MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU   THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

 

֎ Kim Âu ֎ Chính Nghĩa ֎ Chính Nghĩa

֎Tinh Hoa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Constitution

֎ Đại Kỷ Nguyên ֎ Vietnamese Commandos 

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn Học ֎ Báo Chí

 

    ֎ Served  In A Noble Cause

֎ Tṛ Bịp Cứu Trợ TPB: Cám Ơn Anh

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Việt Nam Đệ Nhất Cộng Ḥa Toàn Thư

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang- HCM Toàn Tập

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Những Ngày Ở Cạnh Tổng Thống NĐD

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Giờ Thứ 25

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

 

 ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎07/2008 ֎08/2008 ֎09/2008 ֎10/2008

֎11/2008 ֎11/2008 ֎12/2008 ֎01/2009

֎02/2009 ֎03/2009 ֎04/2009 ֎05/2009

֎06/2009 ֎07/2009 ֎08/2009 ֎09/2009

֎10/2009 ֎11/2009 ֎12/2009 ֎01/2010

֎03/2010 ֎04/2010 ֎05/2010 ֎06/2010

֎07/2010 ֎08/2010 ֎09/2010 ֎10/2010

֎11/2010 ֎12/2010 ֎01/2011 ֎02/2011

֎03/2011 ֎04.2011 ֎05.2011 ֎06.2011

֎07/2011 ֎08/2011 ֎09/2011 ֎10/2011

֎11/2011 ֎12/2011 ֎05/2012 ֎06/2012

֎12/2012 ֎01/2013 ֎12/2013 ֎03/2014

֎09.2014 ֎10.2014 ֎12/2014 ֎03/2015

֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2016

֎02/2016 ֎03/2016 ֎07/2016 ֎08/2016

֎09/2016 ֎10/2016 ֎11/2016 ֎12/2016

֎01/2017 ֎02/2017 ֎03/2017 ֎04/2017

֎05/2017 ֎06/2017 ֎07/2017 ֎08/2017

֎09/2017 ֎10/2017 ֎11/2017 ֎12/2017

֎01/2018 ֎02/2018 ֎03/2018 ֎04/2018

֎05/2018 ֎06/2018 ֎07/2018 ֎08/2018

֎09/2018 ֎10/2018 ֎11/2018 ֎12/2018

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVFOX NewsReutersAP NewsWhite HouseLearning Tác PhẩmLịch SửKim ÂuTinh HoaCongressHouseVấn ĐềNVR RadioĐà LạtDiễn ĐànBBC RadioVOA NewsRFA NewsRFISBSTác  GỉaYouTubeFederal RegisterUS Library

 

 

 

 

 

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNNvVTV

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFactvIDEAL

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAme ProgressvFaivCityvBus.Insider 

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvWSWS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge DailySign

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvVeteranvGateway

vOpen CulturevSyndicatevCapitalvCommodity vCreatevResearchvXinHuav

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNGvDấuHiệuThờiĐại

vBảoTàngLSvNghiênCứuLS vNhân Quyền

vThời ĐạivVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn ĐôngvNgười ViệtvViệt BáovQuán Văn

vTCCSvViệt ThứcvViệt ListvViệt MỹvXây Dựng

vPhi DũngvHoa Vô ƯuvChúngTavEurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nhvTrái Chiều

vViệt LuậnvNam ÚcvDĐNgười DânvBuddhism

vTiền PhongvXă LuậnvVTVvHTVvTrí Thức

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gươngv

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền PhongvMTG

vEchovSài G̣nvLuật Khoa Văn NghệvSOTT

vĐCSvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa SàmvCafeVN

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu TrữvSoHa

vST/HTVvvThống KêvĐiều NgựvVNMvB́nh Dân

   

GIÁO HỘI LA MĂ:

LỊCH SỬ VÀ HỒ SƠ TỘI ÁC

- Nguyễn Mạnh Quang -

http://sachhiem.net/NMQ/HOSOTOIAC/CH10.php

 

CHƯƠNG 10


TỘI ÁC HỦY DIỆT L̉NG YÊU NƯỚC

VÀ TINH THẦN DÂN TỘC TRONG L̉NG TÍN ĐỒ CA TÔ


Chủ đề của chương sách này là tŕnh bày về (1) chủ trương hủy diệt ḷng yêu nước cũng như  tinh thần dân tộc ở trong ḷng tín đồ tín đồ Ca-tô, và (2) phương cách mà Vatican sử dụng để thực thi. Trước khi nói đến tội ác dă man này của Giáo Hội La Mă, thiết tưởng cần phải nói đến t́nh yêu đối với tổ quốc và dân tộc của người dân Đông Phương nói chung và của người Việt Nam nói riêng.

Gồm các mục:

I.- T́nh Yêu Tổ Quốc Và Dân Tộc

II.- Kế Sách Của Vatican Hủy Diệt T́nh Yêu Tổ Quốc Và Dân Tộc Việt Nam

III.- Hủy Diệt Ḷng Yêu Nước Bằng Chính Sách Ngu Dân Và Giáo Dục Nhồi Sọ

A. T́m Kiếm Thành Phần Dễ Mua Chuộc Để Móc Nối

B. Tiến Hành Độc Kế Tẩy Xóa Ḷng Yêu Nước Trong Ḷng Tín Đồ Để Thay Thế Bằng T́nh Yêu Thiên Chúa

- Những đặc tính ghê tởm của đa số tín đồ Ki-tô người Việt

- Sự khác biệt giữa tín đồ Ca-tô Âu Châu và tín đồ Ca-tô Việt Nam

- Những trường hợp tín đồ biến thành dân phản quốc.

C. Kế Sách Hủy Diệt Ḷng Yêu Nước Trong Ḷng Tín Đồ

- Môn lịch sử là cái gai của GHLM

- Đạo đức của nhà thờ hoàn toàn khác với nền tảng đạo đức cổ truyền của dân tộc Á Đông.

D.- KẾ SÁCH XÓA BỎ CÔNG NGHIỆP CỨU NƯỚC VÀ TRUYỀN THỐNG TÔN THỞ ANH HÙNG DÂN TỘC

- Tại sao phải tôn vinh và thờ cúng các vị anh hùng dân tộc?

- Họ đánh phá các vị anh hùng dân tộc ta như thế nào?

E.- TÁC HẠI CỦA CHÍNH SÁCH NGU DÂN VÀ GIÁO DỤC NHỒI SỌ CỦA VATICAN

- Tác hại chung.

- Tác hại đối với giới trí thức bị ảnh hưởng chính sách giáo dục hạn chế

- Các tác giả không bị ảnh hưởng bởi chính sách giáo dục hạn chế.

 

 

I.- T̀NH YÊU TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC

 

Bât kỳ dân tộc nào cũng đều quan niệm rằng, ai cũng phải có tổ quốc và thiết tha yêu thương tổ quốc của ḿnh. Nói về hai chữ “tổ quốc”, cả hai nhà làm tự điển Đào Duy Anh và Lê Văn Đức đều có chung một định nghĩa “tổ quốc là nước của tổ tiên.

Trên mục Thảo Luận ở Wiktionary có phân tích của Cao Lê Hiếu khá hữu lư. "TỔ: Là yếu tổ lịch sử, tức là Nguồn cội cái xă hội và nếp văn hóa của một cộng đồng cho đến ngày ngay. QUỐC: Là yếu tố phạm vi, tức là Lănh thổ, lănh hải, không phận nơi cộng đồng này đứng chân và nắm chủ quyền. Đây là hai yếu tố về tự nhiên và xă hội, không gian và thời gian tồn tại và phát triển của cộng đồng người nhất định. TỔ QUỐC rộng hơn ĐẤT NƯỚC và GIANG SƠN."

Như vậy trong Tổ Quốc phải có Dân Tộc. Cho nên không thể có tổ quốc mà không có dân tộc, và ngược lại. Nếu chỉ có dân tộc mà không có tổ quốc th́ đó là một dân tộc đă bị người ngọai bang thống trị.

T́nh yêu tổ quốc gồm có hai phần:

1.-/ T́nh yêu của người dân đối với mảnh đất quê hương mà tổ tiên của họ đă liên tục sống qua nhiều thế hệ hay nhiều đời; 

2.-/ Ḷng kính mến và tôn thờ những vị anh hùng đă hy sinh trong các cuộc chiến dựng nước, mở nước và giữ nước.

Tuy rằng t́nh yêu tổ quốc nẩy sinh và phát triển sau hơn cả nếu so với các thứ t́nh yêu đối với cha mẹ, anh em, bà con thân thuộc, bà con láng giềng, làng thôn, và bạn bè, nhưng nó lại là một thứ t́nh yêu mănh liệt nhất. Nếu chẳng may gặp phải khi tổ quốc lâm nguy, th́ tất cả mọi người đều có trách nhiệm phải coi “việc nước trước việc nhà” và đều phải có bổn phận lên đường đi chống giặc bảo vệ tổ quốc. Học sinh được học những câu tuyên bố lịch sử: “Đầu tôi chưa rơi xuống đất, th́ xin Bệ Hạ đừng lo” của Trần Thủ Độ, “Ta thà rằng làm quỉ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc” của Trần B́nh Trọng, “Nếu Bệ Hạ muốn hàng, xin trước hết chém đầu tôi đă, rồi sau sẽ hàng” và “Trận này không phá xong giặc Nguyên, th́ không về đến sông này nữa” của Trần  Hưng Đạo cùng với những tiếng hô “quyết chiến” đáp lời sông núi tại Hội Nghi Diên Hông vào cuối năm Giáp Thân 1284. Tất cả đều là những bằng chứng nói lên tinh thần yêu nước mănh liệt của nguời dân Việt Nam chúng ta. Cũng v́ sức mạnh của t́nh yêu tổ quốc vượt lên tất cả mà Mạc Ngọc Liễn trước khi nhắm ĺa đời đă quyết định để lại di ngôn dặn ḍ Mạc Kính Cung rằng:

“Nay họ Lê lại dấy lên được, ấy là số trời đă định; c̣n dân ta th́ có tội ǵ, mà ta nỡ để khổ sở măi về việc chiến tranh? Vậy ta nên đành phận lánh ḿnh ở nước ngoài, chứ đừng có đem ḷng cạnh tranh mà lại mời người Tàu sang làm hại dân nước ḿnh.” (1)

Chính v́ sức mạnh của t́nh yêu tổ quốc mà khi bước lên đoạn đầu đài, Nguyễn Thái Học vẫn ung dung tự tại ngâm vang lời thơ hùng tráng:

Chết v́ tổ quốc,
Cái chết vinh quang,
Ḷng ta sung sướng,
Trí ta nhẹ nhàng.

Thiết tưởng rằng bất kỳ dân tộc nào cũng có t́nh yêu tổ quốc mănh liệt như vậy. Riêng về các dân tộc Đông Phương (chịu ảnh hưởng của nền văn minh Khổng Mạnh), ḷng yêu nước hay t́nh yêu tổ quốc đă trở thành một truyền thống hay nếp sống văn hóa của họ. Cũng v́ thế mà tại các quốc gia này, bất kỳ người dân nào thuộc bất kỳ thành phần nào cũng đều biết và đều ghi ḷng tạc dạ  câu nói “quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”,”tổ quốc trên hết” và “việc nước trước việc nhà”.

Những câu nói này thực sự đă nói lên sức mạnh của t́nh yêu tổ quốc. Sức mạnh này đă được thể hiện ra thành những hành động như đă nói ở trên của tiền nhân ta mà lịch sử đă ghi lại rơ ràng qua các chiến thắng vô cùng oanh liệt như (1)  Bạch Đằng Giang với cả nửa triệu quân Nguyên tranh nhau chạy trốn không c̣n dám nghĩ tới việc đem quân trở lại báo thù, (2) Chi Lăng trong đó Tướng Vương Thông của nhà Minh dù cho đă có tới trên 150 ngàn quân tiếp viện cũng phải bó giáo quy hàng, (3)  Đống Đa với gần 300 ngàn quân Thanh tranh nhau chạy trốn,  (4) đă làm cho Liên Minh Xâm Lược Pháp – Vatican luôn luôn mất ăn mất ngủ trong suốt thời gian kháng chiến 1858-1945, và (5) khi liên minh quân giặc này đem quân trở lại gây hấn tái chiếm Đông Dương, th́ cả nước triệu người như một, đều nhiệt liệt ủng hộ và tích cực tham gia  Mặt Trận Việt Minh để cùng chung lo đại cuộc cứu nước, rồi cùng nhau hăng say nô nức lên đường đ́ “đ̣i lại núi sông cho dân tộc” mà chính bản thân người viết đă trải nghiệm khí thế hào hùng này. Nhà thơ Nguyễn Tố Chi ghi lại bằng những ḍng thơ hết sức hào hùng của người dân Việt trong những năm kháng chiến 1945-1954:

 

 

 

Trong mắt tôi đă thấy,
Dân tôi:
Người trước nối người sau, 
Tay trong tay kết chặt một ṿng,
Đi đ̣i lại núi sông trong tay giặc
"Thế giặc mạnh lấy ǵ mà chống đỡ?"
Lời Diên Hồng vạn tiếng quyết tâm.
Phải trải xương,
Phải đỏ máu với quân thù 
Phải đoàn kết triệu bước chân dấn bước,
Từ sông Hồng xuôi về sông Cửu,
Từ đồng bằng nối măi tới Trường Sơn.
Khắp non sông vang dội bước quân hành
Tay giáo mác và con tim sôi máu.
Trong ánh mắt triệu niềm tin rực sáng
Buổi quân về giải phóng Việt Nam.
Quê hương tôi hôm nay đă thấy
Những mẹ già chị gái
Làm hậu cần nuôi quân,
Những thanh niên hôm nay
Đă làm anh kháng chiến,
Những em bé mười lăm
Gánh vai tṛ liên lạc.
Cả nước đồng một ḷng
Đứng lên tiêu diệt giặc.
Lời réo gọi của non sông đất nước:
Các anh
Xin đứng dậy
Lên đường!

 

 

Cũng v́ những "con tim sôi máu" căm thù đối với Liên quân xâm Lăng Pháp – Vatican mà hầu như toàn thể người Việt Nam (ngọai trừ những con chiên thuộc lọai “thà mất nước, chứ không thà mất Chúa”, “giữ đạo, chứ không giữ nước”) đă tự nguyện thành những lớp lớp người t́m đến với nhau, kết hợp thành một đại gia đ́nh bộ đội và đối xử với nhau trong t́nh "huynh đệ chi binh", không hề có chuyện cấp trên gọi cấp dưới là "thằng" là "mày", là "mi" và xưng "tao" với cấp dưới. Và cũng v́ "con tim sôi máu" nung nấu ư chí diệt thù để bảo vệ quê hương, cho nên dân ta mới có những anh hùng (1)  như   Hoàng Văn Nô(2) lăn xả vào địch dùng lưỡi lê đâm địch rồi ôm chặt lấy địch cùng chết với địch để cho đồng đội tiến lên ḥan thành nhiệm vụ, (2) như Tô Vĩnh DiệnNguyễn Văn Chức nhào ra nằm xuống lấy thân xác làm sức cản bánh xe súng cao xạ để khỏi rơi xuống vực sâu trong khi di chuyển khẩu súng này tới nơi bố trí, (3) như Trần Oanh lao vào sát tường lô cốt gắn bộc phá, giật sập ổ súng đại liên của địch, (4) như  Phan Thành Giót trườn lên dưới làn đạn tiến tới ném lựu đạn vào lỗ châu mai, làm tê liệt hỏa lực đối phương để mở đường cho đồng đội xung phong, (5)  như Trần Cừ (3) liều thân lao ḿnh vào bịt họng súng đại liên của địch cho đồng đội tiến lên,  (6) như La Văn Cầu đă bị thương gẫy một cách tay mà c̣n ôm bom chạy nhào tới mục tiêu để hoàn thành nhiệm vụ, v.v… Thật sự, không đủ sách vỡ để kể hết những gương anh hùng của dân ta.

 

 

Không những phải liều chết khi tác chiến đối đầu với hỏa lực của kẻ thù hay trong lúc giáp công, mà ngay cả những khi thực thi công việc chuẩn bị công sự chiến đấu, những "con tim sôi máu" căm thù liên minh xâm lược Pháp – Vatican, dân ta cũng luôn luôn hăng say cố gắng đem hết cả khối óc, cánh tay và bắp thịt ra lao động quần quật cả ngày lẫn đêm, có khi tới 18 giờ  một ngày để phục vụ cho Kháng Chiến trong các việc chuyển vận lương thực, đạn dược, sửa đường, làm cầu, thực hiện các công sự chiến đấu để tiếp sức cho anh em bộ đội công đồn diệt giặc với ḷng mong mỏi Kháng Chiến sớm thành công. Sự kiện này được sách Điện Biên Phủ Điểm Hẹn Lịch Sử ghi lại như sau: 

"Phải có một thời gian biểu hoàn toàn mới cho bộ đội. Buổi sáng là giờ ngủ. Khoảng cách sau bữa cơm trưa  với bữa cơm chiều là thời gian chuẩn bị vật liệu xây dựng trận địa, lên rừng đốn gỗ, chặt lá ngụy trang. Suốt đêm là thời gian đào trận địa. Bộ đội phải lao động cật lực từ 14 tới 18 giờ mỗi ngày. Những đêm giá rét, đào trận địa mồ hôi vẫn tuôn chẩy. Gặp những chỗ đất rắn hay nhiều sỏi đá, bàn tay các chiến sĩ  phồng rộp, rớm máu. Nhưng khổ nhất vẫn là khi gặp ruộng lầy. Mọi người phải ngụp lặn trong bể bùn, dùng tay, dùng xẻng, mũ sắt, có lúc cả áo mưa để đựng bùn đổ đi. Sau đó, lại phải đóng cọc, chèn phên hai bên thành hào pḥng sụt lở. Những đêm mưa, ở nơi đất trũng, nước đổ vào đường hào, mọi người b́ bơm giữa bùn nước. Nước mưa chảy tràn trên mặt, nhưng vần không ai ngừng tay....

Khi đường hào đă kéo dài hàng chục kilômét trên cánh đồng th́ không c̣n cách nào ngụy trang để che mắt quân địch. Mỗi tấc đất chiến hào phải trả bằng máu. Pháo địch bắn suốt đêm ngày vào những đường hào khi chúng đă phát hiện ban ngày. Máy bay liên tiếp thả đèn dù phát hiện  những mục tiêu mới cho những trận oanh tạc. Địch ném bom napan, bom 1.000 pound xuống trận địa. Ban ngày địch đưa quân ra những trận địa ở gần, đánh bật bộ phận canh gác, san lấp những đoạn hào, gài ḿn ngăn bộ đội ta đào tiếp." (4)

Lịch sử nhân lọai cho thấy rằng những người đă từng bị áp bức, bị cưỡng bách phải làm những điều mà họ không muốn, đă từng bị đối xử bất công, đă từng bị bóc lột đến tận xương tận tuỷ, đă từng bị khinh rẻ như một thứ dân mọi rợ hay hạ đẳng, đều có những  "con tim sôi máu" với khát vọng phải thoát khỏi những cảnh bất công, áp bức, bóc lột và khinh miệt như trên, đều là những người không sợ chết, không úy tử tham sinh, đều coi cái chết nhẹ như lông hồng, đều bền ḷng chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn để vươn lên cho đến khi khát vọng của họ được thể hiện ra thành sự thực. Sức mạnh của t́nh yêu tổ quốc của  dân tộc Việt Nam mănh liệt là như vậy.

 

II.-/ KẾ SÁCH CỦA VATICAN

HỦY DIỆT T̀NH YÊU TỔ QUỐC  DÂN TỘC VIỆT NAM

 

Như đă tŕnh bày ở trên, ḷng yêu nước của dân tộc Việt Nam đă được thể hiện ra thành những hành động tạo nên những chiến công lẫy lừng vang động khắp năm châu bốn bể. Sự kiện này qủa thật đă trở thành bức tường thành ngăn chặn chủ nghĩa bá quyền thống trị toàn cầu của Vatican. Với chủ trương đó và đă từng có kinh nghiệm lăn lộn trên chính trường Âu Châu từ thế kỷ 4, giáo triều Vatican quyết tâm điều nghiên và  t́m ra phương cách phá bỏ trở ngại lớn lao này bằng hai kế sách:

A.-/ Hủy diệt t́nh yêu tổ quốc và tinh thần dân tộc trong ḷng tín đồ tại các quốc gia địa phương, đặc biệt là các quốc gia mà giáo hội chưa nắm được chính quyền. Có như vậy th́ tín đồ Ca-tô bản địa mới hết ḷng trung thành và triệt để tuân hành những lệnh truyền của Ṭa Thánh Vatican. Kế sách này được thực hiện bằng chính sách ngu dân và giáo dục nhồi so. Chúng tôi sẽ dành hẳn một mục gồm nhiều chương để tŕnh bày đầy đủ chính sách ngu dân này của Giáo Hội La Mă.

B.-/ Giảm thiểu hào quang hay hủy diệt ḷng kính mến và tôn thờ các vị anh hùng dân tộc của quốc gia nạn nhân. Đây cũng là một phương cách thi hành lời dạy trong Cựu Uớc ghi rơ ràng trong sách Leviticus với nguyên văn như sau:

“Các ngươi không được tạo ra những h́nh tượng nào để sùng bái cho chính các ngươi; các ngươi cũng không được khắc chạm một h́nh ảnh nào hay dựng nên một trụ cột thiêng liêng nào để nâng cao cho chính các ngươi; ở trong vùng các ngươi cư ngụ, các ngươi cũng không được dựng nên một ḥn đá nào có khắc chạm để cúi đầu nghiêng ḿnh trước nó; v́ rằng Ta là Thượng Đế của các  ngươi.” (You shall not make idols for yourselves; neither a carved image nor sacred pillar shall you rear up for yourselves; nor shall you set up an engraved stone in your land, to bow down to it; for I am the LORD your God”.) (26.1).

“Nhưng nếu các người không nghe lời Ta, không tuân hành những lời răn dạy này” “(But if you do not obey Me, and do not observe all these commandements.) *(26.14).

Hai kế sách trên đây đă được giáo triều Vatican triệt để tiến hành từng bước một theo một lộ đồ hành động vô cùng tinh vi và  hết sức thâm độc qua:

1- Chính sách ngu dân và giáo dục nhồi sọ - để vừa ḱm hăm tín đồ và nhân dân dưới quyền măi măi ở trong t́nh trạng ngu dốt giống như người dân Do Thái trong thời ông Moses cách đây hơn ba ngàn năm và thời ông Jesus cách đây hơn hai ngàn năm. Có như vậy th́ tín  đồ mới không nh́n ra

a) Trong kinh thánh đầy những tính cách hoang đường, phi lư, nhảm nhí, bịp bợm, lọan luân, dâm loan, gian tham, lấn lướt, và đặc tính khủng bố tinh thần những người ngu dốt và yếu bóng vía khiến cho họ khiếp sợ mà tin theo.

b) Những tṛ hề đóng kịch hàng ngày của các ông giáo hoàng, hồng Y, giám mục và linh mục trong Giáo Hội La Mă.

c) Những tính cách độc đoán, chuyên chính và áp bức trong hệ thống quyền lực của Giáo Hội La Mă.

d) Bàn tay cướp đoạt tài nguyên, bốc hốt, bóc lột tín đồ, thu vơ và tích lũy tài sản của Giáo Hội La Mă.

2- Chính sách chia để trị, bằng cách:

a./ Xé nhỏ nước Việt Nam ra làm nhiều mảnh nhỏ để thành lập các tiểu quốc theo các lằn ranh địa lư (Nam Kỳ, Trung Kỳ và Bắc Kỳ), sắc tộc (nước Tây Nguyên ở Cao Nguyên Trung Bộ, nước Thái ở Tây Bắc Bắc Bộ, nước Nùng ở Đông Bắc Bắc Bộ)  và tôn giáo (Giáo Khu Phát Diệm tự trị, Giáo Khu Bùi Chu trị, giáo phái Ḥa Hảo ở miền Tây Nam Bộ, Giáo Phái Cao Đài ở Tây Ninh).

b./ Dùng người Việt đánh người Việt và dùng tín đồ Ca-tô cai trị những người Việt thuộc các thành phần tôn giáo khác.

c./ Thiết lập chế độ đạo phiệt Ca-tô bằng bộ máy đàn áp nhân dân với những tổ chức công an, mật vụ, cảnh sát ch́m, cảnh sát nổi và an ninh quân đội như thiên la địa vơng.

d./ Tiến hành kế họach Ki-tô hóa nhân dân bằng phương tiện của chính quyền với sự hỗ trợ của quân đội qua những chiến dịch “làm sáng danh Chúa” dưới danh nghĩa là những cuộc hành quân “diệt Cộng” để ổn định xă hội.

e./ Diệt tận gốc, trốc tận rễ dần dần hay ồ ạt (tùy theo hoàn cảnh của địa phương) tất cả những di sản tôn giáo cũng như văn hóa và công tŕnh kiến trúc phi Ki-tô đúng như sách Leviticus trong Cựu Ước đă dạy. Họ đă làm làm vậy ở Châu Mỹ La-tinh, Phi Luật Tân và nhiều nơi khác.

 

III.-/ HỦY DIỆT L̉NG YÊU NƯỚC BẰNG CHÍNH SÁCH NGU DÂN VÀ GIÁO DỤC NHỒI SỌ

 

Ở đây, chúng tôi chỉ nói lướt qua chính sách ngu dân và giáo dục nhồi sọ. Ở phần sau, chúng tôi sẽ dành ra hẳn 1 mục gồm nhiều chương để tŕnh bày đầy đủ chính sách này.

Thực ra, bất kỳ đế quốc thực dân xâm lược hay chế độ độc tài chuyên chính nào cũng thi hành chính sách ngu dân và giáo dục nhồi sọ để làm cho nhân dân dưới quyền trở thành ngu  dốt và ḱm hăm họ măi măi ở trong t́nh trạng này. Là một đế quốc thực dân xâm lược với chủ trương thiết lập chế độ đạo phiệt Ca-tô để thực thi chủ thuyết “thần quyền chỉ đạo thế quyền”, dùng bạo lực của nhà nước để cưỡng bách nhân dân dưới quyền phải theo đạo Ca-tô, tất nhiên là Vatican cũng phải thi hành chính sách ngu dân và giáo dục nhồi sọ với mục đích làm cho nhân dân dưới quyền măi măi ở trong t́nh trạng ngu dốt. Ở vào t́nh trạng này, giáo dân được coi như đă bị điều kiện hóa hoàn toàn, chỉ c̣n biết phát ngôn và hành động giống như con chó trong pḥng thí nghiệm cúa nhà bác học Pavlov, hay giống như đàn cừu trong trại chăn nuôi súc vật chỉ c̣n biết cúi đầu hành xử theo lệnh truyền của người chủ chăn mà thôi. Cũng v́ thế mà các nhà sử học mới cho rằng chính sách ngu dân và giáo dục nhồi sọ của Vatican  hết sức tinh vi, vô cùng thâm độc và cực kỳ nguy hiểm.

Đúng ra, trong bất kỳ chính sách nào của Giáo Hội La Mă cũng đều có những chính sách hết sức tinh vi, dă man và cực kỳ thâm độc như vậy, và đều nối kết chằng chịt vơi nhau.

Muốn thực hiện được kế sách trên, việc đầu tiên là các nhà truyền giáo  phải t́m kiếm những thành phần dân chúng nào dễ mua chuộc nhất, dễ dụ khị nhất để phỉnh gạt và mê hoặc, rồi lợi dụng những con mồi này như “cái nhân” ở địa phương để tiến tới những bước kế tiếp. Dưới đây là lộ đồ của các nhà truyền giáo xâm nhập vào xă hội Việt Nam ta:

III. A.- T̀M KIẾM THÀNH PHẦN DỄ MUA CHUỘC ĐỂ MÓC NỐI

Việc này được tiến hành tùy theo hoàn cảnh của người dân được cho là đối tượng mà t́m cách tiếp cận và dụ khị theo phương cách:

Kế Sách 1: “Thả tài hóa thu phục nhân tâm nhắm vào các đối tương (con mồi) là những gia đ́nh cùng khổ.” Kế sách này được giáo triều Vatican điều nghiên rất kỹ lưỡng rồi đem ra  huấn luyện các cán bô truyền giáo học thuộc ḷng. Theo kế sách này, họ (các nhà truyền giáo) phải lân la tiếp cận với những người dân cùng khổ hay những người đang ở trong hoàn cảnh khó khăn. Khi tiếp cận được với những con mồi, các ông truyền giáo đem chút ít vật chất hay thuôc men để lấy ḷng, hay hứa hẹn giúp đỡ họ về chức vụ, việc làm,.... Ta gọi những tín đồ Ca-tô thuộc loại này là những người “đi đạo lấy gạo mà ăn”.

Kế Sách 2: Mua con cái của các gia đ́nh nghèo khổ đem về nuôi dưỡng và dạy dỗ theo chính sách ngu dân của giáo triều Vatican. Để thuyết phục cha mẹ của các trẻ, các nhà truyền giáo (dụ đạo) hứa hẹn với họ rằng những em bé này sẽ được đào tạo thành những người có tương lai xán lạn.

Kế Sách 3: T́m kiếm những đứa trẻ mồ côi, không cha, không mẹ lượm đem về nuôi ở trong các viện mồ côi rồi đem chúng ra nhà thờ rửa tội.

Kế Sách 4: Móc nối với những thành phần chống đối chính quyền đương thời và hứa hẹn sẽ thỏa măn những khát vọng chính trị của họ. Điển h́nh cho  kế sách này là trường hợp Lê Văn Khôi vào đầu thập niên 1830.

Có một điều chắc chắn là hầu như tất cả các nhà truyền giáo người Âu Châu đến Việt Nam hoạt động cho mục đích trên đây cũng đều áp dụng 4 kế sách này cả. Vĩ giới hạn của chương sách này, chúng tôi sẽ tŕnh bầy đầy đủ 4 kế sách trên đây trong Chương 19 ở sau.

4 kế sách thâu người vào đạo nói trên được các nhà truyền giáo sử dụng thường xuyên từ hậu bán thế kỳ 16 cho đến khi Liên Minh Xâm  Lược Pháp cưỡng chiếm nước ta làm thuộc đia. Từ năm 1885 cho đến ngày nay, họ cũng vẫn c̣n dùng các kế sách 1, 2 và 3, nhưng không c̣n tích cực như trước nữa. Lư do là từ khi nước ta nằm dưới ách thống trị của Liên Minh Xâm Lược Pháp, Vatican, họ  có thể (1) sử dụng những của cải đă cướp đoạt được của dân ta  để câu nhử những người nghèo khổ có máu tham lợi chạy theo bắt mồi rồi theo đạo, và (2) dùng những  chức vụ  hay chỗ làm trong chính quyền để dụ khị những phường háo danh hay thèm khát quyền lực vào xin làm việc cho giặc để vừa có công ăn việc làm ngon lành vừa có thể lên mặt với bà con trong họ ngoài làng. Rút cuộc, những người này lọt vào cái tṛng Ca-tô (Catholic loop) “làm tôi tớ hèn mọn cho Giáo Hội La Mă” được ghi lại trong sách sử như sau:

Chúng tôi chỉ có với ḿnh”, Đô Đốc Rieunier sau này nói, “những giáo dân và bọn du thủ du thực”. “Bọn lang bạt bị trục xuất khỏi làng v́ đói rét hoặc v́ tội phạm,” Đại Tá Bernard viết, xô về đây với cái lưng mềm dễ uốn, họ tham sống sợ chết; họ hoàn toàn hững hờ với cuộc đấu tranh của dân tộc ḿnh, sẵn sàng phụng sự bất cứ những ông chủ nào… Người ta sẽ tuyển dụng trong số họ tất cả nhân viên hành chính cần thiết cho nhà nước, hoặc những người giúp việc gia đ́nh: làm đầy tớ, làm khuân vác, làm người chạy giấy và cả những tên phiên dịch, hoặc những người ghi chép được đào tạo thô sơ qua các nhà trường của Hội Truyền Giáo. Chính là qua sự tiếp xúc với những kẻ khốn nạn này mà bọn thực dân và công chức, vừa mới đổ bộ lên, làm quen với dân tộc Việt Nam …”

Nhà sử học Cultru kết luận:

“Hoàn toàn hời hợt về cái gọi là giáo dục phương Tây mà họ đă được tiếp thụ, những thanh niên Việt Nam này đă trở thành những ông thông, ông phán, ông kư, kiểm soát, phiên dịch.. ấy lập thành tại xứ sở thuộc địa một tầng lớp những người tha hóa, chuyên lợi dụng địa vị chính thức của chúng để nhân danh chính phủ Pháp, lúc này không đủ biện pháp cai quản họ, để áp bức, đục khoét dân chúng, buộc ḷng phải nhờ đến sự trung gian cuả họ…” “… Tại Nam kỳ, chính là từ trong những người Công Giáo Annam mà người ta tuyển chọn những kẻ giúp việc cho chính phủ Pháp, Phạm Quỳnh đă viết, “Họ có tài cán gỉ? … Phần lớn là những tay dạy giáo lư Cơ Đốc, v́ hạnh kiểm kém mà bị các giám mục đuổi về, và dưới một cái tên La Tinh (bởi v́ họ nói lơm bơm tiếng La Tinh), là đại diện sơ lược của thủ đoạn, của sự vô trách nhiệm, và sự thoái hóa của Châu Á.” Nguyễn Xuân Thọ, Bước Mở Đầu Của Sự Thiết Lập Hệ Thống Thuộc Địa Pháp Ở Việt Nam 1858-1897 (Saint Raphael, Pháp: Tự Xuất Bản, 1995), tr. 101-102.

III. B.- TIẾN HÀNH ĐỘC KẾ TẨY XÓA L̉NG YÊU NƯỚC TRONG L̉NG TÍN ĐỒ ĐỂ THAY THẾ BẰNG T̀NH YÊU THIÊN CHÚA

Sách sử cho biết rằng,  trước năm 1533, Việt Nam chưa có một người nào theo đạo Ki-tô. Theo thời gian, con số người Việt Nam theo đạo Ki-tô tăng lên theo quyền lực của Vatican  ở Việt Nam.  Để có thể dễ dàng nhận ra  thời kỳ nào, con số con chiên người Viêt tăng chậm hay tăng mau, chúng tôi dùng một số  thời điểm chia khoảng thời gian từ khi đạo Ki-tô được truyền vào Việt Nam cho đến ngày nay như sau:

- Năm 1533: Không có một tín đồ Ca-tô nào ở Việt Nam

- Năm 1800: có 320 ngàn giáo dân.(5)

- Năm  1892: Có vào khoảng 693  ngàn người.(6)

- Năm 1945: Có 1 triệu 700 ngàn giáo dân. (7)

- Năm 1975: có khoảng 4 triệu giáo dân. (Con số này là phỏng định theo sự hiểu biết của người viết).

Nh́n vào những con số giáo dân tăng lên theo thời gian ở trên đây chúng ta thấy:

1. Thời kỳ 1533 -1800: Đây là thời kỳ dài nhất (dài tới 267 năm) nếu so với  các thời kỳ sau đó. Vào thời kỳ này, Giáo Hội La Mă hoàn toàn chưa có quyền lực chính trị, chưa có nhiều nhà thờ và cũng chưa có những cơ sở  kinh doanh như sau này. V́ thế mà các nhà truyền giáo không thể sử dụng những chức vụ trong chính quyền cũng như ở trong đạo và ở ngoài xă hội để câu nhử những phường háo danh và thèm khát quyền lực vào đạo để tạo danh đời. Trong hoàn cảnh như vậy, họ chỉ có thể  trông cậy vào những thủ đoạn phỉnh gạt bằng cách dùng miếng mồi vật chất giúp đỡ  nhỏ giọt (v́ nguồn tài nguyên cúa họ cũng rất giới hạn) những người cùng khổ ở những nơi có đông dân chài (đánh cá) ở các vùng ven biển mà họ dễ dàng có cơ hội tiếp vận để dụ khị những con mồi này vào đạo bằng những viên thuốc kí ninh để giúp đỡ trị bệnh những người bị bệnh sốt rét, hoặc là một chút ít tiền bạc. Các ông truyền giáo luôn luôn nhắc nhở họ phải cầu xin Chúa để được toại nguyện, và cám ơn Chúa khi được việc ǵ đó. Nếu không được th́ họ cho rằng Chúa thử thách, hoặc chưa đủ đức tin!

Chúng ta biết rằng, càng về trước, tŕnh độ dân trí càng thấp kém, càng ngây thơ chất phác hơn, càng dễ bị phỉnh gạt hơn và con số người dốt nát, nặng ḷng mê tín cũng nhiều hơn. Tất nhiên là con số người hám lợi chạy theo bắt mồi rồi “theo dạo lấy gao để ăn” hẳn phải là nhiều lắm.

Thế nhưng, những năm này, các nhà truyền giáo không có quyền lực chính trị ở Việt Nam, nên phương cách sử dụng vật chất làm miếng mồi câu nhử những người theo đạo gạo cũng bị giới hạn tối đa. Đây là nguyên nhân TẠI SAO thời kỳ này dài tới 267 năm mà họ chỉ dụ khị được có 320 ngàn người “theo đạo lấy gạo để ăn” thôi.

2. Thời kỳ 1800-1892: Thời kỳ này chỉ có 50 năm, nhưng giáo triều Vatican đă liên kết được với Chúa Nguyễn Ánh, gài được nhiều người vào chính quyền nhà Nguyễn, thiết lập được nhiều cơ sở trên lănh thổ Việt Nam, và t́m đủ mọi cách gây sức ép với triều đ́nh Huế, và tích cực:

a.-/ Sử dụng miếng mồi vật chất để câu nhử những phường háo danh chạy theo bắt mồi rồi “theo đạo lấy gạo để ăn”

b.-/ Dựa vào chính quyền (khi Giám-muc Bá Đa Lộc là ân nhân của Nguyễn Ánh để dụ kị và loi cuốn những thành phần háo danh tham lời vào đạo để được giúp đỡ

d.-/  Xúi giục với những thành phần bất măn với triều đ́nh Huế (trong những năm 1820-1883) nổi lên chống lại nhà nước và dụ khị họ  theo đạo để dễ dàng vận động cầu viện giống như Nguyễn Ánh  trước đó.

Nhờ vậy mà trong thời kỳ này số người theo đạo tăng vọt từ 320 ngàn lên đến 683 ngàn, tính ra hơn gấp hai lần (hơn 100%) mà chi có một khoảng thời gian có 92 năm (bằng 1/3 khoảng thời gian của thời kỳ 1).

3. Thời kỳ: 1892-1945: Đây là thời kỳ Liên Minh Pháp - Vatican đă hoàn toàn chiếm trọn Việt Nam và đă thiết lập được bộ máy cai trị tại Việt Nam với đầy đủ quyền lực, triệt để khai thác tài nguyên của đất nước và kiểm soát hết tất cả mọi phạm vi sinh họat trong xă hội. Trong thời kỳ này, tất cả mọi quyền lực về chính trị, kinh tế, tài chính, văn hóa và xă hội đều nằm trong tay của người Pháp và của Vatican, dù rằng người Pháp cầm trịch về các vấn đề chính trị. T́nh trạng này càng khiến cho người dân Việt Nam vốn đă nghèo khổ v́ t́nh trạng chậm tiến  lại càng trở nên nghèo khổ và khốn cùng hơn v́ vừa ở trong cành chậm tiến vừa bị bóc lột đến tận xương tận tủy, vùa bị áp bức hết sức dă man. Nhờ vậy mà Giáo Hội La Mă có thể (1)  sử dụng rộng răi hơn về những miếng mồi vật chất để câu nhử những người nghèo đói tham lợi chạy theo bắt mồi theo đạo để lấy gao để ăn, và (2) sử dụng một số giới hạn những chức vụ trong chính quyền để dụ khị được một số lớn những phường háo danh và thèm khát quyền lực lao vào theo đạo để tạo danh đời. V́ thế mà trong thời kỳ này chỉ có 53 năm mà con số tín đồ Ca-tô tăng vọt  từ 693  ngàn người lên đến 1 triêu 700 ngàn người. T́nh ra gấp hơn 2 lần  tức là hơn 100%.

4. Thời kỳ 1954-1975: Trong những năm này, tại miền Nam vĩ tuyên 17, quyền lực chính trị của Giáo Hội La Mă được coi như  lên đến tuyệt đỉnh, chỉ bị Hoa Kỳ theo dơi một cách lờ là nhưng vẫn để cho chính quyền Ngô Đ́nh Diệm (tay sai của Vatican)  tự tung tự tác trong vấn đề nội chính. Nhờ vậy mà Giáo Hội La Mă đă có thể biến chính quyền Ngô Đ́nh Diệm thành chính quyền đạo phiệt miễn là đừng quá lộ liễu và trắng trợn như các chính quyền đạo phiêt Catô Ante Pavelich ở Croatia trong những năm 1941-1945 và chính quyền đạo phiệt Catô của Giám-mục Misago ở Rwanda trong năm 1994. V́ làm như thế sẽ làm cho Hoa Kỳ mang tiếng đối với nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới. Đồng thời, chính quyền Ngô Đ́nh Diêm cũng nắm quyền thao túng hầu hết tất cả các phạm vi sinh họat trong xă hội như hành chánh, an ninh, kinh tế, tài chánh, thương mại, văn hóa, xă hội và giáo dục. Nhờ thế mà Giáo Hội La Mă đă có thể  (1) sử dụng tối đa những miếng mồi vật chất  để   dụ khị những người nghèo khổ “theo đạo lấy gạo mà ăn”, và (2)  sử dụng gần như toàn bộ những chức vụ trong chính quyền để câu nhử những  phường háo danh và thèm khát quyền lực t́nh nguyện theo đạo để tạo danh đời. Đặc biệt hơn nữa là, giáo hội lại c̣n có thể sử dụng cả bạo lực của nhà nước để hoặc là thẳng tay tàn sát những người khác tôn giáo không chịu  theo đạo, hoặc là gần như công khai chèn ép hay dồn ép các con mồi vào đường cùng khiến cho họ phải theo đạo để giải thoát. Sự kiện này được Linh-mục Trần Tam T́nh ghi lại rơ ràng như sau:

“Bên cạnh chủ nghĩa hiếu thắng bề ngoài đó, phải nói thêm một thứ hiếu thắng khác về "mục vụ" như là đặc điểm của Giáo Hội trong thời kỳ này, đó là việc đưa dân ngọai vào đạo. Giám-mục Ancel phụ tá địa phận Lyon (Pháp), đă nhắc lại lời Giám-mục Thục: "Có những làng nguyên vẹn xin chịu phép rửa. Người ta không làm sao dạy giáo lư kịp cho họ...!  Và ông kết luận: "Đây là nước duy nhất tại Viễn Đông (không kể Philippines) đang trên đà trở lại đạo cả nước". Những con số người lớn chịu rửa tội, nhất là tại địa phận Qui Nhơn xem ra phù hợp với cảm tưởng của vị giám mục Pháp: 16.323 năm 1956-1957, 27.385 năm 1958-1959, 37.429 năm 1960-1961, Năm 1959, tại Qui Nhơn, chỉ trong một tháng, 61.000 người xin chịu phép rửa. Ơn Chúa h́nh như đùng một phát  tuôn xuống như mưa trên địa phận của Giám-mục Chi, giám mục phụ trách di cư những năm 1954-1955, ông đă nhận được từ cơ quan Viện Trợ Công Giáo Hoa Kỳ 38 triệu đô la, và của tổ chức viện trợ Pháp cũng như Caritas quốc tế c̣n nhiều triệu khác nữa.

Phong trào trở lại đạo hàng loạt như thế vừa là kỳ diệu vừa gây khó chịu, bởi v́ dân chúng các vùng đó đă sống dưới quyền kiểm sóat của Việt Minh trong thời chiến tranh Pháp - Việt. Giám-mục Chi đă cho chúng tôi biết rằng phép lạ đó, một phần đă nhờ có việc tuyên truyền "thuyết nhân vị" của chính phủ, dọn đường cho quần chúng tại đây t́m gặp được đạo Công Giáo và đàng khác là nhờ các việc từ thiện Công Giáo, các trường học, cô nhi viện, nhà thương, điểm phát quần áo, bánh ḿ và lương thực. Có người cho rằng việc theo đạo hàng lọat đó chỉ là lặp lại theo ngụ ngôn "đi đạo lấy gạo mà ăn" thôi. Quả thế, viện trợ Công Giáo từ ng̣ai vào đều do các linh mục tự tiện thao túng và thường chỉ dành để phân phát cho người Công Giáo. Dân chúng miền Trung này, là vùng nghèo nhất miền Nam, chẳng qua đă t́m nơi việc theo đạo Công Giáo một phương thế kiếm ăn.

Có những người cũng cho rằng họ vào đạo để khỏi bị sách nhiễu về chính trị. Quần chúng ở đây, v́ đă từng sống lâu năm dưới chế độ Việt Minh, nên bị t́nh nghi có liên hệ với "kẻ địch", bây giờ vào đạo là gặp được con đường để tỏ ḷng trung thành với chế độ, hoặc ít ra cũng tránh được những quấy nhiễu của cảnh sát. Đó là ơn Chúa hay chỉ do động cơ khác của con người? Có thể nói là cả hai phía vậy. Điều chắc chắn là phong trào trở lại đạo đó đă chấm dứt với năm 1963, ngay khi tổng thống công giáo Diệm bị lật đổ. (8)

V́ vậy mà trong thời kỳ này chỉ vỏn vẹn có 20 năm mà con số tín đồ tăng vọt từ 1 triệu lên đến 3 hay 4 triệu hoặc nhiều hơn.  Tính theo tỉ lệ thời gian, th́ mức độ gia tăng của thời kỳ này tăng gấp từ 4 lần đến 8 lần nếu so với các thời kỳ trước đó.

Đây là lư do TẠI SAO ông Ngô Đ́nh Nhu tuyên bố rằng, “Chúng ta chỉ cầm quyền mười năm thôi là cả miền Nam phải theo công giáo hết.” (9)

Những đặc tính ghê tởm của đa số tín đồ Ki-tô người Việt:

Những sự kiện trên đây cho thấy rằng (1) con số tín đồ theo đạo ở Việt Nam tỉ lê thuận với quyền lực của Vatican tại các địa phương cũng như trên sân khấu chính trị, và (2) đại đa số những con chiên người Việt là những kẻ tham lợi “theo đạo lấy gạo để ăn”, những kẻ xu thời, háo danh và thèm khát quyền lực, “theo đạo để tạo danh đời”, ngọai trừ những người bị cưỡng ép phải theo đạo [v́ lư do hôn nhân, những người đạo gốc (con cháu những người đă theo đạo), và những người bị chèn ép hay bị cưỡng bách phải theo đạo].

Kinh nghiệm cho thấy rằng những người tham lợi, háo danh và thèm khát quyền lực hay xu thời là những người hết sức gian tham và cực kỳ ích kỷ. Đối với họ, tất cả những quan nỉệm cao đẹp như công bằng, công lư, lẽ phải, lương tâm, nhân quyền, nhân nghĩa và liêm sỉ chỉ là những thứ yếu và không có giá trị ǵ, ngoài giá trị lợi dụng đề lừa gạt người đời. Ở bất kỳ xă hội hay nền văn hóa nào, Đông cũng như Tây, từ ngàn xưa, những hạng người này đều có thể làm những chuyện đại nghịch bất đạo như giết cha, giết mẹ, giết anh em, đối xử tàn tệ với vợ con, phản thày, phản bạn, phản quốc, phản dân tộc, phản giống ṇi để chiếm đọat cho bằng được những thứ lợi lộc vật chất, danh vọng và quyền lực mà họ đang theo đuổi. Bên Á Đông cũng có những cái gương lưu xú vạn niên của những người xu thời, tham lợi, háo danh như: Thương Thần đă nhẫn tâm giết cả cha ruột là Sở Thành Vương để có thể sớm nhẩy lên ngai vàng cai trị nước Sở; Ngô Khởi giết vợ là Điền Thị (con quan Tướng Quốc Điền Ḥa của nước Tề) để cầu danh, mong được  làm Đại Tướng ở nước Lỗ; Dương Quảng giết cả cha là Dương Kiên Tùy Văn Đế, giết cả cha và mẹ và giết cả anh ruột là Dương Dũng để nhẩy lên ngai vàng, lấy đế hiệu là Tùy Dạng Đế (605-618); vân vân ... C̣n sau đây là vài chuyện của những người con Chúa.

Chuyện thứ nhất - V́ ḷng háo danh và thèm khát quyền lực mà Tổng Giám-mục Charles Maurice de Talleyrand (1754-1838) trở thành vua trở cờ với những thành tích:

a.-/ Khi thấy nhân dân Pháp bừng bừng căm thù vùng lên làm Cách Mạng đạp đổ bạo quyền của cả chế độ giáo hoàng (papacy) lẫn chế độ đạo phiệt Ca-tô Louis XVI, th́ ông ta phản lại Vatican đi theo Cách Mạng Pháp 1789. Đặc biệt là trong phiên họp Quốc Hội vào đêm 4/8/1789, khi thấy rằng “các quư tộc trong Quốc Hội đă đồng thanh tuyên bố hủy bỏ những ưu quyền của ḿnh” và  “Quốc Hội đă bỏ thăm chuẩn nhận sự hủy bỏ các  đặc quyền phong kiến”, th́  chính ông ta “là người đầu tiên  đề nghị với Quốc Hội nên tịch thâu tài sản của Giáo Hội La Mă. Lời đề nghị này được chuyển thành sắc lệnh.”(10)

b.-/ Khi được chính quyền Cách Mạng trong thời Quốc Ước Hội Nghị (9/1792 – 9/1794) cử sang London vận động chính quyền Anh ủng hộ chính quyền Cách Mạng Pháp, thấy rằng Liên Minh Thánh (Holy Alliance) của Vatican mạnh thế, ông lại trở cờ, phản lại Cách Mạng Pháp đi theo Liên Minh Thánh, nhưng vẫn bị Liên Minh Thánh truy cứu tội phản lại Giáo Hội La Mă trong những ngày đầu của Cách Mạng Pháp 1789, nên ông ta phải trốn chạy sang Hoa Kỳ sống lưu vong và được chính quyền Hoa Kỳ dung dưỡng.

c.-/ Khi thấy Tướng Napoléon Bonaparte lên nắm chính quyền ở Pháp và đang ở thế mạnh, ông  t́m cách trở về Pháp xin Tổng Tài Napoleon được phục vụ tân chính quyền và được cho giữ chức vụ Bộ Trưởng Ngọai Giao trong suốt thời kỳ từ cuối thập niên 1790  cho đến đầu thập niên 1810. Cuối thập niên 1790, v́  c̣n đang ở thế yếu, lại đang phải đối phó với Anh quốc, Hoa Kỳ gửi một phái đoàn sang Thủ Đô Paris với mục đích kết thân với Pháp trong ư đồ chuẩn bị đương đầu với nước Anh. Lúc đó,  Charles Maurice de Talleyrand đang nắm giữ chức vụ Bộ Trưởng Ngọai Giao của chính quyền Pháp. Thấy rằng Hoa Kỳ đang ở thế yếu và muốn cầu cạnh làm thân với  Pháp để chống lại Anh quốc, ông vua trở cờ này quay ra bắt chẹt Hoa Kỳ đ̣i phải nộp tiền hối lộ cho Pháp rồi mới bằng ḷng nói chuyện. V́ phải giữ ǵn quốc thể, phái đoàn Hoa Kỳ tức giận tuyên bố: “Thà mất bạc triệu để pḥng thủ c̣n hơn mất một xu để hối lộ”, rồi bỏ ra về.(11)

d.-/ Sau này, vào đầu năm 1814, chính quyền của Hoàng Đế Napoléon suy yếu và Liên Minh Thánh của Vatican đang trên đà thắng thế, ông lại phản lại Hoàng Đế Napoléon để đi với Liên Minh Thánh. Vấn đề này đă được chúng tôi tŕnh bày đầy đủ trong Chương 16 với nhan đề là Nhân Vật Tiêu Biểu Cho Nền Đạo Lư Gia Tô: Talleyrand, Một Ông Vua Trờ Cờ”, sách Thực Chất Của Giáo Hội La Mă - Quyển Hai (Tacoma, WA: TXB, 1999), tr.517-568.

Chuyện thứ hai - Cũng chỉ v́ ḷng thèm khát quyền lực, mà Ngô Đ́nh Diệm đă trở thành một nhân vật lưu xú vạn niên trong lịch sử Việt Nam thời hiện đại với những thành tích vừa là một tên Việt gian ác ôn (dùng phương cách tra tấn “đốt đèn cầy sấy hậu môn các tù nhân yêu nước” để lấy khẩu cung), vừa là ông vua phản phé c̣n siêu hơn cả Talleyrand. Cũng v́ ḷng háo danh và thèm khát quyền lực, Ngô Đ́nh Diệm không những phản trắc mà c̣n phạm những tội ác chống lại tổ quốc, dân tộc Việt Nam. Ông đă nhúng tay tàn sát hơn 300 ngàn dân lương để “làm sáng danh Chúa” trong những năm 1955-1963, và tội đồng lơa với quân đội Mỹ trong việc sử dụng chất độc da cam rải xuống đồng ruộng và rừng cây trong lănh thổ miền Nam Việt Nam. Sự kiện này được sách sử ghi lại như sau:

Ngày 30/11/1961, Tông Thống John F. Kennedy phê chuẩn cho quân đội Mỹ tiến hành chiến dịch khai quang đồng cỏ Việt Nam. Quyết định này được Ngô Đ́nh Diệm, lúc đó là Tổng Thống Nam Việt Nam ủng hộ nhiệt liệt.  Diệm cho rằng ông ta “biết cộng sản ở đâu” và tin rằng chiến dịch này sẽ thành công mĩ măn.”(12)

V́ thế mà chiến dịch khai quang này được quân đội Mỹ cho tiến hành trên đất nước Việt Nam và hậu qủa ghê gớm:

Quân đội Mỷ rải 77 triệu lít chất độc da cam xuống miền Nam  và Trung Việt Nam, gây ảnh hưởng và tác hại đến môi truờng của 2,630,000 mẫu Tây và gần 5 triệu người sống trong 35,585 thôn ấp.” (13)

 

 

Do những hành động bạo ngược và cực kỳ dă man trên đây, sách Tyrants History’100 Most Evil Despots & Dictators mới khẳng định tên phản thần tam đại Việt gian Da-tô họ Ngô này là một trong số môt trăm tên bạo chúa ác độc nhất trong lịch sử nhân loại.(14)

Thật ra, tất cả những giáo dân bước vào học nghề làm linh mục bất kể là thuộc thành phần nào trong xă hội Ca-tô đều  là những người cực kỳ tham lợi, hết sức háo danh, vô cùng thèm khát quyền lực và siêu gian dối. Đây là sự thực và đă được chính những người trong giới người này là ông nhà văn Ca-tô J. Ngọc (tu xuất) kể lại trong cuốn Cơi Phúc và Giây Oan như sau:

Những người  con trai thơ dại mong được đào tạo trở thành linh mục sau này.  Tôi mồn một nhớ  về tâm trạng thơ dại qua những ngô nghê tuổi khờ. Mẹ tôi dắt tôi, bàn tay người không rời, nắm chặt như một quả quyết toàn vẹn. Tôi biết, và ngay lúc đó tôi hiểu rằng bố mẹ tôi đă nắm một phần rất quan trọng trong lần chuyển đời này của tôi, v́ với tôi , ư nghĩ đi tu chỉ  vấn vương qua những h́nh ảnh vật chất và uy quyền hàng ngày. Tôi đă so sánh và nh́n sự cả nể của các linh mục, sự tôn kính từ giáo dân, nhất là với tôi, các linh mục, tu sĩ  đă như những tuyệt đối nhất của bất kỳ phương diện nào. Giáo dân tùng phục, giáo dân khiếp sợ, giáo dân cầu lụy và muôn ngàn h́nh ảnh khác.(15)  

V́ mang sẵn cái bản chất háo danh và thèm khát quyền lực mà họ mới theo học cái nghề làm linh mục. Cũng v́ thế mà hầu hết các linh mục (sau đó trở thành giám mục, tổng giám mục, hồng y và giáo hoàng), nói chung là giới tu sĩ Ca-tô đều là những phường siêu lưu manh, vô cùng xảo trá và cực kỳ gian ác.

Sự khác biệt giữa tín đồ Ca-tô Âu Châu và tín đồ Ca-tô Việt Nam:

Thiết tưởng chúng ta cũng nên biết rằng có sự khác biệt về việc trở thành tín đồ Ca-tô giữa một bên là người Âu Châu, người Châu Mỹ La-tinh, người Phi Luật Tân và một bên là người  Việt Nam.

Sách sử cho biết rằng các dân tộc Âu Châu, Châu Mỹ La-tinh, Phi Luật Tân bị các chính quyền đạo phiệt Ca-tô bản địa và Liên Minh Đế Quốc thực dân xâm lược Tây Ban Nha- Vatican dùng bạo lực dể cưỡng bách phải theo đạo Ca-tô, người nào không theo bị sát hại thẳng tay.

Trong khi đó, tại Việt Nam, cho măi tới thời kỳ 1954-1975, ở miền Nam, chính quyền đạo phiệt Ca-tô mới thực sự thành h́nh và c̣n nằm dưới sự kiềm chế của Hoa Kỳ. V́ thế mà con số người bị tàn sát trong những năm 1954-1963 mới chỉ giới hạn có hơn 300 ngàn người thôi. Nếu không có sử ḱm kẹp của Hoa Kỳ, th́ chắc chắn là con số nạn nhân bị các chính quyền đạo phiệt Ngô Đ́nh Diệm và Nguyễn Văn Thiệu sát hại  phải lên đến  hang triệu người, chứ không ít.

Cứ xem con số nạn nhận bị chính quyền đạo phiệt Ante Pavelich ở Croatia tàn sát  trong nhữn g năm 1941-1945 lên tới hơn 700 ngàn dân thuộc Do Thái Giáo, Chính Thống Giáo và Hồi Giáo trong một quốc gia chỉ vỏn vẹn độ ba (3) triệu dân và con số nạn nhaah bị chính quyền Ca-tô Augstin Misago ở Rwanda, chỉ có trong ṿng chưa đầy 100 ngày trong mùa hè năm 1994, mà con số nạn nhân người Tutsis bị chính quyền đạo phiệt của tên bạo chúa giám mục Ca-tô này cũng đă lên đến gần 800 ngàn người trong một quốc gia mà dân số chỉ vỏn vẹn có hơn 8 triệu người. Từ đó mà suy ra, chúng ta có thể nh́n thấy rơ cái bản chất đa sát khát máu và thành tích tàn sát những người khác tôn giáo của bọn “Kiêu Dân Công Giáo Thời Ngô Đ́nh Diệm:” (sachhiem.net/LICHSU/TR/TranLam3.php). Vấn đề này đă được chúng tôi tŕnh bày đầy đủ trong Chương 8, sách Lịch Sử Và Hồ Sơ Tội Ác Của Giáo Hội La Mă, và Phần 3, Chương 13, sách Tâm Thư Gửi Nhà Nước Việt Nam. Các chương sách này có thể đọc online trên sachhiem.net và sachhiem.org.

Chúng ta biết rằng khi sử dụng bạo lực để cưỡng bách người ta phải theo đạo, tất nhiên là  người ta phải có phản ứng tùy theo tâm lư và ḥan cảnh từng cá nhân. Phản ứng của nạn nhân có thể là chống lại, nếu không chống lại được, th́ họ chỉ theo đạo một cách miễn cữong cho xong nợ rồi đến khi nào có cơ hội, họ sẽ từ bỏ đạo một cái rụp hoặc sẽ vùng lên chống lại. Các dân tộc Âu Châu cũng như các dân tộc Châu Mỹ La-tinh và Phi Luật Tân đều là những dân tộc bị cữong bách phải theo đạo, cho nên họ đều có tâm trạng và phản ứng như đă nói ở trên.

Trong khi đó, ở Việt Nam, ngọai trừ những người bị cưỡng bách phải theo đạo như ở vùng Liên Khu V (các tỉnh Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Nghĩa, B́nh Định và Tuy Ḥa) và những người bị chèn ép phải theo đạo v́ những lư do đă nói trên, đại đa số những con chiên c̣n lại là những người xu thời, hoặc là tham lợi. Những hạng người này gần như là mất hết nhân tính, chỉ biết có lợi lộc, danh vọng và quyền lực cho cá nhân của họ, chứ không biết ǵ đến t́nh yêu đối với tổ quốc và dân tộc.

Những trường hợp tín đồ biến thành dân phản quốc.

Biết rơ tâm lư của hạng người tham lợi là như trên, cho nên Giáo Hội La Mă rất dễ dàng dùng chính sách ngu dân và giáo dục nhồi sọ để biến họ thành những người bị điều kiện hóa, không c̣n biết đến tổ quốc và dân tộc là ǵ nữa, mà chỉ biết đến Vatican và Chúa của họ thôi. Bằng chứng bất khả phủ bác cho sự kiện này là:

1.-/ Ông Ngô Đ́nh Diệm đă từng tuyên bố với các nhà chính khách Hoa Kỳ vào tháng 10 năm 1950 tại Khách Sạn Mayflower ở Washington D.C. rằng, ông “tin tưởng vào quyền lực của Vatican” (Lê Hữu Dản, Sự Thật  - Đặc San Xuân Đinh Sửu 1997 (Fremont, CA: TXB, 1997), tr. 23.

2.-/ Linh-mục Hoàng Quỳnh hô hào giáo dân rằng “thà mất nước, chứ không thà mất Chúa”.

3.-/ Con chiên Ki-tô dân thường bảo, “giữ đạo, chứ không giữ nước”.  

4.-/ Giám-mục Ngô Quang Kiệt đă công khai nói trắng ra rằng “Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhă khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam. Đi đâu cũng bị soi xét chúng tôi buồn lắm chứ…”  (16)

5.-/ Hầu hết con chiên người Việt đi theo giặc Âu Mỹ để chống lại tổ quốc và dân tộc ta, không những từ cuối thế kỷ 18 cho đến ngày 30/4/1975, mà c̣n ra hải ngoại tiếp tục đánh phá dân tộc, đất nước và chính quyền ta từ năm 1975 cho đến ngày nay.

Tất cả đă chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng một khi đă trở thành tín đồ Ca-tô, th́ t́nh cảm hay t́nh yêu đối với tổ quốc và dân tộc không c̣n chỗ đứng trong ḷng họ nữa.

III. C.- KẾ SÁCH HỦY DIỆT L̉NG YÊU NƯỚC TRONG L̉NG TÍN ĐỒ

Ai cũng biết rằng quốc gia là mảnh đất hay vùng lănh thổ dung thân của một dân tộc. Khi một quốc gia khác xâm chiếm biến thành một thuộc địa hay sáp nhập vào quốc gia chiến thắng, tất nhiên là dân tộc của quốc gia nạn bị chinh phục nếu không bị diệt vong th́ cũng rơi vào t́nh trạng trăm bề  lầm than, điêu linh, khốn khổ. T́nh trạng của các dân tộc Chàm, dân tộc Do Thái và dân tộc Việt Nam ta trong thời Bắc thuộc và gần một trăm năm nằm dưới ách thống trị của Liên Minh Đế Quốc Thực Dân Xâm Lược Pháp – Vatican là bằng chứng rơ ràng nhất. Cũng v́ thế, nếu không muốn rơi vào thảm cảnh của những dân tộc ở vào trường hợp trên đây, th́ phải có đủ sức mạnh về quân sự để đề pḥng và đối phó với các thế lực ngoại xâm bất kỳ từ đâu tới. Muốn được như vậy, các nhà lănh đạo chính quyền phải huy động toàn dân ư thức được tâm mức quan trọng của việc pḥng thủ và bảo vệ quốc gia, phải làm cho họ thấu hiểu rằng “mất nước là mất tất cả”,  ngay cả vợ con cũng có thể bị cướp đoạt và bản thân nếu không bị sát hai, nếu cũng bị bắt làm nô lệ cho kẻ thù xâm lược.

Muốn làm cho người dân ư thức được như vậy là phải khơi động và hun đúc tinh thần yêu nước của người dân ngay từ thuở họ c̣n là thanh thiếu niên miệt mài ở học đường, giúp cho thanh thiếu niên thấu hiểu rơ quốc sử, lịch sử thế giới và lịch sử tội ác của Giáo Hội La Mă. Có như vậy th́ các em mới:

- Hiểu rơ được những công lao khổ cực trong các cuộc chiến dựng nước, mở nước và giữ nước  của bậc tiền nhân từ lập quốc cho đến ngày nay, từ đó biết ơn những người có công với đất nước và dân tộc,

- Biết ơn những người đă đóng góp tài năng và công lao làm cho nền văn minh của nhân loại ngày tiến bộ hơn,

- Thù ghét và lên án những kẻ nào phản quốc hay có tội với tổ quốc, với dân tộc, và

- Thù ghét những cá nhân và thế lực nào đă t́m đủ mọi thủ đoạn và phương tiện chống lại những bước đường tiến hóa của nhân loại.

Tất cả những điều chúng tôi nêu lên trên đây đều đi ngược  với chính sách ngu dân do Giáo Hội La Mă chủ trương để phục vụ cho tham vọng bá quyền thống trị toàn cầu của họ. Tham vọng bất chính và đại gian đại ác này của giáo hội được chứng thực bằng Sắc Chỉ Romanus Pontifex ban hành vào ngày 8/1/1454 trong thời Giáo Hoàng Nicholas V (1447-1455). Đây là một trong những nguyên nhân khiến cho giáo hội thù ghét môn học lịch sử thế giới.

Môn lịch sử là cái gai của GHLM

Môn lịch sử lại giữ một vai tṛ vô cùng quan trọng trong việc khơi động và hun đúc tinh thần yêu nước trong ḷng người dân trong một quốc gia. V́ vậy khi nắm được thế lực trong chính quyền, Giáo Hội cương quyết ngăn chặn, không để cho môn học này được đưa vào trong chương tŕnh học ở bậc trung học.

Kế sách này nằm trong chính sách ngu dân và nhồi sọ của Vatican. Giáo Hội La Mă luôn xem giáo dục là: “một mội trường thiết yếu, không những để truyền bá giáo lư mà c̣n để đào tạo thánh thiếu niên theo tinh thần công giáo.” (17)

Để có thể thi hành chính sách ngu dân trên đây được hữu hiệu, tại các quốc gia mà Giáo Hội La Mă có chân đứng, Vatican đều sử dụng những kế sách phản tiến hóa, chống lại lại bước tiến của nhân loại bằng những thủ đoạn:

1.- Lên án nặng nề những người đ̣i quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí, lên án cả những khám phá khoa học nếu không được giáo hội chấp thuận, và lên án các trường công lập.

Đức Giáo Hoàng Grégore XVI (1831-1846) đă gọi tự do báo chí là “thứ tự do tai hại nhứt, đáng ghét nhứt, kinh tởm nhứt mà một số người dám đ̣i hỏi một cách ồn ào cuồng nhiệt và quảng bá khắp nơi…” (18)

Giáo Hoàng Pius XI (1922-1939) lên án các trường công lập.” (Public Schools condemned by Pius XI.” (19)

2.- Giáo hội La Mă chủ trương không đưa môn sử thế giới vào trong chương tŕnh giáo dục v́ rằng trong môn học này, có ít nhất một chương nói về Buổi B́nh Minh Của Nền Văn Minh Nhân Lọai (The Dawn of Civilization), trong đó chắc chắn là phải có một biểu đồ kê ra ḍng thời gian từ Thời Thạch Khí (The Stone Age) và Thời Băng Tuyết (The Ice Age) cũng gọi là thời Cổ Thạch (The Old Stone Age) cách đây hơn 2 triệu năm, xuyên suốt qua các Thời Trung Thạch (The  Middle Stone Age), cách đây khoảng 10 ngàn năm (hay 8 ngàn năm trước Tây Lich), Thời Tân Thạch (The New Stone Age) cách đây khoảng từ  8 ngàn tới 6 ngàn trước Tây Lịch, Thời Đồ Đồng (The Bronze Age)  và Thời Đồ Sắt (The Iron Age) khởi đầu vào khoảng cách đây khoảng 6 ngàn năm hay 4 ngàn trước Tây Lịch.

 

 

 

Ảnh nguồn: pinterest.com

Ngoài ra, lại c̣n có nhiều biểu đồ khác nói rơ về sự xuất hiện các nền văn minh cổ và các tôn giáo lớn trên thế giới xuất hiện vào thời điểm nào. Theo biểu đồ này th́:

2.1.- Nền văn minh Ai Cập xuất hiện vào 5 ngàn  năm TTL (cách đây vào khỏang 7 ngàn năm),  tàn lụi vào khoảng năm 3100 trước Tây Lịch).

2.2.- Nền văn minh Ấn Độ xuất hiện vào khoảng năm 4 ngàn  năm TTL, tàn lụi vào khoảng năm 2500 TTL

2.3.- Nền văn minh Lưỡng Hà Châu xuất hiện  cách đây vào khoảng năm 4 ngàn năm  trưỡc Tây Lịch) tàn lụi vào năm 1759 TTL.

2.4.- Nền văn minh Trung Hoa xuất hiện vào khoảng năm 1500 TTL từ đời Nhà Thang (1776-1122 TTL). Có sách cho rằng nền văn minh Trung Hoa xuất hiện từ đời Nhà Hạ (2205 TTL-1766 TTL)

2.5.- Nền văn minh Hy Lạp xuất hiện vào khoảng 3200 TTL và tàn lụi khỏang năm 1400 TTL, 

2.6.- Nền văn minh La Mă xuất hiện hiện vào năm 30 TTL và tàn lụi vào năm  170 TTL. v.v…

 

 

Ảnh pinterest.com

Các biểu đồ này cho thấy rơ những thời điểm mà loài người và các nền văn minh của nhân loại xuất hiện  hoàn toàn trái ngược với thời điểm nói về sự xuất hiện của loài người (ông Adam và bà Eva) được ghi trong Cựu Ước trong kinh thánh Ki-tô. Hơn thế nữa, sách sử thế giới cũng nói đến những sự h́nh thành cũng như và những việc làm tội ác chống lại nhân loại của Giáo Hội La Mă cùng với  đời sống bê bối thối tha vô đạo đức, loạn luân  phi luân, phi nhân, bạo ngược, gian dối, tham tàn và dă man của (1)  giáo hội, (2) các giáo hoàng và (3) giới tu sĩ áo đen trong gần hai ngàn năm qua. Đây là một trong lư do TẠI SAO Giáo Hội La Mă nghiêm cấm, không cho đưa môn lịch sử thế giới vào trong chương tŕnh giáo dục tại các quốc gia nằm dưới quyền kiểm soát của giáo hội, và nếu có, th́ phải qua cái sàng lọc của giáo hội rồi mới được cho in ấn, phát hành và lưu hành. Bằng chứng cho sự kiện này là chuyện bộ lịch sử thế giới do hai tác giả Nguyễn Hiên Lê và Thiên Giang biên sọan và đă phát hành vào năm 1955 bị một linh mục yêu cầu Bộ Giáo Dục “cấm bán và tịch thu” chỉ v́ trong đó có nới tới thuyết tiến hóa của nhà bác học Charles Robert Darwin (1809-1882) và nói đến”sự bê bối của một vài giáo hoàng”, tác giả Nguyễn Hiến Lê  bị “mạt sát là đầu óc đầy rác rưởi”. Hơn thế nữa, chính quyền Ngô Đ́nh Diệm c̣n sai phái mật vụ đến canh chừng và ŕnh ṃ ở nơi gia đ́nh ông cư trú. (20)

3.- Gắt gao hơn nữa, giáo hội c̣n nghiêm cấm, triệt để không cho giáo dân và nhân dân dưới quyền được đọc hay biết ǵ về:

3.1.- Tất cả những tư tưởng cao đẹp của các tôn giáo hay nền văn hóa khác,

3.2.- Tất cả những tư tưởng tiến bộ về triết học, xă hội học, chính trị học, văn chương, giáo dục, khoa học xă hội, và những  phát minh khoa học,

3.3.- Tất cả những tài liệu để lộ ra cho thấy tính cách hoang đường, phi lư, lọan luân, phi luân, phi nhân, chuyên chính, vơ đoán, bất công, bạo ngược, tham tàn và dă man trong kinh thánh, trong giáo luật cũng như trong lời dạy của giáo hội, và

3.4.- Đời sống bê bối thối tha, hiếp dâm trẻ em vị thành niến, làm t́nh bậy bạ với nữ tín đồ của các giáo hoàng và mọi thành phần trong giới tu sĩ. Mấy bản văn sử dưới đây cho chúng ta thấy rơ được một phần nào của sự thực tồi tệ này:

Bị đóng khung và được đoàn ngũ hóa bởi hàng giáo sĩ, họ trở thành một lực lượng quần chúng, một lực lượng đáng ghê sợ khi cha xứ kêu gọi họ đứng lên bảo vệ đức tin, bảo vệ nhà thờ. Hệ thống ốc đảo đó tách biệt và cô lập phần lớn giáo dân khỏi liên hệ với đồng bào, thúc đẩy họ từ khước, tẩy chay bất cứ điều ǵ không được Giáo Hội chánh thức phê chuẩn, chẳng hạn sách Truyện Kiều, một kiệt tác văn thơ cổ điển Việt Nam, hoặc các tài liệu cách mang đều bị cho là ngược với đạo. Các sách của Voltaire, Montesquieu, khỏi nói tới Karl Marx vừa bị nhà nước thuộc địa cấm, vừa bị giáo luật khai trừ…”(21)

Danh sách những điều sai lầm: Giáo Hoàng Pius IX (1846-1878) lên án những phong trào đ̣i tự do tôn giáo, tự do hành động theo lương tâm, tự do ngôn luận, tự do báo chí, lên án cả những khám phá về khoa học nếu không được sự chấp thuận của Giáo Hội La Mă và khẳng định quyền lực của Giáo Hoàng phải bao trùm lên trên quyền lực của các nhà cầm quyền thế tục… Giáo Hoàng XI (1922-1939) lên án các trường công lập .” Nguyên văn: “Syllabus of Errors, proclaimed by pope Pius IX, and ratified by the Vatican council, condemned freedom of religion, conscience, speech, press, and scientific discoveries which are disapproved by the Roman Church, asserted the pope’s temporal authority over all civil rulers….”(22)

4.- Song song với các thủ đoạn nêu lên trong 3 đoạn trên đây, môn học quốc sử cũng bị giáo hội kiểm soát chặt chẽ, không để cho một bài học nào nói về:

4.1.- Những hành động của Giáo Hội La Mă vận động các chính quyền Pháp liên kết với giáo hội xuất quân đánh chiếm Việt Nam làm thuộc địa để cùng chia chác quyền lực, cùng khai thác tài nguyên, cùng nô lệ hóa dân ta, cùng tận t́nh vơ vét và tích lũy của cải cho đầy túi tham. Vấn đề này sẽ được tŕnh bày đầy đủ trong:

a.-/ Các Chương 4  “Chủ Trương Và Kế Hoạch Của Vatican Đánh Viêt Nam”  (http://sachhiem.net/NMQ/TAMTHU/NMQtt_04.php),  Chương 5 có tựa  đề là “Vatican Trong Nỗ lực Thuyết Phục Pháp Đánh Chiếm Việt Nam” (http://sachhiem.net/NMQ/TAMTHU/NMQtt_05.php), sách Tâm Thư Gửi Nhà Nước Việt Nam.

b.-/ Mục X với nhan đề là “Vatican Bóc Lột Nhân Dân  Và Cướp Đoạt Tài Sản Tại Việt Nam Trong Thời Kỳ 1862-1945” (http://sachhiem.net/NMQ/HOSOTOIAC/MucX.php) và các Chương Chương 26, 27, 28, 29, 30, 31 (nằm trong Mục X này), sách Lịch Sử Và Hồ Sơ Tội Ác Của Giáo Hội La Mă.

4.2.- Giáo Hoàng Pius XII (1939-1958) nỗ lực vận động chính quyền Tổng Thóng Mỹ Eisenhower dùng bom nguyên tử giải vây cho hơn mười ngàn quân lính Liên Minh Pháp Vatican tại các cứ điểm Điện Biên Phủ trong mấy tháng mùa xuân năm 1954. Vấn đề này đă được chúng tôi tŕnh bày đầy đủ trong bài viết có nhan đề là “ Giáo Hoàng Píu XII (1939-1958) Dưới Mắt Một Người Dân Việt”. (http://sachhiem.net/NMQ/NMQ46_Pius12.php).

4.3.- Giáo triều Vatican cho một cán bộ cao cấp trong giáo hội là Giám-mục Ngô Đ́nh Thục dẫn con chiên Ngô Đ́nh Diệm sang Mỹ giao cho Hồng Y Francis Spellman để ông này chạy chọt lo lót với chính khách có thế lực và chính quyền Hoa Kỳ đưa ông ta (ông Diệm) về Việt Nam cầm quyền làm tay sai cho cả Vatican và Hoa Kỳ. Vấn đề này sẽ được tŕnh bày đầy đủ trong Chương 60 có nhan đề là “Những Tính Toán Của Vatican Trong Năm 1950” (http://sachhiem.net/NMQ/HOSOTOIAC/CH60-1.php)

 Ng̣ai những thủ đoạn cấm đoán trên đây, giáo hội c̣n cho tiến hành chính sách cấy vào đầu óc giáo dân và thanh thiếu niên những lời dạy lưu manh (nặng tính cách phỉnh gạt) và ngược ngạo (trái ngược với lẽ thường), nghe  rất trái tai. Dưới đây là một số những lời này.

- “Mọi sự ở trên cơi đời này đều do Chúa an bài.”

- “Kẻ nào không tin có Chúa th́ sẽ bị đày xuống hỏa ngục đời đời.”

- “Những người tin có Chúa, siêng đến nhà thờ, dâng cúng và cầu nguyện Chúa th́ sẽ được Chúa “quan pḥng” và giúp đỡ." Các con chiên người Ái Nhĩ Lan có  câu tục ngữ: "Tiền nhiều lễ lớn, tiền ít lễ nhỏ, không tiền không lễ" (High money high mass, low money low mass, no money no mass).”(23)

- Niềm tin tôn giáo không cần đến lư trí, Phúc cho ai không thấy mà tin.

- Vâng lời quư hơn của lễ. Ngoài Giáo Hội, không có cứu rỗi.

- Chỉ cần có một niềm tin bằng hạt cải th́ có thể bê cả trái núi quăng xuống biển.

- Phải tuyệt đối tin tưởng và trung thành với Ṭa Thánh Vatican và các đấng bề trên.

- Không ai có quyền xét đoán các hàng giáo phẩm trong Giáo Hội La Mă (linh mục, giám mục,... Giáo Hoàng).

- Các nhà truyền giáo dạy giáo dân đừng thừa nhận quyền lực Nhà Vua và luật pháp nước họ. Họ nói với các con chiên: “Đức Giáo Hoàng ở La Mă (Rome) mới là vị vua tối cao duy nhất của họ, họ chỉ tuân phục quyền lực Ṭa Thánh Vatican.” (24) Giáo Hoàng có thể giải trừ cho nhân dân khỏi phải làm bổn phận đối với các ác quyền bất công, tức là xúi giục nhân dân chống lại các chính quyền nào không chịu thần phục Vatican.

Nhà Thờ Vatican đă và đang làm như vậy đối với chính quyền Việt Nam. Những hành động của Giám mục Ngô Quang Kiệt và những linh mục xúi xục giáo dân (đàn cừu non) Hà Nội chống phá chính quyền, từ cuối năm 2007 và Giám Mục Nguyễn Thái Hợp và các Linh Mục Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đ́nh Thục xúi con chiên Nghệ An đánh phá chính quyền ta trong mấy năm gần đây là bằng chứng rơ ràng nhất mà ai cũng biết.

Thực ra c̣n nhiều lắm! Lấy lư trí và phân tách, chúng ta thấy bất kỳ lời dạy nào trên đây của Vatican đều nặng tính cách lưu manh, hàm chứa một hay nhiều hơn ư đồ bất chính.

Đạo đức của nhà thờ hoàn toàn khác với nền tảng đạo đức cổ truyền của dân tộc Á Đông.

V́ các con chiên ngoan đạo đă bị chính sách ngu dân và giáo dục nhồi sọ của giáo hội làm cho thui chột hết tất cả những tế bào lư trí trong năo bộ, cho nên họ không c̣n có khả năng nh́n ra dă tâm bịp bợm lưu manh trong những lời dạy trên đây của Vatican.

Những lời dạy bịp bợm, bốc hốt chộp giật và vơ vào trên đây của Vatican hoàn toàn  trái ngược với những lời dạy của các đạo giáo Á Đông,... với chủ tâm chỉ muốn rèn luyện cho con người để họ biết sử dụng lư trí hầu có thể hành xử sao cho "vừa mắt ta ra mắt người" và cũng là để khỏi bị người đời lừa gạt. Khổng tử, được người đời phong tặng Vạn Thế Sư Biểu, không hề có lời nào dành riêng để ca tụng ông (xem thí dụ ở link). Phật giáo cũng thế, tuy mục đích giáo dục có khác, nhưng đều là vô tư, vô vị lợi. Thí dụ mười lời khuyên dạy về sự "Tin" của Nhà Phật:

1.-/ Chớ vội tin một điều ǵ, chỉ v́ điều đó là truyền thuyết.

2.-/ Chớ vội tin một điều ǵ, chỉ v́ điều đó thuộc về truyền thống.

3.-/ Chớ vội tin vào điều ǵ, chỉ v́ điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

4.-/ Chớ vội tin một điều ǵ, chỉ v́ điều đó được ghi lại trong kinh điển hay trong sách vở.

5.-/ Chớ vội tin một điều ǵ, chỉ v́ điều đó thuộc lư luận siêu h́nh.

6.- /Chớ vội tin một điều ǵ, chỉ v́ điều đó phù hợp với lập trường của ḿnh

7.-/ Chớ vội tin một điều ǵ, chỉ v́ điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.

8.-/ Chớ vội tin một điều ǵ, chỉ v́ điều đó phù hợp với định kiến của ḿnh.

9.-/ Chớ vội tin một điều ǵ, chỉ v́ điều đó được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.

10.-/ Chớ vội tin một điều ǵ, chỉ v́ điều đó được các nhà truyền giáo hay đạo sư của ḿnh truyền thuyết.” (25)

III.D.- KẾ SÁCH XÓA BỎ CÔNG NGHIỆP CỨU NƯỚC VÀ TRUYỀN THỐNG TÔN THỞ  ANH HÙNG DÂN TỘC

Tại sao phải tôn vinh và thờ cúng các vị anh hùng dân tộc?

Không phải chỉ có dận tộc Việt Nam mới có nếp sống văn hóa tôn vinh và thờ cúng các vị anh hùng dân tộc. H́nh thức, phương cách tôn vinh và thờ cúng các vị anh hùng dân tộc của mỗi quốc gia có thể khác nhau theo truyền thống của từng vùng văn hóa, nhưng cái cốt lơi của vấn đề vẫn là ḷng thành kính và tôn vinh những người đă liều chết hy sinh thân thế cho đại cuộc cứu dân cứu nước dù thành công hay thất bại.

a.-/ Dân tộc Hoa Kỳ lập đài kỷ niệm, đặt tên đường, phố, công viên theo tên các Tổng Thống Washington, Jefferson, Abraham Lincoln, John F. Kennedy, v.v.. và các danh nhân như Albert Einstein, Benjamin Franklin,  Martin Luther King , v.v.. cũng là để tôn vinh cá nhân họ v́ họ đă có công nghiệp cứu nước, cứu dân hay đă có công đóng góp vào những việc làm hữu ích cho đất nước hay nhân loại.

b.-/ Người dân Pháp cũng lập đài kỷ niệm, đặt tên đường, đặt tên trường học theo tên Bà Jeanne D’Arc, Hoàng Đế Napoleon I, Tổng Thống Charles De Gaulle, văn hào Voltaire, và nhiều anh hùng dân tộc cùng các danh nhân khác cũng là để vinh danh cá nhân họ v́ họ đă có công lớn hay làm vẻ vang cho đất nước và dân tộc Pháp.

c.-/ Tương tự như vậy, các dân tộc như Đức, Anh, Ḥa Lan, Ba Lan, Tiệp Khắc, Hung Gia Lợi, Ư Đại Lợi,Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, các quốc gia Hồi Giáo, các quốc gia Phi Châu, các quốc gia Mỹ Châu, Ấn Độ, Nam Dương, Tích Lan, Thái Lan, Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Miến Điện và rất nhiều quốc gia có văn hiến khác cũng đều có nếp sống văn hóa này. Có thể nói đây là quy luật văn hóa của tất cả các quốc gia có văn hiến trong cộng đồng nhân lọai.

Riêng đối với dân tộc Việt Nam, trong mấy ngàn năm lịch sử, tiền nhân ta luôn luôn phải liều chết chiến đấu không biết bao nhiêu cuộc chiến để chống lại các đợt xâm lăng từ phía Bắc tràn xuống (người Hán), các thế lực ngoại nhập tiến vào quấy phá từ Phương Nam (Chiếm Thành và Cao Mên) tiến vào quấy phá, các thế lực xâm lăng từ Âu Châu tiến đến (Liên Minh Xâm Lược Pháp – Vatican) cưỡng chiếm làm thuộc địa, quân xâm lănh Nhật Bản từ Thái B́nh Dương tến vào, đánh đuổi Liên Minh Xâm lược Mỹ-Vatican tiến sang trong những năm 1954-1975 để đ̣i lai miền Nam Việt Nam (từ Vĩ Tuyến 17 đến Mũi Cà Mâu) cho tổ quốc và đem lại thống nhất cho đất nước.

Ngoài ra c̣n phải khổ công gấp bội để đánh dẹp các thế lực nội thù, tức là những quân Việt gian thổ phỉ dựa vào thế lực của nguời ngọai bang. Những người này mượn danh tôn giáo, dùng cái vỏ bọc « chính quyền nghĩa quốc gia » để che đậy cho cái bán chất vong thân, vong bản, phản dân tộc, phản quốc. Họ là (a) nhóm thiểu số con chiên người Việt, và (b)  bọn phong kiến phản động muốn bơi ngược ḍng lịch sử để sống lại những ngày tháng huy hoàng vàng son đè đầu cới cổ nhân dân của các thời trước ngày 19/8/1945.

V́ phải liên tục chiến đấu chống lại quá nhiều kẻ thù như vậy để bảo vệ giang sơn và sự thống nhất cho tổ quốc, cho nên Việt Nam có rất nhiều anh hùng dân tộc. Cũng v́ thế mà ở bất kỳ địa phương nào, dân ta cũng có đền thờ các vị anh hùng dân tộc xuất thân từ địa phương và có cả đền thờ của những anh hùng ở các địa phương khác có đại công đối với đất nước.

Anh hùng dân tộc càng có công lớn đối với đất nước th́ càng được toàn dân kính mến và càng có nhiều địa phương lập đền thờ. Ngay cả những vị anh dân tộc liều ḿnh v́ nước chiến đấu chống giặc nhưng không thành công cũng có đền thờ và danh tính của họ cũng được đặt tên cho các đường phố, công viên, trường học và công sở. Đây là trường hợp của Bà Trưng, Bà Triệu, Trương Công Định, Nguyễn Trung Trực, Lâm Quang Ky, Thiên Hộ Dương, Nguyễn Hữu Huân, Mai Xuân Thưởng, Phan Đ́nh Phùng, Nguyễn Thiện Thuật, Hoàng Hoa Thám, Lương Ngọc Quyến, Trịnh Văn Cấn, Nguyễn Thái Học, v.v...

 

 

Đền thờ Hai Bà Trưng ỏ quận Hai Bà Trưng, Hà Nội​ -

 

 

Đền thờ cụ Nguyễn Trung Trực ở Kiên Giang

 

Những vị anh hùng dân tộc không thành công trong đại cuộc đánh đuổi quân xâm lăng mà dân ta c̣n tôn vinh và lập đền thờ như vậy, th́ tất nhiên là đối với những vị đại anh hùng đă thành công trong đại cuộc đành đuổi quân thù xâm lược ra khỏi lănh thổ, giành lại chủ quyền độc lập  cho đất nước, đem lại thống nhất cho tổ quốc, đem lại vinh quang vẻ vang cho dân tộc, tất nhiên là dân ta càng phải tôn vinh nhiều hơn, lập đền thờ lớn hơn để tôn vinh,  thờ cúng các Ngài và đời đời ghi ơn các Ngài. Đây là nếp sống văn hóa của dân tộc Việt Nam và cũng là những bài học lịch sử để cho con cháu hay các thế hệ kế tiếp nhớ đến công ơn của các Ngài. Câu nói “uống nước nhớ nguồn” có mục đích nhắc nhở mọi người phải ghi ḷng tạc dạ nhớ đến công ơn các vị anh hùng đă xả thân v́ nước cũng nằm trong ư nghĩa này.

Theo sự t́m hiểu của chúng tôi, giới tu sĩ áo đen và con chiên ngoan đạo người Việt của Giáo Hội La Mă đều có những suy tư, ngôn từ và hành động khinh thường, gièm pha, phỉ báng và sỉ nhục nếp sống văn hóa tôn vinh các vị anh hùng đất nước của tất cả các nhóm dân thuộc các tôn giáo khác với họ.

Suốt trong chiều dài lịch sừ, từ hậu bán thế kỷ 16 cho đến nay, bọn con chiên người Việt luôn luôn triệt để tuân hành lệnh truyền các đấng bề trên của họ mà đành ḷng gục mặt làm những việc làm phản quốc, làm tay sai cho giặc chống lại tổ quốc và dân tộc ta. Kinh tởm hơn nữa, con chiên Nguyễn Gia Kiểng c̣n trổ tài đ̣i tổ quốc ta phải ăn năn (trong quyển "Tổ Quốc Ăn Năn"), đ̣i chính quyền Việt Nam phải xin lỗi Giáo Hội La Mă về việc đă trừng trị những tên tội đồ của dân tộc. 

T́m hiểu những bản văn trong các tác phẩm của họ dưới bất kỳ h́nh thức nào, chúng ta thấy rằng họ làm chỉ điểm cho giặc, gia nhập quân đội của giặc, chỉ huy những đội quân đội bản địa đánh thuê cho giặc, cầm đầu các toán lính đạo trong các làng đạo được giặc vũ trang trong các cuộc hành quân truy lùng và tiêu diệt các lực lượng kháng chiến của nhân dân ta.

Trong Kế Sách « Xóa Bỏ Công Nghiệp  Cứu Nước Và Truyền Thống Tôn Thờ Anh Hùng Dân Tộc », họ chiếu cố rất kỹ đến hai vị đại anh hùng dân tộc là (1) Vua Quang Trung (kẻ thù bất cộng đái thiên của Gia Long và Bá Đa Lộc), và (2) Cụ Hồ Chí Minh, người lănh đạo cuộc Kháng Chiến (1945-1954) đánh đuổi Liên Minh Xâm Lược Pháp – Vatican, giành lại chủ quyền độc lập cho dân tộc, và cuộc chiến (1954-1975) đánh đuổi Liên Minh Xâm Lược Mỹ - Vatican, đ̣i lại miền Nam cho tổ quốc.

Họ đánh phá các vị anh hùng dân tộc ta như thế nào?

Trong khi viết chương này, ngoài diễn đàn thư tín đang có chiến dịch "xóa bỏ thần tượng Hồ Chí Minh". Điều này chứng tỏ cái thế lực đứng đàng sau các phong trào chống Cộng này luôn t́m mọi cách để đổi ngược các giá trị lịch sử nước nhà. Mục đích đă rơ như tŕnh bày trong tập sách này.

Thông thường nhất, họ đánh phá các vị anh hùng của dân tộc ta bằng hai kế sách:

1.-/  Kế sách thứ nhất là bới móc đời tư cá nhân của đối tượng. Trong kế sách này, họ dồn nỗ lực vào việc t́m kiếm những điểm tiêu cực và bịa đặt ra những điều xấu xa để phỉ báng và miệt thị nạn nhân bằng những ngôn từ đê tiên hạ cấp và thiếu văn hóa nhất và họ đă tiếp nhận được từ :

- Sách Phép Giảng Tám Ngày (Roma Bộ Truyền Giáo Rô Ma, 1651) của Linh-mục Ḍng Tên Alexandre de Rhodes. Những ngôn từ thiếu văn hóa, những xảo ngôn những thủ đoạn lưu manh đểu cáng của Ḍng Tên mà sách sử đă ghi nhận như sau :

«“Mọi tự điển trên thế giới đều có chung một định nghĩa về danh từ Jesuit (tu sĩ ḍng Tên) là: người ngụy biện, giả nhân giả nghĩa, kẻ xảo trá phản phúc. Ngoài ra, trong tác phẩm "German Thesaurus" xuất bản năm 1954, tác giả Đức Dornseif đă viết: "Jesuit contains a long list of synonyms, including: two faced, false, insidious, dissembling perfidious, mendacious, sanctimonious, dishonarable, incincere, dishonest, untruthful..." (Danh từ Jesuit - tu sĩ ḍng Tên - bao gồm một danh sách dài của những tiếng đồng nghĩa: hai mặt phản trắc, gian trá, gieo rắc độc hại, gây chia rẽ, lừa lọc, nói dối, thương xót giả tạo, không biết trọng danh dự, thiếu thành thật, bất lương, chẳng bao giờ nói thật...) Người Pháp có câu cách ngôn rất hay: "Khi nào có hai tu sĩ ḍng Tên đi với nhau, luôn luôn tạo thành ba thằng quỉ sứ" (Where two Jesuits come together, the devil always makes three).” Charlie Nguyễn, Công Giáo Trên Bờ Vực Thẳm (Garden Grove, CA: Giao Điểm, 2001), tr. 299.

2.-/ Đồng thời, họ cổ xúy việc nhớ ơn hoặc vinh danh tất cả các nhân vật có tiếng trong lịch sử theo Thiên Chúa giáo, giấu đi các hành động làm lợi cho giặc xâm lăng. Trong số này có thể kể tới: Alexandre De Rhodes, Pestrus Trương Vĩnh Kư, Nguyễn Trường Tộ, Ngô Đ́nh Diệm. Hàng năm những gia nô của chế độ nhà Ngô tổ chức lễ giỗ rất long trọng ở hải ngoại. Sinh hoạt mấy năm gần đây ở Việt Nam là một số linh mục và con chiên kéo nhau ra nghĩa trang ở Lái Thiêu thăm mộ không tên của ông Diệm và ông Nhu vào ngày kỷ niệm 2 tháng 11.

3.-/ Kế sách thứ ba là triệt hạ uy tín, hoặc làm giảm giá trị đại chiến công của các anh hùng dân tộc đánh Pháp, đánh Mỹ (là quân giặc đă liên minh với Vatican trong việc xâm chiếm nước ta). Một trong những thủ đoạn trong kế sách này là họ đưa ra luận điệu cho rằng, « Không cần phải phát động cuộc chiến đánh đưởi Liên Minh Xâm Lược Pháp – Vatican th́ sớm muộn, Pháp cũng theo gương nước Anh, tra trả độc lập cho Việt Nam ». Vấn đề này đă được chúng tôi tŕnh bày khá rơ ràng trong bài viết có tựa đề là «Sách Lược Chống Lại Truyền Thống Tôn Thờ Anh Hùng Dân Tộc» (Trường Hợp Cụ Hồ Chí Minh, Phần 2 với tựa đề là «Sách Lược Làm Giảm Thiểu Công Nghiệp Của Cụ Hồ Chí Minh». Phần 2 này có thể đọc online trên sachhiem.net và sachhiem.org (http://sachhiem.net/NMQ/NMQ026a.php)

Trong loạt bài có tựa đề là « Vatican và Chủ Trương Hủy Diệt Tôn Giáo Và Nếp Sống Văn Hóa Việt Nam » trong đó có các bài viết  « Sách Lược Chống Lại Truyền Thống Tôn Thờ Anh Hùng Dân Tộc » gồm có 5 bài): (http://sachhiem.net/NMQ/NMQ024.php http://sachhiem.net/NMQ/NMQ025.phphttp://sachhiem.net/NMQ/NMQ026.php), http://sachhiem.net/NMQ/PCD/NMQ038.php,  và http://sachhiem.net/NMQ/PCD/NMQ053.php)

4.-/ Triệt tiêu văn hóa phi- Ki-tô. Những kế sách « diệt tận gốc trốc tận rễ » nếp sống văn hóa của các dân tộc phi Ki-tô giáo được Vatican triệt để thi hành. Bước đầu là biên sọan thành văn bản. Mục đích của các tác phẩm này là nhắm vào việc bới móc đời tư cá nhân của các nạn nhân bị chiếu cố, và đưa ra những luận cứ làm giảm giá trị những đại công nghiêp cứu nước của họ.  Dưới đây là một số  tác giả và các phẩm  của họ :

a. Nguyễn Gia Kiểng với các tác phẩm (1) Tổ Quốc Ăn Năn (Paris, TXB, 2001), (2) Bài viết “Nhân Đọc Hồi Kư Chính Trị Mặt Thật Của Bùi Tín Nói Chuyện Với Trí Thức: Mặt Thật Của Ai?” , và (3) 35 Năm Sau Ngày 30/4/1975 Vài Khẳng Định Cần Thiết”. Cả 3 tác phẩm này  đă được chúng tôi phản biện bằng bài viết “Lời Khẳng Định Của Một Con Cừu” http://sachhiem.net/NMQ/NGGKG/NGK1.php và http://sachhiem.net/NMQ/NGGKG/NGK2.php).

b. Hoàng Ngọc Thành với cuốn Công Và Tội Của CT Hồ Chí Minh Và ĐCSVN 1945-2006 (San Jose, CA : Nghĩa Phú, 2009). Cuốn gian thư này đă được chúng tôi phản biện bằng bài viết «Một Số Điều Gian Dối Trong Cuố Công Và Tội Của CT Hồ Chí Minh Và ĐCSVN Của Tác Giả Hoàng Ngọc Thành» (http://sachhiem.net/NMQ/HGNGTH/NMQ00.php).

c. Lưu Nguyên Đạt với bài viết “Cộng Sản Việt Nam Có Phải Là Một Chính Quyền Chính Thức, Có Chính Danh Hay Không?” (http://www.vietthuc.org/t%E1%BB%95-ch%E1%BB%A9c/). Bài viết này đă được chúng tôi phản biện bằng bài viết “Vài Điểm Sai Lầm Trong Bài Viết: “CSVN Có Phải Là Một Chính Quyền Chính Thống Có Chính Danh Hay Không?” Của LS Lưu Nguyên Đạt” (http://sachhiem.net/NMQ/NMQ54_VTh.php).

d. Ông Mai Quế Lâm Với Bài Viết « Hải Ngoại Tâm Thư Gửi Đồng Bào » (http://giaodiemonline.com/2011/10/nhanxet.htm). Bài viết này đă được chúng tôi phản biện bằng bài viết “Vài Nhận Xét Về “Hải Ngoại Tâm Thư Gửi Đồng Bào” Của Ông Mai Quế Lâm (http://sachhiem.net/NMQ/NMQ64.php).

e. Giáo-sư TS Sử Học Phạm Cao Dương với loạt bài:

- “Từ Bài Ca “Đáp Lời Sông Núi” Của Trúc Hồ: Nh́n Lại Hai Bài 'Tiếng Gọi Sinh Viên' Của Lưu Hữu Phước và 'Tiến Quân Ca' của Văn Cao(http://www.vietthuc.org/2011/11/17/t%e1%bb%ab-bai-ca%e2%80%9cdap-l%e1%bb%9di-song-nui%e2%80%9d-c%e1%bb%a7a-truc-h%e1%bb%93/),

“Một Vài Ghi Chú Về Đại Tướng VC Vơ Nguyên Giáp…” (http://www.rfa.org/vietnamese/news/ReadersOpinions/Some-notes-on-General-Vo-Nguyen-Giap-PCDuong-07082010221335.html),

- “Một Vài Câu Hỏi Về Tướng  Giáp” (http://son-trung.blogspot.com/2010/07/tin-tuc-binh-luan-ve-viet-trung.html),

- Nhân Dịp Đầu Năm Ất Mùi – 2015, Một Chút Lịch Sử Gửi Tuổi Trẻ Việt Nam: Lẽ ra Ngay Từ Năm 1945 Dân Tộc Ta Đă Có Dân Chủ - Tự Do Rồi”. Bài này đang trên Diễn Đàn Việt Thức (http://www.vietthuc.org/nhan-dip-dau-nam-at-mui-2015-mot-chut-lich-su-gui-tuoi-tre-viet-nam-le-ra-ngay-tu-nam-1945-dan-toc-ta-da-co-dan-chu-tu-do-roi/),

- Tập sách Trước Khi Băo Lụt Tràn Tới Bảo Đại – Trần Trọng Kim Và Đế Quốc Việt Nam (Hoa Kỳ: Truyền Thống Việt, 2010), trong đó nơi các trang 290-292, GS  Dương tuyên bố “Biến cố 19/8/1945 và “Bản Tuyên Ngôn Độc Lập ngày 2/9/1945 của cụ Hồ Chí Minh” là không cần thiết cho dân tộc Việt Nam” v́ đă có Bản Tuyên Ngôn Độc Lập 11/3/1945” tr 290-292.

Cả 5 tác phẩm trên đây của GS Dương đă được chúng tôi phản biện bằng những bài viết:

- "Đánh Lận Danh Nhân" (http://sachhiem.net/NMQ/PCD/NMQ038.php), "Việt Nam Có Độc Lập Từ Chính Quyền Trần Trọng Kim Hay Không?” (http://sachhiem.net/NMQ/PCD/NMQ053.php), và

- Loạt bài nói chuyện trực tuyến (youtube) với tựa đề là (1) Nếu Không Có Biến Cố 19/8/1945, Việt Nam Đă Có Tự Do Dân Chủ?” (https://www.youtube.com/watch?v=i9n4mK9tJLo&t=34s), (2) “Có Cần Thiết Phải Có Tuyên Ngôn Độc Lập Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh?” (https://www.youtube.com/watch?v=MTIeZTGmjH4&t=496s).

f. Ngoài các tác phẩm trên đây, bộ máy tuyên truyền của giáo triều Vatican c̣n cho phổ biến theo kế sách «Tăng Sâm Giết Người » luận điệu «Không Cần Phải Phát Động Chiến Tranh, Pháp Cũng Phải Trao Tả Độc Lập Cho Việt Nam » với dă tâm phủ nhân giá trị và tầm quan trọng của công nghiệp đánh đuổi  Liên Minh Xâm Lược Pháp – Vatican để giành lại chủ quyền độc Lập cho dân tộc và  công nghiệp đánh đuổi Liên Minh Xâm Lược  Mỹ - Vatican để đ̣i lại miền Nam Việt Nam cho đất nước, đem lại thống lấy lại miền Nam tổ quốc.

Đối với luận điệu phản dân tộc này, chúng tôi đă phản biện bằng bài viết « Sách Lược Chống Lại Truyền Thống Tôn Thờ Anh Hùng Dân Tộc Ta: Trường Hợp Cụ Hồ Chí Minh» [http://sachhiem.net/NMQ/NMQ026.php, và http://sachhiem.net/NMQ/NMQ026a.php.]

III. E.- TÁC HẠI CỦA CHÍNH SÁCH NGU DÂN VÀ GIÁO DỤC NHỒI SỌ CỦA VATICAN

Vấn đề chính sách ngu dân và giáo dục nhồi sọ của Vatican được thi hành ở trên toàn cơi Đông Dương trong những năm 1885-1954 và ở miền Nam Việt Nam trong những năm 1954-1975 sẽ được tŕnh bày trong mục XXII với tựa đề là “Thi Hành Chính Sách Ngu Dân và Nhồi Sọ”. Mục này gồm có 9 chương sách (phần VI, ở sau) tŕnh bày đầy đủ tất cả nguyên nhân khiến cho Vatican phải thi hành chính sách này cùng những biện pháp làm cho việc học của học sinh trở thành khó khăn. Những biện pháp như sau:

1.-/ những nút chặn,

2.-/ giảm thiểu thời lượng của môn sử và công dân giáo dục xuống chỉ có 1 giờ 1 tuần, trong ở Hoa Kỳ, môn Sử Kư, Địa Lư và Công Dân bậc trung học (Cấp 2 và Cấp 3) có tới 5 giờ một tuần.

3.-/ hạ giá các môn sử, địa và công dân xuống hàng môn học phụ với hệ số 1,  trong khi đó th́ các môn học như Việt Văn, toán, lư hóa, sinh ngữ (ngoại ngữ),  được coi là môn học chính với hệ số từ 3 đến 4 hay 5 (giá trị của mn học sử, địa và công dân chỉ bằng 1/3, 1/4 hay 1/5 của các môn học khác). Trong khi đó, ở Hoa Kỳ,  chương tŕnh học ở  bậc trung học, môn học Sử Kư, Địa Lư và Công Dân được coi là một môn học chính, được tính điểm và có gia trị ngang hàng với môn học khác như  Anh, Văn và các môn khoa học.

4.-/ dùng phương pháp độc thoại để giảng bài và không dạy cho học sinh sử dụng lư trí để phân biệt đúng và sai, phải và trái, thuận lư và nghịch lư, giữa công bằng và bất công, giữa chính nghĩa và bất chính hay phi chính nghĩa, giữa hành động yêu người và hành động phản quốc, giữa nhân đạo và tàn ác dă man, giữa chính quyền và tôn giáo, giữa luật pháp quốc gia và giáo luật.

Tác hại chung.

Chương tŕnh các trường học công lập cũng như tư thục do giáo hội làm chủ và cả các trường tư thục khác không phải do Giáo Hội La Mă hay tín đô Ca-tô làm chủ đă ảnh hưởng sâu sắc đến tất cả những người ở miền Nam Việt Nam trong những năm 1954-1975. Lư do là trong những năm này, giới tu sĩ áo đen ở hậu trường các chính quyền miền Nam Việt Nam nắm quyền kiểm soát chặt chẽ chương tŕnh giáo dục ở các  bậc tiểu và trung học.

Đọc các trang 99-101, sách Đời Viết Văn Của Tôi (Westminster, CA: Văn Nghệ, 1986) của tác giả Nguyễn Hiến Lê, hay các trang 354-356, sách Hồi Kí Nguyễn Hiến Lê (Hà Nội: Nhà Xuất Bản Văn Học, 1993) của tác giả Nguyễn Hiến Lê, độc giả sẽ thấy rơ sự thực là như vậy!

Tất cả những người nào đă tiếp nhận sở học ở bậc tiểu và trung học qua chính sách ngu dân như vậy đều chỉ biết nhắm mắt tin rằng bất kỳ cái ǵ của hay thuộc về Giáo Hội La Mă hay đạo Ca-tô của họ là tốt đẹp, là cao cả là tuyệt vời và phải tôn vinh và tôn thờ, c̣n ngoài ra th́ là tội ác, là xấu xa, là quỷ Satan,... và cần phải hủy diệt bằng mọi giá và bằng bất cứ phương tiện nào.

Tác hại này được biểu lộ ra qua những suy tư, ngôn từ, lời nói và hành động hết sức ngu xuẩn và vô liêm sỉ. Dưới đây là một số trong những trường hợp tiêu biểu:

1.-/ Ông Ngô Đ́nh Diệm tuyên bố với các chính khách Hoa Kỳ một cách rất tự nhiên rằng “Tôi tin tưởng vào quyền lực của Vatican và tôi chống Cộng tích cực” trong một bữa cơm chiều được tổ chức ở  Khách Sạn Mayflower tại thủ đô Washington D.C. vào tháng 10 năm 1950.   Lời tuyên bố trên đây đă làm cho hội đồng chính phủ Hoa Kỳ đặt vấn đề là TẠI SAO lại sử dụng một người vừa ngu dốt vừa vong bản như vậy làm thủ tướng Việt Nam. Việc này khiến cho Tổng Thống Eisenhower lúng túng, phải nói “Trong đám mù, thằng chột sẽ làm vua” để biện minh cho việc đưa tên con chiên vô văn hóa họ Ngô này về Việt Nam cầm quyền. (26)

2.-/ Linh-mục Hoàng Quỳnh đưa ra khẩu hiệu "Thà mất nước, chứ không thà mất Chúa" vào ngày 27/8/1964 để hô hào và kêu gọi giáo dân trong các họ đạo định cư ở Sàig̣n, Chợ Lớn, Gia Định và các trại định cư trong các vùng Hố Nai, Tam Hà, Tam Hiệp, Gia Kiệm, Dốc Mơ, Bùi Phát , v.v… phải quyết tâm chiến đấu cho quyền lợi của Giáo Hội La Mă. (27)

3.-/ Con chiên Nguyễn Văn Chức, một người đă từng hành nghề luật sư nhiều năm ở Sàig̣n và đă từng được cho làm thượng nghị sĩ trong cái quốc hội bù nh́n ở miền Nam Việt Nam trước ngày 30/4/1975, đă viết ra những lời lẽ siêu quái đản dưới đây:

V́ vậy, nếu trong công cuộc loại trừ bạo quyền cộng sản, tôn giáo tại Việt Nam là động lực vận hành và thúc đẩy, th́ trong công cuộc phục hưng con người sau khi xóa bỏ chế độ cộng sản, tôn giáo tại Việt Nam sẽ là nhân tố chủ đạo, chỉ đạo và quyết định. Riêng về phía Thiên Chúa Giáo, quyển Thánh Kinh sẽ là cẩm nang trong sứ mạng phục hưng con người và đạo lư tại Việt Nam.”.(28) Thật không biết xấu hổ!

4.-/ Con chiên Nguyễn Mậu cũng viết những ngôn từ ngoài sức tưởng tượng của một người b́nh thường:

Vấn đề được nêu lên ở đây với tất cả mạo muội và run sợ v́ có thể bị xem  như là vô lễ phạm thượng. Chúng tôi trông vào sự độ lượng của hàng giáo  phẩm cũng như hy vọng rằng sự trưởng thành của giáo dân ở thời đại này  sẽ giúp thật nhiều cho sự thể hiện lư tưởng Ki tô hữu”. (29)

5.-/ Giám-mục Nguyễn Văn Thuận lớn tiếng tuyên bố với đám con chiên người Việt ở Giáo Phận Orange County vào ngày 15/3/2001 rằng “Vatican không nói, mà làm. Làm ra sao th́ cứ nhớ lại biến cố Đông Âu th́ rơ.(30)

Giám-mục Nguyễn Văn Thuận có biết rằng ông đă phơi bày cái bản chất vong bản, phản dân tộc, phản quốc của tập thể những con chiên cuồng đạo người Việt?

6.-/  Ông Linh-mục Trịnh Văn Phát viết:

“Trong suốt thời gian ở Việt Nam tôi đă suy nghĩ và tự hỏi ḿnh phải làm ǵ cho quê hương và Giáo Hội. Giúp quê hương không phải là bổn phận trực tiếp của tôi, nhưng tôi có bổn phận với giáo hội v́ tôi là người của giáo hội và được đào tạo để sau này phục vụ cho giáo hội. Có nhiều anh em yêu cầu tôi về giúp cho địa phận, tôi thẳng thắn trả lời tôi không có tự do  chọn lựa, tôi được huấn luyện để phục vụ theo nhu cầu của giáo hội.” (31)

Đoạn văn trên đây cho chúng ta thấy rằng, tất cả các linh mục được huấn luyện là để phục vụ Giáo Hội. Trong thời cận và hiện đại, Giáo Hội cấu kết với đế quốc thực dân xâm lược Pháp đánh chiếm và thống trị Việt Nam, các ông linh mục Việt Nam v́ “phải phục vụ giáo hội”, cho nên không những chính bản thân họ đă triệt để tuân hành lệnh truyền của Giáo Hội chống lại tổ quốc Việt Nam, mà c̣n đem cả xóm đạo dưới quyền quản nhiệm của họ đi đánh phá các lực lượng kháng chiến của nhân dân ta “để phục vụ theo nhu cầu của Giáo Hội.” Trường hợp ông Linh-mục Trần Lục (đă được tŕnh bày ở trong Mục IX (Phần II) và ở đoạn sau) là một trong hàng ngàn trường hợp đă xẩy ra ở Việt Nam từ năm 1858 cho đến ngày 30/4/1975.

7.-/ Con chiên Pétrus Trương Vĩnh Kư viết thư thỉnh cầu vị chỉ huy đạo quân thập ác của nước Pháp c̣n nằm ở ngoài khơi Việt Nam gấp rút tiến đánh Việt Nam. Lá thư này được ghi lại trong sách Các Vua Cuối Nhà Nguyễn 1883-1945 -Tập 1 với nguyên văn như sau:

"Tháng 3/1859, Petrus Key viết "Grand Chef et Vous Tous, très honorables officers de la flotte francaise": Ayez pitié de nous; Ayez pitié de nous. Vous êtes nos libérateurs et la main des ennemis nous a touchés! Hala! The wearer knows very well where the shoe pincheth. Nous savons aussi que qui trop embrasse mal étreint; Et cependant nos souffrances nous poussent à invoquer votre puissance et à vous exposer du fond du coeur tout ce que je vient de soumettre à votre prudence et à votre sagesse."(32)

8.-/ Các con chiên Nguyễn Bá Cẩn, Nguyễn Văn Canh, Lư Ṭng Bá, v.v...,  hùa nhau thành lập cái gọi là Việt Nam Cộng Ḥa Foundation, viết thư gửi Liên Hiệp Quốc yêu cầu cơ quan này dùng quyền lực tái lập t́nh trạng chia đôi đất nước Việt Nam. Mục đích đen tối của họ là để thành lập chế độ đạo phiệt Ca-tô làm tay sai cho Giáo Hội La Mă  với danh xưng tàng h́nh là Việt Nam Cộng Ḥa giống như thời "chế độ Diệm" (1954--1963) và "chế độ Diệm không Diệm" Nguyễn Văn Thiệu (1967-1975).(33)

9.-/ Ngày 5/3/2012, bọn con chiên Trúc Hồ, Việt Dzũng, Nguyễn Đ́nh Thắng mở chiến dịch  vận động lấy chữ kư của hơn 100 ngàn người đồng đạo và đồng minh của chúng rồi kéo nhau tới Ṭa Bạch Ốc với ư định thỉnh cầu Tổng Thống Obama phải « làm áp lực với chính quyền Việt Nam, phải phóng thích mấy tên Ca-tô tội đồ trong đó có tên nhạc sĩ Việt Khang, Linh-mục Nguyễn Văn Lư, v.v… ». V́  tính cách cực kỳ phi lư trong yêu sách này, cho nên Ṭa Bạch Ốc đă làm ngơ trong sự khinh bỉ. Chính con chiên Việt Dzũng than phiền như sau:

Chúng tôi có cảm tưởng rằng Ṭa Bạch Ốc đă cho chúng ta một cái buổi họp, phải nói là buổi hội thảo th́ đúng hơn. Và trong buổi hội thảo đó họ đă đưa ra những nhân vật mà chúng ta thấy rơ là một văn pḥng mới, những người chưa có kinh nghiệm và những nhân vật phải nói là cấp thấp trong Ṭa Bạch Ốc để tiếp xúc với cộng đồng của chúng ta.

Với 100 ngàn chữ kư của người Việt Nam, họ tiếp đón chúng ta như vậy th́ chúng tôi cho là đó là một sự vô lễ (vỗ tay). Đó là lư do tại sao anh em chúng tôi rời khỏi pḥng họp như là một sự phản đối.

Thứ hai,  đây là mùa bầu cử mà chúng tôi tin rằng là 100 ngàn lá phiếu và c̣n cao hơn nữa, 150 ngàn, 170 ngàn, 200 ngàn, 300 ngàn, th́ nếu Tổng Thống  Obama không muốn nhận cái số phiếu đó, chúng ta sẽ dem đó cho những người khác. (Vỗ tay).” (34)

Không ai có thể phủ nhận được những lời nói trên đây của tên con chiên Việt Dzũng thể hiện ra t́nh trạng thiếu văn hóa của một thứ người thuộc loại “ếch ngồi đáy giếng” của bọn một con chiên cuồng đạo. 

10.-/ Thực ra, tín đồ Ca-tô ngoan đạo của bất kỳ quốc gia nào cũng đều  sẵn sàng hành động phản quốc và phản lại dân tộc của họ một khi Vatican đ̣i hỏi. Bằng chứng là tập thể con chiên Ca-tô người Nhật cũng đă hành động  chống lại tổ quốc và dân tộc họ dưới quyền chỉ đạo của các giáo sĩ người Bồ Đào Nha để phục vụ cho quyền lợi của Vatican. Sự kiện này được sách Công Giáo Và Huyền Thoại viết rơ ràng như sau:

"Vào năm 1638, tại Nagazaki (Nhật Bản) có khoảng 100,000 (100 ngàn) giáo dân Công Giáo làm nội ứng cho quân Bồ Đào Nha tấn công xâm chiếm Nhật Bản. Triều đ́nh Nhật cử Tướng Iemitsu mang đại quân tới Nagazaki để "B́nh Tây Sát Tả". Kết quả là bọn xâm lược Bồ Đào Nha bị đánh bật ra khỏi lănh thổ Nhật Bản. Tất cả các cha cố thừa sai bị bắt và đều bị đóng đinh vào thập giá với những chiếc áo ḍng của loài quạ, chứ chúng không bị lột truồng nhục nhă như Chúa của họ ở trên đồi Golgotha. C̣n đạo quân thứ 5 cúa địch là tập đoàn giáo dân Công Giáo ở Nagazaki bị diệt gọn 37,000 (37 ngàn) người. Một số giáo dân sống sót nhẩy lên tầu Bồ Đào Nha trốn sang Hội An, Việt Nam. Sau biến cố quyết liệt này, nước Nhât sạch bóng thù trong giặc ngoài và tiến lên địa vị siêu cường kinh tế và văn hóa như ngày nay khiến cho cả thế giới phải kính phục."(35)

Y hệt như con chiên người Nhật, cuối thế kỷ 18, trong thời Cách Mạng Pháp 1789,  con chiên cuồng tín người Pháp cũng hành động chống lại dân tộc và tổ quốc Pháp để phục vụ cho quyền lợi của Vatican. Sự thực này được sách Cách Mạng và Hành Động ghi nhận như sau:

« Sau cuộc lẩn trốn của nhà vua tới Varennes, các nước Âu Châu lại sôi nổi. Lần này, Louis XVI cam tâm chấp nhận những điều kiện can thiệp của các nước Âu Châu. Do đó nước Áo và Phổ bắt đầu động binh tới biên giới Pháp - Ở trong nước, nhiều địa phương trung thành với Giáo Hội và nhà vua, cũng bắt đầu nổi loạn. Nhất là miền Bretagne, Normandie, Vendée vốn là những miền sùng đạo, cũng vơ tráng bênh vực các tu sĩ không chịu tuyên thệ với cách mạng. – T́nh trạng Pháp quốc lúc đó thực hết sức lung lay.” (36)

Tác hại đối với giới trí thức bị ảnh hưởng chính sách giáo dục hạn chế.

Nguy hiểm hơn cả là những người được gọi là trí thức (giới người có bằng cấp từ Tú Tài II cho đến có bằng tiến sĩ, bác sĩ y khoa, luật sư, và các giáo sư đại học) như trên mà lại hứng chí hăm hở lao vào công việc viết sử. Thật vậy, từ mấy thập niên vừa qua (từ  giữa thập niên 1960 cho đến ngày nay), đă có rất nhiều người Việt viết sử Việt Nam về thời cận và hiện đại. Đọc các tác phẩm của họ, người viết nhận thấy rằng, thành phần các tác giả viết sử người Việt rất phức tạp. Hầu hết các tác giả thuộc loại này khi viết sử đều có chủ đích riêng của họ. Người viết xin tạm chia những người Việt viết sử  như vậy ra làm nhiều loại như sau:

1.-/ Loại viết sử có chủ đích lấp liếm và chạy tội cho Giáo Hội La Mă, phe đảng đă từng cấu kết với Liên Minh Xâm Lược Pháp – Vatican hay Liên Minh Xâm Lược Mỹ - Vatican trong suốt chiều dài lịch sử từ giữa thế kỷ 19 cho đến ngày 30/4/1975. Ng̣ai chủ đích bất chính trên đây, loại người này c̣n là những người chịu ảnh hưởng sâu nặng của chính sách ngu dân và giáo dục nhồi sọ của Giáo Hội La Mă. V́ thế, họ mới có những nhược điểm như sau:

a.-/ Không có kiến thức về lịch sử thế giới.

b.-/ Không biết ǵ tới lịch sử Giáo Hội La Mă, củng cố quyền lực ở Âu Châu và đánh chiếm các đất đai ở ng̣ai lục địa Âu Châu làm thuộc địa. Vấn đề này đă được chúng tôi tŕnh bày đầy đủ trong Chương 6 (http://sachhiem.net/NMQ/HOSOTOIAC/CH6_0.php)

c.-/ Không biết ǵ hay không đả động tới những hành động của Giáo Hội La Mă đă cấu kết và dựa hơi đế quốc Pháp và đế quốc Mỹ can thiệp vào nội t́nh Việt Nam hết sức thô bạo từ cuối thế kỷ 18, với ư đồ thi hành các bước xâm lăng. Đó là các kế sách luồn lách, lấn lướt và tiếm đoạt chính quyền, rồi tiến tới thiết lập “chế độ cha cố” (papacy) hay độc tài tôn giáo, sau đó sẽ sử dụng quyền lực nhà nước để (a) hủy diệt các tôn giáo cổ truyền của dân tộc và văn hóa bản địa, (b) cướp đoạt tài sản thiên nhiên của đất nước, (c) bóc lột và nô lệ hóa dân ta.

d.-/ Giấu nhẹm những sự kiện lịch sử sau đây liên quan đến nguồn gốc của chính phủ miền Nam Việt Nam:

(1) Viên khâm sứ đại diện giáo Triều Vatican là Tổng Giám-Mục Antoni Drapier đề nghị đưa Bảo Đại lên thành lập chính phủ là bung xung cho Liên Minh Xâm Lược Pháp đem quân tái chiếm Việt Nam,

(2) Giáo triều Vatican cho người dẫn ông Ngô Đ́nh Diệm sang Mỹ trao cho Hồng Y Francis Spellman để ông này chạy chọt, lo lót với các nhà chính khách có thế lực và chính quyền Hoa Kỳ để đưa con chiên họ Ngô này về Việt Nam cầm quyền, làm tay sai cho cả Mỹ và Vatican; và

(3)  quá khứ đầy những tiền án đối với dân tộc của những người mà chúng tôn vinh là người Việt Quốc Gia, chiến đấu cho chính nghĩa quốc gia.   

e.-/ Tệ hại hơn nữa, những người viết sử thuộc loại này cố ư đảo lộn giá trị của các nhân vật lịch sử. Họ gọi những tên tội đồ của dân tộc đă từng làm tay sai bán nước cho Liên Minh Đế Quốc Thực Dân Xâm Lược và những người trong đạo quân đánh thuê cho liên minh xâm lược này là “các nhà ái quốc”, là “người Việt Quốc Gia chân chính yêu nước”. Trong lúc đó, họ gọi những nhà ái quốc đă liều minh hy sinh cả đời cho đại cuộc đánh đuổi liên minh giặc xâm lăng giặc trên đây để giành lại chủ quyền độc lập cho dân tộc là “Việt gian”.

Họ bất chấp cả lương tâm và lẽ phải, ưa thích “cưỡng từ đoạt lư”, triệt để thi hành chính sách tuyền truyền của Vatican với những kế sách “Tăng Sâm giết người”, hoặc là “hoang ngôn thiên lập thành chân” và “cả vú lấp miệng em” để “lộng giả thành chân”, hoặc là tung hỏa mù với dă tâm làm cho người dân và thế hệ mai sau bị lẫn lộn không biết đầu là sự thật, đâu là giả dối.

Hầu hết những tác giả thuộc loại này là tu sĩ và tín đồ Ca-tô. Điển h́nh cho  các tác giả này là các ông Lữ Giang (bút hiệu của ông cựu thẩm phán Nguyễn Cần), Cao Thế Dung, Nguyễn Văn Chức, Phan Thiết (Nguyễn Kim Khách), Minh Vơ, Nguyễn Văn Trung, Linh-mục Vũ Đ́nh Họat, Phạm Văn Lưu, Nguyễn Văn Lực, Nguyễn Vy Khanh, v.v… 

Ng̣ai ra, c̣n có một số tác giả tuy không phải là tín đồ Ca-tô, nhưng v́ được hưởng những đặc quyền đặc lợi của các chính quyền đạo phiệt Ca-tô Ngô Đ́nh Diệm hay quân phiệt Ca-tô Nguyễn Văn Thiệu nên cũng có chung những đặc tính kể trên.  [Trần Gia Phụng, Hoàng Ngọc Thành với các tác phẩm Những Ngày Cuối Cùng Của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm (San Jose, CA: Quang Vinh & Kim Loan & Quang Hiếu, 1994) và cuốn Công Và Tội Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam 1945-2006 (San Jose, CA: Nghĩa Phú,  2009),  Hà Mai Việt viêt chung với con chiên Hoàng Lạc cuốn  Nam Việt Nam 1954-1975 (Alief, TX: TXB, 1990), Phạm Cao Dương với Cuốn Trước Khi Băo Lụt Tàn Tới Bảo Đại – Trần Trọng Kim Và Đế Quốc Việt Nam 9/3/1945 – 30/8/1945 (Hoa Kỳ : Truyền Thống Việt, 2017) và một số bài viết như (1) Một Vài Ghi Chú Về Đại Tướng VC Vơ Nguyên Giáp, (2) Một Vài Câu Hội về Tướng Giáp, (3) Từ Bảo Đại Đến Hồ Chí Minh Hai Bản Tuyên Ngôn Độc Lập, (4) Từ  Bài Ca « Đáp Lời Sông Núi » Của Trúc Hồ: Nh́n lại Hai Bài « Tiến Gọi Sinh Viên » Của Lưu Hữu Phước và « Tiến Quân Ca » của Văn Cao, (5) Những Nỗ Lực Của Cựu Hoàng Bảo Đại – Nh́n Lại Những Nỗ Lực Của Cựu Hoàng Đế Bảo Đại Đấu Tranh Giành Độc Lập Thống Nhất Cho Đất Nước Và Dân Tộc, (6) Nhân Dịp Đầu Năm Ất Mùi 2015, Một Chút Lịch ử Gửi Tuổi Trẻ Việt Nam : Lẽ Ra Ngay Từ Năm 1945 Dân Tộc Ta Đă Có Dân Chủ  - Tự Do Rồi.]

2.-/ Những thành phần viết sử tài tử để khoe khoang có khả năng về sử học. Trong thực tế, những người  viết sử thuộc loại này cũng có các nhược điểm của các tác giả thuộc loại 1 ở trên, và họ đă bị thiên lệch trong những nhận xét của họ.

Không những thế, nhiều khi vô t́nh hay cố ư tỏ ra bênh vực và bào chữa cho những việc làm tội ác của Giáo Hội La Mă và của các chính quyền bù nh́n tay sai cho Vatican ở miền Nam Việt Nam trong những năm 1954-1975. Điển h́nh cho những tác phẩm này là bộ Việt Sử Khảo Luận của tác giả Hoàng Cơ Thụy (Paris: Nam Á, 2002), cuốn Việt Nam 1945-1995 – Tập I (Bethesda, MD: Tiên Rồng, 2004), của tác giả Lê Xuân Khoa, cuốn Việt Nam: Cuộc Chiến Tranh Quốc Gia- Cộng Sản… - Tập I (San Jose, CA: TXB,2002) của Nghiên Cứu Lịch Sử Cận và Hiện Đại gồm các ông Dương Diên Nghị, Nguyễn Châu, Lương Văn Toàn, Lê Văn Phú và Hoàng Đức Phương, v.v…

Các tác giả không bị ảnh hưởng bởi chính sách giáo dục hạn chế.

1.-/ Những tác giả vốn là chứng nhân của lịch sử có mục đích nói lên những sự thật của lịch sử đă bị bưng bít bởi các chính quyền Liên Minh Pháp – Vatican trong những năm 1858-1954 và các chính quyền đạo phiệt Ca-tô ở miền Nam trong những năm 1954-1975. Những tác giả này đă bỏ ra nhiều năm trời t́m hiểu và nghiên cứu các tài liệu để đúc kết thành các tác phẩm của họ. Đây là các tác giả như Nguyễn Thế Anh, Phan Khoang, Nguyễn Hiến Lê, Phạm Văn Sơn, Ngô Văn với cuốn Việt Nam 1920-1945 (Amarillo, TX: TXB, 2000), v.v…

Có những nhà trí thức này đă bỏ ra nhiều năm nghiên cứu kinh thánh Ki-tô, những lời dạy cũng như những việc làm bất minh, bất chính, đại gian đại ác và vô cùng thâm độc của Giáo Hội La Mă từ  thuở cái giáo hội này mới ra đời. Đây là các tác giả như cựu thẩm phán Bùi Văn Chấn với bút hiệu là Charile Nguyễn, Tiến-sĩ Trần Chung Ngọc, Bác-sĩ Nguyễn Văn Thọ, Chu Văn Tŕnh, Bùi Kha, Trần Văn Kha, Lê Trọng Văn, Chu Bằng Lĩnh (với cuốn Đảng Cần Lao, San Dỉego, CA: Mẹ Việt Nam, 1993), v.v… Những tác phẩm của họ là những công tŕnh biên sọan và được hệ thống hóa những việc làm tội ác của Giáo Hội La Mă chống lại nhân loại trong gần hai ngàn năm qua.

2.-/ Những thành phần có kiến thức, có học vị đại học về sử học, có kinh nghiệm trong công việc biên khảo sách sử và dạy sử ở Việt Nam hiện nay. Đây là một số các tác giả mà người viết được đọc qua như: Trương Hữu Quưnh, Phan Đại Doăn, Nguyễn Cảnh Minh, Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Đ́nh Lê, Lê Mậu Hăn, Trần Bá Đệ, Nguyễn Văn Thư của tác phẩm Bộ Lịch Sử Đại Cương gồm 3 tập (Hà Nội: Bộ Giáo Dục Việt Nam, 2008 và 2009), các tác giả của cuốn Một Số Vấn Đề Lịch Sử Đạo Thiên Chúa Trong Lịch Sử Dân Tộc Việt Nam (TP Hồ Chí Minh: Viện Khoa Học Xă Hội và Tôn Giáo, 1988), của cuốn Những Họat Động Của Bọn Phản Động Đội Lốt Thiên Chúa Giáo Trong Thời Kỳ Kháng Chiến 1945-1954 (Hà Nội: Nhà Xuất Bản Khoa Học, 1965), v.v…

Chúng tôi không nói đến những tác giả biên soan những tác phẩm lịch sử từ giữa thập niên 1950 trở về trước (thời Việt Nam nằm dưới ách thống trị của Liên Minh Xâm Lược Pháp Vatican). Đó là những tác giả như các học giả Đào Duy Anh, Trần Trọng Kim, v́ hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ, dân ta không có cơ hội tiếp cận với các nguồn sử liệu trong các văn khố ở các nước Âu Mỹ.

3.-/ Riêng về người viết: Bản thân đă từng ch́m nổi với quê hương và dân tộc ngay từ khi đất nước vừa mới trở ḿnh vào mùa thu năm 1945, được huấn luyện trong ngành dạy lịch  sử, đă liên tục vật lộn với nghề dạy sử tại các trường trung học ở miền Nam Việt Nam (từ năm 1964) cho đến tháng 4/1975, và ở Hoa Kỳ từ tháng 9 năm 1975 cho đến khi về hưu vào năm 1998. Trong suốt thời gian ở Hoa Kỳ, người viết liên tục đọc rất nhiều sách vỡ, quan sát biết bao hành động của những người "Con Chúa" ở hải ngoại, nghe ngóng những vụ quậy phá của các nhà thờ ở Việt Nam,... Nhờ vậy mà người viết đă nh́n thấy rơ:

a.-/ Giáo Hội La Mă với bản chất là một thế lực chính trị có tham vọng bá quyền, theo đuổi chính sách đế quốc thực dân xâm lược bằng những kế họach cũng như kế sách vô cùng thâm độc, cực kỳ quỷ quyệt và hết sức tinh vi.

b.-/ Vai tṛ của Giáo Hội La Mă trong ḍng lịch sử thế giới qua chính sách cấu kết với cường quyền địa phương và các đế quốc thực dân xâm lược Âu Mỹ  để củng cố quyền lực và bành trướng ảnh hưởng ra ngoài lục địa Âu Châu để “mở mang nước Chúa”.

c.-/ Những họat động của Vatican tích cực can thiệp trực tiếp vào nội t́nh Việt Nam một cách vô cùng thô bạo từ cuối thế kỷ 18 cho đến ngày nay.

...

Tóm lại, có rất nhiều  việc làm tội ác mà Giáo Hội La Mă đă liên tục chống lại nhân loại từ giữa thập niên 320 và chống lại tổ quốc và dân tộc Việt Nam từ giữa thập niên 1620. Tất cả những sự kiện và những rặng núi tội ác trên đây của Giáo Hội La Mă đề chính quyền miền Nam bưng bít, không được đưa vào trong các chương tŕnh học. V́ thế mà các thế hệ người sinh trưởng và theo học các trường tiểu và trung học ở miền Nam Việt Nam trong những năm 1862-1975 hầu như không biết ǵ hay biết rất lơ mơ về những sự kiện lịch sử trên đă xẩy ra ở ngay trên đất nước Việt Nam, và hoàn toàn không biết rằng trong gần hai ngàn năm qua, Giáo Hội La Mă đă gây nên hàng chục rặng núi tội ác chống lại nhân loại.

© sachhiem.net

_____________

Ghi chú:

(1)   Trần Trọng Kim, Việt Nam Sử Lược, Quyển II (Sàig̣n: Bộ Giáo Dục: 1973,), tr 25.

(2) Vơ Nguyên Giáp, Sđd., trang 168 nói về truờng  hợp của chiến si Hoàng Van Nô, trang 217 nói về trường hợp chiến sĩ Phan Thành Giót, trang 112 nói về trường hợp của hai chiến si Tô Vinh Diện và Nguyễn Văn Chức.

(3) Nghiêm Kế Tổ, Việt Nam Máu Lửa (Los Alamitos, CA: Xuân Thu, 1978 (?), tr. 206. 

(4) Vơ Nguyên Giáp, Sđd, tr. 240-241.

(5) Trần Tam Tỉnh, Thập Giá và Lưỡi Gươm (Paris: Nhà Xuất Bản Trẻ, 1978), tr.32.

(6) Bùi Đức Sinh, Giáo Hội Công Giáo (Sàigon: Chân Lư,1972), tr. 280.

(7) Trần Tam Tỉnh, Sđd., tr. 50.

(8) Trần Tam Tỉnh, Sđd., trang 128-130.

(9) Hoàng Trọng Miên, Đệ Nhất Phu Nhân – Tập I (Los Alamitos, CA: Nhà Xuất Bản Việt Nam, 1989), tr. 428.

(10) Nghiêm Xuân Hồng, Cách Mạng và Hành Động (Sàig̣n: Quan Điểm, 1964), tr. 35 và 37.

Jack Abramowitz,. American History. Chicago (Illinois: Follett Publishing Company, 1979), p 210. "In 1797, President Adams sent representatives to France to work out a treaty. They reported  back that French officials were demanding bribes and a loan to France. These officials were identified only as X,Y and Z. American feelings now rose against the French because of the XYZ affair. The whole nation supported the president in refusing to pay any bribes. A popular cry was "millions for defense, but not one cent for tribute." Congress repealed the former treaties with France and the United States. So, in 1798, an undeclared naval war began between France and the United States." Muốn biết rơ nhân vật này, xin đọc Chương 16 Thực Chất Của Giáo Hội La Mă (Tacoma, WA, 1999).y

(12) Nguyễn Văn Tuấn, Chất Độc Màu Da Cam và Cuộc Chiến Việt Nam (Garden Grove, CA: Giao Điểm, 2005), tr. 35.

(13) Nguyễn Văn Tuấn, Sđd., tr 171.

(14) Nigel Cawthorn, Tyrants History’100 Most Evil Despots & Dictators (London, Arcturus, 2004), pp. 167-168.

(15)   J. Ngọc, Cơi Phúc Và Giây Oan – Tập Một (Houston, Texas: Văn Hóa, 1995) tr 9-10

(16) Xem bài viết Thư Ngỏ Gửi Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, Tổng Giáo Phận Hà Nôi của tác giả Nguyễn Mạnh Quang. Bài viết này có thể đọc online trên sachhiem.net: http://sachhiem.net/NMQ/NMQ009.php

(17) Lư Chánh Trung, Tôn Giáo và Dân Tộc (Sàig̣n: Lửa Thiêng, 1973), tr. 66.

(18) Lư Chánh Trung, Sđ d., tr. 76.

(19) Loraine Boettner, Roman Catholicism, (Phillipsburg, New Jersey: The Presbyterian and Reformed Publishing Company, 1962), p.-9.

(20) Nguyễn Hiến Lê, Đời Viết Văn Của Tôi (Wesminster, CA: Văn Nghệ,1986), tr 99-101.

Trần Tam Tỉnh, Sđ d,  tr. 54.

(22) Loraine Boettner,Ibid., p. 8.

(23) Charlie Nguyễn, Công Giáo Trên Bờ Vực Thẳm (Garden Grove, CA: Giao Điểm, 2001), tr.116.

(24) Nguyễn Xuân Thọ, Bước Mở Đầu Của Sự Thiết Lập Thuộc Địa Pháp ở Việt Nam 1858–1897 (Saint Raphael, Pháp: TXB, 1995), tr.17.

(25) Thích Nhật Từ, Kinh Tụng Hàng Ngày (New Delhi, Ấn Độ: Đạo Phật Ngày Nay, 2002), tr. 98-99.

(26) Lê Hữu Dản, Sự Thật – Đặc San Xuân Đinh Sửu 1997 (Frempont, CA: TXB, 1997), tr. 23-24.

(27) Chu Văn Trinh, Văn Sử Địa (Tavares,, Florrida, 1989), tr 80.

(28) Chu Văn Trinh, Thái Vân & Trần Quang Anh, Việt Nam Với Cuộc Dấy Loạn Ḥa B́nh Của Giáo Chủ John Paul II (Mt. Dora, FL: Ban Tu Thu Tự Lực, 1994), tr 10

(29) Nguyễn Mậu: "Thời Sự Trong Tuần"  Chính Nghĩa - Bộ Mới Số 251 [San Jose, California] ngày  03/12/1994.

(30) Vi Anh,  “Vatican làm, không nói.” Việt Báo Miền Nam số 305, Ngày 14/7/2001: A1 + A6.

(31) Trịnh Văn Phát. “Cảm Nghĩ Một Chuyến Đi.”  Liên Lạc Số 2- (Nhóm Úc Châu thực hiện), tháng 7/1995: tr. 72.

(32) Vũ Ngự Chiêu, Các Vua Cuối Nhà Nguyễn 1883-1945 - Tập 1 (Houston, Texas: Van Hóa, 1999), tr 130.

(33) Nguyễn Mạnh Quang, Nói Chuyện Với Tổ Chức Việt Nam Cộng Ḥa Foundation (Houston, TX: Đa Nguyên, 2004), tr. 21-24.

(34) Nga Phan “Việt Dzũng cầm nhầm chữ kư của đồng bào để đe dọa TT Barack Obama”

Ngày 6/3/2012 http://sachhiem.net/index.php?content=showemail&id=72

(35) Charlie Nguyễn, Công Giáo Huyền Thoại Và Tội Ác (Garden Grove, CA: Giao Điểm, 2001), trang 25-28.

(36) Nghiêm Xuân Hồng, Cách Mạng Và Hành Động (Sàig̣n: Quan Điểm, 1964), tr. 46

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: