MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG CON NGƯỜI, XĂ HỘI VÀ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CƯỜNG THỊNH PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt

֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports

֎ Vietnamese Commandos ֎ Video/TV ֎ Lottery

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Diễn Đàn

֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Bài Vở Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Diễn Đàn ֎ Learning ֎ Sports ֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Đà Lạt ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMedia

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookings

vCNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteran

vOpen Culture vSyndicate vCapital Research

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCSv 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvCám Ơn AnhvCục Lưu Trữ

vTPBv1GĐ/1TPBvThống KêvĐiều Ngự

 

 

Thời sự nước Mỹ c̣n hấp dẫn, ngoạn mục hơn phim Đại Hàn

 

Lời ṭa soạn: Trong lịch sử nước Mỹ từ khi lập quốc đến nay, chưa có vị tổng thống gây chiến với truyền thông báo chí giống như Tổng thống Donald Trump. Ông cũng là tổng thống có cá tính gây nhiều tranh căi nhất từ xưa đến nay.

Sau hơn một năm cầm quyền phần lớn giới truyền thông Mỹ và quốc tế kể cả truyền thông của người Việt hải ngoại đều có một cái nh́n tiêu cực về ông.

Bài viết dưới đây của tác giả Gourou Dương Hồng Mô cho chúng ta về cái nh́n khác về nhân vật Donald Trump, cũng như về t́nh h́nh kinh tế, chính trị của nước Mỹ hiện nay. Việt Luận xin đăng lại bài này với sự dè dặt.

Có người coi phim Đại Hàn cho tới canh khuya, ngày nào cũng vậy. Có người xoa mạt chược cả hai ngày thứ Bảy, Chủ Nhật, tuần nào cũng vậy. Riêng tôi, theo dơi t́nh h́nh nước Mỹ và thế giới nó hấp dẫn làm sao, cần ǵ bỏ tiền mướn movie hay xoa mạt chược cho nó mệt xác. Nhưng nó đ̣i hỏi một sự tinh tường sáng suốt, nghe các ông TV Báo chí Châu Mỹ Châu Âu đều là rơi vào cạm băy đánh lừa nhân dân.

Ngày hôm qua khi báo chí suốt ngày sôi nổi v́ cuốn sách mới hạ bệ Tổng Thống Trump và gia đ́nh “ngu dốt” chó ngáp được trúng cử Tổng Thống chứ tài cán ǵ đâu.

Ngày hôm đó Chứng khoán Dow Jones Thị Trường New York lên 250 điểm chưa từng có trong cả thập niên. Và Dow Jones lần đầu tiên lên 25,000, cách đây một năm khi Donald Trump nhậm chức Tổng Thống, Dow Jones chỉ hơn 18000, tăng trưởng gần 30%. So với 2009 th́ tăng trưởng 230%. SP 500 tăng 20% trong năm 2017, một kỷ lục. NASDAG năm nay tăng 30%.

Tại sao khi Báo chí hạ bệ Trump ngu đần, tương lai nước Mỹ tối mịt th́ Chứng khoán lên vụt 250 điểm.

Là v́ giới đầu tư, 200,000 người khôn ngoan và giàu có nhất nước Mỹ, hy vọng rằng những người ngu dốt thực sự, nghe lời nói tuyên truyền của báo chí sẽ bán chứng phiếu, giá sẽ rẻ đi và ai khôn ngoan sẽ kiếm lời trên lưng những chàng ngu si.

Khi sắp tới ngày Bầu Cử tháng 11, 2016 ông Larry Summers Chủ Tịch Đại Học Harvard tiên đoán người ngu đần và lỗ măng như Trump – nếu trúng cử chứng khoán sẽ tụt giá thảm hại, người đầu tư sẽ bán thống tháo bỏ chạy.

Sáng hôm sau ngày Bầu Cử chưa ngủ dậy lúc 7 giờ sáng, con gái tôi gọi phone “Bố ơi mấy cô Mỹ ở sở con sắp bán hết Stock v́ Trump trúng cử”. Tôi vội hét lên “đừng bán, có bao nhiêu tiền mua hết. Các cô sở con sao mà ngu vậy. Báo chí đánh lừa đấy”.

Và đúng như thế, stock xuống có 3 giờ thôi và từ đó lên vun vút cho tới ngày nay.

Kỳ bầu cử 2012 cũng vậy. Obama nhiệm kỳ đầu tiêu tiền Ngân Quỹ vô tội vạ, tiêu hơn các vị Tổng Thống từ thời Washington cộng lại.

Ngân Khố Mỹ nợ trong 4 năm tăng gấp 2, thêm 10 trillions, tổng cộng là 20 trillions (20,000 tỷ).

Vậy mà kinh tế chỉ tăng trưởng có hơn 2%, tiền vào túi các Nghiệp Đoàn và rút cục vào túi Đảng Dân Chủ.

Người đầu tư biết là dân Mỹ không thể nào tiếp tục Kinh Tế Obama, trông mong Mitt Romney. Nhưng Romney trước khi bầu cử tính sai nước cờ vô cùng tai hại mất ḷng dân Mỹ, tuyên bố sẽ thương lượng hợp tác với Dân Chủ, như G W Bush. Tưởng thế là được Báo Chí và Dân Chủ thương yêu. Nhưng Báo Chí và Dân Chủ mạt sát thêm như mạt sát Bush trước kia “Romney đầu hàng chúng ta”. Và vào ngày bầu cử 3 triệu cử tri Cộng Ḥa nằm nhà không đi bầu.

Obama tái đắc cử, những nhà đầu tư tưởng mất toi tiền trước khi bầu cử mua Stocks hay Mutual Funds, nhưng không mất. V́ dân Mỹ rất khôn ngoan, không tin Romney nhưng cũng không tin Obama.

Bầu cho Obama nhưng bầu cho Quốc Hội Cộng Ḥa, cầm chân Obama, nhất là Hạ Viện nơi nắm hầu bao nước Mỹ, Obama không thể chi tiêu phung phí được nữa.

Ngày hôm sau Chứng Khoán lên như diều, lên đến 2015 khi Obama và các công chức Obama trong các Nha Sở đẻ ra hàng ngàn sắc lệnh (executive orders) bóp nghẹt Kinh Tế.

Nhưng không bóp nghẹt được Kỹ Nghệ dầu hỏa với kỹ thuật Fracking tân kỳ do những nhân tài như Harold Hammm sáng tạo điều chỉnh trong những khu đất tư nhân, Obama tức lắm không làm ǵ được.

Nếu không có Kỹ Nghệ Dầu hỏa bá chủ thế giới th́ kinh tế Mỹ trong nhiệm kỳ 2 Obama không được hơn 2% đâu, chắc 0% như nước Pháp dưới thời Francois Hollande.

Hầu hết truyền thông báo chí Mỹ đều theo tả phái. Trừ Fox News ra, Báo Chí đăng bài chống Trump 95%, chống Obama gần 0% dù Obama, người dân Mỹ ghi nhận, nói dối 29 lần về “Obama Care” trên TV. “Giữ được Bảo Hiểm cũ nếu muốn, giữ được Bác sỹ cũ nếu muốn”. White House Press Corps, Báo Chí Nhà Trắng ngủ luôn 8 năm liền dưới thời Obama, không dám hé răng hỏi khó một điều, nay nhao nhao chất vấn Sandra Hucklebee về tâm thần của Tổng Thống Trump.

Báo Chí cho Trump ngu dốt v́ không đọc báo, đọc làm chi khi chắc chắn bị chửi dù làm ǵ cũng thế thôi.

Tổng Thống Ronald Reagan trước kia cũng bị mạt sát v́ không đọc báo nhưng Reagan nói các ông lầm, tôi có đọc báo. Báo Chí hỏi ông đọc xă luận nào ai viết. Ông trả lời một cách mỉa mai: “Tôi mở báo ra việc đầu tiên mở trang Comics hay Cartoons (trang pha tṛ)”. Cũng như Trump, Reagan coi báo Chí như trẻ con, theo việc Popeye the sailor bị côn đồ Gontran cướp mất vợ Olive, ăn rau muống spinach, bắp thịt nổi lên và đập tan Gontran, lấy lại vợ. C̣n hấp dẫn hơn xă luận thiên tả viễn vông của các ông.

Hệ Thống Tiểu Hoc, Trung Học Công Lập nằm trong tay Nghiệp Đoàn Thầy Giáo Teachers Union tức là Tả Phái. Nhất là Đại Học bị ảnh hưởng nặng nề, Ông Chủ Tịch Đại Học Berleley Calfornia văn pḥng ông có một cầu thang bí mật để ông thoát thân khi bị Sinh Viên Thiên Tả bố ráp. Berkeley nổi tiếng v́ có một đội quân AntiFas nói là chống Phát Xít nhưng hành động như Phát Xít. Trang bị áo giáp và vũ khí cầm tay, ai tuyên bố điều ǵ hữu khuynh hay bảo thủ là bị đánh tàn nhẫn, cửa hiệu ngoài phố bị đập phá, cảnh sát không dám can thiệp.

Tư Pháp cũng như Tây Âu bị ảnh hưởng Tả phái nặng nề.

Bất cứ việc gỉ Chính Phủ Trump làm để bảo đảm an ninh xă hội thế nào cũng có một quan ṭa kiện là vi hiến. Lại phải chống án lên tới tận Tối Cao Pháp Viện mới thắng chỉ v́ Chính Phủ muốn bảo đảm an ninh cho xă hội nhưng Tả phái bất cần an ninh chỉ cần phá cho bơ ghét.

Nay ngay cả ngành Y chúng ta cũng nhảy vào ṿng chiến dùng Y Khoa chẩn bệnh tâm thần để đuổi cho được Trump ra khỏi Nhà Trắng. Là v́ buộc tội là ngu dốt không thể thành công được.

Trump có những thành quả rất xuất sắc về kinh tế, ngoại giao và tranh cử không ai là không biết. Một trí óc thông minh bén nhọn, không bao giờ nhờ giấy đọc diễn văn, không bao giờ nhờ Teleprompter. Diễn văn vô cùng xuất sắc như ở Tokyo vừa qua trước khi sang Đại Hàn thuyết phục được Nhật Bản, Đại Hàn lúc đó nghi ngờ thiện chí của Mỹ.

Muốn hạ được Trump dùng Công Tố Viên Mueller buộc tội thông đồng với Putin trong vụ Bầu Cử Tổng Thống coi bộ không xong, dùng Báo Chí buộc tội ngu dốt coi bộ không xong, nay nhờ tới Bác sỹ thần kinh chẩn bịnh rối loạn tâm thần không thể làm Tổng Thống được.

Điều 25 trong Hiến Pháp rơ ràng “nếu Tổng Thống không làm được nhiệm vụ, chỉ cần Phó Tổng Thống và 2/3 Hạ Viện biểu quyết là xong”.

Cuốn sách mới xuất bản “Fire and Fury” viết buộc tội Trump ngu dốt cũng nhắm vào điều 25, tác giả công nhận như vậy.

Bác Sỹ tâm thần là bà Bandy X Lee, Đại Học Yale, bà cầm đầu một nhóm 25 Bác Sỹ tâm thần kư chẩn bịnh “Mental Status unreveling” và cho rằng tâm thần của tổng thống không thể làm Tổng Thống được. Tổng Thống mắc bệnh này có thể hủy diệt nhân loại, Bác sĩ Lee khẳng định như vậy với hơn hai chục Nghị sĩ Dân Chủ và một Nghị sĩ Cộng ḥa. Nói tóm lại Bà Lee cùng 25 Bác sỹ khác dùng bằng Bác Sỹ Y Khoa làm đảo chính, truất phế một Tổng Thống đương quyền.

Hơn 50 năm trước Nghị Sỹ Barry Golwater khi tranh cử ứng cử Tổng Thống cũng bị một báo chí cho rằng tâm thần không ổn chỉ v́ ông có khuynh hướng Bảo Thủ.

Sau đó Hiệp Hội Bác Sỹ tâm thần Mỹ (APA) phải nêu lên nguyên tắc: không bác sĩ tâm thần nào được quyền chẩn bịnh bệnh nhân nếu không trực tiếp khám xét. APA lần này cũng phản kháng nhưng mấy Bác Sĩ đâu có phải thật sự là bác sĩ, cũng như mấy ông nhà báo, họ trở thành ủy viên chính trị (Political Hacks) của Tả phái.

“Đảng Dân Chủ và Tả phái sao dám làm càn, phá hoại dân chủ”, Alan Dershowitz Giáo sư Luật Khoa Harvard nổi tiếng từ thập niên 60, dơng dạc cảnh cáo.

Ông nói chí có bên Nga là họ dùng Y Khoa tâm thần để hạ bệ đối thủ chính trị.

V́ sao Tả phái thù ghét Trump đến thế, thù ghét hơn cả Bush hay Reagan nhiều. Donald Trump là một cái gai trước mặt cần phải loại bỏ.

Một ly do là Trump người ngoại đạo, không phải từ Washington Beltway nơi Wall Street nặn ra những chính trị gia Dân Chủ như Clinton hay Obama, Hillary, hay như American Chamber Commerce nặn ra những Tổng Thống như Bush cha và con. Nơi hàng ngàn lobbyists cả hai đảng làm ăn phát đạt, cộng tác với Truyền Thông Báo chí, một kỹ nghệ môi lái chi tiêu Ngân Quỹ Liên Bang 3000 tỷ mỗi năm. 

Riêng Báo chí, TV, Trump không thèm nhờ tới, đi thẳng tới nhân dân bằng Tweet thiệt hại cho truyền thông bao nhiêu tỷ mỗi năm. New York Times lỗ vốn, Washighton Post lỗ vốn, Newsweek bán cho khách hàng với giá là một đồng bạc.

Rating TV NBC CBS MSNBC cộng lại thua xa Fox. Làm sao họ để yên Trump, nhất định không cho Trump thành công.

Và Trump dám thành công. Ví dụ như lănh vực kinh tế. Khi Obama làm Tổng Thống kinh tế tăng trưởng 2.1%, 2.2% GDP mỗi năm không tháng nào tới 3%. Obama có tới 14 nhân tài Wall Street trong Chính Phủ bao gồm bộ trưởng, Thứ trưởng, tổng giám đốc.

Các ngài tuyên bố kinh tế toàn cầu là thế, tăng trưởng chỉ thế là hết đất không thể tốt hơn được. Obama khi quan sát Trump tranh cử, tuyên bố không tổng thống nào có tài thánh cũng không thể lay chuyển GDP, Trump nói láo…

Khi Trump làm tổng thống, một nhân tài Wall Street giúp Obama, Larry Summers lúc đó làm Chủ Tịch Harvard cũng tuyên bố giống như Obama “không thể nào tăng trưởng GDP được 3%”. Nhưng 2 tam cá nguyệt cuối cùng 2017 GDP tăng 3% và hai tháng cuối năm tăng 3.3%.

V́ sao?

Trump chỉ loại bỏ những sắc lệnh (Regulations) các ngài trong Nha Sở đẻ ra hàng trăm giấy tờ sắc lệnh kiểm soát buôn bán mỗi tháng, tai hại cho buôn bán, ví dụ như Regulations giết chết ngành than mỏ. Federal Register ghi các Regulations trước kia bao gồm 70,000 trang, nay lần đầu tiên trong lịch sử bị cắt bỏ mất đi mấy trăm trang.

Vừa qua Jemie Dimon, CEO JP Morgan trả lời của phỏng vấn Đài Fox: “Nước Mỹ nhờ có Luật Thuế Vụ mới thông qua, buôn bán trở lại (Back in business) – tăng trưởng công việc, thu nhập, lương bổng. Rất tốt cho nước Mỹ”. Trước đây JP Morgan đóng góp cho Liên Danh Obama Biden 877,000 đô la hơn cả Google.

Nhân viên JP Morgan hầu hết đóng góp cho Liên Danh này. Ngược lại Obama khen Jemie Dimon là “chủ ngân hàng giỏi nhất”.

Trung Đông cũng có những biến chuyển đáng kể, Iran bỗng nhiên toàn quốc biểu t́nh chống tham nhũng, dám vạch mặt chỉ tên Giáo Chủ Ayatollah và Thủ Tướng. Cách mạng trứng gà, có tên như vậy v́ thịt ḅ thịt gà mắc quá người dân chỉ c̣n ăn trứng gà, nay Ngài Ayatollah tăng giá trứng vô tội vạ.

Trump trợ giúp phong trào chống tham nhũng ở Ả Rập Saudi, nay có vẻ có kết quả, Tây Phương chỉ hy vọng có thế. Hồi giáo cải tổ lại như Thiên Chúa Giáo vào thế kỷ thứ 15, chia ly Đạo và Đời có phải đỡ khổ cho nhân loại biết bao.

Trump chỉ mất mấy tháng triệt hạ được ISIS ở Irak và Syria, v́ Trump có ư chí chiến thắng.

Obama không muốn chiến thắng, Robert Gates Bộ trưởng Quốc Pḥng thời Obama nói không bao giờ Obama quan tâm tới quân đội, quan tâm duy nhất là buộc quân đội phải nhận gays và lesbians, trangenders.

Nhưng gia tài thảm hại và nguy hiểm nhất Obama để lại cho Trump vẫn là Bắc Hàn.

Từ mấy chục năm nay, các ông Clinton, Bush, Obama dùng chính sách xoa dịu với cha con nhà họ Kim, cho mấy chục tỷ, với điều kiện là hứa là không làm vũ khí hạt nhân, chỉ làm nhà máy phát điện.

Cha con nhà họ Kim như Kinh Thánh nói, sống về gươm giáo, chết về gươm giáo.

Chỉ biết giết người kể cả họ hàng thân thích, không biết làm kinh tế. Tiền bạc Tây Phương viện trợ dĩ nhiên là làm vũ khí hạt nhân hỏa tiễn, với biết rằng lănh tụ Tây Phương hèn nhát. Và nay với vũ khí hạt nhân hỏa tiễn, thẳng thừng yêu cầu “quân đội Mỹ rút khỏi Hàn Quốc và Nhật Bản đi, như ở Việt Nam thời 70, để lại những nước đó cho tôi, nếu không San Francisco hay Washington không bảo đảm”.

Nhưng lần này gặp Trump, Kim tính lầm.

Thượng Nghị Sĩ Cardin Dân Chủ tuyên bố Trump vận động được toàn thể Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc chống Bắc Hàn, kể cả Nga và Trung Quốc, là một thành công xuất sắc chưa từng thấy. Là v́ thằng nhỏ đi quá trớn. Bắn hỏa tiễn rơi cách Vladivostok có 100 dặm đe dọa đến Nga. Mang giàn hỏa tiễn sát Trung Quốc dọa Bắc Kinh. Dọa Úc, dọa Thụy Sĩ dám bầu cho trừng phạt. Và trừng phạt kinh tế bắt đầu có kết quả. Hàng chục ngàn nhân công Bắc Hàn rẻ mạt ngày đêm kiếm tiền trên thế giới, tiền gửi về vua nhà Kim, nay phải về nước.

 

Tàu buôn lậu dầu hỏa tiếp tế cho B́nh Nhưỡng bị vệ tinh Mỹ theo dơi báo cho tàu Nam Hàn bắt. Nhiều tàu đánh cá Bắc Hàn hết nhiên liệu chết đói trôi dạt vào đảo Nhật Bản. Bắc Hàn bắt buộc làm dịu với Nam Hàn xin viện trợ. Và nhân dân Bắc Hàn rồi cũng như dân Iran bùng lên. Kim phải thay đổi quân gác biên giới, có mấy ông chạy thục mạng sang phía Nam v́ mê phim Đại Hàn.

Làm sao tả phái Mỹ để cho Trump thành công vĩ đại như vậy được. Phải triệt phá bằng mọi cách qua báo chí, bác sĩ tâm thần, bác sĩ tim v. v…

Nhất là mấy tuần nay, nhờ Luật Thuế Vụ, đảng Cộng Ḥa dưới lănh đạo của Trump thành công thông qua, kết quả kinh tế tăng vọt chưa từng thấy.

Chỉ trong một tuần chỉ số Dow Jones tăng 1000 điểm, từ 25,000 lên kỷ lục 26,000.

Dân chúng Mỹ phấn khởi, xí nghiệp phấn khởi, con số xí nghiệp thưởng nhân viên tiền bonus lên tới 200, tiền bonus từ 1000 đến 2500, chưa kể tăng lương tối thiểu. Các xí nghiệp đều nói tiền này đáng lẽ nộp thuế cho Chính Phủ, nay tặng cho nhân viên. Ư nói nộp cho Chính phủ là phung phí vô tích sự. Apple xí nghiệp số 1 Mỹ sẽ mang 250 tỷ từ ngoại quốc về, chịu thuế 15% (đáng lẽ 35%), ngân quỹ được 38 tỷ, và sẽ dùng tiền tạo công ăn việc làm cho nước Mỹ chứ không đầu tư ngoại quốc nữa. Apple bao giờ cũng ủng hộ Đảng Dân Chủ hàng chục triệu mỗi khi bầu cử.

Làm sao triệt hạ Trump bây giờ. Chỉ c̣n một cách, làm sao chọc tức Trump để Trump nói tục, chửi thề. Để không có bà nào bầu cho Trump.

Âm mưu được giàn xếp kỹ lưỡng, Dick Durbin được chọn làm ổ phục kích. Ông Thượng nghị sĩ có biệt tài đóng kịch trên TV, có một lần ông lên TV tố cáo một Thượng nghị sĩ Cộng Ḥa nói nhỏ với ông kỳ thị màu da Obama. Lần này Trump bị ông tố cáo nói tục về các nước châu Phi, chỉ có hai ông nghe thấy. Rùm beng trên báo chí ngày hôm sau, cả Liên Hiệp Quốc cũng phản kháng.

Nhưng tướng Kelly biết trước nên phản phục kích. Tại pḥng Bầu Dục hôm đó ông xếp đặt có mấy ông Cộng Hỏa làm chứng và nhất là có bà Kirsten Nielsen, Bộ trưởng Homeland Security, một ngôi sao sáng của đảng Cộng Ḥa.

Mấy ông Thượng Nghị sỹ dân chủ bắt bà ra điều trần, tưởng bà nữ giới dễ bắt nạt. Bà nói tôi không nghe đến chữ đó. Ư nói Durbin nói láo. “Thế nghe chữ ǵ?”. “Hôm đó nhiều ông tuyên bố lỗ măng”. “Ai?”. “Tôi nghe lỗ măng, không bao giờ nhớ v́ không muốn nhớ”. “Thế c̣n câu về dân tỵ nạn Na Uy?”. “Tổng Thống không nói thế”. Lúc đó mới biết chính thật là Na Uy hay Á Châu, Trump không kỳ thị, Durbin giấu nhẹm chữ Á Châu.

Cáu quá, các ông không dám nói ǵ, để cho Cory Booker, thượng nghị sĩ da đen la lối um sùm, sao lại không nhớ. Bà Nielsen lúc đó đóng kịch tuyệt diệu, không nói một câu nước mắt long lanh nh́n vào ống kính. Bà bị đàn ông bắt nạt, video ghi lại hết, sau này sẽ đưa vào tranh cử, kiếm phiếu các bà.

Một cuồng phong chính trị kinh khủng nhất sắp sửa tàn phá chính trường Mỹ trong mấy tuần sắp tới.

Tai hại hơn bê bối Scandal Watergate hàng trăm lần.

Được che đậy kín mít từ một năm nay tại cơ quan FBI và Bộ Tư pháp Mỹ nhưng nhân viên cấp dưới nơi đó vô cùng bất măn x́ hơi ra nên Quốc Hội biết. Cuộc điều tra của cơ quan Thanh Tra IG có báo cáo. Ủy Ban T́nh Báo Quốc Hội nay có bản báo cáo sau khi quyết đ̣i cho được, dân biểu dân chủ quyết không cho. Không cho v́ quá xấu xa cho Dân chủ.

Các ông lănh đạo FBI và T́nh Báo đă dùng cơ quan ḿnh giúp đảng Dân Chủ trong lúc bầu cừ và phá ngầm Cộng Ḥa. Dùng hồ sơ do mật vụ Nga cấp qua tay một điệp viên hàng hai Anh được quỹ tranh cử bà Hillary trả tiền, buộc tội Trump để lấy cớ xin quan ṭa Foreign Intelligence Surveillance Court cho phép nghe lén Trump trước và sau khi bầu cử, cùng nghe lén nhiều nhân viên Quốc Hội khác.

Nghĩa là các ông ấy âm mưu đảo chính. Sẽ thấy những người quyền thế nhất nước Mỹ, FBI hay Tư Pháp ra ṭa về tội phản bội (Treason). Mấy ông ấy liều v́ tưởng là Hillary nhất định thắng.

Hạ viện nay sắp bầu xem có nên phổ biến cho dân chúng biết bản báo cáo Memorandum này hay không v́ nó nguy hiểm quá, các ông phản Hiến Pháp, phản quốc này c̣n tại chức. Toàn là Đảng Dân chủ. Ai ra lệnh các ông làm như vậy?

Thảo nào Dân chủ muốn hạ bệ Trump cấp tốc, Tổng Thống khác c̣n có thể tha tội, Trump chắc không tha.

Gây cấn và hấp dẫn hơn phim Đại Hàn, kịch bản này ngay mấy ông Hollywood cũng không nghĩ ra. .

 

Dương Hồng Mô

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA ֎ Lam vs Ngo

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: