KIM ÂU -CHÍNH NGHĨA -TINH HOA - STKIM ÂU

CHÍNH NGHĨA MEDIA-VIETNAMESE COMMANDOS

BIÊT KÍCH -STATE NATION -LƯU TRỮ -VIDEO/TV

DICTIONAIRIES -TÁC GỈA-TÁC PHẨM -BÁO CHÍ . WORLD-KHẢO CỨU -DỊCH THUẬT -TỰ ĐIỂN -THAM KHẢO-THỜI THẾ -VĂN HỌC-MỤC LỤC- POPULATION. WBANK. BNG. ARCHIVES. ĐKN. POPULAR MEC- POP SCIENCE * CONSTITUTION -LÀM SAO -TÌM IP - COMPUTER - US FACT

POP - EIR- FDA EXPRESS - LAWFARE

 

ĐẶC BIỆT

 1. Served  In A Noble Cause

 2. Hào Kiệt For Rent

 3. Trò Bịp Cứu Trợ TPB: Cám Ơn Anh

 4. Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

 5. Văn Kiện Về Quyền Con Người

 6. Liberal World Order

 7. The Heritage Constitution

 8. The Invisible Government Dan Moot

 9. The Invisible Government David Wise

 10. Montreal Protocol Hand Book

 11. Death Of A Generation

 12. Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa Toàn Thư

 13. Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

 14. Phân Định Chính Tà

 15. Giáo Hội La  Mã:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

 16. Secret Army Secret War - CIA Giải mật

 17. Mật Ước Thành Đô: Tin Bịa Đặt

 18. Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang- HCM Toàn Tập

 19. Lãnh Hải Việt Nam ở Biển Đông

 20. Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

 21. Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

 22. Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

 23. Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

 24. Trò Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

 25. Hài Kịch Nhân Quyền

 26. CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

 27. Tội Ác PG Ấn Quang

 28. Âm mưu của Ấn Quang

 29. Vụ Đài VN Hải Ngoại

 30. Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

 31. Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

 32. Lịch Sử CTNCT

 33. Tượng Đài: Lưu Xú - Lưu Manh

 34. Về Tác Phẩm Vô Ðề

 35. Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh

 36. Bút Ký Tôi Phải Sống

 37. Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

 38. Đặc Công Đỏ Việt Thường

 39. Kháng Chiến Phở Bò

 40. Băng Ðảng Việt Tân

 41. Mặt Trợn Việt Tân

 42. Tù Binh và Hòa Bình

 43. Nước Mắt Trước Cơn Mưa

 44. 55 Ngày Chế Độ Sài Gòn Sụp Đổ

 45. Drug Smuggling in Vietnam War

 46. The Fall of South Vietnam

 47. Giờ Thứ 25

 48. Economic assistant to South VN 1954- 1975

 49. RAND History of Vietnam War era

 50. Chiến Sĩ Vô Danh 

 

 

 LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

-09/2018 -10/2018 -11/2018 -12/2018 -01/2019 -02/2019

-03/3019 -04/2019 -05/2019 -06/2019 -07/2019 -08/2019

-09/2019 -10/2019 -11/2019 -12/2019 -01/2020 -02/2020

-03/2020 -04/2020 -05/2020 -06/2020 -07/2020 -08/2020

-09/2020 -10/2020 -11/2020 -12/2020 -01/2021 -02/2021

 

THAM KHẢO

Dec/2018. Jan/2019. Feb/2019. Mar/2019. Apr/2019

May/2019. Jun/2019. Jul/2019. Aug/2019. Sep/2019. Oct/2019. Nov/2019. Dec/2019. Jàn/2020. Feb/2020

Mar/2020. Apr/2020. May/2020.Jun/2020.  Jul/2020.

Aug/2020.Sep/2020. Oct/2020. Nov/2020. Dec/2020

Jàn/2021. Feb/2021. Mar/2021. Apr/2021. May/2021.

Jun/2021.  Jul/2021. Aug/2021.Sep/2021. Oct/2021. Nov/2021. Dec/2021

 

 

 

Beginner's Guide Web Design

Responsive Web Design

Professional Web Design

Learning Web Design 4

A List Apart Responsive Web Design

Responsive Web Design Ethan

The Book of CSS3

Mastering Resposive Web Design HTML 5

HTML Tutorial

HTML5 CSS3 Responsive Cookbook

Principle of Web Design

Real Life Responsive Wed Design

Learning Responsive Web Design

Learn HTML and CCS

Pro HTML 5 Accessi

Thiết Kế Web


http://www.expression-web-tutorials.com/

https://www.w3schools.com/howto/howto

_css_social_media_buttons.asp

https://archive.org/details/pdfy-Skb-ch_k7psDm90Q

https://www.codecademy.com/en/forum_

questions/532619b28c1ccc0cac002730

https://www.w3schools.com/html/html_responsive.asp

https://www.w3schools.com/css/css_rwd_intro.asp

https://www.w3schools.com/css/css_rwd_intro.asp

https://archive.org/details/pdfy-Cj2ZiIXHRr7NZ6Ro

https://archive.org/details/responsivewebdesign

https://speckyboy.com/free-web-design-ebooks/

How To Broadcast Videos On You Tube

Computer Page

 

https://vimeo.com/

http://www.imdb.com/

https://www.crackle.com/

https://www.popcornflix.com/pages/movies/d/movies

https://archive.org/details/feature_films

https://capitalhill.org/2019/03/10/cnns-fake-news-story-hit-with-massive-lawsuit/

 

 

 

UPI - REUTERS - APVI - THẾ GIỚI - VIỆT NAM - BBC - VOA - RFI - RFA - HOUSE- TỬ VI - VTV - HTV

PLUTO - INTERNET - SONY - CHINA - SINHUA - FOX NEWS - NBCSPORT  ESPNSPORT - EPOCH

SPORT TV- LEARNING- FOX BUSINESS- WHITE HOUSE- CONGRESS-FED REGISTER- DIỄN ĐÀN-

 

Thành tu ln nht ca Trump

James D. Schultz

Cp nht 6:16 AM ET, Th Hai ngày 24 tháng 8 năm 2020

Nhng khonh khc đã thay đi các quy ước chính tr ca Hoa K

Source: CNN

Nhng khonh khc đã thay đi các quy ước chính tr ca Hoa K 03:24

James D. Schultz là nhà bình lun pháp lý ca CNN và là ch tch ca Chính ph và Cơ quan qun lý ti công ty lut Cozen O'Connor có tr s ti Philadelphia. Ông tng là c vn cp cao và tr lý đc bit cho tng thng trong Văn phòng C vn Nhà Trng trong chính quyn Trump. Theo dõi anh y trên Twitter @jim_schultz . Ý kiến ​​th hin trong bài bình lun này là ca riêng anh y. Xem thêm ý kiến ti CNN

(CNN)Các mnh lnh đã rõ ràng.

 

James D. Schultz

James D. Schultz

Vào ngày đu tiên ca chính quyn Trump, tôi đã cùng vi 24 lut sư khác Nhà Trng, nơi chúng tôi được giao trách nhim giúp thc hin li ha ca Tng thng Donald Trump vi người dân M.

Tng thng mun gii phóng s khéo léo ca người M và kích thích tăng trưởng kinh tế bng cách gim bt gánh nng và trong mt s trường hp, làm tê lit các quy đnh được phép áp dng dưới thi chính quyn Obama .

"Chính quyn tin nhim đã tích lũy hơn 600 quy đnh mi - mt gánh nng pháp lý tàn nhn và trng pht", Trump nói vào tháng trước. Năm 2016, Forbes phát hin ra rng Cơ quan Đăng ký Liên bang có 3.853 quy tc và quy đnh, 629 quy tc trong s đó được các cơ quan gn c là có tác đng đáng chú ý đến các doanh nghip nh.

Nhóm ca chúng tôi đã đến làm vic ti Văn phòng C vn Nhà Trng ngay lp tc và vào ngày 30 tháng 1 năm 2017 - ch 10 ngày sau khi Tng thng Trump nhm chc - ông đã ban hành Sc lnh hành pháp 13771 , yêu cu các cơ quan phi bù đp chi phí ca bt k quy đnh quan trng mi nào vi ít nht hai hành đng bãi b quy đnh.

Chính quyn đã phát đng mt chiến dch cu tr quy đnh ln và đi vi mi quy đnh liên bang mi, by quy đnh đã b ct gim, theo chính quyn - vượt quá mc tiêu đt ra trong Sc lnh hành pháp 13771 mt biên đ rng. Theo ước tính ca Hi đng C vn Kinh tế, nhng khon ct gim này dn đến vic tăng thu nhp thc tế lên ti 3.100 USD / h gia đình M sau 5 đến 10 năm . Dưới thi Trump, Cơ quan Đăng ký Liên bang, kho lưu tr các quy tc và quy đnh hàng ngày, ngn hơn gn 25.000 trang so vi dưới thi Obama.

Cu C vn Nhà Trng Don McGahn, người có công trong n lc bãi b quy đnh này, cũng như bt kỳ ai hiu rng, ct lõi ca nó, đây là mt vn đ thuc các nguyên tc ct lõi được nêu rõ ràng trong Tuyên ngôn Đc lp và Hiến pháp - quyn t do ngôn lun, do quy trình và quyn t do cá nhân.

McGahn nói vào năm 2017 : "Mi đe da ln nht đi vi nhà nước pháp quyn trong xã hi hin đi ca chúng ta là nhà nước pháp quyn ngày càng m rng" . "Và bc tường thành hiu qu nht chng li mi đe da đó là mt nn tư pháp mnh m."

McGahn hiu rng quy đnh và các tòa án có mi liên h cht ch vi nhau. S m rng rng ln ca thm quyn qun lý, c v phm vi và s khác bit, bt đu t nhiu thp k trước khi Quc hi nhường quyn cho các cơ quan liên bang. Trong thi gian quá dài, các cơ quan hot đng không b tòa án kim soát và có th t do điu tra các công ty và cá nhân tư nhân mà không cn th tc t tng.

Ví d, trong mt v kin được chuyn đến Tòa án Ti cao ( Sackett kin Cơ quan Bo v Môi trường ), mt cp v chng Idaho, Mike và Chantell Sackett, vào năm 2005, đã mua hai phn ba mu Anh mà h d đnh xây dng. căn nhà. Ngay sau khi h bt đu gii phóng mt bng, EPA đã ban hành mt lnh tuân th đ ngng công vic tuyên b rng tha đt trên thc tế là mt vùng đt ngp nước và không th phát trin được. EPA, không có phiên điu trn hoc bt k loi th tc hp pháp nào khác, đã đe da Sacketts vi khon tin pht lên đến 75.000 đô lamt ngày nếu h không tuân th. Vào năm 2012, tòa án cp cao đã ra phán quyết rng, thc tế, EPA phi tuân theo Đo lut Th tc Hành chính và các ch đt có th phn đi cơ quan này trước tòa. EPA cui cùng đã rút li lnh tuân th đi vi Sacketts vào tháng 3 năm 2020, theo Lut Bloomberg .

Đây là mt phán quyết quan trng cho quyn t do cá nhân. Nhưng l ra không bao gi nên đưa Sacketts ra lnh do Tòa án Ti cao áp đt đ có th thách thc EPA. Đo lý ca câu chuyn này là các quy đnh không có quy trình phù hp s ràng buc ngun lc ca các cá nhân và doanh nghip tư nhân. H bóp nght tinh thn kinh doanh và phá hy các công ty. Vic làm biến mt. Hàng hóa và dch v tr nên đt hơn. Quy đnh đi kèm vi hu qu thc s cho nhng người thc s. Tng thng hiu điu này, đó là lý do ti sao mt trong nhng ưu tiên ca ông là b nhim các thm phán, như McGahn nói, là "nhng người theo ch nghĩa nguyên bn và văn bn cam kết", s duy trì pháp quyn ch không phi lp pháp t băng ghế d b.

Trump đã coi vic b nhim các thm phán và thm phán là mt vn đ quan trng trong chiến dch tranh c năm 2016 ca mình. Ông thm chí còn công b danh sách các ng c viên tim năng ca Tòa án Ti cao sau cuc bu c sơ b ca đng Cng hòa. Vic bãi b quy đnh không xy ra nếu không có các thm phán và thm phán cam kết duy trì các nguyên tc hiến pháp. Tng thng biết phi làm gì và McGahn đã thc hin kế hoch.

Đến nay, Thượng vin đã xác nhn 203 thm phán liên bang do Tng thng Trump đ c, trong đó có hai thm phán Tòa án Ti cao.

Xing xích đã được g b khi khu vc tư nhân. Khi Covid-19 tn công, Tng thng đã ký mt sc lnh hành pháp, được thiết kế đ khi đng nn kinh tế, ch đo các cơ quan "loi b các rào cn đi vi đng cơ thnh vượng kinh tế ln nht mà thế gii tng biết: s đi mi, sáng kiến ​​và đng lc ca người dân M."

Tng thng Trump cho biết ông s gim gánh nng quy đnh ca M và ông đã làm được. Ông ha s đ c các thm phán, nhng người s duy trì nguyên tc sáng lp ca chúng tôi v quyn t do cá nhân. Anh y cũng đã làm điu đó.

Trong mt mùa bu c khi nhng k gièm pha Tng thng đang ha hn và đưa ra nhiu li ha, chúng ta nên nh rng Trump đã thc hin nhng li ha ca mình, không ch cho đng ca ông mà cho người dân M

 

 

Thành tu ca chính quyn Trump - tháng 6 năm 2020

Ngày 29 tháng 6 năm 2020/

Cp nht ngày 24 tháng 6 năm 2020

Chia s trang hoc ti xung tài liu bng cách nhp vào đây

 

Nên kinh tê

Dưới thi Tng thng Trump, chúng tôi đã đt được thành công kinh tế k lc và s làm như vy mt ln na.

Trước khi thành công kinh tế k lc ca chúng ta b chn đng mt cách gi to bi mt đi dch toàn cu, Tng thng Trump đã xây dng nn kinh tế nóng nht trên thế gii.

Vào tháng 5, 2,5 triu vic làm đã được b sung, tt hơn nhiu so vi mc d đoán là 8,5 triu vic làm.

T l tht nghip thp hơn nhiu so vi d đoán và gim so vi con s ca tháng trước.

NASDAQ gn đây đã đt mc cao k lc, ln đu tiên đng đu 10.000.

Năm 2019, 2,1 triu vic làm mi được to ra.

Năm 2019, 1,5 triu vic làm đã được to thêm cho ph n. Ln đu tiên con s này chiếm hơn 50% tng s vic làm.

Dưới thi Tng thng Trump, 5,6 triu người đã b phiếu thc phm.

K t khi Tng thng Trump nhm chc, 2,4 triu người M đã thoát khi đói nghèo.

1,4 triu tr em M đã thoát khi đói nghèo.

Th trường chng khoán đã đt mc cao k lc dưới thi Tng thng Trump.

Dưới s lãnh đo ca Tng thng Trump, Quc hi đã thông qua các đt ct gim thuế lch s và cu tr cho nhng người M làm vic chăm ch. Đo lut Ct gim thuế và Vic làm là ci cách thuế ln đu tiên được ký kết trong 30 năm và là gói ci cách thuế ln nht trong lch s.

Kết qu ca đt ct gim thuế lch s, gn 9.000 Vùng Cơ hi đã được to ra tt c 50 tiu bang, DC và 5 vùng lãnh th. Các Vùng Cơ hi s thúc đy 100 t đô la đu tư vn tư nhân và tác đng đến gn 35 triu người M.

Đo lut Ct gim Thuế và Vic làm đã tăng gp đôi Tín dng Thuế Tr em.

Trong năm thuế 2019, gn 40 triu gia đình được hưởng li t tín dng thuế tr em (CTC), nhn được li ích trung bình là 2.200 đô la - tng cng các khon tín dng là 88 t đô la.

Trong năm tính thuế 2019, gn 6 triu gia đình được hưởng li t tín dng thuế chăm sóc tr em và người ph thuc (CDCTC), nhn được li ích trung bình là $ 551 - tng cng các khon tín dng là $ 3 t.

Tng thng Trump đã rút li các quy đnh giết vic làm không cn thiết vi tc đ lch s.

Chính quyn đã ct gim gn 8 quy đnh cho mi quy tc mi.

Điu này vượt xa li ha ct gim 2 quy đnh cho mi 1 quy đnh được thêm vào.

Chi phí qun lý đã được ct gim gn 50 t đô la và đã tiết kim cho người np thuế 220 t đô la khi các hành đng được thc hin đy đ.

Các n lc bãi b quy đnh s tiết kim cho các h gia đình M khong 3.100 đô la mi năm.

Tng thng Trump đã hành đng đ tăng tính minh bch trong các cơ quan Liên bang và bo v người M khi s lm dng ca chính quyn.

Chính quyn đã thành lp Sáng kiến ​​ca các Thng đc v Đi mi Quy đnh nhm mc đích điu chnh tt hơn các n lc ca tiu bang và Liên bang nhm ct gim các quy đnh và chi phí b sung không cn thiết.

 

Phn ng vi Coronavirus

Tng thng Trump và Lc lượng Đc nhim Coronavirus ca Nhà Trng đang dn đu mt phương pháp tiếp cn toàn nước M, toàn din và tích cc chưa tng có đ làm chm s lây lan ca virus.

Phn ng ca chính quyn đã bt đu sm. Vào ngày 31 tháng 1, Tng thng Trump tuyên b vi rút coronavirus là tình trng khn cp v sc khe cng đng và đình ch nhp cnh vào Hoa K đ giúp ngăn chn s lây lan.

Tng thng Trump, CDC và Lc lượng đc nhim Coronavirus ca Nhà Trng, do Phó Tng thng Pence đng đu, đã đưa ra các hướng dn cho tt c người M tuân theo.

Vào ngày 13 tháng 3, Tng thng Trump đã ban b tình trng khn cp quc gia cho phép tiếp cn 42 t USD đ chng li virus coronavirus.

Ln đu tiên, Tng thng Trump tuyên b rng mt thm ha ln tn ti trong tt c 50 bang cùng mt lúc.

Nhà Trng thông báo Tng thng Trump đã tng tin lương quý IV ca mình đ chng li virus coronavirus.

Thi hn np h sơ thuế ca Hoa K đã được di sang ngày 15 tháng By.

Vào ngày 27 tháng 3, Tng thng Trump đã ký Đo lut v Vin tr, Cu tr và An ninh Kinh tế (CARES) tr giá 2 nghìn t đô la ca lưỡng đng. Đo lut CARES đang cung cp nhiu cu tr cn thiết cho các doanh nghip nh và công nhân ca chúng tôi và giúp n đnh nn kinh tế. Đim ni bt:

H tr trc tiếp cho gia đình và người lao đng thông qua kim tra phc hi. Các cá nhân đ điu kin nhn séc lên đến 1.200 đô la và các cp v chng np đơn chung đ điu kin nhn séc lên đến 2.400 đô la, vi thêm 500 đô la cho mi đa tr.

Hàng triu người M đã nhn được séc Thanh toán Tác đng Kinh tế.

Đo lut CARES cng c và m rng bo him tht nghip cho nhng người M không th làm vic do thm ha coronavirus.

Bao gm trong Đo lut CARES là Chương trình Bo v Phiếu lương (PPP), mt chương trình hàng t đô la cung cp 8 tun h tr dòng tin cho các doanh nghip nh.

Chương trình Bo v Phiếu lương (PPP) đã tiết kim hàng triu vic làm và cung cp hơn 4,2 triu khon vay vi tng tr giá hơn 670 t USD.

Nhiu nhà kinh tế cho rng PPP đã giúp khi đng s tr li vĩ đi ca chúng ta ti M.

Tài tr b sung trong Đo lut CARES:

17 t đô la đ xóa n doanh nghip nh.

45 t đô la cho qu cu tr thm ha FEMA.

19 t đô la cho B Cu chiến binh đ h tr các cu chiến binh ca chúng tôi.

100 t đô la cho các bnh vin và nhà cung cp dch v chăm sóc sc khe.

16 t đô la cho thiết b bo v cá nhân (PPE), máy th và vt tư y tế.

4,3 t đô la cho CDC.

Tng thng đã xây dng nn kinh tế mnh nht thế gii và ông y s làm như vy mt ln na.

Hơn 18 triu bài kim tra đã được hoàn thành ti Hoa K, nhiu hơn bt k quc gia nào khác.

Các ng c viên vc xin và phương pháp điu tr đang nhanh chóng được phát trin. Tng thng đã ct băng đ và phát đng "Chiến dch Tc đ Warp" đ phát trin mt loi vc-xin càng nhanh càng tt.

FDA đã phê duyt xét nghim kháng th.

Tng thng Trump đã dn đu đt huy đng quc gia ln nht k t Thế chiến II đ cung cp Thiết b Bo v Cá nhân (PPE) và vt tư.

Hơn 90 triu khu trang N-95 o 126 triu khu trang phu thut o 9 triu tm che mt o 21 triu áo choàng phu thut o 993 triu găng tay

Thêm 15.400 miếng PPE đã được gi đến các vin dưỡng lão. o 100.000 máy th s được sn xut trong 100 ngày. Không người M nào cn máy th li không có máy.

Công binh Lc quân đã xây dng các bnh vin dã chiến tm thi, trong đó có mt bnh vin ti Trung tâm Javits Thành ph New York. H cũng xây dng các đa đim chăm sóc thay thế các bang trên toàn quc.

Hi quân Hoa K trin khai các tàu bnh vin USNS Comfort và USNS Mercy.

100 chuyến bay ca Project Airbridge đến M mang theo gn 750 triu mnh PPE và các vt tư y tế khác.

Đáp li li kêu gi ca Tng thng Trump, các công ty khu vc tư nhân bao gm Ford Motor Company, Apple, Ralph Lauren, Brooks Brothers, 3M và nhng công ty khác đã tăng cường sn xut PPE và vt tư y tế. o Chúng tôi đã cng c kho d tr quc gia chiến lược cho bt k thách thc nào.

Chính quyn Trump s phân phi 12 t đô la tin thanh toán ca Qu Cu tr Nhà cung cp cho 395 bnh vin trên toàn quc.

Tng thng Trump đã thc hin các bước đ bo v nhng người cao niên và nhng người d b tn thương nht ca đt nước chúng ta.

Chính quyn đã nâng tiêu chun v bnh truyn nhim ti các vin dưỡng lão.

Ngun cung cp và h tr quan trng tiếp tc được chuyn đến nhng người cao niên ca chúng tôi.

HHS đã công b gn 1 t đô la tài tr đ h tr người ln tui cung cp các dch v cn thiết.

USDA đã làm vic đ cung cp 1 triu ba ăn mi tun cho tr em nông thôn không đi hc.

Ivanka Trump và B trưởng Perdue đã khi đng chương trình Hp lương thc nông dân cho gia đình tr giá 3 t USD.

Tng thng Trump đã thc hin các bin pháp quan trng đ bo đm biên gii và gi an toàn cho quc gia ca chúng ta.

Tng thng nhanh chóng ra thông báo du lch Trung Quc và tăng cường soi chiếu sân bay trước khi xy ra v án M

Chính quyn đã bo đm biên gii và ban hành các hn chế đi li quan trng đ làm chm s lây lan.

Tng thng Trump thông báo Hoa K s tm dng nhp cư 60 ngày đ đm bo công nhân ca chúng tôi được bo v.

B Ngoi giao đã đưa v nhà hơn 50.000 người M b mc kt nước ngoài do hn chế đi li ca coronavirus.

Tng thng Trump đã ra lnh cho B Năng lượng mua du cho kho d tr xăng du chiến lược.

Văn phòng Chính sách Khoa hc & Công ngh ca Nhà Trng đã công b mt t chc công-tư đ thúc đy nghiên cu coronavirus và cung cp quyn truy cp vào công ngh máy tính cho các nhà nghiên cu.

Chính quyn Trump đang h tr sc khe và kinh tế cho các cng đng không được phc v b nh hưởng bi coronavirus.

2 t đô la đã được đu tư vào các trung tâm y tế cng đng.

Tng thng Trump đã giao 1 t đô la cho các trường Đi hc và Cao đng Da đen trong Lch s, các cơ s phc v người gc Tây Ban Nha và các cơ s phc v thiu s khác b nh hưởng bi coronavirus.

Chính ph Liên bang đang giúp trang tri chi phí điu tr cho nhng người M không có bo him.

Tng thng Trump đang đt nước M lên hàng đu và yêu cu T chc Y tế Thế gii (WHO) chu trách nhim v vic qun lý kém cht lượng ca coronavirus.

Tng thng Trump và Lc lượng đc nhim Coronavirus ca Nhà Trng đã đưa ra các hướng dn đ m ca nước M mt cách an toàn.

“M ca nước M là phương pháp tiếp cn da trên d liu giúp các thng đc quc gia ca chúng tôi đưa ra quyết đnh da trên tình hình thc tế.

Các thng đc trên khp đt nước đang to ra các l trình đ m li các tiu bang ca h.

y ban Coronavirus v An toàn và Cht lượng trong các Vin Dưỡng lão được thành lp.

 

Nhp cư

Tng thng Trump đang làm vic đ đm bo biên gii ca chúng tôi.

 

Tng thng Trump đang thc hin li ha xây dng mt bc tường biên gii, vi nhng phn ln đã hoàn thành hoc đang được xây dng.

D kiến ​​450 dm s được hoàn thành vào cui năm 2020.

212 dm ca bc tường biên gii đã được hoàn thành.

Dưới thi Tng thng Trump, Lc lượng Tun tra Biên gii Hoa K đã bt gi hàng trăm thành viên ca các băng nhóm nguy him.

Tng thng đã thc thi mnh m lut nhp cư ca quc gia chúng ta bng cách trn áp tình trng nhp cư bt hp pháp và nhm vào các thành ph tôn nghiêm.

Tng thng Trump đã kêu gi Quc hi đóng các l hng nguy him như "Bt và th", kết thúc chui di cư và chm dt chương trình x s th thc cho phép nhp cư bt hp pháp.

Chính quyn đang tìm cách đóng Tha thun dàn xếp Flores yêu cu chính ph th các gia đình v nước sau 20 ngày. K h này đã b các đi tượng buôn lu li dng li dng tr em làm con tt đ vào nước ta.

Chúng tôi đang đóng các l hng xin t nn - gn đây, Chính quyn đã thiết lp mt quy tc mi yêu cu nhng người di cư đến biên gii ca chúng tôi phi np đơn trước đó và b t chi đến quc gia mà h đi qua.

Tng thng Trump đã thành công trong n lc thúc đy Mexico và các nước Tam giác phương Bc đy mnh và giúp ngăn chn cuc khng hong biên gii.

Các cuc đàm phán thành công ca Tng thng Trump đã khiến nhng lo ngi v biên gii gim hơn 70% t tháng 5 (đnh đim ca cuc khng hong) đến tháng 11/2019.

Vào tháng 5 năm 2019, Tng thng Trump đã công b mt đ xut nhp cư mi s hin đi hóa h thng ca chúng tôi và bo đm biên gii.

Chính quyn đã ưu tiên chm dt nn buôn người và đang s dng nhiu ngun lc đ làm điu đó.

Chín đo lut nhm chng buôn người và nô l hin đi đã được Tng thng Trump ký thành lut.

Chính quyn đã cung cp kinh phí đ h tr Đường dây nóng Quc gia Chng buôn người.

Sáng kiến ​​ca Nhóm Điu phi Chng buôn người (ACTeam) đã làm tăng gp đôi s ti danh v buôn người và tăng s lượng b cáo b buc ti ti các qun ACTeam.

Tng thng Trump đã tr thành tng thng đương nhim đu tiên tham d cuc hp thường niên ca Lc lượng đc nhim liên ngành ca Tng thng đ theo dõi và chng buôn người.

Tng thng Trump đã ký mt lnh hành pháp đ thiết lp mt v trí trong văn phòng chính sách ca Nhà Trng, nơi ch dành riêng cho công vic chng buôn người.

 

Chính sách đi ngoi

Tng thng Trump đã khôi phc v thế ca quc gia chúng ta trên thế gii và đng ra chng li nhng k xu.

Hoa Kỳ đã tiêu dit ISIS thành công.

Dưới thi Tng thng Trump, th lĩnh khng b s mt Abu Bakr al-Baghdadi đã b h gc.

Tng thng Trump đã ra lnh giết Qassem Soleimani, người đng đu Lc lượng Quds ưu tú ca Iran và là mt k khng b đc ác, tàn nhn và chết người.

Tng thng Trump đã thc hin li ha đt tên là Jerusalem thành ph th đô ca Israel và chuyn Đi s quán M.

Tng thng đã loi M khi Hi đng Nhân quyn Liên hp quc do thành kiến ​​chng Israel trng trn ca nhóm này.

Tng thng Trump đã đưa ra mt tm nhìn táo bo v hòa bình Trung Đông.

Tng thng Trump đã t chc hai hi ngh thượng đnh lch s vi nhà lãnh đo Triu Tiên Kim Jong Un, th hin rõ hơn cam kết ca Chính quyn đi vi mt bán đo Triu Tiên phi ht nhân hóa.

Chính quyn đã duy trì các bin pháp trng pht cng rn đi vi Triu Tiên trong khi các cuc đàm phán đang din ra.

Chiến dch gây áp lc ti đa ca Tng thng Trump đang chng li nh hưởng ca Iran và gây sc ép buc chế đ t b các hot đng xu xa ca mình.

Tng thng Trump đã rút M khi Tha thun ht nhân Iran và thiết lp các bin pháp trng pht cng rn nht trong lch s đ đưa xut khu du ca chế đ này v 0.

Tng thng Trump đã y quyn các bin pháp trng pht làm tê lit chế đ Iran.

Chính quyn Trump đã áp đt các bin pháp trng pht đi vi các thc th và cá nhân Nga trước đây b truy t v vai trò ca h trong vic Nga can thip vào cuc bu c ca chúng ta.

Đ thúc đy dân ch trên toàn cu tt hơn, Tng thng Trump đã áp đt các lnh trng pht đi vi các chế đ Venezuela, Cuba và Nicaragua.

Tng thng Trump đã đo ngược chính sách ca chính quyn trước đó v Cuba.

Tng thng Trump kêu gi các thành viên NATO tăng chi tiêu quc phòng.

 

Buôn bán

Tng thng Trump đang thc hin li ha ca mình đ điu chnh s mt cân bng thương mi.

 

Chính quyn Trump đã thc hin các bước chưa tng có đ hin đi hóa và ci thin các hot đng thương mi cũng như đàm phán các tha thun thương mi t do hơn, công bng hơn và có đi có li vi các đng minh toàn cu ca chúng ta.

Tng thng Trump đã gi li ha đưa ra mt tha thun thương mi hin đi và cân bng li đ thay thế NAFTA. Hip đnh Hoa K - Mexico - Canada (USMCA)

Tng thng Trump đã đàm phán mt tha thun thương mi Hoa K-Nht Bn mi vi Th tướng Shinzo Abe. Nht Bn là mt trong nhng đi tác kinh tế mnh nht ca chúng tôi và tha thun thương mi này được xây dng da trên quan h đi tác đó. Đó là mt chiến thng ln cho nông dân, ch trang tri, công nhân và doanh nghip M.

Chính quyn đã sa đi Hip đnh Thương mi T do Hoa K-Hàn Quc (KORUS) đ có li hơn cho người lao đng M.

Tng thng và Ch tch Liên minh châu Âu Juncker đã đng ý vi mt tha thun thương mi mi nhm cng c và ci cách mi quan h thương mi ca chúng ta. Hp đng:

Hot đng hướng ti không có thuế quan, không có hàng rào phi thuế quan, không tr cp đi vi hàng hóa công nghip phi ô tô.

Giúp EU mua khí đt hóa lng d dàng hơn.

Gim tr ngi thương mi và quan liêu gia M và EU.

Gii quyết các hành vi thương mi không công bng.

Tng thng Trump đã ký mt tha thun thương mi giai đon mt lch s vi Trung Quc bao gm các cam kết chính t Trung Quc v vic ngng các hành vi thương mi không công bng và tăng cường mua hàng hóa ca M.

Tng thng Trump đã rút Hoa K khi Hip đnh Đi tác xuyên Thái Bình Dương còn thiếu sót.

Tng thng Trump đã buc các đng minh ca chúng ta phi nhượng b NATO.

Tư pháp

Tng thng Trump tiếp tc đnh hình li cơ quan tư pháp Liên bang vi tc đ k lc và đang thc hin li ha b nhim các thm phán s gi vng Hiến pháp và pháp quyn.

 

Tng thng Trump tiếp tc đnh hình li cơ quan tư pháp Liên bang vi tc đ k lc.

Tng thng Trump đã cài đt nhiu thm phán tòa án liên bang hơn bt k tng thng nào trong bn thp k qua.

Tng thng đang thc hin li ha b nhim các thm phán, nhng người s tôn trng Hiến pháp và pháp quyn cho các thế h sau.

Tng thng Trump đã đ c, và Thượng vin đã xác nhn tng cng 200 thm phán Điu III.

2 Thm phán Tòa án Ti cao - Justice Gorsuch và Justice Kavanaugh.

53 thm phán Tòa án Circuit.

143 thm phán Tòa án qun.

2 Tòa án Thm phán Thương mi Quc tế

Các xác nhn tư pháp ca Tng thng Trump đã lt 3 - 2, 3, 11 - các tòa phúc thm liên bang đi vi đng Cng hòa.

Ln đu tiên trong ít nht 40 năm qua, không có mt ch trng tòa án nào tn ti bt k đâu trên toàn quc.

Năm 2018, Tng thng Trump đã phá k lc v s thm phán có s lượng thm phán xét x phúc thm nhiu nht (29) được xác nhn trong 2 năm đu tiên ca nhim k tng thng.

 

Thi hành lut

Các chính sách ca Tng thng Trump đang h tr các nhân viên thc thi pháp lut dũng cm ca chúng ta và làm cho cng đng ca chúng ta an toàn hơn.

 

Tng thng Trump đã h tr các nhân viên thc thi pháp lut ca chúng tôi và gia đình ca h.

Tng thng Trump đã cam kết không làm mt lòng cnh sát.

Mt y ban mi được thành lp đ đánh giá các phương pháp hay nht đ tuyn dng, đào to và h tr các nhân viên thc thi pháp lut.

Ti phm bo lc đã gim trong năm 2017 và 2018 sau khi tăng mi hai năm trước khi Tng thng Trump nhm chc.

Tng thng Trump đã ký Sc lnh hành pháp v Chính sách An toàn cho Cng đng An toàn đ khuyến khích và khuyến khích các ci cách ca s cnh sát đa phương trong khi duy trì cam kết ca mình vi lut pháp và trt t.

EO lch s này s giúp thc hin các phương pháp hay nht v s dng vũ lc và ci thin vic chia s thông tin.

EO ca Tng thng Trump s cm các c phiếu

Tng thng Trump đã ký Đo lut BƯỚC ĐU TIÊN lch s thành lut, giúp cng đng ca chúng ta an toàn hơn và ci cách h thng tư pháp hình s ca chúng ta công b