MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU   THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Diễn Đàn ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

   

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFR

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZ

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMedia

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookings

vCNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteran

vOpen Culture vSyndicate vCapital Research

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCS 

vĐCSVN v Bắc Bộ Phủ v Ng.TDũng v Ba Sàm

vVăn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh

vTPB v1GĐ/1TPB v

  GIẢI THƯỞNG TIN LÁO TOÉT NĂM 2017

FAKE NEWS AWARDS 2017

 

 

 

Năm 2017 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống. Sự điên dại của lũ khuyển  mă, trâu ngựa tự cho là "tinh hoa" trong hệ thống truyền thông Mainstream Mass Media đă vượt qua giới hạn của ḷng tự trong. Qua những hành động của họ người b́nh thường cũng thấy những tư tưởng và hành động bất kể liêm sỉ, thô tục, dơ dáy chưa từng thầy  từ thuở nhân loại thủ đắc những phương tiện thính thị tân kỳ hiện đại. Hàng loạt thủ thuật loan ra những tin tức, lời nói bị xuyên tạc một cách thiên kiến, thậm chí việc bịa đặt ra những bản TIN LÁO TOÉT GỌI LÀ FAKE NEWS trở thành kỹ năng chuyên môn của giới kư giả, b́nh luận viên và cả những nhà lập pháp (hạ nghị sĩ và thượng nghị sĩ).  Chưa bao giờ báo chí, truyền thông và chính giới Hoa Kỳ thể hiện tính côn đồ, lỗ măng, láo xược và vô văn hóa, hạ tiện như hiện nay. Các nghiên cứu đă chỉ ra rằng hơn 90% phủ sóng của báo chí về Tổng thống Trump là tiêu cực. Con số đó hoàn toàn đúng và loại tin đồn nhảm, bịa đặt được đưa lên hành hạ tai mắt của khán thính giả một cách vô tội vạ. Lenin, Hitler, Goebels, Stalin, Mao Trạch Đông chưa đủ tài để nhồi sọ quần chúng như các hệ thống tuyên truyền nhồi sọ và kiểm soát tư tưởng của người Mỹ hiện nay.Tuy nhiên xă hội Hoa Kỳ không phát triển theo con  đường một chiều. Khi MAINSTREAM MASS MEDIA cố sức tuyên truyền NHỒI SỌ th́ FOXNEWS, ONE AMERICAN NEWS  cũng tận lực PHẢN TUYÊN TRUYỀN điều đó cho thấy cuộc tương tranh để nắm quyền thống trị của TÀI PHIỆT QUYỀN DO THÁI&HOA KỲ đă lộ rơ sự phân hóa sâu sắc, rạch ṛi hai mặt HẮC BẠCH, ÂM DƯƠNG ĐỐI LẬP. Toàn Cầu Hóa đă không c̣n là phương thức tuyệt đối ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI phục vụ công việc nô dịch toàn thể nhân loại dưới độc quyền thống trị của Tài Phiệt Quyền.

Trong năm qua bộ năo của quần chúng Hoa Kỳ và thế giới bị quăng quật nhồi bóp như bột bánh "pizza" bằng vô số những tin tức bịa đặt nhưng sau khi cân nhắc "so bó đũa, chọn cột cờ" cuối cùng người ta chọn ra được 11 quán quân về loại TIN LÁO TOÉT.

 

 

Dưới đây là những người và tổ chức đoạt được Giải thưởng "Tin Láo Toét" năm 2017.

 

 

1. Paul Krugman của tờ New York Times tuyên bố vào ngày chiến thắng lịch sử, quan trọng của Tổng thống Trump rằng nền kinh tế sẽ không bao giờ phục hồi.

 

 

2.  ABC News : Brian Ross gây nghẹt thở khi gửi các thị trường một biểu đồ ṿng xoáy đi xuống với báo cáo sai.

 

 

 

 

 

3. CNN TƯỜNG THUẬT LÁO rằng ứng cử viên Donald Trump và con trai Donald J. Trump, Jr. đă truy cập vào các tài liệu bị tấn công từ WikiLeaks

 

 

4. TIME TƯỜNG THUẬT LÁO rằng Tổng thống Trump đă gỡ bỏ bức tượng Martin Luther King, Jr. từ Văn Pḥng bầu dục.

 

 

5. Washington Post TƯỜNG THUẬT LÁO cuộc biểu t́nh bán chạy khổng lồ của Tổng thống tại Pensacola, Florida là trống rỗng. Người báo cáo gian lận đă cho thấy bức tranh HOURS trống rỗng trước khi đám đông bắt đầu tràn vào.

 

 

 

 

 

 

Donald J. Trump

@realDonaldTrump

.

@DaveWeigel @WashingtonPost put out a phony photo of an empty arena hours before I arrived @ the venue, w/ thousands of people outside, on their way in. Real photos now shown as I spoke. Packed house, many people unable to get in. Demand apology & retraction from FAKE NEWS WaPo!

5:01 PM - Dec 9, 2017

 

6. CNN đă biên tập LÁO một đoạn video để làm cho nó trở nên nổi tiếng hơn khi Tổng thống Trump đánh cá quá mức trong chuyến thăm thủ tướng Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản thực sự dẫn đầu với việc cho ăn.

 

 

7. CNN TƯỜNG THUẬT LÁO về cuộc gặp của Anthony Scaramucci với một người Nga, nhưng rút lại nó do "một sự cố đáng kể trong quá tŕnh".

 

(qua washingtonpost.com)

 

8. Newsweek TƯỜNG THUẬT LÁO rằng Đệ nhất phu nhân Ba Lan Agata Kornhauser-Duda đă không bắt tay Tổng thống Trump.

 

 

9. CNN TƯỜNG THUẬT LÁO  rằng cựu giám đốc FBI James Comey sẽ bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump rằng ông được cho biết ông không bị điều tra.

 

 

10. The New York Times  TƯỜNG THUẬT LÁO XẠO trên trang nhất rằng chính quyền Trump đă giấu một bản báo cáo khí hậu.

 

(thông qua WashingtonPost.com)

 

 

11. Và cuối cùng , nhưng không kém phần quan trọng: "RUSSIA COLLUSION!" Sự thông đồng của Nga có lẽ là tṛ lừa bịp lớn nhất gây ra cho người Mỹ. KHÔNG CÓ KHÔNG CẬP NHẬT!

 

 

Donald J. Trump

@realDonaldTrump

Well, now that collusion with Russia is proving to be a total hoax and the only collusion is with Hillary Clinton and the FBI/Russia, the Fake News Media (Mainstream) and this phony new book are hitting out at every new front imaginable. They should try winning an election. Sad!

9:32 AM - Jan 5, 2018

 

 

Trong khi các phương tiện truyền thông dành 90% thời gian tập trung vào phủ sóng âm hoặc tin giả mạo, láo lếu Tổng thống đă đạt được kết quả như sau:

 

1. Nền kinh tế đă tạo ra gần 2 triệu việc làm và đạt được hơn 8 ngh́n tỷ đô la kể từ khi Tổng thống khánh thành.

2. Người Mỹ gốc Phi và người gốc Tây Ban Nha đang có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong lịch sử ghi lại.

3. Tổng thống đă kư đạo luật cắt giảm thuế lớn chưa từng thấy trong lịch sử và cứu trợ cho người Mỹ chăm chỉ kể từ Tổng thống Reagan.

4. Kế hoạch cắt giảm các quy định của Tổng thống Trump đă vượt quá "2 trong số 1" nhiệm vụ, ban hành 22 hành động deregulatory cho mỗi hành động điều chỉnh mới.

5. Tổng thống đă phát động sự bùng nổ năng lượng của Hoa Kỳ bằng cách chấm dứt các quy định của Obama, phê duyệt đường ống Keystone, bán đấu giá hàng triệu héc-ta mới để thăm ḍ năng lượng, và mở ANWR.

6. ISIS đang trong giai đoạn rút lui, đă bị nghiền nát ở Iraq và Syria.

7. Tổng thống Trump đă tiếp tục theo lời hứa của ḿnh để công nhận Jerusalem là thủ đô của Nhà nước Israel và chỉ đạo Bộ Ngoại giao bắt đầu di dời Đại sứ quán.

8. Với sự khích lệ của Tổng thống Trump, nhiều quốc gia thành viên đang phải ĐÓNG GÓP PHẦN CỦA HỌ để giữ tính công bằng cho việc bảo vệ chung trong liên minh NATO.

9. Đă kư Đạo luật Bảo vệ Trách nhiệm giải tŕnh Cựu chiến binh và Người Bảo vệ Thông báo cho phép các quan chức cấp cao của VA băi nhiệm, cho thôi việc các nhân viên không thành công và thiết lập các biện pháp bảo vệ người tố cáo.

10. Tổng thống Trump giữ lời hứa bổ nhiệm Phó thẩm phán Neil Gorsuch vào Toà án Tối cao Hoa Kỳ.

 

Tuy nhiên bọn  tự nhận là "elites" vốn nổi bật ở chỗ da mặt chúng dày hơn mo nang nên không có xúc giác ngượng ngập. Chúng nhổ ra liếm lại như một lũ từng thề thốt nếu Trump làm tổng thống chúng sẽ rời khỏi nước Mỹ để rồi cuối cùng th́ chúng vẫn bám lấy nước Mỹ để kiếm ăn, làm giàu, bọn này c̣n dùng chiêu thức đặt chuyện bôi bẩnđể phe đảng chúng lấy cớ chửi bới bừa băi như tên TNS Durbin bịa ra việc Trump dùng chữ "shitholes" để phe đảng hùa nhau hạ nhục Trump nhưng thực tế cho thấy hai Thượng Nghị Sĩ Cộng Ḥa đă chính thức bác bỏ. Xét việc theo tinh thần công chính nếu "một nói có và một nói không" là ḥa xem như không có đằng này "hai nói không một nói có :th́ chắc chắn kẻ bịa  đặt là tên TNS Durbin. Trong quá khứ cũng chính tên này đă từng bịa đặt từ thời Obama  c̣n chấp chánh.

Bởi thế thái độ của chúng ta đối với những tên và hăng truyền thông đoạt chức quán quân về TIN LÁO TOÉT liệt kê trên đây là tẩy chay, không đọc, không nghe, không xem và không nên tin bất cứ một điều ǵ chúng loan tải.

 

 

 

Kim Âu

 

Jan 21/2017

 

 

 

 

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: