Gởi bọn gian nhân hiệp đảng:

Ngô Thế Vinh, Lê Tất Điều, Nhật Tiến.

 

 

 

Việc chính cần làm của bọn gian nhân hiệp đảng là phải trả lời cho người phụ nữ cô thế bị chúng bức hiếp lâu nay mới có cơ hội giăi bày chưa làm. Lại quay ra  làm chuyện vớ vẩn moi móc thần nhân Kim Âu. Ở đời đi nhà thờ xin lễ cầu an cho người hay rửa tội cho con cái cũng phải trả tiền cho cha. Lên chùa cầu việc th́ phải biết bỏ tiền vô thùng phước sương, mời sư đi hộ niệm phải đài thọ cho sư tiền bạc làm lộ phí chi dùng là chuyện đương nhiên.

 

Chuyện «người nhân danh để mua danh» từ Dallas khấn trời vái phật cầu chúa mới t́m ra thánh nhân Kim Âu, triệu ngài từ Atlanta, Georgia bay qua, bay lại Dallas không biết bao nhiêu lần để «trừ tà hiển chánh». Chẳng khác chuyện ngày xưa không có thần Kim Quy làm sao xây được thành Cổ Loa ; Đàng Thiện Hưng không viện Thánh Kim Âu phù trợ làm sao dựng được tượng đồng ở Dallas. Tính ra ân nghĩa của thánh Kim Âu cao hơn núi làm sao trả được nên có dâng lễ kiến ngài cũng chỉ là chuyện thường t́nh.

 

Trượng phu ở đời sống bằng hào khí xem «tiền tài như phấn thổ, nhân nghĩa tợ thiên kim».

Cho và nhận, vay trả  là chuyện b́nh thường có ǵ đáng phải bàn. Xem ra đám Ngô Thế Vinh, Lê Tất Điều chỉ là một lũ ham chuộng hư danh tự làm cu li may áo thụng vái nhau chứ chẳng t́m đâu ra của biếu tặng v́ vậy nghe chuyện thánh nhận tiền là đỏ mắt, rỏ dăi sanh ḷng ghen tỵ vớ vẩn.

Nhưng thánh Kim Âu chỉ giúp chuyện đứng đắn, v́ thế  khi đương sự Đàng Thiện Hưng ỷ thế làm bậy bị ngài lập tức quở phạt giận mất khôn viết bậy chỉ tự hại bản thân bị đời chửi là đồ ngu mất tiền mà c̣n mất mặt, mất tiếng.

 

Thánh Kim Âu vốn là khắc tinh của bọn gian tà nên tiếng tăm có vang khắp thiên hạ đâu phải là chuyện cần bàn. Người xưa có nói «Họa hổ, họa b́ nan họa cốt. Tri nhân, tri diện, bất tri tâm » nghĩa là vẽ hổ không vẽ được da không vẽ được xương; biết người, biết mặt, không biết được tâm tư. Bọn gian nhân hiệp đảng mà phê b́nh gia Nguyễn Tà Cúc nhắc tới chưa một lần đối diện, đối thoại với thánh Kim Âu chỉ «nghe hơi nồi trơ» viết hư nói hăo thật là vừa ngu vừa hỗn. Trong thế giới hỗn mang, ta bà hiện nay tốt xấu lẫn lộn nên người viết kẻ đọc đều phải biết đăi lọc để hiểu việc cần làm, chuyện cần bàn.

 

Thánh Kim Âu vốn xem văn chương chỉ là chuyện tối hạ v́ bọn người này hàng bầy hàng đàn lúc nào cũng xưng tụng nhau là «làm văn học» nhưng dưới nhận định của Kim Âu ta thấy chúng chỉ thuộc loại «học làm văn» để làm văn nô là chính trong khi văn chương cũng là một nghề hẳn hoi.

 

Ta chẳng nói quá, người thực sự sống bằng văn chương chữ nghĩa chính là thánh Kim Âu đây.Từ ngày lưu vong sang Hoa Kỳ đến nay thánh Kim Âu làm báo mười sáu năm nuôi dạy ba con nhỏ dại thành kỹ sư, tiến sĩ trước khi nghỉ hưu sáu năm nay. Nghể văn ta không giỏi sao sống được bằng chữ nghĩa. Văn chương, lư luận không sắc bén, cứng cỏi sao thiên hạ sợ ? Chẳng qua ta không thích kết bầy đàn để vái nhau mà ta chỉ tự vái ta, người không biết tưởng là nói đùa nhưng kẻ sĩ không biết soi gương để tự nhận ra chân tướng, chân tâm, điều xấu để tránh, điều tốt để làm. Đọc câu «Ḷng ta ta biết, chí ta ta hay» mà không hiểu, không nhận thức được đó chính là tự vái th́ chớ trách ta chê bọn «học làm văn».

 

Chuyện ta giúp phương tiện phổ  biến cho cô Nguyễn Tà Cúc là chuyện rất b́nh thường của lẽ công bằng đâu phải hèn hạ như bầy đàn Ngô Thế Vinh, Lê Tất Điều, Nhật Tiến đánh người – một phụ nữ mặc váy - mà không dám cho người lên tiếng quả là một lũ tiện nhân, đê hạ. Nhân cách bầy đàn này như ngưu khuyển mà bày đặt nói chuyện văn chương sao nghe bay mùi xú uế.

Hăy học làm người cho ra con người trước khi « học làm văn ». Và hăy « học làm văn » cho kỹ, cho sâu chứ đừng vội vỗ ngực «làm văn học». Chọc đến thánh Kim Âu là bầy đàn ngưu khuyển đang tự rước lấy mối họa vào thân.

 

Kim Âu

NOV 29/2016

 


 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

 

Your name:


Your email:


Your comments:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 MINH THỊ

DÂN TỘC VIỆT NAM KHÔNG CẦN THẮP ĐUỐC ĐI T̀M TỰ DO, DÂN CHỦ, NHÂN  QUYỀN Ở WASHINGTON, MOSCOW, PARIS, LONDON, PÉKING, TOKYO. ĐÓ LÀ CON ĐƯỜNG  CỦA BỌN NÔ LỆ VỌNG NGOẠI LÀM NHỤC DÂN TỘC, PHẢN BỘI TỔ QUỐC, ĐĂ ĐƯA ĐẾN KẾT THÚC ĐAU THƯƠNG VÀO NGÀY 30 - 4- 1975 ĐỂ LẠI MỘT XĂ HỘI  THẢM HẠI, ĐÓI NGHÈO, LẠC HẬU Ở VIỆT NAM GẦN NỬA THẾ KỶ NAY. ĐĂ ĐẾN LÚC QUỐC DÂN VIỆT NAM PHẢI DŨNG CẢM, KIÊN QUYẾT ĐỨNG LÊN GIÀNH LẠI QUYỀN QUYẾT ĐỊNH VẬN MẠNG CỦA ĐẤT NƯỚC.  

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

֎֎֎֎֎֎֎

 

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP

֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

 

 

 

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVFOX NewsReutersAssociaed PressWhite HouseLearning Tác  PhẩmLịch SửKim ÂuTinh HoaUS CongressUS HouseVấn ĐềNVR RadioĐà LạtDiễn ĐànBBC RadioVOA NewsRFARFISBSTác GỉaVideosFederal RegisterUS Library

 

 

 

 

 

 

v White House v National Archives v

v Federal Register v Congressional Record

v USA Government

v Associated Press v Congressional Record

v Reuter News v Real Clear Politics  

v MediaMatters v C-SPAN v.

v Videos Library v Judicial Watch v

v New World Order v Illuminatti News   

v New Max v CNSv Daily Storm v

v Observe v American Progress  v

v The Guardian v Political Insider v

v Ramussen Report  v Wikileaks  v

v The Online Books Page v Breibart

v American Free Press v Politico Mag

v National Public Radio v

v National Review - Public Broacast v

v Federation of Anerican Scientist v

v Propublica v Inter Investigate v

v ACLU Ten  v CNBC v Fox News v

v CNN  v FoxAtlanta v Gateway

v Indonesian News v Philippine News v

v Nghiên Cứu Quốc Tế  v Nghiên Cứu Biển Đông 

v Thư Viện Quốc Gia 1 vThư Viện Quốc Gia 

v Học Viện Ngoại Giao  v Tự Điển Bách Khoa VN  

v Ca Dao Tục Ngữ v Học Viện Công Dân

v Bảo Tàng Lịch Sử v Nghiên Cứu Lịch Sử v

v Dấu Hiệu Thời Đại v Viêt Nam Văn Hiến   

v QLVNCH v Đỗ Ngọc Uyển  v

v Thư Viện Hoa Sen v Vatican?

v Roman Catholic  

v Khoa HọcTV  v Sai Gon Echo v

v Viễn Đông v Người Việt v

v Việt Báo  v Việt List  v Xây Dựngv

v Phi Dũng v Việt Thức v Hoa Vô Ưu

v Đại Kỷ Nguyên v Việt Mỹv

v Việt Tribune v Saigon Times USA v

v Người Việt Seatle v Cali Today v

v Dân Việtv Việt Luận v Thơ Trẻ v

v Nam Úcv DĐ Người Dân

v Tin Mới vTiền Phong v Xă Luận vvv

v Dân Trí v Tuổi Trẻv Express v

vLao Động vThanh Niên vTiền Phong

v Tấm Gương

vSài G̣n v Sách Hiếm v Thế Giới  v Đỉnh Sóng

vChúng Ta  v Eurasia  v ĐCSVN v Bắc Bộ Phủ

v Nguyễn Tấn Dũng v Ba Sàm

v Văn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh v TPBVNCH v1GĐ/1TPB v Bia Miệng ♣♣