KIM ÂU -CHÍNH NGHĨA -TINH HOA - STKIM ÂU

CHÍNH NGHĨA MEDIA-VIETNAMESE COMMANDOS

BIÊT KÍCH -STATE NATION -LƯU TRỮ -VIDEO/TV

DICTIONAIRIES -TÁC GỈA-TÁC PHẨM -BÁO CHÍ . WORLD-KHẢO CỨU -DỊCH THUẬT -TỰ ĐIỂN -THAM KHẢO-THỜI THẾ -VĂN HỌC-MỤC LỤC- POPULATION. WBANK. BNG. ARCHIVES. ĐKN. POPULAR MEC- POP SCIENCE * CONSTITUTION -LÀM SAO -TÌM IP - COMPUTER - US FACT

POP - EIR- FDA EXPRESS - LAWFARE

 

ĐẶC BIỆT

 1. Served  In A Noble Cause

 2. Hào Kiệt For Rent

 3. Trò Bịp Cứu Trợ TPB: Cám Ơn Anh

 4. Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

 5. Văn Kiện Về Quyền Con Người

 6. Liberal World Order

 7. The Heritage Constitution

 8. The Invisible Government Dan Moot

 9. The Invisible Government David Wise

 10. Montreal Protocol Hand Book

 11. Death Of A Generation

 12. Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa Toàn Thư

 13. Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

 14. Phân Định Chính Tà

 15. Giáo Hội La  Mã:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

 16. Secret Army Secret War - CIA Giải mật

 17. Mật Ước Thành Đô: Tin Bịa Đặt

 18. Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang- HCM Toàn Tập

 19. Lãnh Hải Việt Nam ở Biển Đông

 20. Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

 21. Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

 22. Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

 23. Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

 24. Trò Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

 25. Hài Kịch Nhân Quyền

 26. CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

 27. Tội Ác PG Ấn Quang

 28. Âm mưu của Ấn Quang

 29. Vụ Đài VN Hải Ngoại

 30. Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

 31. Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

 32. Lịch Sử CTNCT

 33. Tượng Đài: Lưu Xú - Lưu Manh

 34. Về Tác Phẩm Vô Ðề

 35. Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh

 36. Bút Ký Tôi Phải Sống

 37. Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

 38. Đặc Công Đỏ Việt Thường

 39. Kháng Chiến Phở Bò

 40. Băng Ðảng Việt Tân

 41. Mặt Trợn Việt Tân

 42. Tù Binh và Hòa Bình

 43. Nước Mắt Trước Cơn Mưa

 44. 55 Ngày Chế Độ Sài Gòn Sụp Đổ

 45. Drug Smuggling in Vietnam War

 46. The Fall of South Vietnam

 47. Giờ Thứ 25

 48. Economic assistant to South VN 1954- 1975

 49. RAND History of Vietnam War era

 50. Chiến Sĩ Vô Danh 

 

 

 LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

-09/2018 -10/2018 -11/2018 -12/2018 -01/2019 -02/2019

-03/3019 -04/2019 -05/2019 -06/2019 -07/2019 -08/2019

-09/2019 -10/2019 -11/2019 -12/2019 -01/2020 -02/2020

-03/2020 -04/2020 -05/2020 -06/2020 -07/2020 -08/2020

-09/2020 -10/2020 -11/2020 -12/2020 -01/2021 -02/2021

 

THAM KHẢO

Dec/2018. Jan/2019. Feb/2019. Mar/2019. Apr/2019

May/2019. Jun/2019. Jul/2019. Aug/2019. Sep/2019. Oct/2019. Nov/2019. Dec/2019. Jàn/2020. Feb/2020

Mar/2020. Apr/2020. May/2020.Jun/2020.  Jul/2020.

Aug/2020.Sep/2020. Oct/2020. Nov/2020. Dec/2020

Jàn/2021. Feb/2021. Mar/2021. Apr/2021. May/2021.

Jun/2021.  Jul/2021. Aug/2021.Sep/2021. Oct/2021. Nov/2021. Dec/2021

 

 

 

Beginner's Guide Web Design

Responsive Web Design

Professional Web Design

Learning Web Design 4

A List Apart Responsive Web Design

Responsive Web Design Ethan

The Book of CSS3

Mastering Resposive Web Design HTML 5

HTML Tutorial

HTML5 CSS3 Responsive Cookbook

Principle of Web Design

Real Life Responsive Wed Design

Learning Responsive Web Design

Learn HTML and CCS

Pro HTML 5 Accessi

Thiết Kế Web


http://www.expression-web-tutorials.com/

https://www.w3schools.com/howto/howto

_css_social_media_buttons.asp

https://archive.org/details/pdfy-Skb-ch_k7psDm90Q

https://www.codecademy.com/en/forum_

questions/532619b28c1ccc0cac002730

https://www.w3schools.com/html/html_responsive.asp

https://www.w3schools.com/css/css_rwd_intro.asp

https://www.w3schools.com/css/css_rwd_intro.asp

https://archive.org/details/pdfy-Cj2ZiIXHRr7NZ6Ro

https://archive.org/details/responsivewebdesign

https://speckyboy.com/free-web-design-ebooks/

How To Broadcast Videos On You Tube

Computer Page

 

https://vimeo.com/

http://www.imdb.com/

https://www.crackle.com/

https://www.popcornflix.com/pages/movies/d/movies

https://archive.org/details/feature_films

https://capitalhill.org/2019/03/10/cnns-fake-news-story-hit-with-massive-lawsuit/

 

 

 

UPI - REUTERS - APVI - THẾ GIỚI - VIỆT NAM - BBC - VOA - RFI - RFA - HOUSE- TỬ VI - VTV - HTV

PLUTO - INTERNET - SONY - CHINA - SINHUA - FOX NEWS - NBCSPORT  ESPNSPORT - EPOCH

SPORT TV- LEARNING- FOX BUSINESS- WHITE HOUSE- CONGRESS-FED REGISTER- DIỄN ĐÀN-

 

 

 

B trưởng Giáo dc Chính quyn Trump. Betsy DeVos, B trưởng Giáo dc Hoa Kỳ

Donald Trump chn Betsy DeVos làm B trưởng Giáo dc

Betsy DeVos gi chc v B trưởng Giáo dc Hoa K th 11 . Bà được Thượng vin Hoa K xác nhn vào ngày 7 tháng 2 năm 2017 sau khi được Tng thng Donald J. Trump đ c.

DeVos, 58 tui, được coi là nhà lãnh đo quc gia trong phong trào chn trường, mà bà gi là n lc trao quyn cho các bc ph huynh tìm trường tt cho con h, cho dù đó là trường công truyn thng các vùng lân cn khác, trường bán công hay trường o. hoc các cơ s tư nhân.

“Betsy DeVos là mt nhà ng h giáo dc xut sc và đy nhit huyết, Trump cho biết hôm th Tư trong mt tuyên b. “Dưới s lãnh đo ca bà, chúng tôi s ci cách h thng giáo dc Hoa K và phá v b máy quan liêu đang kìm hãm con cái chúng tôi đ chúng tôi có th cung cp nn giáo dc đng cp thế gii và la chn trường hc cho tt c các gia đình.

Vic b nhim DeVos ca Trump phi được xác nhn bi Thượng vin Hoa K do đng Cng hòa kim soát.

Hôm th Ba, cu hiu trưởng trường Washington, DC, Michelle Rhee, đã rút lui khi cuc tranh c chc thư ký giáo dc, dn đường cho vic b nhim DeVos.

Trong mt tuyên b, DeVos cho biết cô rt vinh d khi được giúp Trump làm cho nn giáo dc M tr nên tuyt vi tr li - mt cách chơi ch trên khu hiu tranh c ca Trump.

DeVos nói: “Hin trng trong giáo dc là không th chp nhn được. “Cùng nhau, chúng ta có th làm vic đ to ra s thay đi mang tính cht đm bo mi sinh viên M đu có cơ hi phát huy hết tim năng cao nht ca mình.

D lut chăm sóc sc khe ca Trump. Đ xut ci cách chăm sóc sc khe ca Donald Trump

Trump H1B Nhng thay đi gn đây v chương trình th thc và nhng gì sp xy ra trong năm 2019

Trump Executive Order Healthcare. Trump Đã Làm Gì Và Nó S nh Hưởng Đến Ai?

Quyết đnh ca Trump đ DeVos điu hành B Giáo dc Hoa K được đưa ra bn ngày sau khi bà gp tng thng đc c và Phó tng thng đc c Mike Pence ti câu lc b golf ca Trump Bedminister, New Jersey.

Ti cuc hp đó, Trump, Pence và DeVos đã tho lun v Common Core và “thiết lp các tiêu chun quc gia cao hơn và thúc đy s phát trin ca s la chn trường hc trên toàn quc, theo mt tuyên b đưa ra hôm th By t nhóm chuyn tiếp ca Trump.

DeVos là mt phn ca nhiu nhóm đã cung cp h tr cho các tiêu chun chương trình ging dy ca bang Common Core gây tranh cãi. Nhưng quan đim ca cô y v ch đ này ít rõ ràng hơn.

Trump đã th s loi b các tiêu chun, gi chúng là "thm ha" và nói rng chương trình giáo dc "phi mang tính đa phương." Trong các cuc bu c sơ b ca GOP, Trump đ ngh ông có th loi b hoàn toàn B Giáo dc.

DeVos là ch tch ca American Federation for Children, mt t chc chuyên v vn đ đơn l có tr s ti Washington, DC, nhm m rng các trường la chn trên toàn quc.

Betsy DeVos, Bộ trưởng Giáo dục Hoa Kỳ

Betsy DeVos, B trưởng Giáo dc Hoa Kỳ vi Tng thng Donald Trump

B trưởng Giáo dc DeVos đã tham gia vào chính sách giáo dc trong gn ba thp k vi tư cách là người bênh vc tr em và tiếng nói ca các bc cha m. Cô đc bit đam mê nhng ci cách giúp tr em không được phc v tt được tiếp cn vi mt nn giáo dc cht lượng.

Betsy DeVos, B trưởng Giáo dc trong Chính quyn Trump

S quan tâm đến giáo dc ca DeVos được khơi dy t khi còn nh bi m cô, mt giáo viên trường công lp. Nó ln dn lên khi cô gi các con riêng ca mình đến trường và đi mt vi thc tế rng không phi mi tr em M đu được trao cơ hi bình đng đ nhn được mt nn giáo dc tuyt vi. DeVos đã tn mt chng kiến ​​công vic mà các nhà lãnh đo quê hương cô đang làm đ tăng cơ hi giáo dc cho hc sinh và la chn cho ph huynh, và cô đã tham gia vào cuc chiến đ cung cp các la chn giáo dc tt hơn trên toàn quc k t đó.

Trong 15 năm, DeVos đã tng là người c vn trong trường cho nhng tr em có nguy cơ mc bnh ti các Trường Công lp Grand Rapids (Michigan). Nhng tương tác ca cô y vi hc sinh, gia đình và giáo viên, theo DeVos, "đã thay đi cuc đi tôi và quan đim ca tôi v giáo dc mãi mãi."

Là người đi đu trong phong trào trao quyn cho ph huynh, DeVos đã làm vic đ h tr vic to ra các la chn giáo dc mi cho hc sinh 25 tiu bang và Qun Columbia.

Vi tư cách thư ký, DeVos s làm vic vi Tng thng Trump đ thúc đy cơ hi bình đng v cht lượng giáo dc cho tt c hc sinh. DeVos tin chc rng không phi mã ZIP nơi tr sinh sng cũng như thu nhp h gia đình ca tr không phi là yếu t quyết đnh chính v cơ hi ca tr đ nhn được nn giáo dc đng cp thế gii. Vi tư cách là thư ký, bà s vn đng đ trao li quyn kim soát giáo dc cho các bang và đa phương, trao cho ph huynh quyn lc ln hơn trong vic la chn môi trường giáo dc tt nht cho con cái h và đm bo rng giáo dc đi hc đưa hc sinh đến con đường thành công trong s nghip.

Trước xác nhn ca bà, DeVos là ch tch ca The Windquest Group, mt công ty qun lý doanh nghip và đu tư. Ngoài vai trò lãnh đo ca mình trong lĩnh vc giáo dc, DeVos cũng đã phc v trong hi đng qun tr ca nhiu t chc t thin và dân s quc gia và đa phương, bao gm Trung tâm Biu din Ngh thut Kennedy, Kids Hope USA, ArtPrize, Mars Hill Bible Church và Kendall College ca Ngh thut và Thiết kế.

DeVos đã tt nghip trường Cao đng Calvin Grand Rapids, Michigan, nơi cô ly bng C nhân Văn hc. Cô đã kết hôn vi doanh nhân, nhà t thin và nhà hot đng cng đng Dick DeVos, và h có vi nhau 4 người con và 7 đa cháu.

Phát biu vào tháng 7 trong mt din đàn la chn trường hc ti Hi ngh Quc gia Đng Cng hòa Ohio, DeVos cáo buc các liên đoàn giáo viên kìm hãm s đi mi trong giáo dc và gi h là k thù đáng gm c cp tiu bang và quc gia.

Michigan, DeVos nm trong hi đng qun tr ca D án Giáo dc Great Lakes, hot đng vi tư cách là cánh tay vn đng la chn trường hc có nh hưởng ca gia đình cô Lansing. Trong 14 năm qua, nhóm đã tích cc vn đng chương trình ci cách giáo dc ca mình trong c Đin Capitol và các cuc bu c H vin và Thượng vin ca bang, đc bit là các cuc bu c sơ b ca Đng Cng hòa.

D án Giáo dc Great Lakes, được gi là GLEP, đã là công c vào đu năm nay trong vic khiến Cơ quan Lp pháp Michigan t b kế hoch thành lp mt y ban toàn thành ph Detroit đ điu chnh vic m và đóng ca các trường bán công.

DeVos là cu ch tch Đng Cng hòa Michigan có chng, Dick, tranh c thng đc năm 2006 không thành công.

Gia đình DeVos, nhng người tha kế tài sn ca Tp đoàn Amway, là nhng nhà tài tr nhiu nht cho Đng Cng hòa Michigan, các quan chc và ng c viên ca GOP.

Trong chiến dch tranh c tng thng, Betsy và Dick DeVos chưa bao gi công khai ng h Trump, mc dù các thành viên khác ca gia tc DeVos đã quyên góp 245.000 USD cho qu đ giúp đc c Trump và các ng c viên Đng Cng hòa khác.

Năm 2000, Betsy và Dick DeVos tài tr cho mt sáng kiến ​​b phiếu không thành công trên toàn tiu bang nhm sa đi Hiến pháp tiu bang đ cho phép s dng đô la thuế cho hc phí trường tư thông qua chng t giáo dc. K t đó, h đã vn đng cho các phiếu hc tp các tiu bang khác.

Năm 2012, Dick DeVos lãnh đo ph trách trong vic yêu cu Cơ quan lp pháp biến Michigan tr thành bang có quyn làm vic, loi b các quy tc làm vic khiến h tr tài chính ca các công đoàn tr thành điu kin tuyn dng giáo viên trong các trường công lp.

DeVoses thành lp trường trung hc bán công ca riêng h, Hc vin Hàng không Tây Michigan, nm trong khuôn viên ca Sân bay Quc tế Gerald R. Ford Grand Rapids.

T chc Gia đình Dick and Betsy DeVos, mt t chc phi li nhun 501c3, đã cho trường vay không lãi sut 3 triu đô la M vào năm thuế 2014, theo h sơ IRS. Công ty đu tư tư nhân Windquest Group có tr s ti Grand Rapids ca h cũng lit kê trường này trong danh mc đu tư ca mình.

Nn tng gia đình báo cáo s dư 55,7 triu đô la trong năm 2014, h sơ gn đây nht có sn, bao gm các khon đu tư khác nhau vi giá tr th trường hp lý là 51,7 triu đô la.

Betsy DeVos có phi là b trưởng giáo dc cui cùng ca M không?

Nếu Tng thng Trump tiến ti hp nht các B Lao đng và Giáo dc, như Văn phòng Qun lý và Ngân sách đ xut, B trưởng Giáo dc Betsy DeVos có th là thư ký giáo dc cui cùng ca quc gia . 

Nhim k B trưởng Giáo dc ca DeVos cho đến nay vn là mt nhim k gây tranh cãi. 

DeVos, mt người ng h vic la chn trường hc, trong nhiu thp k đã ch trích s can thip ca liên bang vào giáo dc đa phương. Nhưng cô y đã đi đu trong vic thc hin mnh m Đo lut Mi hc sinh thành công ca Obama, và ch trích kế hoch ca mt s tiu bang vì đã không đt ra mc tiêu cao hơn cho hc sinh. 

Sau v x súng trường trung hc Marjory Stoneman Douglas khiến 17 hc sinh thit mng vào tháng 2, y ban An toàn trường hc do DeVos thành lp đã không xem xét vai trò ca súng trong nhng thm kch như vy. 

"Đó không phi là mt phn phí ca y ban", DeVos cho biết trong mt phiên điu trn ti Thượng vin vào đu năm nay.

DeVos cũng gây ra tranh cãi bng cách thu hp cách b điu tra phân bit đi x và đo ngược chính sách thi Obama v cách x lý tn công tình dc trong khuôn viên trường. 

Vì vy, có phi DeVos đang làm vic cho mình? Bà ca ngi đ xut sáp nhp B Lao đng và Giáo dc là "bước tiến ln" tiếp theo đ thc hin li ha tranh c ca ông Trump. 

Liu B trưởng Giáo dc Betsy DeVos có th ci cách trường hc M?

“Tht hp dn khi kết lun rng Betsy Devos đã không đt được điu gì đáng k trong sáu tháng đu tiên ca nhim k B trưởng Giáo dc ,” Valerie Strauss viết trên Washington Post. Và ti sao, trên thc tế, li quyến rũ? Vâng, bi vì nó đã tr thành mt "đa đim chung" đ ch trích Betsy và mong cô y tht bi.

Quc hi đã không ng h các kế hoch ca cô. C đng Cng hòa và đng Dân ch đu bác b vic ct gim ngân sách ca bà. Thc tế, trong b phn ca bà, cũng như nhiu b phn khác trong chính quyn Trump, rt nhiu v trí tuyn dng chưa được lp đy, tt nhiên, nh hưởng xu đến công vic ca b máy. Và tính cách ca Elizabeth Betsy Devos, B trưởng Giáo dc Hoa K th 11, trái ngược đến mc s xut hin ca cô y ti bt k s kin công cng nào cũng gây ra phn đi. Cn phi phân b cho nó mt s bo v b sung đc bit bi các lc lượng phc v ca các thng chế liên bang, và điu này khiến nhng người đóng thuế M hàng tháng phi tr 1 triu đô la.

y đã được chào đón vi s thù đch ngay t nhng bước đu tiên. Theo cách nói ca cô, nhiu nhà phê bình đã biến cuc sng ca cô thành mt "đa ngc thc s". Devas nói, ngay c trong rut ca B cũng đy ry nhng li gièm pha.

Có l chưa bao gi trong lch s khai sáng nước M li có mt nhân vt gây tranh cãi như vy. Như đã biết, s tán thành ca bà ti Thượng vin đang thế cân bng, s phiếu được chia đu và ch có s can thip ca Phó Tng thng Mike Pence, người ng h Devos, mi quyết đnh kết qu ca cuc b phiếu bế tc. Ti ngôi trường công lp đu tiên mà b trưởng đến thăm th đô, Hc vin Trung hc Jefferson, hàng lot người biu tình đã chn đường bà trường khác,

San Diego, nơi Devos mun đến thăm, hi đng giáo viên đã b phiếu không mi cô, nói cách khác, ch ra ca. Nhưng sáu tháng trôi qua đi vi cô không có gì. Devos chng li và c gng làm mt lòng mt s đi th bng hành đng ca h.

Washington Post là mt t báo t do. Tuy nhiên, nhà quan sát Valerie Strauss ca cô có s khách quan khi tha nhn: Dù mun hay không, trong mt thi gian ngn Devos đã có nhng bước tiến quan trng đ thay đi h thng giáo dc, và s hin din ca cô y vi tư cách là người đng đu b báo hiu mt điu gì đó quan trng v quá kh, Giáo dc hin ti và tương lai ti Hoa K. "

T phú đến t Michigan này đã có th nm bt các vn đ và t nn ca trường hc M. Và mc dù nhiu quan đim ca cô y không theo ý thích ca h, cô y vn b thuyết phc bi s nht quán mà y bo v chúng. Trong nhiu thp k, Devos luôn bo v quyn ca cha m được la chn, mt la chn thay thế cho các trường công lp, mà theo quan đim ca cô, không mang li cho tr em kiến ​​thc đy đ hoc s chun b nghiêm túc cho nhng thách thc ca thế k 21.

Trong mt cuc phng vn, cô nói: Tôi mong đi s có nhiu trường bán công hơn. Nhiu trường tư thc hơn. S có nhiu trường hc o hơn. Tôi mong đi s có nhng trường hc đ loi đã tng được phát minh. ”

Đó là, hy vng được đt vào s đa dng. Và thay vì mt h thng giáo dc công thng nht do các quan chc t Washington quy đnh, có quyn t do la chn trên cơ s nhng gì phù hp hơn trong tng trường hp c th.

Bi điu l có th được đi x khác nhau. Nhưng không ai có th ph nhn nhng ch s khách quan như đim thi. B Giáo dc Bang New York gn đây đã công b s liu thng kê cho thy kết qu ca các bài kim tra tiếng Anh và toán t lp 3 đến lp 8 vào mùa xuân.

Nhìn chung, s hc sinh đt kết qu tt môn Tiếng Anh (cp 3 và 4) tăng t 37,9% (năm 2016) lên 39,8%. Tăng trưởng 1,9%. Trong môn toán, các ch s này tăng t 39,1% lên 40,2%. Đó là hơn 1,1%. Tuy nh, nhưng tiến b. Bà Betty Rosa, Th hiến ca Hi đng Qun tr, cho biết: "S ci thin khiêm tn này trong xếp hng mang li cho tôi hy vng."

Nhưng nếu bn nhìn vào phn v trường bán công, t khiêm tn hu như không thích hp. Trng thái trung bình ca các ch s bng tiếng Anh tăng 4,7% và thành ph New York - tăng 5,2%. Trong môn toán ít hơn: 2,8% trung bình cho tiu bang và 3% cho thành ph New York. Nhưng vn tt hơn so vi các ch s chung.

Và điu cũng rt quan trng: các trường bán công nhng vùng khó khăn nơi các gia đình có thu nhp thp và dân tc thiu s sinh sng, mang li nhng kết qu mà h không bao gi có th đt được nơi công cng. Trong mt cuc phng vn vi Wall Street Journal vào tun trước, Eva Moskowitz, người đng đu nhóm trường bán công Hc vin Thành công, lưu ý rng thành tích toán hc ca tr em trung tâm Harlem đã tăng gp đôi so vi năm 2013, và con s này là 96% vi chi phí ca hc sinh bán công. Bn tóm tt thng kê mi nht ca Văn phòng Giáo dc h tr các tính toán ca nó. Và điu này phá b lm tưởng rng các trường bán công là th dành cho nhng người được bu chn, dành cho tr em t nhng gia đình giàu có. Hóa ra, hoàn toàn ngược li.

Có cách nào thoát khi bế tc không?

Vì vy, theo Devos, kh năng ca các trường công đã cn kit. Tình hình ca h bây gi, cô mô t là mt "ngõ ct". Tương lai là dành cho các t chc giáo dc thay thế: điu l, phiếu mua hàng, trc tuyến, v.v. Cô y nhìn thy s cu ri trong h, và cũng truyn tình yêu các giá tr M và giáo dc tính cách trong các lp hc - điu mà hin nay hoàn toàn không có trong thc tế ca chúng tôi và thế gii đúng đn v mt chính tr.

Tác gi ca bài báo trên Washington Post lưu ý khá hp lý rng điu l và chng t không phi là thuc cha bách bnh, và vi chúng, trong nhiu trường hp, có nhng tình hung khó chu, thm chí là tai tiếng. C lm dng tài chính và kém hiu qu. Ví d, vào tháng 4, các nghiên cu được thc hin gia mt nhóm sinh viên Washington, nhng người nhn được chng t nhn tin t qu liên bang. Hóa ra sau mt năm hc trường tư thc, thành tích thi c ca h kém hơn nhng bn hc trước tiếp tc hc h công lp. Tt nhiên, bn có th nói: đây là mt trường hp đc bit. Đúng. Không có giá tr đưa ra bt k kết lun sâu rng nào v nó. Nhưng cũng không th đi qua.

Đ ghi nhn nhng thành tu ca Devos trong sáu tháng, được thc hin bi nhà báo ca Washington Post, t khóa chính là "cho dù bn mun hay không." Valerie Strauss không thích lm. Đc bit, vic B trưởng xoay s đ đy nhng ý tưởng mà trước đây được coi là cp tiến lên cp quc gia. B cáo buc, các cuc tn công riêng tư ca cô y v s can thip quá mc ca chính ph liên bang có th dn đến vic thanh lý B Giáo dc. Cô y đang ct cành mà cô y đang ngi phi không?

"Tôi không s hãi chút nào rng tôi s li mà không có vic làm," B trưởng tha nhn. - Nhưng điu này khó có th xy ra. Tôi không chc rng s có nhng người ng h vic phá hy B trong Quc hi. ”Qu thc, nó vn ging như không tưởng. Tuy nhiên, các chc năng ca cơ quan này và mc đ nh hưởng ca nó có th thay đi. Tôi nh câu nói ni tiếng ca Ronald Reagan: “Không có t nào đáng s bng tiếng Anh hơn Tôi đến t chính ph và tôi đây đ giúp đ. "H nói, chính ph không gii quyết các vn đ nhiu như chính nó to ra chúng. Devos đng ý vi Reagan. Và ch nghĩa hư vô ca nó trong mi quan h vi chính ph có th dn đến thc tế là người M khp mi nơi đu có ác cm vi h thng giáo dc công. Trong khi đó, phn ln tr em hc các trường thuc h thng này và s hc các trường đó trong nhng năm ti,

Arnie Dunken, b trưởng giáo dc trong chính quyn ca Tng thng Obama, mt người ng h các trường bán công (nhưng không phi chng t), tiếp tc cho rng trường công là cn thiết và hu ích. , anh y là mt nhà dân ch. Nhưng sau đó, Margaret Spellingz, người đng đu b dưới thi Bush ca Đng Cng hòa, đã công khai tuyên b rng không th qun lý nếu không có giáo dc công và nó phi được qun lý và qun lý t cp cao.

Trump đã làm gì cho đến nay. Nhng điu tt nht mà Tng thng Trump đã làm

Donald Trump đáng giá bao nhiêu? Giá tr ròng chc chn ca Donald Trump

Ni các Donald Trump. Phòng Bu dc ca Obama và Trump: Tìm ra 7 đim khác bit

Nhưng Devos tp trung nhiu hơn vào mt Margaret khác - n Margaret Thatcher người Anh, người cũng mc dù ít người nh v điu đó, tng là b trưởng giáo dc trong chính ph Edward Heath trước khi bà tr thành người đng đu Đng Bo th ca Anh.

Vào tháng 7, phát biu ti hi ngh ca Hi đng Trao đi Lp pháp Hoa K, Betsy Devos đã nh li "Quý bà st":

“Thatcher thường nói vi v hi hn v nhng người đã đ li cho xã hi v mi vn đ ca h. “Nhưng xã hi là gì? Cô hi. - Không có nhng điu như vy. Có nhng cá nhân, đàn ông và ph n, và gia đình ca h. Và chính các gia đình có th làm điu gì đó ch không phi chính ph. ”“ Iron Lady ”đúng lúc đó. Hôm nay cô y nói đúng. ”

Cùng vi Trump, Devos đã chun b mt d tho ngân sách cho năm 2018, trong đó quy đnh vic ct gim h thng giáo dc nói chung. Đng thi, người ta đã lên kế hoch phân b 400 triu đô la cho các trường bán công và chng t ngoài 1 t đô la cho vic tái cu trúc toàn b h thng, cung cp cho ph huynh nhiu s la chn. Ngoài ra, nó đã được đ xut đ tăng tín dng thuế cho sinh viên như mt phn ca ci cách thuế tng th. Các dân biu đã nói rõ rng h s không đng ý vi vic gim chi tiêu cho h thng giáo dc công. Không t ra hào hng vi vic tr thêm tin cho phiếu mua hàng. Nhìn chung, h phn ng tích cc vi vic tăng tín dng thuế, nhưng ch mt mc đ nh. Vì vy, vòng này Devos đã thua. Nhưng cô y vn quyết tâm tiếp tc cuc chiến, và li cui cùng vn chưa được nói ra.

Chúng ta phi tri ân s tn tâm ca cô y đi vi nhng ý tưởng tiếp tc truyn cm hng cho cô y. Devos t mt gia đình rt giàu có. Cô có bn người con. Có th tn hưởng mà không có bt k lo lng nhng thú vui ca s riêng tư được bo đm. Nhưng không. Cùng vi chng ca bà, Richard, h đã đu tranh trong nhiu thp k cho khái nim chn các loi trường hc. C hai đu đóng mt vai trò quan trng trong đó bang Michigan ca h vào năm 1993, lut v trường bán công và chng t đã được thông qua. Sau đó, trong s nhng người chng đi bà đã lan truyn nim tin rng Betsy Devos s tư nhân hóa tt c nn giáo dc M. Đây là mt s phóng đi. Nhưng không có khói mà không có la. Cô không giu nhng kế hoch đy tham vng ca mình và nói v giáo dc bng ngôn ng kinh doanh.

Các trường hc thay thế dành cho cô y tương đương vi các công ty như Uber, Lyft và nhng th tương t. Giáo dc là mt khon đu tư. Nhng người phn đi t Liên đoàn Giáo viên Hoa K đã đưa ra lun điu: Betsy Devos nói rng bn cn đu tư tin vào nhng hc sinh cá bit. Không, chúng ta phi đu tư vào mt h thng trường công lp xut sc cho tt c tr em. ”Cuc đi thoi vi hi giáo viên vn tiếp tc theo cách tài chính tương t.

Devos phn đi: Tôi không th tin vào mt mình khi đc điu này, mc dù tôi rt n tượng bi s thng thn ca h. “Nhưng h nói rt rõ rng h quan tâm đến h thng được to ra vào nhng năm 1800 hơn là bn thân các sinh viên. H tin rng giáo dc không phi là đu tư vào tng hc sinh c th. H hoàn toàn sai lm. ”

Sáu tháng tiếp theo ha hn s không ít xáo trn đi vi Betsy Devos so vi sáu tháng đu tiên. Các ch trương ca cô vn vp phi s phn kháng. Bt c nơi nào cô y xut hin, các cuc biu tình n ra. Gail Collins, người ph trách chuyên mc ca New York Times, gn đây đã sp xếp mt cuc thi châm biếm cho chc danh b trưởng t nht trong văn phòng ca Trump. Bn nghĩ ai đã thng? Tt nhiên ri, Betsy Devos. Nhưng s chế giu và phn đi không th ngăn cn cô y.

“Sau khi tôi và Dick tin rng hot đng t thin ch có th giúp mt s tr em hn chế, chúng tôi đã quyết đnh hành đng trên đu trường công cng và thay đi cuc sng ca càng nhiu hc sinh và cha m ca chúng càng tt, cô nói trong bài phát biu đã được đ cp ti Hi đng trao đi lp pháp Hoa K. “Đây là cách duy nht đ mang li s thay đi cơ bn và tt yếu trong cách tiếp cn giáo dc M.

Liu cô y có thành công? Câu hi vn còn b ng ...

B trưởng Giáo dc Hoa K Betsy DeVos thúc đy 'con đường dn đến thành công' ti Công ước FFA

INDIANAPOLIS, Ind. - B trưởng Giáo dc Hoa K Betsy DeVos đã dng chân ti Indianapolis hôm th Sáu vi tư cách là din gi chính ti Hi ngh FFA Quc gia 2018.

Trước bài phát biu ca cô, thư ký đã tham quan đi hi và tham gia vào mt bàn tròn vi các lãnh đo hc sinh. Trong bài phát biu ca mình ti Phiên hp chung ca FFA ti Bankers Life Fieldhouse, cô đã khuyến khích sinh viên khám phá nhiu con đường dn đến thành công. Nói thêm rng cô y mun nhng người tr tui suy nghĩ li v cách h có th thành công và cn nhng gì đ đưa h đến đó.

DeVos nói vi đám đông hàng nghìn người: Quá thường xuyên nhng gì sinh viên hc được trong khi ly được bng cp không thc s là nhng gì h cn đ làm công vic mà h được thuê.

Devos tiếp tc nói thêm rng điu quan trng là phi khuyến khích nhng người tr tui theo đui nhiu la chn mà h có trong nn kinh tế toàn cu.

“Có mt s không phù hp trong lc lượng lao đng ca chúng tôi gia s chun b và kh năng, cô nói.

Mt nghiên cu gn đây ca Purdue cho thy rng đến năm 2020, hơn 60.000 vic làm trong lĩnh vc nông nghip s có sn mi năm, nhưng ch khong mt na trong s đó sinh viên tt nghip được mong đi có bng cp liên quan hoc cn thiết. Trong chuyến lưu din ca mình, DeVos đã ca ngi các t chc như FFA vì đã cho nhng người tr thy nhng gì có th xy ra.

“Nhng sinh viên này được tiếp xúc và tri nghim vi mt s con đường s nghip mà h có th chưa bao gi nghĩ đến nếu không có cơ hi này, cô nói.

DeVos cũng đã tr li các câu hi v các chính sách giáo dc nh hưởng đến Hoosiers, c th là vic phân phi phiếu mua hàng ca trường hc và nhng điu kin nào cn được đính kèm đ các trường hc nhn được chúng. Cô cũng gii quyết các trường bán công trc tuyến và nhiu báo cáo nêu chi tiết nhng thiếu sót ca h. Trong c hai trường hp, câu tr li ca cô y là bt k quyết đnh nào được đưa ra đu phi được đưa ra mà không có s can thip ca liên bang.

“Tôi ng h các bang quyết đnh và tìm ra điu gì là tt nht cho hc sinh bang ca h, cô nói.

Chuyến thăm ca DeVos là tin đ ca Tng thng Trump. Tng thng d kiến ​​s phát biu vào th By ti hi ngh. Mt ch đ ln mà ông có th s gii quyết là tranh chp thương mi ca chính quyn vi Trung Quc đang nh hưởng như thế nào đến li nhun ca nông dân.

 

Người gii thiu:

[1] Betsy DeVos, B trưởng Giáo dc - Tiu s - ED.gov  https://www2.ed.gov/news/staff/bios/devos.html?src=hp

[2] Donald Trump chn Betsy DeVos làm B trưởng Giáo dc  http://www.chicagotribune.com/news/opinion/editorials/92009643-132.html

[3] Betsy DeVos đt vic bo v các trường hc vì li nhun lên trước hc sinh  https://www.brookings.edu/blog/brown-center-chalkboard/2018/10/17/betsy-devos-puts-protecting-for-profit- trường hc ca hc sinh /

 

SOURCES

 

Bankruptcy Chapter 7 - 11 - 13  Comparison

https://www.credit.com/debt/filing-for-bankruptcy-difference-between-chapters-7-11-13/

https://www.credit.com/debt/filing-for-bankruptcy-difference-between-chapters-7-11-13/

https://www.simonresnik.com/chapter-13/understanding-chapter-7-11-13-bankruptcy/2462/#.X12MTWhKhhE

http://www.ms-bankruptcy.com/bankruptcy-info/differences

https://www.canb.uscourts.gov/faq/general-bankruptcy/what-difference-between-bankruptcy-cases-filed-under-chapters-7-11-12-and-13

https://money.howstuffworks.com/personal-finance/debt-management/chapters-bankruptcy.htm

https://money.howstuffworks.com/personal-finance/debt-management/chapters-bankruptcy.htm

https://www.legalzoom.com/articles/how-does-trump-repeatedly-file-for-bankruptcy-and-still-stay-on-top

https://www.urbanedjournal.org/degree/does-donald-trump-have-college-degree

https://www.urbanedjournal.org/politics/trump-tax-brackets-how-trump-changed-tax-brackets-and-rates-will-your-tax-rate-change

https://securetherepublic.com/arkansas/2020/02/23/is-coronavirus-a-biological-weapon/

https://securetherepublic.com/arkansas/2020/03/17/cdc-admits-some-coronavirus-deaths-have-been-miscategorized-as-flu/

https://securetherepublic.com/arkansas/2020/03/28/coronavirus-follow-the-money-and-the-players/

https://securetherepublic.com/arkansas/2020/04/09/coronavirus-covid-19-exposing-dr-fauci-the-deep-state/

https://securetherepublic.com/arkansas/2020/04/27/open-america-now-d-c-medical-cartel-exposed/

https://securetherepublic.com/arkansas/2020/05/05/covid-19-cesspool-of-corruption-and-some-of-the-players/

https://www.newsbreak.com/news/1544666358870/the-reason-big-pharma-fauci-and-bill-gates-want-to-ban-hydroxychloroquine

https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/blog/ifrs-9-impairment-how-it-impacts-your-corporation-and-how-we-can-help

https://www.moneycontrol.com/news/coronavirus/death-toll-in-us-could-be-well-short-of-president-trumps-projections-bill-gates-5110571.html

https://www.kuow.org/stories/infodemic-thrives-alongside-spread-of-covid-19 

https://www.gatesfoundation.org/Media-Center/Press-Releases/2020/03/COVID-19-Therapeutics-Accelerator

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-gavi-replenishment

 

https://www.cell.com/

https://www.scientificamerican.com/article/nine-covid-19-myths-that-just-wont-go-away/

https://thefreedomarticles.com/deep-down-virus-rabbit-hole-question-everything/

https://thefreedomarticles.com/digital-dollar-us-bills-mention-central-bank-digital-currency/

https://thefreedomarticles.com/emergency-powers-worldwide-gov-power-grabs-scripted-agenda/

*https://thefreedomarticles.com/western-medicine-rockefeller-medicine/

https://thefreedomarticles.com/flexner-report-rockefeller-ama-takeover/

https://thefreedomarticles.com/tax-exempt-foundations-rockefeller-fronts/

https://thefreedomarticles.com/2010-rockefeller-foundation-paper-plan-exploit-pandemic/

*https://www.youtube.com/watch?v=ctvt0ansKkw

https://thefreedomarticles.com/cancer-busting-myths-cancer-microbe-p1/

https://www.drrobertyoung.com/post/dismantling-the-viral-theory

*https://www.drrobertyoung.com/post/the-corona-virus-is-just-a-concept-that-only-exists-on-pape

*https://thefreedomarticles.com/plastic-oils-vs-saturated-fats/

https://www.extremetech.com/extreme/129389-berkeley-scientists-turn-harmless-virus-into-piezoelectric-generator

https://thefreedomarticles.com/6-solid-scientific-reasons-to-assuage-your-coronavirus-panic/

https://www.fda.gov/media/134922/download

https://www.youtube.com/watch?v=KUw1Rzbde5U

https://www.youtube.com/watch?v=HQQtOQUkUoI

https://www.youtube.com/watch?v=NcS60a9cdg4

https://www.youtube.com/watch?v=MLD2NTe9pfM

https://vaccineimpact.com/2017/german-supreme-court-upholds-biologists-claim-that-measles-virus-does-not-exist/

https://vaccinationdanger.blogspot.com/2017/02/measles-is-not-virus.html

https://www.youtube.com/watch?v=pB8g0b-FkW0

http://whale.to/b/lanka.html

https://thefreedomarticles.com/inner-terrain-vs-outer-key-good-health/

https://rupress.org/jcb/article/162/6/960/33690/When-is-a-virus-an-exosome

https://thefreedomarticles.com/coronavirus-5g-connection-coverup-vaccines-transhumanism/

https://www.globalresearch.ca/us-overcounting-coronavirus-deaths/5713210?utm_campaign=magnet&utm_source=article_page&utm_medium=related_articles

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc tình.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lý trình.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lãng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VIETNAMESE COMMANDOS

 1. Một Trang Lịch Sử

 2. Viết Lại Lịch Sử  Video

 3. Secret Army Secret War Video

 4. Đứng Đầu Ngọn Gió Video

 5. Con Người Bất Khuất Video

 6. Dấu Chân Biệt Kích Video

 7. Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

 8. Huyền thoại về:"Những người lính một thời bị lãng quên" Kim Âu

 9. Phản Bội Kim Âu

 10. Tiếng Nói Công Lý Kim Âu

 11. Vietnam’s ‘Lost Commandos’ Gain Recognition in Senate

 12. President Unit Citation at Fort Bragg

 13. Vietnamese Commando never knew U.S. declared him dead

 14. Back from the dead

 15. Bill of Compensation

 16. Miami! Gian Hùng Lộ Mặt  Kim Âu 

 17. Honoring Vietnamese Commandos

 18. Honoring South Vietnamese Army

 19. Vietnamese Commandos Win Last Battle

 20. Uncommon Betrayal

 21. Go to congress

 22. Trong Giòng Lịch Sử Kim Âu

 23. Oplan 21 Kim Âu

 24. Biệt Kích Gỉa, Biệt Kích Thật Kim Âu

 25. Xuyên Tạc Lịch Sử Kim Âu

 26. Cảm Nghĩ Đầu Xuân (2011)

 27. Những Tên Miệng Hùm Gan Sứa Kim Âu

 28. Loretta Sanchez Không Hề Gian Dối Kim Âu

 29. Ăn Qủa Nhớ Kẻ Trồng Cây Kim Âu

 30. The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.

 31. Lá Thư Tự Thú

 32. Người Tù Kiệt Xuất

 33. Hồi Chuông Báo Tử I

 34. Hồi Chuông Báo Tử II

 35. Hồi Chuông Báo Tử III

 36. Hồi Chuông Báo Tử IV

 37. Thư Trả Lời Mai Nhuệ Anh

 38. Thánh Nhân Vô Phí Vật

 39. Đặc Biệt Cho Nhóm 10%

 40. Phân Định Chính Tà

 41. Phân Ðịnh Chính Tà 1

 42. Phân Ðịnh Chính Tà 2

 43. Phân Ðịnh Chính Tà 3

 44. Hư Danh - Hư Cấu

 45. Kim Âu Trả Lời Phỏng Vấn Hồng Phúc

 46. Hồng Phúc Phỏng Vấn Tourison. Lê Ngung

 47. Sư Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

 48. Tri Nhân Tri Diện Bất Tri Tâm

 49. Nguyên Uỷ Một Vụ Kiện

 50. Trả Lời Câu Hỏi Của Một Vi Hữu


 

 

Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn * Một Trang Lịch Sử

Vietnamese Commandos' History * Vietnamese Commandos vs US Government * Lost Army Commandos

Bill of Compensation * Never forget * Viết Lại Lịch Sử  Video * Secret Army Secret War Video

Đứng Đầu Ngọn Gió Video * Con Người Bất Khuất Video * Dấu Chân Biệt Kích Video * Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.* Gulf of Tonkin Incident * Pentagon Bạch Hóa * The heart of a boy

U.S Debt Clock * Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton * None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) * Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

The World Order Eustace Mullin * Trăm Việt trên vùng định mệnh * Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis * Lyndon Baines Johnson Library Musuem

Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn * Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam Bình Nguyên Lộc

Nghi Thức Ngoại Giao * Lễ Nghi Quân Cách * Sắc lệnh Cờ Vàng * Quốc Tế Cộng Sản

How Does a Bill Become Law? * New World Order * Diplomacy Protocol. PDF

The World Order Eustace Mullin * Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

Vietnam War Document * American Policy in Vietnam

Foreign Relations Vietnam Volum-1 * The Pentagon Papers * Pentagon Papers Archives

Vietnam and Southeast Asia Doc * Vietnam War Bibliogaphy * Công Ước LHQ về Luật Biển

CIA and NGOs * CIA And The Generals * CIA And The House Of Ngo * Global Slavery

Politics of Southeast Asia * Bên Giòng Lịch Sử

Dấu Binh Lửa * Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

Bách Việt  * Lược Sử Thích Ca  * Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

Douglas Mac Arthur 1962 * Douglas Mac Arthur 1951 * John Hanson, President of the Continental Congress

Phương Pháp Biện Luận * Build your knowledge

To be good writer * Ca Dao -Tục Ngữ * Chùa Bái Đính * Hán Việt

Top 10 Crime Rates  * Lever Act * Espionage Act 1917 * Indochina War * Postdam * Selective Service Act

War Labor Board * War of Industries * War Production Board * WWII Weapon * Supply Enemy * Wold War II * OSS

Richest of The World * Truman Committee   * World Population * World Debt * US Debt Clock *

An Sinh Xã Hội - Cách Tìm IP Email * Public Holiday * Funny National Days

Oil Clock * GlobalResearch * Realworldorder * Thirdworldtraveler * Thrivemovement *Prisonplanet.com *Infowars

Rally protest *Sơ Lược VềThuyền Nhân  *The Vietnamese Population in USA *Lam vs Ngo

VietUni * Funny National Days  * 1DayNotes   

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 


 

 

MINH THỊ

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA MÌNH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LÃNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ GÌN DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐÃI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI HÒA VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG CON NGƯỜI, XÃ HỘI VÀ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CƯỜNG THỊNH PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

CNBC .Fox .FoxAtl .OAN .CBS .CNN .VTV

.WhiteHouse .NationalArchives .FedReBank

.Fed Register .Congr Record .History .CBO

.US Gov .CongRecord .C-SPAN .CFR .RedState

.VideosLibrary .NationalPriProject .Verge .Fee

.JudicialWatch .FRUS .WorldTribune .Slate

.Conspiracy .GloPolicy .Energy .CDP .Archive

.AkdartvInvestors .DeepState .ScieceDirect

.NatReview .Hill .Dailly .StateNation .WND

-RealClearPolitics .Zegnet .LawNews .NYPost

.SourceIntel .Intelnews .Reuter .AP .QZ .NewAme

.GloSec .GloIntel .GloResearch .GloPolitics

.Infowar .TownHall .Commieblaster .Examiner

.MediaBFCheck .FactReport .PolitiFact .IDEAL

.MediaCheck .Fact .Snopes .MediaMatters

.Diplomat .News Link .Newsweek .Salon

.OpenSecret .Sunlight .Pol Critique .EpochTim

.N.W.Order .Illuminatti News.GlobalElite

.NewMax .CNS .DailyStorm .F.Policy .Whale

.Observe .Ame Progress .Fai .City .BusInsider 

.Guardian .Political Insider .Law .Media .Above

.SourWatch .Wikileaks .Federalist .Ramussen

.Online Books .Breibart .Interceipt .PRWatch

.AmFreePress .Politico .Atlantic .PBS .WSWS

.N PublicRadio .ForeignTrade .Brookings .WTimes

.FAS .Millenium .Investors .ZeroHedge .DailySign

.Propublica .Inter Investigate .Intelligent Media  

.Russia News .Tass Defense .Russia Militaty

.Scien&Tech .ACLU .Veteran .Gateway. DeepState

.Open Culture .Syndicate .Capital .Commodity

.DeepStateJournal .Create .Research .XinHua

.Nghiên Cứu QT .NCBiển Đông .Triết Chính Trị

.TVQG1 .TVQG .TVPG .BKVN .TVHoa Sen

.Ca Dao .HVCông Dân .HVNG .DấuHiệuThờiĐại

.BảoTàngLS.NghiênCứuLS .Nhân Quyền.Sài Gòn Báo

.Thời Đại.Văn Hiến .Sách Hiếm.Hợp Lưu  

.Sức Khỏe .Vatican .Catholic .TS KhoaHọc

.KH.TV .Đại Kỷ Nguyên .Tinh Hoa .Danh Ngôn

.Viễn Đông .Người Việt.Việt Báo.Quán Văn

.TCCS .Việt Thức .Việt List .Việt Mỹ .Xây Dựng

.Phi Dũng .Hoa Vô Ưu.ChúngTa .Eurasia.

.NVSeatle .CaliToday .NVR .Phê Bình .

.Việt Luận .Nam Úc .Người Dân .Buddhism

.Tiền Phong .Xã Luận .VTV .HTV .Trí Thức

.Dân Trí .Tuổi Trẻ .Express .Tấm Gương

.Lao Động .Thanh Niên .Tiền Phong .MTG

.Echo .Sài Gòn .Luật Khoa .Văn Nghệ .SOTT

.ĐCS .Bắc Bộ Phủ .Ng.TDũng .Ba Sàm .CafeVN

.Văn Học .Điện Ảnh .VTC .Cục Lưu Trữ .SoHa

.ST/HTV .Thống Kê .Điều Ngự .VNM .Bình Dân

.Đà Lạt * Vấn Đề * Kẻ Sĩ * Lịch Sử *.Trái Chiều

.Tác Phẩm * Khào  Cứu * Dịch Thuật * Tự Điển *