KIM ÂU -CHÍNH NGHĨA -TINH HOA - STKIM ÂU

CHÍNH NGHĨA MEDIA-VIETNAMESE COMMANDOS

BIÊT KÍCH -STATE NATION -LƯU TRỮ -VIDEO/TV

DICTIONAIRIES -TÁC GỈA-TÁC PHẨM -BÁO CHÍ . WORLD-KHẢO CỨU -DỊCH THUẬT -TỰ ĐIỂN -THAM KHẢO-THỜI THẾ -VĂN HỌC-MỤC LỤC- POPULATION. WBANK. BNG. ARCHIVES. ĐKN. POPULAR MEC- POP SCIENCE * CONSTITUTION -LÀM SAO -TÌM IP - COMPUTER - US FACT

POP - EIR- FDA EXPRESS - LAWFARE

 

ĐẶC BIỆT

 1. Served  In A Noble Cause

 2. Hào Kiệt For Rent

 3. Trò Bịp Cứu Trợ TPB: Cám Ơn Anh

 4. Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

 5. Văn Kiện Về Quyền Con Người

 6. Liberal World Order

 7. The Heritage Constitution

 8. The Invisible Government Dan Moot

 9. The Invisible Government David Wise

 10. Montreal Protocol Hand Book

 11. Death Of A Generation

 12. Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa Toàn Thư

 13. Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

 14. Phân Định Chính Tà

 15. Giáo Hội La  Mã:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

 16. Secret Army Secret War - CIA Giải mật

 17. Mật Ước Thành Đô: Tin Bịa Đặt

 18. Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang- HCM Toàn Tập

 19. Lãnh Hải Việt Nam ở Biển Đông

 20. Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

 21. Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

 22. Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

 23. Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

 24. Trò Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

 25. Hài Kịch Nhân Quyền

 26. CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

 27. Tội Ác PG Ấn Quang

 28. Âm mưu của Ấn Quang

 29. Vụ Đài VN Hải Ngoại

 30. Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

 31. Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

 32. Lịch Sử CTNCT

 33. Tượng Đài: Lưu Xú - Lưu Manh

 34. Về Tác Phẩm Vô Ðề

 35. Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh

 36. Bút Ký Tôi Phải Sống

 37. Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

 38. Đặc Công Đỏ Việt Thường

 39. Kháng Chiến Phở Bò

 40. Băng Ðảng Việt Tân

 41. Mặt Trợn Việt Tân

 42. Tù Binh và Hòa Bình

 43. Nước Mắt Trước Cơn Mưa

 44. 55 Ngày Chế Độ Sài Gòn Sụp Đổ

 45. Drug Smuggling in Vietnam War

 46. The Fall of South Vietnam

 47. Giờ Thứ 25

 48. Economic assistant to South VN 1954- 1975

 49. RAND History of Vietnam War era

 50. Chiến Sĩ Vô Danh 

 

 

 LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

-09/2018 -10/2018 -11/2018 -12/2018 -01/2019 -02/2019

-03/3019 -04/2019 -05/2019 -06/2019 -07/2019 -08/2019

-09/2019 -10/2019 -11/2019 -12/2019 -01/2020 -02/2020

-03/2020 -04/2020 -05/2020 -06/2020 -07/2020 -08/2020

-09/2020 -10/2020 -11/2020 -12/2020 -01/2021 -02/2021

 

THAM KHẢO

Dec/2018. Jan/2019. Feb/2019. Mar/2019. Apr/2019

May/2019. Jun/2019. Jul/2019. Aug/2019. Sep/2019. Oct/2019. Nov/2019. Dec/2019. Jàn/2020. Feb/2020

Mar/2020. Apr/2020. May/2020.Jun/2020.  Jul/2020.

Aug/2020.Sep/2020. Oct/2020. Nov/2020. Dec/2020

Jàn/2021. Feb/2021. Mar/2021. Apr/2021. May/2021.

Jun/2021.  Jul/2021. Aug/2021.Sep/2021. Oct/2021. Nov/2021. Dec/2021

 

 

 

Beginner's Guide Web Design

Responsive Web Design

Professional Web Design

Learning Web Design 4

A List Apart Responsive Web Design

Responsive Web Design Ethan

The Book of CSS3

Mastering Resposive Web Design HTML 5

HTML Tutorial

HTML5 CSS3 Responsive Cookbook

Principle of Web Design

Real Life Responsive Wed Design

Learning Responsive Web Design

Learn HTML and CCS

Pro HTML 5 Accessi

Thiết Kế Web


http://www.expression-web-tutorials.com/

https://www.w3schools.com/howto/howto

_css_social_media_buttons.asp

https://archive.org/details/pdfy-Skb-ch_k7psDm90Q

https://www.codecademy.com/en/forum_

questions/532619b28c1ccc0cac002730

https://www.w3schools.com/html/html_responsive.asp

https://www.w3schools.com/css/css_rwd_intro.asp

https://www.w3schools.com/css/css_rwd_intro.asp

https://archive.org/details/pdfy-Cj2ZiIXHRr7NZ6Ro

https://archive.org/details/responsivewebdesign

https://speckyboy.com/free-web-design-ebooks/

How To Broadcast Videos On You Tube

Computer Page

 

https://vimeo.com/

http://www.imdb.com/

https://www.crackle.com/

https://www.popcornflix.com/pages/movies/d/movies

https://archive.org/details/feature_films

https://capitalhill.org/2019/03/10/cnns-fake-news-story-hit-with-massive-lawsuit/

 

 

 

UPI - REUTERS - APVI - THẾ GIỚI - VIỆT NAM - BBC - VOA - RFI - RFA - HOUSE- TỬ VI - VTV - HTV

PLUTO - INTERNET - SONY - CHINA - SINHUA - FOX NEWS - NBCSPORT  ESPNSPORT - EPOCH

SPORT TV- LEARNING- FOX BUSINESS- WHITE HOUSE- CONGRESS-FED REGISTER- DIỄN ĐÀN-

 

 

Tương Lai Của Toàn Cầu Hóa , Viễn Cảnh Toàn Cầu Hóa

 

Chủ nghĩa toàn cầu so với toàn cầu hóa

 

Các lĩnh vực khác nhau của chủ nghĩa toàn cầu là gì - và chúng bị ảnh hưởng như thế nào bởi toàn cầu hóa?

 Bởi Joseph Nye , ngày 15 tháng 4 năm 2002

 

Tốc độ của thế giới toàn cầu hóa của chúng ta là bao nhiêu? 

 

Chủ nghĩa toàn cầu so với toàn cầu hóa? Nhiều người sẽ nghĩ rằng hai thuật ngữ đề cập đến cùng một hiện tượng. Tuy nhiên, có sự khác biệt quan trọng giữa hai điều này. 

Chủ nghĩa toàn cầu, về cốt lõi của nó, tìm cách mô tả và giải thích không gì khác hơn là một thế giới được đặc trưng bởi các mạng lưới kết nối trải dài các khoảng cách đa lục địa.

 Nó cố gắng hiểu tất cả các mối liên hệ giữa thế giới hiện đại - và làm nổi bật các mô hình làm nền tảng (và giải thích) chúng.

 Ngược lại, toàn cầu hóa đề cập đến sự gia tăng hoặc suy giảm về mức độ của chủ nghĩa toàn cầu. Nó tập trung vào các lực lượng, tính năng động hoặc tốc độ của những thay đổi này. 

Tóm lại, hãy coi chủ nghĩa toàn cầu là mạng lưới cơ bản nền tảng, trong khi toàn cầu hóa đề cập đến sự thu hẹp khoảng cách năng động trên quy mô lớn. 

Chủ nghĩa toàn cầu là một hiện tượng có nguồn gốc xa xưa. Do đó, vấn đề không phải là chủ nghĩa toàn cầu cũ đến mức nào, mà là chủ nghĩa toàn cầu “mỏng” hay “dày” như thế nào tại bất kỳ thời điểm nào.

Là một ví dụ về “chủ nghĩa toàn cầu mỏng manh”, Con đường Tơ lụa đã tạo ra mối liên kết kinh tế và văn hóa giữa châu Âu và châu Á cổ đại. Đi từ chủ nghĩa toàn cầu mỏng đến dày là toàn cầu hóa - và tốc độ toàn cầu hóa chúng ta đạt được nhanh đến mức nào. 

Tất nhiên, Con đường Tơ lụa chỉ được thực hiện bởi một nhóm nhỏ những thương nhân cứng rắn. Tác động trực tiếp của nó chủ yếu được cảm nhận bởi một nhóm nhỏ người tiêu dùng trên đường. 

Ngược lại, hoạt động của thị trường tài chính toàn cầu ngày nay, chẳng hạn, ảnh hưởng đến những người từ Peoria đến Penang. Do đó, “toàn cầu hóa” là quá trình mà chủ nghĩa toàn cầu ngày càng trở nên dày đặc / mãnh liệt.

 

Điểm chung là cường độ ngày càng tăng, hay độ dày của chủ nghĩa toàn cầu - mật độ của các mạng lưới phụ thuộc lẫn nhau - không chỉ là sự khác biệt về mức độ so với trước đây. “Độ dày” ngày càng tăng sẽ làm thay đổi các mối quan hệ, bởi vì nó có nghĩa là các mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau khác nhau giao nhau sâu sắc hơn tại nhiều điểm khác nhau hơn.

 Đồng thời, điều quan trọng cần lưu ý là chủ nghĩa toàn cầu không bao hàm tính phổ quát. Rốt cuộc, các kết nối tạo nên mạng lưới để xác định chủ nghĩa toàn cầu có thể được cảm nhận mạnh mẽ hơn ở một số nơi trên thế giới hơn những nơi khác. 

Ví dụ, vào đầu thế kỷ 21, một phần tư dân số Hoa Kỳ sử dụng World Wide Web. Tuy nhiên, đồng thời chỉ có một phần trăm của một phần trăm dân số Nam Á có quyền truy cập vào mạng thông tin này. 

Vì chủ nghĩa toàn cầu không bao hàm tính phổ quát và cho rằng toàn cầu hóa đề cập đến những thay đổi năng động, nên không có gì ngạc nhiên khi toàn cầu hóa không bao hàm công bằng - hay đồng nhất. Trên thực tế, nó có khả năng khuếch đại sự khác biệt - hoặc ít nhất là làm cho mọi người nhận thức rõ hơn về chúng. 

Cả chủ nghĩa toàn cầu và toàn cầu hóa đều quá thường được định nghĩa theo các thuật ngữ kinh tế chặt chẽ, như thể nền kinh tế thế giới được định nghĩa như vậy. Nhưng các hình thức khác cũng quan trọng không kém. Có bốn khía cạnh khác biệt của chủ nghĩa toàn cầu: kinh tế, quân sự, môi trường - và xã hội. 

Chủ nghĩa toàn cầu kinh tế liên quan đến các luồng hàng hóa, dịch vụ và vốn trong khoảng cách xa và thông tin và nhận thức đi kèm với trao đổi thị trường.

 Đến lượt mình, các luồng này tổ chức các quy trình khác được liên kết với chúng. Một ví dụ về toàn cầu hóa kinh tế là sản xuất với mức lương thấp ở Châu Á đối với Hoa Kỳ và các thị trường Châu Âu. Các dòng kinh tế, thị trường và tổ chức - cũng như trong các công ty đa quốc gia - tất cả đều đi đôi với nhau. 

Chủ nghĩa toàn cầu về môi trường đề cập đến việc vận chuyển đường dài các vật chất trong khí quyển hoặc đại dương hoặc các chất sinh học như mầm bệnh hoặc vật liệu di truyền ảnh hưởng đến sức khỏe và hạnh phúc của con người.

 Ngược lại, các ví dụ về toàn cầu hóa môi trường bao gồm sự suy giảm nhanh chóng của tầng ôzôn ở tầng bình lưu do kết quả của các hóa chất làm suy giảm tầng ôzôn - hoặc sự lây lan của vi rút AIDS từ Trung Phi trên khắp thế giới bắt đầu vào cuối những năm 1970. 

Chủ nghĩa toàn cầu quân sự đề cập đến các mạng đường dài trong đó lực lượng, và mối đe dọa hoặc lời hứa của vũ lực, được triển khai. Một ví dụ nổi tiếng về chủ nghĩa toàn cầu quân sự là “sự cân bằng về khủng bố” giữa Hoa Kỳ và Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh - một sự phụ thuộc lẫn nhau chiến lược vừa cấp tính vừa được công nhận rõ ràng.

 Điều làm cho sự phụ thuộc lẫn nhau này trở nên đặc biệt không phải là nó hoàn toàn mới - mà là quy mô và tốc độ của xung đột tiềm tàng phát sinh từ sự phụ thuộc lẫn nhau là rất lớn.

 toàn cầu hóa quân sự thể hiện bản thân trong thời gian gần đây trong các sự kiện bi thảm tháng 11. Tại đây, khoảng cách địa lý đã được thu nhỏ như những ngọn núi vô luật lệ của Afghanistan cung cấp các bệ phóng cho các cuộc tấn công vào New York và Washington - khoảng 4.000 dặm.

 

Chiều hướng thứ tư là chủ nghĩa toàn cầu về xã hội và văn hóa. Nó liên quan đến các chuyển động của ý tưởng, thông tin, hình ảnh và của con người, tất nhiên là những người mang theo ý tưởng và thông tin.

 

Ví dụ bao gồm sự di chuyển của các tôn giáo - hoặc sự truyền bá kiến ​​thức khoa học. Trong quá khứ, chủ nghĩa toàn cầu xã hội thường đi sau chủ nghĩa toàn cầu về quân sự và kinh tế.

 

Tuy nhiên, trong thời đại hiện nay, toàn cầu hóa xã hội và văn hóa được thúc đẩy bởi Internet, điều này làm giảm chi phí và toàn cầu hóa truyền thông, khiến luồng tư tưởng ngày càng độc lập với các hình thức toàn cầu hóa khác.

 

Việc phân chia chủ nghĩa toàn cầu thành các chiều kích riêng biệt, như đã trình bày ở trên, chắc chắn là hơi độc đoán. Tuy nhiên, nó rất hữu ích cho việc phân tích, bởi vì những thay đổi trong các khía cạnh khác nhau của chủ nghĩa toàn cầu không nhất thiết phải đi cùng nhau. Ví dụ, chủ nghĩa toàn cầu kinh tế trỗi dậy từ năm 1850 đến năm 1914 - và giảm xuống từ năm 1914 đến năm 1945.

 

Tuy nhiên, cùng lúc với chủ nghĩa toàn cầu kinh tế đang suy giảm trong hai cuộc Thế chiến, chủ nghĩa toàn cầu quân sự đã vươn lên tầm cao mới - cũng như nhiều khía cạnh của chủ nghĩa toàn cầu xã hội.

 

Ví dụ, đại dịch cúm trên toàn thế giới năm 1918-19 đã cướp đi sinh mạng của 21 triệu người. Nó được truyền bá bởi các luồng binh lính trên khắp thế giới.

 

Điều này cho thấy chủ nghĩa toàn cầu đã suy giảm hay trỗi dậy từ năm 1914 đến năm 1945? Nó phụ thuộc vào chiều, hoặc phạm vi, của chủ nghĩa toàn cầu mà người ta đang đề cập đến.

 

Không có tính từ xác định, những tuyên bố chung về chủ nghĩa toàn cầu thường vô nghĩa - hoặc gây hiểu lầm. Điều tương tự cũng được áp dụng khi nói về toàn cầu hóa hay chủ nghĩa toàn cầu ngày nay.

 

Dựa trên các bằng chứng lịch sử, chúng ta nên kỳ vọng rằng chủ nghĩa toàn cầu sẽ đi kèm với sự không chắc chắn tiếp tục.

 

Sẽ có sự cạnh tranh liên tục giữa một bên là sự phức tạp và không chắc chắn gia tăng - và mặt khác là nỗ lực của các chính phủ, những người tham gia thị trường và những người khác để hiểu và quản lý các hệ thống này.

 

Tóm lại, chúng ta không nên mong đợi - hoặc sợ hãi - rằng chủ nghĩa toàn cầu sẽ dẫn đến đồng nhất hóa. Thay vào đó, nó sẽ cho chúng ta thấy thường xuyên hơn và nhiều biến thể hơn đối với những khác biệt xung quanh chúng ta.

 

 

 

Chủ nghĩa bộ lạc, Chủ nghĩa nhóm, Chủ nghĩa toàn cầu

Bộ não con người có được thiết kế để nhận ra một số nhóm người là bạn và những người khác là kẻ thù không?

 

Bởi EO Wilson , ngày 7 tháng 1 năm 2013

 

The Social Conquest of Earth của EO Wilson (WW Norton)

 

Những người trong một nghiên cứu đã xếp nhóm ngoài nhóm xuống dưới nhóm trong nhóm, đánh giá họ kém dễ mến, công bằng và đáng tin cậy.

Chủ nghĩa nhóm, động lực xã hội sâu sắc từ các nhóm, dễ dàng chuyển ở cấp độ cao hơn thành chủ nghĩa bộ lạc.

Mọi người thích, tin tưởng và thoải mái trong công ty của những người khác cùng chủng tộc, quốc gia, thị tộc và tôn giáo.

 

Con người phải có bộ lạc. Nó mang lại cho họ một cái tên, tăng thêm ý nghĩa cho chính họ và xã hội trong một thế giới hỗn loạn. Nó làm cho môi trường ít mất phương hướng và nguy hiểm hơn. Thế giới xã hội của mỗi con người hiện đại không phải là một bộ lạc riêng lẻ, mà là một hệ thống các bộ lạc đan xen nhau.

 

Mọi người thưởng thức bầu bạn của những người bạn cùng chí hướng, và họ khao khát trở thành một trong những người giỏi nhất - có lẽ là một trường cao đẳng ưu tú hoặc ban điều hành của một công ty, một giáo phái tôn giáo, một hội huynh đệ, một câu lạc bộ vườn. Mục tiêu là thuộc về bất kỳ tập thể nào có thể được so sánh thuận lợi với các nhóm cạnh tranh khác cùng thể loại.

 

Ngày nay, mọi người trên thế giới ngày càng thận trọng hơn với chiến tranh và lo sợ về hậu quả của nó. Họ ngày càng trở nên tương đương về đạo đức trong các môn thể thao đồng đội. Khát khao trở thành thành viên nhóm và ưu thế của nhóm có thể được thỏa mãn với chiến thắng của các chiến binh của họ trong các cuộc đụng độ trên chiến trường được nghi thức hóa.

 

Giống như những công dân vui vẻ và ăn mặc đẹp của Washington, DC, những người đã đến để chứng kiến ​​Trận Bull Run đầu tiên trong Nội chiến, giờ đây mọi người dự đoán trải nghiệm trận chiến của Washington Redskins trên sân bóng với sự thích thú. Điều tương tự cũng áp dụng cho Arsenal của London, Real Madrid hay Bayern Munich.

 

Các thí nghiệm do các nhà tâm lý học xã hội tiến hành trong nhiều năm đã cho thấy mọi người phân chia thành các nhóm nhanh chóng và dứt khoát như thế nào, sau đó phân biệt đối xử có lợi cho nhóm mà họ thuộc về.

 

Ngay cả khi những người thử nghiệm tạo ra các nhóm một cách tùy ý, sau đó dán nhãn cho chúng để các thành viên có thể xác định chính họ, và ngay cả khi các tương tác được chỉ định là tầm thường, định kiến ​​cũng nhanh chóng tự hình thành.

 

Cho dù các nhóm chơi vì đồng xu hay tự xác định mình theo cách dựa trên nhóm, chẳng hạn như thích một họa sĩ trừu tượng nào đó hơn một họa sĩ trừu tượng khác, những người tham gia luôn xếp nhóm ngoài nhóm dưới nhóm trong nhóm. Họ đánh giá “đối thủ” của mình là kém dễ mến, kém công bằng, kém tin cậy, kém năng lực.

 

Các định kiến ​​đã tự khẳng định ngay cả khi đối tượng được cho biết nhóm trong và nhóm ngoài đã được lựa chọn một cách tùy tiện.

 

Trong một loạt thử nghiệm như vậy, các đối tượng được yêu cầu chia đống chip cho các thành viên ẩn danh của hai nhóm, và phản ứng tương tự sau đó. Chủ nghĩa thiên vị mạnh mẽ thường xuyên được thể hiện với những người được dán nhãn đơn giản là một người trong nhóm, ngay cả khi không có động cơ nào khác và không có liên hệ trước đó.

 

Với sức mạnh và tính phổ quát của nó, xu hướng thành lập nhóm và sau đó ủng hộ các thành viên trong nhóm có dấu ấn của bản năng. Có thể lập luận rằng sự thiên vị trong nhóm được điều chỉnh bởi việc đào tạo sớm để liên kết với các thành viên trong gia đình và bằng cách khuyến khích chơi với những đứa trẻ xung quanh.

 

Nhưng ngay cả khi trải nghiệm đó đóng một vai trò nào đó, thì nó sẽ là một ví dụ về cái mà các nhà tâm lý học gọi là học chuẩn bị, xu hướng bẩm sinh là học một thứ gì đó nhanh chóng và dứt khoát.

 

Nếu khuynh hướng thiên về nhóm có tất cả các tiêu chí này, nó có khả năng được di truyền và nếu có, có thể được cho là đã phát sinh trong quá trình tiến hóa của chọn lọc tự nhiên một cách hợp lý. Các ví dụ tập hợp khác về việc học được chuẩn bị sẵn trong các tiết mục của con người bao gồm ngôn ngữ, tránh loạn luân và mắc chứng ám ảnh.

 

Chủ nghĩa nhóm - động lực cơ bản để hình thành và tận hưởng niềm vui sâu sắc từ các thành viên trong nhóm - dễ dàng chuyển ở cấp độ cao hơn thành chủ nghĩa bộ lạc.

 

Mọi người có khuynh hướng dân tộc thiểu số. Có một thực tế khó chịu là ngay cả khi được lựa chọn không có tội, các cá nhân vẫn thích kết hợp với những người khác cùng chủng tộc, quốc gia, thị tộc và tôn giáo.

 

Họ tin tưởng họ hơn, thư giãn với họ tốt hơn trong các sự kiện kinh doanh và xã hội, và thích họ thường xuyên hơn không phải là đối tác hôn nhân. Họ nhanh chóng tức giận hơn khi có bằng chứng cho thấy một nhóm ngoài hành xử không công bằng hoặc nhận được phần thưởng không xứng đáng. Và họ trở nên thù địch với bất kỳ người ngoài nhóm nào xâm phạm lãnh thổ hoặc tài nguyên của người trong nhóm của họ.

 

Khi trong các thí nghiệm, những người Mỹ da đen và da trắng được chiếu những bức ảnh về chủng tộc khác, các hạch hạnh nhân của họ, trung tâm của sự sợ hãi và tức giận của não, được kích hoạt nhanh chóng và tinh vi đến mức các trung tâm ý thức của não không nhận thức được phản ứng. Chủ thể, thực tế, không thể giúp đỡ chính mình.

 

Mặt khác, khi các bối cảnh thích hợp được thêm vào - ví dụ, người da đen tiếp cận là bác sĩ và người da trắng là bệnh nhân của anh ta - hai vị trí khác của não được tích hợp với các trung tâm học tập cao hơn, vỏ não và vỏ não ưu tiên mặt lưng, sáng lên , nhập liệu qua hạch hạnh nhân.

 

Do đó, các phần khác nhau của não đã phát triển bằng cách chọn lọc theo nhóm để tạo ra tính nhóm. Họ làm trung gian cho xu hướng cứng rắn để hạ cấp các thành viên trong nhóm khác, hoặc ngược lại để khuất phục các tác động tự trị tức thời của nó.

 

Có rất ít hoặc không có cảm giác tội lỗi trong niềm vui trải nghiệm khi xem các sự kiện thể thao bạo lực và phim chiến tranh, cung cấp các quy tắc hành động của hạch hạnh nhân và câu chuyện kết thúc với sự hủy diệt thỏa mãn kẻ thù.

 

Chúng tôi được khuyến cáo là không nên coi thường khuynh hướng này. Nó có vẻ tầm thường, nhưng việc chuyển bản năng của các bộ lạc từ chiến trường thực sự của chiến tranh và sự tàn phá lẫn nhau của con người sang các đấu trường thể thao và trò chơi điện tử thực sự thể hiện sự tiến bộ của nền văn minh.

 

Ghi chú của người biên tập: Bài tiểu luận này được chuyển thể từ The Social Conquest of Earth (WW Norton & Company) của Edward O. Wilson. Được xuất bản theo sự sắp xếp của WW Norton. Bản quyền © 2012 của Edward O. Wilson.

 

Thêm về chủ đề này

 

Niềm tự hào thiếu sót của Châu Á

Tại sao các nước mới nổi lại sao chép thói quen ăn uống không lành mạnh của phương Tây, trong khi truyền thống của họ lại lành mạnh hơn rất nhiều?

 

Bởi Stephan Richter , ngày 25 tháng 3 năm 2013

 

Tín dụng: Maria Meester- Shutterstock.com

 

 

Phong trào không liên kết lớn nhất trong lịch sử thế giới phải được phát động bởi các nước đang phát triển ngay bây giờ.

Hình thức thực dân tồi tệ nhất là tự thuộc địa hóa - bằng cách sao chép phong cách thực phẩm và chế độ ăn uống hiện đại của phương Tây.

Sự giàu có thực sự ở phương Tây được hưởng bởi những người ngày càng tiếp nhận nhiều yếu tố truyền thống của phương Đông trong cuộc sống. 

Trong thời đại toàn cầu hóa, không có lý do gì để bào chữa. Trong thời đại mà châu Á có thể tự chủ về kinh tế, không ai có thể tranh cãi rằng tinh thần của thời đại là châu Á nên tìm cách bắt chước các phương pháp ăn kiêng của phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ.

Chắc chắn không phải khi cái giá phải trả cho sự bắt chước đó là tình trạng béo phì ồ ạt - của giới trẻ và của xã hội nói chung.

Chắc chắn rằng, hình ảnh người Ấn Độ và Trung Quốc tự vỗ béo mình không phải là trường hợp của chủ nghĩa đế quốc ẩm thực phương Tây. Tuyên bố đó là đúng, mặc dù các chiến thuật bán hàng và tâm lý của McDonald's và Coca-Colas 'trên thế giới này chắc chắn đóng một phần vào vấn đề béo phì ngày càng trầm trọng của châu Á. 

Nhưng vào thời điểm mà những người phương Tây có học thức, đã quá muộn, cuối cùng đã nhìn thấy sự khôn ngoan của con đường ăn chay để đạt được giác ngộ về dinh dưỡng của Ấn Độ, thật đáng buồn khi thấy rằng hai quốc gia đông dân nhất thế giới đang đi theo hướng ngược lại. 

Nhiệm vụ của Trung Quốc và Ấn Độ trong vấn đề này không phải là đòi hỏi quyền bình đẳng về mức tiêu thụ calo. Cũng không phải là vấn đề từ chối họ một tương lai đầy xác thịt vì các lý do tiêu thụ tài nguyên và môi trường. 

Tất cả những gì nó yêu cầu là để châu Á ngẩng cao đầu và ghi nhớ một số truyền thống tốt đẹp nhất của mình. Một chế độ ăn uống lành mạnh, không gây béo phì chắc chắn là điều đáng tự hào và cần giữ vững. 

Bất kỳ ai tranh luận rằng vấn đề công bằng toàn cầu đối với một tỷ người Trung Quốc và một tỷ người Ấn Độ hiện nay đang ăn thịt lợn, thịt gia cầm và thịt bò do nhà máy sản xuất thực sự đang đưa ra một lý lẽ cho việc tự cắt xẻo trên quy mô lớn - bỏ qua một bên khí hậu và hậu quả hành tinh của sự thay đổi thành phần của chế độ ăn uống trên thế giới. 

Trớ trêu thay, thứ được coi là dấu hiệu của sự giàu có của phương Tây - những bàn đồ ăn quá tải - lại là dấu hiệu của một lối sống khó thở, nơi những giá trị thực liên quan đến việc đảm bảo chất lượng cuộc sống vững chắc cho bản thân đã bị chôn vùi.

Phong trào không liên kết lớn nhất trong lịch sử thế giới phải được phát động bởi các nước đang phát triển ngay bây giờ. Họ nên tuyên bố không sử dụng thức ăn có đường và mặn, thức ăn béo và hầu như tất cả thức ăn nhanh. 

Tình trạng nghiện thực phẩm có quá nhiều đường (đặc biệt là xi-rô ngô có hàm lượng fructose cao) đang lan tràn trong tất cả các loại thực phẩm và có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đặc biệt là trẻ em. 

Trên mặt trận quan trọng này, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm nên trở nên quyết đoán hơn nhiều. FDA là một nhánh của chính phủ Hoa Kỳ, nhưng nó có thể thực hiện một hình thức lãnh đạo toàn cầu thực sự - một hình thức sẽ rất được hoan nghênh trên toàn cầu và củng cố danh tiếng của Hoa Kỳ trong nhiều thập kỷ tới. 

Nhưng để điều đó xảy ra, về lâu dài, nó cần phải đứng vững trước những gã khổng lồ thức ăn nhanh - giống như cách họ đã làm (lúc đầu từ từ, nhưng sau đó dứt khoát) với các công ty thuốc lá.

 Đứng trước những tập đoàn khổng lồ này sẽ mang lại lợi ích to lớn trong cuộc chiến chống béo phì trên toàn cầu. Nhưng chừng nào FDA còn né tránh những gì đáng lẽ phải làm nếu nó hành động theo lương tâm và khoa học tốt, thì thật là ảo tưởng khi tin rằng các cơ quan (và chính phủ) yếu hơn nhiều ở nước ngoài có thể tiếp nhận các công ty này. 

Coca-Colas và McDonald's sẽ chỉ tranh luận rằng ngay cả cơ quan mạnh nhất và có nguồn lực tốt nhất trên thế giới trong lĩnh vực này - FDA - vẫn chưa nói lời cuối cùng về họ. 

Các quốc gia châu Á nên học từ bài học đau đớn của chính phương Tây trong cách chống lại bệnh tim và các bệnh liên quan đến béo phì. Về bản chất, cuộc phản chiến thành công là sự bao trùm của các chiến lược và phong cách dinh dưỡng phương Đông. 

Nó sẽ đại diện cho hình thức thực dân tồi tệ nhất - tự thuộc địa hóa - đối với châu Á để sao chép phong cách thực phẩm và chế độ ăn uống hiện đại của phương Tây. 

Đã đến lúc người châu Á từ chối chế độ ăn kiêng của phương Tây và đồ ăn nhanh béo, mặn và đường và chấp nhận truyền thống ăn kiêng lành mạnh của riêng họ.

Nếu họ cần bất kỳ lời nhắc nào, thì đó là điều này: Sự giàu có thực sự ở phương Tây được hưởng bởi những người chấp nhận nhiều yếu tố truyền thống của cuộc sống phương Đông, với yoga chỉ là một trong nhiều yếu tố của phương trình đó.

 

Thêm về chủ đề này

Béo phì có thể làm ảnh hưởng đến sự phát triển của Trung Quốc như thế nào

Bon Voyage, Ngân hàng Thế giới!

Đường nét của một Euro Bailout

Tags: sức khỏe , Trung Quốc , Ấn Độ , Hoa Kỳ , toàn cầu hóa , Châu Á , bệnh tim , các nước đang phát triển , béo phì , Global West , McDonald's , thức ăn béo , thịt , thức ăn nhanh , Coca-Cola , calo , nước ngọt , Dòng đặc biệt , Dòng đặc biệt : Quản trị toàn cầu - So sánh toàn cầu

 

 

https://ballotpedia.org/Donald_Trump_presidential_campaign,_2020

https://www.theglobalist.com/united-states-democracy-donald-trump-george-floyd-protests-2020-presidential-elections-dictatorship/

https://www.theglobalist.com/united-states-coronavirus-pandemic-2020-presidential-elections-donald-trump-republican-party-joe-biden-democratic-party/

https://www.theglobalist.com/united-states-donald-trump-mike-pence-pardon-resignation-joe-biden-bill-barr-2020-us-presidential-elections/

What Is Globalism Mean. Globalism vs Globalization

https://www.thebalance.com/deficit-by-president-what-budget-deficits-hide-3306151#four-factors-that-influence-the-deficit

https://www.thebalance.com/deficit-by-president-what-budget-deficits-hide-3306151#list-of-presidents-budget-deficits-by-fiscal-year 

https://www.definitions.net/definition/globalism

https://www.readersdigest.com.au/true-stories-lifestyle/12-crazy-conspiracy-theories-actually-turned-out-be-true

https://www.thebalance.com/deficit-by-president-what-budget-deficits-hide-3306151#the-four-presidents-with-the-worst-deficits-so-far

https://www.thebalance.com/deficit-by-president-what-budget-deficits-hide-3306151#what-budget-deficits-hide

https://www.china-briefing.com/news/the-us-china-trade-war-a-timeline/

https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/08/07/more-pain-than-gain-how-the-us-china-trade-war-hurt-america/

https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/trans-pacific-partnership/tpp-full-text

 

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc tình.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lý trình.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lãng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VIETNAMESE COMMANDOS

 1. Một Trang Lịch Sử

 2. Viết Lại Lịch Sử  Video

 3. Secret Army Secret War Video

 4. Đứng Đầu Ngọn Gió Video

 5. Con Người Bất Khuất Video

 6. Dấu Chân Biệt Kích Video

 7. Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

 8. Huyền thoại về:"Những người lính một thời bị lãng quên" Kim Âu

 9. Phản Bội Kim Âu

 10. Tiếng Nói Công Lý Kim Âu

 11. Vietnam’s ‘Lost Commandos’ Gain Recognition in Senate

 12. President Unit Citation at Fort Bragg

 13. Vietnamese Commando never knew U.S. declared him dead

 14. Back from the dead

 15. Bill of Compensation

 16. Miami! Gian Hùng Lộ Mặt  Kim Âu 

 17. Honoring Vietnamese Commandos

 18. Honoring South Vietnamese Army

 19. Vietnamese Commandos Win Last Battle

 20. Uncommon Betrayal

 21. Go to congress

 22. Trong Giòng Lịch Sử Kim Âu

 23. Oplan 21 Kim Âu

 24. Biệt Kích Gỉa, Biệt Kích Thật Kim Âu

 25. Xuyên Tạc Lịch Sử Kim Âu

 26. Cảm Nghĩ Đầu Xuân (2011)

 27. Những Tên Miệng Hùm Gan Sứa Kim Âu

 28. Loretta Sanchez Không Hề Gian Dối Kim Âu

 29. Ăn Qủa Nhớ Kẻ Trồng Cây Kim Âu

 30. The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.

 31. Lá Thư Tự Thú

 32. Người Tù Kiệt Xuất

 33. Hồi Chuông Báo Tử I

 34. Hồi Chuông Báo Tử II

 35. Hồi Chuông Báo Tử III

 36. Hồi Chuông Báo Tử IV

 37. Thư Trả Lời Mai Nhuệ Anh

 38. Thánh Nhân Vô Phí Vật

 39. Đặc Biệt Cho Nhóm 10%

 40. Phân Định Chính Tà

 41. Phân Ðịnh Chính Tà 1

 42. Phân Ðịnh Chính Tà 2

 43. Phân Ðịnh Chính Tà 3

 44. Hư Danh - Hư Cấu

 45. Kim Âu Trả Lời Phỏng Vấn Hồng Phúc

 46. Hồng Phúc Phỏng Vấn Tourison. Lê Ngung

 47. Sư Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

 48. Tri Nhân Tri Diện Bất Tri Tâm

 49. Nguyên Uỷ Một Vụ Kiện

 50. Trả Lời Câu Hỏi Của Một Vi Hữu


 

 

Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn * Một Trang Lịch Sử

Vietnamese Commandos' History * Vietnamese Commandos vs US Government * Lost Army Commandos

Bill of Compensation * Never forget * Viết Lại Lịch Sử  Video * Secret Army Secret War Video

Đứng Đầu Ngọn Gió Video * Con Người Bất Khuất Video * Dấu Chân Biệt Kích Video * Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.* Gulf of Tonkin Incident * Pentagon Bạch Hóa * The heart of a boy

U.S Debt Clock * Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton * None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) * Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

The World Order Eustace Mullin * Trăm Việt trên vùng định mệnh * Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis * Lyndon Baines Johnson Library Musuem

Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn * Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam Bình Nguyên Lộc

Nghi Thức Ngoại Giao * Lễ Nghi Quân Cách * Sắc lệnh Cờ Vàng * Quốc Tế Cộng Sản

How Does a Bill Become Law? * New World Order * Diplomacy Protocol. PDF

The World Order Eustace Mullin * Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

Vietnam War Document * American Policy in Vietnam

Foreign Relations Vietnam Volum-1 * The Pentagon Papers * Pentagon Papers Archives

Vietnam and Southeast Asia Doc * Vietnam War Bibliogaphy * Công Ước LHQ về Luật Biển

CIA and NGOs * CIA And The Generals * CIA And The House Of Ngo * Global Slavery

Politics of Southeast Asia * Bên Giòng Lịch Sử

Dấu Binh Lửa * Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

Bách Việt  * Lược Sử Thích Ca  * Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

Douglas Mac Arthur 1962 * Douglas Mac Arthur 1951 * John Hanson, President of the Continental Congress

Phương Pháp Biện Luận * Build your knowledge

To be good writer * Ca Dao -Tục Ngữ * Chùa Bái Đính * Hán Việt

Top 10 Crime Rates  * Lever Act * Espionage Act 1917 * Indochina War * Postdam * Selective Service Act

War Labor Board * War of Industries * War Production Board * WWII Weapon * Supply Enemy * Wold War II * OSS

Richest of The World * Truman Committee   * World Population * World Debt * US Debt Clock *

An Sinh Xã Hội - Cách Tìm IP Email * Public Holiday * Funny National Days

Oil Clock * GlobalResearch * Realworldorder * Thirdworldtraveler * Thrivemovement *Prisonplanet.com *Infowars

Rally protest *Sơ Lược VềThuyền Nhân  *The Vietnamese Population in USA *Lam vs Ngo

VietUni * Funny National Days  * 1DayNotes   

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 


 

 

MINH THỊ

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA MÌNH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LÃNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ GÌN DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐÃI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI HÒA VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG CON NGƯỜI, XÃ HỘI VÀ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CƯỜNG THỊNH PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

CNBC .Fox .FoxAtl .OAN .CBS .CNN .VTV

.WhiteHouse .NationalArchives .FedReBank

.Fed Register .Congr Record .History .CBO

.US Gov .CongRecord .C-SPAN .CFR .RedState

.VideosLibrary .NationalPriProject .Verge .Fee

.JudicialWatch .FRUS .WorldTribune .Slate

.Conspiracy .GloPolicy .Energy .CDP .Archive

.AkdartvInvestors .DeepState .ScieceDirect

.NatReview .Hill .Dailly .StateNation .WND

-RealClearPolitics .Zegnet .LawNews .NYPost

.SourceIntel .Intelnews .Reuter .AP .QZ .NewAme

.GloSec .GloIntel .GloResearch .GloPolitics

.Infowar .TownHall .Commieblaster .Examiner

.MediaBFCheck .FactReport .PolitiFact .IDEAL

.MediaCheck .Fact .Snopes .MediaMatters

.Diplomat .News Link .Newsweek .Salon

.OpenSecret .Sunlight .Pol Critique .EpochTim

.N.W.Order .Illuminatti News.GlobalElite

.NewMax .CNS .DailyStorm .F.Policy .Whale

.Observe .Ame Progress .Fai .City .BusInsider 

.Guardian .Political Insider .Law .Media .Above

.SourWatch .Wikileaks .Federalist .Ramussen

.Online Books .Breibart .Interceipt .PRWatch

.AmFreePress .Politico .Atlantic .PBS .WSWS

.N PublicRadio .ForeignTrade .Brookings .WTimes

.FAS .Millenium .Investors .ZeroHedge .DailySign

.Propublica .Inter Investigate .Intelligent Media  

.Russia News .Tass Defense .Russia Militaty

.Scien&Tech .ACLU .Veteran .Gateway. DeepState

.Open Culture .Syndicate .Capital .Commodity

.DeepStateJournal .Create .Research .XinHua

.Nghiên Cứu QT .NCBiển Đông .Triết Chính Trị

.TVQG1 .TVQG .TVPG .BKVN .TVHoa Sen

.Ca Dao .HVCông Dân .HVNG .DấuHiệuThờiĐại

.BảoTàngLS.NghiênCứuLS .Nhân Quyền.Sài Gòn Báo

.Thời Đại.Văn Hiến .Sách Hiếm.Hợp Lưu  

.Sức Khỏe .Vatican .Catholic .TS KhoaHọc

.KH.TV .Đại Kỷ Nguyên .Tinh Hoa .Danh Ngôn

.Viễn Đông .Người Việt.Việt Báo.Quán Văn

.TCCS .Việt Thức .Việt List .Việt Mỹ .Xây Dựng

.Phi Dũng .Hoa Vô Ưu.ChúngTa .Eurasia.

.NVSeatle .CaliToday .NVR .Phê Bình .

.Việt Luận .Nam Úc .Người Dân .Buddhism

.Tiền Phong .Xã Luận .VTV .HTV .Trí Thức

.Dân Trí .Tuổi Trẻ .Express .Tấm Gương

.Lao Động .Thanh Niên .Tiền Phong .MTG

.Echo .Sài Gòn .Luật Khoa .Văn Nghệ .SOTT

.ĐCS .Bắc Bộ Phủ .Ng.TDũng .Ba Sàm .CafeVN

.Văn Học .Điện Ảnh .VTC .Cục Lưu Trữ .SoHa

.ST/HTV .Thống Kê .Điều Ngự .VNM .Bình Dân

.Đà Lạt * Vấn Đề * Kẻ Sĩ * Lịch Sử *.Trái Chiều

.Tác Phẩm * Khào  Cứu * Dịch Thuật * Tự Điển *