MINH THỊ

 

LỊCH SỬ ĐĂ CHỨNG MINH, KHÔNG MỘT ĐÁM NGOẠI NHÂN NÀO YÊU THƯƠNG ĐẤT NƯỚC, DÂN TỘC CỦA CHÚNG TA NẾU CHÍNH CHÚNG TA KHÔNG BIẾT YÊU THƯƠNG LẤY ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN TỘC CỦA M̀NH. 

DÂN TỘC VIỆT NAM PHẢI TỰ QUYẾT ĐỊNH LẤY VẬN MỆNH CỦA M̀NH CHỨ KHÔNG THỂ VAN NÀI, CẦU XIN ĐƯỢC TRỞ THÀNH QUÂN CỜ PHỤC VỤ CHO LỢI ÍCH CỦA NGOẠI BANG VÀ NHỮNG THẾ LỰC QUỐC TẾ. 

 

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

֎֎֎֎֎֎֎

 

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP

֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

 

 

 

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Diễn Đàn ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Đà Lạt ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

v WhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

v Federal Register vCongr Record v CBO

v US Government vCongressional Record

v C-SPAN v VideosLibrary vNational Pri Project

v JudicialWatch vReuter vAP v World Tribune 

v RealClearPolitics vMediaMattersvLawNews

v NationalReviewv Hill v Dailly vStateNation

v Infowar vTownHall vCommieblaster v Examiner

v MediaBiasFactCheck vFactReport vPolitiFact

v MediaFactCheck v FactCheck v Snopes

v OpenSecret v SunlightFoundation v Veteran

v New World Order vIlluminatti News vGlobalElite   

v New Max v CNSv Daily Storm v ForeignPolicy

v Observe v American Progress vFair vCity

v Guardian v Political Insider v Law v Media

v Ramussen Report  v Wikileaks  v Federalist

v The Online Books Page v Breibart  Interceipt

v AmericanFreePress v PoliticoMag v Atlantic

v National Public Radio v ForeignTrade v Slate  

v CNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS v CNN

v Federation of American Scientist v Millenium

v Propublica vInter Investigate vIntelligent Media  

v Russia Newsv Tass Defense vRussia Militaty

v Science&Technology vACLU Ten v Gateway  

v Open Culture v Syndicate v Capital Research

v Nghiên Cứu Quốc Tế v Nghiên Cứu Biển Đông 

v Thư Viện Quốc Gia 1 vThư Viện Quốc Gia 

v Học Viện Ngoại Giao v Tự Điển BKVN  

v Ca Dao Tục Ngữ v Học Viện Công Dân

v Bảo Tàng Lịch Sử v Nghiên Cứu Lịch Sử

v Dấu Hiệu Thời Đại v Văn Hiến v Sách Hiếm   

v QLVNCH v Đỗ Ngọc Uyển v Hợp Lưu

v Thư Viện Hoa Sen v Vatican? v Roman Catholic

v Khoa HọcTV v Đại Kỷ Nguyên v Đỉnh Sóng

v Viễn Đông v Người Việt v Việt Báo v Quán Văn

v Việt Thức v Việt List  v Việt Mỹ v Xây Dựng

v Phi Dũng v Hoa Vô Ưu v Chúng Ta  v Eurasia

v Việt Tribune v Saigon Times USA v Thơ Trẻ

v Người Việt Seatle v Cali Today vTrí Thức  

v Dân Việtv Việt Luận v Nam Úcv DĐ Người Dân

v Tin Mới vTiền Phong v Xă Luận vvv

v Dân Trí v Tuổi Trẻv Express v Tấm Gương

v Lao Động vThanh Niên vTiền Phong

v Sai Gon Echo v Sài G̣n v Thế Giới 

v ĐCSVN v Bắc Bộ Phủ v Ng T Dũng v Ba Sàm

v Văn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh

v TPB v1GĐ/1TPB v Bia Miệng

 

 

Giữ lấy danh nghĩa và tính độc lập

 

 

 

 

 

Tất cả mọi tổ chức xă hội kinh doanh vụ lợi hay thiện nguyện vô vụ lợi tự phát, tự phong chỉ có được t́nh trạng ổn định  khi thành viên tôn trọng nội lệ, nội quy, hiến chương (by laws) đă được thông qua dùng làm cơ sở phán định, trọng tài cho một nền dân chủ đồng thuận. V́ thế khi một người, một nhóm người có mục đích, âm mưu hành động bất chấp những quy điều, hiến chương nền tảng của tổ chức, gây ra t́nh trạng rối loạn, vô chính phủ, vô kỷ cương dẫn tới thái độ bất hợp tác, phân hóa, chia rẽ và những kẻ đă nuôi dưỡng âm mưu bất thành sẽ tiếp tục gây ra t́nh trạng vô chính phủ bằng thái độ phủ định (negative) sẽ đưa tới một kết thúc chắc chắn không mấy tốt đẹp hoặc tê liệt. Hiện trạng đó đang diễn ra trong Tổ Chức Cộng Đồng NVQG Hoa Kỳ một tổ chức vô vụ lợi nặng tính danh nghĩa.

 

Nguyên nhân của cuộc xung đột nội bộ hiện nay bắt nguồn từ việc Đại Hội Đồng Thành Viên phủ quyết cái gọi là DTTCHC 2011 trong ĐH Thường Niên của tổ chức được tiến hành tại tiểu bang Florida trong ba ngày 7,8,9 tháng 10/2011. Để thoát ra khỏi t́nh trạng rối loạn, tranh căi không đoạn kết với những con người thiếu nhận thức nhưng lại nuôi mưu định phá bỏ toàn bộ những nguyên tắc của tổ chức đă đề ra từ buổi mới h́nh thành. Chúng tôi đề nghị tất cả những người có quan tâm, theo dơi bài nhận xét dưới đây để có một nhận thức đứng đắn đưa tới kết luận bằng thái độ, hành động góp phần vào lợi ích chung để duy tŕ kỷ cương và tinh thần  hợp tác trong tổ chức.

 

Bất cứ một người nào đă coi qua những ”you tube” về buổi thảo luận về bản DTTCHC 2011 đều nhận thấy cuộc thảo luận khởi đi đúng tŕnh tự. Ban DTTC đă được điều hợp viên cho đặc ân (v́ nhiệm vụ thuyết tŕnh theo HC 2006 hiện hành quy định thuộc về Ủy Ban Thường trực) để mở đầu buổi hội thảo nhưng người đại diện đă bỏ qua cơ hội, sau đó trưởng ban tu chính cũng dài ḍng một cách vô tích sự.

Tất nhiên sau đó là những ư kiến nhận định về bản DTTCHC 2011 diễn ra khá sôi nổi. Có nhiều phê phán về sai lầm vô nguyên tắc,  vi hiến; phê phán về âm mưu phá bỏ những nguyên tắc bất khả tu chính, về sự cố t́nh trí trá nhằm vô hiệu hóa giá trị các thành viên cộng đồng v..v. một cách sâu sắc, gay gắt …dẫn tới đại hội ngưng thảo luận với kết quả biểu quyết 39/4. Trưởng ban và toàn thể nhóm dự thảo tu chính đều từ chức trao lại việc tổ chức Ban Tu Chính mới để làm nhiệm vụ cho Ủy Ban Thường Trực.

 

Thông thường trong một tổ chức gồm những người có đầy đủ nhận thức, hiểu biết về nguyên tắc dân chủ, mọi việc coi như đă xong. Thiểu số phải phục tùng đa số. Bản DTTCHC 2011 đă đi vào quá khứ và chỉ c̣n có tính cách để mọi người tham khảo nếu cần dựng lên một nền độc tài kiểu chuyên chính vô sản. Tuy nhiên với thái độ vùng vằng, cay cú do những ư đồ dàn xếp để thông qua bản DTTCHC 2011 bằng mọi giá (ăn mừng trước khi thảo luận) cuối cùng chuốc lấy kết cuộc thảm hại khiến cho nhóm Nguyễn văn Tần nuốt không trôi vị đắng.

 

Và thế là mọi cơ hội để chống phá đều được tận dụng.. nạn nhân đầu tiên là Ban Tổ Chức Đại Hội TN là Tổ Chức Cộng Đồng Florida qua “scandale” Thế Sơn tuyên truyền cho Nghị Quyết 36.

 

Ngay phút đầu tiên sự việc có vẻ khả tín v́ thói thường đám ca sĩ hát hay nhưng nói dở lại hay lảm nhảm, nói năng mào đầu tào lao thay v́ chào cám ơn khán gỉa rồi tŕnh diễn các ca khúc. Khi nghe nhân vật đại biểu của TCCĐNVQG/GA về thuật lại, chúng tôi hơi khó chịu và t́m cách xác minh sự việc bằng cách gởi đến ông Cung Nhật Thành một email  và sau đó là những đối thoại mang nội dung như sau:

 

TRÍCH: Bí Mật Bao Trùm Đại Hội Cộng Đồng NVQGHK

chinhnghia@aol.com To: ChinhNghia <ChinhNghia@yahoogroups.com>

Cc: ChinhNghia <ChinhNghia@yahoogroups.com>; DanTocViet <DanTocViet@yahoogroups.com>;

Date: Mon, Oct 17, 2011 11:51 pm

 

Bác Cung Nhật Thành ơi!

 

Nghe tin bác có về Florida phó hội trong khi chúng tôi bị bận nhiều chuyện không xuống gặp anh em được cũng rất lấy làm tiếc. Bác về cũng đă cả tuần, anh em cứ ngóng măi tin nhạn từ các bác nhưng sao vẫn bặt tăm. Thứ sáu vừa rồi uống cà phê với ông Minh chức sắc cộng đồng Georgia nghe thuật lại thấy chán quá. Vậy là kể từ khi ba người chúng tôi ra sức dựng lên cộng đồng NVQGHK đến nay, công việc vẫn chỉ là sửa..sửa..sửa hoài không xong.Sao kỳ vậy bác Cung? Mấy ông nhà báo th́ không biết có bị bịt mồm, bịt miệng ǵ không hay là “tự nguyện” im bặt luôn. Xem ra c̣n bí mật hơn đại hội “Ban Bí Thư Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam”.

Tuồng diễn th́ phải công khai chứ sao lại nửa kín, nửa hở kỳ cục vậy? Nghe đâu văn công Thế Sơn thay mặt đàn anh Đàm Vĩnh Hưng “giáo huấn” cho các chức sắc “quán triệt“ về t́nh h́nh phát triển, tiến bộ, cởi mở ở quốc nội kỹ lắm.

Ông Minh già lẩm cẩm nói không đầu, không đuôi, ú a, ú ớ rơ chán. Liệu lần này cộng đồng NVQGHK có định giải tán luôn không bác Cung, nghe đâu kế hoạch phát triển lên thành "cộng đồng vũ trụ" sắp hoàn chỉnh rồi nên chỉ cần quan hệ tốt với Ṭa Lănh Sự ở Houston là xong phải không bác. Kể ra cộng đồng ta cũng khéo léo “giao trứng cho ác” đấy nhỉ? Vậy th́ đồng bào ở Houston lần này nên dồn phiếu cho Al Hoàng ắt năm tới cuộc bầu cử cộng đồng NVQGHK  do Teresa Hoàng ”đăng cai" ở Houston sẽ thành công mỹ măn. Vậy là đường về, đường bay thênh thanh rộng mở từ khuya rồi mà cộng đồng NVQGHK mới thậm thụt đút đầu vào e chỉ c̣n bă. Bác Cung ơi! Đầu hàng Việt Cộng, áo gấm về làng th́ cần ǵ tới cộng đồng NVQGHK nhỉ. Bao nhiêu năm nay bọn vô liêm sỉ đó kéo nhau về đến hơn 90% rồi.

Nhưng khái niệm ban đầu về cộng đồng NVQGHK có quyền lực nào đâu mà nay sao quư vị tưởng tượng ra lắm thứ quyền vậy.

T́nh lẻ đêm buồn nhiều băn khoăn rất cải lương, chợt nhớ bác nên email thăm hỏi. Bác có rỗi trả lời cho cả làng cùng …cười  ra nước …mắm.

 

Trân trọng

 

Kim Âu

 

Oct 17/2011

 

From: chinhnghia@aol.com <chinhnghia@aol.com>

Subject: bác Thành

To: cnthanh07@yahoo.com

Date: Tuesday, November 1, 2011, 5:59 PM

 

Bác Thành ơi

 

Cỗ xe trục trặc th́ phải sửa chứ không thể đốt đi được uổng tiền down và payment lâu nay.

Nghe các vị căi nhau chán quá mà chẳng hiểu ǵ cả.

Vậy bác c̣n giữ bản Tu Chính chuyển qua cho tôi đọc xem sao.

Tiếc thật giờ chót tôi bận chứ không th́ xuống tham gia căi cọ cho vui.

Tinh thần phe đảng kiểu này thiệt t́nh thấy rầu quá.

 

Hà văn Sơn

 

 

From: Thanh Cung <cnthanh07@yahoo.com>

To: chinhnghia <chinhnghia@aol.com>

Sent: Tue, Nov 1, 2011 10:48 pm

Subject: Re: bác Thành

 

Thưa bác Sơn,

Như tôi đă trả lời bác, buồn quá nên đâu có viết ǵ được....nên chậm trả lời thư bác.

Cũng rất đồng ư với bác là phải sửa xe để chạy khỏi uổng tiền đặt cọc và tiền trả góp hàng tháng....

Đề nghị bác hỏi bác Tần, bác Tánh về bản dự thảo Tu chính Hiến Chương là ....đúng người đúng chỗ bác ơi.....

Cho tôi gửi lời hỏi thăm bác Huỳnh Kim Thành, "bề trên" của tôi vẫn c̣n cảm kích, nhớ và nhắc đến bác HKThành đă gửi CĐ Georgia mang cho chậu cây rau má khi CĐ về tham dự ĐH Dallas 2009....

Cũng gửi lời thăm "bề trên"  của bác.... từ lần biểu t́nh chống Phan Văn Khải tại D.C năm 2006 đến giờ chưa gập lại....

 

Cung Nhật Thành

 

 

Re: bác Thành

From: chinhnghia <chinhnghia@aol.com>

chinhnghia@aol.com To: cnthanh07 <cnthanh07@yahoo.com>

Date: Tue, Nov 1, 2011 11:18 pm

 

Bác Thành mến

 

Tôi với bác Huỳnh Kim Thành ngày nào cũng nói chuyện với nhau. Chưa có ai chơi với bạn thủy chung như ông này. Gần hai năm nay tôi bịnh, bác sĩ đâu có cho tôi lái xe, vậy mà tuần nào bác Thành cũng chạy hơn 20 miles đến chở tôi đi uống cà phê.Tri kỷ tri âm mà. Bác định nói ông Phùng Ngọc Sa hả? Ông ấy dạo này yếu rồi. Bạn vong niên đấy thôi. Ông ấy ở tận San Diego.

Ḿnh thuộc dạng năng động mà bị lost control hai cái tay do bị cùm kẹp khi ở tù nhiều quá (tội ác cộng sản) bực thật. Nếu mùa lạnh này mà ổn th́ hy vọng năm tới du ngoạn được. Tôi đă nhận được hai bản hiến chương do một nhân vật khác gởi qua rồi. Mới liếc qua gần tiếng đồng hồ.

Chà! Đọc bản Hiến chương Tu Chính thấy nóng mặt. Âm mưu hơi lớn đấy, Tôi nói không sai. Có băng đảng định "giao trứng cho ác" thật đấy.

Tập quyền lại để giao cho Thành Viên Hợp Tác ư? CĐNVQGHK chỉ là một trung tâm liên lạc, phối kết các CĐ địa phương trong những công tác đồng thuận, đâu phải là cơ chế quyền lực. Quan điểm của bản TCHC rơ ràng là muốn vẽ bùa đeo ngực. May mà tôi hôm đó bận bất ngờ không xuống Florida được nên khỏi lên cơn. Thành Viên Hợp Tác mấy chữ nghe thật xảo quyệt, Để tôi nghiên cứu vài hôm rồi sẽ lên tiếng cho ra môn ra khoai. Cô Lê Lam Ngọc vậy mà tỉnh táo đấy cho gởi lời thăm cô ấy bác nhé!

Thế nào cũng có dịp gặp nhau năm tới

 

Hà văn Sơn

 

From: luan nguyen <lkn7843@yahoo.com>

Sent: Tue, Nov 1, 2011 5:04 pm

Subject: [Thaoluan9] Video Của Phần Tu Chính Hiến Chương - CĐNVQGHK

 

Kính mời quư vị xem phần video đoạn Tu Chính Hiến Chương. Xin chú ư thái độ của các Chủ Tọa Đoàn ngồi điều hành buổi họp và đánh giá xem họ có làm đúng nhiêm vụ của Chủ Tọa Đoàn hay không. Xin chú ư đến thái độ của ông Nguyễn V. Tánh, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu xem có đúng tư cách của một người lănh đạo hay không.

 Và đây là phát biểu sống sượng nhất của một Đại Biểu về tham dự Đại Hội tỏ ư sẵn sàng vi Hiến để đạt mục đích không cho đem bản Hiến Chương ra thảo luận trước Đại Hội theo Nghị Tŕnh đă định:

Trích:

"“Hôm đó Ư Kiến của chúng tôi có thể nói là "phản đối thẳng thắng và cương quyết nhứt " về quyết định KHÔNG NÊN mang dự thảo TCHC2011 ra thảo luận …”

và:

(“thà ĐH sai và bị phê b́nh, chỉ trích HƠN là v́ sợ mất mặt , sợ chỉ trích mà chấp nhận cho bàn thảo hay VOTE bản TCHC2011 này, mà kết quả có thể đoán được là "PASS" v́ những người đồng thuận với bản TCHC2011 này có đa số phiếu (quá bán theo bản HC 2006 mục #35)"

Và những người ngồi trên bàn Chủ Tọa Đoàn: ông Nguyễn văn Tánh, CT HĐĐB, Vơ Đ́nh Hữu, CT HĐGS, Lê văn Tươi, CT CD Florida đă thực hiện y như lời viết trong thư. Họ Thay phiên nhau "quyết định KHÔNG NÊN mang dự thảo TCHC2011 ra thảo luận" !!! Hết trích

 

Xin quư vị chịu khó xem qua các đoạn video dưới đây.

 

Trân trọng,

 

Nguyễn Kinh Luân

CT/CĐNVQG Hạt Tarrant

 

From: "chinhnghia@aol.com" <chinhnghia@aol.com>

To: ChinhNghiaViet@yahoogroups.com

Sent: Thursday, November 3, 2011 3:20 AM

Subject: [GoiDan] Tu Chính Hiến Chương - CĐNVQGHK

 

Kính quư vị trong Tổ Chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

 

Cám ơn vị chủ tịch tuổi trẻ tài cao Nguyễn Kinh Luân của hạt Tarrant thành viên Tổ Chức Phục Hưng đă “leak” một lô thư khiếu nại và “quư giá nhất là mấy khúc youtube” khiến chúng tôi có cơ hội tiếp cận sự thật bằng cách lắng nghe những phát biểu của các phe đảng..Qua đó chúng tôi buộc phải từ bỏ thái độ trung dung để yêu cầu những người bạn chiến đấu cũ gởi bản Tu Chính Hiến Chương 2011 cho chúng tôi tham khảo.

Qúy vị chủ tịch Tổ Chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ và Chủ Tịch các Tổ Chức Cộng Đồng Địa Phương vui ḷng đợi bài phân tích về “Bản Tu Chính Hiến Chương 2011- Một sản phẩm phản dân chủ, tập quyền hoang tưởng và phản động nhất nhằm phá hủy và bán đứng Tổ Chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ” sẽ xuất hiện nay mai.

 

Trân trọng

 

Kim Âu

November 3, 2011 (HẾT TRÍCH)

 

Với những emails thượng dẫn, quư vị hẳn thấy tác hại của những nguồn tin thất thiệt, vu khống đă khiến chúng tôi hơi nghiêng về phía ông Nguyễn văn Tần trong khi ông Nguyễn văn Tánh đột nhiên im lặng vô tuyến (vợ bị vào bệnh viện). Bản thân chúng tôi đă phải ḍ dẫm, cân nhắc để t́m hiểu v́ không muốn can thiệp vào khi chưa biết rơ tự sự cho đến khi được xem những (you tube) và nhận được bản DTTCHC 2011. Nội dung bản DTTCHC 2011 khiến tôi bàng hoàng và chúng tôi đă có một bài phân tích, nhận định khá kỹ lưỡng, mời quư độc giả tham khảo tại link: ( http://www.chinhnghia.com/daochinhhienchuong.asp)

 

Trong phạm vi bài này chúng tôi trở lại quá tŕnh hoạt động của TCCĐNVQGHK từ năm 2006 để t́m ra những âm mưu tiếm đoạt đă khởi động từ bao giờ qua một chuỗi hiện tượng vô nguyên tắc có chủ định.

 

Nguyễn văn Tần giao cho Đỗ Đức Chiến, Nguyễn Kinh Luân sửa đổi HC2006 công việc này chưa dẫn tới kết quả (Nguyễn Kinh Luân có chuyển cho tôi bản Tu Chính hiện vẫn c̣n trong máy) do khả năng giới hạn đă nổ ra việc bác sĩ Trương Ngọc Tích tố cáo Nguyễn văn Tần âm mưu sửa đổi để độc quyền thao túng.

 

Năm 2009 ĐHĐ đề cử anh Đỗ Đức Chiến làm TB/TCHC vẫn gồm những thành viên cũ.

 

- Ông Đỗ Đức Chiến, CT/CĐ Bắc Pennsylvania, Trưởng Ban

- Ông Nguyễn Văn Tần, CT/HĐCHTƯ, Thành Viên

- Ông Nguyễn Ngọc Anh, Cựu CT/CĐ NVQG Arizona, Thành Viên

- Ông Phạm Văn Thanh, CT/CĐNVQG Michigan, Thành Viên

- Luật Sư Hoàng Duy Hùng, CT/CĐ Houston, Thành Viên

- Ông Nguyễn Xuân Hùng, CT/CĐ Hạt Tarrant, Thành Viên

 

Ban TCHC đă thảo luận một số vấn đề qua emails, nhưng tiến hành chậm chạp cho đến khi ông Đỗ Đức Chiến lâm binh nặng th́ việc TCHC cũng ngưng trệ từ đó.  Khoảng 4 tháng trước kỳ ĐHTN 2010, ông Nguyễn văn Tánh, CT/HĐĐB muốn ĐHĐ thấy thành quả việc tu chính Hiến Chương nên đă ủy nhiệm cho Phạm Văn Thanh dự thảo bản Tu Chính Hiến Chương áp dụng NPO trong một phiên họp của HĐĐD.  Phạm Văn Thanh đă thi hành và tường tŕnh 15 phút tại ĐH 2010 về hoạt động tu chính HC nên ĐHĐ không biểu quyết mà đề nghị củng cố Ban TCHC bằng Phạm Văn Thanh, Nguyễn Xuân Hùng và Nguyễn văn Tần làm Trưởng Ban để tiếp tục việc tu chính HC. Sau ĐH 2010, Phạm Văn Thanh xin tạm nghỉ v́ lư do gia đ́nh một năm, việc tu chính chuyển cho Xuân Hùng và Nguyễn văn Tần tự động bổ nhiệm Nguyễn Ngọc Anh. 

 

Tuy nhiên, Nguyễn văn Tần  đă có dự mưu loại bỏ Phạm Văn Thanh nên thay v́ tiếp tục tu chính th́ Tần bỏ hẳn bản Dự Thảo TCHC do Phạm Văn Thanh soạn, tự ư “đặt hàng mới” viết lại hoàn toàn bản Dự Thảo Hiến Chương 2011 đă bị bác bỏ. Qua hành động vô nguyên tắc này Nguyễn văn Tần đă hai lần vi hiến.

 

Thứ nhất: lạm quyền tự ư băi miễn/bổ nhiệm người thay thế một thành viên tu chính HC do ĐHĐ đề cử.

Thứ hai: thay v́ tu chính Nguyễn văn Tần đă tự ư thay đổi hoàn toàn hiến chương căn cứ vào điều 3  khoản 1 (HC2006) .bản Tu Chính HC 2011 là một văn bản phản dân chủ soạn theo “mô thức chuyên chính vô sản”tập quyền, độc  quyền đă vi hiến tới mức trầm trọng. (Điều 3. Tôn chỉ: Dân chủ là nguyên tắc cho mọi sinh hoạt của Cộng đồng.Pháp luật là khuôn khổ của hoạt động cộng đồng. Bảo vệ quyền lợi chính đáng của đồng bào là đối tượng của cộng đồng).

Sau khi bản DTTCHC 2011 bị phủ bác tại đại hội, Nguyễn văn Tần và cả phe nhóm đă tỏ ra không hiểu biết ǵ về hiến chương khi cho rằng việc đưa bản DTTCHC 2011 ra đại hội đồng nghĩa với việc thông qua. Trong khi Điều 35. Tu Chính HC 2006 chỉ rơ:

Điều 35. Tu Chính

4.5. Dự thảo tu chính phải được gởi đến Ủy Ban Thường Trực /HĐDB để ghi vào chương tŕnh nghị sự của phiên họp HĐDB kế tiếp.

4.6.UBTT sẽ thuyết tŕnh về đề nghị tu chính  trong kỳ Đại hội.

4.7.Tu chính sẽ được thông qua nếu được 3/4 Đại biểu tham dự Đaị hội biểu quyết. Các thành viên vắng mặt được bỏ phiếu bằng thư.

 

Và do không hiểu rơ hay cố t́nh Nguyễn văn Tần lại vi hiến, đạp lên điều khoản này khi tự ư cho Bản TCHC 2011 được phép thông qua nếu đạt túc số 2/3 thay v́ ¾ và các điều khoản th́ chỉ cần túc số quá bán. Đọc bản Phương Thức Biểu Quyết Cho Việc Tu Chính Hiến Chương người hiểu biết không khỏi ngán ngẩm cho bộ năo của Nguyễn văn Tần và đâm ngượng thay cho những kẻ theo đuôi.

 

Như mọi người đều biết, phe nhóm Nguyễn văn Tần mở miệng ra là chê các tiền bối là deadwood, old mules, không được điểm C nhưng thực tế kiến thức của họ chưa bằng hạt đậu khi không nhận thấy bản “Phương Thức Biểu Quyết Cho Việc Tu Chính Hiến Chương” (http://www.chinhnghia.com/ptbq2011.asp) là một sản phẩm bệnh hoạn tật nguyền, tùy tiện, vô nguyên tắc, không dựa trên một nền tảng nội quy, hiến chương nào (cái này gọi là luật rừng).

 

Từ việc phong chức vô tội vạ, đ̣i phiếu cho người được ḿnh phong chức tất cả những hành động xảo quyệt đó đều vi hiến và xem thường tất cả các đại biểu cộng đồng.

 

Từ việc bám lấy Nghị Quyết 2009 (đă tự động vô hiệu hóa khi có NQ 2010), từ việc toàn bộ Ban Tu Chính đă bỏ cuộc, từ chức rồi c̣n cố quay lại để đưa ra luận điệu chày cối, tự hạ thấp nhân cách đến đáy.

 

Hành động của Nguyễn văn Tần và phe nhóm cho thấy những người này không đủ hiểu biết về nguyên tắc tổ chức, hành chính và pháp luật để đứng đầu một tổ chức có kỷ cương trong xă hội Hoa Kỳ hiện nay. Khả năng của họ chỉ có thể làm tù trưởng các bộ lạc nguyên thủy c̣n sót lại trong rừng Amazone.

 

Điều ǵ khiến cho họ cố t́nh gây rối như vậy? Chắc chắn là quyền lợi, là những hứa hẹn hăo huyền của những tên đầu cơ trục lợi.

 

Tất nhiên Tổ Chức CĐNVQG Hoa Kỳ chẳng đào đâu ra tiền do không có địa bàn cũng như quần chúng ủng hộ. Tuy nhiên, nếu thâu tóm tất cả các thành viên đại biểu cộng đồng địa phương vào làm nghị gật th́ “DANH NGHĨA TCCĐNVQGHK” từ hai mươi năm nay là một món hời không kém chiêu bài Kháng Chiến Hoàng Cơ Minh.

 

Danh nghĩa là một nguồn tài chánh bất tận. Không có danh nghĩa cộng đồng chẳng ai ủng hộ hàng chục, hàng trăm ngàn để tổ chức Hội Xuân, Tết Trung Thu, Ngày Giỗ Tổ, Ngày Quốc Hận. Không có danh nghĩa cộng đồng, việc tổ chức gây quỹ ủng hộ không dễ dàng.

 

Tuy chỉ cần bỏ ra vài trăm bạc là có một cái tên nhưng từ tự phong đến có chút uy tín là một cuộc hành tŕnh lâu dài có nhiều người đóng góp.

 

Chính v́ thế giữ ǵn danh nghĩa tổ chức cộng đồng không chỉ là trách nhiệm mà là một vấn đề quan trọng cho việc chờ đợi những thay đổi cục diện tương lai, v́ vậy việc tôn trọng quyền độc lập của các tổ chức cộng đồng địa phương phải được đặt lên hàng đầu.

Từng tổ chức cộng đồng địa phương phải tạo nên uy tín bằng những cuộc vận động gây quỹ đấu tranh, cứu trợ cho chính tổ chức cộng đồng chứ không phải làm tôi mọi cho những tổ chức hoạt đầu chuyên nghề móc túi đồng bào như Tổ Chức Phục Hưng. Mặt Trận Việt Tân, hay phong trào cha căng, chú kiết hoặc gánh hát, phường tuồng.

V́ thế giao khoán quyền tự quyết của các tổ chức cộng đồng địa phương vào bất cứ một nhóm nào, một phong trào, tổ chức, đảng phái, tôn giáo nào đó chính là con đường tự hủy, tự sát, bán đứng các tổ chức cộng đồng.

 

Nguyễn văn Tần, Nguyễn Kinh Luân là người của Tổ Chức Phục Hưng gần sáu năm qua tiềm phục trong TCCĐNVQGHK chờ thời như “tu hú đẻ nhờ” hoạt động của họ không đem lại lợi ích ǵ cho TCCĐNVQGHK ngoài việc gây ra những chia rẽ, t́nh trạng bè phái trong cộng đồng.

 

Lần đầu tiên trong đời sống chính trị cộng đồng, chúng tôi đọc lá Thư Ngỏ của Phát Ngôn Nhân TCCĐNVQGHK để thấy ông “Phét” Ngôn Nhân tố cáo, kết tội những người đứng đầu TCCĐNVQGHK, là tổ chức mà ông ta đại diện. Đúng là “đỉnh cao trí tệ”. Nguyễn văn Tần ngỡ rằng phát ngôn nhân là được tự do phát bừa chứ không hiểu là Phát Ngôn Nhân của một tổ chức chỉ có quyền nói lên những quan điểm đă được tổ chức đồng thuận.

 

Đọc đến lá thư với ngôn từ xảo trá rẻ tiền, tráo bài ba lá có thêm mấy chữ “soạn thảo hiến chương mới” chưa người nào nh́n thấy trước đây để bào chữa cho hành động vi hiến của Nguyễn văn Tần, và  cố đảo ngược quyết định của đại hội 2011 nhưng thử hỏi bằng chứng sờ sờ nằm trong bản “Phương Thức Biểu Quyết” th́ dấu đi đâu. Và Nguyễn văn Tần tiếp tục thói quen vu khống cho người khác một cái tội không hề có.

 

Trong lá thư trả lời ông Nguyễn Thanh Minh mới đây Nguyễn văn Tần viết: “ Sau Đại Hội 2011, một số thành  viên HĐCHTU/CD/NVQG/HK cố gắng trung dung, nỗ lực dàn xếp để khỏi tạo thêm trở ngại cho CĐ/NVQG/HK. Nhưng người nào đó đă không nhận thức được vấn đề lại rủ thêm HVS và tiếp tục đánh phá. Hành động đó đă làm tràn ly nước đă đầy, không những làm phương hại đến uy tín của CĐ/NVQG/HK mà sẽ tạo thêm nhiều tai hại trong tương lai.”

 

Quá đủ rồi Nguyễn văn Tần! Hăy đọc lại những email qua lại thượng dẫn. Bọn người nào đă làm tràn ly nước đă đầy?

 

Kim Âu Hà văn Sơn là khắc tinh của bọn gian tà, không cần ai kêu gọi, ở đâu có chuyện bất bằng là có mặt, huống chi TCCDNVQGHK là nơi có công lao Hà văn Sơn xây dựng. Nếu Kim Âu Hà văn Sơn không xuất hiện để cứu những người hiền lương trong TCCĐNVQGHK đang bị một bọn thảo khấu, nặc nô uy hiếp, vu khống, đánh phá th́ sự việc c̣n thê thảm đến đâu?. Bọn gian nhân hiệp đảng tác oai, tác quái  không ai khác hơn là: Nguyễn văn Tần, Nguyễn Kinh Luân, Huỳnh Thu Lan, Nguyễn Xuân Hùng, Long Điền, Hồ Thị Nhất Anh, nặc nô gái Hoàng Lan Chi, Kiến Vàng, Kiến Lửa.

 

Những bài của Kim Âu Hà văn Sơn với đầy đủ chứng cớ, lư luận sắc sảo vạch trần những âm mưu ma quỷ của nhóm gian nhân hiệp đảng để cứu văn tính thế. Trước sức mạnh vô địch của Chính Nghĩa thế trận đă xoay chiều, Chính Tà Phân Định. Mọi mưu ma chước quỷ của nhóm này đă bị bóc trần. Những bài tập làm dzăng, những màn kịch “lói” hết c̣n tác dụng.

 

“Con giun đất ruộng” Trưởng Khối Truyền Thông Quốc Nội TCCĐNVQGHK đang đi làm công tác chui gầm giường và xử lư rác để cứu chủ tướng. Nhưng sớm muộn th́ những kẻ gây rối cũng mất cả ch́ lẫn chài. Những thành viên đại diện công chính của các tổ chức cộng đồng đă thức tỉnh và chắc chắn kỷ cương, trật tự sẽ văn hồi trong thời gian gần đây.

 

 

Kim Âu

DEC 05/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI HÔI CĐ TẠI ORLANDO

Friday, Oct 21, 2011 12:51 AM

 

Kính Quư vị trên diễn đàn và đặc biệt chú Kim Âu.

 

 

Chuyện đời thật đúng “trật ăn một miếng lộn gan lên đầu”. Mưu mô kinh khủng của đám biến cộng đồng hải ngoại thành một tổ chức Non Profit để xin tiền chính phủ! Thoạt đầu th́ nghe cũng khá tin tưởng v́ cộng đồng rất cần tiền để sinh hoạt nhưng không phải v́ vậy mà đánh đổi một mục đích một chánh nghĩa của người Việt tỵ nạn cộng sản. Đó là bè nhóm “gà nhà bôi mặt đá nhau”. Nếu ai đă ở DFW sẽ rỏ cái tên chủ tịch  “Nick ma” này lắm, nào là Sông Hậu, Sông Kiên, Nguyễn ngọc Thanh Gia.... Chuyên nghề đâm bị thóc thọc bị gạo chia rẻ trong sinh hoạt cộng đồng từ khi anh chàng này lên nắm chúc vụ chủ tịch cộng đồng ? Anh ta thông đồng với cựu chủ tịch Nguyễn xuân Hùng vẻ lại địa phận ranh giới để mang thành phố Plano sát nhập vào hạt Tarrant mà không có ư dân (rỏ rệt XHCN). Anh chàng này được đồng hương thông cảm cho căn bệnh và đang lọc máu “ giả điên” nên nằm nhà hưởng lộc nhà nước chuyên dựng chuyện,dựng mưu y hệt bọn cộng sản. Thông thường, anh chàng này quậy phá ai đó mà bị đánh lại anh bằng chuyễn mail (1) để vuốt đuôi. C̣n cùi thế, anh chàng mở đường kiếm chiêu khác tráo trở như người Hà nội. Vừa rồi anh chủ tịch này đánh phá vụ việc gây quỹ xây dựng tượng đài Việt/Mỹ, TPB/QLVNCH, và quỹ học bổng cho học sinh, anh chủ tịch này trá h́nh với Nick name mới rồi kéo theo bè lũ nào là Hà Thúc Thanh, Lê Thể, Đỗ Hoàng làm thơ, làm sớ bôi bác công việc chánh nghĩa. Thử hỏi, có  người Việt Quốc Gia nào, đại diện cộng đồng Người Việt Quốc Gia nào mà lại  chống phá kế hoạch tượng đài, yểm trợ TPB/VNCH. Vậy anh chủ tịch “giả điên” là ai? VG? VC? VNCN?. Anh chủ tịch miệng th́ hô hào chống cộng chưởi bới người này kẻ nọ làm lợi cho NQ 36. Nhưng hăy nh́n kỷ hành động và việc làm của anh chủ tịch này không ai c̣n tin tưởng anh chủ tịch là chủ tịch của cộng đồng Người Việt Quốc Gia đâu. Ví dụ điển h́nh vụ lịch Sài G̣n Mall, thay v́ anh chủ tịch đi  t́m hiểu và đặt câu hỏi với chủ nhân Sài G̣n Mall lư do ǵ có sự việc xảy ra. Cái này, anh chủ tịch  vội vă bênh vực cho chủ nhân và cuốn lịch có ngày giờ tuyên truyền cho cộng sản một cách ngon lành. Anh chủ tịch rất hăng hái tự ḿnh lái xe đi rùng bắt t́m địa chỉ người phát giác cuốn lịch “VC” Nguyễn Ngọc Thanh, may ra không gặp chứ gặp phải ông Thanh, th́ không rỏ tánh mạng ông Thanh sẽ đi về đâu? Rỏ rệt chủ tịch “out law”. Vậy mà về nhà c̣n viết email hù dọa kiếm điểm với ai?  với NQ 36 chăng.  Đồng thời cấu kết với một nhà báo miệng luôn bưng bô chống cộng số một nhảy vô kiếm chút tiền c̣m của tiền $. Anh chủ tịch + anh nhà báo quyết liệt ăn thua với các hội đoàn cựu quân nhân DFW bằng cách muớn thêm kư giả CÁI viết mướn nhục mạ người lính Dallas nhưng đă bị các hội đoàn đánh tả tơi. Nhà báo, kư giả, chủ tịch nhà nước Tarrant chết liệm từ đó. Cộng đồng DFW được yên ổn nhưng anh chủ tịch này luôn sốt sắn rải truyền đơn trên mạng lưới cho những ai anh chủ tịch tin cậy hoặc thân t́nh với anh để đánh phá gây chia rẻ trong cộng đồng thật hạ cấp với những Nick name thật lợi hại, nếu không chịu khó t́m hiểu cùng sự im lặng của số người lớn tuổi anh chủ tịch lại tiếp tục quậy phá muôn mặt. Quư vị thử xem sáng sớm 30/4/11  một điện thư của đám thanh niên Hồn Việt mà thủ trưởng là Luân lên email và có lời cảnh cáo như sau:  “Mặc quân phục trong ngày 30/4 là để hù dọa ....”  (Andy Nguyễn tức Nguyễn xuân Hùng là member của Hồn Việt  đồng thanh ủng hộ không hề lên tiếng?)Thử hỏi, làm chủ tịch một cộng đồng mà có quá nhiều tên ma “Nick ma”. Không ai có thể chấp nhận một anh chủ tịch có hành vi ngạo bán coi thường sự hiểu biết của quần chúng. Sinh hoạt cộng đồng Hoa Kỳ tức gồm có nhiều cộng đồng về tham dự anh chủ tịch(Sông Hậu) mĩa mai nhậu nhặc. Ông Tần cũng là “chủ tịch” cùng “chủ xị” ai mà không biết, thế nhưng không nghe anh chủ tịch Nick Sông Hậu nhắc tới thật là điều tráo trở. Và đă lộ ra ngay  bột mặt thật của ông chủ tịch rồi đó. “Cộng đồng là ta, tao là cộng đồng” nên muốn viết ǵ th́ viết lương tri và lư trí của con người đă đánh mất. Vậy thử hỏi chủ tịch Nick Sông Hậu c̣n đại diện cho ai đây?  Kế hoạch vẻ lại hiến chương cộng đồng do ông tiến sĩ ???  chuyên nghề xin tiền chính phủ để sống. Nay kế hoạch quốc ngoại đă bó tay, tiến sĩ này phải quay lại cộng đồng t́m cách kiếm tiền nuôi thân. Cùng đi đêm với  NKL+NXH+NVT biến cộng đồng NVQG/HN thành một cơ quan thiện nguyện. Ớn da chưa quư vị. Sự thất bại của đám “gà nhà bôi mặt đá nhau”vừa qua tại Orlando, FL. đă đưa đến biến cố này mà Nick Sông Hậu hay chủ tịch “giả điên” phát ra những điện thư đánh phá lẫn nhau. Giả như hôm đó, hiến chương cộng đồng hoàn toàn đổi mới theo đúng kế hoạch của NXH+NĐT+NKL+NVT...4 nhà Nguyễn? Quả thật ca sĩ Thế Sơn sẽ được 4 nhà họ Nguyễn này vinh công con cháu ngoan  bác Hồ. Và  bửa tiệc ”nhậu”  của cộng đồng HN hôm đó thành công rực rở. Ông Tần mới là nhân vật quan trọng hơn là “chủ xị”. Chủ tịch Nick Sông Hậu có cái ngoài bút sạch sẻ hơn. Với cái tên chủ tịch thật.  (ghê tổm quá). Andy Nguyễn tức Nguyễn Xuân Hùng không đệ đơn từ chức chức vụ phó chủ tịch đâu!  C̣n lâu ?Nh́n kỷ, câu chuyện ca sĩ Thế Sơn không phải điểm chính cho thế gian thiên hạ sự?  Nhưng sự thật điểm chính là cái mưu mô thay đổi hiến chương của cộng đồng do 4 nhà Nguyễn này bị bế tắt?  Lá bài đă được lật ngửa! Ai mà không thấy.  Thế nên mới có sự việc do chủ tịch Nick Sông Hậu phát hỏa bôi mặt lẫn nhau. Chỉ có bọn VG  hoặc XHCN mới làm được việc này. Muốn cộng đồng được yên ổn, an lành hảy triệt để loại bỏ anh chủ tịch Nick Sông Hậu “giả điên” này ra khỏi sinh hoạt cộng đồng sớm nhất. Để khỏi bị tổn thương lẫn nhau. Hầu hết các hội đoàn, đoàn thể ở DFW này đă mạnh dạng tẩy chay anh chủ tịch “giả điên”  từ khi anh lên nắm quyền chủ tịch. Tôi viết bằng tấm ḷng, bằng sự thật có kiểm chứng không bôi bát không nịnh bợ ai cả. Nhưng chắc chắn sẽ làm ai đó sớm thức tĩnh.  (Thuốc đắn chửa tật, sự thật mất ḷng).

 

Hương Trần, Texas

 

 

Thưa quư vị,

Một số Đồng Hương thắc mắc về những trở ngại của CD/NVQG/HK

đă xảy ra tại Đại Hội 2011 và đă gởi Email yêu cầu Phát Ngôn Nhân

của CD/NVQG/HK trả lời.

Dưới đây là Thư Ngỏ của Phát Ngôn Nhân và là CT/HDCHTU/CD/NVQG/

tường tŕnh mọi việc đến Đồng Hương.

Kính chuyễn đến quư vị để xin tùy nghi khai dụng và phổ biến rộng rải

v́ địa chỉ Email này không liên lạc được với các Diễn Dàn bên ngoài.

Xin cám ơn quư vị

Kính

Nguyễn Văn Tần - HTD

CT/HDCHTU

Phát Ngôn Nhân/CD/NVQG/HK

11/24/2011

 

 

                   **************************************************

 

 

Kính thưa quư Đồng Hương, quư Cộng Đồng Thành Viên,

 

 

 

Chúng tôi rất cám ơn sự quan tâm của quư vị về sinh hoạt của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ (CĐNVQGHK). Rất tiếc chúng tôi không đến với quư vị bằng những tin tức về sinh hoạt hữu ích của CĐNVQGHK mà bằng những khủng hoảng nội bộ do một số vị Lănh Đạo gây ra. Với tư cách là Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành Trung Ương (CTGĐCHTƯ) và Phát Ngôn Nhân chính thức của CĐNVQGHK, chúng tôi xin mạn phép kính tŕnh bày với quư Đồng Hương tất cả những lư do dẫn đến sự rạn nứt và chia rẽ nội bộ trầm trọng nầy.

Kính thưa quư vị,

Sự việc bắt đầu từ Đại Hội 2009(ĐH2009), v́ nhận thấy Hiến Chương cũ có những điều khoản không thích hợp cho sự phát triển của CĐNVQGHK. Do đó, các Đại Biểu tham dự ĐH 2009 đă bỏ phiếu quyết định chọn cơ cấu tổ chức Corporation/Non-Profit Organization (NPO). Chúng tôi có audio và Biên Bản (bên dưới) chứng minh:

http://www.youtube.com/watch?v=DOJXhBjz-0Y

Để chu toàn công tác thay đổi cơ cấu tổ chức thành Corporation/Non-profit Organization (NPO), ĐH2009 đă chỉ định Ban Tu Chính Hiến Chương mới (Ban Soạn Thảo Hiến Chương mới (STHC) th́ đúng hơn) gồm:

- Ông Đỗ Đức Chiến, CT/CĐ Bắc Pennsylvania, Trưởng Ban

- Ông Nguyễn Văn Tần, CT/HĐCHTƯ, Thành Viên

- Ông Nguyễn Ngọc Anh, Cựu CT/CĐ NVQG Arizona, Thành Viên

- Ông Phạm Văn Thanh, CT/CĐNVQG Michigan, Thành Viên

- Luật Sư Hoàng Duy Hùng, CT/CĐ Houston, Thành Viên

- Ông Nguyễn Xuân Hùng, CT/CĐ Hạt Tarrant, Thành Viên

V́ phải soạn Hiến Chương mới cho cơ cấu mới Corporation/Non-profit Organization (NPO) nên LS Hoàng Duy Hùng, Chủ Tịch Cộng Đồng Houston và ông Nguyễn Xuân Hùng, Chủ Tịch Cộng Đồng Hạt Tarrant, nhận nhiệm vụ soạn thảo và hứa sẽ hoàn tất trong ṿng 6 tháng. Sau đó, v́ LS Hoàng Duy Hùng bận việc tranh cử nên Hiến Chương Mới không được hoàn tất đúng thời hạn. Gần đến ĐH 2010, ông Phạm Văn Thanh liên lạc với cá nhân chúng tôi, yêu cầu được đưa vào chương tŕnh ĐH để ông tŕnh bày HC do ông tự soạn và nói do ông Nguyễn Văn Tánh, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu (CTHĐĐB) yêu cầu ông soạn thảo (ông Tánh không có nhiệm vụ trong Ban TCHC/STHC).

Mặc dù đây là việc không đúng nguyên tắc v́ Bản Dự thảo TCHC chưa được Hội Đồng Đại Diện (HĐĐD) duyệt xét và thông qua, nhưng v́ nhu cầu mong muốn sớm có một Bản Hiến Chương làm căn bản cho sinh hoạt của CĐNVQGHK nên Ban Tổ Chức đă du di cho vào chương tŕnh ĐH2010. Sau khi ông Phạm Văn Thanh đă tŕnh bày Dự Thảo TCHC do ông soạn thảo, ĐH 2010 không biểu quyết và chỉ định Ban BTCHC/STHC mới:

- Ông Nguyễn Văn Tần, CTGĐCHTƯ, Trưởng Ban

- Ông Nguyễn Xuân Hùng, Cựu CT/CĐ Hạt Tarrant, Thành Viên

- Ông Phạm Văn Thanh, Cựu CT/CĐ NVQG Michigan, Thành Viên

- Ông Nguyễn Ngọc Anh, Cựu CT/CĐ NVQG Arizona, Thành Viên (được mời tham gia sau ĐH2010 v́ đă có kinh nghiệm)

ĐH 2010 cho Ban TCHC/STHC thời hạn 1 năm để hoàn tất công tác.

Ban TCHC/STHC phân công như sau:        

 - Ông Nguyễn Xuân Hùng và ông Nguyễn Ngọc Anh soạn Dự Thảo

          Hiến Chương (DT/HC) mới. Sau khi soạn xong sẽ gửi qua ông Thanh đọc lại, góp ư trong 2 tháng.

- Ban TCHC/STHC tŕnh bản Dự Thảo HC lên Hội Đồng Chấp Hành Trung Ương (HĐ/CHTƯ) để duyệt xét và biểu quyết.

- Sau đó, HĐ/CHTƯ tŕnh bản Dự Thảo HC lên Hội Đồng Đại Diện (HĐĐD), gồm 3 Hội Đồng - Đại Biểu, Chấp Hành Trung Ương và Giám Sát, để được duyệt xét trước khi gửi ra các Cộng Đồng Thành Viên (CĐTV).

HĐĐD đă duyệt xét và chấp thuận đưa bản DT/HC ra Đại Hội 2011 để thảo luận và biểu quyết.

Ngày 15 tháng 07 năm 2011, HĐCHTƯ gởi bản DT/HC cho các CĐTV và ấn định thời hạn chót để được góp ư sửa chữa là ngày 15 tháng 09 năm 2011. Sau 2 tháng có 2 CĐ Michigan và Oklahoma góp ư kiến. Ban TCHC/STHC đă nhận và sửa bản DT/HC theo đề nghị của 2 CĐ trên. Sau đó, Ban TCHC/STHC tŕnh bản DT/HC lên HĐCHTƯ duyệt xét lần cuối trước khi tŕnh lên Hội Đồng Đại Diện (HĐĐD).

Ông Nguyễn Văn Tánh chủ tŕ HĐĐD đă chấp thuận bản Dự Thảo Hiến Chương và chuyển qua cho Ban Tổ Chức ĐH2011 để đưa vào Chương Tŕnh ĐH 2011 tại Orlando, Florida, ngày 7-8-9 tháng 10 năm 2011.

Những tưởng bản DT/HC sẽ được Ban TCHC/STHC tŕnh bày trong ĐH2011 như chương tŕnh đă ấn định. Nào ngờ, đến phần Bàn Thảo Hiến Chương, th́ các ông Nguyễn Văn Tánh, Lưu Văn Tươi, Bác Sĩ Đỗ Văn Hội đă thay phiên nhau đả kích Ban TCHC/STHC và bản DT/HC một cách quyết liệt. Họ viện dẫn nhiều lư do. Ông Nguyễn Văn Tánh: "DT/HC dài quá, 70 trang không ai đọc, Ban BTCHC/STHC vi hiến trầm trọng. Bản TC/HC 2011 thay đổi hoàn toàn, không giống như bản HC cũ, .v..v...".

Ông Tánh nêu lên ư kiến cá nhân là không chấp nhận bản DT/HC nầy và yêu cầu không cho đem ra bàn thảo. Ông cũng thú nhận chỉ mới đọc trên máy bay trên đường xuống Orlando họp ĐH2011. Đúng nguyên tắc, ông Tánh đă phải đọc và đồng ư với nội dung của bản DT/HC trước khi chuyển qua cho ĐH2011 đưa vào chương tŕnh?. Đàng nầy, ông Tánh chưa đọc mà đă chấp thuận và cho đưa ra ĐH2011 thảo luận. Hơn nữa, Ông Tánh hoàn toàn vi hiến khi không chấp hành quyết định của ĐH2009 và HĐĐD/CĐ/NVQG/HK và ngăn cản không cho BTCHC/STHC tŕnh bày về DT/HC để được ĐH2011 biểu quyết.

Ông Lưu Văn Tươi, Chủ Tịch CĐ Florida kiêm Trưởng Ban Tổ Chức, không có nhiệm vụ nhưng được ông Tánh sắp xếp cho ngồi trên bàn Chủ Tọa. Ông Tươi cũng cực lực lên án bản DT/HC: "Quá dài, khó hiểu, là HC mới, không phải tu chính từ HC cũ, .v..v...".

Bác Sĩ Đỗ Văn Hội, CT/HĐĐB Florida, MC cho Đại Hội cũng tham gia vào việc cản trở không cho Ban TCHC/STHC tŕnh bày DT/HC trước ĐH2011.

Bác Sĩ Vơ Đ́nh Hữu, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát (CTHĐGS) có nhiệm vụ quan sát và can thiệp khi có chuyện sai trái xảy ra, nhưng Bác Sĩ Hữu, không biết v́ lư do ǵ, đă không làm tṛn nhiệm vụ của một CT/HĐGS ??

Ban TCHC/STHC hoàn toàn không được tŕnh bày ǵ về nội dung Bản DT/HC nên Ban TCHC/STHC xin phép rút lui, một số Đại Biểu của các CĐ địa phương hiện diện như: Michigan, Georgia, Pittsburg, cũng đă lên tiếng phản đối Chủ Tọa Đ̣an và có một số bỏ ra khỏi pḥng họp. (Xin mời xem các videos chứng minh)

Ông Dương Đức Vĩnh, Chủ Tịch Cộng Đồng NVQG Michigan phản đối hành động thiếu Dân Chủ của Chủ Tọa Đoàn (CTĐ):

http://www.youtube.com/watch?v=zFGqR-H3yA4

Ông Nguyễn Ngọc Anh, Ban Tu Chính/Soạn Thảo Hiến Chương phản đối việc CTĐ sĩ nhục Ban TC/STHC:

http://www.youtube.com/watch?v=KiHvoicNork

Ông Đỗ Văn Phúc, Đại Biểu, xác định và nhắc nhở CTĐ về quyết định củaĐH2009, đổi cơ cấu tổ chức thành Corporation/NPO:

http://www.youtube.com/watch?v=p6Jrp-WaYK0

Sau đó v́ quá chán năn, v́ mệt và quá trễ, nên các Đại Biểu c̣n lại đồng ư ngưng việc bàn thảo HC với số phiếu 39/4, không tính một số ĐB đă rời pḥng họp.  

BS Hữu hỏi: "Quư vị có đồng ư tiếp tục bàn thảo vể bản TCHC này hay không? Quư vị để Yes, hay No. Nếu yes th́ tiếp tục. Nếu No th́ defer để kỳ tới" :

http://www.youtube.com/watch?v=DOJXhBjz-0Y

Hành động vi hiến của những ông Nguyễn Văn Tánh, Lưu Văn Tươi và Đỗ Văn Hội đă gây ra sự rạn nứt trầm trọng trong CĐ/NVQG/HK cho đến ngày naỵ

Bây giờ không c̣n là chuyện nội bộ, kính mong quí Đồng Hương căn cứ vào tài liệu thật bằng h́nh ảnh video và audio để đóng góp ư kiến trung thực và giúp CĐNVQGHK vượt qua cơn khủng hoảng hiện tại. Chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ quư Đồng Hương và quư Cộng Đồng Thành Viên tại Hoa Kỳ. Trân trọng kính chào,

Nguyễn văn Tần

Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành TrungƯơng/Phát Ngôn Nhân

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

11/24/2011

Sự thật thế nào xin mời quí vị cùngxem youtubes về phần Tu Chính Hiến chương tại Đại Hội 2011đă phổ biến: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=dQumYatd0Cg

http://www.youtube.com/watch?v=z2NqvyjBmeA

http://www.youtube.com/watch?v=hcnn9dlMls4

http://www.youtube.com/watch?v=tQK__Cha3Jg

http://www.youtube.com/watch?v=T3iOa88GKN0

http://www.youtube.com/watch?v=AAMQPHFi2gE

http://www.youtube.com/watch?v=ObTIl38g1vQ

http://www.youtube.com/watch?v=DXVdxUMjvcQ

http://www.youtube.com/watch?v=f_s-mc_um0c

http://www.youtube.com/watch?v=lf02uOrAF_I

 

Trích từ Biên Bản Đại Hội ngày 11 tháng 07 năm 2009 tại Dallas Kết quả phiếu bầu chọn cơ cấu tổchức cho CĐ/NVQG Hoa Kỳ trong ĐH 2009:

3 mô h́nh: Tổng thống chế, Nghị Viên Chế, Công Ty Chế

1- Pre: Speaker, President, Judi (HĐB, Chủ Tịch, HDGS)

2- Crow: Pre nắm quyền

3- Chairman: CEO, ban chấp hành

Biều quyết:Cơ chế thứ 1: 26 phiếu (Tam Quyền Phân Lập)

Co chế thứ 3: 29 phiếu (NPO/Corporation)

BS Hữu: Tu chỉnh hiến chuong chỉ áp dụng cho tương lai mà thôi.

(sẽ cung cấp toàn Biên Bản nếu cần)

 

 

 


 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF ֎ Một Cơn Gió Bụi

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti  ֎ New World Order

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge ֎ Mười điều răn ֎ Ten Commandements

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎ Foreign Trade

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days ֎ USA Census ֎ Congressional Budget Office

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: