MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU   THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

     ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

     ֎ The Fall of South Vietnam

     ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

     ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Diễn Đàn ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Đà Lạt ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlatevWSWS

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvNewsnow

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNNvCreate

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedgevDailySignvNewser

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia MilitatyvPradva

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteranvRussiavTass

vOpen CulturevSyndicatevCapital ResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều Ngự

 

THỰC CHẤT VỀ TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG

 

 

Tại sao tất cả những phong trào, tổ chức tôn giáo, đảng phái chính trị đều nuôi THAM VỌNG THỐNG LĨNH tổ chức cộng đồng và ngấm ngầm dùng đủ mọi thủ đoạn để đạt tới mục đích đó?.

 

Dưới đây là những nguyên nhân: 

Thứ nhất các tổ chức khác muốn chiếm lấy danh xưng cộng đồng: tiếm đoạt danh nghĩa nhằm mục đích chứng tỏ họ là tổ chức, chính đảng, là bộ phận ĐẠI DIỆN toàn thể công đồng tỵ nạn hải ngoại để làm đối trọng với VC.  

Thứ hai sử dụng tổ chức cộng đồng làm công cụ kinh tài: yểm trợ gây quỹ cho tổ chức của họ đơn cử như Dallas Fort Worth vốn là đơn vị kinh tài chuyên móc túi đồng bào cho Tổ Chức Phục Hưng của Trần Quốc Bảo.  

Thứ ba dùng tổ chức cộng đồng làm công cụ tập họp: mọi thành phần để tuyên truyền những tư tưởng và đường lối họat động của họ. 

 

Để tổ chức cộng đồng tránh khỏi nạn xâu xé bởi những bè phái, tổ chức , đảng phái chính trị hoạt đầu. Chúng ta cần phải làm sáng tỏ vị thế, mục đích. 

 

1-CĐNVQGHK chỉ là một tổ chức TỰ PHONG làm công tác thiện nguyện phục vụ những mặt yếu kém của cộng đồng. CĐNVQGHK không phải là Công Ty Kinh Doanh, không phải là Đảng Chính Trị lại càng không phải là tổ chức CHÍNH QUYỀN. Chúng ta chỉ là NGƯỜI PHỤC VỤ, giữ ǵn bản sắc, văn hóa truyền thống dân tộc và bảo lưu giá trị  lịch sử của cộng  đồng. tổ chức CĐVNHK thực chất chỉ là một tổ chức ăn giỗ, sắm sửa bài vị để lên bàn thờ.Ta chỉ đại diện cho những người đồng tâm, hợp tác với ta mà thôi. Đừng hoang tưởng quyền lực, đừng tự cho là công chúng ủng hộ ḿnh. 

2-Tuyệt đối không kư Thông Cáo, Tuyên Bố Chung với bất kỳ tổ chức tôn giáo, đảng phái chính trị nào. 

3-Tuyệt đối không hợp tác tổ chức gây quỹ (fundraising) với bất kỳ tổ chức nào ngoài các cộng đồng thành viên v́ việc gây quỹ chính là nguồn tài trợ duy nhất của các tổ chức cộng đồng

4-ĐHTN là đại hội của CĐTV chỉ dành cho báo cáo, bàn thảo công tác cộng đồng, từ nay nên chấm dứt việc mời diễn giả không phải là thành viên. (ngoại trừ các cấp chức chính quyền địa phương). 

 

Nguyên tắc đấu tranh nghị trường là phải BÀN CHO RA ĐÚNG SAI, PHẢI TRÁI

1- Một tổ chức không có tiềm lực tài chính, không địa bàn, không phương tiện

2- Một tổ chức không đủ năng lực lư luận phân tích t́nh h́nh để đạt kết quả thực tế.

3- Một tổ chức không có khả năng nhận thức sáng tỏ đúng sai, phải trái, không có nhân sự hiểu biết lịch sử của tổ chức

4-Một tổ chức không có khả năng tự vệ, không có dũng khí đối đầu, không bảo vệ được những thành viên, ủng hộ viên th́ lănh đạo cái ǵ).

5-Hèn nhát quay lưng lại với sự thật, dễ bị lung lạc (thế nào là ngoài, thế nào là trong), bám đuôi một vài tên họat đầu

 

Khi một tổ chức

A -KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC VỊ THẾ CỦA TỔ CHỨC,

B- KHÔNG CÓ PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC ĐÍCH, HOẠT ĐỘNG

C- KHÔNG CÓ NGÂN SÁCH,

D- KHÔNG CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG,

E- KHÔNG CÓ ĐỐI TƯỢNG CỤ THỂ, 

 

th́ dù có cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa hay khai căn vẫn chỉ là KHÔNG.

 

Tại sao tôi nói là không có mục đích, đối tượng cụ thể:  điều đó thể hiện qua những khẩu hiệu ngôn từ sáo rỗng, nguyện vọng duy ư chí như đấu tranh dân chủ nhân quyền cho đồng bào quốc nội, giải thể đảng cộng sản, quang phục quê hương, góp phần xây dựng đất nước cường thịnh…và cũng chính những khẩu hiệu rỗng này chứng minh chúng ta không xác định được vị thế, vai tṛ của tổ chức.

 

Tại sao tôi nói là không có địa bàn hoạt động lẽ dễ hiểu nếu như chọn địa bàn hoạt động th́ tổ chức sẽ dẫm chân lên các tổ chức cộng đồng địa phương. Khi TCCĐNVQGHK không c̣n là một miếng mồi béo bở

 

Vậy th́ đâu là vai tṛ đích thực của TCCĐNVQGHK. Theo những phân tích nêu trên TCCĐNVQGHK cần phải chuyển sang lĩnh vực lư luận, tham mưu, định hướng, hỗ trợ cho hoạt động của các cộng đồng địa phương và vai tṛ đúng nhất là phải trở thành think tank. Loại trừ tư tưởng xin xỏ, dựa dẫm vào những nguồn tài trợ.

 

Hành pháp của tổng thống chế Hoa Kỳ bầu liên danh. Chức vụ hành chánh do thượng cấp chỉ định, cất nhắc.

Chức vụ dân cử do dân bầu. Chế độ đại nghị chỉ định thủ tướng qua liên minh đa số nghị viện hay đảng chiếm đa số.

 

A-Việc chấp nhận cho những người đă về Việt Nam ra ứng cử, đảm nhiệm những vai tṛ điều hành trong TCCĐNVQGHK là tháo gỡ Lằn Ranh Quốc Cộng, đầu hàng Việt Cộng.

 

Chữ trinh c̣n một chút này,

Chẳng cầm cho vững lại giày cho tan !

 

Nếu hơn 1 triệu người Việt ở Hoa Kỳ không c̣n ai chưa về Việt Nam để đứng đầu tổ chức cộng đồng Hoa Kỳ tốt nhất chúng ta nên bỏ lá cờ Việt Nam Cộng Ḥa để chấp nhận lá cờ Việt Cộng. Năm 2006 ông Phạm Ngọc Cửu đại biểu Florida đă đưa ra ư kiến này ở New York nhưng đă bị bác bỏ.

 

Nh́n vào thực tế mọi người đều thấy tất cả những người “áo gấm về làng” thấp nhất dù là công nhân, xướng ca vô loại, văn nghệ sĩ đến quân cán chính, tướng lănh đều bị cộng đồng hải ngoại khinh bỉ. Nhiều người đă thân bại danh liệt sau khi áo gấm về làng Phạm Duy, Elvis Phương, Trịnh Nam Sơn. Nguyễn Mộng Giác, Hoàng Lộc, Du Tử Lê .v.v Đỗ Mậu, Nguyễn Cao Kỳ. Vậy mà bây giờ tổ chức mang danh muốn tỏ ra là đại diện của toàn thể cư dân gốc Việt ở Hoa Kỳ lại nhắc rào cản  Lằn Ranh Quốc Cộng để cào bằng giá trị giữa những người chiến sĩ kiên quyết đấu tranh chống cộng với những người thiếu kiên định; san bằng ranh giới vị nghĩa vong thân với vị kỷ vong quốc. Trong bất kỳ xă hội nào, môi trường tập thể nào ranh giới giữa cái tốt và xấu phải rạch ṛi. Vai tṛ đứng

 

Điển tích "Từ Thứ quy Tào": Thoạt đầu Từ Thứ đi theo pḥ tá Lưu Bị, do có tội bỏ trốn nên lấy tên giả là Đan Phúc. Ông đă hiến kế cho Lưu Bị đánh bại tướng của Tào Tháo là Tào Nhân, đánh úp chiếm Phàn Thành. Tào Tháo lập mưu bắt mẹ Từ Thứ, dù Từ mẫu không đồng ư cộng tác nhưng Tào Tháo dùng mưu kế của Tŕnh Dục, bắt chước nét chữ của bà để viết thư dụ Từ Thứ. Từ Thứ tưởng là thư của mẹ gửi nên đành từ biệt Lưu Bị ra đi. Ông nói hết tên tuổi thật của ḿnh và tiến cử Gia Cát Lượng với Lưu Bị, sau đó đi Hứa Xương. Tam Quốc diễn nghĩa tường thuật việc này trước khi xảy ra trận Đương Dương - Tràng Bản mà chính sử nêu. Mẹ Từ Thứ khi thấy con trai đến th́ rất tức giận, chửi mắng ông rồi tự vẫn. Từ Thứ biết ḿnh bị lừa, nguyện suốt đời không giúp kế ǵ cho Tào Tháo. 

 

Tại sao lại có chuyện nhiều tổ chức chính trị t́m mọi cách cài người tiềm phục để lũng đoạn, tranh  đoạt danh xưng cộng đồng dẫn tới việc phân hóa chia rẽ trong tổ chức này? 

V́ quyền lợi chính trị, và quyền lợi kinh tế  

 

B- Để giữ vững tính độc lập, tự chủ của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, Ban Chấp Hành, Hội Đồng Đại Biểu, Hội Đồng Giám Sát không được phép vượt qua những quy định sau  đây: 

 

1-Tuyệt đối không kư Thông Cáo, Tuyên Bố Chung với bất kỳ tổ chức tôn giáo, đảng phái chính trị nào.

2-Tuyệt đối không hợp tác tổ chức gây quỹ (fundraising) với bất kỳ tổ chức nào ngoài các cộng đồng thành viên v́ việc gây quỹ chính là nguồn tài trợ duy nhất của các tổ chức cộng đồng

3-ĐHTN là đại hội của CĐTV chỉ dành cho báo cáo, bàn thảo công tác cộng đồng, từ nay nên chấm dứt việc mời diễn giả không phải là thành viên. (ngoại trừ các cấp chức chính quyền địa phương).

 

Điều 4. Tư cách, Thớ gian hoạt động, Phạm vi,  Quyền hạn 

Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ là (a) một tổ chức hợp pháp, bất vụ lợi, có tư cách pháp nhân ( legal entity) riêng biệt với các thành viên, (b) hoạt động vô thớ hạn, (c) trên toàn quốc Hoa Kỳ. CĐVNHK được điều  hành theo những nguyên tắc và  quyền hạn liên hệ vơí các thành viên như  sau : 

1.Các Cộng đồng địa phương gia nhập tổ chức CĐVNHK với tư cách tự nguyện

2.Các Cộng đồng thành  viên vẫn giữ tư cách độc lập và tự trị tại mỗi điạ phương

3. CĐVNHK là cơ quan phối hợp công tác liên bang  trong các lănh vực văn hoá, xă hội, kinh tế, chính trị quốc nội và quốc tế:

- Về Văn hoá, Xă hội, kinh tế : Liên hệ vơí chính quyền liên bang Hoa kỳ nhằm phục vụ  phúc lợi chung của quư vị đồng hương Việt Nam không phân biệt sắc tộc, tuổi  tác, thành phần xă hội hay  giới tính

          - Về  Chính trị : Hổ trợ và  thực hiện mọi nổ lực  nhằm tái lập tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam trong tinh thần  chính trị cộng đồng không thể hiện hay mô phỏng theo chủ trương  của bất cứ đoàn thể chính trị nạ.

4. Các tuyên cáo chung sẽ được công bố nếu được quá  bán các Cộng đồng tham gia.

5.Không kư Thông Cáo, Tuyên Bố Chung với bất kỳ tổ chức tôn giáo, đảng phái chính trị nào.

Giải thích:  để giữ tính độc lập, tự chủ, không thiên lệch, không sai lầm

6-Không hợp tác tổ chức gây quỹ với bất kỳ tổ chức nào ngoài các cộng đồng thành viên

Giải thích: v́ việc gây quỹ chính là nguồn tài trợ duy nhất của các tổ chức cộng đồng

7- Không dành diễn đàn các đại hội cho diễn giả không phải là thành viên cộng đồng

 

Giải thích : ĐHTN là đại hội của CĐTV chỉ dành cho báo cáo, bàn thảo công tác cộng đồng, từ nay nên chấm dứt việc mời diễn giả không phải là thành viên. (ngoại trừ các cấp chức chính quyền địa phương).

8. Nhân sự thành viên của Hội Đồng Đại Diện CĐVNHK lănh nhiệm vụ phối hợp hành  động do các cộng đồng thành viên uỷ thác, thi hành nhiệm vụ trong tinh thần cần kiệm, liêm chính, không đại diện cho các cộng đồng địa phương trừ trường hợp được minh thị uỷ thác.  

Sự thực cần phải nói rơ ra là Bản Hiến Chương Lừa Người, Dối Ḿnh của hai tổ chức CĐVNHK hay CĐNVQGHK sử dụng bao lâu nay cần phải viết lại. Qúy vị tự phong cho ḿnh một vai tṛ ĐẠI DIỆN CỘNG ĐỒNG, tự phong cho nhau những chức vụ, tự giao cho nhau những trách nhiệm tùy hứng rồi hoang tưởng rằng TỔ CHỨC TỰ PHONG VÔ VỤ LỢI này là một CHÍNH QUYỀN?!!.

TCCĐNVQGHK không phải là một CÔNG TY KINH DOANH, không giống một ĐẢNG CHÍNH TRỊ và càng không phải là một CHÍNH QUYỀN. Chúng ta phải thấy rơ : Không một chính quyền nào chấp nhận có một chính quyền của ngoại nhân trên lănh thổ của họ. Thực chất CĐVNHK hay CĐNVQGHK chỉ là một bộ phận liên lạc, nối kết các cộng đồng địa phương lại với nhau nhưng một số vị mộng du thấy ḿnh là TRUNG ƯƠNG, là “UMBRELLA” như ông Trần văn Thời chẳng hạn.  

V́ thế chúng ta đừng khoa trương vị thế LĂNH TỤ hay LĂNH ĐẠO mà hăy giữ đúng vai tṛ của “một tổ chức  thiện nguyện  tự phong làm công tác phục vụ cộng đồng (community services)”. Và đương nhiên nếu ai nhiệt t́nh phục vụ  cộng đồng  sẽ gặt hái được những thành quả nhất định trong lĩnh vực chính trị của ḍng chính. Đơn cử trường hợp của Nghị viên Hoàng Duy Hùng, Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Đại Hiển..v.v 

 

Lịch Sử Cộng Đồng Hoa Kỳ

Nh́n lại hai mươi năm qua CĐVNHK hay CĐNVQGHK đă làm được những ǵ? 14 năm của CĐVNHK kết thúc bằng việc đông lạnh, tê liệt gần mười năm. Đến năm 2005 khi đảng Việt Tân chủ trương  biến Ngày Quốc Hận thành Ngày Diễn Hành Cho Tự Do gây ra phản ứng chống đối mănh liệt khắp nơi. V́ mục tiêu của Việt Tân là tổ chức diễn hành về Capitol ngay ngày 30 – 4 -2005 nên trọng tâm chống trả phải xảy ra đồng thời ngay tại Washington DC nhưng lực lượng quốc gia tại địa phương không đủ để đương đầu. Một số chiến hữu trong các hội đoàn quân đội và hai ông Nguyễn văn Tánh, Nguyễn văn Tần đă liên lạc mời tôi tham gia thành lập “Uỷ Ban Phối Hợp Công Tác Đấu Tranh Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ” để đương đầu với âm mưu dơ bẩn của đám Việt Tân và đám Tập Thể Cựu Chiến Sĩ  theo họ. Sau mấy lần bay lên Washington DC bàn bạc với anh em chiến hữu, “Uỷ Ban Phối Hợp Công Tác Đấu Tranh Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ” được thành lập, trong phiên họp cuối cùng tại Philadelphia, chúng tôi Hà văn Sơn, Nguyễn văn Tánh, Nguyễn văn Tần, Nguyễn văn Đoàn, được các tổ chức cộng đồng quốc gia và một số hội đoàn quân đội giao phó trách nhiệm vận động tập hợp lực lượng các cộng đồng toàn Hoa Kỳ về Hoa Thịnh Đốn tham gia tưởng niệm Ngày Quốc Hận "Việt Nam 30 năm Quốc Hận (30 – 4- 1975 – 2005)" được tổ chức mở rộng để ngăn chặn tác hại của cuộc Diễn Hành Cho Tự Do của Việt Tân. Tính ra chúng tôi chỉ có 45 ngày để làm một cuộc vận động toàn thể các tổ chức cộng đồng Hoa Kỳ và thế giới, trong khi  đó đảng Việt Tân đă chuẩn bị hai năm để thực hiện "Ngày Diễn Hành Cho Tự Do”.

Nhờ vào cuộc vận động của “Uỷ Ban Phối Hợp Công Tác Đấu Tranh Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ” và các hội đoàn quân đội và đồng bào vùng Washington DC, cuộc đấu tranh chống âm mưu phá bỏ Ngày Quốc Hận thành công tốt đẹp với sự tham gia của các tổ chức cộng đồng toàn Hoa Kỳ và thế giới có 22 tổ chức CĐVN  đại diện từ Tokyo, Pháp, Anh ...v.v.

Ngay sau khi kết thúc cuộc đấu tranh, trong buổi họp tại Eden khi đặt vấn đề về CĐVNHK đă xảy ra một cuộc tranh luận gay gắt giữa chúng tôi Hà văn Sơn, Bác Sĩ Trương Ngọc Tích, ông Trần Xuân Thời, bà Tôn Nữ Hoàng Hoa, Lê Thành Quang  về t́nh trạng đông lạnh, tê liệt của tổ chức CĐVNHK , ông Hà văn Sơn (tôi) yêu cầu CĐVNHK cần phải tái tổ chức và ư kiến này được các tổ chức cộng đồng ủng hộ và “Uỷ Ban Phối Hợp Công Tác Đấu Tranh Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ” làm nhiệm vụ giúp CĐVNHK tái cấu trúc.

 

Sau đó diễn biến nội bộ CĐVNHK phân hóa thành hai nhóm. Phía bác sĩ Trương Ngọc Tích dự định tổ chức bầu cử tại Dallas, phía bà Tôn Nữ Hoàng Hoa cùng ông Mạc Hồng Quang tổ chức ở Houston. Trong cố gắng hàn gắn, hai người Nguyễn văn Tánh, Hà văn Sơn là đại biểu của CĐVNHK thuyết phục được bác sĩ Trương Ngọc Tích ngưng việc bầu cử với lời hứa bay đến Dallas họp với nhóm bác sĩ Tích sau đó sẽ thuyết phục bà Tôn Nữ Hoàng Hoa để tổ chức cuộc bầu cử thống nhất.

Sau hội nghị Dallas, chúng tôi (ba người) nhận trách nhiệm vận động tổ chức cuộc bầu cử tại New York năm 2006 với lời hứa của Nguyễn văn Tần nhận làm Trưởng Ban Tổ Chức và KHÔNG ỨNG CỬ. Tuy nhiên do bà Tôn Nữ Hoàng Hoa không chấp nhận hợp tác với ông Nguyễn văn Tần nên dù chỉ với số nhân sự ít ỏi nhóm này vẫn bầu ra một cơ cấu để giữ lại danh xưng CĐVNHK (không khác ǵ sự việc ở Tarrant vừa qua).

Tất nhiên v́ không c̣n con đường nào khác, chúng tôi nỗ lực tiếp tục công tác tái cấu trúc. Chuẩn bị cho công tác Tu Chính Hiến Chương 2006, chúng tôi đă mời NT cựu đại tá Phùng Ngọc Sa đến New York để  cùng làm việc. Đến giai đoạn cuối cùng, đột nhiên ông Nguyễn văn Tần bội ước nhảy ra ứng cử và lần đầu tiên đưa một số lớn tổ chức cộng đồng thành phố vào để lấy phiếu. Tuy nhiên sau đó xảy một số sự việc đáng tiếc việc tu chính không có thời gian làm việc nên cuộc tái cấu trúc dở dang.

 

V́ hoạt động của TCCĐVNHK đặt nền tảng trên quyết định của tập thể các cộng đồng địa phương hợp tác nên việc bầu cử các chức vụ thực sự chỉ mang tính chất qua loa, hời hợt, h́nh thức, chiếu lệ không phải bầu đúng, cử xứng, nhiều người thiếu khả năng, nhiệt t́nh nhậm chức chỉ để chuẩn  bị bài vị cho tương lai.

 

Như quư vị đă biết mặc dù ông Nguyễn văn Tần và ông Nguyễn Bác Ái hứa rất nhiều khi nhậm chức nhưng khi đi vào thực tế  đă xảy ra t́nh trạng “trăm voi không được bát nước xáo”  hai nhiệm kỳ từ 2006 đến 2012 không thấy KẾT QUẢ mà chỉ có HẬU QUẢ. Bởi v́  ông Nguyễn văn Tần chỉ khoa trương ngôn từ, múa may làm đủ tṛ dối trá, xảo quyệt, ra sức đấu đá, tranh giành chức vụ, chế ra những liên minh hoang tưởng kêu i uông như cóc nhái. Kết quả nhiệm kỳ thứ nhất 2006 – 2009 chỉ regist được có cái giấy phép (một công việc chỉ thực hiện trong vài tuần), việc tu chính giao cho vài người Đỗ Đức Chiến Phạm vănThanh thực hiện không hiệu quả.

 

Nhiệm kỳ thứ hai 2009 – 2012 cũng không khác v́ ông Nguyễn văn Tần tiếp tục nuôi dưỡng những âm mưu khuynh loát và Đại Hội 2009 đưa ra một quyết định ngớ ngẩn tới độ không phân biệt được học thuyết với danh từ định nghĩa của tổ chức bất vị lợi

 

Khi  một tổ chức KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC VỊ THẾ CỦA TỔ CHỨC, KHÔNG CÓ MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG CỤ THỂ,  KHÔNG CÓ NGÂN SÁCH, KHÔNG CÓ PHƯƠNG HƯỚNG, KHÔNG CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG, th́ dù có cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa bao nhiêu vẫn chỉ là KHÔNG.

 

Tại sao tôi nói là không có mục đích, đối tượng cụ thể:  điều đó thể hiện qua những khẩu hiệu ngôn từ sáo rỗng, nguyện vọng duy ư chí như đấu tranh dân chủ nhân quyền cho đồng bào quốc nội, giải thể đảng cộng sản, quang phục quê hương, góp phần xây dựng đất nước cường thịnh…và cũng chính những khẩu hiệu rỗng này chứng minh chúng ta không xác định được vị thế, vai tṛ của tổ chức. Lẽ dễ hiểu chỉ có người dân và các tổ chức quốc nội mới có thể biến những khẩu hiệu nêu trên trở thành hiện thực.

 

Tại sao tôi nói là không có địa bàn hoạt động lẽ dễ hiểu nếu như chọn địa bàn hoạt động th́ tổ chức sẽ dẫm chân lên các tổ chức cộng đồng địa phương.

 

Vậy th́ đâu là vai tṛ đích thực của TCCĐNVQGHK. Theo những phân tích nêu trên TCCĐNVQGHK cần phải chuyển sang lĩnh vực lư luận, tham mưu, định hướng, hỗ trợ cho hoạt động của các cộng đồng địa phương và vai tṛ đúng nhất là phải trở thành think tank. Loại trừ tư tưởng xin xỏ, dựa dẫm vào những nguồn tài trợ.

Để giữ vững tính độc lập, tự chủ của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, Ban Chấp Hành, Hội ĐO62

 

1-    Tuyệt đối không kư Tuyên Cáo Chung với tổ chức khác

2-    Tuyệt đối không hợp tác tổ chức (fundraising) với bất kỳ tổ chức nào ngoài các cộng đồng thành viên v́ fundraising

3-    ĐHTN là đại hội của CĐTV chỉ dành cho báo cáo, bàn thảo công tác cộng đồng, từ nay nên chấm dứt việc mời  diễn giả không phải là thành viên(vô lư nên chấm dứt)

4-     

 

A-Một tổ chức không có tiềm lực tài chính, không có nhân sự, không địa bàn, không phương tiện

B-Một tổ chức không đủ năng lực lư luận phân tích t́nh h́nh để đạt kết quả thực tế.

C-Một tổ chức không có khả năng nhận thức sáng tỏ đúng sai, phải trái. Không biết lịch sử của tổ chức

D-Một tổ chức không có khả năng tự vệ, không có dũng khí đối đầu, không bảo vệ được những thành viên, ủng hộ viên th́ lănh đạo cái ǵ).

E-Hèn nhát quay lưng lại với sự thật, dễ bị lung lạc (thế nào là ngoài, thế nào là trong), bám đuôi một vài tên họat đầu

 

 

Vai Tṛ của Các Tổ Chức Cộng Đồng  ĐỊA PHƯƠNG: Các cộng đồng địa phương là đơn vị chính thường là các cộng đồng thành phố,  quận hạt có ít hoặc nhiều cư dân Người Việt Tỵ Nạn.

Giữ ǵn bản sắc, tổ chức lễ hội truyền thống làm công tác giáo dục dạy chữ Việt, ESL, Computer, chăm sóc người già, ghi danh bầu cử. Nghị Quyết cờ vàng, Tượng đài Việt Mỹ. Qua những công tác này ít ra c̣n có một số người ủng hộ nhất định dù tỷ lệ quá thấp chưa được 1% so với cư dân gốc Việt tại địa phương. Có nơi như ở Tarrant chẳng có bầu cử ǵ mà chỉ tổ chức bữa nhậu rồi đưa giấy hỏi ư kiến để xin được phục vụ nhưng sau đó là bố láo, bố lếu. Tại Atlanta, Georgia có bầu cử chỉ được hơn 400 phiếu. CĐVNHK của bà Hoàng Hoa và CĐNVQGHK có bao nhiêu người bầu vậy?

 

Tóm lại nếu cứ để những tổ chức quái thai như thế này tồn tại th́ đến khi xuống lỗ vẫn c̣n căi nhau bất phân thắng bại. V́ có anh nào cũng trật lất mà bảo là thắng.   

Định nghĩa cộng đồng địa phương

 

Điều 13 Đại hội thường niên và bất thường

Đại hội thường niên được HĐĐB  tổ chức  mỗi năm một lần

Đại hội bất thường có thể được triệu tập tùy theo nhu cầu nếu có sự yêu cầu của Chủ tịch HĐ Chấp hành, quá bán thành viên của HĐ Đaị biểu, hoặc quá bán thành viên của UB Thường trực HĐ Đại biểu.

Điêù 14 Triệu tập các phiên họp

1.     Đaị hội thường niên: Sau khi tham khảo ư kiến vớ HĐCH và HĐGS, thư mời tham dư đại hội thường niên phải gơỉ đến các đại biểu ít nhất 30 ngày trước ngày đại hội, ngày gởi căn cứ vạ dấu bưu điện.

 1. Đại hội bất thường: Thư yêu cầu tổ chức đaị hội bất thường phải nêu rơ lư do và gởi đến CT/HĐ Đại biểu quyết định.  Trong ṿng 15 ngày kể từ ngày nhận được thư yêu cầu , CT/ HĐ Đại biểu phải quyết định và gởi thư triệu tập đại hội  theo thủ tục  thường lệ. Đại hội bất thường có thể thực hiện bằng phương tiện truyền  thông hiện đại như telephone conference hay Email.

Điều 15. Túc số hợp lệ của các phiên họp

1.       Đại hội thường niên được xem là hợp lệ nếu được triệu tập hợp lệ bất kể túc số tham dự.  Biểu quyết sẽ hợp lệ nếu hội đủ đa số phiếu tương đối.

2.       Đại hội bất thường được xem là hợp lệ nếu được triệu tập hợp lệ. Đại hội bất thường chỉ thaỏ luận các vấn đề nêu trong chương tŕnh nghị sự và theo đa số tương đối, ngoại trừ  các trường hợp khác ấn định trong  Hiến Chương

 

Căn cứ theo Hiến Chương 2006

1-    Điạ phương là một hay nhiều đơn vị hành chánh như thành phố (city) quận ( county) , tiểu bang (state)

2-    Không có điều nào cho ủy nhiệm lá phiếu chỉ có bầu qua điện thư và điện thoại v́ thế không có hạn chế nào cả

Chương Thứ Bảy

                  Tu chính và Giải Tán

 

Điều 35. Tu Chính

Tu chính hiến chương phải theo các thủ tục :

4.4.    Đề nghị tu chính: Chủ tịch HĐDB,HĐCH, HĐGS hay 1/5 số Đại biểu đề nghị

4.5.    Dự thảo tu chính phải được gởi đến Ủy Ban Thường Trực /HĐDB để ghi vạ chương tŕnh nghị sự của phiên họp HĐDB kế tiếp

4.6.    UBTT sẽ thuyết tŕnh về đề nghị tu chính  trong kỳ Đại hội

4.7.    Tu chính sẽ được thông qua nếu được 3/4 Đại biểu tham dự Đaị hội biểu quyết. Các thành viên vắng mặt được bỏ phiếu bằng thư.

 

Điều 36. Giải Tán Tổ Chức

Tổ chức Cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ chỉ có thể được giải tán do quyết nghị của đa số ba phần tư (3/4) các Cộng đồng sáng lập, hoặc 3/4 tổng số đại biểu đương nhiệm trong một phiên họp thường hay bất thường do UBTT/HĐĐB triệu tập. Những thành viên vắng mặt có quyền bỏ phiếu bằng thư hoặc điện thư.

1.       Đề nghị phải do 1/2 các cộng đồng sáng lập, hoặc 3/4 các cộng đồng thành viên đề nghị

2.       Đề nghị phải được gởi đến UBTT / HĐĐB với lư do đề nghị giải tán để đươc ghi vào chương tŕnh nghị sự

3.       UBTT/HĐDB phải thông baó đề nghị giải tán đến các thành viên ba mươi ngày trước ngày họp đại hội.

4.       UBTT sẽ tham khảo ư kiến và lấy biểu quyết trong đại hội, các thành viên vắng mặt có quyền bỏ phiếu bằng thư.

5.       Nếu được 3/4 tổng số phiều, tổ chức CĐVNHK sẽ được giải tán.

 

Cuộc tái cấu trúc dở dang tổ chức CĐNVQGHK năm 2006

1-CĐVNHK THỜI KỲ TIÊN KHỞI(1993-2006)

Thời kỳ đông lạnh gần 10 năm

2-CĐNVQGHK 2006-2012

Thành quả là con số không 

Vấn đề liên danh hay đơn danh không quan trọng. Đề ra luật chơi th́ phải tôn  trọng luật chơi. Quan trọng là ư thức và tư tưởng, thông hiểu triết lư nền tảng và đường lối chính trị cộng đồng của người có trách nhiệm. Công tác cộng đồng không bao giờ tiến lên được suốt 20 năm qua v́ tổ chức CĐVNHK thực chất chỉ là một tổ chức ăn giỗ, sắm sửa bài vị để lên bàn thờ. Cử không xứng. Bầu không đúng. Ai nhậm chức cũng chỉ thế mà thôi . Phải mạnh dạn làm một cuộc đại phẫu tư tưởng, tái cấu trúc. 

Tôi chẳng thấy có ǵ đáng gọi là  t́nh thế nguy nan, nghiêm trọng cả nếu quư vị xóa bỏ cái TƯ TƯỞNG LĂNH TỤ, LĂNH ĐẠO, ĐẠI DIỆN T̉AN THỂ CỘNG ĐỒNG TỴ NẠN HẢI NGỌAI ĐỂ LÀM ĐỐI TRỌNG VỚI VC. Ta chỉ đại diện cho những người đồng tâm, hợp tác với ta mà thôi. Cứ cộng hết số phiếu bầu đại diện cộng đồng các địa phương lại là thấy CĐNVQGHK có to tát ǵ đâu? Đừng hoang tưởng quyền lực, đừng tự cho là công chúng ủng hộ ḿnh. 

Tranh giành làm ǵ cái danh xưng cho mất thời giờ. Mấy trăm bạc là có danh xưng khác xài mệt nghỉ. Nội Quy, Điều Lệ (chữ Hiến Chương nghe ớn quá) giao cho người có tài, kinh nghiệm sọan thảo chỉ ba tháng là xong ngay. 

Một là khai trừ những người đó ra khỏi tổ chức, yêu cầu hoàn lại toàn bộ hồ sơ.(bất khả thi)

Hai là giải tán để thành lập tổ chức mới nhẹ nhàng nhất. 

Lời thật khó nghe 

Kim Âu 

Người yêu ta xấu với người,

Yêu nhau th́ lại bằng mười phụ nhau !  

Chúng ta không nên cưỡng bức chữ nghĩa, hoang tưởng quyền lực

 

 

 

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ

The Vietnamese American Community of the USA

PO BOX 853, MARLTON, NJ 08053

Website: www.vacusa.org. ĐT: 917-952-6396

Email: Lachong99@yahoo.com

_________________________________________________________

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

VỀ ĐẠI HỘI BẤT THƯỜNG NGÀY 21-23 THÁNG 9 NĂM 2012

DO ÔNG NGUYỄN VĂN TẦN TỔ CHỨC TẠI TARRANT, TEXAS

Kính gởi:

- Quư vị Lănh Đạo tinh thần các tôn giáo

- Quư vị Lănh Đạo các cộng đồng, tổ chức, đoàn thể

- Quư vị Chủ Tịch các Cộng Đồng Thành Viên CĐNVQGHK

- Quư vị Đại Diện cơ quan báo chí, truyền thông

- Quư Đồng Hương tại Hoa Kỳ và Hải Ngoại

 

Tham Chiếu:

1. Hiến Chương của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ 2006-2009,

2. Quyết định của Đại Hội Thường Niên 2011 tại Florida ấn định tổ chức Đại Hội Thường Niên 2012 vào ba ngày 12, 13 và 14 tháng 10, 2012 tại Houston, Texas, Hoa Kỳ.

3. Quyết định của Hội Đồng Giám Sát ngày 29/6/2012 với số phiếu 6/6 tuyên bố “Tuyên Cáo Bất Tín Nhiệm ông Nguyễn Văn Tánh Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu” do ông Nguyễn Văn Tần, Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành công bố là bất hợp lệ và vi phạm Điều 33, Chương Thứ Năm, Hiến Chương CĐNVQGHK.

4. Kết quả phiên họp của Hội Đồng Giám Sát ngày 9/8/2012 với số phiếu 7/8 quyết định “Đại hội Bất Thường” do ông Nguyễn Văn Tần, Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành, dự định tổ chức tại Tarrant, TX là bất hợp lệ và vi phạm Điều 13 và Điều 14, Chương Thứ Hai, Hiến Chương CĐNVQGHK.

 

Kính thưa quư vị,

Chúng tôi đại diện chính thức cho Hội Đồng Đại Diện nhiệm kỳ 2009-2012 và các Cộng Đồng Thành Viên thuộc Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ xin trân trọng thông báo cùng toàn thể quư vị:

1. Đại Hội Thường Niên 2011 tại Florida của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ (CĐNVQGHK) đă không chấp nhận bản Tu Chính Hiến Chương do ông Nguyễn Văn Tần đưa ra với số phiếu 39/4, lư do đây là một bản Hiến Chương hoàn toàn mới và bất khả dụng. V́ vậy, ông Nguyễn Văn Tần bất măn, đă cùng với vài người thân tín liên tục đánh phá ông Nguyễn Văn Tánh, Chủ Tịch CĐNVQGHK và Cộng Đồng Florida là đơn vị tổ chức Đại Hội. Ngày 14/6/2012, ông Tần ra “Tuyên Cáo Bất Tín Nhiệm Chủ Tịch HĐĐB” một cách bất hợp lệ (tham chiếu số 3 về Quyết Định của HĐGS). Sau đó, ngày 14/7/2012, ông Tần lại tự ư đưa ra thông cáo tổ chức “Đại Hội Bất Thường” viện cớ để giải quyết những bất đồng trong nội bộ cũng bất hợp lệ v́ vi phạm Hiến Chương (tham chiếu số 4 về Quyết Định của HĐGS).

2. Trong lúc Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ đang bận rộn với nhiều công tác vận động đồng hương (như ghi danh bầu cử, vận động nhân quyền cho Việt Nam, đấu tranh chống văn nô cộng sản xâm nhập Cộng đồng, và chuẩn bị tổ chức Đại Hội Thường Niên 2012), Đại Hội Bất Thường vừa nhóm họp ngày 21-23 tháng 9 năm 2012 tại Tarrant, Texas do ông Nguyễn Văn Tần tổ chức bất chấp quyết định của HĐGS, đă vi phạm Hiến Chương lần nữa và tạo nên t́nh trạng phân hóa trầm trọng cho CĐNVQGHK.

3. Ông Nguyễn Văn Tần, Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành đă đặt quyền lợi cá nhân và phe nhóm lên trên quyền lợi chung của các cộng đồng thành viên, đă nhiều lần vi phạm Hiến Chương của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ và cố t́nh bất tuân các quyết định của Hội Đồng Giám Sát. Hành động tuỳ tiện bất chấp Hiến Chương, lương tâm và lẽ phải của ông Nguyễn Văn Tần đă gây chia rẽ t́nh đoàn kết trong cộng đồng, nghi kỵ giữa các thành viên và phương hại uy tín tổ chức CĐNVQGHK một cách nghiêm trọng.

Do đó, Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ trân trọng tuyên bố:

1. Đại Hội Bất Thường do ông Nguyễn Văn Tần tổ chức trong 3 ngày 21, 22 và 23 tháng 9 năm 2012 tại Tarrant, Texas là hoàn toàn bất hợp lệ và vi phạm Hiến Chương CĐNVQGHK và lạm dụng luật lệ về tổ chức hiệp hội (Laws of Incorporation) của Hoa Kỳ.

2. Mọi kết quả từ Đại Hội Bất Thường do ông Nguyễn Văn Tần tổ chức tại Tarrant, Texas vừa nói ở trên là hoàn toàn vô giá trị.

3. Xin quư vị vui ḷng trực tiếp liên lạc với Hội Đồng Đại Diện chính thức của CĐNVQGHK nếu cần thêm chi tiết cụ thể và tài liệu dẫn chứng liên hệ đến nội vụ và những hoạt động nội bộ của CĐNVQGHK.

Làm tại Hoa Kỳ ngày 24 tháng 9, 2012

TM. Hội Đồng Đại Biểu TM. Hội Đồng Chấp Hành TM. Hội Đồng Giám Sát

Chủ Tịch Phó CT Ngoại Vụ Chủ Tịch HĐGS

Nguyễn Văn Tánh Phạm Văn Thanh Bs Vơ Đ́nh Hữu

nguyenvantanh718@yahoo.com phamvanthanhusa@yahoo.com drhvo@yahoo.com

Thu Lan,  O, Nguyễn Thị Hiến, Lê Thị Kim Oanh con Lê Giàu, Thái Thủy, Trúc Thanh quậy Lockheed KNViệt, Tina Nguyễn Hồng Vân, Vợ Lê Thành Có Tarrant KNV, Kim Phương vợ của Hoàng vănTrí TTK, Lư Thị Thái Cộng Đồng Georgia, Con Hạnh mua hoa cho Ca sĩ.

Đỗ văn Hoàng Hội Cao Niên lên bài thơ chống TĐ, Nguyễn Thanh Minh, Mèo Ngao Đặng Măo, Hoàng Trọng Hiếu, Lê Thành Có,

Những h́nh ảnh thê thảm của cái gọi là ĐẠI HỘI BẤT THƯỜNG do Nguyển văn Tần, Nguyễn Kinh Luân, Thái Hóa Tố , Nguyễn Ngọc Tiên họp tại hạt Tarrant. Đây là một thất bại nặng nề của TỔ CHỨC PHỤC HƯNG, bao lâu nay bọn lưu manh này tiềm phục trong TCCĐNVQGHK tiến hành thủ đoạn MINH CƯU thoắt đă tan thành mây khói. Với một dúm vài bộ mặt NHAM NHỞ trên đây mọi người mau chóng nhận ra việc TIẾM DANH của chúng chỉ đưa tới kết quả thảm hại. Tội nghiệp cho TCCĐNVQG GEORGIA dưới sự lèo lái ngu đần của NGUYỄN THANH MINH, NGÔ THANH LÂM cuối cùng đă rơi xuống vực thẳm.

Có những kẻ lâu nay đứng hàng hai nhưng đến  giờ phút này thực tế đă phân định rơ chính tà. Nếu không có buổi tập họp của đám gian nhân hiệp đảng ở Tarrant vừa qua chắc hẳn một số cá nhân c̣n cho rằng đám phá hoại này là đại diện của đa số thành viên trong tổ chức CĐNVQGHK. Điểm qua danh sách tham dự dễ dàng nhận ra chỉ có một vài tổ chức CĐNVQG địa phương như Georgia do Nguyễn Thanh Minh và PCT Lư Thị Thái, vài cộng đồng thành phố như Austin, Tarrant, San Jose, có tư cách đại diện c̣n lại toàn thành phần TIẾM DANH không đại diện cho bất kỳ ai ngoài chính họ và một số tay sai, tà lọt v́ lỡ nhận chức tước do Nguyễn văn Tần phong cho nên cúc cung tận tụy pḥ chủ như Vương văn Ǵau, Đỗ văn Phúc, Vũ Hồng. Hai nhân vật Nguyễn Vân Tùng, Nguyễn Ngọc Phách bỗng dưng trở thành đại diện Houston.

1-Hà văn Hải Sáng Lập Viên

2-Châu Kim Khánh  CTCĐ Austin

3-Nguyễn Ngọc Tiên  CT San Jose HĐĐB

4-Nguyễn Thanh Minh Georgia

5-Lư Thị Thái Georgia

6-Nguyễn văn Hùng Michigan

7-Huỳnh Thu Lan Michigan

8-Thái Hóa Tố tiếm danh cộng đồng Dallas

9-Cung Nhật Thành tiếm danh cộng đồng  Dallas

10-Nguyễn Thái Thủy tiếm danh cộng đồng  Dallas

11-Nguyễn Kinh Luân Tarrant

12-Nguyễn Thị Hiến Tarrant

13-Nguyễn Trọng Hiếu Tarrant

14- Vũ Hồng không đại diện cho ai ngoài chính hắn Florida

15-Hùynh Thành Nhơn không đại diện cho ai ngoài chính hắn Florida

16-Đặng Văn Đồng Orlando Florida

17-Nguyễn văn Tần CT HĐCHTU

18-Long Điền Vương văn Ǵau Pensacola, Florida

19-Nguyễn Ngọc Anh Arizona TVHĐCH

20-Nguyễn Ngọc Phách không đại diện cho ai ngoài chính hắn Houston

21-Nguyễn Vân Tùng không đại diện cho ai ngoài chính hắn Houston

21-Đỗ văn Phúc San Antonio

22-Huỳnh Hiệp Ḥa

Nh́n vào danh sách trên đây chỉ có 1 TIỀU BANG GEORGIA, HAI THÀNH PHỐ TARRANT và SAN JOSE, DALLAS và HOUSTON là hai nhóm tiếm danh hết sức vô liêm sỉ. AUSTIN CHỈ THAM GIA ĐỂ T̀M HIỂU.

ĐỖ VĂN PHÚC th́ không đại diện cho ai ngoài chính hắn.

 

NHỮNG BÀI LIÊN QUAN

 1. Đảo chính Hiến Chương 2011 Kim Âu

 2. Tẩu Hỏa Nhập Ma Kim Âu

 3. Hài Kịch Lên Lon Kim Âu

 4. Nặc nô: tài nhỏ chí láo Kim Âu

 5. Bản Chất Khó Dấu

 6. Hành động tuyệt vọng của những kẻ cùng đường

 7. Lấy sai làm đúng Kim Âu

 8. Xác định tư cách Sáng lập Viên CĐNVQGHK Kim Âu

 9. Con Giun Đất Rộng Kim Âu

 10. Giữ lấy danh nghĩa và tính độc lập  Kim Âu

 11. Làm thế nào để cứu lấy cộng đồng Kim Âu

 12. Thế hệ gach nối - Con dao hai lưỡi Kim Âu

 13. Đại Hội Bất Thường Quậy

 14. Thực Chất Về Tổ Chức Cộng Đồng Kim Âu

 15. Các Tổ Chức Cộng Đồng Hoa Kỳ Thực Chất Là Ǵ

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: