MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU   THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

 

֎ Kim Âu ֎ Chính Nghĩa ֎ Chính Nghĩa

֎Tinh Hoa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Constitution

֎ Đại Kỷ Nguyên ֎ Vietnamese Commandos 

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn Học ֎ Báo Chí

 

    ֎ Served  In A Noble Cause

֎ Tṛ Bịp Cứu Trợ TPB: Cám Ơn Anh

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Việt Nam Đệ Nhất Cộng Ḥa Toàn Thư

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang- HCM Toàn Tập

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Những Ngày Ở Cạnh Tổng Thống NĐD

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Giờ Thứ 25

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

 

 ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎07/2008 ֎08/2008 ֎09/2008 ֎10/2008

֎11/2008 ֎11/2008 ֎12/2008 ֎01/2009

֎02/2009 ֎03/2009 ֎04/2009 ֎05/2009

֎06/2009 ֎07/2009 ֎08/2009 ֎09/2009

֎10/2009 ֎11/2009 ֎12/2009 ֎01/2010

֎03/2010 ֎04/2010 ֎05/2010 ֎06/2010

֎07/2010 ֎08/2010 ֎09/2010 ֎10/2010

֎11/2010 ֎12/2010 ֎01/2011 ֎02/2011

֎03/2011 ֎04.2011 ֎05.2011 ֎06.2011

֎07/2011 ֎08/2011 ֎09/2011 ֎10/2011

֎11/2011 ֎12/2011 ֎05/2012 ֎06/2012

֎12/2012 ֎01/2013 ֎12/2013 ֎03/2014

֎09.2014 ֎10.2014 ֎12/2014 ֎03/2015

֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2016

֎02/2016 ֎03/2016 ֎07/2016 ֎08/2016

֎09/2016 ֎10/2016 ֎11/2016 ֎12/2016

֎01/2017 ֎02/2017 ֎03/2017 ֎04/2017

֎05/2017 ֎06/2017 ֎07/2017 ֎08/2017

֎09/2017 ֎10/2017 ֎11/2017 ֎12/2017

֎01/2018 ֎02/2018 ֎03/2018 ֎04/2018

֎05/2018 ֎06/2018 ֎07/2018 ֎08/2018

֎09/2018 ֎10/2018 ֎11/2018 ֎12/2018

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVFOX NewsReutersAP NewsWhite HouseLearning Tác PhẩmLịch SửKim ÂuTinh HoaCongressHouseVấn ĐềNVR RadioĐà LạtDiễn ĐànBBC RadioVOA NewsRFA NewsRFISBSTác  GỉaYouTubeFederal RegisterUS Library

 

 

 

 

 

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNNvVTV

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFactvIDEAL

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAme ProgressvFaivCityvBus.Insider 

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvWSWS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge DailySign

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvVeteranvGateway

vOpen CulturevSyndicatevCapitalvCommodity vCreatevResearchvXinHuav

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNGvDấuHiệuThờiĐại

vBảoTàngLSvNghiênCứuLS vNhân Quyền

vThời ĐạivVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn ĐôngvNgười ViệtvViệt BáovQuán Văn

vTCCSvViệt ThứcvViệt ListvViệt MỹvXây Dựng

vPhi DũngvHoa Vô ƯuvChúngTavEurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nhvTrái Chiều

vViệt LuậnvNam ÚcvDĐNgười DânvBuddhism

vTiền PhongvXă LuậnvVTVvHTVvTrí Thức

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gươngv

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền PhongvMTG

vEchovSài G̣nvLuật Khoa Văn NghệvSOTT

vĐCSvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa SàmvCafeVN

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu TrữvSoHa

vST/HTVvvThống KêvĐiều NgựvVNMvB́nh Dân

   

Vatican 5 Lần Vận Động Ngoại Cường Chiếm Việt Nam Làm Thuộc Địa

Nguyễn Mạnh Quang

http://sachhiem.net/NMQ/NMQ92.php

https://www.sachhiem.net/images/nha.jpg 22-Feb-2018

LTS: V́ có nhiều bạn đọc gửi thư nhờ Ṭa Soạn giải đáp những câu hỏi về lịch sử, liên quan đến sự can thiệp của nhà thờ Ca-tô Rô-ma giáo vào chính trường Việt Nam, chúng tôi yêu cầu Giáo Sư Nguyễn Mạnh Quang tóm tắt trong một bài riêng như sau. Xin mời bạn đọc theo dơi (SH)

Theo các tài liệu trong nhiều sách sử, Vatican đă gửi các nhà thuyết khách đến Paris và Washington D.C., vận động các chính khách Pháp và Hoa Kỳ để cưỡng chiếm Việt Nam làm thuộc địa, hoặc can thiệp trực tiếp vào chính t́nh của Việt Nam, và gián tiếp nắm chặt vận mệnh của dân ta:

Lần thứ nhất: Vào năm 1652, Vatican phái Linh-mục gián điệp Alexandre de Rhodes đến Paris làm thuyết khách vận động triều đ́nh Vua Louis XIV (1638-1715) liên kết với Vatican xuất quân đánh chiếm Đông Dương.

Lần thứ hai. Lần này được tiến hành vào những năm 1785-1787. Người được Vatican phái đi thuyết phục chính quyền Pháp là Giám-mục Pigneau de Béhaine (Bá Đa Lộc). Lần này tưởng như đă thành công v́ rằng vị giám mục này đă nhân danh tên Việt gian phản quốc Nguyễn Ánh kư với chính quyền Pháp Thỏa Hiệp Versailles vào ngày 21/11/1787, theo đó th́ Pháp sẽ viện trợ quân sự cho Nguyễn Ánh để đánh bại nhà Tây Sơn. Đổi lại, Nguyễn Ánh phải chấp nhận một số điều kiện do Pháp đưa ra. Những điều kiện này rất là bất lợi cho Việt Nam, nhưng có lợi rất nhiều cho cả Pháp và Vatican. Các nhà viết sử cho rằng hiệp ước này đă trở thành cái cớ (excuse hay pretext) cho Liên Minh Pháp -Vatican sau này tiến quân đánh chiếm Việt Nam dù rằng chính nước Pháp đă không thi hành hiệp ước này do một biến cố bất ngờ gây ra. Đó là Cách Mạng Pháp 1789.

Lần thứ ba: Lần nàyVatican cũng tích cực dồn nỗ lực vào việc vận động nước Pháp liên kết với giáo hội rồi đem quân đi chinh phục Việt Nam. Việc này phải đợi măi đến đầu thập niên 1850, khi đó giáo hội đă bố trí xong thiếu nữ Eugenie ngoan đạo trẻ đẹp, người Tây Ban Nha, trở thành hoàng hậu của Hoàng Đế Napoleon III (1808-1873). Lúc đó, nhà vua đă sắp bước vào tuổi ngũ tuần trong khi con chiên Eugenie (1826-1920) kiều diễm c̣n mơn-mởn đào tơ, chưa đầy 27 cái xuân xanh. Nhờ vậy mà các nhà truyền giáo của giáo hội mới có thể dễ dàng lung lạc nhà vua qua bà Hoàng Hậu vừa trẻ vừa xinh đẹp này để đẩy mạnh chiến dịch vận động nhà vua liên kết với giáo hội đem quân đi chinh phục Việt Nam. Đây là một sự thật lịch sử.

Lần thứ tư: Vatican Cấu Kết Với Pháp Đem Quân Tái Chiếm Đông Dương vào mùa thu năm 1945 và đề xuất đưa Bảo Đại lên thành lập chính quyền con rối làm tay sai cho chúng để chống lại chính quyền Kháng Chiến Việt Nam dưới quyền lănh đạo của nhà ái quốc Hồ Chí Minh.

Lần Thứ Năm: Vatcian vận đông Hoa Kỳ đưa ông Ngô Đ́nh Diệm về Việt Nam cầm quyền để làm tay sai cho cả Hoa Kỳ và Vatican.

Những chi tiết về những sự kiện trên đây được tŕnh bày trong bài viết “Một Số Điều Gian Dối Trong Cuốn Công Và Tội Của CT Hồ Chí Minh Và ĐCSVN 1945-2006 của tác giả Hoàng Ngọc Thành do tác giả Nguyễn Mạnh Quang biên soạn (http://sachhiem.net/NMQ/HGNGTH/NMQ02.php). Nhân đây xin được trích ra các đoạn liên hệ trong phần II, tựa là "Một Số Biến Cố Lịch Sử Việt Nam Trong Thời Cận Và Hiện Đại Do Vatican Chủ Mưu" như dưới đây.

A.- Vatican Vận Động Pháp Cấu Kết Với Vatican Và Xuất Quân Đánh Chiếm Việt Nam Làm Thuộc Địa.

Trong giai đoạn này, Vatican đă gửi các nhà thuyết khách đến Paris vận động chính quyền Pháp tất cả là 3 lần:

Lần thứ nhất: Vào năm 1652, Vatican phái Linh-mục gián điệp Alexandre de Rhodes đến Paris làm thuyết khách vận động triều đ́nh Vua Louis XIV (1638-1715) liên kết với Vatican xuất quân đánh chiếm Đông Dương. Sách sử ghi lại sự kiện này như sau:

"Tôi tin rằng", ông (Alexandre de Rhodes) viết, "Pháp là nước ngoan đạo nhất thế giới, sẽ cung cấp cho tôi nhiều binh sĩ để chinh phục toàn thể Phương Đông. Cũng như ở đó, tôi sẽ có cách để chọn được nhiều giám mục vốn là các cha và các thầy của chúng ta ở trong các nhà thờ. Tôi rời La Mă ngày 11 tháng 9 năm 1652 với ư định đó." Nguyên văn:"J'ai cru que la France, écrivait il, étant le plus pieux royaume du monde, me fournirait plusieurs soldats qui aillent à la conquête de tout l' Orient, que j'y trouverais moyen d'avoir des évêques qui fussent nos Pères et nos Maitres en ces Eglises. Je suis sorti de Rome à ce dessein, le 11 Septembre 1652.” [1]

Lần này không thành công vi lúc đó nước Pháp lâm vào t́nh trạng khủng hoảng tài chánh gây ra bởi (1) việc tích cực tham dự vào cuộc chiến tranh tôn giáo giữa một bên phe Ki-tô La Mă và một bên là phe Ki-tô Tin Lành kéo dài cả 30 năm (1618-1648) và (2) việc xấy cất Điện Versailles quá ư tốn kém.

Lần thứ hai:

Lần này được tiến hành vào những năm 1785-1787 và người được Vatican phái đi thuyết phục chính quyền Pháp là Giám-mục Pigneau de Béhaine (Bá Đa Lộc). Lần này tưởng như đă thành công v́ rằng vị giám mục này đă nhân danh tên Việt gian phản quốc Nguyễn Ánh kư với chính quyền Pháp Thỏa Hiệp Versailles vào ngày 21/11/1787, theo đó th́ Pháp sẽ viện trợ quân sự cho Nguyễn Ánh để đánh bại nhà Tây Sơn. Đổi lại, Nguyễn Ánh phải chấp nhận một số điều kiện do Pháp đưa ra. Những điều kiện này rất là bất lợi cho Việt Nam, nhưng có lợi rất nhiều cho cả Pháp và Vatican. Các nhà viết sử cho rằng hiệp ước này đă trở thành cái cớ (excuse hay pretext) cho Liên Minh Pháp -Vatican sau này tiến quân đánh chiếm Việt Nam dù rằng chính nước Pháp đă không thi hành hiệp ước này do một biến cố bất ngờ gây ra. Đó là Cách Mạng Pháp 1789.

Sở dĩ Thỏa Hiệp Versailles không được nước Pháp thi hành là v́ khi vừa mới kư xong vào cuối tháng 11/1787, th́ sang đầu năm 1788 (mùa đông), nước Pháp rơi vào t́nh trạng khủng hoảng tài chánh, nhân dân Pháp đói khổ, xă hội Pháp rối loạn và t́nh h́nh chính trị càng ngày càng trở nên bất ổn. Rồi Cách Mạng Pháp 1789 bùng nổ và chính quyền của Vua Louis XVI bị lật đổ. Mục tiêu của tân chính quyền cách mạng là hủy bỏ tất cả quyền lực chuyên chính và phong kiến mà đối tượng chính là Giáo Hội La Mă và chế độ quân chủ trung ương tập quyền của ḍng họ Bourbons. V́ thế mà Tḥa Hiệp Vesailles 1787 không được nước Pháp thi hành. Tuy nhiên, không phải v́ thế mà Vatican và Bá Đa Lộc bỏ cuộc. Với sự tích cực của Vatican ở đàng sau, Bá Đa Lộc cùng với những cán bộ gián điệp khác (với danh nghĩa là các giáo sĩ hay các nhà truyền giáo) đă nhân danh Giáo Hội La Mă tích cực đi quyên góp ”gây qũy thánh chiến” và đă thu góp được từ các chính quyền đạo phiệt và giới Ca-tô giầu có những khoản tiền không lồ đủ để trang trải cho mọi chi phí quân viện cần thiết cho Nguyễn Ánh đánh bại nhà Tây Sơn. Chủ tâm của Vatican trong việc giúp Nguyễn Ánh là sẽ dùng Nguyễn Ánh hay Hoàng Tử Cảnh làm con bài để Ki-tô hóa Việt Nam theo hệ thống dọc từ trên xuống dưới, nghĩa là sẽ biến Nguyễn Ánh thành Constantine ở Việt Nam.

Nhưng rồi, “thiên bất dung gian”. Khi Nguyễn Ánh đang trên đà chiến thắng th́ Bá Đa Lộc qua đời đột ngột vào ngày 9/10/1799 và Hoàng Tử Cảnh cũng đi theo bố nuôi (Godfather)Bá Đa Lộc về nước Chúa vào ngày 20/3/1801 v́ bị bệnh đậu mùa. Rồi khi thành công, lên ngai vàng tại Phú Xuân vào tháng 5 năm Nhâm Tuất (1802), lấy vương hiệu là Gia Long, Nguyễn Ánh lại t́m cách lảng tránh các ông giáo sĩ Ca-tô đàn em của Bá Đa Lộc. V́ thế mà âm mưu của Vatican định biến Nguyễn Ánh hay Hoàng Tử Cảnh thành một Constantine ở Việt Nam bị thất bại.

Lần thứ ba:

Lần nàyVatican cũng tích cực dồn nỗ lực vào việc vận động nước Pháp liên kết với giáo hội rồi đem quân đi chinh phục Việt Nam. Việc này phải đợi măi đến đầu thập niên 1850, khi đó giáo hội đă bố trí xong thiếu nữ Eugenie ngoan đạo trẻ đẹp, người Tây Ban Nha, trở thành hoàng hậu của Hoàng Đế Napoleon III (1808-1873). Lúc đó, nhà vua đă sắp bước vào tuổi ngũ tuần trong khi con chiên Eugenie (1826-1920) kiều diễm c̣n mơn-mởn đào tơ, chưa đầy 27 cái xuân xanh. Nhờ vậy mà các nhà truyền giáo của giáo hội mới có thể dễ dàng lung lạc nhà vua qua bà Hoàng Hậu vừa trẻ vừa xinh đẹp này để đẩy mạnh chiến dịch vận động nhà vua liên kết với giáo hội đem quân đi chinh phục Việt Nam. Đọc tài liệu của Cao Huy Thuần trong cuốn Đạo Chúa Và Thực Dân Tại Việt Nam, và nhà biên khảo sử học Bùi Trần Phương.

Tất cả những vấn đề này đă được chúng tôi tŕnh bày đầy đủ nơi Chương 5, sách Tâm Thư Gửi Nhà Nưóc Việt Nam. Chương sách này có thể đọc online trêm sachhiem.net. http://sachhiem.net/NMQ/TAMTHU/NMQtt_Main.php

B.- Vatican Cấu Kết Với Pháp Đem Quân Tấn Chiếm Và Thống Trị Việt Nam

Đây là một chuỗi những hành động của Liên Minh Pháp- Vatican như (1) đem quân sang chinh phục nước ta, (2) thiết lập bộ máy cai trị, (3) tận t́nh cướp đoạt tài nguyên và bóc lột dân ta đến tân xương tận tủy bằng đủ mọi thứ thuế khóa vô cùng bất nhân, và (4) cưỡng bách dân ta làm lao nô phục dịch trong các công trường xây cất hàng ngàn ngôi nhà thờ nguy nga tráng lệ với những tháp chuông cách chót vót vươn lên đến tận trời xanh cùng những công tŕnh kiến trúc khác như tu viện, chủng viện, các dinh thự cư ngụ cho các giám mục và các quan lớn quan nhỏ trong bộ máy đàn áp nhân dân ta, (5) nhập cảng thuốc phiện vào Việt Nam từ thời Ṭan Quyền Paul Doumer (12/1886-3/1902) bán cho dân ta tiêu thụ với dă tâm vừa làm tiếu hao ư chí quân khởi của người Việt Nam, vừa kinh tài thu vơ lợi nhuận tích lũy cho đầy túi tham.

Tất cả các chương sách này đều có thể đọc ở http://sachhiem.net/NMQ/HOSOTOIAC/CH26.php và các links tiếp theo. Riêng về vấn đề nhập cảng thuốc phiện vào Việt Nam bán cho dân ta đă được chúng tôi tŕnh bày khá rơ ràng trong Chương 91 có tựa đề là “Vấn Nạn Buộn Bạn Ma Túy” (Mục XXIII, Phần VI), sách Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác của Giáo Hội La Mă. Chương sách này có thể đọc online trên sachhiem.net: http://sachhiem.net/NMQ/HOSOTOIAC/CH91.php.

Lần thứ tư :

Vatican Cấu Kết Với Pháp Đem Quân Tái Chiếm Đông Dương

Nguyên nhân của biến cố này là do Pháp và Vatican đồng thuận với nhau trong mưu đồ tái chiếm Đông Dương bằng vũ lực và bằng mọi giá. V́ vậy mà họ đưa cựu linh mục Georges Thierry d’ Argenlieu lên nắm giữ chức vụ Cao Ủy Đông Dương vào ngày 17/8/1945 để đảm trách việc làm bất chính này. Vatican và Pháp hy vọng rằngnhờ dựa vào cái danh hiệu hay tước vị (title) “linh mục” của tên đại thực dân này sẽ lôi cuốn được khôi tín đồ Ca-tố cuồng tín bản địa (người Việt) đi theo và tích cực tiếp tay cho đoàn viễn chinh Pháp tiến hành những chiến dịch đánh bại quân đội kháng chiến của nhân dân giống như chuyện đă xẩy ra trong thời hậu bán thế kỷ 19.

cựu Linh-mục Georges Thierry d’ Argenlieu

DIỄN BIẾN: Đây là một loạt những hành động của Liên Quân Xâm lăng Pháp – Vatican trong suốt thời gian từ đầu tháng 9 năm 1945 cho đến cuối tháng 7 năm 1954. Xin phân chia những những hành động này ra làm hai đợt A và B:

A: Đáng kể là (1) việc gây hấn tấn công chính quyền ta ở Sàig̣n vào ngày 23/9/1945, rồi phóng ra các cuộc hành quân cưỡng chiếm Nam Kỳ, (2) gây hấn ở Hải Pḥng vào hạ tuần tháng 11.1946, rồi gây hấn ở Hà Nội và ở nhiều nơi khác trong những ngày kế tiếp. Những hành động này đă khiến cho chính quyền ta không thể tiếp tục nhượng bộ, đành phải kêu gọi nhân dân ta đứng lên cầm súng chống lại quân cướp xâm lăng. V́ thế mà chíến tranh đă thực sự bùng nổ trên toàn quốc vào ngày 19/12/1946.

B: Đây là những việc làm của Liên Minh Xâm Lược Pháp – Vatican trong thời gian từ 19/12/1946 cho đến ngày 20/7/1954. Hầu hết những việc làm trong đợt này do chính Vatican chủ động:

Thứ nhất, ngay sau khi đưa cựu Linh-mục Georges Thierry d’ Argenlieu lên nắm giữ chức vụ Cao Ủy Đông Dương, Giáo Hoàng Pius XII (1939-1958) ra lệnh cho các nhân vật chức sắc trong hàng giáo phẩm tại Đông Dương phải:

1.- Hành động tích cực để thúc đẩy và lôi cuốn tín đồ Ca-tô bản địa hăng say t́nh nguyện gia nhập hàng ngũ liên quân xâm lược Pháp - Vatican chống lại đại cuộc kháng chiến của dân ta;

2.- Răn đe và ngăn cấm, không cho họ gia nhập vào hàng ngũ kháng chiến dưới quyền lănh đạo của Mặt Trận Việt Minh;

Cựu Hoàng Bảo Đại

3.- Khởi xướng việc đưa Bảo Đại lên thành lập chính quyền làm tay sai cho cả Pháp và Vatican trong mưu đồ:

a.- Tiến hành chính sách chia rẽ dân ta thành hai khối “dân có đạo” và “dân ngoại đạo”;

b.- Thi hành chính sách chia để trị “dùng người Việt đánh người Việt” để rồi tiến tới thi hành chính sách dùng “nhóm thiểu số dân có đạo” để cai trị “đại khối dân ngoại đạo”.

4.- Chính thức sử dụng thanh niên bản địa để thành lập đạo quân lính đánh thuê cho Liên Minh Xâm Lược Pháp - Vatican. Sự kiện này được sách Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa trong Giai Đoạn H́nh thành 1946-1955 (Quân Sử 4) viết:

Ngày 1/10/1946, Pháp khai sinh Vệ Binh Cộng Ḥa Nam Kỳ. Đây là lực lượng đầu tiên của chính phủ Nam Kỳ tự trị. Ngoài lực lượng này, Pháp cũng tổ chức những lực lượng quân sự khác như phụ lực quân, địa phương quân, huơng dũng, hương vệ để tăng cường cho đoàn quân viễn chinh. Đoàn quân viễn chinh c̣n được sự hợp tác của những quân nhân thuộc địa người Việt từ Pháp theo về và ở trong nước khi Pháp tới tái chiếm.

Ngày 15/7/1946, Pháp bắt đầu tăng cường thêm cấp chỉ huy người Việt bẳng cách mở khóa Liên Quân Viễn Đông tại Đà Lạt.

Các đạo quân đánh thuê này gồm (1) những tên lính đánh thuê người Việt vốn đă là quân lính trong Liên Quân Pháp – Vatican từ trước tháng 3/1945, và (2) những tân binh t́nh nguyện mà hầu hết là tín đồ Ca-tô người Việt. Sau này, trong những năm 1954-1955, có một số trong tên lính thuê trên đây được Liên Minh Xâm Lược Mỹ - Vatican thăng lên hàng tướng lănh và giao phó cho nấm giữ những chức vụ quan trọng trong chính quyền và quân đội miền Nam trong những năm 1954-1975. Đó là trường hợp các tướng Nguyễn Khánh, Đỗ Cao Trí, Nguyễn Văn Thiệu, Trần Thiện Khiêm, Đặng Văn Quang, Cao Văn Viên, Tôn Thất Đính, Hoàng Xuân Lăm, Ngô Du ,Lữ Lan, Lam Sơn, Vĩnh Lộc, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Hữu Có, Trần Tử Oai, Phạm Quốc Thuần, Huỳnh Văn Cao, Lâm Quang Thi, Hoàng Văn Lạc, Lư Ṭng Bá, Nguyễn Vĩnh Nghi, Nguyễn Ngọc Oánh (Không Quân), v.v…

Thứ hai, xin nói về những việc làm chung của Liên Minh Xâm Lược Pháp – Vatican ở Đông Dương. Sau khi núp bóng quân Anh đổ bộ vào Sàig̣n vào ngày 12/9/1945, Liên Quân Xâm Lược Pháp – Vatican liền chuẩn bị và tiến hành những cuộc hành quân để đánh bại chính quyền và quân đội kháng chiến của nhân dân ta.

Đến đây, thiết tưởng cũng nên nói rơ hơn về dă tâm thâm độc của Vatican trong thời kỳ này là đưa Bảo Đại lên thành lập chính quyền làm tay sai cho Liên Minh Xâm Lược Pháp – Vatican để th́ hành chính sách chia để tri với hai kế sách được thi hành theo từng bước một tùy theo t́nh thế và hoàn cảnh của đất nước ta:

Bước 1.- Dùng người Việt đánh người Việt được thi hành triệt để khi mà chiến tranh c̣n diễn ra quyết liệt và được khởi tiến ngay từ khi chính quyền Bào Đại với nội các Nguyễn Văn Xuân h́nh thành và tŕnh diện vào ngày 2/6/1948.

Bước 2.- Dùng tín đồ Ki-tô để cai trị đại khối nhân dân thuộc các tôn giáo cổ truyền của dân tộc như Phật, Lăo, Khổng, đạo thờ tổ tiên, ông bà, v.v..., và sẽ được tiến hành vào khi t́nh thế thuận tiện hay Vatican cảm thấy chính quyền tay sai của họ đă được củng cố vững mạnh. Lúc đó, Vatican sẽ tiến hành kế hoạch Ki-tô hóa dân ta bằng bạo lực đúng theo tinh thần Sắc Chỉ Romanus Pontifex được ban hành vào ngày 8/1/1454 mà chúng tôi đă nói rơ trong phần Dẫn Nhập. Bản văn sử dưới đây cho chúng ta thấy rơ dă tâm thâm độc này của Vatican:


TGM Antoni Drapier

“28/12/1945: Huế: Tổng Giám Mục Antoni Drapier, đại diện Roma tuyên bố: Gia đ́nh Bảo Đại là “gia đ́nh thân Pháp bậc nhất trong dân chúng Việt Nam (la plus francophilende tous les annamites), và theo ư ông ta, nên cho Bảo Đại lên ngôi như trước ngày 9/3/ (1945) (À mon avis, il serait avantageux pour le calm de rétablir le Roi come le chef regulier avant le mars; DOM [Aix], CP 125). Drapier cũng đưa ra giải pháp là có thể sau đó sẽ cho Bảo Long (mới có 10 tuổi) lên kế vị, và Nam Phương là Giám Quốc [Phụ Chính].”

Bản văn sử trên đây nói rơ ư đồ của Vatican là sẽ đưa cậu bé Bảo Long (mới 10 tuổi) lên làm vua và dùng bà Nam Phương Hoàng Hậu làm nhiếp chánh. Vấn để đặt ra là TẠI SAO người đại diện của Ṭa Thánh Vatican lại nói đến việc “sau đó sẽ cho Bảo Long lên kế vi, và Nam Phương là Giám Quốc [Phụ Chính].”?

Dưới đây là lời giải thích của chúng tôi về thắc mắc này:

Như đă nói ở trên, chủ đích của Vatican trong việc đưa Bảo Đai lên cầm quyền là để thi hành chính sách chia để trị được thi hành bằng hai kế sách (hai bước) theo hai thời kỳ khác nhau:

Bước 1: tiến hành kế sách dùng người Việt đánh người Việt và cũng là dọn đường để tiến sang Bước 2.

Bước 2: Tiến hành việc sử dụng tín đồ Ca-tô cai trị đại khối nhân dân thuộc tam giáo cổ truyền. Trong bước 2 này, việc đầu tiên là thiết lập chế độ đạo phiệt Ca-tô (papacy) rồi sau đó sẽ sử dụng các phương tiện của nhà nước để vừa thi hành chinh sách “bất khoan dung” cố hữu của giáo hội, vừa tiến hành kế hoạch Ki-tô hóa nhân dân ta bằng bạo lực từ trên xuống dưới (từ trung ương xuống tới các địa phương).

Ôn cố tri tân. Xin lấy chuyện đă xẩy ra trong quá khứ để suy ra chuyện này.

Khi có phong trào Tin Lành nở rộ ở Âu Châu vào thế kỷ 16, tại nước Pháp, Vatican cũng đă dùng một nữ tín đồ cuồng tín là Hoàng Hậu Catherine de Medici (1519-1589) nhiếp chánh cho ấu quân Charles IX (1550-1574), lúc đó mới có 10 tuổi và biến bà hoàng hậu này thành một nữ bạo chúa lừng danh với vụ tàn sát tín đồ Tin Lành vào ngày 24/8/1572 mà sách sử gọi là “The St. Bartholomew’s Day Masscre of 1572”. Cuộc tàn sát cực kỳ dă man này khởi đầu ở Paris rồi lan tràn ra nhiều nơi trong nước Pháp và kéo dài trong nhiều ngày (hơn một tuần lễ). Con số nạn nhân bị sát hại lên đến gần hai chục ngàn người. Xin xem Chương 13 - Mục III, tiểu Mục B với tựa đề là "Những Hành Động Trả Thù Cho Chúa Bằng Cách Tra Tấn và Hành Hạ Nạn Nhân một cách cực kỳ Man Rợ" (http://sachhiem.net/NMQ/TAMTHU/NMQtt_13b.php) để biết rơ vụ tắm máu cực kỳ kinh khủng này.

Ảnh Hoàng Hậu Catherine de' Medici bên phải

Chính v́ vụ tàn sát người Tin Lành một cách cực kỳ man rợ như vậy mà sử gia Nigel Cawthorn mới đưa Hoàng Hậu Catherine de' Medici (1519-1589) vào cuốn sách100 tên bạo chúa ác độc nhất trong lịch sử nhân loại (xem h́nh trên).

Từ câu chuyện sử dụng Catherine de' Medici làm giám quốc cho ấu quân Charles IX (1550-1574) của nước Pháp, chúng ta có thể suy ra để nh́n thấy rơ dă tâm của Vatican đề xuất ư kiến đưa cậu bé Bảo Long lên ngai vàng và dùng bà Nam Phương Hoàng Hậu làm giám quốc.

Ư đồ của Vatican là như vậy, nhưng trong những năm 1945-1954, chính t́nh nước Pháp không được ổn định v́ chế độ đại nghị và đa đảng. Lúc đó, nước Pháp cứ độ vài ba tháng lại xẩy ra chuyện thay đổi chính phủ. Hơn nữa, ở chính quốc cũng như ở Đông Dương, có rất nhiều chính khách cầm quyền đều chịu ảnh hưởng sâu nặng của tinh thần Cách Mạng 1789. Với những người này, những hành động tham tàn, gian ác và dă man của Giáo Hội La Mă từ thời Trung Cổ cho đến thời Cách Mạng tháng 7/1830 vẫn c̣n đậm nét trong trí nhớ của họ. V́ thế mà họ nhất định chỉ để cho tấn tuồng “giải pháp Bảo Đại” do Vatican đưa ra được tŕnh diễn một phần nào thôi, chứ không được toàn vẹn 100% theo như ư muốn của Vatican.

Vấn đề này cũng đă được chúng tôi tŕnh bày khá rơ ràng trong Chương 7 (có tựa đề là “Chân Dung Những Người Tự Nhận là Người Việt Quốc Gia”), sách Chân Dung Người Việt Quốc Gia: http://sachhiem.net/NMQ/ChanDungVNCH/QMN07.php.

Hậu quả trực tiếp của việc Liên Minh Xâm Lược Pháp – Vatican đánh chiếm và thống trị nước ta là dân ta rơi vào thảm cảnh nghèo khổ, chậm tiến, việc học hành bị hạn chế tối đa khiến cho dân trí thấp kém, nhân dân điêu đứng lầm than, lâm vào t́nh trạng chết đói thảm thương đến độ chỉ trong mấy tháng mùa xuân năm Ất Dậu 1945 mà con số nạn nhân chết đói lên tới hai triệu người.

 

Lần Thứ 5:

Qua Sự Vận Động Của Vatican, Ngô Đ́nh Diệm Được Chọn Đưa Về Việt Nam Cầm Quyền

Ngay từ mùa hè năm 1950, giáo triều Vatican biết đă được Hoa Kỳ quyết định có kế hoạch thay thế Pháp tiếp tục cuộc chiến bần thỉu này ở Đông Dương, Giáo Hoàng Pius XII (1939-1958) liền tính kế cho người dẫn con chiên cuồng đạo Ngô Đ́nh Diệm đến giáo triều Vatican  tŕnh diện. Giáo hoàng Pius XII dặn ḍ về cung cách ứng xử khi tiếp xúc với  các chính khách có thế lực trên chính trường Hoa Kỳ, rồi cho người dẫn ông Diệm sang Hoa Kỳ giao cho Hồng Y Spellman  đảm trách việc chạy chọt với các nhà lănh đạo tôn giáo và các nhận vật có thế lực trong chính quyền Hoa Kỳ để  làm áp lực với chính quyền Pháp và Quốc Trưởng Bảo Đại đưa ông Diệm về Việt Nam cầm quyền làm tay sai cho cả Hoa Kỳ và Vatican ở Việt Nam. Sự kiện này đă được chúng tôi tŕnh bày khá đầy đủ và rất rơ ràng trong Chương 60 với nhan đề là “Những Tính Toán Cúa Vatican Trong Năm 1950” (http://sachhiem.net/NMQ/HOSOTOIAC/CH60-1.php), sách Lịch Sử Và Hồ Sơ Tội Ác Của Giáo Hội La Mă.

Hồng Y Spellman ở Hoa Kỳ và Giáo Hoàng Pius XII

Về vấn đề ông Diệm chọn đưa về Việt Nam cầm quyền để làm tay sai cho cả Mỹ và Vatican, sách sử ghi lại rơ ràng như sau:

Sự kiện 90% người dân Việt Nam không phải là tín đồ Thiên Chúa Giáo không làm cho ông Diệm quan tâm v́ ông đă tuyên bố trong bữa cơm tối hôm đó rằng ông “tin tưởng vào quyền lực của Vatican và ông chống Cộng một cách cực lực,” [COO. Tr. 242].

Với hai yếu tố v́ tôn giáo và v́ chống Cộng, ông Diêm được Đức Hồng Y Spellman tiếp tục giới thiệu với William O. Douglas, Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện, Thượng Nghị Sĩ Mike Mansfield, Thượng Nghị Sĩ John F. Kennedy, Allen Dulles, Giám Đốc Trung Ương T́nh Báo CIA, và anh của ông Dulles  à Ngoại Trưởng John Foster Dulles [MAN, Tr. 58]. Từ đó, ông Diệm trở thành con đáp số gần như mỹ măn trong bài toán chính trị của một phe phái có ư muốn can dự vào Việt Nam:

a.-/ Chính sách đối ngoại đang đ̣i hỏi Hoa Kỳ phải xây dựng một thành tŕ chống Cộng ở Việt Nam.

a.-/ Ngoại Trưởng John Foster Dulles đang muốn t́m một lănh tụ chống Cộng theo khuôn mẫu đạo đức và xă hội Thiên Chúa Giáo.

c.-/ Đức Hồng Y Spellman đang cần Hoa Kỳ thay thế Pháp ở Việt Nam, và cũng cần một giáo dân trung kiên như ông Diệm để lănh đạo công cuộc chống Cộng như lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Pius XII.

Điều c̣n lại sau cùng cho kế hoạch chính trị hỗn hợp này là làm thế nào để giải thích cho Hội Đồng Chính Phủ và Quốc Hội Hoa Kỳ  và kinh nghiệm chính trị và khả năng lănh đạo của ông Ngô Đ́nh Diệm? Tổng Thống Eisenhower cũng chỉ có thể trấn an Hội Đồng Chính Phủ bằng câu nói, “Trong đám mù, thằng chột làm vua,”.[HER]. Điều này cho thấy: một là ông Diệm không có một thành tích chính trị nào đáng kể, hai là ông Diệm không có khả năng lănh đạo, hoặc ba là người Mỹ hoàn toàn không biết ǵ về ông Diệm.

Đầu năm 1954, Ngoại Trưởng John Foster Dulles khuyến dụ Pháp khuyên nhủ Bảo Đại bổ nhiệm ông Ngô Đ́nh Diệm về Việt Nam làm thủ tướng.” Lê Hữu Dản, Sự Thật - Đặc San Xuân Đinh Sửu 1997 (Fremont, Caĺornia, 1997), trang 23-24.

 

Bốn “Bà mụ” tôn giáo-chính trị Mỹ nặn ra và cưu mang chế độ Ngô Đ́nh Diệm

Xem Lịch Sử Chế Độ Ngô Đ́nh Diệm Trong 999 Chữ

Francis Spellman (1889-1967) Hồng y trong quân phục Tổng Tuyên úy – 
John Foster Dulles (1888-1959), Ngoại trưởng trong nội các TT Eisenhower –
 Mike Mansfield (1903-2001), Chủ tịch khối Đa số Thượng viện – 
Edward Lansdale
 (1908-1987), Đại tá Không quân làm t́nh báo bên cạnh CIA
.

Sách Vietnam Why Did We Go? cũng viết:

The dicision having been taken, Dulles advised France to tell Bao Dai to appoint Diem as prime minister. France, having by now decided to abandon Vietnam, agreed. Diem became prime minister in June, 1954. The 19th of that same month, Bao Dai invested Diem with dictatorial power. This entailed not only civilian but also military control of the country. Diem arrived in Saigon June 26, 1954 and on July 7 set up his own government.” Avro Manhattan, Vietnam why did we go? (Chino, CA: Chick Publications, 1984), pp. 57-58. Tạm dịch: Sau khi lấy quyết định xong, ông (Ngoại Trường Mỹ) Dulles khuyến cáo chính quyền Pháp hăy nói với Bảo Đại bổ nhiệm ông Diệm làm thủ tướng. V́ lúc bấy giờ đă có quyết định bỏ Việt Nam nên Pháp đồng ư. Ông Diệm trở thành thủ tướng vào tháng 6 năm 1954. Ngày 19 cùng tháng đó, Bảo Đại phong cho ông Diệm toàn quyền,  không những quyền kiểm soát dân sự mà c̣n cả quân sự nữa trên toàn quốc. Ông Diệm về tới Sàig̣n ngày 26 tháng 6 và thành lập chính phủ vào ngày 7 tháng 7 năm 1954.”

Xin đọc thêm Chương 60 có nhan đề là “Những Tính Toán Của Vatican Trong Năm 1950” (http://sachhiem.net/NMQ/HOSOTOIAC/CH60-1.php), sách Lịch Sử Và Hồ Sơ Tội Ác Của Giáo Hội La Mă của ̉ Nguyễn Mạnh Quang.

Thói đời, “có đi có lại mới toại ḷng nhau.” Lời khuyến dụ Pháp khuyên nhủ Bảo Đại bổ  nhiệm ông Diệm làm thủ tướng không phải là lời khuyến dụ suông, mà có kèm theo chiếc phong b́ giầy cộm.”

Đầu năm 1955, trong một cuộc tranh chấp quyền lực với Trung Tướng Nguyễn Văn Hinh, Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Đội Miền Nam Việt Nam, một sĩ quan của Pháp đưa về để bảo vệ Bảo Đại, ông Diệm bị Bảo Đại  cách  chức v́ lư do kḥng c̣n được tín nhiệm. Tuy nhiên, Hoa Kỳ cũng đồng ư trả 100 triệu đô la  bằng viện  trợ quân sự cho Quân đội  Viễn Chinh để Pháp chấm dứt ủng hộ Bảo Đại nên ông Diệm có tư thế không tuân hành lệnh giải nhiệm.” (Lê Hữu Dản, Sđd, tr 26.)

Song song với lời “Ngoại Trưởng Dulles khuyên cáo Pháp ra lệnh cho Bảo Đại bổ nhiệm Diệm làm Thủ tướng”, ngày 1 tháng 6 năm 1954, chính quyền Hoa Kỳ gửi Đại Tá CIA Edward G. Lansdale đến Việt Nam để lo các công việc an ninh và tuyền truyền cho ông Ngô Đ́nh Diệm về Sàig̣n chuẩn bị thành lập nội các để thi hành lệnh truyền của Hoa Kỳ và thực thi lời tuyến bố rằng, “ông tin tưởng vào quyền lực của Vatican.”

Đại tá Lansdale và Ngô Đ́nh Diệm

Sách sử ghi lại sự kiện Đại Tá Lansdale đến Sàig̣n như sau:

1/6/1954: Đại Tá Edward G. Lansdale, Trưởng Toán  Công Tác Quân Sự Sàig̣n  (Saigon Military Mision, SMM) tới thủ đô Miền Nam. Là một sĩ quan CIA, Lansdale mang danh hiệu là Phụ Tá Tùy Viên Không Quân Ṭa Đại Sứ. Làm việc chặt chẽ với trưởng sở Thông Tin (USIS)  để phát động một chiến dịch tuyên truyền trong giới quân đội Việt Nam. Được Tổng Trưởng Quát và Tướng Hinh, cũng như các viên chức Pháp đồng ư cho làm “cố vấn” tạm thời của Pḥng 5 Bộ Tổng Tham Mưu, Do Đại Úy Phạm Xuân Giai cầm đầu.[Xem 1/7/1954].” Chính Đao, Vỉệt Nam Niên Biểu 1939-1975 - Tập B: 1947-1954 (Houston, TX: Văn Hóa 1997), tr 388-389. 

 

Qua phần tŕnh bày trên, chúng ta thấy rơ, nguyên nhân của việc Liên Minh Xâm Lược Pháp, Mỹ và Vatican đánh chiếm và thống trị Việt Nam (1858-1945) khởi đầu là do tham vọng bá quyền của Vatican và cũng chính Vatican đă chủ động thuyết phục và thúc đẩy Pháp cấu kết với Vatican xuất quân đánh chiếm Việt Nam làm thuộc địa.

Sự kiện này chứng tỏ rằng vai tṛ Giáo Hội La Mă hay Vatican rất là quan trọng trong ḍng lịch sử Việt Nam thời cận và hiện đại. Thiết nghĩ rằng một sự kiện quan trọng như vậy không thể nào thiếu vắng trong bất kỳ tác phẩm lịch sử nào có liên hệ đến chế độ thuộc địa hay chính sách cai trị cúa Liên Minh Xâm Lược Pháp – Vatican trong những năm 1858-1954.

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: