MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.(1)

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Diễn Đàn ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Đà Lạt ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMedia

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookings

vCNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteran

vOpen Culture vSyndicate vCapital Research

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCS 

vĐCSVN v Bắc Bộ Phủ v Ng.TDũng v Ba Sàm

vVăn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh

vTPB v1GĐ/1TPB vThống Kê

Khất Giả

 

Nguyễn Văn Thà

 

 

Kính dâng đại uư TPB quá cố Lê Hùng Long,

sinh năm 1946, khóa K20 Vơ Bị Quốc Gia Đà Lạt,

số quân: 69/161061, KBC 4143,

Sư Đoàn 1, Trung Đoàn 1, Tiểu Đoàn 2.*

 

Đêm đêm vét mộng trải nơi nằm

Thượng Đế chiều ta, không hiện hữu

Mặc ta rộng răi tùy nghi ta

 

Tô Thuỳ Yên, Khất giả

 

 

 

Cuộc chiến đă qua lâu, hơn bốn mươi năm rồi, nhưng vẫn c̣n lớp lớp những oan hồn. Những oan hồn lẽo đẽo bị gậy lẫn những oan hồn áo xống đẹp đẽ, da thịt thơm lừng; những con phố hiền lành xưa cũng biến thành những gịng sông linh hồn nhầy nhụa chung với những ngôi nhà trầm lặng lá hoa xưa bị vùi dập dưới những màu sơn sặc sỡ; oan hồn trùng điệp giữa Sài G̣n, thành phố của cha mẹ tôi, của một Nam Việt Nam xưa. Tôi là một cô gái sinh ra và lớn lên ở Na Uy. Tôi yêu mến nước Na Uy của tôi. Tôi cũng yêu mến nước Việt của cha mẹ tôi. Hồi nhỏ yêu ít, nhưng lớn lên càng yêu nhiều hơn. Tôi không rơ tôi yêu nước Việt v́ tôi yêu cha mẹ tôi hay v́ có cái ǵ đó trong ḍng máu, hay v́ phương tiện truyền thông kỳ diệu của thế kỷ 20, 21 đă mang Việt Nam lại gần tôi hơn. Tôi đă du lịch nhiều nơi và thấy rằng Việt Nam không phải là một đất nước đẹp cho lắm, đàn ông Việt cũng vậy, nơi dáng dấp của họ có một vẻ ǵ đó nhàn nhạt, tầm thường, nhưng đàn bà Việt thật đẹp, đẹp đến mê hoặc như Graham Green đă có lần nói đến trong tiểu thuyết của ông. Những thiếu nữ áo dài. Người ngọc áo dài như là niềm an ủi duyên dáng cho vô số thất vọng đang phơi ra ngoài đường. Họ là những nàng tiên dịu dàng giữa những oan hồn, đưa tôi vào mộng một thời thanh b́nh cũ. Tôi nh́n măi, tôi đi măi không chán. Bây giờ chỉ c̣n những tà áo dài vờn vờn quanh tôi. ”Mời cô mua vé số.” – Có tiếng người đàn ông từ ḷng đường vọng lên. Tôi thảng thốt như vừa bị rứt ra khỏi cơn mộng.

Tôi nh́n xuống thấy một khuôn mặt nh́n lên vừa tự tại như những khuôn mặt khất sĩ đạt đạo, vừa cương nghị, khắc khổ như vẻ mặt của một chiến sĩ đă chết, biết ḿnh đă chết cho cái ǵ và nay bị đày về cơi thế để nh́n những nỗ lực máu xương của ḿnh hoàn toàn vô nghĩa. Và khuôn mặt ấy gắn trên một thân thể dài tưởng không đầy gang, và mẩu thân thể ấy lại dính vào đôi chân đă bị cắt cụt quá đầu gối. Tôi mua vé số của tất cả những người tàn tật mời tôi mua. Tôi không thể bỏ qua. Tôi không mua, vị đắng sẽ trờn trợn trong họng tôi suốt buổi đi chơi. Tôi mua như mua thuốc chống nôn, vậy thôi. Mua rồi bỏ đi. Nhưng với khuôn mặt này tôi không thể bỏ đi. Tôi đă thấy những khuôn mặt như thế trong những trang sử về Chiến tranh Việt Nam tôi đă đọc trong nhà trường. Những khuôn mặt chịu đựng tột cùng trong những trang sách nhục mạ đó. Những khuôn mặt của Đấng Cứu Thế chịu nhục h́nh. Ecce homo**.Càng nhục mạ, những khuôn mặt đó càng khắc đậm trong ḷng tôi những vết thương. Hôm nay khuôn mặt ấy, tiếng nói ấy hiện ra dưới bàn chân tôi mịn màng, thơm hương, những bàn chân Tây phương hạnh phước. ”Vâng, tôi sẽ mua, nhưng mời chú vào đây uống với tôi chén nước cho vui cái đă.” – Tôi vừa nói, vừa chỉ tay vào quán cà phê bên cạnh đường. Khuôn mặt ấy mỉm cười và gật đầu. Tôi toan ôm ông, nâng ông dậy như thói quen nhanh nhẩu ôm các bệnh nhân lên giường những ngày tôi làm thiện nguyện cuối tuần trong các bệnh viện Na Uy, nhưng tôi chững người lại v́ tôi chợt thấy khuôn mặt ấy có một vẻ uy nghi không cho phép tôi làm một cử chỉ có vẻ sỗ sàng như vậy nơi xứ ông đang sống dù cái xứ sở ấy đầy dă tâm, bát nháo. Ông nhanh nhẹn chống hai tay gầy, đen sạm gió mưa, nhưng vẫn c̣n vẻ tṛn lẳn, thư sinh như tay cha tôi, tự nâng thân lên ghế một cách nhẹ nhàng. Khi đă yên vị, ông lại nh́n tôi mỉm cười, đôi mắt cũng cười:

”Để tôi mời cô.”

 

Nghe ông mời, tôi hơi chững, nhưng tôi chợt hiểu ra khi nghe tiếng ông mời chậm răi, lịch lăm và một chút trai lơ th́ phải như những nhân vật nam trong các phim về cuộc sống của giới quư phái Anh quốc.

 

Tôi cũng lịch lăm theo:

”Rất hân hạnh, thưa ông.”

 

”Cô uống ǵ?”

 

”Dạ, ông kêu cho tôi ly trà chanh.”

 

Ông lại mỉm cười nh́n tôi, kêu vào trong:

”Cô Trang cho tôi ly trà chanh và ly cà phê phin.”

 

”Dạ, sẽ có ngay cho chú, cô.”

 

Giọng nói cô bồi bàn lanh canh như những cục đá lạnh chạm nhau; tôi c̣n nghe được cả mùi chanh trong giọng nói ấy, cả một trời cũ ấm êm của cha mẹ tôi. Nước miếng dâng lên, tôi nuốt. Tôi nuốt cả cái tiếng nói ngọt ngào, tử tế của cô. Trong những đường hầm tối tăm, tôi thấy những v́ sao sáng của những mùa sao sáng của quê hương cha mẹ tôi. Và trước mặt tôi đây, người đàn ông cùng tuổi đời như cha tôi giờ chỉ là một khối thân thể bị cắt cụt nhưng vươn lên, chững chạc ngồi trước mặt tôi. Ông ngồi thẳng lưng ngự trị nh́n xuống tôi như những bức tượng khổng lồ trông ra biển ở Đảo Phục Sinh. Tôi cảm thấy bé nhỏ trước ông.

 

Cô gái tên Trang bưng thức uống ra, liếc hai người, cười mỉm, rồi nói:

”Hôm nay cháu đăi chú và cô. Tha hương ngộ cố tri.” Rồi đi vào trong.

 

”Cảm ơn cô Trang. ” Ông nói.

 

Và khi tôi c̣n đang cố hiểu ư nghĩa mấy chữ tha hương ngộ cố tri, th́ ông đă lên tiếng hỏi:

”Cô là Việt kiều?”

 

”Vâng, sao ông biết?”

 

”Th́ cô Trang vừa mới nói đó: Tha hương ngộ cố tri.”

 

”Nghĩa là sao vậy, thưa ông?”

 

”Ở xứ người được gặp người quen biết xưa. Chữ cố tri c̣n có nghĩa là người hiểu ḷng ḿnh. Thiệt không ǵ hạnh phúc hơn khi ở xứ người mà lại gặp được người hiểu ḷng ḿnh.”

 

”C’est un bon presage!” (Điềm lành!) Tôi buột miệng, không biết v́ sao tôi lại buột miệng một câu tiếng Pháp như thế. Hay là câu nói này từ miệng một nhân vật nữ nhỏ bé bơ vơ thốt lên trước cuộc chiến ngàn ngàn khẩu đại bác của Napoleon, khi nghe tiếng sơn ca một sáng xuân, linh cảm chàng chiến binh sẽ vềtrong một vở kịch Pháp tôi đă xem, đă in đậm vào ḷng tôi, và nó vuột ra khỏi ḷng tôi khi có ngoại cảnh đúng liều, đúng độ xúc tác, hay câu nói tiếng nước ngoài ấy chỉđể che dấu một nỗi niềm chợt đến quá đột ngột? ”Để” th́ không đúng lắm v́ tôi có suy nghĩ ǵ đâu trước khi nói.

 

”Cô biết tiếng Pháp?”

 

”Thưa, tôi học ban tiếng Pháp. Giờ tôi đang dạy tiếng Pháp ở một trường trung học cấp ba. Đang nghỉ lễ dài ngày, đi chơi Việt Nam cho biết.”

 

”Cô ở Na Uy?”’

 

”Ông gây cho tôi nhiều ngạc nhiên.”

 

Ông chỉ vào chiếc gáo gỗ nhỏ dùng để múc nước suối, đặc mẫu rừng núi Na Uy mà tôi luôn luôn gắn vào chiếc balô du lịch của tôi và nói tiếp:

”Mới tuần trước đây thôi có một anh thanh niên gặp tôi ở đây, nh́n xuống tôi lê lết trên lề đường, cậu chững lại thăm hỏi và nói: ’Ông ơi, cháu bị mất cắp hết giấy tờ tuỳ thân, cả thẻ nhà băng nữa, nhưng c̣n cái này cháu làm hồi đi hướng đạo, thi bằng rừng. Cái này là cái gáo dùng để múc nước suối, đặc mẫu của người Na Uy xưa. Nó theo cháu khắp nơi, cháu biếu chú cái này làm kỷ niệm. Cháu không thể bỏ chú đi như thế này mà không biếu cho chú cái ǵ. Giờ th́ phải cháu phải đến Toà lănh sự Na Uy xin giúp đỡ. Bye, chú!’ Thật là con người nhân hậu. Ở Na Uy hẳn người ta nhân hậu lắm?”

 

”Cũng có ít đứa ba trợn, nhưng tuổi trẻ chúng đại khái như thế. Chúng tử tế mà không biết ḿnh đang tử tế.”

 

Ông thốt lên: ”Trời đất!” – Pha lẫn ngạc nhiên lẫn tiếc xót, nghe ra tiếc xót nhiều hơn.

 

Sau mấy tuần quen ông, tôi được ông mời về thăm căn pḥng chật hẹp, không lớn hơn một xà lim là mấy, quét vôi xanh, tươm tất mà ông đă khổ công dành dụm mua được sau mấy chục năm đi ăn xin lẫn bán vé số. Và sau đó trong một quán cà phê vườn ánh sáng d́u dịu lọt ra từ các cḥm cây dâng hương và nhạc tiền chiến chen lẫn với những ca khúc Pháp lời Việt với giọng hát thơ ngây một thời của Thanh Lan, ông muốn kể cho tôi nghe phần đời ông, bằng tiếng Pháp, mà theo ông có những chuyện, như chuyện ông sắp kể, nếu kể bằng tiếng Việt, sẽ rất ngượng. Tôi hỏi: ”Tại sao lại ngượng, thưa ông?” Ông trả lời: ”Như khi cậu con trai Việt ngỏ lời yêu với người yêu Việt, tất nói Je t’aime hay I love you dễ hơn là nói anh yêu em. Đỡ ngượng hơn. Văn hoá Việt Nam là một văn hoá đầy chuyện dè giữ. Nội mấy đại danh từ nhân xưng cũng đủ chứng minh tính chất dè giữ đó. Và nói tiếng Pháp, hay bất cứ ngôn ngữ nào mà ḿnh thành thạo, như bước vào pḥng cách ly, cách ly với xă hội đồng ngôn cố cựu chúng ta đang sống, cách ly với cả chính bản thân ḿnh.” Và thật vậy, khi chúng tôi bắt đầu nói tiếng Pháp với nhau, tôi cảm thấy thoải mái hơn, và có lẽ ông cũng vậy v́ tôi nghe ḍng chảy của cuộc đàm thoại xuôi ḍng như không.

 

*

 

Ông Việt, đại uư Việt, lính thuỷ quân lục chiến, sau một tháng hành quân A Sao, A Lưới, được nghỉ phép thường niên một tuần, ông bay về Sài G̣n. Ông dành Ngày Chúa Nhật để thăm em trai ông đang thụ huấn tại Trung tâm huấn luyện Quang Trung. Nó có bằng tú tài Pháp như ông và có dư khả năng vào trường Vơ Bị Quốc Gia Đà Lạt như ông, hay đáng lẽ ít ra vào trường sĩ quan trừ bị Thủ Đức, nó lại nhất quyết biên cương biên cương chào biên cương, chào núi cao rừng thẳm nhiễu nhươngnhư một người lính quèn. Chắc cũng tại mấy bài thơ, mấy cuốn truyện dấn thân hiện sinh trong chương tŕnh văn chương Pháp. Truyền thống văn chương Việt hay ca tụng danh tướng anh hùng; lính quèn may ra chỉ được đôi ḍng thương hại. Chỉ có ông là người ủng hộ quyết định làm binh nh́ của nó. Ông thích những con người độc đáo như nó cũng như nó mến ông anh thay v́ thi vào trường y khoa, lại thi vào trường Vơ Bị.

 

Ông đang ngồi chờ em ḿnh nơi quán nước trước Trung tâm. Trời trưa, nắng chang chang. Ông không c̣n mồ hôi để chảy, nhưng cô gái mặc áo dài trắng lụa mỏng bên cạnh mồ hôi thấm ướt cả vùng ngực, vùng lưng của cô. Lại c̣n môi son. Mũi phập phồng háo hức nh́n về phía cổng trung tâm. Có một toán lính Mỹ cả đen lẫn trắng đang từ xóm chị em ta đi lại, vung tay, vung chân, cười hô hố, vỗ vai nhau nói những lời tục tĩu. Khi lại gần quán, họ nh́n chằm cô gái và có anh Mỹ trắng vỗ vai anh Mỹ đen to con, chỉ vào cô gái và thách nếu fuck được con hooker kia, nó sẽ chịu mất 100 đô la. Cô gái có vẻ hiểu, hoặc không hiểu th́ cũng đoán đám lính Mỹ đang toan tính ǵ; cô quay người nh́n anh cầu cứu. Ông trấn an: ”Cô cứ yên tâm. Tôi sẽ nói lời phải trái với nó.” ”Không được đâu, ông đại uư ơi! Khi nó lên cơn th́ có trời mới cản được.” Nói thế rồi, cô gái đứng dậy toan bỏ chạy, th́ tên lính Mỹ đen đă xông tới, ôm chặt cô gái. Cô gái càng vùng vẫy, nó càng hôn tới tấp, rên hừ hừ, đưa răng xé toạc cổ áo dài. Cô gái khóc rống, cố che cặp vú vừa bị bóc trần. Ông Việt liếc nhanh đám lính Mỹ lượng định t́nh h́nh, và biết rằng người Mỹ không có vụ đánh hội đồng một đối thủ,ông phóng lại dằng tay tay Mỹ đen kéo nó ra. Nó đấm một cái như trời giáng vào mặt ông. Ông vùng dậy, tay chùi vết máu trên miệng, tay rút súng lục ông cài bên trong ngực áo, bắn vào gị tên lính Mĩ. Mấy anh lính Mỹ kia sững người, chạy về chiếc xe jeep của họ. Xe cứu thương đến chở gă lính Mỹ đi, c̣n ông, ông bị quân cảnh c̣ng tay, bắt đưa lên xe và c̣n bị quật mấy dùi cui. Khi lên xe, anh quân cảnh mới nói: ”Em buộc phải dùng khổ nhục kế. Em xin lỗi đại uư đă nặng tay.”  Vụ ông đại uư Việt bắn anh lính Mỹ, đối với người Mỹ là nghiêm trọng, nhưng cũng nghiêm trọng không kém chuyện lính đường đường là lính đồng minh mà lại đi hăm hiếp đàn bà bản xứ. Theo quân pháp Mỹ, bị xử tử h́nh chớ chẳng chơi. Ai cũng biết, nói ǵ th́ nói, nước Mỹ vẫn là một nước nổi tiếng trọng pháp. Nhưng rồi hai bên Mỹ & Việt giàn xếp sao đó, không biết anh lính Mỹ đen bị xử ra sao, nhưng đại uư Việt bị đày ra làm lao công đào binh ở sư đoàn I, tận giới tuyến. ”Anh mầy ngon a! Thôi cứ làm văn pḥng mấy tháng, cho lắng xuống, rồi về cầm quân với ta!” – Ông tướng sư đoàn, vỗ vai nói với lao công đào binh Việt. Chỉ vài tháng sau, lao công đào binh Việt được phục hồi quân hàm đại uư, chỉ huy trưởng một tiểu đoàn của sư đoàn I như ông tướng sư đoàn đă hứa.

 

Rồi chẳng bao lâu miền hoả tuyến Quảng Trị phải lùi dần và cuối cùng cả quân đoàn phải tan hàng. Những thảm cảnh, tôi tưởng không cần kể ra đây, mà có cần kể, tôi cũng không có đủ khả năng như Cao Xuân Huy, người sĩ quan tham dự cuộc triệt thoái, đă viết lại rất đầy đủ, rất tài t́nh những kinh hoàng, những uất nghẹn, bi kịch trên hết mọi bi kịch trong cuộc triệt thoái qua tác phẩm Tháng Ba Găy Súng. Bạn đọc có thể t́m đọc dễ dàng tác phẩm này trên mạng. Nhưng như một phép lạ, ông Việt bị thương hai chân, nhưng cũng về đến được Đà Nẵng, và được đưa vào quân y viện Duy Tân, ở đó, ông phải chịu cưa cụt hai chân tới quá đầu gối. Khi vết thương chưa kịp lành, th́ Cộng quân chiếm được Đà Nẵng và tràn vào quân y viện Duy Tân đuổi hết những thương binh QĐVNCH. Ông đă đọc nhiều sách lịch sử nhưng không thấy quân đội nào man rợ như QĐCSVN. Ông đă chảy nước mắt không phải do thống khổ ông đă chịu, nhưng khóc cho nhân tính con người nước Việt đă xuống dốc tận cùng như vậy và khóc cho dân tộc ḿnh sẽ phải chịu sự thống trị của bọn người này, khóc cho cả những đoàn lũ người mông muội từ một xứ Quảng vốn văn vật đang hân hoan, ca hát ngoài phố chào đón bọn ác thú đó. Khi ông lê lết về được Sài G̣n th́ cha mẹ ông, anh chị em ông đă đi biệt tăm. Từ đó tới nay ông không hề gặp lại.Ông chỉ nói chừng đó về cha mẹ ông, về anh chị em ông. Không nghe ông nói ǵ về người yêu ông, vợ ông, mà với chức đại uư, với dáng dấp của ông, người yêu ông, hay ít ra những người đàn bà lấy sắc đẹp lợi dụng ông, chắc không thiếu. Tôi hiểu được nỗi cay đắng của một thương phế binh sĩ quan bại trận. Tôi đă nghe cha tôi kể có những phu nhân các sĩ quan đă bỏ chồng đang trong ṿng lao lư CS và lấy kẻ địch của chồng. Có phải ông cũng rơi vào t́nh trạng bi kịch như thế, và tệ hại hơn nữa, như một phế nhân, nên ông không muốn nói? Hay cũng có thể ông không muốn lấy vợ v́ ông nghĩ đời lính không biết chết sống nay mai?

 

Thời gian này ông được những người hàng xóm cưu mang, nhưng không lâu sau đó  những người hàng xóm này bị tịch thu nhà và phải đi kinh tế mới nên họ mang ông đi theo. Một thời gian v́ cảm thấy chỉ sống ăn bám hàng xóm, ăn bám người nghèo giữa rừng hoang tơi tả gió mưa, chướng khí nghẹt trời nơi vùng kinh tế mới ấy, nên ông đă về Sài G̣n ăn xin ngoài đường và rồi bị bắt vào một trại ǵ đó ở Thị Nghè. Ở đây ông phải làm mành trúc từ sáng đến khuya nhưng chỉ được ăn ngày 2 cữ, thời gian này là thập niên 80 xă hội đang thiếu lương thực; đói và nhất là phải chịu cảnh gà què ăn quẩn cối xay với những con người cả thân xác lẫn tâm hồn đều đă tàn phế,với những ông bà cán bộ thân xác tuy mạnh khoẻ nhưng nhân cách là nhân cách của một loài chuột liến láu và thủm mùi dịch hạch, ông lại trốn ra ngoài ăn xin.

 

May mắn thay ông gặp một người quen cũ dẫn về ở chung trong một căn pḥng nhỏ trong hẻm trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, từ đó hàng ngày ông đi bán vé số, tối về đó nghỉ. Một thời gian sau th́ ông dành dụm được tiền mua lại căn pḥng 2 x 1, 5m, mà tôi đă viết ở trên, do người kia bán để trở về quê sinh sống. Ông với đôi chân cụt và vết thương cũ trong lồng ngực thường xuyên tái phát, sống cô độc trong căn pḥng chật hẹpđó. Hàng ngày quỳ bán vé số nuôi thân.

 

”C’est un bon presage!” Mà thật là như vậy: Tôi lắng nghe ông, kính trọng nghe ông, rồi dần dà tôi nắm tay ông, khóc trên bàn tay, khóc cuộc đời ông trong quê hương xưa thu nhỏ nơi quán cà phê vườn ấy. Và rồi tôi hôn ông như hôn vết thương quá lớn của dân tộc tôi và tôi ôm ông như ôm hết nỗi cơ cực của đất nước tôi. Tôi c̣n hôn ông, ôm ông như hôn, như ôm lấy Sisyphe của tôi. Tôi muốn dùng t́nh yêu của tôi đẩy lùi số mạng chàng Sisyphe của tôi. Chàng sẽ không phải mỗi ngày cơng tảng đá ngh́n cân trèo lên núi cao, rồi lại đi xuống, rồi lại trèo lên. Tôi muốn chàng sẽ trèo lên người ngọc tràn trề thanh xuân tôi đây, trèo lên trèo xuống tuỳ chàng, ung dung thư thái trong khu vườn địa đàng dâng hiến. Khu vườn đó trong căn pḥng chật hẹp, nóng mướt người ở một con hẻm nhơ bẩn. Khu vườn địa đàng đó sẽ là trong căn hộ xinh xắn của tôi, và sẽ là của chàng, trong Vương quốc Na Uy, một đất nước được thế giới xưng tụng là Thiên đàng tại thế.

 

Chúng tôi kết hôn. Đúng ra là tôi muốn kết hôn với chàng v́ tôi yêu chàng, yêu định mệnh chàng, và cũng có thể v́ tâm tôi tự lúc nào đă đồng điệu với những áng văn chương lăng mạn tận cùng của nền văn học Pháp và cũng đă ngấm máu táo bạo Viking hồi nào không hay. C̣n chàng, chàng không muốn, tôi dư hiểu v́ sao chàng không muốn, nhưng chỉ v́ chiều tôi, thương tôi.

 

Ngày cưới chàng bận bộ đồ trận cũ, đầu đội beret xanh ngồi trên chiếc xe lăn tôi mới mua, và tôi bay bổng cùng tà áo dài trắng mỏng manh ôm lấy thân h́nh đẹp của tôi. Tôi đẩy chàng, không, đúng ra tôi đang bay với đôi cánh áo, lướt qua con phố mà chàng bán vé số mưu sinh mấy chục năm, đến lănh sự quán Na Uy gần đó làm lễ kết hôn dân sự. Những đồng bào Na Uy của tôi, những người có máu Viking chịu chơi cùng ḿnh vỗ tay, mỉm cười, hân hoan chúc mừng chúng tôi. Đêm đó chúng tôi yêu nhau. Đêm đó chúng tôi có con với nhau, linh tính người đàn bà cho tôi biết như vậy.

 

Khi tôi xuống phi trường Gardemoen, cha mẹ tôi và các em tôi đến đón. Em gái tôi hỏi tôi bằng tiếng Na Uy nhạt thếch:

”Hvordan gikk det med ferien?”. (Chị nghỉ hè vui không?)

 

Tôi nói như reo: ”Tuyệt diệu!”, bằng tiếng Việt mến yêu.

 

”Hva sier du?” (Chị nói ǵ vậy?)

 

”Th́ mi lại mà hỏi ba.”

 

Ba biết sành sỏi nhiều ngôn ngữ, nhưng mê nhất tiếng Việt, đỡ lời ngay:

”Là viunderlig, bedårende, betagende, deilig, behagelig, eventyrlig, fenomenal. Mà này nghe đây: Cả đống từ đó cũng không diễn tả hết cái từ ”tuyệt diệu” của tiếng Việt đâu, nghe con gái! Và khi ta xướng lên từ ”tuyệt diệu”, nó buộc ta phải nuốt nước miếng. Âm ”tuyệt” làm nước miếng ứa ra; âm ”diệu” làm ta nuốt nước miếng cái ực. Thế, mấy từ tiếng Na Uy trên kia khi nói ra có làm cho con nuốt nước miếng được như vậy không nào?”

 

Con nhỏ như ngộ ra chân lư, reo lên:

”Nhất là khi người ta yêu, mà nói lên tiếng ”tuyệt diệu ”về t́nh yêu, chắc người ta phải nuốt nước miếng nhiều nhất, phải không ba?”

 

Ba phán ngay:

- Đúng vậy! Đúng vậy!

 

Rồi nó liến thoắng kề miệng vào tai tôi hỏi nhỏ chỉ đủ cho tôi nghe:

”Mà chị yêu ai ở Việt Nam rồi hả?”

 

Khi tôi về nhà, đợi cho b́nh tâm tĩnh trí, tôi mới gọi về thân mật với chàng. Nghe tiếng điện thoại reo, nhưng không nghe tiếng trả lời. Mấy hôm sau tôi lại gọi, nhưng chỉ nghe cái giọng chua như dấm thúi của con mụ Bắc Kỳ: ”Số thuê bao quư khách vừa gọi hiện không liên lạc được…” Tôi sốt ruột quá truy tầm trên mạng số điện thoại quán Cà phê Trang, nhưng vô vọng. Tôi bèn gọi cho Toà lănh sự Na Uy và yêu cầu gặp ông Olav Anderson, người tôi quen vào dịp lễ cưới, kể sự t́nh và nhờ anh đến quán Cà phê Trang gần Toà lănh sự, mà anh ta đă có lần ghé vào, đến hỏi sự t́nh cho tôi. Anh ta đi ngay và nửa tiếng sau gọi lại cho tôi, buồn bă nói:  ”Xin chia buồn với cô. Ông ấy đă chết ở nhà ông ấy. Cũng có thể ông chết v́ kiệt sức, cũng có thể ông ấy tự tử v́ thấy một ống thuốc ngủ không cạnh chổ ông nằm. Tôi nói là có thể tự tử v́ ống thuốc đó có thể chỉ có một viên cuối mà ông ấy dùng trước khi ngủ th́ sao? Những người đau khổ như ông phải uống thuốc ngủ mới ngủ được, tôi nghĩ vậy. C̣n chuyện xét nghiệm, th́ cô biết đó, ở CHXHCN VN ai mà rỗi hơi làm chuyện đó cho một cục thịt vô dụng. Và trước khi ông ấy mất, ông có nhờ bà Trang gởi lá thư ông viết cho cô. Bà ấy đă gởi bằng thư chuyển nhanh EMS, nay mai sẽ tới.”

 

Mấy hôm sau thư tới.

 

”Merci, ma chérie.

 

C’est un bon presage!”

 

Tôi xin phép tạm dịch:

”Cảm ơn em yêu.

 

Đúng là một điềm lành!”

 

Đó là tất cả những ǵ ghi trên tấm thiệp kim nhũ in nổi cành mai vàng khắc khổ gió sương.

 

Tôi bất giác xoa bụng tôi.

 

Chỉ c̣n mấy hôm nữa Xuân sang.

 

Oslo, Tết Mậu Tuất/ 2018

 

* Những chi tiết tiểu sử này và một số chi tiết khác lấy từ FB Lực Trần, do FB Khanh Lam Nguyen chuyển tiếp.

** Ecce homo: Này là Người.//fuck: đéo; hooker: Con đĩ.

 


SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: