MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU   THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. January/2018

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎  Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Diễn Đàn ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports ֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Đà Lạt ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

v WhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

v Fed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

v US GovvCongRecordvC-SPANvCFR

v VideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

v JudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

v ConspiracyvGloPolicyvEnergyvArchive

v RealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

v SourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZ

v GloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

v NatReviewv Hillv DaillyvStateNation

v Infowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

v MediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

v MediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

v DiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

v OpenSecretvSunlightvPolitical Critique

v N.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

v NewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

v ObservevAmerican ProgressvFaivCity

v GuardianvPolitical InsidervLawvMedia

v SourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

v Online BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

v AmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

v N PublicRadiovForeignTradevBrookings

v CNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

v FASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

v PropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

v Russia NewsvTass DefensevRussia Militaty

v Scien&TechvACLUvGatewayvVeteran

v Open Culture vSyndicate vCapital Research

v Nghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

v T.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

v Ca DaovH.V.Công DânvHV.NG

v BảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

v Thời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

v Sức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

v K.H.TVvĐại Kỷ Nguyênv Đỉnh Sóng

v Viễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

v Việt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

v Phi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

v NVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

v Dân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

v Tin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

v Dân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

v Lao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

v S.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCS 

v ĐCSVN v Bắc Bộ Phủ v Ng.TDũng v Ba Sàm

v Văn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh

v TPB v1GĐ/1TPB v

   

Ông Thắng Đáng Trách?

 

 

Nguyễn  đạt Thịnh

 

 

Ông   Nguyễn Đ́nh Thắng  có làm ǵ   đáng   trách trong việc ông "giúp" bà Phạm Thu  Hạnh hay không? Xin thử t́m câu trả  lời qua lá thư ông viết để minh   oan với   dư luận.

Ông   Thắng viết, "Tháng 9 năm 2013, Ông  Trần   Tử Thanh, người mà chúng tôi quen biết từ lâu,  gọi điện thoại cho tôi hai lần để   yêu cầu tôi gặp Bà Hạnh gấp v́ có việc cần  giúp đỡ. Trước đây tôi cũng được biết   qua về Bà Hạnh là con gái nuôi của cụ Phan Vỹ, một người tôi cũng quen biết từ   lâu. Tôi đồng ư gặp.   Khi   gặp, Bà Hạnh cho biết là trường dạy nghề làm  tóc của Bà bị đóng cửa từ nhiều   tháng và sắp đến hạn phải tái kiểm định   (accreditation) nên bà ta muốn nhờ BPSOS  giúp khôi phục hoạt động để thông qua kỳ tái   kiểm định. Bà Hạnh tâm sự là muốn duy tŕ hoạt động của trường để phục vụ  cộng đồng.  Sau  đó Bà Hạnh chở cụ Phan Vỹ đến gặp tôi để  nói thêm vào. Việc huấn nghệ và tạo công ăn việc làm cho đồng  hương là việc mà BPSOS đă thực hiện  nhiều năm nay, đặc biệt là đối với các phụ  nữ nạn nhân bạo hành gia đ́nh. Tôi  cho biết là sẵn sàng giúp. Tuy nhiên, trường  của Bà Hạnh đăng kư với Tiểu Bang Virginia là một công ty doanh nghiệp vụ lợi cho  nên BPSOS, một tổ chức bất vụ  lợi, không thể đứng tên chung mà cần có một  ban quản trị riêng cho đúng với luật  pháp.  Cho đến lúc ấy Bà Hạnh là người độc nhất trong  ban quản trị. Điều này không đáp  ứng đ̣i hỏi của luật pháp đối với một  công ty v́ phải có sự cân bằng và  kiểm soát để bảo đảm minh bạch về quản  trị; đó là ư nghĩa của chữ “công” trong  “công ty”, tôi giải thích. Bà Hạnh đồng ư.

Tôi   đi mời một số người có kinh nghiệm về ngành  làm tóc hoặc về kinh doanh để tham  gia ban quản trị. Bà Hạnh cũng ở trong ban quản  trị. Ngoài ra Bà Hạnh c̣n muốn  tiếp tục đứng lớp và lănh lương như là nhân  viên của công ty. Ban quản trị đồng  ư."

Những  câu sau cùng của đoạn trích dẫn thư của ông  Thắng, cho thấy gian ư của ông. Ông  Thắng viết, "Cho đến lúc ấy Bà Hạnh là người độc nhất trong ban quản trị. Điều này   không đáp ứng đ̣i hỏi của luật pháp đối với một công ty v́ phải có sự cân bằng  và kiểm soát để bảo đảm minh bạch về  quản trị; đó là ư nghĩa của chữ “công”  trong “công ty”, tôi giải thích."   Ông  Thắng c̣n nói ư nghĩa của chữ "công"  (trong 2 chữ "công ty") là phải  có sự cân bằng và kiểm soát để bảo đảm minh bạch về quản trị. 

Có  lẽ ông Thắng là người đầu tiên trong văn học  sử Việt Nam giải thích 2 chữ "công  ty" như vậy; thật ra "công ty" là danh  từ kép mà tách riêng 2 chữ ra, không chữ  nào có nghĩa ǵ cả, như tĩnh từ kép "e lệ", chữ "e" không có nghĩa là e  sợ, chữ  "lệ" không có nghĩa là nước mắt; và câu thơ của cụ Nguyễn Du :

"Hai Kiều e lệ nép vào dưới hoa" không  hề có nghĩa là chị em cô Thúy Kiều, Thúy Vân  vừa e sợ, vừa khóc lóc trốn dưới  hoa.

Theo luật lệ th́ công ty là  một doanh  nghiệp do một tổ chức hay cá nhân làm chủ  sở hữu. Trong  trường  hợp "trường dạy uốn tóc" của bà  Hạnh, th́ đó là một doanh nghiệp do một cá  nhân  -bà Hạnh- làm sở hữu chủ, người Mỹ gọi  là sole   proprietorship, hoặc   sole   trader. Trong quy chế này người chủ tiệm chịu  trách nhiệm pháp lư về doanh vụ  của ḿnh.   Khi bà Hạnh đề  nghị ông Thắng cộng tác, ông này đưa ra h́nh   thức Partnerships -hùn hạp; h́nh thức mà  ông Thắng gọi là công ty, trong đó chữ "công" có nghĩa là cân bằng và kiểm  soát.  Bà Hạnh không đồng ư, v́ đang làm chủ  trường, bà xuống làm giảng viên, dạy nghề  làm tóc, lănh lương của công ty, một h́nh thức   hùn hạp mà bà thiệt tḥi. Do đó  bà Hạnh nhờ bà Tôn Nữ Hoàng Hoa lên tiếng ngăn  chặn việc bà mất khôang 3/4 cơ  nghiệp, nếu công ty gồm có 4 người, mà bà là   một.

Trong  đoạn sau lá thư trần t́nh, ông Thắng viết,   "V́ công ty này đă ngưng hoạt  động và hoàn  toàn không có tài sản hay thu nhập để có thể  tự thuê cơ sở, ban quản trị đề nghị  BPSOS đứng ra thuê cơ sở và cho công ty thuê lại. Tôi đồng ư.  Các  buổi họp của ban quản trị đều có biên bản   và biên bản đều được gửi đến mọi thành  viên của hội đồng quản trị." 

Ông Thắng gọi người vào lập công ty với bà Hạnh dưới h́nh thức Partnerships -hùn  hạp? Hùn bao nhiêu, những ai đứng hùn? Yêu cầu  ông Thắng, và bà Hạnh cho biết  thêm chi tiết.  Ông  Thắng c̣n đứng ra thuê nhà và cho công ty thuê lại? Ông chỉ hào hiệp muốn giúp   bà Hạnh hay c̣n ẩn ư ǵ khác?   Dù hào hiệp hay không, ông Thắng cũng ra mặt chủ  động mọi việc; ông viết, "Sau đó, tôi bổ túc hồ sơ của công ty ở Tiểu Bang Virginia để phản ảnh thành phần ban quản  trị này và yêu cầu Bà Hạnh cung  cấp hồ sơ thuế vụ của công ty để xem có đúng luật hay không."

Đến  đây, có thể bà Hạnh bắt đầu nghi ngại; ông  Thắng viết về thái độ của bà,"Vài hôm sau Bà Hạnh gặp riêng tôi và  đề nghị  băi bỏ hội đồng quản trị để Bà Hạnh và  tôi chia nhau nắm công ty. Tôi nói rằng  tôi không chủ trương làm kinh doanh, không có kinh   nghiệm làm kinh doanh và  không thể nào thất tín với những người đă   mời vào hội đồng quản trị. Bà Hạnh ra  về và hẹn sẽ trở lại vào một hôm khác để  nói chuyện thêm.  "Qua hôm sau tôi gọi cho người làm thuế để kiểm  tra hồ sơ khai thuế cho những năm   trước của công ty th́ biết ra là các giấy tờ  khai thuế không có cơ sở, và các  con số không thể chứng minh được."  Ông  Thắng có quyền gọi "người làm thuế để kiểm tra hồ sơ khai thuế cho  những năm trước của công ty" hay  không, và có quyền kết tội bà Hạnh làm kế  toán với "các giấy tờ khai thuế  không có cơ sở, và các con số không thể chứng minh được," hay không?

Ông c̣n bêu xấu bà Hạnh bằng câu chuyện, "...  một phụ nữ ở Maryland gọi cho tôi vừa khóc vừa kể rằng Bà Hạnh đă dùng tên của tôi và của cụ Phan Vỹ để thuyết phục vị phụ   nữ ấy cho vay 20 ngh́n Mỹ kim. Bà Hạnh hứa sẽ  kư giấy nợ với bảo đảm trả nợ  nhưng rồi đă lờ đi không kư, mặc cho vị phụ  nữ này liên lạc nhiều lần. Đây là  1/3 số tiến mà vị phụ nữ đă về hưu này  dành dụm trong suốt cuộc đời đi làm. Vị  phụ nữ này trước đây đă đóng góp ủng hộ  BPSOS và biết tôi nên cả tin Bà  Hạnh."

Điều  đáng trách là ông Thắng đánh "đ̣n hạ  bộ" nêu lên những việc không liên quan đến nội vụ với dụng ư nói xấu bà Hạnh, như  việc kẻ vạch bà Hạnh chỉ là "con  nuôi" chứ không phải con đẻ, và bà Hạnh thiếu nợ.

Đến  nước đó, dĩ nhiên công việc lập "công" ty, không thể thực hiện được nữa, ông  Thắng viết, "Tôi mời Bà Hạnh đến gặp và thông báo chấm dứt mọi hợp tác và dính dấp với Bà Hạnh,  yêu cầu Bà Hạnh dọn tất cả đồ đạc và  dụng cụ ra khỏi cơ sở mà BPSOS đă thuê, và  yêu cầu Bà Hạnh tuyệt nhiên không được dùng  tên tôi hoặc BPSOS cho bất cứ mục  đích ǵ. Sau đó mọi người trong ban quản trị  đă rút tên ra khỏi hồ sơ của công  ty tại Tiểu Bang Virginia, chỉ c̣n lại Bà Hạnh,  nghĩa là trở về nguyên trạng như  trước đây."

Việc  lập công ty bất thành nhưng địa v́ của ông  Thắng trong những sinh hoạt của cộng  đồng người Việt hải ngoại khiến nhiều  người muốn biết đích xác mọi việc hơn. Tôi xin bà Hạnh và ông Thắng cho biết

(1) Lư do nào  khiến bà Hạnh t́m đến ông Thắng  để xin giúp đỡ? V́ thế lực hay v́ uy tín của  ông?

(2) Ông Thắng có mưu đồ lợi dụng không, khi ông biến doanh nghiệp sole trader của  bà thành một công ty mang h́nh thức Partnerships, với một Hội Đồng Quản  Trị, có thể cũng do ông vẽ ra?

(3) Ông có biết  là 95% tiệm tóc, tiệm nail Việt  Nam đều là những sole proprietorship business không?

(4) Ông có tạo ra nguồn dư luận yêu cầu mọi người thận trọng trước khi kết tội ông hay không? Và

(5) xin ông vui ḷng  giải thích thái độ thất vọng của nhạc sĩ  Trúc Hồ sau khi cộng tác với ông trong  nỗ lực thuyết phục Quốc Hội Hoa Kỳ quan tâm  đến tệ trạng nhân quyền tại Việt  Nam.

Xin  chờ nghe ông Thắng, và bà Hạnh nói rơ hơn mọi  việc.

Nguyễn  đạt Thịnh

 

Thưa  ông Nghè Thắng

 Nguyễn đạt Thịnh

 Tôi mượn chữ  "nghè" của cô Đào Nương để viết thư  gửi ông, nhân việc ông nhắc đến tôi trong lá  thư ông viết cho bà Phạm Thu Hạnh, bà Tôn Nữ  Hoàng Hoa, và TS Nguyễn Đ́nh Thắng.  Cô Đào Nương đặt cho ông cái tên 2 chữ là "nghè phân", tôi tự ư bỏ bớt chữ  "phân", nghe hơi thanh lịch hơn chút  đỉnh.  Lá thư kư tên  một người đàn bà, nhưng tôi vẫn biết là thư của ông; việc sử dụng âm binh để  trâng tráo tự ḿnh bào chữa cho ḿnh, và vô tội vạ chỉ trích người khác là việc  khá thông dụng trong vơ lâm email Houston. Âm binh nhiều khi cũng có mặt, có  mũi, có thể xác, cũng biết x̣e tay đ̣i thù lao, nhưng đôi khi âm binh chỉ là  chính tay phù thủy, tự vẽ mặt khác.

 Trong lá thư "âm  binh", ông viết, "Trước khi bà Thu Hạnh  t́m đến BPSOS để nhờ làm giấy tờ, trường học của bà Thu Hạnh có bao nhiêu học  viên đang đi học ?  Trường học của  bà Thu Hạnh có đang mở cửa mỗi ngày hoạt động b́nh thường hay không ? Có bao  nhiêu giáo sư đang dạy học mỗi ngày ? Bà Thu Hạnh đưa ra license của tiểu bang  Virginia State cấp cho Super Hair’s Beauty Academy Inc cho thấy thời hạn  EXPIRE  là 12/31/2014, status ACTIVE. Nhưng có nhiều trường hợp State cấp  license hoạt động nhưng người chủ không c̣n khả năng trả tiền mướn phố, hay  không c̣n khả năng trả tiền nhân viên v́ không có nhiều học viên đóng tiền học  phí th́ trường học ấy xem như ngưng hoạt  động. Bà Thu Hạnh có thể cho chúng  tôi biết trong năm 2013, lợi tức của trường Super Hair’s Beauty Academy là bao  nhiêu, trong đó lương của người chủ là bao nhiêu ? Chúng tôi không cần bà đưa  ra hồ sơ thuế của bà với IRS, chỉ xin bà cho một con số để chúng tôi thẩm định  xem trường học của bà có phải là 1 cơ sở đang ăn nên  làm ra, có lợi tức ổn định hay không? Nếu  trường học của bà đang làm ăn có lời nhiều th́ chắc bà Thu Hạnh đâu cần phải đến  BPSOS để nhờ làm giấy tờ để có thể thu hút thêm nhiều học sinh mới qua việc xin  chính phủ trợ cấp tiền học phí có thể lên đến $5000/năm cho một học viên với lợi  tức thấp được chính phủ tài trợ đi học nghề."  Những điều ông  hỏi, điều nào ông cũng biết rồi, biết rất rơ; ông chỉ hỏi để bà Hạnh xác nhận  t́nh trạng hụt hơi của một người chết đuối giữa gịng nhờ ông cứu vớt. Đă không  cứu, ông c̣n d́m cho bà Hạnh chết đuối trong thác nước khó khăn. Ông lại tiền  hậu bất nhất, khi ông viết, " Chúng tôi  không cần bà đưa ra hồ sơ thuế của bà với IRS, chỉ xin bà cho một con số để  chúng tôi thẩm định xem trường học của bà có phải là 1 cơ sở đang ăn nên  làm ra, có lợi tức ổn định hay  không?  Tiền hậu bất  nhất, v́ trong lá thư trước ông viết, "Qua  hôm sau tôi gọi cho người làm thuế để kiểm tra hồ sơ khai thuế cho những năm  trước của công ty th́ biết ra là các giấy tờ khai thuế không có cơ sở, và các  con số không thể chứng minh được."  Ngay lần đó tôi  đă bảo ông, hồ sơ thuế là bí mật cá nhân của mỗi người; chỉ là một ông nghè, ông  không có quyền kiểm  tra hồ sơ khai thuế của bà Hạnh, v́  ngay cả ông c̣, ông cẩm cũng không có cái quyền đó."  Ông c̣n viết,  "Tôi muốn biết trong việc làm giấy tờ  chuyển đổi từ 1 công ty tư nhân làm chủ qua 1 corporation, tất cả tiền giấy tờ  ai là người trả tiền lệ phí giấy tờ ? Tôi chỉ thấy check của TS Thắng, chưa thấy  check của bà Thu Hạnh. Khi đặt security deposit với chủ phố để mướn 1 địa điểm  mới, ai là người kư check trả tiền security deposit ? TS Thắng hay bà Thu Hạnh?  Sau khi hủy bỏ hợp đồng thuê mướn với chủ phố, TS Thắng hay bà Thu Hạnh có được  hoàn lại tiền security deposit hay không ? Nếu không,  th́ ai là người chịu  thiệt hại v́ sự thay đổi ư kiến vào giờ chót của bà Thu Hạnh này?" Ông  Nghè ơi, ông móc con tép vào lưỡi câu để làm mồi câu tôm; tôm không dính câu,  giờ này ông ngồi đó nhiếc móc bà Hạnh làm ông mất con tép  ư?  Trong một đoạn  khác, ông viết, ""C̣n việc bà Thu Hạnh  mượn tiền bạn của bà 20000 USD, chỉ xin bà nhắc người bạn của bà viết giùm 1 tờ  giấy đăng trên internet là người bạn đó cho bà mượn 20000 USD từ ngày nào, trả  góp lại như thế nào, tiền lời bao nhiêu phần trăm một năm, và cho đến nay th́ bà  Thu Hạnh đă trả góp lại đúng thời hạn hay không?   Trong lá thư  trước tôi hỏi ông "quyền ǵ mà ông bắt người làm thuế cho bà Hạnh đưa hồ sơ thuế  của bả cho ông coi?" Lần này tôi lại xin hỏi "quyền ǵ mà ông bắt người bạn của  bà Hạnh viết giấy, đăng lên internet chuyện riêng tư của bả với bà  Hạnh.  Ông c̣n x̣e  lông, múa như một con công, trong câu, "TS Thắng đă làm được nhiều việc cho cộng  đồng VN hơn 30 năm qua, và  uy tín của TS Thắng không thể một sớm một chiều  bị hủy hoại bởi những lời vu khống, bôi nhọ mà không có những bằng chứng xác  đáng."   Chỉ trong một câu  này, tôi xin hỏi lại ông nghè 2 câu, "(1) ông có nhận 'phân' để làm việc không,  hay ông móc tiền túi ra để 'cứu người vượt biển'? Và (2) ông có biết trong  trường hợp của ông -trường hợp một nhà trí thức dùng hiểu biết của ḿnh để lừa  gạt giấy tờ, thủ tục một thiếu phụ thật thà, ít học-  th́ dù thiếu phụ đó -bà Hạnh- chưa thiệt  tḥi đồng nào cả, ông vẫn có thể bị xử bồi thường bạc triệu không? Ông thử t́m  đọc về punitive damages mà xem.    Trong cuộc đời  kư giả công nhân, tôi có viết mướn trong tờ SAIGON NHỎ vài năm, do đó tôi biết  khá rơ ngón vơ đi kiện của ông nghè; tôi biết việc ông đưa tờ báo này ra ṭa v́  một bài báo của anh Tú Gàn.  Tôi cũng sợ bị  ông kiện lắm, nhưng thấy ông tán tận lương tâm, lừa gạt một người đàn bà ít học  hơn ông, tôi cũng liều đi vào vết xe đổ của anh Tú Gàn. Mong ông "thằng nghé"  bỏ qua cho cái thói ngông cuồng của bọn  người cầm bút. 

 Nguyễn đạt  Thịnh

 

Ong da doc bai nay chua

 

--- On Sun, 9/7/14, HoangLanChi <hoanglanchi@gmail.com wrote:

 

 From: HoangLanChi <hoanglanchi@gmail.com

 Subject: FW:Ư Kiến của HoLly Ngô về vụ TS Thang -Bà Hoàng Hoa-Bà Thu Hạnh va nhung email tren internet gan day

 To: "HoangLanChi" <hoanglanchi@gmail.com

 Date: Sunday, September 7, 2014, 4:59 PM

 Tôi nhận từ  bạn. Bạn lại fw từ người khác.

  Xem ra đây là những câu hỏi của bà Holly Ngô, khá có lư về vụ bà Tôn nữ Hoàng Hoa tung mail lên net, tố cáo ô Nguyễn Đ́nh Thắng "sang đoạt" cơ sở  làm ăn của bà Phạm Thu Hạnh, con cụ Phan Vỹ  (VA).  Bà TNHoàng Hoa đă kêu gọi quyên góp để giúp bà Hạnh có tiền "kiện" ô Thắng. Đă có người  nhận xét đây là việc làm "vớ vẩn" của bà Hoàng Hoa. Lư do: bà Hạnh là người qua Mỹ lâu, không phải người ngu để bị lừa. Bà Hạnh cũng không phải là người làm việc ǵ lớn lao đóng góp cho cộng đồng hay có hành động v́ "lằn ranh quốc cộng" mà cộng đồng phải "quyên góp". Không ai ngu dại hay ngớ ngẩn nghe theo bà Hoa kêu gọi cả. Bà Hoa là người già gần 70 tuổi, sống ở Mỹ lâu, có lẽ bà cũng nên thượng tôn luật pháp của Mỹ. Đó là khi bà chụp mũ ai th́ bà phải chứng minh tội trạng của người đó. Bà không có quyền chụp mũ cho một người rồi người đó lại có nghĩa vụ chứng minh ḿnh vô tội. Luật pháp Hoa

 Kỳ và cả luật đạo đức của con người quốc gia VNCH, của người có niềm tin vào tôn giáo (Chúa hay Phật), không cho phép bà Hoàng Hoa có  thái độ hồ đồ.  Chúng tôi yêu cầu bà Hoàng Hoa phải trưng đầy đủ chứng cớ để thuyết phục chúng tôi rằng ô Nguyễn Đ́nh

 Thắng đă sang đoạt cơ sở làm ăn của bà Thu Hạnh. Nếu bà Hoàng Hoa không chứng minh được, không cung cấp được bằng cớ, chúng tôi, những người quốc gia đứng đắn, xin giành quyền truy tố bà Hoàng Hoa trước công luận.   Chúng tôi bắt đầu chờ bà cung cấp thêm bằng cớ, thưa bà Hoàng Hoa.

  Hoàng Ngọc An

  From: Sent: Sunday, September 7, 2014 4:31 PM

 To: undisclosed recipients:

 Subject: Fw:

 [FriendsofBPSOS] TS Thang va nhung email tren internet gan  day

September 7, 2014 7:17 PM, HOLLY NGO <ntbh99@gmaill.com

 wrote:    Xin vui ḷng phổ biến để  rộng đường dư luận  Kính gửi bà  Phạm Thu Hạnh, bà Tôn Nữ Hoàng Hoa, TS Nguyễn  Đ́nh Thắng:  Cả tuần nay tôi nhận được  nhiều email của bà Hoàng Hoa, bà Thu Hạnh, TS  Nguyễn Đ́nh Thắng về việc “sang đoạt chủ  quyền (?)” cơ sở dạy học thẩm mỹ của bà  Thu Hạnh.  Tôi cũng đọc được email của  ông Nguyễn Đạt Thịnh về việc có nên trách TS Nguyễn Đ́nh Thắng hay không trong việc này.  Trước khi đi đến kết luận đáng trách hay  không, tôi xin phép được hỏi những người trong  cuộc những câu hỏi về con số giấy trắng mực  đen để rộng đường dư luận:- Trước khi bà Thu Hạnh t́m  đến BPSOS để nhờ làm giấy tờ, trường học  của bà Thu Hạnh có bao nhiêu học viên đang đi  học ?. Trường học của bà Thu Hạnh có đang mở  cửa mỗi ngày hoạt động b́nh thường hay không  ? Có bao nhiêu giáo sư đang dạy học mỗi ngày ?  Bà Thu Hạnh đưa ra license của tiểu bang Virginia  State cấp cho Super Hair’s Beauty Academy Inc cho thấy  thời hạn EXPIRE  là 12/31/2014,  status ACTIVE. Nhưng có nhiều trường hợp  State cấp license hoạt động nhưng người chủ  không c̣n khả năng trả tiền mướn phố, hay  không c̣n khả năng trả tiền nhân viên v́ không  có nhiều học viên đóng tiền học phí th́  trường học ấy xem như ngưng hoạt  động.

- Bà Thu Hạnh có thể cho chúng tôi biết trong năm 2013, lợi tức của trường  Super Hair’s Beauty Academy là bao nhiêu, trong đó lương của người chủ là bao nhiêu ? Chúng tôi  không cần bà đưa ra hồ sơ thuế của bà với  IRS, chỉ xin bà cho một con số để chúng tôi thẩm định xem trường học của bà có phải là  1 cơ sở đang ăn nên làm ra, có lợi tức ổn  định hay không ? Nếu trường học của bà đang làm ăn có lời nhiều th́ chắc bà Thu  Hạnh đâu cần phải đến BPSOS để nhờ làm  giấy tờ để có thể thu hút thêm nhiều học  sinh mới qua việc xin chính phủ trợ cấp tiền  học phí có thể lên đến $5000/năm cho một học  viên với lợi tức thấp được chính phủ tài  trợ đi học nghề.

-Tôi muốn biết trong việc làm giấy tờ chuyển đổi từ 1 công ty tư nhân làm  chủ qua 1 corporation, tất cả tiền giấy tờ ai  là người trả tiền lệ phí giấy tờ ? Tôi chỉ  thấy check của TS Thắng, chưa thấy check của bà  Thu Hạnh. Khi đặt security deposit với chủ phố  để mướn 1 địa điểm mới, ai là người kư  check trả tiền security deposit ? TS Thắng hay bà Thu  Hạnh ? Sau khi hủy bỏ hợp đồng thuê mướn  với chủ phố, TS Thắng hay bà Thu Hạnh có  được hoàn lại tiền security deposit hay không? 

Nếu không,  th́ ai là người chịu thiệt  hại v́ sự thay đổi ư kiến vào giờ chót của  bà Thu Hạnh này ? -         

Đa số người VN ḿnh thường  hay mở business làm chủ một ḿnh  và không  quen với kiểu partnership hay corporation. Nếu nói  chữ  “sang đoạt chủ quyền” th́ phải  hỏi thêm sang đoạt để được lợi ích tài  chánh ǵ ? Nếu sang đoạt để được 1 cơ sở  thương mại với asset = 0 và liability = ? th́ sự  sang đoạt có đáng để làm hay không ? Tôi  lấy 1 thí dụ: một căn nhà sắp bị ngân  hàng  A làm foreclosure  tịch thu v́ tiền  thiếu ngân hàng c̣n nhiều hơn trị giá căn nhà,  người chủ muốn cứu căn nhà của ḿnh nên t́m  đến 1 người loan officer để làm hồ sơ   “loan modification”  hay thương lượng bán  “short sale “  với ngân hàng A nhưng không  được. Người loan officer mới thử t́m cách khác  làm  “loan application” với ngân hàng B với  tiền lời thấp hơn nhưng cũng không được.  Người chủ mất một số tiền nhỏ để trả  lệ phí appraisal, credit report. Người “loan  officer”  không được commission ǵ hết v́  “loan” không được chấp thuận.  Rốt  cuộc ngân hàng A vẫn tịch thu căn nhà. Như  vậy người chủ có đi trách phiền người “loan  officer” đă làm cho người chủ mất tiền làm  credit report, appraisal không ? Vấn đề là  người chủ không c̣n khả năng trả tiền nhà và  sắp phải bị foreclosure. Như vậy người “loan  officer” trong trường hợp này không đáng trách  chút nào hết.

- Tôi nói trường hợp foreclosure  này ra để nhắc bà Thu Hạnh biết là cơ sở  dạy học của bà có vấn đề nên bà mới  t́m tới TS Thắng để nhờ giúp đỡ chứ TS  Thắng đâu có kiếm bà để mời hợp tác làm ăn  ?.  Việc bà nhờ cậy TS Thắng làm giấy tờ  không thành công  thật là điều đáng tiếc.  Nhưng bà có mất mát ǵ đâu trong việc này. Bà  có thể ra thành lập 1 trường mới với tên  mới, làm chủ một ḿnh nếu bà có tiền mướn  nhà, mướn nhân viên và trả tiền quảng cáo  để thu hút học viên mới. Đâu có ǵ khiến bà  phải  hậm hực, tức tối nhờ bà Hoàng Hoa  viết email cho tất cả cộng đồng internet để  bôi nhọ TS Thắng. Không biết bà Hoàng Hoa đă có  hiềm khích ǵ với TS Thắng trước đây  không  mà bà dùng nhiều từ ‘đao to búa  lớn’ để lên án TS Thắng . Xin bà hăy để những  người độc giả thầm lặng như chúng tôi tự  đánh giá mức khả tín của bà Thu Hạnh và TS  Thắng sau khi có những dữ liệu con số chính xác  hơn là nghe theo những nhận định chủ quan của  bà Hoàng Hoa.

- C̣n việc bà Thu Hạnh mượn  tiền bạn của bà 20,000 USD, chỉ xin bà nhắc người  bạn của bà viết giùm 1 tờ giấy đăng trên  internet là người bạn đó cho bà mượn  20,000 USD từ ngày nào, trả góp  lại như thế nào, tiền lời bao nhiêu phần trăm  một năm, và cho đến nay th́ bà Thu Hạnh đă  trả góp lại đúng thời hạn hay không ? Như vậy  đủ rồi, đâu cần phải nói TS Thắng đặt  điều hay không ?  “Number cannot lie”. Nếu  bà Thu Hạnh mượn tiền làm ăn đàng hoàng và  trả đàng hoàng th́ đâu có ǵ phải giấu diếm,  phải không bà ?- C̣n chuyện BOARD OF DIRECTORS của  cơ sở mới, tôi không coi đó là quan trọng. Đó chỉ là  những người t́nh nguyện giúp đỡ cho corporation  thành h́nh với đầy đủ nhân sự của 1 corporation. Nhưng nay việc corporation không thành h́nh, th́  BOARD OF DIRECTORS cũng không quan trọng nữa.-Tưởng cũng nên nhắc lạ từ năm 1990 đến nay BPSOS đă giúp rất nhiều người tị nạn từ HongKong và Phi Luật Tân qua chương tŕnh Legal Assistance for Vietnamese Asylum Seekers (LAVAS) và đă giúp hơn 20,000 người tị nạn bị trả về VN lại được qua trở lại Mỹ qua chương tŕnh Resettlement Opportunity for Vietnamese Returnees (ROVR) Program. Mới đây nhất từ 2012 đến nay ,  nhiều người tị nạn bị đàn áp từ VN chạy qua Thái Lan, Mă Lai đă được định cư ở Mỹ, Canada. Trong gia đ́nh tôi có 2 người già tuổi 75 và 82 đă được văn pḥng BPSOS địa phương  giúp đỡ luyện thi  quốc tịch Mỹ và đă đậu kỳ thi quốc tịch  Mỹ trong kỳ thi đầu tiên. Hiện nay mỗi người lănh tiền trợ cấp tiền già hơn 800 USD/tháng và hưởng bảo hiểm y tế Medicare Medical toàn diện không tốn một đồng nào. Nói như vậy để mọi  người hiểu được TS Thắng đă làm được  nhiều việc cho cộng đồng VN hơn 30 năm qua,  và  uy tín của TS Thắng không thể một sớm một chiều bị hủy hoại bởi những lời vu khống, bôi nhọ mà không có những bằng chứng xác đáng. -Sau nhiều lần vận động ở Quốc Hội trong năm 2013 và 2014 do TS Thắng tổ chức ở Washington DC,  việc phê chuẩn TPP đă đến hồi quyết liệt. Nếu TS Thắng bị mất uy tín v́ những việc không đáng như vậy, th́ thử hỏi người nào hay tổ chức nào sẽ vỗ tay reo mừng ? - Tôi mong mọi người sẽ sáng suốt  nhận định lư do và động lực nào lại xảy ra những việc “sang đoạt chủ quyền”  không rơ ràng như thế này ở ngay tại Washington DC và Virginia, thủ đô của nước Mỹ. Vài hàng cho những người liên quan, tôi mong sự việc này sẽ kết thúc và chúng tôi mong các bên sẽ giải quyết với nhau trong êm đẹp. Business hợp tác không thành th́ đường ai nấy đi, không cần phải bôi nhọ lẫn nhau như vậy. Chúng tôi là những người ở hơn 34 năm ở Mỹ, chúng tôi đă làm việc trong hăng Mỹ, và có cơ sở thương mại nhiều năm ở Mỹ. Chúng tôi hiểu luật corporation Mỹ và cũng hiểu việc làm ăn của đa số đồng hương ở Mỹ trong ngành tóc, nail, thẩm mỹ.   Xin cám ơn bà Thu Hạnh, bà Hoàng Hoa và TS Thắng. 

 

Holly Ngo  Sep 7, 2014

  

TNHH: BÀ PHẠM THU HẠNH TRẢ LỜI T/S NGUYỄN Đ̀NH THẮNG VỀ VIỆC SANG ĐOẠT CHỦ QUYỀN TIỆM TÓC CỦA BÀ CÙNG VỚI DẪN CHỨNG

 

Ngày 23 tháng 8 năm 2014 chúng tôi có chuyễn lên diễn đàn bài viết yêu cầu T/S Nguyễn Đ́nh Thắng lên tiếng về việc sang đoạt chủ quyền tiệm tóc của bà Phạm Thu Hanh. Ngày 24 tháng 8 năm 2014 T/S Nguyễn Đ́nh Thắng trả lời về những dữ kiện nêu ra trong bài viết của chúng tôi

 

Ông Thắng viết:(trích) Khi gặp, Bà Hạnh cho biết là trường dạy nghề làm tóc của Bà bị đóng cửa từ nhiều tháng và sắp đến hạn phải tái kiểm định (accreditation) nên bà ta muốn nhờ BPSOS giúp khôi phục hoạt động để thông qua kỳ tái kiểm định. Bà Hạnh tâm sự là muốn duy tŕ hoạt động của trường để phục vụ cộng đồng. (hết trích)

 

Bà Hạnh cho biết trường dạy làm tóc của bà chưa bao giờ bị đóng cửa

 

Xin mời quí vị xem ATTACH 1 để thấy là trường dạy làm tóc của bà Hạnh không bị đóng cửa v́ thời hạn expire được ghi rơ là 12/31/2014 và 12/31/2015 .

 

Cũng như trong ATTACH 2 Commonwealth of Virginia State Corporation Commission chứng nhận Super Hair's Beauty Academy , Inc vẫn c̣n ở trong t́nh trạng hoạt động(status ACTIVE)

 

Do đó ông Thắng đă không nói đúng sự thật về việc trường dạy làm tóc của bà Hạnh bị đóng cửa

 

Bà Hạnh cho biết thêm là khi bà Hạnh được chính phủ cho certificate of Accredittation vào tháng 1/2012 (xin xem ATTACH 3) , bà Hạnh muốn phát triễn cơ sở thương mại của ḿnh khi được chính phủ chấp nhận cho Fund để tài trợ tài chính cho trường của bà để học viên được fiancial dễ dàng. Nói đến chuyện xin Fund của chính phủ th́ không ai nỗi tiếng và tài giỏi trong việc ăn fund của chính phủ Hoa Kỳ bằng ông Thắng. Do đó ông Trần Tử Thanh mới dẫn bà Hạnh đến gặp ông Thắng.

 

Trong thời gian đi lo việc mở mang trường học cho khang trang hơn trường cũ đang ở trong t́nh trạng thiếu parking Lots. Do đó bà mới tin tưởng giao cho ông Thắng tất cả giấy tờ để ông Thắng GIÚP ĐỞ cho bà Đồng thời bà cũng suy nghĩ ông Thắng là ngừơi có quyền lực và giàu có th́ đâu có nở "cướp cơm chim"

 

Ngày16 tháng 9 năm 2013 ông Thắng đă tự động đi đổi tên Super Hair's Beauty Academy, Inc thành tên iBella Academy và President Tran Khanh Tran và ông Thắng đă trả tiền lệ phí cho việc đổi tên Company của bà Hạnh ra tên Ibella Academy Inc cũng như thay tên chủ nhân tên là Tran Khanh Tran và đă loại bỏ tên của bà Hạnh ra. Xin mời quí vị xem attach số 3

 

Và ATTACH 4 cho thấy bà Hạnh là OWNER cái company mà ông Thắng đă sang tên và ĐOẠT CẢ CHỦ QUYỀN.

 

Đó là tại sao bà Phạm Thu Hạnh đă dùng chữ SANG ĐOẠT CHỦ QUYỀN

 

Bà Hạnh cho biết mọi việc ông Thắng làm và loại bà ra khỏi công ty của bà hoàn toàn bà không biết cho đến khi 2014 annual report gởi về bà th́ bà mới hỡi ơi bà đă bị T/S Nguyễn Đ́nh Thắng LỪA Xin xem ATTACH 5 và attach 6 để thấy danh sách tên tuổi mà Nguyễn Đ́nh Thắng mời vào để đoạt công lao mồ hôi nước mắt xây dựng công ăn việc làm một đời của bà Hạnh. Những tên đó là :

 

1. Trang Khanh Tran President

2. Ráhelle Wimbish Treasurer

3. Dong Bui Vice Chairman

4. Kim Cuc Le Secretary

5. Thang Phuong Nguyen (Vợ ông Thắng) Chairman

6. Hanh T Pham Vice Chairman( chủ nhân một đời)

7. Vinh Huu Nguyen Dỉrector

 

Cho đến nước này mà bà Hạnh vẫn bán tín bán nghi nên đă đi gặp Tổ Hợp Luật sư M. Christian Orndorff,P.C

 

Khi ông Luật sư cho biết bà đă bị gạt v́ thế bà đă phải trả tiền nhờ ông ta viết thư can thiệp với THE NATIONAL ACCREDITING COMMISSION OF CAREER ART AND SCIENCE (NACCAS)

 

Cũng trong thư gởi cho NACCAS ông Christian Orndorff đă nói rơ là : It appears however, that THANG NGUYEN took complete control of Ms. Pham’s business with the intent to use the benefit of her accreditation with NACCAS. The transaction that occurred to take control of the business appear to be unauthorized and improper

 

V́ không có tiền nên bà Hạnh đă không đưa được vụ sang đoạt này ra ṭa. Đó là tại sao chúng tôi kêu gọi quí vị giúp đở tài chánh cho bà ta.

 

Nếu T/S Nguyễn Đ́nh Thắng cần bổ túc những thiếu sót bà Hạnh đă dẫn chứng , chúng tôi sẵn sàng phổ biến để rộng đường dư luận

 

Tôn Nữ Hoàng Hoa

 

9/5/2014

 

__._,_.___

Attachment(s) from TonNuHoangHoa | View attachments on the web

6 of 6 Photo(s)

Chinh Tran chinhirving@yahoo.com [ChinhNghiaViet]

To PhoNang ModeratorChinhNghiaViet DienDanGoiDan DienDan and 6 more...

Aug 24 at 9:32 PM

[Attachment(s) from Chinh Tran included below]

 

Thưa qúi vị

Chuyện  "làm ăn"  của BPSOS và bà  Phạm Thu Hạnh c̣n có nhiều "uẩn khúc éo le" , nhưng

với  hai bài viết, một của bà Tôn Nữ Ḥang Hoa và một của ông Nguyễn đ́nh Thắng chưa đủ yếu tố để "phân tích"  ai phải ai trái . Việc này phải có một  trung gian am tường về  pháp luật và  công ty buôn bán -  (Business laws and Incorporations) nghiên cứu hồ sơ, giấy tờ từng giai đọan.

Việc này không thể phân xử trên các Diễn đàn Internet,  v́ mang tính chất cảm t́nh cá nhân, "Phủ bênh phủ- Huyện bênh Huyện" .

Nếu  bà Phạm Thu Hạnh tin rằng ḿnh đă bị lừa .

Đề nghị bà Phạm thu Hạnh t́m đến một tổ chức Luật Sư  vô vụ lợi  hoặc chỉ tốn kém rất tượng trưng (Legal Aid) để được hướng dẫn xin bà vào trang web : VaLegalAid.org - số Điện Thoại : 1-866-LEGLAID    (1-866-534-5243). Chúc bà giải quyết được  công việc để t́m lại b́nh an cho tâm hồn .

ChinhIrving

On Sunday, August 24, 2014 8:18 PM, "Tuan Le tuanle72@yahoo.com [PhoNang]" <PhoNang@yahoogroups.com wrote:

[Attachment(s) from Tuan Le included below]

 

Kính thưa quư vị,

 

Như vậy ông Nguyễn Đ́nh Thắng đă lên tiếng. Rất ngọn ngành rành mạch. Đọc th́ rất là hợp t́nh hợp lư. Không biết bên Bà Tôn Nữ Hoàng Hoa và bà Hạnh có điều chi phản bác?

Như TL đă viết: bà Tôn Nữ Hoàng Hoa hầu như nắm phần chắc chắn nên mới có câu khẳng định VIỆC SANG ĐOẠT làm tựa đề cho email gởi đi, cũng như lên tiếng kêu gọi giúp đỡ tài chánh.

Trích:

Chúng tôi hy vọng quí vị sau khi đọc bài này xin rủ chút ḷng nhân gởi tiền về giúp đở cô Pham Thu Hạnh để cô có thể có tài chánh hầu thụ ủy sự việc sang đoạt này ra ṭa  (hết trích)

Trời đất !

Bên trên th́ đang trông chờ ông Thắng lên tiếng để có công bằng cho đôi bên, tức là chưa ngă ngũ th́ đă có lời kêu gọi giúp đỡ tài chánh "hầu thụ ủy sự việc "sang đoạt"  này ra ṭa"

Có 1  chi tiết cần được chú ư:

    a) bà Tôn Nữ Hoàng Hoa: Cô Phạm Thu Hạnh là ái nữ của Cụ Phan Vỹ

     b) Ông Thắng: tôi cũng được biết qua về Bà Hạnh là con gái nuôi của cụ Phan Vỹ

Xin hỏi con gái nuôi có phải là dưỡng nữ không hay là ái nữ?và  cô Hạnh thật sự là con gái nuôi hay con gái ruột của Cụ Phan Vỹ.

Nếu là con gái nuôi th́ phần hợp lư nghiêng về ông Thắng, v́ dù sao ông Thắng cũng đă quen biết cụ Phan Vỹ từ lâu. Trong khi đó, chi tiết này bà Tôn Nữ Hoàng Hoa đưa ra không nắm rơ bối cảnh nhưng bà đă kêu gọi giúp đỡ tài chánh???

Những chi tiết c̣n lại trong email của ông Thắng theo tŕnh tự lớp lang.

Từ việc kêu gọi giúp đỡ cho tới cầu cứu người có uy tín để tiếp xúc ông Thắng trước và sau khi bà Hạnh thay đổi ư định đồng ư và không đồng ư với việc thành lập BQT.

Những chi tiết này cần được bà Hạnh xác nhận, (mặc dù độc giả đă có cái nh́n và nhận xét ai đúng ai sai) để có sự công bằng cho đôi bên (lời bà Tôn Nữ Hoàng Hoa)

Không biết tới giờ phút này th́ bà Tôn Nữ Hoàng Hoa c̣n nắm phần chắc chắn như sự suy nghĩ của Tuan Le (khi đọc email của bà) hay không?

Thật hấp dẫn.

V́ câu chuyện được bà Tôn Nự Hoàng Hoa  đưa lên Net, và kêu gọi giúp đỡ tài chánh, Tuan Le cũng có thể là người giúp đỡ theo lời kêu gọi của bà, nên TL cũng có đủ điều kiện để t́m sự thật, mong rằng bà Tôn Nữ Hoàng Hoa sẽ không như ông Lăo Móc hay Kiêm Ái viết vài bài "mang tơi chữa lửa", "Như bắt được vàng" hay "Việt Cộng bắt chiêu hồi" ( pó tay chấm cơm với Lăo Móc và Kiêm Ái luôn)  v́ thực tế Tuan Le không ân oán ǵ với bà Tôn Nữ Hoàng Hoa. Thuần tuư là t́m sự thật hay nói đúng hơn là trong trường hợp này, ông Thắng đang ở thế bị động v́ có người đưa dữ kiện cáo buộc ông ta "Sang Đoạt" (nói cách khác th́ bên bà Hạnh dường như đă có chủ ư khẳng định đây là  SANG ĐOẠT chứ không c̣n "cáo buộc nghi ngờ" nữa, theo sự hiểu biết của Tuan Le khi đọc email của bà Tôn Nữ Hoàng Hoa), V́ vậy, ông Thắng cần được chứng minh là vô tội. Mà nói cho đúng th́ bên phe công tố phải chứng minh ông Thắng có tội chứ.

Thông thường, khi muốn thưa kiện 1 người phỉ báng ḿnh, th́ người đó phải nộp 1 số tiền trước khi đi thưa kiện hay cáo buộc 1 người kia, v́ nếu tự do thưa kiện th́ quan ṭa xử mệt nghỉ. Và người đi thưa kiện phải có đầy đủ bằng chứng là người kia phỉ báng, Luật sư bên đi thưa (nguyên đơn) phải thu thập đầy đủ bằng chứng chứ nếu 1 chi tiết sai (ái nữ và con nuôi) th́ cũng khó thắng và mất uy tín.

 

Tuan LeOn Monday, 25 August 2014 10:38 AM, "Thoai Lien thlien2001@yahoo.com [PhoNang]" <PhoNang@yahoogroups.com wrote:

    [Attachment(s) from Thoai Lien included below]

    Thấy chuyện buồn cười, xin phép được đề nghị...

 

Rất xấu hổ khi phải vạch lưng cho người ngoài coi thẹo.  Hy vọng với những lời phân bua của TS Thắng và lời cáo buộc của bà Hạnh, chúng ta có thể t́m thấy chỗ hở ngay gian nếu bà Hạnh có thể trưng tài liệu hoặc giấy má liên quan đến công ty bà là công ty vẫn c̣n làm việc tốt đẹp khi bà đang giao dịch với TS Thắng.  C̣n nếu bà thừa nhận là công ty đang vỡ nợ, bà có mượn tiền bà A, bà B, ǵ đó và có nhờ TS Thắng "phục hoạt" lại"công ty", th́ bà Hạnh không nên v́ mơ mộng chuyện làm chủ nữa, mà nên chấp nhận sự thật là nhờ TS Thắng mà cơ sở kia hoạt động lại.

Và nếu đă như vậy, bà Hạnh cũng đừng nên cáo buộc người ta cướp của bà, v́ bà đă mất nó trước đó (vỡ nợ)... Cái may là TS Thắng đă nhúng tay vào kịp thời, nếu TS Thắng c̣n đang "làm chủ" cơ sở, bằng không th́ cũng có thể đă Foreclosure...

Thoại Liên

On Sunday, August 24, 2014 2:06 PM, "'Chau, Thanh' ChauT@cadmus.com [thaoluan9]" <thaoluan9@yahoogroups.com wrote:

Gởi bà TNHH …

    

Chương Thành

    

Về thông tin trên internet về Bà Phạm Thu Hạnh

    

Mới đây có bài viết phổ biến trên internet về trường hợp của Bà Phạm Thu Hạnh kèm với lời kêu gọi giúp đỡ tài chánh từ cộng đồng. Tôi thấy cần làm sáng tỏ vấn đề để tránh cho đồng hương không bị nhầm lẫn.    

Tháng 9 năm 2013, Ông Trần Tử Thanh, người mà chúng tôi quen biết từ lâu, gọi điện thoại cho tôi hai lần để yêu cầu tôi gặp Bà Hạnh gấp v́ có việc cần giúp đỡ. Trước đây tôi cũng được biết qua về Bà Hạnh là con gái nuôi của cụ Phan Vỹ, một người tôi cũng quen biết từ lâu. Tôi đồng ư gặp.

Khi gặp, Bà Hạnh cho biết là trường dạy nghề làm tóc của Bà bị đóng cửa từ nhiều tháng và sắp đến hạn phải tái kiểm định (accreditation) nên bà ta muốn nhờ BPSOS giúp khôi phục hoạt động để thông qua kỳ tái kiểm định. Bà Hạnh tâm sự là muốn duy tŕ hoạt động của trường để phục vụ cộng đồng.    

Sau đó Bà Hạnh chở cụ Phan Vỹ đến gặp tôi để nói thêm vào.    

Việc huấn nghệ và tạo công ăn việc làm cho đồng hương là việc mà BPSOS đă thực hiện nhiều năm nay, đặc biệt là đối với các phụ nữ nạn nhân bạo hành gia đ́nh. Tôi cho biết là sẵn sàng giúp. Tuy nhiên, trường của Bà Hạnh đăng kư với Tiểu Bang Virginia là một công ty doanh nghiệp vụ lợi cho nên BPSOS, một tổ chức bất vụ lợi, không thể đứng tên chung mà cần có một ban quản trị riêng cho đúng với luật pháp.    

Cho đến lúc ấy Bà Hạnh là người độc nhất trong ban quản trị. Điều này không đáp ứng đ̣i hỏi của luật pháp đối với một công ty v́ phải có sự cân bằng và kiểm soát để bảo đảm minh bạch về quản trị; đó là ư nghĩa của chữ “công” trong “công ty”, tôi giải thích. Bà Hạnh đồng ư.    

Tôi đi mời một số người có kinh nghiệm về ngành làm tóc hoặc về kinh doanh để tham gia ban quản trị. Bà Hạnh cũng ở trong ban quản trị. Ngoài ra Bà Hạnh c̣n muốn tiếp tục đứng lớp và lănh lương như là nhân viên của công ty. Ban quản trị đồng ư.    

V́ công ty này đă ngưng hoạt động và hoàn toàn không có tài sản hay thu nhập để có thể tự thuê cơ sở, ban quản trị đề nghị BPSOS đứng ra thuê cơ sở và cho công ty thuê lại. Tôi đồng ư. Các buổi họp của ban quản trị đều có biên bản và biên bản đều được gửi đến mọi thành viên của hội đồng quản trị.    

Sau đó, tôi bổ túc hồ sơ của công ty ở Tiểu Bang Virginia để phản ảnh thành phần ban quản trị này và yêu cầu Bà Hạnh cung cấp hồ sơ thuế vụ của công ty để xem có đúng luật hay không.

Vài hôm sau Bà Hạnh gặp riêng tôi và đề nghị băi bỏ hội đồng quản trị để Bà Hạnh và tôi chia nhau nắm công ty. Tôi nói rằng tôi không chủ trương làm kinh doanh, không có kinh nghiệm làm kinh doanh và không thể nào thất tín với những người đă mời vào hội đồng quản trị. Bà Hạnh ra về và hẹn sẽ trở lại vào một hôm khác để nói chuyện thêm.    

Qua hôm sau tôi gọi cho người làm thuế để kiểm tra hồ sơ khai thuế cho những năm trước của công ty th́ biết ra là các giấy tờ khai thuế không có cơ sở, và các con số không thể chứng minh được.    

Và rồi một phụ nữ ở Maryland gọi cho tôi vừa khóc vừa kể rằng Bà Hạnh đă dùng tên của tôi và của cụ Phan Vỹ để thuyết phục vị phụ nữ ấy cho vay 20 ngh́n Mỹ kim. Bà Hạnh hứa sẽ kư giấy nợ với bảo đảm trả nợ nhưng rồi đă lờ đi không kư, mặc cho vị phụ nữ này liên lạc nhiều lần. Đây là 1/3 số tiến mà vị phụ nữ đă về hưu này dành dụm trong suốt cuộc đời đi làm. Vị phụ nữ này trước đây đă đóng góp ủng hộ BPSOS và biết tôi nên cả tin Bà Hạnh.    

Dù lúc ấy BPSOS đă kư hợp đồng với chủ đất để thuê cơ sở và không thể huỷ hợp đồng, tôi thấy rằng không thể tiếp tục.

Tôi mời Bà Hạnh đến gặp và thông báo chấm dứt mọi hợp tác và dính dấp với Bà Hạnh, yêu cầu Bà Hạnh dọn tất cả đồ đạc và dụng cụ ra khỏi cơ sở mà BPSOS đă thuê, và yêu cầu Bà Hạnh tuyệt nhiên không được dùng tên tôi hoặc BPSOS cho bất cứ mục đích ǵ. Sau đó mọi người trong ban quản trị đă rút tên ra khỏi hồ sơ của công ty tại Tiểu Bang Virginia, chỉ c̣n lại Bà Hạnh, nghĩa là trở về nguyên trạng như trước đây.

Vài hôm sau Bà Hạnh đến gặp tôi với đề nghị thuê cơ sở mà BPSOS đă kư hợp đồng và bỏ trống. Tôi từ chối v́ không muốn dính dấp và mang tiếng sau này.

 Sau đó vài hôm Bà Hạnh lại đến gặp tôi và đề nghị thuê cơ sở trong 2 tháng để thông qua kỳ tái kiểm định, làm như là trường đang hoạt động ổn định. Tôi trả lời như vậy là cố t́nh đánh lừa tổ chức kiểm định, điều mà tôi không thể làm.

Khi Bà Hạnh về rồi, cụ Phan Vỹ gọi lại để yêu cầu tôi bỏ qua những ǵ đă xẩy ra và tiếp tục giúp cho Bà Hạnh. Tôi xin lỗi cụ là tôi không thể làm những việc trái với luật pháp Hoa Kỳ và trái lương tâm.

Sau vài tuần Ông Nguyễn Ngọc Bích lại liên lạc với tôi cho biết là Bà Hạnh nhờ Ông Bích nói với tôi giúp Bà Hạnh. Tôi đă kể tự sự như trên và khuyên Ông Bích nên cẩn thận để tránh bị tai tiếng sau này.

Từ đó Bà Hạnh đă đi rêu rao trong cộng đồng địa phương những điều không đúng sự thật nhưng tôi không lên tiếng v́ chủ trương không nói về chuyện riêng tư của người khác.

Tuy nhiên lần này v́ có sự kêu gọi quyên góp tài chánh, tôi phải lên tiếng để tránh cho một số đồng hương có thể bị nhầm lẫn và bị trục lợi.

Xin quư vị nào quan tâm đến vấn đề này giúp phổ biến thông tin trên đây để rộng đường dư luận. Xin cảm ơn.

    

Ts. Nguyễn Đ́nh Thắng

Ngày 24 tháng 8, 2014

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: