillery (AAA) guns of all sizes that were not only stationed on the ground, but also mounted on platforms in the trees and were expertly camouflaged. Oscar Eight also favored the enemy because the only suitable landing zones were located in a wide bowl surrounded by jungle covered high ground containing AAA guns and bunkered infantry.

 

A major raid on Oscar Eight began on 2 June 1967 with a dawn Arc Light mission by 9 B52 bombers. As the smoke cleared, 9 ARVN Kingbee and 5 Marine CH46 helicopters landed a Nung Hatchet Force company including the company's MACV-SOG advisors then SFC Billy R. Laney, SFC Ronald J. "Ron" Dexter and SFC Charles F. "Charlie" Wilklow. The raiders had barely landed when the 100-man force was surrounded and vastly outnumbered by NVA soldiers. They took cover in bomb craters, then called in gunships and tactical airstrikes dangerously close. Even though the raiders were armed with enough firepower to cut down any NVA assault, they did not have enough to launch an assault. The situation rapidly turned into a stalemate that lasted all afternoon and all night. Shortly after dawn on 3 June, helicopters supported by fighters took off from Khe Sanh to retrieve the Hatchet Force. Throughout the rescue mission, airstrikes by a wide variety of US and ARVN aircraft were employed. During these airstrikes 4 American aircraft were shot down - 1 A1E Skyraider, 1 F4 Phantom and 2 helicopter gunships. Only the pilot of the A1E, Lt. Col. Lewis M. Robinson, was not recovered. He was unable to eject before he crashed into a jungle covered valley roughly 5 miles south and slightly east of the battle site. Lewis Robinson was listed Killed in Action/Body Not Recovered.

 

Finally the first Marine CH46 Sea Knight was able to settle among the bomb craters while taking hits from enemy ground fire. It safely lifted away with almost a platoon of Nung strikers aboard including Mr. Ky, the commander. The crew of the second Sea Knight (serial #150955), call sign "Shark 03," to reach the LZ was comprised of Capt. Steven P. Hanson, pilot; 1st Lt. John G. Gardner, co-pilot; Sgt. Timothy R. "Tim" Bodden, crew chief; LCpl. Frank E. Cius, door gunner. After the first helicopter lifted off, it landed to pick up more survivors. Billy Laney, Ron Dexter, Charlie Wilklow and roughly two dozen Nungs leaped aboard as it lifted off the ground. NVA tracer rounds were seen focused on the aircraft. When one of the pilots was wounded the aircraft veered out of control, hit the trees, spun violently, fell 100 feet and broke in half landing approximately 350 meters from the LZ.

 

Dead and wounded Nung strikers were piled everywhere. Search and Rescue (SAR) aircrews located the bulk of the survivors of the crash in and near the wreckage, but could not evacuate them due to enemy activity nearby. Three of the Nung strikers exited the wreckage and made their way back to the LZ where they were extracted with the other survivors the next day. The only American to be rescued from Shark 03 was Charlie Wilklow. In is debriefing he provided the following information.

 

Immediately after the crash, he looked around and saw Billy Laney lying on the helicopter floor next to the Marine crewchief, Tim Bodden. SFC Laney had sustained a chest wound prior to boarding the aircraft and had a possible broken ankle while Sgt. Bodden had a broken back. Suddenly the Marine door gunner next to him, Frank Cius, was shot in the head and slumped over his machinegun. SFC Wilklow was shot in his right leg and rolled out of the helicopter. Capt. Hanson was outside the wreckage. He said he had to get something from the aircraft. SFC Wilklow crawled away, and as he did so, he became light-headed from the loss of blood. The gunfire abruptly stopped. With his strength gone, Charlie Wilklow collapsed. He looked up and for the first time saw an NVA soldier watching him from a 60-foot high platform next to a 12.7mm machinegun. Further, he realized there were gun emplacements all around him and he had crawled into the NVA's base camp. Enemy soldiers were everywhere. Charlie Wilklow expected to be seized, but NVA soldiers merely walked over, saw his condition and left him there. SFC Wilklow passed out. When he awoke, his web gear was gone and he'd been dragged a few yards into a clearing. An orange signal panel was laid out beside him and NVA gunners had their weapons trained on the clearing in the hope a rescue attempt would be made. As aircraft searched for the missing men, SFC Wilklow watched the NVA carry several American bodies away, decapitate them, than mount their heads on stakes like trophies. American POWs were also led past him, but he could not identify them. Lack of food and water kept his mind hazy and he slipped in and out of consciousness.

 

On the second day he saw two Caucasians in civilian clothes watching him from a distance. NVA officers were escorting them and he believed they were Russian advisors. The third day it rained for hours. On the fourth day he squirmed when he saw maggots crawling in his open wound. Barely clinging to life, the NVA no longer even watched him. That night SFC Wilklow found the strength to move and he crawled away from the enemy camp. The pain helped keep him lucid. By sunrise he had crawled and dragged himself nearly two miles. The sun was high when Charlie Wilklow heard a plane overhead. He found a signal panel the NVA missed and waved it before passing out. When he awoke, a shadowy figure was shaking his shoulders. It was SSgt. Lester Pace who had just repelled in to the area in response to the signal. Within minutes an ARVN helicopter appeared to pick them up.

 

Of the other men on board the Sea Night when it crashed, Capt. Steven Hanson was out of the helicopter, but returned to it to retrieve his weapon. The condition of 1st Lt. John Gardner was unknown. Sgt. Tim Bodden sustained a broken back, but was alive. LCpl. Frank Cius had been shot in the head and was lying over his machinegun. SFC Billy Laney was seen lying on the floor of the aircraft with a chest wound, and a possible broken ankle. SFC Ron Dexter left the wreckage uninjured. When last seen by Mr. Ky, the Nung Commander who was being evacuated by helicopter, Ron Dexter and several Nung strikers were in a large bomb crater firing red star clusters from a flare gun as a signal to rescue aircraft. At the time the rescue effort was terminated, Tim Bodden, Ron Dexter, John Gardner, Billy Laney, Frank Cius, Charlie Wilklow and Stephen Hanson were listed Missing in Action.

 

LCpl. Frank Cius was taken prisoner, moved immediately from Laos to North Vietnam and released from Hanoi on 5 March 1973. The US did not know that LCpl. Cius had been captured when the NVA reached the wreckage of the CH46A until he was released during Operation Homecoming. During his debriefing, he confirmed the fact he was the door gunner who sustained a head wound during the fight. According to Frank Cius, SFC Ronald Dexter was also captured, but died in captivity on 29 July 1967. While the Marine Corps believes Steven Hanson died of wounds received when the aircraft was overrun, his wife positively identified her husband in a widely distributed Vietnamese propaganda photograph of a pilot being captured.

 

In 1996, a team from the Joint Task Force for Full Accounting (JTFFA) traveled to Saravane Province to investigate this incident. Local Lao took them to a crash site where the team conducted a survey and dug a test pit from which they recovered fragments of bone and teeth. They also recovered a dogtag baring the name Steven Hanson. In February 1999, a recovery team returned to the surveyed site to excavate it. In addition to aircraft wreckage, they recovered crew-related items, more teeth and bone fragments. The team again returned to the site in June 1999 to complete the excavation and again recovered additional possible human remains. Shortly thereafter the combined remains were transported to the Central Identification Laboratory, Hawaii (CIL-HI) for examination.

 

On 14 August 1999, those remains were identified in this manner: For Steven Hanson, a single unrestored tooth consistent with his dental records yielded enough material for a mt-DNA match to family samples. For John Gardner a single restored molar matched dental records. For Billy Laney 6 restored teeth matched his dental records and mt-DNA taken from a fragment of the ulna (forearm) matched the family sample. For Tim Bodden there was no individual identification. According to the official record, his "identification was made through circumstantial evidence." Some of the bone fragments yielded mt-DNA sequences that did not match the missing Americans and it was assumed they were Nung. Shortly thereafter the remains were returned to the families for burial. On 29 September 2000, the small amount of fragmented remains recovered from this crash site were interred as a group burial in Arlington National Cemetery.

 

For Billy Laney, Steven Hanson, Tim Bodden and John Gardner their fate is finally resolved and their families and friends have the peace of mind of knowing where their loved one lies. For Ron Dexter, who was a confirmed Prisoner of War, and other Americans who remain unaccounted for in Southeast Asia, their fates could be quite different.

 

Since the end of the Vietnam War well over 21,000 reports of American prisoners, missing and otherwise unaccounted for have been received by our government. Many of these reports document LIVE America Prisoners of War remaining captive throughout Southeast Asia TODAY.

 

Military men in Vietnam and Laos were called upon to fly and fight in many dangerous circumstances, and they were prepared to be wounded, killed or captured. It probably never occurred to them that they could be abandoned by the country they so proudly served.

 

 

Frank  E.  Cius,  Jr.

Kết quả hình ảnh cho frank cius

 

  Rank, Service

Staff Sergeant E-6,  U.S. Marine Corps

  Veteran of:

U.S. Marine Corps 1966-1973

Cold War 1966-1973

Vietnam War 1966-1973 (POW)

  Tribute:

 

Frank Cius was born in 1947 in Buffalo, New York. He enlisted in the U.S. Marine Corps on February 18, 1966, and completed basic training at MCRD Parris Island, South Carolina, in May 1966. Pvt Cius next attended Infantry Training at Camp Lejune, North Carolina, from May to July 1966, and then attended Aviation School in Memphis, Tennessee, from August to November 1966. His first assignment was as a CH-46A Sea Knight helicopter mechanic and crew chief with Marine Medium Helicopter Squadron 165 (HMM-165) of Marine Aircraft Group 36 (MAG-36), with the 1st Marine Aircraft Wing from December 1966 until the helicopter he was aboard was shot down over Laos on June 3, 1967. LCPL Cius managed to evade capture for a day and a half before being taken prisoner on June 5, 1967. After spending 2,100 days in captivity, SSgt Cius was released during Operation Homecoming on March 4, 1973. He was briefly hospitalized to recover from his injuries at the Marine Barracks at Naval Base Brooklyn, New York, until he left active duty on December 31, 1973. Frank Cius was medically retired from the Marine Corps on November 1, 1978.

 

His 1st (of 5) Air Medal Citation reads:

 

For meritorious achievement in aerial flight as a designated Aerial Gunner in Marine Medium Helicopter Squadron 165 during combat support missions in support of the Republic of Vietnam against the insurgent communist guerrilla forces (Viet Cong) from 2 April 1967 to 11 April 1967. He contributed materially to the success of his squadron. His courage and devotion to duty in the face of hazardous flying conditions were in keeping with the highest traditions of the United States Naval Service.

 

FRANK EDWARD CIUS JR

 


 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎ Foreign Trade

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days  ֎ USA Census

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: