KIM ÂU -CHÍNH NGHĨA -TINH HOA - STKIM ÂU

CHÍNH NGHĨA MEDIA-VIETNAMESE COMMANDOS

BIÊT KÍCH -STATE NATION -LƯU TRỮ -VIDEO/TV

DICTIONAIRIES -TÁC GỈA-TÁC PHẨM -BÁO CHÍ . WORLD-KHẢO CỨU -DỊCH THUẬT -TỰ ĐIỂN -THAM KHẢO-THỜI THẾ -VĂN HỌC-MỤC LỤC- POPULATION. WBANK. BNG. ARCHIVES. ĐKN. POPULAR MEC- POP SCIENCE * CONSTITUTION -LÀM SAO -TÌM IP - COMPUTER

 

ĐẶC BIỆT

 1. Served  In A Noble Cause

 2. Hào Kiệt For Rent

 3. Trò Bịp Cứu Trợ TPB: Cám Ơn Anh

 4. Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

 5. Văn Kiện Về Quyền Con Người

 6. Liberal World Order

 7. The Heritage Constitution

 8. The Invisible Government Dan Moot

 9. The Invisible Government David Wise

 10. Montreal Protocol Hand Book

 11. Death Of A Generation

 12. Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa Toàn Thư

 13. Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

 14. Phân Định Chính Tà

 15. Giáo Hội La  Mã:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

 16. Secret Army Secret War - CIA Giải mật

 17. Mật Ước Thành Đô: Tin Bịa Đặt

 18. Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang- HCM Toàn Tập

 19. Lãnh Hải Việt Nam ở Biển Đông

 20. Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

 21. Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

 22. Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

 23. Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

 24. Trò Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

 25. Hài Kịch Nhân Quyền

 26. CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

 27. Tội Ác PG Ấn Quang

 28. Âm mưu của Ấn Quang

 29. Vụ Đài VN Hải Ngoại

 30. Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

 31. Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

 32. Lịch Sử CTNCT

 33. Tượng Đài: Lưu Xú - Lưu Manh

 34. Về Tác Phẩm Vô Ðề

 35. Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh

 36. Bút Ký Tôi Phải Sống

 37. Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

 38. Đặc Công Đỏ Việt Thường

 39. Kháng Chiến Phở Bò

 40. Băng Ðảng Việt Tân

 41. Mặt Trợn Việt Tân

 42. Tù Binh và Hòa Bình

 43. Nước Mắt Trước Cơn Mưa

 44. 55 Ngày Chế Độ Sài Gòn Sụp Đổ

 45. Drug Smuggling in Vietnam War

 46. The Fall of South Vietnam

 47. Giờ Thứ 25

 48. Economic assistant to South VN 1954- 1975

 49. RAND History of Vietnam War era

 50. Chiến Sĩ Vô Danh 

 

 

 LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

-09/2018 -10/2018 -11/2018 -12/2018 -01/2019 -02/2019

-03/3019 -04/2019 -05/2019 -06/2019 -07/2019 -08/2019

-09/2019 -10/2019 -11/2019 -12/2019 -01/2020 -02/2020

-03/2020 -04/2020 -05/2020 -06/2020 -07/2020 -08/2020

-09/2020 -10/2020 -11/2020 -12/2020 -01/2021 -02/2021

 

THAM KHẢO

Dec/2018. Jan/2019. Feb/2019. Mar/2019. Apr/2019

May/2019. Jun/2019. Jul/2019. Aug/2019. Sep/2019. Oct/2019. Nov/2019. Dec/2019. Jàn/2020. Feb/2020

Mar/2020. Apr/2020. May/2020.Jun/2020.  Jul/2020.

Aug/2020.Sep/2020. Oct/2020. Nov/2020. Dec/2020

Jàn/2021. Feb/2021. Mar/2021. Apr/2021. May/2021.

Jun/2021.  Jul/2021. Aug/2021.Sep/2021. Oct/2021. Nov/2021. Dec/2021

 

 

 

Beginner's Guide Web Design

Responsive Web Design

Professional Web Design

Learning Web Design 4

A List Apart Responsive Web Design

Responsive Web Design Ethan

The Book of CSS3

Mastering Resposive Web Design HTML 5

HTML Tutorial

HTML5 CSS3 Responsive Cookbook

Principle of Web Design

Real Life Responsive Wed Design

Learning Responsive Web Design

Learn HTML and CCS

Pro HTML 5 Accessi

Thiết Kế Web


http://www.expression-web-tutorials.com/

https://www.w3schools.com/howto/howto

_css_social_media_buttons.asp

https://archive.org/details/pdfy-Skb-ch_k7psDm90Q

https://www.codecademy.com/en/forum_

questions/532619b28c1ccc0cac002730

https://www.w3schools.com/html/html_responsive.asp

https://www.w3schools.com/css/css_rwd_intro.asp

https://www.w3schools.com/css/css_rwd_intro.asp

https://archive.org/details/pdfy-Cj2ZiIXHRr7NZ6Ro

https://archive.org/details/responsivewebdesign

https://speckyboy.com/free-web-design-ebooks/

How To Broadcast Videos On You Tube

Computer Page. Sceen Recorder

 

https://vimeo.com/

http://www.imdb.com/

https://www.crackle.com/

https://www.popcornflix.com/pages/movies/d/movies

https://archive.org/details/feature_films

https://capitalhill.org/2019/03/10/cnns-fake-news-story-hit-with-massive-lawsuit/

 

 

UPI - REUTERS - APVI - THẾ GIỚI - VIỆT NAM - BBC - VOA - RFI - RFA - HOUSE- TỬ VI - VTV - HTV

PLUTO - INTERNET - SONY - CHINA - SINHUA - FOX NEWS - NBCSPORT  ESPNSPORT - EPOCH

LEARNING- FOX BUSINESS- WHITE HOUSE- CONGRESS-FED REGISTER- DIỄN ĐÀN-

 

 

Đại Dịch Covid-19, Liệu Nó Có Tồn Tại? Sự thật đang bị xóa mờ.

Chiến dịch của Elite Toàn cầu chống lại loài người

Bởi Robert J. Burrowes

Nghiên cứu toàn cầu, ngày 06 tháng 8 năm 2020

 

Vi rút COVID-19. Nó có tồn tại không? Nó có phải là một loại virus mới? Có đại dịch không?

 

Nếu bạn yêu cầu bất kỳ bác sĩ hoặc nhà khoa học nào trên thế giới cho bạn xem bằng chứng đã được khoa học kiểm chứng, họ sẽ không thể cho bạn xem.

 

Do chưa xác định được một cách khoa học rằng vi rút mới COVID-19 tồn tại, do đó rõ ràng rằng mọi thứ đang được thực hiện được cho là trong nỗ lực giải quyết 'vi rút' đang được thực hiện cho một mục đích khác và COVID-19 đang được sử dụng để che giấu sự thật này.

 

Tuy nhiên, với câu chuyện về giới thượng lưu được Tổ chức Y tế Thế giới, các chính phủ, các ngành y tế và dược phẩm, cùng với các phương tiện truyền thông doanh nghiệp không ngừng quảng bá, thì sự thật đang bị xóa bỏ.

 

Và lý do cho điều này là hiển nhiên: Bất kỳ sự xem xét nghiêm túc nào về bằng chứng cơ bản, như tôi đã ghi lại trước đây, đều chỉ ra rõ ràng rằng giới tinh hoa toàn cầu đang tiến hành một cuộc đảo chính chống lại loài người và sử dụng nỗi sợ hãi mà nó tạo ra xung quanh COVID-19 để đánh lạc hướng mọi người chú ý. với những gì đang xảy ra trong nền. Vì lý do này, cuộc đảo chính tiếp tục diễn ra với tốc độ chỉ có một số lượng nhỏ người dân chưa biết về cuộc đảo chính và những tác động đang diễn ra và ngày càng tàn khốc của nó.

 

'Làm thế nào mà giới tinh hoa làm được điều này?' bạn có thể hỏi. Thật không may.

 

Về bản chất, các cá nhân chủ chốt trong Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các chính phủ, ngành y tế và dược phẩm, cũng như các phương tiện truyền thông doanh nghiệp đang nói dối bạn về điều này. Họ đang nói dối bạn, một cách có ý thức hoặc vô thức, về cơ bản là một trong ba lý do (về cơ bản được xác định bởi vị trí cá nhân phù hợp với việc thực hiện cuộc đảo chính liên tục của giới tinh hoa): họ đang nói dối là kết quả của sự đồng lõa của họ trong cuộc đảo chính (với những lợi ích được nhận thấy cho cá nhân họ, ít nhất là trong ngắn hạn),

họ đang nói dối như một kết quả của sự thiếu hiểu biết của họ (bằng cách không điều tra và xem xét bằng chứng cho chính họ và phục tùng chấp nhận câu chuyện ưu tú), hoặc họ đang nói dối như một kết quả của nỗi sợ hãi của họ (về những hậu quả cá nhân bất lợi mà họ mong đợi khi chống lại câu chuyện ưu tú rằng thực sự có vi rút).

Và, cho đến nay, giới tinh hoa đang thực hiện thành công cuộc đảo chính của nó bởi vì nhiều tiếng nói mâu thuẫn với câu chuyện của nó - chẳng hạn như những bác sĩ cá nhân đủ mạnh để trình bày sự thật về cái gọi là 'virus' - đang bị từ chối một diễn đàn trong bất kỳ sự kiểm soát của giới tinh hoa chẳng hạn như phương tiện truyền thông của công ty hoặc chúng đang bị kiểm duyệt (bao gồm cả việc bị xóa khỏi các trang web có thể truy cập trên internet). 

Nếu những gì tôi đã viết ở trên nghe có vẻ khó tin với phản ứng trên toàn thế giới được cho là để giải quyết 'vi rút', thì bằng chứng được trình bày dưới đây, cùng với các tham chiếu đến tài liệu khác, sẽ cung cấp cho bạn nhiều điều để xem xét (miễn là nỗi sợ hãi của chính bạn sẽ cho phép bạn làm như vậy ).

 

Nhưng trước khi đưa ra bằng chứng này, cần lưu ý một số tác động tiêu cực hiện có của cuộc đảo chính:

 

Sự tàn phá đột ngột của nền kinh tế toàn cầu đã làm nghèo đi hàng chục triệu người trong các xã hội công nghiệp hóa do thất nghiệp, khiến họ càng dễ bị vô gia cư và những cảnh khốn cùng khác, cũng như dẫn đến cái chết của hàng triệu người được cho là sẽ chết vì đói ở Châu Phi, Châu Á và những nơi khác vì sự gián đoạn sản xuất và cung cấp lương thực toàn cầu. Xem 'Người đứng đầu WFP cảnh báo về "đại dịch đói" khi Báo cáo Khủng hoảng Lương thực Toàn cầu được đưa ra " và " COVID-19 có thể giết chết nhiều người do đói hơn chính căn bệnh này, Oxfam cảnh báo " .

Đã có sự gia tăng đáng kể bạo lực đối với trẻ em và phụ nữ trên khắp thế giới và đặc biệt trong một số bối cảnh với một báo cáo gần đây của Quỹ Dân số Liên hợp quốc nhấn mạnh rằng 'có thể có thêm 5,6 triệu cuộc hôn nhân trẻ em có thể xảy ra vì đại dịch coronavirus, dẫn đến sự gia tăng nghèo đói trong ngắn hạn và việc đóng cửa các trường học '. Ngoài ra, 'đại dịch hiện tại cũng dự kiến ​​sẽ có tác động lớn đến sự gia tăng dự kiến ​​của các hoạt động có hại trên cơ thể phụ nữ', bao gồm cả cắt bộ phận sinh dục nữ (FGM). Xem 'Kết hôn trẻ em, FGM và các thực hành có hại đối với cơ thể phụ nữ gia tăng do COVID-19' .

Các cuộc khóa trái đã giam cầm những người trong nhà của họ (với những tác động xấu nghiêm trọng đến tâm lý, xã hội và thể chất) và luật pháp đã được đưa ra liên quan đến 'cách xa xã hội' và các biện pháp khác (bao gồm cả việc đeo khẩu trang mà tôi sẽ thảo luận dưới đây) đã bị tước đoạt các quyền và tự do phải mất nhiều thế kỷ để giành chiến thắng. Để biết chi tiết, hãy xem 'Cuộc đảo chính COVID-19 của Elite chống lại một loài người đáng sợ: Chống lại một cách mạnh mẽ' .

 

Để đối phó với những lo ngại ngày càng tăng về một số điểm, 600 bác sĩ đã ký một lá thư gửi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump để chấm dứt 'khóa cửa' - xem '"Vụ tai nạn hàng loạt": 600 bác sĩ ký thư cho Trump kêu gọi chấm dứt khóa cửa vì lo ngại sức khỏe ' - từ đó đã có hàng nghìn người ký. Xem 'Theo nghĩa đen, hàng nghìn bác sĩ và nhà khoa học đã ra tay chống lại các vụ khóa cửa của Fauci, bao gồm cả một nhà lý sinh đoạt giải Nobel. Truyền thông chỉ không muốn bạn biết ' .

 

Mặc dù các xét nghiệm 'chẩn đoán' đối với COVID-19 là 'vô nghĩa về mặt khoa học' - hãy xem 'Các xét nghiệm PCR COVID19 là vô nghĩa về mặt khoa học' - (làm sao chúng không thể thực hiện được khi không có vi rút?) Tiêm chủng bắt buộc (một lần nữa, chống lại vi rút không tồn tại ) đang bị đe dọa - xem '120 dự án vắc xin Covid-19 đang được tiến hành' - vi phạm trực tiếp Điều 6 của 'Tuyên bố chung về đạo đức sinh học và quyền con người' mặc dù đã có hồ sơ rộng rãi về vắc xin gây ra tác hại tàn khốc bao gồm khả năng gây chết người. Để tìm hiểu tài liệu rộng lớn về điểm này, hãy xem 'Chương trình nghị sự về vắc-xin của các nhà nghiên cứu toàn cầu' của Gates: Đôi bên cùng có lợi cho Dược phẩm và Tiêm chủng Bắt buộc ' .

Như Tiến sĩ Stefan Lanka đã giải thích về vắc xin nói chung:

 

Chỉ những người thiếu hiểu biết, tin tưởng một cách mù quáng vào các cơ quan nhà nước đang 'thử nghiệm' và phê duyệt vắc xin mới có thể coi tiêm chủng là một 'vết chích nhỏ vô hại'. Các sự kiện có thể kiểm chứng cho thấy sự nguy hiểm và sơ suất của các nhà khoa học và chính trị gia này, những người khẳng định rằng vắc xin an toàn, có ít hoặc không có tác dụng phụ và sẽ bảo vệ khỏi bệnh tật. Không có tuyên bố nào trong số này là đúng và khoa học. Xem 'Quan niệm sai lầm được gọi là "Virus": Bệnh sởi làm ví dụ " .

 

Hơn thế nữa, việc tiêm chủng này sẽ được sử dụng để mở rộng đáng kể việc giám sát cả qua ID sinh trắc học và 'thẻ miễn dịch'. Xem 'ID2020 và chương trình ra mắt đối tác để cung cấp ID kỹ thuật số với vắc xin' và 'Hộ chiếu miễn dịch COVI-PASS theo dõi hàng loạt dự kiến ​​sẽ triển khai ở 15 quốc gia' .

 

Các biện pháp khác để mở rộng giám sát (ngoài việc tiêm chủng) đang được áp dụng. Chúng bao gồm 'theo dõi tiếp xúc' mặc dù thực tế là ngay cả 'một nghiên cứu của WHO về đại dịch cúm vào năm 2019 đã đưa ra kết luận rằng truy tìm tiếp xúc không hữu ích theo quan điểm dịch tễ học và "không được khuyến khích trong bất kỳ trường hợp nào".' Xem 'Sự thật về COVID-19' . Nhưng đó chính xác là vấn đề: Truy tìm đường tiếp xúc không phải là về tính hữu ích về mặt dịch tễ học; nó là về giám sát.

Quan trọng là, một số biện pháp cần thiết để thực hiện cái gọi là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, bao gồm cả việc triển khai 5G, sẽ làm giảm các cá nhân của con người đến danh tính số hóa mà không có các quyền và tự do hiệu quả, đang được đẩy nhanh. Xem 'Techno-Tyranny: Cách Quốc gia An ninh Quốc gia Hoa Kỳ đang sử dụng Coronavirus để thực hiện Tầm nhìn Orwellian' .

Trong khi nhiều hoạt động của con người đã bị đình trệ, điều này không bao gồm bất kỳ bạo lực nào không những tiếp tục không được kiểm soát mà còn mở rộng. Ngoài sự gia tăng đáng kể của bạo lực đối với trẻ em và phụ nữ trên khắp thế giới đã nêu ở trên, các cuộc chiến tranh, đe dọa chiến tranh, các lệnh trừng phạt, bạo lực quân sự chiếm đóng ở những nơi như Palestine, Tây Tạng và Tây Papua, bạo lực cấu trúc khai thác một cách có hệ thống (đó là, cướp bóc) các nước ở Châu Phi, Châu Á và Trung / Nam Mỹ, bạo lực sinh thái phá hủy đất đai, đại dương và bầu khí quyển đều diễn ra như bình thường với cảnh báo rằng đã giảm phát thải một số sản phẩm công nghiệp và phế thải khác điều này cực kỳ có vấn đề theo một nghĩa quan trọng. Xem 'COVID-19 có kích hoạt sự tuyệt chủng của tất cả sự sống trên trái đất không?'

Và bốn con đường khác biệt dẫn đến sự tuyệt chủng của loài người - chiến tranh hạt nhân, thảm họa khí hậu, việc triển khai 5G và sự sụp đổ đa dạng sinh học - đã được đẩy nhanh, vô tình hay khác, bởi cuộc đảo chính. Xem 'Cuộc đảo chính COVID-19 của Elite để tiêu diệt loài người cũng là theo dõi nhanh bốn con đường dẫn đến sự tuyệt chủng của loài người' .

 

COVID-19 có tồn tại không?

Mặc dù những điều này và nhiều tác động bất lợi khác đã xảy ra để đối phó với cuộc khủng hoảng COVID-19, như đã lưu ý ở phần đầu, chưa bao giờ có cơ sở khoa học chứng minh rằng vi rút COVID-19 thực sự tồn tại. Về cơ bản hơn, theo Tiến sĩ Stefan Lanka:

'Trái ngược với những gì mọi người tin tưởng, không có vi rút gây bệnh. ... Tất cả các tuyên bố về vi rút là mầm bệnh đều sai và dựa trên những diễn giải sai dễ nhận biết, dễ hiểu và có thể kiểm chứng được…. Một loại virus thực sự và hoàn chỉnh không tồn tại ở bất kỳ đâu trong toàn bộ tài liệu “khoa học”. 'Xem 'Quan niệm sai lầm được gọi là "Virus": Ví dụ về bệnh sởi " .

Để nhắc lại theo lời của hai tác giả khác: 'không có bằng chứng khoa học ban đầu nào chứng minh một cách chắc chắn rằng bất kỳ loại vi rút nào cũng là nguyên nhân của bất kỳ căn bệnh nào'. Hãy xem điều gì thực sự khiến bạn bị bệnh? Tại sao mọi thứ bạn nghĩ bạn biết về bệnh tật đều sai . Nhưng bạn có thể đọc thêm trong 'Lột bỏ Lý thuyết Virus - Ví dụ về "virus sởi" "  và xem video phỏng vấn " Khoa học thực sự về vi trùng: Virus có gây bệnh không? "

Ngoài ra, và đặc biệt liên quan đến COVID-19, theo Tiến sĩ Andrew Kaufman , 'không có bằng chứng về việc bất kỳ ai chết vì bất kỳ căn bệnh mới nào'. Xem 'Lật tẩy những lời nói dối xung quanh COVID-19: Sự thật và viễn tưởng về Đại dịch Coronavirus' . Vậy điều gì đã xảy ra?

Như Tiến sĩ Kaufman giải thích: Các bài báo khoa học ban đầu về chủ đề này gợi ý mối liên hệ  (không phải nguyên nhân) giữa một loại coronavirus mới 'với sự lây truyền từ người sang người và nhiễm trùng nặng ở người' trong khi một bài báo 'khoa học' quan trọng tiếp theo đưa ra tuyên bố đã giúp thúc đẩy toàn cầu phản ứng với COVID-19 đã nói dối về kết quả của họ: 'Sau đợt bùng phát viêm phổi không rõ nguyên nhân đầu tiên ở Vũ Hán, Trung Quốc, vào cuối năm 2019, một loại coronavirus mới đã được xác định là tác nhân gây bệnh vào tháng 1 năm 2020. " Xem phần 'Xác định Coronavirus được phân lập từ một bệnh nhân ở Hàn Quốc với COVID-19' . Trên thực tế, Tiến sĩ Kaufman chỉ ra:

 

'họ không thể viện dẫn bất kỳ khoa học nào để chứng minh điều đó'.

 

Hơn nữa, sau bài báo này, một bài báo khác - xem 'Tôi nghiên cứu vi rút: Cách nhóm của chúng tôi phân lập loại coronavirus mới để chống lại đại dịch toàn cầu' - tuyên bố 'Sự xuất hiện của một loại coronavirus mới tại một thị trường ở Vũ Hán, Trung Quốc, vào tháng 12 năm 2019 thiết lập đang thúc đẩy đại dịch mà chúng ta đang chứng kiến ​​ở 160 quốc gia trên thế giới '. Nhưng một lần nữa, Tiến sĩ Kaufman phản bác, "không có bằng chứng nào được cung cấp" để hỗ trợ cho tuyên bố này: "chỉ là dập tắt những lời nói dối". Để biết chi tiết và trích dẫn tất cả các nguồn khoa học  cho lời giải thích này về cách khởi động 'nhà máy tin đồn' COVID-19, hãy xem 'Con gà trống ở sông Chuột'  hoặc 'Định đề của Koch: Chúng đã được chứng minh về virus chưa?'

 

Cuối cùng về điểm này, nhà nghiên cứu bệnh học, Tiến sĩ Stoian Alexov , Chủ tịch Hiệp hội Bệnh học Bulgaria, đã tuyên bố rằng ông và các đồng nghiệp của mình trên khắp châu Âu:

 

đã không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về bất kỳ trường hợp tử vong nào do coronavirus mới trên lục địa đó.

 

Tiến sĩ Stoian Alexov gọi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là một 'tổ chức y tế tội phạm' vì đã tạo ra nỗi sợ hãi và hỗn loạn trên toàn thế giới mà không cung cấp bằng chứng khách quan có thể xác minh được về một đại dịch. Xem '“Chưa có ai chết vì coronavirus”: Tiết lộ quan trọng được chia sẻ bởi Tiến sĩ Stoian Alexov, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh học Bulgaria' .

 

May mắn thay, khi nhận thức về thực tế là vi rút COVID-19 không tồn tại dần dần lan rộng, nhiều người đang thách thức phản ứng chính thức đối với cuộc khủng hoảng được thiết kế trên cơ sở đó. Ví dụ, một nhóm bác sĩ đã viết thư cho Thủ tướng Anh Boris Johnson thách thức Cơ quan Y tế Công cộng nước Anh 'đưa ra bằng chứng' rằng có một loại virus tồn tại. Xem 'Thách thức đối với sức khỏe cộng đồng Anh rằng họ phải xuất trình Bằng chứng rằng có Virus tồn tại gây ra COVID-19 hoặc Tuyên bố không có virus và kết thúc Chương trình Vax và Trax' .

 

Nhưng rõ ràng là cuộc khủng hoảng được thiết kế và các biện pháp được cho là được thực hiện để chống lại 'vi rút' không tồn tại đang được sử dụng để che giấu sự thật, bao gồm cả cuộc đảo chính tinh nhuệ, và do đó, các hành động nhằm vào các đặc vụ ưu tú, chẳng hạn như chính phủ, chắc chắn phải Thất bại.

 

Các phản ứng phi khoa học đối với vi rút không tồn tại

 

Tất nhiên, tính chất phi khoa học của mối đe dọa được cho là do 'virus' gây ra, lại phù hợp với phản ứng phi khoa học khi các quốc gia áp đặt các cuộc đóng cửa phải chịu những kết quả tồi tệ hơn nhiều - được đo lường về mặt tâm lý, xã hội, kinh tế và các mặt khác - so với các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc , Belarus và Thụy Điển không theo khóa học này. Trong mọi trường hợp, các quốc gia áp đặt lệnh khóa máy chỉ có thể sử dụng lời nói dối và thao túng thống kê để làm cho có vẻ như COVID-19 là nguyên nhân gây ra cái chết của một số người mới qua đời. Để biết thêm về tài liệu mở rộng, hãy xem 'Sự thật về COVID-19: Bản cập nhật tháng 7 năm 2020'  và 'COVID 19 là một điều vô nghĩa về thống kê' .

 

Do những tác động tiêu cực của việc bãi khóa đã được ghi nhận rộng rãi, nên đã có nhiều nỗ lực (thuộc nhiều loại khác nhau) xảy ra trên khắp thế giới để chấm dứt chúng. Ví dụ: xem "Sự cố thương vong hàng loạt": 600 bác sĩ ký lá thư cho Trump kêu gọi chấm dứt khóa cửa vì những lo ngại về sức khỏe " , " Chính phủ của Tập đoàn vắc-xin Sues Trudeau cho "Phản ứng hà khắc và vô lý" đối với COVID-19 "  và " Nổi dậy phổ biến " chống lại Covid Lockdown lần thứ hai. Belgrade được giải phóng! Chính phủ phản đối ' .

 

Nhưng một cách khác mà phản ứng phi khoa học này đối với 'vi rút' không tồn tại đang biểu hiện rõ ràng ngay lập tức nếu người ta xem xét các bằng chứng khoa học liên quan đến hiệu quả của khẩu trang trong việc ngăn ngừa lây nhiễm chéo. Hóa ra, như được giải thích trong một loạt các nghiên cứu khoa học được ghi chép lại, khác với những tuyên bố không chính xác do các đặc vụ ưu tú ban hành, nghiên cứu chứng minh rằng mặt nạ có hiệu quả tốt nhất và tệ nhất là phản tác dụng một cách khủng khiếp; nghĩa là, mặt nạ không thể đạt được mục đích mà chúng, được cho là, dự định nhưng chúng có thể đạt được một số kết quả rất không lành mạnh. Nhưng ai trong dân số nói chung đang tìm kiếm và xem xét bằng chứng này (mà WHO, các chính phủ, ngành y dược, hệ thống giáo dục và các phương tiện truyền thông doanh nghiệp sẽ không đưa ra)?

 

Để biết một mẫu bằng chứng về sự không hiệu quả và nguy hiểm của việc đeo khẩu trang, hãy xem phần sau:

 

'Tuy nhiên, câu hỏi về hiệu quả của mặt nạ có thể được đặt ra. Trong trường hợp dịch cúm, câu trả lời đã rõ ràng từ quan điểm khoa học: khẩu trang trong cuộc sống hàng ngày không có hoặc rất ít tác dụng. Nếu sử dụng không đúng cách, chúng thậm chí có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. ' Xem 'Sự thật về COVID-19: Cập nhật tháng 7 năm 2020' .

 

Trong một nghiên cứu gần đây được công bố trên Tạp chí Y học New England , năm đồng tác giả đã nói rằng 'Chúng tôi biết rằng việc đeo khẩu trang bên ngoài các cơ sở chăm sóc sức khỏe sẽ giúp bảo vệ rất ít, nếu có, khỏi

các ion lây nhiễm .' Xem 'Mặt nạ phổ quát trong bệnh viện trong kỷ nguyên Covid-19' .

 

Trong bài báo gần đây của mình 'Mặt nạ không hoạt động: Đánh giá khoa học liên quan đến chính sách xã hội COVID-19' ghi lại kết quả nghiên cứu của mình, giáo sư vật lý, Tiến sĩ Denis G. Rancourt kết luận:

 

Không có nghiên cứu RCT nào [thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng] với kết quả được xác minh cho thấy có lợi cho NVYT [nhân viên y tế] hoặc các thành viên cộng đồng trong hộ gia đình khi đeo khẩu trang hoặc mặt nạ. Không có nghiên cứu nào như vậy. Không có ngoại lệ.

 

Tương tự như vậy, không có nghiên cứu nào cho thấy lợi ích từ chính sách đeo khẩu trang nơi công cộng rộng rãi.

 

Hơn nữa, nếu đeo khẩu trang có lợi ích gì vì khả năng ngăn chặn các hạt nhỏ giọt và hạt aerosol, thì việc đeo khẩu trang (N95) sẽ có nhiều lợi ích hơn so với khẩu trang phẫu thuật, nhưng một số phân tích tổng hợp lớn, và tất cả RCT, chứng minh rằng không có lợi ích tương đối như vậy.

 

Mặt nạ và mặt nạ phòng độc không hoạt động.

 

Bằng cách đưa ra các khuyến nghị và chính sách đeo khẩu trang cho công chúng, hoặc bằng cách lên án rõ ràng hoạt động này, các chính phủ đã bỏ qua các bằng chứng khoa học và làm ngược lại với việc tuân theo nguyên tắc phòng ngừa.

 

Sau khi xem xét hơn 50 bài báo về khẩu trang trong các tài liệu y khoa và ghi lại trường hợp của cô ấy, kết luận như sau:

 

KHÔNG có thử nghiệm ngẫu nhiên, có đối chứng (RCT) với các kết quả đã được xác minh cho thấy lợi ích của nhân viên y tế hoặc thành viên cộng đồng khi đeo khẩu trang hoặc khẩu trang. Không có nghiên cứu chắc chắn như vậy. Tương tự như vậy, không có nghiên cứu nào cho thấy lợi ích từ chính sách đeo khẩu trang nơi công cộng rộng rãi. Xem 'Coronavirus Pt 4: Mặt nạ không bảo vệ' và để thuận tiện cho bạn, Tenpenny đã trích dẫn đoạn văn có liên quan từ 35 bài báo mà cô ấy nghiên cứu trong tài liệu này: 'Kết luận về mặt nạ: Chúng không hoạt động' .

 

Nhưng nếu bạn muốn đọc thêm, bạn có thể truy cập từng bài báo trong số 50 bài báo mà Tenpenny đã trích dẫn hoặc kiểm tra những điều này: 'Coronavirus: Khẩu trang có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, giám đốc y tế cảnh báo'  và 'Coronavirus Fact-Check # 6: Does đeo mặt nạ làm gì? '

 

Hoặc xem phần trình bày video này: 'Tại sao khẩu trang không hoạt động, theo khoa học' .

 

Vì vậy, nếu không có vi-rút và dù sao thì khẩu trang không có tác dụng ngăn ngừa lây nhiễm, tại sao chúng ta lại bị yêu cầu đeo chúng và ngày càng bị khủng bố đeo chúng dưới sự đe dọa trừng phạt nếu chúng ta không làm? Để biết chỉ hai trong số nhiều ví dụ, hãy xem 'Chẳng bao lâu nữa, bạn sẽ cần phải đeo khẩu trang để vào hầu như mọi cửa hàng bán lẻ lớn ở Mỹ'  và 'Làm mặt nạ tổng thể: Phản ứng với Coronavirus của Victoria' .

 

Bởi vì mặt nạ, giống như các yếu tố khác của chiến lược được cho là để đối phó với COVID-19, chỉ đơn giản là được sử dụng để khủng bố chúng ta không chống lại cuộc đảo chính tinh nhuệ đang diễn ra. Xem 'Mặt nạ như một biểu tượng của sự khuất phục' , 'Chủ nghĩa toàn trị mới (được bệnh lý hóa)' và 'Truyền thuyết ẩn giấu về mặt nạ, cách xa và lần theo dấu vết' .

 

Và nó chủ yếu hoạt động với hầu hết mọi người dự đoán nỗi sợ hãi của họ vào 'vi rút' không tồn tại và sau đó cố gắng 'bảo vệ' mình khỏi nó bằng cách đeo mặt nạ (hoặc đi cùng với các biện pháp khác được cho là nhằm mục đích 'ngăn ngừa lây nhiễm').

 

Vì vậy, nếu bạn đang tự hỏi tại sao hầu như tất cả mọi người đều bị cuốn vào điều này, có những lý do tâm lý rất tốt. Một trong số đó là hầu như tất cả con người đều bị khủng bố để không nghe lời khi còn nhỏ. Do đó, việc chống lại mệnh lệnh từ những người được coi là 'có thẩm quyền' là điều gần như không thể tưởng tượng được. Tôi đã giải thích về sự phục tùng phục tùng này trong bài viết 'Chiêm ngưỡng sự tuyệt chủng của loài người khiến hầu hết mọi người khiếp sợ: Chiến lược để tồn tại' .

 

Nhưng có một lý do khác, tinh tế hơn, quá.

 

COVID-19 và Tâm lý học

 

Đối với phần lớn dân số loài người, việc xem xét bằng chứng cơ bản về những gì đang diễn ra - và thừa nhận rằng giới tinh hoa toàn cầu đang tiến hành một cuộc đảo chính chống lại chúng ta với tất cả những gì mà điều này kéo theo - thực sự đáng sợ. Hơn nữa, nhận ra rằng nếu chúng ta muốn chống lại cuộc đảo chính này, chúng ta sẽ cần phải có một lập trường can đảm và tập trung vào chiến lược để bảo vệ mình cũng là điều đáng sợ đối với hầu hết mọi người.

 

Và giới thượng lưu toàn cầu biết điều này. Chính vì lý do này mà họ đang khủng bố chúng tôi ngay từ đầu. Giới tinh hoa không muốn mọi người chống lại cuộc đảo chính và chắc chắn không muốn họ chống lại cuộc đảo chính một cách hiệu quả.

 

Do đó, giới tinh hoa toàn cầu đang khai thác nỗi sợ hãi của chúng tôi - bằng cách chiếu nó lên COVID-19 - để chúng tôi phục tùng cuộc đảo chính của nó. Làm thế nào là tầng lớp ưu tú làm điều này? Hãy để tôi giải thích tâm lý của sự phóng chiếu, rất đơn giản.

 

Nếu, khi bạn còn là một đứa trẻ, bạn sợ hãi điều gì đó nhưng 'điều gì đó' thực sự đáng sợ và không thể tránh khỏi - nghĩa là bạn bị từ chối bất kỳ cơ hội an toàn nào để cảm nhận nỗi kinh hoàng của mình và hành động để đáp lại nó để bạn có thể an toàn cho bản thân - tâm trí của bạn sẽ kết thúc một phản ứng và, nếu cần, phản ứng thứ hai để bảo vệ bạn trong thời gian ngắn.

 

Phản ứng đầu tiên sẽ là làm giảm đáng kể (và có thể triệt tiêu hoàn toàn) nhận thức của bạn về mức độ kinh hoàng của 'thứ gì đó' khiến bạn sợ hãi thực sự để bạn không bị choáng ngợp đến mức trở nên mất khả năng hoạt động. Phản hồi này nhằm giúp bạn có thể hành động mạnh mẽ để thoát khỏi tình huống đáng sợ và vào một bối cảnh mà bạn cảm thấy an toàn.

 

Tốt nhất, sau bất kỳ sự cố nào như vậy khi bạn cảm thấy an toàn một lần nữa, bạn cần thời gian để phục hồi cảm xúc. Về cơ bản, điều này có nghĩa là bạn cần thời gian để tập trung vào việc cảm nhận nỗi kinh hoàng và những cảm giác khác nảy sinh trong sự việc để những cảm xúc này được cảm nhận và thể hiện đầy đủ, thay vì đè nén sâu hơn vào vô thức của bạn.

 

Tuy nhiên, nếu không có cơ hội để phục hồi cảm xúc này, tâm trí của bạn sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kìm nén sâu hơn nhận thức của bạn về những cảm giác này để bạn có thể trở lại hoạt động ít nhiều như trước đây. Tôi nói 'nhiều hơn hoặc ít hơn' bởi vì bạn sẽ không hoạt động chính xác như trước đây bởi vì nỗi kinh hoàng vô thức giờ sẽ đóng một phần trong đời sống tình cảm của bạn và do đó, đóng một phần trong việc hình thành hành vi của bạn.

 

Tuy nhiên, tâm trí vô thức của bạn - thứ có sức mạnh to lớn - đã không từ bỏ việc cho phép bạn chữa lành khỏi sự cố đáng sợ và do đó, phản ứng thứ hai của nó là sau đó lừa bạn tin rằng một thứ khác, ít đáng sợ hơn nhiều , chính là thứ. đang thực sự khiến bạn sợ hãi để bạn có thể truy cập một cách an toàn và cảm thấy sự kinh hoàng của mình liên quan đến sự cố ban đầu. Tâm trí của bạn làm điều này để nỗi kinh hoàng ban đầu bị dập tắt, để cho phép bạn đặt ra và thực hiện một chiến lược để tồn tại ngay lập tức, giờ đây có thể được giải phóng.

 

Bằng cách sử dụng hai phản ứng này, tâm trí của bạn cho phép bạn tồn tại trong một môi trường đáng sợ để hy vọng một lúc nào đó, bạn có thể nghĩ ra và thực hiện một chiến lược để thoát khỏi môi trường đó. Nhưng cũng bằng cách cho phép bạn sau đó tin rằng thứ gì đó thực sự khá an toàn khi so sánh là thứ thực sự khiến bạn sợ hãi ngay từ đầu, nó cho bạn cơ hội để cảm nhận nỗi sợ hãi và hành động mà không (hoặc giảm thiểu) nỗi sợ hãi hậu quả.

 

Trong ngắn hạn, cặp phản ứng này của tâm trí bạn có thể giúp bạn sống sót sau một điều gì đó thực sự đáng sợ: nó giảm thiểu nguy cơ bạn bị bất động (đóng băng) trong nỗi kinh hoàng và do đó không thể sống sót trong một tình huống nguy hiểm. Về bản chất, về mặt tiến hóa, những phản ứng này có giá trị tồn tại to lớn trong ngắn hạn.

 

Tuy nhiên, nếu bạn không thể thoát khỏi tình huống thực sự đáng sợ trong thời gian ngắn và bạn vẫn bị mắc kẹt trong tình huống vô thời hạn, tâm trí vô thức của bạn sẽ tiếp tục ngăn chặn cả nhận thức về nỗi kinh hoàng và 'lừa' bạn để sau đó tin rằng nó là. điều gì đó khác đang làm bạn sợ hãi.

 

Thật không may, ngoài thời gian rất ngắn, thủ thuật tinh thần này rất khó hoạt động. Nó dẫn đến việc cá nhân cuối cùng 'quên' (ngăn chặn sâu sắc nhận thức của họ về) nguồn gốc thực sự và ban đầu của những gì đang khiến họ kinh hãi và tin rằng 'mục tiêu' an toàn mà họ vô thức chọn sau đó thực sự là mối đe dọa thực sự.

 

Theo thuật ngữ tâm lý học, điều này được gọi là 'phóng chiếu' hoặc 'chuyển giao' bởi vì nạn nhân đang đổ lỗi cho điều gì đó khác với nguyên nhân thực sự gây ra sự khủng bố của họ.

 

Điều này cũng gây ra những hậu quả xã hội sâu sắc vì một lý do đơn giản là tầng lớp ưu tú có thể chỉ định một cách hiệu quả 'thứ gì đó' mà sự khủng bố của chúng ta gây ra. Và nó có thể làm điều này một cách rất dễ dàng bằng cách mô tả một mục tiêu hoặc 'nạn nhân được hợp pháp hóa' là đáng sợ, trên thực tế, cho phép chúng ta cảm thấy sợ hãi mục tiêu mà nó đã chỉ định. Nhưng khi hướng nỗi sợ hãi của chúng ta theo một hướng nhất định, chúng luôn có ý định điều khiển hành vi của chúng ta để đáp lại.

 

Trong lịch sử, điều này đã được chứng minh tương đối lâu dài với việc thao túng nỗi sợ hãi của chúng ta, điều quan trọng đối với việc đạt được một số mục đích ưu tú nhất định, về mặt chính trị và mặt khác. Ví dụ, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc (sợ những người châu Phi ít đáng sợ hơn  ) bùng nổ để biện minh cho việc buôn bán nô lệ, chủ nghĩa Quốc xã khai thác nỗi sợ hãi để huy động người Đức chống lại những người Do Thái ít đáng sợ hơn  (trong số những người khác), các nhà lãnh đạo Israel dự đoán nỗi sợ hãi của người Israel để bóc lột người Palestine ít đáng sợ hơn  và Toàn bộ 'cuộc chiến chống khủng bố' của Hoa Kỳ đã được tiến hành trên cơ sở dự báo sự khủng bố vô thức của mọi người ở những người Hồi giáo ít đáng sợ hơn nhiều  . Tuy nhiên, như tôi đã đề cập, danh sách các ví dụ có thể hầu như vô tận.

 

Tuy nhiên, trong mỗi trường hợp, nỗi kinh hoàng được khai thác có nguồn gốc từ một điều gì đó sớm hơn nhiều trong cuộc đời của những cá nhân này so với hoàn cảnh hiện tại do giới tinh hoa khai thác. Nó có nguồn gốc từ thời thơ ấu.

 

Và nguồn gốc này có thể được bắt nguồn trực tiếp từ các mô hình nuôi dạy và dạy dỗ con người hầu như được sử dụng phổ biến. Như tôi đã giải thích nhiều lần trước đây, nhưng cần nhắc lại ngắn gọn ở đây: hầu như tất cả loài người đều khiếp sợ vì cùng một lý do: quá trình nuôi dạy con cái mà các nhà xã hội học thích gắn nhãn 'xã hội hóa' nên được dán nhãn chính xác hơn là 'khủng bố'. Điều này là do ngay từ khi đứa trẻ được sinh ra, cha mẹ, giáo viên, các nhà lãnh đạo tôn giáo và người lớn thường coi họ là những người có trách nhiệm khủng bố đứa trẻ tuân theo các mệnh lệnh, quy tắc, quy ước và luật xác định bản chất của hành vi được phép trong xã hội của chúng.

 

Nhưng bởi vì áp lực tiến hóa không buộc bất kỳ cá nhân nào phải tuân theo ý muốn của người khác - vì lý do đơn giản là vâng lời không có chức năng tiến hóa - nên cần phải có sự khủng bố rất lớn trong suốt thời thơ ấu để đảm bảo rằng đứa trẻ đầu hàng Ý chí của chúng khi thay đổi sự vâng lời. Để đạt được kết quả này và phần lớn là vô tình, cha mẹ, giáo viên, các nhà lãnh đạo tôn giáo và những người lớn khác trong cuộc sống của đứa trẻ sử dụng một loạt các hành vi từ ba loại bạo lực mà tôi đã dán nhãn là bạo lực 'nhìn thấy được', bạo lực 'vô hình' và 'hoàn toàn không thể nhìn thấy được 'bạo lực. Xem 'Tại sao lại có bạo lực?' và 'Tâm lý học không sợ hãi và Tâm lý học sợ hãi: Nguyên tắc và Thực hành' .

 

Rõ ràng nhất, tất cả trẻ em thường xuyên bị đe dọa bằng bạo lực và thực sự bị trừng phạt bằng bạo lực (thường ở ba dạng: 'nhìn thấy được', 'vô hình' và 'hoàn toàn vô hình') vì 'không vâng lời' (nghĩa là, vì làm theo tự ý chí hơn là tuân theo mệnh lệnh phải phục tùng). Xem phần 'Hình phạt là Bạo lực và Phản tác dụng' .

 

Và, thật phi lý khi tôi biết điều này nghe có vẻ như đối với những người đọc nó lần đầu tiên: Kết quả cơ bản của quá trình này là tất cả trẻ em cuối cùng phải khiếp sợ hoàn toàn nhưng vô thức đối với cha mẹ, giáo viên, các nhân vật tôn giáo và những người lớn quan trọng khác trong cuộc đời chúng.

 

Nhưng không bao giờ được tạo cơ hội an toàn thích hợp để cảm nhận nỗi kinh hoàng này, mỗi đứa trẻ kết thúc việc phóng nó vào một cái gì đó hoặc một loạt các mục tiêu bao gồm cả những 'nạn nhân hợp pháp' được chấp thuận bởi một tầng lớp ưu tú, địa phương hoặc nơi khác.

 

Do đó, trong bối cảnh thế giới hiện tại, điều này dẫn đến việc phần lớn dân số phải tuân theo sự chỉ đạo của giới tinh hoa toàn cầu để phóng sự sợ hãi của họ lên COVID-19 và sau đó hành xử theo lệnh, thay vì chú ý đến cuộc đảo chính của giới tinh hoa và chống lại nó. Để biết tóm tắt và tài liệu về bằng chứng liên quan đến từng điểm này, hãy xem 'Cuộc đảo chính COVID-19 của Elite: Chiến đấu cho nhân loại của chúng ta, Sự tự do và tương lai của chúng ta'  và 'Cuộc đảo chính COVID-19 của Elite để tiêu diệt loài người cũng nhanh - Theo dõi 4 con đường dẫn đến sự tuyệt chủng của loài người ' .

 

Giới tinh hoa làm điều này bằng cách khơi dậy nỗi sợ hãi vô thức của chúng ta thông qua việc báo cáo vô tận về 'mối đe dọa' do COVID-19 gây ra, đưa ra cảnh báo, thông báo về những trường hợp tử vong được cho là do 'virus' gây ra (và che giấu rằng tỷ lệ tử vong thậm chí không thể so sánh với những trường hợp tử vong do một bệnh cúm nghiêm trọng), và đặt ra những giới hạn ngày càng nghiêm trọng đối với các quyền và tự do của chúng tôi (thông qua các biện pháp như khóa cửa và đeo khẩu trang). Và bởi vì hầu như tất cả mọi người đều có quá nhiều nỗi kinh hoàng bị đàn áp và cần các cửa hàng mà điều này có thể được dự đoán, cuộc đảo chính đang được tiến hành hầu như không có sự kháng cự.

 

Như tôi đã giải thích trước đây, chỉ vì tầng lớp thượng lưu toàn cầu có thể làm được điều này không có nghĩa là họ khỏe mạnh. Trên thực tế, nó hoàn toàn mất trí và đó chính là lý do tại sao nó tiến hành cuộc đảo chính này nhưng không thể nhìn thấy kết cục thảm khốc của nó đối với giới tinh hoa. Xem 'The Global Elite is Insane Revisited' .

 

Vậy chúng ta có thể làm gì?

 

Chà, nếu chúng ta muốn chống lại cuộc đảo chính tinh nhuệ và chiến đấu cho sự sống còn của con người một cách hiệu quả, thì sẽ hữu ích nếu bắt đầu bằng cách cho bản thân thời gian tập trung vào việc cảm nhận các phản ứng cảm xúc của bạn - sợ hãi, tức giận, buồn bã, đau đớn, sợ hãi…. - đối với bất cứ điều gì đang tạo ra phản ứng cảm xúc: COVID-19, cuộc đảo chính của giới tinh hoa, các mối đe dọa tuyệt chủng sắp xảy ra hoặc bất cứ điều gì khác. Xem 'Đặt cảm xúc lên hàng đầu' .

 

Điều này là cần thiết để bạn có thể tham gia một cách có ý nghĩa và chiến lược vào nỗ lực, bất kể vấn đề nào bạn chọn để đấu tranh.

 

Vì vậy, một khi bạn hiểu rõ hơn về phản ứng cảm xúc của mình đối với kiến ​​thức này và cho phép bản thân có thời gian tập trung vào việc cảm nhận những cảm giác này, bạn sẽ có một vị trí mạnh mẽ hơn rất nhiều để xem xét phản ứng của mình với tình huống. Và, tùy thuộc vào sở thích và hoàn cảnh của bạn, có một loạt các phản ứng có thể có mà mỗi cách sẽ tạo ra sự khác biệt quan trọng.

 

Về cơ bản, bạn có thể cân nhắc đưa ra 'Lời hứa của tôi với trẻ em'  , điều này sẽ bao gồm việc cân nhắc việc giáo dục con cái có ý nghĩa như thế nào đối với bạn, đặc biệt nếu bạn muốn những cá nhân quyền lực - không phải những người ngoan ngoãn phục tùng và gây ra nỗi kinh hoàng - những người có thể nhận thức được thực tế và phản kháng bạo lực. Xem 'Chúng ta muốn Trường học hay Giáo dục?'

 

Bạn có thể cân nhắc hỗ trợ người khác trở nên mạnh mẽ hơn. Xem 'Nisteling: Nghệ thuật lắng nghe sâu sắc' .

 

Nếu bạn muốn chống lại cuộc đảo chính tinh nhuệ chống lại loài người một cách chiến lược, bạn có thể đọc về chiến lược bất bạo động, bao gồm các mục tiêu chiến lược để làm như vậy, từ đây: Mục tiêu chiến lược đảo chính .

 

Các trang còn lại trên trang web này giải thích đầy đủ mười hai thành phần của chiến lược, như được minh họa bởi Bánh xe chiến lược bất bạo động , cũng như các bài báo và video giải thích tất cả các điểm quan trọng của chiến lược và chiến thuật, chẳng hạn như những điểm giúp bạn hiểu 'Hành động bất bạo động: Tại sao và Cách thức hoạt động ' .

 

Tuy nhiên, với sự phức tạp của cấu hình của cuộc xung đột này, bao gồm sự cần thiết phải chiến đấu đồng thời để giữ lại con người thiết yếu của chúng ta, đánh bại cuộc đảo chính ưu tú và ngăn chặn sự tuyệt chủng của loài người trong thời gian ngắn, điều quan trọng là các lựa chọn chiến thuật của chúng ta phải có định hướng chiến lược  (như là những người được liệt kê tại trang Mục tiêu chiến lược được đề cử ở trên). Do đó, ba cân nhắc tiếp theo có tầm quan trọng.

 

Đầu tiên , hãy chọn / thiết kế các chiến thuật có tác động chiến lược, nghĩa là chúng thay đổi cơ bản và vĩnh viễn, có lợi cho chúng ta, mối quan hệ quyền lực giữa giới tinh hoa và chúng ta.

 

Thứ hai , khi các lựa chọn chiến thuật được đưa ra, hãy tập trung chúng vào việc phá hoại cuộc đảo chính tinh nhuệ, không chỉ các tính năng của nó, chẳng hạn như 'cách xa xã hội' hoặc các cuộc khóa cửa. Về cơ bản, điều này có thể đạt được bằng cách sử dụng các lựa chọn chiến thuật huy động mọi người hành động ban đầu, như đang xảy ra, nhưng sau đó mời họ xem xét thực hiện các hành động xa hơn, tập trung hơn (chẳng hạn như những hành động được đề cử trong các mục tiêu chiến lược được đề cập ở trên ). Điều này rất quan trọng vì các hành động hiện tại sẽ có ít tác động đến các biện pháp cơ bản quan trọng, chẳng hạn như những biện pháp được giới tinh hoa thực hiện để thúc đẩy cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

 

Thứ ba , lựa chọn / thiết kế các chiến thuật cũng có tác động chiến lược đến các mối đe dọa lớn nhất đối với sự tồn tại của con người, bao gồm sự suy giảm đa dạng sinh học trên Trái đất, mối đe dọa chiến tranh hạt nhân, thảm họa khí hậu và việc triển khai 5G. Với khung thời gian cực kỳ ngắn mà chúng ta hiện đang làm việc để ngăn chặn sự tuyệt chủng của loài người, trong khi mọi người đang vận động, điều quan trọng là sử dụng cơ hội này để cho họ cơ hội nhận thức được 'bức tranh lớn' về những gì đang diễn ra - ngoài việc khóa cửa và các biện pháp khác được cho là được sử dụng để đối phó với COVID-19 - và phản ứng mạnh mẽ.

 

May mắn thay, khi ngày càng có nhiều người nhận thức được những phần sâu sắc hơn của những gì đang diễn ra, năng lượng để phá vỡ khóa cửa, chống lại các giới hạn khác về quyền và tự do của chúng ta (chẳng hạn như theo dõi tiếp xúc, kiểm tra COVID-19 / kiểm tra nhiệt độ, đeo mặt nạ và tiêm chủng) cũng như chống lại cuộc đảo chính sẽ thu thập tốc độ. Như tôi đã trình bày trước đây, sử dụng một trọng tâm có liên quan đến địa phương, hoặc có thể là một vài, mà theo truyền thống nhiều người sẽ ở cùng nhau - một sự kiện văn hóa, tôn giáo hoặc thể thao, một hành động bất bạo động, một hoạt động cộng đồng như làm việc để thiết lập một khu vườn cộng đồng để tăng tự lực của địa phương, một lễ kỷ niệm và / hoặc trở lại làm việc - chúng tôi có thể vận động mọi người để kháng chiến tập thể  .

 

Nếu bạn muốn tập trung mạnh mẽ vào việc chống lại một trong những mối đe dọa chính đối với sự tồn tại của con người - chiến tranh hạt nhân, việc triển khai 5G, sự sụp đổ của đa dạng sinh học và / hoặc thảm họa khí hậu - bạn có thể đọc về chiến lược bất bạo động, bao gồm các mục tiêu chiến lược để tập trung vào các chiến dịch của bạn , từ đây: Mục tiêu Chiến lược của Chiến dịch .

 

Bạn cũng có thể cân nhắc việc tham gia cùng những người đủ quyền lực để nhận ra tầm quan trọng của việc giảm tiêu thụ và tự lực hơn là những yếu tố cần thiết của những chiến lược này bằng cách tham gia vào 'Dự án Cây Ngọn lửa để Cứu lấy Sự sống trên Trái đất' . Trong khi bạn tiêu thụ quá mức hoặc phụ thuộc vào giới thượng lưu để tồn tại, thì theo bất kỳ cách nào, bạn cũng dễ bị tổn thương.

 

Ngoài ra, chúng tôi hoan nghênh bạn xem xét việc ký cam kết trực tuyến 'Hiến chương Nhân dân để Tạo ra một Thế giới Bất bạo động' .

 

Phần kết luận

 

Dưới vỏ bọc của một loại 'vi rút' không tồn tại, giới tinh hoa toàn cầu là kỹ sư xã hội, một sự tái cấu trúc lớn của xã hội thế giới để phù hợp với mục đích của chính họ. Nếu họ đạt được mục đích của mình, sự tồn tại của bạn với tư cách là bất kỳ loại cá nhân nào có các quyền và tự do có ý nghĩa sẽ bị chấm dứt.

 

Ngoài những kết quả thảm khốc đang diễn ra này, cuộc đảo chính của giới tinh hoa còn vô tình đẩy nhanh bốn con đường dẫn đến sự tuyệt chủng của loài người: chiến tranh hạt nhân, thảm họa khí hậu, việc triển khai 5G và sự sụp đổ đa dạng sinh học.

 

Để có bất kỳ cơ hội nào đánh bại cuộc đảo chính tinh nhuệ và chiến đấu hiệu quả để ngăn chặn sự tuyệt chủng của chính chúng ta, chúng ta phải chiến đấu một cách chiến lược.

 

Về cơ bản, điều này có nghĩa là phải thừa nhận rằng các đặc vụ ưu tú vận động hành lang (tức là ăn xin), chẳng hạn như chính phủ, chỉ đơn giản là củng cố quyền lực của giới tinh hoa để kiểm soát chúng ta. Chỉ khi chúng ta tự mình hành động để vừa xây dựng sức mạnh của chính mình (bao gồm của con cái chúng ta và của những người chúng ta làm việc cùng) vừa vận động chiến lược để làm suy yếu sức mạnh của chính giới tinh hoa toàn cầu thì chúng ta mới thực hiện những bước quan trọng để giải phóng mình khỏi bạo lực, dưới tất cả các hình thức mà bạo lực này thực hiện.

 

Cho rằng cuộc đảo chính của giới tinh hoa đang gây nguy hiểm cho cá nhân chúng ta, quyền tự do và tương lai của chúng ta, đã đến lúc chúng ta phải quyết định xem chúng ta là con người hay hành tinh của bầy cừu.

 

*

 

Lưu ý với bạn đọc: vui lòng bấm vào các nút chia sẻ phía trên hoặc phía dưới. Chuyển tiếp bài viết này đến danh sách email của bạn. Crosspost trên trang blog của bạn, diễn đàn internet. Vân vân.

 

Robert J. Burrowes cam kết suốt đời hiểu và chấm dứt bạo lực của con người. Ông đã nghiên cứu sâu rộng từ năm 1966 với nỗ lực tìm hiểu lý do tại sao con người lại bạo lực và là một nhà hoạt động bất bạo động từ năm 1981. Ông là tác giả của cuốn sách 'Tại sao lại có bạo lực?'  Địa chỉ email của anh ấy là flametree@riseup.net  và trang web của anh ấy ở đây . Anh ấy là người thường xuyên đóng góp cho 'Nghiên cứu toàn cầu'.

 

PHỤ LỤC

 

Hoặc, nếu bạn muốn thứ gì đó đơn giản hơn, hãy cân nhắc cam kết:

 

Trái đất cam kết

 

Vì tình yêu đối với Trái đất và tất cả các sinh vật của nó, và sự tôn trọng của tôi đối với nhu cầu của họ, kể từ ngày này trở đi, tôi cam kết rằng:

 

Tôi sẽ lắng nghe sâu sắc trẻ em. Xem 'Nisteling: Nghệ thuật lắng nghe sâu sắc' .

Tôi sẽ không đi du lịch bằng máy bay

Tôi sẽ không đi du lịch bằng ô tô

Tôi sẽ không ăn thịt và cá

Tôi sẽ chỉ ăn thực phẩm hữu cơ / được trồng bằng phương pháp sinh học

Tôi sẽ giảm thiểu lượng nước ngọt sử dụng, bao gồm cả việc giảm thiểu quyền sở hữu và sử dụng các thiết bị điện tử của tôi

Tôi sẽ không sở hữu hoặc sử dụng điện thoại di động (di động)

Tôi sẽ không mua gỗ rừng nhiệt đới

Tôi sẽ không mua hoặc sử dụng đồ nhựa dùng một lần, chẳng hạn như túi, chai, hộp đựng, cốc và ống hút

Tôi sẽ không sử dụng ngân hàng, quỹ hưu bổng (hưu trí) hoặc các công ty bảo hiểm cung cấp bất kỳ dịch vụ nào cho các tập đoàn liên quan đến nhiên liệu hóa thạch, năng lượng hạt nhân và / hoặc vũ khí

Tôi sẽ không chấp nhận việc làm hoặc đầu tư vào bất kỳ tổ chức nào hỗ trợ hoặc tham gia vào việc khai thác đồng loại hoặc thu lợi từ việc giết và / hoặc phá hủy sinh quyển

Tôi sẽ không nhận được tin tức từ các phương tiện truyền thông của công ty (báo chí chính thống, truyền hình, đài phát thanh, Google, Facebook, Twitter…)

Tôi sẽ cố gắng học một kỹ năng, chẳng hạn như làm vườn thực phẩm hoặc may vá để tôi tự chủ hơn

Tôi sẽ nhẹ nhàng động viên gia đình và bạn bè xem xét việc ký vào bản cam kết này.

Hình ảnh nổi bật là từ Các bài báo Tự do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://publichealth.yale.edu/news-article/25085/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32592507/

https://academic.oup.com/aje/article/doi/10.1093/aje/kwaa093/5847586

https://www.bbc.com/vietnamese/world-53079338

http://www.wrongkindofgreen.org/tag/imperialism/

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc tình.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lý trình.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lãng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VIETNAMESE COMMANDOS

 1. Một Trang Lịch Sử

 2. Viết Lại Lịch Sử  Video

 3. Secret Army Secret War Video

 4. Đứng Đầu Ngọn Gió Video

 5. Con Người Bất Khuất Video

 6. Dấu Chân Biệt Kích Video

 7. Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

 8. Huyền thoại về:"Những người lính một thời bị lãng quên" Kim Âu

 9. Phản Bội Kim Âu

 10. Tiếng Nói Công Lý Kim Âu

 11. Vietnam’s ‘Lost Commandos’ Gain Recognition in Senate

 12. President Unit Citation at Fort Bragg

 13. Vietnamese Commando never knew U.S. declared him dead

 14. Back from the dead

 15. Bill of Compensation

 16. Miami! Gian Hùng Lộ Mặt  Kim Âu 

 17. Honoring Vietnamese Commandos

 18. Honoring South Vietnamese Army

 19. Vietnamese Commandos Win Last Battle

 20. Uncommon Betrayal

 21. Go to congress

 22. Trong Giòng Lịch Sử Kim Âu

 23. Oplan 21 Kim Âu

 24. Biệt Kích Gỉa, Biệt Kích Thật Kim Âu

 25. Xuyên Tạc Lịch Sử Kim Âu

 26. Cảm Nghĩ Đầu Xuân (2011)

 27. Những Tên Miệng Hùm Gan Sứa Kim Âu

 28. Loretta Sanchez Không Hề Gian Dối Kim Âu

 29. Ăn Qủa Nhớ Kẻ Trồng Cây Kim Âu

 30. The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.

 31. Lá Thư Tự Thú

 32. Người Tù Kiệt Xuất

 33. Hồi Chuông Báo Tử I

 34. Hồi Chuông Báo Tử II

 35. Hồi Chuông Báo Tử III

 36. Hồi Chuông Báo Tử IV

 37. Thư Trả Lời Mai Nhuệ Anh

 38. Thánh Nhân Vô Phí Vật

 39. Đặc Biệt Cho Nhóm 10%

 40. Phân Định Chính Tà

 41. Phân Ðịnh Chính Tà 1

 42. Phân Ðịnh Chính Tà 2

 43. Phân Ðịnh Chính Tà 3

 44. Hư Danh - Hư Cấu

 45. Kim Âu Trả Lời Phỏng Vấn Hồng Phúc

 46. Hồng Phúc Phỏng Vấn Tourison. Lê Ngung

 47. Sư Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

 48. Tri Nhân Tri Diện Bất Tri Tâm

 49. Nguyên Uỷ Một Vụ Kiện

 50. Trả Lời Câu Hỏi Của Một Vi Hữu


 

 

Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn * Một Trang Lịch Sử

Vietnamese Commandos' History * Vietnamese Commandos vs US Government * Lost Army Commandos

Bill of Compensation * Never forget * Viết Lại Lịch Sử  Video * Secret Army Secret War Video

Đứng Đầu Ngọn Gió Video * Con Người Bất Khuất Video * Dấu Chân Biệt Kích Video * Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.* Gulf of Tonkin Incident * Pentagon Bạch Hóa * The heart of a boy

U.S Debt Clock * Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton * None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) * Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

The World Order Eustace Mullin * Trăm Việt trên vùng định mệnh * Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis * Lyndon Baines Johnson Library Musuem

Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn * Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam Bình Nguyên Lộc

Nghi Thức Ngoại Giao * Lễ Nghi Quân Cách * Sắc lệnh Cờ Vàng * Quốc Tế Cộng Sản

How Does a Bill Become Law? * New World Order * Diplomacy Protocol. PDF

The World Order Eustace Mullin * Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

Vietnam War Document * American Policy in Vietnam

Foreign Relations Vietnam Volum-1 * The Pentagon Papers * Pentagon Papers Archives

Vietnam and Southeast Asia Doc * Vietnam War Bibliogaphy * Công Ước LHQ về Luật Biển

CIA and NGOs * CIA And The Generals * CIA And The House Of Ngo * Global Slavery

Politics of Southeast Asia * Bên Giòng Lịch Sử

Dấu Binh Lửa * Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

Bách Việt  * Lược Sử Thích Ca  * Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

Douglas Mac Arthur 1962 * Douglas Mac Arthur 1951 * John Hanson, President of the Continental Congress

Phương Pháp Biện Luận * Build your knowledge

To be good writer * Ca Dao -Tục Ngữ * Chùa Bái Đính * Hán Việt

Top 10 Crime Rates  * Lever Act * Espionage Act 1917 * Indochina War * Postdam * Selective Service Act

War Labor Board * War of Industries * War Production Board * WWII Weapon * Supply Enemy * Wold War II * OSS

Richest of The World * Truman Committee   * World Population * World Debt * US Debt Clock *

An Sinh Xã Hội - Cách Tìm IP Email * Public Holiday * Funny National Days

Oil Clock * GlobalResearch * Realworldorder * Thirdworldtraveler * Thrivemovement *Prisonplanet.com *Infowars

Rally protest *Sơ Lược VềThuyền Nhân  *The Vietnamese Population in USA *Lam vs Ngo

VietUni * Funny National Days  * 1DayNotes   

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 


 

 

MINH THỊ

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA MÌNH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LÃNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ GÌN DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐÃI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI HÒA VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG CON NGƯỜI, XÃ HỘI VÀ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CƯỜNG THỊNH PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

CNBC .Fox .FoxAtl .OAN .CBS .CNN .VTV

.WhiteHouse .NationalArchives .FedReBank

.Fed Register .Congr Record .History .CBO

.US Gov .CongRecord .C-SPAN .CFR .RedState

.VideosLibrary .NationalPriProject .Verge .Fee

.JudicialWatch .FRUS .WorldTribune .Slate

.Conspiracy .GloPolicy .Energy .CDP .Archive

.AkdartvInvestors .DeepState .ScieceDirect

.NatReview .Hill .Dailly .StateNation .WND

-RealClearPolitics .Zegnet .LawNews .NYPost

.SourceIntel .Intelnews .Reuter .AP .QZ .NewAme

.GloSec .GloIntel .GloResearch .GloPolitics

.Infowar .TownHall .Commieblaster .Examiner

.MediaBFCheck .FactReport .PolitiFact .IDEAL

.MediaCheck .Fact .Snopes .MediaMatters

.Diplomat .News Link .Newsweek .Salon

.OpenSecret .Sunlight .Pol Critique .EpochTim

.N.W.Order .Illuminatti News.GlobalElite

.NewMax .CNS .DailyStorm .F.Policy .Whale

.Observe .Ame Progress .Fai .City .BusInsider 

.Guardian .Political Insider .Law .Media .Above

.SourWatch .Wikileaks .Federalist .Ramussen

.Online Books .Breibart .Interceipt .PRWatch

.AmFreePress .Politico .Atlantic .PBS .WSWS

.N PublicRadio .ForeignTrade .Brookings .WTimes

.FAS .Millenium .Investors .ZeroHedge .DailySign

.Propublica .Inter Investigate .Intelligent Media  

.Russia News .Tass Defense .Russia Militaty

.Scien&Tech .ACLU .Veteran .Gateway. DeepState

.Open Culture .Syndicate .Capital .Commodity

.DeepStateJournal .Create .Research .XinHua

.Nghiên Cứu QT .NCBiển Đông .Triết Chính Trị

.TVQG1 .TVQG .TVPG .BKVN .TVHoa Sen

.Ca Dao .HVCông Dân .HVNG .DấuHiệuThờiĐại

.BảoTàngLS.NghiênCứuLS .Nhân Quyền.Sài Gòn Báo

.Thời Đại.Văn Hiến .Sách Hiếm.Hợp Lưu  

.Sức Khỏe .Vatican .Catholic .TS KhoaHọc

.KH.TV .Đại Kỷ Nguyên .Tinh Hoa .Danh Ngôn

.Viễn Đông .Người Việt.Việt Báo.Quán Văn

.TCCS .Việt Thức .Việt List .Việt Mỹ .Xây Dựng

.Phi Dũng .Hoa Vô Ưu.ChúngTa .Eurasia.

.NVSeatle .CaliToday .NVR .Phê Bình .

.Việt Luận .Nam Úc .Người Dân .Buddhism

.Tiền Phong .Xã Luận .VTV .HTV .Trí Thức

.Dân Trí .Tuổi Trẻ .Express .Tấm Gương

.Lao Động .Thanh Niên .Tiền Phong .MTG

.Echo .Sài Gòn .Luật Khoa .Văn Nghệ .SOTT

.ĐCS .Bắc Bộ Phủ .Ng.TDũng .Ba Sàm .CafeVN

.Văn Học .Điện Ảnh .VTC .Cục Lưu Trữ .SoHa

.ST/HTV .Thống Kê .Điều Ngự .VNM .Bình Dân

.Đà Lạt * Vấn Đề * Kẻ Sĩ * Lịch Sử *.Trái Chiều

.Tác Phẩm * Khào  Cứu * Dịch Thuật * Tự Điển *