KIM ÂU -CHÍNH NGHĨA -TINH HOA - STKIM ÂU

CHÍNH NGHĨA MEDIA-VIETNAMESE COMMANDOS

BIÊT KÍCH -STATE NATION -LƯU TRỮ -VIDEO/TV

DICTIONAIRIES -TÁC GỈA-TÁC PHẨM -BÁO CHÍ . WORLD-KHẢO CỨU -DỊCH THUẬT -TỰ ĐIỂN -THAM KHẢO-THỜI THẾ -VĂN HỌC-MỤC LỤC- POPULATION. WBANK. BNG. ARCHIVES. ĐKN. POPULAR MEC- POP SCIENCE * CONSTITUTION -LÀM SAO -TÌM IP - COMPUTER - US FACT

POP - EIR- FDA EXPRESS - LAWFARE

 

ĐẶC BIỆT

 1. Served  In A Noble Cause

 2. Hào Kiệt For Rent

 3. Trò Bịp Cứu Trợ TPB: Cám Ơn Anh

 4. Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

 5. Văn Kiện Về Quyền Con Người

 6. Liberal World Order

 7. The Heritage Constitution

 8. The Invisible Government Dan Moot

 9. The Invisible Government David Wise

 10. Montreal Protocol Hand Book

 11. Death Of A Generation

 12. Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa Toàn Thư

 13. Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

 14. Phân Định Chính Tà

 15. Giáo Hội La  Mã:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

 16. Secret Army Secret War - CIA Giải mật

 17. Mật Ước Thành Đô: Tin Bịa Đặt

 18. Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang- HCM Toàn Tập

 19. Lãnh Hải Việt Nam ở Biển Đông

 20. Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

 21. Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

 22. Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

 23. Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

 24. Trò Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

 25. Hài Kịch Nhân Quyền

 26. CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

 27. Tội Ác PG Ấn Quang

 28. Âm mưu của Ấn Quang

 29. Vụ Đài VN Hải Ngoại

 30. Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

 31. Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

 32. Lịch Sử CTNCT

 33. Tượng Đài: Lưu Xú - Lưu Manh

 34. Về Tác Phẩm Vô Ðề

 35. Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh

 36. Bút Ký Tôi Phải Sống

 37. Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

 38. Đặc Công Đỏ Việt Thường

 39. Kháng Chiến Phở Bò

 40. Băng Ðảng Việt Tân

 41. Mặt Trợn Việt Tân

 42. Tù Binh và Hòa Bình

 43. Nước Mắt Trước Cơn Mưa

 44. 55 Ngày Chế Độ Sài Gòn Sụp Đổ

 45. Drug Smuggling in Vietnam War

 46. The Fall of South Vietnam

 47. Giờ Thứ 25

 48. Economic assistant to South VN 1954- 1975

 49. RAND History of Vietnam War era

 50. Chiến Sĩ Vô Danh 

 

 

 LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

-09/2018 -10/2018 -11/2018 -12/2018 -01/2019 -02/2019

-03/3019 -04/2019 -05/2019 -06/2019 -07/2019 -08/2019

-09/2019 -10/2019 -11/2019 -12/2019 -01/2020 -02/2020

-03/2020 -04/2020 -05/2020 -06/2020 -07/2020 -08/2020

-09/2020 -10/2020 -11/2020 -12/2020 -01/2021 -02/2021

 

THAM KHẢO

Dec/2018. Jan/2019. Feb/2019. Mar/2019. Apr/2019

May/2019. Jun/2019. Jul/2019. Aug/2019. Sep/2019. Oct/2019. Nov/2019. Dec/2019. Jàn/2020. Feb/2020

Mar/2020. Apr/2020. May/2020.Jun/2020.  Jul/2020.

Aug/2020.Sep/2020. Oct/2020. Nov/2020. Dec/2020

Jàn/2021. Feb/2021. Mar/2021. Apr/2021. May/2021.

Jun/2021.  Jul/2021. Aug/2021.Sep/2021. Oct/2021. Nov/2021. Dec/2021

 

 

 

Beginner's Guide Web Design

Responsive Web Design

Professional Web Design

Learning Web Design 4

A List Apart Responsive Web Design

Responsive Web Design Ethan

The Book of CSS3

Mastering Resposive Web Design HTML 5

HTML Tutorial

HTML5 CSS3 Responsive Cookbook

Principle of Web Design

Real Life Responsive Wed Design

Learning Responsive Web Design

Learn HTML and CCS

Pro HTML 5 Accessi

Thiết Kế Web


http://www.expression-web-tutorials.com/

https://www.w3schools.com/howto/howto

_css_social_media_buttons.asp

https://archive.org/details/pdfy-Skb-ch_k7psDm90Q

https://www.codecademy.com/en/forum_

questions/532619b28c1ccc0cac002730

https://www.w3schools.com/html/html_responsive.asp

https://www.w3schools.com/css/css_rwd_intro.asp

https://www.w3schools.com/css/css_rwd_intro.asp

https://archive.org/details/pdfy-Cj2ZiIXHRr7NZ6Ro

https://archive.org/details/responsivewebdesign

https://speckyboy.com/free-web-design-ebooks/

How To Broadcast Videos On You Tube

Computer Page

 

https://vimeo.com/

http://www.imdb.com/

https://www.crackle.com/

https://www.popcornflix.com/pages/movies/d/movies

https://archive.org/details/feature_films

https://capitalhill.org/2019/03/10/cnns-fake-news-story-hit-with-massive-lawsuit/

 

 

 

UPI - REUTERS - APVI - THẾ GIỚI - VIỆT NAM - BBC - VOA - RFI - RFA - HOUSE- TỬ VI - VTV - HTV

PLUTO - INTERNET - SONY - CHINA - SINHUA - FOX NEWS - NBCSPORT  ESPNSPORT - EPOCH

SPORT TV- LEARNING- FOX BUSINESS- WHITE HOUSE- CONGRESS-FED REGISTER- DIỄN ĐÀN-

 

 

Trật tự Thế giới Mới Là Ai?

 

 

 

Nếu bn đ cp đến thut ng 'Trt t Thế gii Mi' (NWO), mi người có xu hướng nhìn bn như th bn đã ri khi các giác quan. Điu này có th hiu được vì đ xut rng mt tp đoàn n cha cái gi là nhng người theo ch nghĩa toàn cu ưu tú (được mô t chính xác hơn là tng lp ăn bám) kim soát nn kinh tế thế gii và chương trình ngh s chính tr ca nó nm ngoài sc tưởng tượng ca hu hết mi người. Rt may, đi vi nhng người quan tâm đến vic gi mt tâm hn ci m, không cn phi s dng trí tưởng tượng vì bng chng lch s xác lp s tht là rõ ràng.

 

Tác gi HGWells đã đt ra cm t này trong cuốn sách cùng tên xut bn năm 1940. Wells xem mt chính ph thế gii duy nht như mt gii pháp cho chiến tranh. Theo ý kiến ​​ca ông rng chính ph nên là xã hi ch nghĩa. Ông cũng tin rng nó phi da trên mt h thng bo v nhân quyn toàn cu.

Trong nhiu năm, nhiu cá nhân và th chế chính tr khác nhau đã s dng thut ng này đ gói gn ý tưởng v mt h thng qun tr toàn cu thng nht, duy nht. Ví d, tài liu ca y ban Châu Âu ' Liên minh Châu Âu trong Trật tự Thế giới Mới ', bn ghi li bài phát biu mà cu Ch tch y ban EU José Manuel Barroso dành cho Đi hc Yale, nói v Trt t Thế gii Mi như mt h thng qun tr toàn cu có li.

Tương t như vy, hu hết các chính tr gia và nhng nhân vt theo ch nghĩa toàn cu, nhng người đã nói v Trt t Thế gii Mi, đu đ cp đến nó dưới góc đ tích cc.

“Tiến bộ hơn nữa của thế giới hiện chỉ có thể thực hiện được thông qua việc tìm kiếm sự đồng thuận của tất cả nhân loại, trong quá trình hướng tới một trật tự thế giới mới”.
[Mikhail Gorbachev 1988]

“Thế giới có thể nắm bắt cơ hội này để thực hiện lời hứa từ lâu về một trật tự thế giới mới”
[Tổng thống George HW Bush 1991]

Trật tự Thế giới Mới không thể xảy ra nếu không có sự tham gia của Hoa Kỳ, vì chúng ta là thành phần quan trọng nhất. Đúng, sẽ có một Trật tự Thế giới Mới, và nó sẽ buộc Hoa Kỳ phải thay đổi nhận thức của mình
[Henry Kissinger 1994]

“[The] trật tự thế giới mới đang được hình thành phải tập trung vào việc tạo ra một thế giới dân chủ, hòa bình và thịnh vượng cho tất cả mọi người”
[Nelson Mandella 1994]

Khi các nhà lãnh đo toàn cu đã có nhng bài phát biu ln v Trt t Thế gii Mi, hu hết các cuc đc thoi đy khát vng này đu được đưa ra đ đáp li các s kin toàn cu đang gây xôn xao. Chiến tranh, biến đng chính tr, khng hong tài chính và tranh chp thương mi quc tế, v.v.

Trên mt ca nó, h dường như đang th hin nhng lý tưởng được ng h trong Hiến chương Liên hợp quốc . Rõ ràng là mt h thng qun tr quc tế duy nht buc mi quc gia trên trái đt phi đi x không ch vi công dân ca mình mà còn vi mi công dân ca quc gia khác bng s tôn trng, phm giá và lòng nhân ái. Nghe có v là mt ý tưởng rt hp lý. Vy ti sao mt s người li tiếp tc đn thi v s xu xa ca Trt t Thế gii Mi?

 

 

Th nht, ý tưởng rng bt k chính ph nào cũng có th mang li hòa bình và thnh vượng cho chính công dân ca mình, ch chưa nói đến quc tế, là mt gi thuyết không có cơ s. Các chính ph đã liên tkhông mang lại cơ hội bình đẳng cho người dân ca h. Chênh lch giàu nghèo vn ln như xưa và bt bình đng v cơ hi vn tn ti.

Theo nghiên cu cCredit Suisse , tng tài sn ca 1% hàng đu ln hơn tng tài sn ca nhng người còn li trong chúng ta cng li. Có tám người có nhiu tin hơn na dân s thuc nn kinh tế dưới cùng ca thế gii. Trong vài năm ti, 500 người s chuyn khon tha kế tr giá 2,1 nghìn t đô la cho nhng người tha kế ca h. Đây là s tin ln hơn toàn b nn kinh tế ca n Đ, đt nước 1,3 t dân.

Nhà kinh tế hThomas Pickety đã chứng minh , trong 30 năm qua, tăng trưởng thu nhp, tính theo điu kin thc tế, đi vi na dưới ca dân s hành tinh là 0 trong khi 1% hàng đu đã chng kiến ​​thu nhp thc tế ca h tăng 300%. Đ tưởng tượng rng các chính ph mang li hòa bình và thnh vượng là không có bt k bng chng xác thc nào. Mi xung đt, mi bt công, bt bình đng xã hi, bóc lt và thm chí c ti phm đu tn ti dưới s thng tr ca chính ph. Tin rng chính ph có th hoc thm chí s gii quyết được bt k vn đ nào trong s này là mt nim tin mù quáng.

Mt s quc gia được hưởng mc sng tt hơn nhng quc gia khác nhưng đây là kết qu ca s phát trin kinh tế và công ngh và / homột quốc gia khai thác tài nguyên ca quc gia khác . Nhng chênh lch quc tế này luôn xut hin sau mt s quá trình mua li cưỡng bc hoc cưỡng bc được thc hin bi các chính ph thng tr vi chi phí ca các chính ph nghèo hơn. Hoc thông qua chiến tranh, thuc đa, ch nghĩa thc dân mi hoc tham nhũng đơn gin.

Người bình thường các quc gia giàu có hơn có th mua được mt s th xa x bi vì nhng người lao đng được tr lương thp hoc nô l, mt nơi nào đó khác trên thế gii, đã cung cp nhng nguyên liu thô cn thiết hoc nhng sn phm chế to mà không cn gì c. Tuy nhiên, trong thi k tht lưng buc bng, các chính ph không bao gi ngn ngi siết cht mc lương và các điu kin ca người lao đng ti quc gia ca h, trước khi chuyn sang các dch v thiết yếu tước tài sn, nhbảo vệ lợi nhuận ngân hàng . H có th làm điu này bi vì h có tt c quyn lc và dân s không có. Dù vy vn được gi là dân chủ .

Đi vi nhng người đ xut mt Trt t Thế gii Mi, chng hn như Richard Haass, ch tch Hi đng quan h đi ngoi ca Hi đng quan h toàn cu, đó là gic mơ v mt chính ph thế gii duy nht do mt nhóm ràng buc cht ch ca nhng 'người có ảnh hưởng chính sách' vô cùng quyn lNhng người ch trích ý tưởng thường xuyên được tham chiếu này, thường được coi là 'những người theo thuyết âm mưu tồi tệ', nó ch đơn gin là chế đ chuyên chế toàn cu dưới mt tng lp tinh hoa không được bu chn, t b nhim (ký sinh trùng,) có tm nhìn thc tế duy nht là h là nhng người cai tr hp pháp ca Trái đt.

Nguồn gốc của Trật tự Thế giới Mới Hiện đại

 

Cecil Rhodes

 

Năm 1902, mt doanh nhân người Anh và nhà xây dng đế chế Cecil Rhodes qua đi sau khi nhng người lao đng chết trong các m vàng và kim cương Nam Phi tích lũy được mt tài sn cá nhân đáng kinh ngc. Ông thành lp Công ty Khai thác Hp nht De Beers vào năm 1888 vi s hu thun tài chính ca các ch ngân hàng giàu có nht thế gii, NM Rothschild & Sons. Sau khi chết, ông đ li tài sn khng l ca mình đ to ra mt s d án, bao gm c t chc công khai và mt hi kín.

Rhodes đã to tng cng by di chúc. Hc bng th 7 ca ông được biết đến nhiu nht vì nó đã thành lp hc bng Rhodes, h tr các nghiên cu sau đi hc quc tế ti Đi hc Oxford. Các hc gi Rhodes đã tr thành mt trong nhng người quyn lc và có nh hưởng nht trong thế gii v chính tr, khoa hc, y hc, kinh doanh, ngh thut, hc thut, lut pháp và quân đi.

Tuy nhiên, phn ln tài sn ca Rhodes được dành đ to ra mt chính ph thế gii duy nht, da trên mô hình đế chế ca Anh. Nó s được cai tr t trung tâm bi mt tng lp Anh-M, nhng người s thc hin quyn kim soát ca h bng cách bí mt hp tác và thao túng, các nhà lãnh đo chính tr, kinh tế, khoa hc và văn hóa trên thế gii.

Đ phát huy sc mnh bí mt ca mình, nhóm mà Rhodes to ra phi là mt t chc bí mt. Vì vy, nó không được cung cp bt k nhn dng chính thc nào. Đó cũng không phi là mt kiu l đoàn bt tay gn như thn bí, vui nhn nào đó, mc dù nhiu thành viên ca nó cũng thuc các hi kín khác, mà là mt nhóm do liên kết t nguyn, chia s li ích và mt mc đích chung thng nht. Tư cách thành viên được cung cp da trên quyn lc và nh hưởng. Nhng người tham gia, đng ý hành đng đ theo đui mc tiêu ca xã hi. Nó không ch là mt ca hàng nói chuyn. Ý h là kinh doanh.

Các nhóm thành phn đã được biết đến vi nhiu tên. "Trường mu giáo ca Milner", "Nhóm bàn tròn", "đám đông Rhodes", "đám đông thi đi", "đám đông nhà Chatham", "nhóm tt c các linh hn" và "b Cliveden" đu là nhng cái tên được đt cho nhiu t chc khác nhau trong hi kín này trong nhng năm qua. Nó hot đng trên cơ s 'vòng trong vòng.'  trung tâm là mt nhóm nh, 'Hi nhng người được bu', nhng người có nh hưởng đến s phát trin và hot đng ca các nhóm làm vic ln hơn ca nó.

S phân chia này có nghĩa là mt s thành viên xã hi nhn thc đy đ v trung tâm quyn lc trong khi nhng người khác thì ít hơn. Tuy nhiên, tt c các thành viên đu nht trí vi mc tiêu chính. Đ thành lp mt chính ph toàn cu duy nht, mà ngày nay mt s người gi là 'Trt t Thế gii Mi.'

Rhodes là mt người da trng theo ch nghĩa cc đoan và dân tc ch nghĩa cc đoan. Anh y là mt người đàn ông ca thi đi ca anh y và mc dù điu này được coi là đáng chê trách ngày nay, nhưng cn lưu ý rng quan đim ca anh y đã được đa s chia s. Ông tin rng nn văn hóa 'Anglo-Saxon' ca người Anh vượt tri hơn tt c nhng nn văn hóa khác và điu tt nht có th xy ra vi mt quc gia là chế đ thuc đa ca Anh.

Do đó, ông coi ch nghĩa đế quc là mt đo đc. Do đó, bt k hành đng nào thúc đy s bành trướng ca đế quc Anh-M, bt k nó gây ra tn hi gì cho người dân, đu được Rhodes và các thành viên xã hi ca ông coi là chính nghĩa. Năm 1877, ông viết " Tuyên xưng đức tin ", trong đó ông đưa ra tm nhìn ca mình:

“Tôi cho rằng chúng ta là chủng tộc tốt nhất trên thế giới và chúng ta càng sinh sống trên thế giới càng tốt cho loài người. Chỉ thích những bộ phận hiện đang là nơi sinh sống của những mẫu vật hèn hạ nhất của con người ……

…… .Tại sao chúng ta không nên thành lập một xã hội bí mật mà chỉ có một đối tượng là sự gia tăng của Đế quốc Anh và việc đưa toàn bộ thế giới không văn minh dưới sự cai trị của Anh để phục hồi Hoa Kỳ vì đã biến chủng tộc Anglo-Saxon thành một Đế chế. ….

… .Để tiến hành một kế hoạch như vậy, một hội kín sẽ giúp ích được gì nhiều cho một hội không được công khai thừa nhận nhưng ai sẽ làm việc bí mật cho một đối tượng như vậy …….
…… Chúng ta hãy hình thành một xã hội giống như một Giáo hội cho sự mở rộng của Đế quốc Anh. Một xã hội nên có các thành viên ở mọi phần của Đế quốc Anh làm việc với một đối tượng và một ý tưởng, chúng ta nên có các thành viên của nó tại các trường đại học và trường học của chúng ta và nên xem thanh niên Anh qua tay họ, có lẽ trong mỗi nghìn sẽ có tâm trí và cảm xúc đối với một đối tượng như vậy….

……… .Vì sợ rằng cái chết có thể cắt đứt tôi trước thời gian nỗ lực phát triển nó, tôi giao tất cả tài sản thế gian của mình cho SG Shippard và Bộ trưởng Thuộc địa vào thời điểm tôi qua đời để cố gắng thành lập một Hội như vậy với một đối tượng như vậy. ”

 

Lord Alfred Milner

 

Rhodes nói v vic to ra mnhóm ưu tú ca mình gồm hoàng gia, thc dân, binh lính, quan chc, nhà công nghip, gián đip, ch ngân hàng, nhà s hc, nhà khoa hc, ngh sĩ, tác gi, chính tr gia và nhng người khác, đ c gng thng tr thế gii. Năm 1891 Rhodes, WTStead (biên tp viên và nhà báo có nh hưởng), Lord Nathan Rothschild (ch ngân hàng, chính tr gia & người được y thác ca Rhodes) và Reginald Baliol Brett (Lord Esher, bn thân và c vn ca N hoàng Victoria và sau này là Vua Edward VII và Vua George V) đã gp g đ vch ra kế hoch thng tr toàn cu ca h.

H ngay lp tc bt đu đt tuyn dng ca mình. H thành l'Hiệp hội Bầu cử' bng cách mi Lãnh chúa Alfred Milner (qun lý thuc đa và c vn chính sách quyn lc) tham gia cùng h. Nhóm tiếp theo mà h thành lp, nhng người s tiếp tc gn nht vi chiếc ghế quyn lc, là 'Hiệp hội những người giúp đỡ.'

Năm 1902, hai tháng sau cái chết ca Rhodes, NWO thành lp ' Hiệp hội những người hành hương ' xuyên Đi Tây Dương . Mc đích ca Rhodes luôn là hp nht thế gii nói tiếng Anh.

Cơ s ca Anh thương tiếc vì mt thuc đa M ca h, nhưng cũng nhn thc được rng đế chế Anh không th duy trì vô thi hn hoàn toàn bng lc lượng quân s. Hip hi Người hành hương được thành lp đ to ra 'mối quan hệ đặc biệt' gia Hoa K và Vương quc Anh.

Ngày nay, nhim v đu tiên ca bt k Đi s Hoa K ti Vương quc Anh là gp g 'Hip hi nhng người hành hương' ca Anh. Ngược li, nhim v đu tiên ca Đi s Vương quc Anh ti M là tìhiểu mong muốn ca các thành viên Hip hi Hành hương Hoa K.

Thế giới mới di chuyển về phía trước

Khi Hip hi Người hành hương được thành lp, mt lot các cuc hp đã din ra London vào năm 1902 và New York vào năm 1903. Nhng cuc hp này có s tham d ca nhng cá nhân giàu có nht M và Anh và do đó, trên thế gii.

Ngân hàng trung ương được kim soát t London, ch yếu là Nam tước Alfred Rothschild, mang li li thế v tin t cho người Anh. Hip hi Hành hương thành lp Hc bng Rhodes và Qu y thác Rhodes Hoa K Trong nhng năm sau đó, các thành viên đáng chú ý bao gm N hoàng Elizabeth II, Hoàng thân Philip, Thái t Charles, John D. và David Rockefeller, Winston Churchill, Henry Kissinger, Margaret Thatcher, Walter Cronkite và Allen và John Foster Dulles, tr mt s tên.

min nam châu Phi, Lord Alfred Milner (thành viên ca 'Society of the Elect' & Pilgrims Society) đã tp hp mt s lut sư và qun tr viên tr tài năng và tàn nhn vào mt tp th được gi làTrường mẫu giáo của Milner .' H đã làm vic đ thành lp Liên minh Nam Phi, tin thân ca Cng hòa Nam Phi hin ti và là k ch mưu chế đ phân bit chng tc. H kim soát phn ln th trường kim cương và vàng trên thế gii.

Năm 1909, Nhà tr là công c trong vic hình thành Phong trào Bàn tròn . H đã thành lp 'Bàn tròn' Canada, Nam Phi, Úc, New Zealand và các nơi khác trên khp Đế quc Anh.

Lionel Curtis

nh hưởng và sc mnh ca các cá nhân thành lp NWO được minh ha rõ ràng bi trường Mu giáo và thành viên Bàn tròn hàng đLionel Curtis . Trước s gia tăng quyn lc ca Đc châu Âu và s thng tr kinh tế ngày càng tăng ca M, ông là người đng đu trong s nhng người nhn ra rng đế chế quân s Anh không th tn ti. Vào năm 1911, Lionel Curtis quyết đnh Đế quc Anh nên được chuyn đi thành mt cường quc kinh tế được gi là Khi thnh vượng chung ca các quc gia Anh và rng n Đ nên được trao quyn t qun. n Đ được trao đc lp vào năm 1947 và Khi thnh vượng chung ca các quc gia Anh thành lp năm 1948, đúng như Lionel Curtis và Nhóm Bàn tròn ca ông đã ra lệnh hơn 35 năm trước đó.

Khó khăn mà nhiu người gp phi khi nm bt cách thc s dng sc mnh ca NWO thường bt ngun t vic h tp trung vào mt trn đu dài. Chiến lược ca h không được xây dng da trên li nhun nhanh chóng hoc thành công ngay lp tc. Ging như bt k kế hoch được thc hin tt nào h biết mi th s tr nên ti t. Nhưng mi bước đi là mt bước trên con đường dn đến mc tiêu cui cùng ca Trt t Thế gii Mi. Nó không ch kéo dài nhiu năm mà là nhiu thp k, qua nhiu thế h hoc thm chí nhiu thế k. Không th tránh khi vic tiến ti chế đ đc tài kinh tế và chính tr toàn cu mà h quyết tâm to ra. Mt th mà h hin đang rt gn đt được nh vào vic to ra tình trạng khẩn cấp về khí hậu .

Năm 1910, nhà công nghip người M gc Scotland, Andrew Carnegie, đã thành lQuỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế (CEIP.) Nhng người được y thác ca nó là tt c các nhà công nghip và nhà tài chính. Nhiu người có liên h vi Tp đoàn Quc tế M (AIC) do JPMorgan kim soát, tr thành tp đoàn khng l American International Group (AIG) vào năm 1919.

Hi đng qun tr bao gm Elihu Root (lut sư AIC và Carnegie), Cleveland H. Dodge (nhà công nghip, nhà sn xut vũ khí và người ng h tài chính cho Tng thng Wilson), George W. Perkins (ch ngân hàng đi tác ca Morgan), GJ Balch (AIC và Amsinck), RF Herrick ( AIC), HW Pritchett (AIC.) Bn thân Carnegie là ch tch ca Hip hi Hành hương Hoa K và CEIP được thành lp vi mc đích c th:

“…… dành riêng cho việc thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia và thúc đẩy sự tham gia quốc tế tích cực của Hoa Kỳ.”

CEIP nh hưởng mnh m đến chính sách đi ngoi ca Hoa K ngày nay, vi mi liên h cht ch vi B Ngoi giao Hoa K và s tham gia kéo dài hơn mt thế k vi cơ s chính tr Hoa K. Nó được hu hết mi người (nhng người biết v nó) coi là lc lượng vì hòa bình thông qua vic thúc đy hp tác quc tế. Đây là mt ví d v s trùng lp ca NWO và minh ha toán hng mô thc tiêu chun ca nó. Bng cách th hin b ngoài ca nhng 'nn tng' nhân t, nhiu nhóm như CEIP hot đng đng sau nhng cánh ca đóng kín đ đt được các mc tiêu đa chính tr ca xã hi.

Các t chc được coi là 'min thuế' Hoa K theo Đo lut Doanh thu năm 1917. Điu này cho phép nhng người giàu nht trên Trái đt tài tr cho các d án k thut xã hi khác nhau ca h mà không cn phi tr bt k khon thuế thu nhp nào. Thuế thu nhp ch dành cho nhng người ít.

Ngay t đu, CEIP đã xác đnh chiến tranh hu ích như thế nào va là mt hot đng to ra li nhun va là cht xúc tác cho s thay đi xã hi. Norman Dodd tng là điu tra viên chính vào năm 1953 cho y ban Đc bit ca Quc hi Hoa K v Cơ s Min thuế. Anh ta được cp quyn truy cp vào các h sơ CEIP và nhng gì anh ta phát hin ra rt khác vi nhn thc ca công chúng thường thy. Dodd đã làm chng vi y ban Reece:

 

“Các ủy viên của Quỹ [CEIP] đã đưa ra một câu hỏi duy nhất. Nếu muốn thay đổi cuộc sống của cả một dân tộc, thì có phương tiện nào hiệu quả hơn chiến tranh…. Họ đã thảo luận về câu hỏi này… trong một năm và đưa ra câu trả lời: Không có phương tiện nào được biết đến hiệu quả hơn chiến tranh, giả sử mục tiêu là thay đổi cuộc sống của cả một dân tộc. Điều đó dẫn họ đến một câu hỏi: Làm thế nào để chúng ta lôi kéo Hoa Kỳ vào một cuộc chiến ”.


CEIP không được thành lp vào năm 1910 như mt phương tin cho hòa bình. Hoàn toàn ngược li. Điu quan trng là phi hiu, đi vi NWO, chiến tranh ch đơn thun là mt phương tin đ kết thúc. Nó cung cp kích thích kinh tế nhưng cũng mang li thay đi xã hi ln. Vic s dng chiến tranh, xung đt và ni dy vũ trang là mt trong nhng phương pháp chính đ hướng ti mc tiêu là mt chính ph thế gii dưới s kim soát ca gii tinh hoa doanh nghip.

Mt khi bn biết điu này, ngay c nhng din gii chính thng v lch s cũng cho thy điu này rõ ràng. Mi cuc xung đt quan trng đu kết thúc bng mt hi ngh hòa bình được thương lượng và mi cuc đàm phán đu thiết lp s tp trung quyn lc hơn na trong các cơ quan khu vc ln hơn hoc các t chc liên chính ph, luôn làm xói mòn ch quyn và cng c quyn lc. Chiến tranh là một cái vợt , và những lá cờ giả , chng hn như vic Lusitania b đánh chìm, kéo M vào Thế chiến I, thường được NWO ng h đ cung cp các khon tin cn thiết.

Sau khi Thế chiến I kết thúc, các đi din ca NWO, nhng người thành lp nòng ct cho các phái đoàn M và Anh ti Versailles, đã triu tp đ to ra h thng các 'think tank' quc tế giúp h có th cai tr t trong bóng ti cho đến ngày nay. Dưới s ch đo ca Lionel Curtis, nhóm các nhà công nghip, tài chính và thao tác chính tr đã gp nhau đ to Vin Anh Quan h Quc tế đã nhn được s đi lên ca hoàng gia đ tr thành Viện Hoàng gia Quan hệ Quốc tế (RIIA) vào năm 1920. Nhiu thành viên 'hành hương Society' là có mt ti cuc hp ban đu Paris, và chi nhánh M được thành lp vi tên gHội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR) vào năm 1921, dưới s ch trì ca Elihu Root và được tài tr bi JDRockefeller.

Bức màn bí mật của trật tự thế giới mới

Tuy nhiên, bt chp quyn lc liên tc ca các t chc này, nhng t chc vn đnh hình chính sách đi ngoi và quan h quc tế ngày nay, chính vic to ra ' Quy tắc Nhà Chatham ' ca RIIA vào năm 1927, đã cho phép qun tr toàn cu bí mt, phi dân ch được che giu trong tm nhìn. Các nhà s hc đã tuyên b Quy tc Nhà Chatham được thiết kế đ thúc đy đi thoi ci m gia nhng người quyn lc nht hành tinh. Chúng ta ch cn nhìn vào đnh nghĩa hin ti (sau mt vài bn sa đi gn đây hơn) đ hiu cách gii thích này gây hiu lm như thế nào.

“Khi một cuộc họp, hoặc một phần của cuộc họp, được tổ chức theo Quy tắc Chatham House, những người tham gia được tự do sử dụng thông tin nhận được, nhưng danh tính cũng như mối quan hệ của (các) diễn giả cũng như của bất kỳ người tham gia nào khác, đều không được tiết lộ . ”

Điu này cho phép to ra ' Deep State Milieu .' Mt mng lưới toàn cu gm các nhà môi gii quyn lc, nhng người có th n mình trước s cm ơn không nh đi vi Quy tc Nhà Chatham. Ch có rt ít nhà báo và nhà nghiên cu c gng phá b bc tường im lng này. Làm như vy gn như chc chn s dn đến vic h b gán cho là 'những người theo thuyết âm mưu', mt qu đo s nghip rơi t do hoc t hơn.

Các nhóm n đng sau Quy tc Nhà Chatham bao gm Hi đng Quan h Đi ngoi, y ban Ba ​​bên, RIIA, Nhóm Bilderberg, Le Cercle và nhng nhóm khác. Nhiu xã hi ưu tú lâu đi đã kết hp nó vào 'quy tc' tho lun ca h, chng hn như Hip sĩ Malta, Skull and Bones, Hip hi người hành hương, các nhóm Bàn tròn và hơn thế na. Tương t, các tp đoàn và t chc tài chính quc tế cũng s dng nó, các ban ch đo ca chính ph, ban c vn chính sách và đc bit là hi đng qun tr. Điu này đã được bán cho công chúng như mt s tr giúp cho vic ra quyết đnh 'công khai và minh bch' là mt điu rt vui nhn.

RIIA Think Tank - LOL.

Mc dù bn thân quy tc không có hiu lc thi hành theo lut, nhưng bt k t chc nào, k c chính ph, đu có th coi quy tc đó là vn đ chính sách. Bt k ai vi phm s phi đi mt vi hình thc k lut. Khi nhng người tham gia cuc hp, thc thi chính sách, có th mua được chính ph thì 'k lut' không phi là điu d dàng b b qua. Không cn biết bn là ai.

V mt hiu qu, điu đó có nghĩa là nhng người quyn lc nht, giàu có nht trên Trái đt có th gp nhau đ tho lun v bt k kế hoch nào h có th có mà không cn bt k s giám sát nào ca công chúng. Đ duy trì chương trình ngh s n này, MSM phi hoàn toàn đng lõa, không bao gi hi nhng câu hi khó và luôn tôn trng quy tc ca Chatham House. H làm điu này không có ngoi l, thường là vì nhng người s hu MSM cũng là thành viên ca các t chc Deep State khác nhau hình thành Trt t Thế gii Mi.

Các cuộc chiến tranh trật tự thế giới mới

Da trên s công nhn ca CEIP rng chiến tranh là phương tin hiu qu nht cho s thay đi xã hi hàng lot, NWO đã s dng các tp đoàn toàn cu ca h, các đng chính tr mà h tài tr, các chính tr gia hàng đu mà h đã tham nhũng và cátập đoàn ngân hàng quốc tế ca h đ to ra các điu kin kinh tế, chính tr và xã hi dn đến WWI. C ý đy hành tinh đến thm ha đ mang li kết qu mong mun ca h.

Ngoài ra, h còn tài tr cho cuc cách mng Nga đ đm bo h tiếp cn vi các th trường Liên Xô trong tương lai và đm bo đu tư ca h cho dù ai là người chiến thng trong cuc chiến. Tuy nhiên, sau Hip ước Versailles, h nhn ra rng cn phi làm nhiu vic hơn na. Do đó, h tiếp tc d án to ra mt thế gii đc tài bng cách bt đu Thế chiến th hai.

V cơ bn, NWO đã cho Đc vay tin đ tr các khon bi thường sau Thế chiến I, đm bo Đc n h ch không phi các quc gia có ch quyn, n ca h. Do đó đt nn kinh tế Đc hoàn toàn trong tm kim soát ca h. Sau đó, h to ra các-ten công nghip và sn xut Đc, vi s tin do các ngân hàng mà h s hu qun lý, khiến h tr thành nhng người hưởng li chính t các khon vay ca chính h và cng c hơn na quyn kim soát nn kinh tế Đc. Tiếp theo, h s dng các-ten công nghip con ca mình đ xây dng li quân đi Đc và tài tr cho s tri dy ca Đc Quc xã.

Sau khi phát xít nm quyn, h tài tr cho n lc chiến tranh chng li các Quc gia Đng minh, nhng người mà h cũng đã tài tr trong Thế chiến II. Họ điều hành cả hai phe của cuộc chiến t tr s an toàn ca h Thy Sĩ trung lp và, khi Thế chiến th hai kết thúc, h s dng li nhun khng l kiếm được t cái chết ca hơn 60 triu người đ tài tr cho mt n lc khác nhm thành lp mt chính ph thế gii. ca Liên hp quc.

Tôi nhn ra đây có l không phi là lch s mà bn quen thuc. Tuy nhiên, mt ln na, các bng chng chng minh đây là v án li tràn ngp. Tt c nhng điu bn có th đọc ở đây .

Cũng như Thế chiến I dn đến vic thành lp liên minh các quc gia tht bi, Thế chiến II dn đến vic thành lp Liên hp quc. Nó thiết lp mt khuôn kh cho chính ph thế gii nhưng vn chưa chính thc thay thế ch quyn ca các quc gia thành viên.

Bước hp lý tiếp theo ca NWO, trên con đường tr thành bá ch tp th / tư bn toàn cu, là to ra các khi quyn lc phá hy thc s ch quyn quc gia. Vic kim soát kinh tế đi vi d án Liên Xô tht bi là mt n lc hp lý nhưng chiến tranh châu Âu đã to cơ hi hoàn ho cho NWO đ tiến mt bước dài.

Ln đu tiên h có th thành lp mt t chc liên chính ph, được qun lý tp trung bi mt đoàn th không qua bu c, được kim soát bi ngân hàng trung ương ca chính mình, nơi qun lý nhiu nn kinh tế giàu có nht thế gii. Ngày nay, chúng tôi gi d án đó là Liên minh châu Âu (EU) và Nhà nước sâu Milieu là trng tâm ca quá trình sáng to.

ĐTrật tự Thế giới Mới và Liên minh Châu Âu đ tìm hiu thêm.

Trật tự thế giới mới và Liên minh châu Âu

CHỦ ĐỀ:Trạng Thái SâuLiên Minh Châu ÂuĐịa Chính TrịTrật Tự Thế Giới Mới

 

 

 

 

Phát biu tHội nghị An ninh Munich v Liên minh Quc phòng EU và vic hoàn thành thng nht quân s gn đây, Đi din cp cao ca Liên minh châu Âu (trên thc tế là B trưởng Quc phòng EU) Federica Mogherini nêu rõ cam kết ca EU đi vi Trt t Thế gii Mi (NWO.)

“Châu Âu về quốc phòng hiện đã trở thành hiện thực với những nền tảng vững chắc và đây là đóng góp của chúng tôi, đóng góp của Liên minh châu Âu vào an ninh của công dân chúng tôi trước hết, nhưng đó cũng là cam kết của chúng tôi đối với một trật tự thế giới mới đa phương, hợp tác hơn. ”

Bt c khi nào các chính khách và ph n hàng đu s dng cm t 'NWO', h thường đ cp đến mt h thng chính ph toàn cu do các nhó'Bàn tròn' khác nhau cRhodes vch ra trước tiên . Nhiu người theo ch nghĩa toàn cu cho rng các xe tăng như Bilderberg Group, The Council on Foreign Relations (CFR), The European CFR, Le Cercle và nhng người khác đã s dng thut ng này theo cách tương t. Nhiu chí