MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU   THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Diễn Đàn ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMedia

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookings

vCNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteran

vOpen Culture vSyndicate vCapital Research

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCS 

vĐCSVN v Bắc Bộ Phủ v Ng.TDũng v Ba Sàm

vVăn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh

vTPB v1GĐ/1TPB vThống Kê

 

 

Nghị Tŕnh Của Tổng Thống Trump Qua Thông Điệp Liên Bang 2018

 

Vĩnh Tường

 

 

.... . . Ai xem truyền h́nh chiếu Tổng thống Trump đọc thông điệp Liên bang vào đêm 30/1/2018 không để ư đến những điều quái dị xảy ra trên chính trường Hoa Kỳ mới là chuyện lạ . . .

 

Một đứa cháu 10 tuổi cùng ngồi với bố nó; nó hỏi: “Có nhiều người ngồi im lặng, tiu nguỷu, mặt mày nhăn nhó, hoặc cầm phone giống như đang text hay chơi game, họ là ai vậy?” Câu hỏi đột ngột làm bố nó lừng khừng.  Bố nó chưa kịp trả lời trả lời, nó bồi tiếp một câu nữa: “C̣n những người vỗ tay không ngớt là ai vậy hả bố?” Thấy bố nó ấp úng, nó tự trả lời luôn: “Ở trường con cũng vậy, hễ nói đúng, làm đúng th́ hoan hô chứ có sao đâu. Vừa rồi có thằng boy Preston, nó làm gương tốt, hay quá, con vỗ tay khen nó đó. . .Và. . .”  Bố nó mỉm cười: “Con giỏi lắm!”

   Phong cách sống của người Mỹ ngày nay có quá nhiều thay đổi đến đáng lo, đáng ngại. Cái này có phải là thay đổi tận căn mà ông tổng thống trước đă nói chăng? Ai ở Mỹ tính đến nay được vài ba chục năm th́ hẳn đă thấy sự thật đáng buồn này. Nhất là trong 8 năm qua cho đến nay, cứ nh́n những đại diện của ngựi Mỹ th́ biết. Người Mỹ trong các trận đấu thể thao, đến trên vơ đài hay ngay cả trên đường phố, người thắng kẻ thua khi đă phân định rơ ràng th́ họ bắt tay nhau, nhiều khi ôm nhau chúc mừng kẻ thắng và làm hoà với người thua. Nay, xă hội Hoa Kỳ ngày càng mất đi bản sắc. Đây chính là lúc trở về xây dựng lại những đổ nát sau khi đă đi quá đà về một bên – bên trái. Nh́n về các khía cạnh văn hoá, chính trị, xă hội Hoa Kỳ, b́nh dân sẽ thấy lư do v́ sao ông Trump đang làm những việc ông cần làm. B́nh dân thường hiểu đời và sống theo lẽ thông thường ai mà không biết chuyện thường t́nh; cái ǵ cũng vậy, điều ǵ cũng vậy, không cũ, không hư, không mục nát th́ cần chi phải sửa. Muốn sửa th́ ắt đă thấy chỗ hư. Có phải thế không? Ở đời chắc không ai cấm ghét người, ghét việc được. Nhưng ghét người th́ cứ tự do mà ghét, tự do trói ḿnh trong sân hận, si mê, không ai cản làm ǵ; nhưng sao lại ghét luôn sự thật, ghét luôn lẽ phải, trong khi những thứ ấy có lợi cho mọi người, trong đó dĩ nhiên là có ḿnh, có cháu con, có đời sau của chính ḿnh?

   Tổng thống đọc thông điệp suốt 80 phút. Camera và h́nh chụp để đời, phía Dân chủ một số mở điện thoại lên làm việc riêng, text hay chơi game, một số khác trông không giống những người đang dự hội chút nào. Dùng từ để tả chính xác những khuôn mặt và thái độ của họ, e rằng không tế nhị. Thôi th́ hăy để b́nh dân tự thấy, tự biết.

  Ngay cả khi tổng thống Trump đề cập hay nhấn mạnh đến những ước mơ của người dân, những thành tựu ích lợi cho đất nước, những lẽ phải, những đạo lư thông thường mà bất kỳ người Mỹ nào – đen đỏ, vàng, nâu, trắng, mét cũng không thể từ chối ủng hộ. Nhưng ở đây, khối Dân chủ người này nh́n người kia hay ngó nghiêng, ngó ngữa, không hề nhúc nhích bàn tay để ủng hộ. Chẳng hạn, đối với những vấn đề không dính ǵ đến đảng phái như:

Tạo được 2,4 triệu việc làm; hảng xưởng rủ nhau trở về Mỹ, Hảng mới đầu tư vào HK.

Thất nghiệp giảm đáng mừng cho cộng đồng Mỹ gốc Phi châu, cộng đồng người gốc Tây ban nha. - Chỉ thấy có một vị trong đám DC gốc Phi đưa tay ra vỗ nhẹ một chút, nhưng rồi thôi ngay sau khi ông nh́n bạn đồng liêu im lặng.

Công nhân được tiền thưởng, được tang lương, được nghỉ phép có lương

Cha mẹ được miễn trừ thuế tín dụng cho trẻ em cao hơn trước.

Tăng cường an ninh biên giới

Chống lạm dụng và dịch nghiện ngập ma túy

Di dân dựa trên thành tích, khả năng làm việc và hạnh kiểm

Thương lượng cho di dân bất hợp pháp (DACA) có cơ hội được thẻ xanh, quốc tịch

Trong Thiên Chúa Chúng ta Tin cậy (In God We Trust)

Vinh danh lá cờ Hoa Kỳ

Đứng nghiêm trang tôn trọng quốc ca

Công nhân Jerusalem là thủ đô của Do thái. Điều này, cả ba ông tông thống cũ Clinton, Bush, Obama cũng tuyên bố hùng hồn khi vận động tranh cử và lúc đó hai bên cùng vỗ tay hoan hô.

Tiêu diệt khủng bố Nhà nước Hồi giáo (ISIS).

Kế hoạch giảm giá thuốc

Quốc pḥng và tân trang vũ khí nguyên tử

    Tuy vậy, nói rằng không có ông bà DC nào ủng hộ th́ cũng không hoàn toàn đúng. Một người DC duy nhất, ông nghị sĩ Joe Manchin ở West Virginia thỉnh thoảng chồm lên toan vỗ tay rồi ngồi xuống ngay sau khi thấy Chủ tịch Chuck Schumer liếc mắt sang. Ít nhất một lần ông chủ tịch nh́n ông chằm chằm khi ông đứng dậy và ông nhanh chóng ngồi xuống. Đặc biệt những lần tổng thống kêu gọi quốc hội tham gia những chủ đề mà b́nh dân ủng hộ, tiếng vỗ tay không ngớt th́ ông đứng hẳn lên và vui vẻ vỗ tay theo. Ông hoan nghênh chiến lược năng lượng của Hoa Kỳ và đức tin Kito Giáo, về xây dựng cơ sở hạ tầng, những điều mà cả hai bên đồng ư và người dân ủng hộ. Theo lời ông nói trên đài CBS rằng DC cần phải trưởng thành và đánh giá cao những ư tưởng mà người Mỹ ủng hộ - v́ lợi ích của đất nước, ông cũng nói: “Chúng ta cần phải làm rất nhiều. Và chỉ ngồi ở đó và nhăn nhó, cau mày th́ sẽ không sửa chữa được bất cứ điều ǵ." “Tôi nghĩ DC sai lầm khi không chứng tỏ sự tôn trọng. Chỉ có ḿnh tôi”. Trong khi tất cả DC rút lui nhanh chóng th́ ông ở lại bắt tay và cảm ơn tồng thống. Manchin nói," Bởi v́ ông nói về than. Chúng tôi sẽ nghiên cứu, nghiên cứu và phát triển than. Về vấn đề Nghiện thuốc phiện. Tôi cần nó." "Tôi chưa bao giờ nh́n thấy kẻ hở thuộc về đảng Dân chủ hay đảng Cộng ḥa. Cả hai chúng tôi đều đổ lỗi cho điều này”.

Một đại diện của đảng Cộng ḥa Chris Collins trên C-Span cũng tỏ ư thất vọng v́ sự chia rẽ: "Thời gian trôi qua, những lời kêu gọi của đảng Cộng ḥa của chúng tôi - và tôi nghĩ rằng ngoại trừ Joe Manchin từ Tây Virginia đứng cùng chúng tôi, phần c̣n lại của đảng Dân chủ ngồi trên tay họ." "Đúng thế - tôi sẽ chỉ sử dụng từ thất vọng."

    Trong bài diễn văn vừa qua, trong khi vừa tổng kết thành tích mà chính phủ đă đạt được so với lời hứa của ḿnh, tổng thống đă đưa ra những lời kêu gọi và những yêu cầu sự hỗ trợ của dân chúng và đại diện của họ để chính phủ hoàn thành kế hoạch trong tương lai gần và xa.  Qua đó chúng ta có thể xem ông sẽ làm ǵ để mang lại ích lợi cho con người, xă hội và đất nước Hoa Kỳ. Tổng thống kêu gọi cũng như yêu cầu chín lần:

   Thử thách gian nguy đă hun đúc nhiều anh hùng. Sau khi vinh danh những người có hành động dũng cảm cứu người  trong các trường hợp nguy biến trong các ngành như hải cảnh, cứu hoả vân vân, và cả nạn nhân của kẻ bị đầu độc chính trị quá khích, điển h́nh như Dân biểu Steve Scalise, tổng thống đưa ra lời kêu gọi đoàn kết trong giới chính trị không phải chỉ sau thảm kịch mà phải xứng luôn đáng là người được dân bầu để phục vụ.    

1.       “Tôi kêu gọi tất cả chúng ta phải gạt sang một bên những khác biệt của chúng ta, để t́m ra điểm chung, và kêu gọi sự thống nhất cần thiết để chứng tỏ chúng ta v́ dân. Đây thực sự là ch́a khóa. Đây là những người được bầu để phục vụ.”

Thuế: Tổng thống ca ngợi thành tích lớn lao, nổi bậc nhất của chính phủ là luật cắt giảm và cải cách thuế đă mang lại thành tích đáng kể trước mắt, có ích lợi rơ rằng cho người dân và cho cả sự phát triển kinh tế của quốc gia, thành tích cụ thể có thể sờ đến và không ai có thể bài bác được. Nhưng đến nay bên phía DC  kể cả những người có bằng cấp đă phát biểu sai lầm không thể chữa lại được - vẫn c̣n lai rai chống chế bằng những lời lẽ thiếu hẳn căn cứ. Những tính toán sai lầm nhất thời của họ trong cuộc tranh giành quyền lực, hay sự chống đối, bất hợp tác chỉ v́ việc cắt giảm thuế đi ngược lại chủ nghĩa mà họ đeo đuổi, có thể đ̣i hỏi người b́nh dân bỏ qua hay không là một bài toán mà ẩn số là thái độ của họ cho nên b́nh dân chưa có lời đáp.

Cựu chiến binh: tổng thống giới thiệu thành tích đối với việc chăm sóc cựu chiến binh như một điểm son hoàn toàn khác với những scandal của chính quyền cũ. Trong đó có việc thanh lọc, sa thải nhân viên tắc trách đă coi thường hoặc chăm sóc không đầy đủ cho cựu chiến binh và tuyển người có trách nhiệm, có tài năng, và có chính sách mới chăm só thật chu đáo mà họ xứng đáng được hưởng.  Bắt đầu từ hệ quả này, tổng thống keu gọi quốc hội như sau:

2.       “Tôi kêu gọi Quốc hội trao quyền cho mỗi Bộ trưởng Nội các có thẩm quyền khen thưởng những người làm việc giỏi và sa thải nhân viên liên bang làm suy yếu niềm tin của công chúng hoặc không đáp ứng được yêu cầu cho người Mỹ”.

Tổng thống từng đi và từng xây dựng khắp nơi, ông nhận thấy hạ tầng cơ sở của HK đă cũ kỹ và chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế và phục vụ dân sinh trong thời kỳ hiện đại, có thể sẽ không sánh kịp các nước đang phát triển, nên ông đă khẩn khoản yêu cầu:

3.       Tôi yêu cầu lưỡng đảng cùng nhau cung cấp cho chúng ta cơ sở hạ tầng an toàn, nhanh chóng, đáng tin cậy và hiện đại mà nền kinh tế của chúng ta cần và người dân của chúng ta xứng đáng được hưởng.

4.       Tôi kêu gọi Quốc hội đề xuất một dự luật cấp phát ít nhất $1,5 ngh́n tỷ cho việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng mới mà đất nước chúng ta rất cần đến.

Tội phạm có tổ chức lớn liên quốc gia như MS-13 là mối đe dọa đă đến mức đáng ngại đối với nền an ninh quốc gia và đời sống an toàn của người dân, nhưng chính phủ cũ đă không nhắc đến. Ngơ xâm nhập chính của những bất an này chính là biên giới lỏng lẻo và chính sách di dân đă lỗi thời cùng với nhiều vấn nạn mà chính phủ truớc đă bất lực hoặc áp đặt những chính sách sai lầm v́ mưu tính đặt quyền lực chính trị lên trên yêu cầu thực tế bảo quốc an dân đến mức khó chấp nhận được. B́nh dân đă thấy DC và qúi ông bà báo đời tỵ nạn ủng hộ những điều “phi thường”! Điển h́nh là thành phố bảo hộ, bảo vệ dân bất hợp pháp bị phạm tội, kiên quyết chống lại luật di trú liên bang với luận cứ rằng đó là giá trị của Người Mỹ, kêu gọi bắt cầu thay v́ xây tường. Và mới đây, trong bài nói chuyện đáp lại thông điệp của tổng thống, Joe Kenedy dân biểu Massachusetts (DC) đă biểu diễn khả năng nói tiếng Tây ban nha. Có lẽ ông đă quên rằng đảng DC tranh đấu cho DACA đă nói đây là những trẻ em chỉ biết nước Mỹ, nước của họ là nước Mỹ, họ chỉ biết mỗi tiếng Anh v́ ở đây từ nhỏ. Ông lên tiếng bảo vệ họ, nhưng ông đă gửi thông điệp lộn địa chỉ rồi. Ông cũng nhắc: “… mọi người sinh ra đều b́nh đẳng…”, “… những linh hồn ră rượi chúng tôi mời gọi vào đây”. Ông chỉ nói đúng vế đầu c̣n vế thứ hai ông để dành, ắt phải là: “… b́nh đẳng nhưng con người là thực thể xă hội nên ai cũng phải tuân theo luật lệ của xă hội để xă hội mới an b́nh, và chúng tôi đón nhận nhưng phải có thứ tự và phải có thủ tục v́ đây không phải là vùng đất chưa khai khẩn hay đang trong thời khai thiên lập địa”. Trong bài của ông c̣n có câu kêu hơn: “Xây bức tường và thế hệ của tôi sẽ đập đổ”. Bức tường Berlin dùng để nhốt người c̣n tường Mỹ để ngăn người không rơ lai lịch xâm nhập bất hợp pháp. Khi tường đă xây, đập đổ là phá hoại tài sản của người dân chứ đâu phải của ông Trump. Có ai không biết sự khác nhau này? Thế đó, chính v́ vậy mà tổng thống kêu gọi:

5.Tôi kêu gọi Quốc hội cuối cùng đóng kín những sơ hở chết người đă cho phép MS-13, và các băng nhóm tội phạm khác xâm nhập vào đất nước chúng ta. Chúng tôi đă đề xuất các đạo luật mới sửa đổi luật di trú của chúng ta và hỗ trợ các cơ quan Nhập cư và Hải quan (ICE) và Biên pḥng - đây là những người tuyệt vời; là những người vĩ đại, vĩ đại - làm việc rất khó nhọc trong hiểm nguy để điều này không c̣n xảy ra nữa.

Có ai trong chúng ta bảo đảm rằng vũ khí quốc pḥng của Hoa Kỳ trong thế kỷ 21 này không cần tân trang cho hợp với nhu cầu kỹ thuật hiện đại? Các nước thù địch với Mỹ như Nga, Tàu, Iran, và ngay cả một nước nhỏ xíu nhưng bợm băi như B. Hàn cũng không bỏ mất thời gian đua nhau sản xuất  vũ khí nguyên tử. Mỹ ngu ǵ mà tiếp tục tự măn, khoanh tay ngồi nh́n? Chủ trương cần bằng lực lượng, giảm sức mạnh của Mỹ, mở ngơ cho các nước mạnh lên để cân bằng tức là “lấy hữu dư bù cho bất túc”. Trong chia chác vật chất cụ thể như miếng cơm manh áo th́ có thể, nhưng để mang lại hoà b́nh th́ quả là một giấc mơ giữa ban ngày, bỡi v́ c̣n có những ẩn số bên trong con người và những hệ tư tưởng khác nhau, chưa kể vô số những yếu tố liên hệ khác. Ông Trump đă gấp rút t́m lại sức mạnh của HK với phưong châm ḥa b́nh qua sức mạnh. Hoa Kỳ có đủ mạnh mới có thể đóng góp cho nền hoà b́nh thế giới. Ông nói: “… yếu nhược là con đường dẫn đến xung đột và sức mạnh chưa từng có là phương tiện chắc chắn nhất để pḥng thủ” “Chúng ta xây dựng lại sức mạnh và sự tự tin trong nước, chúng ta cũng đang khôi phục sức mạnh và vị thế của chúng ta ở nước ngoài.” Từ đó, tổng thống đă yêu cầu:

6. “Tôi yêu cầu Quốc hội chấm dứt việc quản thúc nguy hiểm đối với quốc pḥng và tài trợ cho quân đội tuyệt vời của chúng ta.”

Khủng bố: B́nh dân đă biết, mấy tháng qua ít ai nói đến chiến trường Trung đông với ISIS hoành hành bá đạo, bắt người cắt đầu như kiểu bà Kathy Griffin- CNN đă làm, hay thiêu sống, nhận nước vân vân. . . Ông Trump đă dùng từ “súc sinh”, ông hứa quét sạch ISIS, và ông đă làm được trong một thời gian rất ngắn. ISIS đă mất hoàn toàn đất đă chiếm đóng.  Ông đă nói, ông không để cho kẻ thù đoán được quyết định của ông. Việc nhà binh xưa nay có ai báo trước ngày đánh, ngày rút? Trump hoàn toàn khác với Obama khi ông tuyên bố: “… quân đội của chúng ta không bị làm suy yếu bỡi thời hạn nhân tạo, và chúng tôi không c̣n báo cho ke thù về kế họạch của chúng ta nữa” và “Khi chúng ta củng cố t́nh hữu nghị trên toàn thế giới, chúng ta cũng khôi phục lại sự minh bạch đối với kẻ thù của chúng ta”.

Khác với Obama, ông đề nghị vẫn giữ trại tù Guantanamo bay mở cửa để gom khủng bố thay v́  mang chúng về Mỹ để xử bằng toà án dân sự như ngài Obama. Ông nói: “… khủng bố không chỉ là tội phạm. Chúng là kẻ thù bất hợp pháp. Và khi bắt được ở nước ngoài, chúng nên được đối xử như những kẻ khủng bố”  và “Trong quá khứ chúng ta đă dại dột thả ra hàng trăm và hàng trăm kẻ khủng bố nguy hiểm chỉ để gặp chúng lần nữa trên chiến trường” Qua những lời nói đó b́nh dân sẽ hiểu ông yêu cầu Quốc hội:  

7. “Tôi yêu cầu Quốc hội bảo đảm rằng, trong cuộc chiến chống lại ISIS và al Qaeda, chúng tôi tiếp tục có mọi quyền lực cần thiết để giam giữ những kẻ khủng bố, bất cứ nơi nào chúng tôi đuổi bắt chúng, bất cứ nơi nào chúng tôi t́m thấy bọn chúng. Và trong nhiều trường hợp, đối với chúng, bây giờ sẽ là Vịnh Guantanamo.”

Thủ đô Do thái: Mấy đời tổng thống đă qua, Clinton, Bush, Obama khi vận động tranh cử ai cũng tuyên bố hùng hồn rằng Jerusalem là thủ đô của Do thái (Israel), nhưng không ai làm ǵ cả. Đến thời này, Trump nói, Trump làm th́ không được! Thật là kỳ quái, lạ lùng cho những ai mới tới xứ Cờ Hoa. Khi ông Trump trả lời tuyền thông rằng “Tôi đứng trung lập” th́ lập tức TTDC và truyền thông tỵ nạn tả khuynh lùm tùm xèng, nhảy tưng tưng, bôi bác, chỉ chỏ lung tung rằng Trump ngu, Trump khờ, không biết ǵ cả v́ Do thái là đồng minh số MỘT. Ngờ đâu, hôm sau ông nói rể ông là người Do thái, cháu ông là Do thái. Thật tưng hửng, họ đều nín thinh, nhưng có cảm thấy xấu hổ không th́ không ai biết! Chưa hết, nay ông nói xây ṭa đại sứ Mỹ - Do thái tại thủ đô Jerusalem th́ trống kèn lại nổi lên lại rằng ông Trump làm cho mất hoà khí, ngăn trở tiến tŕnhhoà b́nh. B́nh dân xin hỏi vậy chứ hoà b́nh nào, cái có chưa, tṛ kéo co mấy chục năm chưa phân thắng bại, mà bảo là ngăn trở là ngăn trở cái ǵ? Chữa một bịnh bằng một loại thuốc, dùng hoài không khỏi tại sao lại không chịu đổi thuốc mới? 25 năm làm vú em cho B. Hàn, mấy chục năm ngồi lại bàn chuyện do thái Palestine, ba bên bắt tay uống nước ngọt, phát tiền, phát kẹo rồi bye bye, chuyện đâu c̣n đó. Đây có phải là cách kiến tạo hoà b́nh không? Trump theo nguyên tắc xây dựng, cứ hỏi mấy ông nhà thầu th́ biết. Dọn sạch mặt bằng (clear the site), đập phá cái cũ đâu ra đó (demolition) sẽ có bản vẽ mới theo đó mà xây.  Nhiều lúc phải xử thế cho hợp với t́nh h́nh,  hai tên đánh nhau măi không ai chịu thua, giải hoài không được th́ nên để cho chúng đập nhau sứt đầu, mẻ trán, thua thắng rơ ràng rồi đem lẽ phải ra mà nói. Bây giờ đă rơ ai theo ta, ai theo người, từ đó mà lập kế hoạch. Sau khi quyết định, ông Trump đi bước kế tiếp là:

8. “Tôi yêu cầu Quốc hội thông qua luật để bảo đảm đô la viện trợ nước ngoài của Mỹ luôn phục vụ lợi ích của Mỹ, và chỉ đi đến bạn bè của Mỹ chứ không phải cho những kẻ thù của Mỹ...

Đối ngoại: bài diễn văn này chủ yếu là nói về đối nội. Về đối ngoại tổng thống nói ít hơn - chỉ xuyên qua mậu dịch ông đang thực hiện tái đàm phán những hiệp ước cũ và lập những hiệp ước mới trong khuôn khổ công bằng và đối ứng. Ông nói: “Mỹ rốt cuộc cũng lật sang trang hàng chục năm của những giao dịch thương mại bất công đă hy sinh sự thịnh vượng của chúng ta, đánh mất các công ty của chúng ta, công việc và sự thịnh vượng của chúng ta. Đất nước chúng ta đă mất đi sự phú túc, nhưng chúng ta giành trở lại thật nhanh. Thời đại của sự đầu hàng kinh tế đă hoàn toàn biến mất. Từ bây giờ, chúng tôi mong đợi các mối quan hệ thương mại công bằng và, rất quan trọng, có tính đối ứng.

   “Chúng ta sẽ cố gắng sửa chữa thương mại không lành mạnh và đàm phán những giao ước mới. Và sẽ là những hiệp ước tốt, những hiệp ước công bằng. Và chúng ta sẽ bảo vệ các công nhân Mỹ và tài sản trí tuệ của Hoa Kỳ thông qua việc thực thi mạnh mẽ các quy tắc thương mại của chúng ta.”

Đối với Cuba và Venezuela cộng sản và xă hội chủ nghĩa th́ chế tài cứng rắn lên chế độ độc tài cộng sản và xă hội chủ nghĩa ở Cuba và Venezuela. Đối với Bắc Hàn th́ tuyệt đối bỏ chiến lược làm vú em và chờ đợi v́ hậu quả chính sách cũ đă đến hồi phải giải quyết dứt khoát. Chính sách bây giờ là tạo cơ hội cho Kim Yong Un lên sàn múa vơ. Có như thế mới có lư do đem giàn chống hoả tiển sang Nam Hàn để trấn ải Biển đông. Phô trương lực lượng quân sự không chỉ là đe doạ kẻ thù mà c̣n làm cho kẻ thù phải tính toán con đường đang đi kết quả sẽ ra sao. Một mặt chèn ép bóp nghẹ kinh tế, bóp hầu bao, mặt khác kêu gọi chạy đua. Hăy cứ tiếp tục bắn thử đi! Có thể nay mai ông Trump sẽ gửi thiệp mời Yong Un sang xem kho vũ khí của HK để hắn tính xem hắn c̣n muốn chạy thi được bao lâu nữa. Chừng ấy đừng ngạc nhiên, vôi vàng hô la inh ỏi rồi phải xấu hổ. Cho nên khi Kim Yong Un đe dọa: 'Nút Hạt nhân của ông luôn ở trên bàn’, th́ ông Trump tát lại tức th́: "Có ai đó từ chế độ hết máu và chết đói hăy thông báo với hắn rằng tôi cũng có Nút bấm Nguyên tử, nhưng nó lớn hơn nhiều và mạnh hơn nhiều và nút của tôi có hiệu quả đó!" Tất cả đều nằm trong bài toán b́nh dân. Kẻ không biết việc binh hư hư thiệt thiệt thường đánh trống la hoăng. Khổ cho kẻ không biết mà bàn chuyện người biết!; cứ cho rằng ông Trump tinh thần không ổn định, hung hăng bốc đồng hoặc nghe Tàu , nghe Nga mà kêu gọi ông Trump nên dịu giọng tránh xung đột đáng tiếc vân, vân… Bây giờ, t́nh h́nh đang lắng dịu v́ Thế vận hội sắp tới ở Nam Hàn. Mỗi bên từ Tàu, Nga, Nam Hàn, Bắc Hàn đều lợi dụng cơ hội để giải quyết bài toán binh cơ riêng. Phải xem cái nhu cầu và mưu lợi của mỗi bên mới thấy được chuyện ǵ đang xảy ra. (Kỳ sau b́nh dân bàn tiếp)

Riêng về Iran thỉ tổng thống yêu cầu:

9. “Tôi yêu cầu Quốc hội giải quyết những sai sót cơ bản trong thỏa thuận hạt nhân tệ hại của Iran.”

Trong đêm 30 tháng Giêng năm 2018, thông điệp của thổng thống đă cho thấy rơ hướng đi nhất định của người Mỹ, của xă hội và đất nước trong thời hiện đại. Đó là không thể chờ đợi một cuộc cách mạng cải cách sâu rộng – tuy tuyệt đối không giống như cuộc cách mạng cải cách rộng đất ở Việt nam năm 1954, nhưng đă là cách mạng toàn diện th́ không tránh khỏi va chạm đến chỗ mục ruỗng của xă hội chẳng những ở vật chất cụ thể mà nhất là tư tưởng, lề thói hư hỏng, hậu quả của sự sai lầm trong đường lối, chính sách trước đây; bỡi bản chất của cách mạng là đập phá cái cũ, xây dựng lại cái mới. Câu "Drain the swamp!" từ khi bắt đầu xuống núi, đă quá đủ để b́nh dân giải thích những việc tổng thống đang làm. TTDC, Dân chủ kể cả các anh nhà văn, nhà báo tỵ nạn tả khuynh kêu la, chửi rủa th́ cứ tự nhiên để cho b́nh dân ngắm như đang xe tuồng hát bóng. C̣n tổng thống vẫn làm theo bản vẽ ở đang trong tay. Giai đoạn một, đập dọn (demolition) xả đầm – ai cũng biết, và san bằng gần xong, đă xây móng (the footing) và đổ xong nền (the base, the floor) là bộ THUẾ. Bây giờ c̣n lại là trọn gói cải cách Di Trú. Trong đó có tụ thứ nhất là DACA, thứ hai là bức tường và an ninh biên giới, thứ ba là chấm dứt xổ số visa và thứ tư là sửa lại chuỗi di dân.

Ông Trump học chính trị từ trong kinh doanh. Ai bảo rằng người kinh doanh lăo luyện không biết làm chính trị là à ngây ngô giả hay ngây ngô thật? Bỡi một lẽ duy nhất , cả hai mặt đều không xa rời nguyên tắc chung để đạt thắng lợi trên đấu trường, chỉ khác có điều chính trị th́ mưu cầu ảnh hưởng đối với cử tri mà cái đích là quyền lực, c̣n kinh tế th́ mưu cầu lợi lộc vật chất. Nguyên tắc túc lư và định luật lợi thú chi phối cả hai, không có ǵ khác biệt. Ông Trump đă thắng và sẽ tiếp tục thắng, không phải là đoán ṃ mà dựa trên dữ kiện cụ thể.

   Trong gói này cũng vậy, sau khi DC đă sai lầm khi dùng đón bẫy ngân sách, đặt dân bất hợp pháp lên trên quốc gia, trên quyền lợi của dân chúng, sửa lại th́ đă muộn. Tống thống đă nói rất chí lư và chưa ai nói: “Dân Mỹ cũng là người có ước mơ”.Tổng thống, đă ôm trọn nghĩa vụ của ḿnh là đại diện toàn dân, bảo vệ quốc gia, xă hội và ước mơ của người dân; ông nhanh chóng mở đường hợp pháp hoá cho DACA lên 1.8 triệu - gấp hơn hai lần con số mà DC kêu ca. Đĩa cân bên kia ông nâng lên $25 tỷ thay v́ $18 tỷ cho bức tường và cho lính biên pḥng.  Bây giờ hầu hết CH, kể cả nhóm cứng rắn (Freedom Caucus) cũng đă theo ḍng bỡi v́ cái lon đă đá xuống đến chân đồi – và không thể nào không giải quyết.

Ông Trump đă nhanh tay hớt ngọn những ǵ mà DC mong gặt hái – Có ai mà không biết DC v́ khối phiếu của số dân này trong tương lai mà nói v́ nhân đạo hay v́ lẽ này lư kia. Thôi th́ b́nh dân thông cảm cho thái độ của DC trong nghị trường. Mưu tính bất thành liên tục, không giận điên tiết lên sao được.

Bây giờ, hăy thử tính xem dân trong diện DACA muốn ǵ? Câu trả lời đơn giản là chỉ có một thứ thôi; đó là cái thẻ xanh, bảo đảm không một ai ngu ǵ lo tới ngân sách chi tiêu, nợ nần, hay ngay cả bức tường.

Dân chủ ngăn chặn một lần nữa hay kéo dài th́ chắc chắn DACA, “Đờ rim mờ” (dreamer) sẽ sốt ruột và không khỏi chửi thề, và rằng: “Tổng thống đă cho chúng tôi tại sao các ông ngăn chặn? Tiền hả? Bức tường hả? Đó là vấn đề của các ông, We don’t care!  Dân DACA không trở cờ ủng hộ tổng thống th́ c̣n ủng hộ ai?

Và b́nh dân sẽ thấy sau cuộc thương lượng này số tiền cần thiết sẽ giảm chút ít – cũng như luật thuế, từ  đ̣i hỏi 15% để rồi điểm dừng cuối cùng là 21%. Một vài điều trong tụ thứ hai và thứ ba sẽ được cân nhắc cho tṛn trịa với mục tiêu cải cách; đó là di dân căn cứ vào thành tích, và khả năng để không trở thành gánh nặng kinh tế hạnh, và về hạnh kiểm - phải là người yêu quí lối sống ủa người Mỹ, yêu xă hội Mỹ, yêu lá cờ Mỹ. Đây là những điều chỉ có TT Trump đưa ra - xưa nay không có vị nào nói đến, .

Liệu Dân chủ có c̣n đường binh nào khác để lấy trọn số phiếu này trong tương lai không? Chắc có đ̣n phép ngoài việc nhân danh đạo đức hay giá trị người Mỹ, nhưng không c̣n mấy tác dụng và DC sẽ lúng túng tấn thối lưỡng nan, không ra khỏi trận này. Trong chiến trận, biết tiến mà không biết thối là kẻ ươn ngạnh chứ không phải có tài. Thiếu tinh thần trách nhiệm, đ̣i ăn cả trong khi ḿnh ở thế yếu, dĩ nhiên không phải là nước cờ thắng. Chọn cách nào thua ít nhất là kể như đă thắng. Nguyên tắc này DC có biết không? Dùng lại chiến lược nhằm đánh ngă Luật Thuế vừa qua, hay đặt DACA lên trên quyền lợi và sự an b́nh của dân chúng và quốc gia HK như vừa qua, chắc chắn DC sẽ mất cả ch́ lẫn chài... DC có thể sẽ bắt đầu từ mấy RINO v́ ở đây số phiếu hai bên ngang ngữa. Nhưng rốt cuộc không dễ ǵ qua được cổng hàng rào của TT Trump mà không có ít nhất 70% - 80% yêu cầu trong 4 cột ông đă đưa ra.

Nước đă rặc, trong đục, trắng đen đă rơ, nhất là khi hồ sơ FISA vừa công bố chính thức giấy trắng mực đen cho thấy chính quyền Obama- Clinton đă lạm dụng quyền hành theo kiểu các chính phủ Trung Công hay Cuba. Chúc mừng dân Hoa Kỳ và câu hỏi c̣n lại cho cộng đồng Việt ngữ là truyền thông tỵ nạn tả khuynh có nên mau mau quay lại trước khi b́nh dân gốc Việt gửi ra những thông điệp khó nghe hay không?

Đến đây, nghị tŕnh của tổng thống binh dân đă rơ, chung qui rất đơn giản. Đó là bảo quốc, an dân - chủ trương dân vi qúi, quân vi khinh - là ǵn giữ giá trị gia đ́nh và khôi phục giá trị truyền thống văn hoá đă bị mai một; là đặt quyền lợi của dân chúng Hoa Kỳ, đặt quốc gia, xă hội Hoa Kỳ trên hết - làm gương cho các nước noi theo; là bảo vệ Hiến pháp; là củng cố quốc pḥng; là nâng cao sức mạnh quân đội lên tầm cao của thời đại, làm tiền đề cho công cuộc đeo đuổi hoà b́nh thế giới; là chăm sóc cựu chiến binh; là nâng cao ư thức về tầm quan trọng của luật pháp và người thi hành luật pháp; là đề cao tinh thần trách nhịệm của giới chính trị dân cử; là đề cao việc thưởng phạt phân minh; là giải quyết tất cả những nan đề tồn đọng do hậu quả của những chính sách sai lầm qua nhiều thập niên; là làm cuộc cách mạng cải cách sâu rộng và toàn diện. Dĩ nhiên TTDC và các anh chị báo tỵ nạn tuyên truyền tả khuynh cũng là thành phần được tính trước, nằm trong cuộc cách mạng, bị quay cuồng trong ṿng xoáy này để cho b́nh dân thanh lọc. Niềm tin và quyết tâm của tổng thống trước sau như một... Những chuyện trống kèn, xảy ra hàng ngày chỉ làm nổi rơ chính nghĩa mà ông Trump đang thực hiện, nhằm mục tiêu duy nhất là đưa Hoa Kỳ vĩ đại trở lại, từ đó làm nhân tố cho thế giới cùng triển khai và tiến bộ. Điều đó hoàn toàn tương phản với chủ trương của chính quyền cũ là toàn cầu hoá, pha trộn mọi thứ khác biệt - hợp tác toàn diện, toàn cầu thành một thế giới "lư tưởng" để ảnh hưởng vào từng nước. Thế giới dĩ nhiên trở nên hỗn độn và b́nh dân ắt đă thấy, thấy cả đến sự sai lầm tệ hại của phía truyền thông ḍng chính thuộc DC tả khuynh và cái đuôi truyền thông tỵ nạn lẽo đẽo theo sau.

Vĩnh Tường

 

  


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA ֎ Lam vs Ngo

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: