KIM ÂU -CHÍNH NGHĨA -TINH HOA - STKIM ÂU

CHÍNH NGHĨA MEDIA-VIETNAMESE COMMANDOS

BIÊT KÍCH -STATE NATION -LƯU TRỮ -VIDEO/TV

DICTIONAIRIES -TÁC GỈA-TÁC PHẨM -BÁO CHÍ . WORLD-KHẢO CỨU -DỊCH THUẬT -TỰ ĐIỂN -THAM KHẢO-THỜI THẾ -VĂN HỌC-MỤC LỤC- POPULATION. WBANK. BNG. ARCHIVES. ĐKN. POPULAR MEC- POP SCIENCE * CONSTITUTION -LÀM SAO -TÌM IP - COMPUTER - US FACT

POP - EIR- FDA EXPRESS - LAWFARE

 

ĐẶC BIỆT

 1. Served  In A Noble Cause

 2. Hào Kiệt For Rent

 3. Trò Bịp Cứu Trợ TPB: Cám Ơn Anh

 4. Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

 5. Văn Kiện Về Quyền Con Người

 6. Liberal World Order

 7. The Heritage Constitution

 8. The Invisible Government Dan Moot

 9. The Invisible Government David Wise

 10. Montreal Protocol Hand Book

 11. Death Of A Generation

 12. Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa Toàn Thư

 13. Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

 14. Phân Định Chính Tà

 15. Giáo Hội La  Mã:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

 16. Secret Army Secret War - CIA Giải mật

 17. Mật Ước Thành Đô: Tin Bịa Đặt

 18. Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang- HCM Toàn Tập

 19. Lãnh Hải Việt Nam ở Biển Đông

 20. Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

 21. Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

 22. Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

 23. Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

 24. Trò Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

 25. Hài Kịch Nhân Quyền

 26. CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

 27. Tội Ác PG Ấn Quang

 28. Âm mưu của Ấn Quang

 29. Vụ Đài VN Hải Ngoại

 30. Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

 31. Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

 32. Lịch Sử CTNCT

 33. Tượng Đài: Lưu Xú - Lưu Manh

 34. Về Tác Phẩm Vô Ðề

 35. Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh

 36. Bút Ký Tôi Phải Sống

 37. Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

 38. Đặc Công Đỏ Việt Thường

 39. Kháng Chiến Phở Bò

 40. Băng Ðảng Việt Tân

 41. Mặt Trợn Việt Tân

 42. Tù Binh và Hòa Bình

 43. Nước Mắt Trước Cơn Mưa

 44. 55 Ngày Chế Độ Sài Gòn Sụp Đổ

 45. Drug Smuggling in Vietnam War

 46. The Fall of South Vietnam

 47. Giờ Thứ 25

 48. Economic assistant to South VN 1954- 1975

 49. RAND History of Vietnam War era

 50. Chiến Sĩ Vô Danh 

 

 

 LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

-09/2018 -10/2018 -11/2018 -12/2018 -01/2019 -02/2019

-03/3019 -04/2019 -05/2019 -06/2019 -07/2019 -08/2019

-09/2019 -10/2019 -11/2019 -12/2019 -01/2020 -02/2020

-03/2020 -04/2020 -05/2020 -06/2020 -07/2020 -08/2020

-09/2020 -10/2020 -11/2020 -12/2020 -01/2021 -02/2021

 

THAM KHẢO

Dec/2018. Jan/2019. Feb/2019. Mar/2019. Apr/2019

May/2019. Jun/2019. Jul/2019. Aug/2019. Sep/2019. Oct/2019. Nov/2019. Dec/2019. Jàn/2020. Feb/2020

Mar/2020. Apr/2020. May/2020.Jun/2020.  Jul/2020.

Aug/2020.Sep/2020. Oct/2020. Nov/2020. Dec/2020

Jàn/2021. Feb/2021. Mar/2021. Apr/2021. May/2021.

Jun/2021.  Jul/2021. Aug/2021.Sep/2021. Oct/2021. Nov/2021. Dec/2021

 

 

 

Beginner's Guide Web Design

Responsive Web Design

Professional Web Design

Learning Web Design 4

A List Apart Responsive Web Design

Responsive Web Design Ethan

The Book of CSS3

Mastering Resposive Web Design HTML 5

HTML Tutorial

HTML5 CSS3 Responsive Cookbook

Principle of Web Design

Real Life Responsive Wed Design

Learning Responsive Web Design

Learn HTML and CCS

Pro HTML 5 Accessi

Thiết Kế Web


http://www.expression-web-tutorials.com/

https://www.w3schools.com/howto/howto

_css_social_media_buttons.asp

https://archive.org/details/pdfy-Skb-ch_k7psDm90Q

https://www.codecademy.com/en/forum_

questions/532619b28c1ccc0cac002730

https://www.w3schools.com/html/html_responsive.asp

https://www.w3schools.com/css/css_rwd_intro.asp

https://www.w3schools.com/css/css_rwd_intro.asp

https://archive.org/details/pdfy-Cj2ZiIXHRr7NZ6Ro

https://archive.org/details/responsivewebdesign

https://speckyboy.com/free-web-design-ebooks/

How To Broadcast Videos On You Tube

Computer Page

 

https://vimeo.com/

http://www.imdb.com/

https://www.crackle.com/

https://www.popcornflix.com/pages/movies/d/movies

https://archive.org/details/feature_films

https://capitalhill.org/2019/03/10/cnns-fake-news-story-hit-with-massive-lawsuit/

 

 

 

THÁNG 09-2020

 

UPI - REUTERS - APVI - THẾ GIỚI - VIỆT NAM - BBC - VOA - RFI - RFA - HOUSE- TỬ VI - VTV - HTV

PLUTO - INTERNET - SONY - CHINA - SINHUA - FOX NATION - FOXNEWS - NBC - ESPN - SPORT TV

EPOCH- LEARNING- FOX BUSINESS- WHITE HOUSE- CONGRESS-FED REGISTER- DIỄN ĐÀN-

 

Constitution - Prohibition Era

http://clerk.house.gov/floorsummary/floor.aspx?day=20190926

   


Donald Trump có bng đi hc không?

Nhiu công dân Hoa K và nhng người khác trên khp thế gii quan tâm đến câu hi:  Donald Trump có bng đi hc không?

Trump ln lên Jamaica, Queens và theo hc ti Trường Kew-Forest t mu giáo đến lp by. Năm 13 tui, anh đăng ký vào Hc vin Quân s New York, mt trường ni trú tư nhân, sau khi cha m anh phát hin ra rng anh thường xuyên đến Manhattan mà không có s cho phép ca h.

Donald J. Trump
Tng thng th 45 ca Hoa Kỳ

Donald Trump đã tri qua tui tr ca mình trong k lut nghiêm ngt ca hc vin quân s, và ln lên, ông đã hc nhng kiến ​​thc cơ bn v kinh doanh bt đng sn t nhng giáo viên đi hc gii nht ca M. Nhưng quan trng nht - Donald đã có th áp dng thành công lý thuyết được nghiên cu trong các cơ s giáo dc vào thc tế.

Mt trong nhng thuc tính quan trng ca đa v Tng thng Hoa Kỳ là trình đ hc vn cao nht ca người đm nhim v trí liên quan. Theo tiêu chí này, danh tính ca chương th 45 ca nhà nước Hoa K là hoàn toàn nht quán. Nhưng Donald Trump có cách giáo dc nào? Mt doanh nhân ni tiếng đã hc tp dưới k lut nghiêm ngt ca Hc vin Quân s New York, và sau đó tiếp thu nhng kiến ​​thc tt nht v kinh doanh ti các bài ging ti Đi hc Fordham và Trường Wharton - Đi hc Pennsylvania.

Donald Trump đáng giá bao nhiêu? Giá tr ròng chc chn ca Donald Trump

Trump đã làm gì cho đến nay. Nhng điu tt nht mà Tng thng Trump đã làm

Các công ty ng h Donald Trump. Danh sách các công ty thân thin vi Trump 

 

 

Tt nghip Trường Tài chính Wharton ca Đi hc Pennsylvania, Trump tiếp bước cha mình bước chân vào thế gii phát trin bt đng sn, to nên du n ca ông ti Thành ph New York. 
Donald Trump nh
n bng C nhân Khoa hc v kinh tế và chuyên ngành tài chính ti Trường Wharton thuc Đi hc Pennsylvania

Donald Trump đã hc đi hc đâu?

Tuy nhiên, nơi hc tp đu tiên ca Donald Trump li là trường Kew Forest New York. Cô y đang phía đông ca thành ph, trong khu vc Queens. Cha Donald, Frederick Trump, người vào thi đim đó đã tr thành mt doanh nhân thành công trong các giao dch bt đng sn, sau đó gi mt v trí trong chính quyn ca Queens. Vì nhng vn đ vi hành vi ca Donald mà năm 13 tui phi ri trường Kew Forest. Cha m anh quyết đnh gi con trai mình đi hc tp ci to Hc vin Quân s New York.

Frederick và Mary Ann Trump hy vng rng k lut được thc hành đó, thúc đy hướng năng lượng ca Donald theo hướng tích cc. Hc tp ti Hc vin dành cho doanh nhân tương lai đã rt thành công.  đó, ông nhn được mt nn giáo dc trung hc đy đ.

Cui năm hc, năm 1964, v Tng thng th 45 tương lai ca Hoa K nhp hc ti Đi hc Fordham, cũng nm New York, nơi ông theo hc trong 2 năm. Donald đã làm rt tt, nhưng theo Gwenda Blair, tác gi ca cun sách "Triu đi Trump: Đế chế được xây dng cho ba thế h" (xut bn năm 2001), người đng đu tương lai ca nhà nước M coi Đi hc Ford ch là mt giai đon tm thi ca cuc sng ca mình, không có ý đnh tt nghip đi hc. Vic hc ca ông Donald Trump d đnh s tiếp tc mt cp đ khác.

Donald Trump đã phá sn bao nhiêu ln? 

Du ngoc thuế Trump. Trump đã thay đi khung thuế và thuế sut như thế nào. Thuế sut ca bn có thay đi không?

Trump gii thích thuế quan. Phân tích Kinh tế và Thương mi v Thuế quan ca Trump

Vì vy, khá hp lý khi doanh nhân tương lai chuyn đến mt cơ s giáo dc khác, và vào năm 1966, ông chuyn đến Trường Kinh doanh Wharton Pennsylvania.  cp đ đi hc, vn rt hiếm trong nhng năm đó, các khái nim khoa hc v các mi quan h pháp lý trong giao dch bt đng sn đã được ging dy. Trong cun sách "Ngh thut ca tha thun" (xut bn năm 1987), Tng thng M tương lai s viết, gii thích v quyết đnh chuyn đến Pennsylvania, nơi đt mc tiêu vượt qua nhng bài kim tra khó nht trường.

Donald Trump ti Đi hc Pennsylvania

Đi hc Pennsylvania là mt trong 8 trường đi hc danh tiếng ca M là thành viên ca Ivy League ưu tú. Ti các cơ s này, sinh viên ca nhiu nhân vt ni tiếng ca M theo hc.

Có mt s s kin thú v đc trưng cho vic chuyn Donald đến Trường Wharton. Gwenda Blair viết rng anh đã được phng vn bi mt người đàn ông thân thin t văn phòng tuyn sinh ca Trường Wharton, người là bn hc ca anh trai Donald. Tuy nhiên, Gwenda không cho rng Trump vào trường đi hc là do quan h h hàng. Ted S., bn cùng lp ca Donald ti Đi hc Pennsylvania, nói rng khi đó doanh nhân tương lai không quá ging vi chính anh ta ngày nay - khi anh ta biết tt c nước M, và thm chí c thế gii. Sachs lưu ý rng Tng thng M tương lai là mt người rt khiêm tn và thm chí là nhút nhát. 
Đng thi, anh chưa bao gi nhn mình là con ca mt doanh nhân giàu có. Ch sau nhiu năm, Ted mi tìm ra được điu này. Người đng đu nhà nước tương lai ca M hiếm khi xut hin trong khuôn viên trường đi hc vào cui tun, và không tham gia tích cc vào đi sng sinh viên. Đng thi, trên Tp chí ca các sinh viên tt nghip trường Wharton, xut bn vào mùa xuân năm 2007, thông tin được phn ánh rng vào thi đim xut bn có liên quan, Donald Trump, đang theo hc ti cơ s giáo dc này. . 
Ngược li, Luis Kalomaris, mt người bn hc khác ca Tng thng M th 45 li nói v ông như mt người đy tham vng. Kalomaris nói rng ti cuc hp đu tiên ca nhóm, giáo sư đã hi các sinh viên rng h mong đi gì t vic hc Wharton. Trump tr li rng ông mun tr thành Bill Sackendorf tiếp theo (mt trong nhng doanh nhân ni tiếng nht nước M trong lĩnh vc giao dch bt đng sn), đng thi vượt qua nhng thành tu mà ông đt được. Đng thi, Kalomaris lưu ý, mi quan h gia Trump và Wharton khá chính thc: anh y ch nhn được t trường đi hc nhng gì anh y mun, theo quan đim ca anh y, là tha. Ví d, Tng thng tương lai th 45 ca Hoa K đi x khá bình thường, không thèm chun b cho h.

Năm 1968, Trump nhn bng c nhân kinh tế ti Đi hc Pennsylvania.

Theo Trump, sau khi tt nghip hc vin quân s vào năm 1964, ông đã nghĩ đến vic vào trường đin nh, nhưng quyết đnh rng bt đng sn là ngành kinh doanh có li nht. Anh bt đu theo hc ti Đi hc Fordham, nhưng hai năm sau anh b ngang và thi vào Trường Wharton - Đi hc Pennsylvania.

1968 - Sau khi tt nghip trường Wharton, Trump nhn bng C nhân Khoa hc v kinh tế và chuyên ngành tài chính . Vào thi đim đó, công ty ca cha anh đang dn đu trong lĩnh vc bt đng sn, và Donald Trump bt đu làm vic trong công vic kinh doanh ca gia đình.

Năm 1964, Trump bt đu hc đi hc ti Đi hc Fordham . Sau hai năm, ông chuyn đến Trường Wharton ca Đi hc Pennsylvania, vì trường này cung cp mt trong s ít khoa nghiên cu bt đng sn trong gii hàn lâm Hoa K vào thi đim đó. Trump được truyn cm hng t cha mình và nhà phát trin Manhattan William Zeckendorf, th s "thm chí còn ln hơn và tt hơn". Khi Wharton, ông làm vic ti doanh nghip gia đình, Elizabeth Trump & Son, và tt nghip vào tháng 5 năm 1968 vi bng C nhân Khoa hc Kinh tế.

Trump đã to ra bao nhiêu công vic? Nn kinh tế Trump đang to ra vic làm

Kỳ ngh ca Trump. Donald Trump đã dành thi gian đi ngh như thế nào

Nhng cun sách hay nht ca Donald Trump

Trump đã không phc v trong quân đi trong Chiến tranh Vit Nam. Trong thi gian hc đi hc t năm 1964 đến năm 1968, ông đã có bn ln hoãn thi sinh viên. Năm 1966, ông được coi là phù hp đ phc v da trên cuc kim tra sc khe quân s, và vào năm 1968, mt thi gian ngn được phân loi là đ điu kin phc v bi mt hi đng quân dch đa phương. Vào tháng 9 năm đó, anh ta được hoãn y tế, mà sau đó anh ta cho là do gai gót chân. Năm 1969, ông nhn được mt con s cao trong cuc x s d tho, điu này khiến ông có xác sut được gi đi nghĩa v quân s thp.

Vì vy, không nghi ng gì v vic  Donald Trump nhn được mt nn giáo dc tt, bao gm c Bng C nhân Khoa hc Kinh tế ti Trường Wharton ca Đi hc Pennsylvania.

Tin tc mi nht t ​​Donald J. Trump Tng thng th 45 ca Hp chng quc Hoa K trên mng xã hi:

Donald J. Trump trên Facebook

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) trên Twitter

Người gii thiu:

[1] Tìm hiu thêm v tng Ch tch  https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/president/

[2] Donald J. Trump là Tng thng th 45 ca Hoa Kỳ  https://www.whitehouse.gov/people/donald-j-trump/

Bankruptcy Chapter 7 - 11 - 13  Comparison

https://www.credit.com/debt/filing-for-bankruptcy-difference-between-chapters-7-11-13/

https://www.credit.com/debt/filing-for-bankruptcy-difference-between-chapters-7-11-13/

https://www.simonresnik.com/chapter-13/understanding-chapter-7-11-13-bankruptcy/2462/#.X12MTWhKhhE

http://www.ms-bankruptcy.com/bankruptcy-info/differences

https://www.canb.uscourts.gov/faq/general-bankruptcy/what-difference-between-bankruptcy-cases-filed-under-chapters-7-11-12-and-13

https://money.howstuffworks.com/personal-finance/debt-management/chapters-bankruptcy.htm

https://money.howstuffworks.com/personal-finance/debt-management/chapters-bankruptcy.htm

https://www.legalzoom.com/articles/how-does-trump-repeatedly-file-for-bankruptcy-and-still-stay-on-top

https://www.urbanedjournal.org/degree/does-donald-trump-have-college-degree

https://www.urbanedjournal.org/politics/trump-tax-brackets-how-trump-changed-tax-brackets-and-rates-will-your-tax-rate-change

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc tình.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lý trình.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lãng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VIETNAMESE COMMANDOS

 1. Một Trang Lịch Sử

 2. Viết Lại Lịch Sử  Video

 3. Secret Army Secret War Video

 4. Đứng Đầu Ngọn Gió Video

 5. Con Người Bất Khuất Video

 6. Dấu Chân Biệt Kích Video

 7. Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

 8. Huyền thoại về:"Những người lính một thời bị lãng quên" Kim Âu

 9. Phản Bội Kim Âu

 10. Tiếng Nói Công Lý Kim Âu

 11. Vietnam’s ‘Lost Commandos’ Gain Recognition in Senate

 12. President Unit Citation at Fort Bragg

 13. Vietnamese Commando never knew U.S. declared him dead

 14. Back from the dead

 15. Bill of Compensation

 16. Miami! Gian Hùng Lộ Mặt  Kim Âu 

 17. Honoring Vietnamese Commandos

 18. Honoring South Vietnamese Army

 19. Vietnamese Commandos Win Last Battle

 20. Uncommon Betrayal

 21. Go to congress

 22. Trong Giòng Lịch Sử Kim Âu

 23. Oplan 21 Kim Âu

 24. Biệt Kích Gỉa, Biệt Kích Thật Kim Âu

 25. Xuyên Tạc Lịch Sử Kim Âu

 26. Cảm Nghĩ Đầu Xuân (2011)

 27. Những Tên Miệng Hùm Gan Sứa Kim Âu

 28. Loretta Sanchez Không Hề Gian Dối Kim Âu

 29. Ăn Qủa Nhớ Kẻ Trồng Cây Kim Âu

 30. The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.

 31. Lá Thư Tự Thú

 32. Người Tù Kiệt Xuất

 33. Hồi Chuông Báo Tử I

 34. Hồi Chuông Báo Tử II

 35. Hồi Chuông Báo Tử III

 36. Hồi Chuông Báo Tử IV

 37. Thư Trả Lời Mai Nhuệ Anh

 38. Thánh Nhân Vô Phí Vật

 39. Đặc Biệt Cho Nhóm 10%

 40. Phân Định Chính Tà

 41. Phân Ðịnh Chính Tà 1

 42. Phân Ðịnh Chính Tà 2

 43. Phân Ðịnh Chính Tà 3

 44. Hư Danh - Hư Cấu

 45. Kim Âu Trả Lời Phỏng Vấn Hồng Phúc

 46. Hồng Phúc Phỏng Vấn Tourison. Lê Ngung

 47. Sư Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

 48. Tri Nhân Tri Diện Bất Tri Tâm

 49. Nguyên Uỷ Một Vụ Kiện

 50. Trả Lời Câu Hỏi Của Một Vi Hữu


 

 

Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn * Một Trang Lịch Sử

Vietnamese Commandos' History * Vietnamese Commandos vs US Government * Lost Army Commandos

Bill of Compensation * Never forget * Viết Lại Lịch Sử  Video * Secret Army Secret War Video

Đứng Đầu Ngọn Gió Video * Con Người Bất Khuất Video * Dấu Chân Biệt Kích Video * Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.* Gulf of Tonkin Incident * Pentagon Bạch Hóa * The heart of a boy

U.S Debt Clock * Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton * None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) * Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

The World Order Eustace Mullin * Trăm Việt trên vùng định mệnh * Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis * Lyndon Baines Johnson Library Musuem

Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn * Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam Bình Nguyên Lộc

Nghi Thức Ngoại Giao * Lễ Nghi Quân Cách * Sắc lệnh Cờ Vàng * Quốc Tế Cộng Sản

How Does a Bill Become Law? * New World Order * Diplomacy Protocol. PDF

The World Order Eustace Mullin * Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

Vietnam War Document * American Policy in Vietnam

Foreign Relations Vietnam Volum-1 * The Pentagon Papers * Pentagon Papers Archives

Vietnam and Southeast Asia Doc * Vietnam War Bibliogaphy * Công Ước LHQ về Luật Biển

CIA and NGOs * CIA And The Generals * CIA And The House Of Ngo * Global Slavery

Politics of Southeast Asia * Bên Giòng Lịch Sử

Dấu Binh Lửa * Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

Bách Việt  * Lược Sử Thích Ca  * Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

Douglas Mac Arthur 1962 * Douglas Mac Arthur 1951 * John Hanson, President of the Continental Congress

Phương Pháp Biện Luận * Build your knowledge

To be good writer * Ca Dao -Tục Ngữ * Chùa Bái Đính * Hán Việt

Top 10 Crime Rates  * Lever Act * Espionage Act 1917 * Indochina War * Postdam * Selective Service Act

War Labor Board * War of Industries * War Production Board * WWII Weapon * Supply Enemy * Wold War II * OSS

Richest of The World * Truman Committee   * World Population * World Debt * US Debt Clock *

An Sinh Xã Hội - Cách Tìm IP Email * Public Holiday * Funny National Days

Oil Clock * GlobalResearch * Realworldorder * Thirdworldtraveler * Thrivemovement *Prisonplanet.com *Infowars

Rally protest *Sơ Lược VềThuyền Nhân  *The Vietnamese Population in USA *Lam vs Ngo

VietUni * Funny National Days  * 1DayNotes   

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 


 

 

MINH THỊ

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA MÌNH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LÃNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ GÌN DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐÃI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI HÒA VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG CON NGƯỜI, XÃ HỘI VÀ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CƯỜNG THỊNH PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

CNBC .Fox .FoxAtl .OAN .CBS .CNN .VTV

.WhiteHouse .NationalArchives .FedReBank

.Fed Register .Congr Record .History .CBO

.US Gov .CongRecord .C-SPAN .CFR .RedState

.VideosLibrary .NationalPriProject .Verge .Fee

.JudicialWatch .FRUS .WorldTribune .Slate

.Conspiracy .GloPolicy .Energy .CDP .Archive

.AkdartvInvestors .DeepState .ScieceDirect

.NatReview .Hill .Dailly .StateNation .WND

-RealClearPolitics .Zegnet .LawNews .NYPost

.SourceIntel .Intelnews .Reuter .AP .QZ .NewAme

.GloSec .GloIntel .GloResearch .GloPolitics

.Infowar .TownHall .Commieblaster .Examiner

.MediaBFCheck .FactReport .PolitiFact .IDEAL

.MediaCheck .Fact .Snopes .MediaMatters

.Diplomat .News Link .Newsweek .Salon

.OpenSecret .Sunlight .Pol Critique .EpochTim

.N.W.Order .Illuminatti News.GlobalElite

.NewMax .CNS .DailyStorm .F.Policy .Whale

.Observe .Ame Progress .Fai .City .BusInsider 

.Guardian .Political Insider .Law .Media .Above

.SourWatch .Wikileaks .Federalist .Ramussen

.Online Books .Breibart .Interceipt .PRWatch

.AmFreePress .Politico .Atlantic .PBS .WSWS

.N PublicRadio .ForeignTrade .Brookings .WTimes

.FAS .Millenium .Investors .ZeroHedge .DailySign

.Propublica .Inter Investigate .Intelligent Media  

.Russia News .Tass Defense .Russia Militaty

.Scien&Tech .ACLU .Veteran .Gateway. DeepState

.Open Culture .Syndicate .Capital .Commodity

.DeepStateJournal .Create .Research .XinHua

.Nghiên Cứu QT .NCBiển Đông .Triết Chính Trị

.TVQG1 .TVQG .TVPG .BKVN .TVHoa Sen

.Ca Dao .HVCông Dân .HVNG .DấuHiệuThờiĐại

.BảoTàngLS.NghiênCứuLS .Nhân Quyền.Sài Gòn Báo

.Thời Đại.Văn Hiến .Sách Hiếm.Hợp Lưu  

.Sức Khỏe .Vatican .Catholic .TS KhoaHọc

.KH.TV .Đại Kỷ Nguyên .Tinh Hoa .Danh Ngôn

.Viễn Đông .Người Việt.Việt Báo.Quán Văn

.TCCS .Việt Thức .Việt List .Việt Mỹ .Xây Dựng

.Phi Dũng .Hoa Vô Ưu.ChúngTa .Eurasia.

.NVSeatle .CaliToday .NVR .Phê Bình .

.Việt Luận .Nam Úc .Người Dân .Buddhism

.Tiền Phong .Xã Luận .VTV .HTV .Trí Thức

.Dân Trí .Tuổi Trẻ .Express .Tấm Gương

.Lao Động .Thanh Niên .Tiền Phong .MTG

.Echo .Sài Gòn .Luật Khoa .Văn Nghệ .SOTT

.ĐCS .Bắc Bộ Phủ .Ng.TDũng .Ba Sàm .CafeVN

.Văn Học .Điện Ảnh .VTC .Cục Lưu Trữ .SoHa

.ST/HTV .Thống Kê .Điều Ngự .VNM .Bình Dân

.Đà Lạt * Vấn Đề * Kẻ Sĩ * Lịch Sử *.Trái Chiều

.Tác Phẩm * Khào  Cứu * Dịch Thuật * Tự Điển *