MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt

֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports

֎ Vietnamese Commandos ֎ Video/TV ֎ Lottery

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Diễn Đàn

֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVFOX NewsReutersAP NewsWhite HouseLearning Tác PhẩmLịch SửKim ÂuTinh HoaCongressHouseVấn ĐềNVR RadioĐà LạtDiễn ĐànBBC RadioVOA NewsRFA NewsRFISBSTác  GỉaYouTubeFederal RegisterUS Library

 

 

 

 

 

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNN

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvWSWS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge DailySign

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvVeteranvGateway

vOpen CulturevSyndicatevCapital vCreatevResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNGvDấuHiệuThờiĐại

vBảoTàngLSvNghiênCứuLS vNhân Quyền

vThời ĐạivVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn ĐôngvNgười ViệtvViệt BáovQuán Văn

vViệt ThứcvViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi DũngvHoa Vô ƯuvChúngTavEurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều NgựvVNM

 

 

 

 

 

 

    

Gián điệp của FBI

 

May 26, 2018

 

 

 

Cuộc điều tra của công tố Mueller liên quan đến việc ứng cử viên Trump ‘thông đồng’ với Nga để giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, chẳng ai biết đă đi đến đâu, công tố đă khám phá ra chuyện ǵ, ai đă làm ǵ? Ai cũng biết công tố Mueller đă truy tố một ít người, nhưng không kể 13 công dân Nga bị truy tố, c̣n tất cả những người Mỹ bị vồ th́ hiển nhiên đều v́ những tội chẳng liên quan xa gần ǵ đến mục tiêu cuộc điều tra. 

Chuyện quái lạ là công tố càng điều tra th́ lại càng ḷi ra những chuyện lem nhem không phải của ban vận động của ông Trump hay của cá nhân ông Trump, mà của ban vận động của bà Hillary và những viên chức cao cấp nhất trong FBI và bộ Tư Pháp của chính quyền Obama. 

Từ cả mấy tháng nay, thiên hạ đă bàn về vụ có người –không biết là ai – tạo dựng vụ ‘Hồ Sơ Nga’, tức là tạo dựng câu chuyện ông Trump cách đây mấy triệu năm đi Nga thuê vài chị em ta tè lên giường của TT Obama trong một khách sạn Moscow. Tin tào lao, bá láp, vớ vẩn nhất, nhưng lại trở thành một đề tài và lư cớ cột trụ để ban vận động của bà Hillary dùng để đánh ông Trump trước cũng như sau bầu cử, với sự tiếp tay của chính quyền Obama, và cả vài ông CH chống Trump. 

Hồ sơ được vận động để FBI tŕnh cho TT Obama, nhờ đó, có đủ ‘uy tín’ để CNN tung ra công chúng. Rồi cũng nhờ đó mà FBI có cớ đi xin trát ṭa FISA để theo dơi một cố vấn cao cấp trong ban vận động của ông Trump. 

Mỗi ngày, chi tiết cuộc theo dơi lại đẻ ra vài tin bất ngờ, ḷi ra sự can dự của hết nhân vật này đến nhân vật khác của chính quyền Obama. Từ giám đốc FBI Comey đến giám đốc An Ninh Quốc Gia Clapper, từ phó giám đốc FBI McCabe đến hai luật sư của công tố Mueller, Peter Strzok và Lisa Page, từ gián điệp Anh Steele đến viên chức bộ Tư Pháp Ohr bị giáng chức, từ tổ chức Fusion GPS đến tổ chức Penn Quarter Group, từ thượng nghị sĩ McCain tới thượng nghị sĩ Feinstein,… Kết quả là cho đến nay, thiên hạ hoàn toàn mù tịt, chẳng ai hiểu ai can dự vào chuyện ǵ nữa. Một thứ bùi nhùi chồng chéo không ai gỡ được. 

Nghe nói bộ Tư Pháp đang kín đáo điều tra, chẳng biết có hay không, và nếu có th́ đă đi đến đâu? Mai mốt có công bố kết quả ǵ không? Nếu khám phá ra có người có tội, có bị đưa ra ṭa ǵ không? Hay là chúng ta bao che cho nhau, xù hết cho yên chuyện? 

Hỏa mù dầy đặc chưa tan th́ lại thêm mây mù kéo tới nữa. 

Tin mới nhất là FBI đă cài người nằm vùng trong ban vận động của ứng cử viên CH, Trump. Nghe th́ có vẻ giản dị, nhưng thật ra, lại rối bù hơn cả chuyện lấy trát ṭa FISA. 

Ta xem qua diễn tiến

Báo phe ta Washington Post x́ ra tin FBI đă cài một người ‘nằm vùng’ đi ḍ la tin tức trong nội bộ ban vận động của ông Trump. Ngay sau đó, báo New York Times cũng tiếp theo, phổ biến tin này với nhiều chi tiết hơn. FBI cảnh giác ngay việc x́ tên của người này ra rất nguy hiểm v́ đe dọa an toàn cho họ và nhiều người đang hợp tác, cung cấp tin tức cho FBI về rất nhiều cuộc điều tra khác của FBI. Hai tờ báo vin vào lư do ‘bảo đảm an toàn cá nhân’ này để biện giải việc họ không thể tiết lộ tên của người này ra. 

Đúng là chuyện… bá láp, chỉ phản ảnh tính giả dối của hai tờ báo cấp tiến, tự cho là lănh đạo khối TTDC. WaPo và NYT đưa ra rất nhiều chi tiết như tay gián điệp này đă gặp ai, ở đâu, khi nào, đă gửi email cho ai, ngày nào,… Với những chi tiết này, không cần công bố tên tuổi, bất cứ anh nhà báo tập sự Mỹ nào cũng chỉ cần năm phút là có thể truy ra tên ngay lập tức. Y như rằng, một ngày sau khi hai tờ báo tung tin ra, hầu hết các báo và đài TV công bố cho cả nước biết tay gián điệp đó là một giáo sư đă hồi hưu của đại học Cambridge, Stefan Halper.

Đại khái câu chuyện là khoảng tháng 6 năm 2016, gần nửa năm trước bầu cử, ông Halper móc nối với anh George Papadopoulos, một nhân viên trong ban vận động của ông Trump, t́m cách ḍ la xem ban vận động có ‘thông đồng’ với Nga không. Anh Papapopoulos là một sinh viên, t́nh nguyện làm việc trong ban vận động, trong khối ngoại giao. Anh này bị công tố Mueller truy tố về nhiều tội nói láo và đang chờ ngày hầu ṭa. Công tố Mueller vồ anh này với hy vọng anh sẽ khai báo nhiều tin hậu trường mà công tố có thể dùng để truy bắt ông Trump về một tội ǵ đó. Anh này chỉ là một nhân viên tép riu, sinh viên t́nh nguyện làm việc không lương, nhưng khi anh bị truy tố, TTDC muốn bi thảm hoá vấn đề, truy phong cho anh ta lên chức ‘cố vấn ngoại giao’ của ông Trump ngay. 

Ông Halper chính thức nhờ anh Papadopoulos viết một tiểu luận nghiên cứu về một mỏ dầu khí trên biển Mediterranean, là đề tài chuyên môn của anh sinh viên này. Tự nhiên được nhờ viết bài nghiên cứu, được trả tiền, anh ta nhận lời ngay. Chưa hết. Anh lại c̣n được GS Halper mời qua Luân Đôn để ‘bàn về đề tài nghiên cứu’, tất cả mọi chi phí do ông giáo sư chịu, cộng thêm 3.000 đô thù lao. 

Anh sinh viên này hư hửng qua Luân Đôn, gặp ông giáo sư và khám phá ra ông này toàn là hỏi chuyện Nga có quan hệ ǵ với ban vận động của Trump. Nói trắng ra, cái chuyện viết tài liệu nghiên cứu về mỏ dầu khí và cuộc du hư Luân Đôn chỉ là cái mồi câu cá Papadopoulos. Người ta đoán chừng tài liệu nghiên cứu của anh Papadopoulos, dài có khoảng 1.500 chữ, tức là chưa bằng nửa bài b́nh luận này, có lẽ đă được vào thùng rác ngay sau khi ông Halper nhận được. 

Anh Papadopoulos chẳng trả lời ǵ nhiều trước những ḍ hỏi của ông Halper. Có thể là v́ anh ở cấp tép riu không biết ǵ, hay cũng có thể anh biết nhiều chuyện nhưng không mắc bẫy, không khai ǵ. Có lẽ anh biết ít nhiều chuyện nhưng không tiết lộ, do đó mới bị công tố Mueller vồ, với ư định vắt vài tin từ anh ta. 

Tin tức loan truyền ra c̣n cho biết ông giáo sư này đă gặp ít nhất là hai hay ba nhân viên khác trong ban vận động của ông Trump, trong đó có tướng Flynn, cố vấn an ninh, và ông Carter Page, cố vấn đối ngoại của ông Trump khi đó. 

Có một chi tiết khá lạ. Ông giáo sư này đă gặp cố vấn Carter Page đầu tháng 7, 2016, trong khi ông Comey khai báo với quốc hội là cuộc điều tra về ban vận động của ông Trump bắt đầu cuối tháng 7 đó. Tức là ông Halper đă gặp hai ông Papadopoulos và Page trước khi ông Comey mở cuộc điều tra? Thế th́ ông Halper gặp mấy ông này với tư cách ǵ? Để làm ǵ? Hay là ông Comey đă nói láo, đă thuê ông Halper làm gián điệp cả tháng trước khi mở cuộc điều tra? 

Ông Halper có quan hệ như thế nào với FBI? Theo NYT, FBI trả tổng cộng gần nửa triệu đô cho ông giáo sư từ tháng 7-2016 (một tháng sau khi ông giáo sư đi gặp anh Papadopoulos) tới tháng 9-2017 (một tháng sau khi tân giám đốc FBI Christopher Wray nhậm chức và chấm dứt quan hệ với ông giáo sư). Nửa triệu để làm những ǵ? Chẳng lẽ để đi hỏi hai ba người hai ba câu hỏi sao? FBI cũng xác nhận ông Halper đă là chỉ điểm viên ‘informant’ cho FBI và CIA từ mấy chục năm nay. 

Lạ lùng hơn nữa, anh Papadopoulos cũng đă gặp ông Alexander Downer, đại sứ Úc tại Luân Đôn. Ông đại sứ này, ngẫu nhiên thay, là bạn thân của bà Hillary, tin báo chí cho biết ông đă ủng hộ bà Hillary và Quỹ Clinton Foundation đâu 25 triệu đô. Ông đại sứ cũng t́m cách hỏi ḍ quan hệ của ban vận động của ông Trump với Nga. Kiểu như hỏi có người Nga nào tiếp xúc với ai, khi nào, bàn chuyện ǵ, v.v… Sau đó, ông đại sứ có viết một phúc tŕnh về cuộc gặp gỡ này, gửi cho FBI! 

Trên căn bản, ông đại sứ là người nước ngoài, cho dù không phải là nước thù địch. Sự can dự của ông đi bao xa? Có vi phạm luật cấm người ngoại quốc –bất kể Nga hay Tàu hay Úc- can dự vào bầu cử Mỹ không? Nếu có th́ lại là câu hỏi lớn khác: FBI biết là có luật cấm người ngoại quốc can dự, sao lại có chuyện ông đại sứ Úc này gặp anh Papadopoulos, hỏi chuyện can dự của Nga, rồi viết báo cáo cho FBI? Bộ Ngoại Giao Mỹ (John Kerry), Úc và Anh có biết về chuyện này không? Đă có một sự thông đồng giữa ba chính phủ này để cản ông Trump và giúp bà Hillary không? 

Bây giờ, trong cái trận thiên la địa vơng bà Hillary dàn dựng chống ông Trump, ta thấy thêm hai tên tuổi mới, ông giáo sư và ông đại sứ. Người ta biết ông giáo sư là gián điệp của FBI, nhưng vẫn chưa hiểu ông đại sứ đóng vai tṛ ǵ. 

TT Trump đă rất mau mắn tuưt ào ào, tố cáo FBI cài gián điệp vào ban vận động của ông, một chuyện phạm pháp c̣n lớn hơn vụ Watergate dưới thời TT Nixon. 

Việc ông ta nằm vùng theo dơi ông Trump nếu đúng như WaPo và NYT báo cáo th́ quả là chuyện phi pháp 100%. Tức là FBI của TT Obama đă làm chuyện phạm pháp. FBI phạm pháp th́ ai bắt FBI bây giờ đây? 

Hai tờ báo phe ta đều gân cổ biện hộ cho việc làm của FBI

 Báo WaPo cho rằng FBI cần theo dơi ban vận động của ông Trump v́ FBI đă được tin Nga đă cho người móc nối với một vài người trong ban vận động của ông Trump, nên cần gửi người đến t́m cách ‘bảo vệ’ ông Trump chống lại những can dự của Nga, và việc này nằm trong phạm vị hoạt động phản gián của FBI.

Nga can dự vào ban vận động của ông Trump có hay không th́ không ai biết, nhưng ai cũng biết khi đó ban vận động của bà Hillary la hoảng là họ đă bị Nga thâm nhập, lấy cắp emails của Ủy Ban Quốc Gia của Đảng DC –National Committee-, và lấy cắp toàn bộ các emails của ông John Podesta, giám đốc ban vận động của bà Hillary. Như vậy, FBI khi đó có cài người vào ban vận động của bà Hillary để bảo vệ bà không? Cho đến nay, không có tin tức ǵ về chuyện này, có thể hiểu là không, FBI không cài người nằm vùng để bảo vệ bà Hillary. Tại sao lại không ‘bảo vệ’ bà Hillary khi bà la toáng đang bị Nga thâm nhập, mà lại lo ‘bảo vệ’ ông Trump khi ông này chẳng khiếu nại ǵ về Nga? 

Cái vô lư thứ hai trong lời ngụy biện của WaPo là nếu cho người điều tra về can dự của Nga để bảo vệ ông Trump, sao lại giấu nhẹm không cho ông Trump biết để đề pḥng? Đúng ra, nếu FBI biết được Nga đang t́m cách thâm nhập và ông Trump đang là ‘nạn nhân’ cần được ‘bảo vệ’ th́ FBI đă phải thông báo ngay cho ông Trump biết, và thông báo luôn là FBI sẽ t́m cách bảo vệ ông. Chứ sao lại lén lút hỏi ḍ người của ông Trump? 

Báo NYT th́ biện minh ông giáo sư là người đang tiếp tay FBI ‘điều tra’ chứ ông không phải là ‘gián điệp’ như TT Trump tố cáo. Định nghiă của chữ ‘gián điệp’ là ‘lén lút thâm nhập, không ai biết, để lấy tin’. Đây chính là việc ông giáo sư Halper đă làm. Nếu chỉ là FBI điều tra th́ FBI là tổ chức có đầy đủ thẩm quyền điều tra tất cả những ǵ họ muốn, tại sao không cho nhân viên FBI đi điều tra, mà lại lén thuê một người ngoài, bí mật đi ḷng ṿng hỏi ḍ mà không khai báo ǵ cho ai biết hết? Sao lại làm việc mờ ám vậy? 

TTDC giải thích dùm FBI, cho rằng việc điều tra cần giữ bí mật v́ khi đó là thời điểm tranh cử, thiên hạ nghe ban vận động của ông Trump bị điều tra sẽ bất lợi cho ông. Má ơi, FBI điều tra vụ emails bà Hillary rùm beng trong khi lại giữ bí mật về cuộc điều tra ông Trump? Làm như thể FBI về phe với Trump hại bà Hillary vậy.

Hơn nữa, ông Halper là giáo sư hồi hưu, lấy tư cách ǵ đi điều tra ai? 

Phản ứng của CNN? Chỉ là ‘tin đồn’ –rumor- vô căn cứ. Một cụ tỵ nạn mau mắn làm thông ngôn cho CNN ngay, gửi email tứ tung ‘báo cáo’ cho bà con tỵ nạn “chỉ là tin đồn không có bằng chứng ǵ hết”. 

CNN tố cáo tin của WaPo và NYT là tin đồn vô bằng chứng, tin phịa, fake news? ‘Phe ta’ chống ‘phe ḿnh’ rồi sao? Cái gian trá của CNN? Trong nguyên bài phân tích của CNN, không có một chữ nào viết nguồn gốc của cái tin FBI cài gián điệp là từ WaPo và NYT, không có một chi tiết nào như WaPo và NYT mô tả, cũng như không hề nêu tên ông giáo sư. Đọc phân tích của CNN, người ta có cảm tưởng toàn bộ câu chuyện do TT Trump phịa ra, chứ không phải là do hai anh phe ta WaPo và NYT khui ra. 

Lạ lùng thay –hay phe đảng thô bạo hơn- là phản ứng của ông James Clapper, cựu giám đốc An Ninh Quốc Gia của TT Obama, trước đây đă từng hùng hổ phản bác chuyện FBI hay CIA theo dơi ban vận động của ông Trump, bây giờ trước bằng chứng đành rành, đổi giọng ngay, và huỵch tẹt cho rằng việc FBI theo dơi ông Trump như vậy là rất tốt. 

Vài tiếng nói DC và TTDC mau mắn bênh việc cài gián điệp này, cho rằng CH đang làm rùm beng chuyện này chỉ để gây khó dễ cho cuộc điều tra của công tố Mueller. Xin thưa với những vị đó là nếu quả thực FBI đă cài người vào làm gián điệp trong ban vận động của một ứng viên tổng thống th́ coi như đă làm một việc phạm pháp cực kỳ quan trọng, mà ông Comey sẽ phải hầu ṭa ngay, và nếu bà bộ trưởng Loretta Lynch hay TT Obama ra lệnh làm, hay biết mà không cản, th́ ngay cả hai người này đều có triển vọng vác chiếu ra hầu ṭa và đi tù luôn. Luật Mỹ tuyệt đối cấm dùng FBI hay CIA theo dơi đối lập chính trị, nhất là khi việc theo dơi có tác động đến cuộc bầu cử tổng thống. FBI không phải là Gestapo hay Công An Nhân Dân đâu. 

Tin mới nhất, TT Trump đă yêu cầu bộ Tư Pháp điều tra vụ này, nhất là truy ra ai là người đă ra lệnh này. V́ tính nghiêm trọng, bộ Tư Pháp không thể từ chối. Thứ trưởng Rosenstein đă yêu cầu Tổng Thanh Tra bộ Tư Pháp điều tra ngay việc FBI dùng giáo sư Halper để thu thập tin tức trong ban vận động của ông Trump xem việc này như thế nào, có hay không và nếu có, có vi phạm luật ǵ không. 

Nhiều câu hỏi cần câu trả lời. FBI trả ông giáo sư bao nhiêu tiền? Nhiệm vụ của ông là ǵ? Ai lấy quyết định cài giáo sư vào ban vận động của ông Trump? Tiền trả cho chuyến du hành và thù lao cho tài liệu nghiên cứu phịa của anh Papadopoulos, ai trả? 

Quan trọng hơn cả là câu hỏi TT Obama biết ǵ về chuyện này? Nếu ông ta biết, th́ đă có đồng ư không? Có nghĩa là cuộc điều tra mới này bắt buộc sẽ dây dưa qua việc điều tra luôn về vai tṛ của TT Obama. Vậy mới vui! Một là TT Obama đă chấp nhận việc cài gián điệp của FBI, hai là ông không kiểm soát được FBI đang làm chuyện phạm pháp, đâu là sự thật? 

Cho dù TT Obama không biết ǵ th́ tối thiểu ông Comey khi đó cũng đă phải xin phép bà bộ trưởng Tư Pháp Loretta Lynch, chứ không thể tự ư làm chuyện động trời một ḿnh được. Tức là phải điều tra về bà này luôn.

Toàn bộ câu chuyện khét lẹt. Khét mùi chính quyền Obama cấu kết sao đó với ban vận động của bà Hillary để t́m cách chặn phá ông Trump. 

Tin lạ lùng mới nhất là ông Mark Penn, cựu cố vấn chiến lược của bà Hillary [quư vị không đọc lộn đâu, cố vấn của bà Hillary đó] đă viết một bài báo khá dài, lên án công tố Mueller với những lời lẽ nặng nề nhất, tố cáo ông công tố đă đi câu cả năm trời, chẳng đi đến đâu, không có ǵ, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi ṃ cho ra chuyện để truy tố người này người kia, mà lại truy tố những chuyện chẳng dính dáng ǵ đến chuyện ‘thông đồng’ với Nga. Ông Penn kêu gọi công tố Mueller chấm dứt điều tra ngay v́ các hoạt động của ông mang tính cách một cuộc ‘đảo chánh’, đe dọa nền tảng chính quyền Mỹ, sau này sẽ không ai dám tham gia vào các cuộc tranh cử hay tham gia vào chính quyền nữa. Công tố Mueller đang đánh không phải chỉ một ḿnh TT Trump, mà đánh phá cái định chế tổng thống –presidency institution-, tức là toàn thể tất cả các tổng thống. (Quư độc giả có thể đọc nguyên văn bài viết của ông Mark Penn trên trang ‘Báo Mỹ’ tuần này) 

Toàn bộ câu chuyện tranh cử tổng thống vừa qua h́nh như đang trở thành x́-căng-đan chính trị lớn nhất lịch sử Mỹ. Công tố Mueller, Hạ Viện, Thượng Viện, bộ Tư Pháp, FBI,… không biết bao nhiêu cuộc điều tra đang tiến hành. Tiêu biểu cho thể chế dân chủ ‘ma-dzê in USA’. Điều tra, điều tra, điều tra,… không ai có thể lem nhem chuyện ǵ. Nghe như hỗn loạn hơn nồi cháo ḷng, nhưng vẫn c̣n hơn là trong những chế đố độc tài, tất cả bị dấu nhẹm, bao che cho nhau.

 

Vũ Linh,

26/5/2018

 

 

 


SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: