* { margin: 0; padding: 0; } .imgbox { display: grid; height: 100%; } .center-fit { max-width: 100%; max-height: 100vh; margin: auto; }
 

 

֎ Kim Âu ֎ Chính Nghĩa ֎ Chính Nghĩa

֎Tinh Hoa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Constitution

֎ Đại Kỷ Nguyên ֎ Vietnamese Commandos 

֎ Biệt kích trong giòng lịch sử ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ Tìm IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lý

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎07/2008 ֎08/2008 ֎09/2008 ֎10/2008

֎11/2008 ֎11/2008 ֎12/2008 ֎01/2009

֎02/2009 ֎03/2009 ֎04/2009 ֎05/2009

֎06/2009 ֎07/2009 ֎08/2009 ֎09/2009

֎10/2009 ֎11/2009 ֎12/2009 ֎01/2010

֎03/2010 ֎04/2010 ֎05/2010 ֎06/2010

֎07/2010 ֎08/2010 ֎09/2010 ֎10/2010

֎11/2010 ֎12/2010 ֎01/2011 ֎02/2011

֎03/2011 ֎04.2011 ֎05.2011 ֎06.2011

֎07/2011 ֎08/2011 ֎09/2011 ֎10/2011

֎11/2011 ֎12/2011 ֎05/2012 ֎06/2012

֎12/2012 ֎01/2013 ֎12/2013 ֎03/2014

֎09.2014 ֎10.2014 ֎12/2014 ֎03/2015

֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2016

֎02/2016 ֎03/2016 ֎07/2016 ֎08/2016

֎09/2016 ֎10/2016 ֎11/2016 ֎12/2016

֎01/2017 ֎02/2017 ֎03/2017 ֎04/2017

֎05/2017 ֎06/2017 ֎07/2017 ֎08/2017

֎09/2017 ֎10/2017 ֎11/2017 ֎12/2017

֎01/2018 ֎02/2018 ֎03/2018 ֎04/2018

֎05/2018 ֎06/2018 ֎07/2018 ֎08/2018

֎09/2018 ֎10/2018 ֎11/2018 ֎12/2018

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Served  In A Noble Cause

֎ Trò Bịp Cứu Trợ TPB: Cám Ơn Anh

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa Toàn Thư

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Giáo Hội La  Mã:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Trò Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đình Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Những Ngày Ở Cạnh Tổng Thống NĐD

֎ Lãnh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Trò Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Ðề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lãnh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Ký Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Bò

֎ Băng Ðảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Hòa Bình

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài Gòn Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Giờ Thứ 25

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Diễn Đàn ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎ Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Lịch Sử ֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa ֎ Đà Lạt

 

Vũ Linh

  

TRUYN THÔNG DÒNG CHÍNH (TTDC) ĐÁNH TRUMP

 

 

TTDC đã t chc mt chiến dch quy mô chng TT Trump bng cách đng lot đăng mt bài bình lun cùng ngày trong ngày 16 tháng 8 va qua đ đ kích vic TT Trump gi truyn thông là “k thù ca dân”. Hơn 300 t báo ln nh trên khp nước tham gia chiến dch này. Wall Street Journal là t báo ln không tham gia. Tt c các báo ch cn viết bài chng TT Trump thôi, ni dung mi bài viết như thế nào tùy thuc mi báo.

TTDC la hong, báo đng v “cuc chiến bn thu chng t do báo chí”, làm như b TT Trump đánh mt cách oan ung như Th Kính. Nhưng dĩ nhiên, TTDC không nhc đến nghiên cu ca đi hc Harvard cho thy TTDC loan tin và bình lun hơn 90% nhm đánh TT Trump? Đó là cách TTDC thi hành trách nhim thông tin trung thc sao? Hay đó là mt “cuc chiến bn thu” khác mà TTDC không mun thiên h nhìn thy?

Người ta có cm tưởng truyn thông đang ngi li cùng nhau, t chc li thành mt t chc đi lp, phi hp cht ch mi hot đng chng TT Trump và phe bo th, hin nhiên không còn là nhng ngun tin đc lp trung thc gì na. Theo ý kiến k này, có l h nên thành lp đng mi, gi là ‘Đng Truyn Thông Chng Trump’? Nghe tên có v quái l, nhưng đúng là ch trương ti hu ca đng này, phi không? Ít ra thì cái đng này cũng có tôn ch rõ ràng và có can đm dám nhn nhng gì mình thc s mun làm.

Câu hi cho TTDC: quý v không chp nhn vic TT Trump tn công báo chí, nhưng li t cho mình quyn tha h tn công TT Trump vô gii hn? Như vy gi là công bng? Hay là gì khác? Khi hơn 90% tin và bình lun nhm đánh TT Trump thì sao dám ngang nhiên đòi không cho TT Trump tr li? Nên ghi nhn TT Trump chưa đóng ca bt c báo hay đài nào, ch là phn ng, đánh li thôi, ti sao li không được cái quyn đó? C t nn nào gii thích giùm, k này đa t.

Trong các chế đ đc tài, chính quyn t cho mình quyn bt ming báo chí, đ chính quyn mun nói gì thì nói. Trong chế đ dân ch kiu M, báo chí t cho mình quyn x v chính quyn, mun chi gì thì chi nhân danh t do ngôn lun, nhưng chính quyn không được phép có phn ng sao? Thế thì dân ch kiu M có gì hay ho?

STRZOCK B SA THI

Viên chc cao cp ca FBI, đc trách điu tra v v gi là ‘Trump thông đng vi Nga’ cui cùng đã b sa thi khi FBI.

Anh này trước đây được trao trách nhim điu tra v emails ca bà Hillary, sau đó được lnh dp v này qua mt bên đ chú tâm điu tra ông Trump. Khi y Ban ca công t đc bit Mueller được thành lp thì ông Strzock chuyn qua làm vic cho công t. Cùng được chuyn qua là mt lut sư ca FBI, bà Lisa Page.

 

Strzock và Page

Sau mt thi gian ngn, công t Mueller khám phá ra hai người này là tình nhân, cùng nhau trao đi c chc ngàn tin nhn trên đin thoi và emails, phn ln đ kích Trump kch lit. S mang tiếng, công t Mueller tr hai người này li cho FBI.

H Vin bt c hai ra điu trn. Trước bng chng không chi cãi được, c hai xác nhn đã có nhng trao đi quan đim chng Trump rt mnh, nhưng khng đnh quan đim đó chng nh hưởng gì đến vic điu tra Trump ca h. Dĩ nhiên, ngy bin ng ngn này ch có TTDC là tin ch thng bé trăn trâu VN cũng biết là… bá láp.

Sau gn hơn c năm ging co, cui cùng thì anh Strzock đã b FBI sa thi sau khi bà v bé Page b ép ‘t chc’ cách đây ít lâu.

Câu hi là ti sao phi ch đến gi này FBI mi sa thi.

Nhưng câu hi ln hơn mà cho đến nay vn chưa có câu tr li là anh Strzock này đã đóng vai trò c th nào trong cuc điu tra TT Trump, đc bit là trong v ngy to H Sơ Nga, ri mang H Sơ đó đi xin trát tòa theo dõi Ban Vn Đng Tranh C ca ông Trump.

Vic anh Strzock b sa thi dường như nm trong kế hoch lng lng tháo nước đc khi đm ly trong b Tư Pháp và FBI. Trong FBI, cu giám đc Comey, cu phó giám đc McCabe đu đã b sa thi, bây gi ti phiên viên chc cao cp Strzock. Ti b Tư Pháp, ít nht 5 viên chc cao cp, trong đó có ph tá th trưởng Bruce Ohr –gc Hàn Quc- b giáng cp hai ln, bà Page b ép t chc, bà Sally Yates đã b sa thi, và hai viên chc cao cp khác cũng đã b ép t chc.

BRENNAN B RÚT QUYN

 

Cu giám đc CIA, John Brennan đã b TT Trump tước quyn tham kho tài liu mt an ninh quc gia –security clearance-. Ông là người đu tiên, trong khi mt tá cu nhân viên cao cp ca chính quyn Obama cũng đang b cu xét.

Đ giúp thi hành trách nhim, các quan chc ln nh trong các ngành an ninh, quc phòng, ngoi giao được quyn thông báo và tham kho nhng tin bí mt quc gia, tùy mc bí mt và tùy chc v. Ngay c mt anh thiếu úy trong b Quc Phòng chng hn, cũng có được mt mc security clearance nào đó. Sau khi h mãn nhim hay ri khi chc v, thì quyn này b t đng thu hi cho nhng viên chc thp, nhưng vi các viên chc cao cp như giám đc CIA, FBI, b trưởng,… thì không b thu hi vì h cũng cn biết đ nhng người kế nhim thnh thong có th hi ý kiến nếu cn, nhưng lý do chính là phép lch s, ghi công đóng góp cho quc gia ca h.

Dưới thi TT Trump thì cái ‘lch s’ đó đã b lm dng. Các viên chc cao cp ca TT Obama đã khai thác s hiu biết v nhng tin mt nht đ dùng làm vũ khí đánh Trump qua các bài viết ca h cũng như trong không biết bao nhiu ln trên TV, nht là CNN. Đc bit là ông Brennan gn như ngày nào cũng lên CNN đ kích TT Trump bng nhng thm t nng n nht. Da vào quá trình giám đc CIA cũng như kh năng tham kho tài liu mt nht, ông Brennan đã được CNN ký hp đng làm chuyên gia an ninh –security expert- cho CNN. Nếu không tước quyn này thì có nghĩa là mt nhà báo ca CNN đã được security clearance mc cao nht. Làm sao mt nhà báo CNN li có th có quyn biết nhng bí mt an ninh quan trng nht? Có gì bo đm ông nhà báo này không ly nhng tin mt nht đ đánh tng thng? Cái sai lm ca TT Trump là đã không thu hi quyn này sm hơn.

Sau khi b tước quyn này, ông Brennan đã ln tiếng phn đi và t TT Trump ch tìm cách bt ming ông và khng đnh ông s tiếp tc lên tiếng t giác Trump. Hin nhiên là ông Brennan xuyên tc.

Chng ai đng chm đến quyn t do ngôn lun ca ông, cũng chng ai bt ming, cm ông lên CNN chi by, mà ch không cho ông được biết nhng tin bí mt an ninh quc gia mà bt c dân thường nào cũng chng có quyn biết. Nhng tin đó cn phi gi mt, không có lý do gì ông Brennan cn phi biết đ có th mang lên CNN đ chi tng thng.

Ông Brennan năm 1980 b phiếu cho Gus Hall, ch tch đng Cng Sn M làm tng thng. Có tin không được xác nhn là ông Brennan đã đi qua đo Hi khi ông làm vic ti Rp Saoud, tuy nhiên chuyn có tht là ông Brennan khi tuyên th nhm chc giám đc CIA đã t chi đt tay lên Kinh Thánh Thiên Chúa giáo ‘vì lý do tôn giáo’ mà ch tuyên th trên Hiến Pháp.

Chính quyn Trump đang ‘nghiên cu’ vic tước quyn này ca các ông FBI đã b sa thi như Comey, McCabe, Strzock, và các viên chc b Tư Pháp đã b sa thi như bà Lisa Page (người tình ca ông Strzock), bà Sally Yates (cu th trưởng Tư Pháp), c ông James Clapper (cu b trưởng An Ninh Lãnh Th) và bà Susan Rice (cu c vn An Ninh). Tt c nhng người này đu đã b sa thi, không có lý do gì còn được quyn biết nhng tin mt.

Vic tước security clearance ca ông Brennan, cũng như tt c các quyết đnh ca TT Trump, đã gây sóng gió ln. Hàng lot dân biu, ngh sĩ CH hoan nghênh mnh, nhưng hu hết tt c các cu giám đc an ninh, FBI, CIA, đu đã ký chung mt văn thư phn đi. Tướng McRaven, ch huy cuc tp kích bt Bin Laden đã phn đi mnh, ca tng công ca ông Brennan trong v giết Bin Laden, và “xin được hưởng danh d b tước security clearance”. Ngay sau đó, Robert O’Neill, anh bit kích đã chính tay bn chết Bin Laden lên tiếng phn đi tướng McRaven ngay, cho rng công giết Bin Laden là ca 23 cm t bit kích SEAL ch không phn công ca ông giám đc CIA vì CIA chng liên quan gì đến vic khám phá và giết Bin Laden.

Mt cu nhân viên CIA thoát chết trong v Benghazi, Kris Paronto, tác gi cun sách v v Benghazi đã được quay thành phim ’13 Hours’, đã t cáo ông Brennan mang s hy sinh ca nhng người như anh ta làm công c chính tr. Anh cho biết sau khi anh thoát chết tr v, CIA đã ra lnh anh không được nói gì hết, hin nhiên là đ bo v bà Hillary và TT Obama. Anh đã bt chp, t cáo nhng sai lm đưa đến v thm sát đi s M ti Libya, và đã b ông Brennan, giám đc CIA, tước ngay tt c mi security clearance ca anh.

 

THĂM DÒ V CÔNG T MUELLER

 

Đài TV phe ta CNN đã mi có mt cuc thăm dò dư lun v cuc điu tra ca công t Mueller.

M màn bng mt con s có li cho công t Mueller: 47% hài lòng vi cách ông Mueller điu tra. Tht ra ông Mueller đang làm gì chng ai biết ngoài chuyn v và đưa ra tòa hai ông Manafort, giám đc y Ban Vn Đng Tranh C ca ông Trump trong vn vn có hai tháng, và ông Cohen, c vn pháp lut ca ông Trump t my chc năm nay. C hai đu b truy t v nhng ti lăng nhăng như trn thuế, ra tin,… chng liên quan xa gn gì đến cuc điu tra thông đng vi Nga, khiến ai cũng hiu đây ch là hai con tép công t Mueller dùng đ tìm cách bt con tôm hùm Trump.

Thăm dò cũng cho thy mt con s khác, bt li cho ông Mueller: hai phn ba dân M cho rng ông Mueller cn chm dt cuc điu tra sm, trước xa ngày bu c đ cuc bu c khi b chi phi bi v ln xn chính tr này. Ngay c trong khi c tri ca đng DC, trong 10 người cũng đã có 6 người (57%) mun cuc điu tra kết thúc sm, bt k kết lun như thế nào.

 

NGÔI SAO KAMALA B H

Mt trong nhng ngôi sao sáng mi ni ca DC, thượng ngh sĩ Cali Kamala Harris, đã công khai cho c thế gii biết bà s ra tranh c tng thng năm 2020. Theo gương TNS Obama, va đc c TNS chưa được hai năm đã chun b ra tranh c tng thng ngay. 

Ti Thượng Vin, trong tư cách thành viên y Ban Tình Báo, bà đã là người ni tiếng trong vic đt nhiu câu hi hóc búa nht cho các viên chc FBI hay b Tư Pháp phi ra điu trn v v Nga can thip vào bu c M, mc dù nhiu câu hi không liên quan gì đến đ tài điu trn. Dĩ nhiên bà Harris coi Thượng Vin như là din đàn công cng đ bà biu din kh năng và to tên tui cho cuc tranh c tng thng ca bà hai năm na.

Mi đây, trong mt cuc phng vn trên TV, mt bà nhà báo đã hi bà có th cho biết thành tích c th nào ca bà trong mt năm rưỡi làm thượng ngh sĩ không, đi khái kiu như bà đã đưa ra d lut ln nh nào, thì bà đã ú , tr li lòng vòng, chng đâu vào đâu. B chn hi li nhiu ln, cui cùng bà cũng ch biết khoe bà là thượng ngh sĩ có trách nhim bo v Hiến Pháp và quyn li c tri, và cho đến nay bà đã chu toàn trách nhim, theo dõi rt k chính quyn Trump. Nôm na ra, bà chng có thành tích, chng có d lut nào được bà đ ngh hết. T gi đến lúc phi xung đường đi vn đng tranh c tng thng, thi gian không bao lâu, đ xem bà s có dp làm được chuyn gì.

Tht ra, đt câu hi này cho vui thôi, ch bà cũng chng cn có thành tích gì đ khoe đâu. Tt c tùy kh năng mm mép ca bà thôi. Như trước đây, TNS Obama cũng trong trường hp tương t, chng có thành tích nào đ khoe trong hai năm làm TNS trước khi ông xung đường đi khp nước vn đng tranh c tng thng. Vy mà vn đc c đy.

 

CÂU CHUYN BIU TÌNH

TTDC làm rùm beng v vic đám ‘da trng thượng tôn’ s t chc biu tình quy mô đ k nim mt năm biến c ti Charlottevile khi nhóm này đánh nhau vi đám cc t Antifa. Nghe CNN, ta có cm tưởng s có mt mít-ting qun chúng kiu Hitler vi c trăm ngàn thanh niên mc đng phc áo nâu trong mt rng c Đc Quc Xã như ta thường thy trên các phim nh thi đó. Nhóm đi lp Antifa hô hào xung đường chng li. Đi Chiến th ba? Nghe toát m hôi!

 

S tht có hơi khác.

 Nhóm da trng tng cng li có chng hai chc mng, t hp đng nghe mt hai anh đc din văn trên cái bc. Trong khi phe Antifa huy đng c my trăm người, mang gy gc đến đánh. Đánh nhóm ‘da trng thượng tôn’ dĩ nhiên. Ri đánh c cnh sát và đánh luôn c anh phóng viên ca NBC. TTDC im re. Th tưởng tượng đám ‘da trng thượng tôn’ đánh anh NBC này xem TTDC s phn ng như thế nào?

Thng đc New York, Andrew Cuomo (anh ca Chris Cuomo, tay nhà báo sut ngày chi TT Trump trên CNN) lên tiếng bênh vc Antifa, tuyên b vic“dùng bo lc đ chng hn thù” hoàn toàn chính đáng -use of violence against haters is fully justified-. Làm như th đám hai chc mng da trng đng nghe din thuyết là ‘haters’ trong khi nhóm gy gc Antifa ch là mt nhóm hướng đo sinh đi làm công tác xã hi vy.

Ông Cuomo cũng là người mi đây đã tuyên b “nước M chưa bao gi vĩ đi hết”, b ch trích rm r, de lui, sa li là ý ông mun nói “nước M hi nào ti gi vn vĩ đi, nhưng có th vĩ đi hơn”!

Tính gi di ca phe cp tiến đúng là vô b và vô lý hết ch nói. Ch nhng người phe đng mù quáng nht mi không nhìn thy.

 

PCT ELLISON B RC RI

 

Ông Keith Ellison, dân biu Hi giáo, phó ch tch y Ban Quc Gia ca đng DC, đã b mt cu nhân viên cũng là ‘v bé’ t cáo xách nhiu tình dc và hành hung. Dĩ nhiên, ông đã ci chính. Con ca bà tình nhân cho biết có thu băng cnh ông Keith Ellison lôi chân người tình t trên giường xung đt ri chi bi n ào bng nhng ngôn t thô tc nht.

TTDC đang c giúp ông m chuyn. TV thì im re, không bàn, trong khi báo chí thì viết tin ngn gn, qua loa, như tin xe cán chó bình thường.

Th tưởng tượng phó ch tch đng CH dính dáng vào chuyn này xem chuyn gì s xy ra? TTDC s quy tung tri và bo đm s tìm cách lôi TT Trump vào câu chuyn đ đánh ké luôn.

Sau nhiu ngày im lng, y Ban Quc Gia ca đng DC đã min cưỡng phi lên tiếng cho biết “Đây là vn đ nghiêm trng, và y Ban đang điu tra”. Ta ch xem đng DC đang pha chế thuc ty như thế nào, bao lâu na thì s thy kết qu.

 

CON ĐƯỜNG DI DÂN LU MI

Trước chính sách xiết cht biên gii M-M ca TT Trump gây khó khăn cho đám di dân lu t Nam M tràn qua, đám này đã tìm ra được con đường mi, d dàng hơn nhiu. Đó là qua ngã Canada.

Canada là quc gia nhn du khách Trung và Nam M vào mà không cn chiếu khán. Do đó rt nhiu dân nhng x đó bay qua Canada như ‘du khách’. T đó, h băng đường b qua M rt d dàng vì cnh sát Canada nhm mt trong khi cnh sát M lơ là vì dân Canada qua M mi ngày như đi ch, chng có vn đ gì.

Trong năm 2017, hơn 300.000 dân băng biên gii M đã b bt, trong khi ch có khong 3.000 người b bt ti biên gii Canada. Nhưng trong năm 2018, con s b bt ti biên gii Canada đã tăng vt đáng k, chng hn như trong tiu bang Vermont, đã tăng hơn gp đôi.

Theo tin báo Canada, nhng di dân lu này thường phi tr l phí khong 4.000 đô cho ti dân chuyên buôn người giúp đưa qua Canada ri qua M, qua nhng trm biên gii mà h biết là d dàng nht, ti các tiu bang vùng núi Tây-Bc M.

 

QUAN TOÀ NH TAY VI KHNG B?

Cnh sát M khám phám ra ti New Mexico, có mt đám Hi giáo lén m trường (tri?) nuôi và đào to mt tá tr em rt nh, tui mu giáo, dy v Hi giáo, nhưng cũng dy c cách x dng vũ khí. Không khác gì các tri hun luyn khng b Hi giáo quá khích bên Trung Đông. Xác mt em nh đã b khám phá ra, tuy không rõ ti sao em này b chết. Có 5 người ln b bt ra tòa.

Siraj Wahhaj – ch tri

Ti đây, bà chánh án đã cho c năm người ti ngoi hu tra, ch đóng có 20.000 đô tin thế chân.

Quyết đnh ca bà gây chn đng vì tính quá nh nhàng. Bà chánh án Sarah Backus là mt quan tòa đng viên ghi danh ca DC, được bu làm chánh án năm 2012. Bà gii thích nhng người b truy t ch phm ti bo hành tr con, trong khi công t không thuyết phc được là h có hot đng khng b gì hết. Bà cũng cho biết vic các can phm là Hi giáo không ăn thua gì hết.

Cái chuyn này, phim Tu có mt câu rt hay: “chưa thy quan tài, chưa đ l”!

 

TI CAO PHÁP VIN VIRGINIA B ĐÀN HC

Toàn th 4 quan tòa Ti Cao Pháp Vin ca tiu bang West Virginia đã b H Vin tiu bang biu quyết đàn hc tp th –impeach- c bn, vì ti tham nhũng, lm chi tin công qu. C bn đu b t đã đng lot ly công qu ra sa văn phòng, mua sm bàn ghế riêng cho mình, tr giá c my trăm ngàn không theo th tc ngân sách gì.

Ngay sau b đàn hc, mt trong bn v thm phán đã t ý t chc ngay. Ba v còn li đu còn ch Thượng Vin biu quyết. Cn phi có hai phn ba Thượng Vin mi gii nhim được.

C bn v quan tòa này đu thuc đng Dân Ch được thng đc DC cũng như Thượng Vin DC ca tiu bang phê chun trước đây.
(B
n tin đu tiên ghi sai là tiu bang Virginia, nay sa li cho đúng là West Virginia)

Vũ Linh, 18/8/2018

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc tình.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lý trình.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lãng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam Bình Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Giòng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xã Hội - Cách Tìm IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA ֎ Lam vs Ngo

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments:


MINH THỊ

Dân tộc Việt Nam không cần thắp đuốc đi tìm tự do, dân chủ, nhân quyền ở Washington, Moscow, Paris, London, Péking, Tokyo. Đó là con đường của bọn nô lệ vọng ngoại, làm nhục dân tộc, phản bội tổ quốc, đã đưa đến kết thúc đau thương vào ngày 30 – 4- 1975 và để lại một xã hội thảm hại, đói nghèo lạc hậu ở Việt Nam gần nửa thế kỷ nay..Đã đến lúc quốc dân Việt Nam phải dũng cảm, kiên quyết đứng lên dành lại quyền quyết định vận mạng của đất nước. Kim Âu

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

 

 

 

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNNvVTV

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFactvIDEAL

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvWSWS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge DailySign

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvVeteranvGateway

vOpen CulturevSyndicatevCapitalvCommodity vCreatevResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNGvDấuHiệuThờiĐại

vBảoTàngLSvNghiênCứuLS vNhân Quyền

vThời ĐạivVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn ĐôngvNgười ViệtvViệt BáovQuán Văn

vTCCSvViệt ThứcvViệt ListvViệt MỹvXây Dựng

vPhi DũngvHoa Vô ƯuvChúngTavEurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê BìnhvTrái Chiều

vViệt LuậnvNam ÚcvDĐNgười Dân

vTiền PhongvXã LuậnvVTVvHTVvTrí Thức

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền PhongvMTG

vEchovSài GònvLuật Khoa

vĐCSvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa SàmvCafeVN

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu TrữvSoHa

vST/HTVvvThống KêvĐiều NgựvVNMvBình Dân