CHÍNH NGHĨA LÀ CỦA CHÚNG TA

Lịch sử đă chứng minh không một đám ngoại nhân nào yêu thương đất nước, dân tộc  của chúng ta nếu chính chúng ta không biết yêu thương lấy đất nước và dân tộc của ḿnh. Dân tộc Việt Nam phải tự quyết định lấy vận mệnh của ḿnh chứ không thể trở thành quân cờ phục vụ cho lợi ích của ngoại bang và những thế lực quốc tế.

Chính Nghĩa Quốc Gia thực sự là của chúng ta, măi măi vẫn là của chúng ta - Những người đă tận hiến cho Tổ Quốc - Dân Tộc.

Hỡi những con người Việt Nam chân chính ! Hăy nhớ rằng ḍng máu c̣n luân lưu trong huyết quản chúng ta vẫn là ḍng máu di truyền của tổ tiên từ thời lập quốc và xương thịt lưu lạc này vẫn là máu thịt Việt Nam.

 

   
 

 

 

CUỘC BẦU CỬ ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM TẠI HOA KỲ THÀNH CÔNG MỸ MĂN

 

Trong hai ngày, 23 - 24 tháng 6 vừa qua, Đại Diện 40 TCCĐ tiểu bang và các hiệp hội đă họp tại Khách Sạn Carter để Tu Chính Hiến Chương Cộng Đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ .

Qua ngày 25 tháng 6 bầu lại Tân Ban Đại Diện tại pḥng họp của Cơ Quan International Immigrant Foundation.

Chủ tọa đoàn của cuộc bầu cử gồm có: Chủ Tịch TCCĐ Nữu Ước, Luật Sư Nguyễn Thanh Phong, Ô Nguyễn Tài Đàm (Cựu CTCĐ Bắc Cali thành viên sáng lập CĐVN/HK) và Ô Nguyễn Khắc Vinh (CĐ Oklahoma) và Điều hợp viên, Ô Nguyễn Trung Nguyên (CĐ New York), Thư Kư đ̣an: Nguyễn Văn Điểu, Lưu Phước Thọ. Giám sát viên: Hồ thị Nhất Anh, Kiểm phiếu viên: Nguyễn Trung, có cảnh sát New York bảo vệ an ninh trật tự cho cuộc bầu cử.

Ngoài những vị đại diện của các Cộng Đồng từ khắp nước Mỹ về tham dự. C̣n có những đại diện của giới truyền thông báo chí như Ông Kim Âu Hà văn Sơn, Chủ Nhiệm (Tuần báo Chính Nghĩa -Atlanta), Ông Lư Kiến Trúc (Tạp Chí Văn Hoá), Ông Nguyễn Văn Lập ( Dallas) và Bà Hoàng Lan Chi (Đài Phát Thanh Việt Nam Hải Ngoại và Tuần Báo Sóng Thần).

Cuộc bầu cử ba hội đồng đại diện đă diễn ra trong tinh thần dân chủ. Theo điều lệ mỗi Tổ Chức Cộng Đồng Tiểu Bang được 2 lá phiếu. Tổ Chức Hiệp hội hay Cộng Đồng cấp thành phố được 1 lá phiếu. Tổng số phiếu của các cộng đồng có mặt là 52 cho tất cả các ṿng bầu cử.

Các vị ứng cử chức vụ Chủ Tịch phải tŕnh bầy về các họat động của ḿnh trong mười(10) phút, trả lời các chất vấn của cử tọa hết mười lăm phút(15). Các vị ứng cử chức vụ Phó Chủ Tịch không phải tŕnh bầy về họat động của ḿnh. Sau một ngày làm việc căng thẳng từ 10:00 AM tới 4:00 PM. Kết quả bầu cử chung cuộc như sau:

Hội Đồng Đại Biểu

TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

Ông Nguyễn Văn Tần :( VA) Tân Chủ tịch ( 703- 980-9425)

Ông Trần Quán Niệm ( Nam NJ) Phó Chủ Tịch Nội Vụ

Ông Nguyễn Ngọc Tiến ( Bắc CA) Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ

(Các viên chức : Tổng Thư Kư, Đại Diện 6 Vùng, Giám Đốc Chuyên Môn sẽ do Ban Thường Trực- HĐ Đại biểu bổ nhiệm) 

Hội Đồng Chấp Hành

TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

Ông Nguyễn Bác Ái, (OR) Tân Chủ tịch ( 503-806-7384)

Ông Thái Hóa Tố ( TX) Phó Chủ tịch Nội Vụ

BS Nguyễn Xuân Vinh ( Nam CA), Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ 

(Các viên chức : Tổng Thư Kư, Phụ tá Chủ Tịch 6 Vùng, Giám đốc chuyên môn sẽ do HDCH bổ nhiệm)

 Hội Đồng Giám sát

TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

BS Trương Ngọc Tích (TX) Tân Chủ tịch ( 214-373-4348)

Nguyễn Tài Đàm ( Bắc ,CA) Phó Chủ tịch Pháp Chế

Nguyễn Tấn Đức ( GA) Phó Chủ tịch Kỷ Luật

(Các viên chức : Tổng Thư Kư, 5 vị Giám sát viên, sẽ do HĐ GS bổ nhiệm )

 

Cố vấn :

Ông Trần Xuân Thời ( MN )

BS Vơ Đ́nh Hữu ( CA)

Ông Nguyễn Văn Tánh ( NY)

 

Sau khi giải lao mười phút, Tân Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch của 3 Hội Đồng ra mắt, chụp h́nh lưu niệm và một cuộc họp báo nhỏ được tổ chức tại chỗ. Ba vị Tân Chủ Tịch đă thay nhau trả lời những câu hỏi của đại diện giới truyền thông, báo chí hiện diện. Buổi họp báo chấm dứt lúc 4:30 PM.

Sau hơn chục năm dậm chân tại chỗ trong t́nh trạng danh xưng Tổ Chức Cộng Đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ được xem như sở hữu của một số người mê chức danh, hơn là hoạt động đấu tranh cho phúc lợi cộng đồng. Hy vọng cuộc bầu cử ngày 25 tháng 6 - 2006  sẽ mở ra một thời kỳ mới đặt nền tảng trên tinh thần dân chủ và liên đới trách nhiệm giữa các cộng đồng địa phương và Hội Đồng Đại Diện của Tổ Chức Cộng Đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ.

 

Kim Âu

 

 

R