MINH THỊ

DÂN TỘC VIỆT NAM KHÔNG CẦN THẮP ĐUỐC ĐI T̀M TỰ DO, DÂN CHỦ, NHÂN  QUYỀN Ở WASHINGTON, MOSCOW, PARIS, LONDON, PÉKING, TOKYO. ĐÓ LÀ CON ĐƯỜNG  CỦA BỌN NÔ LỆ VỌNG NGOẠI LÀM NHỤC DÂN TỘC, PHẢN BỘI TỔ QUỐC, ĐĂ ĐƯA ĐẾN KẾT THÚC ĐAU THƯƠNG VÀO NGÀY 30 - 4- 1975 ĐỂ LẠI MỘT XĂ HỘI  THẢM HẠI, ĐÓI NGHÈO, LẠC HẬU Ở VIỆT NAM GẦN NỬA THẾ KỶ NAY. ĐĂ ĐẾN LÚC QUỐC DÂN VIỆT NAM PHẢI DŨNG CẢM, KIÊN QUYẾT ĐỨNG LÊN GIÀNH LẠI QUYỀN QUYẾT ĐỊNH VẬN MẠNG CỦA ĐẤT NƯỚC.  

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt

֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports

֎ Vietnamese Commandos ֎ Video/TV ֎ Lottery

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Diễn Đàn

֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Bài Vở Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎ Tiếng Việt ֎ Diễn Đàn ֎ Learning ֎ Sports ֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Đà Lạt ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

v White House v National Archives v

v Federal Register v Congressional Record

v USA Government

v Associated Press v Congressional Record

v Reuter News v Real Clear Politics  

v MediaMatters v C-SPAN v.

v Videos Library v Judicial Watch v

v New World Order v Illuminatti News   

v New Max v CNSv Daily Storm v

v Observe v American Progress  v

v The Guardian v Political Insider v

v Ramussen Report  v Wikileaks  v

v The Online Books Page v

v American Free Press v

vNational Public Radio v

v National Review - Public Broacast v

v Federation of Anerican Scientist v

v Propublica v Inter Investigate v

v ACLU Ten  v CNBC v Fox News v

v CNN  v FoxAtlanta v

v Indonesian News v Philippine News v

v Nghiên Cứu Quốc Tế  v Nghiên Cứu Biển Đông 

v Thư Viện Quốc Gia 1 vThư Viện Quốc Gia 

v Học Viện Ngoại Giao  v Tự Điển Bách Khoa VN  

v Ca Dao Tục Ngữ v Học Viện Công Dân

v Bảo Tàng Lịch Sử v Nghiên Cứu Lịch Sử v

v Dấu Hiệu Thời Đại v Viêt Nam Văn Hiến   

v QLVNCH v Đỗ Ngọc Uyển  v

v Thư Viện Hoa Sen v Vatican?

v Roman Catholic  

v Khoa HọcTV  v Sai Gon Echo v

v Viễn Đông v Người Việt v Học Xá

v Việt Báo  v Việt List  v Xây Dựngv

v Phi Dũng v Việt Thức v Hoa Vô Ưu

v Đại Kỷ Nguyên v Việt Mỹv

v Việt Tribune v Saigon Times USA v

v Người Việt Seatle v Cali Today v

v Dân Việtv Việt Luận v Thơ Trẻ v

v Nam Úcv DĐ Người Dân

v Tin Mới vTiền Phong v Xă Luận vvv

v Dân Trí v Tuổi Trẻv Express v

vLao Động vThanh Niên vTiền Phong

v Tấm Gương

vSài G̣n v Sách Hiếm v Thế Giới  v Đỉnh Sóng

vChúng Ta  v Eurasia  v ĐCSVN v Bắc Bộ Phủ

v Nguyễn Tấn Dũng v Ba Sàm

v Văn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh v TPBVNCH v1GĐ/1TPB v Bia Miệng ♣♣

 

NGÔN  SỨ BÁ LÁP

 

Bằng những trải nghiệm của chính bản thân, chúng tôi không bao giờ tin vào những vở kịch đấu tranh "dân chủ và nhân quyền" do bọn Việt Cộng dàn dựng.Vở tuồng đấu tranh "Dân Chủ Cuội và Nhân Quyền Dởm" nào cũng đều có một kết cuộc như nhau. Dưới đây là những lời (vàng ngọc?) của Ngôn Sứ Đô La Nguyễn văn Lư.

"Nếu thay đổi mà mất ổn định, tình hình xấu hơn cả Thái Lan, Indonesia, Philippines, thì thà cứ để yên cho Đảng Cộng sản lãnh đạo."

  

Phỏng vấn linh mục Nguyễn Văn Lý

 

Linh mục Lý phải tiếp tục thi hành án sau thời gian chữa bệnh

Linh mục bất đồng chính kiến Thadeus Nguyễn Văn Lý vừa được thả tù về nhà chữa bệnh. Ông Lý được chở từ trại giam Ba Sao, Nam Hà, về Huế hôm thứ Hai 15/03. Ông có cuộc nói chuyện với BBC, trước hết là về tình hình sức khỏe. 

Linh mục Nguyễn Văn Lý: Tôi vẫn khỏe, tuy có hơi mệt vì mấy ngày hôm nay người đến thăm đông. Ngoài chân và tay phải bị liệt thì tôi vẫn bình thường, có thể ăn uống, trò chuyện tiếp khách được.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Cho tới nay tôi bị tai biến thế là ba lần rồi, lần này mọi thứ cũng đang hồi phục dần dần, tuy có hơi chậm. Ba, bốn tháng vẫn chưa bình thường lại. Đằng sau não bên trái có một cái u, và đó là lý do tôi được về điều trị ở ngoài. Điều trị thế nào, thì tùy giáo hội và gia đình.Họ tạo điều kiện cho ra ngoài điều trị cho thuận lợi hơn. 

Có nghĩa không phải là chính quyền trả tự do cho tôi, mà chỉ tạm đình chỉ thi hành án. Tôi còn "nợ" nhà nước 5 năm tù giam và 5 năm quản chế nữa, tổng cộng 10 năm. Cái án này vẫn treo đó. 

Mỗi lần đình chỉ thi hành án cũng chỉ dài nhất là 12 tháng, sau thời hạn đó thì phải tiếp tục xin gia hạn, nếu không xin thì tôi cũng chưa biết sẽ thế nào. 

Bản thân tôi không đề xuất ra ngoài điều trị, mà đó là đề nghị của gia đình, tôi chấp thuận. Hiện tôi vẫn ở Nhà Chung của Tòa Tổng giám mục Huế. 

BBC: Thưa, linh mục có thấy đây là hành động khoan hồng, nhân đạo của chính quyền không ạ? 

Linh mục Nguyễn Văn Lý: Tôi không muốn trả lời câu hỏi này, vì cho rằng nhà nước nào cũng biết khôn ngoan xử sự như thế thôi.  

BBC: Về bản án mà tòa đã tuyên mấy năm trước, nay linh mục đã chấp nhận các tội trạng đó chưa ạ? 

Linh mục Nguyễn Văn Lý: Tôi đã nói rõ tại phiên tòa, lả tôi không chấp nhận các tội danh, và chính phiên tòa không diễn ra một cách công bằng theo công ước quốc tế. Cách đây hơn 160 năm, ông Karl Marx viết Tuyên ngôn Cộng sản và Tư bản luận ở London, không bị bắt. Cách đây gần 100 năm, nhóm Nguyễn Ái Quốc viết báo, viết bài ở ngay thủ đô Paris của thực dân Pháp, cũng không bị bắt.

Rồi cụ Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn An Ninh làm báo ở ngay tại Việt Nam ngay dưới chế độ thực dân, không bị bắt. Thì tại sao, nay tôi cũng làm những công việc như vậy thì lại bị bắt? Về tự do ngôn luận thì luật pháp Việt Nam hôm nay còn lạc hậu hơn thời thực dân Pháp và đế quốc Anh trước đây.

Vì vậy tôi bác bỏ bản án, và coi mình là tù nhân lương tâm. 

BBC: Trong thời gian bị giam giữ, ông có biết dư luận phản hồi thế nào về bản án dành cho ông không ạ?

Linh mục Nguyễn Văn Lý: Tôi không biết chính xác, nhưng có thể suy đoán được. Hàng ngày tôi chỉ được đọc báo Nhân Dân, và gia đình có gửi thêm tờ Pháp luật, có hai tờ báo đó thôi.

BBC: Các ưu tiên của linh mục hiện giờ là gì, thưa ông?

Linh mục Nguyễn Văn Lý: Ưu tiên hàng đầu của tôi có lẽ là việc điều trị bệnh theo ý nguyện của giáo hội và gia đình. Còn lý tưởng của tôi thì tôi vẫn theo. Thực tế công việc thế nào thì tôi còn phải suy nghĩ, tập hợp thêm dữ liệu, tiếp cận cuộc sống xã hội để mà có thể quyết định.Nhưng tôi nghĩ quan trong là phải nghiêm túc suy nghĩ, công việc hiện nay phải được hướng dẫn bởi một lãnh tụ tài đức vẹn toàn. Phải có một học thuyết đủ sức thay thế chủ nghĩa Marx - Lenin, có đường hướng sát thực tế để người ta nh́n vào mà hy vọng rằng con đường ấy, tổ chức ấy sẽ làm cho Việt Nam ổn định hơn Indonesia, Thái Lan, Philippines. Nếu chúng ta ảo tưởng th́ sẽ thất bại. Bao nhiêu người có tâm huyết, muốn thay đổi, nhưng thay đổi thế nào? Nếu thay đổi mà mất ổn định, tình hình xấu hơn cả Thái Lan, Indonesia, Philippines, thì thà cứ để yên cho Đảng Cộng sản lãnh đạo.

Muốn để Việt Nam huy hoàng hơn, thăng tiến hơn, đạo đức hơn, có nền tảng vững chắc hơn th́ tổ chức ấy phải hội đủ nhiều điều kiện lắm. Nếu như không, cũng chỉ mơ tưởng với nhau vậy thôi c̣n trong thực tế, không thể thành công. 

BÀI THAM KHẢO

TÂM SỰ CÙNG CHA THADEUS NGUYỄN VĂN LY

.......Nếu lo sợ rằng tranh đấu làm mất ổn định mà chấp nhận “thà cứ để yên cho đảng cộng sản lănh đạo” đất nước th́ chính cộng sản và tay sai cũng không ao ước ǵ hơn....... 

Thưa cha khả kính, 

Con đang vui mừng v́ cha được thả về, thấy cha rất khoẻ mạnh, hồng hào, tinh thần sáng suốt…th́ bỗng nhiên bài phỏng vấn cha do đài BBC thực hiện được phổ biến khắp nơi. Con đọc xong mà bàng hoàng, chóng mặt, không tin mắt ḿnh, không tin tai ḿnh, nhất là đoạn sau cùng con xin ghi lại sau đây:

"Thực tế công việc thế nào th́ tôi c̣n phải suy nghĩ, tập hợp thêm dữ liệu, tiếp cận cuộc sống xă hội để mà có thể quyết định. Nhưng tôi nghĩ quan trong là phải nghiêm túc suy nghĩ, công việc hiện nay phải được hướng dẫn bởi một lănh tụ tài đức vẹn toàn. Phải có một học thuyết đủ sức thay thế chủ nghĩa Marx – Lenin, có đường hướng sát thực tế để người ta nh́n vào mà hy vọng rằng con đường ấy, tổ chức ấy sẽ làm cho Việt Nam ổn định hơn Indonesia, Thái Lan, Philippines. Nếu chúng ta ảo tưởng th́ sẽ thất bại.

Bao nhiêu người có tâm huyết, muốn thay đổi, nhưng thay đổi thế nào? Nếu thay đổi mà mất ổn định, t́nh h́nh xấu hơn cả Thái Lan, Indonesia, Philippines, th́ thà cứ để yên cho Đảng Cộng sản lănh đạo.

Muốn để Việt Nam huy hoàng hơn, thăng tiến hơn, đạo đức hơn, có nền tảng vững chắc hơn th́ tổ chức ấy phải hội đủ nhiều điều kiện lắm. Nếu như không, cũng chỉ mơ tưởng với nhau vậy thôi c̣n trong thực tế, không thể thành công".

Thưa cha, 

Cha vưà ở tù ra, mà thời gian hơn ba năm ở trong tù cha không có thông tin nào khác ngoài hai tờ báo do cộng sản cung cấp…Sự thiếu trung thực cuả các phương tiện truyền thông công sản th́ ai cũng biết: thổi phồng các thành quả (đôi khi tưởng tượng), che dấu các lỗi lầm tày trời, khủng khiếp cuả đảng và nhà nước, cắt bỏ hoặc bóp méo các thông tin bất lợi và lúc nào cũng sẵn sàng bẻ cong ng̣i bút, nói dối đến trơ trẽn. Trong khi đó th́ tin tức xấu ở các nước khác như bất ổn an ninh, xáo trộn chính trị, đ́nh công, băi thị, kinh tế suy thoái, v.v. lại được phổ biến hết sức rộng răi để chứng tỏ sự xấu xa cuả các chế độ tư bản hoặc không cộng sản…Mặc dù cha nói rằng cha “…c̣n phải suy nghĩ, tập hợp thêm dữ liệu, tiếp cận cuộc sống xă hội để mà có thể có quyết định”, tuy nhiên cha mới chỉ thoát cảnh ngục tù mới có mấy ngày, chắc chắn cha chưa thể thu thập đầy đủ dữ liệu, vậy con xin phép cung cấp cho cha các tin tức sau đây: 

Từ ngày cha bị bắt lại và bị xử án trong phiên toà “bịt miệng” nổi tiếng khắp thế giới ngày 17 tháng 3 năm 2007, phong trào tranh đấu ở quốc nội đă lớn mạnh vượt bực, với sự tham dự ngày càng đông cuả các nhà trí thức, đa số c̣n rất trẻ. Cộng sản đă đàn áp thẳng thay, đưa hàng mấy chục người ra toà, trừng phạt họ với những bản án nặng nề, nhưng họ không nhụt chí, người này bị bắt th́ người khác xông ra. Mạng internet được họ xử dụng tối đa để phổ biến các ư tưởng tự do, dân chủ, nhân quyền và phản đối bạo quyền cộng sản VN đàn áp nhân dân và dâng đất dâng biển cho Tàu cộng. Rất nhiều cựu tướng lănh cộng sản cũng đă nhập cuộc. Nhiều giáo sư đại học cũng công khai đứng vào hàng ngũ những người dám lên tiếng cho sự thật…Về phiá tôn giáo th́ cuộc tranh đấu cuả Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Phật Giáo Hoà Hảo và các Hội Thánh Tin Lành vẫn liên tục, bền bĩ, khi âm ỉ, khi bùng nổ, nhưng không bao giờ tàn lụi. Các cuộc tranh đấu cuả các giáo xứ, ḍng tu công giáo cũng liên tiếp nổ ra. Dù bị bạo quyền cộng sản đàn áp rất dă man nhưng tu sĩ, giáo dân vẫn không hề khiếp sợ. Tất cả những người tham gia vào các cuộc tranh đấu ấy không hề mơ tưởng một điều ǵ không sát thực tế hoặc đ̣i hỏi Việt cộng làm điều ǵ ngoài sức cuả Đảng và nhà nước. Họ chỉ lên tiếng đ̣i nhà cầm quyền Việt cộng bảo vệ chủ quyền đất nước khỏi tay Tàu Cộng xâm lược và tôn trọng các quyền tự do như đă được ghi trong hiến pháp cuả Việt Nam hiện nay.

Cha muốn thành quả cuả cuộc tranh đấu cuả chúng ta phải đưa đến một xă hội ổn định hơn Indonesia, Thái Lan và Philippines. C̣n nếu tranh đấu mà đưa đến một xă hội bất ổn hơn cả Thái Lan, Indonesia hoặc Philippines “th́ thà cứ để yên cho đảng cộng sản lănh đạo.” Trước hết, t́nh h́nh ở ba nước nói trên không tồi tệ như tin tức do báo đài Việt cộng loan đi. Indonesia giờ đây đă có bầu cử tự do và việc chuyển giao quyền hành diễn ra rất ôn hoà khiến thế giới phải khâm phục. Một số phần tử Hồi Giáo quá khích đánh bom giết hại khá nhiều người, đánh giết các Ki-tô hữu... nhưng chính quyền vẫn là chính quyền dân chủ, tư do. Thái Lan th́ dă từng bất ổn từ hơn bảy mươi năm qua do các cuộc đảo chính liên miên cuả phe quân phiệt chứ không phải do các người tranh đấu ôn hoà.

Gần đây các phe tranh đấu “dân sự” quả thực có làm quá lố, coi thường luật pháp quốc gia, chiếm giữ phi trường, dinh thủ tướng v.v., nhưng như vậy là họ đâu có c̣n tranh đấu ôn hoà, bất bạo động như các nhà đấu tranh dân chủ cuả chúng ta đang làm ở Việt Nam.

Hơn nưă, dù có bất ổn ở thủ đô Bangkok, Thái Lan vẫn là một đất nước thanh b́nh, có tự do dân chủ và không có cảnh tàn sát đẫm máu các người tranh đấu. Nền dân chủ cuả Philippines bị một vết đen lớn do cuộc thảm sát chủ trương bởi một ứng cử viên nhắm vào các người thân cuả một ứng cử viên khác và phóng viên báo chí tháp tùng, nhưng đây là hành động cuả một cá nhân, một phe nhóm và họ đang bị trừng trị. C̣n Philippines vẫn là một đất nước dân chủ tự do.

Đem từng nước trong ba nước kể trên mà so sánh với Việt Nam th́ họ vẫn trội vuợt Việt Nam nhiều lần về lợi tức đầu người và các quyền tự do dân chủ mà nhân dân họ được hưởng.

Chính cha cũng nói rằng bạo quyền cộng sản hiện nay c̣n tệ hơn cả chế độ thực dân Pháp và thực dân Anh. Ai có chút kiến thức và suy tư cũng thấy chế độ cộng sản là chế độ tàn bạo nhất, xấu xa nhất, lưà lọc nhất, gian dối nhất trong suốt chiều dài lịch sử cuả nhân loại.

Như vậy, nếu chúng ta dành lại được chính quyền từ tay cộng sản, chúng ta không đủ sức kiến tạo một xă hội tốt đẹp hơn hay sao? Chúng ta hèn kém đến vậy hay sao? Cứ nh́n vào các quốc gia cựu cộng sản Đông Âu th́ rơ. Gần gũi nhất là Ba Lan. Khi cộng sản sụp đổ th́ thủ lănh Công Đoàn Đoàn Kết đuợc bầu làm tổng thống. Ông này chỉ là một người thợ điện, có tâm huyết, nhưng không đủ bản lănh chính trị lănh đạo nuớc Ba Lan hậu cộng sản v́ vậy ông thất bại. Vị tổng thống kế tiếp được dân Ba Lan bầu lên là một cựu đảng viên cộng sản nhưng đă dứt khoát theo các nguyên tắc dân chủ tự do. Ông thành công và làm cho nước Ba Lan ổn định, phát triển và trở thành một thành viên được nể phục trong Liên Hiệp Âu Châu và trong Liên Minh Quân Sự Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tiệp Khắc, Hung, Đức, Roumania…cũng có những diễn tiến tương tự.

Tóm lại, một chế độ tự do dân chủ đích thực, dù có tập tễnh, thiếu kinh nghiệm, cũng c̣n tốt đẹp hơn chế độ độc tài cộng sản hàng ngàn lần.

Cha tỏ ra tha thiết muốn t́m một minh chủ, một lănh tụ tài đức vẹn toàn cho phong trào tranh đấu hiện nay và cho đất nước mai sau. Thưa cha, người tham gia tranh đấu hiện nay, ở trong nước cũng như ngoài nước, thuộc đủ mọi thành phần, đủ mọi tŕnh độ kiến thức, thuộc nhiều tín ngưỡng khác nhau hoặc không theo tín ngưỡng nào. Tất cả đều có chung một mục tiêu là giải thể chế độ cộng sản để đem lại tự do no ấm cho nhân dân và cứu đất nước thoát hiểm hoạ xâm lăng cuả Tàu cộng. Chúng ta phải sẵn sàng đoàn kết làm việc với mọi người để cùng nhau tiến đến mục tiêu cuối cùng nêu trên.

Khác biệt, bất đồng ư kiến, thậm chí “căi nhau như mổ ḅ” là dấu hiệu cuả dân chủ, tự do. C̣n “Nhất trí”, “Cả nước triệu người như một” là dấu hiệu cuả độc tài đảng trị, cuả quốc hội bù nh́n, cuả khối nhân dân ù ĺ, vô cảm, chán chường.

Chúng ta không phải cố t́m hay cố nặn ra một lănh tụ, một “minh chuá” tài đức vẹn toàn. Huống chi một lănh tụ lư tưởng dường ấy làm ǵ có trên thế gian này. Chúng ta cứ để các hội đoàn, đoàn thể, chính đảng làm việc song song bên nhau, hỗ trợ nhau mà không cần áp đặt một cơ chế lănh đạo nào hay một thủ lănh nào cho toàn thể cuộc tranh đấu.

Cứ có mục tiêu chính đáng, ích quốc lợi dân, giải thể bạo quyền cộng sản, bảo vệ toàn vẹn lănh thổ là mọi người đoàn kết.

Cứ xem việc Khối 8406 do cha thành lập và lănh đạo được mọi người, mọi giới ủng hộ th́ rơ. Một khi bạo quyền cộng sản đă bị giải thể, th́ trong quá tŕnh bàu cử dân chủ, chúng ta sẽ t́m được người lănh đạo quốc gia. Người ấy không cần tài đức vẹn toàn, chỉ cần thành tâm phục vụ quốc gia, thành tâm tôn trọng hiến pháp, luật pháp và các định chế dân chủ là được rồi. Trong một chế độ dân chủ như nước Mỹ, người ta có thể chọn lầm một người kém tài, thiếu đức lên làm tổng thống, hệ thống, “bồi thẩm đoàn nhân dân” có thể kết án lầm người ngay và tha lầm kẻ có tội, nhưng chế độ dân chủ tự do này vẫn là một trong những chế độ tốt đẹp nhất trên thế giới. Tốt đẹp không phải v́ nó hoàn hảo mà tốt đẹp v́ nó luôn luôn sẵn sàng dành chỗ cho cải tiến, sưả sai. Tốt đẹp v́ nó không bao giờ tự nhận là “đỉnh cao cuả trí tuệ loài ngươi”.

Tóm lại, không cần lănh tụ tài đức vẹn toàn, chỉ cần lănh tụ thành tâm tôn trọng dân chủ và hiến pháp, làm không được việc, không được nhân dân tín nhiệm nưă th́ từ giă chính trường về nhà làm nghề khác, thế thôi.

Cha cũng muốn t́m một hệ thống lư thuyết tốt đẹp, vững vàng, khả dĩ thay thế được hệ thống triết học Mác-Lê. Thưa cha, vấn đề tối yếu không phải là một lư thuyết hoàn hảo, tốt đẹp. Vẽ ra một lư thuyết đầy hào quang công b́nh, nhân ái, yêu thương, b́nh đẳng nào có khó ǵ. Vấn đề là có con người thành tâm thi hành lư thuyết ấy hay không? Đem một lư thuyết tốt đẹp ra để dụ dỗ nhân dân theo ḿnh, ủng hộ ḿnh, hy sinh cùng với ḿnh dành chính quyền; đến khi có chính quyền trong tay th́ ḿnh bỏ hết lư thuyết, lư tưởng cũ, trở thành tham nhũng, thối nát và quay lại bóc lột, hành hạ chính nhân dân đă ủng hộ ḿnh khi trước th́ phỏng được ích ǵ. Vả lại hiện nay, chính người cộng sản cũng chẳng c̣n tin tưởng ǵ vào lư thuyết Mác-Lê, tuy chưa dám công khai từ bỏ nó, th́ tại sao chúng ta phải bận tâm t́m lư thuyết khác để thay thế nó? 

Thưa cha khả kính,

Con tin vào sự thành tâm cuả cha, ḷng nhiệt thành yêu nước, thương dân cuả cha. Con tin cha đang cố t́m một kế sách lâu dài để cứu dân, cứu nước, nhưng trước mắt chúng ta phải đoàn kết người tranh đấu lại với nhau, làm sáng tỏ những hiểu lầm để cộng sản và tay sai không thể lợi dụng.

Nếu lo sợ rằng tranh đâu làm mất ổn định mà chấp nhận “thà cứ để yên cho đảng cộng sản lănh đạo” đất nước th́ chính cộng sản và tay sai cũng không ao ước ǵ hơn. Chúng chỉ mong muốn có “ổn định chính trị” để tiếp tục áp đặt một chế độ độc tài vô nhân lên đầu lên cổ nhân dân ḿnh trong khi lại khúm núm quỳ gối dâng đất dâng biển cho quan thày Tàu cộng. Xin cha vui ḷng lên tiếng càng sớm càng tốt, minh định lập trường cuả cha và làm yên ḷng mọi người. 

Boston, ngày 20 tháng 3 năm 2010

Kính thư,

Bác sĩ Vũ Linh Huy


 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

Your name:


Your email:


Your comments: