MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG CON NGƯỜI, XĂ HỘI VÀ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CƯỜNG THỊNH PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Bài Vở Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Diễn Đàn ֎ Learning ֎ Sports ֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Đà Lạt ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScienceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZ

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMedia

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvInvestors

vN PublicRadiovForeignTradevBrookings

vCNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

vFASvMilleniumvZeroHedge

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteran

vOpen Culture vSyndicate vCapital Research

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCS 

vĐCSVN v Bắc Bộ Phủ v Ng.TDũng v Ba Sàm

vVăn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh

vTPB v1GĐ/1TPB v

TUỒNG BỊP DỞ :

CÔNG LƯ CHO ĐẠM PHONG

 

 

 

 

Đài truyền h́nh PBS mấy năm nay tŕnh chiếu hai bộ phim liên quan đến Việt Nam từ mấy chục năm về trước đều gây ra hậu quả xấu trong cộng đồng người Việt  tỵ nạn tại Hoa Kỳ. Bộ phim thứ nhất là một phim phóng sự điều tra có tên là “Terror in Little Saigon” nói về việc một số nhà báo bị giết hại hơn ba chục năm về trước là Đạm Phong, Hoài Điệp Tử và vụ gần nhất hai vợ chồng Lê Triết cách đây cũng sấp xỉ 30 năm. Trước đây dù không có cuốn phim của A.C. Thompson,  toàn thể cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ đều đă biết bọn hung phạm giết người bịt miệng không ai ngoài bọn đâm cha giết chú K9 trong MT-VT.

 

Thực tế cho thấy, sau hành vi sát nhân man rợ của bọn lưu manh MT-VT, nhiều người cầm bút trong cộng đồng đă lên tiếng chỉ trích, kết án bọn chúng, không hề có chuyện hăi sợ bọn thảo khấu. Hậu quả là MTKCM mất dần uy tín; từ một tổ chức chiếm được  sự ủng hộ của toàn thể đồng bào tỵ nạn, bỗng từ từ bị tẩy chay trở thành một nhóm giặc cỏ, lưu manh, lừa đảo, bịp bợm chuốc lấy sự khinh bỉ của công chúng. Hiện nay dù cho bọn này có tiền kiếm chác được từ vụ Kháng Chiến Ma, quy  tụ được một số trí thức để làm bung xung, đầu tṛ nhưng đồng bào đă quá ghê tởm bộ mặt cùi hủi của bọn người trong tổ chức bịp bợm, cướp cạn này nên chúng càng ngày càng teo tóp, co rút lại, chủ yếu sinh hoạt trong ṿng thân hữu và nội bộ.

 

Dĩ nhiên xă hội nào con người cũng tôn trọng lẽ phải, công lư nhưng nước Mỹ quá rộng lớn, cộng đồng Việt Nam lại quá nhỏ bé chưa được đến 0,7% dân số và không ai có thẩm quyền điều tra, truy tố những tên giết người và chủ mưu giết người ra trước ṭa án bắt chúng phải đền tội, không ai có động lực để bỏ công, bỏ của đi làm thám tử hay đóng thế vai làm chứng cho gia đ́nh nạn nhân. Sự giúp đỡ bằng cách đưa vụ việc ra công luận phê phán, chỉ trích bọn gian đảng giết người là quá đủ để khích lệ gia đ́nh họ tự đứng dậy trả thù, hợp tác với cơ quan điều tra.

 

Theo hệ thống luật pháp của Hoa Kỳ, tất cả các h́nh tội đều do Công Tố Viên (District Attorney) truy tố. T́m công lư cho ai có nghĩa là phải cung cấp cho cơ quan điều tra FBI và công tố viên DA những bằng chứng cụ thể để họ điều tra, hoàn tất thủ tục pháp lư đưa thủ phạm ra trước pháp đ́nh xét xử. Cá nhân chúng ta muốn thực thi công lư th́ súng sáu và tiểu liên hơi rẻ.

 

Trong vụ kư giả Đạm Phong bị sát hại, không hiểu sao Nguyễn Thanh Tú lúc đó đă 19 tuổi nhưng lại tịnh khẩu, khiến cho việc điều tra vụ sát hại bố cậu Tú rơi vào t́nh trạng đông lạnh, ch́m xuồng?

Mấy chục năm trời không ai nghe, biết những ǵ xảy đến với gia đ́nh Đạm Phong và không ai biết cái tên Nguyễn Thanh Tú cho đến khi cậu ta xuất hiện trong cuốn phim phóng sự như một nhân chứng thầm lặng. Thậm chí chúng tôi là chủ bút, chủ nhiệm tờ tuần báo Chính Nghĩa đánh đập, sỉ vả lũ Kháng Chiến Ma chỉ rơ tên Hoàng Cơ Minh là thiên cổ tội nhân v́ hắn đă lừa bịp, làm phá sản niềm tin vào chính nghĩa quang phục của đồng bào. Từ đó tập thể tỵ nạn Việt Nam sinh ra thái độ ghẻ lạnh với những người có ḷng với đất nước.

 

Qua nhận định của nhiều người, sở dĩ bọn sát thủ và đầu lĩnh của Mặt Trận Kháng Chiến Ma thoát nạn v́ gia đ́nh, con cái của nạn nhân sợ hăi không dám tố cáo (điển h́nh như Nguyễn Thanh Tú), dẫn tới việc thiếu nhân chứng, thêm vào đó tên thiên cổ tội nhân Hoàng Cơ Minh chủ mưu thủ ác đă bị quả báo, chết bờ, chết bụi ở Nam Lào, nên hồ sơ điều tra lâu ngày không đủ điều kiện truy tố, thượng cấp buộc điều tra viên phải đóng lại.

 

Ngày nay con trai của nạn nhân Đạm Phong tức Nguyễn Thanh Tú dựa vào một cuốn phim phóng sự của A.C Thompson, nên mới nổi máu muốn “đi t́m công lư” gọi là trả hiếu cho vụ bố của cậu ta bị giết hại trước đây hơn 34 năm.

Việc trả hiếu hay trả thù này hoàn toàn chính đáng nhưng tiếc thay sự thức tỉnh của Nguyễn Thanh Tú quá muộn nên khả năng thành công không được đến hai phần trăm (2%) v́ vụ án đă xếp lại từ ba mươi năm trước và qua cuốn phim “Terror in Little Saigon” chúng tôi cũng không thấy có thêm t́nh tiết và bằng chứng nào khả dĩ thuyết phục để vụ án được mở lại.

 

Thuận lợi cho Nguyễn Thanh Tú -người muốn mở lại hồ sơ vụ án đă đông lạnh?- là cuốn phim tài liệu đă được đưa ra trước công luận trong đó dù Tú không nói được ǵ nhưng tạo ra một mối liên quan chặt chẽ với nhóm làm phim. Nguyễn Thanh Tú có thể nhờ họ cung cấp tài liệu cần thiết mà họ sở hữu, cố vấn giới thiệu những nhân chứng họ từng tiếp cận và cuối cùng là giúp  kêu gọi Tổ Chức Bảo Vệ Các Nhà Báo tiếp tay xin mở lại vụ án. Nhưng chúng ta phải hiểu nhà làm phim phóng sự điều tra lănh lương để làm phim cho đài truyền h́nh PBS. Họ không phải là những người thừa hành luật pháp, điều tra viên truy t́m hung thủ, không phải là công tố viên hay quan ṭa xét xử bọn tội phạm. A.C Thompson rất có ḷng khi mời NguyễnThanh Tú đến dự cuộc họp báo của Ủy Ban Bảo Vệ Nhà Báo (CPJ Committee to Protect Journalists) giúp kêu gọi việc mở lại hồ sơ của các nhà báo Mỹ gốc Việt đă bị sát hại từ năm 1981 đến năm 1990....Cuộc họp báo diễn ra từ 12:00 trưa đến 1 giờ chiều ngày 1 tháng 6 năm 2016 tại  Zenger Room, National Press Club, Washington DC. Nguyễn Thanh Tú được phát biểu vài phút về việc bố cậu ta bị sát hại.

 

Nhưng CPJ Committee to Protect Journalists có mở lại được vụ án hay không vẫn phụ thuộc vào việc liệu Nguyễn Thanh Tú có t́m ra thêm những bằng chứng cụ thể mới hay không?

 

Đi t́m công lư, cho một vụ thảm sát là phải đưa kẻ chủ mưu và sát thủ giết hại nạn nhân ra xét xử trước pháp luật với một bản án thích đáng đó là mục đích tối hậu nếu không đạt được kết quả, đương nhiên là thua, là thất bại.

Chặng đường này phải vượt qua trở ngại đầu tiên là làm sao đáp ứng điều kiện đủ để DOJ đồng ư xem xét đề nghị của Ủy Ban Bảo Vệ Nhà Báo (CPJ Committee to Protect Journalists). V́ thế khi thấy cậu Nguyễn Thanh Tú công khai nói trong một cuộc họp báo rằng cậu ta biết thủ phạm giết bố của cậu nhưng cậu Nguyễn Thanh Tú tha cho kẻ đă giết bố cậu ta v́ họ đă già!!!

 

Chúng tôi không hề ngạc nhiên trước câu nói vớ vẩn, dối trá  nói trên v́ hiểu rằng Nguyễn Thanh Tú không thể có được bằng chứng nào khác hơn việc lập lại những điều cơ quan điều tra đă biết từ 34 năm trước. Nguyễn Thanh Tú không nói ra nhưng việc đi t́m công lư để làm thỏa mối oan khuất cho bố của cậu ta đă bí lối, hoàn toàn bế tắc, thất bại.

 

Cộng đồng hải ngoại nghe Nguyễn Thanh Tú nói như vậy, họ nghĩ ǵ khi thấy cậu ta trả hiếu cho bố cậu ta bằng cách để thủ phạm ung dung, nhởn nhơ, cười cợt, nhổ nước bọt lên xác chết bố của ḿnh? Nguyễn Thanh Tú có hiểu thế nào là công lư cho một nhà báo bị giết thảm thương như Đạm Phong. H́nh như Nguyễn Thanh Tú biết dùng xảo ngôn để giấu đi những kết quả không như ư, thất bại nhưng lại hoàn toàn không nhận thức được vấn đề danh dự và liêm sỉ của con người.

 

Cộng đồng hải ngoại cần nghe, cần biết sự thật. Khi Nguyễn Thanh Tú nói như vậy họ đều biết Nguyễn Thanh Tú và nhóm chuyên xài bạc giả bám đuôi, thổi ống đu đủ Tú lên thành một biểu tượng – lại biểu tượng – “một ḿnh chống  Mafia VT” xúi giục cậu ta đánh đấm tung tóe, chụp mũ những người vô can là Việt Tân hay cảm t́nh viên của Việt Tân cho thỏa ḷng sân hận. Đám ruồi nhặng này chẳng biết làm thế nào để thực thi công lư, thay vào đó họ đă và đang âm mưu tạo ra một vở tuồng bịp bợm “nhân danh t́m lại công lư cho hồn ma Đạm Phong” để đục khoét túi tiền của đồng bào bằng tṛ quyên góp tồi bại.

 

Sẽ chẳng có Công Lư cho Đạm Phong trong vụ án ch́m xuồng từ lâu v́ lỗi của người có quan hệ ruột thịt và hệ thống pháp luật Hoa Kỳ vốn đặt nền tảng công lư trên đồng đô la. Và cuốn phim "Terror in Little Saigon" chỉ là câu chuyện dở dang, vô hậu.

Sự thật chúng ta cần thấy Đạm Phong chỉ là một nhà báo tầm thường, không có ǵ xuất sắc, cái chết của Đạm Phong chính v́ sự bất lực không biết pḥng vệ khi đối đầu với bọn gian nhân, hiệp đảng.

Nguyễn Thanh Tú bỏ mặc việc bố bị sát hại, đến nay mới đi t́m công lư, mới nhỏ lệ thương cha dù đó là xúc động thật cũng vẫn cho mọi người thấy, cậu ta đă xử quá tệ với bố của cậu ta suốt mấy chục năm qua nên Nguyễn Thanh Tú thuộc vào dạng người đáng chê trách hơn là khen ngợi đánh bóng, trừ phi khen ngợi tâng bốc với mưu đồ lợi dụng cái chết của bố cậu ta để trục lợi.

 

Tôi vốn là một người cầm bút đánh Mặt Trận Kháng Chiến Ma nặng nề hơn hai chục năm. Bọn đầu năo MT thấy bài viết kư bút danh Kim Âu là chúng đă đau đầu, nhức óc. V́ chỉ một ḿnh tôi không chút khoan nhượng khi gọi tên Hoàng Cơ Minh là thiên cổ tội nhân nhưng từ khi Nguyễn Thanh Tú nghe theo sự chỉ bảo ngu xuẩn của các thầy dùi quạt mo, “registed” để chôm lấy cái tên Việt Tân với luận điệu biện minh là nhắm “tước bỏ mũ áo phường tuồng” của Việt Tân  khiến chúng tôi thực sự bất b́nh, v́ hành động này trở thành chia lửa cho Việt Tân khiến độc giả lẫn lộn mục tiêu và chắc chắn việc làm này không đạt được hiệu quả như đám “Việt Tân Tú” tưởng tượng. Mũ áo phường tuồng chỉ là y phục thay lúc nào chẳng được, người Việt Nam vẫn tả kẻ tráo trở  t́nh cảm là "thay bồ như thay áo". Trước cộng đồng hải ngoại Việt Tân đă thay đổi diện mạo, sinh sản vô tính nhiều tổ chức ngoại vi khác nhau.

 

Tại sao tôi nói hành động của đám Việt Tân Tú này là quá ngu xuẩn v́ họ là những kẻ sống trên mây, chưa từng hoạt động trong các tổ chức chính trị, xă hội nên không phân biệt được định nghĩa và mối quan hệ hữu cơ của các danh từ: Tổ Chức, Danh Xưng,  Mục Đích,  Kề Hoạch, Nhân Sự và Hoạt Động.

Việt Tân chỉ là một danh xưng. Nếu đó là một nhăn hiệu có danh tiếng tốt lành th́ việc lợi dụng danh xưng có thể tạo ra một chút thuận lợi khi hoạt động. Khốn thay cái tên Việt Tân chỉ gợi cho người Việt tỵ nạn hải ngoại h́nh ảnh một tổ chức của gia đ́nh Hoàng Cơ vốn có máu bất lương di truyền dựng lên, trong đó tập hợp đám tàn dư, cặn bă của bè lũ thối nát, tham nhũng, từng làm sụp đổ của thể chế VNCH và bọn lưu manh, lừa bịp, sát nhân. Đó là một tập đoàn gây tội ác vậy th́ nhận ḿnh là Việt Tân, khoác áo của bọn lừa đảo, giết người nếu không mang họa vào thân cũng khiến cho người xung quanh khinh bỉ, xa lánh chẳng đem lại lợi lộc ǵ.

Lư do bất cứ tên Việt Tân nào bị phát giác đều chối bai bải, không dám nhận ḿnh là người của Việt Tân v́ chúng biết thân phận chúng đính líu với tội ác. Vậy mà Nguyễn ThanhTú lại nghe lời xúi giục, đi chôm lấy cái tên nhớp nhúa đó th́ c̣n có thể có kết luận nào khác hơn là đồ ngu xuẩn.

Danh xưng chỉ có giá trị khi có đông đảo nhân sự cùng hoạt động mới dẫn tới kết quả thành hay bại; chôm lấy danh xưng nhưng không có nhân sự hoạt động th́ hoàn toàn vô ích. Ngược lại, những người đă là nhân sự của Việt Tân dù không xử dụng danh xưng mà hoạt động kín đáo âm thầm, họ vẫn tạo ra những lợi ích cho tổ chức của họ như quyên góp, lừa đảo, làm tay sai, c̣ mồi cho Việt Cộng, kẻ tung ngưới hứng, chôm credit v..v..

Cái tên của một tổ chức không làm ra tiền mà con người của tổ chức đó hoạt động mới làm ra tiền. V́ thế việc tranh lấy cái tên Việt Tân của đám Việt Tân Tú, đến nay đă cho thấy hoàn toàn thất sách.

Trước khi  có Việt Tân Tú, các trang web của Việt Tân vốn không thu hút sự chú ư của đám đông, chẳng mấy người để ư. Sau khi Việt Tân Tú khai sanh, các trang web Việt Tân bỗng trở thành bằng chứng không thể chối căi về sự ngu dốt, phét  láo, hồ đồ của nhóm Việt Tân Tú.

 

Điểm lại hành tŕnh của Nguyễn Thanh Tú, chúng ta thấy có hai cột mốc thất bại của Việt Tân Tú như sau :

 

Thông Báo 19 ngày 31/8/2016 Nguyễn Thanh Tú yêu cầu tổ chức “Việt Tân ma” phải xóa bỏ và ngưng xử dụng bất kỳ tài liệu nào mang tên “Việt Tân” kể từ ngày 26/8/2016. Nếu không cậu ta sẽ nhờ đến pháp luật can thiệp.

Việt Tân tỉnh bơ như tượng đúc xi măng cốt sắt v́ họ cũng chẳng có ǵ ngoài mấy trang web để đó làm cảnh.

Kết cuộc chẳng có ông police nào nghe Nguyễn Thanh Tú để dẹp mấy cái web của Việt Tân.

 

Thông Báo 22 ngày 6/12/2016 cậu Tú viết: “việc gh́m đầu con bạch tuộc Việt Tân ma sắp hoàn tất. Ngày tàn của Việt Tân ma đang gần kề.” Thực tế t́nh h́nh diễn biến“vũ như cẫn” Việt Tân thật tiếp tục gây quỹ trong nội bộ và thân hữu. Việt Tân Tú ḥan toàn bất lực, mấy cuộc họp báo không lần nào có được vài chục người tham dự nghe Việt Tân Tú nói nh́ nhằng.

 

Đến đây th́ chúng tôi khuyên độc giả nên quên chuyện “Nguyễn Thanh Tú đi t́m công lư qua việc cố mở lại hồ sơ vụ án giết hại nhà báo Đạm Phong”. V́ đó là chuyện bất khả thi.

 

Hành tŕnh của Nguyễn Thanh Tú hiện nay là đi t́m xem thu nhập của Việt Tân qua các vụ gây quỹ bịp bợm, lừa đảo kiếm chác tiền bạc từ lũ Việt Ngu cần quảng cáo cho bản thân và công việc kinh doanh nạp hụi cho chúng.

 

Nguyễn Thanh Tú hoang tưởng rằng cậu ta là người đi cứu cộng đồng hải ngoại, rồi cuối cùng chưa thấy cứu được ai th́ cậu đă phải lên tiếng cầu cứu cộng đồng hải ngoại tài trợ.

 

Như vậy hành tŕnh “đi t́m công lư” của Nguyễn Thanh Tú chỉ là những màn “Sơn Đông Mải Vơ” nhằm buôn bán cái chết của Đạm Phong đúng như tôi tiên liệu sẽ tiến đến giai đoạn: QUYÊN GÓP NHÂN DANH “CÔNG LƯ CHO ĐẠM PHONG.

 

Nặc nô Hoàng Lan Chi đă rao bán hồn ma Đạm Phong qua việc giới thiệu email conglychodamphong@gmail.com để lũ Việt Ngu gởi tiền qua paypal. Và đây là lá thư ngỏ trích từ web của Nguyễn Thanh Tú:

 

TRÍCH

 

THƯ NGỎ

 

Tài trợ cho hành tŕnh của một người con đi t́m công lư

cho cha ḿnh qua: conglychodamphong@gmail.com

 

(PayPal).

 

Chúng ta đă trải qua một cuộc hành tŕnh bằng đường biển đầy tuyệt vọng để trốn thoát khỏi Việt Nam vào năm 1975, khi miền Nam được Hà Nội “giải phóng” vào ngày cuối chiến tranh Việt Nam, hơn một triệu người đă liều ḿnh trên những chiếc tàu ọp ẹp để thoát khỏi sự đàn áp. Rất nhiều anh chị em người Việt của chúng ta đă phải bỏ xác dưới đáy biển đông, rơi vào bụng cá mập, hoặc bị hải tặc giết chết trên Vịnh Thái Lan. Chúng ta hành động như thế v́ chúng ta tin tưởng mạnh mẽ vào tự do ngôn luận như một quyền phổ quát của con người.

 

Đối với người Mỹ gốc Việt, nước Mỹ như chúng ta biết là quê hương của những người yêu chuộng TỰ DO và đất của những người DŨNG CẢM. Tự do có nghĩa là có thể bày tỏ ư kiến của ḿnh mà không sợ bị giết chết, dũng cảm có nghĩa là có can đảm để bảo vệ tính toàn vẹn của báo chí và tự do ngôn luận.

 

Bố tôi đă cống hiến cuộc đời ḿnh cho báo chí. Ông tin rằng tấn công nhà báo là khởi đầu tấn công quần chúng và quyền có được thông tin. Ông sẵn sàng lấy mạng sống của ḿnh để bảo vệ sự thật, bảo tồn sự toàn vẹn của báo chí và xây dựng nền tảng cho các nhà báo người Việt trong tương lai. Toàn bộ cuộc đời của ông được dành ra để giúp đỡ mọi người và cuộc đời đó đă bị 7 viên đạn .45 ly lấy đi. Ông đă trả giá tột đỉnh. Gia đ́nh tôi vẫn phải trả giá nặng nề, và cộng đồng Việt Nam thân yêu của chúng ta đă mất đi một tiếng nói kiên định.

 

Đây là trang blog do Nguyễn Thanh Tú lập. Mục đích t́m công lư cho người cha, cố kư giả Đạm Phong. Xin gửi tài liệu, h́nh ảnh mà bạn có, liên quan đến cái chết của cha tôi về địa chỉ mail sau: Damphong@hotmail.com

 

Cảm tạ

 

Nguyễn Thanh Tú

 

HẾT TRÍCH

 

Tṛ làm tiền này quá thô bỉ, trơ tráo, rẻ tiền, hạ cấp và cũng bất lương, vô luân, vô đạo không khác ǵ bọn Việt Tân bán buôn xác chết Hoàng Cơ Minh. Đám Việt Bịp + Việt Tân Tú đă bày tṛ bán luôn hồn ma bóng quế của kư giả Đạm Phong với “marque deposée” CÔNG LƯ CHO ĐẠM PHONG.

 

Việc kêu gọi, quyên góp lừa đảo này không chỉ ở Hoa Kỳ, Hải Ngoại mà bọn Việt Bịp c̣n muốn moi tiền của cả người dân quốc nội trên trang web  https://thienhasu.com/2017/10/08/quy-cong-ly-cho-ky-gia-nguyen-dam-phong/

Một người có tên Vơ Khánh Linh kêu gọi đóng tiền qua đoạn văn như sau:

 “Được biết, cuối tháng 10 này, ông Nguyễn Phương Hùng sẽ về nước để truyền thông về sự kiện APEC 2017, nếu chúng ta không gửi được tiền ủng  hộ ông Nguyễn Thanh Tú qua paypal th́ có thể thông qua ông Nguyễn Phương Hùng mang tiền về Mỹ hoặc chuyển khoản giúp chúng ta. Khẩn thiết kêu gọi cộng đồng người Việt có lương tâm, có trách nhiệm hăy tự lập ra các quỹ công khai, minh bạch cho vụ việc này. Tài khoản nhà băng PVComBank: Nguyễn Phương Hùng 104000412166. Vơ Khánh Linh”

 

Nhưng giá trị cái hồn ma Nguyễn Thanh Tú rao bán đến nay chỉ được vài trăm USD cho thấy tuồng bịp mới đă phá sản thảm hại. Đồng bào không c̣n dễ bị bịp như những năm xa xưa trước đây khi Hoàng Cơ Minh "treo đầu dê bán thịt chó".

 

Nhưng điều tồi tệ nhất là Nguyễn Thanh Tú ṃ về Việt Nam nhờ hệ thống báo chí của VC đăng bài về VT và cộng đồng.

 

Việt Cộng lập tức cho phổ biến trên nhiều báo để tuyên truyền về t́nh trạng “không có tự do báo chí ở hải ngoại”, t́nh trạng người tỵ nạn Việt Nam sống trong âu lo, sợ hăi, sống trong bầu không khí áp bức, khủng bố của Việt Tân theo những ǵ Nguyễn Thanh Tú báo cáo.

 

Nhưng mục đích chính của Tổng Cục Phản Gián của Việt Cộng là bọc thêm cho Việt Tân một lớp vỏ khủng bố chống cộng để nhóm Việt Tân quốc nội do Tổng Cục Phản Gián chỉ huy tiếp tục làm c̣ mồi, tay sai  để bức hại những mầm non phản kháng, điều mà người hải ngoại vốn đă biết quá rơ.

 

Nguyễn Thanh Tú đang bắt tay “giao lưu” với báo chí VC làm nhục cộng đồng hải ngoại bằng luận  điệu láo lếu là  người  tỵ nạn  đang sống trong bầu không khí bất an, sợ hăi khủng bố, không có quyền tự do là chuyện trải  đầy trên báo chí quốc  nội. Vậy mà một lũ chống cộng bịp  như Đặng Văn Âu, Hoàng Lan Chi, Bùi Dương Liêm@ Bé Bảy, vồn vă săn đón, ủng hộ, tỏ ḷng sùng bái cậu Tú nhưng lại chỉ trích Trần Kiều Ngọc và Nancy hết lời.

 

Đặng Văn Âu vốn là tên tiểu nhân chuyên nghề điếu đóm, độc giả chỉ cần đọc bài hắn viết về Nguyễn Cao Kỳ đủ cho mọi người thấy cái đầu của hắn rỗng không. Nặc nô Hoàng Lan Chi tưởng rằng người ta đă quên việc y thị  thổi ống đu đủ tên đầu sỏ “ḥa hợp ḥa giải” ở hải ngoại, kẻ có công dắt mối cho Nguyễn Mộng Giác và bọn làm “văn chương đầu hàng” về hợp lưu với Việt Cộng” là Nhật Tiến. Vậy  thử hỏi, mụ nặc nô này lấy tư cách ǵ để phê phán Trần Kiều Ngọc và Nancy Nguyễn. Nặc nô vẫn quen thói quàng vai bá cổ sảng nên kéo luôn bác sĩ Trần Văn Tích ở Đức vào nhóm “người tử tế” với y thị cùng hai y sĩ Tôn Thất Sơn, Trần Mộng Lâm. Nhiều khi đọc hai chữ tắt BS tôi thấy hai chữ Bác Sĩ bị lạm  dụng, thậm xưng và đó là sai sót chữ nghĩa quá lớn v́ nhiều tên làm nghề Y (nên gọi cho đúng là "y sĩ") lại hay xưng danh BS nhưng tư cách và kiến thức rất là Bull Shit, y sĩ cũng ráng bỏ chữ Y thay bằng chữ Bác cho có vẻ bác học.

 

Cách đây hơn một năm, vợ chồng chúng tôi ngồi ở nhà hàng Kobe với Hạ Bá Phúc, Dương Hiệp, Lưu  Lệ Ngọc. Lúc đó Ngụy  Vũ nói với tôi cần phải giúp Nguyễn Thanh Tú triệt hạ Việt Tân, tôi thẳng thắn từ chối và nói: “Không ai đánh chết được Việt Tân v́ đó không phải là một lực lượng vũ trang. Như anh (tôi) đánh Việt Tân là chỉ đánh cho họ suy yếu không thể hoàn thành được mục đích của bọn phản gián Việt Cộng mà thôi. Việt Tân là một tổ chức tội ác, gian manh, lừa đảo, sát nhân nên lúc nào cần ta cũng có thể hài tội chúng dễ dàng, nếu ta diệt Việt Tân này sẽ có tổ chức ngoại vi khác của Việt Tân mọc ra điền thế và sẽ khó khăn hơn để nắm được những tiền sử lưu manh của chúng."Cái ác vốn là một căn tính của con người" con ác thú này sẽ ngủ yên khi được giáo dục đầy đủ trong xă hội văn minh trọng pháp, ngược lại nó sẽ lộng hành trong những xă hội thiếu dân chủ, dân trí thấp kém, không có tư tưởng đối kháng.Nguyễn Thanh Tú hiện nay đă bị một bọn ma đầu bơm thổi, nịnh nọt để lợi dụng. Dính vào sẽ mang tiếng.”

 

Ngụy Vũ nói: Nhưng Nguyễn Thanh Tú có động lực chính đáng.

 

Tôi cười: Trả thù cha là động lực hoàn toàn chính đáng nhưng cách làm có chính đáng, nhân sự hợp tác giúp đỡ có đứng đắn, mưu lược không mới quan trọng. Cậu ta đă quá lố lăng khi cho rằng cộng đồng này là nạn nhân của Việt Tân, sợ hăi và bị khống chế bởi  hệ thống truyền thông của chúng. Trong khi thực tề Việt Tân bị đánh đến nỗi đoàn viên, đảng viên  phải che dấu tông tích không dám thừa nhận là người trong tổ chức. Nói nhảm như thế mà cũng nói được. Cậu ta c̣n trẻ mà không thấy với sự tiến bộ khoa học kỹ thuật vể điện toàn ngày nay, một người với một cái điện thoại cũng có thể tạo ra một hệ thống truyền tin, truyền h́nh để nói nhăng, nói cuội qua you tube dễ dàng.

Điều khác biệt là ở trí tuệ, chiều sâu kiến thức để tạo ra những sản phẩm có giá trị. Thực  tế cho thấy không bất kỳ tổ chức nào, hệ thống nào có thể khống chế, áp bức được người Việt tỵ nạn ở Hoa Kỳ....

 

Sau hơn một năm. Hành tŕnh đi t́m công lư cho Đạm Phong đă được Việt Tân Tú đóng cây đinh cuối cùng vào quan tài.

 

Cây đinh đó chính là LÁ THƯ NGỎ xin tiền đăng trên web www.damphong.com

 

Sai lầm lớn nhất khó tha thứ của Nguyễn Thanh Tú là đi về Việt Nam như đi chợ, cung cấp những tin tức sai lạc về cộng đồng cho báo chí Việt Cộng bỉ thử, sỉ nhục. Điều này cho thấy Nguyễn Thanh Tú đă trở thành một loại tay sai cho báo chí quốc nội.

Những người nào dám đứng ra xác nhận ủng hộ việc ngang nhiên bước qua Làn Ranh Quốc Cộng của Nguyễn Thanh Tú là chính đáng cứ lên tiếng thử xem.

Tóm lại Nguyễn Thanh Tú đă đi vào con đường phản bội lại những Người Việt Quốc Gia Chân Chính.

Nguyễn Thanh Tú xem ra không khác ǵ những đảng viên Việt Tân đang làm tay sai, c̣ mồi cho Việt Cộng như Hồng Thuận.

 

Thành tích lớn nhất của Nguyễn Thanh Tú theo nhận xét của chúng tôi là cậu ta đă giúp cho cộng đồng hải ngoại nh́n thấy rơ bản chất của một bọn hoạt đầu chống cộng cuội, chuyên "đâm bị thóc chọc bị gạo" gây ra t́nh trạng rối loạn cộng đồng như: Đặng Văn Âu, Bùi Dương Liêm, Bé Bảy,  Nặc Nô Hoàng Lan Chi và bầy đàn của chúng.

 

 

 

Kim Âu

OCT 21/ 2017

 

  


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: