at Capitol.  June 19.1996

 

 

with Sen. JohnMc Cain

 

with Congressman Bob Barr

with General John K Singlaub

CNBC .Fox .FoxAtl .. CFR. CBS .CNN .VTV.

.WhiteHouse .NationalArchives .FedReBank

.Fed Register .Congr Record .History .CBO

.US Gov .CongRecord .C-SPAN .CFR .RedState

.VideosLibrary .NationalPriProject .Verge .Fee

.JudicialWatch .FRUS .WorldTribune .Slate

.Conspiracy .GloPolicy .Energy .CDP .Archive

.AkdartvInvestors .DeepState .ScieceDirect

.NatReview .Hill .Dailly .StateNation .WND

-RealClearPolitics .Zegnet .LawNews .NYPost

.SourceIntel .Intelnews .QZ .NewAme

.GloSec .GloIntel .GloResearch .GloPolitics

.Infowar .TownHall .Commieblaster .EXAMINER

.MediaBFCheck .FactReport .PolitiFact .IDEAL

.MediaCheck .Fact .Snopes .MediaMatters

.Diplomat .NEWSLINK .Newsweek .Salon

.OpenSecret .Sunlight .Pol Critique .

.N.W.Order .Illuminatti News.GlobalElite

.NewMax .CNS .DailyStorm .F.Policy .Whale

.Observe .Ame Progress .Fai .City .BusInsider 

.Guardian .Political Insider .Law .Media .Above

.SourWatch .Wikileaks .Federalist .Ramussen

.Online Books .BREIBART.INTERCEIPT.PRWatch

.AmFreePress .Politico .Atlantic .PBS .WSWS

.NPRadio .ForeignTrade .Brookings .WTimes

.FAS .Millenium .Investors .ZeroHedge .DailySign

.Propublica .Inter Investigate .Intelligent Media  

.Russia News .Tass Defense .Russia Militaty

.Scien&Tech .ACLU .Veteran .Gateway. DeepState

.Open Culture .Syndicate .Capital .Commodity

.DeepStateJournal .Create .Research .XinHua

.Nghiên Cứu QT .NCBiển Đông .Triết Chính Trị

.TVQG1 .TVQG .TVPG .BKVN .TVHoa Sen

.Ca Dao .HVCông Dân .HVNG .DấuHiệuThờiĐại

.BảoTàngLS.NghiênCứuLS .Nhân Quyền.Sài Gòn Báo

.Thời Đại.Văn Hiến .Sách Hiếm.Hợp Lưu  

.Sức Khỏe .Vatican .Catholic .TS KhoaHọc

.KH.TV .Đại Kỷ Nguyên .Tinh Hoa .Danh Ngôn

.Viễn Đông .Người Việt.Việt Báo.Quán Văn

.TCCS .Việt Thức .Việt List .Việt Mỹ .Xây Dựng

.Phi Dũng .Hoa Vô Ưu.ChúngTa .Eurasia.

 CaliToday .NVR .Phê Bình . TriThucVN

.Việt Luận .Nam Úc .Người Dân .Buddhism

.Tiền Phong .Xã Luận .VTV .HTV .Trí Thức

.Dân Trí .Tuổi Trẻ .Express .Tấm Gương

.Lao Động .Thanh Niên .Tiền Phong .MTG

.Echo .Sài Gòn .Luật Khoa .Văn Nghệ .SOTT

.ĐCS .Bắc Bộ Phủ .Ng.TDũng .Ba Sàm .CafeVN

.Văn Học .Điện Ảnh .VTC .Cục Lưu Trữ .SoHa

.ST/HTV .Thống Kê .Điều Ngự .VNM .Bình Dân

.Đà Lạt * Vấn Đề * Kẻ Sĩ * Lịch Sử *.Trái Chiều

.Tác Phẩm * Khào  Cứu * Dịch Thuật * Tự Điển *

THÁNG 06-2023

 

US DEBT CLOCK . WORLDOMETERS . TRÍ TUỆ MỸ . SCHOLARSCIRCLE. CENSUS - SCIENTIFIC - COVERTACTION

EPOCH - ĐKN - REALVOICE - JUSTNEWS - NEWSMAX - BREIBART - WARROOM - REDSTATE - PJMEDIA - EPV - REUTERS

 AP - NTD - REPUBLIC - VIỆT NAM - BBC - VOA - RFI - RFA - HOUSE - TỬ VI - VTV - HTV - PLUTO - BLAZE - INTERNET - SONY - CHINA - SINHUA - FOXNATION - FOXNEWS - NBC - ESPN - SPORT - ABC- LEARNING - IMEDIA - NEWSLINK - WHITEHOUSE- CONGRESS - FED REGISTER - OAN - DIỄN ĐÀN - UPI - IRAN - DUTCH - FRANCE 24 - MOSCOW - INDIA - NEWSNOW  NEEDTOKNOW - REDVOICE - NEWSPUNCH - CDC - WHO - BLOOMBERG - WORLDTRIBUNE - WND - MSNBC- REALCLEAR

POPULIST PRESS - PBS - SCIENCE - HUMAN EVENT - REPUBLIC BRIEF - AWAKENER - TABLET - AMAC - LAW - WSWS - PROPUBICA -INVESTOPI-CONVERSATION - BALANCE - QUORA - FIREPOWER - GLOBAL- NDTV- ALJAZEER- TASS- DAWN

NATURAL- GLOSEARCH- BRIGHTEON

 

   

NHẬN ĐỊNH - QUAN ĐIỂM

 

 

 

AGENDA 2030

 

ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN

 

 

 

 

Lời nói đầu

Chương trình nghị sự này là một kế hoạch hành động vì con người, hành tinh và sự thịnh vượng. Nó cũng tìm cách củng cố hòa bình phổ quát trong tự do lớn hơn. Chúng tôi thừa nhận rằng xóa đói giảm nghèo dưới mọi hình thức và chiều kích của nó, bao gồm cả nghèo cùng cực, là thách thức toàn cầu lớn nhất và là yêu cầu không thể thiếu đối với phát triển bền vững. Tất cả các quốc gia và tất cả các bên liên quan, hành động trong quan hệ đối tác hợp tác, sẽ thực hiện kế hoạch này. Chúng tôi quyết tâm giải phóng loài người khỏi sự chuyên chế của nghèo đói và muốn chữa lành và bảo vệ hành tinh của chúng ta. Chúng tôi quyết tâm thực hiện những bước đi táo bạo và biến đổi cần thiết khẩn cấp để đưa thế giới vào một con đường bền vững và kiên cường. Khi chúng tôi bắt tay vào cuộc hành trình tập thể này, chúng tôi cam kết rằng sẽ không ai bị bỏ lại phía sau. 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững và 169 mục tiêu mà chúng tôi công bố hôm nay thể hiện quy mô và tham vọng của Chương trình nghị sự toàn cầu mới này. Họ tìm cách xây dựng dựa trên các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và hoàn thành những gì chúng không đạt được. Họ tìm cách thực hiện quyền con người của tất cả mọi người và đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái. Chúng được tích hợp và không thể chia cắt và cân bằng ba khía cạnh của phát triển bền vững: kinh tế, xã hội và môi trường.

Các Mục tiêu và Mục tiêu sẽ kích thích hành động trong mười lăm năm tới trong các lĩnh vực có tầm quan trọng quan trọng đối với nhân loại và hành tinh:

Dân tộc

Chúng tôi quyết tâm chấm dứt nghèo đói, dưới mọi hình thức và chiều kích của chúng, và đảm bảo rằng tất cả mọi người có thể hoàn thành tiềm năng của mình trong phẩm giá và bình đẳng và trong một môi trường lành mạnh.

Hành tinh

Chúng tôi quyết tâm bảo vệ hành tinh khỏi suy thoái, bao gồm thông qua tiêu dùng và sản xuất bền vững, quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên và hành động khẩn cấp về biến đổi khí hậu, để nó có thể hỗ trợ nhu cầu của các thế hệ hiện tại và tương lai.

Thịnh vượng

Chúng tôi quyết tâm đảm bảo rằng tất cả mọi người đều có thể tận hưởng cuộc sống thịnh vượng và trọn vẹn và tiến bộ kinh tế, xã hội và công nghệ xảy ra hài hòa với thiên nhiên.

Hoà bình

Chúng tôi quyết tâm thúc đẩy các xã hội hòa bình, công bằng và hòa nhập, không sợ hãi và bạo lực. Không thể có sự phát triển bền vững nếu không có hòa bình và không có hòa bình nếu không có sự phát triển bền vững.

Quan hệ đối tác

Chúng tôi quyết tâm huy động các phương tiện cần thiết để thực hiện Chương trình nghị sự này thông qua Quan hệ Đối tác Toàn cầu vì Phát triển Bền vững, dựa trên tinh thần đoàn kết toàn cầu được tăng cường, đặc biệt tập trung vào nhu cầu của những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất và với sự tham gia của tất cả các quốc gia, tất cả các bên liên quan và tất cả mọi người.

Các mối liên kết và bản chất tích hợp của các Mục tiêu Phát triển Bền vững có tầm quan trọng rất quan trọng trong việc đảm bảo rằng mục đích của Chương trình nghị sự mới được thực hiện. Nếu chúng ta thực hiện tham vọng của mình trong toàn bộ Chương trình nghị sự, cuộc sống của tất cả mọi người sẽ được cải thiện sâu sắc và thế giới của chúng ta sẽ được biến đổi tốt đẹp hơn.

TUYÊN BỐ

Giới thiệu

1. Chúng tôi, những người đứng đầu Nhà nước và Chính phủ và các đại diện cấp cao, họp tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York từ ngày 25-27 tháng 2015 năm <> khi Tổ chức kỷ niệm bảy mươi năm thành lập, hôm nay đã quyết định về các Mục tiêu Phát triển Bền vững toàn cầu mới.

2. Thay mặt cho các dân tộc mà chúng ta phục vụ, chúng ta đã thông qua một quyết định lịch sử về một tập hợp các Mục tiêu và Mục tiêu toàn diện, sâu rộng và lấy con người làm trung tâm của các Mục tiêu và Mục tiêu phổ quát và chuyển đổi. Chúng tôi cam kết làm việc không mệt mỏi để thực hiện đầy đủ Chương trình nghị sự này vào năm 2030. Chúng tôi thừa nhận rằng xóa đói giảm nghèo dưới mọi hình thức và chiều kích của nó, bao gồm cả nghèo cùng cực, là thách thức toàn cầu lớn nhất và là yêu cầu không thể thiếu đối với phát triển bền vững. Chúng tôi cam kết đạt được sự phát triển bền vững trong ba khía cạnh - kinh tế, xã hội và môi trường - một cách cân bằng và tích hợp. Chúng tôi cũng sẽ xây dựng dựa trên những thành tựu của các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và tìm cách giải quyết công việc còn dang dở của họ.

3. Từ nay đến năm 2030, chúng ta quyết tâm chấm dứt đói nghèo ở khắp mọi nơi; chống bất bình đẳng trong và giữa các quốc gia; xây dựng xã hội hòa bình, công bằng và hòa nhập; bảo vệ quyền con người, thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái; và để đảm bảo sự bảo vệ lâu dài của hành tinh và tài nguyên thiên nhiên của nó. Chúng tôi cũng quyết tâm tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế bền vững, bao trùm và bền vững, thịnh vượng chung và việc làm bền vững cho tất cả mọi người, có tính đến các mức độ phát triển và năng lực quốc gia khác nhau.

4. Khi chúng tôi bắt tay vào hành trình tập thể tuyệt vời này, chúng tôi cam kết rằng sẽ không ai bị bỏ lại phía sau. Thừa nhận rằng phẩm giá của con người là nền tảng, chúng tôi mong muốn thấy các Mục tiêu và mục tiêu được đáp ứng cho tất cả các quốc gia và dân tộc và cho tất cả các thành phần của xã hội. Và chúng tôi sẽ nỗ lực để đạt được xa nhất phía sau đầu tiên.

5. Đây là một Chương trình nghị sự có phạm vi và ý nghĩa chưa từng có. Nó được chấp nhận bởi tất cả các quốc gia và có thể áp dụng cho tất cả mọi người, có tính đến thực tế quốc gia, năng lực và trình độ phát triển khác nhau và tôn trọng các chính sách và ưu tiên quốc gia. Đây là những mục tiêu và mục tiêu phổ quát liên quan đến toàn thế giới, các nước phát triển và đang phát triển. Chúng được tích hợp và không thể chia cắt và cân bằng ba khía cạnh của phát triển bền vững.

6. Các Mục tiêu và Chỉ tiêu là kết quả của hơn hai năm tham vấn cộng đồng và tham gia tích cực với xã hội dân sự và các bên liên quan khác trên khắp thế giới, đặc biệt chú ý đến tiếng nói của những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất. Tham vấn này bao gồm các công việc có giá trị được thực hiện bởi Nhóm công tác mở của Đại hội đồng về các Mục tiêu Phát triển Bền vững và của Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký đã cung cấp một báo cáo tổng hợp vào tháng 2014 năm <>.

Tầm nhìn của chúng tôi

7. Trong các Mục tiêu và Mục tiêu này, chúng tôi đang đặt ra một tầm nhìn cực kỳ tham vọng và chuyển đổi. Chúng tôi dự tính một thế giới không có nghèo đói, bệnh tật và thiếu thốn, nơi tất cả cuộc sống có thể phát triển. Chúng tôi dự tính một thế giới không có sợ hãi và bạo lực. Một thế giới với phổ cập văn học. Một thế giới với sự tiếp cận công bằng và phổ cập đến giáo dục chất lượng ở tất cả các cấp, chăm sóc sức khỏe và bảo trợ xã hội, nơi sức khỏe thể chất, tinh thần và xã hội được đảm bảo. Một thế giới nơi chúng ta tái khẳng định các cam kết của mình liên quan đến quyền con người đối với nước uống và vệ sinh an toàn và nơi vệ sinh được cải thiện; và nơi thực phẩm đầy đủ, an toàn, giá cả phải chăng và bổ dưỡng. Một thế giới nơi môi trường sống của con người an toàn, kiên cường và bền vững và nơi có quyền truy cập phổ cập vào năng lượng giá cả phải chăng, đáng tin cậy và bền vững.

8. Chúng tôi dự tính một thế giới tôn trọng phổ quát nhân quyền và phẩm giá con người, pháp quyền, công lý, bình đẳng và không phân biệt đối xử; tôn trọng chủng tộc, sắc tộc và đa dạng văn hóa; và cơ hội bình đẳng cho phép thực hiện đầy đủ tiềm năng của con người và đóng góp vào sự thịnh vượng chung. Một thế giới đầu tư vào trẻ em và trong đó mọi trẻ em lớn lên không có bạo lực và bóc lột. Một thế giới trong đó mọi phụ nữ và trẻ em gái đều được hưởng bình đẳng giới đầy đủ và tất cả các rào cản pháp lý, xã hội và kinh tế đối với việc trao quyền cho họ đã được gỡ bỏ. Một thế giới công bằng, bình đẳng, khoan dung, cởi mở và hòa nhập xã hội, trong đó nhu cầu của những người dễ bị tổn thương nhất được đáp ứng.

9. Chúng tôi dự tính một thế giới trong đó mọi quốc gia đều được hưởng tăng trưởng kinh tế bền vững, bao trùm và bền vững và việc làm bền vững cho tất cả mọi người. Một thế giới trong đó các mô hình tiêu dùng và sản xuất và sử dụng tất cả các nguồn tài nguyên thiên nhiên - từ không khí đến đất liền, từ sông, hồ và tầng chứa nước đến đại dương và biển - là bền vững. Một trong đó dân chủ, quản trị tốt và pháp quyền cũng như một môi trường thuận lợi ở cấp quốc gia và quốc tế, là điều cần thiết cho sự phát triển bền vững, bao gồm tăng trưởng kinh tế bền vững và bao trùm, phát triển xã hội, bảo vệ môi trường và xóa đói giảm nghèo. Một trong đó phát triển và ứng dụng công nghệ nhạy cảm với khí hậu, tôn trọng đa dạng sinh học và có khả năng chống chịu. Một trong đó nhân loại sống hòa hợp với thiên nhiên và trong đó động vật hoang dã và các loài sống khác được bảo vệ.

Các nguyên tắc và cam kết chung của chúng tôi

10. Chương trình nghị sự mới được hướng dẫn bởi các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, bao gồm tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế. Nó dựa trên Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, các hiệp ước nhân quyền quốc tế, Tuyên bố Thiên niên kỷ và Tài liệu Kết quả Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới năm 2005. Nó được thông báo bởi các văn kiện khác như Tuyên bố về Quyền phát triển.

11. Chúng tôi tái khẳng định kết quả của tất cả các hội nghị và hội nghị thượng đỉnh lớn của Liên hợp quốc đã đặt nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững và đã giúp định hình Chương trình nghị sự mới. Chúng bao gồm Tuyên bố Rio về Môi trường và Phát triển; Hội nghị thượng đỉnh thế giới về phát triển bền vững; Hội nghị thượng đỉnh thế giới về phát triển xã hội; Chương trình hành động của Hội nghị quốc tế về dân số và phát triển, Cương lĩnh hành động Bắc Kinh; và Hội nghị Liên Hợp Quốc về Phát triển Bền vững ("Rio + 20"). Chúng tôi cũng tái khẳng định việc tiếp nối các hội nghị này, bao gồm kết quả của Hội nghị Liên hợp quốc lần thứ tư về các nước kém phát triển nhất, Hội nghị quốc tế lần thứ ba về các quốc đảo nhỏ đang phát triển; Hội nghị Liên hợp quốc lần thứ hai về các nước đang phát triển không giáp biển; và Hội nghị thế giới lần thứ ba của Liên hợp quốc về giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

12. Chúng tôi tái khẳng định tất cả các nguyên tắc của Tuyên bố Rio về Môi trường và Phát triển, bao gồm, ngoài những nguyên tắc khác, nguyên tắc trách nhiệm chung nhưng khác biệt, như được nêu trong nguyên tắc 7 của nó.

13. Những thách thức và cam kết trong các hội nghị và hội nghị thượng đỉnh lớn này có liên quan đến nhau và kêu gọi các giải pháp tích hợp. Để giải quyết chúng một cách hiệu quả, một cách tiếp cận mới là cần thiết. Phát triển bền vững thừa nhận rằng xóa đói giảm nghèo dưới mọi hình thức và chiều kích của nó, chống lại sự bất bình đẳng trong và giữa các quốc gia, bảo tồn hành tinh, tạo ra tăng trưởng kinh tế bền vững, bao trùm và bền vững và thúc đẩy hòa nhập xã hội được liên kết với nhau và phụ thuộc lẫn nhau.

Thế giới của chúng ta ngày nay

14. Chúng ta đang gặp nhau vào thời điểm có những thách thức to lớn đối với sự phát triển bền vững. Hàng tỷ công dân của chúng ta tiếp tục sống trong nghèo đói và bị từ chối một cuộc sống có phẩm giá. Có sự bất bình đẳng gia tăng trong và giữa các quốc gia. Có sự chênh lệch rất lớn về cơ hội, sự giàu có và quyền lực. Bất bình đẳng giới vẫn là một thách thức chính. Thất nghiệp, đặc biệt là thất nghiệp thanh niên, là một mối quan tâm lớn. Các mối đe dọa sức khỏe toàn cầu, thiên tai thường xuyên và dữ dội hơn, xung đột leo thang, chủ nghĩa cực đoan bạo lực, khủng bố và các cuộc khủng hoảng nhân đạo liên quan và buộc người dân phải di dời đe dọa đảo ngược phần lớn tiến bộ phát triển đạt được trong những thập kỷ gần đây. Sự cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên và các tác động bất lợi của suy thoái môi trường, bao gồm sa mạc hóa, hạn hán, suy thoái đất, khan hiếm nước ngọt và mất đa dạng sinh học, làm tăng thêm và làm trầm trọng thêm danh sách những thách thức mà nhân loại phải đối mặt. Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn nhất của thời đại chúng ta và những tác động bất lợi của nó làm suy yếu khả năng của tất cả các quốc gia để đạt được sự phát triển bền vững. Sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu, mực nước biển dâng, axit hóa đại dương và các tác động biến đổi khí hậu khác đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến các khu vực ven biển và các quốc gia ven biển trũng thấp, bao gồm nhiều quốc gia kém phát triển nhất và các quốc đảo nhỏ đang phát triển. Sự tồn tại của nhiều xã hội, và của các hệ thống hỗ trợ sinh học của hành tinh, đang bị đe dọa.

15. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm của cơ hội to lớn. Những tiến bộ đáng kể đã đạt được trong việc đáp ứng nhiều thách thức phát triển. Trong thế hệ trước, hàng trăm triệu người đã thoát khỏi cảnh nghèo cùng cực. Tiếp cận giáo dục đã tăng lên rất nhiều cho cả trẻ em trai và trẻ em gái. Sự lan rộng của công nghệ thông tin và truyền thông và sự kết nối toàn cầu có tiềm năng lớn để thúc đẩy tiến bộ của con người, thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số và phát triển xã hội tri thức, cũng như đổi mới khoa học và công nghệ trên các lĩnh vực đa dạng như y học và năng lượng.

16. Gần mười lăm năm trước, các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ đã được thống nhất. Những điều này cung cấp một khuôn khổ quan trọng cho sự phát triển và tiến bộ đáng kể đã được thực hiện trong một số lĩnh vực. Nhưng sự tiến bộ không đồng đều, đặc biệt là ở châu Phi, các nước kém phát triển nhất, các nước đang phát triển không giáp biển và các quốc đảo nhỏ đang phát triển, và một số MDG vẫn chưa đi đúng hướng, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em và sức khỏe sinh sản. Chúng tôi tái cam kết thực hiện đầy đủ tất cả các MDG, bao gồm cả các MDG ngoài lộ trình, đặc biệt bằng cách cung cấp hỗ trợ tập trung và mở rộng cho các nước kém phát triển nhất và các quốc gia khác trong các tình huống đặc biệt, phù hợp với các chương trình hỗ trợ có liên quan. Chương trình nghị sự mới được xây dựng dựa trên các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và tìm cách hoàn thành những gì đã không đạt được, đặc biệt là trong việc tiếp cận những người dễ bị tổn thương nhất.

17. Tuy nhiên, trong phạm vi của nó, khuôn khổ mà chúng tôi công bố hôm nay vượt xa các MDGs. Bên cạnh các ưu tiên phát triển liên tục như xóa đói giảm nghèo, y tế, giáo dục, an ninh lương thực và dinh dưỡng, nó đặt ra một loạt các mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường. Nó cũng hứa hẹn các xã hội hòa bình và hòa nhập hơn. Nó cũng quan trọng xác định phương tiện thực hiện. Phản ánh cách tiếp cận tích hợp mà chúng tôi đã quyết định, có sự kết nối sâu sắc và nhiều yếu tố xuyên suốt giữa các Mục tiêu và mục tiêu mới.

Chương trình nghị sự mới 17

18. Hôm nay, chúng tôi công bố 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững với 169 mục tiêu liên quan được tích hợp và không thể chia cắt. Chưa bao giờ các nhà lãnh đạo thế giới cam kết hành động và nỗ lực chung trong một chương trình nghị sự chính sách rộng lớn và phổ quát như vậy. Chúng ta đang cùng nhau khởi hành trên con đường hướng tới phát triển bền vững, cống hiến hết mình cho việc theo đuổi sự phát triển toàn cầu và hợp tác "đôi bên cùng có lợi" có thể mang lại lợi ích to lớn cho tất cả các quốc gia và tất cả các nơi trên thế giới. Chúng tôi tái khẳng định rằng mọi quốc gia đều có, và sẽ tự do thực hiện, chủ quyền vĩnh viễn đầy đủ đối với tất cả sự giàu có, tài nguyên thiên nhiên và hoạt động kinh tế của mình. Chúng tôi sẽ thực hiện Chương trình nghị sự vì lợi ích đầy đủ của tất cả mọi người, cho thế hệ hôm nay và cho các thế hệ tương lai. Khi làm như vậy, chúng tôi tái khẳng định cam kết của chúng tôi đối với luật pháp quốc tế và nhấn mạnh rằng Chương trình nghị sự phải được thực hiện theo cách phù hợp với quyền và nghĩa vụ của các quốc gia theo luật pháp quốc tế.

19. Chúng tôi tái khẳng định tầm quan trọng của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, cũng như các văn kiện quốc tế khác liên quan đến quyền con người và luật pháp quốc tế. Chúng tôi nhấn mạnh trách nhiệm của tất cả các quốc gia, phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc, tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền và các quyền tự do cơ bản cho tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị hoặc quan điểm khác, nguồn gốc quốc gia hoặc xã hội, tài sản, nơi sinh, khuyết tật hoặc tình trạng khác.

20. Thực hiện bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái sẽ đóng góp quan trọng vào tiến bộ trên tất cả các Mục tiêu và chỉ tiêu. Việc đạt được tiềm năng đầy đủ của con người và sự phát triển bền vững là không thể nếu một nửa nhân loại tiếp tục bị từ chối đầy đủ các quyền và cơ hội của con người. Phụ nữ và trẻ em gái phải được tiếp cận bình đẳng với giáo dục có chất lượng, các nguồn lực kinh tế và tham gia chính trị cũng như cơ hội bình đẳng với nam giới và trẻ em trai về việc làm, lãnh đạo và ra quyết định ở tất cả các cấp. Chúng tôi sẽ làm việc để tăng đáng kể đầu tư để thu hẹp khoảng cách giới và tăng cường hỗ trợ cho các thể chế liên quan đến bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ ở cấp độ toàn cầu, khu vực và quốc gia. Tất cả các hình thức phân biệt đối xử và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái sẽ được loại bỏ, bao gồm cả thông qua sự tham gia của nam giới và trẻ em trai. Việc lồng ghép có hệ thống quan điểm giới trong việc thực hiện Chương trình nghị sự là rất quan trọng.

21. Các Mục tiêu và Chỉ tiêu mới sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 2016 năm <> và sẽ hướng dẫn các quyết định mà chúng tôi đưa ra trong mười lăm năm tới. Tất cả chúng ta sẽ làm việc để thực hiện Chương trình nghị sự trong các quốc gia của chúng ta và ở cấp độ khu vực và toàn cầu, có tính đến thực tế quốc gia, năng lực và trình độ phát triển khác nhau và tôn trọng các chính sách và ưu tiên quốc gia. Chúng tôi sẽ tôn trọng không gian chính sách quốc gia cho tăng trưởng kinh tế bền vững, bao trùm và bền vững, đặc biệt là đối với các quốc gia đang phát triển, trong khi vẫn phù hợp với các quy tắc và cam kết quốc tế có liên quan. Chúng tôi cũng thừa nhận tầm quan trọng của các khía cạnh khu vực và tiểu vùng, hội nhập kinh tế khu vực và kết nối liên thông trong phát triển bền vững. Các khuôn khổ khu vực và tiểu vùng có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi hiệu quả các chính sách phát triển bền vững thành hành động cụ thể ở cấp quốc gia.

22. Mỗi quốc gia phải đối mặt với những thách thức cụ thể trong việc theo đuổi phát triển bền vững. Các quốc gia dễ bị tổn thương nhất và đặc biệt là các nước châu Phi, các nước kém phát triển nhất, các nước đang phát triển không giáp biển và các quốc đảo nhỏ đang phát triển đáng được quan tâm đặc biệt, cũng như các quốc gia trong tình huống xung đột và các nước hậu xung đột. Ngoài ra còn có những thách thức nghiêm trọng ở nhiều quốc gia có thu nhập trung bình.

23. Những người dễ bị tổn thương phải được trao quyền. Những người có nhu cầu được phản ánh trong Chương trình nghị sự bao gồm tất cả trẻ em, thanh niên, người khuyết tật (trong đó hơn 80% sống trong nghèo đói), người sống chung với HIV / AIDS, người cao tuổi, người bản địa, người tị nạn và người di cư trong nước. Chúng tôi quyết tâm thực hiện các biện pháp và hành động hiệu quả hơn nữa, phù hợp với luật pháp quốc tế, để loại bỏ những trở ngại và hạn chế, tăng cường hỗ trợ và đáp ứng các nhu cầu đặc biệt của người dân sống trong các khu vực bị ảnh hưởng bởi các trường hợp khẩn cấp nhân đạo phức tạp và trong các khu vực bị ảnh hưởng bởi khủng bố.

24. Chúng tôi cam kết chấm dứt nghèo đói dưới mọi hình thức và chiều kích của nó, bao gồm cả việc xóa nghèo cùng cực vào năm 2030. Tất cả mọi người phải được hưởng mức sống cơ bản, bao gồm cả thông qua các hệ thống bảo trợ xã hội. Chúng tôi cũng quyết tâm chấm dứt nạn đói và đạt được an ninh lương thực như một vấn đề ưu tiên và chấm dứt tất cả các hình thức suy dinh dưỡng. Về vấn đề này, chúng tôi tái khẳng định vai trò quan trọng và tính chất bao trùm của Ủy ban An ninh lương thực thế giới và hoan nghênh Tuyên bố Rome về Dinh dưỡng và Khung hành động. Chúng tôi sẽ dành nguồn lực để phát triển khu vực nông thôn và nông nghiệp và thủy sản bền vững, hỗ trợ nông dân sản xuất nhỏ, đặc biệt là phụ nữ nông dân, người chăn nuôi và ngư dân ở các nước đang phát triển, đặc biệt là các nước kém phát triển.

25. Chúng tôi cam kết cung cấp giáo dục chất lượng hòa nhập và công bằng ở tất cả các cấp - đào tạo mầm non, tiểu học, trung học, đại học, kỹ thuật và dạy nghề. Tất cả mọi người, không phân biệt giới tính, tuổi tác, chủng tộc, dân tộc và người khuyết tật, người di cư, người bản địa, trẻ em và thanh thiếu niên, đặc biệt là những người có hoàn cảnh dễ bị tổn thương, cần được tiếp cận với các cơ hội học tập suốt đời giúp họ có được kiến thức và kỹ năng cần thiết để khai thác các cơ hội và tham gia đầy đủ vào xã hội. Chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp cho trẻ em và thanh thiếu niên một môi trường nuôi dưỡng để thực hiện đầy đủ các quyền và khả năng của họ, giúp các quốc gia của chúng tôi gặt hái thành tựu nhân khẩu học bao gồm thông qua các trường học an toàn và các cộng đồng và gia đình gắn kết.

26. Để tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần và hạnh phúc, và để kéo dài tuổi thọ cho tất cả mọi người, chúng ta phải đạt được bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân và tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng. Không ai bị bỏ lại phía sau. Chúng tôi cam kết đẩy nhanh tiến độ đạt được cho đến nay trong việc giảm tử vong ở trẻ sơ sinh, trẻ em và bà mẹ bằng cách chấm dứt tất cả các trường hợp tử vong có thể phòng ngừa được trước năm 2030. Chúng tôi cam kết đảm bảo tiếp cận phổ cập các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục, bao gồm kế hoạch hóa gia đình, thông tin và giáo dục. Chúng ta cũng sẽ đẩy nhanh tốc độ tiến bộ đạt được trong cuộc chiến chống sốt rét, HIV/AIDS, lao, viêm gan, Ebola và các bệnh truyền nhiễm và dịch bệnh khác, bao gồm cả việc giải quyết tình trạng kháng thuốc chống vi khuẩn ngày càng tăng và vấn đề các bệnh không được giám sát ảnh hưởng đến các nước đang phát triển. Chúng tôi cam kết phòng ngừa và điều trị các bệnh không lây nhiễm, bao gồm rối loạn hành vi, phát triển và thần kinh, tạo thành một thách thức lớn cho sự phát triển bền vững.

27. Chúng tôi sẽ tìm cách xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc cho tất cả các quốc gia của chúng tôi. Tăng trưởng kinh tế bền vững, bao trùm và bền vững là điều cần thiết cho sự thịnh vượng. Điều này sẽ chỉ có thể thực hiện được nếu sự giàu có được chia sẻ và bất bình đẳng thu nhập được giải quyết. Chúng tôi sẽ nỗ lực xây dựng các nền kinh tế năng động, bền vững, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm, đặc biệt là thúc đẩy việc làm cho thanh niên và trao quyền kinh tế cho phụ nữ nói chung và việc làm bền vững cho tất cả mọi người. Chúng ta sẽ xóa bỏ lao động cưỡng bức và buôn bán người và chấm dứt lao động trẻ em dưới mọi hình thức. Tất cả các quốc gia đều được hưởng lợi từ việc có một lực lượng lao động khỏe mạnh và được giáo dục tốt với kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc hiệu quả và hoàn thành và tham gia đầy đủ vào xã hội. Chúng tôi sẽ tăng cường năng lực sản xuất của các nước kém phát triển nhất trong tất cả các lĩnh vực, bao gồm cả thông qua chuyển đổi cơ cấu. Chúng tôi sẽ áp dụng các chính sách tăng năng lực sản xuất, năng suất và việc làm hiệu quả; tài chính toàn diện; phát triển nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản bền vững; phát triển công nghiệp bền vững; tiếp cận phổ cập các dịch vụ năng lượng giá cả phải chăng, đáng tin cậy, bền vững và hiện đại; hệ thống giao thông bền vững; và cơ sở hạ tầng chất lượng và khả năng chống chịu.

28. Chúng tôi cam kết thực hiện những thay đổi cơ bản trong cách xã hội chúng ta sản xuất và tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ. Chính phủ, các tổ chức quốc tế, khu vực doanh nghiệp và các chủ thể và cá nhân phi nhà nước khác phải góp phần thay đổi mô hình tiêu dùng và sản xuất không bền vững, bao gồm thông qua việc huy động, từ tất cả các nguồn, hỗ trợ tài chính và kỹ thuật để tăng cường năng lực khoa học, công nghệ và đổi mới của các nước đang phát triển để hướng tới các mô hình tiêu dùng và sản xuất bền vững hơn. Chúng tôi khuyến khích thực hiện Khung chương trình 10 năm về tiêu dùng và sản xuất bền vững. Tất cả các quốc gia đều hành động, với các nước phát triển đi đầu, có tính đến sự phát triển và khả năng của các nước đang phát triển.

29. Chúng tôi ghi nhận sự đóng góp tích cực của người di cư cho tăng trưởng bao trùm và phát triển bền vững. Chúng tôi cũng thừa nhận rằng di cư quốc tế là một thực tế đa chiều có liên quan lớn đến sự phát triển của các quốc gia xuất xứ, quá cảnh và điểm đến, đòi hỏi các phản ứng chặt chẽ và toàn diện. Chúng tôi sẽ hợp tác quốc tế để đảm bảo di cư an toàn, trật tự và thường xuyên liên quan đến việc tôn trọng đầy đủ nhân quyền và đối xử nhân đạo với người di cư bất kể tình trạng di cư, người tị nạn và người di tản. Sự hợp tác như vậy cũng nên tăng cường khả năng phục hồi của các cộng đồng tiếp nhận người tị nạn, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Chúng tôi nhấn mạnh quyền của người di cư được trở về quốc tịch của họ và nhắc lại rằng các quốc gia phải đảm bảo rằng công dân trở về của họ được tiếp nhận hợp lệ.

30. Các quốc gia được khuyến khích mạnh mẽ kiềm chế ban hành và áp dụng bất kỳ biện pháp kinh tế, tài chính hoặc thương mại đơn phương nào không phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc cản trở việc đạt được đầy đủ sự phát triển kinh tế và xã hội, đặc biệt là ở các nước đang phát triển.

31. Chúng tôi thừa nhận rằng UNFCCC là diễn đàn quốc tế, liên chính phủ chính để đàm phán ứng phó toàn cầu với biến đổi khí hậu. Chúng tôi quyết tâm giải quyết dứt điểm mối đe dọa do biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường gây ra. Bản chất toàn cầu của biến đổi khí hậu đòi hỏi sự hợp tác quốc tế rộng rãi nhất có thể nhằm đẩy nhanh việc giảm phát thải khí nhà kính toàn cầu và giải quyết việc thích ứng với các tác động bất lợi của biến đổi khí hậu. Chúng tôi lưu ý với mối quan tâm sâu sắc về khoảng cách đáng kể giữa hiệu quả tổng hợp của các cam kết giảm nhẹ của các Bên về phát thải khí nhà kính hàng năm trên toàn cầu vào năm 2020 và các lộ trình phát thải tổng hợp phù hợp với khả năng có khả năng giữ sự gia tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu dưới 2 ° C hoặc 1,5 ° C trên mức tiền công nghiệp.

32. Hướng tới hội nghị COP21 tại Paris vào tháng <>, chúng tôi nhấn mạnh cam kết của tất cả các quốc gia trong việc làm việc vì một thỏa thuận khí hậu đầy tham vọng và phổ quát. Chúng tôi tái khẳng định rằng nghị định thư, một văn kiện pháp lý khác hoặc kết quả đã thỏa thuận với hiệu lực pháp lý theo Công ước áp dụng cho tất cả các Bên sẽ giải quyết một cách cân bằng, không kể những điều khác, giảm thiểu, thích ứng, tài chính, phát triển và chuyển giao công nghệ, và xây dựng năng lực, và minh bạch của hành động và hỗ trợ.

33. Chúng tôi nhận ra rằng sự phát triển kinh tế và xã hội phụ thuộc vào việc quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên của hành tinh chúng ta. Do đó, chúng tôi quyết tâm bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương và biển, tài nguyên nước ngọt, cũng như rừng, núi và vùng đất khô cằn và bảo vệ đa dạng sinh học, hệ sinh thái và động vật hoang dã. Chúng tôi cũng quyết tâm thúc đẩy du lịch bền vững, giải quyết tình trạng khan hiếm nước và ô nhiễm nguồn nước, tăng cường hợp tác về sa mạc hóa, bão bụi, suy thoái đất và hạn hán và thúc đẩy khả năng phục hồi và giảm thiểu rủi ro thiên tai. Về vấn đề này, chúng tôi mong muốn COP13 của Công ước về Đa dạng sinh học sẽ được tổ chức tại Mexico vào năm 2016.

34. Chúng tôi nhận ra rằng phát triển và quản lý đô thị bền vững là rất quan trọng đối với chất lượng cuộc sống của người dân. Chúng tôi sẽ làm việc với chính quyền địa phương và cộng đồng để đổi mới và quy hoạch các thành phố và khu định cư của con người để thúc đẩy sự gắn kết cộng đồng và an ninh cá nhân và kích thích sự đổi mới và việc làm. Chúng tôi sẽ giảm các tác động tiêu cực của các hoạt động đô thị và các hóa chất nguy hiểm cho sức khỏe con người và môi trường, bao gồm thông qua quản lý hợp lý về môi trường và sử dụng hóa chất an toàn, giảm thiểu và tái chế chất thải và sử dụng nước và năng lượng hiệu quả hơn. Và chúng tôi sẽ làm việc để giảm thiểu tác động của các thành phố đối với hệ thống khí hậu toàn cầu. Chúng tôi cũng sẽ tính đến xu hướng và dự báo dân số trong các chiến lược và chính sách phát triển quốc gia, nông thôn và đô thị của chúng tôi. Chúng tôi mong đợi Hội nghị Liên Hợp Quốc về Nhà ở và Phát triển Đô thị Bền vững sắp tới tại Quito, Ecuador.

35. Phát triển bền vững không thể được thực hiện nếu không có hòa bình và an ninh; và hòa bình và an ninh sẽ bị đe dọa nếu không có sự phát triển bền vững. Chương trình nghị sự mới thừa nhận sự cần thiết phải xây dựng các xã hội hòa bình, công bằng và bao trùm, cung cấp quyền tiếp cận bình đẳng đối với công lý và dựa trên sự tôn trọng các quyền con người (bao gồm cả quyền phát triển), trên pháp quyền hiệu quả và quản trị tốt ở tất cả các cấp và trên các thể chế minh bạch, hiệu quả và có trách nhiệm. Các yếu tố làm phát sinh bạo lực, bất an và bất công, chẳng hạn như bất bình đẳng, tham nhũng, quản trị kém và dòng chảy tài chính và vũ khí bất hợp pháp, được đề cập trong Chương trình nghị sự. Chúng ta phải tăng gấp đôi nỗ lực để giải quyết hoặc ngăn chặn xung đột và hỗ trợ các quốc gia hậu xung đột, bao gồm thông qua việc đảm bảo rằng phụ nữ có vai trò trong việc xây dựng hòa bình và xây dựng nhà nước. Chúng tôi kêu gọi thực hiện các biện pháp và hành động hiệu quả hơn nữa, phù hợp với luật pháp quốc tế, để loại bỏ những trở ngại đối với việc thực hiện đầy đủ quyền tự quyết của các dân tộc sống dưới sự chiếm đóng của thực dân và nước ngoài, vốn tiếp tục ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế và xã hội cũng như môi trường của họ.

36. Chúng tôi cam kết thúc đẩy sự hiểu biết liên văn hóa, khoan dung, tôn trọng lẫn nhau và đạo đức công dân toàn cầu và chia sẻ trách nhiệm. Chúng tôi thừa nhận sự đa dạng tự nhiên và văn hóa của thế giới và nhận ra rằng tất cả các nền văn hóa và nền văn minh đều có thể đóng góp và là những yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển bền vững.

37. Thể thao cũng là một yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển bền vững. Chúng tôi ghi nhận sự đóng góp ngày càng tăng của thể thao vào việc thực hiện sự phát triển và hòa bình trong việc thúc đẩy sự khoan dung và tôn trọng và những đóng góp của nó đối với việc trao quyền cho phụ nữ và thanh niên, cá nhân và cộng đồng cũng như cho các mục tiêu y tế, giáo dục và hòa nhập xã hội.

38. Chúng tôi tái khẳng định, theo Hiến chương Liên Hợp Quốc, sự cần thiết phải tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các quốc gia.

Phương tiện thực hiện

39. Quy mô và tham vọng của Chương trình nghị sự mới đòi hỏi phải có Quan hệ đối tác toàn cầu được hồi sinh để đảm bảo thực hiện. Chúng tôi hoàn toàn cam kết với điều này. Quan hệ đối tác này sẽ hoạt động trên tinh thần đoàn kết toàn cầu, đặc biệt là tình đoàn kết với những người nghèo nhất và với những người trong các tình huống dễ bị tổn thương. Nó sẽ tạo điều kiện cho sự tham gia toàn cầu sâu rộng để hỗ trợ thực hiện tất cả các Mục tiêu và chỉ tiêu, tập hợp các Chính phủ, khu vực tư nhân, xã hội dân sự, hệ thống Liên Hợp Quốc và các chủ thể khác và huy động tất cả các nguồn lực sẵn có.

40. Các phương tiện thực hiện các mục tiêu theo Mục tiêu 17 và theo mỗi SDG là chìa khóa để thực hiện Chương trình nghị sự của chúng tôi và có tầm quan trọng ngang bằng với các Mục tiêu và mục tiêu khác. Chương trình nghị sự, bao gồm SDGs, có thể được đáp ứng trong khuôn khổ quan hệ đối tác toàn cầu được hồi sinh vì sự phát triển bền vững, được hỗ trợ bởi các chính sách và hành động cụ thể như được nêu trong tài liệu kết quả của Hội nghị quốc tế lần thứ ba về tài chính cho phát triển, được tổ chức tại Addis Ababa từ ngày 13-16 tháng Bảy năm 2015. Chúng tôi hoan nghênh sự tán thành của Đại hội đồng Chương trình Hành động Addis Ababa, một phần không thể tách rời của Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Chúng tôi nhận thấy rằng việc thực hiện đầy đủ Chương trình Hành động Addis Ababa là rất quan trọng để thực hiện các Mục tiêu và Mục tiêu Phát triển Bền vững.

41. Chúng tôi nhận ra rằng mỗi quốc gia có trách nhiệm chính đối với sự phát triển kinh tế và xã hội của chính mình. Chương trình nghị sự mới đề cập đến các phương tiện cần thiết để thực hiện các Mục tiêu và chỉ tiêu. Chúng tôi thừa nhận rằng những điều này sẽ bao gồm việc huy động các nguồn lực tài chính cũng như xây dựng năng lực và chuyển giao các công nghệ thân thiện với môi trường cho các nước đang phát triển theo các điều khoản có lợi, bao gồm các điều khoản ưu đãi và ưu đãi, như đã thỏa thuận. Tài chính công, cả trong nước và quốc tế, sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ thiết yếu và hàng hóa công cộng và xúc tác cho các nguồn tài chính khác. Chúng tôi ghi nhận vai trò của khu vực tư nhân đa dạng, từ các doanh nghiệp siêu nhỏ đến các hợp tác xã đến các công ty đa quốc gia, và của các tổ chức xã hội dân sự và các tổ chức từ thiện trong việc thực hiện Chương trình nghị sự mới.

42. Chúng tôi ủng hộ việc thực hiện các chiến lược và chương trình hành động có liên quan, bao gồm Tuyên bố và Chương trình hành động Istanbul, Lộ trình hành động tăng tốc SIDS (SAMOA), Chương trình hành động Vienna cho các nước đang phát triển không giáp biển trong thập kỷ 2014-2024 và tái khẳng định tầm quan trọng của việc hỗ trợ Chương trình nghị sự 2063 của Liên minh châu Phi và chương trình Đối tác mới vì sự phát triển của châu Phi (NEPAD), tất cả đều không thể thiếu trong Chương trình nghị sự mới. Chúng tôi thừa nhận thách thức lớn đối với việc đạt được hòa bình bền vững và phát triển bền vững ở các quốc gia trong tình huống xung đột và hậu xung đột.

43. Chúng tôi nhấn mạnh rằng tài chính công quốc tế đóng một vai trò quan trọng trong việc bổ sung cho nỗ lực của các quốc gia nhằm huy động các nguồn lực công trong nước, đặc biệt là ở các nước nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất với nguồn lực trong nước hạn chế. Một ứng dụng quan trọng của tài chính công quốc tế, bao gồm ODA, là xúc tác huy động nguồn lực bổ sung từ các nguồn khác, công cộng và tư nhân. Các nhà cung cấp ODA tái khẳng định các cam kết tương ứng của họ, bao gồm cam kết của nhiều nước phát triển để đạt được mục tiêu 0,7% ODA/GNI cho các nước đang phát triển và 0,15% đến 0,2% ODA/GNI cho các nước kém phát triển nhất.

44. Chúng tôi thừa nhận tầm quan trọng của các tổ chức tài chính quốc tế trong việc hỗ trợ, phù hợp với nhiệm vụ của họ, không gian chính sách của mỗi quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển. Chúng tôi tái cam kết mở rộng và tăng cường tiếng nói và sự tham gia của các nước đang phát triển - bao gồm các nước châu Phi, các nước kém phát triển nhất, các nước đang phát triển không giáp biển, các quốc đảo nhỏ đang phát triển và các nước thu nhập trung bình - trong việc ra quyết định kinh tế quốc tế, thiết lập chuẩn mực và quản trị kinh tế toàn cầu.

45. Chúng tôi cũng thừa nhận vai trò thiết yếu của các nghị viện quốc gia thông qua việc ban hành luật và thông qua ngân sách và vai trò của họ trong việc đảm bảo trách nhiệm giải trình để thực hiện hiệu quả các cam kết của chúng tôi. Chính phủ và các tổ chức công cộng cũng sẽ hợp tác chặt chẽ trong việc thực hiện với chính quyền khu vực và địa phương, các tổ chức tiểu vùng, các tổ chức quốc tế, học viện, tổ chức từ thiện, các nhóm tình nguyện và các tổ chức khác.

46. Chúng tôi nhấn mạnh vai trò quan trọng và lợi thế so sánh của một hệ thống LHQ có nguồn lực đầy đủ, phù hợp, mạch lạc, hiệu quả và hiệu quả trong việc hỗ trợ đạt được SDGs và phát triển bền vững. Trong khi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường quyền sở hữu quốc gia và vai trò lãnh đạo ở cấp quốc gia, chúng tôi bày tỏ sự ủng hộ đối với Đối thoại ECOSOC đang diễn ra về định vị dài hạn của hệ thống phát triển Liên Hợp Quốc trong bối cảnh Chương trình nghị sự này.

Theo dõi và đánh giá

47. Chính phủ của chúng ta có trách nhiệm chính trong việc theo dõi và rà soát, ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu, liên quan đến tiến độ đạt được trong việc thực hiện các Mục tiêu và chỉ tiêu trong mười lăm năm tới. Để hỗ trợ trách nhiệm giải trình cho công dân của chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp cho việc theo dõi và xem xét có hệ thống ở các cấp khác nhau, như được nêu trong Chương trình nghị sự này và Chương trình hành động Addis Ababa. Diễn đàn chính trị cấp cao dưới sự bảo trợ của Đại hội đồng và Hội đồng Kinh tế và Xã hội sẽ có vai trò trung tâm trong việc giám sát việc theo dõi và xem xét ở cấp độ toàn cầu.

48. Các chỉ số đang được phát triển để hỗ trợ công việc này. Dữ liệu phân tách chất lượng, có thể truy cập, kịp thời và đáng tin cậy sẽ là cần thiết để giúp đo lường tiến độ và đảm bảo rằng không ai bị bỏ lại phía sau. Dữ liệu như vậy là chìa khóa để ra quyết định. Dữ liệu và thông tin từ các cơ chế báo cáo hiện có nên được sử dụng nếu có thể. Chúng tôi đồng ý tăng cường nỗ lực tăng cường năng lực thống kê ở các nước đang phát triển, đặc biệt là các nước châu Phi, các nước kém phát triển nhất, các nước đang phát triển không giáp biển, các quốc đảo nhỏ đang phát triển và các nước thu nhập trung bình. Chúng tôi cam kết phát triển các biện pháp tiến bộ rộng hơn để bổ sung cho tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Lời kêu gọi hành động để thay đổi thế giới của chúng ta

49. Bảy mươi năm trước, một thế hệ các nhà lãnh đạo thế giới trước đó đã cùng nhau thành lập Liên Hợp Quốc. Từ đống tro tàn của chiến tranh và chia rẽ, họ đã tạo nên Tổ chức này và các giá trị hòa bình, đối thoại và hợp tác quốc tế làm nền tảng cho nó. Hiện thân tối cao của những giá trị đó là Hiến chương Liên Hợp Quốc.

50. Hôm nay chúng tôi cũng đang đưa ra một quyết định có ý nghĩa lịch sử to lớn. Chúng tôi quyết tâm xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người, bao gồm hàng triệu người đã bị từ chối cơ hội sống một cuộc sống đàng hoàng, xứng đáng và bổ ích và để đạt được tiềm năng con người đầy đủ của họ. Chúng ta có thể là thế hệ đầu tiên thành công trong việc chấm dứt đói nghèo; Cũng như chúng ta có thể là người cuối cùng có cơ hội cứu hành tinh. Thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn vào năm 2030 nếu chúng ta thành công trong các mục tiêu của mình.

51. Những gì chúng tôi công bố hôm nay - Chương trình nghị sự hành động toàn cầu trong mười lăm năm tới - là một điều lệ cho con người và hành tinh trong thế kỷ XXI. Trẻ em, phụ nữ và nam giới trẻ là những tác nhân quan trọng của sự thay đổi và sẽ tìm thấy trong các Mục tiêu mới một nền tảng để chuyển khả năng hoạt động vô hạn của họ vào việc tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn.

52. "Chúng tôi, các dân tộc" là những lời mở đầu nổi tiếng của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Chính "Chúng ta, các dân tộc" đang bắt tay vào con đường đến năm 2030. Hành trình của chúng tôi sẽ có sự tham gia của các Chính phủ cũng như Nghị viện, hệ thống Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác, chính quyền địa phương, người dân bản địa, xã hội dân sự, doanh nghiệp và khu vực tư nhân, cộng đồng khoa học và học thuật - và tất cả mọi người. Hàng triệu người đã tham gia và sẽ sở hữu Chương trình nghị sự này. Đó là một Chương trình nghị sự của người dân, do nhân dân và vì nhân dân - và điều này, chúng tôi tin rằng, sẽ đảm bảo sự thành công của nó.

53. Tương lai của nhân loại và hành tinh của chúng ta nằm trong tay chúng ta. Nó cũng nằm trong tay của thế hệ trẻ ngày nay, những người sẽ truyền ngọn đuốc cho các thế hệ tương lai. Chúng tôi đã vạch ra con đường phát triển bền vững; Nó sẽ dành cho tất cả chúng ta để đảm bảo rằng cuộc hành trình thành công và những lợi ích của nó không thể đảo ngược.

Các mục tiêu và chỉ tiêu phát triển bền vững

54. Sau một quá trình đàm phán liên chính phủ bao gồm và dựa trên Đề xuất của Nhóm công tác mở về các Mục tiêu Phát triển Bền vững , bao gồm một chapeau bối cảnh hóa sau này, sau đây là các Mục tiêu và mục tiêu mà chúng tôi đã đồng ý.

55. SDGs và các chỉ tiêu được tích hợp và không thể chia cắt, có tính chất toàn cầu và có thể áp dụng phổ biến, có tính đến thực tế, năng lực và trình độ phát triển quốc gia khác nhau và tôn trọng các chính sách và ưu tiên quốc gia. Các mục tiêu được xác định là khát vọng và toàn cầu, với mỗi chính phủ đặt ra các mục tiêu quốc gia của riêng mình được hướng dẫn bởi mức độ tham vọng toàn cầu nhưng có tính đến hoàn cảnh quốc gia. Mỗi chính phủ cũng sẽ quyết định làm thế nào các mục tiêu toàn cầu và khát vọng này nên được kết hợp trong các quy trình, chính sách và chiến lược lập kế hoạch quốc gia. Điều quan trọng là phải nhận ra mối liên hệ giữa phát triển bền vững và các quá trình đang diễn ra có liên quan khác trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường.

56. Khi quyết định các Mục tiêu và mục tiêu này, chúng tôi nhận thấy rằng mỗi quốc gia phải đối mặt với những thách thức cụ thể để đạt được sự phát triển bền vững và chúng tôi nhấn mạnh những thách thức đặc biệt mà các quốc gia dễ bị tổn thương nhất và đặc biệt là các nước châu Phi, các nước kém phát triển nhất, các nước đang phát triển không giáp biển và các quốc đảo nhỏ đang phát triển, cũng như những thách thức cụ thể mà các nước thu nhập trung bình phải đối mặt. Các quốc gia trong tình huống xung đột cũng cần đặc biệt chú ý.

57. Chúng tôi nhận thấy rằng dữ liệu cơ sở cho một số mục tiêu vẫn chưa có sẵn và chúng tôi kêu gọi tăng cường hỗ trợ để tăng cường thu thập dữ liệu và xây dựng năng lực ở các quốc gia thành viên, để phát triển các đường cơ sở quốc gia và toàn cầu ở những nơi chúng chưa tồn tại. Chúng tôi cam kết giải quyết khoảng cách này trong việc thu thập dữ liệu để thông báo tốt hơn cho việc đo lường tiến độ, đặc biệt là đối với những mục tiêu dưới đây không có mục tiêu số rõ ràng.

58. Chúng tôi khuyến khích những nỗ lực liên tục của các quốc gia trong các diễn đàn khác để giải quyết các vấn đề chính đặt ra những thách thức tiềm ẩn đối với việc thực hiện Chương trình nghị sự của chúng tôi; Và chúng tôi tôn trọng các nhiệm vụ độc lập của các quy trình đó. Chúng tôi dự định rằng Chương trình nghị sự và việc thực hiện nó sẽ hỗ trợ, và không ảnh hưởng đến các quá trình khác và các quyết định được đưa ra trong đó.

59. Chúng tôi nhận thấy rằng có những cách tiếp cận, tầm nhìn, mô hình và công cụ khác nhau dành cho mỗi quốc gia, phù hợp với hoàn cảnh và ưu tiên quốc gia, để đạt được sự phát triển bền vững; và chúng tôi tái khẳng định rằng hành tinh Trái đất và các hệ sinh thái của nó là ngôi nhà chung của chúng ta và 'Mẹ Trái đất' là một biểu hiện phổ biến ở một số quốc gia và khu vực.

Mục tiêu phát triển bền vững

Mục tiêu 1. Chấm dứt nghèo đói dưới mọi hình thức ở mọi nơi

Mục tiêu 2. Chấm dứt nạn đói, đạt được an ninh lương thực và cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy nông nghiệp bền vững

Mục tiêu 3. Đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh và thúc đẩy hạnh phúc cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi

Mục tiêu 4. Đảm bảo giáo dục chất lượng hòa nhập và công bằng và thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người

Mục tiêu 5. Đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái

Mục tiêu 6. Đảm bảo sẵn có và quản lý bền vững nước và vệ sinh cho tất cả mọi người

Mục tiêu 7. Đảm bảo khả năng tiếp cận năng lượng hiện đại, đáng tin cậy, bền vững và giá cả phải chăng cho tất cả mọi người Mục tiêu 8. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, bao trùm và bền vững, việc làm đầy đủ và năng suất và việc làm bền vững cho tất cả mọi người

Mục tiêu 9. Xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu, thúc đẩy công nghiệp hóa toàn diện và bền vững và thúc đẩy đổi mới sáng tạo Mục tiêu 10. Giảm bất bình đẳng trong và giữa các quốc gia

Mục tiêu 11. Làm cho các thành phố và khu định cư của con người trở nên toàn diện, an toàn, linh hoạt và bền vững

Mục tiêu 12. Đảm bảo mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững

Mục tiêu 13. Hành động khẩn cấp để chống lại biến đổi khí hậu và các tác động của nó*

Mục tiêu 14. Bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và tài nguyên biển để phát triển bền vững

Mục tiêu 15. Bảo vệ, phục hồi và thúc đẩy sử dụng bền vững các hệ sinh thái trên cạn, quản lý rừng bền vững, chống sa mạc hóa, ngăn chặn và đảo ngược suy thoái đất và ngăn chặn mất đa dạng sinh học

Mục tiêu 16. Thúc đẩy các xã hội hòa bình và hòa nhập vì sự phát triển bền vững, cung cấp khả năng tiếp cận công lý cho tất cả mọi người và xây dựng các thể chế hiệu quả, có trách nhiệm và bao trùm ở tất cả các cấp

Mục tiêu 17. Tăng cường các phương tiện thực hiện và hồi sinh quan hệ đối tác toàn cầu vì sự phát triển bền vững

* Thừa nhận rằng Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu là diễn đàn quốc tế, liên chính phủ chính để đàm phán ứng phó toàn cầu với biến đổi khí hậu.

Mục tiêu 1. Chấm dứt nghèo đói dưới mọi hình thức ở mọi nơi

1.1 Đến năm 2030, xóa đói giảm nghèo cùng cực cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi, hiện được đo bằng những người sống dưới 1,25 đô la một ngày 1.2 Đến năm 2030, giảm ít nhất một nửa tỷ lệ nam giới, phụ nữ và trẻ em ở mọi lứa tuổi sống trong nghèo đói theo mọi khía cạnh theo định nghĩa quốc gia 1.3 Thực hiện các hệ thống và biện pháp bảo trợ xã hội phù hợp với quốc gia cho tất cả mọi người, bao gồm cả sàn và đến năm 2030 đạt được độ bao phủ đáng kể của người nghèo và người dễ bị tổn thương 1.4 Đến năm 2030, đảm bảo rằng tất cả nam giới và phụ nữ, đặc biệt là người nghèo và người dễ bị tổn thương, có quyền bình đẳng đối với các nguồn lực kinh tế, cũng như tiếp cận các dịch vụ cơ bản, quyền sở hữu và kiểm soát đất đai và các hình thức tài sản, thừa kế, tài nguyên thiên nhiên khác, 1.5 2030.1 phù hợp với công nghệ và dịch vụ tài chính mới, bao gồm cả tài chính vi mô Đến năm 1, xây dựng khả năng phục hồi của người nghèo và những người trong các tình huống dễ bị tổn thương, giảm phơi nhiễm và dễ bị tổn thương trước các sự kiện cực đoan liên quan đến khí hậu và các cú sốc và thảm họa kinh tế, xã hội và môi trường khác <>.a Đảm bảo huy động đáng kể các nguồn lực từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm thông qua tăng cường hợp tác phát triển, Để cung cấp các phương tiện đầy đủ và có thể dự đoán được cho các nước đang phát triển, đặc biệt là các nước kém phát triển, thực hiện các chương trình và chính sách nhằm chấm dứt nghèo đói ở mọi khía cạnh của nó. <>.b Tạo ra các khung chính sách hợp lý ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế, dựa trên các chiến lược phát triển vì người nghèo và nhạy cảm giới, để hỗ trợ tăng tốc đầu tư vào các hành động xóa đói giảm nghèo

Mục tiêu 2. Chấm dứt nạn đói, đạt được an ninh lương thực và cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy nông nghiệp bền vững

2.1 Đến năm 2030, chấm dứt nạn đói và đảm bảo mọi người dân, đặc biệt là người nghèo và những người có hoàn cảnh dễ bị tổn thương, bao gồm cả trẻ sơ sinh, tiếp cận thực phẩm an toàn, bổ dưỡng và đầy đủ quanh năm 2.2 Đến năm 2030, chấm dứt mọi hình thức suy dinh dưỡng, bao gồm cả việc đạt được, đến năm 2025, các mục tiêu đã được quốc tế thống nhất về thấp còi và lãng phí ở trẻ em dưới 5 tuổi, và giải quyết nhu cầu dinh dưỡng của trẻ em gái vị thành niên, phụ nữ mang thai và cho con bú và người cao tuổi 2.3 Đến năm 2030, tăng gấp đôi năng suất nông nghiệp và thu nhập của các nhà sản xuất lương thực quy mô nhỏ, đặc biệt là phụ nữ, người dân bản địa, nông dân gia đình, người chăn nuôi và ngư dân, bao gồm thông qua tiếp cận an toàn và bình đẳng với đất đai, các nguồn lực sản xuất và đầu vào khác, kiến thức, dịch vụ tài chính, thị trường và cơ hội gia tăng giá trị và việc làm phi nông nghiệp 2.4 Đến năm 2030, đảm bảo hệ thống sản xuất lương thực bền vững và thực hiện các thực hành nông nghiệp có khả năng phục hồi giúp tăng năng suất và sản xuất, giúp duy trì hệ sinh thái, tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, hạn hán, lũ lụt và các thảm họa khác và dần dần cải thiện chất lượng đất và đất 2.5 Đến năm 2020, duy trì sự đa dạng di truyền của hạt giống, cây trồng, động vật nuôi và thuần hóa và các loài hoang dã liên quan của chúng, bao gồm thông qua các ngân hàng hạt giống và cây trồng được quản lý hợp lý và đa dạng ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế, và thúc đẩy tiếp cận và chia sẻ công bằng và công bằng các lợi ích phát sinh từ việc sử dụng tài nguyên di truyền và kiến thức truyền thống liên quan, Theo thỏa thuận quốc tế 2.a Tăng cường đầu tư, bao gồm thông qua tăng cường hợp tác quốc tế, vào cơ sở hạ tầng nông thôn, dịch vụ nghiên cứu và khuyến nông nông nghiệp, phát triển công nghệ và ngân hàng gen cây trồng và vật nuôi để nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp ở các nước đang phát triển, đặc biệt là các nước kém phát triển nhất 2.b Sửa chữa và ngăn chặn các hạn chế và bóp méo thương mại trên thị trường nông sản thế giới, bao gồm thông qua việc loại bỏ song song tất cả các hình thức trợ cấp xuất khẩu nông sản và tất cả các biện pháp xuất khẩu có hiệu lực tương đương, phù hợp với nhiệm vụ của Vòng Phát triển Doha 2.c Áp dụng các biện pháp để đảm bảo hoạt động đúng đắn của thị trường hàng hóa thực phẩm và các dẫn xuất của chúng và tạo điều kiện tiếp cận kịp thời thông tin thị trường, bao gồm cả dự trữ lương thực, nhằm giúp hạn chế biến động giá lương thực cực đoan

Mục tiêu 3. Đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh và thúc đẩy hạnh phúc cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi

3.1 Đến năm 2030, giảm tỷ lệ tử vong mẹ toàn cầu xuống dưới 70 trên 100.000 ca sinh sống 3.2 Đến năm 2030, chấm dứt tử vong có thể phòng ngừa được ở trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 5 tuổi, với tất cả các quốc gia đặt mục tiêu giảm tỷ lệ tử vong sơ sinh xuống ít nhất là 12 trên 1.000 ca sinh sống và tử vong trẻ em dưới 5 tuổi xuống ít nhất là 25 trên 1.000 ca sinh sống 3.3 Đến năm 2030, chấm dứt dịch AIDS, lao, sốt rét và các bệnh nhiệt đới bị lãng quên và chống viêm gan, các bệnh truyền qua đường nước và các bệnh truyền nhiễm khác 3.4 Đến năm 2030, giảm một phần ba tỷ lệ tử vong sớm do các bệnh không lây nhiễm thông qua phòng ngừa và điều trị và tăng cường sức khỏe tâm thần và hạnh phúc 3.5 Tăng cường phòng ngừa và điều trị lạm dụng chất gây nghiện, bao gồm lạm dụng ma túy và sử dụng rượu có hại 3.6 Đến năm 2020, giảm một nửa số người chết và bị thương trên toàn cầu do tai nạn giao thông đường bộ 3.7 Đến năm 2030, đảm bảo tiếp cận phổ cập các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục, bao gồm kế hoạch hóa gia đình, thông tin và giáo dục, và lồng ghép sức khỏe sinh sản vào các chiến lược và chương trình quốc gia 3.8 Đạt được bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, bao gồm bảo vệ rủi ro tài chính, tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu có chất lượng và tiếp cận an toàn, 3.9 2030.3 3.3 Đến năm 3, giảm đáng kể số ca tử vong và bệnh tật do hóa chất độc hại và ô nhiễm không khí, nước và đất <>.a Tăng cường thực hiện Công ước khung của Tổ chức Y tế Thế giới về Kiểm soát Thuốc lá ở tất cả các quốc gia, nếu thích hợp <>.b Hỗ trợ nghiên cứu và phát triển vắc-xin và thuốc điều trị các bệnh truyền nhiễm và không lây nhiễm chủ yếu ảnh hưởng đến các nước đang phát triển, cung cấp khả năng tiếp cận với các loại thuốc và vắc-xin thiết yếu giá cả phải chăng, phù hợp với Tuyên bố Doha về Hiệp định TRIPS và Y tế công cộng, trong đó khẳng định quyền của các nước đang phát triển được sử dụng đầy đủ các điều khoản trong Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến tính linh hoạt để bảo vệ y tế công cộng, và đặc biệt, cung cấp khả năng tiếp cận thuốc cho tất cả mọi người <>.c Tăng đáng kể tài chính y tế và tuyển dụng, phát triển, đào tạo và duy trì lực lượng lao động y tế ở các nước đang phát triển, đặc biệt là ở các nước kém phát triển nhất và các quốc đảo nhỏ đang phát triển <>.d Tăng cường năng lực của tất cả các quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển, để cảnh báo sớm, Giảm thiểu rủi ro và quản lý rủi ro sức khỏe quốc gia và toàn cầu

Mục tiêu 4. Đảm bảo giáo dục chất lượng hòa nhập và công bằng và thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người

4.1 Đến năm 2030, đảm bảo rằng tất cả trẻ em gái và trẻ em trai hoàn thành giáo dục tiểu học và trung học miễn phí, công bằng và chất lượng dẫn đến kết quả học tập phù hợp và hiệu quả 4.2 Đến năm 2030, đảm bảo rằng tất cả trẻ em gái và trẻ em trai đều được tiếp cận với sự phát triển, chăm sóc và giáo dục tiền tiểu học có chất lượng để các em sẵn sàng cho giáo dục tiểu học 4.3 Đến năm 2030, đảm bảo tiếp cận bình đẳng cho tất cả phụ nữ và nam giới đối với giáo dục kỹ thuật, dạy nghề và đại học có chất lượng và giá cả phải chăng, bao gồm cả đại học 4.4 Đến năm 2030, tăng đáng kể số lượng thanh niên và người trưởng thành có các kỹ năng liên quan, bao gồm kỹ năng kỹ thuật và dạy nghề, để có việc làm, việc làm bền vững và tinh thần kinh doanh 4.5 Đến năm 2030, xóa bỏ bất bình đẳng giới trong giáo dục và đảm bảo tiếp cận bình đẳng với tất cả các cấp giáo dục và đào tạo nghề cho những người dễ bị tổn thương, bao gồm người khuyết tật, người bản địa và trẻ em trong các tình huống dễ bị tổn thương 4.6 Đến năm 2030, đảm bảo rằng tất cả thanh niên và một tỷ lệ đáng kể người lớn, cả nam và nữ, đều biết chữ và tính toán 4.7 Đến năm 2030, đảm bảo rằng tất cả người học có được kiến thức và kỹ năng cần thiết để thúc đẩy phát triển bền vững, bao gồm, trong số những người khác, thông qua giáo dục phát triển bền vững và lối sống bền vững, nhân quyền, bình đẳng giới, thúc đẩy văn hóa hòa bình và bất bạo động, công dân toàn cầu và đánh giá cao sự đa dạng văn hóa và đóng góp của văn hóa cho phát triển bền vững 4.a Xây dựng và nâng cấp các cơ sở giáo dục trẻ em, khuyết tật và nhạy cảm giới và cung cấp môi trường học tập an toàn, không bạo lực, hòa nhập và hiệu quả cho tất cả mọi người 4.b Đến năm 2020, mở rộng đáng kể trên toàn cầu số lượng học bổng dành cho các nước đang phát triển, đặc biệt là các nước kém phát triển, các quốc đảo nhỏ đang phát triển và các nước châu Phi, để ghi danh vào giáo dục đại học, bao gồm đào tạo nghề và các chương trình công nghệ thông tin và truyền thông, kỹ thuật, kỹ thuật và khoa học, ở các nước phát triển và các nước đang phát triển khác 4.c Đến năm 2030, tăng đáng kể nguồn cung giáo viên có trình độ, bao gồm thông qua hợp tác quốc tế để đào tạo giáo viên ở các nước đang phát triển, đặc biệt là các nước kém phát triển và các quốc đảo nhỏ đang phát triển

Mục tiêu 5. Đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái

5.1 Chấm dứt mọi hình thức phân biệt đối xử đối với tất cả phụ nữ và trẻ em gái ở khắp mọi nơi 5.2 Xóa bỏ mọi hình thức bạo lực đối với tất cả phụ nữ và trẻ em gái trong các lĩnh vực công cộng và tư nhân, bao gồm buôn người, tình dục và các hình thức bóc lột khác 5.3 Loại bỏ tất cả các thực hành có hại, chẳng hạn như trẻ em, kết hôn sớm và cưỡng bức và cắt xén bộ phận sinh dục nữ 5.4 Công nhận và đánh giá cao công việc chăm sóc và giúp việc gia đình không lương thông qua việc cung cấp các dịch vụ công, cơ sở hạ tầng và các chính sách bảo trợ xã hội và thúc đẩy trách nhiệm chung trong gia đình và gia đình phù hợp với quốc gia 5.5 Đảm bảo sự tham gia đầy đủ và hiệu quả của phụ nữ và cơ hội bình đẳng để lãnh đạo ở tất cả các cấp ra quyết định trong đời sống chính trị, kinh tế và công cộng 5.6 Đảm bảo tiếp cận phổ cập đến sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục và quyền sinh sản theo thỏa thuận phù hợp với Chương trình hành động của Hội nghị quốc tế về dân số và phát triển và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh và các tài liệu kết quả của các hội nghị kiểm điểm 5.a Thực hiện cải cách để trao cho phụ nữ quyền bình đẳng đối với các nguồn lực kinh tế, cũng như tiếp cận quyền sở hữu và kiểm soát đất đai và các hình thức tài sản khác, dịch vụ tài chính, thừa kế và tài nguyên thiên nhiên, phù hợp với luật pháp quốc gia 5.b Tăng cường sử dụng công nghệ hỗ trợ, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông, để thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ 5.c Thông qua và tăng cường các chính sách hợp lý và pháp luật có thể thực thi để thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái ở tất cả các cấp

Mục tiêu 6. Đảm bảo sẵn có và quản lý bền vững nước và vệ sinh cho tất cả mọi người

6.1 Đến năm 2030, đạt được tiếp cận phổ cập và công bằng đối với nước uống an toàn và giá cả phải chăng cho tất cả mọi người 6.2 Đến năm 2030, đạt được điều kiện vệ sinh và vệ sinh đầy đủ và công bằng cho tất cả mọi người và chấm dứt đại tiện lộ thiên, đặc biệt chú ý đến nhu cầu của phụ nữ và trẻ em gái và những người có hoàn cảnh dễ bị tổn thương 6.3 Đến năm 2030, cải thiện chất lượng nước bằng cách giảm ô nhiễm, loại bỏ việc bán phá giá và giảm thiểu phát thải hóa chất và vật liệu nguy hiểm, giảm một nửa tỷ lệ nước thải chưa được xử lý và tăng đáng kể việc tái chế và tái sử dụng an toàn trên toàn cầu 6.4 Đến năm 2030, tăng đáng kể hiệu quả sử dụng nước trên tất cả các lĩnh vực và đảm bảo thu hồi và cung cấp nước ngọt bền vững để giải quyết tình trạng khan hiếm nước và giảm đáng kể số người bị khan hiếm nước 6.5 Đến năm 2030, thực hiện quản lý tổng hợp tài nguyên nước ở tất cả các cấp, bao gồm thông qua hợp tác xuyên biên giới khi thích hợp 6.6 Đến năm 2020, bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái liên quan đến nước, bao gồm núi, rừng, vùng đất ngập nước, sông, tầng chứa nước và hồ 6.a Đến năm 2030, mở rộng hợp tác quốc tế và hỗ trợ xây dựng năng lực cho các nước đang phát triển trong các hoạt động và chương trình liên quan đến nước và vệ sinh, bao gồm cả thu hoạch nước, công nghệ khử muối, tiết kiệm nước, xử lý nước thải, tái chế và tái sử dụng 6.b Hỗ trợ và tăng cường sự tham gia của cộng đồng địa phương trong việc cải thiện quản lý nước và vệ sinh

Goal 7. Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all

7.1 Đến năm 2030, đảm bảo tiếp cận phổ cập các dịch vụ năng lượng hiện đại, đáng tin cậy và giá cả phải chăng 7.2 Đến năm 2030, tăng đáng kể tỷ trọng năng lượng tái tạo trong hỗn hợp năng lượng toàn cầu 7.3 Đến năm 2030, tăng gấp đôi tốc độ cải thiện hiệu quả năng lượng toàn cầu 7.a Đến năm 2030, tăng cường hợp tác quốc tế để tạo điều kiện tiếp cận nghiên cứu và công nghệ năng lượng sạch, bao gồm năng lượng tái tạo, hiệu quả năng lượng và công nghệ nhiên liệu hóa thạch tiên tiến và sạch hơn, đồng thời thúc đẩy đầu tư vào cơ sở hạ tầng năng lượng và công nghệ năng lượng sạch 7.b Đến năm 2030, mở rộng cơ sở hạ tầng và nâng cấp công nghệ cung cấp các dịch vụ năng lượng hiện đại và bền vững cho tất cả mọi người ở các nước đang phát triển, đặc biệt là các nước kém phát triển, các quốc đảo nhỏ đang phát triển và các nước đang phát triển không giáp biển, phù hợp với các chương trình hỗ trợ tương ứng của họ

Mục tiêu 8. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, bao trùm và bền vững, việc làm đầy đủ và năng suất và việc làm bền vững cho tất cả mọi người

8.1 Duy trì tăng trưởng kinh tế bình quân đầu người phù hợp với hoàn cảnh quốc gia và đặc biệt là tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội tối thiểu 7% mỗi năm ở các nước kém phát triển nhất 8.2 Đạt được mức năng suất kinh tế cao hơn thông qua đa dạng hóa, nâng cấp công nghệ và đổi mới, bao gồm thông qua tập trung vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao và thâm dụng lao động 8.3 Thúc đẩy các chính sách định hướng phát triển hỗ trợ các hoạt động sản xuất, tạo việc làm bền vững, tinh thần kinh doanh, sáng tạo và đổi mới, và khuyến khích chính thức hóa và tăng trưởng của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, bao gồm thông qua tiếp cận các dịch vụ tài chính 8.4 Cải thiện dần dần, đến năm 2030, hiệu quả tài nguyên toàn cầu trong tiêu dùng và sản xuất và nỗ lực tách tăng trưởng kinh tế khỏi suy thoái môi trường, phù hợp với 10 năm Khung các chương trình về tiêu dùng và sản xuất bền vững, với các nước phát triển đi đầu 8.5 Đến năm 2030, đạt được việc làm đầy đủ và hiệu quả và việc làm bền vững cho tất cả phụ nữ và nam giới, bao gồm cả thanh niên và người khuyết tật, và trả lương bình đẳng cho công việc có giá trị như nhau 8.6 Đến năm 2020, giảm đáng kể tỷ lệ thanh niên không có việc làm, Giáo dục hoặc đào tạo 8.7 Thực hiện các biện pháp ngay lập tức và hiệu quả để xóa bỏ lao động cưỡng bức, chấm dứt chế độ nô lệ hiện đại và buôn bán người và đảm bảo cấm và xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất, bao gồm tuyển dụng và sử dụng binh lính trẻ em, và đến năm 2025 chấm dứt lao động trẻ em dưới mọi hình thức 8.8 Bảo vệ quyền lao động và thúc đẩy môi trường làm việc an toàn và an ninh cho tất cả người lao động, bao gồm lao động di cư, đặc biệt là phụ nữ di cư và những người có việc làm bấp bênh 8.9 Đến năm 2030, xây dựng và thực hiện các chính sách thúc đẩy du lịch bền vững tạo việc làm và quảng bá văn hóa và sản phẩm địa phương 8.10 Tăng cường năng lực của các tổ chức tài chính trong nước để khuyến khích và mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm và tài chính cho tất cả mọi người 8.Tăng viện trợ hỗ trợ thương mại cho các nước đang phát triển, đặc biệt là các nước kém phát triển, bao gồm thông qua Khuôn khổ tích hợp tăng cường hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến thương mại cho các nước kém phát triển nhất 8.b Đến năm 2020, xây dựng và vận hành chiến lược toàn cầu về việc làm cho thanh niên và thực hiện Hiệp ước Việc làm Toàn cầu của Tổ chức Lao động Quốc tế

Mục tiêu 9. Xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu, thúc đẩy công nghiệp hóa toàn diện và bền vững và thúc đẩy đổi mới sáng tạo

9.1 Phát triển cơ sở hạ tầng chất lượng, đáng tin cậy, bền vững và có khả năng phục hồi, bao gồm cơ sở hạ tầng khu vực và xuyên biên giới, để hỗ trợ phát triển kinh tế và phúc lợi của con người, tập trung vào tiếp cận công bằng và giá cả phải chăng cho tất cả mọi người 9.2 Thúc đẩy công nghiệp hóa toàn diện và bền vững, đến năm 2030, nâng cao đáng kể tỷ trọng việc làm và tổng sản phẩm quốc nội của ngành, phù hợp với hoàn cảnh quốc gia và tăng gấp đôi tỷ trọng ở các nước kém phát triển nhất 9.3 Tăng khả năng tiếp cận của các doanh nghiệp công nghiệp quy mô nhỏ và các doanh nghiệp khác, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, đối với các dịch vụ tài chính, bao gồm tín dụng giá cả phải chăng, và sự hội nhập của họ vào chuỗi giá trị và thị trường 9.4 Đến năm 2030, nâng cấp cơ sở hạ tầng và trang bị thêm các ngành công nghiệp để làm cho chúng bền vững, với hiệu quả sử dụng tài nguyên tăng lên và áp dụng nhiều hơn các công nghệ và quy trình công nghiệp sạch và thân thiện với môi trường , với tất cả các quốc gia hành động phù hợp với khả năng tương ứng của họ 9.5 Tăng cường nghiên cứu khoa học, nâng cấp năng lực công nghệ của các ngành công nghiệp ở tất cả các nước, đặc biệt là các nước đang phát triển, bao gồm, đến năm 2030, khuyến khích đổi mới và tăng đáng kể số lượng công nhân nghiên cứu và phát triển trên 1 triệu người và chi tiêu nghiên cứu và phát triển công cộng và tư nhân 9.a Tạo điều kiện phát triển cơ sở hạ tầng bền vững và có khả năng chống chịu ở các nước đang phát triển thông qua tăng cường hỗ trợ tài chính, công nghệ và kỹ thuật cho các nước châu Phi, các nước kém phát triển nhất, các nước đang phát triển không giáp biển và các quốc đảo nhỏ đang phát triển 9.b Hỗ trợ phát triển, nghiên cứu và đổi mới công nghệ trong nước ở các nước đang phát triển, bao gồm bằng cách đảm bảo môi trường chính sách thuận lợi cho, ngoài những thứ khác, đa dạng hóa công nghiệp và gia tăng giá trị 9.c Tăng đáng kể khả năng tiếp cận công nghệ thông tin và truyền thông và phấn đấu cung cấp truy cập Internet phổ cập và giá cả phải chăng ở các nước kém phát triển nhất vào năm 2020

Mục tiêu 10. Giảm bất bình đẳng trong và giữa các quốc gia

10.1 Đến năm 2030, dần dần đạt được và duy trì tăng trưởng thu nhập của 40% dân số dưới cùng với tốc độ cao hơn mức trung bình quốc gia 10.2 Đến năm 2030, trao quyền và thúc đẩy sự hòa nhập xã hội, kinh tế và chính trị của tất cả mọi người, không phân biệt tuổi tác, giới tính, khuyết tật, chủng tộc, dân tộc, nguồn gốc, tôn giáo hoặc tình trạng kinh tế hoặc tình trạng khác 10.3 Đảm bảo cơ hội bình đẳng và giảm bất bình đẳng về kết quả, bao gồm bằng cách loại bỏ luật pháp, chính sách và thực tiễn phân biệt đối xử và thúc đẩy luật pháp, chính sách và hành động phù hợp về vấn đề này 10.4 Thông qua các chính sách, đặc biệt là các chính sách tài khóa, tiền lương và bảo trợ xã hội, và dần dần đạt được sự bình đẳng hơn 10.5 Cải thiện quy định và giám sát các thị trường và thể chế tài chính toàn cầu và tăng cường thực hiện các quy định 10.6 Đảm bảo tăng cường đại diện và tiếng nói cho các nước đang phát triển trong việc ra quyết định tại các tổ chức kinh tế và tài chính quốc tế toàn cầu nhằm cung cấp các thể chế hiệu quả, đáng tin cậy, có trách nhiệm và hợp pháp hơn 10.7 Tạo điều kiện thuận lợi cho việc di cư và di chuyển có trật tự, an toàn, thường xuyên và có trách nhiệm của người dân, bao gồm thông qua việc thực hiện các chính sách di cư có kế hoạch và được quản lý tốt 10.a Thực hiện nguyên tắc đối xử đặc biệt và khác biệt đối với các nước đang phát triển, đặc biệt là các nước kém phát triển, phù hợp với các hiệp định của Tổ chức Thương mại Thế giới 10.b Khuyến khích hỗ trợ phát triển chính thức và các dòng tài chính, bao gồm cả đầu tư trực tiếp nước ngoài, cho các quốc gia có nhu cầu lớn nhất, đặc biệt là các nước kém phát triển, các nước châu Phi, các quốc đảo nhỏ đang phát triển và các nước đang phát triển không giáp biển, phù hợp với kế hoạch và chương trình quốc gia 10.c Đến năm 2030, giảm xuống dưới 3% chi phí giao dịch kiều hối của người di cư và loại bỏ các hành lang chuyển tiền có chi phí cao hơn 5%

Goal 11. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable

11.1 Đến năm 2030, đảm bảo khả năng tiếp cận nhà ở và các dịch vụ cơ bản đầy đủ, an toàn và giá cả phải chăng và nâng cấp các khu ổ chuột 11.2 Đến năm 2030, cung cấp khả năng tiếp cận các hệ thống giao thông an toàn, giá cả phải chăng, dễ tiếp cận và bền vững cho tất cả mọi người, cải thiện an toàn đường bộ, đặc biệt là bằng cách mở rộng giao thông công cộng, đặc biệt chú ý đến nhu cầu của những người trong các tình huống dễ bị tổn thương, phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật và người cao tuổi 11.3 Đến năm 2030, tăng cường đô thị hóa bao trùm và bền vững và năng lực lập kế hoạch và quản lý định cư con người có sự tham gia, tích hợp và bền vững ở tất cả các quốc gia 11.4 Tăng cường nỗ lực bảo vệ và bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới 11.5 Đến năm 2030, giảm đáng kể số người chết và số người bị ảnh hưởng và giảm đáng kể thiệt hại kinh tế trực tiếp so với tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu do thiên tai gây ra, bao gồm các thảm họa liên quan đến nước, tập trung vào bảo vệ người nghèo và người dân trong các tình huống dễ bị tổn thương 11.6 Đến năm 2030, giảm tác động xấu đến môi trường bình quân đầu người của các thành phố, bao gồm đặc biệt chú ý đến chất lượng không khí và quản lý chất thải đô thị và các chất thải khác 11.7 Đến năm 2030, cung cấp khả năng tiếp cận phổ cập đến các không gian an toàn, toàn diện và dễ tiếp cận, xanh và công cộng, Đặc biệt đối với phụ nữ và trẻ em, người cao tuổi và người khuyết tật 11.a Hỗ trợ các liên kết kinh tế, xã hội và môi trường tích cực giữa các khu vực đô thị, ven đô thị và nông thôn bằng cách tăng cường quy hoạch phát triển quốc gia và khu vực 11.b Đến năm 2020, tăng đáng kể số lượng thành phố và khu định cư của con người thông qua và thực hiện các chính sách và kế hoạch tích hợp hướng tới hòa nhập, hiệu quả tài nguyên, giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu, khả năng chống chịu thiên tai, xây dựng và thực hiện, phù hợp với Khung Sendai về Giảm thiểu rủi ro thiên tai 2015-2030, quản lý rủi ro thiên tai toàn diện ở tất cả các cấp 11.c Hỗ trợ các nước kém phát triển, bao gồm thông qua hỗ trợ tài chính và kỹ thuật, trong việc xây dựng các tòa nhà bền vững và có khả năng phục hồi bằng cách sử dụng vật liệu địa phương

Mục tiêu 12. Đảm bảo mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững

12.1 Thực hiện khung chương trình 10 năm về tiêu dùng và sản xuất bền vững, tất cả các quốc gia đều hành động, với các nước phát triển đi đầu, có tính đến sự phát triển và khả năng của các nước đang phát triển 12.2 Đến năm 2030, đạt được quản lý bền vững và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên 12.3 Đến năm 2030, giảm một nửa chất thải thực phẩm toàn cầu bình quân đầu người ở cấp độ bán lẻ và tiêu dùng và giảm tổn thất thực phẩm dọc theo chuỗi sản xuất và cung ứng, bao gồm cả tổn thất sau thu hoạch 12.4 Đến năm 2020, đạt được sự quản lý hợp lý về môi trường đối với hóa chất và tất cả các chất thải trong suốt vòng đời của chúng, phù hợp với các khuôn khổ quốc tế đã thỏa thuận và giảm đáng kể việc thải ra không khí, Nước và đất để giảm thiểu tác động xấu đến sức khỏe con người và môi trường 12.5 Đến năm 2030, giảm đáng kể phát sinh chất thải thông qua phòng ngừa, giảm thiểu, tái chế và tái sử dụng 12.6 Khuyến khích các công ty, đặc biệt là các công ty lớn và xuyên quốc gia, áp dụng các thực hành bền vững và tích hợp thông tin bền vững vào chu kỳ báo cáo của họ 12.7 Thúc đẩy thực hành mua sắm công bền vững, phù hợp với các chính sách và ưu tiên quốc gia 12.8 Đến năm 2030, đảm bảo rằng mọi người ở khắp mọi nơi có thông tin và nhận thức liên quan về phát triển bền vững và lối sống hài hòa với thiên nhiên 12.a Hỗ trợ các nước đang phát triển tăng cường năng lực khoa học và công nghệ để hướng tới các mô hình tiêu dùng và sản xuất bền vững hơn 12.b Xây dựng và thực hiện các công cụ giám sát các tác động phát triển bền vững đối với du lịch bền vững nhằm tạo việc làm và quảng bá văn hóa và sản phẩm địa phương 12.c Hợp lý hóa các khoản trợ cấp nhiên liệu hóa thạch không hiệu quả khuyến khích tiêu dùng lãng phí bằng cách loại bỏ các biến dạng thị trường, phù hợp với hoàn cảnh quốc gia, bao gồm bằng cách tái cơ cấu thuế và loại bỏ dần các khoản trợ cấp có hại đó, nếu có, để phản ánh các tác động môi trường của chúng, có tính đến đầy đủ các nhu cầu và điều kiện cụ thể của các nước đang phát triển và giảm thiểu các tác động bất lợi có thể có đối với sự phát triển của họ theo cách bảo vệ người nghèo và các cộng đồng bị ảnh hưởng

Mục tiêu 13. Hành động khẩn cấp để chống lại biến đổi khí hậu và các tác động của nó*

13.1 Tăng cường khả năng chống chịu và năng lực thích ứng với các thiên tai và thiên tai liên quan đến khí hậu ở tất cả các quốc gia 13.2 Lồng ghép các biện pháp biến đổi khí hậu vào các chính sách, chiến lược và kế hoạch quốc gia 13.3 Nâng cao năng lực giáo dục, nâng cao nhận thức, năng lực con người và thể chế về giảm thiểu, thích ứng, giảm tác động và cảnh báo sớm biến đổi khí hậu 13.a Thực hiện cam kết của các nước phát triển đối với Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu với mục tiêu huy động 100 tỷ đô la hàng năm vào năm 2020 từ tất cả các nguồn để giải quyết nhu cầu của các nước đang phát triển trong bối cảnh các hành động giảm nhẹ có ý nghĩa và minh bạch trong việc thực hiện và vận hành đầy đủ Quỹ Khí hậu Xanh thông qua vốn hóa càng sớm càng tốt 13.b Thúc đẩy các cơ chế nâng cao năng lực lập kế hoạch và quản lý hiệu quả liên quan đến biến đổi khí hậu ở các nước kém phát triển nhất và các quốc đảo nhỏ đang phát triển, bao gồm tập trung vào phụ nữ, thanh niên và các cộng đồng địa phương và bị thiệt thòi

* Thừa nhận rằng Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu là diễn đàn quốc tế, liên chính phủ chính để đàm phán ứng phó toàn cầu với biến đổi khí hậu.

Mục tiêu 14. Bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và tài nguyên biển để phát triển bền vững

14.1 Đến năm 2025, ngăn ngừa và giảm đáng kể ô nhiễm biển dưới mọi hình thức, đặc biệt là từ các hoạt động trên đất liền, bao gồm các mảnh vụn biển và ô nhiễm chất dinh dưỡng 14.2 Đến năm 2020, quản lý và bảo vệ bền vững các hệ sinh thái biển và ven biển để tránh các tác động bất lợi đáng kể, bao gồm tăng cường khả năng phục hồi của chúng và hành động để phục hồi chúng nhằm đạt được các đại dương khỏe mạnh và hiệu quả 14.3 Giảm thiểu và giải quyết các tác động của axit hóa đại dương, bao gồm thông qua tăng cường hợp tác khoa học ở tất cả các cấp 14.4 Đến năm 2020, điều chỉnh hiệu quả việc khai thác và chấm dứt đánh bắt quá mức, đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định và thực hiện các kế hoạch quản lý dựa trên khoa học, để khôi phục trữ lượng cá trong thời gian ngắn nhất khả thi, ít nhất là đến mức có thể tạo ra năng suất bền vững tối đa như được xác định bởi sinh học của chúng Đặc điểm 14.5 Đến năm 2020, bảo tồn ít nhất 10% các khu vực ven biển và biển, phù hợp với luật pháp quốc gia và quốc tế và dựa trên thông tin khoa học tốt nhất hiện có 14.6 Đến năm 2020, cấm một số hình thức trợ cấp thủy sản góp phần gây dư thừa công suất và đánh bắt quá mức, loại bỏ các khoản trợ cấp góp phần đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định và không đưa ra các khoản trợ cấp mới như vậy, Thừa nhận rằng đối xử đặc biệt và khác biệt thích hợp và hiệu quả đối với các nước đang phát triển và kém phát triển nhất phải là một phần không thể tách rời trong đàm phán trợ cấp thủy sản của Tổ chức Thương mại Thế giới 14.7 Đến năm 2030, tăng lợi ích kinh tế cho các quốc đảo nhỏ đang phát triển và các nước kém phát triển nhất từ việc sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên biển, bao gồm thông qua quản lý bền vững nghề cá, Nuôi trồng thủy sản và du lịch 14.a Nâng cao kiến thức khoa học, phát triển năng lực nghiên cứu và chuyển giao công nghệ biển, có tính đến các Tiêu chí và Hướng dẫn của Ủy ban Hải dương học liên chính phủ về chuyển giao công nghệ biển, nhằm cải thiện sức khỏe đại dương và tăng cường đóng góp của đa dạng sinh học biển cho sự phát triển của các nước đang phát triển, đặc biệt là các quốc đảo nhỏ đang phát triển và các nước kém phát triển nhất 14.b Cung cấp quyền tiếp cận cho ngư dân thủ công quy mô nhỏ đến các nguồn tài nguyên và thị trường biển 14.c Tăng cường bảo tồn và sử dụng bền vững các đại dương và tài nguyên của chúng bằng cách thực hiện luật pháp quốc tế như được phản ánh trong UNCLOS, trong đó cung cấp khuôn khổ pháp lý cho việc bảo tồn và sử dụng bền vững các đại dương và tài nguyên của chúng, như được nhắc lại trong đoạn 158 của Tương lai chúng ta muốn

Goal 15. Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss

15.1 By 2020, ensure the conservation, restoration and sustainable use of terrestrial and inland freshwater ecosystems and their services, in particular forests, wetlands, mountains and drylands, in line with obligations under international agreements 15.2 By 2020, promote the implementation of sustainable management of all types of forests, halt deforestation, restore degraded forests and substantially increase afforestation and reforestation globally 15.3 By 2030, combat desertification, restore degraded land and soil, including land affected by desertification, drought and floods, and strive to achieve a land degradation-neutral world 15.4 By 2030, ensure the conservation of mountain ecosystems, including their biodiversity, in order to enhance their capacity to provide benefits that are essential for sustainable development 15.5 Take urgent and significant action to reduce the degradation of natural habitats, halt the loss of biodiversity and, by 2020, protect and prevent the extinction of threatened species 15.6 Promote fair and equitable sharing of the benefits arising from the utilization of genetic resources and promote appropriate access to such resources, as internationally agreed 15.7 Take urgent action to end poaching and trafficking of protected species of flora and fauna and address both demand and supply of illegal wildlife products 15.8 By 2020, introduce measures to prevent the introduction and significantly reduce the impact of invasive alien species on land and water ecosystems and control or eradicate the priority species 15.9 By 2020, integrate ecosystem and biodiversity values into national and local planning, development processes, poverty reduction strategies and accounts 15.a Mobilize and significantly increase financial resources from all sources to conserve and sustainably use biodiversity and ecosystems 15.b Mobilize significant resources from all sources and at all levels to finance sustainable forest management and provide adequate incentives to developing countries to advance such management, including for conservation and reforestation 15.c Enhance global support for efforts to combat poaching and trafficking of protected species, including by increasing the capacity of local communities to pursue sustainable livelihood opportunities

Goal 16. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels

16.1 Significantly reduce all forms of violence and related death rates everywhere 16.2 End abuse, exploitation, trafficking and all forms of violence against and torture of children 16.3 Promote the rule of law at the national and international levels and ensure equal access to justice for all 16.4 By 2030, significantly reduce illicit financial and arms flows, strengthen the recovery and return of stolen assets and combat all forms of organized crime 16.5 Substantially reduce corruption and bribery in all their forms 16.6 Develop effective, accountable and transparent institutions at all levels 16.7 Ensure responsive, inclusive, participatory and representative decision-making at all levels 16.8 Broaden and strengthen the participation of developing countries in the institutions of global governance 16.9 By 2030, provide legal identity for all, including birth registration 16.10 Ensure public access to information and protect fundamental freedoms, in accordance with national legislation and international agreements 16.a Strengthen relevant national institutions, including through international cooperation, for building capacity at all levels, in particular in developing countries, to prevent violence and combat terrorism and crime 16.b Promote and enforce non-discriminatory laws and policies for sustainable development

Goal 17. Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development

Finance

17.1 Strengthen domestic resource mobilization, including through international support to developing countries, to improve domestic capacity for tax and other revenue collection 17.2 Developed countries to implement fully their official development assistance commitments, including the commitment by many developed countries to achieve the target of 0.7 per cent of ODA/GNI to developing countries and 0.15 to 0.20 per cent of ODA/GNI to least developed countries; ODA providers are encouraged to consider setting a target to provide at least 0.20 per cent of ODA/GNI to least developed countries 17.3 Mobilize additional financial resources for developing countries from multiple sources 17.4 Assist developing countries in attaining long-term debt sustainability through coordinated policies aimed at fostering debt financing, debt relief and debt restructuring, as appropriate, and address the external debt of highly indebted poor countries to reduce debt distress 17.5 Adopt and implement investment promotion regimes for least developed countries

Technology

17.6 Enhance North-South, South-South and triangular regional and international cooperation on and access to science, technology and innovation and enhance knowledge sharing on mutually agreed terms, including through improved coordination among existing mechanisms, in particular at the United Nations level, and through a global technology facilitation mechanism 17.7 Promote the development, transfer, dissemination and diffusion of environmentally sound technologies to developing countries on favourable terms, including on concessional and preferential terms, as mutually agreed 17.8 Fully operationalize the technology bank and science, technology and innovation capacity-building mechanism for least developed countries by 2017 and enhance the use of enabling technology, in particular information and communications technology

Capacity-building

17.9 Enhance international support for implementing effective and targeted capacity-building in developing countries to support national plans to implement all the sustainable development goals, including through North-South, South-South and triangular cooperation

Trade

17.10 Promote a universal, rules-based, open, non-discriminatory and equitable multilateral trading system under the World Trade Organization, including through the conclusion of negotiations under its Doha Development Agenda 17.11 Significantly increase the exports of developing countries, in particular with a view to doubling the least developed countries’ share of global exports by 2020 17.12 Realize timely implementation of duty-free and quota-free market access on a lasting basis for all least developed countries, consistent with World Trade Organization decisions, including by ensuring that preferential rules of origin applicable to imports from least developed countries are transparent and simple, and contribute to facilitating market access

Systemic issues

Policy and institutional coherence

17.13 Enhance global macroeconomic stability, including through policy coordination and policy coherence 17.14 Enhance policy coherence for sustainable development 17.15 Respect each country’s policy space and leadership to establish and implement policies for poverty eradication and sustainable development

Multi-stakeholder partnerships

17.16 Enhance the global partnership for sustainable development, complemented by multi-stakeholder partnerships that mobilize and share knowledge, expertise, technology and financial resources, to support the achievement of the sustainable development goals in all countries, in particular developing countries 17.17 Encourage and promote effective public, public-private and civil society partnerships, building on the experience and resourcing strategies of partnerships

Data, monitoring and accountability

17.18 By 2020, enhance capacity-building support to developing countries, including for least developed countries and small island developing States, to increase significantly the availability of high-quality, timely and reliable data disaggregated by income, gender, age, race, ethnicity, migratory status, disability, geographic location and other characteristics relevant in national contexts 17.19 By 2030, build on existing initiatives to develop measurements of progress on sustainable development that complement gross domestic product, and support statistical capacity-building in developing countries

Means of implementation and the Global Partnership

60. We reaffirm our strong commitment to the full implementation of this new Agenda. We recognize that we will not be able to achieve our ambitious Goals and targets without a revitalized and enhanced Global Partnership and comparably ambitious means of implementation. The revitalized Global Partnership will facilitate an intensive global engagement in support of implementation of all the goals and targets, bringing together Governments, civil society, the private sector, the United Nations system and other actors and mobilizing all available resources.

61. The Agenda’s Goals and targets deal with the means required to realise our collective ambitions. The means of implementation targets under each SDG and Goal 17, which are referred to above, are key to realising our Agenda and are of equal importance with the other Goals and targets. We shall accord them equal priority in our implementation efforts and in the global indicator framework for monitoring our progress.

62. This Agenda, including the SDGs, can be met within the framework of a revitalized global partnership for sustainable development, supported by the concrete policies and actions outlined in the Addis Ababa Action Agenda , which is an integral part of the 2030 Agenda for sustainable development. The Addis Ababa Action Agenda supports, complements and helps contextualize the 2030 Agenda’s means of implementation targets. These relate to domestic public resources, domestic and international private business and finance, international development cooperation, international trade as an engine for development, debt and debt sustainability, addressing systemic issues and science, technology, innovation and capacity-building, and data, monitoring and follow-up.

63. Các chiến lược phát triển bền vững gắn kết thuộc sở hữu quốc gia, được hỗ trợ bởi các khuôn khổ tài chính quốc gia tích hợp, sẽ là trọng tâm trong nỗ lực của chúng tôi. Chúng tôi nhắc lại rằng mỗi quốc gia có trách nhiệm chính đối với sự phát triển kinh tế và xã hội của mình và vai trò của các chính sách và chiến lược phát triển quốc gia không thể được nhấn mạnh quá mức. Chúng tôi sẽ tôn trọng không gian chính sách và sự lãnh đạo của mỗi quốc gia để thực hiện các chính sách xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững, đồng thời vẫn phù hợp với các quy tắc và cam kết quốc tế có liên quan. Đồng thời, các nỗ lực phát triển quốc gia cần được hỗ trợ bởi một môi trường kinh tế quốc tế thuận lợi, bao gồm các hệ thống thương mại, tiền tệ và tài chính thế giới chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau, và tăng cường và tăng cường quản trị kinh tế toàn cầu. Các quy trình để phát triển và tạo điều kiện cho sự sẵn có của kiến thức và công nghệ phù hợp trên toàn cầu, cũng như xây dựng năng lực, cũng rất quan trọng. Chúng tôi cam kết theo đuổi sự gắn kết chính sách và một môi trường thuận lợi cho sự phát triển bền vững ở tất cả các cấp và bởi tất cả các tác nhân, và tiếp thêm sinh lực cho quan hệ đối tác toàn cầu vì sự phát triển bền vững.

64. We support the implementation of relevant strategies and programmes of action, including the Istanbul Declaration and Programme of Action, the SIDS Accelerated Modalities of Action (SAMOA) Pathway, the Vienna Programme of Action for Landlocked Developing Countries for the Decade 2014-2024, and reaffirm the importance of supporting the African Union’s Agenda 2063 and the programme of the New Partnership for Africa’s Development (NEPAD), all of which are integral to the new Agenda. We recognize the major challenge to the achievement of durable peace and sustainable development in countries in conflict and post-conflict situations.

65. We recognize that middle-income countries still face significant challenges to achieve sustainable development. In order to ensure that achievements made to date are sustained, efforts to address ongoing challenges should be strengthened through the exchange of experiences, improved coordination, and better and focused support of the United Nations Development System, the international financial institutions, regional organizations and other stakeholders.

66. We underscore that, for all countries, public policies and the mobilization and effective use of domestic resources, underscored by the principle of national ownership, are central to our common pursuit of sustainable development, including achieving the sustainable development goals. We recognize that domestic resources are first and foremost generated by economic growth, supported by an enabling environment at all levels.

67. Private business activity, investment and innovation are major drivers of productivity, inclusive economic growth and job creation. We acknowledge the diversity of the private sector, ranging from micro-enterprises to cooperatives to multinationals. We call on all businesses to apply their creativity and innovation to solving sustainable development challenges. We will foster a dynamic and well-functioning business sector, while protecting labour rights and environmental and health standards in accordance with relevant international standards and agreements and other on-going initiatives in this regard, such as the Guiding Principles on Business and Human Rights and the labour standards of ILO, the Convention on the Rights of the Child and key multilateral environmental agreements, for parties to those agreements.

68. International trade is an engine for inclusive economic growth and poverty reduction, and contributes to the promotion of sustainable development. We will continue to promote a universal, rules-based, open, transparent, predictable, inclusive, non-discriminatory and equitable multilateral trading system under the World Trade Organization (WTO), as well as meaningful trade liberalization. We call on all WTO members to redouble their efforts to promptly conclude the negotiations on the Doha Development Agenda. We attach great importance to providing trade-related capacity-building for developing countries, including African countries, least-developed countries, landlocked developing countries, small island developing states and middle-income countries, including for the promotion of regional economic integration and interconnectivity.

69. We recognize the need to assist developing countries in attaining long-term debt sustainability through coordinated policies aimed at fostering debt financing, debt relief, debt restructuring and sound debt management, as appropriate. Many countries remain vulnerable to debt crises and some are in the midst of crises, including a number of least developed countries, small-island developing States and some developed countries. We reiterate that debtors and creditors must work together to prevent and resolve unsustainable debt situations. Maintaining sustainable debt levels is the responsibility of the borrowing countries; however we acknowledge that lenders also have a responsibility to lend in a way that does not undermine a country’s debt sustainability. We will support the maintenance of debt sustainability of those countries that have received debt relief and achieved sustainable debt levels.

70. We hereby launch a Technology Facilitation Mechanism which was established by the Addis Ababa Action Agenda in order to support the sustainable development goals. The Technology Facilitation Mechanism will be based on a multi-stakeholder collaboration between Member States, civil society, private sector, scientific community, United Nations entities and other stakeholders and will be composed of: a United Nations Interagency Task Team on Science, Technology and Innovation for the SDGs, a collaborative Multistakeholder Forum on Science, Technology and Innovation for the SDGs and an on-line platform.

• Nhóm công tác liên ngành của Liên hợp quốc về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho SDGs sẽ thúc đẩy sự phối hợp, gắn kết và hợp tác trong Hệ thống Liên hợp quốc về các vấn đề liên quan đến STI, tăng cường sức mạnh tổng hợp và hiệu quả, đặc biệt là tăng cường các sáng kiến xây dựng năng lực. Nhóm công tác sẽ sử dụng các nguồn lực hiện có và sẽ làm việc với 10 đại diện từ xã hội dân sự, khu vực tư nhân, cộng đồng khoa học, để chuẩn bị các cuộc họp của Diễn đàn đa bên về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới cho SDGs, cũng như trong việc phát triển và vận hành nền tảng trực tuyến, bao gồm chuẩn bị các đề xuất cho các phương thức cho Diễn đàn và nền tảng trực tuyến. 10 đại diện sẽ do Tổng thư ký bổ nhiệm, trong thời gian hai năm. Nhóm công tác sẽ mở cửa cho sự tham gia của tất cả các cơ quan, quỹ và chương trình của Liên Hợp Quốc, và các ủy ban chức năng của ECOSOC và ban đầu nó sẽ được bao gồm bởi các thực thể hiện đang tích hợp nhóm làm việc không chính thức về tạo thuận lợi công nghệ, cụ thể là: Vụ Kinh tế và Xã hội của Liên Hợp Quốc, Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, UNIDO, Tổ chức Khoa học và Văn hóa Giáo dục Liên Hợp Quốc, UNCTAD, Liên minh Viễn thông Quốc tế, WIPO và Ngân hàng Thế giới. • Nền tảng trực tuyến sẽ được sử dụng để thiết lập bản đồ toàn diện và đóng vai trò là cửa ngõ cho thông tin về các sáng kiến, cơ chế và chương trình STI hiện có, trong và ngoài Liên Hợp Quốc. Nền tảng trực tuyến sẽ tạo điều kiện tiếp cận thông tin, kiến thức và kinh nghiệm, cũng như các thực tiễn và bài học kinh nghiệm tốt nhất, về các sáng kiến và chính sách hỗ trợ STI. Nền tảng trực tuyến cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phổ biến các ấn phẩm khoa học truy cập mở có liên quan được tạo ra trên toàn thế giới. Nền tảng trực tuyến sẽ được phát triển trên cơ sở đánh giá kỹ thuật độc lập có tính đến các thực tiễn tốt nhất và bài học kinh nghiệm từ các sáng kiến khác, trong và ngoài Liên Hợp Quốc, để đảm bảo rằng nó sẽ bổ sung, tạo điều kiện truy cập và cung cấp thông tin đầy đủ trên các nền tảng STI hiện có, tránh trùng lặp và tăng cường sức mạnh tổng hợp. • Diễn đàn nhiều bên liên quan về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới cho SDGs sẽ được triệu tập mỗi năm một lần, trong khoảng thời gian hai ngày, để thảo luận về hợp tác STI xung quanh các lĩnh vực chuyên đề để thực hiện SDGs, tập hợp tất cả các bên liên quan đóng góp tích cực trong lĩnh vực chuyên môn của họ. Diễn đàn sẽ cung cấp một địa điểm để tạo điều kiện cho sự tương tác, kết nối và thiết lập mạng lưới giữa các bên liên quan và quan hệ đối tác đa bên để xác định và kiểm tra nhu cầu và khoảng cách công nghệ, bao gồm hợp tác khoa học, đổi mới và xây dựng năng lực, và cũng để giúp tạo điều kiện phát triển, chuyển giao và phổ biến các công nghệ liên quan cho SDGs. Các cuộc họp của Diễn đàn sẽ được triệu tập bởi Chủ tịch ECOSOC trước cuộc họp của Diễn đàn Chính trị Cấp cao dưới sự bảo trợ của ECOSOC hoặc, cách khác, kết hợp với các diễn đàn hoặc hội nghị khác, khi thích hợp, có tính đến chủ đề được xem xét và trên cơ sở hợp tác với các nhà tổ chức của bên kia cho một hoặc hội nghị. Các cuộc họp của Diễn đàn sẽ được đồng chủ trì bởi hai quốc gia thành viên và sẽ dẫn đến một bản tóm tắt các cuộc thảo luận do hai đồng chủ tịch xây dựng, như một đầu vào cho các cuộc họp của Diễn đàn Chính trị Cấp cao, trong bối cảnh theo dõi và xem xét việc thực hiện Chương trình nghị sự phát triển sau năm 2015. • Các cuộc họp của HLPF sẽ được thông báo bằng bản tóm tắt của Diễn đàn đa bên. Các chủ đề cho Diễn đàn đa bên về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo cho SDGs sẽ được Diễn đàn Chính trị Cấp cao về phát triển bền vững xem xét, có tính đến ý kiến đóng góp của các chuyên gia từ Nhóm công tác.

71. We reiterate that this Agenda and the Sustainable Development Goals and targets, including the means of implementation are universal, indivisible and interlinked.

Follow-up and review

72. We commit to engage in systematic follow-up and review of implementation of this Agenda over the next fifteen years. A robust, voluntary, effective, participatory, transparent and integrated follow-up and review framework will make a vital contribution to implementation and will help countries to maximize and track progress in implementing this Agenda in order to ensure that no one is left behind.

73. Operating at the national, regional and global levels, it will promote accountability to our citizens, support effective international cooperation in achieving this Agenda and foster exchanges of best practices and mutual learning. It will mobilize support to overcome shared challenges and identify new and emerging issues. As this is a universal Agenda, mutual trust and understanding among all nations will be important.

74. Follow-up and review processes at all levels will be guided by the following principles:

a. They will be voluntary and country-led, will take into account different national realities, capacities and levels of development and will respect policy space and priorities. As national ownership is key to achieving sustainable development, the outcome from national level processes will be the foundation for reviews at regional and global levels, given that the global review will be primarily based on national official data sources. b. They will track progress in implementing the universal Goals and targets, including the means of implementation, in all countries in a manner which respects their universal, integrated and interrelated nature and the three dimensions of sustainable development. c. They will maintain a longer-term orientation, identify achievements, challenges, gaps and critical success factors and support countries in making informed policy choices. They will help mobilize the necessary means of implementation and partnerships, support the identification of solutions and best practices and promote coordination and effectiveness of the international development system. d. They will be open, inclusive, participatory and transparent for all people and will support the reporting by all relevant stakeholders. e. They will be people-centred, gender-sensitive, respect human rights and have a particular focus on the poorest, most vulnerable and those furthest behind. f. They will build on existing platforms and processes, where these exist, avoid duplication and respond to national circumstances, capacities, needs and priorities. They will evolve over time, taking into account emerging issues and the development of new methodologies, and will minimize the reporting burden on national administrations. g. They will be rigorous and based on evidence, informed by country-led evaluations and data which is high-quality, accessible, timely, reliable and disaggregated by income, sex, age, race, ethnicity, migration status, disability and geographic location and other characteristics relevant in national contexts. h. They will require enhanced capacity-building support for developing countries, including the strengthening of national data systems and evaluation programs, particularly in African countries, LDCs, SIDS and LLDCs and middle-income countries. i. They will benefit from the active support of the UN system and other multilateral institutions.

75. The Goals and targets will be followed-up and reviewed using a set of global indicators. These will be complemented by indicators at the regional and national levels which will be developed by member states, in addition to the outcomes of work undertaken for the development of the baselines for those targets where national and global baseline data does not yet exist. The global indicator framework, to be developed by the Inter Agency and Expert Group on SDG Indicators, will be agreed by the UN Statistical Commission by March 2016 and adopted thereafter by the Economic and Social Council and the General Assembly, in line with existing mandates. This framework will be simple yet robust, address all SDGs and targets including for means of implementation, and preserve the political balance, integration and ambition contained therein.

76. We will support developing countries, particularly African countries, LDCs, SIDS and LLDCs, in strengthening the capacity of national statistical offices and data systems to ensure access to high-quality, timely, reliable and disaggregated data. We will promote transparent and accountable scaling-up of appropriate public-private cooperation to exploit the contribution to be made by a wide range of data, including earth observation and geo-spatial information, while ensuring national ownership in supporting and tracking progress.

77. Chúng tôi cam kết tham gia đầy đủ vào việc tiến hành đánh giá thường xuyên và toàn diện về tiến độ ở cấp địa phương, quốc gia, khu vực và toàn cầu. Chúng tôi sẽ rút ra càng nhiều càng tốt trên mạng lưới các tổ chức và cơ chế theo dõi và xem xét hiện có. Các báo cáo quốc gia sẽ cho phép đánh giá tiến độ và xác định các thách thức ở cấp khu vực và toàn cầu. Cùng với các cuộc đối thoại khu vực và đánh giá toàn cầu, họ sẽ thông báo các khuyến nghị để theo dõi ở các cấp độ khác nhau.

Cấp quốc gia

78. Chúng tôi khuyến khích tất cả các quốc gia thành viên phát triển càng sớm càng tốt các phản ứng quốc gia đầy tham vọng đối với việc thực hiện tổng thể Chương trình nghị sự này. Những điều này có thể hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang SDGs và xây dựng dựa trên các công cụ lập kế hoạch hiện có, chẳng hạn như các chiến lược phát triển quốc gia và phát triển bền vững, khi thích hợp.

79. Chúng tôi cũng khuyến khích các quốc gia thành viên tiến hành đánh giá thường xuyên và toàn diện về tiến độ ở cấp quốc gia và địa phương do quốc gia lãnh đạo và định hướng theo quốc gia. Những đánh giá như vậy nên dựa trên sự đóng góp của người dân bản địa, xã hội dân sự, khu vực tư nhân và các bên liên quan khác, phù hợp với hoàn cảnh, chính sách và ưu tiên quốc gia. Nghị viện quốc gia cũng như các tổ chức khác cũng có thể hỗ trợ các quá trình này.

Cấp khu vực

80. Theo dõi và đánh giá ở cấp khu vực và tiểu vùng có thể, khi thích hợp, cung cấp các cơ hội hữu ích cho việc học tập đồng đẳng, bao gồm thông qua đánh giá tự nguyện, chia sẻ các thực tiễn tốt nhất và thảo luận về các mục tiêu chung. Về mặt này, chúng tôi hoan nghênh sự hợp tác của các ủy ban và tổ chức khu vực và tiểu vùng. Các quá trình khu vực bao trùm sẽ dựa trên các đánh giá cấp quốc gia và góp phần theo dõi và xem xét ở cấp độ toàn cầu, bao gồm cả tại Diễn đàn Chính trị Cấp cao về Phát triển Bền vững (HLPF).

81. Nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng các cơ chế theo dõi và rà soát hiện có ở cấp khu vực và cho phép không gian chính sách đầy đủ, chúng tôi khuyến khích tất cả các quốc gia thành viên xác định diễn đàn khu vực phù hợp nhất để tham gia. Các ủy ban khu vực của Liên Hợp Quốc được khuyến khích tiếp tục hỗ trợ các quốc gia thành viên trong vấn đề này.

Đẳng cấp toàn cầu

82. HLPF sẽ có vai trò trung tâm trong việc giám sát một mạng lưới các quy trình theo dõi và xem xét ở cấp độ toàn cầu, làm việc chặt chẽ với Đại hội đồng, ECOSOC và các cơ quan và diễn đàn liên quan khác, phù hợp với các nhiệm vụ hiện có. Nó sẽ tạo điều kiện chia sẻ kinh nghiệm, bao gồm thành công, thách thức và bài học kinh nghiệm, và cung cấp sự lãnh đạo chính trị, hướng dẫn và khuyến nghị để theo dõi. Nó sẽ thúc đẩy sự gắn kết toàn hệ thống và phối hợp các chính sách phát triển bền vững. Nó cần đảm bảo rằng Chương trình nghị sự vẫn phù hợp và đầy tham vọng và nên tập trung vào việc đánh giá tiến độ, thành tựu và thách thức mà các nước phát triển và đang phát triển phải đối mặt cũng như các vấn đề mới và đang nổi lên. Các mối liên kết hiệu quả sẽ được thực hiện với các thỏa thuận theo dõi và xem xét của tất cả các Hội nghị và quy trình liên quan của Liên Hợp Quốc, bao gồm cả về LDC, SIDS và LLDC.

83. Việc theo dõi và rà soát tại HLPF sẽ được thông báo bằng Báo cáo tiến độ SDG hàng năm do Tổng thư ký phối hợp với Hệ thống Liên hợp quốc chuẩn bị, dựa trên khung chỉ số toàn cầu và dữ liệu được tạo ra bởi các hệ thống thống kê quốc gia và thông tin được thu thập ở cấp khu vực. HLPF cũng sẽ được thông báo bởi Báo cáo Phát triển Bền vững Toàn cầu, sẽ tăng cường giao diện chính sách khoa học và có thể cung cấp một công cụ dựa trên bằng chứng mạnh mẽ để hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách trong việc thúc đẩy xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững. Chúng tôi đề nghị Chủ tịch ECOSOC tiến hành một quá trình tham vấn về phạm vi, phương pháp luận và tần suất của Báo cáo cũng như mối quan hệ của nó với Báo cáo Tiến độ SDG, kết quả của nó cần được phản ánh trong Tuyên bố Bộ trưởng của phiên họp HLPF năm 2016.

84. HLPF, dưới sự bảo trợ của ECOSOC, sẽ tiến hành rà soát thường xuyên, phù hợp với Nghị quyết 67/290. Đánh giá sẽ là tự nguyện, đồng thời khuyến khích báo cáo, và bao gồm các nước phát triển và đang phát triển cũng như các tổ chức Liên Hợp Quốc có liên quan và các bên liên quan khác, bao gồm xã hội dân sự và khu vực tư nhân. Họ sẽ do nhà nước lãnh đạo, bao gồm các bộ trưởng và các thành viên cấp cao khác có liên quan. Họ sẽ cung cấp một nền tảng cho quan hệ đối tác, bao gồm thông qua sự tham gia của các nhóm chính và các bên liên quan khác.

85. Đánh giá chuyên đề về tiến độ của các Mục tiêu Phát triển Bền vững, bao gồm các vấn đề xuyên suốt, cũng sẽ diễn ra tại HLPF. Những điều này sẽ được hỗ trợ bởi các đánh giá của các ủy ban chức năng ECOSOC và các cơ quan và diễn đàn liên chính phủ khác phản ánh bản chất tích hợp của các mục tiêu cũng như mối liên kết giữa chúng. Họ sẽ thu hút tất cả các bên liên quan có liên quan và, nếu có thể, cung cấp và được liên kết với chu kỳ của HLPF.

86. Chúng tôi hoan nghênh, như đã nêu trong Chương trình Hành động Addis Ababa, việc theo dõi và đánh giá chuyên dụng về tài chính cho các kết quả phát triển cũng như tất cả các phương tiện thực hiện SDGs được tích hợp với khung theo dõi và xem xét của Chương trình nghị sự này. Các kết luận và khuyến nghị được liên chính phủ thống nhất của Diễn đàn ECOSOC hàng năm về Tài chính cho Phát triển sẽ được đưa vào việc theo dõi và xem xét tổng thể việc thực hiện Chương trình nghị sự này trong HLPF.

87. Họp bốn năm một lần dưới sự bảo trợ của Đại hội đồng, HLPF sẽ cung cấp hướng dẫn chính trị cấp cao về Chương trình nghị sự và việc thực hiện Chương trình nghị sự, xác định tiến độ và những thách thức mới nổi và huy động các hành động tiếp theo để đẩy nhanh việc thực hiện. HLPF tiếp theo, dưới sự bảo trợ của Đại hội đồng, sẽ diễn ra vào năm 2019, với chu kỳ các cuộc họp do đó được thiết lập lại, để tối đa hóa sự gắn kết với quy trình Đánh giá Chính sách Toàn diện Bốn năm một lần.

88. Chúng tôi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lập kế hoạch, thực hiện và báo cáo chiến lược toàn hệ thống nhằm đảm bảo hỗ trợ chặt chẽ và tích hợp để thực hiện Chương trình nghị sự mới của hệ thống phát triển LHQ. Các cơ quan quản lý có liên quan nên hành động để xem xét sự hỗ trợ đó để thực hiện và báo cáo về tiến độ và những trở ngại. Chúng tôi hoan nghênh các cuộc Đối thoại ECOSOC đang diễn ra về định vị dài hạn của hệ thống phát triển LHQ và mong muốn hành động về những vấn đề này, khi thích hợp.

89. HLPF sẽ hỗ trợ sự tham gia vào các quá trình theo dõi và xem xét của các nhóm chính và các bên liên quan khác phù hợp với Nghị quyết 67/290. Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan này báo cáo về sự đóng góp của họ vào việc thực hiện Chương trình nghị sự.

90. Chúng tôi đề nghị Tổng thư ký, với sự tham vấn của các Quốc gia Thành viên, chuẩn bị một báo cáo, để xem xét tại phiên họp thứ 70 của Đại hội đồng để chuẩn bị cho cuộc họp năm 2016 của HLPF, trong đó vạch ra các cột mốc quan trọng hướng tới việc theo dõi và xem xét chặt chẽ, hiệu quả và toàn diện ở cấp độ toàn cầu. Báo cáo này nên bao gồm một đề xuất về việc sắp xếp tổ chức cho các đánh giá do nhà nước lãnh đạo tại HLPF dưới sự bảo trợ của ECOSOC, bao gồm các khuyến nghị về hướng dẫn báo cáo chung tự nguyện. Nó cần làm rõ trách nhiệm của tổ chức và cung cấp hướng dẫn về các chủ đề hàng năm, về một chuỗi các đánh giá chuyên đề và về các lựa chọn đánh giá định kỳ cho HLPF.

91. Chúng tôi tái khẳng định cam kết vững chắc của mình để đạt được Chương trình nghị sự này và sử dụng nó một cách đầy đủ để biến đổi thế giới của chúng ta tốt đẹp hơn vào năm 2030.

Tải xuống

A/RES/70/1 - Biến đổi thế giới của chúng ta: Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững [tiếng Ả Rập] [tiếng Trung] [tiếng Anh] [tiếng Pháp] [tiếng Nga] [tiếng Tây Ban Nha] Biến đổi thế giới của chúng ta: Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững (Ấn phẩm)

Theo dõi

Diễn đàn chính trị cấp cao về phát triển bền vững là nền tảng trung tâm của Liên Hợp Quốc để theo dõi và đánh giá Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh phát triển bền vững của Liên hợp quốc vào ngày 25 tháng 2015 năm <>.

Diễn đàn chính trị cấp cao về phát triển bền vững Hội nghị LHQ và các sự kiện cấp cao liên quan đến phát triển bền vững

Menu chân trang

 

 

 

THÁNG 05-2023

 

Indian

South Korea

Vietnam

Indonesia

Brazil

Komorro

 

 

 

 

 

NATURAL RESOURCES

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG 03-2023

 

Above The Law. Unherd. New Republic.Transparency. Fortinet. Tech Target. Justice Initiative. FreedomWatch. PreventGennocide. National Library Of Medicine

https://freenations.net/germany-in-crisis-faces-war-reparations-claims

 

https://www.thoughtco.com/totalitarianism-definition-and-examples-5083506

 

https://jacobin.com/2022/12/twitter-files-censorship-content-moderation-intelligence-agencies-surveillance

 

THÁNG 12-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The NewYorker .The NewYork Post .The Daily Caller .The Freedom Wire .The Total Conservative

 

THÁNG 11

The NewYorker .The NewYork Post .The Daily Caller .The Freedom Wire .The Total Conservative

 

THÁNG 10

 

THÁNG 9/2020

 

VĂN HÓA - LỊCH SỬ

 

TỔNG HỢP BÀI VỞ CÁC DIỄN ĐÀN

 

The NewYorker .The NewYork Post .The Daily Caller .The Freedom Wire .The Total Conservative -

 

VẤN ĐỀ TÔN GIÁO

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc tình.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lý trình.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lãng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VIETNAMESE COMMANDOS

 1. Một Trang Lịch Sử

 2. Viết Lại Lịch Sử  Video

 3. Secret Army Secret War Video

 4. Đứng Đầu Ngọn Gió Video

 5. Con Người Bất Khuất Video

 6. Dấu Chân Biệt Kích Video

 7. Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

 8. Huyền thoại về:"Những người lính một thời bị lãng quên" Kim Âu

 9. Phản Bội Kim Âu

 10. Tiếng Nói Công Lý Kim Âu

 11. Vietnam’s ‘Lost Commandos’ Gain Recognition in Senate

 12. President Unit Citation at Fort Bragg

 13. Vietnamese Commando never knew U.S. declared him dead

 14. Back from the dead

 15. Bill of Compensation

 16. Miami! Gian Hùng Lộ Mặt  Kim Âu 

 17. Honoring Vietnamese Commandos

 18. Honoring South Vietnamese Army

 19. Vietnamese Commandos Win Last Battle

 20. Uncommon Betrayal

 21. Go to congress

 22. Trong Giòng Lịch Sử Kim Âu

 23. Oplan 21 Kim Âu

 24. Biệt Kích Gỉa, Biệt Kích Thật Kim Âu

 25. Xuyên Tạc Lịch Sử Kim Âu

 26. Cảm Nghĩ Đầu Xuân (2011)

 27. Những Tên Miệng Hùm Gan Sứa Kim Âu

 28. Loretta Sanchez Không Hề Gian Dối Kim Âu

 29. Ăn Qủa Nhớ Kẻ Trồng Cây Kim Âu

 30. The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.

 31. Lá Thư Tự Thú

 32. Người Tù Kiệt Xuất

 33. Hồi Chuông Báo Tử I

 34. Hồi Chuông Báo Tử II

 35. Hồi Chuông Báo Tử III

 36. Hồi Chuông Báo Tử IV

 37. Thư Trả Lời Mai Nhuệ Anh

 38. Thánh Nhân Vô Phí Vật

 39. Đặc Biệt Cho Nhóm 10%

 40. Phân Định Chính Tà

 41. Phân Ðịnh Chính Tà 1

 42. Phân Ðịnh Chính Tà 2

 43. Phân Ðịnh Chính Tà 3

 44. Hư Danh - Hư Cấu

 45. Kim Âu Trả Lời Phỏng Vấn Hồng Phúc

 46. Hồng Phúc Phỏng Vấn Tourison. Lê Ngung

 47. Sư Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

 48. Tri Nhân Tri Diện Bất Tri Tâm

 49. Nguyên Uỷ Một Vụ Kiện

 50. Trả Lời Câu Hỏi Của Một Vi Hữu


 

 

Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn * Một Trang Lịch Sử

Vietnamese Commandos' History * Vietnamese Commandos vs US Government * Lost Army Commandos

Bill of Compensation * Never forget * Viết Lại Lịch Sử  Video * Secret Army Secret War Video

Đứng Đầu Ngọn Gió Video * Con Người Bất Khuất Video * Dấu Chân Biệt Kích Video * Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.* Gulf of Tonkin Incident * Pentagon Bạch Hóa * The heart of a boy

U.S Debt Clock * Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton * None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) * Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

The World Order Eustace Mullin * Trăm Việt trên vùng định mệnh * Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis * Lyndon Baines Johnson Library Musuem

Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn * Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam Bình Nguyên Lộc

Nghi Thức Ngoại Giao * Lễ Nghi Quân Cách * Sắc lệnh Cờ Vàng * Quốc Tế Cộng Sản

How Does a Bill Become Law? * New World Order * Diplomacy Protocol. PDF

The World Order Eustace Mullin * Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

Vietnam War Document * American Policy in Vietnam

Foreign Relations Vietnam Volum-1 * The Pentagon Papers * Pentagon Papers Archives

Vietnam and Southeast Asia Doc * Vietnam War Bibliogaphy * Công Ước LHQ về Luật Biển

CIA and NGOs * CIA And The Generals * CIA And The House Of Ngo * Global Slavery

Politics of Southeast Asia * Bên Giòng Lịch Sử

Dấu Binh Lửa * Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

Bách Việt  * Lược Sử Thích Ca  * Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

Douglas Mac Arthur 1962 * Douglas Mac Arthur 1951 * John Hanson, President of the Continental Congress

Phương Pháp Biện Luận * Build your knowledge

To be good writer * Ca Dao -Tục Ngữ * Chùa Bái Đính * Hán Việt

Top 10 Crime Rates  * Lever Act * Espionage Act 1917 * Indochina War * Postdam * Selective Service Act

War Labor Board * War of Industries * War Production Board * WWII Weapon * Supply Enemy * Wold War II * OSS

Richest of The World * Truman Committee   * World Population * World Debt * US Debt Clock *

An Sinh Xã Hội - Cách Tìm IP Email * Public Holiday * Funny National Days

Oil Clock * GlobalResearch * Realworldorder * Thirdworldtraveler * Thrivemovement *Prisonplanet.com *Infowars

Rally protest *Sơ Lược VềThuyền Nhân  *The Vietnamese Population in USA *Lam vs Ngo

VietUni * Funny National Days  * 1DayNotes   

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 


 

 

MINH THỊ

LỊCH SỬ ĐÃ CHỨNG MINH, KHÔNG MỘT ĐÁM NGOẠI NHÂN NÀO YÊU THƯƠNG ĐẤT NƯỚC, DÂN TỘC CỦA CHÚNG TA NẾU CHÍNH CHÚNG TA KHÔNG BIẾT YÊU THƯƠNG LẤY ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN TỘC CỦA MÌNH. 

DÂN TỘC VIỆT NAM PHẢI TỰ QUYẾT ĐỊNH LẤY VẬN MỆNH CỦA MÌNH CHỨ KHÔNG THỂ VAN NÀI, CẦU XIN ĐƯỢC TRỞ THÀNH QUÂN CỜ PHỤC VỤ CHO LỢI ÍCH CỦA NGOẠI BANG VÀ NHỮNG THẾ LỰC QUỐC TẾ. 

 

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu