MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU   THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Diễn Đàn ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Đà Lạt ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScienceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZ

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMedia

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvInvestors

vN PublicRadiovForeignTradevBrookings

vCNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

vFASvMilleniumvZeroHedge

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteran

vOpen Culture vSyndicate vCapital Research

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCS 

vĐCSVN v Bắc Bộ Phủ v Ng.TDũng v Ba Sàm

vVăn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh

vTPB v1GĐ/1TPB v

 Giải mă Hà Đồ- Tiên Thiên Bát Quái trên mặt trống đồng Ngọc Lũ

 

    

Viên Như

Thành kính đảnh lễ và tri ân tổ tiên nước Việt

– Xuân Mậu Tuất

Dẫn nhập.

Hà đồ – Tiên thiên Bát quái được xem như là nguồn gốc của dịch học, v́ vậy dân tộc nào đúc kết làm nên Hà đồ – Tiên thiên Bát quái xem như là chủ nhân của dịch học. Tuy nhiên, từ trước tới nay, mặc dù Trung Hoa cho rằng chính dân tộc họ đă làm nên Hà đồ, từ đó phát triển thành dịch học, được ứng dụng trên mọi mặt của đời sống, trải dài trên 5000 ngàn năm qua, nhưng ngoài sách vở ra, cho đến nay họ chưa t́m thấy bất cứ một bằng chứng nào bằng vật thể khả dĩ chứng minh rằng điều đó là sự thật, mặc dù ngành khảo cổ đă không ngừng nghiên cứu, một dân tộc với một bề dày lịch sử và văn hóa như vậy không lẽ suốt cả thời gian dài lại không có một ai ghi lại hệ thống Hà đồ lên vật thể là một điều đáng nghi ngờ, bởi v́ ai cũng biết, dịch học có trước cả chữ viết, hay đồng hành với chữ viết tượng h́nh tại Trung Hoa ngay từ ban đầu, vậy mà ngày nay, với bao nổ lực, chưa có một xuất thổ văn hóa nào của Trung Hoa chỉ dấu cho thấy người Trung Hoa cổ đại làm ra Hà đồ.

V́ sao xuất thổ văn hóa lại đáng tin cậy hơn, xin thưa v́ nó trung thực, không thể thêm bớt, c̣n sách vở th́ không có ǵ bảo đảm rằng nó không bị con người thay đổi với mục đích mà họ mong muốn. Do đó việc chứng minh rằng Hà đồ được viết trên cổ vật và t́m ra cổ vật ấy là một điều vô cùng quan trọng. Trống đồng Ngọc Lũ của người Việt là một xuất thổ văn hóa đáp ứng các tiêu chí đó. Có nghĩa là trên mặt trống đồng Ngọc Lũ người Việt đă ghi chép lại Hà đồ bằng h́nh ảnh hóa các lư số của Hà đồ một cách cụ thể. Xin giải mă như sau.

I . Sơ đồ Hà đồ – Tiên thiên Bát quái.

 

Đây là sơ đồ Hà đồ – Tiên thiên Bát quái đă có mặt từ ngàn xưa; đồng thời được chấp nhận và không có dị bản nào. Căn cứ vào sơ đồ Hà đồ này, ta sẽ so sánh các tiêu chí dịch lư với các ngôn ngữ h́nh ảnh trên mặt trống đồng Ngọc Lũ.

II . Giới thiệu khái quát trống đồng Ngọc Lũ.

Trống đồng Ngọc Lũ.

Trống đồng Ngọc Lũ thuộc loại trống đồng Đông Sơn loại 1, theo đề nghị của Franz Heger, một nhà Khảo cổ học người Austria (Áo). Niên đại của trống Ngọc Lũ vào khoảng 100 – 200 năm Ttl, hiện nay đang được bảo tồn tại Bảo tàng Lịch sử Việt nam tại Hà Nội. Với niên đại như vậy cho nên các thông tin trên mặt trống có giá trị tuyệt đối, có nghĩa là thông tin ấy là nguyên bản, do chính người làm ra nó khắc lên đó mà chưa từng bị thay đổi.

H́nh ảnh trên mặt trống đồng Ngọc Lũ.

 

Số ṿng có hoa văn trên mặt trống đồng Ngọc Lũ.

Từ trong ra ngoài mặt trống có 16 ṿng có hoa văn, trong 16 ṿng, có 4 ṿng có h́nh ảnh, đó là ṿng 1, 6, 8, 10.  16. 4 = 64, tức 64 quẻ

Lư tính của mặt trống đồng Ngọc Lũ.

Mặt trống tṛn, tượng trưng cho bản thể, các h́nh ảnh trên mặt trống xoay theo chiều trái và con số 16 nói lên điều đó. Các ṿng  10, 8, 6 tượng trưng cho Tam tài – Thiên – Địa – Nhân.

Phương hướng của các h́nh ảnh trên mặt trống đồng Ngọc Lũ.

Mặt trống đồng Ngọc Lũ là một tác phẩm vô cùng tinh tế, nhất định đây không thể là công tŕnh của một cá nhân, mà nó là một công tŕnh của một tập thể người Việt ưu tú. Với một công tŕnh như vậy không thể ngày một ngày hai mà có thể đi đến thống nhất nội dung được, nó phải được thảo luận từng chi tiết cho mỗi h́nh ảnh, phương hướng, muốn làm được điều ấy nhất định người ta phải có một sa bàn với bốn hướng Nam, Bắc, Đông, Tây cụ thể, nếu không như vậy lấy cơ sở nào để thảo luận. Tuy nhiên ngày nay hầu như ta không biết đâu là hướng Bắc Nam, tức trục tung của ṿng tṛn.

Ở đây tôi đề nghị một mặt trống Ngọc Lũ với các hướng như h́nh minh họa. Từ các hướng đó ta đọc các lư số thông qua các h́nh ảnh tương ứng với lư số các hướng trong Hà đồ  đă lưu hành từ hàng ngàn năm qua. Tất nhiên cách chia mặt trống đồng Ngọc Lũ với các lư số mỗi hướng trong Hà đồ là từ sự chủ quan của tôi, nhưng những ǵ tôi tŕnh bày tiếp theo sẽ chứng minh cho thấy đó là các hướng mà người xưa đă xác định.

Lư số Hà đồ trên mặt trống đồng Ngọc lũ, cụ thể tại ṿng 6 – Nhân.

Dịch lư là quy luật của tự nhiên nhưng dịch học nói chung và Hà đồ nói riêng, là thành quả của trí tuệ con người, sau nhiều ngàn năm suy nghiệm tự thân và nhiên giới đúc kết nên, chính v́ vậy tôi cho rằng Hà đồ được người xưa ghi lại tại ṿng 6 – Nhân. Từ nhận định như vậy ta hăy t́m hiểu xem người Việt cổ đă ghi lại lư số các hướng của Hà đồ qua h́nh ảnh của ṿng 6 – Nhân như thế nào. Nói như thế có nghĩa là các h́nh ảnh được người xưa sử dụng như một ngôn ngữ để truyền đạt cái thông điệp mà họ mong muốn, ở đây là Hà đồ. Theo sách vở, lư số các hướng của Hà đồ như sau:

Bắc 1- 6.           Nam 2-7.

Đông 3- 8.         Tây 4-9. 

Trung ương   5 – 10. 

III . GIẢI MĂ HÀ ĐỒ – TIÊN THIÊN BÁT QUÁI TRÊN MẶT TRỐNG ĐỒNG NGỌC LŨ

 1. H́nh ảnh của ṿng 6 – Nhân

Cách đọc lư số của Hà đồ tại ṿng 6 – Nhân.

          Số nhỏ 1,2,3,4 – Dương, tính bằng ngón tay, chân đưa lên của người tham dự.

          Số lớn 6,7.8.9 – Âm, tính bằng số lượng người tham dự.

Lư số và quái của Hà đồ – Tiên thiên Bát quái tại ṿng 6 – Nhân.

HƯỚNG BẮC – ÂM. 1-6.

          1. H́nh ảnh hướng bắc

2. H́nh ảnh lư số 1.

Ta thấy người đi đầu giơ tay lên biểu thị khái niệm 1, tương ứng với lư số 1 của hướng bắc trong Hà đồ

3. H́nh ảnh lư số 6.

Ta thấy hướng bắc có 6 người tham gia lễ hội, tương ứng với lư số 6 của hướng bắc trong Hà đồ.

4. 5 hành và 10 thiên can

Ta thấy đoàn gồm có 6 người, nhưng chỉ có 3 người cầm thanh khiên, tương ứng với khái niệm tam tài trong Hà đồ. Đồng thời ta thấy đoàn gồm có 6 người với 2 ngón chỉ xuống, 6.2=12, tương ứng với khái niệm 12 địa chi trong dịch học.

HƯỚNG NAM – DƯƠNG. 2-7.

H́nh ảnh hướng nam.

2. H́nh ảnh lư số 2

Ta thấy người đầu hướng nam đưa tay lên biểu thị khái niệm 2, tương ứng với lư số 2 của hướng nam trong Hà đồ.

3. H́nh ảnh lư số 7.

Ta thấy hướng nam có 7 người tham gia lễ hội, tương ứng với lư số 7 của hướng nam trong Hà đồ.

5 hành và 10 thiên can.

Ta thấy đoàn gồm có 7 người, nhưng chỉ có 5 người cầm thanh khiên, tương ứng với khái niệm ngũ hành trong Hà đồ. Đồng thời ta thấy đoàn gồm có 7 người, nhưng chỉ có 5 người có tay với 2 ngón chỉ xuống, 5.2=10, tương ứng với khái niệm 10 thiên can trong dịch học.

4.6.  Âu cầu mùa.

Trong hướng này có Âu cầu mùa. H́nh này không được tính vào người tham dự, v́ nó vô h́nh. Âu cầu mùa có h́nh người màu trắng, có nghĩa là âm nên không thấy, nó tượng trưng cho Vô cực.

H́nh ảnh này có lư tính và ư nghĩa như hướng  tây bắc

HƯỚNG ĐÔNG – DƯƠNG. 3-8. QUÁI LY.

1. H́nh ảnh hướng đông

H́nh ảnh lư số 3.

Ta thấy trong nhà có hai người đưa lên 2 ngón tay và một cánh tay biểu thị khái niệm 3, tương ứng với lư số 3 của hướng đông trong Hà đồ.

3. H́nh ảnh lư số 8.

Ta thấy hướng đông có 8 người tham gia lễ hội, tương ứng với lư số 8 của hướng nam trong Hà đồ.

4. Quái Ly – Hướng đông

Trong nhà có hai người – âm, ngoài nhà có một con chim – dương. Ngoài dương trong âm là quái Ly. Ly trung hư, tương ứng với quái Ly ở hướng đông trong Hà đồ.

Trong hướng này có h́nh người đứng dưới con gà, h́nh này không được tính vào người tham dự, h́nh người và con gà tượng trưng cho Thái cực, thực tế h́nh người này tượng trưng cho ông cóc – dương. Người xưa đă thể hiện bằng cách cho đứng ngược lại với đoàn người tham gia lễ hội mà không có liên kết nào cả.

H́nh ảnh này có lư tính và ư nghĩa như hướng  tây bắc.

HƯỚNG TÂY – ÂM. 4-9. QUÁI KHẢM.

1. H́nh ảnh hướng tây

2. H́nh ảnh lư số 4.

Ta thấy trong nhà có ba người đưa lên 1 chân và 3 cánh tay biểu thị khái niệm 4, tương ứng với lư số 4 của hướng tây trong Hà đồ.

3.H́nh ảnh  lư số 9.

Ta thấy hướng tây có 9 người tham gia lễ hội, tương ứng với lư số 9 của hướng nam trong Hà đồ.

Quái Khảm – Hướng Tây

Trong nhà có ba người – dương, ngoài nhà có hai con chim – âm. Ngoài âm trong dương là quái Khảm. Khảm trung măn, tương ứng với quái Khảm ở hướng tây trong Hà đồ.

TRUNG ƯƠNG  5 – 10

Phương bắc có 5 người lính vác trên vai 5 chữ Sơn.

Phương nam có 5 người lính vác trên vai 5 chữ Sơn.

Cả hai có 10 người lính vác 10 chữ Sơn  trên vai.

Đây là lư số  5 – 10 của Hà đồ.

Như vậy là tôi đă chỉ ra lư số 1-6 của hướng bắc, 2-7 của hướng nam, 3-8 của hướng đông, 4-9 của hướng tây và 5 – 10 của trung ương thông qua các h́nh ảnh trên mặt trống đồng Ngọc Lũ, tất cả đều tương thích với lư số của Hà đồ đă lưu hành từ mấy ngàn năm qua.

Sơ đồ Hà đồ – Tiên thiên Bát quái

Ở trên tôi cũng đă chỉ ra hai quái Ly hướng đông, Khảm hướng tây, phù hợp với hai quái Ly – hướng đông, Khảm – hướng tây trong Hà đồ – Tiên thiên Bát quái; đồng thời tôi cũng đă chỉ ra lư số của các hướng trong Hà đồ, với những ǵ đă tŕnh bày, ta dễ dàng suy ra các quái c̣n lại của Tiên thiên bát quái trong Hà đồ như h́nh minh họa bên dưới

III. Kết luận.

Với tất cả những ǵ đă tŕnh bày trên; mặc dù theo tôi vẫn c̣n nhiều điều chưa thỏa măn, nhưng như thế là tôi đă tŕnh bày tất cả những thông tin về Dịch học và chữ Vuông trên trống đồng Ngọc Lũ một cách rơ ràng, có hệ thống, những thông số ấy hoàn toàn tương ứng với lư số Hà Đồ cũng như con chữ đă lưu hành hàng ngàn năm qua.

Đặc biệt 10 người lính vác trên vai 10 chữ Sơn đi quanh Hà đồ, có nghĩa là những chiến binh này đang bảo vệ Sơn Hà – đất nước; đồng thời cũng bảo vệ văn hóa – Hà đồ, không những thế họ c̣n bảo vệ ṇi giống, tức chữ Sơn, v́ chữ Sơn được vẽ ra từ sinh thực nam. Đây có thể xem như là một tuyên ngôn độc lập của người Việt cổ, qua đây ta thấy chuyện Sĩ Nhiếp sang nước ta mở nền Hán học chỉ là chuyện áp đặt mà thôi, v́ trống đồng Ngọc Lũ đă có trước đó hàng mấy trăm năm rồi.

Tôi tin rằng với chừng ấy thông tin qua những ǵ thể hiện trên trống đồng, ta có thể khẳng định Dịch học và chữ Vuông là do người Lạc Việt làm ra, đây là bằng chứng không thể phủ bác; đồng thời qua đây ta thấy rằng tổ tiên nước Việt đă thấy được cái hệ lụy của việc tuyên truyền của kẻ mạnh, chính v́ vậy mà họ đă làm ra trống này, nhất định trống Ngọc Lũ là thành quả của một sự phối hợp các bộ óc tinh tế, bác học, nếu không, làm sao mà có thể có được một tính toán hợp lư, với những thông tin được nén lại ở mức tối đa như vậy.

Chỉ với những con người thông minh xuất chúng như thế mới có thể làm nên một hệ thống dịch lư vô cùng uyên áo, ảnh hưởng của dịch học cho đến ngày nay chứng minh cho điều đó; đồng thời ta có thể h́nh dung ra được hoài băo của người xưa và mục đích của họ. Hoài băo của họ là dân tộc Việt phải được công nhận là chủ nhân của dịch học, mục đích của họ là thông qua những ǵ chứa đựng trên trống đồng, hy vọng các thế hệ mai sau có thể nhận biết được nguồn gốc của một nền văn minh tinh thần hết sức kỳ vĩ của dân tộc ḿnh.

Qua đây chúng ta biết tổ tiên người Việt chắc chắn đă nhận ra rằng, nếu chỉ để lại những truyền thuyết thôi, th́ rồi ra khó mà biện giải cho được nguồn gốc Dịch học, chỉ có bằng chứng mới có thể có cái cụ thể để chứng minh cho nguồn gốc văn hóa của Lạc Việt, v́ ngay lúc bấy giờ họ đă bị bức bách phải quên đi cái văn hóa của chính dân tộc ḿnh.

Nhận thức rơ về điều ấy, trong hoàn cảnh vô cùng bi đát, họ đă làm nên trống đồng với những thông điệp rơ ràng, dấu trong những h́nh ảnh, hoa văn, họa tiết, h́nh dáng, để tránh tai mắt của đối phương, chắc chắn không phải chỉ có một trống đồng Ngọc Lũ, mà có thể hàng trăm, hàng ngàn cái đă được làm ra với hy vọng sẽ có một trong những trống đồng, mang đầy đủ thông tin về dịch học, vẫn tồn tại cho đến ngày hậu thế nước Việt có thể nhận biết ra nguồn gốc văn hóa của ḿnh trên ấy.

Điều kỳ diệu ấy đă xảy ra, thông điệp ấy, sau hàng ngàn năm giờ đă đến với con cháu của tổ tiên người Lạc Việt, giờ đây chúng ta mới hiểu được, tại sao một dân tộc bé nhỏ lại không bị đồng hóa sau cả mấy ngàn năm. Ta thường nghe nói rằng văn hóa c̣n dân tộc c̣n, văn hóa mất th́ dù ở ngay trên quê hương của ḿnh th́ cũng xem như kẻ ngoại lai. Chính trong hướng đi này mà cha ông ta đă dày công xây dựng nên một nền văn hóa rực rỡ và kỳ vĩ, cho dù kẻ mạnh đă dùng mọi thủ đoạn để tước đoạt thành tựu ấy, nhưng trong muôn vàn khó khăn, nguy hiểm, cha ông ta vẫn bằng mọi cách bảo vệ, duy tŕ và phát triển, đặc biệt đă gởi lại cho dân tộc ta một tuyên ngôn bằng ngôn ngữ h́nh ảnh. Thông điệp ấy sau cả hàng ngàn năm, giờ đă lên tiếng, vấn đề là hậu thế của nước Việt, con dân của vua Hùng, nhận thức trách nhiệm của ḿnh đối với văn hóa của dân tộc ở mức độ nào mà thôi./.

 

  


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: